Gyvenimo ciklo pensijų fondai

Nauja galimybė Jums papildomas lėšas pensijai kaupti patogiau ir sutaupyti daugiau.

 • Gyvenimo ciklo pensijų fondai tai vieninteliai II pakopos pensijų fondai Lietuvoje, kurie keičiasi kartu su Jumis – atsižvelgiant į Jūsų amžių palaipsniui mažinama akcijų dalis fonduose ir investavimo rizika.
 • Paprasta pasirinkti – fondą pasirinksite pagal savo gimimo datą.
 • Vienas fondas visam gyvenimui – Jums tereikia vieną kartą pasirinkti fondą ir galėsite jame kaupti iki pat pensijos.
 • Patraukli kaina – šiems fondams taikomas mažesnis turto valdymo mokestis (0,75 proc.) nei kituose į akcijas investuojančiuose pensijų fonduose.

Sudarius „Swedbank“ pensijos sutartį ir pasirinkus kaupti Gyvenimo ciklo fonduose, Jums nebereikės rūpintis fondų keitimu. Pasirinksite fondą pagal savo gimimo metus ir viskas – Jums nebereikės jo keisti visą sutarties laikotarpį. Jūsų fondas keisis kartu su Jumis – palaipsniui mažės akcijų dalis ir investavimo rizika priklausomai nuo Jūsų amžiaus.

Gyvenimo ciklo pensijų fondo „Pensija 1996-2002“ investavimo strategija

 • Fondo investavimo rizika palaipsniui keičiama atsižvelgiant į fondo dalyvių dalyvavimo pensijų kaupime trukmę. Fondo tikslas yra sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.
 • Strateginė akcijų dalis dinamiškai mažinama nuo 90 proc. kaupimo pradžioje iki 10 proc. kaupimo pabaigoje, siekiant gauti optimalų investavimo rezultatą viso kaupimo laikotarpiu.
 • Atsižvelgiant į finansų rinkų situaciją ir jos perspektyvas, akcijų dalis gali būti padidinta arba sumažinta 15 proc. ribose. Kaupimo pradžioje akcijų dalis gali siekti nuo 75 proc. iki 100 proc., o kaupimo pabaigoje – nuo 0 proc. iki 25 proc.

Šis fondas tinkamas Jums, jeigu:

 • Jūs gimėte 1996-2002 metais (imtinai).
 • Jums yra priimtina tai, kad investavimo rizika bus palaipsniui keičiama ir ateityje Jums nereikės pačiam priimti sprendimų dėl fondo keitimo.
Fondo pavadinimas
Pensija 1996-2002
Valiuta
EUR
Įsteigimo data
2018 03 01
Fondo dydis (2018-12-12):
682 083.50 EUR
GAV 1   2018 12 12
1.0187   EUR
GAV 1 pokytis
0.0115   EUR   (+1.14%);

Grąžos grafikas

Norėdami matyti dinaminius grafikus, turite turėti naujausia Adobe Flash Player versiją.

Lyginamasis indeksas 2

Lyginamąjį indeksą sudarančios dalys 3 Indekso pavadinimas Indekso pavadinimas (liet.)
4% iBOXX Eurozone TR EUR iBOXX Eurozonos vyriausybių obligacijų indeksas, EUR
2% iBOXX Liquid Corporates EUR iBOXX likvidžiausių bendrovių obligacijų indeksas
2.5% Euribor 6 m 6 mėnesių Euro zonos tarpbankinė palūkanų norma, EUR
1.5% JPM Euro EMBI Global diversified Eastern Europe debt index JP Morgan Rytų Europos skolos vertybinių popierių indeksas
31.5% MSCI Daily Net TR USA index USD (EUR) Morgan Stanley Capital International JAV akcijų indeksas, USD (perskaičiuotas EUR)
29.25% MSCI Daily Net TR Europe index Euro Morgan Stanley Capital International Europos akcijų indeksas, EUR
4.5% OMX Baltic 10 OMX Baltic 10 akcijų indeksas
6.75% MSCI Daily Net TR Japan index USD (EUR) Morgan Stanley Capital International Japonijos akcijų indeksas, USD (perskaičiuotas EUR)
18% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR MSCI besivystančių rinkų akcijų indeksas

Lyginamasis indeksas (xls)

Grafike su lyginamuoju indeksu rodomos perskaičiuotos vertės, t.y. vieneto vertė ir lyginamojo indekso reikšmė yra perskaičiuota vienu pagrindu, pradinės vertės prilyginamos 100,00. Lyginamojo indekso reikšmės skaičiuojamos nuo 2018-03-01.

Lyginamojo indekso sudėtis yra sudaryta atsižvelgiant į pensijų fondo taisyklėse numatytą investavimo strategiją. Lyginamieji indeksai atskleidžia strateginį pensijų fondų turto pasiskirstymą tiek geografiškai, tiek pagal instrumentų grupes. Pensijų fondų dalyviams tai leis lengviau suvokti ir įvertinti investavimo riziką. Kadangi fondo investavimo strategija kinta, atsižvelgiant į dalyvių gyvenimo ciklą, atitinkamai numatyta ir būsima lyginamojo indekso sudėtis.

Lyginamasis indeksas galioja nuo 2018-03-01.

1 Ilgo laikotarpio sukaupta grąža – pasirinkto laikotarpio apskaitos vieneto investicijų vertės pokytis, išreikštas procentais. Šis rodiklis parodo grąžą atskaičius turto valdymo mokestį, tačiau neatskleidžia įmokos mokesčio įtakos.

2 Lyginamasis indeksas – statistinis rodiklis, kuris susideda iš vieno arba kelių visuotinai pripažintų ir plačiai naudojamų nepriklausomų asmenų sudarytų finansinių priemonių indeksų, atspindinčių tam tikrų rinkų ar jų dalių pokyčius.

3 Skaičiuojant bendrą lyginamojo indekso vertę atskirai apskaičiuojamas kiekvieno indekso vertės pokytis (grąža).

  Informuojame, kad:
 • Pensijų fondo dalyviams „Sodros“ senatvės pensija proporcingai mažinama teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Už pensijų kaupimą imami administravimo mokesčiai.
 • Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.