Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Investicinis gyvybės draudimas „Saugus pensijos fondas“

Kaupkite lėšas papildomai pensijai savarankiškai ir užsitikrinkite aprūpintą senatvę

 • Jums patiems nereikės rūpintis investavimu – investavimo strategija bus pritaikyta individualiai pagal kaupimo trukmę.
 • Išmokamai sumai suteikiama garantija, pasibaigus sutarties terminui neigiamos investicinės grąžos atveju.
 • Bet kada galėsite sumokėti daugiau ir taip pasididinti kaupiamą sumą arba mokėti mažiau, jeigu atsirado finansinių sunkumų.

Investicinio gyvybės draudimo „Saugus pensijos fondas“ skaičiuoklė

Pasirinkite mėnesinę draudimo įmoką, kurią skirsite savarankiškam pensijos kaupimui per visą sutarties laikotarpį. Nurodykite, kokia preliminari sukaupta suma yra jūsų sutartyje taisyklių keitimo metu.
Jūsų senatvės pensijos amžius yra   metai ir   mėnesių. Senatvės pensijos amžiaus Jūs sulauksite  . Saugaus pensijos fondo gyvybės draudimo sutarties terminas būtų   m. ir   mėn.

Palankus scenarijus Šis scenarijus atspindi situaciją, jei investavimo rezultatas, vadovaujantis istorinėmis grąžomis, būtų vidutiniškai teigiamas. Jis atspindi vidutinę metinę grąžą per 10-ties metų investavimo laikotarpį. Grąža, naudojama scenarijaus skaičiavimuose, yra skaičiuojama nuo aukštesniosios visų galimų vidutinių metinių grąžų spektro ribos (90-tasis procentilis). Skaičiavimai paremti investavimo kryptis sudarančių investavimo objektų istoriniais rezultatais, įvertinus kiekvienos krypties investavimo objekto įsteigimo datą. Informacijos šaltinis: Bloomberg. Praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje, o investicijų grąža gali tiek didėti, tiek mažėti. Atkreipiame dėmesį, kad kuo trumpesnis investavimo periodas, tuo didesnė staigaus neigiamo pokyčio tikimybė ir atvirkščiai.

Nuosaikus scenarijus Šis scenarijus atspindi situaciją, jei investavimo rezultatas, vadovaujantis istorinėmis grąžomis, būtų vidutiniškas. Jis atspindi vidutinę metinę grąžą per 10-ties metų investavimo laikotarpį. Grąža, naudojama scenarijaus skaičiavimuose, yra skaičiuojama nuo galimų vidutinių metinių grąžų spektro medianos (50-tasis procentilis). Skaičiavimai paremti investavimo kryptis sudarančių investavimo objektų istoriniais rezultatais, įvertinus kiekvienos krypties investavimo objekto įsteigimo datą. Informacijos šaltinis: Bloomberg. Praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje, o investicijų grąža gali tiek didėti, tiek mažėti. Atkreipiame dėmesį, kad kuo trumpesnis investavimo periodas, tuo didesnė staigaus neigiamo pokyčio tikimybė ir atvirkščiai.

Nepalankus scenarijus Šis scenarijus atspindi situaciją, jei investavimo rezultatas, vadovaujantis istorinėmis grąžomis, būtų vidutiniškai neigiamas. Jis atspindi vidutinę metinę grąža per 10-ties metų investavimo laikotarpį. Grąža, naudojama scenarijaus skaičiavimuose, yra skaičiuojama nuo žemiausios visų galimų vidutinių metinių grąžų spektro ribos (10-tasis procentilis). Skaičiavimai paremti investavimo kryptis sudarančių investavimo objektų istoriniais rezultatais, įvertinus kiekvienos krypties investavimo objekto įsteigimo datą. Informacijos šaltinis: Bloomberg. Praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje, o investicijų grąža gali tiek didėti, tiek mažėti. Atkreipiame dėmesį, kad kuo trumpesnis investavimo periodas, tuo didesnė staigaus neigiamo pokyčio tikimybė ir atvirkščiai.

Prognozuojama sukaupta suma sutarties laikotarpio pabaigoje: Sudaryta prognozė yra tik pavyzdys, paskaičiuotas pagal nurodytas prielaidas ir negarantuoja, kad sutarties investicinė vertė ar garantijos suma sutaps su pavyzdyje pateiktais duomenimis.
Atkreipiame dėmesį, kad sutarties investicinė vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo.

Prognozuojama sukaupta suma sutarties laikotarpio pabaigoje su nuolaida: Prognozuojama sukaupta suma sutarties laikotarpio pabaigoje su 50 % nuolaida administravimo mokesčiui.

Sumokėta įmokų suma: Sumokėta įmokų suma eurais nuo sutarties galiojimo termino pradžios.

Vidutinis metinis investicijų pajamingumas
Pasaulio akcijų investavimo kryptis: 13.0% 7.7% 2.5%
Pasaulio akcijų investavimo kryptis 2: 11.1% 6.0% 1.0%
Vidutinio laikotarpio obligacijų investavimo kryptis 2: 3.0% 2.3% 1.5%
Vidutinio laikotarpio obligacijų investavimo kryptis 3: 3.7% 2.4% 1.1%
Trumpo laikotarpio obligacijų investavimo kryptis: 0.9% 0.4% -0.1%
  Žiūrėti detalius palankaus scenarijaus rezultatus Žiūrėti detalius nuosaikaus scenarijaus rezultatus Žiūrėti detalius nepalankaus scenarijaus rezultatus

* Skaičiuojama vertinant tik į šią draudimo sutartį sumokėtas įmokas bei darant prielaidą, kad įmokos į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje, nebuvo mokamos.


Sudaryta prognozė yra tik pavyzdys, paskaičiuotas pagal nurodytas prielaidas ir negarantuoja, kad sutarties investicinė vertė ar garantijos suma sutaps su pavyzdyje pateiktais duomenimis.

Atkreipiame dėmesį, kad sutarties investicinė vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo. Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.

Draudikas mokės garantijos sumą, tik tuo atveju jei sutartis galios iki termino pabaigos ir sutarties investicinė vertė sutarties galiojimo termino pabaigoje bus mažesnė už garantijos sumą.

Ši prognozė parengta įvertinus standartinius Saugus pensijos fondas mokesčius.

Išsamesnės informacijos teiraukitės artimiausiame „Swedbank“ padalinyje, skambinkite telefonu +370 5 268 4444 arba 1884 arba rašykite elektroniniu paštu info@swedbank.lt.

Turite klausimų?

Registruokitės į vaizdo konsultaciją
 • „Saugus pensijos fondas“ – tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, skirta norintiems savarankiškai kaupti papildomas lėšas pensijai. Paslaugą teikia „Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialas per atstovą „Swedbank“, AB.
 • Periodiškai taupydami iki pensijos pradžios galite sukaupti pakankamai, kad galėtumėte gyventi patogiau. Be to, viskas, ką sukaupsite „Saugiame pensijos fonde“, priklausys Jums. Jūsų mirties atveju sukauptą sumą gaus Jūsų paveldėtojai arba draudimo sutartyje nurodyti naudos gavėjas.
 • Pakeitus draudimo sutarties taisykles į „Saugaus pensijos fondo“ investavimo strategija pritaikoma individualiai Jums ir priklauso nuo kaupimo trukmės.
 • Įmokas mokėti patogu ir paprasta – jos gali būti nurašomos kartą per mėnesį Jūsų pasirinktą dieną e. sąskaitos automatinio mokėjimo būdu. Jūs patys galėsite nustatyti įmokos dydį, ją padidinti ar mažinti atsižvelgdami į savo finansinę situaciją arba norimą sukaupti sumą.
 • Investuotai sumai suteikiama garantija. Garantija reiškia, jog pasibaigus draudimo sutarčiai ir esant neigiamai investicijų grąžai, Jums bus išmokama garantijos suma – sumokėtų įmokų suma, išskaičiavus „Saugaus pensijos fondo” sutarties mokesčius. Garantija taikoma, jeigu pasibaigus sutarčiai sutarties investicinė vertė bus mažesnė už garantijos sumą. Svarbu žinoti tai, kad nutraukus „Saugaus pensijos fondo“ sutartį anksčiau termino ar kitaip jai pasibaigus (mirties atveju), garantija nėra taikoma.
 • Valstybė skatina šį taupymo būdą ir taiko mokestines lengvatas kaupiamojo gyvybės draudimo įmokoms. Todėl kasmet galėsite naudotis gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir susigrąžinti 20 proc. nuo sumokėtų įmokų*. Maksimali Jūsų sumokėtų metinių įmokų* suma visose turimose sutartyse, nuo kurios galima susigrąžinti 20 proc., yra 1500 eurų.

  Daugiau informacijos čia.

  * t.y. įmokos į kaupiamojo gyvybės draudimo sutartis, pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje.

Pakeitus draudimo sutarties sąlygas į „Saugaus pensijos fondo“ – investavimo strategija bus pritaikoma individualiai Jums ir priklauso nuo kaupimo trukmės. Įprastai kaupimo pradžioje investuojama rizikingiau, kad Jūsų fondas „uždirbtų“. Po to rizika palaipsniui mažinama, kad sukauptos lėšos būtų išsaugotos.

{ "title": { "text": "Investicijų struktūra" }, "xAxis": { "visible": true, "title": { "text": "Metai iki sutarties galiojimo pabaigos" }, "categories": ["20", "19", "18", "17", "16", "15", "14", "13", "12", "11", "10", "9", "8", "7", "6", "5", "4", "3", "2", "1"], "labels": { "rotation": 0 } }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "" }, "labels": { "format": "{value}%" } }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent", "pointWidth": 40, "dataLabels": { "enabled": false } } }, "legend": { "enabled": true, "reversed": true } } { "title": { "text": "Investicijų struktūra" }, "xAxis": { "visible": true, "title": { "text": "Metai iki sutarties galiojimo pabaigos" }, "categories": ["20", "19", "18", "17", "16", "15", "14", "13", "12", "11", "10", "9", "8", "7", "6", "5", "4", "3", "2", "1"] }, "yAxis": { "visible": false, "title": { "text": "Total fruit consumption" }, "labels": { "format": "{value}%" } }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent", "pointWidth": 20 } }, "legend": { "enabled": true } }

Investavimo struktūroje naudojamos turto klasės bei pasiskirstymas tarp investavimo krypčių:

 • Pasaulio akcijų turto klasė. Šios turto klasės investicijas pagrinde sudaro išsivysčiusių rinkų nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos), tačiau nedidelę dalį gali sudaryti ir besivystančių rinkų nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos). Investavimo kryptys: Pasaulio akcijų investavimo kryptis (pasiskirstymas 50 %) ir Pasaulio akcijų investavimo kryptis 2 (pasiskirstymas 50 %). Plačiau apie investavimo kryptis.
 • Vidutinio laikotarpio skolos vertybinių popierių turto klasė. Šios turto klasės investicijas sudaro vidutinio laikotarpio Eurozonos vyriausybių skolos vertybiniai popieriai ir pasaulio įmonių skolos vertybiniai popieriai išleisti eurais (vidutinis terminas iki išpirkimo 10 metų). Investavimo kryptys: Vidutinio laikotarpio obligacijų investavimo kryptis 2 (pasiskirstymas 50 %) ir Vidutinio laikotarpio obligacijų investavimo kryptis 3 (pasiskirstymas 50 %). Plačiau apie investavimo kryptis.
 • Trumpo laikotarpio skolos vertybinių popierių turto klasė. Šios turto klasės investicijas sudaro trumpo laikotarpio Eurozonos vyriausybių skolos vertybiniai popieriai išleisti eurais (vidutinis terminas iki išpirkimo 3 metai). Investavimo kryptis: Trumpo laikotarpio obligacijų kryptis (pasiskirstymas 100 %). Plačiau apie investavimo kryptį.

Ši subalansuota gyvenimo ciklo investavimo strategija leidžia tikėtis uždirbti pelno, o jei patiriamas nuostolis, sutarties pabaigoje išmokama garantijos suma.

Prieš keičiant draudimo sutarties taisykles, prašome susipažinti su svarbia informacija.

 1. Prisijunkite prie savo „Swedbank“ interneto banko.
 2. Užpildykite tinkamumo klausimyną.
 3. Užpildykite draudimo sutarties taisyklių keitimo prašymą.
 4. Patikrinę įrašytus duomenis, patvirtinkite draudimo sutarties taisyklių keitimą.
 5. Keičiant draudimo sutarties taisykles, taip pat bus pateiktas e. sąskaitos su automatiniu mokėjimu sutikimas. Jums pasirinkus šį mokėjimo būdą, mėnesinės draudimo įmokos bus nurašomos automatiniu būdu.

Jeigu keičiant draudimo sutarties taisykles interneto banke Jums kilo klausimų, kviečiame paskambinti mums telefonu 1884. Mūsų Konsultacijų centro specialistai mielai Jums padės ir suteiks konsultaciją.

 • Sukaupta suma Jums bus išmokėta pasibaigus „Saugaus pensijos fondo“ sutarčiai. Jums bus išmokama ta suma, kuri draudimo sutarčiai pasibaigus bus didesnė – sutarties investicinė vertė ar garantijos suma.
 • Prieš pasibaigiant „Saugaus pensijos fondo“ sutarčiai Jums reikės pateikti prašymą mokėti draudimo išmoką. Tai galite padaryti interneto banke arba užsiregistravus ir atvykus į Jūsų pasirinktą „Swedbank“ padalinį. Pildant prašymą banko padalinyje, turėkite su savimi asmens dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę.
 • „Saugiame pensijos fonde“ sukauptos lėšos yra Jūsų nuosavybė. Jūsų mirties atveju sukauptą sumą gaus Jūsų paveldėtojai arba draudimo sutartyje nurodytas naudos gavėjas.

Kilus bet kokiam klausimui ar abejonei, susijusiai su Jūsų draudimo sutartimi ar sukauptų lėšų išmokėjimu, pirmiausia kviečiame paskambinti mums tel. 1884, rašyti el. paštu info@swedbank.lt arba užsiregistruokite konsultacijai internetu į norimą „Swedbank“ padalinį Jums patogiu laiku.

Čia galite susipažinti su skundų nagrinėjimo ir atsakymų pareiškėjams teikimo tvarka.

Suabejoję mūsų atsakymu, visuomet turite teisę kreiptis į Lietuvos Banko Priežiūros tarnybą: adresas korespondencijai – Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius Su tikslia ginčų nagrinėjimo tvarka galite susipažinti Lietuvos banko tinklapyje.

Tvarumas kaupiant pensijai pasirinkus investicinio gyvybės draudimo sutartį – kas tai? Pirmiausia tai yra sąmoningas pasirinkimas investuoti į tokias pramonės šakas ar įmones, kurios veikia tvariai.
Tvarumo rizikos integravimas į investavimo sprendimų priėmimo procesus yra labai svarbus siekiant padidinti ilgalaikės investicijų grąžos galimybes. Įmonių tvarumo vertinimas apima šiuos kriterijus:

 • CO2 emisijos
 • Tarša, atliekos
 • Energijos sunaudojimas
 • Vandens sunaudojimas
 • Kitų resursų sunaudojimas
 • Darbuotojų sveikata ir gerovė
 • Sąžiningas atlygis
 • Žmogaus teisės ir lygios galimybės
 • Produktų saugumas
 • Vertė bendruomenėms
 • Verslo etika
 • Skaidrumas
 • Antikorupcija
 • Atskaitomybė
 • Duomenų apsauga
 • Skaidri struktūra
 • Kaupimas pensijai investicinio gyvybės draudimo sutartyje prisideda prie aplinkos ir (arba) socialinių veiksnių skatinimo – investuojant į įmones, padedančias siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, ir neinvestuojant į kenksmingas pramonės šakas ar įmones, kurios pažeidžia tarptautines normas.
 • Daugiau informacijos apie šio produkto tvarumo charakteristikas rasite dokumente Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas. Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas.
 • Daugiau informacijos apie metinius šio produkto tvarumo charakteristikų rezultatus rasite periodinėje ataskaitoje: 2023 m. ataskaita.

Pareiškimas apie pagrindinį neigiamą investavimo sprendimų poveikį tvarumo veiksniams

Investuotojai aktyviai nukreipia lėšas į tvarias investicijas.


{ "xAxis": { "visible": true, "categories": ["2014", "2016", "2018", "2036"] }, "yAxis": { "visible": true, "title": "" }, "legend": { "enabled": true }, "plotOptions": { "column": { "stacking": "normal", "dataLabels": { "enabled": false } } } }

Šaltinis: Tarptautinis darnaus vystymosi institutas

Vyras ir moteris išmaniajame telefone įdėmiai skaito informaciją apie tvarumąPo tvarų žingsnį – visų labui

Gyvybės draudimas padės jūsų šeimai, kai patys nebegalėsite to padaryti.

Investuokite į vaiko ateitį dabar – sudarykite sutartį interneto banke ir kaupkite lėšas vaiko studijoms ar savarankiško gyvenimo pradžiai

„Saugus pensijos fondas“ – tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, kai investavimo rizika tenka draudėjui. Paslaugą teikia „Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialas per atstovą „Swedbank“, AB.

Atkreipiame dėmesį, kad sutarties investicinė vertė gali ir didėti, ir mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo. Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.

Draudikas mokės garantijos sumą, tik tuo atveju, jei sutartis galios iki termino pabaigos ir sutarties investicinė vertė sutarties galiojimo termino pabaigoje bus mažesnė už garantijos sumą.

Pateikta informacija negali būti traktuojama kaip draudiko rekomendacija pasirinkti šią paslaugą, jūs esate atsakingi už savo pasirinkimą, todėl, prieš priimdami sprendimą sudaryti investicinio gyvybės draudimo sutartį, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija, kuri pateikta draudimo taisyklėse, investavimo krypčių aprašymuose, ir kita informacija, kurią galite rasti www.swedbank.lt.

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.


Tapkite virtualaus kūrinio „Kodas Sodas“ dalimi!

Apsilankykite virtualioje kūrybinėje platformoje „Kodas Sodas“ ir paverskite mėgstamą muziką vaizdais! Sukurkime didžiausią skaitmeninį sodą Lietuvoje, o gal net ir pasaulyje.

Išmėginti

Į kino ekranus žvelk už perpus pigiau!

Nuo šiol Jaunimo programos nariai kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį rodomų filmų bilietus gali įsigyti su 50% nuolaida.