Kliento klausimynas fiziniams asmenims (Principas „Pažink savo klientą“)

Mes, kaip ir kiti bankai, savo veikloje privalome laikytis principo „Pažink savo klientą“ (angl. „KYC“). Laikytis šio principo mus įpareigoja teisės aktai, todėl tam, kad laikytumėmės jų reikalavimų, užtikrintume geresnį aptarnavimą ir dėl saugumo priežasčių prašome savo klientų pateikti mums tam tikrą informaciją:

 • kontaktinius duomenis, pilietybę, gyvenamąją vietą, veiklos sritį ir kt.;
 • periodiškai siunčiame prašymus pateikti arba atnaujinti informaciją;
 • prireikus prašome papildomų duomenų apie konkretų sandorį (pavyzdžiui, apie lėšų, pervestų į kliento sąskaitą, kilmę).

Mano duomenys

Prašome prisijungti, jei norite peržiūrėti savo duomenis. Jeigu nesinaudojate interneto banku arba šiuo metu negalite prisijungti, atsispausdinkite klausimyną, užpildykite jį ir atneškite į artimiausią „Swedbank“ padalinį.

Jeigu Jūsų duomenys pasikeitė, prašome atnaujinti juos, kad prireikus mes visada galėtumėme greitai su Jumis susisiekti.

Naudinga informacija

 • Paaiškinimai dėl kliento klausimyno fiziniams asmenims pildymo 14 – 17 m. amžiaus klientams

 • Kodėl bankai prašo savo klientų pateikti apie save informaciją?

 • Ar šie reikalavimai taikomi ir kitiems bankams?

 • Kurios institucijos turi teisę gauti mano pateiktus duomenis?

 • Kaip bankas užtikrina mano duomenų saugumą?

 • Kas gali atsitikti, jeigu aš atsisakysiu pateikti asmens duomenis?

 • Kokie asmenys laikomi Politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis?

 • Kokiomis kalbomis galima pildyti anketą?

 • Kokie teisės aktai reglamentuoja „Pažink savo klientą“ principo taikymą, įskaitant duomenų tvarkymo procedūras?