Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

„Swedbank“ pensija

Kaupkite lėšas dabar ir gaukite didesnes pajamas ateityje

„Swedbank“ pensija – pirmas Jūsų žingsnis didesnės pensijos link.

 • Nauja! Mūsų gyvenimo ciklo fonduose – mažiausias turto valdymo mokestis rinkoje.
 • Beveik 40 proc. visų kaupiančiųjų pensijai II pakopos pensijų fonduose, pasirinko tai daryti „Swedbank“.
 • „WorldPensionSummit 2023“ apdovanojimuose „Swedbank Pensija 1975–1981“ fondas pripažintas vienu iš geriausių pasaulyje!
 • Siekdami užtikrinti stabilią grąžą Jums, investuojame į aplinkai draugiškus ir atsakingus verslus.
Pradėti kaupti II pensijų pakopoje galima tik asmenims, kurie dar nėra sulaukę pensinio amžiaus. Nurodyti savo darbo užmokestį (neatskaičius mokesčių) reikalinga, norint apskaičiuoti, kiek įmokų į pensijų fondą bus sumokėta. Jei kaupiate II pakopoje, įrašykite sukauptą sumą, o jei nekaupiate – įrašykite 0. Naudojamos grąžos: akcijų – 7 proc., obligacijų – 3 proc., o bendra grąža suskaičiuojama pagal „Swedbank“ gyvenimo ciklo pensijų fondams numatytą rizikingų aktyvų dalį per visą kaupimo laikotarpį. Jeigu įvesite kitą grąžą, tai ši grąža ir bus naudojama skaičiavimuose. Visi pateikiami rezultatai tik prognozuojami, investicijų pajamingumas negarantuotas.

Prognozuojami rezultatai


 • 0EUR
 • 0EUR
 • 0EUR
 • 0000-00
 • 0EUR

Skaičiuoklėje taikomos prielaidos

Skaičiuoklės sudarytojai

Skaičiuoklė parengta pagal tuos pačius principus, kaip „Sodros“ interneto svetainėje skelbiama Prognozuojama senatvės pensijos skaičiuoklė. „Swedbank“ naudojimui iš parengtos skaičiuoklės buvo pašalintas I pakopos pensijos prognozavimas, grąža skaičiuojama pagal „Swedbank“ pensijų fondų investavimo strategiją ir kt.

Skaičiuoklės rezultatai yra orientacinio pobūdžio. Prognozuojamas išmokų iš pensijų fonde sukauptų lėšų dydis nėra garantuojamas. Išmokos gali būti ir didesnės, ir mažesnės – priklausomai nuo ekonominės, teisinės ar demografinės aplinkos.

Skaičiuoklėje taikomos šios prielaidos:

 1. Asmuo nepertraukiamai dirbs iki pensinio amžiaus bei visada mokės pensijų įmokas, o sulaukęs pensinio amžiaus – iškart pasiims pensijų išmoką.
 2. Asmens nurodytas darbo užmokestis augs tokiu pat tempu, kaip ir vidutinis darbo užmokestis šalyje.
 3. Darbo užmokestis nėra perskaičiuojamas į rankas, naudojami bruto dydžiai.
 4. Vidutinio darbo užmokesčio kitimas pagrįstas LR Finansų ministerijos (trumpo laikotarpio) ir Europos komisijos (ilgo laikotarpio) prognozėmis.
 5. Asmens pensijų fonde kaupiamos ir sukauptos lėšos investuojamos pagal gyvenimo ciklo fondo principus, t. y. rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų santykis kinta, atsižvelgiant į laiką, likusį iki pensijos pagal „Swedbank“ pasirinktą rizikingų aktyvų mažinimo kelią (glide path).
 6. Prognozuojama grąža: obligacijų – 3 proc., akcijų – 7 proc. per metus.
 7. Taikomi Pensijų kaupimo įstatyme nustatyti maksimalūs pensijų fondų atskaitymai nuo valdomo turto. Kai pasiekiamas 2,5 mlrd. Eur valdomo turto vidurkis per metus – atskaitymas sieks 0,4 proc. per metus. Šie atskaitymai sumažina asmens gaunamą investicijų grąžą, kuri apskaičiuojama kaip nurodyta prielaidose (5, 6, 8, 9 punktuose).
 8. Vidutinė prognozuojama viso kaupimo laikotarpio grąža apskaičiuojama kaip visų metų grąžų vidurkis, nes didėjant asmens amžiui ir dėl to kintant rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų santykiui, kinta ir kiekvienų metų prognozuojama grąža.
 9. Pačiam skaičiuoklės vartotojui pasirinkus ir nurodžius savo tikėtiną pensijų fondo grąžą, daroma prielaida, kad visos asmens pensijų fonde kaupiamos (sukauptos) lėšos uždirbs nurodytą grąžą per visą investavimo laikotarpį. Tokiu atveju neatsižvelgiama į kintantį rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų santykį, keičiantis amžiui.
 10. Apskaičiuojant tikėtiną išmoką (anuitetą), taikoma taisyklė, kad už visas pensijų fonde sukauptas lėšas, sukakus pensiniam amžiui, yra perkamas standartinis anuitetas, net jei už sukauptą sumą pagal teisės aktų reikalavimus anuiteto įsigijimas nėra privalomas.
 11. Anuiteto išmokai suskaičiuoti naudojama dabartinė „Sodros“ anuitetų skaičiuoklė.
 12. Prognozuojamos išmokos iš pensijų fonde sukauptų lėšų dydis pateikiamas būsimąja verte (išėjimo į pensiją metais).

Pensijų fondai

Gyvenimo ciklo pensijų fondai – tai subalansuoti tikslinės grupės pensijų fondai, kai investicijos dinamiškai keičiamos atsižvelgiant į Jūsų amžių. Kuo jaunesnis esate, tuo daugiau investuojama į akcijų rinkas, siekiant gauti didesnę investicijų grąžą. Artėjant link pensinio amžiaus, akcijų dalis fonde (ir rizika) yra palaipsniui mažinama, o obligacijų ir kitų saugesnių investavimo instrumentų (indėlių, pinigų) dalis yra didinama, kad būtų apsaugotos sukauptos lėšos

 • Fondo investavimo rizika palaipsniui keičiama atsižvelgiant į fondo dalyvių amžių. Fondo tikslas yra sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.
 • Strateginė rizikingų aktyvų (pavyzdžiui, akcijų rinkų, alternatyvių investicijų) dalis dinamiškai mažinama nuo 97 proc. kaupimo pradžioje iki 15 proc. kaupimo pabaigoje, siekiant optimalaus investavimo rezultato viso kaupimo laikotarpiu.
 • Atsižvelgiant į finansų rinkų situaciją ir jos perspektyvas, rizikingų aktyvų dalis gali būti padidinta arba sumažinta 10 proc. ribose. Kaupimo pradžioje rizikingų aktyvų dalis gali siekti nuo 87 proc. iki 100 proc., o kaupimo pabaigoje – nuo 5 proc. iki 25 proc.
Pensijų fondų rezultatai
documentTaisyklės documentFondo mėnesinė ataskaita documentInvestavimo strategija documentTvarumo informacija
 • Fondo investavimo rizika palaipsniui keičiama atsižvelgiant į fondo dalyvių amžių. Fondo tikslas yra sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.
 • Strateginė rizikingų aktyvų (pavyzdžiui, akcijų rinkų, alternatyvių investicijų) dalis dinamiškai mažinama nuo 97 proc. kaupimo pradžioje iki 15 proc. kaupimo pabaigoje, siekiant optimalaus investavimo rezultato viso kaupimo laikotarpiu.
 • Atsižvelgiant į finansų rinkų situaciją ir jos perspektyvas, rizikingų aktyvų dalis gali būti padidinta arba sumažinta 10 proc. ribose. Kaupimo pradžioje rizikingų aktyvų dalis gali siekti nuo 87 proc. iki 100 proc., o kaupimo pabaigoje – nuo 5 proc. iki 25 proc.
Pensijų fondų rezultatai
documentTaisyklės documentFondo mėnesinė ataskaita documentInvestavimo strategija documentTvarumo informacija

2019 m. IPE žurnalas (Investments & Pensions Europe) „Swedbank“ gyvenimo ciklo fondą „Pensija 1982-1988“ pripažino vienu iš trijų geriausių Centrinės ir rytų Europos pensijų fondų.

2022 m. šis fondas prestižiniuose „IPE European Pension Fund Awards“ apdovanojimuose buvo pripažintas geriausiu pensijų fondu Rytų ir Vidurio Europoje. Daugiau apie tai skaitykite čia.

 • Fondo investavimo rizika palaipsniui keičiama atsižvelgiant į fondo dalyvių amžių. Fondo tikslas yra sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.
 • Strateginė rizikingų aktyvų (pavyzdžiui, akcijų rinkų, alternatyvių investicijų) dalis dinamiškai mažinama nuo 97 proc. kaupimo pradžioje iki 15 proc. kaupimo pabaigoje, siekiant optimalaus investavimo rezultato viso kaupimo laikotarpiu.
 • Atsižvelgiant į finansų rinkų situaciją ir jos perspektyvas, rizikingų aktyvų dalis gali būti padidinta arba sumažinta 10 proc. ribose. Kaupimo pradžioje rizikingų aktyvų dalis gali siekti nuo 87 proc. iki 100 proc., o kaupimo pabaigoje – nuo 5 proc. iki 25 proc.
Pensijų fondų rezultatai
documentTaisyklės documentFondo mėnesinė ataskaita documentInvestavimo strategija documentTvarumo informacija
 • „WorldPensionSummit 2023“ apdovanojimuose, investicijų valdymo kategorijoje, „Swedbank Pensija 1975–1981“ fondas pripažintas vienu iš geriausių pasaulyje!
 • Fondo investavimo rizika palaipsniui keičiama atsižvelgiant į fondo dalyvių amžių. Fondo tikslas yra sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.
 • Strateginė rizikingų aktyvų (pavyzdžiui, akcijų rinkų, alternatyvių investicijų) dalis dinamiškai mažinama nuo 97 proc. kaupimo pradžioje iki 15 proc. kaupimo pabaigoje, siekiant optimalaus investavimo rezultato viso kaupimo laikotarpiu.
 • Atsižvelgiant į finansų rinkų situaciją ir jos perspektyvas, rizikingų aktyvų dalis gali būti padidinta arba sumažinta 10 proc. ribose. Kaupimo pradžioje rizikingų aktyvų dalis gali siekti nuo 87 proc. iki 100 proc., o kaupimo pabaigoje – nuo 5 proc. iki 25 proc.
Pensijų fondų rezultatai
documentTaisyklės documentFondo mėnesinė ataskaita documentInvestavimo strategija documentTvarumo informacija
 • Fondo investavimo rizika palaipsniui keičiama atsižvelgiant į fondo dalyvių amžių. Fondo tikslas yra sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.
 • Strateginė rizikingų aktyvų (pavyzdžiui, akcijų rinkų, alternatyvių investicijų) dalis dinamiškai mažinama nuo 97 proc. kaupimo pradžioje iki 15 proc. kaupimo pabaigoje, siekiant optimalaus investavimo rezultato viso kaupimo laikotarpiu.
 • Atsižvelgiant į finansų rinkų situaciją ir jos perspektyvas, rizikingų aktyvų dalis gali būti padidinta arba sumažinta 10 proc. ribose. Kaupimo pradžioje rizikingų aktyvų dalis gali siekti nuo 87 proc. iki 100 proc., o kaupimo pabaigoje – nuo 5 proc. iki 25 proc.
Pensijų fondų rezultatai
documentTaisyklės documentFondo mėnesinė ataskaita documentInvestavimo strategija documentTvarumo informacija
 • Fondo investavimo rizika palaipsniui keičiama atsižvelgiant į fondo dalyvių amžių. Fondo tikslas yra sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.
 • Strateginė rizikingų aktyvų (pavyzdžiui, akcijų rinkų, alternatyvių investicijų) dalis dinamiškai mažinama nuo 60 proc. 2019 m. iki 15 proc. kaupimo pabaigoje, siekiant optimalaus investavimo rezultato viso kaupimo laikotarpiu.
 • Atsižvelgiant į finansų rinkų situaciją ir jos perspektyvas, rizikingų aktyvų dalis gali būti padidinta arba sumažinta 10 proc. ribose. 2019 m. rizikingų aktyvų dalis gali siekti nuo 50 proc. iki 70 proc., o kaupimo pabaigoje – nuo 5 proc. iki 25 proc.
Pensijų fondų rezultatai
documentTaisyklės documentFondo mėnesinė ataskaita documentInvestavimo strategija documentTvarumo informacija
 • Fondo investavimo rizika palaipsniui keičiama atsižvelgiant į fondo dalyvių dalyvavimo pensijų kaupime trukmę. Fondo tikslas yra sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.
 • Strateginė rizikingų aktyvų (pavyzdžiui, akcijų rinkų, alternatyvių investicijų) dalis dinamiškai mažinama nuo 25 proc. 2019 m. iki 15 proc. 2022 m., siekiant optimalaus investavimo rezultato viso kaupimo laikotarpiu.
 • Atsižvelgiant į finansų rinkų situaciją ir jos perspektyvas, rizikingų aktyvų dalis gali būti padidinta arba sumažinta 10 proc. ribose. 2019 m. rizikingų aktyvų dalis gali siekti nuo 15 proc. iki 35 proc., o kaupimo pabaigoje – nuo 5 proc. iki 25 proc.
Pensijų fondų rezultatai
documentTaisyklės documentFondo mėnesinė ataskaita documentInvestavimo strategija documentTvarumo informacija
 • Fondo investavimo rizika palaipsniui keičiama atsižvelgiant į fondo dalyvių amžių. Fondo tikslas yra sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.
 • Strateginė rizikingų aktyvų (pavyzdžiui, akcijų rinkų, alternatyvių investicijų) dalis dinamiškai mažinama nuo 97 proc. kaupimo pradžioje iki 15 proc. kaupimo pabaigoje, siekiant optimalaus investavimo rezultato viso kaupimo laikotarpiu.
 • Atsižvelgiant į finansų rinkų situaciją ir jos perspektyvas, rizikingų aktyvų dalis gali būti padidinta arba sumažinta 10 proc. ribose. Kaupimo pradžioje rizikingų aktyvų dalis gali siekti nuo 87 proc. iki 100 proc., o kaupimo pabaigoje – nuo 5 proc. iki 25 proc.
Pensijų fondų rezultatai
documentTaisyklės documentFondo mėnesinė ataskaita documentInvestavimo strategija documentTvarumo informacija
 • Fondo investavimo rizika palaipsniui keičiama atsižvelgiant į fondo dalyvių amžių. Fondo tikslas yra sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.
 • Strateginė rizikingų aktyvų (pavyzdžiui, akcijų rinkų, alternatyvių investicijų) dalis dinamiškai mažinama nuo 97 proc. kaupimo pradžioje iki 15 proc. kaupimo pabaigoje, siekiant optimalaus investavimo rezultato viso kaupimo laikotarpiu.
 • Atsižvelgiant į finansų rinkų situaciją ir jos perspektyvas, rizikingų aktyvų dalis gali būti padidinta arba sumažinta 10 proc. ribose. Kaupimo pradžioje rizikingų aktyvų dalis gali siekti nuo 87 proc. iki 100 proc., o kaupimo pabaigoje – nuo 5 proc. iki 25 proc.
Pensijų fondų rezultatai
documentTaisyklės documentFondo mėnesinė ataskaita documentInvestavimo strategija documentTvarumo informacija

2019 m. IPE žurnalas (Investments & Pensions Europe) „Swedbank“ gyvenimo ciklo fondą „Pensija 1982-1988“ pripažino vienu iš trijų geriausių Centrinės ir rytų Europos pensijų fondų.

2022 m. šis fondas prestižiniuose „IPE European Pension Fund Awards“ apdovanojimuose buvo pripažintas geriausiu pensijų fondu Rytų ir Vidurio Europoje. Daugiau apie tai skaitykite čia.

 • Fondo investavimo rizika palaipsniui keičiama atsižvelgiant į fondo dalyvių amžių. Fondo tikslas yra sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.
 • Strateginė rizikingų aktyvų (pavyzdžiui, akcijų rinkų, alternatyvių investicijų) dalis dinamiškai mažinama nuo 97 proc. kaupimo pradžioje iki 15 proc. kaupimo pabaigoje, siekiant optimalaus investavimo rezultato viso kaupimo laikotarpiu.
 • Atsižvelgiant į finansų rinkų situaciją ir jos perspektyvas, rizikingų aktyvų dalis gali būti padidinta arba sumažinta 10 proc. ribose. Kaupimo pradžioje rizikingų aktyvų dalis gali siekti nuo 87 proc. iki 100 proc., o kaupimo pabaigoje – nuo 5 proc. iki 25 proc.
Pensijų fondų rezultatai
documentTaisyklės documentFondo mėnesinė ataskaita documentInvestavimo strategija documentTvarumo informacija
 • „WorldPensionSummit 2023“ apdovanojimuose, investicijų valdymo kategorijoje, „Swedbank Pensija 1975–1981“ fondas pripažintas vienu iš geriausių pasaulyje!
 • Fondo investavimo rizika palaipsniui keičiama atsižvelgiant į fondo dalyvių amžių. Fondo tikslas yra sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.
 • Strateginė rizikingų aktyvų (pavyzdžiui, akcijų rinkų, alternatyvių investicijų) dalis dinamiškai mažinama nuo 97 proc. kaupimo pradžioje iki 15 proc. kaupimo pabaigoje, siekiant optimalaus investavimo rezultato viso kaupimo laikotarpiu.
 • Atsižvelgiant į finansų rinkų situaciją ir jos perspektyvas, rizikingų aktyvų dalis gali būti padidinta arba sumažinta 10 proc. ribose. Kaupimo pradžioje rizikingų aktyvų dalis gali siekti nuo 87 proc. iki 100 proc., o kaupimo pabaigoje – nuo 5 proc. iki 25 proc.
Pensijų fondų rezultatai
documentTaisyklės documentFondo mėnesinė ataskaita documentInvestavimo strategija documentTvarumo informacija
 • Fondo investavimo rizika palaipsniui keičiama atsižvelgiant į fondo dalyvių amžių. Fondo tikslas yra sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.
 • Strateginė rizikingų aktyvų (pavyzdžiui, akcijų rinkų, alternatyvių investicijų) dalis dinamiškai mažinama nuo 97 proc. kaupimo pradžioje iki 15 proc. kaupimo pabaigoje, siekiant optimalaus investavimo rezultato viso kaupimo laikotarpiu.
 • Atsižvelgiant į finansų rinkų situaciją ir jos perspektyvas, rizikingų aktyvų dalis gali būti padidinta arba sumažinta 10 proc. ribose. Kaupimo pradžioje rizikingų aktyvų dalis gali siekti nuo 87 proc. iki 100 proc., o kaupimo pabaigoje – nuo 5 proc. iki 25 proc.
Pensijų fondų rezultatai
documentTaisyklės documentFondo mėnesinė ataskaita documentInvestavimo strategija documentTvarumo informacija
 • Fondo investavimo rizika palaipsniui keičiama atsižvelgiant į fondo dalyvių amžių. Fondo tikslas yra sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.
 • Strateginė rizikingų aktyvų (pavyzdžiui, akcijų rinkų, alternatyvių investicijų) dalis dinamiškai mažinama nuo 60 proc. 2019 m. iki 15 proc. kaupimo pabaigoje, siekiant optimalaus investavimo rezultato viso kaupimo laikotarpiu.
 • Atsižvelgiant į finansų rinkų situaciją ir jos perspektyvas, rizikingų aktyvų dalis gali būti padidinta arba sumažinta 10 proc. ribose. 2019 m. rizikingų aktyvų dalis gali siekti nuo 50 proc. iki 70 proc., o kaupimo pabaigoje – nuo 5 proc. iki 25 proc.
Pensijų fondų rezultatai
documentTaisyklės documentFondo mėnesinė ataskaita documentInvestavimo strategija documentTvarumo informacija
 • Fondo investavimo rizika palaipsniui keičiama atsižvelgiant į fondo dalyvių dalyvavimo pensijų kaupime trukmę. Fondo tikslas yra sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.
 • Strateginė rizikingų aktyvų (pavyzdžiui, akcijų rinkų, alternatyvių investicijų) dalis dinamiškai mažinama nuo 25 proc. 2019 m. iki 15 proc. 2022 m., siekiant optimalaus investavimo rezultato viso kaupimo laikotarpiu.
 • Atsižvelgiant į finansų rinkų situaciją ir jos perspektyvas, rizikingų aktyvų dalis gali būti padidinta arba sumažinta 10 proc. ribose. 2019 m. rizikingų aktyvų dalis gali siekti nuo 15 proc. iki 35 proc., o kaupimo pabaigoje – nuo 5 proc. iki 25 proc.
Pensijų fondų rezultatai
documentTaisyklės documentFondo mėnesinė ataskaita documentInvestavimo strategija documentTvarumo informacija
 • Fondo tikslas – kuo labiau apsaugoti dalyvių sukauptą turtą nuo reikšmingų pensijų fondų vieneto vertės pokyčių ir infliacijos rizikos.
 • Investavimo strategija nepriklauso nuo dalyvių amžiaus.
 • Ne mažiau kaip 50 proc. fondo turto investuojama į vyriausybių obligacijas ir indėlius, iki 30 proc. fondas gali investuoti į įmonių obligacijas, iki 20 proc.- į akcijų rinkas.
Pensijų fondų rezultatai

Dokumentai

Gerų fondų rezultatų siekia pensijų fondų valdytojas UAB „Swedbank investicijų valdymas“ kartu su Švedijoje veikiančia bendrove AB „Swedbank Robur Fonder“.

Nerimaujate dėl savo pensijos?

Kviečiame paskaityti straipsnį apie kaupimą pensijai ir kiek Jums tai gali uždirbti pinigų.

Skaityti

„Swedbank“ pensija – tai galimybė kaupti papildomas lėšas pensijai II pakopos pensijų kaupimo pensijų fonduose ir senatvėje pajamas gauti iš dviejų šaltinių – „Sodros“ ir Jūsų pensijų fondo.

Kaupti yra paprasta, nes Jums tinkamą fondą pasirinksite pagal savo gimimo metus ir galėsite jame kaupti iki pat pensijos.

Kaupimo įmoką į Jūsų asmeninę pensijų fondo sąskaitą sudarys dvi dalys:

 • 3 proc. dydžio įmoka, skaičiuojama nuo Jūsų darbo užmokesčio (iki mokesčių);
 • 1,5 proc. dydžio skatinamoji valstybės įmoka, skaičiuojama nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio (iki mokesčių)*.

Šių įmokų apskaičiavimą ir pervedimą į pensijų fondus administruoja „Sodra“, todėl Jums nereikės tuo rūpintis.

 • „Sodros“ senatvės pensija dėl kaupimo II pakopos pensijų fonduose nesumažės.
 • Jūsų kaupiamos lėšos (tol, kol jos neišmokėtos), yra paveldimos.
 • Kaupdami pensijų fonduose prisiimate investavimo riziką ir nėra garantijų, kad investicijų vertė padidės. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.
 • Išsamesnė informacija teikiama pensijų fondo taisyklėse ir investavimo strategijos dokumente.
 • „Swedbank“ pensijų fondai investuodami vadovaujasi atsakingo investavimo politika.
 • Pensijų fondų turtas yra atskirtas nuo pensijų fondų valdymo įmonės turto ir yra saugomas depozitoriume „Swedbank“, AB (Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, Lietuva).

* Skatinamoji įmoka iš valstybės biudžeto skaičiuojama nuo šalies vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtus oficialius užpraeitų metų atlyginimo vidurkio duomenis.

 1. Pasirinkite gyvenimo ciklo fondą.
 2. Sudarykite „Swedbank“ pensijos sutartį.

Ir viskas – Jūs pradėsite kaupti savo asmeninėje pensijų fondo sąskaitoje.

Svarbu! Jei pensijų kaupimo sutartį sudarėte pirmą kartą, ją galėsite vienašališkai nutraukti per 30 d. nuo jos sudarymo, pateikdami prašymą interneto banke ar banko padalinyje. Vėliau jos nutraukti nebegalėsite.

Pradėti kaupti

Pakeisti pensijų bendrovę ir įforminti perėjimą iš kitos bendrovės labai paprasta. Tai galite atlikti prisijungę prie „Swedbank“ interneto banko:

 1. Pasirinkite gyvenimo ciklo fondą.
 2. Sudarykite „Swedbank“ pensijos sutartį.

Ir viskas – per kelias dienas Jūsų sukaupta suma bus perkelta į Jūsų asmeninę pensijų sąskaitą „Swedbank“ pensijų fonde.

Svarbu! Keičiant pensijų kaupimo bendrovę, taikomas 0,05 proc. bendrovės keitimo mokestis. Pavyzdžiui, jei esate sukaupę 1000 Eur, tai keitimo mokestis bus 0,5 Eur.

Pradėti kaupti „Swedbank“

Interneto banke visuomet galėsite peržiūrėti, kiek įmokų pervesta, kiek jau sukaupta, sekti pensijų fondų pelningumo rezultatus ar peržiūrėti metinį pranešimą apie Jūsų pensijų sąskaitoje sukauptas lėšas.

Teisę gauti pensijų išmoką įgyjate sulaukę senatvės pensijos amžiaus arba jei Jums bus paskirta išankstinė valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija.

Senatvės pensijos amžius yra palaipsniui ilginamas, kol 2026 metais pasieks 65 metus. Savo išėjimo į pensiją datą galite pasitikrinti skaičiuoklėje čia.

Jums reikės pateikti bankui prašymą dėl pensijų išmokos sutarties pasirašymo. Tai galite padaryti užsukę į artimiausią „Swedbank“ padalinį. Vizitui būtinai užsiregistruokite internetu arba paskambinę mums tel. +370 5 268 4444 arba 1884.

Kaip išmokama sukaupta suma?

Priklausomai nuo sukauptos sumos, lėšos Jums gali būti išmokamos vienu iš šių būdų:

Iki 5 403 Eur
Vienkartinė išmoka

Pirmiausia Jums reikės pateikti išmokos prašymą užsiregistravus ir atvykus į Jūsų pasirinktą „Swedbank“ padalinį. Ten pat pasirašysite išmokos sutartį ir visa sukaupta suma bus pervesta į Jūsų banko sąskaitą.

Jei pageidaujate, vietoje vienkartinės išmokos turite teisę įsigyti anuitetą.

5 403 – 10 807 Eur
Periodinės išmokos

Pirmiausia Jums reikės pateikti išmokos prašymą užsiregistravus ir atvykus į Jūsų pasirinktą „Swedbank“ padalinį.

Sukaupta suma bus išmokama dalimis iki Jums sukaks 85 metai. Mokėjimai gali vykti kas mėnesį arba kas ketvirtį. Periodinės išmokos dydis bus apskaičiuotas pensijų fondo vienetais, kurie bus periodiškai konvertuojami į pinigus ir išmokami į Jūsų nurodytą sąskaitą. Periodinės išmokos dydis eurais gali kisti – tiek didėti, tiek mažėti, priklausomai nuo fondo vieneto vertės. Periodiškai konvertuojant vienetus į pinigus, Jūsų pensijų sąskaitoje vienetų kiekis vis mažės, tačiau fonde tebesančios dar neišmokėtos lėšos toliau bus investuojamos. Jūsų mirties atveju lėšas paveldės nurodyti paveldėtojai.

Jei pageidaujate, vietoje periodinės išmokos turite teisę įsigyti anuitetą.

Daugiau nei 10 807 Eur
Pensijų anuitetas

Pensijų anuitetas Jums užtikrins reguliarias išmokas iki gyvenimo pabaigos.

Pagal galiojančius teisės aktus, pensijų anuiteto įsigijimas yra privalomas, kai sukaupta suma yra didesnė nei 10 807 Eur. Įsigijus anuitetą, išmokų mokėtojas bus Sodra.

Įsigyti pensijų anuitetą galite pateikę prašymą Sodrai:

 • bet kuriame Sodros priimamajame arba prisijungus prie tinklapio gyventojai.sodra.lt;
 • bet kuriame „Swedbank“ padalinyje. Vizitui užsiregistruokite internetu arba paskambinę tel. +370 5 268 4444 arba 1884.

Prieš teikdami prašymą, pasirinkite vieną iš Sodros siūlomų anuiteto tipų: standartinį, standartinį su garantija arba atidėtąjį. Susipažinti su anuiteto tipais ir paskaičiavimais galite prisijungę prie Sodros tinklapio čia.

Jeigu prašymą dėl anuiteto įsigijimo pateiksite „Sodroje“, po to per 3 darbo dienas turėsite atvykti į „Swedbank“ padalinį ir pateikti prašymą išmokėti sukauptas lėšas (būtina išankstinė registracija). Priešingu atveju prašymas dėl anuiteto įsigijimo, pateiktas Sodroje, bus anuliuotas.

Daugiau nei 64 841 Eur

Sukaupus daugiau nei 64 841 Eur: 64 841 Eur sumai pasirašoma anuiteto sutartis, o likusioji dalis (viršijanti 64 841 Eur) gali būti išmokėta kaip vienkartinė išmoka.

Jei norite sukauptą ir 64 841 Eur viršijančią sumą gauti kaip vienkartinę išmoką, pateikite prašymą bet kuriame „Swedbank“ padalinyje (būtina išankstinė registracija).

Informacija apie pensijų išmokų rūšių ypatybes ir rizikas

Pensijų fondas

Turto valdymo mokestis*

Bendrovės keitimo mokestis**

Pensija 1996-2002 0,4 % 0,05 %
Pensija 1989-1995 0,4 % 0,05 %
Pensija 1982-1988 0,4 % 0,05 %
Pensija 1975-1981 0,4 % 0,05 %
Pensija 1968-1974 0,4 % 0,05 %
Pensija 1968-1974 0,4 % 0,05 %
Pensija 1954-1960 0,4 % 0,05 %
Turto išsaugojimo pensijų fondas 0,2 % 0,05 %

„Swedbank“ pensija visuose pensijų fonduose fondo keitimas bendrovės viduje – nemokamas.

* Metinis mokestis, skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną nuo fonde sukauptų lėšų vidutinės metinės vertės, taip sumažinant pensijų fondo vieneto vertę.

** Skaičiuojamas nuo sukauptų lėšų vertės, pervedamų į kitą pensijų kaupimo bendrovę

Išsamesnė informacija teikiama pensijų fondo taisyklėse ir investavimo strategijos dokumente

Jūsų pensijos galia

Investuodami II ir III pakopos pensijų fondų lėšas pirmenybę teikiame verslams, kurie kuria žalesnę aplinką ir kokybiškesnį gyvenimą visiems. Investuodami į fondus renkamės tuos, kurie pasižymi aukštais tvarumo rodikliais. Šiandien pagrindinį dėmesį skiriame šioms temoms:

CO2 emisijų mažinimas

Jūsų investicijos skatina įmones mažinti emisijas bei transformuoti verslus į tvaresnius.

Plačiau

Klimato sprendimai

Investuojate į atsinaujinančią energetiką, miškų sodinimą bei priežiūrą, energijos efektyvumo gerinimo sprendimus.

Plačiau

Vietinės investicijos

Investuodami į vietines įmones padedate joms augti, inovuoti bei stiprinti regiono ekonomiką.

Plačiau

Progresyvi visuomenė

Prisidedate prie sveikatos apsaugos, naujųjų technologijų vystymo bei gyvenimo kokybės gerinimo.

Plačiau

CO2 emisijų mažinimas

CO2 emisijų mažinimas yra vienas svarbiausių viso pasaulio bei mūsų tikslų. Jūsų lėšos yra investuojamos į įmones, kurios savo veikloje siekia mažinti anglies dioksido išmetimą.

 • Tokios įmonės paprastai yra inovatyvesnės, efektyvesnės bei pelningesnės, nes ieško tvaresnių būdų energijos, vandens, gamybinių medžiagų panaudojimui ar atliekų perdirbimui.
 • Swedbank investicijų portfelio emisijų intensyvumas sudaro 48 tonas ir yra beveik 3 kartus mažesnis už rinkos vidurkį, kuris siekia 135 tonas.

CO2 intensyvumas*

*tonos CO2/mln. JAV dol. pajamų (MSCI duomenys; 2023 rugsėjis)

Klimato sprendimai

Investuodami į klimato sprendimus Jūs skatinate atsinaujinančios energetikos sektoriaus augimą, sodinate miškus, statote klimatui draugiškus pastatus ar prisideda prie energijos efektyvumo sprendimų vystymo.

Investicijų vertė į Baltijos šalių įmones*:

 • €100 mln. į atsinaujinančią energetiką
 • €46 mln. į žaliuosius pastatus
 • €24 mln. į miškų sodinimą ir priežiūrą

Tai ne tik mažina klimato kaitą, bet ir remia inovatyvių technologijų plėtrą, kuria žalias darbo vietas bei stiprina ekonomiką.

* 2023 rugsėjo duomenimis, remiantis Swedbank vertinimu

Vietinės investicijos

Mes esame didžiausias vietinis investuotojas tarp pensijų fondų valdymo bendrovių Lietuvoje.

180 mln. eurų* – tokia investicijų vertė į Lietuvos verslo plėtrą

345 mln. eurų* – tiek investicijų skirta visoms trims Baltijos šalių verslo rinkoms

Jūsų lėšos prisideda ne tik prie brandžių kompanijų plėtros, bet ir prie kruopščiai atrinktų startuolių auginimo, į kuriuos investuojame per alternatyvaus investavimo fondus. Štai keletas jų:

 • Ignitis - atsinaujinanti energetika
 • Enefit Green - atsinaujinanti energetika
 • Baltic Green Fund - miškų fondas
 • „Bestair & Zave Group“ (Livonia Partners fondas) - šilumos siurbliai ir atsinaujinančios energetikos projektai
 • Startuolis „PVcase“ (Practica Capital fondas) - saulės parkų projektavimo programinė įranga

*2023 rugsėjo duomenimis

Progresyvi visuomenė

Pensijų fondų investicijų vertė į sveikatos ir technologijų sektorių sudaro apie 650 mln. eurų*.

Investuodami į sveikatos apsaugos sektorių prisidedate prie farmacijos, biotechnologijų, sveikatos priežiūros įrangos ir technologijų plėtros (pvz., vaistai, medicininė įranga, diagnostika ir pan.).

Informacinių technologijų sektorius prisideda ne tik prie komfortiškesnės kasdienybės (pvz., robotika, daiktų internetas), bet ir prie emisijų mažinimo, nes skaitmeniniai sprendimai gali sumažinti pasaulines emisijas net iki 20% (šaltinis: Pasaulio Ekonomikos Forumas).

*2023 rugsėjo duomenimis

Tvarumas

Tvarumas kaupiant pensijai – kas tai?

Pasirinkdami kaupti „Swedbank“ pensijų fonduose, Jūs prisidedate prie atsakingo verslo skatinimo ir jo augimo. Investuodami pensijų fondų turtą siekiame kurti finansiškai stabilią ir tvarią visuomenę bei mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Aukšti ESG standartai

Renkantis investicijas pensijų fondams vienas svarbesnių kriterijų yra ESG reitingas. Jis vertina įmonių rizikas aplinkosaugos (E), socialinio tvarumo (S) ir gerosios valdysenos (G) srityse, kurios gali reikšmingai paveikti jų finansinį veiklos rezultatą. Prioritetą teikiame įmonėms, turinčioms aukštus ESG reitingus.

Kodėl tai svarbu?

Į ESG orientuotos įmonės turi tvarumo strategijas ir dažnai pasižymi geresniu veiklos efektyvumu, mažesne darbuotojų kaita, inovacijomis, išlaikytais talentais, mažesnėmis reikalavimų laikymosi išlaidomis ir tinkamu rizikos valdymu. Visa tai gali atnešti ir didesnę grąžą.

 • CO2 emisijos
 • Tarša, atliekos
 • Energijos sunaudojimas
 • Vandens sunaudojimas
 • Kitų resursų sunaudojimas
 • Darbuotojų sveikata ir gerovė
 • Sąžiningas atlygis
 • Žmogaus teisės ir lygios galimybės
 • Produktų saugumas
 • Vertė bendruomenėms
 • Verslo etika
 • Skaidrumas
 • Antikorupcija
 • Atskaitomybė
 • Duomenų apsauga
 • Skaidri struktūra

Mūsų ESG reitingas yra vienas aukščiausių!

Remiantis pasaulinės reitingų agentūros „MSCI ESG Ratings“ duomenimis, mūsų antros pakopos pensijų fondai turi vieną geriausių ESG reitingo įvertinimą – AA*.

II pakopos pensijų fondų ESG reitingas - vienas aukščiausių (AA). II pakopos pensijų fondų ESG reitingas - vienas aukščiausių (AA).
 • Aukštas tvarumo reitingas rodo, kad didžioji pensijų fondų lėšų dalis nukreipiama į įmones, kurios savo veiklos srityje demonstruoja lyderystę valdydamos tvarumo rizikas ir mažindamos neigiamą poveikį gamtai.
 • ESG reitingai sutelkia dėmesį į tai, kas yra reikšminga įmonės pelno arba nuostolio ataskaitai.
 • Kuo reitingas aukštesnis – tuo pensijų fondą sudarančios investicijos yra stabilesnės ir yra tikimybė, kad investicinė grąža bus didesnė, nes jų ESG rizika yra mažesnė.

* Šaltinis: MSCI, 2023 kovo 31 d.

Kiekvieno pensijų fondo ESG reitingą rasite „Fondo mėnesinėje ataskaitoje“.

 1. Priimdami investavimo sprendimus, įvertiname ir tvarumo rizikas. Pavyzdžiui, investuojame į finansines priemones, kurios atitinka mūsų atsakingo investavimo kriterijusprisideda prie CO2 emisijų mažinimo, aplinkosaugos sprendimų (atsinaujinanti energetika, miškai) ar žaliųjų projektų įgyvendinimo (žaliosios obligacijos).
 2. Dalyvavimas veikloje: bendradarbiaujame su įmonėmis, kuriose tiesiogiai valdome didesnius akcijų paketus, arba kur yra galimybių daryti pokyčius siekiant aukštesnių tvarumo tikslų. Toks dalyvavimas apima, pvz., balsavimą akcininkų susirinkimuose ir bendradarbiavimą su įmonių vadovybėmis.
 3. Tiesiogiai neinvestuojame į tam tikras sritis, pvz., į tabako, alkoholio, iškastinio kuro, ginklų pramonę. Naudojame „Freedom house“ indeksą atsirinkdami valstybių obligacijas – neinvestuojame į šalis, kuriose sistemingai pažeidžiamos pilietinės teisės arba demokratijos principai.

Į kokią tvarumo sritį investuotumėte Jūs?

„Swedbank“ užsakymu atlikta apklausa* parodė, kad daugiau nei 20% šalies gyventojų, turėdami galimybę pasirinkti tvarias investavimo sritis, pasisakytų už investicijas į atliekų perdirbimą ir atsinaujinančius energijos šaltinius.

{ "chart": { "height": 600 }, "xAxis": { "visible": true, "categories": ["Perdirbtas plastiko/elektronikos kiekis", "Pagamintas elektros kiekis iš atsinaujinančių energijos šaltinių", "Sukurtos naujos darbo vietos", "Pasodintas naujų medžių kiekis", "Sumažintas CO2 kiekis", "Sumažintas/išvalytas gamybiniuose procesuose naudojamas vandens kiekis", "Investicijos į medicininius tyrimus ir naujų produktų plėtrą", "Investuota ženkli suma į vietinių kompanijų plėtrą", "Man tai neaktualu"], "labels": { "useHTML": true, "align": "left", "x": 0, "y": 30 }}, "yAxis": {"min": 0, "max": 50}, "plotOptions": { "series": { "pointWidth": 25 } } }

*Duomenys pateikti remiantis 2023 10 atliktos „Spinter tyrimai“ apklausos rezultatais.

Informaciją ir dokumentus, kurie skelbiami įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, rasite čia.
Padarykite dėl savęs kai ką gražaus – pradėkite kaupti III pakopos pensijų fonduose.

Investuokite į vaiko ateitį dabar – sudarykite sutartį interneto banke ir kaupkite lėšas vaiko studijoms ar savarankiško gyvenimo pradžiai.

Įsivertinkite savo finansinę sveikatą bei gaukite naudingų įžvalgų ir patarimų.

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.


Specialus pasiūlymas!

Kredito kortelė – ir kasdienybėje, ir kelionėse

Specialus pasiūlymas Auksinei kredito kortelei iki 2024 m. birželio 23 d.

 • 180 dienų galioja pirkinių draudimas daugeliui pirkinių.
 • Kelionių draudimas Jums ir kartu keliaujantiems šeimos nariams.
 • Netaikomas mokestis už grynųjų pinigų išėmimą iki 500 Eur/mėn. visame pasaulyje.

Į kino ekranus žvelk už perpus pigiau!

Nuo šiol Jaunimo programos nariai kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį rodomų filmų bilietus gali įsigyti su 50% nuolaida.