Privataus portfelio skaičiuoklė

metai (-ų)
Draudimo įmoka
Augimo

Prognozuojamas vidutinis metinis investicijų pajamingumas -  Subalansuota strategija:%

  Prognozuojami rezultatai
Sumokėtų įmokų suma
Prognozuojama sutartyje taikomų mokesčių suma
Prognozuojama sutarties investicinė vertė sutarties pabaigoje

Prognozė (Teigiamas scenarijus)(0% grąžos scenarijus)(Neigiamas scenarijus)

Sutarties galiojimo
metai
Sumokėtų įmokų suma Sutarties mokesčiai* Prognozuojama sutarties investicinė vertė
  • * Skaičiuojama vertinant tik į šią draudimo sutartį sumokėtas įmokas bei darant prielaidą, kad įmokos į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje, nebuvo mokamos.
  • Sudaryta prognozė yra tik pavyzdys, paskaičiuotas pagal nurodytas prielaidas ir negarantuoja, kad sutarties investicinė vertė sutaps su pavyzdyje pateiktais duomenimis.
  • Atkreipiame dėmesį, kad Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.
  • Ši prognozė parengta įvertinus standartinius Privataus portfelio mokesčius. Standartiniai mokesčiai yra nurodyti kainyne. Sutarties investicinė vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo ir Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.
  • Išsamesnės informacijos teiraukitės artimiausiame „Swedbank“ padalinyje, skambinkite telefonu 1884 arba rašykite elektroniniu paštu: info@swedbank.lt.
  • Skaičiuoklėje naudojamos prielaidos ir skaičiavimo logika (planuojama įmoka, pasirinktas taupymo laikotarpis, pelningumo prognozės ir jų scenarijai), iš esmės skiriasi nuo reikalavimų, keliamų produktų pagrindinės informacijos dokumentams, kurie skirti mažmeninių investicinių produktų paketams ir draudimo principu pagrįstiems investiciniams produktams. Renkantis draudimo produktą, prašome peržiūrėti prognozuojamus rezultatus, kurie išdėstyti veiklos rezultatų scenarijų lentelėje Jūsų pasirinkto produkto pagrindinės informacijos dokumento skyriuje „Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?“.

Naudinga žinoti