Kainų istorija

Investicinių fondų, į kuriuos galima investuoti tarpininkaujant „Swedbank”, AB, istorinės kainos, skelbiamos Banko, paimtos iš viešų šaltinių, kurie yra laikomi patikimais. Tačiau Bankas netikrina kainų teisingumo ir tikslumo, be to, dėl investicinių fondų ar jų valdymo įmonių atliekamų tikslinimų, kainos gali būti pasikeitę, tačiau tie pasikeitimai gali neatsispindėti Banko skelbiamose istorinėse kainose, taip pat kainose gali būti netikslumų dėl informacinių technologijų procesų. Dėl šių priežasčių Banko skelbiamos istorinės investicinių fondų kainos turi būti laikomos indikatyviomis, informaciniais tikslais pateikiamomis kainomis. Tikrosios ir tiksliausios investicinių fondų kainos yra skelbiamos pačių fondų ar jų valdymo įmonių. Bankas rekomenduoja klientams, norintiems gauti tikslias investicinių fondų istorines kainas su visais patikslinimais, pasitikrinti šias kainas vietose, kur jas skelbia investiciniai fondai ar jų valdymo įmonės. Informaciją apie tokias vietas galima gauti atitinkamų fondų prospektuose. { "userId": "UNKNOWN", "token": "1D1C0B7D7D243D991D5605EC59CD55C542215422317062C6454B15E341CB45F778435440227B5BF8124A15DD728459E9786E4219227B00C6216C3EC963F07BD44243301D1C0A0EB3AF45207E3971F1E3345423", "identifiers": { "DRILLISCH": "36A3CCEF9CE4E21FE4834B97C6E81B940290F8DAA9A2D759E2F44A97C69B1AE20292F9DDA8A6D62AE4844AE2C69B1BE005E1F8DCA8A2D72AE5F54AE5C6EF1B9F03E5F9A9AFA0D759E4F64B92C6E91BE003E5FFADA8DDD62BE4F64A97C0991BE003E5F8DBA9D6D626E5F34B92C7E41B950290F8D7A9A2D759E2F24BE7C6EF1A930392F9DAA8D1D65AE5834AE8C69B1BE005E7F9A9A9A2D62BE5814AE8C69B1BE005E136A3CD9C5424B326D1B07EA23B1D7F9F" , "MMM-GY": "2614F7651C68C856A351EB2590689AE51227C350292EFD10A526EA25901B9B931225C257282AFC63A356EA50901B9A911556C356282EFD63A227EA57906F9AEE1352C2232F2CFD10A324EB2090699A911352C4272851FC62A324EA2596199A911352C321282CFC12A426EB5490649A911352C427285EFD64A257EA5290689BE21251C3562951FD10A324EC27901B9A911220C3542951FD10A324EC212614F616D4A8996F9662DE106D9DFEEE" , "UUU": "FDE7A20C77458F3F914E0DF6600F7AE6C9D496394203BA7997390CF6607C7B90C9D6973E4307BB0A91490C83607C7A92CEA5963F4303BA0A90380C8460087AEDC8A1974A4401BA79913B0DF3600E7A92C8A1914E437CBB0B913B0CF6667E7A92C8A197394270BA0A913B0CF666787BE2C8D596394274BA0A90480DF561097AEDC8A1974A4401BA79913B0D84610B7AEDC8A1974A4407FDE7A37FBF85DE05A47D38C39DFA1EEE" , "AEM": "DB4F8F2DE09C34E6334A82A9F2051799EF7CBB18D5DA01A0353D83A9F27616EFEF7EBA1FD4DE00D3334D83DCF27617EDE80DBB1ED4DA01D3323C83DBF2021792EE09BA6BD3D801A0333F82ACF20417EDEE09BC6FD4A500D2333F83A9F47417EDEE09BB1CD4A900A2333F83A9F472169DEE7DBB18D5AD01D3324C82AAF3031792EE09BA6BD3D801A0333F82DBF3011792EE09BA6BD3DEDB4F8E5E285C65DC0679B79C0FF07391" , "AALB-NA": "76A31385ECF2B8B74E559826523A3FC8429027B0D9B48DF14822992652493EBE429226B7D8B08C824E52995352493FBC45E127B6D8B48D824F239954523D3FC343E526C3DFB68DF14E209823523B3FBC43E520C7D8CB8C834E209926544B3FBC43E527B4D8C38CF44F549E24534A3ECB43E526C3DFB08C814E549855523E3FCF429627C0D8C18D8E4E209926544B3FBC43E527B1D8C38D8E4E209926544D76A312F62432E98D7B66AD13AFCF5BC0" , "ARL-GY": "971F523A824F6B0FC027946277C7F22BA32C660FB7095E49C650956277B4F35DA32E6708B60D5F3AC020951777B4F25FA45D6609B6095E3AC151951077C0F220A259677CB10B5E49C052946777C6F25FA2596178B6765F3BC052956271B6F25FA259660BB77D5F4CC750941377CBF25FA2596178B6795E3DC121951577C7F32CA35A6609B7765E49C052936077B4F25FA32B660BB7765E49C0529366971F53494A8F3A35F514A1578A329623" , "AMBER": "9CF4FF75F26925452F30D8E8AECCB468A8C7CB40C72F10032947D9E8AEBFB51EA8C5CA47C62B11702F37D99DAEBFB41CAFB6CB46C62F10702E46D99AAECBB463A9B2CA33C12D10032F45D8EDAECDB41CA9B2CC37C65011712F45D9E8A8BDB41CA9B2CB44C62D11772E36D99CAEBFB41CAFB6CB43C75B11702F32D99BAFCCB51FA8C7CA4CC72F10032947D9E8AEBFB56EA8C5CA4CC72F100329419CF4FE063AA9747F1A03EDDD5339D060" , "APG1L": "F8A49CD5DB60AAC3F3126FF222A92CBECC97A8E0EE269F85F5656EF222DA2DC8CC95A9E7EF229EF6F3156E8722DA2CCACBE6A8E6EF269FF6F2646E8022AE2CB5CDE2A993E8249F85F3676FF722A82CCACDE2AF97EF599EF7F3676EF224D82CCACDE2A8E4EE509EF4F5106FF722DA2CCACBE6A8E3EE529EF6F3106E8123A92DC9CC97A9ECEE269F85F5656EF222DA2DB8CC95A9ECEE269F85F563F8A49DA613A0FBF9C6215AC7DF5C48B6" , "IVL1L": "AFB37654320A047CB2555581543B8F639B804261074C313AB422548154488E159B82436606483049B25254F454488F179CF14267064C3149B32354F3543C8F689AF54312014E313AB2205584543A8F179AF5451606333048B2205481524A8F179AF5426D073C303FB457558454488F179CF1426207383049B25754F2553B8E149B80436D074C313AB422548154488E659B82436D074C313AB424AFB37727FACA5546876660B4A9CEEB6B" , "KNR1L": "DBA2779A52D46374151DC2DDB29CEB11EF9143AF67925632136AC3DDB2EFEA67EF9342A866965741151AC3A8B2EFEB65E8E043A966925641146BC3AFB29BEB1AEEE442DC619056321568C2D8B29DEB65EEE444D866ED57401568C3DDB4EDEB65EEE443D866915646131FC2D8B2EFEB65E8E043AC67E65741151FC3AEB39CEA66EF9142A367925632136AC3DDB2EFEA17EF9342A367925632136CDBA276E99A14324E202EF7E84F698F19" , "KNF1L": "2942977A57A77CF1325C2A21EEC4425D1D71A34F62E149B7342B2B21EEB7432B1D73A24863E548C4325B2B54EEB742291A00A34963E149C4332A2B53EEC342561C04A23C64E349B732292A24EEC542291C04A438639E48C532292B21E8B542291C04A33863E248C7345E2A24EEB742291A00A34C629548C4325E2B52EFC4432A1D71A24362E149B7342B2B21EEB7435B1D73A24362E149B7342D294296099F672DCA076F1F1413312654" , "LNA1L": "5C4DC0F7F2EB7855D388A49FA79173E7687EF4C2C7AD4D13D5FFA59FA7E27291687CF5C5C6A94C60D38FA5EAA7E273936F0FF4C4C6AD4D60D2FEA5EDA79673EC690BF5B1C1AF4D13D3FDA49AA7907393690BF3B5C6D24C61D3FDA59FA1E07393690BF4B4C6AE4C64D58AA49AA7E273936F0FF4C1C7D94C60D38AA5ECA6917290687EF5CEC7AD4D13D5FFA59FA7E272E1687CF5CEC7AD4D13D5F95C4DC1843A2B296EE6BB91AA5A6417EE" , "LNS1L": "C95A3256680F15ED28250FB2CDE97290FD6906635D4920AB2E520EB2CD9A73E6FD6B07645C4D21D828220EC7CD9A72E4FA1806655C4920D829530EC0CDEE729BFC1C07105B4B20AB28500FB7CDE872E4FC1C01145C3621D928500EB2CB9872E4FC1C06155C4A20DE2E270FB7CD9A72E4FA1806605D3D21D828270EC1CCE973E7FD69076F5D4920AB2E520EB2CD9A7396FD6B076F5D4920AB2E54C95A3325A0CF44D61D163A87301C1699" , "PTR1L": "DA19BB9443AA9DE40BA35E5A3E89786BEE2A8FA176ECA8A20DD45F5A3EFA791DEE288EA677E8A9D10BA45F2F3EFA781FE95B8FA777ECA8D10AD55F283E8E7860EF5F8ED270EEA8A20BD65E5F3E88781FEF5F88D67793A9D00BD65F5A38F8781FEF5F8EA4769EA8D60DA15E5F3EFA781FE95B8FA27698A9D10BA15F293F89791CEE2A8EAD76ECA8A20DD45F5A3EFA796DEE288EAD76ECA8A20DD2DA19BAE78B6ACCDF3E906B6FC37C1C62" , "PZV1L": "8CE16E647FA3FF4AA5F3C01E1980083BB8D25A514AE5CA0CA384C11E19F3094DB8D05B564BE1CB7FA5F4C16B19F3084FBFA35A574BE5CA7FA485C16C19870830B9A75B224CE7CA0CA586C01B1981084FB9A75D264B9ACB7EA586C11E1FF1084FB9A75B544AE2CA7CA3F1C01B19F3084FBFA35A524A91CB7FA5F1C16D1880094CB8D25B5D4AE5CA0CA384C11E19F3093DB8D05B5D4AE5CA0CA3828CE16F17B763AE7190C0F52BE4756C32" , "RSU1L": "F08EC8A4AEF11BE3BB30B31674E6DC33C4BDFC919BB72EA5BD47B2167495DD45C4BFFD969AB32FD6BB37B2637495DC47C3CCFC979AB72ED6BA46B26474E1DC38C5C8FDE29DB52EA5BB45B31374E7DC47C5C8FBE69AC82FD7BB45B2167297DC47C5C8FD969BC22ED6BD32B3137495DC47C3CCFC929BC32FD6BB32B26575E6DD44C4BDFD9D9BB72EA5BD47B2167495DD35C4BFFD9D9BB72EA5BD41F08EC9D766314AD88E0386238913B83A" , "AB-FP": "ADB3104515E4FBFB50BDCBF0B0ABB7E69980247020A2CEBD56CACAF0B0D8B6909982257721A6CFCE50BACA85B0D8B7929EF1247621A2CECE51CBCA82B0ACB7ED98F5250326A0CEBD50C8CBF5B0AAB79298F5230721DDCFCF50C8CAF0B6DAB79298F5247421D6C9BF51B8CA86B0D8B7929EF1247320D6CFCE50BFCA83B1ABB6919980257C20A2CEBD56CACAF0B0D8B6E09982257C20A2CEBD56CCADB31136DD24AAC0658EFEC54D5ED3EF" , "SNG1L": "7C14AA572D862BB44C629896123EF50348279E6218C01EF24A159996124DF47548259F6519C41F814C6599E3124DF5774F569E6419C01E814D1499E41239F50849529F111EC21EF24C179893123FF5774952991519BF1F804C179996144FF57749529F6419C31F834A609893124DF5774F569E6118B41F814C6099E5133EF47448279F6E18C01EF24A159996124DF40548259F6E18C01EF24A137C14AB24E5467A8F7951ADA3EFCB910A" , "UTR1L": "AB77B58082841F74D599B98B32CAD5C09F4481B5B7C22A32D3EEB88B32B9D4B69F4680B2B6C62B41D59EB8FE32B9D5B4983581B3B6C22A41D4EFB8F932CDD5CB9E3180C6B1C02A32D5ECB98E32CBD5B49E3186C2B6BD2B40D5ECB88B34BBD5B49E3180B5B7B02A46D39BB98E32B9D5B4983581B6B7B62B41D59BB8F833CAD4B79F4480B9B7C22A32D3EEB88B32B9D4C69F4680B9B7C22A32D3E8AB77B4F34A444E48E0AA8CBECF3FB1CE" , "VAKALAI": "9BC3E68097AA5946D0DBC24B896E90B8AFF0D2B5A2EC6C00D6ACC34B891D91CEAFF2D3B2A3E86D73D0DCC33E891D90CCA881D2B3A3EC6C73D1ADC339896990B3AE85D3C6A4EE6C00D0AEC24E896F90CCAE85D5C2A3936D72D0AEC34B8F1F90CCAE85D3B6A39B6D04D1D9C24E886A91B3AE85D3C6A4E86D70D0DAC238896A90BFAFF6D2C5A3996C7FD0AEC34B8F1F90CCAE85D2B4A39B6C7FD0AEC34B8F199BC3E7F35F6A087AE5E8F77E749BF4B6" , "VLP1L": "426DCF82B1732291B2AF488DF52AAB88765EFBB7843517D7B4D8498DF559AAFE765CFAB0853116A4B2A849F8F559ABFC712FFBB1853517A4B3D949FFF52DAB83772BFAC4823717D7B2DA4888F52BABFC772BFCC0854A16A5B2DA498DF35BABFC772BFAB4853017A1B4AD4888F559ABFC712FFBB4844116A4B2AD49FEF42AAAFF765EFABB843517D7B4D8498DF559AA8E765CFABB843517D7B4DE426DCEF179B373AD879C7DB808DFCF86" , "VBL1L": "AA36A453B823339FC2888C63272C23A29E0590668D6506D9C4FF8D63275F22D49E0791618C6107AAC28F8D16275F23D6997490608C6506AAC3FE8D11272B23A99F7091158B6706D9C2FD8C66272D23D69F7097118C1A07ABC2FD8D63215D23D69F7091658C1107DCC48A8C66275F23D6997490658D1107AAC28A8D10262C22D59E05916A8D6506D9C4FF8D63275F22A49E07916A8D6506D9C4F9AA36A52070E362A3F7BBB956DAD947AC" , "SAB1L": "703D88AEE974B77B2BA654A8269F83C0440EBC9BDC32823D2DD155A826EC82B6440CBD9CDD36834E2BA155DD26EC83B4437FBC9DDD32824E2AD055DA269883CB457BBDE8DA30823D2BD354AD269E83B4457BBBECDD4D834F2BD355A820EE83B4457BBD9DDD4583492DA454AD26EC83B4437FBC98DC46834E2BA455DB279F82B7440EBD97DC32823D2DD155A826EC82C6440CBD97DC32823D2DD7703D89DD21B4E6471E95619DDB6AE7CE" , "ZMP1L": "4659C91F26D13C9C21A3DE54DFA4886C726AFD2A139709DA27D4DF54DFD7891A7268FC2D129308A921A4DF21DFD78818751BFD2C129709A920D5DF26DFA38867731FFC59159509DA21D6DE51DFA58818731FFA5D12E808A821D6DF54D9D58818731FFC5E129509AC27A1DE51DFD78818751BFD2913E308A921A1DF27DEA4891B726AFC26139709DA27D4DF54DFD7896A7268FC26139709DA27D24659C86CEE116DA01490EB612251EC62" , "ABBY-ID": "71CA6F07F4A88A1E9FF2497D9579691445F95B32C1EEBF589985487D950A686245FB5A35C0EABE2B9FF54808950A696042885B34C0EEBF2B9E84480F957E691F448C5A41C7ECBF589F87497895786960448C5C45C091BE2A9F87487D93086960448C5B36C09ABE2C9FF84F7F94756812448C5A41C7EABE289FF3490E957D691345FF5B42C09BBF279F87487D93086960448C5B33C099BF279F87487D930E71CA6E743C68DB22AAC17C48688C0D1A" , "ABCA-FP": "4B386DF33B3DA4EFD47E33EC70B8191B7F0B59C60E7B91A9D20932EC70CB186D7F0958C10F7F90DAD479329970CB196F787A59C00F7B91DAD508329E70BF19107E7E58B5087991A9D40B33E970B9196F7E7E5EB10F0490DBD40B32EC76C9196F7E7E59C20F0F90DCD57C35EE71BB19197E7E58B5087F90D9D47F339F70BC191C7F0D59B60F0E91D6D40B32EC76C9196F7E7E59C70F0C91D6D40B32EC76CF4B386C80F3FDF5D3E14D06D98D4D7D15" , "ABG-SM": "C2FFE83ECAA2F77E44A98901EC826CC0F6CCDC0BFFE4C23842DE8801ECF16DB6F6CEDD0CFEE0C34B44AE8874ECF16CB4F1BDDC0DFEE4C24B45DF8873EC856CCBF7B9DD78F9E6C23844DC8904EC836CB4F7B9DB7CFE9BC34A44DC8801EAF36CB4F7B9DC0FFE90C34943DE8874EDF36CB4F7B9DB7CFE94C24C45AF8876EC826DC7F6BADC0DFF9BC23844DC8E03ECF16CB4F6CBDC0FFF9BC23844DC8E05C2FFE94D0262A643719ABC34117708CF" , "ABG\/P-SM": "D7D1AD871127A3C07662677A665811C6E3E299B2246196867015667A662B10B0E3E098B5256597F57665660F662B11B2E49399B4256196F577146608665F11CDE29798C1226396867617677F665911B2E2979EC5251E97F47617667A602911B2E29799B6251597F77117660C612911C7E39598C1246190827767660E675811C5E2E499B2256297F37668667A662B17B0E29798C1251397F17668667A662B17B6D7D1ACF4D9E7F2FD4351524F9BAD75C9" , "ABN-NA": "21A29A3526F3E872C20194E78B0DE1351591AE0013B5DD34C47695E78B7EE0431593AF0712B1DC47C20695928B7EE14112E0AE0612B5DD47C37795958B0AE13E14E4AF7315B7DD34C27494E28B0CE14114E4A97712CADC46C27495E78D7CE14114E4AE0412C1DC37C57694E48A09E14114E4A97712C5DD40C30795908B0DE03215E7AE0613CADD34C27493E58B7EE1411596AE0413CADD34C27493E321A29B46EE33B94FF732A1D276F8853A" , "ACCB": "48E5C495F1182C736A8A9F0BF2075C047CD6F0A0C45E19356CFD9E0BF2745D727CD4F1A7C55A18466A8D9E7EF2745C707BA7F0A6C55E19466BFC9E79F2005C0F7DA3F1D3C25C19356AFF9F0EF2065C707DA3F7D7C52118476AFF9E0BF4765C707DA3F0A4C52B18406B8B9E0BF2745A747CD3F1A7C52D19426A8C9F78F3775D057DDCF1D3C45E1F376AFF9E0BF3065D077DDCF1D3C45E1F3148E5C5E639D87D4E5FB9AA3E0FF2380B" , "ANA": "8A1F82D97FC0B2D737B92F5E857D52B2BE2CB6EC4A86879131CE2E5E850E53C4BE2EB7EB4B8286E237BE2E2B850E52C6B95DB6EA4B8687E236CF2E2C857A52B9BF59B79F4C84879137CC2F5B857C52C6BF59B19B4BF986E337CC2E5E830C52C6BF59B6E84B8586E637CC2E5E830A53B6BF2DB6EC4AF187E236BF2F5D847B52B9BF59B79F4C84879137CC2F2C847952B9BF59B79F4C828A1F83AAB700E3EA028A1A6B788836BD" , "AC": "39C384A322EFC948AF8B817F15B8E4F10DF0B09617A9FC0EA9FC807F15CBE5870DF2B19116ADFD7DAF8C800A15CBE4850A81B09016A9FC7DAEFD800D15BFE4FA0C85B1E511ABFC0EAFFE817A15B9E4850C85B7E116D6FD7CAFFE807F13C9E4850C85B09216DCFC0EAFFE867B14BBE4F10DF6B19217DAFD7DAEFD810A15B4E4850C85B7E717A9FC0EAE8C810815B4E4850C85B7E139C385D0EA2F98759AB8B44AE84D80FE" , "ACE": "3A5FFA099FCB845BA3EA6C81C4ACA8F90E6CCE3CAA8DB11DA59D6D81C4DFA98F0E6ECF3BAB89B06EA3ED6DF4C4DFA88D091DCE3AAB8DB16EA29C6DF3C4ABA8F20F19CF4FAC8FB11DA39F6C84C4ADA88D0F19C94BABF2B06FA39F6D81C2DDA88D0F19CE38ABF8B06EA39F6D81C2DBA9FD0F6DCE3CAAFAB16EA2EC6C82C5AAA8F20F19CF4FAC8FB11DA39F6CF3C5A8A8F20F19CF4FAC893A5FFB7A570BD56696D959B43959CCF6" , "ACX-SM": "871D15D0CFF8E056ACD7BF3594434FA8B32E21E5FABED510AAA0BE3594304EDEB32C20E2FBBAD463ACD0BE4094304FDCB45F21E3FBBED563ADA1BE4794444FA3B25B2096FCBCD510ACA2BF3094424FDCB25B2692FBC1D462ACA2BE3592324FDCB25B21E1FBCBD56EABA0BE4095324FDCB25B2692FBCED564ADD1BE4294434EAFB35821E3FAC1D510ACA2B83794304FDCB32921E1FAC1D510ACA2B831871D14A30738B16899E48A0069B62BA4" , "ACKB-BB": "AE918A1ECE87BAA2CCD5A348E492BAE29AA2BE2BFBC18FE4CAA2A248E4E1BB949AA0BF2CFAC58E97CCD2A23DE4E1BA969DD3BE2DFAC18F97CDA3A23AE495BAE99BD7BF58FDC38FE4CCA0A34DE493BA969BD7B95CFABE8E96CCA0A248E2E3BA969BD7BE2FFAB48EE0CDD4A54AE595BBE29BD7BF58FDC58E94CCD4A33BE496BAE59AA4BE5BFAB48F9BCCA0A248E2E3BA969BD7BE2AFAB68F9BCCA0A248E2E5AE918B6D0647EB9CF9E6967D1967DEEE" , "ACS-SM": "51D70D122071A1E874B5E922EC06127A65E43927153794AE72C2E822EC75130C65E63820143395DD74B2E857EC75120E62953921143794DD75C3E850EC01127164913854133594AE74C0E927EC07120E64913E50144895DC74C0E822EA77120E64913923144294DB73C2E857ED77120E64913E50144794DA75B3E855EC06137D65923921154894AE74C0EE20EC75120E65E33923154894AE74C0EE2651D70C61E8B1F0D64186DC1711F37676" , "ADKO-AV": "A4008DF3F72769359A61FC23477DCB709033B9C6C2615C739C16FD23470ECA069031B8C1C3655D009A66FD56470ECB049742B9C0C3615C009B17FD51477ACB7B9146B8B5C4635C739A14FC26477CCB049146BEB1C31E5D019A14FD23410CCB049146B9C2C3135D779B14FA214679CB749146B8B5C4655D039A60FC504779CB779035B9B6C3145C0C9A14FD23410CCB049146B9C7C3165C0C9A14FD23410AA4008C803FE7380BAF52C916BA88AF7C" , "ADN1-GY": "F2D4EFC7EEA714BB82DAB54F5F58F6B0C6E7DBF2DBE121FD84ADB44F5F2BF7C6C6E5DAF5DAE5208E82DDB43A5F2BF6C4C196DBF4DAE1218E83ACB43D5F5FF6BBC792DA81DDE321FD82AFB54A5F59F6C4C792DC85DA9E208F82AFB44F5929F6C4C792DBF6DA9320FE84D8B34D5E5AF6BBC792DA81DDE5208D82DBB53C5F5CF6B7C6E1DB82DA94218282AFB44F5929F6C4C792DBF3DA96218282AFB44F592FF2D4EEB426674585B7E9807AA2AD92BC" , "ADSGN": "19DF9F31712F89B34BDB606C018BBD622DECAB044469BCF54DAC616C01F8BC142DEEAA03456DBD864BDC611901F8BD162A9DAB024569BC864AAD611E018CBD692C99AA77426BBCF54BAE6069018ABD162C99AC734516BD874BAE616C07FABD162C99AB00451BBC804ADF606F01F8BD162A9DAB07441DBD864BD9611F008BBC152DECAA084469BCF54DAC616C01F8BC642DEEAA084469BCF54DAA19DF9E42B9EFD88D7EE85559FC7ED96E" , "ADL": "09CCDF33527966356A9D4BA2E077C53A3DFFEB06673F53736CEA4AA2E004C44C3DFDEA01663B52006A9A4AD7E004C54E3A8EEB00663F53006BEB4AD0E070C5313C8AEA75613D53736AE84BA7E076C54E3C8AEC71664052016AE84AA2E606C54E3C8AEB02664D52766AE84AA2E600C43E3CFEEB06674853006B9B4BA1E171C5313C8AEA75613D53736AE84BD0E173C5313C8AEA75613B09CCDE409AB9370B5FAE7E971D82A136" , "ALP-FP": "4819FC5AA604D3735FDC9A43FDF0B83F7C2AC86F9342E63559AB9B43FD83B9497C28C9689246E7465FDB9B36FD83B84B7B5BC8699242E6465EAA9B31FDF7B8347D5FC91C9540E6355FA99A46FDF1B84B7D5FCF18923DE7475FA99B43FB81B84B7D5FC86B9247E64358AB9A33FDF5B84B7D5FCF189232E6415EDA9B34FDF0B9387C5CC869933DE6355FA99D41FD83B84B7C2DC86B933DE6355FA99D474819FD296EC4824D6AEFAF760005DC33" , "ADV-GY": "7113BFD796F3D196D525B2F33EFB7D0E45208BE2A3B5E4D0D352B3F33E887C7845228AE5A2B1E5A3D522B3863E887D7A42518BE4A2B5E4A3D453B3813EFC7D0544558A91A5B7E4D0D550B2F63EFA7D7A44558C95A2CAE5A2D550B3F3388A7D7A44558BE6A2C7E4A0D252B2823EF77D7A44558C95A2C5E4A4D423B3843EFB7C0945568BE4A3CAE4D0D550B5F13E887D7A45278BE6A3CAE4D0D550B5F77113BEA45E3380A9E01687C6C30E1903" , "AMDF": "B02496EB5F7933838D4ADBC4D515EB098417A2DE6A3F06C58B3DDAC4D566EA7F8415A3D96B3B07B68D4DDAB1D566EB7D8366A2D86B3F06B68C3CDAB6D512EB028562A3AD6C3D06C58D3FDBC1D514EB7D8562A5A96B4007B78D3FDAC4D364EB7D8562A2DA6B3D07B78C4FDAC4D566ED798412A3D96B4C06B28D4CDBB7D465EA08851DA3AD6A3F00C78D3FDAC4D414EA0A851DA3AD6A3F00C1B024979897B962BCB879EEF128E08F04" , "ADYEN-NA": "4873940402D6330C2B6AD0F5E8F1E3D37C40A0313790064A2D1DD1F5E882E2A57C42A136369407392B6DD180E882E3A77B31A037369006392A1CD187E8F6E3D87D35A1423192064A2B1FD0F0E8F0E3A77D35A74636EF07382B1FD1F5EE80E3A77D35A03536E206352A6CD0F6EF80E2A47C42A1423790004E2A6FD181E9F1E3D07D46A0313693073F2B60D1F5E882E5A57D35A14236E2073D2B60D1F5E882E5A348739577CA1662331E59E5C0150487DE" , "AEGN": "0DD0081964636785DB87605CE90519DC39E33C2C512552C3DDF0615CE97618AA39E13D2B502153B0DB806129E97619A83E923C2A502552B0DAF1612EE90219D738963D5F572752C3DBF26059E90419A838963B5B505A53B1DBF2615CEF7419A838963C28505653B2DAF1615CE9761FAC39E63D2B505652B4DB81602FE87518DD38E93D5F512554C1DBF2615CE80418DF38E93D5F512554C70DD0096AACA336BAEEB4556914F07DD1" , "AENA-SM": "EAF452C2BF2E987C08DDD44129C1DE13DEC766F78A68AD3A0EAAD54129B2DF65DEC567F08B6CAC4908DAD53429B2DE67D9B666F18B68AD4909ABD53329C6DE18DFB267848C6AAD3A08A8D44429C0DE67DFB261808B17AC4808A8D5412FB0DE67DFB266F38B1BAC3909DFD24329C7DF65DFB267848C6CAC4A08DCD43229C5DE14DEC166878B1DAD4508A8D5412FB0DE67DFB266F68B1FAD4508A8D5412FB6EAF453B177EEC9433DEEE174D434BA1E" , "ADPPA": "5D13665BA0A7FF07E40AE1215BCB7E796920526E95E1CA41E27DE0215BB87F0F6922536994E5CB32E40DE0545BB87E0D6E51526894E1CA32E57CE0535BCC7E726855531D93E3CA41E47FE1245BCA7E0D68555519949ECB33E47FE0215DBA7E0D6855526A9493CA37E409E1565BB87E0D6E51526D9595CB32E408E0525ACB7F0E6920536295E1CA41E27DE0215BB87F7F6922536295E1CA41E27B5D1367286867AE38D139D414A63E1A74" , "RUG1V": "F6B2E032F7DD610891D1AC8DFC532B07C281D407C29B544E97A6AD8DFC202A71C283D500C39F553D91D6ADF8FC202B73C5F0D401C39B543D90A7ADFFFC542B0CC3F4D574C499544E91A4AC88FC522B73C3F4D370C3E4553C91A4AD8DFA222B73C3F4D500C2E8553F97D3ADFDFC202B73C5F0D404C2EF553D91D3ADFEFD532A70C281D50BC29B544E97A6AD8DFC202A01C283D50BC29B544E97A0F6B2E1413F1D3037A4E299B801A64F0A" , "AJAX": "DCDFD3370A4941C6506F412B03FA87E9E8ECE7023F0F74805618402B0389869FE8EEE6053E0B75F35068405E0389879DEF9DE7043E0F74F35119405903FD87E2E999E671390D7480501A412E03FB879DE999E0753E7075F2501A402B058B879DE999E7063E0875F75064402B03898199E8E9E6053E7C74F750694158028A86E8E9E6E6713F0F7282501A402B02FB86EAE9E6E6713F0F7284DCDFD244C28910F9655C741EFE0FE3E4" , "AGSN": "47A987A1F2AE6E9CC3167F94216BC760739AB394C7E85BDAC5617E942118C6167398B293C6EC5AA9C3117EE12118C71474EBB392C6E85BA9C2607EE6216CC76B72EFB2E7C1EA5BDAC3637F91216AC71472EFB4E3C6975AA8C3637E94271AC71472EFB390C6995BAFC2607E942118C110739FB293C69B5BADC3107FE7201BC6617290B2E7C7E85DD8C3637E94206AC6637290B2E7C7E85DDE47A986D23A6E3FA3F6254AA1DC9EA36D" , "AGFB": "07F0F2833B7F737CDA48F40C8007070533C3C6B60E39463ADC3FF50C8074067333C1C7B10F3D4749DA4FF5798074077134B2C6B00F394649DB3EF57E8000070E32B6C7C5083B463ADA3DF4098006077132B6C1C10F464748DA3DF50C8676077132B6C6B20F48474ADB49F50C8074017533C6C7B10F4A464DDA4EF47F8177060432C9C7C50E394038DA3DF50C8106060632C9C7C50E39403E07F0F3F0F3BF223CEF7BC1397DF26377" , "AIBG-ID": "FB84A49D09646E052FE83BB1154D42FCCFB790A83C225B43299F3AB1153E438ACFB591AF3D265A302FEF3AC4153E4288C8C690AE3D225B302E9E3AC3154A42F7CEC291DB3A205B432F9D3BB4154C4288CEC297DF3D5D5A312F9D3AB1133C4288CEC290AC3D5D5A372EEC3DB3144143FACEC291DB3A265A332FE93BC2154942FBCFB190D83D575B3C2F9D3AB1133C4288CEC290A93D555B3C2F9D3AB1133AFB84A5EEC1A43F451ADB0E84E8B8268E" , "AIBG-LN": "9B973905BEBF073DC061142A383B782FAFA40D308BF9327BC616152A38487959AFA60C378AFD3308C066155F3848785BA8D50D368AF93208C1171558383C7824AED10C438DFB327BC014142F383A785BAED10A478A863309C014152A3E4A785BAED10D348A86330FC1651228394D7958AED10C438DFD330BC0601459383F7828AFA20D408A8C3204C014152A3E4A785BAED10D318A8E3204C014152A3E4C9B973876767F567DF552211FC5CE1C5D" , "AF": "7074CB63A5CC15E0069B23D0191A72AF4447FF56908A20A600EC22D0196973D94445FE51918E21D5069C22A5196972DB4336FF50918A20D507ED22A2191D72A44532FE25968820A606EE23D5191B72DB4532F82191F521D406EE22D01F6B72DB4532FF5291FA20A606EE24D4181972AF4441FE5290F921D507ED23A5191672DB4532F827908A20A6079C23A7191672DB4532F8217074CA106D0C44A033A816E5E4EF16DD" , "AI": "9693EE54CA4E68D20E7414E54B022882A2A0DA61FF085D94080315E54B7129F4A2A2DB66FE0C5CE70E7315904B7128F6A5D1DA67FE085DE70F0215974B052889A3D5DB12F90A5D940E0114E04B0328F6A3D5DD16FE775CE60E0115E54D7328F6A3D5DA65FE775D940E0113E14A012882A2A6DB65FF7B5CE70F0214904B0E28F6A3D5DD10FF085D940F7314924B0E28F6A3D5DD169693EF27028E39923B4721D0B6F74CF0" , "EAD": "40F70C22D0C94F8492357FEF2F44F87874C43817E58F7AC294427EEF2F37F90E74C63910E48B7BB192327E9A2F37F80C73B53811E48F7AB193437E9D2F43F87375B13964E38D7AC292407FEA2F45F80C75B13F60E4F07BB092407EEF2935F80C75B13817E4F87BB092407EEF2933F97C75C53817E5F87AB193337FEC2E42F87375B13964E38D7AC292407F9D2E40F87375B13964E38B40F70D5118091EC4A7064ADAD2B19C0A" , "EADGY": "34DA353E59517B87F28A82FC8FCFC6F500E9010B6C174EC1F4FD83FC8FBCC78300EB000C6D134FB2F28D83898FBCC6810798010D6D174EB2F3FC838E8FC8C6FE019C00786A154EC1F2FF82F98FCEC681019C067C6D684FB3F2FF83FC89BEC681019C010B6D604FB3F38E83838FBCC681079801086C634FB2F288838F8ECFC78200E900076C174EC1F4FD83FC8FBCC7F300EB00076C174EC1F4FB34DA344D91912AC7C7B9B7C9723AA287" , "AIXG": "4BAECAC2116642B629A053930E1B2F287F9DFEF7242077F02FD752930E682E5E7F9FFFF02524768329A752E60E682F5C78ECFEF12520778328D652E10E1C2F237EE8FF84222277F029D553960E1A2F5C7EE8F980255F768229D55293086A2F5C7EE8FEF3255F778E28A452930E6829587F98FFF02553778729A653E00F6B2E297E97FF84242071F229D552930F1A2E2B7E97FF84242071F44BAECBB1D9A613F61C9366A6F3EE4B5A" , "AKTAV": "F36AB3EC94600093E8654CBCA41BAFA0C75987D9A12635D5EE124DBCA468AED6C75B86DEA02234A6E8624DC9A468AFD4C02887DFA02635A6E9134DCEA41CAFABC62C86AAA72435D5E8104CB9A41AAFD4C62C80AEA05934A7E8104DBCA26AAFD4C62C87DDA02235A7E9674DCCA468AFD4C02887DAA15234A6E8674DCFA51BAED7C75986D5A12635D5EE124DBCA468AEA6C75B86D5A12635D5EE14F36AB29F5CA051D2DD56798959EECBD3" , "AKZA-NA": "AD2BAC34C4EA0B75406EBBA435DC6D2999189801F1AC3E334619BAA435AF6C5F991A9906F0A83F404069BAD135AF6D5D9E699807F0AC3E404118BAD635DB6D22986D9972F7AE3E33401BBBA135DD6D5D986D9F76F0D33F41401BBAA433AD6D5D986D9805F0A83E34416CBDA634AC6C2A986D9972F7A83F43406FBBD735D86D2E991E9871F0D93E4C401BBAA433AD6D5D986D9800F0DB3E4C401BBAA433ABAD2BAD470C2A5A34755D8E91C829095A" , "ALBBV": "8F1E344F14108DF43755F73FF1F09674BB2D007A2156B8B23122F63FF1839702BB2F017D2052B9C13752F64AF1839600BC5C007C2056B8C13623F64DF1F7967FBA5801092754B8B23720F73AF1F19600BA58070D2029B9C03720F63FF7819600BA58007E2053B9C63654F64FF1839600BC5C00792122B9C13757F64CF0F09703BB2D01762156B8B23122F63FF1839772BB2F01762156B8B231248F1E353CDCD0DCB50266C20A0C05F207" , "SECH-FP": "C2C209C98F5F058CED0B7E71EF72362FF6F13DFCBA1930CAEB7C7F71EF013759F6F33CFBBB1D31B9ED0C7F04EF01365BF1803DFABB1930B9EC7D7F03EF753624F7843C8FBC1B30CAED7E7E74EF73365BF7843A8BBB6631B8ED7E7F71E903365BF7843CFABB6A31BFEC007873EE71362DF7843C8FBC1D31BAED0A7E02EF763628F6F73D8CBB6C30B5ED7E7F71E903365BF7843DFDBB6E30B5ED7E7F71E905C2C208BA479F54CDD8384B441287525C" , "AHLA-GY": "057714510109D1ABC92AE11590EF743D31442064344FE4EDCF5DE015909C754B31462163354BE59EC92DE060909C744936352062354FE49EC85CE06790E8743630312117324DE4EDC95FE11090EE7449303127133530E59FC95FE015969E7449303120603531E5E8C828E71791ED743630312117324BE59DC92BE16690EB743A31422014353AE492C95FE015969E7449303120653538E492C95FE015969805771522C9C980EAFC19D4206D1A104E" , "ALV": "285895ABADABC7C29F38331F2F2888251C6BA19E98EDF284994F321F2F5B89531C69A09999E9F3F79F3F326A2F5B88511B1AA19899EDF2F79E4E326D2F2F882E1D1EA0ED9EEFF2849F4D331A2F2988511D1EA6E99992F3F69F4D321F295988511D1EA19A99E8F2F49F4D321F295F89211D6AA19E989AF2F79E3E331C2E2E882E1D1EA0ED9EEFF2849F4D336D2E2C882E1D1EA0ED9EE9285894D8656B9683AA0B062AD2DDEC56" , "ALMAMED": "926F75EDD6926C2AE5D3D0E76171503BA65C41D8E3D4596CE3A4D1E76102514DA65E40DFE2D0581FE5D4D1926102504FA12D41DEE2D4591FE4A5D19561765030A72940ABE5D6596CE5A6D0E26170504FA72946AFE2AB581EE5A6D1E76700504FA72941DCE2D1586EE4D1D0E56071513DA72940ABE5D0581CE5D2D0946175503CA65A41A8E2A15913E5A6D1E76700504FA72941D9E2A35913E5A6D1E76706926F749E1E523D6BD0E0E5D29C843448" , "GOOGL-GER": "BC316D30B51BF8B6A52CC7AAB532907588025905805DCDF0A35BC6AAB5419103880058028159CC83A52BC6DFB54190018F735903815DCD83A45AC6D8B535907E89775876865FCDF0A559C7AFB533900189775E728122CC82A559C6AAB343900189775907815DCCF0A428C7AFB243917088045802805DCDF0A35DC7DAB535917289005805812ECCF3A42CC6D5B54190018F755876805DCC82A42EC6D5B54190018F73BC316C437DDBA9F7901FF29F48C7F406" , "ALSTOMREG": "B44C4D33D921343AF7801F2A0796C7EC807F7906EC67017CF1F71E2A07E5C69A807D7801ED63000FF7871E5F07E5C798870E7900ED67010FF6F61E580791C7E7810A7875EA65017CF7F51F2F0797C798810A7E71ED18000EF7F51E2A01E7C798810A7902ED620109F7871F2A06E7C7EC80797904EC67017CF1F11F5A0791C6EB817D7806ED14007FF6801E5507E5C79887087875EC67000EF6821E5507E5C798870EB44C4C4011E1657BC2B32A1FFA63A39F" , "LTA-FP": "9BC66C112374CB125A4259C00A5B370BAFF558241632FE545C3558C00A28367DAFF759231736FF275A4558B50A28377FA88458221732FE275B3458B20A5C3700AE8059571030FE545A3759C50A5A377FAE805F53174DFF265A3758C00C2A377FAE8058521640FF235D3559B00A5E377FAE805F531742FE205B4458B70A5B360CAF835822164DFE545A375EC20A28377FAFF25820164DFE545A375EC49BC66D62EBB49A506F716CF5F7AE537B" , "ATE-FP": "276C5441D6EEBF7D6254FFFCD446B992135F6074E3A88A3B6423FEFCD435B8E4135D6173E2AC8B486253FE89D435B9E6142E6072E2A88A486322FE8ED441B999122A6107E5AA8A3B6221FFF9D447B9E6122A6703E2D78B496221FEFCD237B9E6122A6070E3DA8B486523FF8CD443B9E6122A6703E2D88A4F6352FE8BD446B89513296072E3D78A3B6221F8FED435B9E613586070E3D78A3B6221F8F8276C55321E2EEE3F5767CAC929B3DDE2" , "ATC-NA": "228FE75B8D05151E5932FAB76317FC1616BCD36EB84320585F45FBB76364FD6016BED269B947212B5935FBC26364FC6211CDD368B943202B5844FBC56310FC1D17C9D21DBE4120585947FAB26316FC6217C9D419B93C212A5947FBB76566FC6217C9D36AB831212D5E45FAB46213FC6217C9D419B933202C5834FBC06317FD1116CAD368B83C20585947FDB56364FC6216BBD36AB83C20585947FDB3228FE62845C5445C6C01CF829EE29866" , "ALTR-PL": "E914BE643500ABC660C8FB29F4A2E843DD278A5100469E8066BFFA29F4D1E935DD258B5601429FF360CFFA5CF4D1E837DA568A5701469EF361BEFA5BF4A5E848DC528B2206449E8060BDFB2CF4A3E837DC528D2601399FF260BDFA29F2D3E837DC528A5501439EF260C9FD2BF4A7E932DC528B2206429FF060C9FB5AF4A6E844DD218A2101339EFF60BDFA29F2D3E837DC528A5001319EFF60BDFA29F2D5E914BF17FDC0FA8455FBCE1C09578C33" , "AMA-MC": "EDD49711AEB237E2D9118D6EBD5752A9D9E7A3249BF402A4DF668C6EBD2453DFD9E5A2239AF003D7D9168C1BBD2452DDDE96A3229AF402D7D8678C1CBD5052A2D892A2579DF602A4D9648D6BBD5652DDD892A4539A8B03D6D9648C6EBB2652DDD892A3209AF603D3DE668D6CBC5152DDD892A4539A8402D0D8178C19BD5753AED991A3229B8B02A4D9648A6CBD2452DDD9E0A3209B8B02A4D9648A6AEDD49662667266A0EC22B85B40A236D9" , "AMZ-GY": "3547BDBB6E41E40AF5D9308B41DB2BF50174898E5B07D14CF3AE318B41A82A83017688895A03D03FF5DE31FE41A82B81060589885A07D13FF4AF31F941DC2BFE000188FD5D05D14CF5AC308E41DA2B8100018EF95A78D03EF5AC318B47AA2B810001898A5A05D14BF2AE30FA41D72B8100018EF95A77D138F4DF31FC41DB2AF2010289885B78D14CF5AC378941A82B810173898A5B78D14CF5AC378F3547BCC8A681B548C0EA05BEBC2E4F85" , "A1G-GY": "DB8209F4AE8A2657A1FFF054E1C54735EFB13DC19BCC1311A788F154E1B64643EFB33CC69AC81262A1F8F121E1B64741E8C03DC79ACC1362A089F126E1C2473EEEC43CB29DCE1311A18AF051E1C44741EEC43AB69AB31263A18AF154E7B44741EEC43DC59DBB1260A688F025E1C94741EEC43AB69ABC1365A0F9F123E1C54632EFC73DC79BB31311A18AF756E1B64741EFB63DC59BB31311A18AF750DB820887664A771594CCC5611C302345" , "AMS-AV": "8A8CE5F89B8837A6EB48E0CA5FD6141EBEBFD1CDAECE02E0ED3FE1CA5FA51568BEBDD0CAAFCA0393EB4FE1BF5FA5146AB9CED1CBAFCE0293EA3EE1B85FD11415BFCAD0BEA8CC02E0EB3DE0CF5FD7146ABFCAD6BAAFB10392EB3DE1CA59A7146ABFCAD1C9AFCC0295EC3FE0BD5FD5146ABFCAD6BAAFBE0294EA4EE1BD5FD61519BEC9D1CBAEB102E0EB3DE7C85FA5146ABEB8D1C9AEB102E0EB3DE7CE8A8CE48B534866E4DE7BD5FFA223706E" , "ACOMO": "07F53823565313C77CDBF1894915B99A33C60C16631526817AACF0894966B8EC33C40D11621127F27CDCF0FC4966B9EE34B70C10621526F27DADF0FB4912B99132B30D65651726817CAEF18C4914B9EE32B30B61626A27F37CAEF0894F64B9EE32B30C12626027817DACF1894966B9EE34B70C15636127F27CD9F0FA4815B8ED33C60D1A631526817AACF0894966B89C33C40D1A631526817AAA07F539509E93428449E8C4BCB4E0DDEB" , "C50-FP1": "A5C769DAB5AD9EAF06233367A1CC1EBA91F45DEF80EBABE900543267A1BF1FCC91F65CE881EFAA9A06243212A1BF1ECE96855DE981EBAB9A07553215A1CB1EB190815C9C86E9ABE906563362A1CD1ECE90815A988194AA9B06563267A7BD1ECE90815DE98698AD9F01543317A1C918B990815C9C86EFAA9906223314A1C81EBD91F25D9F819EAB9606563267A7BD1ECE90815DEE819CAB9606563267A7BBA5C768A97D6DCFEC331006525C397ACB" , "EPRE-FP": "CFC89DE2601C14FC059061C834DFBC66FBFBA9D7555A21BA03E760C834ACBD10FBF9A8D0545E20C9059760BD34ACBC12FC8AA9D1545A21C904E660BA34D8BC6DFA8EA8A4535821BA05E561CD34DEBC12FA8EAEA0542520C805E560C832AEBC12FA8EA9D7552C21CE049667CA35DCBC64FA8EA8A4535E20CA059161BB34DBBC61FBFDA9A7542F21C505E560C832AEBC12FA8EA9D6542D21C505E560C832A8CFC89C91A8DC45BF30A354FDC92AD817" , "CL2-FP": "82041D0614999F61B0474A823168D0C7B637293321DFAA27B6304B82311BD1B1B635283420DBAB54B0404BF7311BD0B3B146293520DFAA54B1314BF0316FD0CCB742284027DDAA27B0324A873169D0B3B7422E4420A0AB55B0324B823719D0B3B742293520DAAC53B7304AF2316DD0B3B7422E4420AFAA53B1414BF53168D1C0B641293521A0AA27B0324D80311BD0B3B630293721A0AA27B0324D8682041C75DC59CE2285747FB7CC9DB4B6" , "AEEM-FP1": "D0AC697F934C82739B8EC85BA14226B3E49F5D4AA60AB7359DF9C95BA13127C5E49D5C4DA70EB6469B89C92EA13126C7E3EE5D4CA70AB7469AF8C929A14526B8E5EA5C39A008B7359BFBC85EA14326C7E5EA5A3DA775B6479BFBC95BA73326C7E5EA5D4EA779B6469AF9CE59A04126B1E39D5C39A60AB1319A8BC92FA04226B0E5995D4AA709B6409B84C95BA13120C5E5EA5C39A778B6429B84C95BA13120C3D0AC680C5B8CD330AEBDFD6E5CB742C2" , "BBEU-FP": "5E48515FA2D6114EED03CF50EF4CE5E56A7B656A97902408EB74CE50EF3FE4936A79646D9694257BED04CE25EF3FE5916D0A656C9690247BEC75CE22EF4BE5EE6B0E641991922408ED76CF55EF4DE5916B0E621D96EF257AED76CE50E93DE5916B0E656D96E4257BED05C952EE4FE5E76B0E641991942578ED02CF23EF48E5E26A7D651A96E52477ED76CE50E93DE5916B0E656B96E72477ED76CE50E93B5E48502C6A16400DD830FA6512B98194" , "BBEU-GY": "E630434D1AB1A83552E8886B53845AF7D20377782FF79D73549F896B53F75B81D201767F2EF39C0052EF891E53F75A83D572777E2EF79D00539E891953835AFCD376760B29F59D73529D886E53855A83D376700F2E889C01529D896B55F55A83D376777F2E839C0052EE8E6952865AFCD376760B29F39C0352E9881853805AF0D20577082E829D0C529D896B55F55A83D37677792E809D0C529D896B55F3E630423ED271F97667DBBD5EAE713E86" , "CEU-FP1": "B6618637A91C785147EB91C16DC8C6438252B2029C5A4D17419C90C16DBBC7358250B3059D5E4C6447EC90B46DBBC6378523B2049D5A4D64469D90B36DCFC6488327B3719A584D17479E91C46DC9C6378327B5759D254C65479E90C16BB9C6378327B2049D294D64409C91B16DCDC0408327B3719A5E4C6747EA91B26DCCC6448254B2729D2F4D68479E90C16BB9C6378327B2039D2D4D68479E90C16BBFB661874461DC291572D8A4F4903DA235" , "CS1-FP": "30963414AE947A4277E0336EC262157404A500219BD24F047197326EC211140204A701269AD64E7777E7321BC211150003D400279AD24F777696321CC265157F05D001529DD04F047795336BC263150005D007569AAD4E767795326EC413150005D000279BA749737097331EC267150005D007569AA24F7076E63219C262147304D300279BAD4F047795346CC211150004A200259BAD4F047795346A3096356766542B0642D3065B3F977102" , "ECRP-FP": "48B8F674FF657479E26A888B1BC238267C8BC241CA23413FE41D898B1BB139507C89C346CB27404CE26D89FE1BB138527BFAC247CB23414CE31C89F91BC5382D7DFEC332CC21413FE21F888E1BC338527DFEC536CB5C404DE21F898B1DB338527DFEC241CB56414BE2698E891AC138247DFEC332CC27404FE26B88F81BC638217C8DC231CB564140E21F898B1DB338527DFEC240CB544140E21F898B1DB548B8F70737A5253DD759BDBEE6375C50" , "GOVH-PA": "099F04376643E04F56CC04872F32647C3DAC30025305D50950BB05872F41650A3DAE31055201D47A56CB05F22F4164083ADD30045205D57A57BA05F52F3564773CD931715507D50956B904822F3364083CD93775527AD47B56B90587294364083CD930005205D57957C702852F37657F3CD931715501D47956CD04F42F36647B3DAA30725270D57656B90587294364083CD930035272D57656B905872945099F0544AE83B10B63FF31B2D2C7000A" , "EMSRI-FP": "101DE4EF607A4389F97D2B6A08EBE2A7242ED0DA553C76CFFF0A2A6A0898E3D1242CD1DD543877BCF97A2A1F0898E2D3235FD0DC543C76BCF80B2A1808ECE2AC255BD1A9533E76CFF9082B6F08EAE2D3255BD7AD544377BDF9082A6A0E9AE2D3255BD0DA543E76BAF97C2B150F9AE3A3252DD1A9553C70CBF8782A1E09EBE2A42528D0DA543F77BAF9772A6A0898E4D1255BD1A9544E77B8F9772A6A0898E4D7101DE59CA8BA12CDCC4E1E5FF51E86D1" , "AEME-FP": "0F5FCF4A4DA78A4C1BBE52819BE088333B6CFB7F78E1BF0A1DC953819B9389453B6EFA7879E5BE791BB953F49B9388473C1DFB7979E1BF791AC853F39BE788383A19FA0C7EE3BF0A1BCB52849BE188473A19FC08799EBE781BCB53819D9188473A19FB7B7992BE081AB854839AE388313A19FA0C7EE5BE7A1BBF52F29BE488343B6AFB0F7994BF751BCB53819D9188473A19FB7E7996BF751BCB53819D970F5FCE398567DB082E8D67B46615EC45" , "EUSRI-FP": "4C9ACCA763865BCE627FF55C221611B178A9F89256C06E886408F45C226510C778ABF99557C46FFB6278F429226511C57FD8F89457C06EFB6309F42E221111BA79DCF9E150C26E88620AF559221711C579DCFFE557BF6FFA620AF45C246711C579DCF89256B36EFD627EF523256710B579AAF9E156C0688C637AF428231611B279AFF89257C36FFD6275F45C226517C779DCF9E157B26FFF6275F45C226517C14C9ACDD4AB460A8B574CC069DFE375C6" , "USRI-FP": "1F0BFD9CCBD0A79A7FFECC48C3E1B4502B38C9A9FE9692DC7989CD48C392B5262B3AC8AEFF9293AF7FF9CD3DC392B4242C49C9AFFF9692AF7E88CD3AC3E6B45B2A4DC8DAF89492DC7F8BCC4DC3E0B4242A4DCEDEFFE993AE7F8BCD48C590B4242A4DC8A9FEE392A87EF4CA4AC2E2B4522A4DC8DAF89293AC7FFFCC3BC3E5B4572B3EC9D9FFE392A37F8BCD48C590B4242A4DC9A8FFE192A37F8BCD48C5961F0BFCEF0310F6DF4ACDF97D3E14D027" , "MWRD-FP": "77436B13B223C61F88011AFDF9F7B09743705F268765F3598E761BFDF984B1E143725E218661F22A88061B88F984B0E344015F208665F32A89771B8FF9F0B09C42055E558167F35988741AF8F9F6B0E342055851861AF22B88741BFDFF86B0E342055F578714F32D89061CFFF8F4B09542055E558161F22988001A8EF9F3B09043765F568610F32688741BFDFF86B0E342055F278612F32688741BFDFF8077436A607AE3975ABD322FC80402D4E0" , "WSRI-FP": "56C994E64A055709AFB0017A241F6E3862FAA0D37F43624FA9C7007A246C6F4E62F8A1D47E47633CAFB7000F246C6E4C658BA0D57E43623CAEC6000824186E33638FA1A07941624FAFC5017F241E6E4C638FA7A47E3C633DAFC5007A226E6E4C638FA1D17F36623BAEBA0778251C6E3A638FA1A07947633FAFB10109241B6E3F62FCA0A37E366230AFC5007A226E6E4C638FA0D27E346230AFC5007A226856C9959582C5064C9A83344FD9EA0A4F" , "10AK-GY": "5005853646EB671EB44EC668FB7A36A26436B10373AD5258B239C768FB0937D46434B00472A9532BB449C71DFB0936D66347B10572AD522BB538C71AFB7D36A96543B07075AF5258B43BC66DFB7B36D66543B67472D2532AB43BC768FD0B36D66543B60775DB532FB53FC06AFA7836A96543B07075A95328B44FC61BFB7E36A56430B17372D85227B43BC768FD0B36D66543B10272DA5227B43BC768FD0D500584458E2B365B817DF35D068F52D5" , "JPHE-FP": "1081DD3D515818B970049583049421B624B2E908641E2DFF7673948304E720C024B0E80F651A2C8C700394F604E721C223C3E90E651E2D8C717294F1049321BD25C7E87B621C2DFF70719586049521C225C7EE7F65612C8D7071948302E521C225C7E97C64682C8171029381059721B425C7E87B621A2C8F700595F0049021B124B4E978656B2D807071948302E521C225C7E90965692D807071948302E31081DC4E999849FC4537A0B6F96145C1" , "CE9-FP1": "D4759DC068895E9A5EA0DAEC38BF2C61E046A9F55DCF6BDC58D7DBEC38CC2D17E044A8F25CCB6AAF5EA7DB9938CC2C15E737A9F35CCF6BAF5FD6DB9E38B82C6AE133A8865BCD6BDC5ED5DAE938BE2C15E133AE825CB06AAE5ED5DBEC3ECE2C15E133A9F35CBC6DA359D7DA9C38BA2A62E133A8865BCB6AAC5EA1DA9F38BB2C66E040A9855CBA6BA35ED5DBEC3ECE2C15E133A9F45CB86BA35ED5DBEC3EC8D4759CB3A0490FDF6B93EFD9C54A4816" , "CV9-FP": "ECAA3CFBEB3222899BB18C2762013BE0D89908CEDE7417CF9DC68D2762723A96D89B09C9DF7016BC9BB68D5262723B94DFE808C8DF7417BC9AC78D5562063BEBD9EC09BDD87617CF9BC48C2262003B94D9EC0FB9DF0B16BD9BC48D2764703B94D9EC08C8DE0411B09CC68C5762043B94D9EC0FB9DF0417BB9AB78D5062013AE7D8EF08C8DE0B17CF9BC48B2562723B94D89E08CADE0B17CF9BC48B23ECAA3D8823F273CCAE82B9129FF45F97" , "CEU2-FP": "3EA46BE760485096482584EC9F5A4BDC0A975FD2550E65D04E5285EC9F294AAA0A955ED5540A64A3482285999F294BA80DE65FD4540E65A34953859E9F5D4BD70BE25EA1530C65D0485084E99F5B4BA80BE258A5547164A2485085EC992B4BA80BE25FD4547D65A34E2482EE9E594BDE0BE25EA1530A64A04824849F9F5E4BDB0A915FA2547B65AF485085EC992B4BA80BE25FD3547965AF485085EC992D3EA46A94A88801D37D16B1D962AF2FAB" , "CW8-FP1": "C5209B58F0E3EA944E502905F115A78BF113AF6DC5A5DFD248272805F166A6FDF111AE6AC4A1DEA14E572870F166A7FFF662AF6BC4A5DFA14F262877F112A780F066AE1EC3A7DFD24E252900F114A7FFF066A81AC4DADEA04E252805F764A7FFF066AF6BC5D4D9AC49272975F110A188F066AE1EC3A1DEA24E512976F111A78CF115AF1DC4D0DFAD4E252805F764A7FFF066AF6CC4D2DFAD4E252805F762C5209A2B3823BBD27B631C300CE0C3FF" , "NDXH-FP": "0EE92A062923B636CA0083F6C2F46E523ADA1E331C658370CC7782F6C2876F243AD81F341D618203CA078283C2876E263DAB1E351D658303CB768284C2F36E593BAF1F401A678370CA7583F3C2F56E263BAF19441D1A8202CA7582F6C4856E263BAF1E431D17830ECB0B85F4C3F76E503BAF1F401A618200CA018385C2F06E553ADC1E431D10830FCA7582F6C4856E263BAF1E321D12830FCA7582F6C4830EE92B75E1E3E770FF33B6C33F010A26" , "PR1U-GY": "B9EDE187FA35CF7AA7B9163C3CC67CC38DDED5B2CF73FA3CA1CE173C3CB57DB58DDCD4B5CE77FB4FA7BE17493CB57CB78AAFD5B4CE73FA4FA6CF174E3CC17CC88CABD4C1C971FA3CA7CC16393CC77CB78CABD2C5CE0CFB4EA7CC173C3AB77CB78CABD4B7CF07FC4BA7BF103E3DC47CC88CABD4C1C977FB4CA7B8164F3CC27CC48DD8D5C2CE06FA43A7CC173C3AB77CB78CABD5B3CE04FA43A7CC173C3AB1B9EDE0F432F59E3C928A2309C13318B7" , "500-FP1": "FEB5C9D60956771346C793C801ABC283CA86FDE33C10425540B092C801D8C3F5CA84FCE43D14432646C092BD01D8C2F7CDF7FDE53D10422647B192BA01ACC288CBF3FC903A12425546B293CD01AAC2F7CBF3FA943D6F432746B292C807DAC2F7CBF3FAE33A66442341B093B801AEC480CBF3FC903A14432546C693BB01AFC284CA80FD933D65422A46B292C807DAC2F7CBF3FDE23D67422A46B292C807DCFEB5C8A5C196265573F4A6FDFC5EA6F7" , "GLUX-FP": "251EFF1161F92975239FCEDE83143E2C112DCB2454BF1C3325E8CFDE83673F5A112FCA2355BB1D402398CFAB83673E58165CCB2255BF1C4022E9CFAC83133E271058CA5752BD1C3323EACEDB83153E581058CC5355C01D4123EACFDE85653E581058CB2655BA1C402394C8DC82173E2E1058CA5752BB1D43239ECEAD83103E2B112BCB5455CA1C4C23EACFDE85653E581058CB2555C81C4C23EACFDE8563251EFE62A939783316ACFBEB7EE15A58" , "AMUN-FP": "0D66CCD9CC6D2A1695B8B7568724A8D73955F8ECF92B1F5093CFB6568757A9A13957F9EBF82F1E2395BFB6238757A8A33E24F8EAF82B1F2394CEB6248723A8DC3820F99FFF291F5095CDB7538725A8A33820FF9BF8541E2295CDB6568155A8A33820F8E8F8291F2394CEB1548627A8D53820F99FFF2F1E2095B9B7258720A8D03953F89CF85E1F2F95CDB6568155A8A33820F8EDF85C1F2F95CDB65681530D66CDAA04AD7B50A08B82637AD1CCA3" , "ANDR": "A68F1C71BE9A9A0758FC1FB9BB38395192BC28448BDCAF415E8B1EB9BB4B382792BE29438AD8AE3258FB1ECCBB4B392595CD28428ADCAF32598A1ECBBB3F395A93C929378DDEAF4158891FBCBB39392593C92F338AA3AE3358891EB9BD49392593C928408ADFAE3358FD1EB9BB4B3F2192B929438AAFAF3658FA1FCABA48385093B629378BDCA94358891EB9BA39385293B629378BDCA945A68F1D02765ACB416DCF2A8C46CD5D25" , "ABI-BB1": "770D362C6A5242C9BE9BF51126AE29E2433E02195F14778FB8ECF41126DD2894433C031E5E1076FCBE9CF46426DD2996444F021F5E1477FCBFEDF46326A929E9424B036A5916778FBEEEF51426AF2996424B056E5E6B76FDBEEEF41120DF2996424B021D5E6076F0B9ECF56527A92FE1424B036A591076FFBE9AF56226AA29E5433802695E6177F0BEEEF41120DF2996424B02185E6377F0BEEEF41120D9770D375FA292138F8BA8C024DB5B4D96" , "ANTA-FP": "18C1407F7A290FB509ACBEF1A528C35D2CF2744A4F6F3AF30FDBBFF1A55BC22B2CF0754D4E6B3B8009ABBF84A55BC3292B83744C4E6F3A8008DABF83A52FC3562D877539496D3AF309D9BEF4A529C3292D87733D4E103B8109D9BFF1A359C3292D87744E4E6C3A8108AEB8F3A42BC35F2D877539496B3B8309ADBE82A52CC35A2CF4743A4E1A3A8C09D9BFF1A359C3292D87744B4E183A8C09D9BFF1A35F18C1410CB2E95EF23C9F8BC458DDA728" , "APAM": "B94915101B63B0AA4DF653597DFE97EC8D7A21252E2585EC4B8152597D8D969A8D7820222F21849F4DF1522C7D8D97988A0B21232F25859F4C80522B7DF997E78C0F2056282785EC4D83535C7DFF97988C0F26522F5A849E4D8352597B8F97988C0F21212E53849B4C8152597D8D919C8D7F20222F56859B4DF0532A7C8E96ED8C7020562E2583EE4D8352597CFF96EF8C7020562E2583E8B9491463D3A3E1ED78C5666C800BF399" , "AAPL-GY": "9AA22FEE7EF147E55C8A893BCAFFDEA4AE911BDB4BB772A35AFD883BCA8CDFD2AE931ADC4AB373D05C8D884ECA8CDED0A9E01BDD4AB772D05DFC8849CAF8DEAFAFE41AA84DB572A35CFF893ECAFEDED0AFE41CAC4AC873D15CFF883BCC8EDED0AFE41BDF4AC072D55DFA8F39CBFDDEAFAFE41AA84DB373D35C8B8948CAFBDEA3AE971BAB4AC272DC5CFF883BCC8EDED0AFE41BDA4AC072DC5CFF883BCC889AA22E9DB63116A269B9BC0E370ABAD1" , "APGN-ID": "9111FBC0D97D6DD0D944244CF5FD3F47A522CFF5EC3B5896DF33254CF58E3E31A520CEF2ED3F59E5D9432539F58E3F33A253CFF3ED3B58E5D832253EF5FA3F4CA457CE86EA395896D9312449F5FC3F33A457C882ED4459E4D931254CF38C3F33A457CFF1EC4D59E7D832224EF4F13E41A457CE86EA3F59E6D945243FF5F93F40A524CF85ED4E58E9D931254CF38C3F33A457CFF4ED4C58E9D931254CF38A9111FAB311BD3C97EC77117908085B32" , "MT-NA": "8765A985D405DEFA22CC36C05F9BDC19B3569DB0E143EBBC24BB37C05FE8DD6FB3549CB7E047EACF22CB37B55FE8DC6DB4279DB6E043EBCF23BA37B25F9CDC12B2239CC3E741EBBC22B936C55F9ADC6DB2239AC7E03CEACE22B937C059EADC6DB2239DC1E131ECBE23BA36B75FE8DC6DB4279DB3E137EACF22CE37B35E9BDD6EB3569CBCE143EBBC24BB37C05FE8DD1FB3549CBCE143EBBC24BD8765A8F61CC58FBD17FF03F5A26EB86C" , "MTS-SM1": "FB844DFFDD0BEE7898F3C43CAB56CB2CCFB779CAE84DDB3E9E84C53CAB25CA5ACFB578CDE949DA4D98F4C549AB25CB58C8C679CCE94DDB4D9985C54EAB51CB27CEC278B9EE4FDB3E9886C439AB57CB58CEC27EBDE932DA4C9886C53CAD27CB58CEC279BBE83FDB4B9F84C549AA27CD2FCEC278B9EE49DA4E98F2C44FAB52CB2BCFB179BAE938DB419886C53CAD27CB58CEC279CBE93ADB419886C53CAD21FB844C8C15CBBF3FADC0F10956A3AF59" , "ARC1T": "7D4C07E174CED9A499D7903666A21363497F33D44188ECE29FA0913666D11215497D32D3408CED9199D0914366D113174E0E33D24088EC9198A1914466A51368480A32A7478AECE299A2903366A31317480A34A340F7ED9099A2913660D31317480A33D041FCED979FD5914466D113174E0E33D741FCED9199D5914567A21214497F32D84188ECE29FA0913666D11265497D32D84188ECE29FA67D4C0692BC0E88E3ACE4A5039B577716" , "ARGX-BB": "34BD5A951F9A3FDBF5688B70769C2316008E6EA02ADC0A9DF31F8A7076EF2260008C6FA72BD80BEEF56F8A0576EF236207FF6EA62BDC0AEEF41E8A02769B231D01FB6FD32CDE0A9DF51D8B75769D236201FB69D72BA30BEFF51D8A7070ED236201FB6EA42AA80BECF5638D72779B221601FB6FD32CD80BEDF5698B037698231100886ED02BA90AE2F51D8A7070ED236201FB6EA12BAB0AE2F51D8A7070EB34BD5BE6D75A6E9CC05BBE458B694763" , "AKE": "597B188F6721AEECF8F285CB9EA188776D482CBA52679BAAFE8584CB9ED289016D4A2DBD53639AD9F8F584BE9ED288036A392CBC53679BD9F98484B99EA6887C6C3D2DC954659BAAF88785CE9EA088036C3D2BCD53189AD8F88784CB98D088036C3D2CBE53639AD9F88784CB98D689736C492CBA52109BD9F9F485C89FA7887C6C3D2DC954659BAAF88785B99FA5887C6C3D2DC95463597B19FCAFE1FFA4CDC1B0FE6354EC0D" , "MNDI": "BA9C55335AE94CA35C23ACB5FAC44C7E8EAF61066FAF79E55A54ADB5FAB74D088EAD60016EAB78965C24ADC0FAB74C0A89DE61006EAF79965D55ADC7FAC34C758FDA607569AD79E55C56ACB0FAC54C0A8FDA66716ED078975C56ADB5FCB54C0A8FDA61776EAC78975D29ADB5FAB74A0E8EAA60016EDC79925C25ACC6FBB44D7F8FA560756FAF7FE75C56ADB5FBC54D7D8FA560756FAF7FE1BA9C544092291DEB6910998007312804" , "AT1-GY": "38C766CB87C976946B12095486B367FE0CF452FEB28F43D26D65085486C066880CF653F9B38B42A16B15082186C0678A0B8552F8B38F43A16A64082686B467F50D81538DB48D43D26B67095186B2678A0D815589B3F042A06B67085480C2678A0D8152FAB2FD45A56C65092586BF678A0D815589B3FF43A66A14082386B366F90C8252F8B2F043D26B670E5686C0678A0CF352FAB2F043D26B670E5038C767B84F0927DC5E213C617B460384" , "ARYN-ID": "499F040D75744FEE1832DDB096DF0AB87DAC303840327AA81E45DCB096AC0BCE7DAE313F41367BDB1835DCC596AC0ACC7ADD303E41327ADB1944DCC296D80AB37CD9314B46307AA81847DDB596DE0ACC7CD9374F414D7BDA1847DCB090AE0ACC7CD9303C40467AD71944DBB297D30BBE7CD9314B46367BD81833DDC396DB0ABF7DAA304841477AD71847DCB090AE0ACC7CD9303941457AD71847DCB090A8499F057EBDB41EA62D01E8856B2A6EC2" , "ASR": "7686BBDBFC195B9BB322295E5984B33042B58FEEC95F6EDDB555285E59F7B24642B78EE9C85B6FAEB325282B59F7B34445C48FE8C85F6EAEB254282C5983B33B43C08E9DCF5D6EDDB357295B5985B34443C08899C8206FAFB357285E5FF5B34443C08FEAC92A6EA9B357285E5FF3B23443B48FEEC9286EAEB224295D5882B33B43C08E9DCF5D6EDDB357292C5880B33B43C08E9DCF5B7686BAA834D90AD386111C6BA471D74A" , "ASMI": "DEA97676D90A62F4E7C8177E6505F236EA9A4243EC4C57B2E1BF167E6576F340EA984344ED4856C1E7CF160B6576F242EDEB4245ED4C57C1E6BE160C6502F23DEBEF4330EA4E57B2E7BD177B6504F242EBEF4534ED3356C0E7BD167E6374F242EBEF4247EC3956B0E6C2167E6576F446EA9F4344ED3F57C5E7CE170D6475F337EB904330EC4C51B0E7BD167E6404F335EB904330EC4C51B6DEA9770511CA33BCD2FB224B98F0964C" , "ASML-NA": "B26000C5FF7D59FB9C403D77227E347F865334F0CA3B6CBD9A373C77220D3509865135F7CB3F6DCE9C473C02220D340B812234F6CB3B6CCE9D363C052279347487263583CC396CBD9C353D72227F340B87263387CB446DCF9C353C77240F340B872634F4CA4E6DBF9D303B75230E357C87263583CC3F6DCD9C413D04227A347886553480CB4E6CC29C353C77240F340B872634F1CB4C6CC29C353C772409B26001B637BD08B3A9730842DF8B5005" , "ASU1V": "B7DA5B0041D791AD69FAA1054C6DD40383E96F357491A4EB6F8DA0054C1ED57583EB6E327595A59869FDA0704C1ED47784986F337591A498688CA0774C6AD408829C6E467293A4EB698FA1004C6CD477829C684275EEA599698FA0054A1CD477829C6F3174E4A4986FF8A0754C1ED47784986F3674E5A59869F8A0764D6DD57483E96E397491A4EB6F8DA0054C1ED50583EB6E397491A4EB6F8BB7DA5A738917C0E55CC99430B198B079" , "AG": "C71E88C4B90955BE597F0DDE913847C2F32DBCF18C4F60F85F080CDE914B46B4F32FBDF68D4B618B59780CAB914B47B6F45CBCF78D4F608B58090CAC913F47C9F258BD828A4D60F8590A0DDB913947B6F258BB868D30618A590A0CDE974947B6F258BCF58D3E60F8590A0ADA903B47C2F32BBDF58C3C618B58090DAB913447B6F258BB808C4F60F858780DA9913447B6F258BB86C71E89B771C904F66C4C38EB6CCD23B8" , "ASY-FP": "505946F7947B13B9254D2500E9370888646A72C2A13D26FF233A2400E94409FE646873C5A039278C254A2475E94408FC631B72C4A03D268C243B2472E9300883651F73B1A73F26FF25382505E93608FC651F75B5A042278D25382400EF4608FC651F72C6A1482680223A2570E93208FC651F75B5A04D268B244B2477E937098F641C72C4A14226FF25382202E94408FC646D72C6A14226FF25382204505947845CBB42F0107E103514C26CF3" , "AUT": "D37A87A6F48A359B8120441733F55DA6E749B393C1CC00DD8757451733865CD0E74BB294C0C801AE8127456233865DD2E038B395C0CC00AE8056456533F25DADE63CB2E0C7CE00DD8155441233F45DD2E63CB4E4C0B301AF8155451735845DD2E63CB397C1BF00AF8155451735825CA2E648B393C1BB00AE8026441432F35DADE63CB2E0C7CE00DD8155446532F15DADE63CB2E0C7C8D37A86D53C4A64D2B4137122CE0039DD" , "ATO-FP": "6626D37CCD14435040FAAFF4995373B05215E749F8527616468DAEF4992072C65217E64EF956776540FDAE81992073C45564E74FF9527665418CAE86995473BB5360E63AFE507616408FAFF1995273C45360E03EF92D7764408FAEF49F2273C45360E74DF8207716478DAF84995673C45360E03EF922766241FCAE83995372B75263E74FF82D7616408FA8F6992073C45212E74DF82D7616408FA8F06626D20F05D4121975C99AC164A617CB" , "AOF": "33F0F590F8949D939037BF663967172107C3C1A5CDD2A8D59640BE663914165707C1C0A2CCD6A9A69030BE133914175500B2C1A3CCD2A8A69141BE143960172A06B6C0D6CBD0A8D59042BF633966175506B6C6D2CCADA9A79042BE663F16175506B6C1A1CCD2A9A59042BE663F10162506C2C1A5CDA5A8A69131BF653861172A06B6C0D6CBD0A8D59042BF143863172A06B6C0D6CBD633F0F4E33054CCDAA5048A53C492735A" , "ATRAV": "F7EB7441F2D03199787532C77CDC1701C3D84074C79604DF7E0233C77CAF1677C3DA4173C69205AC787233B27CAF1775C4A94072C69604AC790333B57CDB170AC2AD4107C19404DF780032C27CDD1775C2AD4703C6E905AD780033C77AAD1775C2AD4070C7E404AB797733B77CAF1775C4A94077C7E205AC787733B47DDC1676C3D84178C79604DF7E0233C77CAF1607C3DA4178C79604DF7E04F7EB75323A1060D04D4607F28129737A" , "ATRSVI": "848BC801EE94F503935E560EAD57BB87B0B8FC34DBD2C0459529570EAD24BAF1B0BAFD33DAD6C1369359577BAD24BBF3B7C9FC32DAD2C0369228577CAD50BB8CB1CDFD47DDD0C045932B560BAD56BBF3B1CDFB43DAADC137932B570EAB26BBF3B1CDFC30DBA0C031935E577EAC5BBBF3B1CDFB43DAA2C03192585779AD57BA80B0CEFC32DBADC045932B510CAD24BBF3B0BFFC30DBADC045932B510A848BC9722654A44AA66D633B50A2DFFC" , "NSU-GY": "3FCD4E703FFE2634AAF9BC4A701C116A0BFE7A450AB81372AC8EBD4A706F101C0BFC7B420BBC1201AAFEBD3F706F111E0C8F7A430BB81301AB8FBD38701B11610A8B7B360CBA1372AA8CBC4F701D111E0A8B7D320BC71200AA8CBD4A766D111E0A8B7A350ACD1301AD8EBC3B7010111E0A8B7D320BC81306ABFFBD3D701C106D0B887A430AC71372AA8CBB48706F111E0BF97A410AC71372AA8CBB4E3FCD4F03F73E777D9FCA897F8DE97511" , "AVG1L": "A2BA78E3FF5F0DF16E3367C049E5272296894CD6CA1938B7684466C049962654968B4DD1CB1D39C46E3466B54996275691F84CD0CB1938C46F4566B249E2272997FC4DA5CC1B38B76E4667C549E4275697FC4BA1CB6639C56E4666C04F94275697FC4CD2CA6939C6683167C54996275691F84CD5CA6D39C46E3166B348E5265596894DDACA1938B7684466C049962624968B4DDACA1938B76842A2BA7990379F5CB85B0052F5B4104359" , "AAG-GY": "BB36B101BC1F1B5785840E871ABB8AE98F05853489592E1183F30F871AC88B9F8F078433885D2F6285830FF21AC88A9D8874853288592E6284F20FF51ABC8AE28E7084478F5B2E1185F10E821ABA8A9D8E70824388262F6385F10F871CCA8A9D8E708530882E2F6082F30EF61AB78A9D8E70824388292E6584820FF01ABB8BEE8F73853289262E1185F109851AC88A9D8F02853089262E1185F10983BB36B07274DF4A1DB0B73BB2E74EEE91" , "NDAGY": "AB1CD70875C2286C9D12CB4C9264764B9F2FE33D40841D2A9B65CA4C9217773D9F2DE23A41801C599D15CA399217763F985EE33B41841D599C64CA3E926376409E5AE24E46861D2A9D67CB499265763F9E5AE44A41FB1C589D67CA4C9415763F9E5AE34D41F61C5D9C16CA339217763F985EE33E40F01C599D10CA3F9364773C9F2FE23140841D2A9B65CA4C9217774D9F2DE23140841D2A9B63AB1CD67BBD027926A821FE796F911233" , "ATSV": "29AE7E5DE1716E9E3679A0CBCE696DC21D9D4A68D4375BD8300EA1CBCE1A6CB41D9F4B6FD5335AAB367EA1BECE1A6DB61AEC4A6ED5375BAB370FA1B9CE6E6DC91CE84B1BD2355BD8360CA0CECE686DB61CE84D1FD5485AAA360CA1CBC8186DB61CE84A6CD4455BAD367CA1CBCE1A6BB21D984B6FD5445BAF367FA0B8CF196CC31C974B1BD4375DDA360CA1CBCF686CC11C974B1BD4375DDC29AE7F2E29B13FD4034A95FE339C09BA" , "ATSVVI": "FD5138B198940EE6810A82E1BF4FAEB2C9620C84ADD23BA0877D83E1BF3CAFC4C9600D83ACD63AD3810D8394BF3CAEC6CE130C82ACD23BD3807C8393BF48AEB9C8170DF7ABD03BA0817F82E4BF4EAEC6C8170BF3ACAD3AD2817F83E1B93EAEC6C8170C80ADA03BD5810F8391BE43AEC6C8170BF3ACA23BD4800C8396BF4FAFB5C9140C82ADAD3BA0817F85E3BF3CAEC6C9650C80ADAD3BA0817F85E5FD5139C250545FACB439B7D442BACACA" , "AGL": "85A276DA18836C8655DAEF06AD0BDAC6B19142EF2DC559C053ADEE06AD78DBB0B19343E82CC158B355DDEE73AD78DAB2B6E042E92CC559B354ACEE74AD0CDACDB0E4439C2BC759C055AFEF03AD0ADAB2B0E445982CBA58B255AFEE06AB7ADAB2B0E442EB2CB458C555AFEE06AB7CDBC2B09042EF2DB259B354DCEF05AC0DDACDB0E4439C2BC759C055AFEF74AC0FDACDB0E4439C2BC185A277A9D0433DCC60E9DA3350FEBEBE" , "AUTME-IM": "33CC0BF401C1BB65D7300EA1CDE6C9CC07FF3FC134878E23D1470FA1CD95C8BA07FD3EC635838F50D7370FD4CD95C9B8008E3FC735878E50D6460FD3CDE1C9C7068A3EB232858E23D7450EA4CDE7C9B8068A38B635F88F51D7450FA1CB97C9B8068A3FC534F48E51D6470ED2CA97C8C707883EB234878827D6350FD5CCE6C9CF06F93FC135848F56D73A0FA1CD95CFBA068A3EB235F58F54D73A0FA1CD95CFBC33CC0A87C901EA2FE2033B943013ADB4" , "AVAVEFC": "0C3C2ED1A94753B2FF4B4B55A2697ACF380F1AE49C0166F4F93C4A55A21A7BB9380D1BE39D056787FF4C4A20A21A7ABB3F7E1AE29D016687FE3D4A27A26E7AC4397A1B979A0366F4FF3E4B50A2687ABB397A1D939D7E6786FF3E4A55A4187ABB397A1AE09C716783FF4E4B26A36A7BCE397A1B979A056784FF4A4B26A26D7AC838091A949D74668BFF3E4A55A4187ABB397A1AE59D76668BFF3E4A55A41E0C3C2FA2618702F8CA787E605F9C1EB7" , "CS": "2A9E94828A61EFA2ECEDC50E84D385601EADA0B7BF27DAE4EA9AC40E84A084161EAFA1B0BE23DB97ECEAC47B84A0851419DCA0B1BE27DA97ED9BC47C84D4856B1FD8A1C4B925DAE4EC98C50B84D285141FD8A7C0BE58DB96EC98C40E82A285141FD8A0B1BF52DAE4EC98C20A85D085601EABA1B3BF54DB97ED9BC57B84DF85141FD8A7C6BF27DAE4EDEAC57984DF85141FD8A7C02A9E95F142A1BEE8D9DEF03B7926E118" , "AZM-IM": "3C2CFDB5DF9CEFDEB39541E43C52E0C1081FC980EADADA98B5E240E43C21E1B7081DC887EBDEDBEBB39240913C21E0B50F6EC986EBDADAEBB2E340963C55E0CA096AC8F3ECD8DA98B3E041E13C53E0B5096ACEF7EBA5DBEAB3E040E43A23E0B5096AC984EADDDB9AB4E2419B3D23E0B5096ACEF7EBAADAECB29340933C52E1C60869C986EAA5DA98B3E046E63C21E0B50818C984EAA5DA98B3E046E03C2CFCC6175CBE9486A674D1C1A784B9" , "BWB": "014C328DDA4139ED492FAC8F63659D04357F06B8EF070CAB4F58AD8F63169C72357D07BFEE030DD84928ADFA63169D70320E06BEEE070CD84859ADFD63629D0F340A07CBE9050CAB495AAC8A63649D70340A01CFEE780DD9495AAD8F65149D70340A06BFEF760DDF495AAD8F65129C00347E06B8EF700CD84829AC8C62639D0F340A07CBE9050CAB495AACFD62619D0F340A07CBE903014C33FE128168A67C1C99BA9E90F97D" , "BALHORF": "D17DA620A1E2BDC92F0F4BE4E599D492E54E921594A4888F29784AE4E5EAD5E4E54C931295A089FC2F084A91E5EAD4E6E23F921395A488FC2E794A96E59ED499E43B936692A6888F2F7A4BE1E598D4E6E43B956295DB89FD2F7A4AE4E3E8D4E6E43B921295D3898A2E044BE4E59ED596E43B936692A089FF2F0E4B97E59DD495E548926595D188F02F7A4AE4E3E8D4E6E43B921495D388F02F7A4AE4E3EED17DA7536922EC821A3C7ED1186CB0EB" , "BTE1RE": "149BCB5C1CF76659C462451EA2E5B90720A8FF6929B1531FC215441EA296B87120AAFE6E28B5526CC465446BA296B97327D9FF6F28B1536CC514446CA2E2B90C21DDFE1A2FB3531FC417451BA2E4B97321DDF81E28CE526DC417441EA494B97321DDFF6E29C3526CC260446AA3E5B97321DDF81E28C1536BC5644469A2E5B80020DEFF6F29CE531FC417421CA296B97320AFFF6D29CE531FC417421A149BCA2FD4373712F151702B5F10DD7E" , "BLT1T-ET": "C864F7B6D98B25847F5D5038B8AADB7FFC57C383ECCD10C2792A5138B8D9DA09FC55C284EDC911B17F5A514DB8D9DB0BFB26C385EDCD10B17E2B514AB8ADDB74FD22C2F0EACF10C27F28503DB8ABDB0BFD22C4F4EDB211B07F285138BEDBDB0BFD22C384EDC810B0795F514ABFDBDA78FD50C2F0ECCD16C67E58514CB9AADB7CFD51C383EDCE11B77F575138B8D9DD09FD22C2F0EDBF11B57F575138B8D9DD0FC864F6C5114B74CF4A6E650D455FBF06" , "CRG-IM1": "FF61A3ADA9F4B02EAB94F35342637774CB5297989CB28568ADE3F25342107602CB50969F9DB6841BAB93F22642107700CC23979E9DB2851BAAE2F2214264777FCA2796EB9AB08568ABE1F35642627700CA2790EF9DCD841AABE1F25344127700CA27979E9CC68419ACE3F32C43127177CA2796EB9AB68418AB95F32042677773CB5497E89DC78517ABE1F25344127700CA2797999DC58517ABE1F2534414FF61A2DE6134E1659EA7C666BF96130D" , "IF-IM": "5E0E0675C027414D2E1E1AF79AC468696A3D3240F561740B28691BF79AB7691F6A3F3347F46575782E191B829AB7681D6D4C3246F46174782F681B859AC368626B483333F363740B2E6B1AF29AC5681D6B483537F41E75792E6B1BF79CB5681D6B48324CF41173092F141AF59AB7681D6D4C3243F51575782E1C1B849BC4691E6A3D334CF561740B28691BF79AB7696F6A3F334CF561740B286F5E0E070608E710061B2D2FC267310C10" , "BMPS-IM2": "A0588952188DBB04131A3E1200A31359946BBD672DCB8E42156D3F1200D0122F9469BC602CCF8F31131D3F6700D0132D931ABD612CCB8E31126C3F6000A41352951EBC142BC98E42136F3E1700A2132D951EBA102CB48F30136F3F1206D2132D951EBD602CC98E34131A381001AF122F936ABC142DCB8846121F3F6601A3135A956DBD672CC88F3713103F1200D0152F951EBC142CB98F3513103F1200D01529A0588821D04DEA4F26290B27FD567720" , "BPE-IM": "117180EC4FF7A76EE640752F1C29953E2542B4D97AB19228E037742F1C5A94482540B5DE7BB5935BE647745A1C5A954A2233B4DF7BB1925BE736745D1C2E95352437B5AA7CB39228E635752A1C28954A2437B3AE7BCE935AE635742F1A58954A2437B4DE7AC7935BE13775501D58954A2437B3AE7BC1925CE74674581C2994392534B4DF7ACE9228E635722D1C5A954A2545B4DD7ACE9228E635722B1171819F8737F625D373401AE1DCF147" , "BBVA-SM": "14E84AFDB4939FB25A267EF266232D8B20DB7EC881D5AAF45C517FF266502CFD20D97FCF80D1AB875A217F8766502DFF27AA7ECE80D5AA875B507F8066242D8021AE7FBB87D7AAF45A537EF766222DFF21AE79BF80AAAB865A537FF260522DFF21AE7ECF80A1AA845B2478F066252CFD21AE7FBB87D1AB845A277E8166272D8C20DD7EB880A0AA8B5A537FF260522DFF21AE7EC980A2AA8B5A537FF2605414E84B8E7C53CEFE6F154BC79BD649F5" , "BAMI-IM": "9E1C9D9BCEFEEE1DC2AB426BA94316F1AA2FA9AEFBB8DB5BC4DC436BA9301787AA2DA8A9FABCDA28C2AC431EA9301685AD5EA9A8FAB8DB28C3DD4319A94416FAAB5AA8DDFDBADB5BC2DE426EA9421685AB5AAED9FAC7DA29C2DE436BAF321685AB5AA9A9FACFDA59C3A14469A84F1787AB5AA8DDFDBCDA2BC2AA4218A94716F6AA29A9DEFACDDB24C2DE436BAF321685AB5AA9AFFACFDB24C2DE436BAF349E1C9CE8063EBF51F798775E54B6728F" , "BCP-PL1": "B8FA8D3D355CBEC7AB1D10D5A708C8478CC9B908001A8B81AD6A11D5A77BC9318CCBB80F011E8AF2AB1A11A0A77BC8338BB8B90E011A8BF2AA6B11A7A70FC84C8DBCB87B06188B81AB6810D0A709C8338DBCBE7F01658AF3AB6811D5A179C8338DBCB90F016F8BF7AC6A11A3A67ECE448DBCB87B061E8AF1AB1C10A6A70CC8408CCFB978016F8BFEAB6811D5A179C8338DBCB909016D8BFEAB6811D5A17FB8FA8C4EFD9CEF8B9E2E25E05AFDAC39" , "SAB-SM": "000AF440F78CCFDF7EAD0CD55D89A7BB3439C075C2CAFA9978DA0DD55DFAA6CD343BC172C3CEFBEA7EAA0DA05DFAA7CF3348C073C3CAFAEA7FDB0DA75D8EA7B0354CC106C4C8FA997ED80CD05D88A7CF354CC702C3B5FBEB7ED80DD55BF8A7CF354CC173C3BDFBED79DA0DA05CF8A7CF354CC702C3BAFAED7FAB0DA25D89A6BC344FC073C2B5FA997ED80BD75DFAA7CF343EC071C2B5FA997ED80BD1000AF5333F4C9E934B9E39E0A07CC3C5" , "SAN": "28CCDF36E55A18732D39047DC6D0E4B51CFFEB03D01C2D352B4E057DC6A3E5C31CFDEA04D1182C462D3E0508C6A3E4C11B8EEB05D11C2D462C4F050FC6D7E4BE1D8AEA70D61E2D352D4C0478C6D1E4C11D8AEC74D1632C472D4C057DC0A1E4C11D8AEA05D16B2C362D4C057DC0A7E5B11DFEEB03D06B2D462C3F047EC7D6E4BE1D8AEA70D61E2D352D4C040FC7D4E4BE1D8AEA70D61828CCDE452D9A493F180A31483B2580CB" , "NCB-GY": "766B3F19E3548002E1B346F41B9DDEA042580B2CD612B544E7C447F41BEEDFD6425A0A2BD716B437E1B447811BEEDED445290B2AD712B537E0C547861B9ADEAB432D0A5FD010B544E1C646F11B9CDED4432D0C5BD76DB436E1C647F41DECDED4432D0B5CD767B430E6C446851B91DED4432D0C5BD762B530E0B547831B9DDFA7422E0B2AD66DB544E1C641F61BEEDED4425F0B28D66DB544E1C641F0766B3E6A2B94D14ED48073C1E668BADE" , "BOCH-LN": "43B93F35EBA3B628B753EF0982DFC599778A0B00DEE5836EB124EE0982ACC4EF77880A07DFE1821DB754EE7C82ACC5ED70FB0B06DFE5831DB625EE7B82D8C59276FF0A73D8E7836EB726EF0C82DEC5ED76FF0C77DF9A821CB726EE0984AEC5ED76FF0B07DFE5821BB658E90B83A9C4EE76FF0A73D8E1821EB752EF7A82DBC59E778C0B70DF908311B726EE0984AEC5ED76FF0B01DF928311B726EE0984A843B93E462363E7648260DA3C7F2AA1E7" , "BIRG-ID": "7C7CBEDBCA780A7BEDBBBACA75CB46CD484F8AEEFF3E3F3DEBCCBBCA75B847BB484D8BE9FE3A3E4EEDBCBBBF75B846B94F3E8AE8FE3E3F4EECCDBBB875CC46C6493A8B9DF93C3F3DEDCEBACF75CA46B9493A8D99FE413E4FEDCEBBCA73BA46B9493A8AE9FE413F49ECBFBCC874C747CB493A8B9DF93A3E4DEDBABAB975CF46CA48498A9EFE4B3F42EDCEBBCA73BA46B9493A8AEFFE493F42EDCEBBCA73BC7C7CBFA802B85B37D8888FFF883E22B3" , "BIRG-LN": "2410DEFCF2884FE0F46E858D5A8EF5941023EAC9C7CE7AA6F219848D5AFDF4E21021EBCEC6CA7BD5F46984F85AFDF5E01752EACFC6CE7AD5F51884FF5A89F59F1156EBBAC1CC7AA6F41B85885A8FF5E01156EDBEC6B17BD4F41B848D5CFFF5E01156EACEC6B17AD2F56A838F5BF8F4E31156EBBAC1CA7BD6F46F85FE5A8AF5931025EAB9C6BB7AD9F41B848D5CFFF5E01156EAC8C6B97AD9F41B848D5CF92410DF8F3A481EADC15DB0B8A77B91EB" , "BKIA-SM1": "D051A8B2F79A51A4E9AA6B53DBAE95B4E4629C87C2DC64E2EFDD6A53DBDD94C2E4609D80C3D86591E9AD6A26DBDD95C0E3139C81C3DC6491E8DC6A21DBA995BFE5179DF4C4DE64E2E9DF6B56DBAF95C0E5179BF0C3A36590E9DF6A53DDDF95C0E5179C80C3D8659DE8A86D51DBA894C2E3609DF4C2DC62E6E8AF6A27DAAE95B7E5649C87C3DF6597E9A06A53DBDD93C2E5179DF4C3AE6595E9A06A53DBDD93C4D051A9C13F5A00E9DC995E66265BF1CB" , "BKT-SM": "29E0446AC2A2DD1DCFC31D098EDC1B751DD3705FF7E4E85BC9B41C098EAF1A031DD17158F6E0E928CFC41C7C8EAF1B011AA27059F6E4E828CEB51C7B8EDB1B7E1CA6712CF1E6E85BCFB61D0C8EDD1B011CA67728F69BE929CFB61C0988AD1B011CA67058F6E0E829C8B41C7C8FAD1B011CA67728F694E82FCEC51C7E8EDC1A721DA57059F79BE85BCFB61A0B8EAF1B011DD4705BF79BE85BCFB61A0D29E045190A628C50FAF0283C73297F0A" , "BNB-BB": "6EA93EC8516DD53B96B1C07A5C3300D65A9A0AFD642BE07D90C6C17A5C4001A05A980BFA652FE10E96B6C10F5C4000A25DEB0AFB652BE00E97C7C1085C3400DD5BEF0B8E6229E07D96C4C07F5C3200A25BEF0D8A6554E10F96C4C17A5A4200A25BEF0AFA6528E10991C6C00E5D3400A25BEF0D8A655BE00997B7C10D5C3301D15AEC0AFB6454E07D96C4C7785C4000A25A9D0AF96454E07D96C4C77E6EA93FBB99AD8476A382F54FA1C664A9" , "BDL-SM": "EFC9BE2FA5E18A3DA72FEDB81B03D5E9DBFA8A1A90A7BF7BA158ECB81B70D49FDBF88B1D91A3BE08A728ECCD1B70D59DDC8B8A1C91A7BF08A659ECCA1B04D5E2DA8F8B6996A5BF7BA75AEDBD1B02D59DDA8F8D6D91D8BE09A75AECB81D72D59DDA8F8A1D91D5BE7EA058ECCD1A72D59DDA8F8D6D91D7BF0FA629ECCF1B03D4EEDB8C8A1C90D8BF7BA75AEABA1B70D59DDBFD8A1E90D8BF7BA75AEABCEFC9BF5C6D21DB70921CD88DE6F6B196" , "BASF": "93BAD4D9C2C565C7007E4B63E6B69B39A789E0ECF783508106094A63E6C59A4FA78BE1EBF68751F200794A16E6C59B4DA0F8E0EAF68350F201084A11E6B19B32A6FCE19FF1815081000B4B66E6B79B4DA6FCE79BF6FC51F3000B4A63E0C79B4DA6FCE0EBF6F450F4017B4A63E6C59D49A78CE1EBF6F050F600784B10E7C69A38A683E19FF7835683000B4A63E7B79A3AA683E19FF783568593BAD5AA0A05348A354D7E561B43FF46" , "B5AG": "53CF27DBB21F14221B752E02C29C38BF67FC13EE875921641D022F02C2EF39C967FE12E9865D20171B722F77C2EF38CB608D13E8865921171A032F70C29B38B46689129D815B21641B002E07C29D38CB66891499862620161B002F02C4ED38CB668913E9812A20131A712F02C2EF3ECF67F912E9862A21131B732E71C3EC39BE66F6129D875927661B002F02C39D39BC66F6129D8759276053CF26A87ADF456F2E461B373F695CC0" , "BAYGN": "BD059EFB03A3F9BDE1BDC86909A908A28936AACE36E5CCFBE7CAC96909DA09D48934ABC937E1CD88E1BAC91C09DA08D68E47AAC837E5CC88E0CBC91B09AE08A98843ABBD30E7CCFBE1C8C86C09A808D68843ADB9379ACD89E1C8C9690FD808D68843AAC93792CC84E0B9C86A09DA08D68E47AACD3691CD88E1BFC91A08A909D58936ABC236E5CCFBE7CAC96909DA09A48934ABC236E5CCFBE7CCBD059F88CB63A8F0D48EFD5CF45C6CDD" , "BMW": "7223FC5844ADB57C86B50DF7FD2DB4954610C86D71EB803A80C20CF7FD5EB5E34612C96A70EF814986B20C82FD5EB4E14161C86B70EB804987C30C85FD2AB49E4765C91E77E9803A86C00DF2FD2CB4E14765CF1A7094814886C00CF7FB5CB4E14765C86A70E9804B86C00CF7FB5AB5914711C86D719C804987B30DF4FC2BB49E4765C91E77E9803A86C00D85FC29B49E4765C91E77EF7223FD2B8C6DE431B38638C200D8D0EA" , "BMW3-GY": "A82455AA9CCD86E8328B3EA1338F235F9C17619FA98BB3AE34FC3FA133FC22299C156098A88FB2DD328C3FD433FC232B9B666199A88BB3DD33FD3FD3338823549D6260ECAF89B3AE32FE3EA4338E232B9D6266E8A8F4B2DC32FE3FA135FE232B9D626198A889B3DF348B38A3328D23549D6260ECAF8FB2DE328A3ED2338B23589C1161EFA8FEB3D132FE3FA135FE232B9D62619EA8FCB3D132FE3FA135F8A82454D9540DD7A607B80B94CE7A4723" , "BYW6-GY": "A8FADA35F365E8DE70C9C4CB16897E859CC9EE00C623DD9876BEC5CB16FA7FF39CCBEF07C727DCEB70CEC5BE16FA7EF19BB8EE06C723DDEB71BFC5B9168E7E8E9DBCEF73C021DD9870BCC4CE16887EF19DBCE977C75CDCEA70BCC5CB10F87EF19DBCEE07C65CDDE976CCC2C9178B7E8E9DBCEF73C027DCE870C8C4B8168D7E829CCFEE70C756DDE770BCC5CB10F87EF19DBCEE01C754DDE770BCC5CB10FEA8FADB463BA5B99045FAF1FEEB7C1AF9" , "BBZA-GY": "519AAA3997D5308AA657B76A7418A2F165A99E0CA29305CCA020B66A746BA38765AB9F0BA39704BFA650B61F746BA28562D89E0AA39305BFA721B618741FA2FA64DC9F7FA49105CCA622B76F7419A28564DC997BA3EC04BEA622B66A7269A28564DC9E0BA3E705CBA755B168751AA2FA64DC9F7FA49704BCA656B719741CA2F665AF9E7CA3E605B3A622B66A7269A28564DC9E0DA3E405B3A622B66A726F519AAB4A5F1561C49364825F89EDC68D" , "BONEH-FH": "935A37B9A938D42D7E23B8E702769E4EA769038C9C7EE16B7854B9E702059F38A76B028B9D7AE0187E24B99202059E3AA018038A9D7EE1187F55B99502719E45A61C02FF9A7CE16B7E56B8E202779E3AA61C04FB9D01E0197E56B9E704079E3AA61C038B9D7EE0687F25B89905079F4AA76202FF9C7EE76F7F26B99303769E4DA66F038C9D7DE01E7E29B9E702059838A61C02FF9D0CE01C7E29B9E70205983E935A36CA61F885634B108DD2FF83FA32" , "BESI-NA": "F5A2A7EC2D2F769549982877BBF52F2EC19193D9186943D34FEF2977BB862E58C19392DE196D42A0499F2902BB862F5AC6E093DF196943A048EE2905BBF22F25C0E492AA1E6B43D349ED2872BBF42F5AC0E494AE191642A149ED2977BD842F5AC0E493DE191A43A648922E75BA852E2DC0E492AA1E6D42A349992804BBF12F29C19793A9191C43AC49ED2977BD842F5AC0E493D8191E43AC49ED2977BD82F5A2A69FE5EF27DB7CAB1D4246004B52" , "BC8": "10EA6E46DEC10FA75CE8786D83EE2DDF24D95A73EB873AE15A9F796D839D2CA924DB5B74EA833B925CEF7918839D2DAB23A85A75EA873A925D9E791F83E92DD425AC5B00ED853AE15C9D786883EF2DAB25AC5D04EAF83B935C9D796D859F2DAB25AC5A74EAF23C9F5C9D796D85992CDB25D85A73EBF03A925DEE786E82E82DD425AC5B00ED853AE15C9D781F82EA2DD425AC5B00ED8310EA6F3516015EE969DB4D587E1B49A3" , "BEFB-BB": "1204B3FAD7C177EB3D5C24019AFDB555263787CFE28742AD3B2B25019A8EB423263586C8E38343DE3D5B25749A8EB521214687C9E38742DE3C2A25739AFAB55E274286BCE48542AD3D2924049AFCB521274280B8E3F843DF3D2925019C8CB521274287C8E3F443DD3C5D22039BFAB455274286BCE48343DD3D5D24729AF9B552263187BFE3F242D23D2925019C8CB521274287CEE3F042D23D2925019C8A1204B2891F0126A5086F11346708D129" , "BEI": "3CC146577BD154CDB65253621576DE6C08F272624E97618BB02552621505DF1A08F073654F9360F8B65552171505DE180F8372644F9761F8B72452101571DE67098773114895618BB62753671577DE18098775154FE860F9B62752621307DE18098772654FE460F4B62752621301DF6809F372624EE061F8B75453611470DE67098773114895618BB62753101472DE670987731148933CC14724B311058383616657E883BA10" , "BEKB-BB": "64DC9B384DEDDA568E9FA73C71802E6A50EFAF0D78ABEF1088E8A63C71F32F1C50EDAE0A79AFEE638E98A64971F32E1E579EAF0B79ABEF638FE9A64E71872E61519AAE7E7EA9EF108EEAA73971812E1E519AA87A79D4EE628EEAA63C77F12E1E519AAF0A79D8EE148F9EA13E70872F6A519AAE7E7EAFEE608E9EA74F71842E6D50E9AF7D79DEEF6F8EEAA63C77F12E1E519AAF0C79DCEF6F8EEAA63C77F764DC9A4B852D8B19BBAC92098C754A17" , "BEN-FP": "7439961E19045AB6F5D86C66FDD56C8F400AA22B2C426FF0F3AF6D66FDA66DF94008A32C2D466E83F5DF6D13FDA66CFB477BA22D2D426F83F4AE6D14FDD26C84417FA3582A406FF0F5AD6C63FDD46CFB417FA55C2D3D6E82F5AD6D66FBA46CFB417FA22C2D316EF3F2AF6C16FDD06CFB417FA55C2D326F84F4DE6D11FDD56D88407CA22D2C3D6FF0F5AD6B64FDA66CFB400DA22F2C3D6FF0F5AD6B627439976DD1C40BF9C0EB5953002008F2" , "BRYN-GY": "E97356301AA94C0D6FFE61FB6A14B3CCDD4062052FEF794B698960FB6A67B2BADD4263022EEB78386FF9608E6A67B3B8DA3162032EEF79386E8860896A13B3C7DC35637629ED794B6F8B61FE6A15B3B8DC3565722E9078396F8B60FB6C65B3B8DC3562022F9B79346E8867F96B16B3C7DC35637629EB783B6FFF61886A10B3CBDD4662752E9A79346F8B60FB6C65B3B8DC3562042E9879346F8B60FB6C63E9735743D2691D425ACD54CE97E1D7B1" , "BBED": "55BD65DC814DE389B165E18E3B711983618E51E9B40BD6CFB712E08E3B0218F5618C50EEB50FD7BCB162E0FB3B0219F766FF51EFB50BD6BCB013E0FC3B76198860FB509AB209D6CFB110E18B3B7019F760FB569EB574D7BDB110E08E3D0019F760FB51EEB57FD7BCB062E08E3B021FF3618B50EEB578D6B8B163E1FD3A0118826084509AB40BD0CDB110E08E3A7018806084509AB40BD0CB55BD64AF498DB2C68456D4BBC6847DFE" , "GBF-GY": "DD0BA5C4358A8C26DEC7CF0F55D58CCEE93891F100CCB960D8B0CE0F55A68DB8E93A90F601C8B813DEC0CE7A55A68CBAEE4991F701CCB913DFB1CE7D55D28CC5E84D908206CEB960DEB2CF0A55D48CBAE84D968601B3B812DEB2CE0F53A48CBAE84D91F301B8B810D9B0CF7E55D98CBAE84D968601BCB914DFC1CE7855D58DC9E94E91F700B3B960DEB2C80D55A68CBAE93F91F500B3B960DEB2C80BDD0BA4B7FD4ADD69EBF4FA3AA820E8B3" , "B8F-GY": "BB984B36FD86C16D4652C035877C8D468FAB7F03C8C0F42B4025C135870F8C308FA97E04C9C4F5584655C140870F8D3288DA7F05C9C0F4584724C147877B8D4D8EDE7E70CEC2F42B4627C030877D8D328EDE7874C9BFF5594627C135810D8D328EDE7F04CEBEF55B4125C04487708D328EDE7874C9B0F45F4754C142877C8C418FDD7F05C8BFF42B4627C737870F8D328FAC7F07C8BFF42B4627C731BB984A45354690227361F5007A89E93B" , "BIO3": "BDAE72F58856BF328761489CDDA45FAD899D46C0BD108A748116499CDDD75EDB899F47C7BC148B07876649E9DDD75FD98EEC46C6BC108A07861749EEDDA35FA688E847B3BB128A7487144899DDA55FD988E841B7BC6F8B068714499CDBD55FD988E846C7BC6F8B748161499CDDD759DD899847C7BC638A03876748EFDCD45EAC889747B3BD108C768714499CDCA55EAE889747B3BD108C70BDAE73864096EE7DB2527DA920513BD0" , "COINXBE-SS": "C4C830952502ADF246CC3AA462A297D7F0FB04A0104498B440BB3BA462D196A1F0F905A7114099C746CB3BD162D197A3F78A04A6114498C747BA3BD662A597DCF18E05D3164698B446B93AA162A397A3F18E03D7113B99C646B93BA464D397A3F18E04A6114499CB47BA3BDA63A596D0F68C05A6103198B446B93DA063A197D7F0FD05A4103799C747BA3AD162AE97A3F18E03D1104498B447CB3AD362AE97A3F18E03D7C4C831E6EDC2FCBD73FF0F919F57F3AA" , "JOT": "460034E2DB1195F60042B7185C1EAD70723300D7EE57A0B00635B6185C6DAC06723101D0EF53A1C30045B66D5C6DAD04754200D1EF57A0C30134B66A5C19AD7B734601A4E855A0B00037B71D5C1FAD04734607A0EF28A1C20037B6185A6FAD04734600A3EF57A0C20037B6185A69AC74733200D7EE20A0C30144B71B5D18AD7B734601A4E855A0B00037B76A5D1AAD7B734601A4E8534600359113D1C4B93571822DA1EBC90D" , "EEP-GY": "CDCB6115C39F6E249F95E831098FB790F9F85520F6D95B6299E2E93109FCB6E6F9FA5427F7DD5A119F92E94409FCB7E4FE895526F7D95B119EE3E9430988B79BF88D5453F0DB5B629FE0E834098EB7E4F88D5257F7A65A109FE0E9310FFEB7E4F88D5520F7AA5B1498E2E8400983B7E4F88D5257F7A95B169E93E946098FB697F98E5526F6A65B629FE0EF3309FCB7E4F9FF5524F6A65B629FE0EF35CDCB60660B5F3F74AAA6DD04F47AD3F2" , "EEA-FP": "760DEA70F911C2A70DB59980F626EB49423EDE45CC57F7E10BC29880F655EA3F423CDF42CD53F6920DB298F5F655EB3D454FDE43CD57F7920CC398F2F621EB42434BDF36CA55F7E10DC09985F627EB3D434BD932CD28F6930DC09880F057EB3D434BDE45CD24F6960AC299F0F623EB3D434BD932CD27F7950CB398F7F626EA4E4248DE43CC28F7E10DC09E82F655EB3D4239DE41CC28F7E10DC09E84760DEB0331D193F73886ACB50BD38F2B" , "SRIJ-FP": "7371DF29AE4ED0324E9310CA860414CF4742EB1C9B08E57448E411CA867715B94740EA1B9A0CE4074E9411BF867714BB4033EB1A9A08E5074FE511B8860314C44637EA6F9D0AE5744EE610CF860514BB4637EC6B9A77E4064EE611CA807514BB4637EA1A9B7CE40B4FE116C8870714CD4637EA6F9D0CE4044E9210B9860014C84744EB6C9A7DE50B4EE611CA807514BB4637EB1D9A7FE50B4EE611CA80737371DE5A668E81627BA025FF7BF170AD" , "EKUS-FP": "891C1BA7598C556EF4F1EF6F82915FAFBD2F2F926CCA6028F286EE6F82E25ED9BD2D2E956DCE615BF4F6EE1A82E25FDBBA5E2F946DCA605BF587EE1D82965FA4BC5A2EE16AC86028F484EF6A82905FDBBC5A28E56DB5615AF484EE6F84E05FDBBC5A2F926DCE605BF4F1E96D83925FADBC5A2EE16ACE6158F4F0EF1C82955FA8BD292FE26DBF6057F484EE6F84E05FDBBC5A2F936DBD6057F484EE6F84E6891C1AD4914C043EC1C2DA5A7F643BCD" , "BNPP": "93AA29E8D1ADD471B96AEDB188CE8656A7991DDDE4EBE137BF1DECB188BD8720A79B1CDAE5EFE044B96DECC488BD8622A0E81DDBE5EBE144B81CECC388C9865DA6EC1CAEE2E9E137B91FEDB488CF8622A6EC1AAAE594E045B91FECB18EBF8622A6EC1DDAE5E8E141B969ECB188BD8026A79C1CDAE598E140B96CEDC289BE8757A6931CAEE4EBE735B91FECB189CF8755A6931CAEE4EBE73393AA289B196D85218C59D884753BE234" , "EMIS-FP": "FD7C8967A4A97D3421906B77A272A413C94FBD5291EF487227E76A77A201A565C94DBC5590EB490121976A02A201A467CE3EBD5490EF480120E66A05A275A418C83ABC2197ED487221E56B72A273A467C83ABA259090490021E56A77A403A467C83ABD5290ED490D21906D75A371A411C83ABC2197EB490221916B04A276A414C949BD22909A480D21E56A77A403A467C83ABD539098480D21E56A77A405FD7C88146C692C6414A35E425F87C071" , "BCO-GY": "49593EADB48F714AF682ABE79E9E36717D6A0A9881C9440CF0F5AAE79EED37077D680B9F80CD457FF685AA929EED36057A1B0A9E80C9447FF7F4AA959E99367A7C1F0BEB87CB440CF6F7ABE29E9F36057C1F0DEF80B6457EF6F7AAE798EF36057C1F0A9F80BC450CF1F5AB969E9236057C1F0DEF80B94478F784AA909E9E37767D1C0A9E81B6440CF6F7ACE59EED36057D6D0A9C81B6440CF6F7ACE349593FDE7C4F201AC3B19ED2636B5213" , "BSY-GY": "8E57D289F58E9DB4820D108DB148AB16BA64E6BCC0C8A8F2847A118DB13BAA60BA66E7BBC1CCA981820A11F8B13BAB62BD15E6BAC1C8A881837B11FFB14FAB1DBB11E7CFC6CAA8F282781088B149AB62BB11E1CBC1B7A9808278118DB739AB62BB11E6BBC0BDA88D857A10FCB144AB62BB11E1CBC1B8A886830B11FAB148AA11BA12E6BAC0B7A8F28278178FB13BAB62BA63E6B8C0B7A8F2827817898E57D3FA3D4ECCE4B73E25B84CBDCF74" , "BOI-FP": "F4200283E192287D767FE8C1FBC32E14C01336B6D4D41D3B7008E9C1FBB02F62C01137B1D5D01C487678E9B4FBB02E60C76236B0D5D41D487709E9B3FBC42E1FC16637C5D2D61D3B760AE8C4FBC22E60C16631C1D5AB1C49760AE9C1FDB22E60C16636B1D5D41C447108E8B1FBC62E60C16631C1D5A41D4F7779E9B6FBC32F13C06536B0D4AB1D3B760AEFC3FBB02E60C01436B2D4AB1D3B760AEFC5F42003F02952792D434CDDF406364A76" , "BOL-FP": "397ED6C074719F685BABE150D8C755FF0D4DE2F54137AA2E5DDCE050D8B454890D4FE3F24033AB5D5BACE025D8B4558B0A3CE2F34037AA5D5ADDE022D8C055F40C38E3864735AA2E5BDEE155D8C6558B0C38E5824048AB5C5BDEE050DEB6558B0C38E2F24037AB2B5CDCE120D8C2558B0C38E5824047AA5A5AADE027D8C754F80D3BE2F34148AA2E5BDEE652D8B4558B0D4AE2F14148AA2E5BDEE654397ED7B3BCB1CE396E98D4652532319C" , "BME-SM": "2F36E9483F295A7B47EC1E92A2F739251B05DD7D0A6F6F3D419B1F92A28438531B07DC7A0B6B6E4E47EB1FE7A28439511C74DD7B0B6F6F4E469A1FE0A2F0392E1A70DC0E0C6D6F3D47991E97A2F639511A70DA0A0B106E4F47991F92A48639511A70DD7A0B6D6E4E409B1FE7A38639511A70DA0A0B1F6F4946EA1FE5A2F738221B73DD7B0A106F3D47991990A28439511B02DD790A106F3D479919962F36E83BF7E90B2A72DF2BA75F025D46" , "BON-FP": "3B3CEF1029AA5C080BDDE9FEF03967910F0FDB251CEC694E0DAAE8FEF04A66E70F0DDA221DE8683D0BDAE88BF04A67E5087EDB231DEC693D0AABE88CF03E679A0E7ADA561AEE694E0BA8E9FBF03867E50E7ADC521D93683C0BA8E8FEF64867E50E7ADB221DEC684D0CAAE98EF03C67E50E7ADC521D9C693A0ADBE889F03966960F79DB231C93694E0BA8EEFCF04A67E50F08DB211C93694E0BA8EEFA3B3CEE63E16A0D593EEEDCCB0DCC03F2" , "PCFD-GY": "D82EFCDAC9B43F97C0B77575520C5DA7EC1DC8EFFCF20AD1C6C07475527F5CD1EC1FC9E8FDF60BA2C0B07400527F5DD3EB6CC8E9FDF20AA2C1C17407520B5DACED68C99CFAF00AD1C0C27570520D5DD3ED68CF98FD8D0BA3C0C27475547D5DD3ED68C9EAFD870BA1C1B07377530E5DACED68C99CFAF60BA1C0B6750652085DA0EC1BC89FFD870AAEC0C27475547D5DD3ED68C8EEFD850AAEC0C27475547BD82EFDA901746EC6F5844040AFF939C4" , "PCFC-GY": "1226FF9C2EC00B7A583A4B5498CE848F2615CBA91B863E3C5E4D4A5498BD85F92617CAAE1A823F4F583D4A2198BD84FB2164CBAF1A863E4F594C4A2698C984842760CADA1D843E3C584F4B5198CF84FB2760CCDE1AF93F4E584F4A549EBF84FB2760CAAC1AF33F4C593A4D5699CC84842760CADA1D823F4C583B4B2798CA84882613CBD91AF33E43584F4A549EBF84FB2760CBA81AF13E43584F4A549EB91226FEEFE6005A2B6D097E61653BE0EC" , "PCFP-GY": "0CD2447857058D4B843A7A9A8BE245AF38E1704D6243B80D824D7B9A8B9144D938E3714A6347B97E843D7BEF8B9145DB3F90704B6343B87E854C7BE88BE545A43994713E6441B80D844F7A9F8BE345DB3994773A633CB97F844F7B9A8D9345DB399471486336B97D84397C988AE045A43994713E6447B97D843B7AE98BE645A838E7703D6336B872844F7B9A8D9345DB3994704C6334B872844F7B9A8D950CD2450B9FC5DC1AB1094FAF761721CC" , "PCFN-GY": "7AE95E1F8BFB9B47B5BDF53530FF84454EDA6A2ABEBDAE01B3CAF435308C85334ED86B2DBFB9AF72B5BAF440308C843149AB6A2CBFBDAE72B4CBF44730F8844E4FAF6B59B8BFAE01B5C8F53030FE84314FAF6D5DBFC2AF73B5C8F435368E84314FAF6B2FBFC8AF71B4CBF33731FD844E4FAF6B59B8B9AF71B5BCF54630FB84424EDC6A5ABFC8AE7EB5C8F435368E84314FAF6A2BBFCAAE7EB5C8F43536887AE95F6C433BCA16808EC000CD0AE026" , "3QQQ-GY": "27E868E1A37CD783FE0EE9FA8ACCD84313DB5CD4963AE2C5F879E8FA8ABFD93513D95DD3973EE3B6FE09E88F8ABFD83714AA5CD2973AE2B6FF78E8888ACBD84812AE5DA79038E2C5FE7BE9FF8ACDD83712AE5BA39745E3B7FE7BE8FA8CBDD83712AE5BD2964DE2B2FE0CEFF88BCED84812AE5DA7903EE3B5FE0FE9898AC8D84413DD5CA4974FE2BAFE7BE8FA8CBDD83712AE5CD5974DE2BAFE7BE8FA8CBB27E869926BBC86D2CB3DDCCF7739BC20" , "3QSS-GY": "711D963D7B7119A70F7E56B6DB5AEC44452EA2084E372CE1090957B6DB29ED32452CA30F4F332D920F7957C3DB29EC30425FA20E4F372C920E0857C4DB5DEC4F445BA37B48352CE10F0B56B3DB5BEC30445BA57F4F482D930F0B57B6DD2BEC30445BA50E4E402C940F7E50B4DA58EC4F445BA37B48332D910F7F56C5DB5EEC434528A2784F422C9E0F0B57B6DD2BEC30445BA2094F402C9E0F0B57B6DD2D711D974EB3B148F53A4D638326AF8824" , "NGXL-GY": "C80AB966F40EF3DF9D7730AC4CDA383EFC398D53C148C6999B0031AC4CA93948FC3B8C54C04CC7EA9D7031D94CA9384AFB488D55C048C6EA9C0131DE4CDD3835FD4C8C20C74AC6999D0230A94CDB384AFD4C8A24C037C7EB9D0231AC4AAB384AFD4C8D23C039C6E79C0736AE4DD83835FD4C8C20C74CC7E99D7630DF4CDE3839FC3F8D23C03DC6E69D0231AC4AAB384AFD4C8D52C03FC6E69D0231AC4AADC80AB8153CCEA28DA8440599B12F5C5E" , "NGXS-GY": "3312DECDE59C384296A389806F62FE8C0721EAF8D0DA0D0490D488806F11FFFA0723EBFFD1DE0C7796A488F56F11FEF80050EAFED1DA0D7797D588F26F65FE870654EB8BD6D80D0496D689856F63FEF80654ED8FD1A50C7696D688806913FEF80654EA88D1AB0D7A96A38F826E60FE870654EB8BD6DE0C7496A289F36F66FE8B0727EA88D1AF0D7B96D688806913FEF80654EAF9D1AD0D7B96D6888069153312DFBE2D5C6910A390BCB592979AEC" , "3NGS-IM": "CA747D64E559157FD8D70FD89B39FD17FE474951D01F2039DEA00ED89B4AFC61FE454856D11B214AD8D00EAD9B4AFD63F9364957D11F204AD9A10EAA9B3EFD1CFF324822D61D2039D8A20FDD9B38FD63FF324E26D160214BD8A20ED89D48FD63FF324E57D11C2148D8D709DA9A35FC61FF324822D61B2149D8D60FAB9B3DFD10FE414921D16A2046D8A20ED89D48FD63FF324950D1682046D8A20ED89D4ECA747C172D99442DEDE43AED66CC9977" , "US9S-GY": "3DA18AD523E2D3A9CB5DBA318CC8A0110992BEE016A4E6EFCD2ABB318CBBA1670990BFE717A0E79CCB5ABB448CBBA0650EE3BEE617A4E69CCA2BBB438CCFA01A08E7BF9310A6E6EFCB28BA348CC9A06508E7B99717DBE79DCB28BB318AB9A06508E7BFE016D1E090CB5DBC338DCAA01A08E7BF9310A0E79FCB5CBA428CCCA0160994BE9017D1E690CB28BB318AB9A06508E7BEE117D3E690CB28BB318ABF3DA18BA6EB2282FBFE6E8F04713DC471" , "O1LL-GY": "4BD2AAA25FB3A6534AEB453AEA013EBC7FE19E976AF593154C9C443AEA723FCA7FE39F906BF192664AEC444FEA723EC878909E916BF593664B9D4448EA063EB77E949FE46CF793154A9E453FEA003EC87E9499E06B8A92674A9E443AEC703EC87E949EE46C8292104B9B4338EB033EB77E949FE46CF192654AEA4549EA053EBB7FE79EE76B80936A4A9E443AEC703EC87E949E966B82936A4A9E443AEC764BD2ABD19773F7017FD8700F17F45ADC" , "O1LS-GY": "4CFD3C2BAEAE5637E52AE0BF99C15D6F78CE081E9BE86371E35DE1BF99B25C1978CC09199AEC6202E52DE1CA99B25D1B7FBF08189AE86302E45CE1CD99C65D6479BB096D9DEA6371E55FE0BA99C05D1B79BB0F699A976203E55FE1BF9FB05D1B79BB086D9D9F6274E52AE6BD98C35D6479BB096D9DEC6201E52BE0CC99C55D6878C8086E9A9D630EE55FE1BF9FB05D1B79BB081F9A9F630EE55FE1BF9FB64CFD3D58666E0765D019D58A6434390F" , "BVB": "A810E3B2D93C4D44B62FF43778585FCC9C23D787EC7A7802B058F537782B5EBA9C21D680ED7E7971B628F542782B5FB89B52D781ED7A7871B759F545785F5FC79D56D6F4EA787802B65AF43278595FB89D56D0F0ED057970B65AF5377E295FB89D56D780EC0A7976B65AF5377E2F5EC89D22D787EC0D7871B729F434795E5FC79D56D6F4EA787802B65AF445795C5FC79D56D6F4EA7EA810E2C111FC1C16831CC10285AD3BAC" , "BOKC": "5E82EC9D9E777D6BEB1E4F51B0CF49F86AB1D8A8AB31482DED694E51B0BC488E6AB3D9AFAA35495EEB194E24B0BC498C6DC0D8AEAA31485EEA684E23B0C849F36BC4D9DBAD33482DEB6B4F54B0CE498C6BC4DFDFAA4E495FEB6B4E51B6BE498C6BC4D8AFAA314929EA1E4E51B0BC4F886AB4D9AFAA42485AEB184F22B1BF48F96BBBD9DBAB314E2FEB6B4E51B1CE48FB6BBBD9DBAB314E295E82EDEE56B72C38DE2D7A644D3A2D99" , "BOUYGUES": "7E2EB401BE695E5E6872B66C4CC43FF44A1D80348B2F6B186E05B76C4CB73E824A1F81338A2B6A6B6875B7194CB73F804D6C80328A2F6B6B6904B71E4CC33FFF4B6881478D2D6B186807B6694CC53F804B6887438A506A6A6807B76C4AB53F804B6880338A2F6B6B6878B61D4CC43EF34B1D81478B2F6D1C6977B7184DC43FF74B1B80348A2C6A6D6878B76C4CB739824B6881478A5D6A6F6878B76C4CB739847E2EB57276A90F0D5D418359B1315B95" , "BPOST-BB": "AF85C5B37ED698F41A30255EB1B257A39BB6F1864B90ADB21C47245EB1C156D59BB4F0814A94ACC11A37242BB1C157D79CC7F1804A90ADC11B46242CB1B557A89AC3F0F54D92ADB21A45255BB1B357D79AC3F6F14AEFACC01A45245EB7C357D79AC3F1814BE6ACB21A30242CB6C356A39BB7F0F54B90ABB61B35242AB0B257A09AB0F1864A93ACC71A3A245EB1C151D59AC3F0F54AE2ACC51A3A245EB1C151D3AF85C4C0B616C9A72F03106B4C4733C2" , "BPE5-GY": "AA0B5D0C169A58038189E20D210EE8219E38693923DC6D4587FEE30D217DE9579E3A683E22D86C36818EE378217DE8559949693F22DC6D3680FFE37F2109E82A9F4D684A25DE6D4581FCE208210FE8559F4D6E4E22A36C3781FCE30D277FE8559F4D693E23AA6C36878FE40F200CE82A9F4D684A25D86C358188E27E210AE8269E3E694922A96D3A81FCE30D277FE8559F4D693822AB6D3A81FCE30D2779AA0B5C7FDE5A0950B4BAD738DCFB8C40" , "BVIFP": "BC25D0F175152EA830CE44F43E68E4B78816E4C440531BEE36B945F43E1BE5C18814E5C341571A9D30C945813E1BE4C38F67E4C241531B9D31B845863E6FE4BC8963E5B746511BEE30BB44F13E69E4C38963E3B3412C1A9C30BB45F43819E4C38963E4C340231A9131CB45823E1BE4C38F67E4C740271A9D30CC45873F68E5C08816E5C840531BEE36B945F43E1BE5B18814E5C840531BEE36BFBC25D182BDD57FFB05FD71C1C39D80D6" , "BWO-AV": "4839A87D6A279CD2591C92A07A2C890A7C0A9C485F61A9945F6B93A07A5F887C7C089D4F5E65A8E7591B93D57A5F897E7B7B9C4E5E61A9E7586A93D27A2B89017D7F9D3B5963A994596992A57A2D897E7D7F9B3F5E1EA8E6596993A07C5D897E7D7F9C4F5F10A8945E6B92D77A2F897E7D7F9B3F5E11A9E0581A93D77A2C880D7C7C9C4E5F1EA994596995A27A5F897E7C0D9C4C5F1EA994596995A44839A90EA2E7CD816C2FA79587D9ED6B" , "BZU-IM": "431A8B892C3D7D6BD2EA6BE6AF2F776F7729BFBC197B482DD49D6AE6AF5C7619772BBEBB187F495ED2ED6A93AF5C771B7058BFBA187B485ED39C6A94AF287764765CBECF1F79482DD29F6BE3AF2E771B765CB8CB1804495FD29F6AE6A95E771B765CBFBB197C485ED59D6B99AE5E771B765CB8CB180B4859D3EC6A91AF2F7668775FBFBA1904482DD29F6CE4AF5C771B772EBFB81904482DD29F6CE2431A8AFAE4FD2C38E7D95ED352DA130E" , "O2C": "B7C95831946F48219CFA20C58F0FB87583FA6C04A1297D679A8D21C58F7CB90383F86D03A02D7C149CFD21B08F7CB801848B6C02A0297D149D8C21B78F08B87E828F6D77A72B7D679C8F20C08F0EB801828F6B73A0567C159C8F21C5897EB801828F6C77A75D7C129C8F21C58978B97182FB6C04A15E7D149DFC20C68E09B87E828F6D77A72B7D679C8F20B78E0BB87E828F6D77A72DB7C959425CAF1972A9C915F072FADC14" , "CAI-AV": "408426292E28C4AFAF30339B27F6A49774B7121C1B6EF1E9A947329B2785A5E174B5131B1A6AF09AAF3732EE2785A4E373C6121A1A6EF19AAE4632E927F1A49C75C2136F1D6CF1E9AF45339E27F7A4E375C2156B1A11F09BAF45329B2187A4E375C2121A1A19F096A84733EC27F5A4E375C2156B1A1EF19DAE3632EC27F6A59074C1121A1B11F1E9AF4534992785A4E374B012181B11F1E9AF45349F4084275AE6E895FC9A0306AEDA03C0F6" , "CRN-LN": "9220B9242CE9855DE7B55F275DF53D34A6138D1119AFB01BE1C25E275D863C42A6118C1618ABB168E7B25E525D863D40A1628D1718AFB068E6C35E555DF23D3FA7668C621FADB01BE7C05F225DF43D40A7668A6618D0B169E7C05E275B843D40A7668D1719DBB118E0C25F225C853D40A7668A6618DFB06FE6B35E505DF53C33A6658D1719D0B01BE7C058255D863D40A6148D1519D0B01BE7C058239220B857E429D409D2866A12A0005952" , "CRI-SM": "F1BDCED772100C7F17ECBDE3806E7FD1C58EFAE247563939119BBCE3801D7EA7C58CFBE54652384A17EBBC96801D7FA5C2FFFAE44656394A169ABC9180697FDAC4FBFB91415439391799BDE6806F7FA5C4FBFD954629384B1799BCE3861F7FA5C4FBFAE447223846109BBC96811F7FA5C4FBFD954626394D16EABC94806E7ED6C5F8FAE4472939391799BAE1801D7FA5C589FAE6472939391799BAE7F1BDCFA4BAD05D2B22DF88D67D9B1BB7" , "CED-IM": "B7C293059BB757BDBEB45FADADE5A5A683F1A730AEF162FBB8C35EADAD96A4D083F3A637AFF56388BEB35ED8AD96A5D28480A736AFF16288BFC25EDFADE2A5AD8284A643A8F362FBBEC15FA8ADE4A5D28284A047AF8E6389BEC15EADAB94A5D28284A736AF826389B9C35FD2AC94A5D28284A047AF81628FBFB25EDAADE5A4A18387A736AE8E62FBBEC158AFAD96A5D283F6A734AE8E62FBBEC158A9B7C29276537706E98B876A985010C1C0" , "COK-GY": "D12A99C4539F6F6FF12F45366659374DE519ADF166D95A29F7584436662A363BE51BACF667DD5B5AF1284443662A3739E268ADF767D95A5AF0594444665E3746E46CAC8260DB5A29F15A453366583739E46CAA8667A65B5BF15A443660283739E46CADF767D95B2DF658454766553739E46CAA8667A95A5DF02944416659364AE56FADF766A65A29F15A4234662A3739E51EADF566A65A29F15A4232D12A98B79B5F3E3BC41C70039BAC532B" , "CAP": "43268618CA30C4FB8D6C1D71F9159DF97715B22DFF76F1BD8B1B1C71F9669C8F7717B32AFE72F0CE8D6B1C04F9669D8D7064B22BFE76F1CE8C1A1C03F9129DF27660B35EF974F1BD8D191D74F9149D8D7660B55AFE09F0CF8D191C71FF649D8D7660B22BFE01F1CB8D191C71FF629CFD7614B22DFF01F1CE8C6A1D72F8139DF27660B35EF974F1BD8D191D03F8119DF27660B35EF9724326876B02F095AFB85F284404E0F99F" , "CAPITABRE": "A0075BA737FFD512333B206B2B29867A94346F9202B9E054354C216B2B5A870C94366E9503BDE127333C211E2B5A860E93456F9403B9E027324D21192B2E867195416EE104BBE054334E206E2B28860E954168E503C6E126334E216B2D58860E95416F9403CEE022323121192A2D877A95356F9202B9E054354A201B2B2E877D95366E9203CAE157323B21142B5A860E93436EE102B9E126323921142B5A860E9345A0075AD4FF3F84460608155ED6DCE21C" , "CPM": "9282A1B94374937DB5557250803D9262A6B1958C7632A63BB3227350804E9314A6B3948B7736A748B5527325804E9216A1C0958A7732A648B4237322803A9269A7C494FF7030A63BB5207255803C9216A7C492FB774DA749B5207350864C9216A7C4958A7644A739B5207350864A9366A7B0958C7645A648B4537253813B9269A7C494FF7030A63BB520722281399269A7C494FF70369282A0CA8BB4C229806647657DC8F604" , "CGCBV": "583A5AB86A6C9E6699E4CB05F08948706C096E8D5F2AAB209F93CA05F0FA49066C0B6F8A5E2EAA5399E3CA70F0FA48046B786E8B5E2AAB539892CA77F08E487B6D7C6FFE5928AB209991CB00F08848046D7C69FA5E55AA529991CA05F6F848046D7C6E8B5E5BAA5598E5CA75F0FA48046B786E8E5F5EAA5399E6CA76F18949076C096F815F2AAB209F93CA05F0FA49766C0B6F815F2AAB209F95583A5BCBA2ACCF32ACD7FE300D7C2C16" , "AFX-GY": "43A04B440EFD3B8C733586E24121C2D877937F713BBB0ECA754287E24152C3AE77917E763ABF0FB9733287974152C2AC70E27F773ABB0EB9724387904126C2D376E67E023DB90ECA734086E74120C2AC76E678063AC40FB8734087E24750C2AC76E67F753ACB0EB474428693412DC2AC76E678063ACB0EBE723387954121C3DF77E57F773BC40ECA734081E04152C2AC77947F753BC40ECA734081E643A04A37C63D6AD94606B3D7BCD4A6BF" , "CARRE": "3822CA53B3C048DF89CE061D99619FF50C11FE6686867D998FB9071D99129E830C13FF6187827CEA89C9076899129F810B60FE6087867DEA88B8076F99669FFE0D64FF1580847D9989BB061899609F810D64F91187F97CEB89BB071D9F109F810D64FE6087F17DED89CF066E99129F810B60FE6586F27CEA89CC076E98619E820C11FF6A86867D998FB9071D99129EF30C13FF6A86867D998FBF3822CB207B00198ABCFD33286494FB92" , "CO": "31A999BD042C5CC0853FFF6BFF2721B1059AAD88316A69868348FE6BFF5420C70598AC8F306E68F58538FE1EFF5421C502EBAD8E306A69F58449FE19FF2021BA04EFACFB37686986854AFF6EFF2621C504EFAAFF301568F4854AFE6BF95621C504EFAD8E306A6986854AF86FFE2421B1059CAC8C311968F58449FF1EFF2B21C504EFAAF9316A69868438FF1CFF2B21C504EFAAFF31A998CECCEC0D95B00CCA5E02D245D6" , "CAV1V-FH": "BC6712B80D86A8884F444ABDC70F81E98854268D38C09DCE49334BBDC77C809F8856278A39C49CBD4F434BC8C77C819D8F25268B39C09DBD4E324BCFC70881E2892127FE3EC29DCE4F314AB8C70E819D892121FA39BF9CBC4F314BBDC17E819D8921268B39B79DBE49464BCDC07E80ED885F27FE38C09BCA4E414BC9C60F81EA8952268D39C39CBB4F4E4BBDC77C879F892127FE39B29CB94F4E4BBDC77C8799BC6713CBC546F9DD7A777F883AFAE58E" , "MEO": "7AF8DE833E5ACC6091C9C8542DAA75D04ECBEAB60B1CF92697BEC9542DD974A64EC9EBB10A18F85591CEC9212DD975A449BAEAB00A1CF95590BFC9262DAD75DB4FBEEBC50D1EF92691BCC8512DAB75A44FBEEDC10A63F85491BCC9542BDB75A44FBEEAC70A6FF82691BCC9542BDD74D44FCAEAB60B6BF95590CFC8572CAC75DB4FBEEBC50D1EF92691BCC8262CAE75DB4FBEEBC50D187AF8DFF0F69A9D35A4FAFD61D05F11B7" , "CGM-FP": "A1CCFD153F0A679B592E9F37CDA9F7D595FFC9200A4C52DD5F599E37CDDAF6A395FDC8270B4853AE59299E42CDDAF7A1928EC9260B4C52AE58589E45CDAEF7DE948AC8530C4E52DD595B9F32CDA8F7A1948ACE570B3353AF595B9E37CBD8F7A1948AC9260B3D53DF5E599F47CDACF7A1948ACE570B3C52A958289E40CDA9F6D29589C9260A3352DD595B9835CDDAF7A195F8C9240A3352DD595B9833A1CCFC66F7CA36CE6C1DAA02305C93B2" , "ALCLS-FP": "7BEAA79416E957D97067D37A1A0A05E64FD993A123AF629F7610D27A1A7904904FDB92A622AB63EC7060D20F1A79059248A893A722AF62EC7111D2081A0D05ED4EAC92D225AD629F7012D37F1A0B05924EAC94D622D063ED7012D27A1C7B05924EAC93A522AA63EA7117D20F1D7B04E24EDA92D223AF649B7162D20E1B0A05E54EDF93A122AC63EA706DD27A1A7903904EAC92D222DD63E8706DD27A1A7903967BEAA6E7DE29068C4554E64FE7FF6181" , "CEV": "E5FBA68D0268C45E63C09232DAA68CC7D1C892B8372EF11865B79332DAD58DB1D1CA93BF362AF06B63C79347DAD58CB3D6B992BE362EF16B62B69340DAA18CCCD0BD93CB312CF11863B59237DAA78CB3D0BD95CF3651F06A63B59332DCD78CB3D0BD92BE365DF16863B59332DCD18DC3D0C992B83759F16B62C69231DBA08CCCD0BD93CB312CF11863B59240DBA28CCCD0BD93CB312AE5FBA7FECAA8950B56F3A7072753E8A0" , "CTNK-GY": "D1ACE65794D3D542CCC3F219BAD34C60E59FD262A195E004CAB4F319BAA04D16E59DD365A091E177CCC4F36CBAA04C14E2EED264A095E077CDB5F36BBAD44C6BE4EAD311A797E004CCB6F21CBAD24C14E4EAD515A0EAE176CCB6F319BCA24C14E4EAD264A1E7E107CDB2F41BBBD14C6BE4EAD311A791E174CCC2F26ABAD74C67E599D212A0E0E07BCCB6F319BCA24C14E4EAD263A0E2E07BCCB6F319BCA4D1ACE7245C138417F9F0C72C47262807" , "CGG-FP": "C4595BB3F19CBDB9084B8CF7BC877141F06A6F86C4DA88FF0E3C8DF7BCF47037F0686E81C5DE898C084C8D82BCF47135F71B6F80C5DA888C093D8D85BC80714AF11F6EF5C2D888FF083E8CF2BC867135F11F68F1C5A5898D083E8DF7BAF67135F11F6F80C5AB898E0F3C8C87BC827135F11F68F1C5AA888B094D8D80BC877046F01C6F80C4A588FF083E8BF5BCF47135F06D6F82C4A588FF083E8BF3C4595AC0395CECEF3D78B9C241721525" , "CGGW1": "580EA66B4139E8635078A524CEBCA9036C3D925E747FDD25560FA424CECFA8756C3F9359757BDC56507FA451CECFA9776B4C9258757FDD56510EA456CEBBA9086D48932D727DDD25500DA521CEBDA9776D4895297500DC57500DA424C8CDA9776D489258750EDC54507CA253CECFA9776B4C925D740BDC56507AA457CFBCA8746C3D9352747FDD25560FA424CECFA8056C3F9352747FDD255609580EA71889F9B935654B90113349CD67" , "CSCOF": "BBD31F31B3912DD252C5B52B23A3EE268FE02B0486D7189454B2B42B23D0EF508FE22A0387D319E752C2B45E23D0EE5288912B0287D718E753B3B45923A4EE2D8E952A7780D5189452B0B52E23A2EE528E952C7387A819E652B0B42B25D2EE528E952B0286A219E153B0B55B23D0EE5288912B0786A319E752C7B45822A3EF518FE02A0886D7189454B2B42B23D0EF208FE22A0886D7189454B4BBD31E427B517C8467F6801EDE568A42" , "CTY1S-FH": "2F4FDEAA77F6DA935BE27195D7041C011B7CEA9F42B0EFD55D957095D7771D771B7EEB9843B4EEA65BE570E0D7771C751C0DEA9943B0EFA65A9470E7D7031C0A1A09EBEC44B2EFD55B977190D7051C751A09EDE843CFEEA75B977095D1751C751A09EA9942C2EFAA5DE070E0D0751D051B77EBEC42B0E9D15AE770E1D6041C021A7AEA9F43B3EEA05BE87095D7771A771A09EBEC43C2EEA25BE87095D7771A712F4FDFD9BF368BC56ED144A02AF17865" , "BAFK-GY": "88B03B5CC2B5DF596CE03E4F5D4DA803BC830F69F7F3EA1F6A973F4F5D3EA975BC810E6EF6F7EB6C6CE73F3A5D3EA877BBF20F6FF6F3EA6C6D963F3D5D4AA808BDF60E1AF1F1EA1F6C953E4A5D4CA877BDF6081EF68CEB6D6C953F4F5B3CA877BDF60F6EF684EB6F6D91384D5C4FA808BDF60E1AF1F7EB6F6CE13E3C5D49A804BC850F19F686EA606C953F4F5B3CA877BDF60F68F684EA606C953F4F5B3A88B03A2F0A758E0F59D30B7AA0B8CC67" , "CNHI-IM": "B1F0BF6C5EADEB230C07D387133DDDB185C38B596BEBDE650A70D287134EDCC785C18A5E6AEFDF160C00D2F2134EDDC582B28B5F6AEBDE160D71D2F5133ADDBA84B68A2A6DE9DE650C72D382133CDDC584B68C2E6A94DF170C72D287154CDDC584B68B5F6AE8DF1B0D0DD5851231DCC784B68A2A6DEFDF150C06D3F41339DDB685C58B296A9EDE1A0C72D287154CDDC584B68B586A9CDE1A0C72D287154AB1F0BE1F966DBA753934E6B2EEC8B9D5" , "CNP-FP": "2760770F570302D4E2ECFAC79A8C57211353433A62453792E49BFBC79AFF56571351423D634136E1E2EBFBB29AFF57551422433C634537E1E39AFBB59A8B572A1226424964473792E299FAC29A8D57551226444D633A36E0E299FBC79CFD57551226433C634637E4E59BFAB79A8957551226444D633537E6E3EAFBB09A8C56261325433C623A3792E299FDC59AFF57551354433E623A3792E299FDC32760767C9FC35382D7DFCFF267793345" , "KOF": "7C853A3B2FD81D6F1E8BF2FC7D58F6AB48B60E0E1A9E282918FCF3FC7D2BF7DD48B40F091B9A295A1E8CF3897D2BF6DF4FC70E081B9E285A1FFDF38E7D5FF6A049C30F7D1C9C28291EFEF2F97D59F6DF49C309791BE1295B1EFEF3FC7B29F6DF49C30E791B9E29591EFEF3FC7B2FF7AF49B70E0E1AE9285A1F8DF2FF7C5EF6A049C30F7D1C9C28291EFEF28E7C5CF6A049C30F7D1C9A7C853B48E7184C382BB8C7C980AD92CE" , "CCEP-NA": "D54B3BF3FA1A5837D394A95DA840E16DE1780FC6CF5C6D71D5E3A85DA833E01BE17A0EC1CE586C02D393A828A833E119E6090FC0CE5C6D02D2E2A82FA847E166E00D0EB5C95E6D71D3E1A958A841E119E00D08B1CE236C03D3E1A85DAE31E119E00D0FC0CE296C02D397AF5FA930E06EE00D0EB5C9586C01D395A92EA844E16AE17E0FB6CE296D0ED3E1A85DAE31E119E00D0FC7CE2B6D0ED3E1A85DAE37D54B3A8032DA0960E6A79C6855B58508" , "ALCOF-FP1": "6D81F91B03DBFCC4DCB76FCBDC4B8F1559B2CD2E369DC982DAC06ECBDC388E6359B0CC293799C8F1DCB06EBEDC388F615EC3CD28379DC9F1DDC16EB9DC4C8F1E58C7CC5D309FC982DCC26FCEDC4A8F6158C7CA5937E2C8F0DCC26ECBDA3A8F6158C7CD2A3798C8F7DDC26FBBDB3A8E1158B1CA2A369DC982DAC66FBBDC4C8E1258B0CC2E37EEC881DDB76EB4DC388F615EC5CC5D369DC8F0DDB56EB4DC388F615EC36D81F868CB1BAD93E9845AFE21BEEB70" , "CFN-PL": "10A67EF8364532A0F9F1B5953427199B24954ACD030307E6FF86B495345418ED24974BCA02070695F9F6B4E0345419EF23E44ACB02030795F887B4E73420199025E04BBE050107E6F984B590342619EF25E04DBA027C0694F984B495325619EF25E04ACB027306E5FE86B4E3355119EF25E04DBA02730792F8F7B4E23427189C24E34ACB037C07E6F984B297345419EF24924AC9037C07E6F984B29110A67F8BFE8563F7CCC280A0C9D27DFE" , "COFB-BB": "A10983D45491CC9D6DC6594AAF990314953AB7E161D7F9DB6BB1584AAFEA02629538B6E660D3F8A86DC1583FAFEA0360924BB7E760D7F9A86CB05838AF9E031F944FB69267D5F9DB6DB3594FAF980360944FB09660A8F8A96DB3584AA9E80360944FB7E760D7F8AB6CC75F48AE9E0214944FB69267D3F8AB6DC75939AF9D0313953CB79160A2F9A46DB3584AA9E80360944FB7E060A0F9A46DB3584AA9EEA10982A79C519DCA58F56C7F526C6771" , "CBK-GY": "943A9493B29464503810961E9A6754BEA009A0A687D251163E67971E9A1455C8A00BA1A186D650653817976B9A1454CAA778A0A086D251653966976C9A6054B5A17CA1D581D051163865961B9A6654CAA17CA7D186AD50643865971E9C1654CAA17CA0A086A650123F67966F9A6B54CAA17CA7D186A25162391697699A6755B9A07FA0A087AD51163865911C9A1454CAA00EA0A287AD51163865911A943A95E07A5435070D23A32B679230DB" , "SGO": "74C4DA2639DD8F44A8D4E8EE297EFFA540F7EE130C9BBA02AEA3E9EE290DFED340F5EF140D9FBB71A8D3E99B290DFFD14786EE150D9BBA71A9A2E99C2979FFAE4182EF600A99BA02A8A1E8EB297FFFD14182E9640DE4BB70A8A1E9EE2F0FFFD14182EF150DEABB02A8A1E9EE2F09FEA141F6EE130CECBA71A9D2E8ED2878FFAE4182EF600A99BA02A8A1E89C287AFFAE4182EF600A9F74C4DB55F11DDE139DE7DDDBD48B9BC0" , "CDA-FP": "5E3EB957A8E337705A5525C2F0EA3C4F6A0D8D629DA502365C2224C2F0993D396A0F8C659CA103455A5224B7F0993C3B6D7C8D649CA502455B2324B0F0ED3C446B788C119BA702365A2025C7F0EB3C3B6B788A159CDA03445A2024C2F69B3C3B6B788D649CD703415D2225B2F0EF3C3B6B788A159CD502425B5324B5F0EA3D486A7B8D649DDA02365A2022C0F0993C3B6A0A8D669DDA02365A2022C65E3EB824602366276F6610F70D1F582A" , "CTH1V": "84A962E36D3CF50D283EF1955597CA96B09A56D6587AC04B2E49F09555E4CBE0B09857D1597EC1382839F0E055E4CAE2B7EB56D0597AC0382948F0E75590CA9DB1EF57A55E78C04B284BF1905596CAE2B1EF51A15905C139284BF09553E6CAE2B1EF56D05808C1352E3CF0E555E4CAE2B7EB56D5580EC138283CF0E65497CBE1B09A57DA587AC04B2E49F09555E4CB90B09857DA587AC04B2E4F84A96390A5FCA45A1D0DC4A0A862AEF3" , "5X62-GY": "AC1F80DA607072D7C316499C23E8E7C2982CB4EF55364791C561489C239BE6B4982EB5E8543246E2C31148E9239BE7B69F5DB4E9543647E2C26048EE23EFE7C99959B59C53344791C363499923E9E7B69959B398544946E3C363489C2599E7B69959B3EF554841E1C5174F9E22EAE7C99959B59C533246E1C31749EF23ECE7C5982AB49F544347EEC363489C2599E7B69959B4EE544147EEC363489C259FAC1F81A9A8B0238FF6257CA9DE1D83A8" , "CBATX-GY": "AFD1092919D1831848093C25F24C33249BE23D1C2C97B65E4E7E3D25F23F32529BE03C1B2D93B72D480E3D50F23F33509C933D1A2D97B62D497F3D57F24B332F9A973C6F2A95B65E487C3C20F24D33509A973A6B2DE8B72C487C3D25F43D33509A973D1A2DE3B729480E3D5BF53D32219AE83C6F2C97B05A490C3D51F34C33279AE43D1C2D94B72B48033D25F23F35529A973C6F2DE5B72948033D25F23F3554AFD1085AD111D2407D3A09100FB9574E" , "CBSD3T-GY": "FA55255845EA0A49DD76C306C64B43ECCE66116D70AC3F0FDB01C206C638429ACE64106A71A83E7CDD71C273C6384398C917116B71AC3F7CDC00C274C64C43E7CF13101E76AE3F0FDD03C303C64A4398CF13161A71D33E7DDD03C206C03A4398CF13116B71D83F7ADC71C473C64A449ACE62106170AC3F0FDB07C376C64C42EBCF64106D71DF3E0CDC76C279C6384398C911101E70AC3E7DDC74C279C6384398C917FA55242B8D2A5B11E845F6333BBE2786" , "E127-GY": "1047D7000479BB0397844CC1741C21E52474E335313F8E4591F34DC1746F20932476E232303B8F3697834DB4746F21912305E333303F8E3696F24DB3741B21EE2501E246373D8E4597F14CC4741D21912501E44230408F3797F14DC1726D21912501E3353748883191804AC3751E21EE2501E246373B8F3597854CB2741821E22472E345304A8E3A97F14DC1726D21912501E33430488E3A97F14DC1726B1047D673CCB9EA5BA2B779F489E9458F" , "C012-GY": "053286934E7F2430FC76A10F3E3CFEBF3101B2A67B391176FA01A00F3E4FFFC93103B3A17A3D1005FC71A07A3E4FFECB3670B2A07A391105FD00A07D3E3BFEB43074B3D57D3B1176FC03A10A3E3DFECB3074B5D17A461004FC03A00F384DFECB3074B2A07D4F1701FA77A70D3F3EFEB43074B3D57D3D1006FC77A17C3E38FEB83107B2D67A4C1109FC03A00F384DFECB3074B2A77A4E1109FC03A00F384B053287E086BF7568C945943AC3C99AD5" , "C004-GY": "05D5D01FF9D989BD85BC72ED250582B531E6E42ACC9FBCFB83CB73ED257683C331E4E52DCD9BBD8885BB7398257682C13697E42CCD9FBC8884CA739F250282BE3093E559CA9DBCFB85C972E8250482C13093E35DCDE0BD8985C973ED237482C13093E42CCAE9BA8D83BB74EF240782BE3093E559CA9BBD8B85BD729E250182B231E0E45ACDEABC8485C973ED237482C13093E42BCDE8BC8485C973ED237205D5D16C3119D8E5B08F47D8D8F0E6DF" , "CDU-PL": "CBAD298985EE08726BA33B0FA7418ECEFF9E1DBCB0A83D346DD43A0FA7328FB8FF9C1CBBB1AC3C476BA43A7AA7328EBAF8EF1DBAB1A83D476AD53A7DA7468EC5FEEB1CCFB6AA3D346BD63B0AA7408EBAFEEB1ACBB1D73C466BD63A0FA1308EBAFEEB1DBAB1DA3D476CD43A79A6378EBAFEEB1ACBB1D83D406AA53A78A7418FC9FFE81DBAB0D73D346BD63C0DA7328EBAFF991DB8B0D73D346BD63C0BCBAD28FA4D2E592A5E900E3A5AB4EAA4" , "CON": "2AD82FD4116C38033BD234160388F1E31EEB1BE1242A0D453DA5351603FBF0951EE91AE6252E0C363BD5356303FBF197199A1BE7252A0D363AA43564038FF1E81F9E1A9222280D453BA734130389F1971F9E1C9625550C373BA7351605F9F1971F9E1BE7252A0C463BA7351605FFF0E71FEA1BE1245D0D363AD43415028EF1E81F9E1A9222280D453BA73464028CF1E81F9E1A92222E2AD82EA7D9AC695A0EE10123FE7D9588" , "E3100007857": "883CDF9F1295FDA498F864BAE359FAEFBC0FEBAA27D3C8E29E8F65BAE32AFB99BC0DEAAD26D7C99198FF65CFE32AFA9BBB7EEBAC26D3C891998E65C8E35EFAE4BD7AEAD921D1C8E2988D64BFE358FA9BBD7AECDD26ACC990988D65BAE528FA9BBD7AEBAA21A6CE959EFB63CCE55CFCEDBB0BECA721A0CE93988D65BAE52EFBEBBD0EEBAA27A4C89199FE64B9E25FFAE4BD7AEAD921D1C8E2988D64C8E25DFAE4BD7AEAD921D7883CDEECDA55ACFDADCB518F1EAC9E84" , "CCAP-GY": "5E0ED43C1319CAE36A1E35D1C7F74E216A3DE009265FFFA56C6934D1C7844F576A3FE10E275BFED66A1934A4C7844E556D4CE00F275FFFD66B6834A3C7F04E2A6B48E17A205DFFA56A6B35D4C7F64E556B48E77E2720FED76A6B34D1C1864E556B48E00F272AFED26A1D33D3C6F54E2A6B48E17A205BFED56A1F35A2C7F34E266A3BE079272AFFDA6A6B34D1C1864E556B48E0082728FFDA6A6B34D1C1805E0ED54FDBD99BBA5F2D00E43A022A4A" , "1COV-GY": "B99A6556A0050EB0CE1B31F38F5C3D178DA9516395433BF6C86C30F38F2F3C618DAB506494473A85CE1C30868F2F3D638AD8516594433B85CF6D30818F5B3D1C8CDC501093413BF6CE6E31F68F5D3D638CDC5614943C3A84CE6E30F3892D3D638CDC566794363AF6CE1E37F18E5E3D1C8CDC501093473A86CE1A31808F583D108DAF511394363B89CE6E30F3892D3D638CDC516294343B89CE6E30F3892BB99A642568C55FE9FB2804C672A9597C" , "ACAFP": "BC663AF65ABDF337BF9A747BF3348B1688550EC36FFBC671B9ED757BF3478A6088570FC46EFFC702BF9D750EF3478B628F240EC56EFBC602BEEC7509F3338B1D89200FB069F9C671BFEF747EF3358B62892009B46E84C703BFEF757BF5458B6289200EC76E8EC706BE9F750DF3478B628F240EC06F8FC702BF987508F2348A6188550FCF6FFBC671B9ED757BF3478A1088570FCF6FFBC671B9EBBC663B85927DA26E8AA9414E0EC1EF7D" , "CSGNF": "1C9EC572A68C2B8EF987CBE70A8B05C528ADF14793CA1EC8FFF0CAE70AF804B328AFF04092CE1FBBF980CA920AF805B12FDCF14192CA1EBBF8F1CA950A8C05CE29D8F03495C81EC8F9F2CBE20A8A05B129D8F63092B51FBAF9F2CAE70CFA05B129D8F14193BF1FB9F8F1CB970AF805B12FDCF14493BE1FBBF985CA940B8B04B228ADF04B93CA1EC8FFF0CAE70AF804C328AFF04B93CA1EC8FFF61C9EC4016E4C7AD7CCB4FED2F77E61AE" , "CRH-ID": "A2D197595EBDE6A686BEF51FC615993796E2A36C6BFBD3E080C9F41FC666984196E0A26B6AFFD29386B9F46AC66699439193A36A6AFBD39387C8F46DC612993C9797A21F6DF9D3E086CBF51AC61499439797A41B6A84D29286CBF41FC06499439797A36A6B8FD29E81C9F560C71499439797A41B6A8BD39487B8F468C61598309694A36A6B84D3E086CBF21DC666994396E5A3686B84D3E086CBF21BA2D1962A967DB7FFB38DC02A3BE0FD5C" , "EVD-GY": "AD058D5E6E4A78FDD0958F2A711C6D409936B96B5B0C4DBBD6E28E2A716F6C369934B86C5A084CC8D0928E5F716F6D349E47B96D5A0C4DC8D1E38E58711B6D4B9843B8185D0E4DBBD0E08F2F711D6D349843BE1C5A734CC9D0E08E2A776D6D349843B96B5B7C4CC9D7E28F5B71106D349843BE1C5A7C4DCFD1938E5D711C6C479940B96D5B734DBBD0E08828716F6D349931B96F5B734DBBD0E0882EAD058C2DA68A29A4E5A6BA1F8CE9092B" , "CTT-PL": "AD105C570897FC780B560CF33F829067992368623DD1C93E0D210DF33FF19111992169653CD5C84D0B510D863FF190139E5268643CD1C94D0A200D813F85906C985669113BD3C93E0B230CF63F83901398566F153CAEC84C0B230DF339F39013985668643DA3C94C0C210D853EF4901398566F153CA1C94A0A500D843F829160995568643DAEC93E0B230BF13FF19013992468663DAEC93E0B230BF7AD105D24C057AD223E6539C6C277F40F" , "COGS-SS": "A949DBCEC1404708798187BEA85567DD9D7AEFFBF406724E7FF686BEA82666AB9D78EEFCF502733D798686CBA82667A99A0BEFFDF506723D78F786CCA85267D69C0FEE88F204724E79F487BBA85467A99C0FE88CF579733C79F486BEAE2467A99C0FEFFDF506733F798181BCA85367DC9C0FEE88F202733E798087CDA85167DA9D7CEF8BF573723179F486BEAE2467A99C0FEFFAF571723179F486BEAE22A949DABD098016524CB2B28B55A003B5" , "DCX": "BA861A88E1721496E46D532A1E5479008EB52EBDD43421D0E21A522A1E2778768EB72FBAD53020A3E46A525F1E27797489C42EBBD53421A3E51B52581E53790B8FC02FCED23621D0E418532F1E5579748FC029CAD54B20A2E418522A182579748FC02EBCD54121AEE418522A182378048FB42EBDD44321A3E56B53291F52790B8FC02FCED23621D0E41853581F50790B8FC02FCED230BA861BFB29B245CCD15E661FE3A11D68" , "DANR-IM": "8E6B40D907DCAF6670668DFD4D91EB1FBA5874EC329A9A2076118CFD4DE2EA69BA5A75EB339E9B5370618C884DE2EB6BBD2974EA339A9A5371108C8F4D96EB14BB2D759F34989A2070138DF84D90EB6BBB2D739B33E59B5270138CFD4BE0EB6BBB2D74ED33ED9B2370678BFF4C9DEA69BB2D759F349E9B5070678D8E4D95EB18BA5E749C33EF9A5F70138CFD4BE0EB6BBB2D74ED33ED9A5F70138CFD4BE68E6B41AACF1CFE3C4555B8C8B0648F77" , "DAN-IM": "E607A352E32B1A1267AF9B6FDC7E960AD2349767D66D2F5461D89A6FDC0D977CD2369660D7692E2767A89A1ADC0D967ED5459761D76D2F2766D99A1DDC799601D3419614D06F2F5467DA9B6ADC7F967ED3419010D7122E2667DA9A6FDA0F967ED3419766D71A2E5760D89B10DD0F967ED3419010D71D2F2066A99A18DC7E970DD2429761D6122F5467DA9C6DDC0D967ED2339763D6122F5467DA9C6BE607A2212BEB4B48529CAE5A218BF262" , "BN": "18C67B0CBA11DC39631A0882BDE7F1872CF54F398F57E97F656D0982BD94F0F12CF74E3E8E53E80C631D09F7BD94F1F32B844F3F8E57E90C626C09F0BDE0F18C2D804E4A8955E97F636F0887BDE6F1F32D80484E8E28E80D636F0982BB96F1F32D804F3E8E54E97F636F0F86BCE4F1872CF34E3D8F24E80C626C08F7BDEBF1F32D8048488F57E97F621D08F5BDEBF1F32D80484E18C67A7F72D18D6356293DB7401295EF" , "DSY": "8DA98028966922D6D1B17CF5C67760B1B99AB41DA32F1790D7C67DF5C60461C7B998B51AA22B16E3D1B67D80C60460C5BEEBB41BA22F17E3D0C77D87C67060BAB8EFB56EA52D1790D1C47CF0C67660C5B8EFB36AA25016E2D1C47DF5C00660C5B8EFB41CA35A17EFD1C47DF5C00061B5B89BB41DA35817E3D0B77CF6C77160BAB8EFB56EA52D1790D1C47C87C77360BAB8EFB56EA52B8DA9815B5EA9738CE48249C03B8204D9" , "DAM-GY": "44DDEE1B63DED57B7600A592185BFAE070EEDA2E5698E03D7077A4921828FB9670ECDB29579CE14E7607A4E71828FA94779FDA285798E04E7776A4E0185CFAEB719BDB5D509AE03D7675A597185AFA94719BDD5957E7E14F7675A4921E2AFA94719BDA2F57EFE13F7177A5E31857FA94719BDD5957E8E0497706A4E5185BFBE77098DA2856E7E03D7675A2901828FA9470E9DA2A56E7E03D7675A29644DDEF68AB1E8421433390A7E5AE9E88" , "CPR-IM": "4E92DE7353ABAA65D839E3FCC9FD2E917AA1EA4666ED9F23DE4EE2FCC98E2FE77AA3EB4167E99E50D83EE289C98E2EE57DD0EA4067ED9F50D94FE28EC9FA2E9A7BD4EB3560EF9F23D84CE3F9C9FC2EE57BD4ED3167929E51D84CE2FCCF8C2EE57BD4EA40669B9F57DF4EE383C88C2EE57BD4ED31679D9F57D93FE28BC9FD2F967AD7EA4066929F23D84CE4FEC98E2EE57AA6EA4266929F23D84CE4F84E92DF009B6BFB3FED0AD6C934084AF9" , "XAD1-GY": "502E169DBBE544A827003A903C8FD3C7641D22A88EA371EE21773B903CFCD2B1641F23AF8FA7709D27073BE53CFCD3B3636C22AE8FA3719D26763BE23C88D3CC656823DB88A171EE27753A953C8ED3B3656825DF8FDC709C27753B903AFED3B3656823A58FD4709C21023C923D8DD3CC656823DB88A7709E27013AE33C8BD3C0641B22D88FD6719127753B903AFED3B3656822A98FD4719127753B903AF8502E17EE732515F312330FA5C17AB7AE" , "XFRD-GF": "04CA9A6F34D8426A26235331B615AB1830F9AE5A019E772C20545231B666AA6E30FBAF5D009A765F26245244B666AB6C3788AE5C009E775F27555243B612AB13318CAF29079C772C26565334B614AB6C318CA92D00E1765E26565231B064AB6C318CAF5700EE775827245533B717AA1C318CAF29079A765C26225342B611AB1F30FFAE2A00EB775326565231B064AB6C318CAE5B00E9775326565231B06204CA9B1CFC181331131066044BE0CF71" , "XBCT": "B8FFA573CBF7C24132C77E05C9F54B3F8CCC9146FEB1F70734B07F05C9864A498CCE9041FFB5F67432C07F70C9864B4B8BBD9140FFB1F77433B17F77C9F24B348DB99035F8B3F70732B27E00C9F44B4B8DB99631FFCEF67532B27F05CF844B4B8DB9904BFFC5F67232C07F05C9864D4F8CC99041FFC2F77032C17E76C8854A3E8DC69035FEB1F10532B27F05C8F44A3C8DC69035FEB1F103B8FFA4000337931A07F44B3034002F56" , "ETFDXMD-GY": "CD09CDD21150576A0C92C8FEFFD5AA0FF93AF9E72416622C0AE5C9FEFFA6AB79F938F8E02512635F0C95C98BFFA6AA7BFE4BF9E12516625F0DE4C98CFFD2AA04F84FF8942214622C0CE7C8FBFFD4AA7BF84FFE902569635E0CE7C9FEF9A4AA7BF84FF9E72464635C0D95C980FEA4AB09FF4DF9E52469622C0CE7CFFAFED6AA0FF93CF8E32465635F0DE4C88BFFD9AA7BF84FFE962416622C0D95C889FFD9AA7BF84FFE90CD09CCA1D990063139A1FDCB0220CE66" , "DHER-GY": "3931914B1BA40A1A92AF10381DD624530D02A57E2EE23F5C94D811381DA525250D00A4792FE63E2F92A8114D1DA524270A73A5782FE23F2F93D9114A1DD124580C77A40D28E03F5C92DA103D1DD724270C77A2092F9D3E2E92DA11381BA724270C77A57F2F9C3E2F92AE163A1CD424580C77A40D28E63E2C92AE104B1DD224540D04A50E2F973F2392DA11381BA724270C77A57F2F953F2392DA11381BA139319038D3645B41A79C250DE023403A" , "ALDR-FP": "068C8B4603FA7DCBB063B310E7CA45F032BFBF7336BC488DB614B210E7B9448632BDBE7437B849FEB064B265E7B9458435CEBF7537BC48FEB115B262E7CD45FB33CABE0030BE488DB016B315E7CB458433CAB80437C349FFB016B210E1BB458433CABF7737B949FFB062B512E6C945F233CABE0030B849FDB062B363E7CE45F732B9BF0337C948F2B016B210E1BB458433CABF7237CB48F2B016B210E1BD068C8A35CB3A2C90855086251A3F2199" , "DEX-GY": "D00BEA2955D057368DCDE03C59C1F83AE438DE1C609662708BBAE13C59B2F94CE43ADF1B619263038DCAE14959B2F84EE349DE1A619662038CBBE14E59C6F831E54DDF6F669462708DB8E03959C0F84EE54DD96B61E963028DB8E13C5FB0F84EE54DDE1D61E5620E8ABAE04D59CDF84EE54DD96B61E662048CCBE14B59C1F93DE44EDE1A60E962708DB8E73E59B2F84EE43FDE1860E962708DB8E738D00BEB5A9D10066DB8FED509A4349C53" , "DMRE-GY": "4BDC19396356C6E969B0030969D243347FEF2D0C5610F3AF6FC7020969A142427FED2C0B5714F2DC69B7027C69A14340789E2D0A5710F3DC68C6027B69D5433F7E9A2C7F5012F3AF69C5030C69D343407E9A2A7B576FF2DD69C502096FA343407E9A2D0D5712F3DB68B6050B68D0433F7E9A2C7F5014F2DF69B1037A69D643337FE92D7C5765F3D069C502096FA343407E9A2D0D5767F3D069C502096FA54BDC184AAB9697B25C83363C9427275D" , "DBG": "BB1191FB92BC8ABA0AD4C7D6590EBD2E8F22A5CEA7FABFFC0CA3C6D6597DBC588F20A4C9A6FEBE8F0AD3C6A3597DBD5A8853A5C8A6FABF8F0BA2C6A45909BD258E57A4BDA1F8BFFC0AA1C7D3590FBD5A8E57A2B9A685BE8E0AA1C6D65F7FBD5A8E57A5CFA68EBE8D0AA1C6D65F79BC2A8E23A5CEA78DBF8F0BD2C7D55808BD258E57A4BDA1F8BFFC0AA1C7A4580ABD258E57A4BDA1FEBB1190885A7CDBE13FE7F2E3A4FBD947" , "ANN-GY": "7BA757FB5B0CDE2A56F159724CB0642D4F9463CE6E4AEB6C508658724CC3655B4F9662C96F4EEA1F56F658074CC3645948E563C86F4AEB1F578758004CB764264EE162BD6848EB6C568459774CB164594EE164B96F35EA1E568458724AC164594EE163CA6F49EA6F518659034CBC64594EE164B96F3AEB1857F758054CB0652A4FE263C86E35EB6C56845E704CC364594F9363CA6E35EB6C56845E767BA7568893CC8F7663C26C47B1450043" , "DBK": "77CEA3C28B9ADD97B55D5685C339ACBC43FD97F7BEDCE8D1B32A5785C34AADCA43FF96F0BFD8E9A2B55A57F0C34AACC8448C97F1BFDCE8A2B42B57F7C33EACB742889684B8DEE8D1B5285680C338ACC842889080BFA3E9A3B5285785C548ACC8428897F6BFA8E9D5B5285785C54EADB842FC97F7BEABE8A2B45B5686C23FACB742889684B8DEE8D1B52856F7C23DACB742889684B8D877CEA2B1435A8CCB806E63B03ECCC8D2" , "DB1": "B18B8DB713FC9B394A3ACAE80F6250FF85B8B98226BAAE7F4C4DCBE80F11518985BAB88527BEAF0C4A3DCB9D0F11508B82C9B98427BAAE0C4B4CCB9A0F6550F484CDB8F120B8AE7F4A4FCAED0F63508B84CDBEF527C5AF0D4A4FCBE80913508B84CDB98327CEA8084A4FCBE8091551FB84B9B98226CDAE0C4B3CCAEB0E6450F484CDB8F120B8AE7F4A4FCA9A0E6650F484CDB8F120BEB18B8CC4DB3CCA657F09FFDDF2973491" , "DEQG": "BFA6E559189C7F99357B7C5EE861C3048B95D16C2DDA4ADF330C7D5EE812C2728B97D06B2CDE4BAC357C7D2BE812C3708CE4D16A2CDA4AAC340D7D2CE866C30F8AE0D01F2BD84ADF350E7C5BE860C3708AE0D61B2CA54BAD350E7D5EEE10C3708AE0D16D2CA94AA8347F7D5EE812C5748B90D06B2CA94AA8357D7C2DE911C2058A9FD01F2DDA4CDD350E7D5EE960C2078A9FD01F2DDA4CDBBFA6E42AD05C2EC50048496B1594A76A" , "DGR-GY": "4BE88B88D4D038B6E024CBCEEA4AD89C7FDBBFBDE1960DF0E653CACEEA39D9EA7FD9BEBAE0920C83E023CABBEA39D8E878AABFBBE0960D83E152CABCEA4DD8977EAEBECEE7940DF0E051CBCBEA4BD8E87EAEB8CAE0E90C82E051CACEEC3BD8E87EAEBFBCE0E70D84E753CBBFEA46D8E87EAEB8CAE0E60D84E122CAB9EA4AD99B7FADBFBBE1E90DF0E051CCCCEA39D8E87FDCBFB9E1E90DF0E051CCCA4BE88AFB1C1069EAD517FEFB17BFBCF2" , "LHA": "92A8DCF273062DC5B021EBA1F71E5BCEA69BE8C746401883B656EAA1F76D5AB8A699E9C0474419F0B026EAD4F76D5BBAA1EAE8C1474018F0B157EAD3F7195BC5A7EEE9B440421883B054EBA4F71F5BBAA7EEEFB0473F19F1B054EAA1F16F5BBAA7EEE8B1473E19F4B054EAA1F1695ACAA79AE8C7463718F0B127EBA2F6185BC5A7EEE9B440421883B054EBD3F61A5BC5A7EEE9B4404492A8DD81BBC67C998512DE940AEB3FA0" , "PBB-GY": "E6AD1D66E707EC5CFF8CD90ADEFB0B97D29E2953D241D91AF9FBD80ADE880AE1D29C2854D345D869FF8BD87FDE880BE3D5EF2955D341D969FEFAD878DEFC0B9CD3EB2820D443D91AFFF9D90FDEFA0BE3D3EB2E24D33ED868FFF9D80AD88A0BE3D3EB2856D335D86EF8FBD97BDEF70BE3D3EB2E24D331D96EFE8AD87DDEFB0A90D2E82955D23ED91AFFF9DE08DE880BE3D2992957D23ED91AFFF9DE0EE6AD1C152FC7BD00CABFEC3F230E6FF9" , "DPW": "2C5BD89F353A0D88269B7135C0D681951868ECAA007C38CE20EC7035C0A580E3186AEDAD017839BD269C7040C0A581E11F19ECAC017C38BD27ED7047C0D1819E191DEDD9067E38CE26EE7130C0D781E1191DEBDD010339BC26EE7035C6A781E1191DECAB000A38BF26EE7035C6A180911969ECAA000B38BD279D7136C1D0819E191DEDD9067E38CE26EE7147C1D2819E191DEDD906782C5BD9ECFDFA5CD413A844003D23E5FB" , "DRO-GY": "5F2ECF1BE60B9E4236045E11A86FB43B6B1DFB2ED34DAB0430735F11A81CB54D6B1FFA29D249AA7736035F64A81CB44F6C6CFB28D24DAB7737725F63A868B4306A68FA5DD54FAB0436715E14A86EB44F6A68FC59D232AA7636715F11AE1EB44F6A68FB2FD339AA0431735E60A863B44F6A68FC59D23DAB7037025F66A86FB53C6B6BFB28D332AB0436715913A81CB44F6B1AFB2AD332AB04367159155F2ECE682ECBCF1E03376B24559AD055" , "DTE": "0B8FB68007CCF6A3C55E7B0CF2AC33373FBC82B5328AC3E5C3297A0CF2DF32413FBE83B2338EC296C5597A79F2DF334338CD82B3338AC396C4287A7EF2AB333C3EC983C63488C3E5C52B7B09F2AD33433EC985C233F5C297C52B7A0CF4DD33433EC982B432F8C296C52B7A0CF4DB32333EBD82B532FDC396C4587B0FF3AA333C3EC983C63488C3E5C52B7B7EF3A8333C3EC983C6348E0B8FB7F3CF0CA7FEF06D4E390F595758" , "DWNI": "D2EC0631B93DF7175055630ECDBE2E8AE6DF32048C7BC2515622620ECDCD2FFCE6DD33038D7FC3225052627BCDCD2EFEE1AE32028D7BC2225123627CCDB92E81E7AA33778A79C2515020630BCDBF2EFEE7AA35738D04C3235020620ECBCF2EFEE7AA32058C0AC352515F620ECDCD28FAE6DA33038D08C2265053637DCCCE2F8BE7D533778C7BC4535020620ECCBF2F89E7D533778C7BC455D2EC074271FDA64A6566563B304B4AE5" , "DEZ": "EB2D905D618F63C095970113DF76EE93DF1EA46854C9568693E00013DF05EFE5DF1CA56F55CD57F595900066DF05EEE7D86FA46E55C956F594E10061DF71EE98DE6BA51B52CB568695E20116DF77EEE7DE6BA31F55B657F495E20013D907EEE7DE6BA46955BA568195E20013D901EF97DE1FA46854BE56F594910110DE70EE98DE6BA51B52CB568695E20161DE72EE98DE6BA51B52CDEB2D912EA94F329DA0A4342622838AFC" , "DLG-GY": "9E6D7C9359870BC521096E9A8E1FA598AA5E48A66CC13E83277E6F9A8E6CA4EEAA5C49A16DC53FF0210E6FEF8E6CA5ECAD2F48A06DC13EF0207F6FE88E18A593AB2B49D56AC33E83217C6E9F8E1EA5ECAB2B4FD16DBE3FF1217C6F9A886EA5ECAB2B48A76DC43FF2267E6EEB8E13A5ECAB2B4FD16DB13EF7200F6FED8E1FA49FAA2848A06CBE3E83217C69988E6CA5ECAA5948A26CBE3E83217C699E9E6D7DE091475A98143A5BAF73EAC1F7" , "DIG1V-FH": "C90A30448D277411DD8470FFAB77359AFD390471B8614157DBF371FFAB0434ECFD3B0576B9654024DD83718AAB0435EEFA480477B9614124DCF2718DAB703591FC4C0502BE634157DDF170FAAB7635EEFC4C0306B91E4025DDF171FFAD0635EEFC4C0470B91E4026DB86718FAC06349EFD320502B8614753DC81718BAA773599FC3F0471B9624022DD8E71FFAB0433ECFC4C0502B9134020DD8E71FFAB0433EAC90A313745E7254CE8B745CA568251F5" , "XNS1V": "5E06F1C2AFEBB3D542C2C8A5DDC1F3026A35C5F79AAD869344B5C9A5DDB2F2746A37C4F09BA987E042C5C9D0DDB2F3766D44C5F19BAD86E043B4C9D7DDC6F3096B40C4849CAF869342B7C8A0DDC0F3766B40C2809BD287E142B7C9A5DBB0F3766B40C4FA9BAE86E644C0C9D5DDB2F3766D44C5F49AD987E042C0C9D6DCC1F2756A35C4FB9AAD869344B5C9A5DDB2F2046A37C4FB9AAD869344B35E06F0B1672BE28877F1FD902034976D" , "DIA-SM": "E2B161595497DCD2FBBDB37B31C48900D682556C61D1E994FDCAB27B31B78876D680546B60D5E8E7FBBAB20E31B78974D1F3556A60D1E9E7FACBB20931C3890BD7F7541F67D3E994FBC8B37E31C58974D7F7521B60AEE8E6FBC8B27B37B58974D7F7556D60AEE8E3FCCAB20E30B58974D7F7521B60A1E9E0FABBB20C31C48807D6F4556A61AEE994FBC8B47931B78974D685556861AEE994FBC8B47FE2B1602A9C578D8FCE8E864ECC31ED6F" , "DPK1R": "F0AD44B1C593FE5F075C2081851360E0C49E7084F0D5CB19012B218185606196C49C7183F1D1CA6A075B21F485606094C3EF7082F1D5CB6A062A21F3851460EBC5EB71F7F6D7CB190729208485126094C5EB77F3F1AACA6B0729218183626094C5EB7085F0A3CA1D015E21F585606094C3EF7087F0A1CA6A075E21F284136197C49E7188F0D5CB19012B2181856061E6C49C7188F0D5CB19012DF0AD45C20D53AF02326F15B478E6048F" , "APSDEX": "B43808252FD4606CA2E872801B831B7A800B3C101A92552AA49F73801BF01A0C80093D171B965459A2EF73F51BF01B0E877A3C161B925559A39E73F21B841B71817E3D631C90552AA29D72851B821B0E817E3B671BED5458A29D73801DF21B0E817E3C141AE4555FA3EF72F31B8E1B0E817E3B671BE2555EA3EE73F71B831A7D807D3C161AED552AA29D75821BF01B0E800C3C141AED552AA29D7584B4380956E714313297DB47B5E6767F16" , "SUBEEX": "71CCF2ED13E054831CBA8F17012481D145FFC6D826A661C51ACD8E17015780A745FDC7DF27A260B61CBD8E62015781A5428EC6DE27A661B61DCC8E65012381DA448AC7AB20A461C51CCF8F12012581A5448AC1AF27D960B71CCF8E17075581A5448AC7DE26D560B11DBC8F64012981A5448AC1AF27D661B11DBC8E60012480D64589C6DE26D961C51CCF8815015781A545F8C6DC26D961C51CCF881371CCF39EDB2005DD2989BA22FCD1E5BD" , "DOLOMITAS": "FC0D298257D3E215F2589AE8B9A406C3C83E1DB76295D753F42F9BE8B9D707B5C83C1CB06391D620F25F9B9DB9D706B7CF4F1DB16395D720F32E9B9AB9A306C8C94B1CC46497D753F22D9AEDB9A506B7C94B1AC063EAD621F22D9BE8BFD506B7C94B1DB66395D656F32D9AEAB8A806C5C83C1CB16295D753F4299A98B9A307C4C93C1CB763E6D650F3589B97B9D706B7CF491CC46295D621F35A9B97B9D706B7CF4FFC0D28F19F13B34BC76BAFDD445162AF" , "PROHA": "3E0BBF59A2FF4969B66B9E5F911CB90E0A388B6C97B97C2FB01C9F5F916FB8780A3A8A6B96BD7D5CB66C9F2A916FB97A0D498B6A96B97C5CB71D9F2D911BB9050B4D8A1F91BB7C2FB61E9E5A911DB97A0B4D8C1B96C67D5DB61E9F5F976DB97A0B4D8A6997CD7D2FB7609E28916FB97A0D498B6F97CD7D5CB6699F2C901CB8790A388A6097B97C2FB01C9F5F916FB8080A3A8A6097B97C2FB01A3E0BBE2A6A3F18378358AB6A6CE9DD62" , "DRW8-GY": "B5C99689B498BE18164B00893A1F06EC81FAA2BC81DE8B5E103C01893A6C079A81F8A3BB80DA8A2D164C01FC3A6C0698868BA2BA80DE8B2D173D01FB3A1806E7808FA3CF87DC8B5E163E008C3A1E0698808FA5CB80A18A2C163E01893C6E0698808FA2BD81AA8B2F1040068B3B1D06E7808FA3CF87DA8A2E164A00FA3A1B06EB81FCA2CC80AB8B21163E01893C6E0698808FA2BD80A98B21163E01893C68B5C997FA7C58EF46237835BCC7EA6280" , "DRW3-GY": "F324C86D5CF1A04D96BA177F36A483DAC717FC5869B7950B90CD167F36D782ACC715FD5F68B3947896BD160A36D783AEC066FC5E68B7957897CC160D36A383D1C662FD2B6FB5950B96CF177A36A583AEC662FB2F68C8947996CF167F30D583AEC662FC5969C3957A90BA117D37A683D1C662FD2B6FB3947B96BB170C36A083DDC711FC2868C2957496CF167F30D583AEC662FC5968C0957496CF167F30D3F324C91E9431F113A389224ACB51E7B6" , "DNX-FP": "1EFDADE8B048F1DF84C720D86C52845A2ACE99DD850EC49982B021D86C21852C2ACC98DA840AC5EA84C021AD6C21842E2DBF99DB840EC4EA85B121AA6C5584512BBB98AE830CC49984B220DD6C53842E2BBB9EAA8471C5EB84B221D86A23842E2BBB99DC840DC4E783B020A86C57842E2BBB9EAA847EC4ED85C121AF6C52855D2AB899DB8571C49984B227DA6C21842E2AC999D98571C49984B227DC1EFDAC9B7888A081B1F415ED91A7E036" , "DUE-GY": "6FB50045B92243AA059F17B4A48727265B8634708C6476EC03E816B4A4F426505B8435778D60779F059816C1A4F427525CF734768D64769F04E916C6A480272D5AF335038A6676EC05EA17B1A48627525AF333078D1B779E05EA16B4A2F627525AF334718C17779F02E817C5A48B27525AF333078D147698049916C3A48726215BF034768C1B76EC05EA10B6A4F427525B8134748C1B76EC05EA10B06FB5013671E212F430AC22815972434A" , "EONG": "B302A6D804B8190183D38030FEC3B438873192ED31FE2C4785A48130FEB0B54E873393EA30FA2D3483D48145FEB0B44C804092EB30FE2C3482A58142FEC4B4338644939E37FC2C4783A68035FEC2B44C8644959A30812D3583A68130F8B2B44C864492ED30FE2D4482D78130FEB0B248873493EA308D2C3083D58043FFB3B539863B939E31FE2A4583A68130FFC2B53B863B939E31FE2A43B302A7ABCC78485EB6E0B5050336D055" , "EASTWEST": "CD09D64C92F5B43A38B000F96BF1B404F93AE279A7B3817C3EC701F96B82B572F938E37EA6B7800F38B7018C6B82B470FE4BE27FA6B3810F39C6018B6BF6B40FF84FE30AA1B1817C38C500FC6BF0B470F84FE50EA6CC800E38C501F96D80B470F84FE279A6C4810938B701886AF1B405F83DE30AA7B3877839B5018D6AF1B407F83CE279A6B0800938BA01F96B82B272F84FE30AA6C1800B38BA01F96B82B274CD09D73F5A35E5650D8335CC9604D069" , "EEEG": "32CEF543387E0DBE80A5C97C406BC60706FDC1760D3838F886D2C87C4018C77106FFC0710C3C398B80A2C8094018C673018CC1700C38388B81D3C80E406CC60C0788C0050B3A38F880D0C979406AC6730788C6010C47398A80D0C87C461AC6730788C1760C4B398B81A1C87C4018C07706F8C0710C4B388F80A3C90F411BC70607F7C0050D383EFA80D0C87C416AC70407F7C0050D383EFC32CEF430F0BE5CE1B596FC49BD9EA26A" , "RXP5EX": "6BF048E42055B29A5467AA78B9D1A4AE5FC37CD1151387DC5210AB78B9A2A5D85FC17DD6141786AF5460AB0DB9A2A4DA58B27CD7141387AF5511AB0AB9D6A4A55EB67DA2131187DC5412AA7DB9D0A4DA5EB67BA6146C86AE5412AB78BFA0A4DA5EB67DD6156D87AA5261AA0BB9DCA4DA5EB67BA6146387A85561AB0FB9D1A5A95FB57CD7156C87DC5412AD7AB9A2A4DA5FC47CD5156C87DC5412AD7C6BF04997E895E3C561549F4D4424C0C3" , "RXRGEX": "96BC4C8E5780E66D432F949F5DA174E7A28F78BB62C6D32B4558959F5DD27591A28D79BC63C2D258432895EA5DD27493A5FE78BD63C6D358425995ED5DA674ECA3FA79C864C4D32B435A949A5DA07493A3FA7FCC63B9D259435A959F5BD07493A3FA79BC62B8D35F422B94EC5DAC7493A3FA7FCC63B6D35F422995E85DA175E0A2F978BD62B9D32B435A939D5DD27493A28878BF62B9D32B435A939B96BC4DFD9F40B732761CA1AAA054108A" , "EVA-SM": "E6884EC83D47DEF8BA0A33DF98AADD81D2BB7AFD0801EBBEBC7D32DF98D9DCF7D2B97BFA0905EACDBA0D32AA98D9DDF5D5CA7AFB0901EBCDBB7C32AD98ADDD8AD3CE7B8E0E03EBBEBA7F33DA98ABDDF5D3CE7D8A097EEACCBA7F32DF9EDBDDF5D3CE7AFD0871EAC9BD7D32AA99DBDDF5D3CE7D8A0971EBCABB0C32A898AADC86D2CD7AFB087EEBBEBA7F34DD98D9DDF5D2BC7AF9087EEBBEBA7F34DBE6884FBBF5878FA78F3906EA655FB9EC" , "EDEN": "1F649FB218031BC3CE415E0430B1ACB82B57AB872D452E85C8365F0430C2ADCE2B55AA802C412FF6CE465F7130C2ACCC2C26AB812C452EF6CF375F7630B6ACB32A22AAF42B472E85CE345E0130B0ACCC2A22ACF02C3A2FF7CE345F0436C0ACCC2A22AB872C372FF6CF375F0430C2AAC82B52AA802C362EF2CE475E7731C1ADB92A5DAAF42D452887CE345F0431B0ADBB2A5DAAF42D4528811F649EC1D0C34A9CFB726B31CD44C8D5" , "EDPR-PL": "1B14897651F776FF085CB868C53330CB2F27BD4364B143B90E2BB968C54031BD2F25BC4465B542CA085BB91DC54030BF2856BD4565B143CA092AB91AC53430C02E52BC3062B343B90829B86DC53230BF2E52BA3465CE42CB0829B968C34230BF2E52BD4365C343CF085DBE6AC53631BA2E52BC3062B542C9085DB81BC53730CC2F21BD3365C443C60829B968C34230BF2E52BD4265C643C60829B968C3441B148805993727A03D6F8D5D38C654A6" , "EE3100127242": "4764C84575BE4A80BED55C755B1366617357FC7040F87FC6B8A25D755B6067177355FD7741FC7EB5BED25D005B6066157426FC7641F87FB5BFA35D075B14666A7222FD0346FA7FC6BEA05C705B1266157222FB0741877EB4BEA05D755D6266157222FC70418B79B3B8D75B035D1660627456FB72468C79B4B8D45D755B6060117352FD77418B7FB1BED35C065A636760725DFD0340F879C4BEA05D755A126762725DFD0340F879C24764C936BD7E1BDF8BE66940A6E6020C" , "FGR-FP": "26C448CFE5C9710C6596513BC20E675A12F77CFAD08F444A63E1503BC27D662C12F57DFDD18B45396591504EC27D672E15867CFCD18F443964E05049C209675113827D89D68D444A65E3513EC20F672E13827B8DD1F0453865E3503BC47F672E13827CF9D1FE443E62E1514BC20B672E13827B8DD1FF443E6490504CC20E665D12817CFCD0F0444A65E35639C27D672E12F07CFED0F0444A65E3563F26C449BC2D09206C50A5640E3FFB0308" , "EEG1T": "CD353D4B16672A979E6D2F7C36BE9D33F906097E23211FD1981A2E7C36CD9C45F904087922251EA29E6A2E0936CD9D47FE77097822211FA29F1B2E0E36B99D38F873080D25231FD19E182F7936BF9D47F8730E09225E1EA39E182E7C30CF9D47F873097E22521EA0986F2E0E36CD9D47FE77097D23551EA29E6F2E0F37BE9C44F906087223211FD1981A2E7C36CD9C35F904087223211FD1981CCD353C38DEA77BF7AB5E1A49CB4BF961" , "ELEAV-FH": "658CFE8F82E934C8DB7DFED4C7B63EB951BFCABAB7AF018EDD0AFFD4C7C53FCF51BDCBBDB6AB00FDDB7AFFA1C7C53ECD56CECABCB6AF01FDDA0BFFA6C7B13EB250CACBC9B1AD018EDB08FED1C7B73ECD50CACDCDB6D000FCDB08FFD4C1C73ECD50CACABAB6AA00FDDA7FFFA4C0C73FBD51B4CBC9B7AF078ADA78FFA0C6B63EBA50B9CABAB6AC00FBDB77FFD4C7C538CF50CACBC9B6DD00F9DB77FFD4C7C538C9658CFFFC4A2965A8EE4ECBE13A435AEB" , "EDF": "ADFA569E26C5DDC92A9DB2D5E3C5247899C962AB1383E88F2CEAB3D5E3B6250E99CB63AC1287E9FC2A9AB3A0E3B6240C9EB862AD1283E8FC2BEBB3A7E3C2247398BC63D81581E88F2AE8B2D0E3C4240C98BC65DC12FCE9FD2AE8B3D5E5B4240C98BC62AB12F1E9FF2AE8B3D5E5B2257C98C862AB13F4E8FC2B9BB2D6E2C3247398BC63D81581E88F2AE8B2A7E2C1247398BC63D81587ADFA57EDEE058CA91FAE87E01E30402A" , "ELIS-FP": "76F1DA4802DC0BF84FC1B2ADD160DD6E42C2EE7D379A3EBE49B6B3ADD113DC1842C0EF7A369E3FCD4FC6B3D8D113DD1A45B3EE7B369A3ECD4EB7B3DFD167DD6543B7EF0E31983EBE4FB4B2A8D161DD1A43B7E90A36E53FCC4FB4B3ADD711DD1A43B7EE7D369F3FC14FC1B4AFD063DD6C43B7EF0E319E3FCE4FC0B2DED164DD6942C4EE0D36EF3EC14FB4B3ADD711DD1A43B7EE7C36ED3EC14FB4B3ADD71776F1DB3BCA1C5A987AF287982C95B93C" , "ELIAV": "254EAF2D2CBF510FD8D16F6042FC635A117D9B1819F96449DEA66E60428F622C117F9A1F18FD653AD8D66E15428F632E160C9B1E18F9643AD9A76E1242FB635110089A6B1FFB6449D8A46F6542FD632E10089C6F1886653BD8A46E60448D632E10089B1818FC6536D9D36E10428F632E160C9B1B198D653AD8D36E1343FC622D117D9A1419F96449DEA66E60428F625C117F9A1419F96449DEA0254EAE5EE47F006FEDE25A55BF090708" , "ELG": "34D9DE260D90F0D1AF4AE642A85F074300EAEA1338D6C597A93DE742A82C063500E8EB1439D2C4E4AF4DE737A82C0737079BEA1539D6C5E4AE3CE730A8580748019FEB603ED4C597AF3FE647A85E0737019FED6439A9C4E5AF3FE742AE2E0737019FEA1339D3C4E6AF3FE742AE28064701EBEA1338A1C5E4AE4CE641A9590748019FEB603ED4C597AF3FE630A95B0748019FEB603ED234D9DF55C550A1B19A79D37755AA6311" , "ZIL2-GY": "B0141367326C79FF6CA5D519EDEC5FE284272752072A4CB96AD2D419ED9F5E9484252655062E4DCA6CA2D46CED9F5F9683562754062A4CCA6DD3D46BEDEB5FE98552262101284CB96CD0D51CEDED5F968552202506554DCB6CD0D419EB9D5F968552262606554DBC6AA4D31BECEE5FE985522621012E4DC96CA4D56AEDE85FE584212722065F4CC66CD0D419EB9D5F9685522753065D4CC66CD0D419EB9BB0141214FAAC289F5996E02C10193BB0" , "ENG-SM": "BC5A34015C6AF78606B28D76C8FB8BF188690034692CC2C000C58C76C8888A87886B01336828C3B306B58C03C8888B858F180032682CC2B307C48C04C8FC8BFA891C01476F2EC2C006C78D73C8FA8B85891C07436853C3B206C78C76CE8A8B85891C0034682FC3B101C58C03C98A8B85891C0743685CC2B407B48C01C8FB8AF6881F00326953C2C006C78A74C8888B85886E00306953C2C006C78A72BC5A357294AAA6E63381B843350EEFA3" , "CAP-GY": "0E4C7DEB60A46D8BDD0F37194D8DEA2A3A7F49DE55E258CDDB7836194DFEEB5C3A7D48D954E659BEDD08366C4DFEEA5E3D0E49D854E258BEDC79366B4D8AEA213B0A48AD53E058CDDD7A371C4D8CEA5E3B0A4EA9549D59BFDD7A36194BFCEA5E3B0A49D8549558BBDA7837684D81EA5E3B0A4EA9549258B9DC09366E4D8DEB2D3A0949D8559D58CDDD7A301B4DFEEA5E3A7849DA559D58CDDD7A301D0E4C7C98A8643CEAE83C022CB0788E79" , "ELE-SM": "6D8EDF5C18D7BF895F9AD3FA72DB44CB59BDEB692D918ACF59EDD2FA72A845BD59BFEA6E2C958BBC5F9DD28F72A844BF5ECCEB6F2C918ABC5EECD28872DC44C058C8EA1A2B938ACF5FEFD3FF72DA44BF58C8EC1E2CEE8BBD5FEFD2FA74AA44BF58C8EB692C948BBC58EDD28F73AA44BF58C8EC1E2CE18ABB5E9CD28D72DB45CC59CBEB6F2DEE8ACF5FEFD4F872A844BF59BAEB6D2DEE8ACF5FEFD4FE6D8EDE2FD017EEE86AA9E6CF8F2E2098" , "ENEDO-FH": "39DBC573618EBDE1554506E47ED8076F0DE8F14654C888A7533207E47EAB06190DEAF04155CC89D4554207917EAB071B0A99F14055C888D4543307967EDF07640C9DF03552CA88A7553006E17ED9071B0C9DF63155B789D5553007E478A9071B0C9DF14655CB89D4544206E479A9066B0DE3F03554C88EA3544007907FD8076C0CEEF14655CB89D2554F07E47EAB01190C9DF03555BA89D0554F07E47EAB011F39DBC400A94EEC80607633D1832D633C" , "ENEL": "E35DB9AF9BDE77BD91D6CC9E9F9E4274D76E8D9AAE9842FB97A1CD9E9FED4302D76C8C9DAF9C438891D1CDEB9FED4200D01F8D9CAF98428890A0CDEC9F99427FD61B8CE9A89A42FB91A3CC9B9F9F4200D61B8AEDAFE7438991A3CD9E99EF4200D61B8D9AAF9B438890A6CD9E9FED4404D76B8C9DAFEB428C91D0CCED9EEE4375D6648CE9AE9844F991A3CD9E9E9F4377D6648CE9AE9844FFE35DB8DC531E26DCA4E5F9AB626B2627" , "EDP-PL": "70622EA13CB267E0F06E66515AC3FE1044511A9409F452A6F61967515AB0FF6644531B9308F053D5F06967245AB0FE6443201A9208F452D5F11867235AC4FE1B45241BE70FF652A6F01B66545AC2FE6445241DE3088B53D4F01B67515CB2FE6445241A94088652D0F71967275BB5FE6445241DE3088452D2F16867265AC3FF1744271A92098B52A6F01B61535AB0FE6444561A90098B52A6F01B615570622FD2F4723681C55D5364A7369A43" , "GAZFP": "FA53D0C1FDACAF53B3FF00850DD35946CE60E4F4C8EA9A15B58801850DA05830CE62E5F3C9EE9B66B3F801F00DA05932C911E4F2C9EA9A66B28901F70DD4594DCF15E587CEE89A15B38A00800DD25932CF15E383C9959B67B38A01850BA25932CF15E4F6C99D9A12B2FA01F30DA05932C911E4F7C89E9B66B3FD01F60CD35831CE60E5F8C8EA9A15B58801850DA05840CE62E5F8C8EA9A15B58EFA53D1B2356CFE3286CC35B0F0263D15" , "ENI": "2F0BCD960B092FE068EAB4348268221C1B38F9A33E4F1AA66E9DB534821B236A1B3AF8A43F4B1BD568EDB541821B22681C49F9A53F4F1AD5699CB546826F22171A4DF8D0384D1AA6689FB431826922681A4DFED43F301BD4689FB534841922681A4DF9A33F4C1BD9689FB534841F23181A39F9A33E381AD569ECB437836E22171A4DF8D0384D1AA6689FB446836C22171A4DF8D0384B2F0BCCE5C3C97E815DD981017F9D464F" , "AMC1V": "D06C152A07A793CFC0D4815A4620D4C2E45F211F32E1A689C6A3805A4653D5B4E45D201833E5A7FAC0D3802F4653D4B6E32E211933E1A6FAC1A280284627D4C9E52A206C34E3A689C0A1815F4621D4B6E52A2668339EA7FBC0A1805A4051D4B6E52A211B33E3A7FCC6D6802A4653D4B6E32E211C3295A7FAC0D680294720D5B5E45F201332E1A689C6A3805A4653D5C4E45D201332E1A689C6A5D06C1459CF67C2AEF5E7B46FBBD5B091" , "E1S": "3358AD56470BBA3099D9DD76517020BA076B9963724D8F769FAEDC76510321CC0769986473498E0599DEDC03510320CE001A9965734D8F0598AFDC04517720B1061E9810744F8F7699ACDD73517120CE061E9E1473328E0499ACDC76570120CE061E9963743A8F0399ACDC76570721BE066A9963723A8F0598DFDD75507620B1061E9810744F8F7699ACDD04507420B1061E981074493358AC258FCBEB52ACEAE843AC8544EA" , "ERGIT": "C2E54657737FE6D8233639E07FFB2C32F6D672624639D39E254138E07F882D44F6D47365473DD2ED233138957F882C46F1A772644739D3ED224038927FFC2C39F7A37311403BD39E234339E57FFA2C46F7A375154746D2EC234338E0798A2C46F7A37262464DD2EF223C38927F882C46F1A77261464DD2ED233438937EFB2D45F6D6736E4639D39E254138E07F882D34F6D4736E4639D39E2547C2E54724BBBFB7BA16050CD5820E4862" , "ERSTEBANK": "7AF5EA33D8C156364DCD4C40F3C8D0C34EC6DE06ED8763704BBA4D40F3BBD1B54EC4DF01EC8362034DCA4D35F3BBD0B749B7DE00EC8763034CBB4D32F3CFD0C84FB3DF75EB8563704DB84C45F3C9D0B74FB3D971ECF862024DB84D40F5B9D0B74FB3DE06EDF363054DCA4C33F2CFD1C04EB0DE71ED8763704BBC4C30F3CFD1C44FC4DF06ECF462734CCD4D3FF3BBD0B749B1DF75ED8762024CCF4D3FF3BBD0B749B77AF5EB401001075478FE79750E3DB493" , "CRYO-NA": "6D0D61A6193A11FE78B7545BBB6F74AB593E55932C7C24B87EC0555BBB1C75DD593C54942D7825CB78B0552EBB1C74DF5E4F55952D7C24CB79C15529BB6874A0584B54E02A7E24B878C2545EBB6E74DF584B52E42D0325CA78C2555BBD1E74DF584B55952C0824C779C25259BA1F75A8584B54E02A7825C878B65428BB6B74AC593855E32D0924C778C2555BBD1E74DF584B55922D0B24C778C2555BBD186D0D60D5D1FA409C4D84616E469A10FB" , "EI-FP": "40888CC08953F08EF00FAA5D3BBE3D2D74BBB8F5BC15C5C8F678AB5D3BCD3C5B74B9B9F2BD11C4BBF008AB283BCD3D5973CAB8F3BD15C5BBF179AB2F3BB93D2675CEB986BA17C5C8F07AAA583BBF3D5975CEBF82BD6AC4BAF07AAB5D3DCF3D5975CEB8F5BD6AC2CAF10AAB2B3BCD3D5973CAB8F6BC61C4BBF00DAB2E3ABE3C5A74BBB9F9BC15C5C8F678AB5D3BCD3C2B74B9B9F9BC15C5C8F67E40888DB34193A1ECC53C9F68C64B597D" , "ESSF": "AE1327A1E2C89552749ACD18B771F4339A201394D78EA01472EDCC18B702F5459A221293D68AA167749DCC6DB702F4479D511392D68EA06775ECCC6AB776F4389B5512E7D18CA01474EFCD1DB770F4479B5514E3D6F1A16674EFCC18B100F4479B551394D7FBA061759FCC18B702F2439A251293D6FDA063749CCD6BB601F5329B2A12E7D78EA61674EFCC18B670F5309B2A12E7D78EA610AE1326D22A08C43041A9F82D4A849063" , "COLREUR": "037F2ACC911BAD69EDEBD555C871B98F374C1EF9A45D982FEB9CD455C802B8F9374E1FFEA559995CEDECD420C802B9FB303D1EFFA55D985CEC9DD427C876B98436391F8AA25F982FED9ED550C870B9FB3639198EA522995DED9ED455CE00B9FB36391EFFA55D992AEDEAD526C871B98F36391F8AA259995FEDEAD526C875B988374A1E89A5289850ED9ED455CE00B9FB36391EF8A52A9850ED9ED455CE06037F2BBF59DBFC0BD8D8E0603584DDDF" , "LCOC-IM": "A1D93366D70F0550E3D90591F3DF3F5A95EA0753E2493016E5AE0491F3AC3E2C95E80654E34D3165E3DE04E4F3AC3F2E929B0755E3493065E2AF04E3F3D83F51949F0620E44B3016E3AC0594F3DE3F2E949F0024E3363164E3AC0491F5AE3F2E949F0725E33C3116E2D90393F2D33E2C949F0620E44D3166E3D805E2F3DB3F5D95EC0723E33C3069E3AC0491F5AE3F2E949F0752E33E3069E3AC0491F5A8A1D932151FCF5432D6EA30A40E2A5B0A" , "EUS3-IM": "7EE17D421A3267A002524B9A00E79C754AD249772F7452E604254A9A00949D034AD048702E70539502554AEF00949C014DA349712E74529503244AE800E09C7E4BA74804297652E602274B9F00E69C014BA74E002E0B539402274A9A06969C014BA749772F07529304524D9801EB9D034BA748042970539602534BE900E39C724AD449072E01529902274A9A06969C014BA749762E03529902274A9A06907EE17C31D2F236C237617EAFFD12F825" , "USE3-IM": "A4C13C21827F725F0570CCC2AFBE6EB990F20814B73947190307CDC2AFCD6FCF90F00913B63D466A0577CDB7AFCD6ECD97830812B639476A0406CDB0AFB96EB291870967B13B47190505CCC7AFBF6ECD91870F63B646466B0505CDC2A9CF6ECD91870914B74C466A0370CAC0AEB26FCF91870967B13D46690571CCB1AFBA6EBE90F40864B64C47660505CDC2A9CF6ECD91870815B64E47660505CDC2A9C9A4C13D524ABF233C3043F9F7524B0AE8" , "USE5-IM": "B120AF66AC83AA2E923CC9DD027B1C3E85139B5399C59F68944BC8DD02081D4885119A5498C19E1B923BC8A802081C4A82629B5598C59F1B934AC8AF027C1C3584669A209FC79F689249C9D8027A1C4A84669C2498BA9E1A9249C8DD040A1C4A84669A5399B09E1B943ACFDF03771D4884669A209FC19E18923DC9AE027F1C3985159B2398B09F179249C8DD040A1C4A84669B5298B29F179249C8DD040CB120AE156443FB4DA70FFCE8FF8E786F" , "5CH6-GY": "547FBE784AA0E164834C8217E4EFFFC3604C8A4D7FE6D422853B8317E49CFEB5604E8B4A7EE2D551834B8362E49CFFB7673D8A4B7EE6D451823A8365E4E8FFC861398B3E79E4D42283398212E4EEFFB761398D3A7E99D55083398317E29EFFB761398D4D7E93D55C85498415E5EDFFC861398B3E79E2D552834D8264E4EBFFC4604A8A3D7E93D45D83398317E29EFFB761398A4C7E91D45D83398317E298547FBF0B8260B007B67FB722191A9B92" , "AIGA": "D6E68CDEC2D72654192A91EDA6FC527CE2D5B8EBF79113121F5D90EDA68F530AE2D7B9ECF6951261192D9098A68F5208E5A4B8EDF6911361185C909FA6FB5277E3A0B998F1931312195F91E8A6FD5208E3A0BF9CF6EE1260195F90EDA08D5208E3A0B8EFF6EE1263182890EDA68F540CE2D0B9ECF6E21365192C919EA78C537DE3DFB998F7911510195F90EDA7FD537FE3DFB998F7911516D6E68DAD0A1777372C19A4D85B09362D" , "AIGAIM": "8EE7E9E52B22EEF83EA296015FBF4B73BAD4DDD01E64DBBE38D597015FCC4A05BAD6DCD71F60DACD3EA597745FCC4B07BDA5DDD61F64DBCD3FD497735FB84B78BBA1DCA31866DBBE3ED796045FBE4B07BBA1DAA71F1BDACC3ED7970159CE4B07BBA1DDD41F1BDACF3FA0967E5ECE4B07BBA1DAA71F14DBCA3FA497765FBF4A74BAA2DDD61E1BDBBE3ED791035FCC4B07BAD3DDD41E1BDBBE3ED791058EE7E896E3E2BF9B0B91A334A24A2F22" , "OESA-GY": "6CE78C3C33E7C3323ECDCEA38FE8868758D4B80906A1F67438BACFA38F9B87F158D6B90E07A5F7073ECACFD68F9B86F35FA5B80F07A1F6073FBBCFD18FEF868C59A1B97A00A3F6743EB8CEA68FE986F359A1BF7E07DEF7063EB8CFA3899986F359A1B87A07D2F6013FCFC8A18EEA868C59A1B97A00A5F7043ECCCED08FEC868058D2B87907D4F60B3EB8CFA3899986F359A1B80807D6F60B3EB8CFA3899F6CE78D4FFB2792510BFEFB96721DE2D6" , "BRNT-IM": "6FC0EC390B6E460523E8A39392D656595BF3D80C3E287343259FA29392A5572F5BF1D90B3F2C723023EFA2E692A5562D5C82D80A3F287330229EA2E192D156525A86D97F382A7343239DA39692D7562D5A86DF7B3F577231239DA29394A7562D5A86D80B3E5C724023EFA59193DA572F5A86D97F382C723323E9A3E092D2565E5BF5D87C3F5D733C239DA29394A7562D5A86D80D3F5F733C239DA29394A16FC0ED4AC3AE176616DB96A66F233208" , "COFF-IM": "2FAF967579F03AD9FFEA185D18F5A4AA1B9CA2404CB60F9FF99D195D1886A5DC1B9EA3474DB20EECFFED19281886A4DE1CEDA2464DB60FECFE9C192F18F2A4A11AE9A3334AB40F9FFF9F185818F4A4DE1AE9A5374DC90EEDFF9F195D1E84A4DE1AE9A2464DB60EEFFEEF1E5F19F9A5DC1AE9A3334AB20EEFFFEB182E18F1A4AD1B9AA2304DC30FE0FF9F195D1E84A4DE1AE9A2414DC10FE0FF9F195D1E822FAF9706B1306BBACAD92D68E500C0FB" , "COTN-MI": "5491A22B7534AA1CCFB77ACBBF78856F60A2961E40729F5AC9C07BCBBF0B841960A0971941769E29CFB07BBEBF0B851B67D3961841729F29CEC17BB9BF7F856461D7976D46709F5ACFC27ACEBF79851B61D79169410D9E28CFC27BCBB909851B61D7961841729F28CEC17CC9BE09846461D7976D46769E2ACFB67AB8BF7C856860A4966E41079F25CFC27BCBB909851B61D7961F41059F25CFC27BCBB90F5491A358BDF4FB78FA844FFE428DE139" , "4RUP-GY": "1C74B4632CBB4950188050726B665B792847805619FD7C161EF751726B155A0F2845815118F97D65188751076B155B0D2F36805018FD7C6519F651006B615B72293281251FFF7C1618F550776B675B0D2932872118827D6418F551726D175B0D2932875719897C65188356706A645B72293281251FF97D66188150016B625B7E2841802618887C6918F551726D175B0D29328057188A7C6918F551726D111C74B510E47B18342DB3654796933F2F" , "SNGA-IM": "D972757461FD23012BFA127FE7D65F19ED41414154BB16472D8D137FE7A55E6FED43404655BF17342BFD130AE7A55F6DEA30414755BB16342A8C130DE7D15F12EC34403252B916472B8F127AE7D75F6DEC34463655C417352B8F137FE1A75F6DEC34404755B817362AF8147DE6DA5E6FEC34403252BF17372BFB120CE7D25F1EED47413155CE16382B8F137FE1A75F6DEC34414055CC16382B8F137FE1A1D9727407A93D72651EC9274A1A233B4F" , "4RT4-GY": "71E58FEA47B4FD0A0FFF17715B9A18C445D6BBDF72F2C84C098816715BE919B245D4BAD873F6C93F0FF816045BE918B042A7BBD973F2C83F0E8916035B9D18CF44A3BAAC74F0C84C0F8A17745B9B18B044A3BCA8738DC93E0F8A16715DEB18B044A3BCDE7286C83E09F811735A9818CF44A3BAAC74F6C93C0FFE17025B9E18C345D0BBAF7387C8330F8A16715DEB18B044A3BBDE7385C8330F8A16715DED71E58E998F74AC6E3ACC2244A66F7C92" , "XBJA": "DDDEA427683A160F1076740CC5B72921E9ED90125D7C23491601750CC5C42857E9EF91155C78223A10717579C5C42955EE9C90145C7C233A1100757EC5B0292AE89891615B7E234910037409C5B62955E89897655C03223B1003750CC3C62955E898911F5C08224E1174750CC5C42F51E9E891155C0F233E1070747FC4C72820E8E791615D7C254B1003750CC4B62822E8E791615D7C254DDDDEA554A0FA476B2545413938424D77" , "LNOE-GY": "AAFBB83E21F52F7800C14923890CC4AD9EC88C0B14B31A3E06B64823897FC5DB9ECA8D0C15B71B4D00C64856897FC4D999B98C0D15B31A4D01B74851890BC4A69FBD8D7812B11A3E00B44926890DC4D99FBD8B7C15CC1B4C00B448238F7DC4D99FBD8C7D15B01B3E01C74F21880EC4A69FBD8D7812B71B4E00C049508908C4AA9ECE8C7B15C61A4100B448238F7DC4D99FBD8C0A15C41A4100B448238F7BAAFBB94DE9357E1C35F27C1674F9A0FB" , "XBJD-GY": "7B80F24233D48C93C07A11E0E2EF88344FB3C6770692B9D5C60D10E0E29C89424FB1C7700796B8A6C07D1095E29C884048C2C6710792B9A6C10C1092E2E8883F4EC6C7040090B9D5C00F11E5E2EE88404EC6C10007EDB8A7C00F10E0E49E88404EC6C77A07E6B8D2C17D17E2E3ED883F4EC6C7040096B8A5C07B1193E2EB88334FB5C60707E7B9AAC00F10E0E49E88404EC6C67607E5B9AAC00F10E0E4987B80F331FB14DDF7F54924D51F1AEC62" , "4RUH-GY": "84C8DED0A4DBE78D91FE68BA5E9A49AAB0FBEAE5919DD2CB978969BA5EE948DCB0F9EBE29099D3B891F969CF5EE949DEB78AEAE3909DD2B8908869C85E9D49A1B18EEB96979FD2CB918B68BF5E9B49DEB18EED9290E2D3B9918B69BA58EB49DEB18EEDE491E9D2B890F56EB85F9849A1B18EEB969799D3BB91FF68C95E9E49ADB0FDEA9590E8D2B4918B69BA58EB49DEB18EEAE490EAD2B4918B69BA58ED84C8DFA36C1BB6E9A4CD5D8FA36F2DFC" , "NGASP": "11047F939CBEE3C98118E6147249AED125374BA6A9F8D68F876FE714723AAFA725354AA1A8FCD7FC811FE761723AAEA522464BA0A8F8D6FC806EE766724EAEDA24424AD5AFFAD68F816DE6117248AEA524424CD1A887D7FD816DE7147438AEA524424BD6A889D7F88118E762723AAEA522464BA5A98CD7FC811AE7677349AFA625374AAAA9F8D68F876FE714723AAFD725354AAAA9F8D68F876911047EE0547EB2ACB42BD3218FBCCA86" , "OD7M-GY": "FD46B48B18904FD57E019BFCE90E4610C97580BE2DD67A9378769AFCE97D4766C97781B92CD27BE07E069A89E97D4664CE0480B82CD67AE07F779A8EE909461BC80081CD2BD47A937E749BF9E90F4664C80087C92CA97BE17E749AFCEF7F4664C80080CD2CA47CE27F769DFEE80C461BC80081CD2BD27BE37E009B8FE90A4617C97380CE2CA37AEC7E749AFCEF7F4664C80080BF2CA17AEC7E749AFCEF79FD46B5F8D0501EB04B32AEC914FB2247" , "VZLE": "3BE70C564B00ED03F0A2641C74D89C020FD438637E46D845F6D5651C74AB9D740FD639647F42D936F0A5656974AB9C7608A538657F46D836F1D4656E74DF9C090EA139107844D845F0D7641974D99C760EA13F147F39D937F0D7651C72A99C760EA139607E41D940F1A4651C74AB9A720FD139647F35D832F0A4646F75A89D030EDE39107E46DE47F0D7651C75D99D010EDE39107E46DE413BE70D2583C0BC66C5915129892DF855" , "SOIL-IM": "512BC9A9D8A266E5055C42741A4B766F6518FD9CEDE453A3032B43741A387719651AFC9BECE052D0055B43011A38761B6269FD9AECE453D0042A43061A4C7664646DFCEFEBE653A3052942711A4A761B646DFAEBEC9B52D1052943741C3A761B646DFC9AECE452DC042C44761B477719646DFCEFEBE052D3055D42071A4F7668651EFDECEC9153DC052943741C3A761B646DFD9DEC9353DC052943741C3C512BC8DA10623780306F7741E7BE1238" , "4RTF": "D848AB21694D2B9AFBF5AA02B086A402EC7B9F145C0B1EDCFD82AB02B0F5A574EC799E135D0F1FAFFBF2AB77B0F5A476EB0A9F125D0B1EAFFA83AB70B081A409ED0E9E675A091EDCFB80AA07B087A476ED0E98635D741FAEFB80AB02B6F7A476ED0E98155C7F1EAEFAF0AB02B0F5A272EC7E9E135D781EABFBF3AA71B1F6A503ED719E675C0B18DEFB80AB02B187A501ED719E675C0B18D8D848AA52A18D7AFFCEC69F374D73C055" , "XBJQ-GY": "FDB21E50AB0BC13DA2ADCD00801D742BC9812A659E4DF47BA4DACC00806E755DC9832B629F49F508A2AACC75806E745FCEF02A639F4DF408A3DBCC72801A7420C8F42B16984FF47BA2D8CD05801C745FC8F42D129F32F509A2D8CC00866C745FC8F42B689F39F57CA2AFCB02811F7420C8F42B169849F50BA2ACCD738019742CC9872A159F38F404A2D8CC00866C745FC8F42A649F3AF404A2D8CC00866AFDB21F2363CB9058979EF8357DE8107C" , "OD7Q-GY": "03B9821BC0909EA5813B1F79A053957C378AB62EF5D6ABE3874C1E79A020940A3788B729F4D2AA90813C1E0CA020950830FBB628F4D6AB90804D1E0BA054957736FFB75DF3D4ABE3814E1F7CA052950836FFB159F4A9AA91814E1E79A622950836FFB65DF4A4AD928139197BA151957736FFB75DF3D2AA93813A1F0AA057957B378CB65EF4A3AB9C814E1E79A622950836FFB62FF4A1AB9C814E1E79A62403B983680850CFC0B4082A4C5DA6F12B" , "SOYB-IM": "BF74B0C48B4934C130C59ACE854AEF4A8B4784F1BE0F018736B29BCE8539EE3C8B4585F6BF0B00F430C29BBB8539EF3E8C3684F7BF0F01F431B39BBC854DEF418A328582B80D018730B09ACB854BEF3E8A328386BF7000F530B09BCE833BEF3E8A3285F7BF0F01F831C49CCC8446EE3C8A328582B80B00F730C49ABD854EEF4D8B418481BF7A01F830B09BCE833BEF3E8A3284F0BF7801F830B09BCE833DBF74B1B7438965A405F6AFFB78BF8B1D" , "ETT1V": "1B0932B3877AF0A1A9EB9E3086F4E15F2F3A0686B23CC5E7AF9C9F308687E0292F380781B338C494A9EC9F458687E12B284B0680B33CC594A89D9F4286F3E1542E4F07F5B43EC5E7A99E9E3586F5E12B2E4F01F1B343C495A99E9F308085E12B2E4F0686B24EC595AFE99F408687E12B284B0685B248C494A9E99F4387F4E0282F3A078AB23CC5E7AF9C9F308687E0592F38078AB23CC5E7AF9A1B0933C04FBAA1C49CD8AB057B018508" , "EUROB-LI": "9330AB67A1682DBC75256D1645406220A7039F52942E18FA73526C1645336356A7019E55952A198975226C6345336254A0729F54952E188974536C644547622BA6769E21922C18FA75506D1345416254A67698259551198875506C1643316254A6769F52945D188E74506D6242316351A7099E21942E1EFE74206C6244406223A6059F52952D198F752F6C1645336456A6769E21955C198D752F6C16453364509330AA1469A87CDA40165823B8B50674" , "ECMPA-NA": "BB1B4D7A99976FDFDE79B2B85B04CF5F8F28794FACD15A99D80EB3B85B77CE298F2A7848ADD55BEADE7EB3CD5B77CF2B88597949ADD15AEADF0FB3CA5B03CF548E5D783CAAD35A99DE0CB2BD5B05CF2B8E5D7E38ADAE5BEBDE0CB3B85D75CF2B8E5D794FADA45B9BDE7AB2CF5C75CE288F2A783CACD15C9DDF7CB3CC5A04CF5C8E2E794FADD25BECDE73B3B85B77C9298E5D783CADA35BEEDE73B3B85B77C92FBB1B4C0951573EB9EB4A878DA6F1AB0B" , "ERF-FP": "B79F8B8A06151CB37968ECAFA382DDEC83ACBFBF335329F57F1FEDAFA3F1DC9A83AEBEB832572886796FEDDAA3F1DD9884DDBFB932532986781EEDDDA385DDE782D9BECC355129F5791DECAAA383DD9882D9B8C8322C2887791DEDAFA5F3DD9882D9BFBF332728857E1FECDFA387DD9882D9B8C832232981786EEDD8A382DCEB83DABFB9332C29F5791DEBADA3F1DD9883ABBFBB332C29F5791DEBABB79F8AF9CED54DD54C5BD99A5E77B9B8" , "EUC-GY": "C1B445FCEFDA2FA57364A572DDD325DDF58771C9DA9C1AE37513A472DDA024ABF58570CEDB981B907363A407DDA025A9F2F671CFDB9C1A907212A400DDD425D6F4F270BADC9E1AE37311A577DDD225A9F4F276BEDBE31B917311A472DBA225A9F4F271C9DAEF1B967413A503DDDF25A9F4F276BEDBEC1A977262A405DDD324DAF5F171CFDAE31AE37311A270DDA025A9F58071CDDAE31AE37311A276C1B4448F271A7EC34657904720264189" , "EURN-BB": "A64419A4622E38DB5A1F1A18310F761592772D9157680D9D5C681B18317C776392752C96566C0CEE5A181B6D317C766195062D9756680DEE5B691B6A3108761E93022CE2516A0D9D5A6A1A1D310E766193022AE656170CEF5A6A1B18377E766193022D91571B0DE95B691C1A3008771593022CE2516C0CED5A1E1A6B310B761292712DE1561D0DE25A6A1B18377E766193022D90561F0DE25A6A1B183778A64418D7AAEE69BD6F2C2F2DCCFA1241" , "ENX-FP": "4949AE75E02EE111A71B797E9755F91E7D7A9A40D568D457A16C787E9726F8687D789B47D46CD524A71C780B9726F96A7A0B9A46D468D424A66D780C9752F9157C0F9B33D36AD457A76E797B9754F96A7C0F9D37D417D525A76E787E9124F96A7C0F9A40D46BD429A06C790E9750F96A7C0F9D37D418D423A61D78099755F8197D0C9A46D517D457A76E7E7C9726F96A7D7D9A44D517D457A76E7E7A4949AF0628EEB07792284C4B6AA09D4A" , "ECP-FP": "1F3B23A8BF5076F91B7F74335F6544F42B08179D8A1643BF1D0875335F1645822B0A169A8B1242CC1B7875465F1644802C79179B8B1643CC1A0975415F6244FF2A7D16EE8C1443BF1B0A74365F6444802A7D10EA8B6942CD1B0A7533591444802A7D179D8B6343C91C0874435F6044802A7D10EA8B6643CB1A7975445F6545F32B7E179B8A6943BF1B0A73315F1644802B0F17998A6943BF1B0A73371F3B22DB7790279F2E4C4106A29020A0" , "EUCAR-FP": "B2CFC82D27861D44C15F91DEB931B57B86FCFC1812C02802C72890DEB942B40D86FEFD1F13C42971C15890ABB942B50F818DFC1E13C02871C02990ACB936B5708789FD6B14C22802C12A91DBB930B50F8789FB6F13BF2970C12A90DEBF40B50F8789FC1812B32977C05D90AABE40B47F87FFFD6B12C02E06C05A90AAB831B57887FAFC1813C32977C15590DEB942B30D8789FD6B13B22975C15590DEB942B30BB2CFC95EEF464C22F46CA4EB44C4D12F" , "ETL-FP": "1F081BC42668C262791B842A3F06BC7B2B3B2FF1132EF7247F6C852A3F75BD0D2B392EF6122AF657791C855F3F75BC0F2C4A2FF7122EF757786D85583F01BC702A4E2E82152CF724796E842F3F07BC0F2A4E28861251F656796E852A3977BC0F2A4E2FF1135CF6217E6C845A3F03BC0F2A4E2886125EF750781D855D3F06BD7C2B4D2FF71351F724796E83283F75BC0F2B3C2FF51351F724796E832E1F081AB7EEA893044C28B11FC2F3D82F" , "EVN-AV": "978F61279C700CBEE4963BE74C922684A3BC5512A93639F8E2E13AE74CE127F2A3BE5415A832388BE4913A924CE126F0A4CD5514A836398BE5E03A954C95268FA2C95461AF3439F8E4E33BE24C9326F0A2C95265A849388AE4E33AE74AE326F0A2C95512A94638FBE3E13B904C9126F0A2C95265A846398CE5903A904C922783A3CA5514A94939F8E4E33CE54CE126F0A3BB5516A94939F8E4E33CE3978F605454B05DD9D1A50ED2B16742D1" , "EVK-GY": "E169810DCFC6F74BE51AAE8EB1AC2F96D55AB538FA80C20DE36DAF8EB1DF2EE0D558B43FFB84C37EE51DAFFBB1DF2FE2D22BB53EFB80C27EE46CAFFCB1AB2F9DD42FB44BFC82C20DE56FAE8BB1AD2FE2D42FB24FFBFFC37FE56FAF8EB7DD2FE2D42FB538FAF0C309E26DAEFFB1A02FE2D42FB24FFBF0C279E41CAFF9B1AC2E91D52CB53EFAFFC20DE56FA98CB1DF2FE2D55DB53CFAFFC20DE56FA98AE169807E0706A62CD0299BBB4C594BC3" , "EVT": "D6F105B0B89E9068FB4412470C17CD57E2C231858DD8A52EFD3313470C64CC21E2C030828CDCA45DFB4313320C64CD23E5B331838CD8A55DFA3213350C10CD5CE3B730F68BDAA52EFB3112420C16CD23E3B736F28CA7A45CFB3113470A66CD23E3B731858DA8A55CFB3113470A60CC53E3C331858DAFA55DFA4212440D11CD5CE3B730F68BDAA52EFB3112350D13CD5CE3B730F68BDCD6F104C3705EC10FCE772772F1E2A902" , "EVSB": "E42727493525E8DFCA3779675C75D6D7D014137C0063DD99CC4078675C06D7A1D016127B0167DCEACA3078125C06D6A3D765137A0163DDEACB4178155C72D6DCD161120F0661DD99CA4279625C74D6A3D161140B011CDCEBCA4278675A04D6A3D161137C0013DDECCB3678675C06D0A7D011127B0110DDEECA3179145D05D7D6D11E120F0063DB9BCA4278675D74D7D4D11E120F0063DB9DE427263AFDE5B9B8FF044C52A180B282" , "EXO-IM": "8C509982557D4DC4FAC9F4EF79D5190DB863ADB7603B7882FCBEF5EF79A6187BB861ACB0613F79F1FACEF59A79A61979BF12ADB1613B78F1FBBFF59D79D21906B916ACC466397882FABCF4EA79D41979B916AAC0614479F0FABCF5EF7FA41979B916ADB760457982FDBEF49078A41979B916AAC0614B78F6FBCFF59879D5180AB815ADB160447882FABCF3ED79A61979B864ADB360447882FABCF3EB8C5098F19DBD1CA3CFFAC1DA84207D58" , "BGX-GY": "E5E2417E8F471B8E683ADFA29E360F67D1D1754BBA012EC86E4DDEA29E450E11D1D3744CBB052FBB683DDED79E450F13D6A0754DBB012EBB694CDED09E310F6CD0A47438BC032EC8684FDFA79E370F13D0A4723CBB7E2FBA684FDEA298470F13D0A4754CBB702EB66F4DDFD39E3A0F13D0A4723CBB712EBC693CDED59E360E60D1A7754DBA7E2EC8684FD8A09E450F13D1D6754FBA7E2EC8684FD8A6E5E2400D47874AE95D09EA9763C36B32" , "ECDC-GY": "16C72B24BBC2CCFACE3A5E1CD058D04522F41F118E84F9BCC84D5F1CD02BD13322F61E168F80F8CFCE3D5F69D02BD03125851F178F84F9CFCF4C5F6ED05FD04E23811E628886F9BCCE4F5E19D059D031238118668FFBF8CECE4F5F1CD629D03123811F118FF1F8CECF3A581ED15AD04E23811E628880F8CCCE3B5E6FD05CD04222F21F618FF1F9C3CE4F5F1CD629D03123811F108FF3F9C3CE4F5F1CD62F16C72A5773029D9DFB096B292DADB410" , "MMK1-GY": "DFE4527A5778A2A58542274A8FD0B630EBD7664F623E97E38335264A8FA3B746EBD56748633A96908545263F8FA3B644ECA66649633E9790843426388FD7B63BEAA2673C643C97E38537274F8FD1B644EAA26138634196918537264A89A1B644EAA2663E633C96E7834021488ED2B63BEAA2673C643A9693854327398FD4B637EBD1663F634B979C8537264A89A1B644EAA2664E6349979C8537264A89A7DFE453099FB8F3C2B071127F7225D265" , "ROX-GY": "11022FE60379284C83A0551016329DA525311BD3363F1D0A85D7541016419CD325331AD4373B1C7983A7546516419DD122401BD5373F1D7982D6546216359DAE24441AA0303D1D0A83D5551516339DD124441CA437401C7883D5541010439DD124441AD4373F1D7484D75561163E9DD124441CA4374F1D7E82A6546716329CA225471BD536401D0A83D5521216419DD125361BD736401D0A83D5521411022E95CBB97924B6936025EBC7F9FF" , "ESNB-GY": "11F1ED7E35A8E7DCC9805F680D91990425C2D94B00EED29ACFF75E680DE2987225C0D84C01EAD3E9C9875E1D0DE2997022B3D94D01EED2E9C8F65E1A0D96990F24B7D83806ECD29AC9F55F6D0D90997024B7DE3C0191D3E8C9F55E680BE0997024B7D94B009BD399C881596A0C93990F24B7D83806EAD3EAC9815F1B0D95990325C4D93B019BD2E5C9F55E680BE0997024B7D94A0199D2E5C9F55E680BE611F1EC0DFD68B6B4FCB36A5DF064FD5E" , "XONA-GY": "590FFDD077986A2491DAC9F3FD87533E6D3CC9E542DE5F6297ADC8F3FDF452486D3EC8E243DA5E1191DDC886FDF4534A6A4DC9E343DE5F1190ACC881FD8053356C49C89644DC5F6291AFC9F6FD86534A6C49CE9243A15E1091AFC8F3FBF6534A6C49C8E843DE5E6190D8CFF1FC8553356C49C89644DA5E1291DBC980FD8353396D3AC99543AB5F1D91AFC8F3FBF6534A6C49C9E443A95F1D91AFC8F3FBF0590FFCA3BF583B4CA4E9FCC600723764" , "F-SECURE": "F713342254F7D0F0B3E210A2C0FF01C6C320001761B1E5B6B59511A2C08C00B0C322011060B5E4C5B3E511D7C08C01B2C451001160B1E5C5B29411D0C0F801CDC255016467B3E5B6B39710A7C0FE01B2C255076060CEE4C4B39711A2C68E01B2C255001466B3E5C3B2E410D7C0FF01C6C326016461B1E3B2B2E711D6C1FF01C5C226001760B2E4C3B3E811A2C08C07B0C255016460C3E4C1B3E811A2C08C07B6F71335519C37819886D125973D0A659C" , "FB2A-GY": "0D2EB31D6E0C94A39923A385108BEBE7391D87285B4AA1E59F54A28510F8EA91391F862F5A4EA0969924A2F010F8EB933E6C872E5A4AA1969855A2F7108CEBEC3868865B5D48A1E59956A380108AEB933868805F5A35A0979956A28516FAEB933868872B5A3EA7919821A5871189EBEC3868865B5D4EA0959922A3F6108FEBE0391B87585A3FA19A9956A28516FAEB93386887295A3DA19A9956A28516FC0D2EB26EA6CCC5CBAC1096B0ED7E8FBD" , "ACTMI": "4F73541D3BC3AC4EE19548430782030F7B4060280E859908E7E2494307F102797B42612F0F81987BE192493607F1037B7C31602E0F85997BE0E34931078503047A35615B08879908E1E048460783037B7A35675F0FFA987AE1E0494301F3037B7A35602C0FF0997AE0E2483C07F1037B7C31602B0EF1987BE1974930068202787B4061240E859908E7E2494307F102097B4261240E859908E7E44F73556EF303FD26D4A67D76FA776755" , "FARON-FH": "889E5E28D3CB76AFC423E4E88E51D754BCAD6A1DE68D43E9C254E5E88E22D622BCAF6B1AE789429AC424E59D8E22D720BBDC6A1BE78D439AC555E59A8E56D75FBDD86B6EE08F43E9C456E4ED8E50D720BDD86D6AE7F2429BC456E5E88820D720BDD86A1EE7FA439DC556E4EB8920D650BCA66B6EE68D45EDC526E59C8F51D757BDAB6A1DE78E429CC429E5E88E22D122BDD86B6EE7FF429EC429E5E88E22D124889E5F5B1B0B27C7F110D1DD73A4B30E" , "EO-FP": "151EB16574BDCC5F9F081521F40ED03C212D855041FBF919997F1421F47DD14A212F845740FFF86A9F0F1454F47DD048265C855640FBF96A9E7E1453F409D0372058842347F9F9199F7D1524F40FD048205882274084F86B9F7D1421F27FD0482058855040FBFE1B9E0D1457F47DD048265C8553418FF86A9F0A1452F50ED14B212D845C41FBF919997F1421F47DD13A212F845C41FBF9199979151EB016BC7D9D37AA3B201409FBB466" , "FBD-ID": "6872890F3E617843EF765C3B6E7FC67F5C41BD3A0B274D05E9015D3B6E0CC7095C43BC3D0A234C76EF715D4E6E0CC60B5B30BD3C0A274D76EE005D496E78C6745D34BC490D254D05EF035C3E6E7EC60B5D34BA4D0A584C77EF035D3B680EC60B5D34BD390A534C77E8015C446F7EC60B5D34BA4D0A574D71EE705D4C6E7FC7785C37BD3C0B584D05EF035B396E0CC60B5C46BD3E0B584D05EF035B3F6872887CF6A1292BDA45690E938AA225" , "FDX-GY": "86DCEDB13874A40C3B20A440772FFA34B2EFD9840D32914A3D57A540775CFB42B2EDD8830C3690393B27A535775CFA40B59ED9820C3291393A56A5327728FA3FB39AD8F70B30914A3B55A445772EFA40B39ADEF30C4D90383B55A540715EFA40B39AD9870C4091343C57A4317723FA40B39ADEF30C42913E3A26A537772FFB33B299D9820D4D914A3B55A342775CFA40B2E8D9800D4D914A3B55A34486DCECC2F0B4F5650E1391758ADA9E6F" , "FELLOW-FH": "8A5CFD1B9987FA3B3F9D5E84732EAC96BE6FC92EACC1CF7D39EA5F84735DADE0BE6DC829ADC5CE0E3F9A5FF1735DACE2B91EC928ADC1CF0E3EEB5FF67329AC9DBF1AC85DAAC3CF7D3FE85E81732FACE2BF1ACE59ADBECE0F3FE85F84755FACE2BF1AC92DADB2CE783EED5E84732CABE0BE6AC923ACC1CF7D39EC5EF47329AD91BF6DC82EADB2CE7E3E9D5FFB735DACE2B918C85DACC1CE0F3E9F5FFB735DACE2B91E8A5CFC685147AB520AAE6BB18EDBC8CD" , "2FE-GY": "2000DB730F69019C70484B7322922E7A1433EF463A2F34DA763F4A7322E12F0C1431EE413B2B35A9704F4A0622E12E0E1342EF403B2F34A9713E4A0122952E711546EE353C2D34DA703D4B7622932E0E1546E8313B5035A8703D4A7324E32E0E1546E8413B5F35A9773F4B02229E2E0E1546E8313B5F34AE714E4A0422922F7D1445EF403A5034DA703D4C7122E12E0E1434EF423A5034DA703D4C772000DA00C7A950F5457B7E46DF674A21" , "RACE-IM": "0A8100844CA9E6875D08D36019A6E2573EB234B179EFD3C15B7FD26019D5E3213EB035B678EBD2B25D0FD21519D5E22339C334B778EFD3B25C7ED21219A1E25C3FC735C27FEDD3C15D7DD36519A7E2233FC733C67890D2B35D7DD2601FD7E2233FC735B67898D2B45C0ED56218AAE3213FC735C27FEBD2B15D09D31319A2E2503EB434C1789AD3BE5D7DD2601FD7E2233FC734B07898D3BE5D7DD2601FD10A8101F78469B7EE683BE655E453860C" , "FRU-GY": "9F332048731CDC62E7EE3FE755FBAC5BAB00147D465AE924E1993EE75588AD2DAB02157A475EE857E7E93E925588AC2FAC71147B475AE957E6983E9555FCAC50AA75150E4058E924E79B3FE255FAAC2FAA75130A4725E856E79B3EE7538AAC2FAA75147E462EE957E0993F9655F7AC2FAA75130A472AE950E6E83E9055FBAD5CAB76147B4625E924E79B38E55588AC2FAB0714794625E924E79B38E39F33213BBBDC8D0BD2DD0AD2A80EC800" , "CIN-SM": "4745D224E07F340322103ED3A52772927376E611D539014524673FD3A55473E47374E716D43D003622173FA6A55472E67407E617D439013623663FA1A52072997203E762D33B014522653ED6A52672E67203E166D446003722653FD3A35672E67203E617D446004625673FA6A45672E67203E166D449013123163FA4A52773957300E617D5460145226539D1A55472E67371E615D5460145226539D74745D35728BF656A17230BE658D216C9" , "FCA-IM": "004BD1644E1E10F5493C3F143B916A463478E5517B5825B34F4B3E143BE26B30347AE4567A5C24C0493B3E613BE26A323309E5577A5825C0484A3E663B966A4D350DE4227D5A25B349493F113B906A32350DE2267A2724C149493E143DE06A32350DE5527A2D24C44E4B3F6B3AE06A32350DE2267A2825C7483A3E633B916B41340EE5577B2725B3494938163BE26A32347FE5557B2725B349493810004BD01786DE419C7C0F0A21C6640E1D" , "FCT-IM": "DC1F7423DE172D2A481EFD041492BBDBE82C4016EB51186C4E69FC0414E1BAADE82E4111EA55191F4819FC7114E1BBAFEF5D4010EA51181F4968FC761495BBD0E9594165ED53186C486BFD011493BBAFE9594761EA2E191E486BFC0412E3BBAFE9594015EA24181E4F69FD7B15E3BBAFE9594761EA2118184918FC731492BADCE85A4010EB2E186C486BFA0614E1BBAFE82B4012EB2E186C486BFA00DC1F755016D77C437D2DC831E967DF80" , "FIA1S": "8113B7B9D6204BF77D930757A6CFBD21B520838CE3667EB17BE40657A6BCBC57B522828BE2627FC27D940622A6BCBD55B251838AE2667EC27CE50625A6C8BD2AB45582FFE5647EB17DE60752A6CEBD55B45584FBE2197FC37DE60657A0BEBD55B455838FE2197FC67B910622A6BCBD55B251838FE3127FC27D910624A7CFBC56B5208280E3667EB17BE40657A6BCBC27B5228280E3667EB17BE28113B6CA1EE01A9D48A032625B3AD979" , "SIS-GY": "A768D8FFA068897A0A35E7B824927BB1935BECCA952EBC3C0C42E6B824E17AC79359EDCD942ABD4F0A32E6CD24E17BC5942AECCC942EBC4F0B43E6CA24957BBA922EEDB9932CBC3C0A40E7BD24937BC5922EEBBD9451BD4E0A40E6B822E37BC5922EEDCC9451BC490D42E7C9249E7BC5922EEBBD945EBC480B33E6CF24927AB6932DECCC9551BC3C0A40E0BA24E17BC5935CECCE9551BC3C0A40E0BCA768D98C68A8D8103F06D28DD9671FE9" , "F3A-GR": "9E23928B7782D8364F1876343A5C0868AA10A6BE42C4ED70496F77343A2F091EAA12A7B943C0EC034F1F77413A2F081CAD61A6B843C4ED034E6E77463A5B0863AB65A7CD44C6ED704F6D76313A5D081CAB65A1C943BBEC024F6D77343C2D081CAB65A6BD44B1EC07486F76453A5B081CAB65A1C943B4ED044E1E77433A5C096FAA66A6B842BBED704F6D71363A2F081CAA17A6BA42BBED704F6D71309E2393F8BF42895C7A2B4301C7A96C30" , "FIS1V": "C5285D39BDE2C44576BF16B9548261C7F11B690C88A4F10370C817B954F160B1F119680B89A0F07076B817CC54F161B3F66A690A89A4F17077C917CB548561CCF06E687F8EA6F10376CA16BC548361B3F06E6E7B89DBF07176CA17B952F361B3F06E690F89DBF17670BD17C954F161B3F66A690F88D0F07076BD17CA558260B0F11B680088A4F10370C817B954F160C1F119680088A4F10370CEC5285C4A7522952F438C238CA977059F" , "FLE-FP": "14AB1F7B28E7FD79AD942E2756D258DF20982B4E1DA1C83FABE32F2756A159A9209A2A491CA5C94CAD932F5256A158AB27E92B481CA1C84CACE22F5556D558D421ED2A3D1BA3C83FADE12E2256D358AB21ED2C391CDEC94DADE12F2750A358AB21ED2B4D1CA4C94CAAE32E5756D758AB21ED2C391CD1C84BAC922F5056D259D820EE2B481DDEC83FADE1292556A158AB209F2B4A1DDEC83FADE1292314AB1E08E027AC1398A71B12AB273C87" , "FDR-SM": "93EA90A5107CAD259912C427E66A4C1FA7D9A490253A98639F65C527E6194D69A7DBA597243E99109915C552E6194C6BA0A8A496243A98109864C555E66D4C14A6ACA5E3233898639967C422E66B4C6BA6ACA3E7244599119967C527E01B4C6BA6ACA493244898179E65C552E71B4C6BA6ACA3E7244A98179814C550E66A4D18A7AFA496254598639967C325E6194C6BA7DEA494254598639967C32393EA91D6D8BCFC4FAC21F1121B9F2847" , "FNAC-FP": "E142DE8EF3C1D3665385FFC1146711D9D571EABBC687E62055F2FEC1141410AFD573EBBCC783E7535382FEB4141411ADD200EABDC787E65352F3FEB3146011D2D404EBC8C085E62053F0FFC4146611ADD404EDCCC7F8E75253F0FEC1121611ADD404EAB8C784E7575285F9C3156411DBD404EBC8C083E7505384FFB2146311DED577EACBC7F2E65F53F0FEC1121611ADD404EABAC7F0E65F53F0FEC11210E142DFFD3B01820C66B6CAF4E9927581" , "FNG-BB": "AE896BECA2C76A31D5C83A62D0AD01E59ABA5FD997815F77D3BF3B62D0DE00939AB85EDE96855E04D5CF3B17D0DE01919DCB5FDF96815F04D4BE3B10D0AA01EE9BCF5EAA91835F77D5BD3A67D0AC01919BCF58AE96FE5E05D5BD3B62D6DC01919BCF5FDA96825E06D2BF3A16D1AA01919BCF58AE96F15F03D4CE3B15D0AD00E29ACC5FDF97FE5F77D5BD3D60D0DE01919ABD5FDD97FE5F77D5BD3D66AE896A9F6A073B5BE0FB0F572D5865BD" , "FCC-SM": "41BDD64C01E00C9EDCC7BB625CB114FE758EE27934A639D8DAB0BA625CC21588758CE37E35A238ABDCC0BA175CC2148A72FFE27F35A639ABDDB1BA105CB614F574FBE30A32A439D8DCB2BB675CB0148A74FBE50E35D938AADCB2BA625AC0148A74FBE27A35D338ADDBB0BA175DC0148A74FBE50E35D639ACDDC1BA155CB115F975F8E27F34D939D8DCB2BC605CC2148A7589E27D34D939D8DCB2BC6641BDD73FC9205DF5E9F48E57A14470A7" , "FYB-GY": "F202A9A28AFA8201B140E44BDE6A7A6FC6319D97BFBCB747B737E54BDE197B19C6339C90BEB8B634B147E53EDE197A1BC1409D91BEBCB734B036E539DE6D7A64C7449CE4B9BEB747B135E44EDE6B7A1BC7449AE0BEC3B635B135E54BD81B7A1BC7449D94BFC3B633B637E43ADE667A1BC7449AE0BECCB733B046E53CDE6A7B68C6479D91BFC3B747B135E349DE197A1BC6369D93BFC3B747B135E34FF202A8D1423AD36A8473D17E239F1E36" , "FORTUM": "B1F506AD0B88CD515278F9CEC8D5645085C632983ECEF817540FF8CEC8A6652685C4339F3FCAF964527FF8BBC8A6642482B7329E3FCEF864530EF8BCC8D2645B84B333EB38CCF817520DF9CBC8D4642484B335EF3FB1F965520DF8CECEA4642484B3329B3FCEF863527FF8BDC9A4642484B335EF3FBEF863537EF8B9C8D5655785B0329E3EB1F817520DFECCC8A6642485C1329C3EB1F817520DFECAB1F507DEC3489C3A674BCCFB35200009" , "FOT-GY": "7E44A8B173058BA1486767C780F787284A779C844643BEE74E1066C78084865E4A759D834747BF94486066B28084875C4D069C824743BE94491166B580F087234B029DF74041BEE7481267C280F6875C4B029BF3473CBF95481266C78686875C4B029C874743BE954F1067B680FB875C4B029BF34733BE93496166B080F7862F4A019C82463CBEE7481260C58084875C4A709C80463CBEE7481260C37E44A9C2BBC5DACA7D5452F27D02E371" , "FPH-GY": "EEA0C04F69FBF614510EC0D7B856C8E3DA93F47A5CBDC3525779C1D7B825C995DA91F57D5DB9C2215109C1A2B825C897DDE2F47C5DBDC3215078C1A5B851C8E8DBE6F5095ABFC352517BC0D2B857C897DBE6F30D5DC2C220517BC1D7BE27C897DBE6F4795CCBC22C5679C0A6B85AC897DBE6F30D5DCDC3265008C1A0B856C9E4DAE5F47C5CC2C352517BC7D5B825C897DA94F47E5CC2C352517BC7D3EEA0C13CA13BA77F643DF5E245A3ACBA" , "FRA": "ADFD89D1A522A654C51E0BAB0147113D99CEBDE490649312C3690AAB0134104B99CCBCE391609261C5190ADE013411499EBFBDE291649361C4680AD90140113698BBBC9796669312C56B0BAE0146114998BBBA93911B9260C56B0AAB0736114998BBBDE790109265C56B0AAB0730103998CFBDE490139361C4180BA80041113698BBBC9796669312C56B0BD90043113698BBBC979660ADFD88A26DE2F73FF02D3E9EFCB27564" , "FNTGN": "F61CD04ED58C7EFB930A5DFD4E00AF17C22FE47BE0CA4BBD957D5CFD4E73AE61C22DE57CE1CE4ACE930D5C884E73AF63C55EE47DE1CA4BCE927C5C8F4E07AF1CC35AE508E6C84BBD937F5DF84E01AF63C35AE30CE1B54ACF937F5CFD4871AF63C35AE478E1C94BCF920E5DFE4E73AF63C55EE478E0BE4ACE93085C8E4F00AE60C22FE577E0CA4BBD957D5CFD4E73AE11C22DE577E0CA4BBD957BF61CD13D1D4C2F90A63968C8B3F5CB4E" , "FME": "1D6F9140FAE175617791339B5D665FA9295CA575CFA7402771E6329B5D155EDF295EA472CEA34154779632EE5D155FDD2E2DA573CEA7405476E732E95D615FA22829A406C9A5402777E4339E5D675FDD2829A202CED8415577E4329B5B175FDD2829A576CEA5415477E4329B5B115EAD285DA575CFD04054769733985C605FA22829A406C9A5402777E433E95C625FA22829A406C9A31D6F90333221240A42A206AEA0933BF0" , "FREGY": "05417B36F82DE20904D97538630CE55231724F03CD6BD74F02AE7438637FE42431704E04CC6FD63C04DE744D637FE52636034F05CC6BD73C05AF744A630BE55930074E70CB69D74F04AC753D630DE52630074874CC14D63D04AC7438657DE52630074F00CD1FD63C05DD7447637FE52636034F00CD1FD63C04DB744B620CE42531724E0FCD6BD74F02AE7438637FE45431704E0FCD6BD74F02A805417A4530EDB36231EA400D9EF9810B" , "NLM-GR": "AA3AFFF0EA3B63312D84BBB751BC68C99E09CBC5DF7D56772BF3BAB751CF69BF9E0BCAC2DE7957042D83BAC251CF68BD9978CBC3DE7D56042CF2BAC551BB68C29F7CCAB6D97F56772DF1BBB251BD68BD9F7CCCB2DE0257052DF1BAB757CD68BD9F7CCBB5DE7857752AF3BBC651BB68BD9F7CCCB2DE0D56032C82BAC051BC69CE9E7FCBC3DF0256772DF1BCB551CF68BD9E0ECBC1DF0256772DF1BCB3AA3AFE8322FB325D18B78E82AC490C97" , "IWDP-NA": "992D48CBDB821A697EB7284E97AEC780AD1E7CFEEEC42F2F78C0294E97DDC6F6AD1C7DF9EFC02E5C7EB0293B97DDC7F4AA6F7CF8EFC42F5C7FC1293C97A9C78BAC6B7D8DE8C62F2F7EC2284B97AFC7F4AC6B7B89EFBB2E5D7EC2294E91DFC7F4AC6B7CF2EEB52E5D7EB42E4C96DEC683AC6B7D8DE8C02E5F7EB6283D97AAC787AD187C8EEFB12F507EC2294E91DFC7F4AC6B7CFFEFB32F507EC2294E91D9992D49B813424B054B841D7B6A5BA3DE" , "FPE": "733320945DA14D2463167FDF62B9031F470014A168E7786265617EDF62CA0269470215A669E3791163117EAA62CA036B407114A769E7781162607EAD62BE0314467515D26EE5786263637FDA62B8036B467513D66998791063637EDF64C8036B467514A26891791163637EDF64CE021B460114A16890781162107FDC63BF0314467515D26EE5786263637FAD63BD0314467515D26EE3733321E795611C4856254AEA9F4C6741" , "FUGR": "6E1CB6BDF66EFFE14D2BEDB74854180E5A2F8288C328CAA74B5CECB7482719785A2D838FC22CCBD44D2CECC24827187A5D5E828EC228CAD44C5DECC5485318055B5A83FBC52ACAA74D5EEDB24855187A5B5A85FFC257CBD54D5EECB74E25187A5B5A828BC35BCBD64D2AECB748271E7E5A2A838FC25BCAD04D2DEDC44924190F5B2583FBC328CCA54D5EECB74955190D5B2583FBC328CCA36E1CB7CE3EAEAE8D7818D882B5A17C50" , "GLPG-NA": "D32DC6D9EF8E5A28169AE5EAC6036823E71EF2ECDAC86F6E10EDE4EAC6706955E71CF3EBDBCC6E1D169DE49FC6706857E06FF2EADBC86F1D17ECE498C6046828E66BF39FDCCA6F6E16EFE5EFC6026857E66BF59BDBB76E1C16EFE4EAC0726857E66BF2EEDBCD6F18179EE3E8C7736920E66BF39FDCCC6E1E169BE599C6076824E718F29CDBBD6F1116EFE4EAC0726857E66BF2EDDBBF6F1116EFE4EAC074D32DC7AA274E0B4423A9D0DF3BF60C7D" , "GALP-PL": "8130A2A8A4A5DA094BD106E99FC819A8B503969D91E3EF4F4DA607E99FBB18DEB501979A90E7EE3C4BD6079C9FBB19DCB272969B90E3EF3C4AA7079B9FCF19A3B47697EE97E1EF4F4BA406EC9FC919DCB47691EA909CEE3D4BA407E999B919DCB476969F9094EE4A4BD200EB9FCD18D9B47697EE97E7EE3F4BD0069A9FCC19AFB50596ED9096EF304BA407E999B919DCB476969C9094EF304BA407E999BF8130A3DB6C658B657EE233DC623D7DF6" , "BI-FP": "69CFFE3666926188D662D0667C679F8D5DFCCA0353D454CED015D1667C149EFB5DFECB0452D055BDD665D1137C149FF95A8DCA0552D454BDD714D1147C609F865C89CB7055D654CED617D0637C669FF95C89CD7452AB55BCD617D1667A169FF95C89CA0452AB53CCD767D1107C149FF95A8DCA0053A055BDD660D1157D679EFA5DFCCB0F53D454CED015D1667C149E8B5DFECB0F53D454CED01369CFFF45AE5230E4E351E5538192FBD3" , "G1A": "10469E115C3B47E054AA4B9E6F6CA2782475AA24697D72A652DD4A9E6F1FA30E2477AB23687973D554AD4AEB6F1FA20C2304AA22687D72D555DC4AEC6F6BA2732500AB576F7F72A654DF4B9B6F6DA20C2500AD53680273D454DF4A9E691DA20C2500AA266F0A73D154DF4A9E691BA37C2574AA24690A72D555AC4B9D6E6AA2732500AB576F7F72A654DF4BEC6E68A2732500AB576F7910469F6294FB168C61997EAB9299C626" , "ES": "105F328D8DE909330FE1C4F24F9AB442246C06B8B8AF3C750996C5F24FE9B534246E07BFB9AB3D060FE6C5874FE9B436231D06BEB9AF3C060E97C5804F9DB449251907CBBEAD3C750F94C4F74F9BB436251901CFB9D03D070F94C5F249EBB436251906B8B8DA3C750F94C3F64E99B442246A07BCB8DC3D060E97C4874F96B436251901C9B8AF3C750EE6C4854F96B436251901CF105F33FE4529585F3AD2F1C7B26FD01C" , "ALGFT-FP": "97C211E82734B6C8538C10A759DEFBB2A3F125DD1272838E55FB11A759ADFAC4A3F324DA137682FD538B11D259ADFBC6A48025DB137283FD52FA11D559D9FBB9A28424AE1470838E53F910A259DFFBC6A28422AA130D82FC53F911A75FAFFBC6A28425D9137782FF528911D55EAFFAB6A2F224AE1272858A528911D358DEFBB1A2F725DD137182FB538611A759ADFDC4A28424AE130082F9538611A759ADFDC297C2109BEFF4E7A566BF2592A42B9FED" , "TL5-SM": "E6948C4C8C8417813AE3C088B21BE8BAD2A7B879B9C222C73C94C188B268E9CCD2A5B97EB8C623B43AE4C1FDB268E8CED5D6B87FB8C222B43B95C1FAB21CE8B1D3D2B90ABFC022C73A96C08DB21AE8CED3D2BF0EB8BD23B53A96C188B46AE8CED3D2B978B8C724B43D94C1FDB36AE8CED3D2BF0EB8B222B33BE5C1FFB21BE9BDD2D1B87FB9BD22C73A96C78AB268E8CED2A0B87DB9BD22C73A96C78CE6948D3F444446EC0FD0F5BD4FEE8CE5" , "ALGEV-FP": "D364244E3095439926C10A7AC176ADDAE757107B05D376DF20B60B7AC105ACACE755117C04D777AC26C60B0FC105ADAEE026107D04D376AC27B70B08C171ADD1E622110803D176DF26B40A7FC177ADAEE622170C04AC77AD26B40B7AC707ADAEE622107F04D677AE27C70B0AC607ACDEE654110805D370DB27C40B0EC076ADD9E651107B04D077AA26CB0B7AC105ABACE622110804A177A826CB0B7AC105ABAAD364253DF85512F413F23F4F3C83C985" , "GFT-GY": "476ABD568C9E8244B307DF77E464DB0673598963B9D8B702B570DE77E417DA70735B8864B8DCB671B300DE02E417DB7274288965B8D8B771B271DE05E463DB0D722C8810BFDAB702B372DF72E465DB72722C8E14B8A7B670B372DE77E215DB72722C8961B8A8B770B470DF06E468DB72722C8E14B8A8B776B201DE00E464DA01732F8965B9A7B702B372D875E417DB72735E8967B9A7B702B372D873476ABC25445ED3298634EA421991BF59" , "AQUGY": "C1149DC6AEF3D9E618093FE0C5AFDB8BF527A9F39BB5ECA01E7E3EE0C5DCDAFDF525A8F49AB1EDD3180E3E95C5DCDBFFF256A9F59AB5ECD3197F3E92C5A8DB80F452A8809DB7ECA0187C3FE5C5AEDBFFF452AE849ACAEDD2187C3EE0C3DEDBFFF452A9F79BC2ECD3190D3E9FC5DCDBFFF256A9F09BC1EDD3180B3E93C4AFDAFCF527A8FF9BB5ECA01E7E3EE0C5DCDA8DF525A8FF9BB5ECA01E78C1149CB56633888B2D3A0AD5385ABFD4" , "GILGY": "D2E90381D7CA8166364FAD2DEDF8751AE6DA37B4E28CB4203038AC2DED8B746CE6D836B3E388B5533648AC58ED8B756EE1AB37B2E38CB4533739AC5FEDFF7511E7AF36C7E48EB420363AAD28EDF9756EE7AF30C3E3F3B552363AAC2DEB89756EE7AF37B6E3F3B525374BAC52ED8B756EE1AB37B7E2F8B553364DAC5EECF8746DE6DA36B8E28CB4203038AC2DED8B741CE6D836B8E28CB420303ED2E902F21F0AD00B037C9818100D1145" , "GLB-ID": "9FB3606EFB82EF088D686CCD4651B4F4AB80545BCEC4DA4E8B1F6DCD4622B582AB82555CCFC0DB3D8D6F6DB84622B480ACF1545DCFC4DA3D8C1E6DBF4656B4FFAAF55528C8C6DA4E8D1D6CC84650B480AAF5532CCFBBDB3C8D1D6DCD4020B480AAF55459CFC1DB3A8A1F6CB24750B480AAF5532CCFB4DA3A8C6E6DBA4651B5F3ABF6545DCEBBDA4E8D1D6BCF4622B480AB87545FCEBBDA4E8D1D6BC99FB3611D3342BE65B85B59F8BBA4D0AB" , "GLA1V-FH1": "62FF9E182482FA681835D3768AAC514C56CCAA2D11C4CF2E1E42D2768ADF503A56CEAB2A10C0CE5D1832D2038ADF513851BDAA2B10C4CF5D1943D2048AAB514757B9AB5E17C6CF2E1840D3738AAD513857B9AD5A10BBCE5C1840D2768CDD513857B9AA2F10C1CE591E37D2068DDD504856C7AD2911C4CF2E1E44D3068AAB504B57CEAB2D10B7CE2D1935D2098ADF513851BBAB5E11C4CE5C1937D2098ADF513851BD62FF9F6BEC42AB052D06E64377593513" , "GWI-LN": "E9EB00E150A7C54ECC16CA2BDB544290DDD834D465E1F008CA61CB2BDB2743E6DDDA35D364E5F17BCC11CB5EDB2742E4DAA934D264E1F07BCD60CB59DB53429BDCAD35A763E3F008CC63CA2EDB5542E4DCAD33A3649EF17ACC63CB2BDD2542E4DCAD34D66590F177CB61CA2EDA2442E4DCAD33A36491F07CCD10CB5CDB544397DDAE34D2659EF008CC63CD29DB2742E4DDDF34D0659EF008CC63CD2FE9EB019298679423F925FF1E26A126CF" , "GG9B-GY": "16488814CF3C8D05D256A631304A24B2227BBC21FA7AB843D421A731303925C42279BD26FB7EB930D251A744303924C6250ABC27FB7AB830D320A743304D24B9230EBD52FC78B843D223A634304B24C6230EBB56FB05B931D223A731363B24C6230EBC23FB0BBE3CD357A033314824B9230EBD52FC7EB933D257A642304E24B5227DBC51FB0FB83CD223A731363B24C6230EBC20FB0DB83CD223A731363D1648896707FCDC6BE7659304CDBF40EE" , "GOZG": "5D01EDB8C589D3F543F016A7E51DCE5F6932D98DF0CFE6B3458717A7E56ECF296930D88AF1CBE7C043F717D2E56ECE2B6E43D98BF1CFE6C0428617D5E51ACE546847D8FEF6CDE6B3438516A2E51CCE2B6847DEFAF1B0E7C1438517A7E36CCE2B6847D98FF1CFE6B442F417A7E56EC82F6937D88AF1BCE6C443F616D4E46DCF5E6838D8FEF0CFE0B1438517A7E41CCF5C6838D8FEF0CFE0B75D01ECCB0D49829B76C3239218E8AA03" , "GMMG": "49E27887CE71452B62825A4E281E04007DD14CB2FB37706D64F55B4E286D05767DD34DB5FA33711E62855B3B286D04747AA04CB4FA37701E63F45B3C2819040B7CA44DC1FD35706D62F75A4B281F04747CA44BC5FA48711F62F75B4E2E6F04747CA44CB0FA35716F63865B4E286D02707DD44DB5FA44701A62845A3D296E05017CDB4DC1FB37766F62F75B4E291F05037CDB4DC1FB37766949E279F406B1144557B16F7BD5EB605C" , "GYC-GY": "F7A08A7C851C56E2C63AA66C8989B6F8C393BE49B05A63A4C04DA76C89FAB78EC391BF4EB15E62D7C63DA71989FAB68CC4E2BE4FB15A63D7C74CA71E898EB6F3C2E6BF3AB65863A4C64FA6698988B68CC2E6B93EB12562D6C64FA76C8FF8B68CC2E6BE4BB02562D1C14DA61D8985B68CC2E6B93EB12A63D0C73CA71B8989B7FFC3E5BE4FB02563A4C64FA16E89FAB68CC394BE4DB02563A4C64FA168F7A08B0F4DDC078CF3099359747CD2A4" , "GRG1L": "993D549B0B357A6AD6E2CAB6730E9DA1AD0E60AE3E734F2CD095CBB6737D9CD7AD0C61A93F774E5FD6E5CBC3737D9DD5AA7F60A83F734F5FD794CBC473099DAAAC7B61DD38714F2CD697CAB3730F9DD5AC7B67D93F0C4E5ED697CBB6757F9DD5AC7B60AC3E074E5DD0E0CAB3737D9DD5AA7F60AD3E074E5FD6E0CBC5720E9CD6AD0E61A23E734F2CD095CBB6737D9CA7AD0C61A23E734F2CD093993D55E8C3F52B04E3D1FF838EFBF9FD" , "GRD1R": "F4B034A58737306543F9C8F1A62E28DFC0830090B2710523458EC9F1A65D29A9C0810197B375045043FEC984A65D28ABC7F20096B3710550428FC983A62928D4C1F601E3B4730523438CC8F4A62F28ABC1F607E7B30E0451438CC9F1A05F28ABC1F60092B205045145FBC985A65D28ABC7F20093B205045043FBC982A72E29A8C083019CB2710523458EC9F1A65D29D9C081019CB27105234588F4B035D64FF7610B76CAFDC45BDB4C83" , "GBLB-BB": "E2EADCB890C68C8D1BE7ACB3C77A4311D6D9E88DA580B9CB1D90ADB3C7094267D6DBE98AA484B8B81BE0ADC6C7094365D1A8E88BA480B9B81A91ADC1C77D431AD7ACE9FEA382B9CB1B92ACB6C77B4365D7ACEFFAA4FFB8B91B92ADB3C10B4365D7ACE88FA4F4B8CE1AE6AAB1C67D4211D7ACE9FEA384B8BB1BE6ACC0C77E4316D6DFE8FDA4F5B9B41B92ADB3C10B4365D7ACE88CA4F7B9B41B92ADB3C10DE2EADDCB5806DDE32ED499863A8F274D" , "HAE-GY": "D120E8B88520D3E376121A3DD0F9F351E513DC8DB066E6A570651B3DD08AF227E511DD8AB162E7D676151B48D08AF325E262DC8BB166E6D677641B4FD0FEF35AE466DDFEB664E6A576671A38D0F8F325E466DBFAB119E7D776671B3DD688F325E466DC80B111E7D671651A4CD0F5F325E466DBFAB116E6D177141B4AD0F9F256E565DC8BB019E6A576671D3FD08AF325E514DC89B019E6A576671D39D120E9CB4DE0828D43212F082D0C970D" , "HAB-GY": "436CC112D5976CB22B0BC172A72CC522775FF527E0D159F42D7CC072A75FC454775DF420E1D558872B0CC007A75FC556702EF521E1D159872A7DC000A72BC529762AF454E6D359F42B7EC177A72DC556762AF250E1AE58862B7EC072A15DC556762AF52AE1A658802C7CC103A720C556762AF250E1A159802A0DC005A72CC4257729F521E0AE59F42B7EC670A75FC5567758F523E0AE59F42B7EC676436CC0611D573DDD1E38F4475AD9A17F" , "HHFA-GY": "4CB9E28D771D1FF6EAF600BA7645165E788AD6B8425B2AB0EC8101BA763617287888D7BF435F2BC3EAF101CF7636162A7FFBD6BE435B2AC3EB8001C87642165579FFD7CB44592AB0EA8300BF7644162A79FFD1CF43242BC2EA8301BA7034162A79FFD6B543252BC0EBF406B87747165579FFD7CB445F2BC0EAF700C976411659788CD6C8432E2ACFEA8301BA7034162A79FFD6B9432C2ACFEA8301BA70324CB9E3FEBFDD4E99DFC5358F8BB07203" , "HNRG": "1705F33664E4AD1EED731CCE525B62B12336C70351A29858EB041DCE522863C72334C60450A6992BED741DBB522862C52447C70550A2982BEC051DBC525C62BA2243C67057A09858ED061CCB525A62C52243C07450DD992AED061DCE542A62C52243C70E50A1982CEC771DCE522864C12333C60450D1982FED751CBD532B63B0223CC67051A29E5AED061DCE535A63B2223CC67051A29E5C1705F245AC24FC71D84029FBAFAE06EC" , "HAMAS": "61EC0B2DA8064DE92568B4DAAAE1256855DF3F189D4078AF231FB5DAAA92241E55DD3E1F9C4479DC256FB5AFAA92251C52AE3F1E9C4078DC241EB5A8AAE6256354AA3E6B9B4278AF251DB4DFAAE0251C54AA386F9C3F79DD251DB5DAAC90251C54AA3F159C3779AD246AB5AFAA92251C52AE3F1B9D3479DC256AB5A9ABE1241F55DF3E149D4078AF231FB5DAAA92246E55DD3E149D4078AF231961EC0A5E60C61C86105B81EF57144135" , "HAE1T": "FC89621114C334ACF7771B2EC763E2CEC8BA5624218501EAF1001A2EC710E3B8C8B8572320810099F7701A5BC710E2BACFCB562220850199F6011A5CC764E2C5C9CF5757278701EAF7021B2BC762E2BAC9CF515320FA0098F7021A2EC112E2BAC9CF562920F20099F1751A5CC710E2BACFCB562721F10099F7751A5DC663E3B9C8BA5728218501EAF1001A2EC710E3C8C8B85728218501EAF106FC896362DC0365C3C2442E1B3A968693" , "HDD-GY": "4EA52990EF512BB5EE8DC6AF4CC8264D7A961DA5DA171EF3E8FAC7AF4CBB273B7A941CA2DB131F80EE8AC7DA4CBB26397DE71DA3DB171E80EFFBC7DD4CCF26467BE31CD6DC151EF3EEF8C6AA4CC926397BE31AD2DB681F81EEF8C7AF4AB926397BE31DA8DB651F81E9FAC6DE4CC426397BE31AD2DB671E87EF8BC7D84CC8274A7AE01DA3DA681EF3EEF8C1AD4CBB26397A911DA1DA681EF3EEF8C1AB4EA528E327917ADADBBEF39AB13D4210" , "HEI-GY": "CF30094500B177C04ACE8BE5C62C91EDFB033D7035F742864CB98AE5C65F909BFB013C7734F343F54AC98A90C65F9199FC723D7634F742F54BB88A97C62B91E6FA763C0333F542864ABB8BE0C62D9199FA763A07348843F44ABB8AE5C05D9199FA763D7D348443F94DB98B94C6209199FA763A07348742F24BC88A92C62C90EAFB753D76358842864ABB8CE7C65F9199FB043D74358842864ABB8CE1CF300836C87126AF7FFDBED03BD9F5B0" , "HEIJM-NA": "8F18FD768625644AB169D38C0709D3A5BB2BC943B363510CB71ED28C077AD2D3BB29C844B267507FB16ED2F9077AD3D1BC5AC945B263517FB01FD2FE070ED3AEBA5EC830B561510CB11CD3890708D3D1BA5ECE34B21C507EB11CD28C0178D3D1BA5EC94EB2105073B01BD38E0078D2D2BB29C830B3635708B06CD2F80609D3A6BA2DC943B2605079B163D28C077AD5D3BA5EC830B211507BB163D28C077AD5D58F18FC054EE53525845AE6B9FAFCB7F8" , "HEIN": "AD60315801A38D85C0E489DCC86625339953056D34E5B8C3C69388DCC81524459951046A35E1B9B0C0E388A9C81525479E22056B35E5B8B0C19288AEC86125389826041E32E7B8C3C09189D9C86725479826021A359AB9B1C09188DCCE172547982605603596B9BCC19288DCC81523439956046A3596B8B4C0E289AFC91624329859041E34E5BEC1C09188DCC96724309859041E34E5BEC7AD60302BC963DCEAF5D7BCE93593416E" , "HFG-GY": "E1931F26866AF919A54116E4290988F0D5A02B13B32CCC5FA33617E4297A8986D5A22A14B228CD2CA5461791297A8884D2D12B15B22CCC2CA4371796290E88FBD4D52A60B52ECC5FA53416E129088884D4D52C64B253CD2DA53417E42F788884D4D52B1EB25CCD2EA236169529058884D4D52C64B25CCC2BA4471793290989F7D5D62B15B353CC5FA53411E6297A8884D5A72B17B353CC5FA53411E0E1931E554EAAA869907223D1D4FCECB2" , "HEN": "F3813909BE170F277C7737921A342C63C7B20D3C8B513A617A0036921A472D15C7B00C3B8A553B127C7036E71A472C17C0C30D3A8A513A127D0136E01A332C68C6C70C4F8D533A617C0237971A352C17C6C70A4B8A2E3B137C0236921C452C17C6C70D318A223B627C0236921C432D67C6B30D3C8B263A127D7137911B322C68C6C70C4F8D533A617C0237E01B302C68C6C70C4F8D55F381387A76D75E57494402A7E7C14821" , "HENKGP": "414EBD2217571808F045E62DDD277B1E757D891722112D4EF632E72DDD547A68757F881023152C3DF042E758DD547B6A720C891123112D3DF133E75FDD207B157408886424132D4EF030E628DD267B6A74088E60236E2C3CF030E72DDB567B6A7408891A23622C4DF134E65CDD227B6A74088E6023612D3AF143E75ADD277A19750B8911226E2D4EF030E12FDD547B6A757A8913226E2D4EF030E129414EBC51DF974978C576D31820D21F5C" , "HER": "3DCE8A2662A28574D5369FD0AEA07DF309FDBE1357E4B032D3419ED0AED37C8509FFBF1456E0B141D5319EA5AED37D870E8CBE1556E4B041D4409EA2AEA77DF80888BF6051E6B032D5439FD5AEA17D870888B964569BB140D5439ED0A8D17D870888BE1E5697B046D5439ED0A8D77CF708FCBE135793B041D4309FD3AFA67DF80888BF6051E6B032D5439FA2AFA47DF80888BF6051E03DCE8B55AA62D404E005AAE5535519B1" , "RMS": "ED3720983305D1BC12616B9C00FE36F6D90414AD0643E4FA14166A9C008D3780D90615AA0747E58912666AE9008D3682DE7514AB0743E48913176AEE00F936FDD87115DE0041E4FA12146B9900FF3682D87113DA073CE58812146A9C068F3682D87115AA0741E48F12146A9C068937F2D80514AD0634E48913676B9F01F836FDD87115DE0041E4FA12146BEE01FA36FDD87115DE0047ED3721EBFBC580CC27525EA9FD0B52B4" , "HMI-GR": "6A20FA28B503D9D06AB0FF5D46CAF5465E13CE1D8045EC966CC7FE5D46B9F4305E11CF1A8141EDE56AB7FE2846B9F5325962CE1B8145ECE56BC6FE2F46CDF54D5F66CF6E8647EC966AC5FF5846CBF5325F66C96A813AEDE46AC5FE5D40BBF5325F66CE108147EDE96DC7FF2C46CDF5325F66C96A8135ECE26BB6FE2A46CAF4415E65CE1B803AEC966AC5F85F46B9F5325E14CE19803AEC966AC5F8596A20FB5B7DC388A05F83CA68BB3F9104" , "HF-FP": "61CA184413FC91B8C98975D633B69FFB55F92C7126BAA4FECFFE74D633C59E8D55FB2D7627BEA58DC98E74A333C59F8F52882C7727BAA48DC8FF74A433B19FF0548C2D0220B8A4FEC9FC75D333B79F8F548C2B0627C5A58CC9FC74D635C79F8F548C2C7C27CAA3FCC88C74A033C59F8F52882C7226CEA58DC98B74A532B69E8C55F92D7D26BAA4FECFFE74D633C59EFD55FB2D7D26BAA4FECFF861CA1937DB3CC0C8FCBA40E3CE43FBB9" , "HCO-FP": "95C466FD80B0D6359E25907D637007D9A1F752C8B5F6E3739852917D630306AFA1F553CFB4F2E2009E229108630307ADA68652CEB4F6E3009F53910F637707D2A08253BBB3F4E3739E509078637107ADA08255BFB489E2019E50917D650107ADA08252C5B483E2739952900D637507ADA08255BFB486E3079F23910A637006DEA18152CEB589E3739E50977F630307ADA1F052CCB589E3739E50977995C4678E48708745AB16A5489E85639B" , "HKRAVA": "5BD826373044B119FDB1E083C9D8C49A6FEB12020502845FFBC6E183C9ABC5EC6FE913050406852CFDB6E1F6C9ABC4EE689A12040402842CFCC7E1F1C9DFC4916E9E13710300845FFDC4E086C9D9C4EE6E9E1575047D852DFDC4E183CFA9C4EE6E9E120F0406842BFCB3E1F3C8DCC4EE6E9E15750472842BFCB7E1F4C9D8C59D6F9D1204057D845FFDC4E781C9ABC4EE6FEC1206057D845FFDC4E7875BD82744F884E069C882D5B6342DA0D8" , "HMU-GY": "1C48C3366DE7AB99DD6F7CF943B8E5F1287BF70358A19EDFDB187DF943CBE4872879F60459A59FACDD687D8C43CBE5852F0AF70559A19EACDC197D8B43BFE5FA290EF6705EA39EDFDD1A7CFC43B9E585290EF07459DE9FADDD1A7DF945C9E585290EF70E59A39EACDA187C8843B4E585290EF07459D19EABDC697D8E43B8E4F6280DF70558DE9EDFDD1A7BFB43CBE585287CF70758DE9EDFDD1A7BFD1C48C245A527FAE8E85C49CCBE4D81B2" , "HOTGY": "D65D8A51C3F790BB64D52784F3532968E26EBE64F6B1A5FD62A22684F320281EE26CBF63F7B5A48E64D226F1F320291CE51FBE62F7B1A58E65A326F6F3542963E31BBF17F0B3A5FD64A02781F352291CE31BB913F7CEA48F64A02684F522291CE31BBE69F7B1A58F65D126FBF320291CE51FBE67F6C5A48E64D726F7F253281FE26EBF68F6B1A5FD62A22684F320286EE26CBF68F6B1A5FD62A4D65D8B220B37C1CA51E612B10EA64D2B" , "H24-GY": "9C495C95A3401AAA48B59907E10482D7A87A68A096062FEC4EC29807E17783A1A87869A797022E9F48B29872E17782A3AF0B68A697062F9F49C39875E10382DCA90F69D390042FEC48C09902E10582A3A90F6FD797792E9E48C09807E77582A3A90F68AD9072299E4FC29976E10882A3A90F6FD797762F9849B39870E10483D0A80C68A696792FEC48C09E05E17782A3A87D68A496792FEC48C09E039C495DE66B804BDB7D86AC321CF1E694" , "HONBS-FH": "11501EF2C44C7C60AEEE0EC77D3393D025632AC7F10A4926A8990FC77D4092A625612BC0F00E4855AEE90FB27D4093A422122AC1F00A4955AF980FB57D3493DB24162BB4F7084926AE9B0EC27D3293A424162DB0F0754854AE9B0FC77B4293A424162ACAF00A4825AFEF0FB27A4292D425682BB4F10A4F22AFEB0FB37C3393D324652AC7F0094853AEE40FC77D4095A624162BB4F0784851AEE40FC77D4095A011501F810C8C2D119BDD3BF280C6F793" , "HBM-GY": "F148953E7DB95C663B94010505FFA9BAC57BA10B48FF69203DE30005058CA8CCC579A00C49FB68533B930070058CA9CEC20AA10D49FF69533AE2007705F8A9B1C40EA0784EFD69203BE1010005FEA9CEC40EA67C498068523BE10005038EA9CEC40EA106498B68223CE3017405F3A9CEC40EA67C498F69543A92007205FFA8BDC50DA10D488069203BE10607058CA9CEC57CA10F488069203BE10601F148944DB5790D170EA73430F80ACDF9" , "HBN-GY": "896D0B08FD2D55ECD958B0461505D8EBBD5E3F3DC86B60AADF2FB1461576D99DBD5C3E3AC96F61D9D95FB1331576D89FBA2F3F3BC96B60D9D82EB1341502D8E0BC2B3E4ECE6960AAD92DB0431504D89FBC2B384AC91461D8D92DB1461374D89FBC2B3F30C91F61A9DE2FB0371509D89FBC2B384AC91B60DED85EB1311505D9ECBD283F3BC81460AAD92DB7441576D89FBD593F39C81460AAD92DB742896D0A7B35ED049DEC6B8573E8F0BCA8" , "H4ZJ-GY1": "3A77C74514CAF524B5368D10287D59D10E44F370218CC062B3418C10280E58A70E46F2772088C111B5318C65280E59A50935F376208CC011B4408C62287A59DA0F31F203278EC062B5438D15287C59A50F31F40720F3C110B5438C102E0C59A50F31F37D27FEC065B4448B12297F59DA0946F203218CC666B4338C64297D59D20F42F370208FC117B53C8C10280E5FA70F31F20320FEC115B53C8C10280E5FA13A77C636DC0AA4568005B825D5883D91" , "BOSS-GY": "FA0D45003743F6E0FDDC9A75141468F8CE3E71350205C3A6FBAB9B751467698ECE3C70320301C2D5FDDB9B001467688CC94F71330305C3D5FCAA9B07141368F3CF4B70460407C3A6FDA99A701415688CCF4B7642037AC2D4FDA99B751265688CCF4B71320305C3D3FDDC9C77151668F3CF4B70460401C2D6FDDD9A06141068FFCE3871450370C3D9FDA99B751265688CCF4B71340372C3D9FDA99B751263FA0D4473FF83A792C8EFAF40E9E10CB8" , "HUH1V": "D286A467BF73E25BC258C5608E4F6860E6B590528A35D71DC42FC4608E3C6916E6B791558B31D66EC25FC4158E3C6814E1C490548B35D76EC32EC4128E48686BE7C091218C37D71DC22DC5658E4E6814E7C097258B4AD66FC22DC460883E6814E7C0905F8A46D663C45AC4108E3C6814E1C490518A41D66EC25AC4138F4F6917E6B5915E8A35D71DC42FC4608E3C6966E6B7915E8A35D71DC429D286A51477B3B329F76BF05573BA0C20" , "IBE-SM": "61F2ED69EA0AF76BC141A1BF9935D72455C1D95CDF4CC22DC736A0BF9946D65255C3D85BDE48C35EC146A0CA9946D75052B0D95ADE4CC25EC037A0CD9932D72F54B4D82FD94EC22DC134A1BA9934D75054B4DE2BDE33C35FC134A0BF9F44D75054B4D950DE38C35EC636A0CA9844D75054B4DE2BDE3CC259C047A0C89935D62355B7D95ADF33C22DC134A6BD9946D75055C6D958DF33C22DC134A6BB61F2EC1A22CAA619F472948A64C0B364" , "IB83EX": "577BD968A9CB05F1EF4457AB2F94528C6348ED5D9C8D30B7E93356AB2FE753FA634AEC5A9D8931C4EF4356DE2FE752F86439ED5B9D8D30C4EE3256D92F935287623DEC2E9A8F30B7EF3157AE2F9552F8623DEA2A9DF231C5EF3156AB29E552F8623DED519DF936C9E94457D82F9952F8623DEA2A9DFD30C3EE4256DC2F94538B633EED5B9CF230B7EF3150A92FE752F8634FED599CF230B7EF3150AF577BD81B610B5483DA77629ED26136CC" , "IDL-FP": "FB147D8C51D9EB9A43C9908285D8ADDACF2749B9649FDEDC45BE918285ABACACCF2548BE659BDFAF43CE91F785ABADAEC85649BF659FDEAF42BF91F085DFADD1CE5248CA629DDEDC43BC908785D9ADAECE524ECE65E0DFAE43BC918283A9ADAECE5249B565EDDFD944BE90F285DDADAECE524ECE65EFDEA842CF91F585D8ACDDCF5149BF64E0DEDC43BC978085ABADAECF2049BD64E0DEDC43BC9786FB147CFF9919BAE876FAA5B7782DC99A" , "SUSW-LN": "A679F3087A925708F9DA8D4DC936FA3A924AC73D4FD4624EFFAD8C4DC945FB4C9248C63A4ED0633DF9DD8C38C945FA4E953BC73B4ED4623DF8AC8C3FC931FA31933FC64E49D6624EF9AF8D48C937FA4E933FC04A4EAB633CF9AF8C4DCF47FA4E933FC63B4FA7623BF9DE8B4FC840FB4D933FC64E49D0633EF9DB8D3EC932FA3D924CC74D4EA16231F9AF8C4DCF47FA4E933FC73C4EA36231F9AF8C4DCF41A679F27BB252067ACCE9B87834C39E7A" , "ILD-FP": "4679BE4E53FCA685A6E553E274A1E79E724A8A7B66BA93C3A09252E274D2E6E872488B7C67BE92B0A6E2529774D2E7EA753B8A7D67BA93B0A793529074A6E795733F8B0860B893C3A69053E774A0E7EA733F8D0C67C592B1A69052E272D0E7EA733F8A7767BF92B1A192539274A4E7EA733F8D0C67CA93B7A7E3529574A1E699723C8A7D66C593C3A69054E074D2E7EA724D8A7F66C593C3A69054E64679BF3D9B3CF7F793D666D7895483DE" , "ILK2S": "DC97BC700CC1214081C6A67CE640531FE8A488453987140687B1A77CE6335269E8A689423883157581C1A709E633536BEFD588433887147580B0A70EE6475314E9D189363F85140681B3A679E641536BE9D18F3238F8157481B3A77CE031536BE9D188493882150287C7A709E633536BEFD5884639F3157581C4A70FE7405268E8A489493987140687B1A77CE6335219E8A689493987140687B7DC97BD03C4017032B4F593491BB5375F" , "NK-FP": "FEFBB1456A3D1F01FBC1E428C80E8974CAC885705F7B2A47FDB6E528C87D8802CACA84775E7F2B34FBC6E55DC87D8900CDB985765E7B2A34FAB7E55AC809897FCBBD840359792A47FBB4E42DC80F8900CBBD82075E042B35FBB4E528CE7F8900CBBD85005E7F2D45FAC4E55EC87D8900CDB985735F0F2B34FBC3E55BC90E8803CAC8847C5F7B2A47FDB6E528C87D8872CACA847C5F7B2A47FDB0FEFBB036A2FD4E72CEF2D11D35FBED35" , "IIA-AV": "56ADD8DEE699885E80A1F974BB45ED61629EECEBD3DFBD1886D6F874BB36EC17629CEDECD2DBBC6B80A6F801BB36ED1565EFECEDD2DFBD6B81D7F806BB42ED6A63EBED98D5DDBD1880D4F971BB44ED1563EBEB9CD2A0BC6A80D4F874BD34ED1563EBECE7D2A0BC6F87D6F903BB46ED1563EBEB9CD2AFBD6C81A7F803BB45EC6662E8ECEDD3A0BD1880D4FE76BB36ED156299ECEFD3A0BD1880D4FE7056ADD9AD2E59D92DB592CC4146B08920" , "DDAXKEX": "20231E10AE771C4CDA168D7EA264E16F14102A259B31290ADC618C7EA217E01914122B229A352879DA118C0BA217E11B13612A239A312979DB608C0CA263E16415652B569D33290ADA638D7BA265E11B15652D529A4E2878DA638C7EA415E11B15652A249A43287DDA1D8D7AA364E16515652B569D35287ADA178D0DA260E16814162A559A442975DA638C7EA415E11B15652A249A462975DA638C7EA41320231F6366B74D3FEF25B84B5F91852E" , "STOXXEEX": "B022AEA103313E0603F81E624A2AC46E84119A9436770B40058F1F624A59C51884139B9337730A3303FF1F174A59C41A83609A9237770B33028E1F104A2DC46585649BE730750B40038D1E674A2BC41A85649DE337080A32038D1F624C5BC41A85649B9236050A4003F31F1C4B2AC569851A9BE736770D4402FD1F164B2AC46D85179A9437740A3503F21F624A59C21885649BE737050A3703F21F624A59C21EB022AFD2CBF16F7536CB2B57B7DFA02F" , "ITXSM": "EAED28D02A244ECDCDB2241CDAB4D2FEDEDE1CE51F627B8BCBC5251CDAC7D388DEDC1DE21E667AF8CDB52569DAC7D28AD9AF1CE31E627BF8CCC4256EDAB3D2F5DFAB1D9619607B8BCDC72419DAB5D28ADFAB1B921E1D7AF9CDC7251CDCC5D28ADFAB1CE91F107BF5CDB2241EDAC7D28AD9AF1CE61F167AF8CDB0256FDBB4D389DEDE1DE91F627B8BCBC5251CDAC7D3F8DEDC1DE91F627B8BCBC3EAED29A3E2E41FBEF88111292741B6BF" , "IDR-SM": "C8C1B48F7B8C1C28EF3FA32C52C53A74FCF280BA4ECA296EE948A22C52B63B02FCF081BD4FCE281DEF38A25952B63A00FB8380BC4FCA291DEE49A25E52C23A7FFD8781C948C8296EEF4AA32952C43A00FD8787CD4FB5281CEF4AA22C54B43A00FD8780B64FB8291AE848A25953B43A00FD8787CD4FBA291AEE39A25B52C53B73FC8480BC4EB5296EEF4AA42E52B63A00FCF580BE4EB5296EEF4AA428C8C1B5FCB34C4D5BDA0C9619AF305E35" , "INH-GY": "D8A492D585718BF904977743120B5A4AEC97A6E0B037BEBF02E0764312785B3CEC95A7E7B133BFCC0490763612785A3EEBE6A6E6B137BECC05E17631120C5A41EDE2A793B635BEBF04E27746120A5A3EEDE2A197B148BFCD04E27643147A5A3EEDE2A6ECB134BFC103E0773212075A3EEDE2A197B147BECB05917634120B5B4DECE1A6E6B048BEBF04E2704112785A3EEC90A6E4B048BEBF04E27047D8A493A64DB1DA8A31A44276EFFE3E0B" , "IFX": "BB850EEF88A310B9B24B9F5C529748F78FB63ADABDE525FFB43C9E5C52E449818FB43BDDBCE1248CB24C9E2952E4488388C73ADCBCE5258CB33D9E2E529048FC8EC33BA9BBE725FFB23E9F59529648838EC33DADBC9A248DB23E9E5C54E648838EC33AD6BC952581B23E9E5C54E049F38EB73ADABD92258CB34D9F5F539148FC8EC33BA9BBE725FFB23E9F2E539348FC8EC33BA9BBE1BB850F9C406341CA8778AA69AF622CB6" , "INGA-NA": "A8A9E439E9485914293663CCAA6C1C7D9C9AD00CDC0E6C522F4162CCAA1F1D0B9C98D10BDD0A6D21293162B9AA1F1C099BEBD00ADD0E6C21284062BEAA6B1C769DEFD17FDA0C6C52294363C9AA6D1C099DEFD77BDD716D20294362CCAC1D1C099DEFD000DD0D6D23283465CEAB1C1D7E9DEFD17FDA0A6D22293763BFAA681C7A9C9CD07CDD7B6C2D294362CCAC1D1C099DEFD00DDD796C2D294362CCAC1BA8A9E54A218808671C0556F95799783C" , "COL-SM2": "E66A7665C1F730295601E3608AE27D0BD2594250F4B1056F5076E2608A917C7DD25B4357F5B5041C5606E2158A917D7FD5284256F5B1051C5777E2128AE57D00D32C4323F2B3056F5674E3658AE37D7FD32C4527F5CE041D5674E2608C937D7FD32C4256F5B1046A5176E2158B937B0BD32C4323F2B5041F5600E3138AE67D0CD25F4220F5C405105674E2608C937D7FD32C4251F5C605105674E2608C95E66A77160937615D6332D6557717194D" , "IPH-FP": "5547687FDF6528EAB57B1CB9BC3CE44161745C4AEA231DACB30C1DB9BC4FE53761765D4DEB271CDFB57C1DCCBC4FE43566055C4CEB231DDFB40D1DCBBC3BE44A60015D39EC211DACB50E1CBCBC3DE43560015B3DEB5C1CDEB50E1DB9BA4DE43560015C46EA551CD2B20C1CC9BC39E43560015B3DEB531DD8B47D1DCEBC3CE54661025C4CEA5C1DACB50E1BBBBC4FE43561735C4EEA5C1DACB50E1BBD5547690C17A5799E8048298C41C98007" , "STAL-FP": "E63E858321A108CCE482EE97F7163559D20DB1B614E73D8AE2F5EF97F765342FD20FB0B115E33CF9E485EFE2F765352DD57CB1B015E73DF9E5F4EFE5F7113552D378B0C512E53D8AE4F7EE92F717352DD378B6C115983CF8E4F7EF97F167352DD378B0B014953CFDE5F2E895F615355BD378B0C512E33CFAE483EEE4F712355ED20BB1C615923DF5E4F7EF97F167352DD378B1B715903DF5E4F7EF97F161E63E84F0E96159B8D1B1DBA20AE3511F" , "INL-GY": "1E82F595EF6409F557BEBB6530B42DCF2AB1C1A0DA223CB351C9BA6530C72CB92AB3C0A7DB263DC057B9BA1030C72DBB2DC0C1A6DB223CC056C8BA1730B32DC42BC4C0D3DC203CB357CBBB6030B52DBB2BC4C6D7DB5D3DC157CBBA6536C52DBB2BC4C1ACDB213DB650C9BB1430B82DBB2BC4C6D7DB523CC756B8BA1230B42CC82AC7C1A6DA5D3CB357CBBC6730C72DBB2AB6C1A4DA5D3CB357CBBC611E82F4E627A45881628D8E50CD414989" , "IBM-GR": "98703E7E3165D5AD4222FBF15AAE612FAC430A4B0423E0EB4455FAF15ADD6059AC410B4C0527E1984225FA845ADD615BAB320A4D0523E0984354FA835AA96124AD360B380221E0EB4257FBF45AAF615BAD360D3C055CE1994257FAF15CDF615BAD360A470557E1E94555FB805AA9615BAD360D3C0553E09F4324FA865AAE6028AC350A4D045CE0EB4257FCF35ADD615BAC440A4F045CE0EB4257FCF598703F0DF9A584D97711CEC4A75B0569" , "INTO-BB": "80E78B3043D1D2B8338D545AA135EECFB4D4BF057697E7FE35FA555AA146EFB9B4D6BE027793E68D338A552FA146EEBBB3A5BF037797E78D32FB5528A132EEC4B5A1BE767095E7FE33F8545FA134EEBBB5A1B87277E8E68C33F8555AA744EEBBB5A1BF097794E78C32F85258A032EFCFB5A1BE767093E68E338C5429A131EEC8B4D2BF7577E2E78133F8555AA744EEBBB5A1BF0477E0E78133F8555AA74280E78A438B1183CC06BE616F5CC08A89" , "BIN": "18E00E3258BD972A0F6CB5782CDCCC022CD33A076DFBA26C091BB4782CAFCD742CD13B006CFFA31F0F6BB40D2CAFCC762BA23A016CFBA21F0E1AB40A2CDBCC092DA63B746BF9A26C0F19B57D2CDDCC762DA63D706C84A31E0F19B4782AADCC762DA63A006C84A36F0F19B4782AABCD062DD23A076D8CA21F0E6AB57B2DDACC092DA63B746BF9A26C0F19B50A2DD8CC092DA63B746BFF18E00F41907DC65E3A5F804DD129A844" , "ICAG": "365ED3BC7439746DC4ECA4326DE9F819026DE789417F412BC29BA5326D9AF96F026FE68E407B4058C4EBA5476D9AF86D051CE78F407F4158C59AA5406DEEF8120318E6FA477D412BC499A4376DE8F86D0318E0FE40004059C499A5326B98F86D0318E785400A405CC5E8A5326D9AFE690268E68E400C415CC4EAA4416C99F9180367E6FA417F4729C499A5326CE8F91A0367E6FA417F472F365ED2CFBCF92519F1DF9107901C9C5F" , "IAG-AV": "C4AEF9C7816B78830ADF5D20BAEDFA4AF09DCDF2B42D4DC50CA85C20BA9EFB3CF09FCCF5B5294CB60AD85C55BA9EFA3EF7ECCDF4B52D4DB60BA95C52BAEAFA41F1E8CC81B22F4DC50AAA5D25BAECFA3EF1E8CA85B5524CB70AAA5C20BC9CFA3EF1E8CDFEB55A4CB40DA85D57BAEEFA3EF1E8CA85B55D4DB10BD95C57BAEDFB4DF0EBCDF4B4524DC50AAA5A22BA9EFA3EF09ACDF6B4524DC50AAA5A24C4AEF8B449AB29F63FEC681547189E0D" , "IVA-FP": "3FF65A2FBBB9CFD9DC502B07B4AD49BC0BC56E1A8EFFFA9FDA272A07B4DE48CA0BC76F1D8FFBFBECDC572A72B4DE49C80CB46E1C8FFFFAECDD262A75B4AA49B70AB06F6988FDFA9FDC252B02B4AC49C80AB0696D8F80FBEDDC252A07B2DC49C80AB06E168E8FFBE8DB272B77B4A849C80AB0696D8F8FFAEBDD562A70B4AD48BB0BB36E1C8E80FA9FDC252C05B4DE49C80BC26E1E8E80FA9FDC252C033FF65B5C73799EACE9631E3249582DFB" , "XLES-IM": "390F2DA434091306DEAFCD96F6D123B80D3C1991014F2640D8D8CC96F6A222CE0D3E1896004B2733DEA8CCE3F6A223CC0A4D1997004F2633DFD9CCE4F6D623B30C4918E2074D2640DEDACD93F6D023CC0C491EE600302732DEDACC96F0A023CC0C49189C004A2733DEAFCB94F7DD22CE0C4918E2074B2730DEAECDE5F6D523BF0D3A19E1003A263FDEDACC96F0A023CC0C4919900038263FDEDACC96F0A6390F2CD7FCC94273EB9CF8A30B2447FF" , "INVLBALFA": "D8B8C16D618DCF34C6463D75555A8296EC8BF55854CBFA72C0313C75552983E0EC89F45F55CFFB01C6413C00552982E2EBFAF55E55CBFA01C7303C07555D829DEDFEF42B52C9FA72C6333D70555B82E2EDFEF22F55B4FB00C6333C75532B82E2EDFEF55455C8FA02C7363D01545E83E7EC8EF55C54CBFA72C0373D05555D8391ED89F45855B8FB71C7463C0A552982E2EBFCF42B54CBFB00C7443C0A552982E2EBFAD8B8C01EA94D9E41F3750840A8AFE6D1" , "FINBALFV": "5415F3A60A1C0737D60B53A9A37914B66026C7933F5A3271D07C52A9A30A15C06024C6943E5E3302D60C52DCA30A14C26757C7953E5A3202D77D52DBA37E14BD6153C6E039583271D67E53ACA37814C26153C0E43E253303D67E52A9A50814C26153C7903E253372D70A53DEA20F15B26123C6E03F5A3475D70E52DDA27914B56120C7933E593304D60152A9A30A12C06153C6E03E283306D60152A9A30A12C65415F2D5C2DC5642E338669C5E8C70F1" , "INR1L": "7C7893875EA3C5D6667E0DA2F25C8FF5484BA7B26BE5F09060090CA2F22F8E834849A6B56AE1F1E366790CD7F22F8F814F3AA7B46AE5F0E367080CD0F25B8FFE493EA6C16DE7F090660B0DA7F25D8F81493EA0C56A9AF1E2660B0CA2F42D8F81493EA7BE6AE6F0E4607C0DA7F22F8F814F3AA7B16B91F1E3667C0CD1F35C8E82484BA6BE6BE5F09060090CA2F22F8EF34849A6BE6BE5F090600F7C7892F4966394A3534D38970FA9EBB2" , "FINBESEUR": "3286E2923D1E14473988D8063C174D1406B5D6A7085821013FFFD9063C644C6206B7D7A0095C2072398FD9733C644D6001C4D6A10958217238FED9743C104D1F07C0D7D40E5A210139FDD8033C164D6007C0D1D00927207339FDD9063A664D6007C0D6A4092720023889D8753C114C1307B3D7A0085821013FF9D8763C104C1307B7D7A7092B20023888D9793C644D6001C2D7D408582073388AD9793C644D6001C43286E3E1F5DE45320CBBED33C1E22953" , "FINRUTOP20": "EAA021F77CA80840BB4F63E6E3D02686DE9315C249EE3D06BD3862E6E3A327F0DE9114C548EA3C75BB486293E3A326F2D9E215C448EE3D75BA396294E3D7268DDFE614B14FEC3D06BB3A63E3E3D126F2DFE612B548913C74BB3A62E6E5A126F2DFE615C148913C05BB4E6295E3D127F2DF9012C54F983D06BB3A64E2E2D32686DE9514C6499D3C75BA396393E3DC26F2DFE612B349EE3D06BA486391E3DC26F2DFE612B5EAA02084B46859358E7C56D31E2542C1" , "INVL": "2FA879C7E59468BBBE92B6C308EF9A831B9B4DF2D0D25DFDB8E5B7C3089C9BF51B994CF5D1D65C8EBE95B7B6089C9AF71CEA4DF4D1D25D8EBFE4B7B108E89A881AEE4C81D6D05DFDBEE7B6C608EE9AF71AEE4A85D1AD5C8FBEE7B7C30E9E9AF71AEE4DFED1D15D8DBFE2B7C3089C9CF31B9E4CF5D1A15D8ABE94B6B0099F9B821A914C81D0D25BFFBEE7B7C309EE9B801A914C81D0D25BF92FA878B42D5439CE8BA183F6F51AFEC4" , "IBAB-BB": "1F07102B749A71CA5F72AC3A4A9B79522B34241E41DC448C5905AD3A4AE878242B36251940D845FF5F75AD4F4AE879262C45241840DC44FF5E04AD484A9C79592A41256D47DE448C5F07AC3F4A9A79262A41236940A345FE5F07AD3A4CEA79262A41241240A845FB5E73AA384B9C78522A41256D47D845FC5F73AC494A9F79552B32246E40A944F35F07AD3A4CEA79262A41241F40AB44F35F07AD3A4CEC1F071158BC5A20BC6A41990FB76E1D16" , "IPN": "EA12ED648B1847B6F00EC96B076FF4B7DE21D951BE5E72F0F679C86B071CF5C1DE23D856BF5A7383F009C81E071CF4C3D950D957BF5E7283F178C8190768F4BCDF54D822B85C72F0F07BC96E076EF4C3DF54DE26BF217382F07BC86B011EF4C3DF54D95DBE2873F3F07BC86B0118F5B3DF20D951BE297283F108C9680669F4BCDF54D822B85C72F0F07BC919066BF4BCDF54D822B85AEA12EC1743D816C0C53DFC5EFA9A90F3" , "IRC-IM": "56B9CD216ED7FA71DEE7B04B07BF6988628AF9145B91CF37D890B14B07CC68FE6288F8135A95CE44DEE0B13E07CC69FC65FBF9125A91CF44DF91B13907B8698363FFF8675D93CF37DE92B04E07BE69FC63FFFE635AEECE45DE92B14B01CE69FC63FFF9185BE5CE42D990B03406CE69FC63FFFE635AE1CF43DFE1B13C07BF688F62FCF9125BEECF37DE92B74907CC69FC628DF9105BEECF37DE92B74F56B9CC52A617AB07EBD4857EFA4A0DCC" , "IREE": "3E7F701E986FE7826B379232EEBEFAD70A4C442BAD29D2C46D409332EECDFBA10A4E452CAC2DD3B76B309347EECDFAA30D3D442DAC29D2B76A419340EEB9FADC0B394558AB2BD2C46B429237EEBFFAA30B39435CAC56D3B66B429332E8CFFAA30B394427AD5DD3B76A319332EECDFCA70A49452CAC5AD2B36B319241EFCEFBD60B464558AD29D4C66B429332EFBFFBD40B464558AD29D4C03E7F716D50AFB6F45E04A707134B9E93" , "I8R-GY": "0ECFC165652D932663889081B5FC75303AFCF550506BA66065FF9181B58F74463AFEF457516FA713638F91F4B58F75443D8DF556516BA61362FE91F3B5FB753B3B89F4235669A66063FD9084B5FD75443B89F2275114A71263FD9181B38D75443B89F55C5615A61464FF90F0B5F075443B89F227511BA614628E91F6B5FC74373A8AF5565014A66063FD9783B58F75443AFBF5545014A66063FD97850ECFC016ADEDC25056BBA5B448091174" , "IS07-GY": "4997C11D66958F0C08EE684D3D5006E47DA4F52853D3BA4A0E99694D3D2307927DA6F42F52D7BB3908E969383D2306907AD5F52E52D3BA390998693F3D5706EF7CD1F45B55D1BA4A089B68483D5106907CD1F25F52ACBB38089B694D3B2106907CD1F52453A6BC3C0EEA6E4F3C5206EF7CD1F45B55D7BB3A08EF683E3D5406E37DA2F55852A6BA35089B694D3B2106907CD1F52952A4BA35089B694D3B274997C06EAE55DE7A3DDD5D78C0A562A0" , "IRES-ID": "0439723380EBA4100727057EBE66EA71300A4606B5AD91560150047EBE15EB0730084701B4A990250720040BBE15EA05377B4600B4AD91250651040CBE61EA7A317F4775B3AF91560752057BBE67EA05317F4171B4D290240752047EB817EA05317F460AB5D990250727037CBF6AEB77317F4775B3A990260726050DBE62EA76300C4676B4D891290752047EB817EA05317F4607B4DA91290752047EB81104397340482BF5663214304B43938E35" , "2B7B-GY": "68C6F2D43DCFAE23B3403DE23C3204795CF5C6E108899B65B5373CE23C41050F5CF7C7E6098D9A16B3473C973C41040D5B84C6E709899B16B2363C903C3504725D80C7920E8B9B65B3353DE73C33040D5D80C19609F69A17B3353CE23A43040D5D80C1E609FD9D14B2413BE03D3004725D80C7920E8D9A15B3413D913C36047E5CF3C69109FC9B1AB3353CE23A43040D5D80C6E009FE9B1AB3353CE23A4568C6F3A7F50FFF55867308D7C1C7603D" , "IS600AUTOM": "33916AFCF96FC27074D9938A3689495E07A25EC9CC29F73672AE928A36FA482807A05FCECD2DF64574DE92FF36FA492A00D35ECFCD29F74575AF92F8368E495506D75FBACA2BF73674AC938F3688492A06D759BECD56F64474AC928A30F8492A06D75EC5CC5CF14672DA94FC378D495906A55EBACD2BF73674AC948E378A495E07A45FCDCC5AF64575AF93FF3685492A06D759B8CC29F73675DE93FD3685492A06D759BE33916B8F31AF930641EAA6BFCB7C2D1A" , "IQQ4-GY": "3809BA1536BAE9CAABB6A6CAE575F4990C3A8E2003FCDC8CADC1A7CAE506F5EF0C388F2702F8DDFFABB1A7BFE506F4ED0B4B8E2602FCDCFFAAC0A7B8E572F4920D4F8F5305FEDC8CABC3A6CFE574F4ED0D4F89570283DDFEABC3A7CAE304F4ED0D4F8E2C038BDCFBADB1A0C8E477F4920D4F8F5305F8DDFCABB7A6B9E571F49E0C3C8E500289DCF3ABC3A7CAE304F4ED0D4F8E21028BDCF3ABC3A7CAE3023809BB66FE7AB8BD9E8593FF188090DC" , "2B76-GY": "DAEAEE29A9B8A898BFB05D80FFE1F203EED9DA1C9CFE9DDEB9C75C80FF92F375EEDBDB1B9DFA9CADBFB75CF5FF92F277E9A8DA1A9DFE9DADBEC65CF2FFE6F208EFACDB6F9AFC9DDEBFC55D85FFE0F277EFACDD6B9D819CACBFC55C80F990F277EFACDD1B9D8A9BAFB9B55B82FEE3F208EFACDB6F9AFA9CAEBFB15DF3FFE5F204EEDFDA6C9D8B9DA1BFC55C80F990F277EFACDA1D9D899DA1BFC55C80F996DAEAEF5A6178F9EF8A8368B502149646" , "IQQC-GY": "95BDE3682ADB4EF41C0669FDFB958BCCA18ED75D1F9D7BB21A7168FDFBE68ABAA18CD65A1E997AC11C016888FBE68BB8A6FFD75B1E9D7BC11D70688FFB928BC7A0FBD62E199F7BB21C7369F8FB948BB8A0FBD02A1EE27AC01C7368FDFDE48BB8A0FBD7511FEA7BC51D066FFFFA978BC7A0FBD62E19997AC21C07698EFB918BCBA188D72D1EE87BCD1C7368FDFDE48BB8A0FBD75C1EEA7BCD1C7368FDFDE295BDE21BE21B1F8329355CC80660EF89" , "DAXEX": "76A2949CD8F642EE648201CBB58470644291A0A9EDB077A862F500CBB5F771124293A1AEECB476DB648500BEB5F7701045E0A0AFECB077DB65F400B9B583706F43E4A1DAEBB277A864F701CEB585701043E4A7DEECCF76DA64F700CBB3F5701043E4A0A8ECC777D6658400B5B5F7701045E0A0AAEDC476DB648000B8B48471134291A1A5EDB077A862F500CBB5F771624293A1A5EDB077A862F376A295EF1036139951B134FE48711421" , "IEAC-NA": "9E722F1F332F97E33B643A4DF13E1138AA411B2A0669A2A53D133B4DF14D104EAA431A2D076DA3D63B633B38F14D114CAD301B2C0769A2D63A123B3FF1391133AB341A59006BA2A53B113A48F13F114CAB341C5D0716A3D73B113B4DF74F114CAB341B26071AA3D23A643C4FF04E103BAB341A59006DA3D53B653A3EF13A113FAA471B5A071CA2DA3B113B4DF74F114CAB341B2B071EA2DA3B113B4DF7499E722E6CFBEFC6940E570F780CCB757D" , "EUN5-GY": "C22DA7C170177AE52913933BC3727BE2F61E93F445514FA32F64923BC3017A94F61C92F344554ED02914924EC3017B96F16F93F244514FD028659249C3757BE9F76B928743534FA32966933EC3737B96F76B9483442E4ED12966923BC5037B96F76B93F445224EA02F159539C2707BE9F76B928743554ED329129348C3767BE5F618938444244FDC2966923BC5037B96F76B93F544264FDC2966923BC505C22DA6B2B8D72B921C20A60E3E871FA7" , "IEAC-LN": "AEB8861E293CC0AD45F0C98416F314119A8BB22B1C7AF5EB4387C884168015679A89B32C1D7EF49845F7C8F1168014659DFAB22D1D7AF5984486C8F616F4141A9BFEB3581A78F5EB4585C98116F214659BFEB55C1D05F4994585C884108214659BFEB2271D09F49C44F0CF86178515669BFEB3581A7EF49B45F1C9F716F714169A8DB25B1D0FF5944585C884108214659BFEB22A1D0DF5944585C8841084AEB8876DE1FC91DA70C3FCB1EB067054" , "IEAC-IM": "BDEB565BDADDAC818594AAF63BC7A03789D8626EEF9B99C783E3ABF63BB4A14189DA6369EE9F98B48593AB833BB4A0438EA96268EE9B99B484E2AB843BC0A03C88AD631DE99999C785E1AAF33BC6A04388AD6519EEE498B585E1ABF63DB6A04388AD6262EEE898B08494ACF43ACBA14188AD631DE99F98B78595AA853BC3A03089DE621EEEEE99B885E1ABF63DB6A04388AD626FEEEC99B885E1ABF63DB0BDEB5728121DFDF6B0A79FC3C632C472" , "IEGA-NA": "63F181BEA520139A8396EB6859BE5FD957C2B58B906626DC85E1EA6859CD5EAF57C0B48C916227AF8391EA1D59CD5FAD50B3B58D916626AF82E0EA1A59B95FD256B7B4F8966426DC83E3EB6D59BF5FAD56B7B2FC911927AE83E3EA685FCF5FAD56B7B587911527AD8294ED6A58CE5EDA56B7B4F8966227AC8397EB1B59BA5FDE57C4B5FB911326A383E3EA685FCF5FAD56B7B58A911126A383E3EA685FC963F180CD6DE042E2B6A5DE5DA44B3B93" , "EUNH-GY1": "A4F4DB4ADFE655FD24A898A8FDBE907A90C7EF7FEAA060BB22DF99A8FDCD910C90C5EE78EBA461C824AF99DDFDCD900E97B6EF79EBA060C825DE99DAFDB9907191B2EE0CECA260BB24DD98ADFDBF900E91B2E808EBDF61C924DD99A8FBCF900E91B2EF7FEAD361B825A39EAAFCBC907197C5EE0CEAA066BF25AD99DCFCBE907991C1EF7FEBA361CE24A299A8FDCD960C91B2EE0CEBD261CC24A299A8FDCD960AA4F4DA3917260485119BAD9D004BF430" , "SXRT-GY": "9A1F2DAD71A0826DB6FF21658526021AAE2C199844E6B72BB08820658555036CAE2E189F45E2B658B6F820108555026EA95D199E45E6B758B789201785210211AF5918EB42E4B72BB68A21608527026EAF591EEF4599B659B68A20658357026EAF59189E4498B75FB6F8276784240211AF5918EB42E2B65BB6FE21168522021DAE2A19E84593B754B68A20658357026EAF5919994591B754B68A206583519A1F2CDEB960D31583CC145078D36650" , "EUE": "F2E9382B37C24B48B12B6EE2B344DDC3C6DA0C1E02847E0EB75C6FE2B337DCB5C6D80D1903807F7DB12C6F97B337DDB7C1AB0C1803847E7DB05D6F90B343DDC8C7AF0D6D04867E0EB15E6EE7B345DDB7C7AF0B6903FB7F7CB15E6FE2B535DDB7C7AF0C1E02F77F7DB15E6FE2B533DCC7C7DB0C1E02F37E7DB02D6EE1B242DDC8C7AF0D6D04867E0EB15E6E90B240DDC8C7AF0D6D0480F2E93958FF021A3084185BD74EB1B989" , "EUR50": "6FB744B5D43CDF0C88CA66821A1F5C605B847080E17AEA4A8EBD67821A6C5D165B867187E07EEB3988CD67F71A6C5C145CF57086E07AEA3989BC67F01A185C6B5AF171F3E778EA4A88BF66871A1E5C145AF177F7E005EB3888BF67821C6E5C145AF17080E109EA3E8ECC61F41A6C5C145CF57083E10EEB3988C867F11B1F5D175B84718CE17AEA4A8EBD67821A6C5D665B86718CE17AEA4A8EBB6FB745C61CFC8E74BDF953B7E7EA382A" , "ISFA": "66C60F2A8D840136BA6A4ECEB29429F152F53B1FB8C23470BC1D4FCEB2E7288752F73A18B9C63503BA6D4FBBB2E7298555843B19B9C23403BB1C4FBCB29329FA53803A6CBEC03470BA1F4ECBB295298553803C68B9BD3502BA1F4FCEB4E5298553803B13B8B73500BB684FCEB2E72F8152F03A18B9B13407BA6C4EBDB3E428F053FF3A6CB8C23272BA1F4FCEB39528F253FF3A6CB8C2327466C60E594544504E8F597BFB4F614DBB" , "IUSZ-GY": "416EB222F9B9A07FBF01FCA149F5FCAD755D8617CCFF9539B976FDA14986FDDB755F8710CDFB944ABF06FDD44986FCD9722C8611CDFF954ABE77FDD349F2FCA674288764CAFD9539BF74FCA449F4FCD974288160CD80944BBF74FDA14F84FCD97428861BCC8C954CBF73FAA348F7FCA674288764CAFB9449BF00FCD249F1FCAA755B8667CD8A9546BF74FDA14F84FCD974288616CD889546BF74FDA14F82416EB3513179F1078A32C994B40098E7" , "EUNA-GY": "FCAD0A59684A40CCC33152D51A757623C89E3E6C5D0C758AC54653D51A067755C89C3F6B5C0874F9C33653A01A067657CFEF3E6A5C0C75F9C24753A71A727628C9EB3F1F5B0E758AC34452D01A747657C9EB391B5C7374F8C34453D51C047657C9EB3E6C5D7F7489C23354D71B777628C9EB3F1F5B0874FAC33052A61A717624C8983E1C5C7975F5C34453D51C047657C9EB3E6D5C7B75F5C34453D51C02FCAD0B2AA08A11B4F60267E0E7801269" , "IS3N-GY": "AB0A566C19B618F5783C84F62340332F9F3962592CF02DB37E4B85F6233332599F3B635E2DF42CC0783B85832333335B9848625F2DF02DC0794A8584234733249E4C632A2AF22DB3784984F32341335B9E4C652E2D8F2CC1784985F62531335B9E4C62552C852BC6794A82F4224233249E4C632A2AF42CC3783D8485234433289F3F62292D852DCC784985F62531335B9E4C62582D872DCC784985F62537AB0A571FD176498D4D0FB1C3DEB55765" , "SXR7-GY": "F2BD56CBC1D7D7208B471818C8851114C68E62FEF491E2668D301918C8F61062C68C63F9F595E3158B40196DC8F61160C1FF62F8F591E2158A31196AC882111FC7FB638DF293E2668B32181DC8841160C7FB6589F5EEE3148B321918CEF41160C7FB63F8F4EFE2128D431E1AC987111FC7FB638DF295E3168B46186BC8811113C688628EF5E4E2198B321918CEF41160C7FB62FFF5E6E2198B321918CEF2F2BD57B809178659BE742D2D3570755F" , "CEU-LN": "8B34345ADB3C4F749938566055188DFBBF07006FEE7A7A329F4F5760556B8C8DBF050168EF7E7B41993F5715556B8D8FB8760069EF7A7A41984E5712551F8DF0BE72011CE8787A32994D566555198D8FBE720718EF057B40994D576053698D8FBE720069EF097A419E4F566554688D8FBE720718EF0A7A46983E571755188CFCBF710069EE057A32994D5162556B8D8FBF00006BEE057A32994D51648B34352913FC1E0DAC0B6355A8EDE9B0" , "EUNK-GY": "C4DCBEDB739A6D1B18298FF8672CCA06F0EF8AEE46DC585D1E5E8EF8675FCB70F0ED8BE947D8592E182E8E8D675FCA72F79E8AE847DC582E195F8E8A672BCA0DF19A8B9D40DE585D185C8FFD672DCA72F19A8D9947A3592F185C8EF8615DCA72F19A8AEE46AF595E195889FA662ECA0DF19A8B9D40D8592D18288F8B6728CA01F0E98A9E47A95822185C8EF8615DCA72F19A8AEF47AB5822185C8EF8615BC4DCBFA8BB5A3C622D1ABACD9AD9AE4D" , "IJPA-NA": "FE44F1909AC80F20B9E5E5736C28173ACA77C5A5AF8E3A66BF92E4736C5B164CCA75C4A2AE8A3B15B9E2E4066C5B174ECD06C5A3AE8E3A15B893E4016C2F1731CB02C4D6A98C3A66B990E5766C29174ECB02C2D2AEF13B14B990E4736A59174ECB02C5A9AE893A10B8E7E3716D581639CB02C4D6A98A3B16B9E4E5006C2C173DCA71C5D5AEFB3A19B990E4736A59174ECB02C5A4AEF93A19B990E4736A5FFE44F0E352085E598CD6D04691DD7371" , "EUNN-GY": "2F8ABACEE54744D9FD8AD8CF4A340EFD1BB98EFBD001719FFBFDD9CF4A470F8B1BBB8FFCD10570ECFD8DD9BA4A470E891CC88EFDD10171ECFCFCD9BD4A330EF61ACC8F88D603719FFDFFD8CA4A350E891ACC898CD17E70EDFDFFD9CF4C450E891ACC8EFBD072709CFCFCDECD4B360EF61ACC8F88D60570EFFD8BD8BC4A300EFA1BBF8E8BD17471E0FDFFD9CF4C450E891ACC8EFAD17671E0FDFFD9CF4C432F8ABBBD2D8715A0C8B9EDFAB7C16AB6" , "SJPA-IM": "61169601EEE314D226914CE1A6E8234B5525A234DBA5219420E64DE1A69B223D5527A333DAA120E726964D94A69B233F5254A232DAA521E727E74D93A6EF23405450A347DDA7219426E44CE4A6E9233F5450A543DADA20E626E44DE1A099233F5450A332DAA221E227934AE3A7E4223D5450A347DDA120E426904C92A6EC234C5523A244DAD021EB26E44DE1A099233F5450A235DAD221EB26E44DE1A09F61169772262345AB13A279D45B1D4700" , "SXR1-GY": "31AF447BD1DE279366F69E8E936237D3059C704EE49812D560819F8E931136A5059E7149E59C13A666F19FFB931137A702ED7048E59812A667809FFC936537D804E9713DE29A12D566839E8B936337A704E97739E5E713A766839F8E951337A704E97148E4E612A160F4988C926037D804E9713DE29C13A566F79EFD936637D4059A703EE5ED12AA66839F8E951337A704E9704FE5EF12AA66839F8E951531AF4508191E76EA53C5ABBB6E975398" , "IWLE-GY": "51D4C6D8A02C46A39140E4C4FA42DA9A65E7F2ED956A73E59737E5C4FA31DBEC65E5F3EA946E72969147E5B1FA31DAEE6296F2EB946A73969036E5B6FA45DA916492F39E936873E59135E4C1FA43DAEE6492F59A941572979135E5C4FC33DAEE6492F2E1951B72E09046E2C6FB40DA916492F39E936E72959141E4B7FA46DA9D65E1F29D941F739A9135E5C4FC33DAEE6492F2EC941D739A9135E5C4FC3551D4C7AB68EC17DAA473D1F107B7BED1" , "EUNL": "066E8833B041EB98E69AEE3622B6E5C7325DBC068507DEDEE0EDEF3622C5E4B1325FBD018403DFADE69DEF4322C5E5B3352CBC008407DEADE7ECEF4422B1E5CC3328BD758305DEDEE6EFEE3322B7E5B33328BB718478DFACE6EFEF3624C7E5B33328BC068574DFDDE7EAEF3622C5E3B73258BD018474DEA9E69CEE4523C6E4C63357BD758507D8DCE6EFEF3623B7E4C43357BD758507D8DA066E89407881BAE2D3A9DB03DF43818F" , "IWDA-NA": "AACB279EFA6CC499D040299C2BC3E4479EF813ABCF2AF1DFD637289C2BB0E5319EFA12ACCE2EF0ACD04728E92BB0E433998913ADCE2AF1ACD13628EE2BC4E44C9F8D12D8C928F1DFD03529992BC2E4339F8D14DCCE55F0ADD035289C2DB2E4339F8D13A7CF5BF0ADD1422F9E2AB3E5449F8D12D8C92EF0AFD04129EF2BC7E4409EFE13DBCE5FF1A0D035289C2DB2E4339F8D13AACE5DF1A0D035289C2DB4AACB26ED32AC95E3E5731CA9D636800F" , "CSPX-NA": "2BF263904B43BE84BB2C6BE391CFA8381FC157A57E058BC2BD5B6AE391BCA94E1FC356A27F018AB1BB2B6A9691BCA84C18B057A37F058BB1BA5A6A9191C8A8331EB456D678078BC2BB596BE691CEA84C1EB450D27F7A8AB0BB596AE397BEA84C1EB457A37E708BB4BB276DE190BFA93B1EB456D678018AB2BB2D6B9091CBA83F1FC757D57F708BBDBB596AE397BEA84C1EB457A47F728BBDBB596AE397B82BF262E38383EFFE8E1F5ED66C3ACC70" , "SXR8-GY": "8A3A2889142262C58E0D8B5DB54E44CDBE091CBC21645783887A8A5DB53D45BBBE0B1DBB206056F08E0A8A28B53D44B9B9781CBA206457F08F7B8A2FB54944C6BF7C1DCF276657838E788B58B54F44B9BF7C1BCB201B56F18E788A5DB33F44B9BF7C1DBA211A57F788068D5FB44C44C6BF7C1DCF276056F38E0C8B2EB54A44CABE0F1CCC201157FC8E788A5DB33F44B9BF7C1CBD201357FC8E788A5DB3398A3A29FADCE233BFBB3EBE6848BB2085" , "IUSA-GY": "5E40B5827A369F893C49C33B487D60E86A7381B74F70AACF3A3EC23B480E619E6A7180B04E74ABBC3C4EC24E480E609C6D0281B14E70AABC3D3FC249487A60E36B0680C44972AACF3C3CC33E487C609C6B0686C04E0FABBD3C3CC23B4E0C609C6B0681BB4F03AABA3D4BC539497F60E36B0680C44974ABBF3C48C348487960EF6A7581C74E05AAB03C3CC23B4E0C609C6B0681B64E07AAB03C3CC23B4E0A5E40B4F1B2F6CEF3097AF60EB58804A0" , "IUSAIM": "4E20351037184DCF7E00C8B7DDF04A087A130125025E78897877C9B7DD834B7E7A110022035A79FA7E07C9C2DD834A7C7D620123035E78FA7F76C9C5DDF74A037B660056045C78897E75C8B2DDF14A7C7B660652032179FB7E75C9B7DB814A7C7B660129022D78FC7F02C8C8DC814A7C7B660652032E78FD7F06C9C0DDF04B0F7A650123022178897E75CFB5DD834A7C7A140121022178897E75CFB34E203463FFD81CB54B33FD8220052E40" , "2B79-GY": "9A068F1D77FD51AD32CB128C661368EAAE35BB2842BB64EB34BC138C6660699CAE37BA2F43BF659832CC13F96660689EA944BB2E43BB649833BD13FE661468E1AF40BA5B44B964EB32BE12896612689EAF40BC5F43C4659932BE138C6062689EAF40BC2F43CF629A34C1148E671168E1AF40BA5B44BF659B32CA12FF661768EDAE33BB5843CE649432BE138C6062689EAF40BB2943CC649432BE138C60649A068E6EBF3D00D707F827B99BE60CA2" , "DJCHOEX": "930D0E41BCEFA3CBCFF00C50A072FFCCA73E3A7489A9968DC9870D50A001FEBAA73C3B7388AD97FECFF70D25A001FFB8A04F3A7288A996FECE860D22A075FFC7A64B3B078FAB968DCF850C55A073FFB8A64B3D0388D697FFCF850D50A603FFB8A64B3A7588AE97F8CEFB0C50A172FFC6A64B3B078FAD97FDCFF10C23A076FFCBA7383A0488DC96F2CF850D50A603FFB8A64B3A7588DE96F2CF850D50A605930D0F32742FF2B1FAC339655D879B84" , "EUNY-GY": "1F6C2D8A6B1BCDE9A520322CBD33BDE22B5F19BF5E5DF8AFA357332CBD40BC942B5D18B85F59F9DCA5273359BD40BD962C2E19B95F5DF8DCA456335EBD34BDE92A2A18CC585FF8AFA5553229BD32BD962A2A1EC85F22F9DDA555332CBB42BD962A2A19BF5E2EF9ACA52A342EBC31BDE92A2A18CC5859F9DFA521325FBD37BDE52B5919CF5F28F8D0A555332CBB42BD962A2A19BE5F2AF8D0A555332CBB441F6C2CF9A3DB9C929013071940C6D9AB" , "DJGTEEX": "36F4ABAB9DAF022B59F5AC7EBF82F7BF02C79F9EA8E9376D5F82AD7EBFF1F6C902C59E99A9ED361E59F2AD0BBFF1F7CB05B69F98A9E9371E5883AD0CBF85F7B403B29EEDAEEB376D5980AC7BBF83F7CB03B298E9A996361F5980AD7EB9F3F7CB03B29F9FA9EE361C59F2AC0DBE82F7B503B29EEDAEED361D59F4AC0DBF86F7B802C19FEEA99C37125980AD7EB9F3F7CB03B29F9FA99E37125980AD7EB9F536F4AAD8556F53506CC6994B427793F6" , "STOXX50EX": "67E1C66C5FC3A8F9D3E2CBFFF991306653D2F2596A859DBFD595CAFFF9E2311053D0F35E6B819CCCD3E5CA8AF9E2301254A3F25F6B859DCCD294CA8DF996306D52A7F32A6C879DBFD397CBFAF990301252A7F52E6BFA9CCDD397CAFFFFE0301252A7F35F6AF79CBFD3E9CA81FF91366453D4F3546A859DBFD593CB8FF996316152D0F3596BF69CBCD2E2CA80F9E2301254A5F32A6A859CCDD2E0CA80F9E2301254A367E1C71F9703F982E6D1FECA0464542F" , "SX3PEX": "54F73DEC325979EABDF01243B329CF5360C409D9071F4CACBB871343B35ACE2560C608DE061B4DDFBDF71336B35ACF2767B509DF061F4CDFBC861331B32ECF5861B108AA011D4CACBD851246B328CF2761B10EAE06604DDEBD851343B558CF2761B108DF07614AD9BDF31230B324CF2761B10EAE066F4CD8BCF61334B329CE5460B209DF07604CACBD851541B35ACF2760C309DD07604CACBD85154754F73C9FFA99289188C327764EDCAB1A" , "SXDPEX": "31F0383BDBE9E12CA520BFAA742345EE05C30C0EEEAFD46AA357BEAA7450449805C10D09EFABD519A527BEDF7450459A02B20C08EFAFD419A456BED8742445E504B60D7DE8ADD46AA555BFAF7422459A04B60B79EFD0D518A555BEAA7252459A04B60D08EED1D518A523BFD9742E459A04B60B79EFDFD41EA426BEDD742344E905B50C08EED0D46AA555B8A87450459A05C40C0AEED0D46AA555B8AE31F039481329B05790138A9F89D621A7" , "SXMPEX": "493BAC7D3478E10047745311BE551BC47D089848013ED44641035211BE261AB27D0A994F003AD53547735264BE261BB07A79984E003ED43546025263BE521BCF7C7D993B073CD44647015314BE541BB07C7D9F3F0041D53447015211B8241BB07C7D994E0140D54447775362BE581BB07C7D9F3F004ED43246725266BE551AC37D7E984E0141D44647015413BE261BB07D0F984C0141D44647015415493BAD0EFCB8B07B7247662443A07F8D" , "SXQPEX": "790B77381A4FA4EB66D7D52252EB2A6B4D38430D2F0991AD60A0D42252982B1D4D3A420A2E0D90DE66D0D45752982A1F4A49430B2E0991DE67A1D45052EC2A604C4D427E290B91AD66A2D52752EA2A1F4C4D447A2E7690DF66A2D422549A2A1F4C4D420B2F7791DA66D4D55152E62A1F4C4D447A2E7991D967D1D45552EB2B6C4D4E430B2F7691AD66A2D22052982A1F4D3F43092F7691AD66A2D226790B764BD28FF59053E4E017AF1E4E22" , "SXKPEX": "B3B55867FDAE0565BA0262E9DF6ACFDA87866C52C8E83023BC7563E9DF19CEAC87846D55C9EC3150BA05639CDF19CFAE80F76C54C9E83050BB74639BDF6DCFD186F36D21CEEA3023BA7762ECDF6BCFAE86F36B25C9973151BA7763E9D91BCFAE86F36D54C8963127BA01629ADF67CFAE86F36B25C9983057BB04639EDF6ACEDD87F06C54C8973023BA7765EBDF19CFAE87816C56C8973023BA7765EDB3B55914356E541E8F3157DC229FAB93" , "EXSH": "7D5FD753031B794906F8AC9D6AC2BF19496CE366365D4C0F008FAD9D6AB1BE6F496EE26137594D7C06FFADE86AB1BF6D4E1DE360375D4C7C078EADEF6AC5BF124819E215305F4C0F068DAC986AC3BF6D4819E41137224D7D068DAD9D6CB3BF6D4819E36636234C7A07F3AD9D6AB1B9694969E261372E4C7806FEACEE6BB2BE184866E215365D4A0D068DAD9D6BC3BE1A4866E215365D4A0B7D5FD620CBDB283233CB99A89737DB50" , "DJCOMEX-GY": "6FFD2DAF74436DD5B637C2F4D1424BAD5BCE199A41055893B040C3F4D1314ADB5BCC189D400159E0B630C381D1314BD95CBF199C400558E0B741C386D1454BA65ABB18E947075893B642C2F1D1434BD95ABB1EED407A59E1B642C3F4D7334BD95ABB199B400259E6B742C2F6D0424BA75DB91998417A5893B642C5F0D0414BAD5BC8189E417659E0B741C281D14E4BD95ABB1EEB41055893B730C283D14E4BD95ABB1EED6FFD2CDCBC833CA98304F7C12CB72FE3" , "RXP2EX": "B9A13D45FF61FFFE43290A125ED3505C8D920970CA27CAB8455E0B125EA0512A8D900877CB23CBCB432E0B675EA050288AE30976CB27CACB425F0B605ED450578CE70803CC25CAB8435C0A175ED250288CE70E07CB58CBCA435C0B1258A250288CE70877CA59CACE45280A615EDE50288CE70E07CB57CACC422F0B655ED3515B8DE40976CA58CAB8435C0D105EA050288D950974CA58CAB8435C0D16B9A13C3637A1AE82761A3F27A3263412" , "5MVL-GY": "9A1A08ED24BBFDE7000519311F2D5789AE293CD811FDC8A1067218311F5E56FFAE2B3DDF10F9C9D2000218441F5E57FDA9583CDE10FDC8D2017318431F2A5782AF5C3DAB17FFC8A1007019341F2C57FDAF5C3BAF1082C9D300701831195C57FDAF5C3BD810FFC8D101751F331E2F5782AF5C3DAB17F9C9D1000419421F29578EAE2F3CA81088C8DE00701831195C57FDAF5C3CD9108AC8DE00701831195A9A1A099EEC7BAC9B35362C04E2D833C7" , "IEVL-MI": "EAE0072159345D8A950CED328EFEE088DED333146C7268CC937BEC328E8DE1FEDED132136D7669BF950BEC478E8DE0FCD9A233126D7268BF947AEC408EF9E083DFA632676A7068CC9579ED378EFFE0FCDFA634636D0D69BE9579EC32888FE0FCDFA633186D0168BC947CEB308F8FE183DFA632676A7669BC950DED418EFAE08FDED533646D0768B39579EC32888FE0FCDFA633156D0568B39579EC328889EAE0065291F40CF6A03FD807730B84C6" , "SXRO-GY": "915687A896E17041FD4C1F91F8E255B1A565B39DA3A74507FB3B1E91F89154C7A567B29AA2A34474FD4B1EE4F89155C5A214B39BA2A74574FC3A1EE3F8E555BAA410B2EEA5A54507FD391F94F8E355C5A410B4EAA2D84475FD391E91FE9355C5A410B29BA3D94573FC391993F9E055BAA410B2EEA5A34477FD4D1FE2F8E655B6A563B3EDA2D24578FD391E91FE9355C5A410B39CA2D04578FD391E91FE95915686DB5E21213DC87F2AA4051731FF" , "QDVA-GY": "0D55D968583A1AE84320527A14DA95AD3966ED5D6D7C2FAE4557537A14A994DB3964EC5A6C782EDD4327530F14A995D93E17ED5B6C7C2FDD4256530814DD95A63813EC2E6B7E2FAE4355527F14DB95D93813EA2A6C032EDC4355537A12AB95D93813EC596C0E2FDE4222547815D895A63813EC2E6B782EDE4321520914DE95AA3960ED2D6C092FD14355537A12AB95D93813ED5C6C0B2FD14355537A12AD0D55D81B90FA4B947613674FE92FF1E3" , "IS3R-GY": "F10B07B821D662A7961E7F296B431AB4C538338D149057E190697E296B301BC2C53A328A1594569296197E5C6B301AC0C249338B1590579297687E5B6B441ABFC44D32FE129257E1966B7F2C6B421AC0C44D34FA15EF5693966B7E296D321AC0C44D338114E55194961F792B6A411ABFC44D32FE12945691961F7F5A6B471AB3C53E33FD15E5579E966B7E296D321AC0C44D338C15E7579E966B7E296D34F10B06CBE91633DBA32D4A1C96B67EFA" , "IWVL-IM": "602F37DAE6B8CB07CB1A6C55D8EDD8DE541C03EFD3FEFE41CD6D6D55D89ED9A8541E02E8D2FAFF32CB1D6D20D89ED8AA536D03E9D2FEFE32CA6C6D27D8EAD8D55569029CD5FCFE41CB6F6C50D8ECD8AA55690498D281FF33CB6F6D55DE9CD8AA556903E3D38FFE31CA6A6A57D9E1D9A85569029CD5FAFF31CB1B6C26D8E9D8D9541A039FD28BFE3ECB6F6D55DE9CD8AA556903EED289FE3ECB6F6D55DE9A602F36A92E789A7BFE2959602518BC90" , "IBCK-GY": "9676189E60A76CF95C5C669E28CB271FA2452CAB55E159BF5A2B679E28B82669A2472DAC54E558CC5C5B67EB28B8276BA5342CAD54E159CC5D2A67EC28CC2714A3302DD853E359BF5C29669B28CA276BA3302BDC549E58CD5C29679E2EBA276BA3302CA7549558CA5D2D609C29C92714A3302DD853E558CF5C5D66ED28CF2718A2432CDB549459C05C29679E2EBA276BA3302CAA549659C05C29679E2EBC967619EDA8673D85696F53ABD53E4351" , "IUSP-GY": "606AF9D96CA267294911D8307567260C5459CDEC59E4526F4F66D9307514277A545BCCEB58E0531C4916D945751426785328CDEA58E4521C4867D94275602607552CCC9F5FE6526F4964D83575662678552CCA9B589B531D4964D93073162678552CCDE05997521A4912DE3274652607552CCC9F5FE0531F4910D8437563260B545FCD9C589152104964D93073162678552CCDED589352104964D9307310606AF8AAA46236547C22ED0588924243" , "SX6PEX-GY": "9E833D7A3BD69943349B087CB87CADD4AAB0094F0E90AC0532EC097CB80FACA2AAB208480F94AD76349C0909B80FADA0ADC109490F90AC7635ED090EB87BADDFABC5083C0892AC0534EE0879B87DADA0ABC50E380FEFAD7734EE097CBE0DADA0ABC508490EEEAA753498080FB871AAA2AAB408430E90AC0532EA080CB87BACD3ABB2084F0FE3AD06359B0903B80FADA0ADC7083C0E90AD7735990903B80FADA0ADC19E833C09F316C83E01A83D494589C99B" , "QDVL-GY": "C8998F6BA3AFC8B243C4BE56493282E7FCAABB5E96E9FDF445B3BF5649418391FCA8BA5997EDFC8743C3BF2349418293FBDBBB5897E9FD8742B2BF24493582ECFDDFBA2D90EBFDF443B1BE5349338293FDDFBC299796FC8643B1BF564F438293FDDFBA5A979BFD8442B4B854483082ECFDDFBA2D90EDFC8443C5BE25493682E0FCACBB2E979CFD8B43B1BF564F438293FDDFBB5F979EFD8B43B1BF564F45C8998E186B6F99CF76F78B63B4C7E6A8" , "EUNW-GY1": "66A1E57DAB70E79CBB8E57BF58245D465292D1489E36D2DABDF956BF58575C305290D04F9F32D3A9BB8956CA58575D3255E3D14E9F36D2A9BAF856CD58235D4D53E7D03B9834D2DABBFB57BA58255D3253E7D63F9F49D3A8BBFB56BF5E555D3253E7D1489E45D3D9BB8A51BD59265D4D5590D03B9E36D4DEBA8B56CB59245D455394D1489F35D3AFBB8456BF58575B3053E7D03B9F44D3ADBB8456BF58575B3666A1E40E63B0B6E18EBD628AA5D13909" , "IHYG": "97BA1905F364B8F6857D239874BFBE1BA3892D30C6228DB0830A229874CCBF6DA38B2C37C7268CC3857A22ED74CCBE6FA4F82D36C7228DC3840B22EA74B8BE10A2FC2C43C0208DB08508239D74BEBE6FA2FC2A47C75D8CC28508229872CEBE6FA2FC2D3CC75C8DCF8479229874CCB86BA38C2C37C7518DC7857B23EB75CFBF1AA2832C43C6228BB28508229875BEBF18A2832C43C6228BB497BA18763BA4E98BB04E16AD894ADA54" , "IBCI-GY": "8B8FE2E41A176B54425A13C30A30D219BFBCD6D12F515E12442D12C30A43D36FBFBED7D62E555F61425D12B60A43D26DB8CDD6D72E515E61432C12B10A37D212BEC9D7A229535E12422F13C60A31D26DBEC9D1A62E2E5F60422F12C30C41D26DBEC9D6DD2E255F67435015C10B32D212BEC9D7A229555F62425B13B00A34D21EBFBAD6A12E245E6D422F12C30C41D26DBEC9D6D02E265E6D422F12C30C478B8FE397D2D73A29776926F6F7C5B656" , "IBCI-IM": "09035561C627FC8905FA10F8D4DDA9B83D306154F361C9CF038D11F8D4AEA8CE3D326053F265C8BC05FD118DD4AEA9CC3A416152F261C9BC048C118AD4DAA9B33C456027F563C9CF058F10FDD4DCA9CC3C456623F21EC8BD058F11F8D2ACA9CC3C456158F215C8BA04F016FAD5D1A8CE3C456027F565C8BF05FB108BD4D9A9BF3D366124F214C9B0058F11F8D2ACA9CC3C456155F216C9B0058F11F8D2AA090354120EE7ADF430C925CD2928CDF7" , "ERNE-LN": "EA2E1F7A9019DBE36ABB24A38163BA48DE1D2B4FA55FEEA56CCC25A38110BB3EDE1F2A48A45BEFD66ABC25D68110BA3CD96C2B49A45FEED66BCD25D18164BA43DF682A3CA35DEEA56ACE24A68162BA3CDF682C38A420EFD76ACE25A38712BA3CDF682B4FA52BEFA66BBD22A18015BB3FDF682A3CA35BEFD56ABA24D08167BA4FDE1B2B3FA42AEEDA6ACE25A38712BA3CDF682B4EA428EEDA6ACE25A38714EA2E1E0958D98A9E5F8811967C96DE07" , "IS3M-GY": "9CB25AAAD54E97870F60776B0902E46DA8816E9FE008A2C10917766B0971E51BA8836F98E10CA3B20F67761E0971E419AFF06E99E108A2B20E1676190905E466A9F46FECE60AA2C10F15776E0903E419A9F469E8E177A3B30F15766B0F73E419A9F46E93E07DA4B40E1771690800E466A9F46FECE60CA3B10F6177180906E46AA8876EEFE17DA2BE0F15766B0F73E419A9F46E9EE17FA2BE0F15766B0F759CB25BD91D8EC6F93A53425EF4F78021" , "SXNPEX": "9F5196FD86F90D1E195954F748F0D44DAB62A2C8B3BF38581F2E55F74883D53BAB60A3CFB2BB392B195E55824883D439AC13A2CEB2BF382B182F558548F7D446AA17A3BBB5BD3858192C54F248F1D439AA17A5BFB2C0392A192C55F74E81D439AA17A3CEB3C1395B195A548448FDD439AA17A5BFB2CF382C185F558048F0D54AAB14A2CEB3C03858192C53F54883D439AB65A2CCB3C03858192C53F39F51978E4E395C602C6A61C2B505B001" , "EUN4-GY": "0BE23CEA292FF8CB61473EA9761E5B813FD108DF1C69CD8D67303FA9766D5AF73FD309D81D6DCCFE61403FDC766D5BF538A008D91D69CDFE60313FDB76195B8A3EA409AC1A6BCD8D61323EAC761F5BF53EA40FA81D16CCFF61323FA9706F5BF53EA408DF1C1ACC8E674038AB771C5B8A3EA409AC1A6DCCFD61463EDA761A5B863FD708AF1D1CCDF261323FA9706F5BF53EA408DE1D1ECDF261323FA970690BE23D99E1EFA9B554740B9C8BEB3FCD" , "EUNR-GY": "098BCF1C8584738036113E449E8DB7A43DB8FB29B0C246C630663F449EFEB6D23DBAFA2EB1C647B536163F319EFEB7D03AC9FB2FB1C246B537673F369E8AB7AF3CCDFA5AB6C046C636643E419E8CB7D03CCDFC5EB1BD47B436643F4498FCB7D03CCDFB29B0B147C5361038469F8FB7AF3CCDFA5AB6C647B636103E379E89B7A33DBEFB59B1B746B936643F4498FCB7D03CCDFB28B1B546B936643F4498FA098BCE6F4D4422FE03220B716378D3E8" , "IBCS-GY": "555365A6DA33B52577AC60042D2B537661605193EF75806371DB61042D58520061625094EE71811077AB61712D58530266115195EE75801076DA61762D2C537D601550E0E977806377D960012D2A5302601556E4EE0A811177D961042B5A53026015519FEE01811677AC66062C29537D601550E0E971811377AD60772D2F5371616651E3EE00801C77D961042B5A530260155192EE02801C77D961042B5C555364D512F3E45B429F5531D0DE373A" , "IBCX-IM": "C3FF730AE75F419E7CE507B97AF02CA8F7CC473FD21974D87A9206B97A832DDEF7CE4638D31D75AB7CE206CC7A832CDCF0BD4739D31974AB7D9306CB7AF72CA3F6B9464CD41B74D87C9007BC7AF12CDCF6B94048D36675AA7C9006B97C812CDCF6B94733D36D75AD7CEE01BB7BFC2DDEF6B9464CD41D75A87CE407CA7AF42CAFF7CA474FD36C74A77C9006B97C812CDCF6B9473ED36E74A77C9006B97C87C3FF72792F9F10E049D6328C870548E4" , "IBCX-LN": "B741D0F6625E8E763CB10E3D1E92DD9C8372E4C35718BB303AC60F3D1EE1DCEA8370E5C4561CBA433CB60F481EE1DDE88403E4C55618BB433DC70F4F1E95DD978207E5B0511ABB303CC40E381E93DDE88207E3B45667BA423CC40F3D18E3DDE88207E4CF566CBA453CBA083F1FE4DCEB8207E5B0511CBA403CB00E4E1E96DD9B8374E4B3566DBB4F3CC40F3D18E3DDE88207E4C2566FBB4F3CC40F3D18E5B741D185AA9EDF0809823B08E367B9D0" , "SUOE-LN": "AB356B0AC417B08A912322209C7310E99F065F3FF15185CC975423209C00119F9F045E38F05584BF912423559C00109D98775F39F05185BF905523529C7410E29E735E4CF75385CC915622259C72109D9E735848F02E84BE915623209A02109D9E735E39F12284CC902524229D05119E9E735E4CF75584BC912222539C7710EE9F005F4FF02485B3915623209A02109D9E735F3EF02685B3915623209A04AB356A790CD7E1F4A4101715618674A5" , "IDY": "AD31312C2A69B434DA6616B4D8123E58990205191F2F8172DC1117B4D8613F2E9900041E1E2B8001DA6117C1D8613E2C9E73051F1E2F8101DB1017C6D8153E539877046A192D8172DA1316B1D8133E2C9877026E1E508000DA1317B4DE633E2C987705151E5D810DDA1317B4DE653F5C980305191F588101DB6016B7D9143E539877046A192D8172DA1316C6D9163E539877046A192BAD31305FE2A9E54BEF55238125E75A15" , "IQQA-GY": "DEE32B79F53130E1C23E452D8953F89BEAD01F4CC07705A7C449442D8920F9EDEAD21E4BC17304D4C23944588920F8EFEDA11F4AC17705D4C348445F8954F890EBA51E3FC67505A7C24B45288952F8EFEBA5183BC10804D5C24B442D8F22F8EFEBA51F40C00005D0C33C432F8851F890EBA51E3FC67304D7C23F455E8957F89CEAD61F3CC10205D8C24B442D8F22F8EFEBA51F4DC10005D8C24B442D8F24DEE32A0A3DF1619EF70D701874A69CD6" , "IDVY-IM": "F4C0BBF3FBCC22FB4C1C8D80C5629BA7C0F38FC6CE8A17BD4A6B8C80C5119AD1C0F18EC1CF8E16CE4C1B8CF5C5119BD3C7828FC0CF8A17CE4D6A8CF2C5659BACC1868EB5C88817BD4C698D85C5639BD3C18688B1CFF516CF4C698C80C3139BD3C1868FCACFF817CD4C168B82C46E9AD1C1868EB5C88E16CD4C1D8DF3C5669BA0C0F58FB6CFFF17C24C698C80C3139BD3C1868FC7CFFD17C24C698C80C315F4C0BA80330C7384792FB8B53897FFEA" , "IBCN-GY": "B9C26A59943BED6A5D3D768C8206DD1D8DF15E6CA17DD82C5B4A778C8275DC6B8DF35F6BA079D95F5D3A77F98275DD698A805E6AA07DD85F5C4B77FE8201DD168C845F1FA77FD82C5D4876898207DD698C84591BA002D95E5D48778C8477DD698C845E60A009D9595C4B708E8304DD168C845F1FA779D95C5D3C76FF8202DD1A8DF75E1CA008D8535D48778C8477DD698C845E6DA00AD8535D48778C8471B9C26B2A5CFBBC15680E43B97FF3B950" , "IBCM-GY": "8976F0D79D4D95145F7DE2990169A6E9BD45C4E2A80BA052590AE399011AA79FBD47C5E5A90FA1215F7AE3EC011AA69DBA34C4E4A90BA0215E0BE3EB016EA6E2BC30C591AE09A0525F08E29C0168A69DBC30C395A974A1205F08E3990718A69DBC30C4EEA97FA1275E0AE49B006BA6E2BC30C591AE0FA1225F7CE2EA016DA6EEBD43C492A97EA02D5F08E3990718A69DBC30C4E3A97CA02D5F08E399071E8976F1A4558DC46B6A4ED7ACFC9CC2A4" , "HIGH-LN": "D85B272D885BC0BF69961CE27818DCF4EC681318BD1DF5F96FE11DE2786BDD82EC6A121FBC19F48A69911D97786BDC80EB19131EBC1DF58A68E01D90781FDCFFED1D126BBB1FF5F969E31CE77819DC80ED1D146FBC62F48B69E31DE27E69DC80ED1D1315BC62F488689D1AE0796EDD83ED1D126BBB19F48969971C91781CDCF3EC6E1368BC68F58669E31DE27E69DC80ED1D1319BC6AF58669E31DE27E6FD85B265E409B91C05CA529D785EDB8B9" , "DJESBANKS": "AA9229418A95FD1CFF5E44916EE2A2E59EA11D74BFD3C85AF92945916E91A3939EA31C73BED7C929FF5945E46E91A29199D01D72BED3C829FE2845E36EE5A2EE9FD41C07B9D1C85AFF2B44946EE3A2919FD41A03BEACC928FF2B45916893A2919FD41D75BED4C929FF5E44E56FE6A3929ED01C72BFD3C85AF92F44E16EE5A3E29FA31C74BEA0C959FE5E45EE6E91A29199D61C07BFD3C928FE5C45EE6E91A29199D0AA9228324255AC63CA6D71A49317C6A8" , "SD3EEX": "19DAEC26CC5F9650423A382038E37E212DE9D813F919A316444D392038907F572DEBD914F81DA265423D395538907E552A98D815F819A365434C395238E47E2A2C9CD960FF1BA316424F382538E27E552C9CDF64F866A264424F39203E927E552C9CD915F86BA563433C385338EE7E552C9CDF64F869A362433C395738E37F262D9FD815F966A316424F3F2238907E552DEED817F966A316424F3F2419DAED55049FC72F77090D15C5161A6C" , "IMIB-IM": "D3DEE9B4FBBCFBE3EE2055E3A0C58216E7EDDD81CEFACEA5E85754E3A0B68360E7EFDC86CFFECFD6EE275496A0B68262E09CDD87CFFACED6EF565491A0C2821DE698DCF2C8F8CEA5EE5555E6A0C48262E698DAF6CF85CFD7EE5554E3A6B48262E698DD8DCFF8CFDAEF2153E1A1C98360E698DCF2C8FECFD5EE215590A0C18211E7EBDDF1CF8FCEDAEE5554E3A6B48262E698DD80CF8DCEDAEE5554E3A6B2D3DEE8C7337CAA63DB1360D65D30E6A4" , "IQQP-GY": "9AD9982AC94D7B41955760703CF6937AAEEAAC1FFC0B4E07932061703C85920CAEE8AD18FD0F4F74955061053C85930EA99BAC19FD0B4E74942161023CF19371AF9FAD6CFA094E07952260753CF7930EAF9FAB68FD744F75952261703A87930EAF9FAC13FC7C4E70955466723DF49371AF9FAD6CFA0F4F77955660033CF2937DAEECAC6FFD7E4E78952261703A87930EAF9FAC1EFD7C4E78952261703A819AD99959018D2AC1A0645545C103F7C8" , "FXC": "C27D2555695A181D10D11B6806DF3424F64E11605C1C2D5B16A61A6806AC3552F64C10675D182C2810D61A1D06AC3450F13F11665D1C2D2811A71A1A06D8342FF73B10135A1E2D5B10A41B6D06DE3450F73B16175D632C2910A41A6800AE3450F73B11635C622C2E10A41A6800A83520F74F11605C6B2D2811D71B6B07D9342FF73B10135A1E2D5B10A41B1A07DB342FF73B10135A18C27D2426A19A499D25E22E5DFB2A5096" , "IBCQ-GY": "B637448006F3999CCE10B8B5C79E0FE7820470B533B5ACDAC867B9B5C7ED0E91820671B232B1ADA9CE17B9C0C7ED0F93857570B332B5ACA9CF66B9C7C7990FEC837171C635B7ACDACE65B8B0C79F0F93837177C232CAADA8CE65B9B5C1EF0F93837170B932C1ADAFCE12BEB7C69C0FEC837171C635B1ADAACE11B8C6C79A0FE0820270C532C0ACA5CE65B9B5C1EF0F93837170B432C2ACA5CE65B9B5C1E9B63745F3CE33C81CFB238D803A6B6B55" , "IQQI-GY": "73BB3EF88D99EEB05FD6ED28B280999647880ACDB8DFDBF659A1EC28B2F398E0478A0BCAB9DBDA855FD1EC5DB2F399E240F90ACBB9DFDB855EA0EC5AB287999D46FD0BBEBEDDDBF65FA3ED2DB28199E246FD0DBAB9A0DA845FA3EC28B4F199E246FD0AC1B8A8DB815EDCEB2AB382999D46FD0BBEBEDBDA865FD7ED5BB2849991478E0ABDB9AADB895FA3EC28B4F199E246FD0ACCB9A8DB895FA3EC28B4F773BB3F8B4559BF306AE5D81D4F75FD24" , "IQQH-GY": "0AE3A1E48EFA4287D8744D5ECCC306F63ED095D1BBBC77C1DE034C5ECCB007803ED294D6BAB876B2D8734C2BCCB0068239A195D7BABC77B2D9024C2CCCC406FD3FA594A2BDBE77C1D8014D5BCCC206823FA592A6BAC376B3D8014C5ECAB206823FA595DDBBCB77B6D97F4B5CCDC106FD3FA594A2BDB876B1D8754D2DCCC706F13ED695A1BAC977BED8014C5ECAB206823FA595D0BACB77BED8014C5ECAB40AE3A097463A1307ED47786B31366244" , "IGSG-NA": "23DDEC96DFC1800A87D64CEE844276A617EED8A3EA87B54C81A14DEE843177D017ECD9A4EB83B43F87D14D9B843176D2109FD8A5EB87B53F86A04D9C844576AD169BD9D0EC85B54C87A34CEB844376D2169BDFD4EBF8B43E87A34DEE823376D2169BD8AFEBF6B53986D24AEC853277A5169BD9D0EC83B43C87D74C9D844676A117E8D8D3EBF2B53387A34DEE823376D2169BD8A2EBF0B53387A34DEE823523DDEDE51701D18AB2E579DB79B71214" , "IQQ-GR": "75AB9B3B496F98C02E87AA441A7AA2FF4198AF0E7C29AD8628F0AB441A09A389419AAE097D2DACF52E80AB311A09A28B46E9AF087D29ADF52FF1AB361A7DA2F440EDAE7D7A2BAD862EF2AA411A7BA28B40EDA8797D56ACF42EF2AB441C0BA28B40EDAF027C5EADF129F0AA351A7DA28B40EDA8797D59ADF22F81AB331A7AA3F841EEAF087C56AD862EF2AD461A09A28B419FAF0A7C56AD862EF2AD4075AB9A4881AFC9401BB49F71E78FC64D" , "IS0E-GY": "4FF1E00499CBADC40A85C6EC2616467A7BC2D431AC8D98820CF2C7EC2665470C7BC0D536AD8999F10A82C7992665460E7CB3D437AD8D98F10BF3C79E261146717AB7D542AA8F98820AF0C6E92617460E7AB7D346ADF299F00AF0C7EC2067460E7AB7D43DACF89EF40B83C0EE271446717AB7D542AA8999F20A84C69F2612467D7BC4D441ADF898FD0AF0C7EC2067460E7AB7D430ADFA98FD0AF0C7EC20614FF1E177510BFC443FB6F3D9DBE322C8" , "IS3C-GY1": "1212591C105ACEEC5C4C65CC21007C4726216D29251CFBAA5A3B64CC21737D3126236C2E2418FAD95C4B64B921737C3321506D2F241CFBD95D3A64BE21077C4C27546C5A231EFBAA5C3965C921017C3327546A5E2463FAD85C3964CC27717C3327546D252569FDDF5D4C63CE20027C4C21236C5A251CFDAE5D4964B820007C4427276D29241FFADF5C4664CC21737A3127546C5A246EFADD5C4664CC21737A371212586FD89A9F6D697F50F9DCF518F4" , "EMBE-LN": "B59F52B5A471B321ADB6B281E8B2329781AC668091378667ABC1B381E8C133E181AE678790338714ADB1B3F4E8C132E386DD668690378614ACC0B3F3E8B5329C80D967F397358667ADC3B284E8B332E380D961F790488715ADC3B381EEC332E380D9668090358713ACB0B483E9C433E080D967F397338717ADB7B2F2E8B6329081AA66F090428618ADC3B381EEC332E380D9668190408618ADC3B381EEC5B59F53C66CB1E2A0988587B415475624" , "JPEE-LN": "401984192D4BFCBBCB703AE32EB20C2A742AB02C180DC9FDCD073BE32EC10D5C7428B12B1909C88ECB773B962EC10C5E735BB02A190DC98ECA063B912EB50C21755FB15F1E0FC9FDCB053AE62EB30C5E755FB75B1972C88FCB053BE328C30C5E755FB058187BC88ECA763CE12FC40D5D755FB15F1E09C88DCB713A902EB60C2D742CB05C1978C982CB053BE328C30C5E755FB02D197AC982CB053BE328C54019856AE58BAD3AFE430FD6D3476899" , "IUS7-GY": "51F95686E8BDAD76B71E5678F56D118C65CA62B3DDFB9830B1695778F51E10FA65C863B4DCFF9943B719570DF51E11F862BB62B5DCFB9843B668570AF56A118764BF63C0DBF99830B76B567DF56C11F864BF65C4DC849942B76B5778F31C11F864BF62BFDD889845B11A507AF46F118764BF63C0DBFF9940B71F560BF569118B65CC62C3DC8E984FB76B5778F31C11F864BF62B2DC8C984FB76B5778F31A51F957F5207DFCF7822D634D0898753F" , "MDAXEX-GY": "9A14F6FE48EAF2BC0B5C4A4B3622CAB7AE27C2CB7DACC7FA0D2B4B4B3651CBC1AE25C3CC7CA8C6890B5B4B3E3651CAC3A956C2CD7CACC7890A2A4B393625CABCAF52C3B87BAEC7FA0B294A4E3623CAC3AF52C5BC7CD3C6880B294B4B3053CAC3AF52C2BA7CDEC68D0B574A38362FCDC1AE23C3C77DACC7FA0D2D4A3B3625CBB0AF25C3CB7CDFC6F90A5C4B343651CAC3A950C3B87DACC6880A5E4B343651CAC3A9569A14F78D802AA33D3E6F7F7ECBD7AE04" , "CEBL-GY": "60480F98A018DB3934B017CE2BF2BD02547B3BAD955EEE7F32C716CE2B81BC7454793AAA945AEF0C34B716BB2B81BD76530A3BAB945EEE0C35C616BC2BF5BD09550E3ADE935CEE7F34C517CB2BF3BD76550E3CDA9421EF0D34C516CE2D83BD76550E3BAB942DEF0B35C011CC2AF0BD09550E3ADE935AEF0F34B117BD2BF6BD05547D3BDD942BEE0034C516CE2D83BD76550E3BAC9429EE0034C516CE2D8560480EEB68D88AB8018322FBD607D9B1" , "LTAM-NA": "FE78A2E30A06ECC4F8A28BFFFA8FF78BCA4B96D63F40D982FED58AFFFAFCF6FDCA4997D13E44D8F1F8A58A8AFAFCF7FFCD3A96D03E40D9F1F9D48A8DFA88F780CB3E97A53942D982F8D78BFAFA8EF7FFCB3E91A13E3FD8F0F8D78AFFFCFEF7FFCB3E96A03F32D8F5F9D58DFDFBFFF688CB3E97A53944D8F2F8A38B8CFA8BF78CCA4D96A63E35D9FDF8D78AFFFCFEF7FFCB3E96D73E37D9FDF8D78AFFFCF8FE78A390C2C6BD45CD91BECA077A9338" , "IUSC-GY1": "60E0A1A4B35D80496F95716C22A45FCE54D39591861BB50F69E2706C22D75EB854D19496871FB47C6F92701922D75FBA53A29597871BB57C6EE3701E22A35FC555A694E28019B50F6FE0716922A55FBA55A692E68764B47D6FE0706C24D55FBA55A6959D8668B57A6E95776E23A65FC553D194E2861BB30B6E90701823A45FCD55D595918718B47A6F9F706C22D759B855A694E28769B4786F9F706C22D759BE60E0A0D77B9DD1C85AA64459DF513B7D" , "EUNZ-GY1": "89ACEBD6CC29D395A79C0675FB60EA0CBD9FDFE3F96FE6D3A1EB0775FB13EB7ABD9DDEE4F86BE7A0A79B0700FB13EA78BAEEDFE5F86FE6A0A6EA0707FB67EA07BCEADE90FF6DE6D3A7E90670FB61EA78BCEAD894F810E7A1A7E90775FD11EA78BCEADFE3F91CE7D0A7EE0077FA62EA07BA9DDE90F96FE0D7A6990701FA60EA0FBC99DFE3F86CE7A6A7960775FB13EC7ABCEADE90F81DE7A4A7960775FB13EC7C89ACEAA504E9821792AF334006958EBC" , "QDVS-GY": "0DEE188C1B66C2EB2660A055383E147F39DD2CB92E20F7AD2017A155384D150939DF2DBE2F24F6DE2667A120384D140B3EAC2CBF2F20F7DE2716A1273839147438A82DCA2822F7AD2615A050383F140B38A82BCE2F5FF6DF2615A1553E4F140B38A82DBD2F52F7DD2660A657393C147438A82DCA2824F6DD2661A026383A147839DB2CC92F55F7D22615A1553E4F140B38A82CB82F57F7D22615A1553E490DEE19FFD3A6936913539560C5CB70CF" , "IQQE-GY": "97D637CC28216F4E85BCE71A77C41709A3E503F91D675A0883CBE61A77B7167FA3E702FE1C635B7B85BBE66F77B7177DA49403FF1C675A7B84CAE66877C31702A290028A1B655A0885C9E71F77C5177DA290048E1C185B7A85C9E61A71B5177DA29003F51D105A7F84BAE11876C61702A290028A1B635B7885BDE76977C0170EA3E303891C125A7785C9E61A71B5177DA29003F81C105A7785C9E61A71B397D636BFE0E13ECCB08FD22F8A3173B9" , "IEEM": "65470D91E09F8272C51CBF9995806691517439A4D5D9B734C36BBE9995F367E7517638A3D4DDB647C51BBEEC95F366E5560539A2D4D9B747C46ABEEB9587669A500138D7D3DBB734C569BF9C958166E550013ED3D4A6B646C569BE9993F166E5500139A8D4AAB647C46BBE9995F360E1517138A3D4AAB743C51ABFEA94F06790507E38D7D5D9B136C569BE9994816792507E38D7D5D9B13065470CE2285FD3F0F02F8AAC68750221" , "IEMA-NA": "C7AFEFC1E69A16CCB83FE61E69FF383AF39CDBF4D3DC238ABE48E71E698C394CF39EDAF3D2D822F9B838E76B698C384EF4EDDBF2D2DC23F9B949E76C69F83831F2E9DA87D5DE238AB84AE61B69FE384EF2E9DC83D2A322F8B84AE71E6F8E384EF2E9DBF8D2AF2288B93DE01C688F3939F2E9DA87D5D822FAB83EE66D69FB383DF39ADB84D2A923F5B84AE71E6F8E384EF2E9DBF5D2AB23F5B84AE71E6F88C7AFEEB22E5A474E8D0CD32B940A5C8A" , "SXRJ-GY": "A33B1151BD918677C22DA12714FDC9C09708256488D7B331C45AA027148EC8B6970A246389D3B242C22AA052148EC9B49079256289D7B342C35BA05514FAC9CB967D24178ED5B331C258A12214FCC9B4967D221389A8B243C258A027128CC9B4967D246288A9B345C35FA72515FFC9CB967D24178ED3B241C22CA15414F9C9C7970E251489A2B34EC258A027128CC9B4967D256589A0B34EC258A027128AA33B10227551D7F5F71E9412E908AD70" , "MVEU-LN": "F451BD36CF235029FA50E9AC98689812C0628903FA65656FFC27E8AC981B9964C0608804FB61641CFA57E8D9981B9866C7138905FB65651CFB26E8DE986F9819C1178870FC67656FFA25E9A998699866C1178E74FB1A641DFA25E8AC9E199866C1178972FA15641CFA56EFAE991E9965C1178870FC61641FFA51E9DF986C9815C0648973FB106510FA25E8AC9E199866C1178902FB126510FA25E8AC9E1FF451BC4507E301ABCF63DC99659DFCA2" , "IEUX-IM": "466315CC3978234459BE51C557FFA02D725021F90C3E16025FC950C5578CA15B725220FE0D3A177159B950B0578CA059752121FF0D3E167158C850B757F8A0267325208A0A3C160259CB51C057FEA0597325268E0D41177059CB50C5518EA059732521F50D4D167159B557C756F3A15B7325208A0A3A177259BF51B657FBA02A725621890D4B167D59CB50C5518EA059732521F80D49167D59CB50C55188466314BFF1B872C76C8D64F0AA0AC49C" , "ISED-NA": "3C0829200C45FFB06CB5915383CC325D083B1D153903CAF66AC2905383BF332B08391C123807CB856CB2902683BF32290F4A1D133803CA856DC3902183CB3256094E1C663F01CAF66CC0915683CD3229094E1A62387CCB846CC0905385BD3229094E1D193976CB856DB2975182BC335E094E1C663F07CB866CB4912083C8325A083D1D653876CA896CC0905385BD3229094E1D143874CA896CC0905385BB3C082853C485AE335986A4667E3956EC" , "IUSK-GY1": "0B7083F9DED1C3C6E0F013E3B62C1CAA3F43B7CCEB97F680E68712E3B65F1DDC3F41B6CBEA93F7F3E0F71296B65F1CDE3832B7CAEA97F6F3E1861291B62B1CA13E36B6BFED95F680E08513E6B62D1CDE3E36B0BBEAE8F7F2E08512E3B05D1CDE3E36B7C0EBE4F6F5E18115E1B72E1CA13841B6BFEB97F084E1F51297B72C1CA93E45B7CCEA94F7F5E0FA12E3B65F1ADC3E36B6BFEAE5F7F7E0FA12E3B65F1ADA0B70828A16119245D5C326D64BD9781B" , "IQQY": "FC1E86E13793A726645B361562E5B549C82DB2D402D59260622C37156296B43FC82FB3D303D19313645C37606296B53DCF5CB2D203D59213652D376762E2B542C958B3A704D79260642E361062E4B53DC958B5A303AA9312642E37156494B53DC958B2D802A29217645137156296B339C828B3D303A69217645D36666395B448C927B3A702D59462642E371563E4B44AC927B3A702D59464FC1E8792FF53F6A5516803209F10D1F8" , "CBUF-GY": "EDFC369E55655AF4C306984450486122D9CF02AB60236FB2C5719944503B6054D9CD03AC61276EC1C3019931503B6156DEBE02AD61236FC1C2709936504F6129D8BA03D866216FB2C373984150496156D8BA05DC615C6EC0C373994456396156D8BA02AD61576FC1C2039E46514A6129D8BA03D866276EC2C3079837504C6125D9C902DB61566FCDC373994456396156D8BA02AA61546FCDC3739944563FEDFC37ED9DA50B77F635AD71ADBD0593" , "IBCG-GY": "D1B33FC658376C5628624FCF36B3DD01E5800BF36D7159102E154ECF36C0DC77E5820AF46C75586328654EBA36C0DD75E2F10BF56C71596329144EBD36B4DD0AE4F50A806B73591028174FCA36B2DD75E4F50C846C0E586228174ECF30C2DD75E4F50BFF6C055865296649CD37B1DD0AE4F50A806B75586028634FBC36B7DD06E5860B836C04596F28174ECF30C2DD75E4F50BF26C06596F28174ECF30C4D1B33EB590F73DD51D517AFACB46B9B0" , "IJPE-LN": "2B5E522EB6E2E5F7E1E1A7EA0F0FD8A31F6D661B83A4D0B1E796A6EA0F7CD9D51F6F671C82A0D1C2E1E6A69F0F7CD8D7181C661D82A4D0C2E097A6980F08D8A81E18676885A6D0B1E194A7EF0F0ED8D71E18616C82DBD1C3E194A6EA097ED8D71E18661782A3D0C7E0E7A1E80E79D9D41E18676885A0D1C1E1E0A7990F0BD8A41F6B666B82D1D0CEE194A6EA097ED8D71E18661A82D3D0CEE194A6EA09782B5E535D7E22B474D4D292DFF2FABC12" , "IJPN": "97855BA85882ED0955181AB2BFF744EEA3B66F9D6DC4D84F536F1BB2BF844598A3B46E9A6CC0D93C551F1BC7BF84449AA4C76F9B6CC4D83C546E1BC0BFF044E5A2C36EEE6BC6D84F556D1AB7BFF6449AA2C368EA6CBBD93D556D1BB2B986449AA2C36F916CC3D839546E1BB2BF84429EA3B36E9A6CB7D838551E1AC1BE8745EFA2BC6EEE6DC4DE4D556D1BB2BEF645EDA2BC6EEE6DC4DE4B97855ADB9042BC8D602B2F8742022058" , "SXR6-GY": "4271D5533BE3E606806765F2862B9F5B7642E1660EA5D340861064F286589E2D7640E0610FA1D2338060648786589F2F7133E1600FA5D33381116480862C9F507737E01508A7D340801265F7862A9F2F7737E6110FDAD232801264F2805A9F2F7737E0600EDBD334866263F087299F507737E01508A1D23080666581862F9F5C7644E1160FD0D33F801264F2805A9F2F7737E1670FD2D33F801264F2805C4271D420F323B782B55450C77BDEFBED" , "EUNO-GY": "6DC476E8917F052E35E66E2A798E44B959F742DDA439306833916F2A79FD45CF59F543DAA53D311B35E16F5F79FD44CD5E8642DBA539301B34906F58798944B2588243AEA23B306835936E2F798F44CD588245AAA546311A35936F2A7FFF44CD588242DDA44A316B34936828788C44B2588243AEA23D311835E76E59798A44BE59F142ADA54C301735936F2A7FFF44CD588242DCA54E301735936F2A7FF96DC4779B59BF54AA00D55B1F847B200F" , "INAA": "EE6C1049BD0662F52BA270D21A3A65CCDA5F247C884057B32DD571D21A4964BADA5D257B894456C02BA571A71A4965B8DD2E247A894057C02AD471A01A3D65C7DB2A250F8E4257B32BD770D71A3B65B8DB2A230B893F56C12BD771D21C4B65B8DB2A2470894356C42AA071D21A4963BCDA5A257B893357C42BA470A11B4A64CDDB55250F884051B12BD771D21B3B64CFDB55250F884051B7EE6C113A75C633711E9145E7E7CF017A" , "IBCJ-GY1": "AEE102684B806712175C047FAEF8ED9B9AD2365D7EC65254112B057FAE8BECED9AD0375A7FC25327175B050AAE8BEDEF9DA3365B7FC65227162A050DAEFFED909BA7372E78C452541729047AAEF9EDEF9BA7312A7FB953261729057FA889EDEF9BA736517FB25321162E027DAFFAED909DD0372E7EC654501659050BAFF8ED989BD4365D7FC553211756057FAE8BEBED9BA7372E7FB453231756057FAE8BEBEBAEE1031B83403696226F314A530D892D" , "CEBB-GY": "2CB1FEE975F64C19E6FB83C0E494CF991882CADC40B0795FE08C82C0E4E7CEEF1880CBDB41B4782CE6FC82B5E4E7CFED1FF3CADA41B0792CE78D82B2E493CF9219F7CBAF46B2795FE68E83C5E495CFED19F7CDAB41CF782DE68E82C0E2E5CFED19F7CADA41C3782BE7FA85C2E596CF9219F7CBAF46B4782FE6FA83B3E490CF9E1884CAAC41C57920E68E82C0E2E5CFED19F7CADD41C77920E68E82C0E2E32CB1FF9ABD361D9DD3C8B6F51961AB2F" , "CSRU-IM": "F85FCE802FB06C371E9D1A974DB18CACCC6CFAB51AF6597118EA1B974DC28DDACC6EFBB21BF258021E9A1BE24DC28CD8CB1DFAB31BF659021FEB1BE54DB68CA7CD19FBC61CF459711EE81A924DB08CD8CD19FDC21B8958031EE81B974BC08CD8CD19FAB31A8359051E9B1C954CBD8DDACD19FBC61CF258011E9C1AE44DB58CABCC6AFAC51B83590E1EE81B974BC08CD8CD19FAB41B81590E1EE81B974BC6F85FCFF3E7703DB32BAE2FA2B044E81A" , "ITKY-NA": "3997518F0C810EAEECC488CECFAB75440DA465BA39C73BE8EAB389CECFD874320DA664BD38C33A9BECC389BBCFD875300AD565BC38C73B9BEDB289BCCFAC754F0CD164C93FC53BE8ECB188CBCFAA75300CD162CD38B83A9AECB189CEC9DA75300CD165B639B53AECECCE8ECCCEDB74470CD164C93FC33A98ECC588BDCFAF75430DA265CA38B23B97ECB189CEC9DA75300CD165BB38B03B97ECB189CEC9DC399750FCC4415F2AD9F7BDFB325E11F2" , "IQQ5-GY": "28A3F59056A34ADAF51AC5CB210599351C90C1A563E57F9CF36DC4CB217698431C92C0A262E17EEFF51DC4BE217699411BE1C1A362E57FEFF46CC4B92102993E1DE5C0D665E77F9CF56FC5CE210499411DE5C6D2629A7EEEF56FC4CB277499411DE5C1A963927FEBF31CC3C92007993E1DE5C0D665E17EECF51BC5B8210199321C96C1D562907FE3F56FC4CB277499411DE5C1A462927FE3F56FC4CB277228A3F4E39E631B5EC029F0FEDCF0FD83" , "QDVR-GY": "934163860A2417D5431605BA6F286FCCA77257B33F622293456104BA6F5B6EBAA77056B43E6623E0431104CF6F5B6FB8A00357B53E6222E0426004C86F2F6FC7A60756C039602293436305BF6F296FB8A60750C43E1D23E1436304BA69596FB8A60756B73E1022E3431703B86E2A6FC7A60756C0396623E3431705C96F2C6FCBA77457C33E1722EC436304BA69596FB8A60757B23E1522EC436304BA695F934162F5C2E446507625308F92DD0B7B" , "CSUS-NA": "5BC013F6C9E4110CF39F50DDA5C6F4B96FF327C3FCA2244AF5E851DDA5B5F5CF6FF126C4FDA62539F39851A8A5B5F4CD688227C5FDA22439F2E951AFA5C1F4B26E8626B0FAA0244AF3EA50D8A5C7F4CD6E8620B4FDDD2538F3EA51DDA3B7F4CD6E8627C5FCD72439F39F56DFA4B6F5BA6E8626B0FAA6253AF39E50AEA5C2F4BE6FF527B3FDD72435F3EA51DDA3B7F4CD6E8627C2FDD52435F3EA51DDA3B15BC0128501244089C6AC65E85833900E" , "S6DW-GY": "F66B0541F91D7F541B8743A527BAFD99C2583174CC5B4A121DF042A527C9FCEFC25A3073CD5F4B611B8042D027C9FDEDC5293172CD5B4A611AF142D727BDFD92C32D3007CA594A121BF243A027BBFDEDC32D3603CD244B601BF242A521CBFDEDC32D3072CA2B4B601B8345A726B8FD92C32D3007CA5F4B621B8643D627BEFD9EC25E3104CD2E4A6D1BF242A521CBFDEDC32D3175CD2C4A6D1BF242A521CDF66B043231DD2ED12EB47690DA4F992E" , "IQQ0-GY": "ED4DDDF46285D8A257B6BAAD187AC05BD97EE9C157C3EDE451C1BBAD1809C12DD97CE8C656C7EC9757B1BBD81809C02FDE0FE9C756C3ED9756C0BBDF187DC050D80BE8B251C1EDE457C3BAA8187BC02FD80BEEB656BCEC9657C3BBAD1E0BC02FD80BE9CD57B4ED9351B5BCAF1978C050D80BE8B251C7EC9457B7BADE187EC05CD978E9B156B6ED9B57C3BBAD1E0BC02FD80BE9C056B4ED9B57C3BBAD1E0DED4DDC87AA45892762858F98E58FA4EC" , "IUSN-GY": "5F3B109002F82173F2826964117A4D616B0824A537BE1435F4F5686411094C176B0A25A236BA1546F285681111094D156C7924A336BE1446F3F46816117D4D6A6A7D25D631BC1435F2F76961117B4D156A7D23D236C11547F2F76864170B4D156A7D24A937CD1440F3F46F6610784D6A6A7D25D631BA1545F2836917117E4D666B0E24D536CB144AF2F76864170B4D156A7D24A436C9144AF2F76864170D5F3B11E3CA3870F6C7B15C51EC8F29D6" , "2B7K-GY": "7D33FB43B9B4E55ACCE79525790978474900CF768CF2D01CCA909425797A79314902CE718DF6D16FCCE09450797A78334E71CF708DF2D06FCD919457790E784C4875CE058AF0D01CCC929520790878334875C8018D8DD16ECC9294257F7878334875C8718D86D66DCD969327780B784C4875CE058AF6D16CCCE69556790D78404906CF068D87D063CC9294257F7878334875CF778D85D063CC9294257F7E7D33FA307174B4DFF9D4A01084FC1CF0" , "IQQW-GY": "0C0EDBB54E25C72C7014E57C1507A8B3383DEF807B63F26A7663E47C1574A9C5383FEE877A67F3197013E4091574A8C73F4CEF867A63F2197162E40E1500A8B83948EEF37D61F26A7061E5791506A8C73948E8F77A1CF3187061E47C1376A8C73948EF8C7B14F21D7010E37E1405A8B83948EEF37D67F31A7015E50F1503A8B4383BEFF07A16F2157061E47C1376A8C73948EF817A14F2157061E47C13700C0EDAC686E596A94527D049E8F2CC04" , "IWRD": "E6794367B8C4C7441AD3AE338804DC48D24A77528D82F2021CA4AF338877DD3ED24876558C86F3711AD4AF468877DC3CD53B77548C82F2711BA5AF418803DC43D33F76218B80F2021AA6AE368805DC3CD33F70258CFDF3701AA6AF338E75DC3CD33F775E8DF3F2761BD4AF338877DA38D24F76558CF1F2751AD5AE408974DD49D34076218D82F4001AA6AF338905DD4BD34076218D82F406E6794214700496C12FE09B0675F1B8FF" , "IWRD-NA": "794B691555818B05DB5BA28AD2AD23914D785D2060C7BE43DD2CA38AD2DE22E74D7A5C2761C3BF30DB5CA3FFD2DE23E54A095D2661C7BE30DA2DA3F8D2AA239A4C0D5C5366C5BE43DB2EA28FD2AC23E54C0D5A5761B8BF31DB2EA38AD4DC23E54C0D5D2C60B6BE37DA5CA488D3DD22924C0D5C5366C3BF33DB5AA2F9D2A923964D7E5D5061B2BE3CDB2EA38AD4DC23E54C0D5D2161B0BE3CDB2EA38AD4DA794B68669D41DA83EE6897BF2F584725" , "IWDE-LN": "461B423836414270DE6D5485C68C1EBA7228760D03077736D81A5585C6FF1FCC722A770A02037645DE6A55F0C6FF1ECE7559760B02077745DF1B55F7C68B1EB1735D777E05057736DE185480C68D1ECE735D717A02787644DE185585C0FD1ECE735D760103767644DF6B5287C7FA1FCD735D777E05037646DE6C54F6C6881EBD722E767D02727749DE185585C0FD1ECE735D760C02707749DE185585C0FB461B434BFE8113F6EB5E61B03B797A0E" , "CNDX-NA": "63349317416B886A7355CF309ECC63C75707A722742DBD2C7522CE309EBF62B15705A6257529BC5F7352CE459EBF63B35076A724752DBD5F7223CE429ECB63CC5672A651722FBD2C7320CF359ECD63B35672A0557552BC5E7320CE3098BD63B35672A724752EBC5E735EC9329FBC62C45672A6517229BC5C7354CF439EC863C05701A7527558BD537320CE3098BD63B35672A723755ABD537320CE3098BB6334926489ABD9EC4666FA0563390773" , "NDXEX": "FAD221D77E81B32464FF068468B50B42CEE115E24BC786626288078468C60A34CEE314E54AC3871164F807F168C60B36C99015E44AC78611658907F668B20B49CF9414914DC58662648A068168B40B36CF9412954AB88710648A07846EC40B36CF9415924AB5861C65F907FA68C60B36C99015E14BB3871164FD07F769B50A35CEE114EE4BC786626288078468C60A44CEE314EE4BC78662628EFAD220A4B641E2A251CC33B195406FF6" , "ISOD-GY": "C8B2E288CBD2CC2727C96A0F994F64EBFC81D6BDFE94F96121BE6B0F993C659DFC83D7BAFF90F81227CE6B7A993C649FFBF0D6BBFF94F91226BF6B7D994864E0FDF4D7CEF896F96127BC6A0A994E649FFDF4D1CAFFEBF81327BC6B0F9F3E649FFDF4D6B1FEE1F86126CE6C0D984D64E0FDF4D7CEF890F81127C86A7C994B64ECFC87D6CDFFE1F91E27BC6B0F9F3E649FFDF4D6BCFFE3F91E27BC6B0F9F38C8B2E3FB03129DA112FA5F3A64BA005F" , "EGLN-LN": "9EEDC8F6B83058FDF0859B9B7853B963AADEFCC38D766DBBF6F29A9B7820B815AADCFDC48C726CC8F0829AEE7820B917ADAFFCC58C766DC8F1F39AE97854B968ABABFDB08B746DBBF0F09B9E7852B917ABABFBB48C096CC9F0F09A9B7E22B917ABABFCC38C076CBEF1F39D997925B814ABABFDB08B726CCBF0849BE87857B964AAD8FCB38C036DC4F0F09A9B7E22B917ABABFCC28C016DC4F0F09A9B7E249EEDC98570F0097BC5B6AEAE85A6DDD7" , "IBCF-GY": "E4295A7BCC4488BA6D09EA97A94C0895D01A6E4EF902BDFC6B7EEB97A93F09E3D0186F49F806BC8F6D0EEBE2A93F08E1D76B6E48F802BD8F6C7FEBE5A94B089ED16F6F3DFF00BDFC6D7CEA92A94D08E1D16F6939F87DBC8E6D7CEB97AF3D08E1D16F6E42F876BC896C0CEC95A84E089ED16F6F3DFF06BC8C6D08EAE4A9480892D01C6E3EF877BD836D7CEB97AF3D08E1D16F6E4FF875BD836D7CEB97AF3BE4295B080484D93C583ADFA254B96C21" , "IUSE-LN": "11197CF58EE37A33DB3C0767B039B169252A48C0BBA54F75DD4B0667B04AB01F252849C7BAA14E06DB3B0612B04AB11D225B48C6BAA54F06DA4A0615B03EB162245F49B3BDA74F75DB490762B038B11D245F4FB7BADA4E07DB490667B648B11D245F48CCBBD64F00DA3A0165B14FB01E245F49B3BDA14E05DB3D0714B03DB16E252C48B0BAD04F0ADB490667B648B11D245F48C1BAD24F0ADB490667B64E11197D8646232BB5EE0F32524DCCD5DD" , "IUSE-IM": "3446FB4A0C00281E68FBF1266E2B0FCC0075CF7F39461D586E8CF0266E580EBA0077CE7838421C2B68FCF0536E580FB80704CF7938461D2B698DF0546E2C0FC70100CE0C3F441D58688EF1236E2A0FB80100C80838391C2A688EF026685A0FB80100CF7339351D2D69FDF7246F270EBA0100CE0C3F421C2868FAF1556E2F0FCB0073CF0F38331D27688EF026685A0FB80100CF7E38311D27688EF026685C3446FA39C4C079995DC8C41393DE6B79" , "QDVE-GY": "6E34A5825827D8E7854FF48E9150423C5A0791B76D61EDA18338F58E9123434A5A0590B06C65ECD28548F5FB912342485D7691B16C61EDD28439F5FC915742375B7290C46B63EDA1853AF48B915142485B7296C06C1EECD3853AF58E972142485B7290B36C13EDD18449F28C905242375B7290C46B65ECD1854EF4FD9154423B5A0191C76C14EDDE853AF58E972142485B7291B66C16EDDE853AF58E97276E34A4F190E78960B07CC1BB6CA52689" , "QDVG-GY": "76CD2B3E75073BAF901339343F59E96E42FE1F0B40410EE9966438343F2AE81842FC1E0C41450F9A901438413F2AE91A458F1F0D41410E9A916538463F5EE965438B1E7846430EE9906639313F58E91A438B187C413E0F9B906638343928E91A438B1E0F41330E9991173F363E5BE965438B1E7846450F99901239473F5DE96942F81F7B41340E96906638343928E91A438B1F0A41360E9690663834392E76CD2A4DBDC76A28A5200C01C2AC8DDB" , "IUS3-GY": "132002C92F928DD61A96629E59F2D357271336FC1AD4B8901CE1639E5981D221271137FB1BD0B9E31A9163EB5981D323206236FA1BD4B8E31BE063EC59F5D35C2666378F1CD6B8901AE3629B59F3D3232666318B1BABB9E21AE3639E5F83D323266636F01AA7B8E51C96649C58F0D35C2666378F1CD0B9E01A9762ED59F6D3502715368C1BA1B8EF1AE3639E5F83D323266636FD1BA3B8EF1AE3639E5F85132003BAE752DC512FA557ABA407B7E2" , "ZPDH-GY": "A56EF61660A8FD15C0D9F9153E655F25915DC22355EEC853C6AEF8153E165E53915FC32454EAC920C0DEF8603E165F51962CC22554EEC820C1AFF8673E625F2E9028C35053ECC853C0ACF9103E645F519028C5545491C921C0ACF81538145F519028C3575598C921C1D2FF173F675F2E9028C35053EAC923C0D8F9663E615F22915BC253549BC82CC0ACF81538145F519028C2225499C82CC0ACF8153812A56EF765A868AC92F5EACC20C3903B90" , "IS600BANKS": "9D8D3BE6ECD38CA7E4B798D0084F2683A9BE0FD3D995B9E1E2C099D0083C27F5A9BC0ED4D891B892E4B099A5083C26F7AECF0FD5D895B992E5C199A208482688A8CB0EA0DF97B9E1E4C298D5084E26F7A8CB08A4D8EAB893E4C299D00E3E26F7A8CB0FDFD9E0BF91E2B49FA609482780A9C80FA4D9E0B9E1E4C29FD4094C2683A9B80ED7D9E6B892E5C198A5084326F7A8CB08A2D995B9E1E5B098A7084326F7A8CB08A49D8D3A952413DD20D184ADE5F5BA4236" , "SXEPEX": "01921998B613F4C76679A9F64B04633635A12DAD8355C181600EA8F64B77624035A32CAA8251C0F2667EA8834B77634232D02DAB8255C1F2670FA8844B03633D34D42CDE8557C181660CA9F34B05634234D42ADA822AC0F3660CA8F64D75634234D42CAB832BC0F2667AA9854B09634234D42ADA8225C1F5677FA8814B04623135D72DAB832AC181660CAEF44B77634235A62DA9832AC181660CAEF2019218EB7ED3A540534A9CC3B6F10783" , "STOXXIEX": "E9CF9F4EA83EF068098940AC5F7C1F83DDFCAB7B9D78C52E0FFE41AC5F0F1EF5DDFEAA7C9C7CC45D098E41D95F0F1FF7DA8DAB7D9C78C55D08FF41DE5F7B1F88DC89AA089B7AC52E09FC40A95F7D1FF7DC89AC0C9C07C45C09FC41AC590D1FF7DC89AA7D9D0AC42E098241D25E701E84DCF7AA089D78C32A088C41D85E7C1F80DCFAAB7B9C7BC45B098341AC5F0F19F5DC89AA089C0AC459098341AC5F0F19F3E9CF9E3D60FEA1EF3CBA7599A2897B36" , "SXPPEX": "0429D40EB0E8EF18361ED77201B58576301AE03B85AEDA5E3069D67201C684003018E13C84AADB2D3619D60701C68502376BE03D84AEDA2D3768D60001B2857D316FE14883ACDA5E366BD77701B48502316FE74C84D1DB2C366BD67207C48502316FE13D85D0DA28361DD70101B88502316FE74C84DEDA2A3718D60501B58471306CE03D85D1DA5E366BD07001C68502301DE03F85D1DA5E366BD0760429D57D7828BE9F032DE247FC40E1C3" , "SXFPEX": "14AB63643D62E77C66E43EFFD6A5EA11209857510824D23A60933FFFD6D6EB67209A56560920D34966E33F8AD6D6EA6527E957570924D24967923F8DD6A2EA1A21ED56220E26D23A66913EFAD6A4EA6521ED5026095BD34866913FFFD0D4EA6521ED5657085AD34A66E73E8CD6A8EA6521ED50260954D24E67E23F88D6A5EB1620EE5757085BD23A669139FDD6D6EA65209F5755085BD23A669139FB14AB6217F5A2B6F453D70BCA2B508EAB" , "IS600TECH": "6D7EB698C6C868B7BEAF1778CAFF4D41594D82ADF38E5DF1B8D81678CA8C4C37594F83AAF28A5C82BEA8160DCA8C4D355E3C82ABF28E5D82BFD9160ACAF84D4A583883DEF58C5DF1BEDA177DCAFE4D35583885DAF2F15C83BEDA1678CC8E4D35583882A1F3FB5B81B8AC100ECAFE4C46594D82A0F38E5DF1B8DE1708CAF84C46584F83ADF2FD5CF2BFAF1607CA8C4D355E3A83DEF38E5C83BFAD1607CA8C4D355E3C6D7EB7EB0E08393F8B9C224D370A29FB" , "TDXPEX": "7A2417C5B317AB880882A231ADF868B74E1723F086519ECE0EF5A331AD8B69C14E1522F787559FBD0885A344AD8B68C3496623F687519EBD09F4A343ADFF68BC4F62228380539ECE08F7A234ADF968C34F622487872E9FBC08F7A331AB8968C34F6222F187239EB00881A242ADF568C34F62248787219EBA0984A346ADF869B04E6123F6862E9ECE08F7A533AD8B68C34E1023F4862E9ECE08F7A5357A2416B67BD7FA003DB19704500D0C0D" , "IQQD-GY": "3906174432E206959A3E0EB9B5F6CBEB0D35237107A433D39C490FB9B585CA9D0D37227606A032A09A390FCCB585CB9F0A44237706A433A09B480FCBB5F1CBE00C40220201A633D39A4B0EBCB5F7CB9F0C40240606DB32A19A4B0FB9B387CB9F0C40237D07D333A49B3908BBB4F4CBE00C40220201A032A39A3F0ECAB5F2CBEC0D33230106D133AC9A4B0FB9B387CB9F0C40237006D333AC9A4B0FB9B38139061637FA22571DAF0D3B8C4803AF51" , "IUKD-IM": "BA52788C038A14F2688391D1E90752128E614CB936CC21B46EF490D1E97453648E634DBE37C820C7688490A4E974526689104CBF37CC21C769F590A3E90052198F144DCA30CE21B468F691D4E90652668F144BCE37B320C668F690D1EF7652668F144CB536BF20B0698497D3E80B53648F144DCA30C820C4688291A2E90352158E674CC937B921CB68F690D1EF7652668F144CB837BB21CB68F690D1EF70BA5279FFCB4A457A5DB0A4E414F236A8" , "2B78-GY": "A32D7160FD0AEB354083A64CB3E9F437971E4555C84CDE7346F4A74CB39AF541971C4452C948DF004084A739B39AF443906F4553C94CDE0041F5A73EB3EEF43C966B4426CE4EDE7340F6A649B3E8F443966B4222C933DF0140F6A74CB598F443966B4252C938D8024688A04EB2EBF43C966B4426CE48DF034082A63FB3EDF43097184525C939DE0C40F6A74CB598F443966B4554C93BDE0C40F6A74CB59EA32D701335CABABD75B093794E1C908D" , "SDGPEX-GY": "AF2DA29B37D39B0B6C1318184B84D7899B1E96AE0295AE4D6A6419184BF7D6FF9B1C97A90391AF3E6C14196D4BF7D7FD9C6F96A80395AE3E6D65196A4B83D7829A6B97DD0497AE4D6C66181D4B85D7FD9A6B91D903EAAF3F6C6619184DF5D7FD9A6B97A803E7AF3C6C10186B4B89D0FF9B1A97A20295AE4D6A6218684B83D68E9A1C97AE03E6AF4E6D1319674BF7D7FD9C6997DD0295AF3F6D1119674BF7D7FD9C6FAF2DA3E8FF13CA8359202D2DB671B333" , "IFF": "2A2B9E013FBE416A14F37123517A9DDE1E18AA340AF8742C1284702351099CA81E1AAB330BFC755F14F4705651099DAA1969AA320BF8745F15857051517D9DD51F6DAB470CFA742C14867126517B9DAA1F6DAD430B87755E14867023570B9DAA1F6DAA380B88755C14867023570D9CDA1F19AA340A8F745F15F57120507C9DD51F6DAB470CFA742C14867151507E9DD51F6DAB470CFC2A2B9F72F77E10E221C04416AC8FF964" , "IFFFNA": "775E7D79A78214C523B32C4E45A4F94B436D494C92C4218325C42D4E45D7F83D436F484B93C020F023B42D3B45D7F93F441C494A93C421F022C52D3C45A3F9404218483F94C6218323C62C4B45A5F93F42184E3B93BB20F123C62D4E43D5F93F4218494093B420F322B62C4D44A0F93F42184E3B93B421F722B52D3945A4F84C431B494A92BB218323C62B4C45D7F93F436A494892BB218323C62B4A775E7C0A6F42454D1680197BB8519DF1" , "ISG": "8ACEDB8C7242AA740DE01AA0FE07ABFCBEFDEFB947049F320B971BA0FE74AA8ABEFFEEBE46009E410DE71BD5FE74AB88B98CEFBF46049F410C961BD2FE00ABF7BF88EECA41069F320D951AA5FE06AB88BF88E8CE467B9E400D951BA0F876AB88BF88EFB547719E430D951BA0F870AAF8BFFCEFB947739F410CE61AA3FF01ABF7BF88EECA41069F320D951AD2FF03ABF7BF88EECA41008ACEDAFFBA82FBFD38D32F9503F2CF47" , "IRCP-LN": "6F0F8FF97CADB8488CE206E3264C647A5B3CBBCC49EB8D0E8A9507E3263F650C5B3EBACB48EF8C7D8CE50796263F640E5C4DBBCA48EB8D7D8D940791264B64715A49BABF4FE98D0E8C9706E6264D640E5A49BCBB48948C7C8C9707E3203D640E5A49BBC0499F8C7B8CE100E1273A650D5A49BABF4FEF8C7E8CE306902648647D5B3ABBBC489E8D718C9707E3203D640E5A49BBCD489C8D718C9707E3203B6F0F8E8AB46DE9C1B9D133D6DBB900C1" , "EUNT-GY": "C15093D6F0A71736B518388CCEB75E9AF563A7E3C5E12270B36F398CCEC45FECF561A6E4C4E52303B51F39F9CEC45EEEF212A7E5C4E12203B46E39FECEB05E91F416A690C3E32270B56D3889CEB65EEEF416A094C49E2302B56D398CC8C65EEEF416A7E3C5922373B51F3E8ECFB55E91F416A690C3E52300B51938FFCEB35E9DF565A793C494220FB56D398CC8C65EEEF416A7E2C496220FB56D398CC8C0C15092A5386746BF802B0DB933423A21" , "IBGS": "33BC25666F85439992D9BB90DDB1D304078F11535AC376DF94AEBA90DDC2D272078D10545BC777AC92DEBAE5DDC2D37000FE11555BC376AC93AFBAE2DDB6D30F06FA10205CC176DF92ACBB95DDB0D37006FA16245BBC77AD92ACBA90DBC0D37006FA115F5BB777AE92D9BA90DDC2D574078A10545BB076A892DFBBE3DCC1D205068510205AC370DD92ACBA90DCB0D207068510205AC370DB33BC2415A7451210A7EA8EA52044B7BF" , "IBGS-IM": "0B241808AF5E06CACB365825A00C74693F172C3D9A18338CCD415925A07F751F3F152D3A9B1C32FFCB315950A07F741D38662C3B9B1833FFCA405957A00B74623E622D4E9C1A338CCB435820A00D741D3E622B4A9B6732FECB435925A67D741D3E622C319B6C32FDCB365E27A100751F3E622D4E9C1C32FCCB375856A008746E3F112C4D9B6D33F3CB435925A67D741D3E622C3C9B6F33F3CB435925A67B0B24197B679E5743FE056D105DF910D2" , "IPRP-NA": "A201C696AAE2EA4BB3F054F935F9CDE69632F2A39FA4DF0DB58755F9358ACC909630F3A49EA0DE7EB3F7558C358ACD929143F2A59EA4DF7EB286558B35FECDED9747F3D099A6DF0DB38554FC35F8CD929747F5D49EDBDE7FB38555F93388CD929747F2AF9FD2DF79B3F352FB3489CCE59747F3D099A0DE7DB3F1548A35FDCDE19634F2D39ED1DF72B38555F93388CD929747F2A29ED3DF72B38555F9338EA201C7E56222BBC286C361CCC80CA95D" , "IXJEUR": "E5C326C44BCABB5BC3D999411EEF55DED1F012F17E8C8E1DC5AE98411E9C54A8D1F213F67F888F6EC3DE98341E9C55AAD68112F77F8C8E6EC2AF98331EE855D5D0851382788E8E1DC3AC99441EEE55AAD08515867FF38F6FC3AC9841189E55AAD08512FD7EF28F1AC2DF98321EE855AAD08515867FFC8E69C2DF98361EEF54D9D18612F77EF38E1DC3AC9E431E9C55AAD1F712F57EF38E1DC3AC9E45E5C327B7830AEAD2F6EAAC74E31A3165" , "EUN1": "D76D0168F554E8EC0DFB63C1A93715B9E35E355DC012DDAA0B8C62C1A94414CFE35C345AC116DCD90DFC62B4A94415CDE42F355BC112DDD90C8D62B3A93015B2E22B342EC610DDAA0D8E63C4A93615CDE22B322AC16DDCD80D8E62C1AF4615CDE22B355DC061DCA90BF962C1A94413C9E35B345AC161DDDD0DFD63B2A84714B8E254342EC012DBA80D8E62C1A83614BAE254342EC012DBAED76D001B3D94B96538C856F454C27102" , "IBCD-GY": "0D8531F7CB4E58B7D8CED54598B1D78639B605C2FE086DF1DEB9D44598C2D6F039B404C5FF0C6C82D8C9D43098C2D7F23EC705C4FF086D82D9B8D43798B6D78D38C304B1F80A6DF1D8BBD54098B0D7F238C302B5FF776C83D8BBD4459EC0D7F238C305CEFF7C6C84D9C9D34799B3D78D38C304B1F80C6C81D8CFD53698B5D78139B005B2FF7D6D8ED8BBD4459EC0D7F238C305C3FF7F6D8ED8BBD4459EC60D853084038E093DEDFDE0706544B33E" , "EUNS-GY": "305081A11933EA67D0147A7F79400D1E0463B5942C75DF21D6637B7F79330C680461B4932D71DE52D0137B0A79330D6A0312B5922D75DF52D1627B0D79470D150516B4E72A77DF21D0617A7A79410D6A0516B2E32D0ADE53D0617B7F7F310D6A0516B5942C06DE22D0147C7D78420D150516B4E72A71DE51D0157A0C79440D190465B5E42D00DF5ED0617B7F7F310D6A0516B5952D02DF5ED0617B7F7F37305080D2D1F3BBEDE5274F4A84B569A6" , "ISRA-GY": "7F6589A06A5B02A09C7E84403948627F4B56BD955F1D37E69A098540393B63094B54BC925E1936959C798535393B620B4C27BD935E1D37959D088532394F62744A23BCE6591F37E69C0B84453949620B4A23BAE25E6236949C0B85403F39620B4A23BD995F6837929D7C8242384A62744A23BCE6591936969C7F8433394C62784B50BDE55E6837999C0B85403F39620B4A23BD945E6A37999C0B85403F3F7F6588D3A29B532AA94DB175C4BD06C7" , "IVU-GY": "4A898DB93F315AD7C417AF07A61C76B87EBAB98C0A776F91C260AE07A66F77CE7EB8B88B0B736EE2C410AE72A66F76CC79CBB98A0B776FE2C561AE75A61B76B37FCFB8FF0C756F91C462AF02A61D76CC7FCFBEFB0B086EE3C462AE07A06D76CC7FCFB9800A076FE2C360AF76A61076CC7FCFBEFB0B076FE5C511AE70A61C77BF7ECCB98A0A086F91C462A805A66F76CC7EBDB9880A086F91C462A8034A898CCAF7F10B5DF1249A325BE91200" , "JCDX": "78DC62FF9E062A8B1B171ECADF7C94EA4CEF56CAAB401FCD1D601FCADF0F959C4CED57CDAA441EBE1B101FBFDF0F949E4B9E56CCAA401FBE1A611FB8DF7B94E14D9A57B9AD421FCD1B621ECFDF7D949E4D9A51BDAA3F1EBF1B621FCAD90D949E4D9A56BEAA351EBF1B1C1FCADF0F929A4CEA57CDAA331FBA1B111EB9DE0C95EB4DE557B9AB4019CF1B621FCADE7D95E94DE557B9AB4019C978DC638C56C67B012E242BFF2289F052" , "JMT-PL": "025BC9F601E744D43456958CE5D68E9E3668FDC334A171923221948CE5A58FE8366AFCC435A570E1345194F9E5A58EEA3119FDC535A171E1352094FEE5D18E95371DFCB032A3719234239589E5D78EEA371DFAB435DE70E03423948CE3A78EEA371DFDB735A371E0332194FAE4A08EEA371DFAB435D171E6355094FBE5D68F99361EFDC534DE71923423928EE5A58EEA366FFDC734DE719234239288025BC885C927155E0165A0B91823EA26" , "JREM-GY": "75AAA6C0939145BCF765B32422870AF1419992F5A6D770FAF112B22422F40B87419B93F2A7D37189F762B25122F40A8546E892F3A7D77089F613B25622800AFA40EC9386A0D570FAF710B32122860A8540EC9582A7A87188F710B22424F60A8540EC9281A6A37189F612B52623850AFA40EC9386A0D3718AF764B35722830AF6419F9285A7A27085F710B22424F60A8540EC92F4A7A07085F710B22424F075AAA7B35B511436C2568611DF726E49" , "RRR1R": "74384E5D5766FE46CF7336F3C00FFF74400B7A686220CB00C90437F3C07CFE0240097B6F6324CA73CF743786C07CFF00477A7A6E6320CB73CE053781C008FF7F417E7B1B6422CB00CF0636F6C00EFF00417E7D1F635FCA72CF0637F3C67EFF00417E7B6F6254CB74C9713787C07CFF00477A7A6B6254CA73CF713780C10FFE03400B7B646220CB00C90437F3C07CFE7240097B646220CB00C90274384F2E9FA6AFCCFA4003C63DFA9BCC" , "JUN3-GR": "34A98C1AE100CB90DCA6EB8460D41A70009AB82FD446FED6DAD1EA8460A71B060098B928D542FFA5DCA1EAF160A71A0407EBB829D546FEA5DDD0EAF660D31A7B01EFB95CD244FED6DCD3EB8160D51A0401EFBF58D539FFA4DCD3EA8466A51A0401EFB85BD435FFD5DAA6ED8661D61A7001EFB95CD242FFA6DCA7EBF760D01A77009CB85FD533FEA9DCD3EA8466A51A0401EFB82ED531FEA9DCD3EA8466A334A98D6929C09A1AE995DEB19D217EC8" , "JUVE": "FF9522C6DA487FEC34260564711DF9D4CBA616F3EF0E4AAA32510464716EF8A2CBA417F4EE0A4BD934210411716EF9A0CCD716F5EE0E4AD935500416711AF9DFCAD31780E90C4AAA34530561711CF9A0CAD31184EE714BD834530464776CF9A0CAD31687EF7D4ADA35200464716EFFA4CBA317F4EE7D4ADD34200517706DF8D5CAAC1780EF0E4CA834530464701CF8D7CAAC1780EF0E4CAEFF9523B512882E67011530518CE89D6D" , "SDF-GY": "B29B1CA9B0A699055D8ED50AC1D3ACF086A8289C85E0AC435BF9D40AC1A0AD8686AA299B84E4AD305D89D47FC1A0AC8481D9289A84E0AC305CF8D478C1D4ACFB87DD29EF83E2AC435DFBD50FC1D2AC8487DD2FEB849FAD315DFBD40AC7A2AC8487DD299A8492AD335AF9D57BC1DFAC8487DD2FEB8490AC375C88D47DC1D3ADF786DE289A859FAC435DFBD208C1A0AC8486AF2898859FAC435DFBD20EB29B1DDA7866C88E68BDE03F3C26C849" , "K2LT1L": "3EB9F09933BD63AB4FA3521EF9AF4FA30A8AC4AC06FB56ED49D4531EF9DC4ED50A88C5AB07FF579E4FA4536BF9DC4FD70DFBC4AA07FB569E4ED5536CF9A84FA80BFFC5DF00F956ED4FD6521BF9AE4FD70BFFC3DB0784579F4FD6531EFFDE4FD70BFFC4DB008F57E84FA45569F8D94FD70BFFC3DB078B56994EA55369F9AF4EA40AFCC4AA068456ED4FD6551CF9DC4FD70A8DC4A8068456ED4FD6551A3EB9F1EAFB7D32207A90672B045A2B1A" , "KTCG": "2AFE780E8A3877A8701759E020FE4BB11ECD4C3BBF7E42EE766058E0208D4AC71ECF4D3CBE7A439D70105895208D4BC519BC4C3DBE7E429D7161589220F94BBA1FB84D48B97C42EE706259E520FF4BC51FB84B4CBE01439C706258E0268F4BC51FB84C4CBF0C439B711358E0208D4DC11EC84D3CBE0D429970115993218E4AB01FC74D48BF7E44EC706258E021FF4AB21FC74D48BF7E44EA2AFE797D42F8262345246CD5DD0B2F08" , "KBC-BB": "0F8927FCBCA2114139350C251A49C2013BBA13C989E424073F420D251A3AC3773BB812CE88E0257439320D501A3AC2753CCB13CF88E4247438430D571A4EC20A3ACF12BA8FE6240739400C201A48C2753ACF14BE889B257539400D251C38C2753ACF13BE889025723E420C511B4EC2753ACF14BE8894247338330D521A49C3063BCC13CF899B240739400B271A3AC2753BBD13CD899B240739400B210F89268F746240CA0C063910E7BCA6B8" , "KRA1V": "1BD6013608D9B801F0DF12241F92269E2FE535033D9F8D47F6A813241FE127E82FE734043C9B8C34F0D813511FE126EA289435053C9F8D34F1A913561F9526952E9034703B9D8D47F0AA12211F9326EA2E9032743CE08C35F0AA132419E326EA2E9035743DEB8C30F6DD13541FE126EA289435003DEB8C34F0DD13571E9227E92FE5340F3D9F8D47F6A813241FE127982FE7340F3D9F8D47F6AE1BD60045C019E98AC5EC2711E2674227" , "SVEL": "8F5D5BE11D074A9DAE8844254B643A5BBB6E6FD428417FDBA8FF45254B173B2DBB6C6ED329457EA8AE8F45504B173A2FBC1F6FD229417FA8AFFE45574B633A50BA1B6EA72E437FDBAEFD44204B653A2FBA1B68A3293E7EA9AEFD45254D153A2FBA1B6ED228317EA8AFF845254B173C2BBB6B6ED329327FACAE8E44564A143B5ABA646EA7284179D9AEFD45254A653B58BA646EA7284179DF8F5D5A92D5C71B169BBB7110B6915EE2" , "KMR-ID1": "418241E1A22F57FE596739C4161CF16475B175D4976962B85F1038C4166FF01275B374D3966D63CB596038B1166FF11072C075D2966962CB581138B6161BF16F74C474A7916B62B8591239C1161DF11074C472A3961663CA591238C4106DF11074C475A3966B62CC5E1039BB171DF76774C474A7916D63C8596639B71618F16375B775A4961C62C7591238C4106DF11074C475D5961E62C7591238C4106B418240926AEF06756C540CF1EBE995DD" , "PP": "1BD00E7A7F48B4977E09B5A3CC8ED2022FE33A4F4A0E81D1787EB4A3CCFDD3742FE13B484B0A80A27E0EB4D6CCFDD27628923A494B0E81A27F7FB4D1CC89D2092E963B3C4C0C81D17E7CB5A6CC8FD2762E963D384B7180A37E7CB4A3CAFFD2762E963B4A4A7881D17E7CB2A7CD8DD2022FE53B4B4A7D80A27F7FB5D6CC82D2762E963D3E4A0E81D17F0EB5D4CC82D2762E963D381BD00F09B788E51C4B3A8096317BB6BB" , "KYGA-LN": "9A8AC167326DCFA9CA30D594279E989CAEB9F552072BFAEFCC47D49427ED99EAAEBBF455062FFB9CCA37D4E127ED98E8A9C8F554062BFA9CCB46D4E627999897AFCCF4210129FAEFCA45D591279F98E8AFCCF2250654FB9DCA45D49421EF98E8AFCCF5250754FB9ECB32D39626E899EBAFCCF421012FFB9FCA31D5E7279A989BAEBFF522065EFA90CA45D49421EF98E8AFCCF553065CFA90CA45D49421E99A8AC014FAAD9E25FF03E0A1DA6BFC22" , "KYG-ID": "4F8BC7F83C97AF62B6AD7EBFA6BBD0D67BB8F3CD09D19A24B0DA7FBFA6C8D1A07BBAF2CA08D59B57B6AA7FCAA6C8D0A27CC9F3CB08D19A57B7DB7FCDA6BCD0DD7ACDF2BE0FD39A24B6D87EBAA6BAD0A27ACDF4BA08AE9B56B6D87FBFA0CAD0A27ACDF3BA09AE9B55B1DA7EC0A7BAD0A27ACDF4BA08A19A50B7AB7FC8A6BBD1D17BCEF3CB09AE9A24B6D879BDA6C8D0A27BBFF3C909AE9A24B6D879BB4F8BC68BF457FEEE839E4B8A5B4EB468" , "KSLAV-FH": "62709F98A1EAC8E4B16C9C5D32F4C31D5643ABAD94ACFDA2B71B9D5D3287C26B5641AAAA95A8FCD1B16B9D283287C3695132ABAB95ACFDD1B01A9D2F32F3C3165736AADE92AEFDA2B1199C5832F5C3695736ACDA95D3FCD0B1199D5D3485C3695736ABDA94D9FCA7B06E9D2D3585C2195648AADE94ACFBA6B0699D2933F4C31E5745ABAD95AFFCD7B1669D5D3287C56B5736AADE95DEFCD5B1669D5D3287C56D62709EEB692A9968845FA968CF01A7A3" , "KESAV": "0A1B63726C90FC6CD3D44B6C8ED795403E28574759D6C92AD5A34A6C8EA494363E2A564058D2C859D3D34A198EA495343959574158D6C959D2A24A1E8ED0954B3F5D56345FD4C92AD3A14B698ED695343F5D503058A9C858D3A14A6C88A695343F5D573058A5C95FD2D64A1C8EA495343959574459A2C859D3D64A1F8FD794373E28564B59D6C92AD5A34A6C8EA494463E2A564B59D6C92AD5A50A1B6201A450ADE0E6E77E597322F1FE" , "KESBV": "167EFFD438A9C33A75E5263ED6FF4C47224DCBE10DEFF67C7392273ED68C4D31224FCAE60CEBF70F75E2274BD68C4C33253CCBE70CEFF60F7493274CD6F84C4C2338CA920BEDF67C7590263BD6FE4C332338CC960C90F70E7590273ED08E4C332338CB960C9CF60974E4274ED68C4C33253CCBE20D9BF70F75E7274DD7FF4D30224DCAED0DEFF67C7392273ED68C4D41224FCAED0DEFF67C7394167EFEA7F06992B640D6130B2B0A28F9" , "KELAS": "67BCE563E846DB016E7A7DDC01958AAB538FD156DD00EE47680D7CDC01E68BDD538DD051DC04EF346E7D7CA901E68ADF54FED150DC00EE346F0C7CAE01928AA052FAD025DB02EE476E0F7DD901948ADF52FAD621DC7FEF356E0F7CDC07E48ADF52FAD121DC73EF426F787CA901E68ADF54FED155DD74EF346E787CAF00958BDC538FD05ADD00EE47680D7CDC01E68BAD538DD05ADD00EE47680B67BCE41020868A8D5B4948E9FC60EE15" , "N9VA-GY": "7397517EC0F257288301FC6E6DC83ED547A4654BF5B4626E8576FD6E6DBB3FA347A6644CF4B0631D8306FD1B6DBB3EA140D5654DF4B4621D8277FD1C6DCF3EDE46D16438F3B6626E8374FC6B6DC93EA146D1623CF4CB631C8374FD6E6BB93EA146D1653BF3CB621E8203FA6C6CCA3EDE46D16438F3B0631E8300FC1D6DCC3ED247A2653BF4C162118374FD6E6BB93EA146D1654AF4C362118374FD6E6BBF7397500D083206A5B632C95B903D5A6A" , "KSP-ID": "C42D7FC4C954FC46304AB9834820AAE9F01E4BF1FC12C900363DB8834853AB9FF01C4AF6FD16C873304DB8F64853AA9DF76F4BF7FD12C973313CB8F14827AAE2F16B4A82FA10C900303FB9864821AA9DF16B4C86FD6DC872303FB8834E51AA9DF16B4B86FC67C976373DB9FC4921AA9DF16B4C86FD62C974314CB8F44820ABEEF0684BF7FC6DC900303FBE814853AA9DF0194BF5FC6DC900303FBE87C42D7EB70194ADCB05798CB6B5D5CE56" , "KGX-GY": "770968DFA15891779BD98BFA234B4F0C433A5CEA941EA4319DAE8AFA23384E7A43385DED951AA5429BDE8A8F23384F78444B5CEC951EA4429AAF8A88234C4F07424F5D99921CA4319BAC8BFF234A4F78424F5B9D9561A5439BAC8AFA253A4F78424F5C9D956FA44F9CAE8B8B23474F78424F5B9D956EA4459ADF8A8D234B4E0B434C5CEC9461A4319BAC8CF823384F78433D5CEE9461A4319BAC8CFE770969AC6998C0FAAEEABECFDEBE2BB3" , "LI-FP": "BE7EEFCCE9EEF18A7F33BB9C5D4B17138A4DDBF9DCA8C4CC7944BA9C5D3816658A4FDAFEDDACC5BF7F34BAE95D3817678D3CDBFFDDA8C4BF7E45BAEE5D4C17188B38DA8ADAAAC4CC7F46BB995D4A17678B38DC8EDDD7C5BE7F46BA9C5B3A17678B38DB8FDDD7C3CE7E36BAEA5D3817678D3CDBFADCDCC5BF7F31BAEF5C4B16648A4DDAF5DCA8C4CC7944BA9C5D3816158A4FDAF5DCA8C4CC7942BE7EEEBF212EA0074A008EA9A0BE73AC" , "KCOGN": "5E5A6CC5C553C38C1F5C4274CBDE292A6A6958F0F015F6CA192B4374CBAD285C6A6B59F7F111F7B91F5B4301CBAD295E6D1858F6F115F6B91E2A4306CBD929216B1C5983F617F6CA1F294271CBDF295E6B1C5F87F16AF7B81F294374CDAF295E6B1C5887F160F7CA1E584277CBAD295E6D1858F3F061F7B91F5E4307CADE285D6A6959FCF015F6CA192B4374CBAD282C6A6B59FCF015F6CA192D5E5A6DB60D9392012A6F7741362B4D95" , "KONE": "32E03D6B5070454FE5B83D57032E994B06D3095E65367009E3CF3C57035D983D06D108596432717AE5BF3C22035D993F01A209586436707AE4CE3C250329994007A6082D63347009E5CD3D52032F993F07A60E296449717BE5CD3C57055F993F07A609296436710AE4BE3C57035D9F3B06D608596445707EE5BE3D24025E984A07D9082D6536760BE5CD3C57022F984807D9082D6536760D32E03C1898B014C2D08B0862FEDBFDF4" , "KCI1V": "A61994D7E5481B63444F0272075CA08D922AA0E2D00E2E2542380372072FA1FB9228A1E5D10A2F5644480307072FA0F9955BA0E4D10E2E5645390300075BA086935FA191D60C2E25443A0277075DA0F9935FA795D1712F57443A0372012DA0F9935FA095D17B2F5A424D0302072FA0F9955BA0E1D07A2F56444D0301065CA1FA922AA1EED00E2E2542380372072FA18B9228A1EED00E2E25423EA61995A42D884AEE717C3747FAA9C432" , "AH-NA1": "3C74C331776F31A54F08F535AD75D6EA0847F704422904E3497FF435AD06D79C0845F603432D05904F0FF440AD06D69E0F36F702432904904E7EF447AD72D6E10932F677442B04E34F7DF530AD74D69E0932F073435605914F7DF435AB04D69E0932F700435703E14E7EF542AB71D69E0932F073435904974E0EF442AD75D7ED0831F702425604E34F7DF237AD06D69E0840F700425604E34F7DF2313C74C242BFAF60287A3BC0005080B255" , "BAMNB-NA": "0BB0BFE28A1EA1FA3D591AF4360900CC3F838BD7BF5894BC3B2E1BF4367A01BA3F818AD0BE5C95CF3D5E1B81367A00B838F28BD1BE5894CF3C2F1B86360E00C73EF68AA4B95A94BC3D2C1AF1360800B83EF68CA0BE2795CE3D2C1BF4307800B83EF68BD0BE2F95BE3C2F1A80317801BB3F818AA4BF5892B83C5C1B80370900CF3E858BD7BE5B95C93D531BF4367A06BA3EF68AA4BE2A95CB3D531BF4367A06BC0BB0BE9142DEF077086A2FC1CBFC6473" , "DSMN": "3B1E882CE748EA8E5BC1B186AA55202E0F2DBC19D20EDFC85DB6B086AA2621580F2FBD1ED30ADEBB5BC6B0F3AA26205A085CBC1FD30EDFBB5AB7B0F4AA5220250E58BD6AD40CDFC85BB4B183AA54205A0E58BB6ED371DEBA5BB4B086AC24205A0E58BC18D27BDECA5AB7B086AA26265E0F28BD1ED37DDFBF5BC7B1F5AB25212F0E27BD6AD20ED9CA5BB4B086AB54212D0E27BD6AD20ED9CC3B1E895F2F88BB006EF284B357A04492" , "KPN": "8A2FD911CC4C19798649ADB1757A4C4ABE1CED24F90A2C3F803EACB175094D3CBE1EEC23F80E2D4C864EACC475094C3EB96DED22F80A2C4C873FACC3757D4C41BF69EC57FF082C3F863CADB4757B4C3EBF69EA53F8752D4D863CACB1730B4C3EBF69ED53F97C2D3C863CACB1730D4D4EBF1DED24F97D2C4C874FADB2747C4C41BF69EC57FF082C3F863CADC3747E4C41BF69EC57FF0E8A2FD862048C48F7B37A9884888F28F6" , "PHIL": "CA52FFF90A2E11ED24949CBDE916E5B4FE61CBCC3F6824AB22E39DBDE965E4C2FE63CACB3E6C25D824939DC8E965E5C0F910CBCA3E6824D825E29DCFE911E5BFFF14CABF396A24AB24E19CB8E917E5C0FF14CCBB3E1725D924E19DBDEF67E5C0FF14CAC93E1625D425E49DBDE965E3C4FE64CACB3E1B24DC24929CCEE866E4B5FF6BCABF3F6822A924E19DBDE817E4B7FF6BCABF3F6822AFCA52FE8AC2EE406311A7A98814E38108" , "PHI1-GY": "60231D68A568C2294D1FF37DA97D14F35410295D902EF76F4B68F27DA90E15855412285A912AF61C4D18F208A90E14875361295B912EF71C4C69F20FA97A14F85565282E962CF76F4D6AF378A97C148755652E2A9151F61D4D6AF27DAF0C1487556528589150F6104B1DF57FA87F14F85565282E962AF61F4D1EF30EA97914F45416292D915BF7104D6AF27DAF0C14875565295C9159F7104D6AF27DAF0A60231C1B6DA893A7782CC6485488704F" , "VOPA": "C7E7F8FD5840E6763D80DA7B3544078DF3D4CCC86D06D3303BF7DB7B353706FBF3D6CDCF6C02D2433D87DB0E353707F9F4A5CCCE6C06D3433CF6DB0935430786F2A1CDBB6B04D3303DF5DA7E354507F9F2A1CBBF6C79D2423DF5DB7B333507F9F2A1CDCB6C06D3463C82DB7B353701FDF3D1CDCF6C75D3473D86DA083434068CF2DECDBB6D06D5323DF5DB7B3445068EF2DECDBB6D06D534C7E7F98E9080B7F808B3EF4EC8B16331" , "KORI-FP": "0B60238A7E3ACA6FAFBB1E0E6D2243293F5317BF4B7CFF29A9CC1F0E6D51425F3F5116B84A78FE5AAFBC1F7B6D51435D382217B94A7CFF5AAECD1F7C6D2543223E2616CC4D7EFF29AFCE1E0B6D23435D3E2610C84A03FE5BAFCE1F0E6B53435D3E2617C84A7CFF5DAEB1180C6C21432B3E2616CC4D78FE59AFBA1E7D6D26432E3F5517CF4A09FF56AFCE1F0E6B53435D3E2617BE4A0BFF56AFCE1F0E6B550B6022F9B6FA9BE19A882B3B90D72795" , "KHNZ-GY": "4FE419503A924A360D10D3B30EB2E0747BD72D650FD47F700B67D2B30EC1E1027BD52C620ED07E030D17D2C60EC1E0007CA62D630ED47F030C66D2C10EB5E07F7AA22C1609D67F700D65D3B60EB3E0007AA22A120EAB7E020D65D2B308C3E0007AA22D120EAA7E730D62D5B10FB0E07F7AA22C1609D07E000D11D3C00EB6E0737BD12D150EA17F0F0D65D2B308C3E0007AA22D640EA37F0F0D65D2B308C54FE41823F2521BB83823E686F34784C8" , "KSB3-GY": "47D3C54A904AAEE7944061EA21B2AEC573E0F17FA50C9BA1923760EA21C1AFB373E2F078A4089AD29447609F21C1AEB17491F179A40C9BD29536609821B5AECE7295F00CA30E9BA1943561EF21B3AEB17295F608A4739AD3943560EA27C3AEB17295F108A5799AD5924067E820B0AECE7295F00CA3089AD19441619921B6AEC273E6F10FA4799BDE943560EA27C3AEB17295F17EA47B9BDE943560EA27C547D3C439588AFF69A17354DFDC47CA79" , "IWK": "BE506D4A4943BDD4F334889FA53693478A63597F7C058892F543899FA54592318A6158787D0189E1F33389EAA54593338D1259797D0588E1F24289EDA531934C8B16580C7A078892F341889AA53793338B165E087D7A89E0F341899FA34793338B1659737C748996F341899FA34192438B62597F7C7288E1F232889CA430934C8B16580C7A078892F34188EDA432934C8B16580C7A01BE506C398183EC5BC607BDAA58C3F7FA" , "KA11R": "1254D9EEC3EF90A465CEE72AE47B2BCA2667EDDBF6A9A5E263B9E62AE4082ABC2665ECDCF7ADA49165C9E65FE4082BBE2116EDDDF7A9A59164B8E658E47C2BC12712ECA8F0ABA5E265BBE72FE47A2BBE2712EAACF7D6A49065BBE62AE20A2BBE2712EDACF7DEA39563CCE65EE4082BBE2116EDD8F6DDA49165CCE659E57B2ABD2667ECD7F6A9A5E263B9E62AE4082ACC2665ECD7F6A9A5E263BF1254D89D0B2FC12B50FDD21F198E4F77" , "IROB-GY1": "B3067D67DF08108722F7B9640BC6ED8387354952EA4E25C12480B8640BB5ECF587374855EB4A24B222F0B8110BB5EDF780444954EB4E25B22381B8160BC1ED8886404821EC4C25C12282B9610BC7EDF786404E25EB3124B32282B8640DB7EDF78640495EEA3A24C123F6BF660AC4ED8880374821EA4E23C523F2B8100AC6ED8086334952EB4D24B422FDB8640BB5EBF586404821EB3C24B622FDB8640BB5EBF3B3067C1417C8410817C48C51F633893E" , "OR": "A772B87C02E04C779983158094AC9E7793418C4937A679319FF4148094DF9F0193438D4E36A27842998414F594DF9E0394308C4F36A6794298F514F294AB9E7C92348D3A31A4793199F6158594AD9E0392348B3E36D9784399F6148092DD9E0392348C3A37D2793199F6128495AF9E7793478D4D37D5784298F515F594A09E0392348B3837A67931988415F794A09E0392348B3EA772B90FCA201DF8ACB020B56959FACA" , "LHN-FR": "09819C50043ECF55E56D24C6F2593F0F3DB2A8653178FA13E31A25C6F22A3E793DB0A962307CFB60E56A25B3F22A3F7B3AC3A8633078FA60E41B25B4F25E3F043CC7A916377AFA13E51824C3F2583F7B3CC7AF123007FB61E51825C6F4283F7B3CC7A8133006FB10E21A24B6F25E3F7B3CC7AF123008FA67E46B25B1F2593E083DC4A8633107FA13E51823C4F22A3F7B3DB5A8613107FA13E51823C209819D23CCFE9EDAD05E11F30FAC5BB2" , "MMB": "8548AC760447F0ABCED04672D1966FFEB17B98433101C5EDC8A74772D1E56E88B17999443005C49ECED74707D1E56F8AB60A98453001C59ECFA64700D1916FF5B00E99303703C5EDCEA54677D1976F8AB00E9F34307EC49FCEA54772D7E76F8AB00E98323003C499CEA54772D7E16EFAB07A98433176C59ECFD64671D0906FF5B00E99303703C5EDCEA54600D0926FF5B00E993037058548AD05CC87A124FBE373472C630B43" , "LTE1S": "DEAB9F91317DDED3E3E2EC65D9A58B94EA98ABA4043BEB95E595ED65D9D68AE2EA9AAAA3053FEAE6E3E5ED10D9D68BE0EDE9ABA2053BEBE6E294ED17D9A28B9FEBEDAAD70239EB95E397EC60D9A48BE0EBEDACD30544EAE7E397ED65DFD48BE0EBEDABD20449EAE6E5E0ED10D9D68BE0EDE9ABA7044FEAE6E3E0ED16D8A58AE3EA98AAA8043BEB95E595ED65D9D68A92EA9AAAA8043BEB95E593DEAB9EE2F9BD8F5CD6D1D9502450EF29" , "LXSG": "6948170D42CCDAAFF43BBCC5FE8A3CA25D7B2338778AEFE9F24CBDC5FEF93DD45D79223F768EEE9AF43CBDB0FEF93CD65A0A233E768AEF9AF54DBDB7FE8D3CA95C0E224B7188EFE9F44EBCC0FE8B3CD65C0E244F76F5EE9BF44EBDC5F8FB3CD65C0E234E77F4EF9CF53FBDC5FEF93AD25D7E223F76F9EF9EF43DBCB6FFFA3DA35C71224B778AE9EBF44EBDC5FF8B3DA15C71224B778AE9ED6948167E8A0C8B20C10889F0037F581F" , "LAT1V": "8FB4C54AF024549D7B69DEFC0B93EEFEBB87F17FC56261DB7D1EDFFC0BE0EF88BB85F078C46660A87B6EDF890BE0EE8ABCF6F179C46261A87A1FDF8E0B94EEF5BAF2F00CC36061DB7B1CDEF90B92EE8ABAF2F608C41D60A97B1CDFFC0DE2EE8ABAF2F109C41561A97D6BDF8C0BE0EE8ABCF6F17CC51660A87B6BDF8F0A93EF89BB87F073C56261DB7D1EDFFC0BE0EFF8BB85F073C56261DB7D188FB4C43938E405124E5AEBC9F6668A43" , "LAT-FP": "4F0E7CC177A734CAF1C86A372D5FA3277B3D48F442E1018CF7BF6B372D2CA2517B3F49F343E500FFF1CF6B422D2CA3537C4C48F243E101FFF0BE6B452D58A32C7A48498744E3018CF1BD6A322D5EA3537A484F83439E00FEF1BD6B372B2EA3537A484882439601FEF6BF6A472D5AA3537A484F83439101F8F0CE6B402D5FA2207B4B48F2429E018CF1BD6D352D2CA3537B3A48F0429E018CF1BD6D334F0E7DB2BF67655AC4FB5F02D0AAC785" , "GZE1R": "B9D91F68A9E82D0CA8FBED287B9C62898DEA2B5D9CAE184AAE8CEC287BEF63FF8DE82A5A9DAA1939A8FCEC5D7BEF62FD8A9B2B5B9DAE1839A98DEC5A7B9B62828C9F2A2E9AAC184AA88EED2D7B9D62FD8C9F2C2A9DD11938A88EEC287DED62FD8C9F2B5F9CA91939AEF9EC5C7BEF62FD8A9B2B5E9CDA1939A8F9EC5B7A9C63FE8DEA2A519CAE184AAE8CEC287BEF638F8DE82A519CAE184AAE8AB9D91E1B61287C9C9DC8D81D8669062B" , "BAL1R": "742F6CADAA32BE9E3D66D8024EEBCAE9401C58989F748BD83B11D9024E98CB9F401E599F9E708AAB3D61D9774E98CA9D476D589E9E748BAB3C10D9704EECCAE2416959EB99768BD83D13D8074EEACA9D41695FEF9E0B8AAA3D13D902489ACA9D4169589F9E038ADD3B64D9764E98CA9D476D589B9F008AAB3D64D9714FEBCB9E401C59949F748BD83B11D9024E98CBEF401E59949F748BD83B17742F6DDE62F2EF0E0855ED37B31EAE4B" , "LJM1R": "393B2C2945698DBB52E37851E8E665480D08181C702FB8FD54947951E895643E0D0A191B712BB98E52E47924E895653C0A79181A712FB88E53957923E8E165430C7D196F762DB8FD52967854E8E7653C0C7D1F6B7150B98F52967951EE97653C0C7D186A7128B9FF54E17925E895653C0A79181F705BB98E52E17922E9E6643F0D081910702FB8FD54947951E895644E0D0A1910702FB8FD5492393B2D5A8DA9DC2B67D04D64151301EA" , "LR-FP": "550A27C465F5174AE7848A81F3A877B7613913F150B3220CE1F38B81F3DB76C1613B12F651B7237FE7838BF4F3DB77C3664813F751B3227FE6F28BF3F3AF77BC604C128256B1220CE7F18A84F3A977C3604C148651CC237EE7F18B81F5D977C3604C138750C7250EE6818BF7F3DB77C3664813F250C7237FE7868BF2F2A876C0613912FD50B3220CE1F38B81F3DB76B1613B12FD50B3220CE1F5550A26B7AD3546DAD2B7BFB40E5D1315" , "LNZ-AV": "2BAADA89DDBF7AA6A66B3B0BD98415C41F99EEBCE8F94FE0A01C3A0BD9F714B21F9BEFBBE9FD4E93A66C3A7ED9F715B018E8EEBAE9F94F93A71D3A79D98315CF1EECEFCFEEFB4FE0A61E3B0ED98515B01EECE9CBE9864E92A61E3A0BDFF515B01EECEECAE9FA4FE7A11C3B7CD98715B01EECE9CBE9894F94A76D3A7CD98414C31FEFEEBAE8864FE0A61E3C09D9F715B01F9EEEB8E8864FE0A61E3C0F2BAADBFA157F2B3693580E3E24717166" , "FNC": "B0961E02D1BB1DB49D11AC4D7CB7BCA884A52A37E4FD28F29B66AD4D7CC4BDDE84A72B30E5F929819D16AD387CC4BCDC83D42A31E5FD28819C67AD3F7CB0BCA385D02B44E2FF28F29D64AC487CB6BCDC85D02D40E58229809D64AD4D7AC6BCDC85D02A34E5FE29879D64AD4D7AC0BDAC85A42A37E48A28819C17AC4E7DB1BCA385D02B44E2FF28F29D64AC3F7DB3BCA385D02B44E2F9B0961F71197B4C24A82299788142D80A" , "LEO": "ED78D1075B88A43E70F85CB18E06C4D2D94BE5326ECE9178768F5DB18E75C5A4D949E4356FCA900B70FF5DC48E75C4A6DE3AE5346FCE910B718E5DC38E01C4D9D83EE44168CC9178708D5CB48E07C4A6D83EE2456FB1900A708D5DB18877C4A6D83EE5446FBD9078708D5DB18871C5D6D84AE5326EB9910B71FE5CB28F00C4D9D83EE44168CC9178708D5CC38F02C4D9D83EE44168CAED78D0749348F5AE45CB698473F3A070" , "E3100073644": "81356203979C31517A0CC91E10E0A60AB5065636A2DA04177C7BC81E1093A77CB5045731A3DE05647A0BC86B1093A67EB2775630A3DA04647B7AC86C10E7A601B4735745A4D804177A79C91B10E1A67EB4735141A3A505657A79C81E1691A67EB4735636A4AF02607C0FCE6816E5A00FB2065135A4A802657A79C81E1697A70EB4075636A2AD04647B0AC91D11E6A601B4735745A4D804177A79C96C11E4A601B4735745A4DE813563705F5C60C14F3FFC2BED15C2A8" , "LBK-SM1": "1D4B0EDB167DD0A6D45617C9F889EC2229783AEE233BE5E0D22116C9F8FAED54297A3BE9223FE493D45116BCF8FAEC562E093AE8223BE593D52016BBF88EEC29280D3B9D2539E5E0D42317CCF888EC56280D3D992244E492D42316C9FEF8EC56280D3A98224FE4E4D32116BCF9F8EA21280D3B9D253FE490D45717BAF88DEC25297E3A9E224EE59FD42316C9FEF8EC56280D3AEF224CE59FD42316C9FEFE1D4B0FA8DEBD8137E16522FC057C8881" , "E3100060344": "0681B973BF931CF1FE81985F896D0DC732B28D468AD529B7F8F6995F891E0CB132B08C418BD128C4FE86992A891E0DB335C38D408BD529C4FFF7992D896A0DCC33C78C358CD729B7FEF4985A896C0DB333C78A318BAA28C5FEF4995F8F1C0DB333C78D468CA02FC0F8829F298F680BC335B18A408CA72FC5FEF4995F8F1A0CC333B38D468AA229C4FF87985C886B0DCC33C78C358CD729B7FEF4982D88690DCC33C78C358CD10681B80077534D60CBB2AD6A74986964" , "FII-FP": "96E5EE0CDAFF9B913BBAFDE5E49AF5A9A2D6DA39EFB9AED73DCDFCE5E4E9F4DFA2D4DB3EEEBDAFA43BBDFC90E4E9F5DDA5A7DA3FEEB9AEA43ACCFC97E49DF5A2A3A3DB4AE9BBAED73BCFFDE0E49BF5DDA3A3DD4EEEC6AFA53BCFFCE5E2EBF5DDA3A3DA3AEEC6AFA83CCDFD95E49FF5DDA3A3DD4EEEC9AEA33ABCFC92E49AF4AEA2A0DA3FEFC6AED73BCFFAE7E4E9F5DDA2D1DA3DEFC6AED73BCFFAE196E5EF7F123FCA000E89C8D0196F910A" , "LITGTURT": "BA1CA7C1538AD40F545E1CC48BE06A8D8E2F93F466CCE14952291DC48B936BFB8E2D92F367C8E03A54591DB18B936AF9895E93F267CCE13A55281DB68BE76A868F5A928760CEE149542B1CC18BE16AF98F5A948367B3E03B542B1DC48D916AF98F5A938267B3E13B555A1DB68BE06A8D8F28928766CCE74D555B1DB08AE06A8E8F2993F467CFE03C54541DC48B936CFB8F5A928767BEE03E54541DC48B936CFDBA1CA6B29B4A859E616D29F176150E2E" , "LPK-GY": "75FE69F24DA465C99A3BBFE8CC36DED441CD5DC778E2508F9C4CBEE8CC45DFA241CF5CC079E651FC9A3CBE9DCC45DEA046BC5DC179E250FC9B4DBE9ACC31DEDF40B85CB47EE0508F9A4EBFEDCC37DEA040B85AB0799D51FD9A4EBEE8CA47DEA040B85DB17894518B9D4CBF99CC3ADEA040B85AB0799250FB9B3DBE9FCC36DFD341BB5DC1789D508F9A4EB8EACC45DEA041CA5DC3789D508F9A4EB8EC75FE688185643458AF088ADD31C3BA77" , "LUK-GY": "5C8547498CECCC4AA2C93E67688728AF68B6737CB9AAF90CA4BE3F6768F429D968B4727BB8AEF87FA2CE3F1268F428DB6FC7737AB8AAF97FA3BF3F15688028A469C3720FBFA8F90CA2BC3E62688628DB69C3740BB8D5F87EA2BC3F676EF628DB69C3730AB9D9F808A5BE3E16688B28DB69C3740BB8DAF978A3CF3F10688729A868C0737AB9D5F90CA2BC396568F428DB68B17378B9D5F90CA2BC39635C85463A442C9DDB97FA0B5295724C0C" , "MC": "190DAEB21A4E4189DE48403DF3E446E62D3E9A872F0874CFD83F413DF39747902D3C9B802E0C75BCDE4F4148F39746922A4F9A812E0874BCDF3E414FF3E346ED2C4B9BF4290A74CFDE3D4038F3E546922C4B9DF02E7775BDDE3D413DF59546922C4B9AF62E7D74CFDE3D4739F2E746E62D389B832F7B75BCDF3E4048F3E846922C4B9DF62F0874CFDF4F404AF3E846922C4B9DF0190DAFC1D28E1018EB7B75080E112245" , "VOOL-GY": "E9E0F19FE3B35CB404E25A2D4CCADEF0DDD3C5AAD6F569F202955B2D4CB9DF86DDD1C4ADD7F1688104E55B584CB9DE84DAA2C5ACD7F5698105945B5F4CCDDEFBDCA6C4D9D0F769F204975A284CCBDE84DCA6C2DDD78A688004975B2D4ABBDE84DCA6C4A9D7F568F205925C2F4DC8DEFBDCA6C4D9D0F1688204E35A5E4CCEDEF7DDD5C5DAD780698D04975B2D4ABBDE84DCA6C5ABD782698D04975B2D4ABDE9E0F0EC2B730D2531D16F18B13FBA53" , "LVO-IM": "1D1A267118B68DE510BE04004C56946B292912442DF0B8A316C905004C25951D292B13432CF4B9D010B905754C25941F2E5812422CF0B8D011C805724C519460285C13372BF2B8A310CB04054C57941F285C15332C8FB9D110CB05004A27941F285C12322D80B9A317C9047F4D27941F285C15332C80B8D711B805774C56956C295F12422D8FB8A310CB03024C25941F292E12402D8FB8A310CB03041D1A2702D076DC74258D3135B1A3F0C8" , "XBRMIB-IM": "9CCEB449807A674100900B491633009BA8FD807CB53C520706E70A49164001EDA8FF817BB438537400970A3C164000EFAF8C807AB43C527401E60A3B16340090A988810FB33E520700E50B4C163200EFA988870BB443537500E50A49104200EFA9888171B448527301E70B36173407EDA8F7800DB53C520706E10B391634019CA9FF817CB44F530401900A36164000EFAF8A810FB53C537501920A36164000EFAF8C9CCEB53A48BA36D335A33E7CEBC6643B" , "BX4": "608FAC9D537D187231791DA1A67DC83254BC98A8663B2D34370E1CA1A60EC94454BE99AF673F2C47317E1CD4A60EC84653CD98AE673B2D47300F1CD3A67AC83955C999DB60392D34310C1DA4A67CC84655C99FDF67442C46310C1CA1A00CC84655C998AF66452B46310C1CA1A00AC93655BD98A8664C2D47307F1DA2A77BC83955C999DB60392D34310C1DD3A779C83955C999DB603F608FADEE9BBD49E0044A28945B88AC92" , "ASI-FP": "F536B1B31D8CFB22D29E433858E9506FC105858628CACE64D4E94238589A5119C107848129CECF17D299424D589A501BC674858029CACE17D3E8424A58EE5064C07084F52EC8CE64D2EB433D58E8501BC07082F129B5CF16D2EB42385E98501BC070858228BFCF1BD5E9434858EC501BC07082F129BACE10D398424F58E95168C173858028B5CE64D2EB443A589A501BC102858228B5CE64D2EB443CF536B0C0D54CAAB0E7AD760DA51C34CF" , "CAMX-GY": "FD0730C841BC59695E401366706B8920C93404FD74FA6C2F5837126670188856C93605FA75FE6D5C5E47121370188954CE4504FB75FA6C5C5F361214706C892BC841058E72F86C2F5E351363706A8954C841038A75856D5D5E351266761A8954C84104FB758D6D2D5E4B15647169892BC841058E72FE6D5F5E411315706F8927C932048D758F6C505E351266761A8954C84104FC758D6C505E351266761CFD0731BB897C08FB6B7326538D9EED80" , "MEUD-FP": "AE1B2BA28376E756F83A51CE82DA56219A281F97B630D210FE4D50CE82A957579A2A1E90B734D363F83D50BB82A956559D591F91B730D263F94C50BC82DD562A9B5D1EE4B032D210F84F51CB82DB56559B5D18E0B74FD362F84F50CE84AB56559B5D1FE6B743D263F93D57CC83D956239B5D1EE4B034D360F83B51BD82DE56269A2E1FE7B745D26FF84F50CE84AB56559B5D1F96B747D26FF84F50CE84ADAE1B2AD14BB6B6C4CD0964FB7F2F3281" , "LYP6-GY": "5220A0EEFD15045CB5FE5BC1F55D124E661394DBC853311AB3895AC1F52E1338661195DCC9573069B5F95AB4F52E123A616294DDC9533169B4885AB3F55A1245676695A8CE51311AB58B5BC4F55C123A676693ACC92C3068B58B5AC1F32C123A676694ADC82C316CB3FB5DC3F45F1245676695A8CE57306AB5FF5BB2F5591249661594ABC9263165B58B5AC1F32C123A676694DAC9243165B58B5AC1F32A5220A19D35D555CE80CD6EF408A876EE" , "LCUW-GY": "C66794FDAB9269889EC9F8E9A72DD17AF254A0C89ED45CCE98BEF9E9A75ED00CF256A1CF9FD05DBD9ECEF99CA75ED10EF525A0CE9FD45CBD9FBFF99BA72AD171F321A1BB98D65CCE9EBCF8ECA72CD10EF321A7BF9FAB5DBC9EBCF9E9A15CD10EF321A0BE9FA15CBD9ECDFEEBA62FD171F321A1BB98D05DBE9EC8F89AA729D17DF252A0B89FA15CB19EBCF9E9A15CD10EF321A0C99FA35CB19EBCF9E9A15AC667958E6352381AABFACDDC5AD8B5DA" , "MGT": "FB453092BF411F549D5C74E431ADD637CF7604A78A072A129B2B75E431DED741CF7405A08B032B619D5B759131DED643C80704A18B072A619C2A759631AAD63CCE0305D48C052A129D2974E131ACD643CE0303D08B782B609D2975E437DCD643CE0304D68B762A609D2975E437DAD733CE7704A78A702A619C5A74E730ABD63CCE0305D48C052A129D29749630A9D63CCE0305D48C03FB4531E177814EC6A86F41D1CC58B297" , "DJE": "79BF5985DD1DFC88B20C2D2BA51F15AF4D8C6DB0E85BC9CEB47B2C2BA56C14D94D8E6CB7E95FC8BDB20B2C5EA56C15DB4AFD6DB6E95BC9BDB37A2C59A51815A44CF96CC3EE59C9CEB2792D2EA51E15DB4CF96AC7E924C8BCB2792C2BA36E15DB4CF96DB1E95CC8BDB2792C2BA36814AB4C8D6DB0E82CC9BDB30A2D28A41915A44CF96CC3EE59C9CEB2792D59A41B15A44CF96CC3EE5F79BF58F615DDAD1B873F181E58EA710E" , "BSXFP": "D787EEFCA0A354B5BC27E2B9E192F0B8E3B4DAC995E561F3BA50E3B9E1E1F1CEE3B6DBCE94E16080BC20E3CCE1E1F0CCE4C5DACF94E56180BD51E3CBE195F0B3E2C1DBBA93E761F3BC52E2BCE193F0CCE2C1DDBE949A6081BC52E3B9E7E3F0CCE2C1DACE9590618DBD22E3CFE1E1F0CCE4C5DACA95916080BC25E3CAE092F1CFE3B4DBC595E561F3BA50E3B9E1E1F1BEE3B6DBC595E561F3BA56D787EF8F686305268914D78C1C679419" , "LYQL-GY": "4450710B54C2C0CE90516D4F24B70CCD7063453E6184F58896266C4F24C40DBB706144396080F4FB90566C3A24C40CB9771245386084F5FB91276C3D24B00CC67116444D6786F58890246D4A24B60CB97116424960FBF4FA90246C4F22C60CB97116454861FBF5FF91216B4D25B50CC67116444D6780F4F890506D3C24B30CCA7065454E60F1F5F790246C4F22C60CB97116453F60F3F5F790246C4F22C0445070789C02915DA562587AD942686C" , "LYXDAX": "0166AE9CA9D50F7D3359E5498A6EBA8B35559AA99C933A3B352EE4498A1DBBFD35579BAE9D973B48335EE43C8A1DBAFF32249AAF9D933A48322FE43B8A69BA8034209BDA9A913A3B332CE54C8A6FBAFF34209DDE9DEC3B49332CE4498C1FBAFF34209ADF9CEC3A45325EE53E8A63BAFF34209DDE9DE33A4F325FE43E8A6EBB8C35239AAF9CEC3A3B332CE24B8A1DBAFF35529AAD9CEC3A3B332CE24D0166AFEF61155EEE066AD07C779BDE2A" , "DAX-FP": "E5A0E38BA72FA37CBF3A6A11822CA459D193D7BE9269963AB94D6B11825FA52FD191D6B9936D9749BF3D6B64825FA42DD6E2D7B893699649BE4C6B63822BA452D0E6D6CD946B963ABF4F6A14822DA42DD0E6D0C993169748BF4F6B11845DA42DD0E6D7BF931E9644B84D6A618229A42DD0E6D0C99319964EBE3C6B66822CA55ED1E5D7B89216963ABF4F6D13825FA42DD194D7BA9216963ABF4F6D15E5A0E2F86FEFF2EF8A095F247FD9C0F8" , "IND-FP": "D8A1493C34B9FAE370522C796215AD51EC927D0901FFCFA576252D796266AC27EC907C0E00FBCED670552D0C6266AD25EBE37D0F00FFCFD671242D0B6212AD5AEDE77C7A07FDCFA570272C7C6214AD25EDE77A7E0080CED770272D796464AD25EDE77D0500FCCED777252C096210AD25EDE77A7E008FCFD171542D0E6215AC56ECE47D0F0180CFA570272B7B6266AD25EC957D0D0180CFA570272B7DD8A1484FFC79AB704561194C9FE0C9F0" , "IND": "5861082B8F200D03C97780B1D725E0076C523C1EBA663845CF0081B1D756E1716C503D19BB623936C97081C4D756E0736B233C18BB663836C80181C3D722E00C6D273D6DBC643845C90280B4D724E0736D273B69BB193937C90281B1D154E0736D273C12BB653937C90281B1D152E1036D533C1EBA113836C87180B2D623E00C6D273D6DBC643845C90280C3D621E00C6D273D6DBC625861095847E05C90FC44B5842AD084A6" , "ETFMIB": "F70D2B92D98C43959E4D75686BA677B1C33E1FA7ECCA76D3983A74686BD576C7C33C1EA0EDCE77A09E4A741D6BD577C5C44F1FA1EDCA76A09F3B741A6BA177BAC24B1ED4EAC876D39E38756D6BA777C5C24B18D0EDB577A19E3874686DD777C5C24B1FA7ECB877A39F3A75176AA177C5C24B18D0EDBA76A79F4B741F6BA676B6C3481FA1ECB576D39E38726A6BD577C5C3391FA3ECB576D39E38726CF70D2AE1114C1206AB7E405D96531310" , "2INVE-SM": "DA3AAFADD772A5C7CAD3B88401775956EE099B98E2349081CCA4B98401045820EE0B9A9FE33091F2CAD4B9F101045922E9789B9EE33490F2CBA5B9F60170595DEF7C9AEBE4369081CAA6B88101765922EF7C9CEFE34B91F3CAA6B98407065922EF7C9C9FE34B9182CAD6B8F706065957EE7E9AEBE2349685CBD6B9F000775955EF0F9B98E33791F4CAD9B98401045F20EF7C9AEBE34691F6CAD9B98401045F26DA3AAEDE1FB2F454FFE08DB1FC823DF7" , "LYXIB-SM": "3C5E41D3726EFE30E81A778466A609FD086D75E64728CB76EE6D768466D5088B086F74E1462CCA05E81D76F166D509890F1C75E04628CB05E96C76F666A109F609187495412ACB76E86F778166A70989091872914657CA04E86F768460D70989091875904757CB08E91077F061D709FC081A74954728CD72E91F76F067A609FE096B75E6462BCA03E810768466D50F8B09187495465ACA01E810768466D50F8D3C5E40A0BAAEAFA4DD2942B19B536D5B" , "JPN": "E99FFA59E6B2B43DEC879F30A96D13A6DDACCE6CD3F4817BEAF09E30A91E12D0DDAECF6BD2F08008EC809E45A91E13D2DADDCE6AD2F48108EDF19E42A96A13ADDCD9CF1FD5F6817BECF29F35A96C13D2DCD9C91BD28B8009ECF29E30AF1C13D2DCD9CE18D3828078ECF29E30AF1A12A2DCADCE6CD3838108ED819F33A86B13ADDCD9CF1FD5F6817BECF29F42A86913ADDCD9CF1FD5F0E99FFB2A2E72E5A9D9B4AA0554987700" , "LYXLEVDAX": "C3F7310F867DD2DFF5CEF262D26730E6F7C4053AB33BE799F3B9F362D2143190F7C6043DB23FE6EAF5C9F317D2143092F0B5053CB23BE7EAF4B8F310D26030EDF6B10449B539E799F5BBF267D2663092F6B1024DB244E6EBF5BBF362D4163092F6B1054CB344E7E7F4BEF211D26431E0F7C60437B33BE799F3BFF212D26031E1F6C6043AB248E69AF4CEF31DD2143092F0B30449B33BE6EBF4CCF31DD2143092F0B5C3F7307C4EBD834BC0FDC7572F925440" , "LVC-FP": "419C4008262D5A2E3AC0004E2BE54EBE75AF743D136B6F683CB7014E2B964FC875AD753A126F6E1B3AC7013B2B964ECA72DE743B126B6F1B3BB6013C2BE24EB574DA754E15696F683AB5004B2BE44ECA74DA734A12146E1A3AB5014E2D944ECA74DA744B131B6E1D3DB7003E2BE04ECA74DA734A121B6F1C3BC601392BE54FB975D9743B13146F683AB5074C2B964ECA75A8743913146F683AB5074A419C417BEEED0BBA0FF3357BD6102A18" , "LEVMIB-IM": "EBC0E93AA0DB71EA4C2BE998E8D62DF5DFF3DD0F959D44AC4A5CE898E8A52C83DFF1DC08949945DF4C2CE8EDE8A52D81D882DD09949D44DF4D5DE8EAE8D12DFEDE86DC7C939F44AC4C5EE99DE8D72D81DE86DA7894E245DE4C5EE898EEA72D81DE86DD7994EE44DC4D5CE9E7E9D12A83DFF9DD7E959D44AC4A5AE9E8E8D12CF2DEF1DC0F94EE45AF4D2BE8E7E8A52D81D884DC7C959D45DE4D29E8E7E8A52D81D882EBC0E849681B207E7918DCAD15234953" , "MAL-FP1": "DFA48F00D083B60F514ABA9A9DA2650FEB97BB35E5C58349573DBB9A9DD16479EB95BA32E4C1823A514DBBEF9DD1657BECE6BB33E4C5833A503CBBE89DA56504EAE2BA46E3C78349513FBA9F9DA3657BEAE2BC42E4BA823B513FBB9A9BD3657BEAE2BB44E4B2824C563DBAEA9DA7630CEAE2BA46E3C18239514BBAE99DA66508EB91BB45E4B08336513FBB9A9BD3657BEAE2BB34E4B28336513FBB9A9BD5DFA48E731843E79B64798FAF605701A9" , "LEM": "4FF17F4628444BDD595825C5B0790F3A7BC24B731D027E9B5F2F24C5B00A0E4C7BC04A741C067FE8595F24B0B00A0F4E7CB34B751C027EE8582E24B7B07E0F317AB74A001B007E9B592D25C0B0780F4E7AB74C041C7D7FE9592D24C5B6080F4E7AB74B051C717F99592D24C5B60E0E3E7AC34B731D757EE8585E25C6B17F0F317AB74A001B007E9B592D25B7B17D0F317AB74A001B064FF17E35E0841A496C6B10F04D8C6B9C" , "NRGW-FP": "01681DC86DAF9C4FEA133B80E8A4EA49355B29FD58E9A909EC643A80E8D7EB3F355928FA59EDA87AEA143AF5E8D7EA3D322A29FB59E9A97AEB653AF2E8A3EA42342E288E5EEBA909EA663B85E8A5EA3D342E2E8A5996A87BEA663A80EED5EA3D342E298D589DA878EA173D82E9A7EA4B342E288E5EEDA879EA123BF3E8A0EA4E355D298D599CA976EA663A80EED5EA3D342E29FC599EA976EA663A80EED301681CBBA56FCDDBDF200EB515518EEF" , "TNOW-FP": "CDE16AC1079D121C75382FD0E5231923F9D25EF432DB275A734F2ED0E5501855F9D05FF333DF2629753F2EA5E5501957FEA35EF233DB2729744E2EA2E5241928F8A75F8734D9275A754D2FD5E5221957F8A7598333A42628754D2ED0E3521957F8A75FF533D8265A753C29D2E4201921F8A75F8734DF262A75392FA3E5271924F9D45E8433AE2725754D2ED0E3521957F8A75EF533AC2725754D2ED0E354CDE16BB2CF5D4388400B1AE518D67D85" , "LYNRJ": "239D917D052132A9F03E8022AB983D0617AEA548306707EFF6498122ABEB3C7017ACA44F3163069CF0398157ABEB3D7210DFA54E3167079CF1488150AB9F3D0D16DBA43B366507EFF04B8027AB993D7216DBA23F3118069DF04B8122ADE93D7216DBA53E301806ECF03F8025ABEB3D7210DFA54B3013069CF03C8151AA983C7117AEA444306707EFF6498122ABEB3C0017ACA444306707EFF64F239D900ECDE1633CC50DB517566D59A1" , "PAF-FP": "83DC12544782F1F2EC4CD5900B6F2C2DB7EF266172C4C4B4EA3BD4900B1C2D5BB7ED276673C0C5C7EC4BD4E50B1C2C59B09E266773C4C4C7ED3AD4E20B682C26B69A271274C6C4B4EC39D5950B6E2C59B69A211673BBC5C6EC39D4900D1E2C59B69A276473B3C5C4EB3BD5E00B6A2C59B69A211673B4C4C0ED4AD4E70B6F2D2AB799266772BBC4B4EC39D2920B1C2C59B7E8266572BBC4B4EC39D29483DC13278F42A067D97FE0A5F69A488A" , "SP5-FP": "02D510D7C2C80D53AFCCE98C3E40BD1936E624E2F78E3815A9BBE88C3E33BC6F36E425E5F68A3966AFCBE8F93E33BD6D319724E4F68E3866AEBAE8FE3E47BD1237932591F18C3815AFB9E9893E41BD6D37932395F6F13967AFB9E88C3831BD6D379325E4F7F83E66A8BBE9FC3E45BD6D37932395F6FE3861AECAE8FB3E40BC1E369024E4F7F13815AFB9EE8E3E33BD6D36E124E6F7F13815AFB9EE8802D511A40A085CC69AFFDCB9C3B5D9BE" , "LYPS-GY": "CBECA4A370577BCD692734FD54E200ABFFDF909645114E8B6F5035FD549101DDFFDD919144154FF869203588549100DFF8AE909044114EF86851358F54E500A0FEAA91E543134E8B695234F854E300DFFEAA97E1446E4FF9695235FD529300DFFEAA90E0456E4EFD692732FF55E000A0FEAA91E543154FFB6926348E54E600ACFFD990E644644EF4695235FD529300DFFEAA909744664EF4695235FD5295CBECA5D0B8972A585C1401C8A917640C" , "DSB-FP": "9C49318DDD2122151192E458C02B2BB6A87A05B8E867175317E5E558C0582AC0A87804BFE96316201195E52DC0582BC2AF0B05BEE967172010E4E52AC02C2BBDA90F04CBEE65175311E7E45DC02A2BC2A90F02CFE918162111E7E558C65A2BC2A90F05B9E812162716E5E428C02E2BC2A90F02CFE91717271094E52FC02B2AB1A80C05BEE818175311E7E35AC0582BC2A87D05BCE818175311E7E35C9C4930FE15E1738024A1D16D3DDE4F11" , "SHC-FP": "45AF4FEFEBDA03641814F35ACECE014C719C7BDADE9C36221E63F25ACEBD003A719E7ADDDF9837511813F22FCEBD013876ED7BDCDF9C36511962F228CEC9014770E97AA9D89E36221861F35FCECF013870E97CADDFE337501861F25AC8BF013870E97ADCDFE237571F63F32ACECB013870E97CADDFEC36561912F22DCECE004B71EA7BDCDEE336221861F458CEBD0138719B7BDEDEE336221861F45E45AF4E9C231A52F12D27C66F333B65EB" , "TWN-FP": "2DAEA3F92F4BEBFD52EB574418A1E1B2199D97CC1A0DDEBB549C564418D2E0C4199F96CB1B09DFC852EC563118D2E1C61EEC97CA1B0DDEC8539D563618A6E1B918E896BF1C0FDEBB529E574118A0E1C618E890BB1B72DFC9529E56441ED0E1C618E896CD1A7CDFB8559C573418A4E1C618E890BB1B7DDECF53ED563318A1E0B519EB97CA1A72DEBB529E504618D2E1C6199A97C81A72DEBB529E50402DAEA28AE78BBA6867D86271E5548515" , "LYWAT": "CD21BE8122AE12EDC64AA73B2E430A65F9128AB417E827ABC03DA63B2E300B13F9108BB316EC26D8C64DA64E2E300A11FE638AB216E827D8C73CA6492E440A6EF8678BC711EA27ABC63FA73E2E420A11F8678DC3169726D9C63FA63B28320A11F8678AC2179727DAC748A6492E300A11FE638AB7179C26D8C648A6482F430B12F9128BB817E827ABC03DA63B2E300B63F9108BB817E827ABC03BCD21BFF2EA6E4378F379920ED3B66EC2" , "LVE": "32FFD7DA7017491D9D255F05E0A70BF306CCE3EF45517C5B9B525E05E0D40A8506CEE2E844557D289D225E70E0D40B8701BDE3E944517C289C535E77E0A00BF807B9E29C43537C5B9D505F00E0A60B8707B9E498442E7D299D505E05E6D60B8707B9E39945217D289D505E05E6D00AF707CDE3EF45267C289C235F06E1A10BF807B9E29C43537C5B9D505F77E1A30BF807B9E29C435532FFD6A9B8D71888A8166A301D526F54" , "OIL-FP": "7F7306C0AC73A393A4B2F5E7F6FB42484B4032F5993596D5A2C5F4E7F688433E4B4233F2983197A6A4B5F492F688423C4C3132F3983596A6A5C4F495F6FC42434A3533869F3796D5A4C7F5E2F6FA423C4A353582984A97A7A4C7F4E7F08A423C4A353286984A97D0A3C5F597F6FE423C4A353582984596A1A5B4F490F6FB434F4B3632F3994A96D5A4C7F2E5F688423C4B4732F1994A96D5A4C7F2E37F7307B364B3F2059181C0D20B0E26EC" , "LOGS-GY": "6952568FCA144CAF589B76C67B1DD1CE5D6162BAFF5279E95EEC77C67B6ED0B85D6363BDFE56789A589C77B37B6ED1BA5A1062BCFE52799A59ED77B47B1AD1C55C1463C9F95079E958EE76C37B1CD1BA5C1465CDFE2D789B58EE77C67D6CD1BA5C1462CCFE527898589B70C47A1FD1C55C1463C9F9567899589A76B57B19D1C95D6762CAFE27799658EE77C67D6CD1BA5C1462BBFE25799658EE77C67D6A695257FC02D41D396DA843F386E8B56A" , "OIL-MI1": "B9D4C4AAE4CDBB121B85C0386153680A8DE7F09FD18B8E541DF2C1386120697C8DE5F198D08F8F271B82C14D6120687E8A96F099D08B8E271AF3C14A615468018C92F1ECD7898E541BF0C03D6152687E8C92F7E8D0F48F261BF0C1386722687E8C92F0ECD0F48F511CF2C03A605F6E098C92F1ECD78F8F241B84C04B6157680D8DE1F0EFD0FE8E2B1BF0C1386722687E8C92F09ED0FC8E2B1BF0C1386724B9D4C5D92C0DEA842EB6F50D9CA60CAE" , "100H-FP": "CEA60360B6A05E6D4F36096B02E17BE4FA95375583E66B2B4941086B02927A92FA97365282E26A584F31081E02927B90FDE4375382E66B584E40081902E67BEFFBE0362685E46B2B4F43096E02E07B90FBE0302282996A594F43086B04907B90FBE0305185906D5D4E3D0F6903E27BE6FBE0362685E26A5B4F37091802E57BE3FA93372582936B544F43086B04907B90FBE0375482916B544F43086B0496CEA602137E600FFB7A053C5EFF141F40" , "GBS-FP": "1847A8E2D2FA8D6918D0DC237A2D58882C749CD7E7BCB82F1EA7DD237A5E59FE2C769DD0E6B8B95C18D7DD567A5E58FC2B059CD1E6BCB85C19A6DD517A2A58832D019DA4E1BEB82F18A5DC267A2C58FC2D019BA0E6C3B95D18A5DD237C5C58FC2D019CD5E6C8B85A1FA7DC537A2858FC2D019BA0E6CCB85B19D6DD547A2D598F2C029CD1E7C3B82F18A5DB217A5E58FC2C739CD3E7C3B82F18A5DB271847A9911A3ADCFF2DE3E91687D83C2C" , "HSI-FP": "9EB418ACED7D6FFCE013C4D3513BB98BAA872C99D83B5ABAE664C5D35148B8FDAA852D9ED93F5BC9E014C5A65148B9FFADF62C9FD93B5AC9E165C5A1513CB980ABF22DEADE395ABAE066C4D6513AB9FFABF22BEED9445BC8E066C5D3574AB9FFABF22C94D84E5BC5E764C4A3513EB9FFABF22BEED94B5ACEE115C5A4513BB88CAAF12C9FD8445ABAE066C3D15148B9FFAA802C9DD8445ABAE066C3D79EB419DF25BD3E6AD520F1E6ACCEDD2F" , "AEJ-FP": "796D49D980E0AA6F0044975EF10BEEA24D5E7DECB5A69F290633965EF178EFD44D5C7CEBB4A29E5A0043962BF178EED64A2F7DEAB4A69F5A0132962CF10CEEA94C2B7C9FB3A49F290031975BF10AEED64C2B7A9BB4D99E5B0031965EF77AEED64C2B7DE8B4D59E2E0733972EF10EEED64C2B7A9BB4D69F5D01429629F10BEFA54D287DEAB5D99F290031905CF178EED64D597DE8B5D99F290031905A796D48AA4820FBF93577A26B0CFE8A06" , "RIO-FP": "57BD1E0CF8DAF0A0F78B929116E3A186638E2A39CD9CC5E6F1FC93911690A0F0638C2B3ECC98C495F78C93E41690A1F264FF2A3FCC9CC595F6FD93E316E4A18D62FB2B4ACB9EC5E6F7FE929416E2A1F262FB2D4ECCE3C494F7FE93911092A1F262FB2B3ECCE3C4E6F0FC92E116E6A1F262FB2D4ECCECC592F68D93E616E3A08163F82A3FCDE3C5E6F7FE95931690A1F263892A3DCDE3C5E6F7FE959557BD1F7F301AA136C2B8A7A4EB16C522" , "CEC-FP": "F95B4DC1C69E435D1CE7142C53766E65CD6879F4F3D8761B1A90152C53056F13CD6A78F3F2DC77681CE0155953056E11CA1979F2F2D876681D91155E53716E6ECC1D7887F5DA761B1C92142953776E11CC1D7E83F2A777691C92152C55076E11CC1D79F2F2AB776E1B90145C53736E11CC1D7E83F2A8766F1DE1155B53766F62CD1E79F2F3A7761B1C92132E53056E11CD6F79F0F3A7761B1C921328F95B4CB20E5E12CA29D42119AE830AC0" , "LTMFP": "B55B8E36DFE8FDA6F295A115A2FC3B798168BA03EAAEC8E0F4E2A015A28F3A0F816ABB04EBAAC993F292A060A28F3B0D8619BA05EBAEC893F3E3A067A2FB3B72801DBB70ECACC8E0F2E0A110A2FD3B0D801DBD74EBD1C992F2E0A015A48D3B0D801DBA75EADCC9E2F390A063A28F3B0D8619BA00EADAC993F297A066A3FC3A0E8168BB0FEAAEC8E0F4E2A015A28F3A7F816ABB0FEAAEC8E0F4E4B55B8F451728AC31C7A694205F095FDC" , "GWT-FP": "F467EE42CD1A34A61AACBF98D10D92F4C054DA77F85C01E01CDBBE98D17E9382C056DB70F95800931AABBEEDD17E9280C725DA71F95C01931BDABEEAD10A92FFC121DB04FE5E01E01AD9BF9DD10C9280C121DD00F92300921AD9BE98D77C9280C121DA75F82D01921DDBBFE8D1089280C121DD00F92C01941BAABEEFD10D93F3C022DA71F82301E01AD9B89AD17E9280C053DA73F82301E01AD9B89CF467EF3105DA65312F9F8AAD2CF8F651" , "MMS-FP": "B55362655C67275B9D1C2F3E151E835E816056506921121D9B6B2E3E156D8228816257576825136E9D1B2E4B156D832A861156566821126E9C6A2E4C15198355801557236F23121D9D692F3B151F832A80155127685E136F9D692E3E136F832A80155621682312689A6B2F4E151B832A80155127685112699C1A2E49151E825981165656695E121D9D69283C156D832A81675654695E121D9D69283AB553631694A776CCA82F1A0BE8EBE7FB" , "MFE-FP": "08F8CEB1CE9305309823820C74E9652E3CCBFA84FBD530769E54830C749A64583CC9FB83FAD1310598248379749A655A3BBAFA82FAD530059955837E74EE65253DBEFBF7FDD730769856820974E8655A3DBEFDF3FAAA31049856830C7298655A3DBEFAF5FAA531059F54827C74EC655A3DBEFDF3FAA530029925837B74E964293CBDFA82FBAA30769856850E749A655A3CCCFA80FBAA30769856850808F8CFC2065354A7AD10B739891C018B" , "VAL-FP": "9462720B68394D085E60CCCF55CB49D7A051463E5D7F784E5817CDCF55B848A1A05347395C7B793D5E67CDBA55B849A3A72046385C7F783D5F16CDBD55CC49DCA124474D5B7D784E5E15CCCA55CA49A3A12441495C00793C5E15CDCF53BA49A3A124473D5C08794B5917CCBF55CE49A3A12441495C0F783A5F66CDB855CB48D0A02746385D00784E5E15CBCD55B849A3A056463A5D00784E5E15CBCB94627378A0F91C9F6B53F9FAA83E2D72" , "MEU": "13541671E230EC8573777112F9019BBE27672244D776D9C375007012F9729AC827652343D672D8B073707067F9729BCA20162242D676D9B072017060F9069BB526122337D174D9C373027117F9009BCA26122533D609D8B173027012FF709BCA26122235D605D9B073027012FF769ABA26662244D701D9B072717111F8079BB526122337D174D9C373027160F8059BB526122337D172135417022AF0BD124644442704F4FF1B" , "LYXGRE-GY": "D00EA484BB6F3845612E42AE023E34C8E43D90B18E290D03675943AE024D35BEE43F91B68F2D0C70612943DB024D34BCE34C90B78F290D70605843DC023934C3E54891C2882B0D03615B42AB023F34BCE54897C68F560C71615B43AE044F34BCE54890C78E560D7D602A43DA033E33BEE43991BD8E290D03675F42DE023935CFE53F91B18F5A0C00602E43D1024D34BCE34A91C28E290C71602C43D1024D34BCE34CD00EA5F773AF69D2541D779BFFCB506D" , "GRC-IM": "3075F5EA03107F7DD5BB24DDE22161D60446C1DF36564A3BD3CC25DDE25260A00444C0D837524B48D5BC25A8E25261A20337C1D937564A48D4CD25AFE22661DD0533C0AC30544A3BD5CE24D8E22061A20533C6A837294B49D5CE25DDE45061A20533C1DD36224B4ED2CC24A2E35061A20533C6A837264A4FD4BD25AAE22160D10430C1D936294A3BD5CE23DFE25261A20441C1DB36294A3BD5CE23D93075F499CBD02EEAE08811E81FD40573" , "GRE": "2678F1C740DA931CDCC040DB724D0B51124BC5F2759CA65ADAB741DB723E0A271249C4F57498A729DCC741AE723E0B25153AC5F4749CA629DDB641A9724A0B5A133EC481739EA65ADCB540DE724C0B25133EC28574E3A728DCB541DB743C0B25133EC5F075E8A729DCB541DB743A0A55134AC5F275EBA629DDC640D8734B0B5A133EC481739EA65ADCB540A973490B5A133EC48173982678F0B4881AC284E9F375EE8FB86FFB" , "INR": "BCD56BAC495C9C6B958306F16681BD6F88E65F997C1AA92D93F407F166F2BC1988E45E9E7D1EA85E9584078466F2BD1B8F975F9F7D1AA95E94F507836686BD6489935EEA7A18A92D95F606F46680BD1B899358EE7D65A85F95F607F160F0BD1B89935F957D19A95995F607F160F6BC6B89E75F997C6DA95E948506F26787BD6489935EEA7A18A92D95F606836785BD6489935EEA7A1EBCD56ADF819CCDF3A0B033C49B74D9C5" , "KRW": "912738325E1C071BDBDBB7B2C566494FA5140C076B5A325DDDACB6B2C5154839A5160D006A5E332EDBDCB6C7C515493BA2650C016A5A322EDAADB6C0C5614944A4610D746D58325DDBAEB7B7C567493BA4610B706A25332FDBAEB6B2C317493BA4610C706B2E322CDBAEB6B2C311484BA4150C076B2D322EDADDB7B1C4604944A4610D746D58325DDBAEB7C0C4624944A4610D746D5E9127394196DC5683EEE8828738932DE5" , "PAXJ-FP": "564174B2EED35F86DE53697E840AB64662724087DB956AC0D824687E8479B73062704180DA916BB3DE54680B8479B63265034081DA956AB3DF25680C840DB64D630741F4DD976AC0DE26697B840BB632630747F0DAEA6BB2DE26687E827BB63263074182DAE26ABEDF216F7C8509B644630741F4DD916BB0DE52690D840EB641627440F7DAE06ABFDE26687E827BB63263074086DAE26ABFDE26687E827D564175C126130E1EEB605C4B79FFD2EC" , "RUS-FP1": "50DFFB6C5FB7C9685D3AE2D1E690472B64ECCF596AF1FC2E5B4DE3D1E6E3465D64EECE5E6BF5FD5D5D3DE3A4E6E3475F639DCF5F6BF1FC5D5C4CE3A3E69747206599CE2A6CF3FC2E5D4FE2D4E691475F6599C82E6B8EFD5C5D4FE3D1E0E1475F6599CE5E6A82FC5B5A4DE2A1E69541286599CE2A6CF5FD5E5D3BE2A2E694472C64EACF296B84FC515D4FE3D1E0E1475F6599CF586B86FC515D4FE3D1E0E750DFFA1F977798F06809D7E41B652381" , "TUR": "D9A47D75195C76B25351801B07D57945ED9749402C1A43F45526811B07A67833ED9548472D1E42875356816E07A67931EAE649462D1A43875227816907D2794EECE248332A1843F45324801E07D47931ECE24E372D6542865324811B01A47931ECE248412C6943805324811B01A27841EC9649402C6D43875257801806D3794EECE248332A1843F45324806906D1794EECE248332A1ED9A47C06D19C272A6662B52EFA201DEF" , "TUR-FP": "DF6ACBFD0B1DBE28A89E797E6434562BEB59FFC83E5B8B6EAEE9787E6447575DEB5BFECF3F5F8A1DA899780B6447565FEC28FFCE3F5B8B1DA9E8780C64335620EA2CFEBB38598B6EA8EB797B6435565FEA2CF8BF3F248A1CA8EB787E6245565FEA2CFEC93E288B1AAFE9790E6431565FEA2CF8BF3F2B8B1AA99878096434572CEB2FFFCE3E248B6EA8EB7E7C6447565FEB5EFFCC3E248B6EA8EB7E7ADF6ACA8EC3DDEFB09DAD4C4B99C13281" , "USAFP": "64DE236615191EB9C3C31ABD62E23ECB50ED1753205F2BFFC5B41BBD62913FBD50EF1654215B2A8CC3C41BC862913EBF579C1755215F2B8CC2B51BCF62E53EC051981620265D2BFFC3B61AB862E33EBF5198102421202A8DC3B61BBD64933EBF51981653202A2A88C2C61BCB62913EBF579C1750202B2A8CC3C11BCE63E23FBC50ED165F205F2BFFC5B41BBD62913FCD50EF165F205F2BFFC5B264DE2215DDD94F21F6F02F889F175A61" , "WLD": "FC6EAB1D5DC1EA2E24FA7DFFA923D850C85D9F286887DF68228D7CFFA950D926C85F9E2F6983DE1B24FD7C8AA950D824CF2C9F2E6987DF1B258C7C8DA924D85BC9289E5B6E85DF68248F7DFAA922D824C928985F69F8DE1A248F7CFFAF52D824C9289E2A6982DE1A248F7CFFAF54D954C95C9F2868F0DF1B25FC7DFCA825D85BC9289E5B6E85DF68248F7D8DA827D85BC9289E5B6E83FC6EAA6E9501BBB611C948CA54D6BCFA" , "UST-FP": "528D60B62AF2E854F5387DE1D531C85C66BE54831FB4DD12F34F7CE1D542C92A66BC55841EB0DC61F53F7C94D542C82861CF54851EB4DD61F44E7C93D536C85767CB55F019B6DD12F54D7DE4D530C82867CB53F41ECBDC60F54D7CE1D340C82867CB55831FC1DD60F24F7D91D534C82867CB53F41EC4DD66F43E7C96D531C95B66C854851FCBDD12F54D7AE3D542C82866B954871FCBDD12F54D7AE5528D61C5E232B9CDC00B48D428C4ACF7" , "F701-GY": "A339351F0CA5DC1FBF09AD79D08ED981970A012A39E3E959B97EAC79D0FDD8F79708002D38E7E82ABF0EAC0CD0FDD9F5907B012C38E3E92ABE7FAC0BD089D98A967F00593FE1E959BF7CAD7CD08FD9F5967F065D389CE82BBF7CAC79D6FFD9F5967F01293F92EF2FB90BAB7BD18CD98A967F00593FE7E829BF08AD0AD08AD986970C015A3896E926BF7CAC79D6FFD9F5967F012B3894E926BF7CAC79D6F9A339346CC4658D868A3A984C2D7BBD2A" , "LYXAFS": "41E2FD8572A804291CF60E16654C414775D1C9B047EE316F1A810F16653F403175D3C8B746EA301C1CF10F63653F413372A0C9B646EE311C1D800F64654B414C74A4C8C341EC316F1C830E13654D413374A4CEC74691301D1C830F16633D413374A4C9C6479131111DF40E66654A413374A4CEC7469E311B1DF00F61654C404075A7C9B64791316F1C830914653F413375D6C9B44791316F1C83091241E2FCF6BA6855B029C53B2398B925EC" , "BNK-FP": "119295B0826DE515392F74EEB9B7AE1D25A1A185B72BD0533F5875EEB9C4AF6B25A3A082B62FD1203928759BB9C4AE6922D0A183B62BD0203859759CB9B0AE1624D4A0F6B129D053395A74EBB9B6AE6924D4A6F2B654D121395A75EEBFC6AE6924D4A182B628D1573E58749EB9B2AE6924D4A6F2B65BD02738297599B9B7AF1A25D7A183B754D053395A73ECB9C4AE6925A6A181B754D053395A73EA119294C34AADB48C0C1C41DB4442CAB6" , "FOO-FP": "0E6F4B99B4E40DB5E3A18373D3B8F0B13A5C7FAC81A238F3E5D68273D3CBF1C73A5E7EAB80A63980E3A68206D3CBF0C53D2D7FAA80A23880E2D78201D3BFF0BA3B297EDF87A038F3E3D48376D3B9F0C53B2978DB80DD3981E3D48273D5C9F0C53B297FAF80A239F3E4D68303D3BDF0C53B2978DB80D23887E2A78204D3B8F1B63A2A7FAA81DD38F3E3D48471D3CBF0C53A5B7FA881DD38F3E3D484770E6F4AEA7C245C2CD692B6462E4D941A" , "HLT-FP": "C4885D4E97EB5084E8217D42077291C0F0BB697BA2AD65C2EE567C42070190B6F0B9687CA3A964B1E8267C37070191B4F7CA697DA3AD65B1E9577C30077591CBF1CE6808A4AF65C2E8547D47077391B4F1CE6E0CA3D264B0E8547C42010391B4F1CE6976A3A865B0EF567D32077791B4F1CE6E0CA3DD65B6E9277C35077290C7F0CD697DA2D265C2E8547A40070191B4F0BC697FA2D265C2E8547A46C4885C3D5F2B011DDD124877FA87F56B" , "TNO-FP": "D5F64AEB4B47C47899AEC5359053DF59E1C57EDE7E01F13E9FD9C4359020DE2FE1C77FD97F05F04D99A9C4409020DF2DE6B47ED87F01F14D98D8C4479054DF52E0B07FAD7803F13E99DBC5309052DF2DE0B079A97F7EF04C99DBC4359622DF2DE0B07FDF7F02F03E9ED9C5459056DF2DE0B079A97F71F14A98A8C4429053DE5EE1B37ED87E7EF13E99DBC2379020DF2DE1C27EDA7E7EF13E99DBC231D5F64B98838795E1AC9DF0006DA6BBF2" , "AUT-FP": "78472732B6B383ACB4AC5C1A0C77F1174C74130783F5B6EAB2DB5D1A0C04F0614C76120082F1B799B4AB5D6F0C04F1634B05130182F5B699B5DA5D680C70F11C4D01127485F7B6EAB4D95C1F0C76F1634D011470828AB798B4D95D1A0A06F1634D0113038386B698B3DB5C6A0C72F1634D0114708285B69EB5AA5D6D0C77F0104C021301838AB6EAB4D95B180C04F1634C731303838AB6EAB4D95B1E784726417E73D235819F692FF18295BC" , "CHM-FP": "F53D1FF4A07B39F7E522774FE93A8F0AC10E2BC1953D0CB1E355764FE9498E7CC10C2AC694390DC2E525763AE9498F7EC67F2BC7943D0CC2E454763DE93D8F01C07B2AB2933F0CB1E557774AE93B8F7EC07B2CB694420DC3E557764FEF4B8F7EC07B2BC794430DB3E255773FE93F8F7EC07B2CB6944D0CC5E4247638E93A8E0DC1782BC795420CB1E557704DE9498F7EC1092BC595420CB1E557704BF53D1E8768BB686ED011427A14CFEBA1" , "SEL-FP1": "2AE10C68962936C58B5EF263F4A18BD51ED2385DA36F03838D29F363F4D28AA31ED0395AA26B02F08B59F316F4D28BA119A3385BA26F03F08A28F311F4A68BDE1FA7392EA56D03838B2BF266F4A08BA11FA73F2AA21002F18B2BF363F2D08BA11FA7395BA21C02868C29F213F4A48DD61FA7392EA56B02F38B5FF210F4A58BD21ED4382DA21A03FC8B2BF363F2D08BA11FA7385CA21803FC8B2BF363F2D62AE10D1B5EE9675FBE6DC7560954EF7D" , "CRB-FP": "09DABAA4CA42FF88935D1FB7D8369ABC3DE98E91FF04CACE952A1EB7D8459BCA3DEB8F96FE00CBBD935A1EC2D8459AC83A988E97FE04CABD922B1EC5D8319AB73C9C8FE2F906CACE93281FB2D8379AC83C9C89E6FE7BCBBC93281EB7DE479AC83C9C8E97FF70CBBA942A1FC7D8339AC83C9C89E6FE74CABA925B1EC0D8369BBB3D9F8E97FF7BCACE932818B5D8459AC83DEE8E95FF7BCACE932818B309DABBD70282AE12A66E2A8225C3FE14" , "CAC": "1722FFA3319024DAAD97BC349EE3A20E2311CB9604D6119CABE0BD349E90A3782313CA9105D210EFAD90BD419E90A27A2460CB9005D611EFACE1BD469EE4A2052264CAE502D4119CADE2BC319EE2A27A2264CCE105A910EEADE2BD349892A27A2264CB9005A110E9ADE2BD349894A30A2210CB9604A111EFAC91BC379FE5A2052264CAE502D4119CADE2BC469FE7A2052264CAE502D21722FED0F950754098A489016316C6A6" , "MSE": "EF0115F9A4051676E0E5FE551C75DD1BDB3221CC91432330E692FF551C06DC6DDB3020CB90472243E0E2FF201C06DD6FDC4321CA90432343E193FF271C72DD10DA4720BF97412330E090FE501C74DD6FDA4726BB903C2242E090FF551A04DD6FDA4721BD91362243E090FF551A02DC1FDA3321CC91342343E1E3FE561D73DD10DA4720BF97412330E090FE271D71DD10DA4720BF9747EF01148A6CC547ECD5D6CB60E180B9B3" , "MSE-IM": "BD5FD057409EAA5A610541199C1AA9A7896CE46275D89F1C677240199C69A8D1896EE56574DC9E6F6102406C9C69A9D38E1DE46474D89F6F6073406B9C1DA9AC8819E51173DA9F1C6170411C9C1BA9D38819E31574A79E6E617040199A6BA9D38819E41375AD9E6F667241669D6BA9D38819E31574A89F686003406E9C1AA8A0891AE46475A79F1C6170461B9C69A9D3896BE46675A79F1C6170461DBD5FD124885EFBC05436742C61EFCD0F" , "BXX": "C45D744736E7295C7453EF0834EDF55EF06E407203A11C1A7224EE08349EF428F06C417502A51D697454EE7D349EF52AF71F407402A11C697525EE7A34EAF555F11B410105A31C1A7426EF0D34ECF52AF11B470502DE1D687426EE08329CF52AF11B407503DF1C647426EE08329AF45AF16F407203D61C697555EF0B35EBF555F11B410105A31C1A7426EF7A35E9F555F11B410105A5C45D7534FE2778C64160DA3DC91891F6" , "SP5H-FP": "D84847D34B86354E4D0345015EEB67DFEC7B73E67EC000084B7444015E9866A9EC7972E17FC4017B4D0444745E9867ABEB0A73E07FC0007B4C7544735EEC67D4ED0E729578C200084D7645045EEA67ABED0E74917FBF017A4D764401589A67ABED0E72E07EB6067B4C0843035FE867DDED0E729578C401784D0245725EEF67D8EC7D73967FB500774D764401589A67ABED0E73E77FB700774D764401589CD84846A0834664D478307034A31E0377" , "METSA": "E5D64DD89954552F3B57CA546348B79FD1E579EDAC1260693D20CB54633BB6E9D1E778EAAD16611A3B50CB21633BB7EBD69479EBAD12601A3A21CB26634FB794D090789EAA1060693B22CA516349B7EBD0907E9AAD6D611B3B22CB546539B7EBD090799CAD61601B3B57CA23633BB7EBD69479EEAC66611A3B55CB276248B6E8D1E578E1AC1260693D20CB54633BB699D1E778E1AC1260693D26E5D64CAB519404B50E64FF619EBDD337" , "MADARACOS": "66B5C9B46C8DB5D9FC383CB6F6FB81EE5286FD8159CB809FFA4F3DB6F68880985284FC8658CF81ECFC3F3DC3F688819A55F7FD8758CB80ECFD4E3DC4F6FC81E553F3FCF25FC9809FFC4D3CB3F6FA819A53F3FAF658B481EDFC4D3DB6F08A819A53F3FDF058BC81EDFD3A3DC2F7FF80EF52F3FC8759CB809FFA493CC6F6FC80E95384FC8158B8819CFD383DC9F688819A55F1FCF259CB81EDFD3A3DC9F688819A55F766B5C8C7A44DE443C90B09830B0EE546" , "MDM-FP": "EE673925F70D446F96FD85E29D2151C8DA540D10C24B7129908A84E29D5250BEDA560C17C34F705A96FA84979D5251BCDD250D16C34B715A978B84909D2651C3DB210C63C4497129968885E79D2051BCDB210A67C334705B968884E29B5051BCDB210D61C339702B918A85929D2451BCDB210A67C33B715D97FB84959D2150CFDA220D16C2347129968882E09D5251BCDA530D14C2347129968882E6EE6738563FCD15F4A3CEB0D760D43561" , "MAN": "A3760FA22D984F897ECFE8A14594F14B97453B9718DE7ACF78B8E9A145E7F03D97473A9019DA7BBC7EC8E9D445E7F13F90343B9119DE7ABC7FB9E9D34593F14096303AE41EDC7ACF7EBAE8A44595F13F96303CE019A17BBD7EBAE9A143E5F13F96303BE619A97BCC7EBAE9A143E3F04F96443B9718A97ABC7FC9E8A24492F14096303AE41EDC7ACF7EBAE8D34490F14096303AE41EDAA3760ED1E5581E124BFCDD94B86195E2" , "MANP": "BDEC6C5C173D8F5E965C4905AFF1A7FF89DF5869227BBA18902B4805AF82A68989DD596E237FBB6B965B4870AF82A78B8EAE586F237BBA6B972A4877AFF6A7F488AA591A2479BA1896294900AFF0A78B88AA5F1E2304BB6A96294805A980A78B88AA5818230CBB1B965F4805AF82A18F89DA596E2308BA6F965A4976AE81A6FE88D5591A227BBC1A96294805AEF0A6FC88D5591A227BBC1CBDEC6D2FDFFDDEC5A36F7C305204C356" , "MAP-SM": "0C278909B4BD5DCA7672328AF3FDBFDE3814BD3C81FB688C7005338AF38EBEA83816BC3B80FF69FF767533FFF38EBFAA3F65BD3A80FB68FF770433F8F3FABFD53961BC4F87F9688C7607328FF3FCBFAA3961BA4B808469FE7607338AF58CBFAA3961BD4D808C68FA710533FFF28CBFAA3961BA4B808B68F8777433FDF3FDBED93862BD3A8184688C76073588F38EBFAA3813BD388184688C7607358E0C27887A7C7D0C51434107BF0E08DB77" , "BVD-FP": "70F274D9448959DCC07AF2460EB357E944C140EC71CF6C9AC60DF3460EC0569F44C341EB70CB6DE9C07DF3330EC0579D43B040EA70CF6CE9C10CF3340EB457E245B4419F77CD6C9AC00FF2430EB2579D45B4479B70B06DE8C00FF34608C2579D45B440EB71BF6DE8C70DF2360EB6579D45B4479B70BF6CEEC17CF3310EB356EE44B740EA71B06C9AC00FF5440EC0579D44C640E871B06C9AC00FF54270F275AA8C490847F549C773F3463340" , "MM01V": "5EFAA4932D507D1802465A6D51BC6D316AC990A61816485E04315B6D51CF6C476ACB91A11912492D02415B1851CF6D456DB890A01916482D03305B1F51BB6D3A6BBC91D51E14485E02335A6851BD6D456BBC97D11969492C02335B6D57CD6D456BBC90D719144E2804445B1D51CF6D456DB890A51862492D02445B1E50BC6C466AC991AA1816485E04315B6D51CF6C376ACB91AA1816485E04375EFAA5E0E5902C8337756F58AC490998" , "MARAS-FH": "62873B8C179B8CE989D03549F80DC7B856B40FB922DDB9AF8FA73449F87EC6CE56B60EBE23D9B8DC89D7343CF87EC7CC51C50FBF23DDB9DC88A6343BF80AC7B357C10ECA24DFB9AF89A5354CF80CC7CC57C108CE23A2B8DD89A53449FE7CC7CC57C10FC823AAB9DB88D2343CFF7CC6BC56BF0ECA22DDBFAB88D5343DF90DC7BB57B20FB923DEB8DA89DA3449F87EC1CE57C10ECA23AFB8D889DA3449F87EC1C862873AFFDF5BDD72BCE3007C05F8A311" , "MAU-FP": "978DF11E1F78A17BDEEE15198E2CAEB1A3BEC52B2A3E943DD89914198E5FAFC7A3BCC42C2B3A954EDEE9146C8E5FAEC5A4CFC52D2B3E944EDF98146B8E2BAEBAA2CBC4582C3C943DDE9B151C8E2DAEC5A2CBC25C2B41954FDE9B1419885DAEC5A2CBC55A2B49944ED99915698E29AEC5A2CBC25C2B4E9449DFE8146E8E2CAFB6A3C8C52D2A41943DDE9B121B8E5FAEC5A3B9C52F2A41943DDE9B121D978DF06DD7B8F0E0EBDD202C73D9CA18" , "MMK-AV": "310B6BE567386E4C6BA57F727710D05A05385FD0527E5B0A6DD27E727763D12C053A5ED7537A5A796BA27E077763D02E02495FD6537E5B796AD37E007717D051044D5EA3547C5B0A6BD07F777711D02E044D58A753015A786BD07E727161D02E044D5FA1537C5A0E6CD27F057713D02E044D58A7530E5B7E6AA37E057710D15D054E5FD652015B0A6BD078707763D02E053F5FD452015B0A6BD07876310B6A96AFF83FD05E964A478AE5B4F4" , "MBB-GY": "F3B6F431843B2287508FB36C7911B453C785C004B17D17C156F8B26C7962B525C787C103B07916B25088B2197962B427C0F4C002B07D17B251F9B21E7916B458C6F0C177B77F17C150FAB3697910B427C6F0C773B00216B350FAB26C7F60B427C6F0C075B00916B557F8B31D791DB427C6F0C773B00D17B55189B21B7911B554C7F3C002B10217C150FAB46E7962B427C782C000B10217C150FAB468F3B6F5424CFB731B65BC865984E4D0FD" , "MCDF": "B9FE2CE7DF4C0F1CB4EDA7353CAA6DDD8DCD18D2EA0A3A5AB29AA6353CD96CAB8DCF19D5EB0E3B29B4EAA6403CD96DA98ABC18D4EB0A3A29B59BA6473CAD6DD68CB819A1EC083A5AB498A7303CAB6DA98CB81FA5EB753B28B498A6353ADB6DA98CB818A3EB7F3B28B5E8A6353CD96BAD8DC819D5EB793A2DB4EBA7463DDA6CDC8CC719A1EA0A3C58B498A6353DAB6CDE8CC719A1EA0A3C5EB9FE2D94178C5E8081DE9200C15F0973" , "MCPHY-FP": "F05508C0B50E23E9DCAF9732BCD702C2C4663CF5804816AFDAD89632BCA403B4C4643DF2814C17DCDCA89647BCA402B6C3173CF3814816DCDDD99640BCD002C9C5133D86864A16AFDCDA9737BCD602B6C5133B82813717DDDCDA9632BAA602B6C5133C84813D16D9DDA4964DBBA603C6C5653D86804810ABDDAA9646BDD702C1C5603CF5814B17DADCA59632BCA404B4C5133D86813A17D8DCA59632BCA404B2F05509B37DCE7275E99CA2074122666C" , "MS": "19D434CDA77A7F343D9F11F3D1BC492D2DE700F8923C4A723BE810F3D1CF485B2DE501FF93384B013D981086D1CF49592A9600FE933C4A013CE91081D1BB49262C92018B943E4A723DEA11F6D1BD49592C92078F93434B003DEA10F3D7CD49592C92008992494A723DEA16F7D0BF492D2DE101FC924F4B013CE91186D1B049592C920789923C4A723C981184D1B049592C92078F19D435BE6FBA2EA808AC24C62C492D83" , "MDG1-GY": "4A23DBC12B68D6D7C99500A5B71181477E10EFF41E2EE391CFE201A5B76280317E12EEF31F2AE2E2C99201D0B76281337961EFF21F2EE3E2C8E301D7B716814C7F65EE87182CE391C9E000A0B71081337F65E8831F51E2E3C9E001A5B16081337F65EF851F5CE2E0CF9706A7B613814C7F65EE87182AE2E1C99400D6B71581407E16EF841F5BE3EEC9E001A5B16081337F65EFF51F59E3EEC9E001A5B1664A23DAB2E3A8874BFCA635904AE4E5E9" , "MB": "ACBE14499930FAF12C819F4771D3BA76988D207CAC76CFB72AF69E4771A0BB00988F217BAD72CEC42C869E3271A0BA029FFC207AAD76CFC42DF79E3571D4BA7D99F8210FAA74CFB72CF49F4271D2BA0299F8270BAD09CEC52CF49E4777A2BA0299F8200DAD02CFB72CF4984370D0BA76988B2178AC05CEC42DF79F3271DFBA0299F8270DAC76CFB72D869F3071DFBA0299F8270BACBE153A51F0AB6D19B2AA728C26DED8" , "MDNG": "FE80DB26FE51FAF851DEE8327CD373C8CAB3EF13CB17CFBE57A9E9327CA072BECAB1EE14CA13CECD51D9E9477CA073BCCDC2EF15CA17CFCD50A8E9407CD473C3CBC6EE60CD15CFBE51ABE8377CD273BCCBC6E864CA68CECC51ABE9327AA273BCCBC6EF62CA65CEBD50DAE9327CA075B8CAB6EE14CA64CFC951D8E8417DA372C9CBB9EE60CB17C9BC51ABE9327DD272CBCBB9EE60CB17C9BAFE80DA553691AB6464EDDD0781261766" , "SOL-SM": "1083F8935C32889D2C8493D81CDBDCB724B0CCA66974BDDB2AF392D81CA8DDC124B2CDA16870BCA82C8392AD1CA8DCC323C1CCA06874BDA82DF292AA1CDCDCBC25C5CDD56F76BDDB2CF193DD1CDADCC325C5CBD1680BBCA92CF192D81AAADCC325C5CDA06874BCDE2BF392AD1DAADCC325C5CBD16804BDAF2D8292AF1CDBDDB024C6CCA0690BBDDB2CF194DA1CA8DCC324B7CCA2690BBDDB2CF194DC1083F9E094F2D90119B7A6EDE12EB819" , "MERY-FP": "494A7CC4B86EAB3E138D127DFB6A0F7D7D7948F18D289E7815FA137DFB190E0B7D7B49F68C2C9F0B138A1308FB190F097A0848F78C289E0B12FB130FFB6D0F767C0C49828B2A9E7813F81278FB6B0F097C0C4F868C579F0A13F8137DFD1B0F097C0C48808C5B9E0C1387147FFA690F7F7C0C49828B2C9F08138C120EFB6E0F7A7D7F48818C5D9E0713F8137DFD1B0F097C0C48F08C5F9E0713F8137DFD1D494A7DB770AEFAA326BE2748069F6BD2" , "MRK": "2247AA569BAEDAED98D769FD93AE237816749E63AEE8EFAB9EA068FD93DD220E16769F64AFECEED898D0688893DD230C11059E65AFE8EFD899A1688F93A9237317019F10A8EAEFAB98A269F893AF230C17019914AF97EED998A268FD95DF230C17019E12AE9CEEAF98A268FD95D9227C17759E63AE9FEFD899D169FE92A8237317019F10A8EAEFAB98A2698F92AA237317019F10A8EC2247AB25536E8B70ADE45CC86E5B47D7" , "MRK1T": "A9A3479E0217ED69B3C1A7D5C63B46E89D9073AB3751D82FB5B6A6D5C648479E9D9272AC3655D95CB3C6A6A0C648469C9AE173AD3651D85CB2B7A6A7C63C46E39CE572D83153D82FB3B4A7D0C63A469C9CE574DC362ED95DB3B4A6D5C04A469C9CE573DA3725D92BB5C3A6A7C648469C9AE173A83725D95CB3C3A6A6C73B479F9D9072A73751D82FB5B6A6D5C64847EE9D9272A73751D82FB5B0A9A346EDCAD7BCF486F292E03BCE2247" , "MRL-SM": "FF61EFBA2F48BDB38F2406194E8218C0CB52DB8F1A0E88F5895307194EF119B6CB50DA881B0A89868F23076C4EF118B4CC23DB891B0E88868E52076B4E8518CBCA27DAFC1C0C88F58F51061C4E8318B4CA27DCF81B7189878F51071948F318B4CA27DBFE1A7A89F08853076C4FF318B4CA27DCF81B7E88818E22076E4E8219C7CB24DB891A7188F58F51011B4EF118B4CB55DB8B1A7188F58F51011DFF61EEC9E788EC2EBA17332CB3777C6F" , "B4B-GY": "DACAB1AD75E4E3143C0CB9A63DFB3558EEF9859840A2D6523A7BB8A63D88342EEEFB849F41A6D7213C0BB8D33D88352CE988859E41A2D6213D7AB8D43DFC3553EF8C84EB46A0D6523C79B9A33DFA352CEF8C82EF41DDD7203C79B8A63B8A352CEF8C859F46D0D7263B7BB9D73DF7352CEF8C82EF41D2D6263D0AB8D13DFB345FEE8F859E40DDD6523C79BEA43D88352CEEFE859C40DDD6523C79BEA2DACAB0DEBD24B289093F8C93C00E51F7" , "MRLAV-FH": "042C2F932FAF803C5003B16A8DC4E29B301F1BA61AE9B57A5674B06A8DB7E3ED301D1AA11BEDB4095004B01F8DB7E2EF376E1BA01BE9B5095175B0188DC3E290316A1AD51CEBB57A5076B16F8DC5E2EF316A1CD11B96B4085076B06A8BB5E2EF316A1BD71A9DB47F5101B01A8AB5E39F30141AD51AE9B37E5106B01E8CC4E29831191BA61BEAB40F5009B06A8DB7E4ED316A1AD51B9BB40D5009B06A8DB7E4EB042C2EE0E76FD1A16530845F70318634" , "OTE1V": "DAE6E56CC9BDF25540B06F718B50AEDBEED5D159FCFBC71346C76E718B23AFADEED7D05EFDFFC66040B76E048B23AEAFE9A4D15FFDFBC76041C66E038B57AED0EFA0D02AFAF9C71340C56F748B51AEAFEFA0D62EFD84C66140C56E718D21AEAFEFA0D12AFC89C66046B26E018B23AEAFE9A4D15AFC8FC66040B26E028A50AFACEED5D055FCFBC71346C76E718B23AFDDEED7D055FCFBC71346C1DAE6E41F017DA3C875835A4476A5CA74" , "ML": "CDCE81A5E62999892651D2505ADD6AD2F9FDB590D36FACCF2026D3505AAE6BA4F9FFB497D26BADBC2656D3255AAE6AA6FE8CB596D26FACBC2727D3225ADA6AD9F888B4E3D56DACCF2624D2555ADC6AA6F888B2E7D210ADBD2624D3505CAC6AA6F888B5E1D26AACCF2624D5545BDE6AD2F9FBB494D31CADBC2727D2255AD16AA6F888B2E1D36FACCF2756D2275AD16AA6F888B2E7CDCE80D62EE9C8141362E765A7280E7D" , "MTE-GY": "E5D7465F59E866E6FB29354E832496ABD1E4726A6CAE53A0FD5E344E835797DDD1E6736D6DAA52D3FB2E343B835796DFD695726C6DAE53D3FA5F343C832396A0D09173196AAC53A0FB5C354B832596DFD091751D6DD152D2FB5C344E855596DFD091721B6CDC52D3FC5E353F832896DFD091751D6DDE53D4FA2F3439832497ACD192726C6CD153A0FB5C324C835796DFD1E3726E6CD153A0FB5C324AE5D7472C9128377BCE1A007B7ED1F204" , "MICROSOFTEUR": "3915FFF41C22A3445CB0DEB5640ABDD10D26CBC1296496025AC7DFB56479BCA70D24CAC6286097715CB7DFC06479BDA50A57CBC7286496715DC6DFC7640DBDDA0C53CAB22F6696025CC5DEB0640BBDA50C53CCB6281B97705CC5DFB5627BBDA50C53CBB0281B97775CB1DEB5640CBCA50D23CAC0281796715CB1DFB56479BBA10D23CAC6281796755CB6DEC6657ABCD00C2CCAB2296490005CC5DFB5650BBCD20C2CCAB2296490063915FE87D4E2F2DA6983EB8099FFD97D" , "MLP": "7807DAEE6C9F58806F1825D6C7290AAB4C34EEDB59D96DC6696F24D6C75A0BDD4C36EFDC58DD6CB56F1F24A3C75A0ADF4B45EEDD58D96DB56E6E24A4C72E0AA04D41EFA85FDB6DC66F6D25D3C7280ADF4D41E9AC58A66CB46F6D24D6C1580ADF4D41EEAA58DC6DB06F6D24D6C15E0BAF4D35EEDB59AE6DB56E1E25D5C62F0AA04D41EFA85FDB6DC66F6D25A4C62D0AA04D41EFA85FDD7807DB9DA45F091E5A2B10E33ADC6E07" , "NNIC-GR": "633B6BE2FAC3CA0C796D73A3359FB4A157085FD7CF85FF4A7F1A72A335ECB5D7570A5ED0CE81FE39796A72D635ECB4D550795FD1CE85FF39781B72D13598B4AA567D5EA4C987FF4A791873A6359EB4D5567D58A0CEFAFE38791872A333EEB4D5567D5FA7CE86FE35786D75A1349DB4A1567D5EA4C981FE3A796C73D0359BB4A6570E5FA7CEF0FF35791872A333EEB4D5567D5FD6CEF2FF35791872A333E8633B6A9132039B924C5E4696C86AD00D" , "MBQGN": "5038704D7B1A59F9A8C5425FB6DCD903640B44784E5C6CBFAEB2435FB6AFD8756409457F4F586DCCA8C2432AB6AFD977637A447E4F5C6CCCA9B3432DB6DBD908657E450B485E6CBFA8B0425AB6DDD977657E430F4F236DCDA8B0435FB0ADD977657E44094F286CC8A9C1425CB6AFD977637A447B4E286DCCA8C7432CB7DCD874640B45744E5C6CBFAEB2435FB6AFD805640945744E5C6CBFAEB45038713EB3DA08679DF6776A4B29BDAF" , "MGNK-GY": "A9BE351529F8C65AD4CC42F50EB506199D8D01201CBEF31CD2BB43F50EC6076F9D8F00271DBAF26FD4CB43800EC6066D9AFC01261DBEF36FD5BA43870EB206129CF800531ABCF31CD4B942F00EB4066D9CF806571DC1F26ED4B943F508C4066D9CF801511DCFF21FD5BD44F70FB706129CF800531ABAF26CD4CD42860EB1061E9D8B01501DCBF363D4B943F508C4066D9CF801211DC9F363D4B943F508C2A9BE3466E13897C4E1FF77C0F34062B5" , "MONC-IM": "6B56B67CB1A246C2681A09D06CB3D43E5F65824984E473846E6D08D06CC0D5485F67834E85E072F7681D08A56CC0D44A5814824F85E473F7696C08A26CB4D4355E10833A82E67384686F09D56CB2D44A5E10853E859B72F6686F08D06AC2D44A5E10823885E47287691A0FD26DBFD5485E10833A82E072F4681B09A36CB7D4395F638239859173FB686F08D06AC2D44A5E108248859373FB686F08D06AC46B56B70F7962175C5D293CE59146B092" , "MOR": "A82DCA91738A3BC6B83BD7BBE67E33069C1EFEA446CC0E80BE4CD6BBE60D32709C1CFFA347C80FF3B83CD6CEE60D33729B6FFEA247CC0EF3B94DD6C9E679330D9D6BFFD740CE0E80B84ED7BEE67F33729D6BF9D347B30FF2B84ED6BBE00F33729D6BFED547CC0EF4B84ED6BBE00932029D1FFEA446BB0EF3B93DD7B8E778330D9D6BFFD740CE0E80B84ED7C9E77A330D9D6BFFD740C8A82DCBE2BB4A6A588D08E28E1B8B57AA" , "EGL-PL": "054710D4259FBF0CAB181F6ED009A964317424E110D98A4AAD6F1E6ED07AA812317625E611DD8B39AB1F1E1BD07AA910360524E711D98A39AA6E1E1CD00EA96F3001259216DB8A4AAB6D1F6BD008A9103001239611A68B38AB6D1E6ED678A910300124E111A88B4FAC6F1E18D17FA9103001239611A98A3EAA1E1E19D009A863310224E710A68A4AAB6D186CD07AA910317324E510A68A4AAB6D186A054711A7ED5FEE929E2B2A5B2DFCCDC8" , "SMSEUR": "3CF83E2A10A77B09C1C8678F7E61643408CB0A1F25E14E4FC7BF668F7E12654208C90B1824E54F3CC1CF66FA7E1264400FBA0A1924E14E3CC0BE66FD7E66643F09BE0B6C23E34E4FC1BD678A7E60644009BE0D68249E4F3DC1BD668F7810644009BE0B1924E34E3AC0CE66FC7E66644009BE0D6824914E3BC0CE66F87E61653308BD0A19259E4E4FC1BD608D7E12644008CC0A1B259E4E4FC1BD608B3CF83F59D8672A96F4FB52BA83940099" , "SMSJPN": "9BB84B0981AC16EC934348517CA9F60BAF8B7F3CB4EA23AA953449517CDAF77DAF897E3BB5EE22D9934449247CDAF67FA8FA7F3AB5EA23D9923549237CAEF600AEFE7E4FB2E823AA933648547CA8F67FAEFE784BB59522D8933649517AD8F67FAEFE7E3AB5E823DF923149277DD9F67FAEFE784BB59A23DE924549267CA9F70CAFFD7F3AB49523AA93364F537CDAF67FAF8C7F38B49523AA93364F559BB84A7A496C4773A6707D64815C92A6" , "SMSUSA": "843F44265A777A30C8A33066560FAEF6B00C70136F314F76CED43166567CAF80B00E71146E354E05C8A43113567CAE82B77D70156E314F05C9D531145608AEFDB179716069334F76C8D63063560EAE82B17977646E4E4E04C8D63166507EAE82B17971156E334F03C8A53113570BAE82B17977646E414F02C9A53111560FAFF1B07A70156F4E4F76C8D63764567CAE82B00B70176F4E4F76C8D63762843F455592B72BAFFD900553ABFACA5B" , "SMSWLD": "EBF21A89CE21190BCCF54D0FD021F2E6DFC12EBCFB672C4DCA824C0FD052F390DFC32FBBFA632D3ECCF24C7AD052F292D8B02EBAFA672C3ECD834C7DD026F2EDDEB42FCFFD652C4DCC804D0AD020F292DEB429CBFA182D3FCC804C0FD650F292DEB42FBAFA652C38CCF14D0AD120F292DEB429CBFA172C39CDF34C78D021F3E1DFB72EBAFB182C4DCC804A0DD052F292DFC62EB8FB182C4DCC804A0BEBF21BFA06E14894F9C6783A2DD4964B" , "MTX-GY": "DBA57AE748293F99F9322198AE485EAFEF964ED27D6F0ADFFF452098AE3B5FD9EF944FD57C6B0BACF93520EDAE3B5EDBE8E74ED47C6F0AACF84420EAAE4F5EA4EEE34FA17B6D0ADFF947219DAE495EDBEEE349A57C100BADF9472098A8395EDBEEE34EA37D1D0AA1FE4521E9AE445EDBEEE349A57C1F0AABF83420EFAE485FA8EFE04ED47D100ADFF947269AAE3B5EDBEF914ED67D100ADFF947269CDBA57B9480E96E06CC0114AD53BD3A02" , "MUGB": "F1A683E415A76711699BC655EFCFF924C595B7D120E152576FECC755EFBCF852C597B6D621E55324699CC720EFBCF950C2E4B7D721E1522468EDC727EFC8F92FC4E0B6A226E3525769EEC650EFCEF950C4E0B0A6219E532569EEC755E9BEF950C4E0B7A020925326689AC755EFBCFF54C590B6D621925220699DC626EEBFF825C49FB6A220E1545569EEC755EECEF827C49FB6A220E15453F1A68297DD67368E5CA8F360123A9D89" , "MUV2": "DF1E1483B505822EF0686AA583BB2365EB2D20B68043B768F61F6BA583C82213EB2F21B18147B61BF06F6BD083C82311EC5C20B08143B71BF11E6BD783BC236EEA5821C58641B768F01D6AA083BA2311EA5827C1813CB61AF01D6BA585CA2311EA5820C78030B718F6696BA583C82515EB2821B18130B71FF06E6AD682CB2264EA2721C58043B16AF01D6BA582BA2266EA2721C58043B16CDF1E15F07DC5D3B1C55B5F907E4E47C8" , "CRP-FP": "EBBEEF630E4A3446E0BAEE38AF2A1A49DF8DDB563B0C0100E6CDEF38AF591B3FDF8FDA513A080073E0BDEF4DAF591A3DD8FCDB503A0C0173E1CCEF4AAF2D1A42DEF8DA253D0E0100E0CFEE3DAF2B1A3DDEF8DC213A730072E0CFEF38A95B1A3DDEF8DB503B780176E7CDEE48AF2F1A3DDEF8DC213A7C0174E1BCEF4FAF2A1B4EDFFBDB503B730100E0CFE93AAF591A3DDF8ADB523B730100E0CFE93CEBBEEE10C68A65D9D589DB0D52DF7EE4" , "MYTIL-GA": "6DBFCA47697B5E72BAFCDF4596577872598CFE725C3D6B34BC8BDE4596247904598EFF755D396A47BAFBDE30962478065EFDFE745D3D6B47BB8ADE379650787958F9FF015A3F6B34BA89DF409656780658F9F9055D426A46BA89DE459026780658F9FE035C426B46BBF6DF4091267977598EFF015C3D6D30BBF9DE3197577871588AFE725D3E6A41BAF6DE4596247E0458F9FF015D4F6A43BAF6DE4596247E026DBFCB34A1BB0FED8FCFEA706BA21CDF" , "N4G-GY": "542E42D7338327339C189C86B06A9B39601D76E206C512759A6F9D86B0199A4F601F77E507C113069C1F9DF3B0199B4D676C76E407C512069D6E9DF4B06D9B326168779100C712759C6D9C83B06B9B4D6168719507BA13079C6D9D86B61B9B4D6168769200B713049B6F9CF7B0669B4D6168719507B512019D1E9DF1B06A9A3E606B76E406BA12759C6D9B84B0199B4D601A76E606BA12759C6D9B82542E43A4FB437693A92BA9B34D9FFFAB" , "KN-FP": "A28D2D558EB439D738329E8161CA24BA96BE1960BBF20C913E459F8161B925CC96BC1867BAF60DE238359FF461B924CE91CF1966BAF20CE239449FF361CD24B197CB1813BDF00C9138479E8461CB24CE97CB1E17BA8D0DE338479F8167BB24CE97CB1917BAF10B9339379FF761B924CE91CF1963BB860DE238309FF260CA25CD96BE186CBBF20C913E459F8161B925BC96BC186CBBF20C913E43A28D2C26467468770D01ABB49C3F4028" , "GAS-SM": "ECC1AB713D4D9EE36EDAFC66591AE0E2D8F29F44080BABA568ADFD665969E194D8F09E43090FAAD66EDDFD135969E096DF839F42090BABD66FACFD14591DE0E9D9879E370E09ABA56EAFFC63591BE096D98798330974AAD76EAFFD665F6BE096D9879F46097CABD069ADFD13586BE096D9879833097BABD16FDCFD11591AE1E5D8849F420874ABA56EAFFB645969E096D8F59F400874ABA56EAFFB62ECC1AA02F58DCF435BE9C953A4EF8470" , "NTH-SM": "DB503759CBA063B55364FC7E2EBB7ED6EF63036CFEE656F35513FD7E2EC87FA0EF61026BFFE257805363FD0B2EC87EA2E812036AFFE656805212FD0C2EBC7EDDEE16021FF8E456F35311FC7B2EBA7EA2EE16041BFF9957815311FD7E28CA7EA2EE16031CFE94578D5413FD0B2FCA7EA2EE16041BFF9656875262FD092EBB7FD1EF15036AFE9956F35311FB7C2EC87EA2EF640368FE9956F35311FB7ADB50362A036032156657C94BD34E1A44" , "PTI-PL": "ADEF4150A5330E58863AC848C405D4C199DC756590753B1E804DC948C476D5B799DE746291713A6D863DC93DC476D4B59EAD756391753B6D874CC93AC402D4CA98A9741696773B1E864FC84DC404D4B598A97212910A3A6C864FC948C274D4B598A9746090073A61814DC93EC573D4B598A9721291053B6A873CC93FC405D5C699AA7563900A3B1E864FCF4AC476D4B599DB7561900A3B1E864FCF4CADEF40236DF35FF8B309FD7D39F0B053" , "NELES-FH": "B4614D297B87420EC87F6E15F25E86068052791C4EC17748CE086F15F22D87708050781B4FC5763BC8786F60F22D86728723791A4FC1773BC9096F67F259860D8127786F48C37748C80A6E10F25F867281277E6B4FBE763AC80A6F15F42F86728127796C4FB2764DC9796F60F52F87028059786F4EC1714CC97A6F61F35E86058154791C4FC2763DC8756F15F22D80708127786F4FB3763FC8756F15F22D8076B4614C5AB34713AEFD4C5B200FABE294" , "NEKG": "D6A68F2293DFF3F3863D9014D08E8567E295BB17A699C6B5804A9114D0FD8411E297BA10A79DC7C6863A9161D0FD8513E5E4BB11A799C6C6874B9166D089856CE3E0BA64A09BC6B586489011D08F8513E3E0BC60A7E6C7C786489114D6FF8513E3E0BB67A7EAC7B187399114D0FD8317E290BA10A7EAC6C2863B9067D1FE8466E39FBA64A699C0B786489114D18F8464E39FBA64A699C0B1D6A68E515B1FA253B30EA5212D7BE1F5" , "NEOFIN": "0B7A7C85A61C59614D8CB8176F0495843F4948B0935A6C274BFBB9176F7794F23F4B49B7925E6D544D8BB9626F7795F0383848B6925A6C544CFAB9656F03958F3E3C49C395586C274DF9B8126F0595F03E3C4FC792256D554DF9B917697595F03E3C48C092296D274C89B8686E7495F03E3C4FC7922A6C534C8AB9606F0494833F3F48B693256C274DF9BF156F7795F03F4E48B493256C274DF9BF130B7A7DF66EDC08C178BF8D2292F1F116" , "NEOFINR1": "E31FDA6731ACB4C4963638A322C1F793D72CEE5204EA8182904139A322B2F6E5D72EEF5505EE80F1963139D622B2F7E7D05DEE5405EA81F1974039D122C6F798D659EF2102E88182964338A622C0F7E7D659E925059580F0964339A324B0F7E7D659EE2205998082973338DC23B1F793D02EEF2104EA8786973339D723C1F790D62AEE5205E980F7963C39A322B2F1E5D659EF21059880F5963C39A322B2F1E3E31FDB14F96CE564A3050D96DF349301" , "NRP-NA": "FD841F0B46876286880C71C3216412BCC9B72B3E73C157C08E7B70C3211713CAC9B52A3972C556B3880B70B6211712C8CEC62B3872C157B3897A70B1216312B7C8C22A4D75C357C0887971C6216512C8C8C22C4972BE56B2887970C3271512C8C8C22B4E73B557B68F7B71C0206012C8C8C22C4972B157B4890A70B4216413BBC9C12B3873BE57C0887976C1211712C8C9B02B3A73BE57C0887976C7FD841E788E473327BD3F44F6DC91762F" , "NES1V": "91AC51BE08B78BC230E4944B0F6ECC06A59F658B3DF1BE843693954B0F1DCD70A59D648C3CF5BFF730E3953E0F1DCC72A2EE658D3CF1BEF7319295390F69CC0DA4EA64F83BF3BE843091944E0F6FCC72A4EA62FC3C8EBFF63091954B091FCC72A4EA65FB3C82BEF136E6953B0F1DCC72A2EE65883D85BFF730E695380E6ECD71A59F64873DF1BE843693954B0F1DCD00A59D64873DF1BE84369591AC50CDC077DA6305D7A17EF29BA895" , "NES-GR": "E76EB8B3627A32FFDA5219B24D28E941D35D8C86573C07B9DC2518B24D5BE837D35F8D81563806CADA5518C74D5BE935D42C8C80563C07CADB2418C04D2FE94AD2288DF5513E07B9DA2719B74D29E935D2288BF1564306CBDA2718B24B59E935D2288CF6564F07CCDD2519C34D2FE935D2288BF1564C07CDDB5418C54D28E846D32B8C80574307B9DA271EB04D5BE935D35A8C82574307B9DA271EB6E76EB9C0AABA635EEF612C87B0DD8DD2" , "NESM": "DE87F450A16B320995A52A45BAECF19CEAB4C065942D074F93D22B45BA9FF0EAEAB6C1629529063C95A22B30BA9FF1E8EDC5C063952D073C94D32B37BAEBF197EBC1C116922F074F95D02A40BAEDF1E8EBC1C7129552063D95D02B45BC9DF1E8EBC1C015955E073A94D22B45BA9FF7ECEAB1C162955E073895A32A36BB9CF09DEBBEC116942D014D95D02B45BBEDF09FEBBEC116942D014BDE87F52369AB63A8A0961F704719950F" , "NFC-GY": "66F54E51553F3F75413E703DF3ECA53252C67A6460790A334749713DF39FA44452C47B63617D0B4041397148F39FA54655B77A6261790A404048714FF3EBA53953B37B17667B0A33414B7038F3EDA54653B37D1361060B41414B713DF59DA54653B37A1461090B464649704CF3E0A54653B37D1361090A474038714AF3ECA43552B07A6260060A33414B773FF39FA54652C17A6060060A33414B773966F54F229DFF6ED4740D45080E19C1A1" , "NEWAY": "06A679D92513F8D64CE0874E03FA086532954DEC1055CD904A97864E0389091332974CEB1151CCE34CE7863B0389081135E44DEA1155CDE34D96863C03FD086E33E04C9F1657CD904C95874B03FB081133E04A9B112ACCE24C95864E058B081133E04D9C1126CDE14DE286310389081135E44DEF1021CCE34CE2863D02FA091232954CE01055CD904A97864E0389096332974CE01055CD904A9106A678AAEDD3A97779D3B27BFE0F6CF6" , "NXTMH-FH": "5777F34E48C8154DC4FFEC16CB7F82706344C77B7D8E200BC288ED16CB0C83066346C67C7C8A2178C4F8ED63CB0C82046435C77D7C8E2078C589ED64CB78827B6231C6087B8C200BC48AEC13CB7E82046231C00C7CF12179C48AED16CD0E82046231C70B7DF02079C588EC68CC0E8374634FC6087D8E260FC5FAED62CA7F82736242C77B7C8D217EC4F5ED16CB0C84066231C6087CFC217CC4F5ED16CB0C84005777F23D800844ECF1CCD923368AE6E3" , "NXTMHS3": "8684D3344C6D25DEE1D438308518B794B2B7E701792B1098E7A33930856BB6E2B2B5E606782F11EBE1D33945856BB7E0B5C6E707782B10EBE0A23942851FB79FB3C2E6727F291098E1A138358519B7E0B3C2E076785411EAE1A139308369B7E0B3C2E771795510EAE0A3384E851EB195B3C2E6727F2F11E8E1D53843851CB793B2B1E771785E10E7E1A139308369B7E0B3C2E700785C10E7E1A13930836F8684D24784AD747FD4E70D0578EDD307" , "NKYEX": "D6C4AB8662BF97147E2DC755577C02E4E2F79FB357F9A252785AC655570F0392E2F59EB456FDA3217E2AC620570F0290E5869FB556F9A2217F5BC627577B02EFE3829EC051FBA2527E58C750577D0290E38298C45686A3207E58C655510D0290E3829FC356FDA22D7F2BC62B570F0290E5869FB0578DA3217E2FC626567C0393E2F79EBF57F9A252785AC655570F03E2E2F59EBF57F9A252785CD6C4AAF5AA7FC6B54B1EF260AA896677" , "NKN-GR": "1CFAB83D60B496BA037A47BDAACCB93728C98C0855F2A3FC050D46BDAABFB84128CB8D0F54F6A28F037D46C8AABFB9432FB88C0E54F2A38F020C46CFAACBB93C29BC8D7B53F0A3FC030F47B8AACDB94329BC8B7F548DA28E030F46BDACBDB94329BC8C7854F6A2FF040D47CCAACBB94329BC8B7F5482A388027C46CAAACCB83028BF8C0E558DA3FC030F40BFAABFB94328CE8C0C558DA3FC030F40B91CFAB94EA874C718364972885739DDA7" , "NN-NA": "41EFBB9D7E973C339DF10136D167808F75DC8FA84BD109759B860036D11481F975DE8EAF4AD508069DF60043D11480FB72AD8FAE4AD109069C870044D160808474A98EDB4DD309759D840133D16680FB74A988DF4AAE08079D840036D71680FB74A98FD84AD20E779C870141D11480FB72AD8FAB4BA508069DF30045D06781F875DC8EA44BD109759B860036D114818975DE8EA44BD109759B8041EFBAEEB6576D91A8C234032C92E41F" , "RESTA-FH": "C406EC29DAB6900850EB98008650D9A4F035D81CEFF0A54E569C99008623D8D2F037D91BEEF4A43D50EC99758623D9D0F744D81AEEF0A53D519D99728657D9AFF140D96FE9F2A54E509E98058651D9D0F140DF6BEE8FA43C509E99008021D9D0F140D91BEE83A53B50EC98778121D8A0F03ED96FEFF0A34A51EE99748750D9A7F133D81CEEF3A43B50E199008623DFD2F140D96FEE82A43950E199008623DFD4C406ED5A1276C1AA65D8AD357BA5BD34" , "NOKIA": "35193112B49BF49A5E3D0ADF46A52840012A052781DDC1DC584A0BDF46D629360128042080D9C0AF5E3A0BAA46D62834065B052180DDC1AF5F4B0BAD46A2284B005F045487DFC1DC5E480ADA46A42834005F025080A2C0AE5E480BDF40D42834005F055780DDC0D85F370AA846D62834065B052481A9C0AF5E3F0BAC47A52937012A042B81DDC1DC584A0BDF46D629460128042B81DDC1DC584C351930617C5BA5386B0E3FEABB504CD0" , "NOA3-GY": "BBA34C21725E9364530239B0F8EB0B6F8F9078144718A622557538B0F8980A198F927913461CA751530538C5F8980B1B88E178124618A651527438C2F8EC0B648EE57967411AA622537739B5F8EA0B1B8EE57F634667A750537738B0FE9A0B1B8EE578644618A75555023FB2F9E90B648EE57967411CA752530339C3F8EF0B688F967864466DA65D537738B0FE9A0B1B8EE57815466FA65D537738B0FE9CBBA34D52BA9EC2C666310C85051E6FFF" , "NOR1V": "8F46C842DD7EA6410F0A450064412642BB75FC77E8389307097D440064322734BB77FD70E93C92740F0D447564322636BC04FC71E93893740E7C447264462649BA00FD04EE3A93070F7F450564402636BA00FB00E94792750F7F440062302636BA00FC07E93893730908447064322636BC04FC74E84C92740F08447365412735BB75FD7BE8389307097D440064322744BB77FD7BE8389307097B8F46C93115BEF7E33A39703599B442D2" , "NDA-FH": "7F93D35512CB857448C80E1EAA2C567A4BA0E760278DB0324EBF0F1EAA5F570C4BA2E6672689B14148CF0F6BAA5F560E4CD1E766268DB04149BE0F6CAA2B56714AD5E613218FB03248BD0E1BAA2D560E4AD5E01726F2B14048BD0F1EAC5D560E4AD5E71026FFB1454FBF0E6EAB21560E4AD5E01726FDB04649CE0F69AA2C577D4BD6E76627F2B03248BD091CAA5F560E4BA7E76427F2B03248BD091A7F93D226DA0BD4D67DFB3B2B57D932EA" , "NCN1T": "6C2C33E0136AA525CC9E1D84BA0A9E7B581F07D5262C9063CAE91C84BA799F0D581D06D227289110CC991CF1BA799E0F5F6E07D3272C9010CDE81CF6BA0D9E70596A06A6202E9063CCEB1D81BA0B9E0F596A00A227539111CCEB1C84BC7B9E0F596A07A527599160CA9C1CF6BA799E0F5F6E07D626589110CC9C1CF7BB0A9F0C581F06D9262C9063CAE91C84BA799F7D581D06D9262C9063CAEF6C2C3293DBAAF487F9AD28B147FFFAEB" , "NORDEX": "CC314D45235A05D51A0A1D24EC9D9C7DF8027970161C30931C7D1C24ECEE9D0BF8007877171831E01A0D1C51ECEE9C09FF737976171C30E01B7C1C56EC9A9C76F9777803101E30931A7F1D21EC9C9C09F9777E07176331E11A7F1C24EAEC9C09F9777900171C30E71B0D1D57EC909C09F9777E07176C30E71B0C1C53EC9D9D7AF8747976166330931A7F1A26ECEE9C09F8057974166330931A7F1A20CC314C36EB9A54772F3928111168F8ED" , "VSN1T": "290193D8AE15B0C2FA6948677B210B741D32A7ED9B538584FC1E49677B520A021D30A6EA9A5784F7FA6E49127B520B001A43A7EB9A5385F7FB1F49157B260B7F1C47A69E9D518584FA1C48627B200B001C47A09A9A2C84F6FA1C49677D500B001C47A6EE9B268487FC6B49157B520B001A43A7EE9B2784F7FA6B49147A210A031D32A6E19B538584FC1E49677B520A721D30A6E19B538584FC18290192AB66D5E161CF5A7D5286D46FE5" , "NOEJ-GY": "9F43FC176EB9B87777ABF001E830CC96AB70C8225BFF8D3171DCF101E843CDE0AB72C9255AFB8C4277ACF174E843CCE2AC01C8245AFF8D4276DDF173E837CC9DAA05C9515DFD8D3177DEF004E831CCE2AA05CF555A808C4377DEF101EE41CCE2AA05C8525AFF8C4276D9F603E932CC9DAA05C9515DFB8C4177AAF072E834CC91AB76C8525A8A8D4E77DEF101EE41CCE2AA05C8235A888D4E77DEF101EE479F43FD64A679E9D44298C53415C5A807" , "ZON-PL": "624C6F8847C97CEE15326A73ABBF649F567F5BBD728F49A813456B73ABCC65E9567D5ABA738B48DB15356B06ABCC64EB510E5BBB738F49DB14446B01ABB86494570A5ACE748D49A815476A76ABBE64EB570A5CCA73F048DA15476B73ADCE64EB570A5AC9738F48AB12456B05AAC964EB570A5CCA73FF49DC14346B04ABBF659856095BBB72F049A815476D71ABCC64EB56785BB972F049A815476D77624C6EFB8F092D4D20015F46564A000E" , "NBA-PL": "36C70623CC76E3048FF2E6A27E9031DF02F43216F930D6428985E7A27EE330A902F63311F834D7318FF5E7D77EE331AB05853210F830D6318E84E7D07E9731D403813365FF32D6428F87E6A77E9131AB03813561F84FD7308F87E7A278E131AB03813266F844D7358885E7D47FE631AB03813561F840D6368EF4E7D57E9030D802823210F94FD6428F87E1A07EE331AB02F33212F94FD6428F87E1A636C7075004B6B2A7BAC1D3978365554E" , "ALNOV-FP": "F5B6E0F1A77BF339A4B6006C070D1432C185D4C4923DC67FA2C1016C077E1544C187D5C39339C70CA4B10119077E1446C6F4D4C2933DC60CA5C0011E070A1439C0F0D5B7943FC67FA4C30069070C1446C0F0D3B39342C70DA4C3016C017C1446C0F0D4C09338C77CA5C3011C007C1536C086D5B7923DC07BA5B30118060D1431C083D4C4933EC70AA4BC016C077E1244C0F0D5B7934FC708A4BC016C077E1242F5B6E1826FBBA29A91853559FAF870A3" , "NOVT": "0DC4AC47F50E9207E99AA79440BD2FA239F79872C048A741EFEDA69440CE2ED439F59975C14CA632E99DA6E140CE2FD63E869874C148A732E8ECA6E640BA2FA938829901C64AA741E9EFA79140BC2FD638829F05C137A633E9EFA69446CC2FD638829802C148A731E99DA69440CE29D239F29975C13BA736E99CA7E741CD2EA338FD9901C048A143E9EFA69441BC2EA138FD9901C048A1450DC4AD343DCEC3A4DCA992A1BD484B33" , "NSI-NA": "FFDA2791A85739C13273DA8E0CFF35AACBE913A49D110C873404DB8E0C8C34DCCBEB12A39C150DF43274DBFB0C8C35DECC9813A29C110CF43305DBFC0CF835A1CA9C12D79B130C873206DA8B0CFE35DECA9C14D39C6E0DF53206DB8E0A8E35DECA9C13D49D640DF83504DA8D0DFB35DECA9C14D39C610CF33375DBF90CFF34ADCB9F13A29D6E0C873206DD8C0C8C35DECBEE13A09D6E0C873206DD8AFFDA26E2609768620740EFBBF10A513B" , "NVD-GY": "E11A671A0380B1DD1BD35EAD9FFD6EBCD529532F36C6849B1DA45FAD9F8E6FCAD52B522837C285E81BD45FD89F8E6EC8D258532937C684E81AA55FDF9FFA6EB7D45C525C30C4849B1BA65EA89FFC6EC8D45C545837B985E91BA65FAD998C6EC8D45C535F36B685E91CA45EDC9FF16EC8D45C545837B684EF1AD55FDA9FFD6FBBD55F532936B9849B1BA659AF9F8E6EC8D52E532B36B9849B1BA659A9E11A6669CB40E07E2EE06B9862080A2D" , "NYR-BB1": "DD13768132D1ED2A9378B15E03B9A71EE92042B40797D86C950FB05E03CAA668E92243B30693D91F937FB02B03CAA76AEE5142B20697D81F920EB02C03BEA715E85543C70195D86C930DB15B03B8A76AE85545C306E8D91E930DB05E05C8A76AE85542C407E8D818940FB12A02BEA11DE85543C70193D91C9379B12D03BDA719E92642C406E2D813930DB05E05C8A76AE85542B506E0D813930DB05E05CEDD1377F2FA11BC89A64B846BFE4CC38F" , "GAZPROMGER": "B055C4F6AFDC2D6B40ECBA2DAB1D7AD88466F0C39A9A182D469BBB2DAB6E7BAE8464F1C49B9E195E40EBBB58AB6E7AAC8317F0C59B9A185E419ABB5FAB1A7AD38513F1B09C98182D4099BA28AB1C7AAC8513F7B49BE5195F4099BB2DAD6C7AAC8513F0C19BED182A40EFBB59AA6E7BAE8462F0C39AEE182D4099BD29AA1E7AD88460F1C79AE9195E419ABA58AB117AAC8513F7B29A9A182D41EBBA5AAB117AAC8513F7B4B055C585671C7CCF75DF8F1856E81E4E" , "OHL-SM": "2C4E3CE7DE382551E0E5D88ADDCBCFC6187D08D2EB7E1017E692D98ADDB8CEB0187F09D5EA7A1164E0E2D9FFDDB8CFB21F0C08D4EA7E1064E193D9F8DDCCCFCD190809A1ED7C1017E090D88FDDCACFB219080FA5EA011165E090D98ADBBACFB2190808A1EA001112E792D9FFDCBACFB219080FA5EA0E1063E1E3D9FDDDCBCEC1180B08D4EB011017E090DF88DDB8CFB2187A08D6EB011017E090DF8E2C4E3D9416F874F5D5D6EDBF203EAB50" , "POST-VI": "B6773BE5C2505125806EB2994A13871E82440FD0F71664638619B3994A60866882460ED7F61265108069B3EC4A60876A85350FD6F61664108118B3EB4A14871583310EA3F1146463801BB29C4A12876A833108A7F6696511801BB3994C62876A83310ED5F61664168069B49B4A10861583310EA3F1126513806FB2EA4A17871982420FA0F663641C801BB3994C62876A83310FD1F661641C801BB3994C64B6773A960A900081B55D87ACB7E6E388" , "OHB-GY": "C8D79DDC053E1A060D40A4D264EA5A4CFCE4A9E930782F400B37A5D264995B3AFCE6A8EE317C2E330D47A5A764995A38FB95A9EF31782F330C36A5A064ED5A47FD91A89A367A2F400D35A4D764EB5A38FD91AE9E31072E320D35A5D2629B5A38FD91A99A31062E340A37A4A364E65A38FD91AE9E31082F340C46A5A564EA5B4BFC92A9EF30072F400D35A3D064995A38FCE3A9ED30072F400D35A3D6C8D79CAFCDFE4BA2387391E7991F3EDA" , "OLG-FP": "70CD9E8B24BA053706AF8DD9153E463744FEAABE11FC307100D88CD9154D474144FCABB910F8310206A88CAC154D4643438FAAB810FC300207D98CAB1539463C458BABCD17FE307106DA8DDC153F4643458BADC91083310306DA8CD9134F4643458BAACD10F9310001D88DA9153B4643458BADC9108C300507A98CAE153E47304488AAB81183307106DA8ADB154D464344F9AABA1183307106DA8ADD70CD9FF8EC7A5493339CB8ECE8CB22A1" , "OLF1R": "D02F4DD7B193B43F8656156117F19C67E41C79E284D581798021146117829D11E41E78E585D1800A8651141417829C13E36D79E485D5810A8720141317F69C6CE569789182D781798623156417F09C13E5697E9585AA800B8623146111809C13E569799185D080098054141517829C13E36D79E184A1800A8654141216F19D10E41C78EE84D581798021146117829D61E41E78EE84D581798027D02F4CA47953E59BB3652054EA04F8F1" , "OLVI": "9CBC9ECD403CF9F74084D5FF74CFF89AA88FAAF8757ACCB146F3D4FF74BCF9ECA88DABFF747ECDC24083D48A74BCF8EEAFFEAAFE747ACCC241F2D48D74C8F891A9FAAB8B7378CCB140F1D5FA74CEF8EEA9FAAD8F7405CDC340F1D4FF72BEF8EEA9FAAA8B747FCCC1418ED4FF74BCFEEAA88AABFF7409CCC64082D58C75BFF99BA985AB8B757ACAB340F1D4FF75CEF999A985AB8B757ACAB59CBC9FBE88FCA85375B7E0CA893A9C0C" , "OMVV": "9FD6C2D67AEBCEAF58C5DF682916907CABE5F6E34FADFBE95EB2DE682965910AABE7F7E44EA9FA9A58C2DE1D29659008AC94F6E54EADFB9A59B3DE1A29119077AA90F79049AFFBE958B0DF6D29179008AA90F1944ED2FA9B58B0DE682F679008AA90F6904EAFFB9958C0DE682965960CABE0F7E44EDEFB9E58C3DF1B2866917DAAEFF7904FADFDEB58B0DE682817917FAAEFF7904FADFDED9FD6C3A5B22B9F0B6DF6EA5DD4E3F4EA" , "OAMOBBF1L": "3694ECC15DC4DBC475C4B5DB814A16D502A7D8F46882EE8273B3B4DB813917A302A5D9F36986EFF175C3B4AE813916A105D6D8F26982EEF174B2B4A9814D16DE03D2D9876E80EE8275B1B5DE814B16A103D2DF8369FDEFF075B1B4DB873B16A103D2D88769F5EF8074B1B5AF804D17D105A5D8826882EE8273B5B5AB814D17D203A5D9F469F1EF8174C4B4A4813916A105D0D9876882EFF074C6B4A4813916A105D63694EDB295048A6040F780EE7CBF7243" , "ONTEX-BB": "D31DC0B39995757DFCF39297A551C945E72EF486ACD3403BFA849397A522C833E72CF581ADD74148FCF493E2A522C931E05FF480ADD34048FD8593E5A556C94EE65BF5F5AAD1403BFC869292A550C931E65BF3F1ADAC4149FC869397A320C931E65BF4F5ADD04049FDF593E9A220C845E72FF5F5ACD3463FFDF693E3A451C946E628F486ADD0414EFCF99397A522CF33E65BF5F5ADA1414CFCF99397A522CF35D31DC1C0515524D8C9C0A7A258A4ADD2" , "OPTOMED-FH": "7B5C532DC42363B6AD2D75721C141DD64F6F6718F16556F0AB5A74721C671CA04F6D661FF0615783AD2A74071C671DA2481E671EF0655683AC5B74001C131DDD4E1A666BF76756F0AD5875771C151DA24E1A606FF01A5782AD5874721A651DA24E1A676BF1135682AC5875701D141CD04918671BF01B56F0AD5872761D171DD64F69661CF1165783AC5B75071C181DA24E1A6069F16556F0AC2A75051C181DA24E1A606F7B5C525E0CE33213981E4047E1E17941" , "ORC-GY": "49F81DF4B806932B5B309AD14AC57D107DCB29C18D40A66D5D479BD14AB67C667DC928C68C44A71E5B379BA44AB67D647ABA29C78C40A61E5A469BA34AC27D1B7CBE28B28B42A66D5B459AD44AC47D647CBE2EB68C3FA71F5B459BD14CB47D647CBE29B28D34A7185C479AA04AC97D647CBE2EB68C30A6195A369BA64AC57C177DBD29C78D3FA66D5B459DD34AB67D647DCC29C58D3FA66D5B459DD549F81C8770C6C28E6E03AFE4B7301987" , "MOBB-BB": "E9A68CDAE0187782F7880A0FE7C60DAEDD95B8EFD55E42C4F1FF0B0FE7B50CD8DD97B9E8D45A43B7F78F0B7AE7B50DDADAE4B8E9D45E42B7F6FE0B7DE7C10DA5DCE0B99CD35C42C4F7FD0A0AE7C70DDADCE0BF98D42143B6F7FD0B0FE1B70DDADCE0B89ED45E43B0F6890C0DE6C10CAEDCE0B99CD35A43B4F7890A7CE7C20DA9DD93B89FD42B42BBF7FD0B0FE1B70DDADCE0B8EED42942BBF7FD0B0FE1B1E9A68DA928D82627C2BB3F3A1A336939" , "FTE": "1DCAF7EDAEEDD72A0AC39C5A8C70554029F9C3D89BABE26C0CB49D5A8C03543629FBC2DF9AAFE31F0AC49D2F8C0355342E88C3DE9AABE21F0BB59D288C77554B288CC2AB9DA9E26C0AB69C5F8C715534288CC4AF9AD4E31E0AB69D5A8A015534288CC3DB9BD9E31F0AB69D5A8A07544428F8C3D89BDCE21F0BC59C598D76554B288CC2AB9DA9E26C0AB69C288D74554B288CC2AB9DAF1DCAF69E662D868F3FF0A96F718531D7" , "OKDBV": "3C5E0B8AA8645C1C714B503A3AAB972D086D3FBF9D22695A773C513A3AD8965B086F3EB89C266829714C514F3AD897590F1C3FB99C226929703D51483AAC972609183ECC9B20695A713E503F3AAA9759091838C89C5D6828713E513A3CDA975909183FCC9C266828704A514A3AD897590F1C3FBC9D566829714951493BAB965A086D3EB39D22695A773C513A3AD8962B086F3EB39D22695A773A3C5E0AF960A40DB94478650FC75EF3BA" , "ORNAS": "AE3832C10640471057CF8072B434B8999A0B06F43306725651B88172B447B9EF9A0907F33202732557C88107B447B8ED9D7A06F23206722556B98100B433B8929B7E07873504725657BA8077B435B8ED9B7E01833279732457BA8172B245B8ED9B7E06873372735556CD8107B447B8ED9D7A06F73372732557CD8101B534B9EE9A0B07F83306725651B88172B447B99F9A0907F83306725651BEAE3833B2CE8016B562FCB54749C1DC0E" , "ORNBV": "719666ACA6D88550D75BADB634CFA55B45A55299939EB016D12CACB634BCA42D45A7539E929AB165D75CACC334BCA52F42D4529F929EB065D62DACC434C8A55044D053EA959CB016D72EADB334CEA52F44D055EE92E1B164D72EACB632BEA52F44D052EA93EAB115D65AACC634BCA52F42D4529A93EAB165D759ACC535CFA42C45A55395939EB016D12CACB634BCA45D45A75395939EB016D12A719667DF6E18D4F5E2689883C93AC1CC" , "OSR-GY": "97FA4F08494F0B570803C992C3C05E1BA3C97B3D7C093E110E74C892C3B35F6DA3CB7A3A7D0D3F620804C8E7C3B35E6FA4B87B3B7D093E620975C8E0C3C75E10A2BC7A4E7A0B3E110876C997C3C15E6FA2BC7C4A7D763F630876C892C5B15E6FA2BC7B4E7C7C3E650F74C9E3C3CC5E6FA2BC7C4A7D793E650905C8E5C3C05F1CA3BF7B3B7C763E110876CE90C3B35E6FA3CE7B397C763E110876CE9697FA4E7B818F5AF13D30FCA73E353A8F" , "OUTO": "C65CD4B0836541B5946EC791BF22342FF26FE085B62374F39219C691BF513559F26DE182B72775809469C6E4BF51345BF51EE083B72374809518C6E3BF253424F31AE1F6B02174F3941BC794BF23345BF31AE7F2B75C7581941BC691B953345BF31AE0F6B6507481951BC691BF51325FF26AE182B75074849468C7E2BE52352EF365E1F6B62372F1941BC691BE23352CF365E1F6B62372F7C65CD5C34BA51013A15DF2A442D750BB" , "OVARO-FH": "B6A7849F5E508F31464489A06F8137C08294B0AA6B16BA77403388A06FF236B68296B1AD6A12BB04464388D56FF237B485E5B0AC6A16BA04473288D26F8637CB83E1B1D96D14BA77463189A56F8037B483E1B7DD6A69BB05463188A069F037B483E1B0D96B66BB00464589A068F036C4829FB1D96B16BC73474188D46E8137C38392B0AA6A15BB02464E88A06FF231B683E1B1D96A64BB00464E88A06FF231B0B6A785EC9690DE977377BC9592745354" , "THR-BB": "B787446AE72CFACFF202D0686F7BDC0983B4705FD26ACF89F475D1686F08DD7F83B67158D36ECEFAF205D11D6F08DC7D84C57059D36ACFFAF374D11A6F7CDC0282C1712CD468CF89F277D06D6F7ADC7D82C17728D315CEFBF277D168690ADC7D82C1715ED314CFFDF575D01C6E7CDC7D82C17728D31ACFFDF304D11F6F7BDD0E83C27059D215CF89F277D76A6F08DC7D83B3705BD215CF89F277D76CB78745192FECAB69C731E55D928EB89D" , "PAL": "28894DDDA073AFE8DFC3F9B93A91551D1CBA79E895359AAED9B4F8B93AE2546B1CB878EF94319BDDDFC4F8CC3AE255691BCB79EE94359ADDDEB5F8CB3A9655161DCF789B93379AAEDFB6F9BC3A9055691DCF7E9F944A9BDCDFB6F8B93CE055691DCF78ED94429BABDFB6F8B93CE654191DBB79E895429ADDDEC5F9BA3B9755161DCF789B93379AAEDFB6F9CB3B9555161DCF789B933128894CAE68B3FE4EEAF0CC8CC7643189" , "PNA1V": "018771705D8E9C6DEC286161A7E02A4535B4454568C8A92BEA5F6061A7932B3335B6444269CCA858EC2F6014A7932A3132C5454369C8A958ED5E6013A7E72A4E34C144366ECAA92BEC5D6164A7E12A3134C1423269B7A859EC5D6061A1912A3134C1444069CBA85CEA2A6011A7932A3132C5454668BCA858EC2A6012A6E02B3235B4444968C8A92BEA5F6061A7932B4335B6444968C8A92BEA5901877003954ECDCBD91B54545A154ED1" , "PARRO-FP": "4A692001476F8446F20DB8BF61B8311F7E5A14347229B100F47AB9BF61CB30697E581533732DB073F20AB9CA61CB316B792B14327329B173F37BB9CD61BF31147F2F1547742BB100F278B8BA61B9316B7F2F13437356B072F278B9BF67C9316B7F2F1531735EB174F20CB8BF66C9301B7F5915477229B704F308B9CB60B8311C7F5C1434732AB075F207B9BF61CB37697F2F1547735BB077F207B9BF61CB376F4A6921728FAFD5E0C73E8D8A9C4D558B" , "PSAT-FP": "A133AFF5FCBE5AC9AECE9534817F557995009BC0C9F86F8FA8B99434810C540F95029AC7C8FC6EFCAEC99441810C550D92719BC6C8F86FFCAFB894468178557294759AB3CFFA6F8FAEBB9531817E550D94759CB7C8876EFDAEBB9434870E550D94759AC5C98D6EF8AEC99336807C557B94759AB3CFFC6EFFAECF9547817B557E95069BB0C88D6FF0AEBB9434870E550D94759BC1C88F6FF0AEBB94348708A133AE86347E0B6F9BFDA0017C8A31ED" , "PIZG": "B963ACA52C94BEC35AE578C9EE1CF16B8D50989019D28B855C9279C9EE6FF01D8D52999718D68AF65AE279BCEE6FF11F8A21989618D28BF65B9379BBEE1BF1608C2599E31FD08B855A9078CCEE1DF11F8C259FE718AD8AF75A9079C9E86DF11F8C25999518AD8B825BE179C9EE6FF71B8D55999718A18BF25AE378BAEF6CF06A8C5A99E319D28D875A9079C9EF1DF0688C5A99E319D28D81B963ADD6E454EF646FD64DFC13E995FE" , "2PP-GY": "D59FA3ECCECDB0A42787981DE472D87BE1AC97D9FB8B85E221F0991DE401D90DE1AE96DEFA8F849127809968E401D80FE6DD97DFFA8B859126F1996FE475D870E0D996AAFD8985E227F29818E473D80FE0D990AEFAF4849027F2991DE203D80FE0D990DEFBFD859420F0986CE47ED80FE0D990AEFAFB85962681996AE472D97CE1DA97DFFBF485E227F29F1FE401D80FE1AB97DDFBF485E227F29F19D59FA29F060DE10312B4AD281987BCEE" , "IPM-ID1": "51B53AA949DBEEDCB2631E639186044765860E9C7C9DDB9AB4141F6391F5053165840F9B7D99DAE9B2641F1691F5043362F70E9A7D9DDBE9B3151F119181044C64F30FEF7A9FDB9AB2161E669187043364F309EB7DE2DAE8B2161F6397F7043364F30E907CEBDA98B5141E1C9087024464F30FEF7A99DAEAB2621E109182044065800EEC7DE8DBE5B2161F6397F7043364F30E9D7DEADBE5B2161F6397F151B53BDA811BBF7B87502B566C7360D2" , "RI-FP": "1AE7BFAC8B3D3574B154E43B6DDBB10A2ED48B99BE7B0032B723E53B6DA8B07C2ED68A9EBF7F0141B153E54E6DA8B17E29A58B9FBF7B0041B022E5496DDCB1012FA18AEAB8790032B121E43E6DDAB17E2FA18CEEBF040140B121E53B6BAAB17E2FA18A9EBF040730B051E54D6DA8B17E29A58B9ABE0F0141B156E5486CDBB07D2ED48A95BE7B0032B723E53B6DA8B00C2ED68A95BE7B0032B7251AE7BEDF43FD64D38467D10E902ED59F" , "UG": "308C856B76738B33C18B6862D74E39CC04BFB15E4335BE75C7FC6962D73D38BA04BDB0594231BF06C18C6917D73D39B803CEB1584235BE06C0FD6910D74939C705CAB02D4537BE75C1FE6867D74F39B805CAB629424ABF07C1FE6962D13F39B805CAB05E4244BE75C1FE6F66D64D39CC04B9B05A4346BF06C0FD6817D74239B805CAB62F4335BE75C08C6815D74239B805CAB629308C8418BEB3DA94F4B85D572ABB5D59" , "PFE-GY": "2BFE9418AE91165B43E8F42979CB41ED1FCDA02D9BD7231D459FF52979B8409B1FCFA12A9AD3226E43EFF55C79B8419918BCA02B9AD7236E429EF55B79CC41E61EB8A15E9DD5231D439DF42C79CA41991EB8A75A9AA8226F439DF5297FBA41991EB8A1289AA7226E449FF45879C741991EB8A75A9AA7236942EEF55E79CB40EA1FBBA02B9BA8231D439DF32B79B841991FCAA0299BA8231D439DF32D2BFE956B665147FC76DBC11C843E2578" , "PHARM-NA": "B3D7CA23FC56A9DFEEEDCE75F0C41F4187E4FE16C9109C99E89ACF75F0B71E3787E6FF11C8149DEAEEEACF00F0B71F358095FE10C8109CEAEF9BCF07F0C31F4A8691FF65CF129C99EE98CE70F0C51F358691F961C86F9DEBEE98CF75F6B51F358691FF13C86E9DEEEEECCE77F7B51E3687E6FF65C9109A9DEFE8CF01F1C41F4286E2FE16C8139DECEEE7CF75F0B719378691FF65C8629DEEEEE7CF75F0B71931B3D7CB503496F878DBDEFB400D317BD4" , "PTC-PL": "0783040BEE5C408F9E8D45F92BEB51EF33B0303EDB1A75C998FA44F92B98509933B23139DA1E74BA9E8A448C2B98519B34C13038DA1A75BA9FFB448B2BEC51E432C5314DDD1875C99EF845FC2BEA519B32C53749DA6574BB9EF844F92D9A519B32C5313BDB6874BC99FA448F2A9D519B32C53749DA6A75BD9F8B448E2BEB50E833C63038DB6575C99EF842FB2B98519B33B7303ADB6575C99EF842FD07830578269C1128ABBE70CCD61E357A" , "TPEIR-LI": "771855827453E337949707B1E80D3387432B61B74115D67192E006B1E87E32F1432960B04011D702949006C4E87E33F3445A61B14015D60295E106C3E80A338C425E60C44717D67194E207B4E80C33F3425E66C0406AD70394E206B1EE7C33F3425E60B64163D702959D06C5EF7C32F6432160C44115D075959206C5E90D3384422D61B74016D704949D06B1E87E35F1425E60C44067D706949D06B1E87E35F7771854F1BC93B290A1A4328415F85712" , "PIRC-MI": "EA8C33D0B550FAF91EC8E93D5B040E57DEBF07E58016CFBF18BFE83D5B770F21DEBD06E28112CECC1ECFE8485B770E23D9CE07E38116CFCC1FBEE84F5B030E5CDFCA06968614CFBF1EBDE9385B050E23DFCA00928169CECD1EBDE83D5D750E23DFCA06E08169CFCB1FC8EF3F5A750F5CDFCA06968612CECF1EC9E94E5B000E50DEB907958163CFC01EBDE83D5D750E23DFCA07E48161CFC01EBDE83D5D73EA8C32A37D90AB512BFBDC08A6F16ACD" , "P4O-GY": "593024D6B8A55D09DE7CC5997800719E6D0310E38DE3684FD80BC499787370E86D0111E48CE7693CDE7BC4EC787371EA6A7210E58CE3683CDF0AC4EB780771956C7611908BE1684FDE09C59C780171EA6C7617948C9C693DDE09C4997E7171EA6C7611E68B91694FD90BC5E8780C71EA6C7617948C93683BDF7AC4EE780070996D7510E58D9C684FDE09C29B787371EA6D0410E78D9C684FDE09C29D593025A570650CA1EB4FF0AC85F51504" , "PLUN-GY": "527C5BB56B5172DE0D35ED51A856898F664F6F805E1747980B42EC51A82588F9664D6E875F1346EB0D32EC24A82589FB613E6F865F1747EB0C43EC23A8518984673A6EF3581547980D40ED54A85789FB673A68F75F6846EA0D40EC51AE2789FB673A6E855F1247EB0C43EB53A9548984673A6EF3581346E80D34ED22A852898866496FF05F6247E70D40EC51AE2789FB673A6F815F6047E70D40EC51AE21527C5AC6A39123763806D86455A3ED15" , "PNE3": "7632265260FCEF5EABEA36BB2115EAF24201126755BADA18AD9D37BB2166EB844203136054BEDB6BABED37CE2166EA864570126154BADA6BAA9C37C92112EAF94374131453B8DA18AB9F36BE2114EA864374151054C5DB6AAB9F37BB2764EA864374136254B9DB6BADEA37BB2166EC824204136054C9DA6FABEC36C82065EBF3430B131455BADC1AAB9F37BB2014EBF1430B131455BADC1C76322721A83CBEF69ED9038EDCE08E68" , "POLYTEC": "FBCA766EDB83EAE06C038AF8790F0F51CFF9425BEEC5DFA66A748BF8797C0E27CFFB435CEFC1DED56C048B8D797C0F25C888425DEFC5DFD56D758B8A79080F5ACE8C4328E8C7DFA66C768AFD790E0F25CE8C452CEFBADED46C768BF87F7E0F25CE8C435EEFC5DEA36C098B8A780F0E50CE8C4328E8C1DED66C028A8B790B0F56CFFF422BEFB0DFD96C768BF87F7E0F25CE8C425AEFB2DFD96C768BF87F78FBCA771D1343BB485930BFCD84FA6BCB" , "PON1V": "2A3390DE35921291EB0E85C621A689741E00A4EB00D427D7ED7984C621D588021E02A5EC01D026A4EB0984B321D589001971A4ED01D427A4EA7884B421A1897F1F75A59806D627D7EB7B85C321A789001F75A39C01AB26A5EB7B84C627D789001F75A5EE01D426D4ED0C84B621D589001971A4E800A026A4EB0C84B520A688031E00A5E700D427D7ED7984C621D588721E02A5E700D427D7ED7F2A3391ADFD524339DE3DB0F3DC53EDEE" , "PSHGP": "E2DBBB924CD869EB66C61DAAE85DA395D6E88FA7799E5CAD60B11CAAE82EA2E3D6EA8EA0789A5DDE66C11CDFE82EA3E1D1998FA1789E5CDE67B01CD8E85AA39ED79D8ED47F9C5CAD66B31DAFE85CA3E1D79D88D078E15DDF66B31CAAEE2CA3E1D79D8EA279EB5DD367C21CDCE82EA3E1D1998FA479EA5DDE66C41CD9E95DA2E2D6E88EAB799E5CAD60B11CAAE82EA293D6EA8EAB799E5CAD60B7E2DBBAE18418384353F5289F15A8C70F" , "POSTNL": "1318AD5B81BAFDF627FF86547B2FCDEB272B996EB4FCC8B0218887547B5CCC9D27299869B5F8C9C327F887217B5CCD9F205A9968B5FCC8C3268987267B28CDE0265E981DB2FEC8B0278A86517B2ECD9F265E9E19B583C9C2278A87547D5ECD9F265E986BB5FCC8C527F886577A59CD9F265E9E19B58CC8C426F987237B2FCCEC275D9968B483C8B0278A81567B5CCD9F272C996AB483C8B0278A81501318AC28497AAC5E12CCB36186DAA971" , "ALPOU-FP": "44CBD7C0382526021F7FB309D4A2C05D70F8E3F50D6313441908B209D4D1C12B70FAE2F20C6712371F78B27CD4D1C0297789E3F30C6313371E09B27BD4A5C056718DE2860B6113441F0AB30CD4A3C029718DE4820C1C12361F0AB209D2D3C029718DE3F10C6613321E0AB27AD3D3C15971FBE2860D6315401E7AB27DD5A2C05E71FEE3F50C6012311F75B209D4D1C62B718DE2860C1112331F75B209D4D1C62D44CBD6B3F0E577AB2A4C863C2957A4C6" , "NAET": "0F68E80C6B6C67D0EB45F694E6F688B13B5BDC395E2A5296ED32F794E68589C73B59DD3E5F2E53E5EB42F7E1E68588C53C2ADC3F5F2A52E5EA33F7E6E6F188BA3A2EDD4A58285296EB30F691E6F788C53A2EDB4E5F5553E4EB30F794E08788C53A2EDC495F5D53E5EB42F794E6858EC13B5EDD3E5F5952E1EB43F6E7E78689B03A51DD4A5E2A5494EB30F794E7F789B23A51DD4A5E2A54920F68E97FA3AC3679DE76C3A11B03EC2A" , "PRF1T": "9F3E230058AF18CE11C482A0DD48BE75AB0D17356DE92D8817B383A0DD3BBF03AB0F16326CED2CFB11C383D5DD3BBE01AC7C17336CE92DFB10B283D2DD4FBE7EAA7816466BEB2D8811B182A5DD49BE01AA7810426C962CFA11B183A0DB39BE01AA7816306D9D2CF817C683D2DD3BBE01AC7C17366D9D2CFB11C683D3DC48BF02AB0D16396DE92D8817B383A0DD3BBF73AB0F16396DE92D8817B59F3E2273906F496724F7B79520BDDAEE" , "E3100006040": "381B4FAFAE5CF4FE13174F12E19B2B980C287B9A9B1AC1B815604E12E1E82AEE0C2A7A9D9A1EC0CB13104E67E1E82BEC0B597B9C9A1AC1CB12614E60E19C2B930D5D7AE99D18C1B813624F17E19A2BEC0D5D7CED9A65C0CA13624E12E7EA2BEC0D5D7B9A9D6FC7CF15144864E79E2D9A0B2D7C9F9D68C7CE13624E12E7EC2A9C0D297B9A9B6DC1CB12114F11E09D2B930D5D7AE99D18C1B813624F60E09F2B930D5D7AE99D1E381B4EDC669CA55726247A271C6E4F03" , "PSM-GY": "B0348D2D1439D91EF0E0A20E665CABE58407B918217FEC58F697A30E662FAA938405B81F207BED2BF0E7A37B662FAB918376B91E207FEC2BF196A37C665BABEE8572B86B277DEC58F095A20B665DAB918572BE6F2000ED2AF095A30E602DAB918572B81D210AED5AF797A27F6650AB918572BE6F200FEC2CF1E6A379665CAAE28471B91E2100EC58F095A50C662FAB918400B91C2100EC58F095A50AB0348C5EDCF988B7C5D3973B9BA9CF7E" , "PRX-NA": "EE6A308CE384339824CE8EBBB72B68C7DA5904B9D6C206DE22B98FBBB75869B1DA5B05BED7C607AD24C98FCEB75868B3DD2804BFD7C206AD25B88FC9B72C68CCDB2C05CAD0C006DE24BB8EBEB72A68B3DB2C03CED7BD07AC24BB8FBBB15A68B3DB2C05BCD6B606A023B98EB8B62F68B3DB2C03CED7B206AA25C88FCCB72B69C0DA2F04BFD6BD06DE24BB89B9B75868B3DA5E04BDD6BD06DE24BB89BFEE6A31FF2B44623111FDBB8E4ADE0C5C" , "BELG-BB": "72D565EF4719D19AE71943DC86E3CBDF46E651DA725FE4DCE16E42DC8690CAA946E450DD735BE5AFE71E42A98690CBAB419751DC735FE4AFE66F42AE86E4CBD4479350A9745DE4DCE76C43D986E2CBAB479356AD7320E5AEE76C42DC8092CBAB479351DD732CE5D9E61D45DE87E4CADF479350A9745BE5ACE71843AF86E7CBD846E051AA732AE4A3E76C42DC8092CBAB479351DB7328E4A3E76C42DC809472D5649C8FD98033D22A76E97B16AF44" , "PRY-IM": "CDA14EFF01B60C7E378DB88C58BDE36EF9927ACA34F0393831FAB98C58CEE218F9907BCD35F4384B378AB9F958CEE31AFEE37ACC35F0394B36FBB9FE58BAE365F8E77BB932F2393837F8B88958BCE31AF8E77DBD358F384A37F8B98C5ECCE31AF8E77BCF3484394730FAB8F359CCE31AF8E77DBD3580394C368BB9FB58BDE269F9E47ACC348F393837F8BF8E58CEE31AF9957ACE348F393837F8BF88CDA14F8CC9765DD702BE8DB9A54887F5" , "PUB": "2442FBF668C3DF346433BE9D1FC2EF101071CFC35D85EA726244BF9D1FB1EE661073CEC45C81EB016434BFE81FB1EF641700CFC55C85EA016545BFEF1FC5EF1B1104CEB05B87EA726446BE981FC3EF641104C8B45CFAEB006446BF9D19B3EF641104CEC65DF6EB066446BF9D19B5EE141170CFC35DF2EA016535BE9E1EC4EF1B1104CEB05B87EA726446BEEF1EC6EF1B1104CEB05B812442FA85A0038E9D51008BA8E2378B8B" , "PUM": "B1EB314D93AFE788953555678D11584B85D80578A6E9D2CE934254678D62593D85DA047FA7EDD3BD953254128D62583F82A9057EA7E9D2BD944354158D16584084AD040BA0EBD2CE954055628D10583F84AD020FA796D3BC954054678B60583F84AD047DA69AD3CC954054678B66594F84D90578A69ED2BD943355648C17584084AD040BA0EBD2CE954055158C15584084AD040BA0EDB1EB303E5B6FB622A006605270E43CD3" , "QPR1V": "42650827805D59C0B3506EC7CC793B1E76563C12B51B6C86B5276FC7CC0A3A6876543D15B41F6DF5B3576FB2CC0A3B6A71273C14B41B6CF5B2266FB5CC7E3B1577233D61B3196C86B3256EC2CC783B6A77233B65B4646DF4B3256FC7CA083B6A77233D16B56D6CF2B5526FB7CC0A3B6A71273C11B56F6DF5B3526FB4CD793A6976563D1EB51B6C86B5276FC7CC0A3A1876543D1EB51B6C86B52142650954489D086A86635BF2318C5F86" , "QSC": "B825E532F1A17430FB9AFB82D7CE78A68C16D107C4E74176FDEDFA82D7BD79D08C14D000C5E34005FB9DFAF7D7BD78D28B67D101C5E74105FAECFAF0D7C978AD8D63D074C2E54176FBEFFB87D7CF78D28D63D670C5984004FBEFFA82D1BF78D28D63D003C4924003FBEFFA82D1B979A28D17D107C4904105FA9CFB81D6C878AD8D63D074C2E54176FBEFFBF0D6CA78AD8D63D074C2E3B825E4413961259ACEA9CEB72A3B1C3E" , "NEO-FP": "8AC2037ACA4C21BBC28D2742FA199359BEF1374FFF0A14FDC4FA2642FA6A922FBEF33648FE0E158EC28A2637FA6A932DB9803749FE0A148EC3FB2630FA1E9352BF84363CF90814FDC2F82747FA18932DBF843038FE75158FC2F82642FC68932DBF84373FFE7915FDC5FA2732FA1C932DBF843038FE7A1489C38B2635FA19925EBE873749FF7514FDC2F82040FA6A932DBEF6374BFF7514FDC2F820468AC20209028C7011F7BE127707ECF7C1" , "RAWGR": "3FAE0C4434C77B2D86CEE6A36BCD59DE0B9D387101814E6B80B9E7A36BBE58A80B9F397600854F1886C9E7D66BBE59AA0CEC387700814E1887B8E7D16BCA59D50AE8390207834E6B86BBE6A66BCC59AA0AE83F0600FE4F1986BBE7A36DBC59AA0AE8397600F64E1A87CAE7D76BBE59AA0CEC387201F54F1886CCE7D06ACD58A90B9D397D01814E6B80B9E7A36BBE58D80B9F397D01814E6B80BF3FAE0D37FC072A87B3FDD39696383D46" , "RZB": "F74622C54DC58F2C5D1BE559BA6FDF86C37516F07883BA6A5B6CE459BA1CDEF0C37717F77987BB195D1CE42CBA1CDFF2C40416F67983BA195C6DE42BBA68DF8DC20017837E81BA6A5D6EE55CBA6EDFF2C200118779FCBB185D6EE459BC1EDFF2C20017F77884BB1E5D6EE459BC18DE82C27416F078F4BA195C1DE55ABB69DF8DC20017837E81BA6A5D6EE52BBB6BDF8DC20017837E87F74623B68505DE866828D06C479ABB1E" , "RAISIO": "E3344BE2B6F7AF598718458D4ECF9AFCD7077FD783B19A1F816F448D4EBC9B8AD7057ED082B59B6C871F44F84EBC9A88D0767FD182B19A6C866E44FF4EC89AF7D6727EA485B39A1F876D45884ECE9A88D67278A082CE9B6D876D448D48BE9A88D6727ED082C69B60871845F24FBC9A88D67278A082C19A6B861E44FA4ECF9BFBD7717FD183CE9A1F876D428F4EBC9A88D7007FD383CE9A1F876D4289E3344A917E37FEF3B22B70B8B33AFE64" , "RANDNA": "C918600B03DFE7C1EA83D2B9EFA1388BFD2B543E3699D287ECF4D3B9EFD239FDFD295539379DD3F4EA84D3CCEFD238FFFA5A54383799D2F4EBF5D3CBEFA63880FC5E554D309BD287EAF6D2BCEFA038FFFC5E534937E6D3F5EAF6D3B9E9D038FFFC5E553937EED384EB84D2BAEEA538FFFC5E534937E9D2F3EB85D3CEEFA1398CFD5D543836E6D287EAF6D5BBEFD238FFFD2C543A36E6D287EAF6D5BDC9186178CB1FB66BDFB0E78C12545C13" , "RAP1V-FH": "818AE4241FAB1DE144B3F1F23ED4E1B8B5B9D0112AED28A742C4F0F23EA7E0CEB5BBD1162BE929D444B4F0873EA7E1CCB2C8D0172BED28D445C5F0803ED3E1B3B4CCD1622CEF28A744C6F1F73ED5E1CCB4CCD7662B9229D544C6F0F238A5E1CCB4CCD1162B9A28D142B1F08239A5E0BCB5B2D1622AED2EA345B6F0863FD4E1BBB4BFD0112BEE29D244B9F0F23EA7E7CEB4CCD1622B9F29D044B9F0F23EA7E7C8818AE557D76B4C4B7180C4C7C3218520" , "RUTAV": "7A672DB9C5A1F2729587221135950DA04E54198CF0E7C73493F0231135E60CD64E56188BF1E3C6479580236435E60DD44925198AF1E7C74794F1236335920DAB4F2118FFF6E5C73495F2221435940DD44F211EFBF198C64695F2231133E40DD44F21188BF094C7469485236135E60DD44925198FF093C6479585236234950CD74E541880F0E7C73493F0231135E60CA64E561880F0E7C73493F67A672CCA0D61A3D9A0B41724C8606939" , "M9SA": "3671E4F3A899FB39E3889720BA95C0480242D0C69DDFCE7FE5FF9620BAE6C13E0240D1C19CDBCF0CE38F9655BAE6C03C0533D0C09CDFCE0CE2FE9652BA92C0430337D1B59BDDCE7FE3FD9725BA94C03C0337D7B19CA0CF0DE3FD9620BCE4C03C0337D0B79BA0CE0AE28A9620BAE6C6380247D1C19CACCE08E38E9753BBE5C1490348D1B59DDFC87DE3FD9620BB94C14B0348D1B59DDFC87B3671E5806059AA92D6BBA2154760A4D1" , "RCS-IM": "C93B05740C8F8370041887EFF757A2FDFD08314139C9B636026F86EFF724A38BFD0A304638CDB745041F869AF724A289FA79314738C9B645056E869DF750A2F6FC7D30323FCBB636046D87EAF756A289FC7D363638B6B744046D86EFF126A289FC7D304638BCB643036F8790F626A289FC7D363638B9B642051E8698F757A3FAFD7E314739B6B636046D80EDF724A289FD0F314539B6B636046D80EBC93B0407C44FD2DB312BB2DA0AA2C664" , "RENE-PL": "5E6C69177ABC86D33152A5ABFDFE40746A5F5D224FFAB3953725A4ABFD8D41026A5D5C254EFEB2E63155A4DEFD8D40006D2E5D244EFAB3E63024A4D9FDF9407F6B2A5C5149F8B3953127A5AEFDFF40006B2A5A554E85B2E73127A4ABFB8F40006B2A5C254E89B2963054A3A9FDFB41056B2A5C5149FEB2E53153A5D8FDFA40736A595D524E8FB3EA3127A4ABFB8F40006B2A5D234E8DB3EA3127A4ABFB895E6C6864B27CD7780461909E000B24ED" , "AR4-GY": "B247DE4E60C2235B63C48C2C4756635E8674EA7B5584161D65B38D2C472562288676EB7C5480176E63C38D594725632A8105EA7D5484166E62B28D5E475163558701EB085386161D63B18C294757632A8701ED0C54FB176F63B18D2C4127632A8701EA7F55F0106F64B38C5D475A632A8701ED0C54F4166962C28D5B475662598602EA7D55FB161D63B18B2E4725632A8673EA7F55FB161D63B18B28B247DF3DA80272F056F7B919BAA307C7" , "RCO-FP": "979059766F6AEE1B54350BED121D0AE8A3A36D435A2CDB5D52420AED126E0B9EA3A16C445B28DA2E54320A98126E0A9CA4D26D455B2CDB2E55430A9F121A0AE3A2D66C305C2EDB5D54400BE8121C0A9CA2D66A345B53DA2F54400AED146C0A9CA2D66C445B59DA5D53420B9D12180A9CA2D66A345B5CDB2955330A9A121D0BEFA3D56D455A53DB5D54400CEF126E0A9CA3A46D475A53DB5D54400CE997905805A7AABFB061063ED8EFE86E71" , "RNO": "73B669DC7C7029802104C104055ECA4647855DE949361CC62773C004052DCB3047875CEE48321DB52103C071052DCA3240F45DEF48361CB52072C0760559CA4D46F05C9A4F341CC62171C101055FCA3246F05A9E48491DB42171C004032FCA3246F05CEE48351DC62171C0040329CB4246845DE949411CB52002C1070458CA4D46F05C9A4F341CC62171C176045ACA4D46F05C9A4F3273B668AFB4B0782B1437F431F8ABAEDF" , "REPSOL": "BE53735F9F6010F9A796473EA976C7C08A60476AAA2625BFA1E1463EA905C6B68A62466DAB2224CCA791464BA905C7B48D11476CAB2625CCA6E0464CA971C7CB8B154619AC2425BFA7E3473BA977C7B48B15401DAB5924CDA7E3463EAF07C7B48B15466DAB5525C9A796473EA800C7B48B15401DAB5625CBA6904649A976C6C78A16476CAA5925BFA7E3403CA905C7B48A67476EAA5925BFA7E3403ABE53722C57A0415292A5720B5483A359" , "RXL": "87FC11E6D681FD7884A0D89CD83E2BA3B3CF25D3E3C7C83E82D7D99CD84D2AD5B3CD24D4E2C3C94D84A7D9E9D84D2BD7B4BE25D5E2C7C84D85D6D9EED8392BA8B2BA24A0E5C5C83E84D5D899D83F2BD7B2BA22A4E2B8C94C84D5D99CDE4F2BD7B2BA24D4E3B9C93B84D5D99CDE492AA7B2CE25D3E3B0C84D85A6D89FD9382BA8B2BA24A0E5C5C83E84D5D8EED93A2BA8B2BA24A0E5C387FC10951E41ACD3B193EDA925CB4F3A" , "RHMG-GY": "F05C9EE1D353E89549D85F0A4FC06DA9C46FAAD4E615DDD34FAF5E0A4FB36CDFC46DABD3E711DCA049DF5E7F4FB36DDDC31EAAD2E715DDA048AE5E784FC76DA2C51AABA7E017DDD349AD5F0F4FC16DDDC51AADA3E76ADCA149AD5E0A49B16DDDC51AABD3E76BDCD148DC59084EC26DA2C51AABA7E011DCA349D95F794FC46DAEC469AAA4E760DDAC49AD5E0A49B16DDDC51AAAD5E762DDAC49AD5E0A49B7F05C9F921B93B9397CEB6A3FB2350937" , "RHG-GY": "AEA7F37EAA1BBF3E87A2C6621E1EF3A59A94C74B9F5D8A7881D5C7621E6DF2D39A96C64C9E598B0B87A5C7171E6DF3D19DE5C74D9E5D8A0B86D4C7101E19F3AE9BE1C638995F8A7887D7C6671E1FF3D19BE1C03C9E228B0A87D7C762186FF3D19BE1C64C9E238B0980D5C6131E12F3D19BE1C03C9E2D8A0C86A4C7151E1EF2A29AE2C74D9F228A7887D7C1601E6DF3D19A93C74F9F228A7887D7C166AEA7F20D62DBEE92B291F357E3EB973B" , "RJR1R": "8A54A4E445001E3371BB99CE35C88DCFBE6790D170462B7577CC98CE35BB8CB9BE6591D671422A0671BC98BB35BB8DBBB91690D771462B0670CD98BC35CF8DC4BF1291A276442B7571CE99CB35C98DBBBF1297A671392A0771CE98CE33B98DBBBF1291D671412B0177B998BA35BB8DBBB91690D270322A0671B998BD34C88CB8BE6791DD70462B7577CC98CE35BB8CC9BE6591DD70462B7577CA8A54A5978DC04F9F4488ACFBC83DE951" , "RKB1R": "E22E8A3DF0B79E3EEFD33418EE1653E0D61DBE08C5F1AB78E9A43518EE655296D61FBF0FC4F5AA0BEFD4356DEE655394D16CBE0EC4F1AB0BEEA5356AEE1153EBD768BF7BC3F3AB78EFA6341DEE175394D768B97FC48EAA0AEFA63518E8675394D768BF0FC4F5AA0CE9D1356CEE655394D16CBE0BC585AA0BEFD1356BEF165297D61DBF04C5F1AB78E9A43518EE6552E6D61FBF04C5F1AB78E9A2E22E8B4E3877CF92DAE0012D13E3377E" , "RAR1R": "28B429314C3E5BF37A4C7850643EAF6C1C871D0479786EB57C3B7950644DAE1A1C851C03787C6FC67A4B7925644DAF181BF61D0278786EC67B3A79226439AF671DF21C777F7A6EB57A397855643FAF181DF21A7378076FC77A397950624FAF181DF21C03780F6EC17C4E7924644DAF181BF61D07790C6FC67A4E7923653EAE1B1C871C0879786EB57C3B7950644DAE6A1C851C0879786EB57C3D28B4284284FE0A5F4F7F4D6599CBCBF2" , "RER1R": "62C2460350AC0FB2049F96E0298AD71E56F1723665EA3AF402E897E029F9D66856F3733164EE3B870498979529F9D76A5180723064EA3A8705E99792298DD7155784734563E83AF404EA96E5298BD76A5784754164953B8604EA97E02FFBD76A5784733164993A80029D979429F9D76A51807235659E3B87049D9793288AD66956F1733A65EA3AF402E897E029F9D61856F3733A65EA3AF402EE62C24770986C5E1E31ACA3D5D47FB380" , "RKET-GY": "A89602F5D38BF60677449A4999E47D2B9CA536C0E6CDC34071339B4999977C5D9CA737C7E7C9C23377439B3C99977D5F9BD436C6E7CDC33376329B3B99E37D209DD037B3E0CFC34077319A4C99E57D5F9DD031B7E7B2C23277319B499F957D5F9DD037C7E7C9C23377439C4B98E67D209DD037B3E0C9C23077459A3A99E07D2C9CA336B0E7B8C33F77319B499F957D5F9DD036C1E7BAC33F77319B499F93A89603861B4BA7AA4277AF7C641119B5" , "RTC": "AA1BE70E74C3170ECCDAFDA0746E703B9E28D33B41852248CAADFCA0741D714D9E2AD23C4081233BCCDDFCD5741D704F9959D33D4085223BCDACFCD2746970309F5DD24847872248CCAFFDA5746F704F9F5DD44C40FA233ACCAFFCA0721F704F9F5DD23C41F7233DCCAFFCA07219713F9F29D33B41F2223BCDDCFDA3756870309F5DD24847872248CCAFFDD2756A70309F5DD2484781AA1BE67DBC0346A2F9E9C895899B14A5" , "ROS-AV": "2888F17E639C61B337399AB556A67A9B1CBBC54B56DA54F5314E9BB556D57BED1CB9C44C57DE5586373E9BC056D57AEF1BCAC54D57DA5486364F9BC756A17A901DCEC43850D854F5374C9AB056A77AEF1DCEC23C57A55587374C9BB550D77AEF1DCEC44C57DA5480304E9AC256A57AEF1DCEC23C57AA5481363F9BC256A67B9C1CCDC54D56A554F5374C9DB756D57AEF1CBCC54F56A554F5374C9DB12888F00DAB5C301E020AAF80AB531E04" , "ROVIO-FH": "774DA8EAD5C576898F98BA312EDCE65C437E9CDFE08343CF89EFBB312EAFE72A437C9DD8E18742BC8F9FBB442EAFE628440F9CD9E18343BC8EEEBB432EDBE657420B9DACE68143CF8FEDBA342EDDE628420B9BA8E1FC42BD8FEDBB3128ADE628420B9DD8E18343BF8E92BA3129ADE75843759DACE08345CB8E9DBB452FDCE65F42789CDFE18042BA8F92BB312EAFE02A420B9DACE1F142B88F92BB312EAFE02C774DA9991D052724BAAB8F04D32982C3" , "RDSA": "0356887603F131DD81277289D20C12BC3765BC4336B7049B87507389D27F13CA3767BD4437B305E8812073FCD27F12C83014BC4537B704E8805173FBD20B12B73610BD3030B5049B8152728CD20D12C83610BB3437C805E981527389D47D12C83610BD4437C504EE80257389D27F14CC3760BD4437C404EC812172FAD37C13BD366FBD3036B7029981527389D30D13BF366FBD3036B7029F03568905CB316070B41447BC2FF97623" , "RDSB-NA": "C7936329BB896827035D34B86CBDDF4FF3A0571C8ECF5D61052A35B86CCEDE39F3A2561B8FCB5C12035A35CD6CCEDF3BF4D1571A8FCF5D12022B35CA6CBADF44F2D5566F88CD5D61032834BD6CBCDF3BF2D5506B8FB05C13032835B86ACCDF3BF2D5561B8FBD5D14025C32BA6DCDDE4CF2D5566F88CB5C11035C34CB6CB9DF48F3A6576C8FBA5D1E032835B86ACCDF3BF2D5571D8FB85D1E032835B86ACAC793625A7349398A366E018D9148BBD0" , "RWE": "D6DE98D39E61909A89349D760C6FBDFCE2EDACE6AB27A5DC8F439C760C1CBC8AE2EFADE1AA23A4AF89339C030C1CBD88E59CACE0AA27A5AF88429C040C68BDF7E398AD95AD25A5DC89419D730C6EBD88E398AB91AA58A4AE89419C760A1EBD88E398ADE1AB56A4AF89419C760A18BCF8E3ECACE6AB50A5AF88329D750D69BDF7E398AD95AD25A5DC89419D040D6BBDF7E398AD95AD23D6DE99A056A1C137BC07A843F19AD963" , "RY4C-ID": "D6234FCF708961E1415AF1ED1ABA12C6E2107BFA45CF54A7472DF0ED1AC913B0E2127AFD44CB55D4415DF0981AC912B2E5617BFC44CF54D4402CF09F1ABD12CDE3657A8943CD54A7412FF1E81ABB12B2E3657C8D44B055D5412FF0ED1CCB12B2E3657AFD45B052D5405AF7EF1BB613C0E3657A8943CB55D7415BF19E1ABE12C1E2167B8A44BA54D8412FF0ED1CCB12B2E3657BFB44B854D8412FF0ED1CCDD6234EBCB849304C7469C4D8E74F7659" , "RYA-LN": "80E2C72FAC2AC7D0F405F650CFE12DFAB4D1F31A996CF296F272F750CF922C8CB4D3F21D9868F3E5F402F725CF922D8EB3A0F31C986CF2E5F573F722CFE62DF1B5A4F2699F6EF296F470F655CFE02D8EB5A4F46D9813F3E4F470F750C9902D8EB5A4F21D9913F3E1F372F655CE912D8EB5A4F46D981CF2E2F503F727CFE12CFDB4A7F31C9913F296F470F152CF922D8EB4D6F31E9913F296F470F15480E2C65C64EA967DC136C36532144965" , "SIAG": "22FCC231ED6F32CB8CD3F5BCCE17C74C16CFF604D829078D8AA4F4BCCE64C63A16CDF703D92D06FE8CD4F4C9CE64C73811BEF602D92907FE8DA5F4CECE10C74717BAF777DE2B078D8CA6F5B9CE16C73817BAF173D95606FF8CA6F4BCC866C73817BAF702D95606FA8DD7F4BCCE64C13C16CAF703D95A07FA8CD5F5CFCF67C64D17C5F777D829018F8CA6F4BCCF16C64F17C5F777D829018922FCC34225AF6366B9E0C08933E2A3D3" , "GROA": "1DD289498684D5BA921B7FE28F67CD1829E1BD7CB3C2E0FC946C7EE28F14CC6E29E3BC7BB2C6E18F921C7E978F14CD6C2E90BD7AB2C2E08F936D7E908F60CD132894BC0FB5C0E0FC926E7FE78F66CD6C2894BA0BB2BDE18E926E7EE28916CD6C2894BD7EB3B6E1FC93197EE28F14CB6829E4BC7BB2B1E08B921D7F918E17CC1928EBBC0FB3C2E6FE926E7EE28E66CC1B28EBBC0FB3C2E6F81DD2883A4E448417A7284AD77292A987" , "SYV": "66B4BD54FB236A06BC418FD2E509F19A52878961CE655F40BA368ED2E57AF0EC52858866CF615E33BC468EA7E57AF1EE55F68967CF655F33BD378EA0E50EF19153F28812C8675F40BC348FD7E508F1EE53F28E16CF1A5E32BC348ED2E378F1EE53F28867CE1A5F30BC348ED2E37EF09E53868961CE125F33BD478FD1E40FF19153F28812C8675F40BC348FA0E40DF19153F28812C86166B4BC2733E33BA88972BAE718FC9506" , "SAF1R": "09A07B1966AEAFAEA7D414E98950DD763D934F2C53E89AE8A1A315E98923DC003D914E2B52EC9B9BA7D3159C8923DD023AE24F2A52E89A9BA6A2159B8957DD7D3CE64E5F55EA9AE8A7A114EC8951DD023CE6485B52979B9AA7A115E98F21DD023CE64E2A529F9B98A1D6159D8923DD023AE24F2F539C9B9BA7D6159A8850DC013D934E2053E89AE8A1A315E98923DC703D914E2053E89AE8A1A509A07A6AAE6EFE0092E721DC74A5B9EA" , "SFQ-GY": "A24D2BC5535FB3189F5BE8538AF16F97967E1FF06619865E992CE9538A826EE1967C1EF7671D872D9F5CE9268A826FE3910F1FF66719862D9E2DE9218AF66F9C970B1E83601B865E9F2EE8568AF06FE3970B18876766872C9F2EE9538C806FE3970B1EF667698629982CE8228AFD6FE3970B18876769862A9E5DE9248AF16E9096081FF66666865E9F2EEF518A826FE396791FF46666865E9F2EEF57A24D2AB69B9FE2B6AA68DD6677040B0B" , "ALSAF-FP": "E28FFD5894812C83DC637FC1CABA0B02D6BCC96DA1C719C5DA147EC1CAC90A74D6BEC86AA0C318B6DC647EB4CAC90B76D1CDC96BA0C719B6DD157EB3CABD0B09D7C9C81EA7C519C5DC167FC4CABB0B76D7C9CE1AA0B818B7DC167EC1CCCB0B76D7C9C969A0C219B0DD617FB1CDCB0A06D7BFC81EA1C71FC1DD667EB5CBBA0B01D7BAC96DA0C418B0DC697EC1CAC90D74D7C9C81EA0B518B2DC697EC1CAC90D72E28FFC2B5C417D2DE9504AF4374F6F9E" , "SAFRF": "1002245F9DBE66F3153B7519922978382431106AA8F853B5134C7419925A794E2433116DA9FC52C6153C746C925A784C2340106CA9F853C6144D746B922E783325441119AEFA53B5154E751C9228784C2544171DA98752C7154E74199458784C2544116CA98F52C5153A7569925A784C23401069A88C52C61539746A9329794F24311166A8F853B5134C7419925A793E24331166A8F853B5134A1002252C557E375D2008402C6FDC1CA4" , "TURCS-FH": "85062AA9B9FC232265560CE403E6DD78B1351E9C8CBA166463210DE40395DC0EB1371F9B8DBE171765510D910395DD0CB6441E9A8DBA161764200D9603E1DD73B0401FEF8AB8166465230CE103E7DD0CB04019EB8DC5171665230DE40597DD0CB0401F9D8CC9161064560D910497DC7CB13E1FEF8CBA106064530D9002E6DD7BB0331E9C8DB91711655C0DE40395DB0EB0401FEF8DC81713655C0DE40395DB0885062BDA713C728C506539D1FE13B9E4" , "SPM-IM": "2F15EDB2534959AC05D262C0991A776E1B26D987660F6CEA03A563C0996976181B24D880670B6D9905D563B59969771A1C57D981670F6C9904A463B2991D77651A53D8F4600D6CEA05A762C5991B771A1A53DEF067706D9805A763C09F6B771A1A53D88166796DE802A562BF986B771A1A53DEF0677F6C9E04D463B7991A76691B50D98166706CEA05A765C29969771A1B21D98366706CEA05A765C42F15ECC19B89080230E157F564EF13F2" , "SFER-IM": "0F5A28178ED852969EAB9FADB5FFC7393B691C22BB9E67D098DC9EADB58CC64F3B6B1D25BA9A66A39EAC9ED8B58CC74D3C181C24BA9E67A39FDD9EDFB5F8C7323A1C1D51BD9C67D09EDE9FA8B5FEC74D3A1C1B55BAE166A29EDE9EADB38EC74D3A1C1D24BAEE66A39EAA99AFB4F3C64F3A1C1D51BD9A66A09EAA9FDEB5FBC73E3B6F1C52BAEB67AF9EDE9EADB38EC74D3A1C1C23BAE967AF9EDE9EADB3880F5A296446180338AB98AA98480AA3A5" , "SZG": "BBA3BBC12E0BDFF3552C563209B77A5C8F908FF41B4DEAB5535B573209C47B2A8F928EF31A49EBC6552B574709C47A2888E18FF21A4DEAC6545A574009B07A578EE58E871D4FEAB55559563709B67A288EE588831A32EBC7555957320FC67A288EE58EF21B4AEBC4555957320FC07B588E918FF41B3AEAC6542A563108B17A578EE58E871D4FEAB55559564008B37A578EE58E871D49BBA3BAB2E6CB8E5D601F6307F4421EC0" , "SAMPO": "DCA1C1DEBD95D9A81411D78C2A1FBBEBE892F5EB88D3ECEE1266D68C2A6CBA9DE890F4EC89D7ED9D1416D6F92A6CBB9FEFE3F5ED89D3EC9D1567D6FE2A18BBE0E9E7F4988ED1ECEE1464D7892A1EBB9FE9E7F29C89ACED9C1464D68C2C6EBB9FE9E7F4ED89A4EDEC1412D78C2A6CBB9FEFE3F5E888A7ED9D1413D6FF2B1FBA9CE892F4E788D3ECEE1266D68C2A6CBAEDE890F4E788D3ECEE1260DCA1C0AD755588072122E2B9D7EADF76" , "SAME": "B1737117271F7F6841EAF03EFF728E708540452212594A2E479DF13EFF018F0685424425135D4B5D41EDF14BFF018E048231452413594A5D409CF14CFF758E7B84354451145B4A2E419FF03BFF738E048435425513264B5C419FF13EF9038E0484354424132E4B2C40ECF13EFF01880085454425132A4A5941ECF04DFE028F71844A445112594C2C419FF13EFE738F73844A445112594C2AB1737064EFDF2EC774D9C50B0287EAED" , "SSU-GY": "8B8653E61E0C9E51207F51EF51D5D24ABFB567D32B4AAB17260850EF51A6D33CBFB766D42A4EAA642078509A51A6D23EB8C467D52A4AAB642109509D51D2D241BEC066A02D48AB17200A51EA51D4D23EBEC060A42A35AA65200A50EF57A4D23EBEC066D52B3FAB642708519E51D9D23EBEC060A42A3AAB632179509851D5D34DBFC367D52B35AB17200A56ED51A6D23EBFB267D72B35AB17200A56EB8B865295D6CCCFFE154C64DAAC20B6D7" , "SANOFI": "4FC40F7866402C1B47526ECB53D0432B7BF73B4D5306195D41256FCB53A3425D7BF53A4A5202182E47556FBE53A3435F7C863B4B5206192E46246FB953D743207A823A3E5504195D47276ECE53D1435F7A823C3A5279182F47276FCB55A1435F7A823A4B5271185E46276EBB52DC435F7A823C3A5276192946546FBC53D0422C7B813B4B5379195D472769C953A3435F7BF03B495379195D472769CF4FC40E0BAE807DB472615BFEAE2527B6" , "SWSBV": "F71121EF4AFF72FC18F715AAF52C341FC32215DA7FB947BA1E8014AAF55F3569C32014DD7EBD46C918F014DFF55F346BC45315DC7EB947C9198114D8F52B3414C25714A979BB47BA188215AFF52D346BC25712AD7EC646C8188214AAF35D346BC25714DC7FC847CF19F614DAF55F346BC45315D97FCD46C918F514D9F42C3568C32214D67FB947BA1E8014AAF55F3519C32014D67FB947BA1E86F711209C823F23532DC4209F08D95082" , "SAP": "111E081696D9D9EDABA78EA7A7A6814F252D3C23A39FECABADD08FA7A7D58039252F3D24A29BEDD8ABA08FD2A7D5813B225C3C25A29FECD8AAD18FD5A7A1814424583D50A59DECABABD28EA2A7A7813B24583B54A2E0EDD9ABD28FA7A1D7813B24583D25A2E8ECDDABD28FA7A1D1804B242C3C23A3E8ECD8AAA18EA4A6A0814424583D50A59DECABABD28ED5A6A2814424583D50A59B111E09655E1988429E94BB925A53E5D2" , "SRT3-GY": "3E7FE51E1A2643507AD8246291E6116E0A4CD12B2F6076167CAF2562919510180A4ED02C2E6477657ADF25179195111A0D3DD12D2E6076657BAE251091E111650B39D058296276167AAD246791E7111A0B39D65C2E1F77647AAD25629797111A0B39D02D2F1476647CD8226090E411650B39D058296477667AD9241191E211690A4AD15B2E1576697AAD25629797111A0B39D12A2E1776697AAD256297913E7FE46DD2E612FF4FEB11576C1375F3" , "BH-FP": "B4226B1EBD95304D4B1841805BEB845D80115F2B88D3050B4D6F40805B98852B80135E2C89D704784B1F40F55B98842987605F2D89D305784A6E40F25BEC845681645E588ED1050B4B6D41855BEA84298164585C89AC04794B6D40805D9A842981645F2C89AD02094A1D40F65B98842987605F2888A704784B1A40F35AEB852A80115E2788D3050B4D6F40805B98855B80135E2788D3050B4D69B4226A6D755561E27E2B74B5A61EE0C0" , "SBMO": "BD0AC5B7A8C455B1AB1665F96544FE148939F1829D8260F7AD6164F96537FF62893BF0859C866184AB11648C6537FE608E48F1849C826084AA60648B6543FE1F884CF0F19B8060F7AB6365FC6545FE60884CF6F59CFD6185AB6364F96335FE60884CF0849CF661F5AA6364F96537F864893CF0859CF16080AB10658A6434FF158833F0F19D8266F5AB6364F96445FF178833F0F19D8266F3BD0AC4C46004041E9E2550CC98B19A89" , "SCL1V": "365DCD536770A031E33A033B8975C320026EF96652369577E54D023B8906C256026CF86153329404E33D024E8906C354051FF96053369504E24C02498972C32B031BF81554349577E34F033E8974C354031BFE1153499405E34F023B8F04C354031BF86053439472E538024B8906C354051FF96552429404E33802488875C257026EF86A52369577E54D023B8906C226026CF86A52369577E54B365DCC20AFB0F181D609360E7480A7A2" , "SHA-GY": "11C28F15CCB2D238B519ACF572720D5E25F1BB20F9F4E77EB36EADF572010C2825F3BA27F8F0E60DB51EAD8072010D2A2280BB26F8F4E70DB46FAD8772750D552484BA53FFF6E77EB56CACF072730D2A2484BC57F88BE60CB56CADF574030D2A2484BA26F88AE609B26EAC84727E0D2A2484BC57F884E70AB41FAD8272720C592587BB26F98BE77EB56CABF772010D2A25F6BB24F98BE77EB56CABF111C28E6604728388802A99C08F8769DC" , "SLBP": "D31126C1CCC75D7A9EBDC392199ECB06E72212F4F981683C98CAC29219EDCA70E72013F3F885694F9EBAC2E719EDCB72E05312F2F881684F9FCBC2E01999CB0DE6571387FF83683C9EC8C397199FCB72E6571583F8FE694E9EC8C2921FEFCB72E65713F2F88469489EBEC29219EDCD76E72713F3F8F2684B9EBBC3E118EECA07E6281387F9816E3E9EC8C292189FCA05E6281387F9816E38D31127B204070CCAAB8EF6A7E46BAF84" , "SU": "1654564B1FF10DDAAF677EEF6D9EFEAF2267627E2AB7389CA9107FEF6DEDFFD9226563792BB339EFAF607F9A6DEDFEDB251662782BB738EFAE117F9D6D99FEA42312630D2CB5389CAF127EEA6D9FFEDB231265092BC839EEAF127FEF6BEFFEDB231263782AC4389CAF1279EB6C9DFEAF2261637A2AC439EFAE117E9A6D92FEDB2312650F2AB7389CAE607E986D92FEDB2312650916545738D7315C6A9A544BDA906B9A2D" , "SBOAV": "080E6EBF64E497FA76D73111AA2B26813C3D5A8A51A2A2BC70A03011AA5827F73C3F5B8D50A6A3CF76D03064AA5826F53B4C5A8C50A2A2CF77A13063AA2C268A3D485BF957A0A2BC76A23114AA2A26F53D485DFD50DDA3CE76A23011AC5A26F53D485B8C50D6A3BC77D53061AA5826F53B4C5A8951D6A3CF76D53062AB2B27F63C3D5B8651A2A2BC70A03011AA5827873C3F5B8651A2A2BC70A6080E6FCCAC24C64A43E4042457DE4203" , "SCOR": "EBE05CD6FB3E207BE4C2E133E3B35896DFD368E3CE78153DE2B5E033E3C059E0DFD169E4CF7C144EE4C5E046E3C058E2D8A268E5CF78154EE5B4E041E3B4589DDEA66990C87A153DE4B7E136E3B258E2DEA66F94CF07144FE4B7E033E5C258E2DEA669E5CF0D143DE4C3E033E3C05EE6DFD669E4CF0B154AE4C4E140E2C35997DED96990CE78133FE4B7E033E2B25995DED96990CE781339EBE05DA533FE71CBD1F1D4061E463C14" , "SLGOMXH25": "93780ACDE996441F16632628921A3E11A74B3EF8DCD071591014272892693F67A7493FFFDDD4702A1664275D92693E65A03A3EFEDDD0712A1715275A921D3E1AA63E3F8BDAD271591616262D921B3E65A63E398FDDAF702B16162728946B3E65A63E3FFEDDD570281716262A92173F1BA04A39F8DCD0715910122658921D3F16A6493FF8DDA3705A1763275792693E65A03C3F8BDCD0702B1761275792693E65A03A93780BBE215615AF2350131D6FEF5A93" , "SEM-PL": "EBC94FA578190EF47FA0A2A205D43941DFFA7B904D5F3BB279D7A3A205A73837DFF87A974C5B3AC17FA7A3D705A73935D88B7B964C5F3BC17ED6A3D005D3394ADE8F7AE34B5D3BB27FD5A2A705D53935DE8F7CE74C203AC07FD5A3A203A53935DE8F7A964C2C3AB078D7A3D404A23935DE8F7CE74C2F3BC67EA6A3D505D43846DF8C7B964D203BB27FD5A5A005A73935DFFD7B944D203BB27FD5A5A6EBC94ED6B0D95F444A939797F8215DC3" , "SEM-AV": "70A11FD8D438FFE03AB001AAF1143D6D44922BEDE17ECAA63CC700AAF1673C1B44902AEAE07ACBD53AB700DFF1673D1943E32BEBE07ECAD53BC600D8F1133D6645E72A9EE77CCAA63AC501AFF1153D1945E72C9AE001CBD43AC500AAF7653D1945E72AEBE00DCBA43DC701DDF1173D1945E72C9AE00ECAD23BB600DDF1143C6A44E42BEBE101CAA63AC506A8F1673D1944952BE9E101CAA63AC506AE70A11EAB1CF8AE500F83349F0CE159EF" , "SESG": "B481D406EF5F8BE65F6E0AABDDC9730E80B2E033DA19BEA059190BABDDBA727880B0E134DB1DBFD35F690BDEDDBA737A87C3E035DB19BED35E180BD9DDCE730581C7E140DC1BBEA05F1B0AAEDDC8737A81C7E744DB66BFD25F1B0BABDBB8737A81C7E135DB6ABED55E6A0BABDDBA757E80B7E134DB6ABED75F680AD8DCB9720F81B8E140DA19B8A25F1B0BABDCC8720D81B8E140DA19B8A4B481D575279FDA576A5D3F9E203C178D" , "F3C": "DDD1A3505DC77C7439DAF9ECB2DACEEBE9E29765688149323FADF8ECB2A9CF9DE9E096626985484139DDF899B2A9CE9FEE9397636981494138ACF89EB2DDCEE0E89796166E83493239AFF9E9B2DBCE9FE897901269FE484039AFF8ECB4ABCE9FE89797666EF4484739AFF8ECB4ADCFEFE8E3976568F6494138DCF9EFB3DCCEE0E89796166E83493239AFF99EB3DECEE0E89796166E85DDD1A22395072DC50CE9CCD94F2FAA68" , "LQQ": "235C828C79518698E364BB782AE66600176FB6B94C17B3DEE513BA782A956776176DB7BE4D13B2ADE363BA0D2A956674101EB6BF4D17B3ADE212BA0A2AE1660B161AB7CA4A15B3DEE311BB7D2AE76674161AB1CE4D68B2ACE311BA782C976674161AB6CF4C60B3A9E311BA782C916704166EB6B94C60B3ADE262BB7B2BE0660B161AB7CA4A15B3DEE311BB0A2BE2660B161AB7CA4A13235C83FFB191D729D6578E4DD7130283" , "SGL": "551C5AC90F71278C55CA42456755259C612F6EFC3A3712CA53BD4345672624EA612D6FFB3B3313B955CD4330672625E8665E6EFA3B3712B954BC433767522597605A6F8F3C3512CA55BF4240675425E8605A698B3B4813B855BF4345612425E8605A6FFA3B4613CF55BF434561222498602E6EFC3A4012B954CC424666532597605A6F8F3C3512CA55BF423766512597605A6F8F3C33551C5BBAC7B1763D60F977709AA0411F" , "SRP-GR": "555E0BA56F2C273C468EAE56638F63D6616D3F905A6A127A40F9AF5663FC62A0616F3E975B6E13094689AF2363FC63A2661C3F965B6A120947F8AF24638863DD60183EE35C68127A46FBAE53638E63A2601838E75B15130846FBAF5665FE63A260183E965A1E120C41F9AE27638863A2601838E75B1A120E4788AF21638F62D1611B3F965A15127A46FBA95463FC63A2616A3F945A15127A46FBA952555E0AD6A7EC768D73BD9B639E7A0755" , "SIE": "972C990AE1243D61BAB5D43A70A06CE3A31FAD3FD4620827BCC2D53A70D36D95A31DAC38D5660954BAB2D54F70D36C97A46EAD39D5620854BBC3D54870A76CE8A26AAC4CD2600827BAC0D43F70A16C97A26AAA48D51D0955BAC0D53A76D16C97A26AAC39D51D0954BAC0D53A76D76DE7A21EAD3FD4150854BBB3D43971A66CE8A26AAC4CD2600827BAC0D44871A46CE8A26AAC4CD266972C987929E46CD08F86E10F8D550860" , "GAM": "A60ECDEE6BB3E313537FB2D7CB51F84C923DF9DB5EF5D6555508B3D7CB22F93A923FF8DC5FF1D7265378B3A2CB22F838954CF9DD5FF5D6265209B3A5CB56F8479348F8A858F7D655530AB2D2CB50F8389348FEAC5F8AD727530AB3D7CD20F8389348F9D95F82D757530AB3D7CD26F948933CF9DB5E82D6265279B2D4CA57F8479348F8A858F7D655530AB2A5CA55F8479348F8A858F1A60ECC9DA373B2A2664C87E236A49CCF" , "SHL-GR": "A017D021BC1C8BB86A3DA61EF72C47289424E414895ABEFE6C4AA71EF75F465E9426E513885EBF8D6A3AA76BF75F475C9355E412885ABE8D6B4BA76CF72B47239551E5678F58BEFE6A48A61BF72D475C9551E3638825BF8C6A48A71EF15D475C9551E5128824BFFB6D4AA66FF72B475C9551E363882ABE8A6B3BA769F72C462F9452E4128925BEFE6A48A11CF75F475C9423E4108925BEFE6A48A11AA017D15274DCDA095F0E932B0AD923AB" , "SCF1V": "B544BDEBB5C281CD21A595A95DC33B19817789DE8084B48B27D294A95DB03A6F817588D98180B5F821A294DC5DB03B6D860689D88184B4F820D394DB5DC43B12800288AD8686B48B21D095AC5DC23B6D80028EA981FBB5F921D094A95BB23B6D800288D881F1B5FB27A794D95DB03B6D860689DD80F0B5F821A794DA5CC33A6E817788D28084B48B27D294A95DB03A1F817588D28084B48B27D4B544BC987D02D07C1496A09CA0365F9A" , "GIRO-FP": "AB2B11956B78FBE4E13A803CCCC542A39F1825A05E3ECEA2E74D813CCCB643D59F1A24A75F3ACFD1E13D8149CCB642D7986925A65F3ECED1E04C814ECCC242A89E6D24D3583CCEA2E14F8039CCC442D79E6D22D75F41CFD0E14F813CCAB442D79E6D25A25F41CED6E04F863ECDC642A19E6D24D3583ACFD2E13B804FCCC142A49F1E25D05F4BCEDDE14F813CCAB442D79E6D25A15F49CEDDE14F813CCAB2AB2B10E6A3B8AA56D409B50931302623" , "SCM1R": "5DF9967387DDC938177C376CE1AF729869CAA246B29BFC7E110B366CE1DC73EE69C8A341B39FFD0D177B3619E1DC72EC6EBBA240B39BFC0D160A361EE1A8729368BFA335B499FC7E17093769E1AE72EC68BFA531B3E4FD0C1709366CE7DE72EC68BFA340B3EEFD7C117E3618E1DC72EC6EBBA245B2EFFD0D177E361FE0AF73EF69CAA34AB29BFC7E110B366CE1DC739E69C8A34AB29BFC7E110D5DF997004F1D988A224F02591C5A1618" , "WAF-GY": "37C0324D25C60F95010EF1B49E1F44E603F3067810803AD30779F0B49E6C459003F1077F11843BA00109F0C19E6C44920482067E11803AA00078F0C69E1844ED0286070B16823AD3017BF1B19E1E44920286010F11FF3BA1017BF0B4986E44920286077A11F73BA30679F1C59E1344920286010F11F03AA70008F0C39E1F45E10385067E10FF3AD3017BF6B69E6C449203F4067C10FF3AD3017BF6B037C0333EED065E27343DC48163EA2066" , "SFGAT": "BC1671EFB840010B40AC94A0D03C7309882545DA8D06344D46DB95A0D04F727F882744DD8C02353E40AB95D5D04F737D8F5445DC8C06343E41DA95D2D03B7302895044A98B04344D40D994A5D03D737D895042AD8C79353F40D995A0D64D737D895044DC8C76353C41AE95D2D04F737D8F5445D98D72353E40AE95D3D13C727E882544D68D06344D46DB95A0D04F720F882744D68D06344D46DDBC16709C708050B9759FA1952DC91789" , "SIX2": "0106022C05959B53363B0E26BFC4F8913535361930D3AE15304C0F26BFB7F9E73537371E31D7AF66363C0F53BFB7F8E53244361F31D3AE66374D0F54BFC3F89A3440376A36D1AE15364E0E23BFC5F8E53440316E31ACAF67364E0F26B9B5F8E53440371F31ACAE6B303A0F26BFB7FEE13530371E31A0AE62363D0E55BEB4F990343F376A30D3A817364E0F26BEC5F992343F376A30D3A8110106035FCD55CAE103083B1342319C11" , "SLIGR-NA": "2F48897DB3702B390441E41E6F1574511B7BBD4886361E7F0236E51E6F6675271B79BC4F87321F0C0446E56B6F6674251C0ABD4E87361E0C0537E56C6F12745A1A0EBC3B80341E7F0434E41B6F1474251A0EBA3F87491F0D0434E51E696474251A0EBC4E87331F000545E56A686475261B79BC3B8636187B0544E56A6E1574521A7DBD4887351F0A044BE51E6F6672271A0EBC3B87441F08044BE51E6F6672212F48880E7BB07A8B3172D12B92E010D1" , "S92": "04D717B13103484933861B0C532D15F230E4238404457D0F35F11A0C535E148430E6228305417C7C33811A79535E15863795238205457D7C32F01A7E532A15F9319122F702477D0F33F31B09532C1586319124F3053A7C7D33F31A0C555C158631912282023A7B7B33F31A0C555A14F631E5238404327D7C32801B0F522B15F9319122F702477D0F33F31B7E522915F9319122F7024104D716C2F9C319FB06B52E39AED87172" , "SKG-ID": "52CA88E4804A072E88F60C69B05A570166F9BCD1B50C32688E810D69B029567766FBBDD6B408331B88F10D1CB02957756188BCD7B40C321B89800D1BB05D570A678CBDA2B30E326888830C6CB05B5775678CBBA6B473331A88830D69B62B5775678CBDD7B40833198F810C16B15B5775678CBBA6B47C321C89F00D1EB05A5606668FBCD7B573326888830B6BB029577566FEBCD5B573326888830B6D52CA8997488A569CBDC5395C4DAF3381" , "SRG": "7F86976CA5505E6176F9D52A349BE8A14BB5A35990166B27708ED42A34E8E9D74BB7A25E91126A5476FED45F34E8E8D54CC4A35F91166B54778FD458349CE8AA4AC0A22A96146B27768CD52F349AE8D54AC0A42E91696A55768CD42A32EAE8D54AC0A25F90626A56768CD42A32ECE9A54AB4A35990616B5477FFD529359DE8AA4AC0A22A96146B27768CD558359FE8AA4AC0A22A96127F86961F6D900FD343CAE01FC96E8C21" , "LAZI": "043B0B3F391279FA89C8773262F3AC8630083F0A0C544CBC8FBF76326280ADF0300A3E0D0D504DCF89CF76476280ACF237793F0C0D544CCF88BE764062F4AC8D317D3E790A564CBC89BD773762F2ACF2317D387D0D2B4DCE89BD76326482ACF2317D3F7C0D234CBB88C276326280AAF6300D3E0D0D274CCB89CE77416383AD8731023E790C544ABE89BD763263F2AD8531023E790C544AB8043B0A4CF1D22849BCFB42079F06C807" , "BB-FP": "EEB0C96CA96AC19ACA6B71140EBEEE0FDA83FD599C2CF4DCCC1C70140ECDEF79DA81FC5E9D28F5AFCA6C70610ECDEE7BDDF2FD5F9D2CF4AFCB1D70660EB9EE04DBF6FC2A9A2EF4DCCA1E71110EBFEE7BDBF6FA2E9D53F5AECA1E701408CFEE7BDBF6FD5E9D58F3DECB6E70620ECDEE7BDDF2FD5A9C58F5AFCA6970670FBEEF78DA83FC559C2CF4DCCC1C70140ECDEF09DA81FC559C2CF4DCCC1AEEB0C81F61AA9029FF584421F34B8A8E" , "FLY-FP": "6069678A050714CA201AC023F47F44A7545A53BF3041218C266DC123F40C45D1545852B8314520FF201DC156F40C44D3532B53B9314121FF216CC151F47844AC552F52CC3643218C206FC026F47E44D3552F54C8313E20FE206FC123F20E44D3552F53BC314421F3276DC053F47A44D3552F54C8313121F8211CC154F47F45A0542C53B9303E218C206FC721F40C44D3545D53BB303E218C206FC727606966F9CDC745791529F516098A2026" , "GLE": "0F0C79A1858121F48B7E4298305720383B3F4D94B0C714B28D0943983024214E3B3D4C93B1C315C18B7943ED3024204C3C4E4D92B1C714C18A0843EA305020333A4A4CE7B6C514B28B0B429D3056204C3A4A4AE3B1B815C08B0B43983626204C3A4A4D96B1C215C18B0B43983620213C3A3E4D94B0B014C18A78429B315120333A4A4CE7B6C514B28B0B42EA315320333A4A4CE7B6C30F0C78D24D417047BE4D77ADCDA244B9" , "SOFR-FP": "C525F045BF6E8E0ED9567E6AB14A978CF116C4708A28BB48DF217F6AB13996FAF114C5778B2CBA3BD9517F1FB13997F8F667C4768B28BB3BD8207F18B14D9787F063C5038C2ABB48D9237E6FB14B97F8F063C3078B57BA3AD9237F6AB73B97F8F063C5768B28BA38D9577868B049978EF063C5038C2CBA38D9577E19B14E978BF110C4008B5DBB37D9237F6AB73B97F8F063C4718B5FBB37D9237F6AB73DC525F13677AEDFBDEC654B5F4CBFF30D" , "SYT-GY": "DE362D7A2394D18070F31AB1C4655E1AEA05194F16D2E4C676841BB1C4165F6CEA07184817D6E5B570F41BC4C4165E6EED74194917D2E4B571851BC3C4625E11EB70183C10D0E4C670861AB4C4645E6EEB701E3817ADE5B470861BB1C2145E6EEB70184916ADE4B477841AC0C4695E6EEB701E3817A2E4B271F51BC6C4655F1DEA73194916ADE4C670861DB3C4165E6EEA02194B16ADE4C670861DB5DE362C09EB54803345C02F8439903A9B" , "LOCAL-FP": "CE11771300A4C8F1902ECE4C94EB7D46FA22432635E2FDB79659CF4C94987C30FA20422134E6FCC49029CF3994987D32FD53432034E2FDC49158CF3E94EC7D4DFB57425533E0FDB7905BCE4994EA7D32FB574451349DFCC5905BCF4C929A7D32FB57435034E2FCC2912CCE49939A7C42FB21425535E2FBB3912BCF3895EB7D45FB24432634E1FCC29024CF4C94987B30FB5742553490FCC09024CF4C94987B36CE117660C8649942A51DFB79691E19C7" , "THTIEDON": "98893782FB85B73FAF702851AADE8480ACBA03B7CEC38279A9072951AAAD85F6ACB802B0CFC7830AAF772924AAAD84F4ABCB03B1CFC3820AAE062923AAD9848BADCF02C4C8C18279AF052854AADF84F4ADCF04C0CFBC830BAF052951ACAF84F4ADCF02B6CFBD820BAE7A2822ABDF85F4ACCC02C4CEC3847DAE752925ABDE8483ADBC03B7CFC0830CAF7A2951AAAD82F6ADCF02C4CFB1830EAF7A2951AAAD82F0988936F13345E68C9A431D64572BE001" , "SOLB-BB": "587011041F308DF3D36D9A575CD4CE386C4325312A76B8B5D51A9B575CA7CF4E6C4124362B72B9C6D36A9B225CA7CE4C6B3225372B76B8C6D21B9B255CD3CE336D3624422C74B8B5D3189A525CD5CE4C6D3622462B09B9C7D3189B575AA5CE4C6D3624372B76B9B0D26C9C555DD3CF386D3624422C72B9C5D36C9A245CD0CE3F6C4525412B03B8CAD3189B575AA5CE4C6D3625302B01B8CAD3189B575AA358701077D7F0DC47E65EAF62A121AABE" , "SON-PL": "BBE593F9A8A2E25734050BA07460B55C8FD6A7CC9DE4D71132720AA07413B42A8FD4A6CB9CE0D66234020AD57413B52888A7A7CA9CE4D76235730AD27467B5578EA3A6BF9BE6D71134700BA57461B5288EA3A0BB9C9BD66334700AA07211B5288EA3A6CA9CE4D61233720AD67516B5288EA3A0BB9C94D76535030AD77460B45B8FA0A7CA9D9BD71134700CA27413B5288FD1A7C89D9BD71134700CA4BBE5928A6062B3E301363E958995D1DA" , "SNC-PL": "82F5545637D0A7ABA0188DED89A0E326B6C66063029692EDA66F8CED89D3E250B6C461640392939EA01F8C9889D3E352B1B760650396929EA16E8C9F89A7E32DB7B36110049492EDA06D8DE889A1E352B7B3671403E9939FA06D8CED8FD1E352B7B3616503959398A76F8C9B88D6E352B7B3671403E69299A11E8C9A89A0E221B6B0606502E992EDA06D8AEF89D3E352B6C1606702E992EDA06D8AE982F55525FF10F61F952BB8D8745587A0" , "SDJE50-GY": "03869DAB21BC901C35221CC692FF8EB437B5A99E14FAA55A33551DC6928C8FC237B7A89915FEA42935251DB3928C8EC030C4A99815FAA52934541DB492F88EBF36C0A8ED12F8A55A35571CC392FE8EC036C0AEE91585A42835571DC6948E8EC036C0A8981588A45D34241BB594FA89C237B1A89214FAA55A33531CB692F88FB336B7A89E1589A45934221DB9928C8EC030C2A8ED14FAA42834201DB9928C8EC030C403869CD8E97CC1A8001129F36F0AEA32" , "NS4E-GY": "A796D410100BA153E0FB18FE589D255A93A5E025254D9415E68C19FE58EE242C93A7E12224499566E0FC198B58EE252E94D4E023244D9466E18D198C589A255192D0E156234F9415E08E18FB589C252E92D0E75224329567E08E19FE5EEC252E92D0E05525389267E1FD1EFC599F255192D0E15623499565E0FA188D5899255D93A3E0552438946AE08E19FE5EEC252E92D0E024243A946AE08E19FE5EEAA796D563D8CBF0E7D5C82DCBA56841DC" , "SRCE-GY": "6DCE979A40B582B96E8A7C69171A5AEF59FDA3AF75F3B7FF68FD7D6917695B9959FFA2A874F7B68C6E8D7D1C17695A9B5E8CA3A974F3B78C6FFC7D1B171D5AE45888A2DC73F1B7FF6EFF7C6C171B5A9B5888A4D8748CB68D6EFF7D69116B5A9B5888A2A97587B68A6F8C7A6B16185AE45888A2DC73F7B68F6E8B7C1A171E5AE859FBA3DF7486B7806EFF7D69116B5A9B5888A3AE7484B7806EFF7D69116D6DCE96E98875D30D5BB9495CEAEF3E69" , "SYBJ-GY": "665AEB09F3C06DC1393CBD61CEC902F05269DF3CC68658873F4BBC61CEBA0386526BDE3BC78259F4393BBC14CEBA02845518DF3AC78658F4384ABC13CECE02FB531CDE4FC08458873949BD64CEC80284531CD84BC7F959F53949BC61C8B80284531CDE3AC6F959F3384EBB63CFCB02FB531CDE4FC08259F7393DBD12CECD02F7526FDF4CC7F358F83949BC61C8B80284531CDF3DC7F158F83949BC61C8BE665AEA7A3B003C750C0F8854333C6676" , "EMLD": "371C0B61FE0DA8DA2DFC279EE1139AD0032F3F54CB4B9D9C2B8B269EE1609BA6032D3E53CA4F9CEF2DFB26EBE1609AA4045E3F52CA4B9DEF2C8A26ECE1149ADB025A3E27CD499D9C2D89279BE1129AA4025A3823CA349CEE2D89269EE7629AA4025A3F54CA499C992CFB269EE1609CA0032A3E53CA389DEB2DFA27EDE0639BD102253E27CB4B9B9E2D89269EE0129BD302253E27CB4B9B98371C0A1236CDF96E18CF12AB1CE6FE56" , "ZPRP-GY": "9A28E32D8A355E85D58A9C3F9C065581AE1BD718BF736BC3D3FD9D3F9C7554F7AE19D61FBE776AB0D58D9D4A9C7555F5A96AD71EBE736BB0D4FC9D4D9C01558AAF6ED66BB9716BC3D5FF9C3A9C0755F5AF6ED06FBE0C6AB1D5FF9D3F9A7755F5AF6ED66CBF056BB7D5899A3D9D04558AAF6ED66BB9776AB3D58B9C4C9C025586AE1DD768BE066BBCD5FF9D3F9A7755F5AF6ED719BE046BBCD5FF9D3F9A719A28E25E42F50F31E0B9A90A61F33107" , "SPYF-GY": "DD95F58BE4F56AAB4ECE17AB982250EAE9A6C1BED1B35FED48B916AB9851519CE9A4C0B9D0B75E9E4EC916DE9851509EEED7C1B8D0B35F9E4FB816D9982550E1E8D3C0CDD7B15FED4EBB17AE9823509EE8D3C6C9D0CC5E9F4EBB16AB9E53509EE8D3C0B8D1C55F924FCB11A9992050E1E8D3C0CDD7B75E9D4ECF17D8982650EDE9A0C1CED0C65F924EBB16AB9E53509EE8D3C1BFD0C45F924EBB16AB9E55DD95F4F82C353B1E7BFD229E65D7346D" , "SPYA-GY": "619A79D08D2AC96F018B6A9D53F6C08055A94DE5B86CFC2907FC6B9D5385C1F655AB4CE2B968FD5A018C6BE85385C0F452D84DE3B96CFC5A00FD6BEF53F1C08B54DC4C96BE6EFC2901FE6A9853F7C0F454DC4A92B913FD5B01FE6B9D5587C0F454DC4CE3B81AFC5600896C9F52F4C08B54DC4C96BE68FD59018A6AEE53F2C08755AF4D95B919FC5601FE6B9D5587C0F454DC4DE4B91BFC5601FE6B9D5581619A78A345EA98DA34B85FA8AE03A407" , "EMAE-IM": "1CFBCF222ADED01F3C786B619BFD0B8E28C8FB171F98E5593A0F6A619B8E0AF828CAFA101E9CE42A3C7F6A149B8E0BFA2FB9FB111E98E52A3D0E6A139BFA0B8529BDFA64199AE5593C0D6B649BFC0BFA29BDFC601EE7E42B3C0D6A619D8C0BFA29BDFB171E9AE42E3D7E6D639AF10AF829BDFA64199CE4293C796B129BF90B8928CEFB671EEDE5263C0D6A619D8C0BFA29BDFB161EEFE5263C0D6A619D8A1CFBCE51E21E81AA094B5E5466086F09" , "EMAE-FP": "18CAA4F01566B4DD1B4F616021B19C4A2CF990C52020819B1D38606021C29D3C2CFB91C2212480E81B48601521C29C3E2B8890C3212081E81A39601221B69C412D8C91B62622819B1B3A616521B09C3E2D8C97B2215F80E91B3A606027C09C3E2D8C90C5212280EC1A49676220B29C482D8C91B6262480EB1B4E611321B59C4D2CFF90B5215581E41B3A606027C09C3E2D8C90C4215781E41B3A606027C618CAA583DDA6E5682E7C5455DC44F8CD" , "SPYC-GY": "F2746412DA8C994FBD5ACE74FCDD2E05C6475027EFCAAC09BB2DCF74FCAE2F73C6455120EECEAD7ABD5DCF01FCAE2E71C1365021EECAAC7ABC2CCF06FCDA2E0EC7325154E9C8AC09BD2FCE71FCDC2E71C7325750EEB5AD7BBD2FCF74FAAC2E71C7325121EFBCAC76BC5AC876FDDF2E0EC7325154E9CEAD79BD5BCE07FCD92E02C6415057EEBFAC76BD2FCF74FAAC2E71C7325026EEBDAC76BD2FCF74FAAAF2746561124CC8FA8869FB4101284A82" , "STNX-IM": "5B23C0C92BCACB300678422411F5E05D6F10F4FC1E8CFE76000F43241186E12B6F12F5FB1F88FF05067F43511186E0296861F4FA1F8CFE05070E435611F2E0566E65F58F188EFE76060D422111F4E0296E65F38B1FF3FF04060D43241784E0296E65F5FA1EFEFF750673442610F9E12B6E65F58F1888FF060679425711F1E05A6F16F48C1FF9FE09060D43241784E0296E65F4FD1FFBFE09060D432417825B23C1BAE30A9A85334B7711EC0084DA" , "SPYH-GY": "9B6585D97D9EC463C836B0F6ABAA842BAF56B1EC48D8F125CE41B1F6ABD9855DAF54B0EB49DCF056C831B183ABD9845FA827B1EA49D8F156C940B184ABAD8420AE23B09F4EDAF125C843B0F3ABAB845FAE23B69B49A7F057C843B1F6ADDB845FAE23B0EA48AEF15AC93DB6F4AAA88420AE23B09F4EDCF055C837B085ABAE842CAF50B19C49ADF15AC843B1F6ADDB845FAE23B1ED49AFF15AC843B1F6ADDD9B6584AAB55E95D6FD0585C3565FE0AC" , "ERO-FP": "0933F958B95E34ECDDBEE23DE2F193D23D00CD6D8C1801AADBC9E33DE28292A43D02CC6A8D1C00D9DDB9E348E28293A63A71CD6B8D1801D9DCC8E34FE2F693D93C75CC1E8A1A01AADDCBE238E2F093A63C75CA1A8D6700D8DDCBE33DE48093A63C75CD6D8C6C00AADAC9E24DE2F493A63C75CA1A8D6801DEDCB8E34AE2F192D53D76CD6B8C6701AADDCBE53FE28293A63D07CD698C6701AADDCBE5390933F82B719E6559E88DD7081F04F755" , "SMC-FP": "9438782CCBA9FC01992BFA863A94785BA00B4C19FEEFC9479F5CFB863AE7792DA0094D1EFFEBC834992CFBF33AE7782FA77A4C1FFFEFC934985DFBF43A937850A17E4D6AF8EDC947995EFA833A95782FA17E4B6EFF90C835995EFB863CE5782FA17E4D1FFFEDC8329E5CFAF63A91782FA17E4B6EFF9FC933982DFBF13A94795CA07D4C1FFE90C947995EFD843AE7782FA00C4C1DFE90C947995EFD829438795F0369ADB4AC18CFB3C7611CDC" , "SPPW-GY": "3D7718E616E16F150713C1E10859646609442CD323A75A530164C0E1082A651009462DD422A35B200714C094082A64120E352CD522A75A200665C093085E646D08312DA025A55A530766C1E40858641208312BA422D85B210766C0E10E28641208312DD523D15A250717C7E3095B646D08312DA025A35B230712C192085D646109422CA322D25A2C0766C0E10E28641208312CD222D05A2C0766C0E10E2E3D771995DE213EA33220F4D4F5AC00E2" , "ZPRR-GY": "9A326606BFBD435F2F06D59C0989941EAE0152338AFB76192971D49C09FA9568AE0353348BFF776A2F01D4E909FA946AA97052358BFB766A2E70D4EE098E9415AF7453408CF976192F73D5990988946AAF7455448B84776B2F73D49C0FF8946AAF7453478A8D766D2F07D39E088B9415AF7453408CFF77692F07D5EF098D9419AE0752438B8E76662F73D49C0FF8946AAF7452328B8C76662F73D49C0FFE9A326775777D12E91A35E0A9F47CF09A" , "SPY5-GY": "552FB2BA0EDD0FE503924BC5CC093C99611C868F3B9B3AA305E54AC5CC7A3DEF611E87883A9F3BD003954AB0CC7A3CED666D86893A9B3AD002E44AB7CC0E3C92606987FC3D993AA303E74BC0CC083CED606981F83AE43BD103E74AC5CA783CED606987893BED3ADC05944DC7CD0B3C92606987FC3D9F3BD303934BB6CC0D3C9E611A86FF3AEE3ADC03E74AC5CA783CED6069868E3AEC3ADC03E74AC5CA7E552FB3C9C61D5E5336A17EF031FC581D" , "SPYW-GY": "AB41710500FE153D38E9FBF6435D15269F72453035B8207B3E9EFAF6432E14509F70443734BC210838EEFA83432E15529803453634B82008399FFA84435A152D9E07444333BA207B389CFBF3435C15529E07424734C72109389CFAF6452C15529E07443635CE200438EDFDF4425F152D9E07444333BC210B38E8FB85435915219F74454034CD2004389CFAF6452C15529E07453134CF2004389CFAF6452AAB417076C83E448B0DDACEC3BEA871A2" , "GLDV-IM": "EE2B874037B256956CF0A7D72E5149F8DA18B37502F463D36A87A6D72E22488EDA1AB27203F062A06CF7A6A22E22498CDD69B37303F463A06D86A6A52E5649F3DB6DB20604F663D36C85A7D22E50498CDB6DB402038B62A16C85A6D72820498CDB6DB37703F162A16CF5A1D52F5D488EDB6DB20604F062A36CF1A7A42E5549FFDA1EB305038163AC6C85A6D72820498CDB6DB374038363AC6C85A6D72826EE2B8633FF72072359C392E2D3A42D7C" , "ZPRG-GY": "03CDB01C38AF951BBCF2A716BA62B24837FE84290DE9A05DBA85A616BA11B33E37FC852E0CEDA12EBCF5A663BA11B23C308F842F0CE9A02EBD84A664BA65B243368B855A0BEBA05DBC87A713BA63B23C368B835E0C96A12FBC87A616BC13B23C368B855D0D9FA029BDF6A114BB60B243368B855A0BEDA12DBCF3A765BA66B24F37F884590C9CA022BC87A616BC13B23C368B84280C9EA022BC87A616BC1503CDB16FF06FC4AD89C192234797D6CC" , "ZPDK-GY": "E59E4DE66C2A585475AF54D3E6E997D1D1AD79D3596C6D1273D855D3E69A96A7D1AF78D458686C6175A855A6E69A97A5D6DC79D5586C6D6174D955A1E6EE97DAD0D878A05F6E6D1275DA54D6E6E897A5D0D87EA458136C6075DA55D3E09897A5D0D878A7591A6C6074DE52D1E7EB97DAD0D878A05F686C6275AE54A0E6ED97D6D1AB79A358196D6D75DA55D3E09897A5D0D879D2581B6D6D75DA55D3E09EE59E4C95A4EA09E2409C61E61B1CF355" , "ZPDS-GY": "208514EBE0448E09E103FFB70D313E8214B620DED502BB4FE774FEB70D423FF414B421D9D406BA3CE104FEC20D423EF613C720D8D402BB3CE075FEC50D363E8915C321ADD300BB4FE176FFB20D303EF615C327A9D47DBA3DE176FEB70B403EF615C321AAD574BA3DE103F9B50C333E8915C321ADD306BA3FE102FFC40D353E8514B020AED477BB30E176FEB70B403EF615C320DFD475BB30E176FEB70B46208515982884DFBFD430CA82F0C45A06" , "SPYD-GY": "57EBD53FC5065CC4FAC76521765CFDCC63D8E10AF0406982FCB06421762FFCBA63DAE00DF14468F1FAC06454762FFDB864A9E10CF14069F1FBB16453765BFDC762ADE079F6426982FAB26524765DFDB862ADE67DF13F68F0FAB26421702DFDB862ADE00CF03669FDFBC06323775EFDC762ADE079F64468F2FAC665527658FDCB63DEE17AF13569FDFAB26421702DFDB862ADE10BF13769FDFAB26421702B57EBD44C0DC60D73CFF450148BA99949" , "SXLE-IM": "BE33F7FF20EEE885477B46B7A57D61F88A00C3CA15A8DDC3410C47B7A50E608E8A02C2CD14ACDCB0477C47C2A50E618C8D71C3CC14A8DDB0460D47C5A57A61F38B75C2B913AADDC3470E46B2A57C618C8B75C4BD14D7DCB1470E47B7A30C618C8B75C2CC15D6DCC6467D40B5A471608E8B75C2B913ACDCB3477A46C4A57961FF8A06C3BA14DDDDBC470E47B7A30C618C8B75C3CB14DFDDBC470E47B7A30ABE33F68CE82EB932724873825888057D" , "SRV1V": "A07571E21B8EF31818AABB64198342DC944645D72EC8C65E1EDDBA6419F043AA944444D02FCCC72D18ADBA1119F042A8933745D12FC8C62D19DCBA16198442D7953344A428CAC65E18DFBB61198242A8953342A02FB7C72C18DFBA641FF242A8953344D12EBCC62E1EA8BA1419F042A8933745D42EBCC72D18A8BA17188343AB944644DB2EC8C65E1EDDBA6419F043DA944444DB2EC8C65E1EDBA0757091D34EA2AF2D998E51E4762659" , "SSABAH-FH": "DA8B99322233CD0D1D67ACAE9FD73115EEB8AD071775F84B1B10ADAE9FA43063EEBAAC001671F9381D60ADDB9FA43161E9C9AD011675F8381C11ADDC9FD0311EEFCDAC741177F84B1D12ACAB9FD63161EFCDAA70160AF9391D12ADAE99A63161EFCDAC011700F93C1C66ACD99EDA3663EEBDAD0A1775F84B1B16ACDE9FD03012EFBAAC071606F9481C67ADD19FA43161E9CFAC741775F9391C65ADD19FA43161E9C9DA8B9841EAF39CBA2854999B62225590" , "SSABBAH-FH": "5E73B71807A6411A8B9B22BEDA55D4D86A40832D32E0745C8DEC23BEDA26D5AE6A42822A33E4752F8B9C23CBDA26D4AC6D31832B33E0742F8AED23CCDA52D4D36B35825E34E2745C8BEE22BBDA54D4AC6B35845A339F752E8BEE23BEDC24D4AC6B35822B3295752B8A9A22CADB51D5D26C37832E339E745C8BEE25BADB56D4D86A4682293293752F8AED22CBDA59D4AC6B35845C32E0745C8A9C22C9DA59D4AC6B35845A5E73B66BCF6610ADBEA8178B27A0B05D" , "SSH1V": "B2F9768DEF77C372C929C3E0D23BA9C486CA42B8DA31F634CF5EC2E0D248A8B286C843BFDB35F747C92EC295D248A9B081BB42BEDB31F647C85FC292D23CA9CF87BF43CBDC33F634C95CC3E5D23AA9B087BF45CFDB4EF746C95CC2E0D44AA9B087BF43BEDA44F74ACF2BC290D248A9B081BB42BBDA45F747C92BC293D33BA8B386CA43B4DA31F634CF5EC2E0D248A8C286C843B4DA31F634CF58B2F977FE27B792C5FC1AF6D52FCECD41" , "STM-IM": "6EBB9B10D3D8A0AD12D5063468B6A6315A88AF25E69E95EB14A2073468C5A7475A8AAE22E79A949812D2074168C5A6455DF9AF23E79E959813A3074668B1A63A5BFDAE56E09C95EB12A0063168B7A6455BFDA852E7E1949912A007346EC7A6455BFDAE23E6EC94E915A2064B69C7A6455BFDA852E7EE959F13D3074368B6A7365AFEAF23E6E195EB12A0013668C5A6455A8FAF21E6E195EB12A001306EBB9A631B18F11A27E633019543C2B4" , "STM": "C272667E108C66B7061CB29CE32408A2F641524B25CA53F1006BB39CE35709D4F643534C24CE5282061BB3E9E35708D6F130524D24CA5382076AB3EEE32308A9F734533823C853F10669B299E32508D6F734553C24B552830669B39CE55508D6F734534D25B852F30669B39CE55309A6F740524B25BD5382071AB29FE22208A9F734533823C853F10669B2EEE22008A9F734533823CEC272670DD84C3700332F87A91ED16C27" , "STCAC": "ED95D952C7E5D9037934509D526479CDD9A6ED67F2A3EC457F43519D521778BBD9A4EC60F3A7ED36793351E8521779B9DED7ED61F3A3EC36784251EF526379C6D8D3EC14F4A1EC4579415098526579B9D8D3EA10F3DCED377941519D541579B9D8D3EC61F2D1ED30783650E8521779B9DED7ED64F2D7ED36793651EE536478BAD9A6EC6BF2A3EC457F43519D521778CBD9A4EC6BF2A3EC457F45ED95D8210F2588B44C0765A8AF911D48" , "STOBV": "C745879CBDC988B9640D22852E7F9BAAF376B3A9888FBDFF627A23852E0C9ADCF374B2AE898BBC8C640A23F02E0C9BDEF407B3AF898FBD8C657B23F72E789BA1F203B2DA8E8DBDFF647822802E7E9BDEF203B4DE89F0BC8D64782385280E9BDEF203B2AF88FDBCFF650C23F52E0C9BDEF407B3AA88FBBC8C640F23F62F7F9ADDF376B2A5888FBDFF627A23852E0C9AACF374B2A5888FBDFF627CC74586EF7509D901513E17B0D38AFF20" , "STORA": "388CB0F28C58B3456136FFD1CB2881DA0CBF84C7B91E86036741FED1CB5B80AC0CBD85C0B81A87706131FEA4CB5B81AE0BCE84C1B81E86706040FEA3CB2F81D10DCA85B4BF1C86036143FFD4CB2981AE0DCA83B0B86187716143FED1CD5981AE0DCA85C1B96C87036137FFA6CB5B81AE0BCE84C4B96A87706134FEA2CA2880AD0CBF85CBB91E86036741FED1CB5B80DC0CBD85CBB91E86036747388CB1814498E2FD5405CAE436DDE550" , "STRV": "BEEA0949719189C02E528E3ED1703ADB8AD93D7C44D7BC8628258F3ED1033BAD8ADB3C7B45D3BDF52E558F4BD1033AAF8DA83D7A45D7BCF52F248F4CD1773AD08BAC3C0F42D5BC862E278E3BD1713AAF8BAC3A0B45A8BDF42E278F3ED7013AAF8BAC3C7A44A5BCF22E578F3ED1033CAB8ADC3C7B45A4BCF12E548E4DD0003BDA8BD33C0F44D7BA842E278F3ED0713BD88BD33C0F44D7BA82BEEA083AB951D8781B61BB0B2C855E51" , "SAX-GY": "EB3801A35C94E87D975FC311D65E48FDDF0B359669D2DD3B9128C211D62D498BDF09349168D6DC489758C264D62D4889D87A359068D2DD489629C263D65948F6DE7E34E56FD0DD3B972AC314D65F4889DE7E32E168ADDC49972AC211D02F4889DE7E349068A5DD459028C360D6524889DE7E32E168A2DD4F9659C266D65E49FADF7D359069ADDD3B972AC413D62D4889DF0C359269ADDD3B972AC415EB3800D09454B9C5A26CF6242BAB2C77" , "SZU": "E5D2D40553EA1DC8A2587192B171E896D1E1E03066AC288EA42F7092B102E9E0D1E3E13767A829FDA25F70E7B102E8E2D690E03667AC28FDA32E70E0B176E89DD094E14360AE288EA22D7197B170E8E2D094E74767D329FCA22D7092B700E8E2D094E13666AB28FDA22D7092B706E992D0E0E03066DB28FDA35E7191B077E89DD094E14360AE288EA22D71E0B075E89DD094E14360A8E5D2D5769B2A4C70976B44A74C848C1C" , "SMHN-GY": "E5179E47DF65469DE89F0814333786A4D124AA72EA2373DBEEE80914334487D2D126AB75EB2772A8E8980961334486D0D655AA74EB2373A8E9E90966333086AFD051AB01EC2173DBE8EA0811333686D0D051AD05EB5C72A9E8EA0914354686D0D051AB74EB2172A5E9E90E16323586AFD051AB01EC2772ABE89E0867333386A3D122AA02EB5673A4E8EA0914354686D0D051AA73EB5473A4E8EA09143540E5179F3417A51725DDAC3D21CEC2E22E" , "SEVI": "B838F7D69D09BB3F3F0E91806E63DDA18C0BC3E3A84F8E79397990806E10DCD78C09C2E4A94B8F0A3F0990F56E10DDD58B7AC3E5A94F8E0A3E7890F26E64DDAA8D7EC290AE4D8E793F7B91856E62DDD58D7EC494A9308F0B3F7B90806812DDD58D7EC2E5A93C8E093E0490806E10DBD18C0EC2E4A93C8E0E3F0891F36F13DCA08D01C290A84F887B3F7B90806F62DCA28D01C290A84F887DB838F6A555C9EA870A3DA4B59396B92B" , "SGN": "415622F0EE0D944DDD5B47F15FC849F9756516C5DB4BA10BDB2C46F15FBB488F756717C2DA4FA078DD5C46845FBB498D721416C3DA4BA178DC2D46835FCF49F2741017B6DD49A10BDD2E47F45FC9498D741011B2DA34A079DD2E46F159B9498D741017C3DA3AA008DD2E46F159BF48FD746416C5DB3CA178DC5D47F25ECE49F2741017B6DD49A10BDD2E47835ECC49F2741017B6DD4F4156238326CDC5F5E86872C4A23D2D73" , "SY1-GY": "F5EFDB4F97E3678EC23C72205ED14E33C1DCEF7AA2A552C8C44B73205EA24F45C1DEEE7DA3A153BBC23B73555EA24E47C6ADEF7CA3A552BBC34A73525ED64E38C0A9EE09A4A752C8C24972255ED04E47C0A9E80DA3DA53BAC249732058A04E47C0A9EE7CA2DA54BFC54B72515EDD4E47C0A9E80DA3D552BCC33A73575ED14F34C1AAEF7CA2DA52C8C24975225EA24E47C1DBEF7EA2DA52C8C2497524F5EFDA3C5F233637F70F4715A3242AB8" , "SFL-IM": "5DA2EA9C92582641DFF52C369B627ACA6991DEA9A71E1307D9822D369B117BBC6993DFAEA61A1274DFF22D439B117ABE6EE0DEAFA61E1374DE832D449B657AC168E4DFDAA11C1307DF802C339B637ABE68E4D9DEA6611275DF802D369D137ABE68E4DFAFA66E1202D8822C499A137ABE68E4D9DEA66E1373DEF32D419B627BCD69E7DEAFA7611307DF802B349B117ABE6996DEADA7611307DF802B325DA2EBEF5A9877F8EAC6190366971E41" , "TEGG": "983574B3BCBEBDCD13F95549A1F46615AC06408689F8888B158E5449A1876763AC04418188FC89F813FE543CA1876661AB77408088F888F8128F543BA1F3661EAD7341F58FFA888B138C554CA1F56661AD7347F1888789F9138C5449A7856661AD734187888B89FA12FD5449A1876065AC034181888B88FC13FF553AA0846714AD0C41F589F88E89138C5449A0F56716AD0C41F589F88E8F983575C0747EEC7426CA607C5C01029E" , "TLX-GY": "D6FB8315452AEF9A73F32713E14BB7F9E2C8B720706CDADC75842613E138B68FE2CAB6277168DBAF73F42666E138B78DE5B9B726716CDAAF72852661E14CB7F2E3BDB653766EDADC73862716E14AB78DE3BDB0577113DBAE73862613E73AB78DE3BDB6217169DAA274842762E147B78DE3BDB057711CDAA872F52664E14BB6FEE2BEB7267013DADC73862011E138B78DE2CFB7247013DADC73862017D6FB82668DEABE2346C012261CBED372" , "TALLINK": "DE7F222443C0ECE2AC7F1BA61D8C977CEA4C16117686D9A4AA081AA61DFF960AEA4E17167782D8D7AC781AD31DFF9708ED3D16177786D9D7AD091AD41D8B9777EB3917627084D9A4AC0A1BA31D8D9708EB39116677F9D8D6AC0A1AA61BFD9708EB39171077F1D8A1AD0F1BD91CFC960CEB3917627082D8D4AC7E1BD51D88977BEA4A166177F3D9DBAC0A1AA61BFD9708EB39161077F1D9DBAC0A1AA61BFBDE7F23578B00BD5B994C2E93E079F3F7" , "TAL1T": "8983560D1F8F936D97428478F8D79150BDB062382AC9A62B91358578F8A49026BDB2633F2BCDA7589745850DF8A49124BAC1623E2BC9A6589634850AF8D0915BBCC5634B2CCBA62B9737847DF8D69124BCC5654F2BB6A75997378578FEA69124BCC563392BBEA72E9140850AF8A49124BAC1623B2ABDA7589740850BF9D79027BDB063342AC9A62B91358578F8A49056BDB263342AC9A62B91338983577ED74FC2D4A271B14D0522F5DB" , "TKM1T": "444E739C15FF111CA2F01F547290B6CF707D47A920B9245AA4871E5472E3B7B9707F46AE21BD2529A2F71E2172E3B6BB770C47AF21B92429A3861E267297B6C4710846DA26BB245AA2851F517291B6BB710840DE21C62528A2851E5474E1B6BB710846A821BD2558A4F21E2672E3B6BB770C47AA20CD2529A2F21E277390B7B8707D46A520B9245AA4871E5472E3B7C9707F46A520B9245AA481444E72EFDD3F40A597C32A618F65D244" , "SADAM": "924BC439594CE663D6597B075F30FF43A678F00C6C0AD325D02E7A075F43FE35A67AF10B6D0ED256D65E7A725F43FF37A109F00A6D0AD356D72F7A755F37FF48A70DF17F6A08D325D62C7B025F31FF37A70DF77B6D75D257D62C7A075941FF37A70DF10A6D7DD257D75B7B055F43FF37A109F00F6C7ED256D65B7A745E30FE34A678F1006C0AD325D02E7A075F43FE45A67AF1006C0AD325D028924BC54A918CB7DAE36A4E32A2C59BC8" , "TVEAT": "88F9B1AB2D1265AD90C50D87F7C36FD3BCCA859E185450EB96B20C87F7B06EA5BCC884991950519890C20CF2F7B06FA7BBBB85981954509891B30CF5F7C46FD8BDBF84ED1E5650EB90B00D82F7C26FA7BDBF82E9192B519990B00C87F1B26FA7BDBF849F1824519891C70CF5F7B06FA7BBBB859D1820519890C70CF4F6C36EA4BCCA8492185450EB96B20C87F7B06ED5BCC88492185450EB96B488F9B0D8E5D23414A5F638B20A360B58" , "TMV-GY": "502774F09CED732C1ACC7C5249B8FEB7641440C5A9AB466A1CBB7D5249CBFFC1641641C2A8AF47191ACB7D2749CBFEC3636540C3A8AB46191BBA7D2049BFFEBC656141B6AFA9466A1AB97C5749B9FEC3656147B2A8D447181AB97D524FC9FEC3656141C4A8A9461A1DBB7C2349B4FEC3656147B2A8DB461E1BCA7D2549B8FFB0646240C3A9D4466A1AB97B5049CBFEC3641340C1A9D4466A1AB97B5650277583542D22962FFF4967B44D9A3F" , "FTI-FP": "A6835B999320AE9CB2ABF56DCEF29A1D92B06FACA6669BDAB4DCF46DCE819B6B92B26EABA7629AA9B2ACF418CE819A6995C16FAAA7669BA9B3DDF41FCEF59A1693C56EDFA0649BDAB2DEF568CEF39A6993C568DBA7199AA8B2DEF46DC8839A6993C56FAFA6149AA5B5DCF51DCEF79A6993C568DBA7169BAEB3ADF41ACEF29B1A92C66FAAA6199BDAB2DEF26FCE819A6992B76FA8A6199BDAB2DEF269A6835AEA5BE0FF268798C0583307FE95" , "TRE-SM": "5E7B0EB132D6871EDCA7B690C1E44E216A483A840790B258DAD0B790C1974F576A4A3B830694B32BDCA0B7E5C1974E556D393A820690B22BDDD1B7E2C1E34E2A6B3D3BF70192B258DCD2B695C1E54E556B3D3DF306EFB32ADCD2B790C7954E556B3D3B8507E4B32BDBD0B7E5C0954E556B3D3DF306E0B22CDDA1B7E7C1E44F266A3E3A8207EFB258DCD2B192C1974E556A4F3A8007EFB258DCD2B1945E7B0FC2FA16D6A4E99483A53C112AA9" , "TEN1V": "DC6753E4FF6F201176A48A44D75A59B5E85467D1CA29155770D38B44D72958C3E85666D6CB2D142476A38B31D72959C1EF2567D7CB29152477D28B36D75D59BEE92166A2CC2B155776D18A41D75B59C1E92160A6CB56142576D18B44D12B59C1E92166D0CB5A145470A68B34D72959C1EF2567D2CA5D142476A68B37D65A58C2E85466DDCA29155770D38B44D72958B3E85666DDCA29155770D5DC67529737AF71AB4397BF712AAF3D3D" , "TC1-GY": "9A0D42A153D6EF6982C671D787DC9832AE3E76946690DA2F84B170D787AF9944AE3C77936794DB5C82C170A287AF9846A94F76926790DA5C83B070A587DB9839AF4B77E76092DA2F82B371D287DD9846AF4B71E367EFDB5D82B370D781AD9846AF4B779567E5DC5885B171A687D09846AF4B71E367E0DA5B83C070A087DC9935AE48769266EFDA2F82B376D587AF9846AE39769066EFDA2F82B376D39A0D43D29B16BED3B7F544E27A29FCBA" , "TITR-IM": "A66AF4FA7BF69FB6295FFA3AAD3BD6359259C0CF4EB0AAF02F28FB3AAD48D743925BC1C84FB4AB832958FB4FAD48D6419528C0C94FB0AA832829FB48AD3CD63E932CC1BC48B2AAF0292AFA3FAD3AD641932CC7B84FCFAB82292AFB3AAB4AD641932CC1CE4FCFAA82295EFC38AC37D743932CC1BC48B4AB80295EFA49AD3FD632925FC0BF4FC5AA8F292AFB3AAB4AD641932CC0CE4FC7AA8F292AFB3AAB4CA66AF589B336CE0C1C6CCF0F50CEB2BD" , "TI": "21D51E2258B137F54BAD94020C74CA4215E62A176DF702B34DDA95020C07CB3415E42B106CF303C04BAA95770C07CA3612972A116CF702C04ADB95700C73CA4914932B646BF502B34BD894070C75CA3614932D606C8803C14BD895020A05CA3614932B166C8802B34BD893060D77CA4215E02B136D8403C04ADB94770C78CA3614932D666DF702B34AAA94750C78CA3614932D6021D51F519071664F7E9EA137F181AECA" , "O2D-GY": "C169FFD68F6E48CFAF582BC7BA2AC6D6F55ACBE3BA287D89A92F2AC7BA59C7A0F558CAE4BB2C7CFAAF5F2AB2BA59C6A2F22BCBE5BB287DFAAE2E2AB5BA2DC6DDF42FCA90BC2A7D89AF2D2BC2BA2BC6A2F42FCC94BB577CFBAF2D2AC7BC5BC6A2F42FCB90BC5C7CFBA82F2BB6BA26C6A2F42FCC94BB587DFDAE5E2AB0BA2AC7D1F52CCBE5BA577D89AF2D2CC5BA59C6A2F55DCBE7BA577D89AF2D2CC3C169FEA547AE19759A6B1EF247DFA25E" , "TEF-SM": "4FCAC46BBAB51AF6563C7FD69D1DC06F7BF9F05E8FF32FB0504B7ED69D6EC1197BFBF1598EF72EC3563B7EA39D6EC01B7C88F0588EF32FC3574A7EA49D1AC0647A8CF12D89F12FB056497FD39D1CC01B7A8CF7298E8C2EC256497ED69B6CC01B7A8CF15F8E802EC0514B7EA39C6CC01B7A8CF7298E832FC4573A7EA19D1DC1687B8FF0588F8C2FB0564978D49D6EC01B7BFEF05A8F8C2FB0564978D24FCAC51872754B4C630F4AE360E8A4E7" , "TELAUST": "2A2C3EFE66DDF8A1B526681912B3FF3D1E1F0ACB539BCDE7B351691912C0FE4B1E1D0BCC529FCC94B521696C12C0FF49196E0ACD529BCD94B450696B12B4FF361F6A0BB85599CDE7B553681C12B2FF491F6A0DBC52E4CC95B553691914C2FF491F6A0BCA52E8CCE2B424696A12B5FF3B1F6A0BB8559FCC97B527686A12B7FF3A1E190ABB52EECD98B553691914C2FF491F6A0ACA52ECCD98B553691914C42A2C3F8DAE1DA91A80155D2CEF469BB4" , "TNET-BB": "C3B66646D3C8BD24FE28E6D537E922D4F7855273E68E8862F85FE7D5379A23A2F7875374E78A8911FE2FE7A0379A22A0F0F45275E78E8811FF5EE7A737EE22DFF6F05300E08C8862FE5DE6D037E822A0F6F05504E7F18910FE5DE7D5319822A0F6F05372E78D8911FE2FE0D736EE23D4F6F05300E08A8912FE29E6A637ED22D3F7835203E7FB881DFE5DE7D5319822A0F6F05272E7F9881DFE5DE7D5319EC3B667351B08EC9FCB1BD3E0CA1C465D" , "RCF-FP": "1F322C77172CA7E9E657AAD1979124212B011842226A92AFE020ABD197E225572B031945236E93DCE650ABA497E224552C701844236A92DCE721ABA39796242A2A741931246892AFE622AAD4979024552A741F35231593DDE622ABD191E024552A741945231F93DFE120AAA1979424552A741F35231A92DBE751ABA6979125262B771844221592AFE622ADD397E224552B061846221592AFE622ADD51F322D04DFECF652D3649FE46A6440A8" , "TPL": "5805A3136BF7F1B86E0944D19314F8F76C3697265EB1C4FE687E45D19367F9816C3496215FB5C58D6E0E45A49367F8836B4797205FB1C48D6F7F45A39313F8FC6D43965558B3C4FE6E7C44D49315F8836D4390515FCEC58C6E7C45D19565F8836D4396275EC7C5FB6E7C45D19563F9F36D3797265EC6C48D6F0F44D29212F8FC6D43965558B3C4FE6E7C44A39210F8FC6D43965558B55805A260A337A0035B3A71E46EE19C7E" , "TEL1V": "1C8543A0DCB4EAF8EC2C07B9E554648628B67795E9F2DFBEEA5B06B9E52765F028B47692E8F6DECDEC2B06CCE52764F22FC77793E8F2DFCDED5A06CBE553648D29C376E6EFF0DFBEEC5907BCE55564F229C370E2E88DDECCEC5906B9E32564F229C37694E881DEBBEA2E06C9E52764F22FC77796E986DECDEC2E06CAE45465F128B67699E9F2DFBEEA5B06B9E527658028B47699E9F2DFBEEA5D1C8542D31474BB43D91F328C18A1000F" , "TF1": "2C922433AB0A6241CDE7128E33FF395518A110069E4C5707CB90138E338C382318A311019F485674CDE013FB338C39211FD010009F4C5774CC9113FC33F8395E19D41175984E5707CD92128B33FE392119D417719F335675CD92138E358E392119D411079F3C5170CD92138E3588385119A010069E3B5774CCE1128D32F9395E19D41175984E5707CD9212FC32FB395E19D4117598482C92254063CA33FAF8D427BBCE0A5DDC" , "TLS-GR": "DF8733710E4B18F0231B510D6775CF9FEBB407443B0D2DB6256C500D6706CEE9EBB606433A092CC5231C50786706CFEBECC507423A0D2DC5226D507F6772CF94EAC106373D0F2DB6236E51086774CFEBEAC100333A722CC4236E500D6104CFEBEAC106453A082DC3246C517C6772CFEBEAC100333A7D2DC2221D507A6775CE98EBC207423B722DB6236E560F6706CFEBEBB307403B722DB6236E5609DF873202C68B494B162864389A80AB16" , "TLS": "9C7AB7973D0E152AF3AB5960567A28CFA84983A20848206CF5DC5860560929B9A84B82A5094C211FF3AC5815560928BBAF3883A40948201FF2DD5812567D28C4A93C82D10E4A206CF3DE5965567B28BBA93C84D50937211EF3DE5860500B28BBA93C82A3094D2019F3DE5860500D29CBA94883A2083F201FF2AD5963577C28C4A93C82D10E4A206CF3DE5912577E28C4A93C82D10E4C9C7AB6E4F5CE4491C6986C55AB8F4C46" , "TEO1L": "63C6F3FA65DC7EC265F976352F45888D57F5C7CF509A4B84638E77352F3689FB57F7C6C8519E4AF765FE77402F3688F95084C7C9519A4BF7648F77472F4288865680C6BC56984B84658C76302F4488F95680C0B851E54AF6658C7735293488F95680C6CE51E94A8463FB76302F3688F95084C7CC50EE4AF765FB77462E4589FA57F5C6C3509A4B84638E77352F36898B57F7C6C3509A4B84638863C6F289AD1C2F7950CA4300D2B0EC04" , "TENR": "45ED7F35F9EC37CB19F50B34FB6C74B771DE4B00CCAA028D1F820A34FB1F75C171DC4A07CDAE03FE19F20A41FB1F74C376AF4B06CDAA02FE18830A46FB6B74BC70AB4A73CAA8028D19800B31FB6D74C370AB4C77CDD503FF19800A34FD1D74C370AB4A01CDD9038E19F40A34FB1F72C771DB4A07CDD902FA19F30B47FA1C75B670D44A73CCAA048F19800A34FA6D75B470D44A73CCAA048945ED7E46312C66772CC63E0106991039" , "TRN": "E7C596A90C6F480CBE3D65B11DECCF85D3F6A29C39297D4AB84A64B11D9FCEF3D3F4A39B382D7C39BE3A64C41D9FCFF1D487A29A38297D39BF4B64C31DEBCF8ED283A3EF3F2B7D4ABE4865B41DEDCFF1D283A5EB38567C38BE4864B11B9DCFF1D283A39D395D7C49BE4864B11B9BCE81D2F7A29C395E7D39BF3B65B21CEACF8ED283A3EF3F2B7D4ABE4865C31CE8CF8ED283A3EF3F2DE7C597DAC4AF19B08B0E5084E019AB0B" , "TTALO-FH": "04FAB4C8F8F1579CFBB387ADDD673A1730C980FDCDB762DAFDC486ADDD143B6130CB81FACCB363A9FBB486D8DD143A6337B880FBCCB762A9FAC586DFDD603A1C31BC818ECBB562DAFBC687A8DD663A6331BC878ACCC863A8FBC686ADDB163A6331BC81FCCDC563ADFAC387ADDA163B1330C2818ECDB764DEFAB686D9DC673A1431CF80FDCCB463AFFBB986ADDD143C6131BC818ECCC563ADFBB986ADDD143C6704FAB5BB30310620CE80B29820925E99" , "TLO-GY": "E8D404A18A3EAFF5393B2B30DB1B2FBDDCE73094BF789AB33F4C2A30DB682ECBDCE53193BE7C9BC0393C2A45DB682FC9DB963092BE789AC0384D2A42DB1C2FB6DD9231E7B97A9AB3394E2B35DB1A2FC9DD9237E3BE079BC1394E2A30DD6A2FC9DD923195BE7D9BB33E4C2B41DB172FC9DD9237E3BE089AC7383D2A47DB1B2EBADC913092BF079AB3394E2C32DB682FC9DCE03090BF079AB3394E2C34E8D405D242FEFE490C081E0526EE4B33" , "HO": "F5619BD583E54852A42CC59C84CDF553C152AFE0B6A37D14A25BC49C84BEF425C150AEE7B7A77C67A42BC4E984BEF527C623AFE6B7A37D67A55AC4EE84CAF558C027AE93B0A17D14A459C59984CCF527C027A897B7DC7C66A459C49C82BCF527C027AFEDB7A37D14A459C29885CEF553C154AEE4B6D07C67A55AC5E984C1F527C027A891B6A37D14A52BC5EB84C1F527C027A897F5619AA64B2519EE911FF0A9793891DD" , "TKA": "22DB74736841D8EB6C16C798B94FBD1516E840465D07EDAD6A61C698B93CBC6316EA41415C03ECDE6C11C6EDB93CBD61119940405C07EDDE6D60C6EAB948BD1E179D41355B05EDAD6C63C79DB94EBD61179D47315C78ECDF6C63C698BF3EBD61179D41475C03ECDA6C63C698BF38BC1117E940465D70EDDE6D10C79BB849BD1E179D41355B05EDAD6C63C7EAB84BBD1E179D41355B0322DB7500A08189575925F2AD44BAD99B" , "TIE": "7767C0A4D318D622AC4F92E8295EC5884354F491E65EE364AA3893E8292DC4FE4356F596E75AE217AC48939D292DC5FC4425F497E75EE317AD39939A2959C5834221F5E2E05CE364AC3A92ED295FC5FC4221F3E6E721E216AC3A93E82F2FC5FC4221F590E721E217AC3A93E82F29C48C4255F491E629E317AD4992EB2858C5834221F5E2E05CE364AC3A929A285AC5834221F5E2E05A7767C1D71BD8879E997CA7DDD4ABA106" , "TIK1V": "9229CF2451C3986F02B378CDE6806B18A61AFB116485AD2904C479CDE6F36A6EA618FA166581AC5A02B479B8E6F36B6CA16BFB176585AD5A03C579BFE6876B13A76FFA626287AD2902C678C8E6816B6CA76FFC6665FAAC5B02C679CDE0F16B6CA76FFA1065FAAC2D04B179BDE6F36B6CA16BFB1264F1AC5A02B179BEE7806A6FA61AFA1D6485AD2904C479CDE6F36A1EA618FA1D6485AD2904C29229CE579903C9D337804DF81B750F96" , "TOD-IM": "259EB812B2F133D77876C215CD8BE08711AD8C2787B706917E01C315CDF8E1F111AF8D2086B307E27871C360CDF8E0F316DC8C2186B706E27900C367CD8CE08C10D88D5481B506917803C210CD8AE0F310D88B5086C807E37803C315CBFAE0F310D88D2686B707E37F01C26ACCFAE0F310D88B5086C706E57970C362CD8BE18011DB8C2187C806917803C517CDF8E0F311AA8C2387C806917803C511259EB9617A31626B4D45F720307E8409" , "TTI-GY": "754ACED1ECEE76D89F1E5A78307A23DA4179FAE4D9A8439E99695B78300922AC417BFBE3D8AC42ED9F195B0D300923AE4608FAE2D8A843ED9E685B0A307D23D1400CFB97DFAA439E9F6B5A7D307B23AE400CFD93D8D742EC9F6B5B78360B23AE400CFBE5D9DA42E198695A09307623AE400CFD93D8D843EA9E185B0F307A22DD410FFAE2D9D7439E9F6B5D7A300923AE417EFAE0D9D7439E9F6B5D7C754ACFA2242E2765AA2D6F4DCD8F4755" , "TOM2-NA": "DDBA00A84801841D6579FD622D368E06E989349D7D47B15B630EFC622D458F70E98B359A7C43B028657EFC172D458E72EEF8349B7C47B128640FFC102D318E0DE8FC35EE7B45B15B650CFD672D378E72E8FC33EA7C38B029650CFC622B478E72E8FC359C7C47B0596378FB602C468F05E8FC35EE7B43B02B6578FD112D328E01E98F34ED7C32B124650CFC622B478E72E8FC349C7C30B124650CFC622B41DDBA01DB80C1D5A0504AC857D0C3EA89" , "EC-FP": "49D11512B4DBF139C2BEFC7F47F02BB47DE22127819DC47FC4C9FD7F47832AC27DE020208099C50CC2B9FD0A47832BC07A932121809DC40CC3C8FD0D47F72BBF7C972054879FC47FC2CBFC7A47F12BC07C97265080E2C50DC2CBFD7F41812BC07C97212780E8C37DC3BBFD0947832BC07A93212481E9C50CC2BCFD0C46F02AC37DE2202B819DC47FC4C9FD7F47832AB27DE0202B819DC47FC4CF49D114617C1BA084F78DC94ABA054F3B" , "FP": "BB6352384F90B921BCFCA9A9CED603888F50660D7AD68C67BA8BA8A9CEA502FE8F52670A7BD28D14BCFBA8DCCEA503FC8821660B7BD68C14BD8AA8DBCED103838E25677E7CD48C67BC89A9ACCED703FC8E25617A7BA98D15BC89A8A9C8A703FC8E25660E7AA08C67BC89AEADCFD503888F5667097AA58D14BD8AA9DCCEDA03FC8E25617C7AD68C67BDFBA9DECEDA03FC8E25617ABB63534B8750E89C89CF9C9C33236707" , "TNG-FP": "CA2AEB97DF266F9991AF5E7B79997870FE19DFA2EA605ADF97D85F7B79EA7906FE1BDEA5EB645BAC91A85F0E79EA7804F968DFA4EB605AAC90D95F09799E787BFF6CDED1EC625ADF91DA5E7E79987804FF6CD8D5EB1F5BAD91DA5F7B7FE87804FF6CDEA3EB635BAE96D85E0B799C7804FF6CD8D5EB105AAB90A95F0C79997977FE6FDFA4EA1F5ADF91DA597979EA7804FE1EDFA6EA1F5ADF91DA597FCA2AEAE417E63E24A49C6B4E846C1CFF" , "TPD1T": "1E004332EEAFA7CF2EEFE667E61092522A337707DBE992892898E767E66393242A317600DAED93FA2EE8E712E66392262D427701DAE992FA2F99E715E61792592B467674DDEB92892E9AE662E61192262B467070DA9693FB2E9AE767E06192262B467606DB9F93FB28EDE715E66392262D427704DB9D93FA2EEDE714E71093252A33760BDBE992892898E767E66393542A31760BDBE99289289E1E004241266FF6721BDCD3521BE5F6DD" , "ALTRI-FP": "F56CF2BC79F88F9040736B05F6F10FA0C15FC6894CBEBAD646046A05F6820ED6C15DC78E4DBABBA540746A70F6820FD4C62EC68F4DBEBAA541056A77F6F60FABC02AC7FA4ABCBAD640066B00F6F00FD4C02AC1FE4DC1BBA440066A05F0800FD4C02AC68D4DBBBAA440726B7AF1800EA4C05CC7FA4CBEBCD241766A71F7F10FA3C059C6894DBDBBA340796A05F68209D6C02AC7FA4DCCBBA140796A05F68209D0F56CF3CFB138DE2D75405E300B046B2F" , "TUB-SM": "A1882CBEF0C6A71658B955A574F18B3595BB188BC58092505ECE54A574828A4395B9198CC484932358BE54D074828B4192CA188DC480922359CF54D774F68B3E94CE19F8C382925058CC55A074F08B4194CE1FFCC4FF932258CC54A572808B4194CE198AC5F393245FCE54D075808B4194CE1FFCC4F0922459BF54D274F18A3295CD188DC5FF925058CC52A774828B4195BC188FC5FF925058CC52A1A1882DCD3806F6AB6D8A60908904EFBA" , "PRS": "0827AB38891E7DCE45A8C0788D335D5D3C149F0DBC58488843DFC1788D405C2B3C169E0ABD5C49FB45AFC10D8D405D293B659F0BBD5848FB44DEC10A8D345D563D619E7EBA5A488845DDC07D8D325D293D61987ABD2749FA45DDC1788B425D293D619E08BC2C48FD45DDC1788B445C593D159F0DBC2F48FB44AEC07B8C355D563D619E7EBA5A488845DDC00A8C375D563D619E7EBA5C0827AA4B41DE2C73709BF54D70C639D2" , "TULAV": "2357882D1E262D62176BC09643CB29EB1764BC182B601824111CC19643B8289D1766BD1F2A641957176CC1E343B8299F1015BC1E2A601857161DC1E443CC29E01611BD6B2D621824171EC09343CA299F1611BB6F2A1F1956171EC19645BA299F1611BD192B1319211669C1E643B8299F1015BC1B2B1419571769C1E542CB289C1764BD142B601824111CC19643B828ED1766BD142B601824111A2357895ED6E67CDC2258F5A3BE3E4D67" , "TLW-ID": "7F31AFE9CA92A759EC692379E88D4AAE4B029BDCFFD4921FEA1E2279E8FE4BD84B009ADBFED0936CEC6E220CE8FE4ADA4C739BDAFED4926CED1F220BE88A4AA54A779AAFF9D6921FEC1C237CE88C4ADA4A779CABFEAB936DEC1C2279EEFC4ADA4A779ADDFED1926EEB1E2306E98C4ADA4A779CABFEA4926BED6F220EE88D4BA94B749BDAFFAB921FEC1C247BE8FE4ADA4B059BD8FFAB921FEC1C247D7F31AE9A0252F6E7D95A164C15782E22" , "TWR-GY": "BFF677B39F9ADAB715459689C6D609848BC54386AADCEFF113329789C6A508F28BC74281ABD8EE82154297FCC6A509F08CB44380ABDCEF82143397FBC6D1098F8AB042F5ACDEEFF11530968CC6D709F08AB044F1ABA3EE8315309789C0A709F08AB04287AAADEF85123296F8C6DA09F08AB044F1ABACEF85144397FEC6D608838BB34380AAA3EFF11530918BC6A509F08BC24382AAA3EFF11530918DBFF676C0575A8B092076A3BC3B236D08" , "UBI-IM": "187EEBACA38FFE8103345A006742B8262C4DDF9996C9CBC705435B006731B9502C4FDE9E97CDCAB403335B756731B8522B3CDF9F97C9CBB402425B726745B82D2D38DEEA90CBCBC703415A056743B8522D38D8EE97B6CAB503415B006133B8522D38DE9997BDCAB804435A7F6633B8522D38D8EE97B9CBB302325B776742B9212C3BDF9F96B6CBC703415D026731B8522C4ADF9D96B6CBC703415D04187EEADF6B4FAF3F36076F359AB7DCAA" , "UBI": "D3F3B5C19E724BABB82BDBC23CD645B4E7C081F4AB347EEDBE5CDAC23CA544C2E7C280F3AA307F9EB82CDAB73CA545C0E0B181F2AA347E9EB95DDAB03CD145BFE6B58087AD367EEDB85EDBC73CD745C0E6B58683AA4B7F9FB85EDAC23AA745C0E6B580F4AA407F92B85EDAC23AA144B0E6C181F4AB437E9EB92DDBC13DD045BFE6B58087AD367EEDB85EDBB03DD245BFE6B58087AD30D3F3B4B256B21A158D18EEF7C1232138" , "AWSRIE-IM": "CEE78C4BFDA217F97E6790EC1CF895C8FAD4B87EC8E422BF781091EC1C8B94BEFAD6B979C9E023CC7E6091991C8B95BCFDA5B878C9E422CC7F11919E1CFF95C3FBA1B90DCEE622BF7E1290E91CF995BCFBA1BF09C99B23CD7E1291EC1A8995BCFBA1B87AC89522CA7E6690931DF892BEFADEB80FC8E422BF7816909C1CFF94CFFBD6B97EC99723BC7F6791931C8B95BCFDA3B90DC8E423CD7F6591931C8B95BCFDA5CEE78D38356246474B54A5D9E10DF144" , "FDJ100": "FCABE0A863183E15F9F5646EAD514B19C898D49D565E0B53FF82656EAD224A6FC89AD59A575A0A20F9F2651BAD224B6DCFE9D49B575E0B20F883651CAD564B12C9EDD5EE505C0B53F980646BAD504B6DC9EDD3EA57210A21F980656EAB204B6DC9EDD49E572C0A54FFF76318AB544B6DC9EDD3EA572E0B27F8F36519AD514A1EC8EED49B56210B53F980636CAD224B6DC89FD49956210B53F980636AFCABE1DBABD86FABCCC6515B50A42F95" , "CANEUA-GY": "E002D9F693B6692A2B4242A7F40B5B3FD431EDC3A6F05C6C2D3543A7F4785A49D433ECC4A7F45D1F2B4543D2F4785B4BD340EDC5A7F05C1F2A3443D5F40C5B34D544ECB0A0F25C6C2B3742A2F40A5B4BD544EAB4A78F5D1E2B3743A7F27A5B4BD544EDC5A7875D6F2A4443D4F50F5C49D435ECCFA6F05C6C2D3342D7F40C5A38D533ECC3A7835D6F2A4243D8F4785B4BD346ECB0A6F05D1E2A4043D8F4785B4BD340E002D8855B7638941E71779209FE3FB3" , "UIMI-GY": "161E1361A71F60D5B6980A4BD6FE5020222D275492595593B0EF0B4BD68D5156222F2653935D54E0B69F0B3ED68D5054255C2752935955E0B7EE0B39D6F9502B23582627945B5593B6ED0A4ED6FF505423582023932654E1B6ED0B4BD08F50542358265493265491B7920C49D7FC502B23582627945D54E3B6990A38D6FA5027222B2724932C55ECB6ED0B4BD08F505423582755932E55ECB6ED0B4BD089161E12126FDF316A83AB3F7E2B0B34AD" , "FDGETI": "CBECB8F0DCA8B8DEC664E4E68BE0DD6CFFDF8CC5E9EE8D98C013E5E68B93DC1AFFDD8DC2E8EA8CEBC663E5938B93DD18F8AE8CC3E8EE8DEBC712E5948BE7DD67FEAA8DB6EFEC8D98C611E4E38BE1DD18FEAA8BB2E8918CEAC611E5E68D91DD18FEAA8CC6E89C8CE9C762E5948AECDD18FEAA8BB2E89E8DECC762E5918BE0DC6BFFA98CC3E9918D98C611E3E48B93DD18FFD88CC1E9918D98C611E3E2CBECB9831468E961F357D1D37615B9E1" , "UIQC-GY": "40BABD4533501585A2D7B9DC2C2587ED74898970061620C3A4A0B8DC2C56869B748B8877071221B0A2D0B8A92C56879973F88976071620B0A3A1B8AE2C2287E675FC8803001420C3A2A2B9D92C24879975FC8E07076921B1A2A2B8DC2A54879975FC8870076920B4A3D7BFDE2D2787E675FC8803001221B3A2D6B9AF2C2187EA748F8900076320BCA2A2B8DC2A54879975FC8971076120BCA2A2B8DC2A5240BABC36FB90443A97E48CE9D1D0E360" , "UIMP-GY": "4A1C4A7A125311097A2DE31E3B0E598A7E2F7E4F2715244F7C5AE21E3B7D58FC7E2D7F482611253C7A2AE26B3B7D59FE795E7E492615243C7B5BE26C3B0959817F5A7F3C2117244F7A58E31B3B0F59FE7F5A7938266A253D7A58E21E3D7F59FE7F5A7F4F266A254D7A2EE51C3A0C59817F5A7F3C2111253F7A2CE36D3B0A598D7E297E3F266024307A58E21E3D7F59FE7F5A7E4E266224307A58E21E3D794A1C4B09DA9340B64F1ED62BC6FB3D07" , "UCBB": "D531F951213F37AA18E06044F965D3AEE102CD64147902EC1E976144F916D2D8E100CC63157D039F18E76131F916D3DAE673CD621579029F19966136F962D3A5E077CC17127B02EC18956041F964D3DAE077CA131506039E18956144FF14D3DAE077CC64150C039819E16144F916D5DEE107CC63150A029B18E66037F815D2AFE008CC17147904EE18956144F864D2ADE008CC17147904E8D531F822E9FF66152DD355710490B723" , "UMI-BB1": "5C3113E3AEA6D899CD77E8A2217739A6680227D69BE0EDDFCB00E9A2210438D0680026D19AE4ECACCD70E9D7210439D26F7327D09AE0EDACCC01E9D0217039AD697726A59DE2EDDFCD02E8A7217639D2697720A19A9FECADCD02E9A2270639D2697726D69AE2ECA0CA00E8D620703FA5697726A59DE4ECAFCD76E8D1217339A1680427A69A95EDA0CD02E9A2270639D2697727D79A97EDA0CD02E9A227005C31129066668926F844DD97DC825D2B" , "URW-NA": "73470F12D9D7C70F9F58603B38E09C3A47743B27EC91F249992F613B38939D4C47763A20ED95F33A9F5F614E38939C4E40053B21ED91F23A9E2E614938E79C3146013A54EA93F2499F2D603E38E19C4E46013C50EDEEF33B9F2D613B3E919C4E46013A27ECE5F238982F603839E49C4E46013C50EDE1F23D9E5E614C38E09D3D47023B21ECEEF2499F2D673938939C4E47733B23ECEEF2499F2D673F73470E61111796B0AA6B550EC515F8B7" , "CRIH-GY1": "3EC5202C782CC66AC73451662443965D0AF614194D6AF32CC14350662430972B0AF4151E4C6EF25FC7335013243096290D87141F4C6AF35FC6425014244496560B83156A4B68F32CC7415163244296290B83136E4C15F25EC7415066223296290B83141F4D1EF253C63F5764254196560DF4156A4D6AF528C63150122543965E0BF014194C69F259C73E50662430902B0B83156A4C18F25BC73E50662430902D3EC5215FB0EC97D5F2076453D9B6F2D0" , "UCG-IM1": "F79E63C344E9627B86B685CEA8844BC5C3AD57F671AF573D80C184CEA8F74AB3C3AF56F170AB564E86B184BBA8F74BB1C4DC57F070AF574E87C084BCA8834BCEC2D8568577AD573D86C385CBA8854BB1C2D8508170D0564F86C384CEAEF54BB1C2D856F670DA564C81C185B1A9F54DC6C2D8568577AB564D86B785BDA8804BC2C3AB578670DA574286C384CEAEF54BB1C2D857F770D8574286C384CEAEF3F79E62B08C2933C4B385B0FB55712F48" , "UNIA": "6B3A08843BA36044B69DC7B0E01BC3345F093CB10EE55502B0EAC6B0E068C2425F0B3DB60FE15471B69AC6C5E068C34058783CB70FE55571B7EBC6C2E01CC33F5E7C3DC208E75502B6E8C7B5E01AC3405E7C3BC60F9A5470B6E8C6B0E66AC3405E7C3DB10FE6547DB79FC6B0E068C5445F0C3DB60F965575B69BC7C3E16BC2355E033DC20EE55300B6E8C6B0E11AC2375E033DC20EE553066B3A09F7F363318483AEF2851DEEA7C6" , "UN01-GY": "7D8DACE37C42BF2A181F002BC8F19A0C49BE98D649048A6C1E68012BC8829B7A49BC99D148008B1F1818015EC8829A784ECF98D048048A1F19690159C8F69A0748CB99A54F068A6C186A002EC8F09A7848CB9FA1487B8B1E186A012BCE809A7848CB99D648078C1A1E1D0629C9F39A0748CB99A54F008B1C181E0058C8F59A0B49B898A648718A13186A012BCE809A7848CB98D748738A13186A012BCE867D8DAD90B482EEEA2D2C351E3504FEFE" , "US-IM": "A28C98E86E09E90C1AE8C041B42C39AC96BFACDD5B4FDC4A1C9FC141B45F38DA96BDADDA5A4BDD391AEFC134B45F39D891CEACDB5A4FDC391B9EC133B42B39A797CAADAE5D4DDC4A1A9DC044B42D39D897CAABAA5A30DD381A9DC141B25D39D897CAADDD5B3ADB481BE2C043B45F39D891CEACDE5B3BDD391AEAC132B52C38DB96BFADD15B4FDC4A1C9FC141B45F38AA96BDADD15B4FDC4A1C99A28C999BA6C9B8CC2FDBF57449D95D5E" , "UQA-AV": "64E98B22E936249008DE38CFDB67378C50DABF17DC7011D60EA939CFDB1436FA50D8BE10DD7410A508D939BADB1437F857ABBF11DD7011A509A839BDDB60378751AFBE64DA7211D608AB38CADB6637F851AFB860DD0F10A408AB39CFDD1637F851AFBE17DC0710A10FA938B8DB6437F851AFB860DD0011A209D839B8DB67368B50ACBF11DC0F11D608AB3FCDDB1437F850DDBF13DC0F11D608AB3FCB64E98A5121F675503DED0DFA2692537E" , "UTDI": "E0207F6B4BAB4E2389E8BE2BC266127ED4134B5E7EED7B658F9FBF2BC2151308D4114A597FE97A1689EFBF5EC215120AD3624B587FED7B16889EBF59C2611275D5664A2D78EF7B65899DBE2EC267120AD5664C297F927A17899DBF2BC417120AD5664A5E7E9F7A1788E2BF2BC215140ED4164A597F9E7B1289EEBE58C316137FD5194A2D7EED7D67899DBF2BC367137DD5194A2D7EED7D61E0207E18836B1FE3BCDB8B1E3F93768C" , "UPM": "47DA5D1064AFB6687D19DC8ED4A4682573E9692551E9832E7B6EDD8ED4D7695373EB682250ED825D7D1EDDFBD4D768517498692350E9835D7C6FDDFCD4A3682E729C685657EB832E7D6CDC8BD4A56851729C6E525096825C7D6CDD8ED2D56851729C6825519F822C7D6CDD8ED2D3692172E86925519E835D7C1FDC8DD5A2682E729C685657EB832E7D6CDCFCD5A0682E729C685657ED47DA5C63AC6FE7A8482AE9BB29510CD7" , "UNR1V": "6095A86E4AB748B21BCA7057E244604254A69C5B7FF17DF41DBD7157E237613454A49D5C7EF57C871BCD7122E237603653D79C5D7EF17D871ABC7125E243604955D39D2879F37DF41BBF7052E245603655D39B2C7E8E7C861BBF7157E435603655D39D5B7EF27D801DC87127E237603653D79C587F857C871BC87124E344613554A69D577FF17DF41DBD7157E237614454A49D577FF17DF41DBB6095A91D827719722EF945621FB104B0" , "VAISALA": "05A98395A64356EAC654A12F830C9513319AB7A0930563ACC023A02F837F94653198B6A7920162DFC653A05A837F956736EBB7A6920563DFC722A05D830B951830EFB6D3950763ACC621A12A830D956730EFB0D7927A62DEC621A02F857D956730EFB6A3927262D3C654A158827A941030EFB6D3950162DCC655A15C83089514319CB7D0927063D3C621A02F857D956730EFB7A1927263D3C621A02F857B05A982E66E83072AF367941A7EF9F1E1" , "FR-FP": "A19197A3164BC7AEFEF4E829B7A7BAF695A2A396230DF2E8F883E929B7D4BB8095A0A2912209F39BFEF3E95CB7D4BA8292D3A390220DF29BFF82E95BB7A0BAFD94D7A2E5250FF2E8FE81E82CB7A6BA8294D7A4E12272F39AFE81E929B1D6BA8294D7A3952379F5EAFFF1E95FB7D4BA8292D3A3952379F39BFEF6E95AB6A7BB8195A2A29A230DF2E8F883E929B7D4BBF095A0A29A230DF2E8F885A19196D0DE8B966ECBC7DD1C4A52DE04" , "VK-FP": "B98FE2C6093D6ABE17AD3E23552044E88DBCD6F33C7B5FF811DA3F235553459E8DBED7F43D7F5E8B17AA3F565553449C8ACDD6F53D7B5F8B16DB3F51552744E38CC9D7803A795FF817D83E265521449C8CC9D1843D045E8A17D83F235351449C8CC9D7F03D7F58FA16A83F555553449C8ACDD6F03C0F5E8B17AF3F505420459F8DBCD7FF3C7B5FF811DA3F23555345EE8DBED7FF3C7B5FF811DCB98FE3B5C1FD3B7F229E0B16A8D5201B" , "VALMT-FH": "60965D1CC6872F3B2244EBEE9FC5F0F354A56929F3C11A7D2433EAEE9FB6F18554A7682EF2C51B0E2243EA9B9FB6F08753D4692FF2C11A0E2332EA9C9FC2F0F855D0685AF5C31A7D2231EBEB9FC4F08755D06E5EF2BE1B0F2231EAEE99B4F08755D0682AF2B61B782333EA9C98B4F1F754AE685AF3C11C792341EA9A9EC5F0F055A36929F2C21B08224EEAEE9FB6F68555D0685AF2B31B0A224EEAEE9FB6F68360965C6F0E477EFA1777DEDB62309400" , "VSS1R": "C089CC1AF5B31B30C9B4C9ED9B27B493F4BAF82FC0F52E76CFC3C8ED9B54B5E5F4B8F928C1F12F05C9B3C8989B54B4E7F3CBF829C1F52E05C8C2C89F9B20B498F5CFF95CC6F72E76C9C1C9E89B26B4E7F5CFFF58C18A2F04C9C1C8ED9D56B4E7F5CFF92CC0802E03CFB6C8999B54B4E7F3CBF82CC0812F05C9B6C89E9A27B5E4F4BAF923C0F52E76CFC3C8ED9B54B595F4B8F923C0F52E76CFC5C089CD693D734AF1FC87FCD866D2D060" , "VLS": "98CD99510417E16EED12773BBA5A28E8ACFEAD643151D428EB65763BBA29299EACFCAC633055D55BED15764EBA29289CAB8FAD623051D45BEC647649BA5D28E3AD8BAC173753D428ED67773EBA5B289CAD8BAA13302ED55AED67763BBC2B289CAD8BAC673054D45DED67763BBC2D29ECADFFAD643126D45BEC147738BB5C28E3AD8BAC173753D428ED677749BB5E28E3AD8BAC17375598CD9822CCD7B0AFD821420E47AF4C1B" , "PMJ": "B923296373108BFBD0C08874477BE6C58D101D564656BEBDD6B789744708E7B38D121C514752BFCED0C789014708E6B18A611D504756BECED1B68906477CE6CE8C651C254054BEBDD0B58871477AE6B18C651A214729BFCFD0B58974410AE6B18C651C534754BFBAD0B58974410CE7C18C111D564621BECED1C68877467DE6CE8C651C254054BEBDD0B58806467FE6CE8C651C254052B9232810BBD0DA3AE5F3BD41BA8E8236" , "VAN-BB": "88DA2B28D84D1A2D272D36E2E618E636BCE91F1DED0B2F6B215A37E2E66BE740BCEB1E1AEC0F2E18272A3797E66BE642BB981F1BEC0B2F18265B3790E61FE63DBD9C1E6EEB092F6B275836E7E619E642BD9C186AEC742E19275837E2E069E642BD9C1E1EEC7C2E68205A3696E71FE642BD9C186AEC7B2F1F262B3795E618E731BC9F1F1BED742F6B275831E0E66BE642BCEE1F19ED742F6B275831E688DA2A5B108D4BEC121E03D71BED82C5" , "G2X-GY": "804BFAE59C2BEC03B4208EE21B9EF49EB478CED0A96DD945B2578FE21BEDF5E8B47ACFD7A869D836B4278F971BEDF4EAB309CED6A86DD936B5568F901B99F495B50DCFA3AF6FD945B4558EE71B9FF4EAB50DC9A7A812D837B4558FE21DEFF4EAB50DCED2AF19D93BB3578E931B92F4EAB50DC9A7A81DD931B5268F951B9EF599B40ECED6A912D945B45589E01BEDF4EAB47FCED4A912D945B45589E6804BFB9654EBBDC28113BBD7E66B906D" , "GDX-IM": "ADA9C42BDDA660383F7E94D3C327CD78999AF01EE8E0557E390995D3C354CC0E9998F119E9E4540D3F7995A6C354CD0C9EEBF018E9E0550D3E0895A1C320CD7398EFF16DEEE2557E3F0B94D6C326CD0C98EFF769E99F540C3F0B95D3C556CD0C98EFF01CE9925500380994ACC256CD0C98EFF769E990550A3E7895A4C327CC7F99ECF018E89F557E3F0B93D1C354CD0C999DF01AE89F557E3F0B93D7ADA9C558156631F90A4DA1E63ED2A98B" , "GMVM-GY": "31204B55AAD0A9F582F86707946847A705137F609F969CB3848F6607941B46D105117E679E929DC082FF6672941B47D302627F669E969CC0838E6675946F47AC04667E1399949CB3828D6702946947D3046678179EE99DC1828D6607921947D304667F629E949CC3838F6105956A47AC04667E1399929DC382F96774946C47A005157F109EE39CCC828D6607921947D304667F619EE19CCC828D6607921F31204A266210F834B7CB5232699D2354" , "ESP0-GY": "C24055C59A6286E17358AE35ACD4D758F67361F0AF24B3A7752FAF35ACA7D62EF67160F7AE20B2D4735FAF40ACA7D72CF10261F6AE24B3D4722EAF47ACD3D753F7066083A926B3A7732DAE30ACD5D72CF7066687AE5BB2D5732DAF35AAA5D72CF70661F0AF51B3D1755BA837ADD6D753F7066083A920B2D77359AE46ACD0D75FF6756180AE51B3D8732DAF35AAA5D72CF70661F1AE53B3D8732DAF35AAA3C24054B652A2D723466B9B005121B3A8" , "VDXX-GY": "2AC24095B555DE719F371E23F8CCE93B1EF174A08013EB3799401F23F8BFE84D1EF375A78117EA449F301F56F8BFE94F198074A68113EB449E411F51F8CBE9301F8475D38611EB379F421E26F8CDE94F1F8473D7816CEA459F421F23FEBDE94F1F8475A38161EB499F3C1821F9CEE9301F8475D38617EA479F361E50F8C8E93C1EF774D08166EB489F421F23FEBDE94F1F8474A18164EB489F421F23FEBB2AC241E67D958FB3AA042B1605398DCB" , "VECP-NA": "C68E336A499107E6BF53E924CB721E78F2BD075F7CD732A0B924E824CB011F0EF2BF06587DD333D3BF54E851CB011E0CF5CC07597DD732D3BE25E856CB751E73F3C8062C7AD532A0BF26E921CB731E0CF3C800287DA833D2BF26E824CD031E0CF3C8065C7DA433D5BF50EF26CA021F7BF3C8062C7AD333D0BF52E957CB761E7FF2BB072F7DA232DFBF26E824CD031E0CF3C8075E7DA032DFBF26E824CD05C68E3219815156248A60DC1136877A88" , "VX5E-GY": "0823BD9DB6A84EDAF4CAC2F847B367173C1089A883EE7B9CF2BDC3F847C066613C1288AF82EA7AEFF4CDC38D47C067633B6189AE82EE7BEFF5BCC38A47B4671C3D6588DB85EC7B9CF4BFC2FD47B267633D658EDF82917AEEF4BFC3F841C267633D6588AB83907DEFF5CCC4FA46B1671C3D6588DB85EA7AECF4CBC28B47B767103C1689D8829B7BE3F4BFC3F841C267633D6589A982997BE3F4BFC3F841C40823BCEE7E681F18C1F9F7CDBA4603E7" , "VGEA-GY": "F63B3B135323EDAAE9BC29C8F05E700BC2080F266665D8ECEFCB28C8F02D717DC20A0E216761D99FE9BB28BDF02D707FC5790F206765D89FE8CA28BAF0597000C37D0E556067D8ECE9C929CDF05F707FC37D0851671AD99EE9C928C8F62F707FC37D0E256714D99FE8BE2FCAF15C7000C37D0E556061D99CE9BD29BBF05A700CC20E0F566710D893E9C928C8F62F707FC37D0F276712D893E9C928C8F629F63B3A609BE3BC68DC8F1CFD0DAB14FB" , "VETY-NA": "A8D5172EB75F7C3DAABA82B63625A5039CE6231B8219497BACCD83B63656A4759CE4221C831D4808AABD83C33656A5779B97231D83194908ABCC83C43622A5089D932268841B497BAACF82B33624A5779D93246C83664809AACF83B63054A5779D932218836A4909AAB084B43755A4009D932268841D480BAABB82C53621A5049CE0236B836C4904AACF83B63054A5779D93231A836E4904AACF83B63052A8D5165D7F9F2DFF9F89B783CBD0C1F3" , "VERX-GY": "CD79A29C1078FBDCB51402B7CACB66EAF94A96A9253ECE9AB36303B7CAB8679CF94897AE243ACFE9B51303C2CAB8669EFE3B96AF243ECEE9B46203C5CACC66E1F83F97DA233CCE9AB56102B2CACA669EF83F91DE2441CFE8B56103B7CCBA669EF83F97AA244DCEEEB51F04B5CBC966E1F83F97DA233ACFEAB51502C4CACF66EDF94C96D9244BCEE5B56103B7CCBA669EF83F96A82449CEE5B56103B7CCBCCD79A3EFD8B8AA1E80273782373E021A" , "VERX-NA": "27DE5CBE10C817541EB555AA4506EBFB13ED688B258E221218C254AA4575EA8D13EF698C248A23611EB254DF4575EB8F149C688D248E22611FC354D84501EBF0129869F8238C22121EC055AF4507EB8F12986FFC24F123601EC054AA4377EB8F1298698824FD22661EBE53A84476EAF8129869F8238A23621EB455D94502EBFC13EB68FB24FB226D1EC054AA4377EB8F1298688A24F9226D1EC054AA437127DE5DCDD80846962B86609FB8F38F0B" , "VUKE-GY": "0AD3B8857A717AD6C94346D0ABF923D03EE08CB04F374F90CF3447D0AB8A22A63EE28DB74E334EE3C94447A5AB8A23A439918CB64E374FE3C83547A2ABFE23DB3F958DC349354F90C93646D5ABF823A43F958BC74E484EE2C93647D0AD8823A43F958DB34F444E94C84540D2AAFB23DB3F958DC349334EE0C94246A3ABFD23D73EE68CC04E424FEFC93647D0AD8823A43F958CB14E404FEFC93647D0AD8E0AD3B9F6B2B12B14FC7073E5560C4720" , "VMID-GY": "E181CBC0EA7B89A6BD373345BC1BCC63D5B2FFF5DF3DBCE0BB403245BC68CD15D5B0FEF2DE39BD93BD303230BC68CC17D2C3FFF3DE3DBC93BC413237BC1CCC68D4C7FE86D93FBCE0BD423340BC1ACC17D4C7F882DE42BD92BD423245BA6ACC17D4C7FEF6DE3FBD9FBC303547BD19CC68D4C7FE86D939BD90BD363336BC1FCC64D5B4FF85DE48BC9FBD423245BA6ACC17D4C7FFF4DE4ABC9FBD423245BA6CE181CAB322BBD8658804067041EEA892" , "VHYL-NA": "A9FB65BF2A7E890B2112F70EB6FE01479DC8518A1F38BC4D2765F60EB68D00319DCA508D1E3CBD3E2115F67BB68D01339AB9518C1E38BC3E2064F67CB6F9014C9CBD50F9193ABC4D2167F70BB6FF01339CBD56FD1E47BD3F2167F60EB08F01339CBD50891E46BC322062F10CB78E00449CBD50F9193CBD3D2113F77DB6FA01409DCE51FA1E4DBC322167F60EB08F01339CBD518B1E4FBC322167F60EB089A9FB64CCE2BED8C81421C23B4B0B65B6" , "VGWD-GY": "75179720FE658D4C299E5B9194C46DB34124A315CB23B80A2FE95A9194B76CC54126A212CA27B97929995AE494B76DC74655A313CA23B87928E85AE394C36DB84051A266CD21B80A29EB5B9494C56DC74051A462CA5CB97829EB5A9192B56DC74051A216CA52B87B28995D9395C66DB84051A266CD27B97A299F5BE294C06DB44122A365CA56B87529EB5A9192B56DC74051A314CA54B87529EB5A9192B37517965336A5DC8F1CAD6EA469310942" , "VWRL-NA": "E8A084CCA9B16D8BFB94DBB5C89E5F82DC93B0F99CF758CDFDE3DAB5C8ED5EF4DC91B1FE9DF359BEFB93DAC0C8ED5FF6DBE2B0FF9DF758BEFAE2DAC7C8995F89DDE6B18A9AF558CDFBE1DBB0C89F5FF6DDE6B78E9D8859BFFBE1DAB5CEEF5FF6DDE6B1FA9C8658B9FAE4DDB7C9EE5E81DDE6B18A9AF359BDFB95DBC6C89A5F85DC95B0899D8258B2FBE1DAB5CEEF5FF6DDE6B0F89D8058B2FBE1DAB5CEE9E8A085BF61713C48CEA7EE80356B3B73" , "VGWL-GY": "BED62123E5DE67FFB938156D92857B6E8AE51516D09852B9BF4F146D92F67A188AE71411D19C53CAB93F141892F67B1A8D941510D19852CAB84E141F92827B658B901465D69A52B9B94D156892847B1A8B901261D1E753CBB94D146D94F47B1A8B901415D1E952C8B848136F93877B658B901465D69C53C9B939151E92817B698AE31566D1ED52C6B94D146D94F47B1A8B901517D1EF52C6B94D146D94F2BED620502D1E363C8C0B20586F701F9F" , "VWCE-GY": "4339278BA04A2A655BB3F1E98A53AD63770A13BE950C1F235DC4F0E98A20AC15770812B994081E505BB4F09C8A20AD17707B13B8940C1F505AC5F09B8A54AD68767F12CD930E1F235BC6F1EC8A52AD17767F14C994731E515BC6F0E98C22AD17767F12BD957D1E565AB5F7EB8B51AD68767F12CD93081E535BB2F19A8A57AD64770C13CE94791F5C5BC6F0E98C22AD17767F13BF947B1F5C5BC6F0E98C24433926F8688A7BA66E80C4DC77A6C992" , "VAPX-NA": "DAA86D66A9B5B0E88BEDE88C284585F0EE9B59539CF385AE8D9AE98C28368486EE9958549DF784DD8BEAE9F928368584E9EA59559DF385DD8A9BE9FE284285FBEFEE58209AF185AE8B98E88928448584EFEE5E249D8C84DC8B98E98C2E348584EFEE58509D8485D88BE6EE8E293584F3EFEE58209AF784DE8BECE8FF284185F7EE9D59239D8685D18B98E98C2E348584EFEE59529D8485D18B98E98C2E32DAA86C156175E12BBEDEDDB9D5B0E101" , "VEUR-NA": "77D47E35A74B10FB4FB21D894F64B2D243E74A00920D25BD49C51C894F17B3A443E54B07930924CE4FB51CFC4F17B2A644964A06930D25CE4EC41CFB4F63B2D942924B73940F25BD4FC71D8C4F65B2A642924D77937224CF4FC71C894915B2A642924B03937E25CE4FB31B8B4E14B3D142924B73940924CD4FB31DFA4F60B2D543E14A70937825C24FC71C894915B2A642924A01937A25C24FC71C89491377D47F466F8B41387A8128BCB291D623" , "VGEU-GY": "25F8EAE7A242B06FE05BA8A5A1AF227C11CBDED297048529E62CA9A5A1DC230A11C9DFD59600845AE05CA9D0A1DC220816BADED49604855AE12DA9D7A1A8227710BEDFA191068529E02EA8A0A1AE220810BED9A5967B845BE02EA9A5A7DE220810BEDFD19675845AE05DAEA7A0AD227710BEDFA191008459E05AA8D6A1AB227B11CDDEA296718556E02EA9A5A7DE220810BEDED396738556E02EA9A5A7D825F8EB946A82E1ABD5689D905C5A468A" , "VEVE-NA": "82EBD38FF886A01A831F13963B9E1FDBB6D8E7BACDC0955C856812963BED1EADB6DAE6BDCCC4942F831812E33BED1FAFB1A9E7BCCCC0952F826912E43B991FD0B7ADE6C9CBC2955C836A13933B9F1FAFB7ADE0CDCCBF942E836A12963DEF1FAFB7ADE6B9CCB3952C821915943AEE1ED8B7ADE6C9CBC4942C831E13E53B9A1FDCB6DEE7CACCB59523836A12963DEF1FAFB7ADE7BBCCB79523836A12963DE982EBD2FC3046F1DEB62C26A3C66B7B2D" , "VGVE-GY": "3E80A560EAF5A3A4028CD916F8B245500AB39155DFB396E204FBD816F8C144260AB19052DEB79791028BD863F8C145240DC29153DEB3969103FAD864F8B5455B0BC69026D9B196E202F9D913F8B345240BC69622DECC979002F9D816FEC345240BC69056DEC29692038ADF14F9B0455B0BC69026D9B79792028DD965F8B645570AB59125DEC6969D02F9D816FEC345240BC69154DEC4969D02F9D816FEC53E80A4132235F26037BFEC23054721A6" , "VFEM-NA": "A03015426CAC48C612CCC5E92918F67B9403217759EA7D8014BBC4E9296BF70D9401207058EE7CF312CBC49C296BF60F9372217158EA7DF313BAC49B291FF670957620045FE87D8012B9C5EC2919F60F9576260058957CF212B9C4E92F69F60F95762074589A7CF313BBC3EB2868F778957620045FEE7CF012CDC59A291CF67C94052107589F7DFF12B9C4E92F69F60F95762176589D7DFF12B9C4E92F6FA0301431A46C190227FFF0DCD4ED928D" , "VJPN-GY": "011EA77568E5AE60BC29FB79EC2600FE352D93405DA39B26BA5EFA79EC550188352F92475CA79A55BC2EFA0CEC55008A325C93465CA39B55BD5FFA0BEC2100F5345892335BA19B26BC5CFB7CEC27008A345894375CDC9A54BC5CFA79EA57008A345892435CA49B50BD5FFD7BED2400F5345892335BA79A56BC28FB0AEC2200F9352B93305CD69B59BC5CFA79EA57008A345893415CD49B59BC5CFA79EA51011EA606A025FFA4891ACE4C11D36408" , "VJPN-NA": "4E5F6C70CCE17CCB26F2EC5BC3AE68677A6C5845F9A7498D2085ED5BC3DD69117A6E5942F8A348FE26F5ED2EC3DD68137D1D5843F8A749FE2784ED29C3A9686C7B195936FFA5498D2687EC5EC3AF68137B195F32F8D848FF2687ED5BC5DF68137B195946F8A049FB2784EA59C2DE69647B195936FFA348FD26F3EC28C3AA68607A6A5835F8D249F22687ED5BC5DF68137B195844F8D049F22687ED5BC5D94E5F6D0304212D0F13C1D96E3E5B0C91" , "VNRA-GY": "8A9FD449F7E40FAB85153281FC18A2C4BEACE07CC2A23AED83623381FC6BA3B2BEAEE17BC3A63B9E851233F4FC6BA2B0B9DDE07AC3A23A9E846333F3FC1FA2CFBFD9E10FC4A03AED85603284FC19A2B0BFD9E70BC3DD3B9F85603381FA69A2B0BFD9E17FC3A13A9984173483FD1AA2CFBFD9E10FC4A63B9D851432F2FC1CA2C3BEAAE00CC3D73A9285603381FA69A2B0BFD9E07DC3D53A9285603381FA6F8A9FD53A3F245E6FB02607B401EDC632" , "VNRT-NA": "4A0C93B50045D15CCBE602C6596446717E3FA7803503E41ACD9103C6591747077E3DA6873407E569CBE103B359174605794EA7863403E469CA9003B45963467A7F4AA6F33301E41ACB9302C3596546057F4AA0F7347CE568CB9303C65F1546057F4AA6833400E46ECBE104C4581447727F4AA6F33307E56ACBE702B5596046767E39A7F03476E465CB9303C65F1546057F4AA7813474E465CB9303C65F134A0C92C6C8858098FED537F3A4912287" , "VUSA-NA": "37940AB65F099CC4E461D1B768D0AE0403A73E836A4FA982E216D0B768A3AF7203A53F846B4BA8F1E466D0C268A3AE7004D63E856B4FA9F1E517D0C568D7AE0F02D23FF06C4DA982E414D1B268D1AE7002D239F46B30A8F0E414D0B76EA1AE7002D23F806A3CA9F7E563D7B569A0AF0702D23FF06C4BA8F2E460D1C468D4AE0303A13EF36B3AA9FDE414D0B76EA1AE7002D23E826B38A9FDE414D0B76EA737940BC597C9CD00D152E4829525CAF2" , "VUAA-GY": "8F75E955628DD8A99BBF73741AED1327BB46DD6057CBEDEF9DC872741A9E1251BB44DC6756CFEC9C9BB872011A9E1353BC37DD6656CBED9C9AC972061AEA132CBA33DC1351C9EDEF9BCA73711AEC1353BA33DA1756B4EC9D9BCA72741C9C1353BA33DC6357B8EC989ABD75761BEF132CBA33DC1351CFEC9F9BBE73071AE91320BB40DD1056BEED909BCA72741C9C1353BA33DD6156BCED909BCA72741C9A8F75E826AA4D896CAE8C4641E71877D0" , "VUCP-NA": "A51C86044AC669096412453E2D4A4E84912FB2317F805C4F6265443E2D394FF2912DB3367E845D3C6415444B2D394EF0965EB2377E805C3C6564444C2D4D4E8F905AB34279825C4F6467453B2D4B4EF0905AB5467EFF5D3D6467443E2B3B4EF0905AB3327FF35D3A6411433C2C3A4F87905AB34279845D3F6413454D2D4E4E839129B2417EF55C306467443E2B3B4EF0905AB2307EF75C306467443E2B3DA51C8777820638CC5121700BD0BF2A73" , "VEMT-NA": "5D5287DE6B8B32FB125CC333D4C675DC6961B3EB5ECD07BD142BC233D4B574AA6963B2EC5FC906CE125BC246D4B575A86E10B3ED5FCD07CE132AC241D4C175D76814B29858CF07BD1229C336D4C775A86814B49C5FB206CF1229C233D2B775A86814B2E85FBE06BF125BC531D5B674DF6814B29858C906CD125DC340D4C275DB6967B39B5FB807C21229C233D2B775A86814B3EA5FBA07C21229C233D2B15D5286ADA34B633E276FF6062933112B" , "VUTY-NA": "B1BAB5AADF746990E1442B180C35CB358589819FEA325CD6E7332A180C46CA43858B8098EB365DA5E1432A6D0C46CB4182F88199EB325CA5E0322A6A0C32CB3E84FC80ECEC305CD6E1312B1D0C34CB4184FC86E8EB4D5DA4E1312A180A44CB4184FC809CEA415CA4E14E2D1A0D45CA3684FC80ECEC365DA6E1452B6B0C31CB32858F81EFEB475CA9E1312A180A44CB4184FC819EEB455CA9E1312A180A42B1BAB4D917B43855D4771E2DF1C0AFC2" , "VAR1-GY": "2EA3004F24C2C87D9AA1878C371924CB1A90347A1184FD3B9CD6868C376A25BD1A92357D1080FC489AA686F9376A24BF1DE1347C1084FD489BD786FE371E24C01BE535091786FD3B9AD48789371824BF1BE5330D10FBFC499AD4868C316824BF1BE5357910F3FD4F9CA3818E361B24C01BE535091780FC4B9AA087FF371D24CC1A96340A10F1FD449AD4868C316824BF1BE5347B10F3FD449AD4868C316E2EA3013CEC0299B8AF92B2B9CAEC403C" , "VASTN-NA": "772148AC79E3393874DCDE4F87F5040643127C994CA50C7E72ABDF4F8786057043107D9E4DA10D0D74DBDF3A8786047244637C9F4DA50C0D75AADF3D87F2040D42677DEA4AA70C7E74A9DE4A87F4047242677BEE4DDA0D0C74A9DF4F8184047242677D9A4DD20C0B74DBDE4C8084057143107DEA4CA50A7A75D9DF3B86F5040542147C994DA60D0B74D6DF4F8786027042677DEA4DD70D0974D6DF4F87860276772149DFB12368FD41EFEB7A7A0060F1" , "VEF1R": "C181142D35F661D6FFD42CB691D9026EF5B2201800B05490F9A32DB691AA0318F5B0211F01B455E3FFD32DC391AA021AF2C3201E01B054E3FEA22DC491DE0265F4C7216B06B25490FFA12CB391D8021AF4C7276F01CF55E2FFA12DB697A8021AF4C7211B01C355E0F9D62DC291AA021AF2C3201B00C455E3FFD62DC590D90319F5B2211400B05490F9A32DB691AA0368F5B0211400B05490F9A5C181155EFD363013CAE719836C2C6699" , "VIE": "5605B1A8206E383C8910C452D0CD7FD26236859D15280D7A8F67C552D0BE7EA46234849A142C0C098917C527D0BE7FA66547859B14280D098866C520D0CA7FD9634384EE132A0D7A8965C457D0CC7FA6634382EA14570C088965C552D6BC7FA66343849E14570C098965C552D6BA7ED66337859D155F0D098816C451D1CB7FD9634384EE132A0D7A8965C420D1C97FD9634384EE132C5605B0DBE8AE69F9BC23F1672D381B25" , "VVD-GY": "12F11BFD58BBAB400BB9993B1237FF2726C22FC86DFD9E060DCE983B1244FE5126C02ECF6CF99F750BBE984E1244FF5321B32FCE6CFD9E750ACF98491230FF2C27B72EBB6BFF9E060BCC993E1236FF5327B728BF6C829F740BCC983B1446FF5327B72ECB6D8D9F740CCE994A123BFF5327B728BF6C8D9E720ABF984C1237FE2026B42FCE6D829E060BCC9E391244FF5326C52FCC6D829E060BCC9E3F12F11A8E907BFA853E8AAC0EEFC29BD0" , "VEON-NA": "E9EBCF1D5E87EF209F375FCAF4E1F3B2DDD8FB286BC1DA6699405ECAF492F2C4DDDAFA2F6AC5DB159F305EBFF492F3C6DAA9FB2E6AC1DA159E415EB8F4E6F3B9DCADFA5B6DC3DA669F425FCFF4E0F3C6DCADFC5F6ABEDB149F425ECAF290F3C6DCADFA2B6AB2DB669E4159C8F591F2B1DCADFA5B6DC5DB169F365FB9F4E5F3B5DDDEFB586AB4DA199F425ECAF290F3C6DCADFB296AB6DA199F425ECAF296E9EBCE6E9647BEE6AA046AFF09149746" , "VBK-GY": "5FAD54BA560478F63A225868898E22C66B9E608F63424DB03C55596889FD23B06B9C618862464CC33A25591D89FD22B26CEF608962424DC33B54591A898922CD6AEB61FC65404DB03A57586D898F22B26AEB67F8623D4CC23A5759688FFF22B26AEB618C62364CB43D555819898222B26AEB67F862324DC43B24591F898E23C16BE86089633D4DB03A575F6A89FD22B26B99608B633D4DB03A575F6C5FAD55C99EC429300F116D5D747B4632" , "VERB-VI": "0EFC1A1B1BC70A7D9A1704D8ADB7A4D33ACF2E2E2E813F3B9C6005D8ADC4A5A53ACD2F292F853E489A1005ADADC4A4A73DBE2E282F813F489B6105AAADB0A4D83BBA2F5D28833F3B9A6204DDADB6A4A73BBA29592FFE3E499A6205D8ABC6A4A73BBA2F2D2FF23F4F9B1602DAADB4A5D83BBA2F5D28853E4B9A1604ABADB3A4D43AC92E5E2FF43F449A6205D8ABC6A4A73BBA2E2F2FF63F449A6205D8ABC00EFC1B68D3075BBBAF2431ED5042C027" , "VID-SM": "24FC1562A8367988B7ED4031A0DEECA810CF21579D704CCEB19A4131A0ADEDDE10CD20509C744DBDB7EA4144A0ADECDC17BE21519C704CBDB69B4143A0D9ECA311BA20249B724CCEB7984034A0DFECDC11BA26209C0F4DBCB7984131A6AFECDC11BA20549C0F4DBCB09A4144A1AFECDC11BA26209C004CBAB6EB4146A0DEEDAF10B921519D0F4CCEB7984733A0ADECDC10C821539D0F4CCEB798473524FC141160F6284E82DE75045D2B885C" , "WISV": "E2CD09AE300152CE873A9AEE7E761BB0D6FE3D9B05476788814D9BEE7E051AC6D6FC3C9C044366FB873D9B9B7E051BC4D18F3D9D044767FB864C9B9C7E711BBBD78B3CE803456788874F9AEB7E771BC4D78B3AEC043866FA874F9BEE78071BC4D78B3C99043867FD873F9BEE7E051DC0D6FB3C9C043467FF873C9A9D7F061AB1D7F43CE80547618A874F9BEE7F771AB3D7F43CE80547618CE2CD08DDF8C10308B209AFDB83837F44" , "VIK1V": "1E7CA9C687B5E9102843B74EB737F23D2A4F9DF3B2F3DC562E34B64EB744F34B2A4D9CF4B3F7DD252844B63BB744F2492D3E9DF5B3F3DC252935B63CB730F2362B3A9C80B4F1DC562836B74BB736F2492B3A9A84B38CDD242836B64EB146F2492B3A9CF0B38CDD522E41B63EB744F2492D3E9DF0B287DD252841B63DB637F34A2A4F9CFFB2F3DC562E34B64EB744F33B2A4D9CFFB2F3DC562E321E7CA8B54F75B8D61D70827B4AC296C9" , "1VV-GR2": "C23AC09C56503800E24F08599F4F868AF609F4A963160D46E43809599F3C87FCF60BF5AE62120C35E248092C9F3C86FEF178F4AF62160D35E339092B9F488681F77CF5DA65140D46E23A085C9F4E86FEF77CF3DE62690C34E23A0959993E86FEF77CF3AD63660D36E53808289F48808AF77CF5DA65120C36E24E082A9F4B868DF60FF4D962630D39E23A0959993E86FEF77CF4A862610D39E23A09599938C23AC1EF9E9069C6D77C3D6C62BAE27E" , "DGFP": "4AF529FBEB761F1E909D5955E0AF93157EC61DCEDE302A5896EA5855E0DC92637EC41CC9DF342B2B909A5820E0DC936179B71DC8DF302A2B91EB5827E0A8931E7FB31CBDD8322A5890E85950E0AE93617FB31AB9DF4F2B2A90E85855E6DE93617FB31DCFDF412B28909E5855E0DC95657EC31CC9DF432A2F909B5926E1DF92147FCC1CBDDE302C5A90E85855E1AE92167FCC1CBDDE302C5C4AF5288823B64ED8A5AE6C601D5AF7E1" , "3V64-GY": "4A2D3F7057A65CEBB7E9CB7B0D0ECD827E1E0B4562E069ADB19ECA7B0D7DCCF47E1C0A4263E468DEB7EECA0E0D7DCDF6796F0B4363E069DEB69FCA090D09CD897F6B0A3664E269ADB79CCB7E0D0FCDF67F6B0C32639F68DFB79CCA7B0B7FCDF67F6B0C4362906FDDB1EECD790C0CCD897F6B0A3664E468DDB7E8CB080D0ACD857E180B35639569D2B79CCA7B0B7FCDF67F6B0B44639769D2B79CCA7B0B794A2D3E039F660D2C82DAFE4EF0FBA977" , "VIS-SM": "E62814231E0DEDE82B0DABE10BB3F9A6D21B20162B4BD8AE2D7AAAE10BC0F8D0D21921112A4FD9DD2B0AAA940BC0F9D2D56A20102A4BD8DD2A7BAA930BB4F9ADD36E21652D49D8AE2B78ABE40BB2F9D2D36E27612A34D9DC2B78AAE10DC2F9D2D36E21152A34D8DB2C7AAA940AC2F9D2D36E27612A3BD8DA2A0BAA960BB3F8A1D26D20102B34D8AE2B78ACE30BC0F9D2D21C20122B34D8AE2B78ACE5E6281550D6CDBC2F1E3E9ED4F6469D53" , "EX": "5971AD2ADA5FB7FD6F511C0A916A5C916D42991FEF1982BB69261D0A91195DE76D409818EE1D83C86F561D7F91195CE56A339919EE1982C86E271D78916D5C9A6C37986CE91B82BB6F241C0F916B5CE56C379E68EE6683C96F241D0A971B5CE56C37991FEF6782BB6F241B0E90695C916D44981BEF6A83C86E271C7F91665CE56C379E6EEF1982BB6E561C7D91665CE56C379E685971AC59129FE63A5A62293F6C9F3864" , "VOE-AV": "6FA1C35269C146B6F8FE406CCBD2895B5B92F7675C8773F0FE89416CCBA1882D5B90F6605D837283F8F94119CBA1892F5CE3F7615D877383F988411ECBD589505AE7F6145A8573F0F88B4069CBD3892F5AE7F0105DF87282F88B416CCDA3892F5AE7F6645D877283FF89401BCBD1892F5AE7F0105DF77384F9F8411BCBD2885C5BE4F7615CF873F0F88B476ECBA1892F5B95F7635CF873F0F88B47686FA1C221A1011771CDCD75593627EDAE" , "VOW": "0A8426299A4D9CCF77B4F3DDA4BB8E773EB7121CAF0BA98971C3F2DDA4C88F013EB5131BAE0FA8FA77B3F2A8A4C88E0339C6121AAE0BA9FA76C2F2AFA4BC8E7C3FC2136FA909A98977C1F3D8A4BA8E033FC2156BAE74A8FB77C1F2DDA2CA8E033FC2131FAE0BA9F877C1F2DDA2CC8F733FB6121CAF7CA9FA76B2F3DEA5BD8E7C3FC2136FA909A98977C1F3AFA5BF8E7C3FC2136FA90F0A84275A528DCD084287C6E8594EEA82" , "VOW3": "A082A3013496B0DC0D5B95E58206C77F94B1973401D0859A0B2C94E58275C60994B3963300D484E90D5C94908275C70B93C0973200D085E90C2D94978201C77495C4964707D2859A0D2E95E08207C70B95C4904300AF84E80D2E94E58477C70B95C4963700D085EB0B5B94E58275C10F94B4963300A385ED0D5D95968376C67E95BB964701D083980D2E94E58307C67C95BB964701D0839EA082A272FC56E11B3868A0D07FF3A38A" , "VTA-NA": "BB63C98930CCFB31550CD3C98BE1A87B8F50FDBC058ACE77537BD2C98B92A90D8F52FCBB048ECF04550BD2BC8B92A80F8821FDBA048ACE04547AD2BB8BE6A8708E25FCCF0388CE775579D3CC8BE0A80F8E25FACB04F5CF055579D2C98D90A80F8E25FCBF05F8CF00527BD3CA8AE5A80F8E25FACB04FACE03540AD2BE8BE1A97C8F26FDBA05F5CE775579D4CB8B92A80F8F57FDB805F5CE775579D4CDBB63C8FAF80CAAF6603FE6FC7614CC8E" , "VOS": "78595B7B6AE3D1B416F053B04CFBC65A4C6A6F4E5FA5E4F2108752B04C88C72C4C686E495EA1E58116F752C54C88C62E4B1B6F485EA5E481178652C24CFCC6514D1F6E3D59A7E4F2168553B54CFAC62E4D1F68395EDAE580168552B04A8AC62E4D1F6E4D5EA5E487168552B04A8CC75E4D6B6F4E5FD2E48117F653B34DFDC6514D1F6E3D59A7E4F2168553C24DFFC6514D1F6E3D59A178595A08A223807323C36685B10EA2AF" , "VRAP-FP": "0960097F13D137972F6773CC389ADD263D533D4A269702D1291072CC38E9DC503D513C4D279303A22F6072B938E9DD523A223D4C279702A22E1172BE389DDD2D3C263C39209502D12F1273C9389BDD523C263A3D27E803A32F1272CC3EEBDD523C263C4926E303A62F6475CE3999DD243C263C39209303A12F6673BF389EDD213D553D3A27E202AE2F1272CC3EEBDD523C263D4B27E002AE2F1272CC3EED0960080CDB1166501A5446F9C56FB9D3" , "GDXJ-IM": "33ECB16C425DBD5CA1BCDB5613A0FEF707DF8559771B881AA7CBDA5613D3FF8107DD845E761F8969A1BBDA2313D3FE8300AE855F761B8869A0CADA2413A7FEFC06AA842A7119881AA1C9DB5313A1FE8306AA822E76648968A1C9DA5615D1FE8306AA855B76698864A0CEDD5412ACFF8106AA842A711F896AA1BDDB2513A4FEF007D98529766E8865A1C9DA5615D1FE8306AA8558766C8865A1C9DA5615D733ECB01F8A9DEC94948FEE63EE559A0D" , "WCH": "D0E97611DEF8F5C62681585D7A95B939E4DA4224EBBEC08020F6595D7AE6B84FE4D84323EABAC1F3268659287AE6B94DE3AB4222EABEC0F327F7592F7A92B932E5AF4357EDBCC08026F458587A94B94DE5AF4553EAC1C1F226F4595D7CE4B94DE5AF4326EACBC1FE26F4595D7CE2B83DE5DB4224EBC9C0F32787585E7B93B932E5AF4357EDBCC08026F4582F7B91B932E5AF4357EDBAD0E977621638A40E13B26D688760DDC3" , "WAC-GY": "4F0A4E1B26AAFC6AFAFA5AF668C5C1837B397A2E13ECC92CFC8D5BF668B6C0F57B3B7B2912E8C85FFAFD5B8368B6C1F77C487A2812ECC95FFB8C5B8468C2C1887A4C7B5D15EEC92CFA8F5AF368C4C1F77A4C7D591293C85EFA8F5BF66EB4C1F77A4C7B2C129BC859FD8D5A8768C9C1F77A4C7D59129CC958FBFC5B8168C5C0847B4F7A281393C92CFA8F5DF468B6C1F77B3E7A2A1393C92CFA8F5DF24F0A4F68EE6AADA2CFC96FC39530A579" , "WXBF": "2F63C868C9946B7B048A0EAAC08CF3D51B50FC5DFCD25E3D02FD0FAAC0FFF2A31B52FD5AFDD65F4E048D0FDFC0FFF3A11C21FC5BFDD25E4E05FC0FD8C08BF3DE1A25FD2EFAD05E3D04FF0EAFC08DF3A11A25FB2AFDAD5F4F04FF0FAAC6FDF3A11A25FD5FFCAC5F49058F0FAAC0FFF5A51B55FD5AFDA15E4A048C0ED9C1FCF2D41A5AFD2EFCD2583F04FF0FAAC18DF2D61A5AFD2EFCD258392F63C91B01543AB331B93B9F3D79972F" , "METRAB": "875C55C18EF242E86C3A6B5DB755D38DB36F61F4BBB477AE6A4D6A5DB726D2FBB36D60F3BAB076DD6C3D6A28B726D3F9B41E61F2BAB477DD6D4C6A2FB752D386B21A6087BDB677AE6C4F6B58B754D3F9B21A6683BACB76DC6C4F6A5DB124D3F9B21A6185BAC777DC6C3B6B2AB652D3F9B21A6683BAC477DA6D3C6A2AB755D28AB31961F2BBCB77AE6C4F6C5FB726D3F9B36861F0BBCB77AE6C4F6C59875C54B24632132059095E684AA0B777" , "WCMK-GY": "81EF2E0FFEC221B1ACBFDE09551BA07AB5DC1A3ACB8414F7AAC8DF095568A10CB5DE1B3DCA801584ACB8DF7C5568A00EB2AD1A3CCA841484ADC9DF7B551CA071B4A91B49CD8614F7ACCADE0C551AA00EB4A91D4DCAFB1585ACCADF09536AA00EB4A91B38CAF115F5ADCED80B5419A071B4A91B49CD801587ACBEDE7A551FA07DB5DA1A4ACAF11488ACCADF09536AA00EB4A91A3BCAF31488ACCADF09536C81EF2F7C36027079998CEB3CA8EEC480" , "MFFP": "DB34C11985EAE81CCDE3B09616A59A75EF07F52CB0ACDD5ACB94B19616D69B03EF05F42BB1A8DC29CDE4B1E316D69A01E876F52AB1ACDD29CC95B1E416A29A7EEE72F45FB6AEDD5ACD96B09316A49A01EE72F25BB1D3DC28CD96B19610D49A01EE72F55DB1DCDC2ACDE0B19616D69C05EF02F42BB1DFDD2DCDE5B0E517D59B74EE0DF45FB0ACDB58CD96B19617A49B76EE0DF45FB0ACDB5EDB34C06A4D2AB9D4F8D085A3EB50FE8F" , "WHA-NA": "6543135244F7509B8451BEC7345209605170276771B165DD8226BFC7342108165172266070B564AE8456BFB2342109145601276170B165AE8527BFB53455096B5005261477B365DD8424BEC2345309145005201070CE64AF8424BFC7322309145005266570CF64AA8326BEC4355609145005201070C165A98557BFB0345208675106276171CE65DD8424B9C5342109145177276371CE65DD8424B9C3654312218C370153B1628BF2C9A76D9A" , "WEG1-GY": "855EAF303269181984ED2886615D780BB16D9B05072F2D5F829A2986612E797DB16F9A02062B2C2C84EA29F3612E787FB61C9B03062F2D2C859B29F4615A7800B0189A76012D2D5F84982883615C787FB0189C7206502C2D84982986672C787FB0189A07065C2C2E82EF2E84605F7800B0189A76012B2C2F84EC28F56159780CB16B9B75065A2D2084982986672C787FB0189B0406582D2084982986672A855EAE43FAA949D1B1DE1DB39CA81CF1" , "WIENERBERGER": "B67410F5D611B5A329E6D2631CB8B1C6824724C0E35780E52F91D3631CCBB0B0824525C7E253819629E1D3161CCBB1B2853624C6E25780962890D3111CBFB1CD833225B3E55580E52993D2661CB9B1B2833223B7E22881972993D3631AC9B1B2833225C2E22881962890D2101CBFB0C6824125C7E226819629E7D3631CCBB7B6824225C7E224809229E0D2101DC8B0C7834D25B3E35786E72993D3631DB9B0C5834D25B3E35786E1B67411861ED1E46A1CD5E756E14DD53D" , "WGF1G": "04EE66D64F78D7A7FD48F9FF46222B9B30DD52E37A3EE2E1FB3FF8FF46512AED30DF53E47B3AE392FD4FF88A46512BEF37AC52E57B3EE292FC3EF88D46252B9031A853907C3CE2E1FD3DF9FA46232BEF31A855947B41E393FD3DF8FF40532BEF31A853E17B4FE391FB4AF98E46512BEF37AC52E07A4AE392FD4AF88C47222AEC30DD53EF7A3EE2E1FB3FF8FF46512A9D30DF53EF7A3EE2E1FB3904EE67A587B8866EC87BCCCABBD74F60" , "WDI": "91CA626A8CE486EFF503DEFE8DA994EEA5F9565FB9A2B3A9F374DFFE8DDA9598A5FB5758B8A6B2DAF504DF8B8DDA949AA2885659B8A2B3DAF475DF8C8DAE94E5A48C572CBFA0B3A9F576DEFB8DA8949AA48C5128B8DDB2DBF576DFFE8BD8949AA48C575DB8D0B2D6F576DFFE8BDE95EAA4F8565FB9D5B3DAF405DEFD8CAF94E5A48C572CBFA0B3A9F576DE8C8CAD94E5A48C572CBFA691CA63194424D726C030EBCB705CF015" , "3USL-IM": "141149B6A45DC796F7FF9552161D114320227D83911BF2D0F1889452166E103520207C84901FF3A3F7F89427166E113727537D85901BF2A3F6899420161A114821577CF09719F2D0F78A9557161C113721577AF49064F3A2F78A9452106C113721577A859168F2A5F68F93501711103521577CF0971FF3A0F7FE95211619114420247DF3906EF2AFF78A9452106C113721577D82906CF2AFF78A9452106A141148C56C9D965FC2CCA067EBE875B8" , "WTAI-IM": "558D822F504EF929F7F6458FC4C4593161BEB61A6508CC6FF181448FC4B7584761BCB71D640CCD1CF7F144FAC4B7594566CFB61C6408CC1CF68044FDC4C3593A60CBB769630ACC6FF783458AC4C5594560CBB16D6477CD1DF783448FC2B5594560CBB718657ACD18F6FC438DC5C8584760CBB769630CCD1FF7F745FCC4C0593661B8B66A647DCC10F783448FC2B5594560CBB61B647FCC10F783448FC2B3558D835C988EA8E0C2C570BA39313DCA" , "OOEA-GY": "B2DE750CACB0C5F9501235E0F1249C8386ED413999F6F0BF566534E0F1579DF586EF403E98F2F1CC50153495F1579CF7819C413F98F6F0CC51643492F1239C888798404A9FF4F0BF506735E5F1259CF78798464E9889F1CD506734E0F7559CF78798414A98F6F1CC511033E2F0269C888798404A9FF2F1CF50133593F1209C8486EB41499883F0C0506734E0F7559CF7879841389881F0C0506734E0F753B2DE747F64709430652100D50CD1F878" , "WTEJ-GY": "9ED630BD3AC50119B204B99CC6E96541AAE504880F83345FB473B89CC69A6437AAE7058F0E87352CB203B8E9C69A6535AD94048E0E83342CB372B8EEC6EE654AAB9005FB0981345FB271B999C6E86535AB9003FF0EFC352DB271B89CC0986535AB90058A0FF1352CB376BF9EC7EB654AAB9005FB0987352FB205B9EFC6ED6546AAE304F80EF63420B271B89CC0986535AB9004890EF43420B271B89CC09E9ED631CEF20550D087378CA93B1C01BA" , "4RT2-GY": "1C276D23AE6935038077B232BD8AF9DE281459169B2F00458600B332BDF9F8A8281658119A2B01368070B347BDF9F9AA2F6559109A2F00368101B340BD8DF9D5296158659D2D00458002B237BD8BF9AA29615E619A5001378002B332BBFBF9AA29615E179B5B00378676B430BC88F9D5296158659D2B01358076B241BD8EF9D9281259669A5A003A8002B332BBFBF9AA296159179A58003A8002B332BBFD1C276C5066A964CAB5448707407F9D25" , "OD7B-GY": "4861CCE9A368901581FF71C3459A8DB87C52F8DC962EA553878870C345E98CCE7C50F9DB972AA42081F870B645E98DCC7B23F8DA972EA520808970B1459D8DB37D27F9AF902CA553818A71C6459B8DCC7D27FFAB9751A421818A70C343EB8DCC7D27F8AF975CA32280FE77C144988DB37D27F9AF902AA42381FE71B0459E8DBF7C54F8AC975BA52C818A70C343EB8DCC7D27F8DD9759A52C818A70C343ED4861CD9A6BA8C1DFB4CC44F6B86FE940" , "AIGE": "CE43657864709C1ECDFFEA071A195280FA70514D5136A958CB88EB071A6A53F6FA72504A5032A82BCDF8EB721A6A52F4FD01514B5036A92BCC89EB751A1E528BFB05503E5734A958CD8AEA021A1852F4FB05563A5049A82ACD8AEB071C6852F4FB0551495049A829CCF9EB071A6A54F0FA75504A5045A92FCDF9EA741B695381FB7A503E5136AF5ACD8AEB071B185383FB7A503E5136AF5CCE43640BACB0CDD4F8CCDF32E7EC3678" , "4RT8-GY": "7159FC3C948CD8AB188CF105CC65745E456AC809A1CAEDED1EFBF005CC1675284568C90EA0CEEC9E188BF070CC16742A421BC80FA0CAED9E19FAF077CC627455441FC97AA7C8EDED18F9F100CC64742A441FCF7EA0B5EC9F18F9F005CA14742A441FCF08A1BEED9F1E87F707CD677455441FC97AA7CEEC9D188DF176CC617459456CC879A0BFED9218F9F005CA14742A441FC808A0BDED9218F9F005CA127159FD4F5C4C89612DBFC430319010A6" , "3GOL-IM": "86E7815967AE85C58758BC8A5FD8595DB2D4B56C52E8B083812FBD8A5FAB582BB2D6B46B53ECB1F0875FBDFF5FAB5929B5A5B56A53E8B0F0862EBDF85FDF5956B3A1B41F54EAB083872DBC8F5FD95929B3A1B21B5397B1F1872DBD8A59A95929B3A1B26A5399B1838628BA885ED4582BB3A1B41F54ECB1F38759BCF95FDC595AB2D2B51C539DB0FC872DBD8A59A95929B3A1B56D539FB0FC872DBD8A59AF86E7802AAF6ED40FB26B89BFA22D3DA5" , "BULL-IM": "762CB16396D078292CBFC9569AF103EE421F8556A3964D6F2AC8C8569A820298421D8451A2924C1C2CB8C8239A82039A456E8550A2964D1C2DC9C8249AF603E5436A8425A5944D6F2CCAC9539AF0039A436A8221A2E94C1D2CCAC8569C80039A436A8551A3E54C6A2DCFCF549BFD0298436A8425A5924C1F2CBEC9259AF503E942198526A2E34D102CCAC8569C80039A436A8557A2E14D102CCAC8569C86762CB0105E1029E3198CFC6367046716" , "OD7Z-GY": "40EEDAA6EF1C0D379C0EA2B0AE8A2CCC74DDEE93DA5A38719A79A3B0AEF92DBA74DFEF94DB5E39029C09A3C5AEF92CB873ACEE95DB5A38029D78A3C2AE8D2CC775A8EFE0DC5838719C7BA2B5AE8B2CB875A8E9E4DB2539039C7BA3B0A8FB2CB875A8EEE0DB283E009C7CA4B2AF882CC775A8EFE0DC5E39019C0FA2C3AE8E2CCB74DBEEE3DB2F380E9C7BA3B0A8FB2CB875A8EE92DB2D380E9C7BA3B0A8FD40EEDBD527DC5CFDA93D9785537F4834" , "XBJP-GY": "F4586F75832B6A5EE9708FF9A670E4B3C06B5B40B66D5F18EF078EF9A603E5C5C0695A47B7695E6BE9778E8CA603E4C7C71A5B46B76D5F6BE8068E8BA677E4B8C11E5A33B06F5F18E9058FFCA671E4C7C11E5C37B7125E6AE9058EF9A001E4C7C11E5A4DB7195E1FE97389FBA772E4B8C11E5A33B0695E68E9718F8AA674E4B4C06D5B30B7185F67E9058EF9A001E4C7C11E5B41B71A5F67E9058EF9A007F4586E064BEB3B94DC43BACC5B85804B" , "4RUC-GY": "392D638DC7525FBED4295444E7AF14D50D1E57B8F2146AF8D25E5544E7DC15A30D1C56BFF3106B8BD42E5531E7DC14A10A6F57BEF3146A8BD55F5536E7A814DE0C6B56CBF4166AF8D45C5441E7AE14A10C6B50CFF36B6B8AD45C5544E1DE14A10C6B50B9F2606A8BD5295246E6AD14DE0C6B56CBF4106B88D4285437E7AB14D20D1857C8F3616A87D45C5544E1DE14A10C6B57B9F3636A87D45C5544E1D8392D62FE0F920E74E11A61711A5A702D" , "VZLD": "C83E007EF3FC0D312EE901F0B3FBA147FC0D344BC6BA3877289E00F0B388A031FC0F354CC7BE39042EEE0085B388A133FB7C344DC7BA38042F9F0082B3FCA14CFD783538C0B838772E9C01F5B3FAA133FD78333CC7C539052E9C00F0B58AA133FD783548C6BD39722FEE00F0B388A737FC08354CC7C938002EEF0183B28BA046FD073538C6BA3E752E9C00F0B2FAA044FD073538C6BA3E73C83E010D3B3C5CFB1BDA34C54E0EC5BF" , "PHAU-IM": "EE42855A56992C3F95D51DC2A475EA65DA71B16F63DF197993A21CC2A406EB13DA73B06862DB180A95D21CB7A406EA11DD00B16962DF190A94A31CB0A472EA6EDB04B01C65DD197995A01DC7A474EA11DB04B61862A0180B95A01CC2A204EA11DB04B06A62A1180E95D31BC0A579EB13DB04B01C65DB180995D41DB1A471EA62DA77B11F62AA190695A01CC2A204EA11DB04B16E62A8190695A01CC2A202EE4284299E597DF4A0E628F759808E9C" , "VZLC": "0EEF6CA6409A9F3A8F463EDF3C1961683ADC589375DCAA7C89313FDF3C6A601E3ADE599474D8AB0F8F413FAA3C6A611C3DAD589574DCAA0F8E303FAD3C1E61633BA959E073DEAA7C8F333EDA3C18611C3BA95FE474A3AB0E8F333FDF3A68611C3BA9599075DBAB798E463FDF3C6A67183AD9599474AFAA0B8F403EAC3D6960693BD659E075DCAC7E8F333FDF3D18606B3BD659E075DCAC780EEF6DD5885ACEF1BA750BEAC1EC0591" , "4RUJ-GY": "1D67BAB9867CC4125FEC86CF4DFB025229548E8CB33AF154599B87CF4D88032429568F8BB23EF0275FEB87BA4D8802262E258E8AB23AF1275E9A87BD4DFC025928218FFFB538F1545F9986CA4DFA0226282189FBB245F0265F9987CF4B8A02262821898DB34EF1275E9E80CD4CF9025928218FFFB53EF0245FED86BC4DFF025529528EFCB24FF12B5F9987CF4B8A022628218E8DB24DF12B5F9987CF4B8C1D67BBCA4EBC95D96ADFB3FAB00E66AB" , "WEAT-IM": "24FC428E01E5BED5D5F38D888925128B10CF76BB34A38B93D3848C88895613FD10CD77BC35A78AE0D5F48CFD895612FF17BE76BD35A38BE0D4858CFA8922128011BA77C832A18B93D5868D8D892412FF11BA71CC35DC8AE1D5868C888F5412FF11BA77B935D08AE4D5F48B8A882913FD11BA77C832A78AE3D5F28DFB8921128C10C976CB35D68BECD5868C888F5412FF11BA76BA35D48BECD5868C888F5224FC43FDC925EF1EE0C0B8BD74D07672" , "4RT6-GY": "C23AE3341F531C7631DCE23AFD79CA2AF609D7012A15293037ABE33AFD0ACB5CF60BD6062B11284331DBE34FFD0ACA5EF178D7072B15294330AAE348FD7ECA21F77CD6722C17293031A9E23FFD78CA5EF77CD0762B6A284231A9E33AFB08CA5EF77CD0002A61294237D9E438FC7BCA21F77CD6722C11284031DDE249FD7DCA2DF60FD7712B60294F31A9E33AFB08CA5EF77CD7002B62294F31A9E33AFB0EC23AE247D7934DBD04EFD70F008CAED3" , "LOIL-IM": "A74941A4115537A7C40B4F7A972E6EB6937A7591241302E1C27C4E7A975D6FC09378749625170392C40C4E0F975D6EC2940B759725130292C57D4E0897296EBD920F74E2221102E1C47E4F7F972F6EC2920F72E6256C0393C47E4E7A915F6EC2920F75E72513039EC57B497896226FC0920F74E222170391C40A4F09972A6EB1937C75E12566029EC47E4E7A915F6EC2920F75902564029EC47E4E7A9159A74940D7D995666CF1387A4F6ADB0A4F" , "OD7F-GY": "1A986076FC5AC96141C9C90D960C66132EAB5443C91CFC2747BEC80D967F67652EA95544C818FD5441CEC878967F666729DA5445C81CFC5440BFC87F960B66182FDE5530CF1EFC2741BCC908960D66672FDE5334C863FD5541BCC80D907D66672FDE5430C86EFA5640CCCF0F970E66182FDE5530CF18FD5741C8C97E960866142EAD5433C869FC5841BCC80D907D66672FDE5442C86BFC5841BCC80D907B1A986105349A98AA74FAFC386BF902EA" , "CRUD-IM": "74DC4291188A4FE7A44D9E9F1F44518440EF76A42DCC7AA1A23A9F9F1F3750F240ED77A32CC87BD2A44A9FEA1F3751F0479E76A22CCC7AD2A53B9FED1F43518F419A77D72BCE7AA1A4389E9A1F4551F0419A71D32CB37BD3A4389F9F193551F0419A76A22DB87AD2A54A989D1E4850F2419A77D72BC87BD1A44C9EEC1F40518340E976D42CB97ADEA4389F9F193551F0419A76A52CBB7ADEA4389F9F193374DC43E2D04A1E2C917EABAAE2B1357D" , "WZM": "A36230645439F13ECA02A7BDAC17D0FB97510451617FC478CC75A6BDAC64D18D97530556607BC50BCA05A6C8AC64D08F90200457607FC40BCB74A6CFAC10D0F096240522677DC478CA77A7B8AC16D08F962403266000C50ACA77A6BDAA66D08F962405536178C57ACA77A6BDAA60D1FF965004516108C40BCB04A7BEAD11D0F096240522677DC478CA77A7CFAD13D0F096240522677BA36231179CF9A0F5FF31928851E2B402" , "WOL-AV": "A8AA9F58CFDDAD249296A026A37F745B9C99AB6DFA9B986294E1A126A30C752D9C9BAA6AFB9F99119291A153A30C742F9BE8AB6BFB9B981193E0A154A37874509DECAA1EFC99986292E3A023A37E742F9DECAC1AFBE4991092E3A126A50E742F9DECAA6FFB9B996795E1A051A37C742F9DECAC1AFBEB98169390A151A37F755C9CEFAB6BFAE4986292E3A724A30C742F9C9EAB69FAE4986292E3A722A8AA9E2B071DFCE8A7A595135E8A10A5" , "WLSNC": "1957AC00411C121F1D52427FA999E78F2D649835745A27591B25437FA9EAE6F92D669932755E262A1D55430AA9EAE7FB2A159833755A272A1C24430DA99EE7842C119946725827591D27427AA998E7FB2C119F427525262B1D27437FAFE8E7FB2C119937755F272C1C24420AA9EAE7FB2A159836742E262A1D50430CA899E6F82D649939745A27591B25437FA9EAE6892D669939745A27591B231957AD7389DC43D32861774A546C8371" , "WLN-FP": "A06BAF6AD06D31D763B6876362C8874794589B5FE52B049165C1866362BB8631945A9A58E42F05E263B1861662BB873393299B59E42B04E262C0861162CF874C952D9A2CE329049163C3876662C98733952D9C28E45405E363C3866364B98733952D9A5DE42E059264C1871362CD8733952D9C28E45B04E562B0861462C88640942E9B59E554049163C3806162BB8733945F9B5BE554049163C38067A06BAE1918AD601B5685B2569F3DE3B9" , "QQQS-IM": "7ADB3CB67B3D80C4820D6FAFA992529B4EE808834E7BB582847A6EAFA9E153ED4EEA09844F7FB4F1820A6EDAA9E152EF499908854F7BB5F1837B6EDDA99552904F9D09F04879B58282786FAAA99352EF4F9D0FF44F04B4F082786EAFAFE352EF4F9D09874E0CB5F5820D69ADA89E53ED4F9D09F0487FB4F2820C6FDCA996529C4EEE08F34F0EB5FD82786EAFAFE352EF4F9D08824F0CB5FD82786EAFAFE57ADB3DC5B3FDD108B73E5A9A54673665" , "QQQ3-IM": "F867D028133338F6303B519A5BA37556CC54E41D26750DB0364C509A5BD07420CC56E51A27710CC3303C50EF5BD07522CB25E41B27750DC3314D50E85BA4755DCD21E56E20770DB0304E519F5BA27522CD21E36A270A0CC2304E509A5DD27522CD21E51926020DC7363B57985AAF7420CD21E56E20710CC0303A51E95BA77551CC52E46D27000DCF304E509A5DD27522CD21E41C27020DCF304E509A5DD4F867D15BDBF3693A050864AFA65611A8" , "US9L-GY": "01CFD544DDF845819B8F32B98FA8791E35FCE171E8BE70C79DF833B98FDB786835FEE076E9BA71B49B8833CC8FDB796A328DE177E9BE70B49AF933CB8FAF79153489E002EEBC70C79BFA32BC8FA9796A3489E606E9C171B59BFA33B989D9796A3489E071E8CB76B89AFF34BB8EAA79153489E002EEBA71B79B8E32CA8FAC791935FAE101E9CB70B89BFA33B989D9796A3489E170E9C970B89BFA33B989DF01CFD4371538144DAEBC078C725D1DE0" , "BTN1V": "8E49AC8FA112A82E62482A3E49D70F66BA7A98BA94549D68643F2B3E49A40E10BA7899BD95509C1B624F2B4B49A40F12BD0B98BC95549D1B633E2B4C49D00F6DBB0F99C992569D68623D2A3B49D60F12BB0F9FCD952B9C1A623D2B3E4FA60F12BB0F98BD94269C6B644A2B4E49A40F12BD0B98B994209C1B624A2B4D48D70E11BA7A99B694549D68643F2B3E49A40E60BA7899B694549D6864398E49ADFC69D2F9E2577B1F0BB4226B98" , "XYP1-GY": "2D5A3FAC2ED6C5FF606B847FED5616F019690B991B90F0B9661C857FED251786196B0A9E1A94F1CA606C850AED2516841E180B9F1A90F0CA611D850DED5116FB181C0AEA1D92F0B9601E847AED571684181C0CEE1AEFF1CB601E857FEB271684181C0A941BEFF0CF6669827DEC5416FB181C0AEA1D94F1C9606A840CED5216F7196F0BE91AE5F0C6601E857FEB271684181C0B981AE7F0C6601E857FEB212D5A3EDFE61694335558B14A10A3720E" , "ZD5E-GY": "80EBC8A0D462D1C007D3399BB7348616B4D8FC95E124E48601A4389BB7478760B4DAFD92E020E5F507D438EEB7478662B3A9FC93E024E4F506A538E9B733861DB5ADFDE6E726E48607A6399EB7358662B5ADFBE2E05BE5F407A6389BB1458662B5ADFDE1E056E2F506D53F99B636861DB5ADFDE6E720E5F607D239E8B7308611B4DEFCE5E051E4F907A6389BB1458662B5ADFC94E053E4F907A6389BB14380EBC9D31CA2800D32E00CAE4AC1E2E9" , "4GLD-GY": "BBBE44E068A579761B5913E13393C6C48F8D70D55DE34C301D2E12E133E0C7B28F8F71D25CE74D431B5E129433E0C6B088FC70D35CE34C431A2F12933394C6CF8EF871A65BE14C301B2C13E43392C6B08EF877A25C9C4D421B2C12E135E2C6B08EF877D45C924D351A5E15E33291C6CF8EF871A65BE74D401B5813923397C6C38F8B70A55C964C4F1B2C12E135E2C6B08EF870D45C944C4F1B2C12E135E4BBBE4593A06528BB2E6A26D4CE66A23B" , "XEIN-GY": "282A81A04304DA468E092F4BD4C1C1BD1C19B5957642EF00887E2E4BD4B2C0CB1C1BB4927746EE738E0E2E3ED4B2C1C91B68B5937742EF738F7F2E39D4C6C1B61D6CB4E67040EF008E7C2F4ED4C0C1C91D6CB2E2773DEE728E7C2E4BD2B0C1C91D6CB4987731EE7F8F7F2949D5C3C1B61D6CB4E67046EE708E082F38D4C5C1BA1C1FB5E57737EF7F8E7C2E4BD2B0C1C91D6CB5947735EF7F8E7C2E4BD2B6282A80D38BC48B8BBB3A1A7E2934A542" , "XEIN-IM": "A627AF2D337F9415354534007034111892149B180639A153333235007047106E92169A1F073DA020354235757047116C95659B1E0739A120343335727033111393619A6B003BA153353034057035116C93619C6F0746A021353035007645116C93619A15074AA02C343332027138106E93619A6B003DA023354434737030111F92129B68074CA12C353035007645116C93619B19074EA12C353035007643A627AE5EFBBFC5D8007601358DC175E7" , "XAD5-GY": "26B33D8359F3498B6DD1B74CAC9AF3A6128009B66CB57CCD6BA6B64CACE9F2D0128208B16DB17DBE6DD6B639ACE9F3D215F109B06DB57CBE6CA7B63EAC9DF3AD13F508C56AB77CCD6DA4B749AC9BF3D213F50EC16DCA7DBF6DA4B64CAAEBF3D213F508BB6DC27DBF6BD7B14EAD98F3AD13F508C56AB17DBD6DD0B73FAC9EF3A1128609C66DC07CB26DA4B64CAAEBF3D213F509B76DC27CB26DA4B64CAAED26B33CF09133184658E28279516F9759" , "XAD6-GY": "2D79FEAE3AE1C25AE549FC5F92334543194ACA9B0FA7F71CE33EFD5F924044351948CB9C0EA3F66FE54EFD2A924045371E3BCA9D0EA7F76FE43FFD2D92344548183FCBE809A5F71CE53CFC5A92324537183FCDEC0ED8F66EE53CFD5F94424537183FCB960ED0F66EE34CFA5D93314548183FCBE809A3F66CE548FC2C92374544194CCAEB0ED2F763E53CFD5F94424537183FCA9A0ED0F763E53CFD5F94442D79FFDDF2219397D07AC96A6FC621BC" , "XCAC-GY": "56D517ED8FD1F83899E2FF28F89C53A662E623D8BA97CD7E9F95FE28F8EF52D062E422DFBB93CC0D99E5FE5DF8EF53D2659723DEBB97CD0D9894FE5AF89B53AD639322ABBC95CD7E9997FF2DF89D53D2639324AFBBE8CC0C9997FE28FEED53D2639322D5BBE2CC0998E2F92AF99E53AD639322ABBC93CC0E99E3FF5BF89853A162E023A8BBE2CD019997FE28FEED53D2639323D9BBE0CD019997FE28FEEB56D5169E4711A9F5ACD1CA1D05693759" , "XCHA-GY": "CD20265874B7136AD771326429675E99F913126D41F1262CD106336429145FEFF911136A40F5275FD776331129145EEDFE62126B40F1265FD607331629605E92F866131E47F3262CD704326129665EEDF866151A408E275ED70433642F165EEDF866136040842752D673346628655E92F866131E47F5275CD770321729635E9EF915121D40842653D70433642F165EEDF866126C40862653D70433642F10CD20272BBC7742A7E2420751D4923A66" , "XDAX": "D450BA52CCF87380A8C518F139DC8503E0638E67F9BE46C6AEB219F139AF8475E0618F60F8BA47B5A8C2198439AF8577E7128E61F8BE46B5A9B3198339DB8508E1168F14FFBC46C6A8B018F439DD8577E1168910F8C147B4A8B019F13FAD8577E1168F6AF8CC47B1A8CE19F139AF8373E0668F60F8CD46B1A8C3188238AC8402E1698F14F9BE40C4A8B019F138DD8400E1698F14F9BE40C2D450BB210438224D9DF62DC4C429E1FC" , "XDBC": "42E5ED411BEDFCBF8E807B0BA3ABEE7376D6D9742EABC9F988F77A0BA3D8EF0576D4D8732FAFC88A8E877A7EA3D8EE0771A7D9722FABC98A8FF67A79A3ACEE7877A3D80728A9C9F98EF57B0EA3AAEE0777A3DE032FD4C88B8EF57A0BA5DAEE0777A3D8792FD9C88D8F807A0BA3D8E80376D3D8732FD8C98E8E867B78A2DBEF7277DCD8072EABCFFB8EF57A0BA2AAEF7077DCD8072EABCFFD42E5EC32D32DAD71BBB34E3E5E5E8A8F" , "XZMJ-GY": "FE26AA42AB0A371E65B1B60DAD291335CA159E779E4C025863C6B70DAD5A1243CA179F709F48032B65B6B778AD5A1341CD649E719F4C022B64C7B77FAD2E133ECB609F04984E025865C4B608AD281341CB6099009F33032A65C4B70DAB581341CB609F7A9E4B035A64C3B00FAC2B133ECB609F049848032865B0B67EAD2D1332CA139E079F39022765C4B70DAB581341CB609E769F3B022765C4B70DAB5EFE26AB3163CA66D05082833850DC77C9" , "XZMU-GY": "89B63AE23800E5DE142D0903107FA881BD850ED70D46D098125A0803100CA9F7BD870FD00C42D1EB142A0876100CA8F5BAF40ED10C46D0EB155B08711078A88ABCF00FA40B44D09814580906107EA8F5BCF009A00C39D1EA14580803160EA8F5BCF00FDA0D41D19A142B0F01117DA88ABCF00FA40B42D1E8142C0970107BA886BD830EA70C33D0E714580803160EA8F5BCF00ED60C31D0E714580803160889B63B91F0C0B410211E3C36ED8ACC7D" , "XZWO-GY": "726ACFD7F403EA011F0AA03A562816FE4659FBE2C145DF47197DA13A565B1788465BFAE5C041DE341F0DA14F565B168A4128FBE4C045DF341E7CA148562F16F5472CFA91C747DF471F7FA03F5629168A472CFC95C03ADE351F7FA13A5059168A472CFAEFC142DF361E7FA638572A16F5472CFA91C741DE371F0BA049562C16F9465FFB92C030DF381F7FA13A5059168A472CFBE3C032DF381F7FA13A505F726ACEA43CC3BBCF2A39950FABDD7202" , "XESX": "DF7D3F22C48E36732CBD50E05E4128EAEB4E0B17F1C803352ACA51E05E32299CEB4C0A10F0CC02462CBA51955E32289EEC3F0B11F0C803462DCB51925E4628E1EA3B0A64F7CA03352CC850E55E40289EEA3B0C60F0B702472CC851E05830289EEA3B0A1AF0BB03402CB651E05E322E9AEB4B0A10F0BB03422CBB50935F3129EBEA440A64F1C805372CC851E05F4029E9EA440A64F1C80531DF7D3E510C4E67BD198E65D5A3B44C16" , "XSSX": "0A0F5A586045BF8EE5F1DFB4E9382AC03E3C6E6D55038AC8E386DEB4E94B2BB63E3E6F6A54078BBBE5F6DEC1E94B2AB4394D6E6B54038ABBE487DEC6E93F2ACB3F496F1E53018AC8E584DFB1E9392AB43F49691A547C8BBAE584DEB4EF492AB43F496F6055768ABDE5FADEB4E94B2CB03E396F6A54708ABFE5F7DFC7E8482BC13F366F1E55038CCAE584DEB4E8392BC33F366F1E55038CCC0A0F5B2BA885EE40D0C2EA8114CD4E3C" , "XESC-GY": "C2ED515D97E2395FD22975691D340DBBF6DE6568A2A40C19D45E74691D470CCDF6DC646FA3A00D6AD22E741C1D470DCFF1AF656EA3A40C6AD35F741B1D330DB0F7AB641BA4A60C19D25C756C1D350DCFF7AB621FA3DB0D6BD25C74691B450DCFF7AB6465A3D70C6CD329736B1C360DB0F7AB641BA4A00D69D228751A1D300DBCF6D86518A3D10C66D25C74691B450DCFF7AB6569A3D30C66D25C74691B43C2ED502E5F226891E71A405CE0C16947" , "XD3E-GY": "E6B90E3CC9AD6EA112C93DE5F0690651D28A3A09FCEB5BE714BE3CE5F01A0727D2883B0EFDEF5A9412CE3C90F01A0625D5FB3A0FFDEB5B9413BF3C97F06E065AD3FF3B7AFAE95BE712BC3DE0F0680625D3FF3D7EFD945A9512BC3CE5F6180625D3FF3B04FD995D9213CF3BE7F16B065AD3FF3B7AFAEF5A9712C83D96F06D0656D28C3A79FD9E5B9812BC3CE5F6180625D3FF3A08FD9C5B9812BC3CE5F61EE6B90F4F016D3F6F27FA08D00D9C62AD" , "D5BK-GY": "EE51C541AB8BCD7D2504CC48B80698E4DA62F1749ECDF83B2373CD48B8759992DA60F0739FC9F9482503CD3DB8759890DD13F1729FCDF8482472CD3AB80198EFDB17F00798CFF83B2571CC4DB8079890DB17F6039FB2F9492571CD48BE779890DB17F17598BEF94F2475CA4AB90498EFDB17F00798C9F94B2505CC3BB80298E3DA64F1049FB8F8442571CD48BE779890DB17F1759FBAF8442571CD48BE71EE51C432634B9CB31037F97D45F3FC18" , "XX25": "6291C344179C4174610E1040AB6B7C6356A2F77122DA743267791140AB187D1556A0F67623DE754161091135AB187C1751D3F77723DA744160781132AB6C7C6857D7F60224D87432617B1045AB6A7C1757D7F00623A57540617B1140AD1A7C1757D7F67C22A4724667081140AB187A1356A7F67623A9744561081033AA1B7D6257A8F60222DA7230617B1140AA6A7D6057A8F60222DA72366291C237DF5C10BB543D2575569E189E" , "XMIB-GY": "605F79A219E64A866F3371ED4E06C019546C4D972CA07FC0694470ED4E75C16F546E4C902DA47EB36F3470984E75C06D531D4D912DA07FB36E45709F4E01C01255194CE42AA27FC06F4671E84E07C06D55194AE02DDF7EB26F4670ED4877C06D55194C9A2DA27EBF6E3277EF4F04C01255194CE42AA47EB06F32719E4E02C01E546A4DE72DD57FBF6F4670ED4877C06D55194D962DD77FBF6F4670ED4871605F78D1D1261B495A0044D8B3F3A4E4" , "XFVT-GY": "1A0D4582D391062D898E79980F6CEF642E3E71B7E6D7336B8FF978980F1FEE122E3C70B0E7D33218898978ED0F1FEF10294F71B1E7D7331888F878EA0F6BEF6F2F4B70C4E0D5336B89FB799D0F6DEF102F4B76C0E7A8321989FB7898091DEF102F4B70BAE7A7331B89897F9A0E6EEF6F2F4B70C4E0D3321B898F79EB0F68EF632E3871C7E7A2331489FB7898091DEF102F4B71B6E7A0331489FB7898091B1A0D44F11B5157E2BCBD4CADF2998B99" , "XUKX-GY": "560449A46932330CFCBC2F0CB11D908B62377D915C74064AFACB2E0CB16E91FD62357C965D700739FCBB2E79B16E90FF65467D975D740639FDCA2E7EB11A908063427CE25A76064AFCC92F09B11C90FF63427AE65D0B0738FCC92E0CB76C90FF63427C9C5C07074EFCB7290EB01F908063427CE25A70073AFCBD2F7FB119908C62317DE15D010635FCC92E0CB76C90FF63427D905D030635FCC92E0CB76A560448D7A1F262C3C98F1A394CE8F476" , "XUKS": "ECC5945C062D854536E3CA26DC22E3C2D8F6A069336BB0033094CB26DC51E2B4D8F4A16E326FB17036E4CB53DC51E3B6DF87A06F326BB0703795CB54DC25E3C9D983A11A3569B0033696CA23DC23E3B6D983A71E3214B1713696CB26DA53E3B6D983A1643318B10736E3CB26DC51E5B2D8F3A16E3218B07436E5CA55DD52E2C3D9FCA11A336BB6013696CB26DD23E2C1D9FCA11A336BB607ECC5952FCEEDD48A03D0FF1321D7873F" , "XBLC": "4C384BA2C69D80AB977A46228C75E3E7780B7F97F3DBB5ED910D47228C06E29178097E90F2DFB49E977D47578C06E3937F7A7F91F2DBB59E960C47508C72E3EC797E7EE4F5D9B5ED970F46278C74E393797E78E0F2A4B49F970F47228A04E393797E7E9AF2AFB4E8967A47228C06E597780E7E90F2A8B59A977C46518D05E2E679017EE4F3DBB3EF970F47228D74E2E479017EE4F3DBB3E94C384AD10E5DD164A24973177180871A" , "XSGL": "F54574BD9ACF5EC8250F74559EC59425C1764088AF896B8E237875559EB69553C174418FAE8D6AFD250875209EB69451C607408EAE896BFD247975279EC2942EC00341FBA98B6B8E257A74509EC49451C00347FFAEF66AFC257A755598B49451C0034185AFFC6AFF247F75559EB69255C173418FAEFA6BF9250974269FB59524C07C41FBAF896D8C257A75559FC49526C07C41FBAF896D8AF54575CE520F0F07103C41606330F0D8" , "XHYA-GY": "FFCBE7B747D431DB5E1EDFD63FF09230CBF8D3827292049D5869DED63F839346CBFAD285739605EE5E19DEA33F839244CC89D384739204EE5F68DEA43FF7923BCA8DD2F17490049D5E6BDFD33FF19244CA8DD4F573ED05EF5E6BDED639819244CA8DD28F73EC04E25F1CD9D43EF2923BCA8DD2F1749605ED5E1FDFA53FF49237CBFED3F273E704E25E6BDED639819244CA8DD38373E504E25E6BDED63987FFCBE6C48F1460146B2DEAE3C205F6CD" , "XHYG-GY": "92D83BFAF69A5E5F32BE2CB687D7E3EDA6EB0FCFC3DC6B1934C92DB687A4E29BA6E90EC8C2D86A6A32B92DC387A4E399A19A0FC9C2DC6B6A33C82DC487D0E3E6A79E0EBCC5DE6B1932CB2CB387D6E399A79E08B8C2A36A6B32CB2DB681A6E399A79E0EC2C2A26B6633BA2AB486D5E3E6A79E0EBCC5D86A6932BF2CC587D3E3EAA6ED0FBFC2A96B6632CB2DB681A6E399A79E0FCEC2AB6B6632CB2DB681A092D83A893E5A0F8F078D19837A22870F" , "X13E": "6D39BE251697F409DC166B23DD99D7C7590A8A1023D1C14FDA616A23DDEAD6B159088B1722D5C03CDC116A56DDEAD7B35E7B8A1622D1C13CDD606A51DD9ED7CC587F8B6325D3C14FDC636B26DD98D7B3587F8D6722AEC03DDC636A23DBE8D7B3587F8B1D25A6C73ADD106A23DDEAD1B7590F8B1722A2C138DC106B50DCE9D6C658008B6323D1C74DDC636A23DC98D6C458008B6323D1C74B6D39BF56DE57A5D9E9255E16206CB325" , "X15E": "605A0DDBA60BB4B57852BB9895297F88546939EE934D81F37E25BA98955A7EFE546B38E9924980807855BAED955A7FFC531839E8924D81807924BAEA952E7F83551C389D954F81F37827BB9D95287FFC551C3E99923280817827BA9893587FFC551C38E3953A87807954BA98955A79F8546C38E9923E81847854BBEB94597E895563389D934D87F17827BA9894287E8B5563389D934D87F7605A0CA86ECBE5654D618EAD68DC1B6A" , "X25E": "D2736ACE3B45494A156AB7285194AF78E6405EFB0E037C0C131DB62851E7AE0EE6425FFC0F077D7F156DB65D51E7AF0CE1315EFD0F037C7F141CB65A5193AF73E7355F8808017C0C151FB72D5195AF0CE735598C0F7C7D7E151FB62857E5AF0CE7355FF608777A7F146CB62851E7A908E6455FFC0F707C7B156CB75B50E4AE79E74A5F880E037A0E151FB6285095AE7BE74A5F880E037A08D2736BBDF385189A2059821DAC61CB9A" , "XGLE": "3B0965EC3087BE74B389383691BA7F8C0F3A51D905C18B32B5FE393691C97EFA0F3850DE04C58A41B38E394391C97FF8084B51DF04C18B41B2FF394491BD7F870E4F50AA03C38B32B3FC383391BB7FF80E4F56AE04BE8A40B3FC393697CB7FF80E4F50D404B08A37B28F393691C979FC0F3F50DE04B28B45B38F384590CA7E8D0E3050AA05C18D30B3FC393690BB7E8F0E3050AA05C18D363B09649FF847EFA486BA0D036C4F1B6E" , "X57E": "ABB70B6EC16ECB20604B56A035ABE1A59F843F5BF428FE66663C57A035D8E0D39F863E5CF52CFF15604C57D535D8E1D198F53F5DF528FE15613D57D235ACE1AE9EF13E28F22AFE66603E56A535AAE1D19EF1382CF557FF14603E57A033DAE1D19EF13E56F25BF817614D57A035D8E7D59F813E5CF55BFE11604D56D334DBE0A49E8E3E28F428F864603E57A034AAE0A69E8E3E28F428F862ABB70A1D09AE9AF055786395C85E8547" , "X710": "4254EAADFFEDB175AC7E78C8F5CAE1657667DE98CAAB8433AA0979C8F5B9E0137665DF9FCBAF8540AC7979BDF5B9E1117116DE9ECBAB8440AD0879BAF5CDE16E7712DFEBCCA98433AC0B78CDF5CBE1117712D9EFCBD48541AC0B79C8F3BBE1117712DF95CCDA8244AA7D79C8F5B9E7157662DF9FCBD88444AC7878BBF4BAE064776DDFEBCAAB8231AC0B79C8F4CBE066776DDFEBCAAB82374254EBDE372DE0A5994D4DFD083F8587" , "XBTR": "B65AA95B5FDF12E83B23D45CE8438FB082699D6E6A9927AE3D54D55CE8308EC6826B9C696B9D26DD3B24D529E8308FC485189D686B9927DD3A55D52EE8448FBB831C9C1D6C9B27AE3B56D459E8428FC4831C9A196BE626DC3B56D55CEE328FC4831C9C636BED27DC3B22D55CE83089C0826C9C696BEA27D93B25D42FE9338EB183639C1D6A9921AC3B56D55CE9428EB383639C1D6A9921AAB65AA828971F43380E10E16915B6EB52" , "XBAE-GY": "D0ABA83F0B20C3949CE1A8F300A521FAE4989C0A3E66F6D29A96A9F300D6208CE49A9D0D3F62F7A19CE6A98600D6218EE3E99C0C3F66F6A19D97A98100A221F1E5ED9D793864F6D29C94A8F600A4218EE5ED9B7D3F19F7A09C94A9F306D4218EE5ED9D073F12F7A59DE7AEF101A721F1E5ED9D793862F7A29CE0A88000A121FDE49E9C7A3F13F6AD9C94A9F306D4218EE5ED9C0B3F11F6AD9C94A9F306D2D0ABA94CC3E09244A9D29DC6FD504518" , "XGSH": "EE9B75559F3A3EF225EB2FFF8F51526FDAA84160AA7C0BB4239C2EFF8F225319DAAA4067AB780AC725EC2E8A8F22521BDDD94166AB7C0BC7249D2E8D8F565264DBDD4013AC7E0BB4259E2FFA8F50521BDBDD4617AB030AC6259E2EFF8920521BDBDD406DAB0D0BC124E02EFF8F22541FDAAD4067AB0F0BC325ED2F8C8E21536EDBA24013AA7C0DB6259E2EFF8E50536CDBA24013AA7C0DB0EE9B742657FA6F2310D81ACA72A4368C" , "XGVD-GY": "8351865ABDA0CBA02866873AB1E894ACB762B26F88E6FEE62E11863AB19B95DAB760B36889E2FF952861864FB19B94D8B013B26989E6FE9529108648B1EF94A7B617B31C8EE4FEE62813873FB1E994D8B617B5188999FF942813863AB79994D8B617B3628997FE9629618138B0EA94A7B617B31C8EE2FF9628678749B1EC94ABB764B21F8993FE992813863AB79994D8B617B26E8991FE992813863AB79F8351872975609A711D55B20F4C1DF04F" , "XGIN": "9373D0C08A7E4BA96A30E724FE947F14A740E4F5BF387EEF6C47E624FEE77E62A742E5F2BE3C7F9C6A37E651FEE77F60A031E4F3BE387E9C6B46E656FE937F1FA635E586B93A7EEF6A45E721FE957F60A635E382BE477F9D6A45E624F8E57F60A635E5F8BE497F906B46E624FEE77964A745E5F2BE4B7E986A36E757FFE47E15A64AE586BF3878ED6A45E624FF957E17A64AE586BF3878EB9373D1B342BE1A785F03D21103611BF7" , "XY4P-GY": "3828252FAE12C91FADB0EE10C8CB804F0C1B111A9B54FC59ABC7EF10C8B881390C19101D9A50FD2AADB7EF65C8B8803B0B6A111C9A54FC2AACC6EF62C8CC80440D6E10699D56FC59ADC5EE15C8CA803B0D6E166D9A2BFD2BADC5EF10CEBA803B0D6E10179B2BFA2BADB3E812C9C980440D6E10699D50FD29ADB1EE63C8CF80480C1D116A9A21FC26ADC5EF10CEBA803B0D6E111B9A23FC26ADC5EF10CEBC3828245C66D298CE9883DB25353EE4AC" , "XTXC": "1F633295581B211B75A38B38DBD89BAA2B5006A06D5D145D73D48A38DBAB9ADC2B5207A76C59152E75A48A4DDBAB9BDE2C2106A66C5D142E74D58A4ADBDF9BA12A2507D36B5F145D75D68B3DDBD99BDE2A2501D76C22152F75D68A38DDA99BDE2A2507AD6D2F142374A38A38DBAB9DDA2B5507A76C2E142A75A58B4BDAA89AAB2A5A07D36D5D125F75D68A38DAD99AA92A5A07D36D5D12591F6333E690DB70CA4090BE0D262DFF49" , "XTXE": "0B84032C38D40B9C3533827BC695ABA43FB737190D923EDA3344837BC6E6AAD23FB5361E0C963FA93534830EC6E6ABD038C6371F0C923EA934458309C692ABAF3EC2366A0B903EDA3546827EC694ABD03EC2306E0CED3FA83546837BC0E4ABD03EC236140DE03EA43435837BC6E6ADD43FB2361E0CE13EAD35358208C7E5AAA53EBD366A0D9238D83546837BC794AAA73EBD366A0D9238DE0B84025FF0145A4D0000B74E3B60CF47" , "XEMB": "5145D7D67382E19F0CABED0A83916A7C6576E3E346C4D4D90ADCEC0A83E26B0A6574E2E447C0D5AA0CACEC7F83E26A086207E3E547C4D4AA0DDDEC7883966A776403E29040C6D4D90CDEED0F83906A086403E49447BBD5AB0CDEEC0A85E06A086403E2EE47B7D5DB0DAAEC0A83E26C0C6573E2E447B7D4AE0CADED7982E16B7D647CE29046C4D2DB0CDEEC0A82906B7F647CE29046C4D2DD5145D6A5BB42B04E3998D83F7E640E9F" , "XLPE-GY": "5BFA043C638EE3DB4E9C679BE3A7F3A96FC9300956C8D69D48EB669BE3D4F2DF6FCB310E57CCD7EE4E9B66EEE3D4F3DD68B8300F57C8D6EE4FEA66E9E3A0F3A26EBC317A50CAD69D4EE9679EE3A6F3DD6EBC377E57B7D7EF4EE9669BE5D6F3DD6EBC310457CDD6EB4F9A6199E2A5F3A26EBC317A50CCD7ED4E9D67E8E3A3F3AE6FCF307957BDD6E24EE9669BE5D6F3DD6EBC300857BFD6E24EE9669BE5D05BFA054FAB4EB20A7BAF52AE1E52974A" , "XAXJ-GY": "261E472CB43416CA3B93A03D1679533A122D73198172238C3DE4A13D160A524C122F721E807622FF3B94A148160A534E155C731F807223FF3AE5A14F167E53311358726A8770238C3BE6A0381678534E1358746E800D22FE3BE6A13D1008534E13587214800523F23AE1A63F177B53311358726A877622FC3B92A04E167D533D122B7369800723F33BE6A13D1008534E13587318800523F33BE6A13D100E261E465F7CF4471B0EA09508EB8C37D9" , "XMAW-GY": "C33147A4B8BE710C5939F10923E1C3D3F70273918DF8444A5F4EF0092392C2A5F70072968CFC4539593EF07C2392C3A7F07373978CF84439584FF07B23E6C3D8F67772E28BFA444A594CF10C23E0C3A7F67774E68C874538594CF0092590C3A7F677729C8CFA453D593DF70B22E3C3D8F67772E28BFC453A5938F17A23E5C3D4F70473E18C8D4435594CF0092590C3A7F67773908C8F4435594CF0092596C33146D7707E20DE6C0AC43CDE14A733" , "XMBR": "D9EABA1B04516DA6F1D42CEF72936E9EEDD98E2E311758E0F7A32DEF72E06FE8EDDB8F2930135993F1D32D9A72E06EEAEAA88E2830175893F0A22D9D72946E95ECAC8F5D371558E0F1A12CEA72926EEAECAC895930685992F1A12DEF74E26EEAECAC8F2330155994F1D52DEF72E068EEEDDC8F2930645897F1D22C9C73E36F9FECD38F5D31175EE2F1A12DEF73926F9DECD38F5D31175EE4D9EABB68CC913C74C4E719DA8F660A7E" , "D5BH-GY": "21B2348491CB64854C5F06A5401EFB26158100B1A48D51C34A2807A5406DFA50158301B6A58950B04C5807D0406DFB5212F000B7A58D51B04D2907D74019FB2D14F401C2A28F51C34C2A06A0401FFB5214F407C6A5F250B14C2A07A5466FFB5214F400B0A2FE50B74D5400A7411CFB2D14F401C2A28950B34C5E06D6401AFB21158700C1A5F851BC4C2A07A5466FFB5214F400B0A5FA51BC4C2A07A5466921B235F7590B3557796C3390BDEB9FC6" , "XCS6-GY": "E9714FCB2C2B812A948968EF370E1EE5DD427BFE196DB46C92FE69EF377D1F93DD407AF91869B51F948E699A377D1E91DA337BF8186DB41F95FF699D37091EEEDC377A8D1F6FB46C94FC68EA370F1E91DC377C891812B51E94FC69EF317F1E91DC377AF31818B419928C6EED360C1EEEDC377A8D1F69B51C9488689C370A1EE2DD447B8E1818B41394FC69EF317F1E91DC377BFF181AB41394FC69EF3179E9714EB8E4EBD0F8A1BA5DDACAFB7A05" , "XMASDE": "92B41D937694EDF3B2576EB5C1990A2BA68729A643D2D8B5B4206FB5C1EA0B5DA68528A142D6D9C6B2506FC0C1EA0A5FA1F629A042D2D8C6B3216FC7C19E0A20A7F228D545D0D8B5B2226EB0C1980A5FA7F22ED142ADD9C7B2226FB5C7E80A5FA7F228AB42D0D9C2B2576EC7C0990A5FA7F22ED142A2D8C1B3516FC2C1990B2CA6F129A043ADD8B5B22269B7C1EA0A5FA68029A243ADD8B5B22269B192B41CE0BE54BC2187645B803C6C6ECB" , "XMASMI": "1213F6B4F454231E1F8C73ACC344EC002620C281C112165819FB72ACC337ED762622C386C016172B1F8B72D9C337EC742151C287C012162B1EFA72DEC343EC0B2755C3F2C71016581FF973A9C345EC742755C5F6C06D172A1FF972ACC535EC742755C38CC010172F1F8C73AEC248EC742755C5F6C062162C1E8A72DBC344ED072656C287C16D16581FF974AEC337EC742627C285C16D16581FF974A81213F7C73C9472CC2ABF46993EB188E0" , "XMEA": "73F3E615F082FCDB893749DDE17BA71C47C0D220C5C4C99D8F4048DDE108A66A47C2D327C4C0C8EE893048A8E108A76840B1D226C4C4C9EE884148AFE17CA71746B5D353C3C6C99D894249D8E17AA76846B5D557C4BBC8EF894248DDE70AA76846B5D32DC4C6C8EE883548DDE108A16C47C5D327C4B7C9EA893149AEE00BA61D46CAD353C5C4CF9F894248DDE07AA61F46CAD353C5C4CF9973F3E7663842AD09BC047CE81C8EC3FC" , "XMLA": "52976BB746ACBBC11674808A36A0AD5766A45F8273EA8E871003818A36D3AC2166A65E8572EE8FF4167381FF36D3AD2361D55F8472EA8EF4170281F836A7AD5C67D15EF175E88E871601808F36A1AD2367D158F572958FF51601818A30D1AD2367D15E8F72E88F821776818A36D3AB2766A15E8572998EF0167280F937D0AC5667AE5EF173EA88851601818A37A1AC5467AE5EF173EA888352976AC48E6CEA132347B5BFCB55C9B7" , "XMEM": "617A4AB468138AC54E01F739A34E952655497E815D55BF834876F639A33D9450554B7F865C51BEF04E06F64CA33D955252387E875C55BFF04F77F64BA349952D543C7FF25B57BF834E74F73CA34F9552543C79F65C2ABEF14E74F639A53F9552543C7F8C5C57BEF04F76F639A33D9356554C7F865C26BFF44E07F74AA23E942754437FF25D55B9814E74F639A24F942554437FF25D55B987617A4BC7A0D3DB177B32C20C5EBBF1C6" , "XMME-GY": "E500C7101BF6808CA4ACB0E96FC7BC43D133F3252EB0B5CAA2DBB1E96FB4BD35D131F2222FB4B4B9A4ABB19C6FB4BC37D642F3232FB0B5B9A5DAB19B6FC0BC48D046F25628B2B5CAA4D9B0EC6FC6BC37D046F4522FCFB4B8A4D9B1E969B6BC37D046F2282FB2B4C8A5AAB6EB6EC5BC48D046F25628B4B4BAA4ADB09A6FC3BC44D135F3552FC5B5B5A4D9B1E969B6BC37D046F3242FC7B5B5A4D9B1E969B0E500C663D336D15F919F85DC9232D8A2" , "XMEUDE": "387638C6D8713E535FC5175DBE1549590C450CF3ED370B1559B2165DBE66482F0C470DF4EC330A665FC21628BE66492D0B340CF5EC370B665EB3162FBE1249520D300D80EB350B155FB01758BE14492D0D300B84EC480A675FB0165DB864492D0D300DFEEC350A665FC3172FBF15492D0D300B84EC470B615EC3162ABE15485E0C330CF5ED480B155FB0105FBE66492D0C420CF7ED480B155FB01059387639B510B16F806AF6226843E02DB8" , "XXSC-GY": "485B0E728CE5190E8F53B08108EFCDB87C683A47B9A32C488924B181089CCCCE7C6A3B40B8A72D3B8F54B1F4089CCDCC7B193A41B8A32C3B8E25B1F308E8CDB37D1D3B34BFA12C488F26B08408EECDCC7D1D3D30B8DC2D3A8F26B1810E9ECDCC7D1D3B4AB9DD2C3D8E53B68309EDCDB37D1D3B34BFA72D388F52B0F208EBCDBF7C6E3A37B8D62C378F26B1810E9ECDCC7D1D3A46B8D42C378F26B1810E98485B0F01442548DDBA6085B4F51AA959" , "XIEE-GY": "1605AC8A287A4F8F5BFF9FD2B18E5022223698BF1D3C7AC95D889ED2B1FD5154223499B81C387BBA5BF89EA7B1FD5056254798B91C3C7ABA5A899EA0B1895029234399CC1B3E7AC95B8A9FD7B18F505623439FC81C437BBB5B8A9ED2B7FF5056234399B21C437BBA5AF999D0B08C5029234399CC1B387BB95BFE9FA1B18A5025223098CF1C497AB65B8A9ED2B7FF5056234398BE1C4B7AB65B8A9ED2B7F91605ADF9E0BA1E5C6ECCAAE74C7B34C3" , "XMJP": "398B8BAA91AAA4B6168D698F6989DB410DB8BF9FA4EC91F010FA688F69FADA370DBABE98A5E89083168A68FA69FADB350AC9BF99A5EC918317FB68FD698EDB4A0CCDBEECA2EE91F016F8698A6988DB350CCDB8E8A593908216F8688F6FF8DB350CCDBE92A5EE90F7168E688F69FADD310DBDBE98A59F9187168B69FC68F9DA400CB2BEECA4EC97F216F8688F6888DA420CB2BEECA4EC97F4398B8AD9596AF56523BE5CBA947CBFA0" , "D5BI-GY": "5906C86461597AB699C075EDC75836546D35FC51541F4FF09FB774EDC72B37226D37FD56551B4E8399C77498C72B36206A44FC57551F4F8398B6749FC75F365F6C40FD22521D4FF099B575E8C75936206C40FB2655604E8299B574EDC12936206C40FC50526C4E8498CA73EFC65A365F6C40FD22521B4E8099C1759EC75C36536D33FC21556A4F8F99B574EDC12936206C40FC5055684F8F99B574EDC12F5906C917A9992B65ACF340D83AAD52B5" , "XPXJ-GY": "B41EE3FB0408151BBAE55EA6AD9A2D90802DD7CE314E205DBC925FA6ADE92CE6802FD6C9304A212EBAE25FD3ADE92DE4875CD7C8304E202EBB935FD4AD9D2D9B8158D6BD374C205DBA905EA3AD9B2DE48158D0B93031212FBA905FA6ABEB2DE48158D6C331382023BB9758A4AC982D9B8158D6BD374A212DBAE45ED5AD9E2D97802BD7BE303B2022BA905FA6ABEB2DE48158D7CF30392022BA905FA6ABEDB41EE288CCC844C88FD66B93506F4971" , "XMRC": "9CEA4BC48C8E79E2BD8DEB3EF0BCB761A8D97FF1B9C84CA4BBFAEA3EF0CFB617A8DB7EF6B8CC4DD7BD8AEA4BF0CFB715AFA87FF7B8C84CD7BCFBEA4CF0BBB76AA9AC7E82BFCA4CA4BDF8EB3BF0BDB715A9AC7886B8B74DD6BDF8EA3EF6CDB715A9AC7EFCB8CA4CD0BC8DEA3EF0CFB111A8DC7EF6B8BB4CD3BD8BEB4DF1CCB660A9D37E82B9C84AA6BDF8EA3EF1BDB662A9D37E82B9C84AA09CEA4AB7444E283188BEDE0B0D49D380" , "XMTW-GY": "F61C25525EE3BD333337A9FBB6307A7FC22F11676BA588753540A8FBB6437B09C22D10606AA189063330A88EB6437A0BC55E11616AA588063241A889B6377A74C35A10146DA788753342A9FEB6317A0BC35A16106ADA89073342A8FBB0417A0BC35A106A6AA788073333AFF9B7327A74C35A10146DA189053336A988B6347A78C22911176AD0880A3342A8FBB0417A0BC35A11666AD2880A3342A8FBB047F61C24219623ECE006049CCE4BC51E9E" , "XCS4-GY": "BC8350A203012D749CD10FCEFA11ABDA88B06497364718329AA60ECEFA62AAAC88B26590374319419CD60EBBFA62ABAE8FC16491374718419DA70EBCFA16ABD189C565E4304518329CA40FCBFA10ABAE89C563E0373819409CA40ECEFC60ABAE89C5659A373218479AD609CCFB13ABD189C565E4304319429CD00FBDFA15ABDD88B664E73732184D9CA40ECEFC60ABAE89C564963730184D9CA40ECEFC66BC8351D1CBC17CA0A9E23AFB07E4CF3C" , "XMUSGR": "7CD6930838CDE58AFF18100718EFC01048E5A73D0D8BD0CCF96F1107189CC16648E7A63A0C8FD1BFFF1F1172189CC0644F94A73B0C8BD0BFFE6E117518E8C01B4990A64E0B89D0CCFF6D100218EEC0644990A04A0CF4D1BEFF6D11071E9EC0644990A6300C89D0BFFF18107618E8C0644990A04A0CFBD0B8FE1E117018EFC1174893A73B0DF4D0CCFF6D1705189CC06448E2A7390DF4D0CCFF6D17037CD6927BF00DB45ECA2B2532E51AA4F6" , "XD9U-GY": "D8D476AF5E95E0A8C6FBDDDD5710011DECE7429A6BD3D5EEC08CDCDD5763006BECE5439D6AD7D49DC6FCDCA857630169EB96429C6AD3D59DC78DDCAF57170116ED9243E96DD1D5EEC68EDDD857110169ED9245ED6AACD49CC68EDCDD51610169ED9243976AA1D391C6FDDBDF56120116ED9243E96DD7D49EC6FADDAE5714011AECE142EA6AA6D591C68EDCDD51610169ED92429B6AA4D591C68EDCDD5167D8D477DC9655B17CF3C8E8E8AAE565FB" , "XDWC-GY": "04B548EC9A9BD59D573D72703D13F5CE30867CD9AFDDE0DB514A73703D60F4B830847DDEAED9E1A8573A73053D60F5BA37F77CDFAEDDE0A8564B73023D14F5C531F37DAAA9DFE0DB574872753D12F5BA31F37BAEAEA2E1A9574873703B62F5BA31F37DD4AEAFE0AA563D74723C11F5C531F37DAAA9D9E1AB573C72033D17F5C930807CA9AEA8E0A4574873703B62F5BA31F37CD8AEAAE0A4574873703B6404B5499F525B8449620E4745C0E69128" , "XDWH-GY": "4BE24206F6B32CAABEEEDE7F48622B317FD17633C3F519ECB899DF7F48112A477FD37734C2F1189FBEE9DF0A48112B4578A07635C2F5199FBF98DF0D48652B3A7EA47740C5F719ECBE9BDE7A48632B457EA47144C28A189EBE9BDF7F4E132B457EA4773EC287199DBFE5D87D49602B3A7EA47740C5F1189CBEEFDE0C48662B367FD77643C2801993BE9BDF7F4E132B457EA47632C2821993BE9BDF7F4E154BE243753E737D7E8BDDEB4AB5974FD7" , "XDWT-GY": "8B0BB729BF6FE571A6A4C3CF417CFB07BF38831C8A29D037A0D3C2CF410FFA71BF3A821B8B2DD144A6A3C2BA410FFB73B849831A8B29D044A7D2C2BD417BFB0CBE4D826F8C2BD037A6D1C3CA417DFB73BE4D846B8B56D145A6D1C2CF470DFB73BE4D82118B5BD046A6A3C5CD407EFB0CBE4D826F8C2DD147A6A5C3BC4178FB00BF3E836C8B5CD048A6D1C2CF470DFB73BE4D831D8B5ED048A6D1C2CF470B8B0BB65A77AFB4A59397F6FABC899FE1" , "XDEM-GY": "B481E84C55DCCBE0E3EC8BCAD7C3853F80B2DC79609AFEA6E59B8ACAD7B0844980B0DD7E619EFFD5E3EB8ABFD7B0854B87C3DC7F619AFED5E29A8AB8D7C4853481C7DD0A6698FEA6E3998BCFD7C2854B81C7DB0E61E5FFD4E3998ACAD1B2854B81C7DD7461E8FFD5E29B8DC8D6C1853481C7DD0A669EFFD6E3ED8BB9D7C7853880B4DC0961EFFED9E3998ACAD1B2854B81C7DC7861EDFED9E3998ACAD1B4B481E93F9D1C9A34D6DFBEFF2A36E1D9" , "XMWOGY": "4CE6E21F9ECEF018541D4A9707AB761478D5D62AAB88C55E526A4B9707D8776278D7D72DAA8CC42D541A4BE207D876607FA4D62CAA88C52D556B4BE507AC761F79A0D759AD8AC55E54684A9207AA766079A0D15DAAF7C42C54684B9701DA766079A0D727AA8AC52F55684AE607A7766079A0D15DAAF8C52A551B4BE007AB771378A3D62CABF7C55E54684D9507D8766078D2D62EABF7C55E54684D934CE6E36C560EA1CC612E7FA2FA5E12F2" , "XWEH-GY": "EE29607302BB09514D01FA26B70A0D7DDA1A544637FD3C174B76FB26B7790C0BDA18554136F93D644D06FB53B7790D09DD6B544036FD3C644C77FB54B70D0D76DB6F553531FF3C174D74FA23B70B0D09DB6F533136823D654D74FB26B17B0D09DB6F554B378C3D644C0AFC24B6080D76DB6F553531F93D674D00FA55B70E0D7ADA1C543636883C684D74FB26B17B0D09DB6F5447368A3C684D74FB26B17DEE296100CA7B58847832CF134AFF699A" , "XDWD-GY": "C6DA9FA8E0ACD38627362DB6213E5496F2E9AB9DD5EAE6C021412CB6214D55E0F2EBAA9AD4EEE7B327312CC3214D54E2F598AB9BD4EAE6B326402CC42139549DF39CAAEED3E8E6C027432DB3213F54E2F39CACEAD495E7B227432CB6274F54E2F39CAA90D498E6B126312BB4203C549DF39CAAEED3EEE7B027372DC5213A5491F2EFABEDD49FE6BF27432CB6274F54E2F39CAB9CD49DE6BF27432CB62749C6DA9EDB286C825312051883DCCB3071" , "XNIF-GY": "17C3D356E8B3AD696D1859296BB69D5023F0E763DDF5982F6B6F58296BC59C2623F2E664DCF1995C6D1F585C6BC59D242481E765DCF5985C6C6E585B6BB19D5B2285E610DBF7982F6D6D592C6BB79D242285E014DC8A995D6D6D58296DC79D242285E66EDCF699506C1D5F2B6AB49D5B2285E610DBF1995F6D19595A6BB29D5723F6E713DC8098506D6D58296DC79D242285E762DC8298506D6D58296DC117C3D2252073FCBC582B6C1C9643F9B7" , "XDJP-GY": "B5D76720A0FDDA4C1F5A58F2FFA5FDC381E4531595BBEF0A192D59F2FFD6FCB581E6521294BFEE791F5D5987FFD6FDB78695531394BBEF791E2C5980FFA2FDC88091526693B9EF0A1F2F58F7FFA4FDB78091546294C4EE781F2F59F2F9D4FDB78091521894C9EE0D1F595EF0FEA7FDC88091526693BFEE7A1F5B5881FFA1FDC481E2536594CEEF751F2F59F2F9D4FDB78091531494CCEF751F2F59F2F9D2B5D76653683D8B992A696DC702509924" , "XQUI-GY": "8B765535F0ED8AA3AC501F583280E369BF456100C5ABBFE5AA271E5832F3E21FBF476007C4AFBE96AC571E2D32F3E31DB8346106C4ABBF96AD261E2A3287E362BE306073C3A9BFE5AC251F5D3281E31DBE306677C4D4BE97AC251E5834F1E31DBE30600DC5DCBF96AD5A195A3382E362BE306073C3AFBE95AC511F2B3284E36EBF436170C4DEBF9AAC251E5834F1E31DBE306101C4DCBF9AAC251E5834F78B765446382DDB7699632A6DCF75878E" , "XAUS-GY": "17F539DD05C619835B202BABB360194C23C60DE830802CC55D572AABB313183A23C40CEF31842DB65B272ADEB313193824B70DEE31802CB65A562AD9B367194722B30C9B36822CC55B552BAEB361193822B30A9F31FF2DB75B552AABB511193822B30CE531F72CB65B202DA9B262194722B30C9B36842DB55B212BD8B364194B23C00D9831F52CBA5B552AABB511193822B30DE931F72CBA5B552AABB51717F538AECD0648566E131E9E4E957DAB" , "DBPK-GY": "E97EFC34216C6C6297348E9908CFE72FDD4DC801142A592491438F9908BCE659DD4FC906152E585797338FEC08BCE75BDA3CC807152A595796428FEB08C8E724DC38C9721228592497418E9C08CEE75BDC38CF761555585697418F990EBEE75BDC38C800155E59529645889B09CDE724DC38C972122E585497358EEA08CBE728DD4BC871155F595B97418F990EBEE75BDC38C800155D595B97418F990EB8E97EFD47E9AC3DB7A207BBACF53A83C8" , "DBPG-GY": "28442D8D992D1214D14419811D8AA5C91C7719B8AC6B2752D73318811DF9A4BF1C7518BFAD6F2621D14318F41DF9A5BD1B0619BEAD6B2721D03218F31D8DA5C21D0218CBAA692752D13119841D8BA5BD1D021ECFAD142620D13118811BFBA5BD1D0219B9AD1F2724D0401F831C88A5C21D0218CBAA6F2622D14519F21D8EA5CE1C7119C8AD1E272DD13118811BFBA5BD1D0219B9AD1C272DD13118811BFD28442CFE51ED43C1E4772CB4E07FC12E" , "XSPS": "0CF84D47869D56C7231402BBB68FA64A38CB7972B3DB6381256303BBB6FCA73C38C97875B2DF62F2231303CEB6FCA63E3FBA7974B2DB63F2226203C9B688A64139BE7801B5D96381236102BEB68EA63E39BE7E05B2A462F3236103BBB0FEA63E39BE787FB3AE63F7231403BBB6FCA03A38CE7875B2A863F6231202C8B7FFA74B39C17801B3DB6583236103BBB78EA74939C17801B3DB65850CF84C344E5D07121627378E4B7AC2AD" , "XDPE-GY": "659FE3CBE586A0FDE526515BE4CB9A7251ACD7FED0C095BBE351505BE4B89B0451AED6F9D1C494C8E521502EE4B89A0656DDD7F8D1C095C8E4505029E4CC9A7950D9D68DD6C295BBE553515EE4CA9A0650D9D089D1BF94C9E553505BE2BA9A0650D9D6F3D1B295CDE4205759E5C99A7950D9D68DD6C494CBE5275128E4CF9A7551AAD78ED1B595C4E553505BE2BA9A0650D9D7FFD1B795C4E553505BE2BC659FE2B82D46F12BD015646E193EFE96" , "XSDX": "13AFE58177617114E937EA86AD98B3B4279CD1B442274452EF40EB86ADEBB2C2279ED0B343234521E930EBF3ADEBB3C020EDD1B243274421E841EBF4AD9FB3BF26E9D0C744254452E942EA83AD99B3C026E9D6C343584520E942EB86ABE9B3C026E9D0B942524520E93CEB86ADEBB5C42799D0B343544425E931EAF5ACE8B2B52696D0C742274250E942EB86AC99B2B72696D0C74227425613AFE4F2BFA120C2DC04DFB3506DD750" , "DBPD-GY": "8B7ACC9311E687F08DF487B366AD0D6DBF49F8A624A0B2B68B8386B366DE0C1BBF4BF9A125A4B3C58DF386C666DE0D19B838F8A025A0B2C58C8286C166AA0D66BE3CF9D522A2B2B68D8187B666AC0D19BE3CFFD125DFB3C48D8186B360DC0D19BE3CF8A725D4B2C08CF381B167AF0D66BE3CF9D522A4B3C68DF587C066A90D6ABF4FF8D625D5B2C98D8186B360DC0D19BE3CF8A725D7B2C98D8186B360DA8B7ACDE0D926D626B8C7B2869B586989" , "XSER-GY": "59F2961B1DA5F427225478353B5AAD1F6DC1A22E28E3C161242379353B29AC696DC3A32929E7C012225379403B29AD6B6AB0A22829E3C112232279473B5DAD146CB4A35D2EE1C161222178303B5BAD6B6CB4A559299CC013222179353D2BAD6B6CB4A3232896C01222557E373A58AD146CB4A35D2EE7C011225578463B5EAD186DC7A25E2996C11E222179353D2BAD6B6CB4A22F2994C11E222179353D2D59F29768D565A5F117674D00C6AFC9FB" , "XSDR-GY": "98B2473AD835AD5C552043C7BB37FB48AC81730FED73981A535742C7BB44FA3EAC837208EC779969552742B2BB44FB3CABF07309EC739869545642B5BB30FB43ADF4727CEB71981A555543C2BB36FB3CADF47478EC0C9968555542C7BD46FB3CADF47202ED069968552145C5BA35FB43ADF4727CEB77996A552143B4BB33FB4FAC87737FEC069865555542C7BD46FB3CADF4730EEC049865555542C7BD4098B2464910F5FC8A601376F246C29FAC" , "XS8R-GY": "7B61CFC4A26D867C1BD42BEE52BA57994F52FBF1972BB33A1DA32AEE52C956EF4F50FAF6962FB2491BD32A9B52C957ED4823FBF7962BB3491AA22A9C52BD57924E27FA829129B33A1BA12BEB52BB57ED4E27FC869654B2481BA12AEE54CB57ED4E27FAFC975EB5441BD52DEC53B857924E27FA82912FB24A1BD52B9D52BE579E4F54FB81965EB3451BA12AEE54CB57ED4E27FBF0965CB3451BA12AEE54CD7B61CEB76AADD7AA2EE71EDBAF4F337D" , "XSX6": "C85D7C210136F9D6FB4A8903C61D3012FC6E48143470CC90FD3D8803C66E3164FC6C49133574CDE3FB4D8876C66E3066FB1F48123570CCE3FA3C8871C61A3019FD1B49673272CC90FB3F8906C61C3066FD1B4F63350FCDE2FB3F8803C06C3066FD1B49193405CCEEFD4F8803C66E3662FC6B49133503CCE7FB4C8970C76D3113FD6449673470CA92FB3F8803C71C3111FD6449673470CA94C85D7D52C9F6A800CE79BC363BE854F6" , "XS7R-GY": "58BD3BEC5EE487FCF172381BB728A5D26C8E0FD96BA2B2BAF705391BB75BA4A46C8C0EDE6AA6B3C9F175396EB75BA5A66BFF0FDF6AA2B2C9F0043969B72FA5D96DFB0EAA6DA0B2BAF107381EB729A5A66DFB08AE6ADDB3C8F107391BB159A5A66DFB0ED46BD7B4CBF1733E19B62AA5D96DFB0EAA6DA6B3CAF1733868B72CA5D56C880FA96AD7B2C5F107391BB159A5A66DFB0FD86AD5B2C5F107391BB15F58BD3A9F9624D62AC4410D2E4ADDC136" , "XGSD-GY": "999B37C9F6221F0A73F44FBA213481E6ADA803FCC3642A4C75834EBA21478090ADAA02FBC2602B3F73F34ECF21478192AAD903FAC2642A3F72824EC8213381EDACDD028FC5662A4C73814FBF21358192ACDD048BC21B2B3E73814EBA27458192ACDD02F1C2152A3972F349B8203681EDACDD028FC5602B3C73F54FC9213081E1ADAE038CC2112A3373814EBA27458192ACDD03FDC2132A3373814EBA2743999B36BA3EE24EDC46C77A8FDCC1E502" , "XSMI-GY": "0CB8E4407A6F47588A954B2AE48E7FEB388BD0754F29721E8CE24A2AE4FD7E9D3889D1724E2D736D8A924A5FE4FD7F9F3FFAD0734E29726D8BE34A58E4897FE039FED106492B721E8AE04B2FE48F7F9F39FED7024E56736C8AE04A2AE2FF7F9F39FED1784F5C731C8B9F4D28E58C7FE039FED106492D736E8A944B59E48A7FEC388DD0054E5C72618AE04A2AE2FF7F9F39FED0744E5E72618AE04A2AE2F90CB8E533B2AF168FBFA67E1F197B1B0E" , "XUHY-DE": "C764632D2FAD80BD7B5080BB3715AB52F35757181AEBB5FB7D2781BB3766AA24F355561F1BEFB4887B5781CE3766AB26F426571E1BEBB5887A2681C93712AB59F222566B1CE9B5FB7B2580BE3714AB26F222506F1B94B4897B2581BB3164AB26F22256151A98B4857B5A86B93614AA55F222566B1CEFB48B7B5180C83711AB55F35157681B9EB5847B2581BB3164AB26F22257191B9CB5847B2581BB3162C764625EE76DD16A4E63B58ECAE0CFB7" , "YTY1V": "F3C48D009F3BF5C1713ABCFA20184344C7F7B935AA7DC087774DBDFA206B4232C7F5B832AB79C1F4713DBD8F206B4330C086B933AB7DC0F4704CBD88201F434FC682B846AC7FC087714FBCFF20194330C682BE42AB02C1F5714FBDFA26694330C682B839AA0FC0F87738BD8A206B4330C086B936AA09C1F47138BD8921184233C7F7B839AA7DC087774DBDFA206B4242C7F5B839AA7DC087774BF3C48C7357FBA416440989CFDDED27A1" , "YLEPS-FH": "4F5B857DB72050D19F93A82D197568577B68B1488266659799E4A92D190669217B6AB04F836264E49F94A958190668237C19B14E836665E49EE5A95F1972685C7A1DB03B846465979FE6A828197468237A1DB63F831964E59FE6A92D1F0468237A1DB044836364E49F90A9581E0469537B63B03B826663939E96A959187568547A6EB148836564E29F99A92D19066E217A1DB03B831464E09F99A92D19066E274F5B840E7FE00106AAA09D18E4800CB2" , "ZAL-GY": "ABE8551F97CC74A78D5C5CA96B59D9BB9FDB612AA28A41E18B2B5DA96B2AD8CD9FD9602DA38E40928D5B5DDC6B2AD9CF98AA612CA38A41928C2A5DDB6B5ED9B09EAE6059A48841E18D295CAC6B58D9CF9EAE665DA3F540938D295DA96D28D9CF9EAE605EA3FD40E48A2B5CD86B55D9CF9EAE665DA3FA41958C5A5DDE6B59D8BC9FAD612CA2F541E18D295BAB6B2AD9CF9FDC612EA2F541E18D295BADABE8546C5F0C2570B86F699C96ACBD5E" , "ZGLDEU": "6E9AF1BB3560355D6A3E96D4B06D2BA45AA9C58E0026001B6C4997D4B01E2AD25AABC489012201686A3997A1B01E2BD05DD8C588012600686B4897A6B06A2BAF5BDCC4FD0624001B6A4B96D1B06C2BD05BDCC2F9015901696A4B97D4B61C2BD05BDCC4FA0157011E6B3996A7B06D2BD05BDCC2F90156006F6B3897A3B06D2AA35ADFC5880059001B6A4B91D6B01E2BD05AAEC58A0059001B6A4B91D06E9AF0C8FDA0648A5F0DA3E14D984F41" , "ZAG-AV": "1189D0852A0FC81AF4705A867A05D68125BAE4B01F49FD5CF2075B867A76D7F725B8E5B71E4DFC2FF4775BF37A76D6F522CBE4B61E49FD2FF5065BF47A02D68A24CFE5C3194BFD5CF4055A837A04D6F524CFE3C71E36FC2EF4055B867C74D6F524CFE5C41E3EFC2DF3075AF17A06D6F524CFE3C71E39FD28F5765BF17A05D78625CCE4B61F36FD5CF4055D847A76D6F525BDE4B41F36FD5CF4055D821189D1F6E2CF99CDC1436FB387F0B264" } }
Data Paskutinė kaina