Kliento klausimynas fiziniams asmenims

Mes, kaip ir kiti bankai, savo veikloje privalome laikytis principo „Pažink savo klientą“ (angl. „KYC“). Laikytis šio principo mus įpareigoja teisės aktai, todėl tam, kad laikytumėmės jų reikalavimų, užtikrintume geresnį aptarnavimą ir dėl saugumo priežasčių prašome savo klientų pateikti mums tam tikrą informaciją:

 • kontaktinius duomenis, pilietybę, gyvenamąją vietą, veiklos sritį ir kt.;
 • periodiškai siunčiame prašymus pateikti arba atnaujinti informaciją;
 • prireikus prašome papildomų duomenų apie konkretų sandorį (pavyzdžiui, apie lėšų, pervestų į kliento sąskaitą, kilmę).

Mano duomenys

Prašome prisijungti, jei norite peržiūrėti savo duomenis. Jeigu nesinaudojate interneto banku arba šiuo metu negalite prisijungti, atsispausdinkite klausimyną, užpildykite jį ir atneškite į artimiausią „Swedbank“ padalinį.

Jeigu Jūsų duomenys pasikeitė, prašome atnaujinti juos, kad galėtume geriau įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“ ir laikytis teisinių reikalavimų.

Naudinga informacija

 • Kodėl bankai prašo savo klientų pateikti apie save informaciją?

 • Ar šie reikalavimai taikomi ir kitiems bankams?

 • Kaip dažnai turi būti atnaujinama klausimyno informacija?

 • Kodėl negaliu atlikti jokių veiksmų neužpildęs klausimyno?

 • Kodėl turiu pateikti duomenis apie savo pajamas?

 • Kodėl turiu nurodyti, kokias pareigas užimu – darbininko, specialisto ar vadovo?

 • Kas yra mokesčių mokėtojo numeris (TIN)?

 • Kokiais būdais galiu užpildyti ir pateikti klausimyną?

 • Kokiomis kalbomis galima pildyti klausimyną?

 • Kas gali atsitikti, jeigu aš atsisakysiu pateikti asmens duomenis?

 • Kokie asmenys laikomi Politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis?

 • Kurios institucijos turi teisę gauti mano pateiktus duomenis?

 • Kaip bankas užtikrina mano duomenų saugumą?

 • Kokie teisės aktai reglamentuoja „Pažink savo klientą“ principo taikymą, įskaitant duomenų tvarkymo procedūras ir kur galime su jais susipažinti?

 • Paaiškinimai dėl kliento klausimyno fiziniams asmenims pildymo 14 – 17 m. amžiaus klientams