Gyvenimo ciklo pensijų fondai

Ateičiai kaupkite patogiau ir sukaupkite daugiau

  • Jokių rūpesčių. Vieną kartą pasirinkę fondą pagal savo gimimo metus, galėsite jame kaupti iki pat pensijos.
  • Sukaupsite daugiau. Šiems fondams 2019 m. taikoma patraukli kaina (0,75 % turto valdymo mokestis) – daugiau pinigų liks Jūsų sąskaitoje.
  • Paprasta stebėti. Sukauptą sumą, įmokas ir kitą svarbią informaciją visada matysite savo interneto banke.
  • Lengva pradėti. Sudaryti naują sutartį ar įforminti perėjimą iš kitos pensijų kaupimo bendrovės galite prisijungę prie interneto banko.

Norėdami sužinoti apie pensijos reformos pokyčius, spauskite čia.

Sudaryti sutartį

Gyvenimo ciklo pensijų fondo „Pensija 1996-2002“ investavimo strategija

  • Fondo investavimo rizika palaipsniui keičiama atsižvelgiant į fondo dalyvių amžių. Fondo tikslas yra sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.
  • Strateginė rizikingų aktyvų (pavyzdžiui, akcijų rinkų, alternatyvių investicijų) dalis dinamiškai mažinama nuo 90 proc. kaupimo pradžioje iki 15 proc. kaupimo pabaigoje, siekiant optimalaus investavimo rezultato viso kaupimo laikotarpiu.
  • Atsižvelgiant į finansų rinkų situaciją ir jos perspektyvas, rizikingų aktyvų dalis gali būti padidinta arba sumažinta 10 proc. ribose. Kaupimo pradžioje rizikingų aktyvų dalis gali siekti nuo 80 proc. iki 100 proc., o kaupimo pabaigoje – nuo 5 proc. iki 25 proc.

Šis fondas tinkamas Jums, jeigu:

  • Jūs gimėte 1996-2002 metais (imtinai).
Fondo pavadinimas
Pensija 1996-2002
Valiuta
EUR
Įsteigimo data
2018 03 01
Fondo dydis (2019-10-16):
13 315 221.13 EUR
GAV 1   2019 10 16
1.1413   EUR
GAV 1 pokytis
-0.0028   EUR   (-0.24%);

Grąžos grafikas

Norėdami matyti dinaminius grafikus, turite turėti naujausia Adobe Flash Player versiją.

.

Lyginamasis indeksas (xls)

Lyginamasis indeksas – statistinis rodiklis, kuris susideda iš vieno arba kelių visuotinai pripažintų ir plačiai naudojamų nepriklausomų asmenų sudarytų finansinių priemonių indeksų, atspindinčių tam tikrų rinkų ar jų dalių pokyčius. Skaičiuojant bendrą lyginamojo indekso vertę atskirai apskaičiuojamas kiekvieno indekso vertės pokytis (grąža).

Grafike su lyginamuoju indeksu rodomos perskaičiuotos vertės, t.y. vieneto vertė ir lyginamojo indekso reikšmė yra perskaičiuota vienu pagrindu, pradinės vertės prilyginamos 100,00. Lyginamojo indekso reikšmės skaičiuojamos nuo 2018-03-01.

Lyginamojo indekso sudėtis yra sudaryta atsižvelgiant į pensijų fondo taisyklėse numatytą investavimo strategiją. Lyginamieji indeksai atskleidžia strateginį pensijų fondų turto pasiskirstymą tiek geografiškai, tiek pagal instrumentų grupes. Pensijų fondų dalyviams tai leis lengviau suvokti ir įvertinti investavimo riziką. Kadangi fondo investavimo strategija kinta, atsižvelgiant į dalyvių gyvenimo ciklą, atitinkamai numatyta ir būsima lyginamojo indekso sudėtis.

Lyginamasis indeksas galioja nuo 2019-01-01.

1 GAV – pensijų fondo dalyviui priklausančios pensijų turto vertės sąlyginis matas, gautas atitinkamo pensijų fondo pensijų turto vertės ir ilgalaikių bei trumpalaikių finansinių įsipareigojimų (išskyrus įsipareigojimus pensijų fondo dalyviams) skirtumą padalijus iš apyvartoje esančių apskaitos vienetų skaičiaus. Toks skaičiavimas atliekamas kiekvienos darbo dienos pabaigoje.

Informuojame, kad praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.