Privatus portfelis

Tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, skirta norintiems aktyvų savo investicijų valdymą patikėti profesionaliems valdytojams.

Paslaugą teikia „Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialas.

Sudaryti sutartį

Kodėl verta rinktis?

 • Jūsų investicijas tvarkys kompetentingi „Swedbank" investavimo specialistai.
 • Galite pasirinkti vieną iš penkių investavimo strategijų, atsižvelgę į investavimo rizikos tolerancijos lygį.
  Plačiau
 • Galite pasirinkti investavimo sumą – mokėti vienkartinę draudimo įmoką nuo 1 000 Eur arba periodinę nuo 50 Eur per mėnesį.
  Plačiau
 • Galite atsiimti dalį investicinės vertės, nenutraukę gyvybės draudimo sutarties.
  Plačiau
 • Patogu matyti detalią gyvybės draudimo sutarties informaciją ir keisti gyvybės draudimo sutarties sąlygas, nustatyta tvarka, „Swedbank" interneto banke.
  Plačiau
 • Naudotis gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Daugiau informacijos rasitečia.
 • Nurodyti naudos gavėją. Apdraustojo asmens mirties atveju naudos gavėjui per trumpą laiką bus išmokėta investicinė vertė, nes kaupiamas turtas nėra įtrauktas į bendrą paveldėjimo procesą.

Skaičiuoklė

Investavimo laikotarpis
metai (-ų)
Mėnesinė draudimo įmoka
Pasirinkite investavimo strategiją
  Palankus scenarijus Nuosaikus scenarijus Nepalankus scenarijus
Prognozuojama sukaupta suma (investicinė vertė)
laikotarpio pabaigoje
Sumokėta įmokų suma
Prognozuojamas vidutinis metinis investicijų pajamingumas (  strategija) % % %
 • Sudaryta prognozė yra tik pavyzdys, paskaičiuotas pagal nurodytas prielaidas ir negarantuoja, kad sutarties investicinė vertė sutaps su pavyzdyje pateiktais duomenimis.
 • Atkreipiame dėmesį, kad Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.
 • Ši prognozė parengta įvertinus standartinius Privataus portfelio mokesčius. Standartiniai mokesčiai yra nurodyti kainyne. Sutarties investicinė vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo ir Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.
 • Išsamesnės informacijos teiraukitės artimiausiame „Swedbank“ padalinyje, skambinkite telefonu 1884 arba rašykite elektroniniu paštu: info@swedbank.lt.
 • Skaičiuoklėje naudojamos prielaidos ir skaičiavimo logika (planuojama įmoka, pasirinktas taupymo laikotarpis, pelningumo prognozės ir jų scenarijai), iš esmės skiriasi nuo reikalavimų, keliamų produktų pagrindinės informacijos dokumentams, kurie skirti mažmeninių investicinių produktų paketams ir draudimo principu pagrįstiems investiciniams produktams. Renkantis draudimo produktą, prašome peržiūrėti prognozuojamus rezultatus, kurie išdėstyti veiklos rezultatų scenarijų lentelėje Jūsų pasirinkto produkto pagrindinės informacijos dokumento skyriuje „Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?“.

Privataus portfelio sutartį galite sudaryti prisijungę prie savo interneto banko ir užpildę:

 1. Tinkamumo klausimyną;
 2. Prašymą sudaryti gyvybės draudimo sutartį.

Privatus portfelis – tai investicinis gyvybės draudimas, kai investavimo rizika tenka draudėjui. Investicijų vertė gali kilti arba kristi ir jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų, kuo didesnė akcijų dalis, tuo rizika yra didesnė.

Pateikta informacija negali būti traktuojama kaip draudiko rekomendacija pasirinkti šią paslaugą, jūs esate atsakingi už savo pasirinkimą, todėl, prieš priimdami sprendimą sudaryti investicinio gyvybės draudimo sutartį, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija, kuri pateikta draudimo taisyklėse, investavimo krypčių aprašymuose, ir kita informacija, kurią galite rasti www.swedbank.lt.