Kainų istorija

Investicinių fondų, į kuriuos galima investuoti tarpininkaujant „Swedbank”, AB, istorinės kainos, skelbiamos Banko, paimtos iš viešų šaltinių, kurie yra laikomi patikimais. Tačiau Bankas netikrina kainų teisingumo ir tikslumo, be to, dėl investicinių fondų ar jų valdymo įmonių atliekamų tikslinimų, kainos gali būti pasikeitę, tačiau tie pasikeitimai gali neatsispindėti Banko skelbiamose istorinėse kainose, taip pat kainose gali būti netikslumų dėl informacinių technologijų procesų. Dėl šių priežasčių Banko skelbiamos istorinės investicinių fondų kainos turi būti laikoms indikatyviomis, informaciniais tikslais pateikiamomis kainomis. Tikrosios ir tiksliausios investicinių fondų kainos yra skelbiamos pačių fondų ar jų valdymo įmonių. Bankas rekomenduoja klientams, norintiems gauti tikslias investicinių fondų istorines kainas su visais patikslinimais, pasitikrinti šias kainas vietose, kur jas skelbia investiciniai fondai ar jų valdymo įmonės. Informaciją apie tokias vietas galima gauti atitinkamų fondų prospektuose. { "userId": "UNKNOWN", "token": "A04000674DBFA20A52D8FD7ABAB7356FFF7D5F3801EBFD550AC5ED75A2B1255DC51F5F5A12E0C46B5DC4ED4B91FE3943C532490312E09F556EE2C65F808A1B7EFF1F3BA04001153588571B31B78966B6F2B921", "identifiers": { "DRILLISCH": "1D5E8AF73D605ED8E1A5A2964046BDDA296DBEC208266B9EE7D2A3964035BCAC296FBFC509226AEDE1A2A3E34035BDAE2E1CBEC409266BEDE0D3A3E44041BDD12818BFB10E246B9EE1D0A2934047BDAE2818B9B509596AECE1D0A3964637BDAE2818BEC308526AE1E0D5A293414ABDDB296DBECF08266B9EE7D4A2E64041BCDD286FBFC209556A9DE0A5A3E94035BDAE2E1ABFB108266AECE0A7A3E94035BDAE2E1C1D5E8B854F0C9349D49697A2071F4579" , "MMM-GY": "E32B5F9C8AD53B6D0F40C0ECE1180C17D7186BA9BF930E2B0937C1ECE16B0D61D71A6AAEBE970F580F47C199E16B0C63D0696BAFBE930E580E36C19EE11F0C1CD66D6ADAB9910E2B0F35C0E9E1190C63D66D6CDEBEEC0F590F35C1ECE7690C63D66D6BD8BE910F290837C09DE1140C63D66D6CDEBEE30E5F0E46C19BE1180D10D76E6BAFBFEC0E2B0F35C7EEE16B0C63D71F6BADBFEC0E2B0F35C7E8E32B5EEEF8B9F6FF3A73F5D8A641F4B7" , "UUU": "21A0A53ED0FF5D70A11FA92433BC52E51593910BE5B96836A768A82433CF53931591900CE4BD6945A118A85133CF529112E2910DE4B96845A069A85633BB52EE14E69078E3BB6836A16AA92133BD529114E6967CE4C66944A16AA82435CD529114E6900BE5CA6845A16AA82435CB53E11492910BE5CE6845A019A92732BA52EE14E69078E3BB6836A16AA95632B852EE14E69078E3BD21A0A44CA29390E2942C9C1074E5AA45" , "AEM": "7CCA36C855C690D79DA85EC81F3D911F48F902FD6080A5919BDF5FC81F4E906948FB03FA6184A4E29DAF5FBD1F4E916B4F8802FB6180A5E29CDE5FBA1F3A9114498C038E6682A5919DDD5ECD1F3C916B498C058A61FFA4E39DDD5FC8194C916B498C02F961F3A4939DDD5FC8194A901B49F802FD60F7A5E29CAE5ECB1E3B9114498C038E6682A5919DDD5EBA1E399114498C038E66847CCA37BA27AA5D45A89B6BFC586469BF" , "ARL-GY": "8D0EF4AC30695D467BA3E4F1FE1AF647B93DC099052F68007DD4E5F1FE69F731B93FC19E042B69737BA4E584FE69F633BE4CC09F042F68737AD5E583FE1DF64CB848C1EA032D68007BD6E4F4FE1BF633B848C7EE045069727BD6E5F1F86BF633B848C09D055B69057CD4E480FE16F633B848C7EE045F68747AA5E586FE1AF740B94BC09F055068007BD6E3F3FE69F633B93AC09D055068007BD6E3F58D0EF5DE420590D44E90D1C5B9430EE7" , "AMBER": "612EB07D6670B459C02CD71841F8CE22551D84485336811FC65BD618418BCF54551F854F5232806CC02BD66D418BCE56526C844E5236816CC15AD66A41FFCE295468853B5534811FC059D71D41F9CE565468833F5249806DC059D6184789CE565468844C5234806BC12AD66C418BCE56526C844B5342806CC02ED66B40F8CF55551D85445336811FC65BD618418BCF24551F85445336811FC65D612EB10F141C79CBF51FE22C06A13682" , "APG1L": "F7249331D2B1D7062B778EA869F7F707C317A704E7F7E2402D008FA86984F671C315A603E6F3E3332B708FDD6984F773C466A702E6F7E2332A018FDA69F0F70CC262A677E1F5E2402B028EAD69F6F773C262A073E688E3322B028FA86F86F773C262A700E781E3312D758EAD6984F773C466A707E783E3332B758FDB68F7F670C317A608E7F7E2402D008FA86984F601C315A608E7F7E2402D06F7249243A0DD1A941E44BB9C2EAE0FA7" , "IVL1L": "C5D0D8E53C256CB5D5FB78206F67D39EF1E3ECD0096359F3D38C79206F14D2E8F1E1EDD708675880D5FC79556F14D3EAF692ECD608635980D48D79526F60D395F096EDA30F6159F3D58E78256F66D3EAF096EBA7081C5881D58E79206916D3EAF096ECDC091358F6D3F978256F14D3EAF692ECD309175880D5F979536E67D2E9F1E3EDDC096359F3D38C79206F14D298F1E1EDDC096359F3D38AC5D0D9974E49A127E0C84D14283E2B3E" , "KNR1L": "346E6A231EFB8B1C56B8D0D82A385130005D5E162BBDBE5A50CFD1D82A4B5046005F5F112AB9BF2956BFD1AD2A4B5144072C5E102ABDBE2957CED1AA2A3F513B01285F652DBFBE5A56CDD0DD2A395144012859612AC2BF2856CDD1D82C49514401285E612ABEBE2E50BAD0DD2A4B5144072C5E152BC9BF2956BAD1AB2B385047005D5F1A2BBDBE5A50CFD1D82A4B5036005F5F1A2BBDBE5A50C9346E6B516C97468E638BE5EC6D61A990" , "KNF1L": "1FE29458DA9DAEF8503B3EAD3E4BB1332BD1A06DEFDB9BBE564C3FAD3E38B0452BD3A16AEEDF9ACD503C3FD83E38B1472CA0A06BEEDB9BCD514D3FDF3E4CB1382AA4A11EE9D99BBE504E3EA83E4AB1472AA4A71AEEA49ACC504E3FAD383AB1472AA4A01AEED89ACE56393EA83E38B1472CA0A06EEFAF9ACD50393FDE3F4BB0442BD1A161EFDB9BBE564C3FAD3E38B0352BD3A161EFDB9BBE564A1FE2952AA8F1636B65080B9979124992" , "LNA1L": "58D4ED30E5D77D0B8D09AD5B0AABC9966CE7D905D091484D8B7EAC5B0AD8C8E06CE5D802D195493E8D0EAC2E0AD8C9E26B96D903D191483E8C7FAC290AACC99D6D92D876D693484D8D7CAD5E0AAAC9E26D92DE72D1EE493F8D7CAC5B0CDAC9E26D92D973D192493A8B0BAD5E0AD8C9E26B96D906D0E5493E8D0BAC280BABC8E16CE7D809D091484D8B7EAC5B0AD8C8906CE5D809D091484D8B7858D4EC4297BBB098B83A986F4DF23137" , "LNS1L": "249A3B4440073FE2F7FA2F4CB74D712C10A90F7175410AA4F18D2E4CB73E705A10AB0E7674450BD7F7FD2E39B73E715817D80F7774410AD7F68C2E3EB74A712711DC0E0273430AA4F78F2F49B74C715811DC0806743E0BD6F78F2E4CB13C715811DC0F0774420AD1F1F82F49B73E715817D80F7275350BD7F7F82E3FB64D705B10A90E7D75410AA4F18D2E4CB73E702A10AB0E7D75410AA4F18B249A3A36326BF271C2C91A78F014898D" , "PTR1L": "BAF0D5C4269D530BCEB4E8C2AE84DA228EC3E1F113DB664DC8C3E9C2AEF7DB548EC1E0F612DF673ECEB3E9B7AEF7DA5689B2E1F712DB663ECFC2E9B0AE83DA298FB6E08215D9664DCEC1E8C7AE85DA568FB6E68612A4673FCEC1E9C2A8F5DA568FB6E0F413A96639C8B6E8C7AEF7DA5689B2E1F213AF673ECEB6E9B1AF84DB558EC3E0FD13DB664DC8C3E9C2AEF7DB248EC1E0FD13DB664DC8C5BAF0D4B654F19E98FB87DDF6E9DD2283" , "PZV1L": "C787DFF44FDEFE364772061C80B51B96F3B4EBC17A98CB704105071C80C61AE0F3B6EAC67B9CCA034775076980C61BE2F4C5EBC77B98CB034604076E80B21B9DF2C1EAB27C9ACB704707061980B41BE2F2C1ECB67BE7CA024707071C86C41BE2F2C1EAC47A9FCB004170061980C61BE2F4C5EBC27AECCA034770076F81B51AE1F3B4EACD7A98CB704105071C80C61A90F3B6EACD7A98CB704103C787DE863DB233A572413328C7ECE337" , "RSU1L": "EC5B3EA160628EE17CE9E907DE405BDCD8680A945524BBA77A9EE807DE335AAAD86A0B935420BAD47CEEE872DE335BA8DF190A925424BBD47D9FE875DE475BD7D91D0BE75326BBA77C9CE902DE415BA8D91D0DE3545BBAD57C9CE807D8315BA8D91D0B935551BBD47AEBE902DE335BA8DF190A975550BAD47CEBE874DF405AABD8680B985524BBA77A9EE807DE335ADAD86A0B985524BBA77A98EC5B3FD3120E437249DADC339919A37D" , "AB-FP": "3FE15CB02815B7F8018E91D631D8660F0BD268851D5382BE07F990D631AB67790BD069821C5783CD018990A331AB667B0CA368831C5382CD00F890A431DF66040AA769F61B5182BE01FB91D331D9667B0AA76FF21C2C83CC01FB90D637A9667B0AA768811C2785BC008B90A031AB667B0CA368861D2783CD018C90A530D867780BD269891D5382BE07F990D631AB67090BD069891D5382BE07FF3FE15DC25A797A6B34BDA4E276819EAE" , "SNG1L": "C6FDE30DF049EE02CAAABC3DB0FB2DF2F2CED738C50FDB44CCDDBD3DB0882C84F2CCD63FC40BDA37CAADBD48B0882D86F5BFD73EC40FDB37CBDCBD4FB0FC2DF9F3BBD64BC30DDB44CADFBC38B0FA2D86F3BBD04FC470DA36CADFBD3DB68A2D86F3BBD63EC40CDA35CCA8BC38B0882D86F5BFD73BC57BDA37CAA8BD4EB1FB2C85F2CED634C50FDB44CCDDBD3DB0882CF4F2CCD634C50FDB44CCDBC6FDE27F82252391FF998909F7A2D553" , "UTR1L": "FFD3135C2855123A304727DBFFD3228ACBE027691D13277C363026DBFFA023FCCBE2266E1C17260F304026AEFFA022FECC91276F1C13270F313126A9FFD42281CA95261A1B11277C303227DEFFD222FECA95201E1C6C260E303226DBF9A222FECA9526691D612708364527DEFFA022FECC91276A1D67260F304526A8FED323FDCBE026651D13277C363026DBFFA0238CCBE226651D13277C3636FFD3122E5A39DFAE057412EFB88ADA2C" , "VAKALAI": "5B5D859EE4F5680E8C33931C9C5614AC6F6EB1ABD1B35D488A44921C9C2515DA6F6CB0ACD0B75C3B8C3492699C2514D8681FB1ADD0B35D3B8D45926E9C5114A76E1BB0D8D7B15D488C4693199C5714D86E1BB6DCD0CC5C3A8C46921C9A2714D86E1BB0A8D0C45C4C8D3193199D5215A76E1BB0D8D7B75C388C32936F9C5214AB6F68B1DBD0C65D378C46921C9A2714D86E1BB1AAD0C45D378C46921C9A215B5D84EC9699A59AB900A628DB0FEC0A" , "VLP1L": "BED440E13D2DF3BB1465CABAC379933F8AE774D4086BC6FD1212CBBAC30A92498AE575D3096FC78E1462CBCFC30A934B8D9674D2096BC68E1513CBC8C37E93348B9275A70E69C6FD1410CABFC378934B8B9273A30914C78F1410CBBAC508934B8B9275D7096EC68B1267CABFC30A934B8D9674D7081FC78E1467CBC9C27992488AE775D8086BC6FD1212CBBAC30A92398AE575D8086BC6FD1214BED441934F413E2F2156FF8E84206B99" , "VBL1L": "01F19AAA0D460C8F60DA2CC61947053B35C2AE9F380039C966AD2DC61934044D35C0AF98390438BA60DD2DB31934054F32B3AE99390039BA61AC2DB41940053034B7AFEC3E0239C960AF2CC31946054F34B7A9E8397F38BB60AF2DC61F36054F34B7AF9C397438CC66D82CC31934054F32B3AE9C387438BA60D82DB51847044C35C2AF93380039C966AD2DC61934043D35C0AF93380039C966AB01F19BD87F2AC11B55E919F25E1EFD9D" , "SAB1L": "70EF3825FAAA141B30EE1B12531215D444DC0C10CFEC215D36991A12536114A244DE0D17CEE8202E30E91A67536115A043AD0C16CEEC212E31981A60531515DF45A90D63C9EE215D309B1B17531315A045A90B67CE93202F309B1A12556315A045A90D16CE9B202936EC1B17536115A043AD0C13CF98202E30EC1A61521214A344DC0D1CCFEC215D36991A12536114D244DE0D1CCFEC215D369F70EF395788C6D98F05DD2E26144BED72" , "ZMP1L": "4D6E3123DC6A1CD6C4ACA8E89E1D67D8795D0516E92C2990C2DBA9E89E6E66AE795F0411E82828E3C4ABA99D9E6E67AC7E2C0510E82C29E3C5DAA99A9E1A67D378280465EF2E2990C4D9A8ED9E1C67AC78280261E85328E2C4D9A9E8986C67AC78280462E82E29E6C2AEA8ED9E6E67AC7E2C0515E95828E3C4AEA99B9F1D66AF795D041AE92C2990C2DBA9E89E6E66DE795F041AE92C2990C2DD4D6E3051AE06D142F19F9DDCD9449F7E" , "ABBY-ID": "4B17286EEA9852C55BE8EC48A6CBDC957F241C5BDFDE67835D9FED48A6B8DDE37F261D5CDEDA66F05BEFED3DA6B8DCE178551C5DDEDE67F05A9EED3AA6CCDC9E7E511D28D9DC67835B9DEC4DA6CADCE17E511B2CDEA166F15B9DED48A0BADCE17E511C5FDEAA66F75BE2EA4AA7C7DD937E511D28D9DA66F35BE9EC3BA6CFDC927F221C2BDEAB67FC5B9DED48A0BADCE17E511C5ADEA967FC5B9DED48A0BC4B17291C98F49F516EDBD97CE1922433" , "ABCA-FP": "131AE4ABA1B64162DD828DEEA218BF172729D09E94F07424DBF58CEEA26BBE61272BD19995F47557DD858C9BA26BBF632058D09895F07457DCF48C9CA21FBF1C265CD1ED92F27424DDF78DEBA219BF63265CD7E9958F7556DDF78CEEA469BF63265CD09A95847551DC808BECA31BBF15265CD1ED92F47554DD838D9DA21CBF10272FD0EE9585745BDDF78CEEA469BF63265CD09F9587745BDDF78CEEA46F131AE5D9D3DA8CF6E8B1B8DAE54147B1" , "ABG-SM": "C276A50D3D91D9BE6F7E820CE4C96325F645913808D7ECF86909830CE4BA6253F647903F09D3ED8B6F798379E4BA6351F134913E09D7EC8B6E08837EE4CE632EF730904B0ED5ECF86F0B8209E4C86351F730964F09A8ED8A6F0B830CE2B86351F730913C09A3ED8968098379E5B86351F730964F09A7EC8C6E78837BE4C96222F633913E08A8ECF86F0B850EE4BA6351F642913C08A8ECF86F0B8508C276A47F4FFD142B5A4DB738A3909B82" , "ABG\/P-SM": "69183D44928DE94EE28E214A1BF592595D2B0971A7CBDC08E4F9204A1B86932F5D290876A6CFDD7BE289203F1B86922D5A5A0977A6CBDC7BE3F820381BF292525C5E0802A1C9DC08E2FB214F1BF4922D5C5E0E06A6B4DD7AE2FB204A1D84922D5C5E0975A6BFDD79E5FB203C1C8492585D5C0802A7CBDA0CE38B203E1AF5925A5C2D0971A6C8DD7DE284204A1B86942F5C5E0802A6B9DD7FE284204A1B86942969183C36E0E124DBD7BD147E5CAC6AFE" , "ABN-NA": "8CBFE5B9CC442CFB301BECDD12247072B88CD18CF90219BD366CEDDD12577104B88ED08BF80618CE301CEDA812577006BFFDD18AF80219CE316DEDAF12237079B9F9D0FFFF0019BD306EECD812257006B9F9D6FBF87D18CF306EEDDD14557006B9F9D188F87618BE376CECDE13207006B9F9D6FBF87219C9311DEDAA12247175B8FAD18AF97D19BD306EEBDF12577006B88BD188F97D19BD306EEBD98CBFE4CBBE28E16E0528D9E9557D88D5" , "ACCB": "A4BC0D3A77994C83A87011E111DA9E56908F390F42DF79C5AE0710E111A99F20908D380843DB78B6A877109411A99E2297FE390943DF79B6A906109311DD9E5D91FA387C44DD79C5A80511E411DB9E2291FA3E7843A078B7A80510E117AB9E2291FA390B43AA78B0A97110E111A99826908A380843AC79B2A876119210AA9F579185387C42DF7FC7A80510E110DB9F559185387C42DF7FC1A4BC0C4805F581169D4324D5568366F1" , "ANA": "9D7AB7C24489CFE7D81A687C699B0DEDA94983F771CFFAA1DE6D697C69E80C9BA94B82F070CBFBD2D81D690969E80D99AE3883F170CFFAD2D96C690E699C0DE6A83C828477CDFAA1D86F6879699A0D99A83C848070B0FBD3D86F697C6FEA0D99A83C83F370CCFBD6D86F697C6FEC0CE9A84883F771B8FAD2D91C687F689D0DE6A83C828477CDFAA1D86F680E689F0DE6A83C828477CB9D7AB6B036E50272ED295D482EC2F54A" , "AC": "58D92CCAC7F76471634728746BE7D1396CEA18FFF2B15137653029746B94D04F6CE819F8F3B55044634029016B94D14D6B9B18F9F3B15144623129066BE0D1326D9F198CF4B35137633228716BE6D14D6D9F1F88F3CE5045633229746D96D14D6D9F18FBF3C4513763322F706AE4D1396CEC19FBF2C25044623128016BEBD14D6D9F1F8EF2B15137624028036BEBD14D6D9F1F8858D92DB8B59BA9E456741D402CBE299E" , "ACE": "2A581F2B3ABB69B7F899C44BEFD1D6401E6B2B1E0FFD5CF1FEEEC54BEFA2D7361E692A190EF95D82F89EC53EEFA2D634191A2B180EFD5C82F9EFC539EFD6D64B1F1E2A6D09FF5CF1F8ECC44EEFD0D6341F1E2C690E825D83F8ECC54BE9A0D6341F1E2B1A0E885D82F8ECC54BE9A6D7441F6A2B1E0F8A5C82F99FC448EED7D64B1F1E2A6D09FF5CF1F8ECC439EED5D64B1F1E2A6D09F92A581E5948D7A422CDAAF17FA8882EE7" , "ACX-SM": "5C10552CEC778BD86B317C8E3F855BC168236119D931BE9E6D467D8E3FF65AB76821601ED835BFED6B367DFB3FF65BB56F52611FD831BEED6A477DFC3F825BCA6956606ADF33BE9E6B447C8B3F845BB56956666ED84EBFEC6B447D8E39F45BB56956611DD844BEE06C467DFB3EF45BB56956666ED841BEEA6A377DF93F855AC66855611FD94EBE9E6B447B8C3FF65BB56824611DD94EBE9E6B447B8A5C10545E9E1B464D5E0249BA78DCA366" , "ACKB-BB": "A97FB000B4855AD691581B923C1397269D4C843581C36F90972F1A923C6096509D4E853280C76EE3915F1AE73C6097529A3D843380C36FE3902E1AE03C14972D9C39854687C16F90912D1B973C1297529C39834280BC6EE2912D1A923A6297529C39843180B66E9490591D903D1496269C39854687C76EE091591BE13C1797219D4A844580B66FEF912D1A923A6297529C39843480B46FEF912D1A923A64A97FB172C6E99740A46B2EA67B4A6F82" , "ACS-SM": "C32225EFC6E49F1D66C29160552F0F9CF71111DAF3A2AA5B60B59060555C0EEAF71310DDF2A6AB2866C59015555C0FE8F06011DCF2A2AA2867B4901255280F97F66410A9F5A0AA5B66B79165552E0FE8F66416ADF2DDAB2966B79060535E0FE8F66411DEF2D7AA2E61B59015545E0FE8F66416ADF2D2AA2F67C49017552F0E9BF76711DCF3DDAA5B66B79662555C0FE8F71611DEF3DDAA5B66B79664C322249DB488528B53F1A4541276F738" , "ADKO-AV": "CDDFA089CD31BC7E9A55F48CE63822A0F9EC94BCF87789389C22F58CE64B23D6F9EE95BBF973884B9A52F5F9E64B22D4FE9D94BAF977894B9B23F5FEE63F22ABF89995CFFE7589389A20F489E63922D4F89993CBF908884A9A20F58CE04922D4F89994B8F905883C9B20F28EE73C22A4F89995CFFE7388489A54F4FFE63C22A7F9EA94CCF90289479A20F58CE04922D4F89994BDF90089479A20F58CE04FCDDFA1FBBF5D71E8AF66C1B8A161DA04" , "ADN1-GY": "E240785554B927612755EEEA5492885BD6734C6061FF12272122EFEA54E1892DD6714D6760FB13542752EF9F54E1882FD1024C6660FF12542623EF9854958850D7064D1367FD12272720EEEF5493882FD7064B17608013552720EFEA52E3882FD7064C64608D13242157E8E855908850D7064D1367FB13572754EE995496885CD6754C10608A12582720EFEA52E3882FD7064C61608812582720EFEA52E5E240792726D5EAF71266DBDE13CB70FF" , "ADSGN": "8D7E7F9EF4B681F45FAC5AF413C1486CB94D4BABC1F0B4B259DB5BF413B2491AB94F4AACC0F4B5C15FAB5B8113B24818BE3C4BADC0F0B4C15EDA5B8613C64867B8384AD8C7F2B4B25FD95AF113C04818B8384CDCC08FB5C05FD95BF415B04818B8384BAFC082B4C75EA85AF713B24818BE3C4BA8C184B5C15FAE5B8712C1491BB94D4AA7C1F0B4B259DB5BF413B2496AB94F4AA7C1F0B4B259DD8D7E7EEC86DA4C626A9F6FC05498B0C8" , "ADL": "4F5ADE91178DF21F8D45B8CF930AB89F7B69EAA422CBC7598B32B9CF9379B9E97B6BEBA323CFC62A8D42B9BA9379B8EB7C18EAA223CBC72A8C33B9BD930DB8947A1CEBD724C9C7598D30B8CA930BB8EB7A1CEDD323B4C62B8D30B9CF957BB8EB7A1CEAA023B9C65C8D30B9CF957DB99B7A68EAA422BCC72A8C43B8CC920CB8947A1CEBD724C9C7598D30B8BD920EB8947A1CEBD724CF4F5ADFE365E13F89B8768DFBD453403B" , "ALP-FP": "1DC9A660D911FFF3A7C1DCC14DE0359F29FA9255EC57CAB5A1B6DDC14D9334E929F89352ED53CBC6A7C6DDB44D9335EB2E8B9253ED57CAC6A6B7DDB34DE73594288F9326EA55CAB5A7B4DCC44DE135EB288F9522ED28CBC7A7B4DDC14B9135EB288F9251ED52CAC3A0B6DCB14DE535EB288F9522ED27CAC1A6C7DDB64DE03498298C9253EC28CAB5A7B4DBC34D9335EB29FD9251EC28CAB5A7B4DBC51DC9A712AB7D326592F2E9F50AB9CD3B" , "ADV-GY": "DF6D409156E062A094C9C428A80901A6EB5E74A463A657E692BEC528A87A00D0EB5C75A362A2569594CEC55DA87A01D2EC2F74A262A6579595BFC55AA80E01ADEA2B75D765A457E694BCC42DA80801D2EA2B73D362D9569494BCC528AE7801D2EA2B74A062D4579693BEC459A80501D2EA2B73D362D6579295CFC55FA80900A1EB2874A263D957E694BCC32AA87A01D2EB5974A063D957E694BCC32CDF6D41E3248CAF36A1FAF11CEF50F902" , "AMDF": "F2E376C28D86EDD711D54031384791BCC6D042F7B8C0D89117A24131383490CAC6D243F0B9C4D9E211D24144383491C8C1A142F1B9C0D8E210A34143384091B7C7A54384BEC2D89111A04034384691C8C7A54580B9BFD9E311A041313E3691C8C7A542F3B9C2D9E310D04131383497CCC6D543F0B9B3D8E611D34042393790BDC7DA4384B8C0DE9311A04131394690BFC7DA4384B8C0DE95F2E377B0FFEA204024E675057F1E6919" , "ADYEN-NA": "A7D9CAED20AECD445969FD127B022C7893EAFED815E8F8025F1EFC127B712D0E93E8FFDF14ECF971596EFC677B712C0C949BFEDE14E8F871581FFC607B052C73929FFFAB13EAF802591CFD177B032C0C929FF9AF1497F970591CFC127D732C0C929FFEDC149AF87D586FFD117C732D0F93E8FFAB15E8FE06586CFC667A022C7B92ECFED814EBF9775963FC127B712A0E929FFFAB149AF9755963FC127B712A08A7D9CB9F52C200D36C5AC8263C5BD4DD" , "AEGN": "C2FA1FCAE130760E6B4A5FFAEC1AE270F6C92BFFD47643486D3D5EFAEC69E306F6CB2AF8D572423B6B4D5E8FEC69E204F1B82BF9D576433B6A3C5E88EC1DE27BF7BC2A8CD27443486B3F5FFFEC1BE204F7BC2C88D509423A6B3F5EFAEA6BE204F7BC2BFBD50542396A3C5EFAEC69E400F6CC2AF8D505433F6B4C5F89ED6AE371F7C32A8CD476454A6B3F5EFAED1BE373F7C32A8CD476454CC2FA1EB8935CBB995E796ACEAB431AD5" , "ADPPA": "FBAA038B52E30EBAC16CAA8693AA4D91CF9937BE67A53BFCC71BAB8693D94CE7CF9B36B966A13A8FC16BABF393D94DE5C8E837B866A53B8FC01AABF493AD4D9ACEEC36CD61A73BFCC119AA8393AB4DE5CEEC30C966DA3A8EC119AB8695DB4DE5CEEC37BA66D73B8AC16FAAF193D94DE5C8E837BD67D13A8FC16EABF592AA4CE6CF9936B267A53BFCC71BAB8693D94C97CF9B36B267A53BFCC71DFBAA02F9208FC32DF45F9FB2D4F3B534" , "RUG1V": "809032C4CADE562089C7B50F810AD9B5B4A306F1FF9863668FB0B40F8179D8C3B4A107F6FE9C621589C0B47A8179D9C1B3D206F7FE98631588B1B47D810DD9BEB5D60782F99A636689B2B50A810BD9C1B5D60186FEE7621489B2B40F877BD9C1B5D607F6FFEB62178FC5B47F8179D9C1B3D206F2FFEC621589C5B47C800AD8C2B4A307FDFF9863668FB0B40F8179D8B3B4A107FDFF9863668FB6809033B6B8B29BB7BCF4803BC6532110" , "AJAX": "72EE0AD07240181B62354507564D01F446DD3EE547062D5D64424407563E008246DF3FE246022C2E62324472563E018041AC3EE346062D2E63434475564A01FF47A83F9641042D5D62404502564C018047A8399246792C2F62404407503C018047A83EE146012C2A623E4407563E078446D83FE246752D2A62334574573D00F547D73F9647062B5F62404407574C00F747D73F9647062B5972EE0BA2002CD58C570670331114F951" , "AGSN": "63CFF7B272E885E9CE8ACC240DE30B9457FCC38747AEB0AFC8FDCD240D900AE257FEC28046AAB1DCCE8DCD510D900BE0508DC38146AEB0DCCFFCCD560DE40B9F5689C2F441ACB0AFCEFFCC210DE20BE05689C4F046D1B1DDCEFFCD240B920BE05689C38346DFB0DACFFCCD240D900DE457F9C28046DDB0D8CE8CCC570C930A9556F6C2F447AEB6ADCEFFCD240CE20A9756F6C2F447AEB6AB63CFF6C00084487EFBB9F9104ABAF331" , "AGFB": "DEFF2C85D17CC558C77AB941CDE4058DEACC18B0E43AF01EC10DB841CD9704FBEACE19B7E53EF16DC77DB834CD9705F9EDBD18B6E53AF06DC60CB833CDE30586EBB919C3E238F01EC70FB944CDE505F9EBB91FC7E545F16CC70FB841CB9505F9EBB918B4E54BF16EC67BB841CD9703FDEAC919B7E549F069C77CB932CC94048CEBC619C3E43AF61CC70FB841CCE5048EEBC619C3E43AF61ADEFF2DF7A31008CFF2498C758ABDFD28" , "AIBG-ID": "DFD84D73484102022C27A0F9A8EBF4D7EBEB79467D0737442A50A1F9A898F5A1EBE978417C0336372C20A18CA898F4A3EC9A79407C0737372D51A18BA8ECF4DCEA9E78357B0537442C52A0FCA8EAF4A3EA9E7E317C7836362C52A1F9AE9AF4A3EA9E79427C7836302D23A6FBA9E7F5D1EA9E78357B0336342C26A08AA8EFF4D0EBED79367C72373B2C52A1F9AE9AF4A3EA9E79477C70373B2C52A1F9AE9CDFD84C013A2DCF9A191495CDEFB20C7D" , "AIBG-LN": "57DA801D886E3D5057CBD4035DD383F463E9B428BD28081651BCD5035DA0828263EBB52FBC2C096557CCD5765DA083806498B42EBC28086556BDD5715DD483FF629CB55BBB2A081657BED4065DD28380629CB35FBC57096457BED5035BA28380629CB42CBC57096256CFD2015CA58283629CB55BBB2C096657CAD4705DD783F363EFB458BC5D086957BED5035BA28380629CB429BC5F086957BED5035BA457DA816FFA02F0C862F8E1371A8A7B5E" , "AF": "AA1568D80B8DCC1F673455CFF780F9939E265CED3ECBF959614354CFF7F3F8E59E245DEA3FCFF82A673354BAF7F3F9E799575CEB3FCBF92A664254BDF787F9989F535D9E38C9F959674155CAF781F9E79F535B9A3FB4F82B674154CFF1F1F9E79F535CE93FBBF959674152CBF683F9939E205DE93EB8F82A664255BAF78CF9E79F535B9C3ECBF959663355B8F78CF9E79F535B9AAA1569AA79E10187520760FBB0D90139" , "AI": "3068D86D474B1F34B6B3A4EF9E6260E0045BEC58720D2A72B0C4A5EF9E1161960459ED5F73092B01B6B4A59A9E116094032AEC5E730D2A01B7C5A59D9E6560EB052EED2B740F2A72B6C6A4EA9E636094052EEB2F73722B00B6C6A5EF98136094052EEC5C73722A72B6C6A3EB9F6160E0045DED5C727E2B01B7C5A49A9E6E6094052EEB29720D2A72B7B4A4989E6E6094052EEB2F3068D91F3527D2AC838091DBD93B984A" , "EAD": "B7852F077FD694C1161260B983E3236083B61B324A90A187106561B98390221683B41A354B94A0F4161561CC8390231484C71B344B90A1F4176461CB83E4236B82C31A414C92A187166760BC83E2231482C31C454BEFA0F5166761B98592231482C31B324BE7A0F5166761B98594226482B71B324AE7A1F4171460BA82E5236B82C31A414C92A187166760CB82E7236B82C31A414C94B7852E750DBA59592321558DC4BADBCA" , "EADGY": "FFD2D871B463741641F1ED5266143A47CBE1EC44812541504786EC5266673B31CBE3ED438021402341F6EC2766673A33CC90EC42802541234087EC2066133A4CCA94ED37872741504184ED5766153A33CA94EB33805A40224184EC5260653A33CA94EC448052402240F5EC2D66673A33CC90EC478151402341F3EC2167143B30CBE1ED48812541504786EC5266673B41CBE3ED48812541504780FFD2D903C60FB98E74C2D866214DC2ED" , "AIXG": "3D104586F5AAB1097F7BE412E23B4A7E092371B3C0EC844F790CE512E2484B08092170B4C1E8853C7F7CE567E2484A0A0E5271B5C1EC843C7E0DE560E23C4A75085670C0C6EE844F7F0EE417E23A4A0A085676C4C193853D7F0EE512E44A4A0A085671B7C19384317E7FE512E2484C0E092670B4C19F84387F7DE461E34B4B7F082970C0C0EC824D7F0EE512E33A4B7D082970C0C0EC824B3D1044F487C67C914A48D126A562B2D4" , "AKTAV": "99D348702FA161CDA5EC646CCDD9B7BBADE07C451AE7548BA39B656CCDAAB6CDADE27D421BE355F8A5EB6519CDAAB7CFAA917C431BE754F8A49A651ECDDEB7B0AC957D361CE5548BA5996469CDD8B7CFAC957B321B9855F9A599656CCBA8B7CFAC957C411BE354F9A4EE651CCDAAB7CFAA917C461A9355F8A5EE651FCCD9B6CCADE07D491AE7548BA39B656CCDAAB6BDADE27D491AE7548BA39D99D349025DCDAC5590DF51588A804F11" , "AKZA-NA": "AFD3DD27CA70A5CBF6BFE95D4BB7751E9BE0E912FF36908DF0C8E85D4BC474689BE2E815FE3291FEF6B8E8284BC4756A9C91E914FE3690FEF7C9E82F4BB075159A95E861F934908DF6CAE9584BB6756A9A95EE65FE4991FFF6CAE85D4DC6756A9A95E916FE32908AF7BDEF5F4AC7741D9A95E861F93291FDF6BEE92E4BB375199BE6E962FE4390F2F6CAE85D4DC6756A9A95E913FE4190F2F6CAE85D4DC0AFD3DC55B81C6852C38CDC690CEE8DB5" , "ALBBV": "120295939E92C3324039B333AA2927A72631A1A6ABD4F674464EB233AA5A26D12633A0A1AAD0F707403EB246AA5A27D32140A1A0AAD4F607414FB241AA2E27AC2744A0D5ADD6F674404CB336AA2827D32744A6D1AAABF706404CB233AC5827D32744A1A2AAD1F7004138B243AA5A27D32140A1A5ABA0F707403BB240AB2926D02631A0AAABD4F674464EB233AA5A26A12633A0AAABD4F6744648120294E1ECFE0EAB750A8607ED70DF0C" , "SECH-FP": "C475351AC384F022FEC4739DB64073A9F046012FF6C2C564F8B3729DB63372DFF0440028F7C6C417FEC372E8B63373DDF7370129F7C2C517FFB272EFB64773A2F133005CF0C0C564FEB17398B64173DDF1330658F7BDC416FEB1729DB03173DDF1330029F7B1C411FFCF759FB74373ABF133005CF0C6C414FEC573EEB64473AEF040015FF7B7C51BFEB1729DB03173DDF133012EF7B5C51BFEB1729DB037C4753468B1E83DBBCBF746A9F1198B02" , "AHLA-GY": "C0257CD3D68DD7203564E1BB24787A42F41648E6E3CBE2663313E0BB240B7B34F41449E1E2CFE3153563E0CE240B7A36F36748E0E2CBE2153412E0C9247F7A49F5634995E5C9E2663511E1BE24797A36F5634F91E2B4E3143511E0BB22097A36F56348E2E2B5E3633466E7B9257A7A49F5634995E5CFE3163565E1C8247C7A45F4104896E2BEE2193511E0BB22097A36F56348E7E2BCE2193511E0BB220FC0257DA1A4E11AB90057D48F632182E9" , "ALV": "7173BE87B6107AD6D568ACAFC88ABB7945408AB283564F90D31FADAFC8F9BA0F45428BB582524EE3D56FADDAC8F9BB0D42318AB482564FE3D41EADDDC88DBB7244358BC185544F90D51DACAAC88BBB0D44358DC582294EE2D51DADAFCEFBBB0D44358AB682534FE0D51DADAFCEFDBA7D44418AB283214FE3D46EACACC98CBB7244358BC185544F90D51DACDDC98EBB7244358BC185527173BFF5C47CB74FE05B999B8FD343D2" , "ALMAMED": "38850F9D870C44507BB999B601D45A700CB63BA8B24A71167DCE98B601A75B060CB43AAFB34E70657BBE98C301A75A040BC73BAEB34A71657ACF98C401D35A7B0DC33ADBB44871167BCC99B301D55A040DC33CDFB33570647BCC98B607A55A040DC33BACB34F70147ABB99B400D45B760DC33ADBB44E70667BB899C501D05A770CB03BD8B33F71697BCC98B607A55A040DC33BA9B33D71697BCC98B607A338850EEFF56089C94E8AAC82468DA2DB" , "GOOGL-GER": "E9700EBCF20DF6388B17EFDF1A918358DD433A89C74BC37E8D60EEDF1AE2822EDD413B8EC64FC20D8B10EEAA1AE2832CDA323A8FC64BC30D8A61EEAD1A968353DC363BFAC149C37E8B62EFDA1A90832CDC363DFEC634C20C8B62EEDF1CE0832CDC363A8BC64BC27E8A13EFDA1DE0825DDD453B8EC74BC37E8D66EFAF1A96825FDC413B89C638C27D8A17EEA01AE2832CDA343BFAC74BC20C8A15EEA01AE2832CDA32E9700FCE80613BA1BE24DAEB5DC87BF3" , "ALSTOMREG": "4E36B5D5E34A948C8ED928EA6A614DE77A0581E0D60CA1CA88AE29EA6A124C917A0780E7D708A0B98EDE299F6A124D937D7481E6D70CA1B98FAF29986A664DEC7B708093D00EA1CA8EAC28EF6A604D937B708697D773A0B88EAC29EA6C104D937B7081E4D709A1BF8EDE28EA6B104DE77A0381E2D60CA1CA88A8289A6A664CE07B0780E0D77FA0C98FD929956A124D937D728093D60CA0B88FDB29956A124D937D744E36B4A791265915BBEA1DDE2D38B54C" , "LTA-FP": "A3896A62CA095A33561413F152AFE8C097BA5E57FF4F6F75506312F152DCE9B697B85F50FE4B6E065613128452DCE8B490CB5E51FE4F6F065762128352A8E8CB96CF5F24F94D6F75566113F452AEE8B496CF5920FE306E07566112F154DEE8B496CF5E21FF3D6E025163138152AAE8B496CF5920FE3F6F015712128652AFE9C797CC5E51FF306F75566114F352DCE8B497BD5E53FF306F75566114F5A3896B10B86597A9632726C515F61068" , "ATE-FP": "186E8ED21BC677CCD33C8F30B3E452452C5DBAE72E80428AD54B8E30B39753332C5FBBE02F8443F9D33B8E45B39752312B2CBAE12F8042F9D24A8E42B3E3524E2D28BB942882428AD3498F35B3E552312D28BD902FFF43F8D3498E30B59552312D28BAE32EF243F9D44B8F40B3E152312D28BD902FF042FED23A8E47B3E453422C2BBAE12EFF428AD3498832B39752312C5ABAE32EFF428AD3498834186E8FA069AABA56E60FBA04F4BDAAED" , "ATC-NA": "53A01DFF0EC293123F412882E863C815679329CA3B84A65439362982E810C963679128CD3A80A7273F4629F7E810C86160E229CC3A84A6273E3729F0E864C81E66E628B93D86A6543F342887E862C86166E62EBD3AFBA7263F342982EE12C86166E629CE3BF6A72138362881E967C86166E62EBD3AF4A6203E4729F5E863C91267E529CC3BFBA6543F342F80E810C861679429CE3BFBA6543F342F8653A01C8D7CAE5E880A721DB6AF3A30BD" , "ALTR-PL": "EBD0FD54DF2EED749F81FE87F63BDE23DFE3C961EA68D83299F6FF87F648DF55DFE1C866EB6CD9419F86FFF2F648DE57D892C967EB68D8419EF7FFF5F63CDE28DE96C812EC6AD8329FF4FE82F63ADE57DE96CE16EB17D9409FF4FF87F04ADE57DE96C965EB6DD8409F80F885F63EDF52DE96C812EC6CD9429F80FEF4F63FDE24DFE5C911EB1DD84D9FF4FF87F04ADE57DE96C960EB1FD84D9FF4FF87F04CEBD0FC26AD4220EEAAB2CBB3B162268B" , "AMA-MC": "EEAE6C206FAB2609072F11BD21BD35B1DA9D58155AED134F015810BD21CE34C7DA9F59125BE9123C072810C821CE35C5DDEC58135BED133C065910CF21BA35BADBE859665CEF134F075A11B821BC35C5DBE85F625B92123D075A10BD27CC35C5DBE858115BEF1238005811BF20BB35C5DBE85F625B9D133B062910CA21BD34B6DAEB58135A92134F075A16BF21CE35C5DA9A58115A92134F075A16B9EEAE6D521DC7EB93321C248966E4CD19" , "AMZ-GY": "5CC24F9DBD5FBF31104ED400F8FB803468F17BA888198A771639D500F888814268F37AAF891D8B041049D575F88880406F807BAE89198A041138D572F8FC803F69847ADB8E1B8A77103BD405F8FA804069847CDF89668B05103BD500FE8A804069847BAC891B8A701739D471F8F7804069847CDF89698A031148D577F8FB813368877BAE88668A77103BD302F888804068F67BAC88668A77103BD3045CC24EEFCF3372AB257DE134BFA2789C" , "ACOMO": "A91661C85EDDCB75A22542DAF6189AB49D2555FD6B9BFE33A45243DAF66B9BC29D2754FA6A9FFF40A22243AFF66B9AC09A5455FB6A9BFE40A35343A8F61F9ABF9C50548E6D99FE33A25042DFF6199AC09C50528A6AE4FF41A25043DAF0699AC09C5055F96AEEFF33A35242DAF66B9AC09A5455FE6BEFFF40A22743A9F7189BC39D2554F16B9BFE33A45243DAF66B9BB29D2754F16B9BFE33A454A91660BA2CB106EF971677EEB141621C" , "C50-FP1": "3FB5BA14F2ACAB1681E99973F29BA56E0B868E21C7EA9E50879E9873F2E8A4180B848F26C6EE9F2381EE9806F2E8A51A0CF78E27C6EA9E23809F9801F29CA5650AF38F52C1E89E50819C9976F29AA51A0AF38956C6959F22819C9873F4EAA51A0AF38E27C1999826869E9903F29EA36D0AF38F52C1EE9F2081E89900F29FA5690B808E51C69F9E2F819C9873F4EAA51A0AF38E20C69D9E2F819C9873F4EC3FB5BB6680C0668CB4DAAC47B5C25DC6" , "EPRE-FP": "F9EF12FC0898E38F02C821210D681249CDDC26C93DDED6C904BF20210D1B133FCDDE27CE3CDAD7BA02CF20540D1B123DCAAD26CF3CDED6BA03BE20530D6F1242CCA927BA3BDCD6C902BD21240D69123DCCA921BE3CA1D7BB02BD20210B19123DCCA926C93DA8D6BD03CE27230C6B124BCCA927BA3BDAD7B902C921520D6C124ECDDA26B93CABD6B602BD20210B19123DCCA926C83CA9D6B602BD20210B1FF9EF138E7AF42E1437FB14154A31EAE0" , "CL2-FP": "AA7B81EFC255339BC6F401B5280678639E48B5DAF71306DDC08300B5287579159E4AB4DDF61707AEC6F300C0287578179939B5DCF61306AEC78200C7280178689F3DB4A9F11106DDC68101B0280778179F3DB2ADF66C07AFC68100B52E7778179F3DB5DCF61600A9C18301C5280378179F3DB2ADF66306A9C7F200C2280679649E3EB5DCF76C06DDC68106B7287578179E4FB5DEF76C06DDC68106B1AA7B809DB039FE00F3C734816F5F80CA" , "AEEM-FP1": "945AE5616BC3449C7BEE4FBB6EEBD361A069D1545E8571DA7D994EBB6E98D217A06BD0535F8170A97BE94ECE6E98D315A718D1525F8571A97A984EC96EECD36AA11CD027588771DA7B9B4FBE6EEAD315A11CD6235FFA70A87B9B4EBB689AD315A11CD1505FF670A97A9949B96FE8D363A76BD0275E8577DE7AEB4ECF6FEBD362A16FD1545F8670AF7BE44EBB6E98D517A11CD0275FF770AD7BE44EBB6E98D511945AE41319AF89074EDD7A8F29B22BC8" , "BBEU-FP": "F196374CE362EE1CF491692944A74735C5A50379D624DB5AF2E6682944D44643C5A7027ED720DA29F496685C44D44741C2D4037FD724DB29F5E7685B44A0473EC4D0020AD026DB5AF4E4692C44A64741C4D0040ED75BDA28F4E4682942D64741C4D0037ED750DA29F4976F2B45A44737C4D0020AD020DA2AF490695A44A34732C5A30309D751DB25F4E4682942D64741C4D00378D753DB25F4E4682942D0F196363E910E2387C1A25C1D03FEBF9C" , "BBEU-GY": "6ECD366F2AC9BEBB6C2A0015CE2AC6705AFE025A1F8F8BFD6A5D0115CE59C7065AFC035D1E8B8A8E6C2D0160CE59C6045D8F025C1E8F8B8E6D5C0167CE2DC67B5B8B0329198D8BFD6C5F0010CE2BC6045B8B052D1EF08A8F6C5F0115C85BC6045B8B025D1EFB8A8E6C2C0617CF28C67B5B8B0329198B8A8D6C2B0066CE2EC6775AF8022A1EFA8B826C5F0115C85BC6045B8B025B1EF88B826C5F0115C85D6ECD371D58A573205919352189733ED9" , "CEU-FP1": "AB875F35E1B0A0350CC98B4B8BC2C33E9FB46B00D4F695730ABE8A4B8BB1C2489FB66A07D5F294000CCE8A3E8BB1C34A98C56B06D5F695000DBF8A398BC5C3359EC16A73D2F495730CBC8B4E8BC3C34A9EC16C77D58994010CBC8A4B8DB3C34A9EC16B06D58595000BBE8B3B8BC7C53D9EC16A73D2F294030CC88B388BC6C3399FB26B70D583950C0CBC8A4B8DB3C34A9EC16B01D581950C0CBC8A4B8DB5AB875E4793DC6DAE39FABE7FCC9B3B97" , "CS1-FP": "BC66051BB83D7A0023167166A63DA07F8855312E8D7B4F4625617066A64EA109885730298C7F4E3523117013A64EA00B8F2431288C7B4F3522607014A63AA0748920305D8B794F4623637163A63CA00B892036598C044E3423637066A04CA00B892031288D0E493124617116A638A00B892036598C0B4F3222107011A63DA178882331288D044F4623637664A64EA00B8852312A8D044F4623637662BC660469CA51B79B16254452E16458D6" , "ECRP-FP": "AB1D1F0E1A13C04E8C6DE9D42567D8AF9F2E2B3B2F55F5088A1AE8D42514D9D99F2C2A3C2E51F47B8C6AE8A12514D8DB985F2B3D2E55F57B8D1BE8A62560D8A49E5B2A482957F5088C18E9D12566D8DB9E5B2C4C2E2AF47A8C18E8D42316D8DB9E5B2B3B2E20F57C8C6EEFD62464D8AD9E5B2A482951F4788C6CE9A72563D8A89F282B4B2E20F5778C18E8D42316D8DB9E5B2B3A2E22F5778C18E8D42310AB1D1E7C687F0DD5B95EDCE0623E2006" , "GOVH-PA": "F33B09824D99ABFBB46C60D1AC1C26F3C7083DB778DF9EBDB21B61D1AC6F2785C70A3CB079DB9FCEB46B61A4AC6F2687C0793DB179DF9ECEB51A61A3AC1B26F8C67D3CC47EDD9EBDB41960D4AC1D2687C67D3AC079A09FCFB41961D1AA6D2687C67D3DB579DF9ECDB56766D3AC1927F0C67D3CC47EDB9FCDB46D60A2AC1826F4C70E3DC779AA9EC2B41961D1AA6D2687C67D3DB679A89EC2B41961D1AA6BF33B08F03FF56667815F55E5EB45DE5D" , "EMSRI-FP": "06C833B3734D1EB2EB02ABD0D9DAC32A32FB0786460B2BF4ED75AAD0D9A9C25C32F90681470F2A87EB05AAA5D9A9C35E358A0780470B2B87EA74AAA2D9DDC321338E06F540092BF4EB77ABD5D9DBC35E338E00F147742A86EB77AAD0DFABC35E338E078647092B81EB03ABAFDEABC22E33F806F5460B2DF0EA07AAA4D8DAC32933FD078647082A81EB08AAD0D9A9C55C338E06F547792A83EB08AAD0D9A9C55A06C832C10121D32EDE319EE49E833B84" , "AEME-FP": "C9A9B49DBACA9745E2D3FAB9E76F401EFD9A80A88F8CA203E4A4FBB9E71C4168FD9881AF8E88A370E2D4FBCCE71C406AFAEB80AE8E8CA270E3A5FBCBE7684015FCEF81DB898EA203E2A6FABCE76E406AFCEF87DF8EF3A371E2A6FBB9E11E406AFCEF80AC8EFFA301E3D5FCBBE66C401CFCEF81DB8988A373E2D2FACAE76B4019FD9C80D88EF9A27CE2A6FBB9E11E406AFCEF80A98EFBA27CE2A6FBB9E118C9A9B5EFC8A65AD9D7E0CF8DA036B8B0" , "EUSRI-FP": "13E516A9FC25AF7BB0451823DE68AA4F27D6229CC9639A3DB6321923DE1BAB3927D4239BC8679B4EB0421956DE1BAA3B20A7229AC8639A4EB1331951DE6FAA4426A323EFCF619A3DB0301826DE69AA3B26A325EBC81C9B4FB0301923D819AA3B26A3229CC9109A48B044185CD919AB4B26D523EFC9639C39B1401957DF68AA4C26D0229CC8609B48B04F1923DE1BAC3926A323EFC8119B4AB04F1923DE1BAC3F13E517DB8E4962E785762D17993152E1" , "USRI-FP": "31A4D2BAC40F9FDDA37980B67F1E12580597E68FF149AA9BA50E81B67F6D132E0595E788F04DABE8A37E81C37F6D122C02E6E689F049AAE8A20F81C47F19125304E2E7FCF74BAA9BA30C80B37F1F122C04E2E1F8F036ABE9A30C81B6796F122C04E2E78FF13CAAEFA27386B47E1D125A04E2E7FCF74DABEBA37880C57F1A125F0591E6FFF03CAAE4A30C81B6796F122C04E2E68EF03EAAE4A30C81B6796931A4D3C8B6635241964AB5823847EAF6" , "MWRD-FP": "65126030F38349ECFE9328B9EA9FC22551215405C6C57CAAF8E429B9EAECC35351235502C7C17DD9FE9429CCEAECC25156505403C7C57CD9FFE529CBEA98C22E50545576C0C77CAAFEE628BCEA9EC25150545372C7BA7DD8FEE629B9ECEEC25150545474C6B47CDEFF942EBBEB9CC22750545576C0C17DDAFE9228CAEA9BC22251275475C7B07CD5FEE629B9ECEEC25150545404C7B27CD5FEE629B9ECE86512614281EF8470CBA01D8DADC63A8B" , "WSRI-FP": "6206D374E873711B4FA463FF6A5189B55635E741DD35445D49D362FF6A2288C35637E646DC31452E4FA3628A6A2289C15144E747DC35442E4ED2628D6A5689BE5740E632DB37445D4FD163FA6A5089C15740E036DC4A452F4FD162FF6C2089C15740E643DD4044294EAE65FD6B5289B75740E632DB31452D4FA5638C6A5589B25633E731DC4044224FD162FF6C2089C15740E740DC4244224FD162FF6C266206D2069A1FBC877A9756CB2D08711B" , "10AK-GY": "D27C4971F9EB6ED03955DE173550441DE64F7D44CCAD5B963F22DF173523456BE64D7C43CDA95AE53952DF6235234469E13E7D42CDAD5BE53823DF6535574416E73A7C37CAAF5B963920DE1235514469E73A7A33CDD25AE43920DF1733214469E73A7A40CADB5AE13824D81534524416E73A7C37CAA95AE63954DE643554441AE6497D34CDD85BE93920DF1733214469E73A7D45CDDA5BE93920DF173327D27C48038B87A34D0C66EB237209BCB2" , "JPHE-FP": "D0E2D05637B8D0D7B5D8E9567F439A37E4D1E46302FEE591B3AFE8567F309B41E4D3E56403FAE4E2B5DFE8237F309A43E3A0E46503FEE5E2B4AEE8247F449A3CE5A4E51004FCE591B5ADE9537F429A43E5A4E3140381E4E3B5ADE85679329A43E5A4E4170288E4EFB4DEEF547E409A35E5A4E51004FAE4E1B5D9E9257F479A30E4D7E413038BE5EEB5ADE85679329A43E5A4E4620389E5EEB5ADE8567934D0E2D12445D41D4A80EBDC62381A6298" , "CE9-FP1": "6F3070AFEE78AC70D2BFFA2B86C1D70A5B03449ADB3E9936D4C8FB2B86B2D67C5B01459DDA3A9845D2B8FB5E86B2D77E5C72449CDA3E9945D3C9FB5986C6D7015A7645E9DD3C9936D2CAFA2E86C0D77E5A7643EDDA419844D2CAFB2B80B0D77E5A76449CDA4D9F49D5C8FA5B86C4D1095A7645E9DD3A9846D2BEFA5886C5D70D5B0544EADA4B9949D2CAFB2B80B0D77E5A76449BDA499949D2CAFB2B80B66F3071DD9C1461EDE78CCF1FC1982FA5" , "CV9-FP": "31D36097BBFDEEBBD35093BB15E7A86305E054A28EBBDBFDD52792BB1594A91505E255A58FBFDA8ED35792CE1594A817029154A48FBBDB8ED22692C915E0A868049555D188B9DBFDD32593BE15E6A817049553D58FC4DA8FD32592BB1396A817049554A48ECBDD82D42793CB15E2A817049553D58FCBDB89D25692CC15E7A964059654A48EC4DBFDD32594B91594A81705E754A68EC4DBFDD32594BF31D361E5C9912326E663A68F52BE50CC" , "CEU2-FP": "9068DC6A945B96FF028ED017F32210BCA45BE85FA11DA3B904F9D117F35111CAA459E958A019A2CA0289D162F35110C8A32AE859A01DA3CA03F8D165F32510B7A52EE92CA71FA3B902FBD012F32310C8A52EEF28A062A2CB02FBD117F55310C8A52EE859A06EA3CA048FD615F22110BEA52EE92CA719A2C9028FD064F32610BBA45DE82FA068A3C602FBD117F55310C8A52EE85EA06AA3C602FBD117F5559068DD18E6375B6237BDE523B47BE813" , "CW8-FP1": "7848EF2307E29CB91DD4433FF33C0E1E4C7BDB1632A4A9FF1BA3423FF34F0F684C79DA1133A0A88C1DD3424AF34F0E6A4B0ADB1033A4A98C1CA2424DF33B0E154D0EDA6534A6A9FF1DA1433AF33D0E6A4D0EDC6133DBA88D1DA1423FF54D0E6A4D0EDB1032D5AF811AA3434FF339081D4D0EDA6534A0A88F1DD5434CF3380E194C7DDB6633D1A9801DA1423FF54D0E6A4D0EDB1733D3A9801DA1423FF54B7848EE51758E512428E7760BB465F6B1" , "NDXH-FP": "CBDF19B7A82CC3912F6392F5E4E8A5EDFFEC2D829D6AF6D7291493F5E49BA49BFFEE2C859C6EF7A42F649380E49BA599F89D2D849C6AF6A42E159387E4EFA5E6FE992CF19B68F6D72F1692F0E4E9A599FE992AF59C15F7A52F1693F5E299A599FE992DF29C18F6A92E6894F7E5EBA5EFFE992CF19B6EF7A72F629286E4ECA5EAFFEA2DF29C1FF6A82F1693F5E299A599FE992D839C1DF6A82F1693F5E29FCBDF18C5DA400E0C1A50A7C1A3B15D42" , "500-FP1": "DCDAE4C4AE5A97ED36C649ED9118E7BFE8E9D0F19B1CA2AB30B148ED916BE6C9E8EBD1F69A18A3D836C14898916BE7CBEF98D0F79A1CA2D837B0489F911FE7B4E99CD1829D1EA2AB36B349E89119E7CBE99CD7869A63A3D936B348ED9769E7CBE99CD7F19D6AA4DD31B1499D911DE1BCE99CD1829D18A3DB36C7499E911CE7B8E8EFD0819A69A2D436B348ED9769E7CBE99CD0F09A6BA2D436B348ED976FDCDAE5B6DC365A7303F57CD9D6411F13" , "GLUX-FP": "F41F96255A51101ED82C8F28609BE0F8C02CA2106F172558DE5B8E2860E8E18EC02EA3176E13242BD82B8E5D60E8E08CC75DA2166E17252BD95A8E5A609CE0F3C159A36369152558D8598F2D609AE08CC159A5676E68242AD8598E2866EAE08CC159A2126E12252BD827892A6198E0FAC159A36369132428D82D8F5B609FE0FFC02AA2606E622527D8598E2866EAE08CC159A2116E602527D8598E2866ECF41F9757283DDD80ED1FBA1C27C21854" , "AMUN-FP": "D1999043BC51D57B40451FD3358D2223E5AAA4768917E03D46321ED335FE2355E5A8A5718813E14E40421EA635FE2257E2DBA4708817E04E41331EA1358A2228E4DFA5058F15E03D40301FD6358C2257E4DFA3018868E14F40301ED333FC2257E4DFA4728815E04E413319D1348E2221E4DFA5058F13E14D40441FA035892224E5ACA4068862E04240301ED333FC2257E4DFA4778860E04240301ED333FAD1999131CE3D18E575762AE772D4DA8F" , "ANDR": "22D244ACB064F3D4796B26545E14909F16E170998522C6927F1C27545E6791E916E3719E8426C7E1796C27215E6790EB1190709F8422C6E1781D27265E139094179471EA8320C692791E26515E1590EB179477EE845DC7E0791E2754586590EB1794709D8421C7E0796A27545E6796EF16E4719E8451C6E5796D26275F64919E17EB71EA8522C090791E27545F15919C17EB71EA8522C09622D245DEC2083E4A4C581360194D6833" , "ABI-BB1": "0C5CA0D62EC0E1408CBED4E0C62608BE386F94E31B86D4068AC9D5E0C65509C8386D95E41A82D5758CB9D595C65508CA3F1E94E51A86D4758DC8D592C62108B5391A95901D84D4068CCBD4E5C62708CA391A93941AF9D5748CCBD5E0C05708CA391A94E71AF2D5798BC9D494C7210EBD391A95901D82D5768CBFD493C62208B9386994931AF3D4798CCBD5E0C05708CA391A94E21AF1D4798CCBD5E0C0510C5CA1A45CAC2CDEB98DE1D4817FF012" , "ANTA-FP": "A80E5249AB31C4DA23755B35D4C32E659C3D667C9E77F19C25025A35D4B02F139C3F677B9F73F0EF23725A40D4B02E119B4C667A9F77F1EF22035A47D4C42E6E9D48670F9875F19C23005B30D4C22E119D48610B9F08F0EE23005A35D2B22E119D4866789F74F1EE22775D37D5C02E679D48670F9873F0EC23745B46D4C72E629C3B660C9F02F1E323005A35D2B22E119D48667D9F00F1E323005A35D2B4A80E533BD95D094416466E01939AD6C9" , "APAM": "820F6D5AA59D8D377A5540B77B4C6020B63C596F90DBB8717C2241B77B3F6156B63E586891DFB9027A5241C27B3F6054B14D596991DBB8027B2341C57B4B602BB749581C96D9B8717A2040B27B4D6054B7495E1891A4B9037A2041B77D3D6054B749596B90ADB9067B2241B77B3F6650B639586891A8B8067A5340C47A3C6121B736581C90DBBE737A2041B77A4D6123B736581C90DBBE75820F6C28D7F140A94F6675833C15988C" , "AAPL-GY": "1CAD266DAF88233153142224AA739C2F289E12589ACE167755632324AA009D59289C135F9BCA170453132351AA009C5B2FEF125E9BCE160452622356AA749C2429EB132B9CCC167753612221AA729C5B29EB152F9BB1170553612324AC029C5B29EB125C9BB9160152642426AB719C2429EB132B9CCA170753152257AA779C28289812289BBB160853612324AC029C5B29EB12599BB9160853612324AC041CAD271FDDE4EEAF66271710ED2A6483" , "APGN-ID": "6909E539A39F21C1C4374A775C318EA15D3AD10C96D91487C2404B775C428FD75D38D00B97DD15F4C4304B025C428ED55A4BD10A97D914F4C5414B055C368EAA5C4FD07F90DB1487C4424A725C308ED55C4FD67B97A615F5C4424B775A408ED55C4FD10896AF15F6C5414C755D3D8FA75C4FD07F90DD15F7C4364A045C358EA65D3CD17C97AC14F8C4424B775A408ED55C4FD10D97AE14F8C4424B775A466909E44BD1F3EC5EF1047F431B68760C" , "APR-FP": "529494C7F228C0D1AFC83C38871F7EF866A7A0F2C76EF597A9BF3D38876C7F8E66A5A1F5C66AF4E4AFCF3D4D876C7E8C61D6A0F4C66EF5E4AEBE3D4A87187EF367D2A181C16CF597AFBD3C3D871E7E8C67D2A785C611F4E5AFBD3D38816E7E8C67D2A0F6C718F5E3A8BF3C48871A7E8C67D2A785C61EF5E3AECE3D4F871F7FFF66D1A0F4C711F597AFBD3B3A876C7E8C66A0A0F6C711F597AFBD3B3C529495B580440D4E9AFB090CC0468655" , "MT-NA": "34563EC96B728C4CAB24B3F79F83253E00650AFC5E34B90AAD53B2F79FF0244800670BFB5F30B879AB23B2829FF0254A07140AFA5F34B979AA52B2859F84253501100B8F5836B90AAB51B3F29F82254A01100D8B5F4BB878AB51B2F799F2254A01100A8D5E46BE08AA52B3809FF0254A07140AFF5E40B879AB26B2849E83244900650BF05E34B90AAD53B2F79FF0243800670BF05E34B90AAD5534563FBB191E41D39E1786C3D8DADD93" , "MTS-SM1": "600A3B49C05D63947A605036A2D7116F54390F7CF51B56D27C175136A2A41019543B0E7BF41F57A17A675143A2A4111B53480F7AF41B56A17B165144A2D01164554C0E0FF31956D27A155033A2D6111B554C080BF46457A07A155136A4A6111B554C0F0DF56956A77D175143A3A6176C554C0E0FF31F57A27A615045A2D31168543F0F0CF46E56AD7A155136A4A6111B554C0F7DF46C56AD7A155136A4A0600A3A3BB231AE0B4F536502E58EE9C2" , "ARC1T": "9A095553B01E39A6A7F6C82D2BA9AA94AE3A616685580CE0A181C92D2BDAABE2AE386061845C0D93A7F1C9582BDAAAE0A94B616084580C93A680C95F2BAEAA9FAF4F6015835A0CE0A783C8282BA8AAE0AF4F661184270D92A783C92D2DD8AAE0AF4F6162852C0D95A1F4C95F2BDAAAE0A94B6165852C0D93A7F4C95E2AA9ABE3AE3A606A85580CE0A181C92D2BDAAB92AE38606A85580CE0A1879A095421C272F43992C5FD196CF05239" , "ARGX-BB": "9B041582D713EB86571304D831D50039AF3721B7E255DEC0516405D831A6014FAF3520B0E351DFB3571405AD31A6004DA84621B1E355DEB3566505AA31D20032AE4220C4E457DEC0576604DD31D4004DAE4226C0E32ADFB2576605D837A4004DAE4221B3E221DFB1571802DA30D20139AE4220C4E451DFB0571204AB31D1003EAF3121C7E320DEBF576605D837A4004DAE4221B6E322DEBF576605D837A29B0414F0A57F2619622031EC768CF894" , "AKE": "8F8EA92A6EF6FBD27E4C20BC5785ACE4BBBD9D1F5BB0CE94783B21BC57F6AD92BBBF9C185AB4CFE77E4B21C957F6AC90BCCC9D195AB0CEE77F3A21CE5782ACEFBAC89C6C5DB2CE947E3920B95784AC90BAC89A685ACFCFE67E3921BC51F4AC90BAC89D1B5AB4CFE77E3921BC51F2ADE0BABC9D1F5BC7CEE77F4A20BF5683ACEFBAC89C6C5DB2CE947E3920CE5681ACEFBAC89C6C5DB48F8EA8581C9A36724B7F158810DC5476" , "MNDI": "98774F6EB84317D7DAB64CB88C19DED6AC447B5B8D052291DCC14DB88C6ADFA0AC467A5C8C0123E2DAB14DCD8C6ADEA2AB357B5D8C0522E2DBC04DCA8C1EDEDDAD317A288B072291DAC34CBD8C18DEA2AD317C2C8C7A23E3DAC34DB88A68DEA2AD317B2A8C0623E3DBBC4DB88C6AD8A6AC417A5C8C7622E6DAB04CCB8D69DFD7AD4E7A288D052493DAC34DB88D18DFD5AD4E7A288D05249598774E1CCA2FDA77EF85798CCB402644" , "ARYN-ID": "49F73633CA9EE88BB0FD68E67B48922A7DC40206FFD8DDCDB68A69E67B3B935C7DC60301FEDCDCBEB0FA69937B3B925E7AB50200FED8DDBEB18B69947B4F92217CB10375F9DADDCDB08868E37B49925E7CB10571FEA7DCBFB08869E67D39925E7CB10202FFACDDB2B18B6EE47A44932C7CB10375F9DCDCBDB0FC68957B4C922D7DC20276FEADDDB2B08869E67D39925E7CB10207FEAFDDB2B08869E67D3F49F73741B8F2252B85CE5DD23C116AB8" , "ASR": "2BA73F6EA3EDA9F1609B887E3AEC04D51F940B5B96AB9CB766EC897E3A9F05A31F960A5C97AF9DC4609C890B3A9F04A118E50B5D97AB9CC461ED890C3AEB04DE1EE10A2890A99CB760EE887B3AED04A11EE10C2C97D49DC560EE897E3C9D04A11EE10B5F96DE9CC360EE897E3C9B05D11E950B5B96DC9CC4619D887D3BEA04DE1EE10A2890A99CB760EE880C3BE804DE1EE10A2890AF2BA73E1CD181645155A8BD4A7DB5FC47" , "ASMI": "3B4DEBBD15CD24F108157478ED8A881C0F7EDF88208B11B70E627578EDF9896A0F7CDE8F218F10C40812750DEDF98868080FDF8E218B11C40963750AED8D88170E0BDEFB268911B70860747DED8B88680E0BD8FF21F410C508607578EBFB88680E0BDF8C20FE10B5091F7578EDF98E6C0F7BDE8F21F811C00813740BECFA891D0E74DEFB208B17B508607578EC8B891F0E74DEFB208B17B33B4DEACF67A1E9513D26414CAAD3708E" , "ASML-NA": "6A7697DADE6F29091A4E87F221D517545E45A3EFEB291C4F1C3986F221A616225E47A2E8EA2D1D3C1A49868721A617205934A3E9EA291C3C1B38868021D2175F5F30A29CED2B1C4F1A3B87F721D417205F30A498EA561D3D1A3B86F227A417205F30A3EBEB5C1D4D1B3E81F020A516575F30A29CED2D1D3F1A4F878121D117535E43A39FEA5C1C301A3B86F227A417205F30A3EEEA5E1C301A3B86F227A26A7696A8AC03E4A82F7DB2C6668CEFC7" , "ASU1V": "1CE1C15E48CDA2DB848165C7149ECB9828D2F56B7D8B979D82F664C714EDCAEE28D0F46C7C8F96EE848664B214EDCBEC2FA3F56D7C8B97EE85F764B51499CB9329A7F4187B89979D84F465C2149FCBEC29A7F21C7CF496EF84F464C712EFCBEC29A7F56F7DFE97EE828364B714EDCBEC2FA3F5687DFF96EE848364B4159ECAEF28D2F4677D8B979D82F664C714EDCA9E28D0F4677D8B979D82F01CE1C02C3AA16F7AB1B250F353C7330B" , "AG": "AAB7CBBDFECDA7966EA86C16DAD60AF69E84FF88CB8B92D068DF6D16DAA50B809E86FE8FCA8F93A36EAF6D63DAA50A8299F5FF8ECA8B92A36FDE6D64DAD10AFD9FF1FEFBCD8992D06EDD6C13DAD70A829FF1F8FFCAF493A26EDD6D16DCA70A829FF1FF8CCAFA92D06EDD6B12DBD50AF69E82FE8CCBF893A36FDE6C63DADA0A829FF1F8F9CB8B92D06FAF6C61DADA0A829FF1F8FFAAB7CACF8CA16A375B9B59229D8FF265" , "ASY-FP": "E09AB786F0BF0392691A500337D9BAA5D4A983B3C5F936D46F6D510337AABBD3D4AB82B4C4FD37A7691D517637AABAD1D3D883B5C4F936A7686C517137DEBAAED5DC82C0C3FB36D4696F500637D8BAD1D5DC84C4C48637A6696F510331A8BAD1D5DC83B7C58C36AB6E6D507337DCBAD1D5DC84C4C48936A0681C517437D9BBA2D4DF83B5C58636D4696F570137AABAD1D4AE83B7C58636D4696F5707E09AB6F482D3CE335C29653770804236" , "AUT": "7F7CAC2793D95C25C339590B3A182C884B4F9812A69F6963C54E580B3A6B2DFE4B4D9915A79B6810C33E587E3A6B2CFC4C3E9814A79F6910C24F58793A1F2C834A3A9961A09D6963C34C590E3A192CFC4A3A9F65A7E06811C34C580B3C692CFC4A3A9816A6EC6911C34C580B3C6F2D8C4A4E9812A6E86910C23F59083B1E2C834A3A9961A09D6963C34C59793B1C2C834A3A9961A09B7F7CAD55E1B59184F60A6C3F7D41D41B" , "ATO-FP": "BC495586A36380D8CBABA6783D4AF637887A61B39625B59ECDDCA7783D39F741887860B49721B4EDCBACA70D3D39F6438F0B61B59725B5EDCADDA70A3D4DF63C890F60C09027B59ECBDEA67D3D4BF643890F66C4975AB4ECCBDEA7783B3BF643890F61B79657B49ECCDCA6083D4FF643890F66C49755B5EACAADA70F3D4AF730880C61B5965AB59ECBDEA17A3D39F643887D61B7965AB59ECBDEA17CBC4954F4D10F4D79FE98934C7A130EA4" , "AOF": "BF653D1C2F75FF2D68262C59D835A4F78B5609291A33CA6B6E512D59D846A5818B54082E1B37CB1868212D2CD846A4838C27092F1B33CA1869502D2BD832A4FC8A23085A1C31CA6B68532C5CD834A4838A230E5E1B4CCB1968532D59DE44A4838A23092D1B33CB1B68532D59DE42A5F38A5709291A44CA1869202C5AD933A4FC8A23085A1C31CA6B68532C2BD931A4FC8A23085A1C37BF653C6E5D19328C5D15196D9F6C5C64" , "ATRAV": "25F4F99D845FC410A40AC3176EFCB11D11C7CDA8B119F156A27DC2176E8FB06B11C5CCAFB01DF025A40DC2626E8FB16916B6CDAEB019F125A57CC2656EFBB11610B2CCDBB71BF156A47FC3126EFDB16910B2CADFB066F024A47FC217688DB16910B2CDACB16BF122A508C2676E8FB16916B6CDABB16DF025A408C2646FFCB06A11C7CCA4B119F156A27DC2176E8FB01B11C5CCA4B119F156A27B25F4F8EFF63309B19139F62329A5498E" , "ATRSVI": "7FF3A37A835E8D2319262C779DEAD6BA4BC0974FB618B8651F512D779D99D7CC4BC29648B71CB91619212D029D99D6CE4CB19749B718B81618502D059DEDD6B14AB5963CB01AB86519532C729DEBD6CE4AB59038B767B91719532D779B9BD6CE4AB5974BB66AB81119262D079CE6D6CE4AB59038B768B81118202D009DEAD7BD4BB69749B667B86519532B759D99D6CE4BC7974BB667B86519532B737FF3A208F13240822C151943DAB32E29" , "NSU-GY": "D127D73C7658844B610F7C5C30A37695E514E309431EB10D67787D5C30D077E3E516E20E421AB07E61087D2930D076E1E265E30F421EB17E60797D2E30A4769EE461E27A451CB10D617A7C5930A276E1E461E47E4261B07F617A7D5C36D276E1E461E379436BB17E66787C2D30AF76E1E461E47E426EB17960097D2B30A37792E562E30F4361B10D617A7B5E30D076E1E513E30D4361B10D617A7B58D127D64E043449E9543C496877FA8E05" , "AVG1L": "14D5716DBF6B0127777521930E7B89BE20E645588A2D3461710220930E0888C820E4445F8B293512777220E60E0889CA2797455E8B2D3412760320E10E7C89B52193442B8C2F3461770021960E7A89CA2193422F8B52351377002093080A89CA2193455C8A5D3510717721960E0889CA2797455B8A593512777720E00F7B88C920E644548A2D3461710220930E0888B820E444548A2D3461710414D5701FCD07CC85424614A74922712E" , "AAG-GY": "B449A1CF3946A1E7F6A86E2FDA51BF85807A95FA0C0094A1F0DF6F2FDA22BEF3807894FD0D0495D2F6AF6F5ADA22BFF1870B95FC0D0094D2F7DE6F5DDA56BF8E810F94890A0294A1F6DD6E2ADA50BFF1810F928D0D7F95D3F6DD6F2FDC20BFF1810F95FE0D7795D0F1DF6E5EDA5DBFF1810F928D0D7094D5F7AE6F58DA51BE82800C95FC0C7F94A1F6DD692DDA22BFF1807D95FE0C7F94A1F6DD692BB449A0BD4B2A6C45C39B5B1B9D084715" , "NDAGY": "123905B11127E8F68FA6680D03E2CE65260A31842461DDB089D1690D0391CF13260830832565DCC38FA169780391CE11217B31822561DDC38ED0697F03E5CE6E277F30F72263DDB08FD3680803E3CE11277F36F3251EDCC28FD3690D0593CE11277F31F42513DCC78EA269720391CE11217B31872415DCC38FA4697E02E2CF12260A30882461DDB089D1690D0391CF63260830882461DDB089D7123904C3634B2554BA955D3944BB36F5" , "ATSV": "03E6F36F2E0B4D69A9D8668554DC2E6237D5C75A1B4D782FAFAF678554AF2F1437D7C65D1A49795CA9DF67F054AF2E1630A4C75C1A4D785CA8AE67F754DB2E6936A0C6291D4F782FA9AD668054DD2E1636A0C02D1A32795DA9AD678552AD2E1636A0C75E1B3F785AA9DD678554AF281237D0C65D1A3E7858A9DE66F655AC2F6336DFC6291B4D7E2DA9AD678555DD2F6136DFC6291B4D7E2B03E6F21D5C6780CB9CEB53B11385D6F2" , "ATSVVI": "4F1D29A11103EEEFC7423492235356DD7B2E1D942445DBA9C1353592232057AB7B2C1C932541DADAC74535E7232056A97C5F1D922545DBDAC63435E0235456D67A5B1CE72247DBA9C7373497235256A97A5B1AE3253ADADBC7373592252256A97A5B1D902437DBDCC74735E2225F56A97A5B1AE32535DBDDC64435E5235357DA7B581D92243ADBA9C7373390232056A97B291D90243ADBA9C73733964F1D28D3636F234DF27101A6640AAE4D" , "AGL": "330068257AEEB0A1EE1BFCF2D32CF60107335C104FA885E7E86CFDF2D35FF77707315D174EAC8494EE1CFD87D35FF67500425C164EA88594EF6DFD80D32BF60A06465D6349AA85E7EE6EFCF7D32DF67506465B674ED78495EE6EFDF2D55DF67506465C144ED984E2EE6EFDF2D55BF70506325C104FDF8594EF1DFCF1D22AF60A06465D6349AA85E7EE6EFC80D228F60A06465D6349AC3300695708827D03DB28C9C694750E91" , "AUTME-IM": "DF9EE7EECDDF5CFBB2A91DA3C4EAEB82EBADD3DBF89969BDB4DE1CA3C499EAF4EBAFD2DCF99D68CEB2AE1CD6C499EBF6ECDCD3DDF99969CEB3DF1CD1C4EDEB89EAD8D2A8FE9B69BDB2DC1DA6C4EBEBF6EAD8D4ACF9E668CFB2DC1CA3C29BEBF6EAD8D3DFF8EA69CFB3DE1DD0C39BEA89EBDAD2A8F8996FB9B3AC1CD7C5EAEB81EAABD3DBF99A68C8B2A31CA3C499EDF4EAD8D2A8F9EB68CAB2A31CA3C499EDF2DF9EE69CBFB39159879A289783B31312" , "AVAVEFC": "F96268AD130BEFBA88BA9AFA509918A1CD515C98264DDAFC8ECD9BFA50EA19D7CD535D9F2749DB8F88BD9B8F50EA18D5CA205C9E274DDA8F89CC9B88509E18AACC245DEB204FDAFC88CF9AFF509818D5CC245BEF2732DB8E88CF9BFA56E818D5CC245C9C263DDB8B88BF9A89519A19A0CC245DEB2049DB8C88BB9A89509D18A6CD575CE82738DA8388CF9BFA56E818D5CC245C99273ADA8388CF9BFA56EEF96269DF61672219BD89AFCE17C0E030" , "CS": "194A8EA3DA5A722763C3FB71FE5B91522D79BA96EF1C476165B4FA71FE2890242D7BBB91EE18461263C4FA04FE2891262A08BA90EE1C471262B5FA03FE5C91592C0CBBE5E91E476163B6FB74FE5A91262C0CBDE1EE63461363B6FA71F82A91262C0CBA90EF69476163B6FC75FF5891522D7FBB92EF6F461262B5FB04FE5791262C0CBDE7EF1C476162C4FB06FE5791262C0CBDE1194A8FD1A836BF8456F0CE45B90269C3" , "AZM-IM": "4BF0A77EC406BAD28A7E2C6191E3A0597FC3934BF1408F948C092D619190A12F7FC1924CF0448EE78A792D149190A02D78B2934DF0408FE78B082D1391E4A0527EB69238F7428F948A0B2C6491E2A02D7EB6943CF03F8EE68A0B2D619792A02D7EB6934FF1478E968D092C1E9092A02D7EB6943CF0308FE08B782D1691E3A15E7FB5934DF13F8F948A0B2B639190A02D7FC4934FF13F8F948A0B2B654BF0A60CB66A7771BF4D1955D6BA58C8" , "BWB": "906AF0F9FD68FEF94E76FBD118251691A459C4CCC82ECBBF4801FAD1185617E7A45BC5CBC92ACACC4E71FAA4185616E5A328C4CAC92ECBCC4F00FAA31822169AA52CC5BFCE2CCBBF4E03FBD4182416E5A52CC3BBC951CACD4E03FAD11E5416E5A52CC4CBC85FCACB4E03FAD11E521795A558C4CCC859CBCC4F70FBD21923169AA52CC5BFCE2CCBBF4E03FBA31921169AA52CC5BFCE2A906AF18B8F04335A7B45CEE55F7CEE00" , "BALHORF": "5DF155F9E8393947AABEFE870EE52FC969C261CCDD7F0C01ACC9FF870E962EBF69C060CBDC7B0D72AAB9FFF20E962FBD6EB361CADC7F0C72ABC8FFF50EE22FC268B760BFDB7D0C01AACBFE820EE42FBD68B766BBDC000D73AACBFF8708942FBD68B761CBDC080D04ABB5FE870EE22ECD68B760BFDB7B0D71AABFFEF40EE12FCE69C461BCDC0A0C7EAACBFF8708942FBD68B761CDDC080C7EAACBFF8708925DF1548B9A55F4E49F8DCBB349BCD758" , "BTE1RE": "1A5BCB2A564449FB601E085E49349A822E68FF1F63027CBD6669095E49479BF42E6AFE1862067DCE6019092B49479AF62919FF1962027CCE6168092C49339A892F1DFE6C65007CBD606B085B49359AF62F1DF868627D7DCF606B095E4F459AF62F1DFF1863707DCE661C092A48349AF62F1DF86862727CC96118092949349B852E1EFF19637D7CBD606B0F5C49479AF62E6FFF1B637D7CBD606B0F5A1A5BCA5824288458552D3D6A0E6D6213" , "BLT1T-ET": "A3660EF5AE1B87AC6C3892616CF26D1C97553AC09B5DB2EA6A4F93616C816C6A97573BC79A59B3996C3F93146C816D6890243AC69A5DB2996D4E93136CF56D1796203BB39D5FB2EA6C4D92646CF36D6896203DB79A22B3986C4D93616A836D6896203AC79A58B2986A3A93136B836C1B96523BB39B5DB4EE6D3D93156DF26D1F96533AC09A5EB39F6C3293616C816B6A96203BB39A2FB39D6C3293616C816B6CA3660F87DC774A0F590BA7552BAB958D" , "CRG-IM1": "CBD566052AD698AE4AFF146BE720FB93FFE652301F90ADE84C88156BE753FAE5FFE453371E94AC9B4AF8151EE753FBE7F89752361E90AD9B4B891519E727FB98FE9353431992ADE84A8A146EE721FBE7FE9355471EEFAC9A4A8A156BE151FBE7FE9352361FE4AC994D881414E651FD90FE9353431994AC984AFE1418E724FB94FFE052401EE5AD974A8A156BE151FBE7FE9352311EE7AD974A8A156BE157CBD5677758BA550A7FCC215FA0790305" , "IF-IM": "D557762DFDDB1FC11E31D0D134D79DADE1644218C89D2A871846D1D134A49CDBE166431FC9992BF41E36D1A434A49DD9E615421EC99D2AF41F47D1A334D09DA6E011436BCE9F2A871E44D0D434D69DD9E011456FC9E22BF51E44D1D132A69DD9E0114214C9ED2D851F3BD0D334A49DD9E615421BC8E92BF41E33D1A235D79CDAE1644314C89D2A871846D1D134A49CABE1664314C89D2A871840D557775F8FB7D2652B02E5E5738E653B" , "BMPS-IM2": "F9437FB52C9EBB32E29B4DE16A76AF69CD704B8019D88E74E4EC4CE16A05AE1FCD724A8718DC8F07E29C4C946A05AF1DCA014B8618D88E07E3ED4C936A71AF62CC054AF31FDA8E74E2EE4DE46A77AF1DCC054CF718A78F06E2EE4CE16C07AF1DCC054B8718DA8E02E29B4BE36B7AAE1FCA714AF319D88870E39E4C956B76AF6ACC764B8018DB8F01E2914CE16A05A91FCC054AF318AA8F03E2914CE16A05A919F9437EC75EF27696D7A878D52D2F57FF" , "BPE-IM": "E523828E71CD52A1A4C5123C1C44460CD110B6BB448B67E7A2B2133C1C37477AD112B7BC458F6694A4C213491C374678D661B6BD458B6794A5B3134E1C434607D065B7C8428967E7A4B012391C454678D065B1CC45F46695A4B0133C1A354678D065B6BC44FD6694A3B212431D354678D065B1CC45FB6793A5C3134B1C44470BD166B6BD44F467E7A4B0153E1C374678D117B6BF44F467E7A4B01538E52383FC03A19F0591F627085B1DBE9A" , "BBVA-SM": "390E326BD759EA7C4F4ABAAA49CA4C710D3D065EE21FDF3A493DBBAA49B94D070D3F0759E31BDE494F4DBBDF49B94C050A4C0658E31FDF494E3CBBD849CD4C7A0C48072DE41DDF3A4F3FBAAF49CB4C050C480129E360DE484F3FBBAA4FBB4C050C480659E36BDF4A4E48BCA849CC4D070C48072DE41BDE4A4F4BBAD949CE4C760D3B062EE36ADF454F3FBBAA4FBB4C050C48065FE368DF454F3FBBAA4FBD390E3319A53527D87A798F9E0E93B4E7" , "BAMI-IM": "0AD18365B81AFECE7DB555421B16FEC33EE2B7508D5CCB887BC254421B65FFB53EE0B6578C58CAFB7DB254371B65FEB73993B7568C5CCBFB7CC354301B11FEC83F97B6238B5ECB887DC055471B17FEB73F97B0278C23CAFA7DC054421D67FEB73F97B7578C2BCA8A7CBF53401A1AFFB53F97B6238B58CAF87DB455311B12FEC43EE4B7208C29CBF77DC054421D67FEB73F97B7518C2BCBF77DC054421D610AD18217CA76336A488660765C4F0655" , "BCP-PL1": "60EC5BA6AC4BB3F4F1C586679BEB6AE554DF6F93990D86B2F7B287679B986B9354DD6E94980987C1F1C287129B986A9153AE6F95980D86C1F0B387159BEC6AEE55AA6EE09F0F86B2F1B086629BEA6A9155AA68E4987287C0F1B087679D9A6A9155AA6F94987886C4F6B287119A9D6CE655AA6EE09F0987C2F1C486149BEF6AE254D96FE3987886CDF1B087679D9A6A9155AA6F92987A86CDF1B087679D9C60EC5AD4DE277E50C4F6B353DCB29273" , "SAB-SM": "B75CD97FC12D17D9780BB39569B5DD28836FED4AF46B229F7E7CB29569C6DC5E836DEC4DF56F23EC780CB2E069C6DD5C841EED4CF56B22EC797DB2E769B2DD23821AEC39F269229F787EB39069B4DD5C821AEA3DF51423ED787EB2956FC4DD5C821AEC4CF51C23EB7F7CB2E068C4DD5C821AEA3DF51B22EB790DB2E269B5DC2F8319ED4CF414229F787EB49769C6DD5C8368ED4EF414229F787EB491B75CD80DB341DA7D4D3886A12EEC25BE" , "SAN": "8235ED598ED63A24619903D3366D63BAB606D96CBB900F6267EE02D3361E62CCB604D86BBA940E11619E02A6361E63CEB177D96ABA900F1160EF02A1366A63B1B773D81FBD920F6261EC03D6366C63CEB773DE1BBAEF0E1061EC02D3301C63CEB773D86ABAE70E6161EC02D3301A62BEB707D96CBBE70F11609F03D0376B63B1B773D81FBD920F6261EC03A1376963B1B773D81FBD948235EC2BFCBAF78154AA36E771349B2D" , "BOCH-LN": "A30B6560A28C6A11EB7F11068C42A2449738515597CA5F57ED0810068C31A332973A505296CE5E24EB7810738C31A2309049515396CA5F24EA0910748C45A24F964D502691C85F57EB0A11038C43A230964D562296B55E25EB0A10068A33A230964D515296CA5E22EA7417048D34A333964D502691CE5E27EB7E11758C46A243973E512596BF5F28EB0A10068A33A230964D515496BD5F28EB0A10068A35A30B6412D0E0A7B4DE4C2432CB1B5AD3" , "BIRG-ID": "F52FA4205F53E922308CF48FA2BC78B3C11C90156A15DC6436FBF58FA2CF79C5C11E91126B11DD17308BF5FAA2CF78C7C66D90136B15DC1731FAF5FDA2BB78B8C06991666C17DC6430F9F48AA2BD78C7C06997626B6ADD1630F9F58FA4CD78C7C06990126B6ADC103188F28DA3B079B5C06991666C11DD14308DF4FCA2B878B4C11A90656B60DC1B30F9F58FA4CD78C7C06990146B62DC1B30F9F58FA4CBF52FA5522D3F248705BFC1BBE5E58024" , "BIRG-LN": "C3B9A5A00175D78642BE8F312BAFB54FF78A91953433E2C044C98E312BDCB439F78890923537E3B342B98E442BDCB53BF0FB91933533E2B343C88E432BA8B544F6FF90E63231E2C042CB8F342BAEB53BF6FF96E2354CE3B242CB8E312DDEB53BF6FF9192354CE2B443BA89332AD9B438F6FF90E63237E3B042BF8F422BABB548F78C91E53546E2BF42CB8E312DDEB53BF6FF91943544E2BF42CB8E312DD8C3B9A4D273191A23778DBA056CF64DD8" , "BKIA-SM1": "4D61E717971EB150C0E3364BD61462AB7952D322A2588416C694374BD66763DD7950D225A35C8565C0E4373ED66762DF7E23D324A3588465C1953739D61362A07827D251A45A8416C096364ED61562DF7827D455A3278564C096374BD06562DF7827D325A35C8569C1E13049D61263DD7E50D251A2588212C1E6373FD71462A87854D322A35B8563C0E9374BD66764DD7827D251A32A8561C0E9374BD66764DB4D61E665E5727CF5F5D0037F914D9A3C" , "BKT-SM": "4A2A8D965ECB9364E02FC7B1CD4D8F3C7E19B9A36B8DA622E658C6B1CD3E8E4A7E1BB8A46A89A751E028C6C4CD3E8F487968B9A56A8DA651E159C6C3CD4A8F377F6CB8D06D8FA622E05AC7B4CD4C8F487F6CBED46AF2A750E05AC6B1CB3C8F487F6CB9A46A89A650E758C6C4CC3C8F487F6CBED46AFDA656E129C6C6CD4D8E3B7E6FB9A56BF2A622E05AC0B3CD3E8F487E1EB9A76BF2A622E05AC0B54A2A8CE42CA75EC1D51CF2858A1477AB" , "BNB-BB": "61DEC171A1FE94F8B48E9B704863B8CA55EDF54494B8A1BEB2F99A704810B9BC55EFF44395BCA0CDB4899A054810B8BE529CF54295B8A1CDB5F89A024864B8C15498F43792BAA1BEB4FB9B754862B8BE5498F23395C7A0CCB4FB9A704E12B8BE5498F54395BBA0CAB3F99B044964B8BE5498F23395C8A1CAB5889A074863B9CD559BF54294C7A1BEB4FB9C724810B8BE55EAF54094C7A1BEB4FB9C7461DEC003D392595D81BDAE440F3A405D" , "BDL-SM": "AE5706E0BE27F0E9C37593429A474EBD9A6432D58B61C5AFC50292429A344FCB9A6633D28A65C4DCC37292379A344EC99D1532D38A61C5DCC20392309A404EB69B1133A68D63C5AFC30093479A464EC99B1135A28A1EC4DDC30092429C364EC99B1132D28A13C4AAC40292379B364EC99B1135A28A11C5DBC27392359A474FBA9A1232D38B1EC5AFC30094409A344EC99A6332D18B1EC5AFC3009446AE570792CC4B3D4CF646A676DD1EB62A" , "BASF": "449B39B39B05DC5E7340FFAA700B086670A80D86AE43E9187537FEAA7078091070AA0C81AF47E86B7347FEDF7078081277D90D80AF43E96B7236FED8700C086D71DD0CF5A841E9187335FFAF700A081271DD0AF1AF3CE86A7335FEAA767A081271DD0D81AF34E96D7245FEAA70780E1670AD0C81AF30E96F7346FFD9717B096771A20CF5AE43EF1A7335FEAA710A096571A20CF5AE43EF1C449B38C1E96911F84673CA9E3752F0F2" , "B5AG": "A5C33BA516B368D22362F4A32707C3D591F00F9023F55D942515F5A32774C2A391F20E9722F15CE72365F5D62774C3A196810F9622F55DE72214F5D12700C3DE90850EE325F75D942317F4A62706C3A1908508E7228A5CE62317F5A32176C3A190850F9725865CE32266F5A32774C5A591F50E9722865DE32364F4D02677C2D490FA0EE323F55B962317F5A32606C2D690FA0EE323F55B90A5C33AD764DFA5741651C197605E3B41" , "BAYGN": "4CBBBB87250DFBF314F16E8465FCCBEB78888FB2104BCEB512866F84658FCA9D788A8EB5114FCFC614F66FF1658FCB9F7FF98FB4114BCEC615876FF665FBCBE079FD8EC11649CEB514846E8165FDCB9F79FD88C51134CFC714846F84638DCB9F79FD8FB5113CCECA15F56E87658FCB9F7FF98FB1103FCFC614F36FF764FCCA9C78888EBE104BCEB512866F84658FCAED788A8EBE104BCEB512804CBBBAF55761365521C25BB022A5337F" , "BMW": "23C773DA370C2FE8867AD8830D1557E317F447EF024A1AAE800DD9830D66569517F646E8034E1BDD867DD9F60D665797108547E9034A1ADD870CD9F10D1257E81681469C04481AAE860FD8860D1457971681409803351BDC860FD9830B645797168147E803481ADF860FD9830B6256E716F547EF023D1ADD877CD8800C1357E81681469C04481AAE860FD8F10C1157E81681469C044E23C772A84560E24EB349EDB74A4CAF77" , "BMW3-GY": "0DE1C6E2E2FC36B11B186A436E63B1BB39D2F2D7D7BA03F71D6F6B436E10B0CD39D0F3D0D6BE02841B1F6B366E10B1CF3EA3F2D1D6BA03841A6E6B316E64B1B038A7F3A4D1B803F71B6D6A466E62B1CF38A7F5A0D6C502851B6D6B436812B1CF38A7F2D0D6B803861D186C416F61B1B038A7F3A4D1BE02871B196A306E67B1BC39D4F2A7D6CF03881B6D6B436812B1CF38A7F2D6D6CD03881B6D6B4368140DE1C7909090FB172E2B5F77293A492F" , "BYW6-GY": "5DE2C6A6726FA094BCEB2D21527B678B69D1F293472995D2BA9C2C21520866FD69D3F394462D94A1BCEC2C54520867FF6EA0F295462995A1BD9D2C53527C678068A4F3E0412B95D2BC9E2D24527A67FF68A4F5E4465694A0BC9E2C21540A67FF68A4F294475695A3BAEE2B235379678068A4F3E0412D94A2BCEA2D52527F678C69D7F2E3465C95ADBC9E2C21540A67FF68A4F292465E95ADBC9E2C21540C5DE2C7D400036D3289D8181515229F1F" , "BBZA-GY": "5D7ED39C30A171B3F98322FFA1F96C26694DE7A905E744F5FFF423FFA18A6D50694FE6AE04E34586F984238AA18A6C526E3CE7AF04E74486F8F5238DA1FE6C2D6838E6DA03E544F5F9F622FAA1F86C526838E0DE04984587F9F623FFA7886C526838E7AE049344F2F88124FDA0FB6C2D6838E6DA03E34585F982228CA1FD6C21694BE7D90492448AF9F623FFA7886C526838E7A80490448AF9F623FFA78E5D7ED2EE42CDBC15CCB017CBE6A094B2" , "BONEH-FH": "C90C7668142EA7DDA03DE5133E30D5E7FD3F425D2168929BA64AE4133E43D491FD3D435A206C93E8A03AE4663E43D593FA4E425B206892E8A14BE4613E37D5ECFC4A432E276A929BA048E5163E31D593FC4A452A201793E9A048E4133841D593FC4A425A20689398A13BE56D3941D4E3FD34432E2168949FA138E4673F30D5E4FC39425D206B93EEA037E4133E43D391FC4A432E201A93ECA037E4133E43D397C90C771A66426A7B950ED02779692D73" , "BESI-NA": "5124509013D767C1A39584FF76D8285C651764A526915287A5E285FF76AB292A651565A2279553F4A392858A76AB2828626664A3279152F4A2E3858D76DF2857646265D620935287A3E084FA76D92828646263D227EE53F5A3E085FF70A92828646264A227E252F2A29F82FD77A8295F646265D6209553F7A394848C76DC285B651164D527E452F8A3E085FF70A92828646264A427E652F8A3E085FF70AF512451E261BBAA6696A6B1CB3181D0C9" , "BC8": "1A05EF33FB830B7921055C0236D5FED72E36DB06CEC53E3F27725D0236A6FFA12E34DA01CFC13F4C21025D7736A6FEA32947DB00CFC53E4C20735D7036D2FEDC2F43DA75C8C73E3F21705C0736D4FEA32F43DC71CFBA3F4D21705D0230A4FEA32F43DB01CFB0384121705D0230A2FFD32F37DB06CEB23E4C20035C0137D3FEDC2F43DA75C8C73E3F21705C7037D1FEDC2F43DA75C8C11A05EE4189EFC6DE14366936718C0642" , "BEFB-BB": "3ED305146EB1579E5FB20CF46472FDDD0AE031215BF762D859C50DF46401FCAB0AE230265AF363AB5FB50D816401FDA90D9131275AF762AB5EC40D866475FDD60B9530525DF562D85FC70CF16473FDA90B9536565A8863AA5FC70DF46203FDA90B9531265A8463A85EB30AF66575FCDD0B9530525DF363A85FB30C876476FDDA0AE631515A8262A75FC70DF46203FDA90B9531205A8062A75FC70DF462053ED304661CDD9A396A8139C0232B0548" , "BEI": "47A18A26CB2D37E6B1913079733C61917392BE13FE6B02A0B7E63179734F60E77390BF14FF6F03D3B196310C734F61E574E3BE15FF6B02D3B0E7310B733B619A72E7BF60F86902A0B1E4307C733D61E572E7B964FF1403D2B1E43179754D61E572E7BE14FF1803DFB1E43179754B60957293BE13FE1C02D3B097307A723A619A72E7BF60F86902A0B1E4300B7238619A72E7BF60F86F47A18B54B941FA4184A2054D34659904" , "BEKB-BB": "B84A72DF96CE36DC5194D3AB527EBBEB8C7946EAA388039A57E3D2AB520DBA9D8C7B47EDA28C02E95193D2DE520DBB9F8B0846ECA28803E950E2D2D95279BBE08D0C4799A58A039A51E1D3AE527FBB9F8D0C419DA2F702E851E1D2AB540FBB9F8D0C46EDA2FB029E5095D5A95379BAEB8D0C4799A58C02EA5195D3D8527ABBEC8C7F469AA2FD03E551E1D2AB540FBB9F8D0C46EBA2FF03E551E1D2AB5409B84A73ADE4A2FB7B64A7E69F1527437E" , "BEN-FP": "841E1536F58AA6E094B353437B976BFBB02D2103C0CC93A692C452437BE46A8DB02F2004C1C892D594B452367BE46B8FB75C2105C1CC93D595C552317B906BF0B1582070C6CE93A694C653467B966B8FB1582674C1B392D494C652437DE66B8FB1582104C1BF92A593C453337B926B8FB1582674C1BC93D295B552347B976AFCB05B2105C0B393A694C654417BE46B8FB02A2107C0B393A694C65447841E144487E66B47A18066773CCE936E" , "BRYN-GY": "955994FA1E172101D60C8FF7E69CD9DEA16AA0CF2B511447D07B8EF7E6EFD8A8A168A1C82A551534D60B8E82E6EFD9AAA61BA0C92A511434D77A8E85E69BD9D5A01FA1BC2D531447D6798FF2E69DD9AAA01FA7B82A2E1535D6798EF7E0EDD9AAA01FA0C82B251438D77A89F5E79ED9D5A01FA1BC2D551537D60D8F84E698D9D9A16CA0BF2A241438D6798EF7E0EDD9AAA01FA0CE2A261438D6798EF7E0EB955995886C7BECA6E33FBAC3A1C5214B" , "BBED": "4671D8E5B67DB3A75D95A06D066B5B4C7242ECD0833B86E15BE2A16D06185A3A7240EDD7823F87925D92A11806185B387533ECD6823B86925CE3A11F066C5B477337EDA3853986E15DE0A068066A5B387337EBA7824487935DE0A16D001A5B387337ECD7824F87925C92A16D06185D3C7247EDD7824886965D93A01E071B5A4D7348EDA3833B80E35DE0A16D076A5A4F7348EDA3833B80E54671D997C4117E0068A695594132A3D9" , "GBF-GY": "EA2DB83DD18FB4EAB7304749D8F6F9DDDE1E8C08E4C981ACB1474649D885F8ABDE1C8D0FE5CD80DFB737463CD885F9A9D96F8C0EE5C981DFB646463BD8F1F9D6DF6B8D7BE2CB81ACB745474CD8F7F9A9DF6B8B7FE5B680DEB7454649DE87F9A9DF6B8C0AE5BD80DCB0474738D8FAF9A9DF6B8B7FE5B981D8B636463ED8F6F8DADE688C0EE4B681ACB745404BD885F9A9DE198C0CE4B681ACB745404DEA2DB94FA3E379428203727D9FAF0147" , "B8F-GY": "43959686F3E1F6DE225057B0794581BB77A6A2B3C6A7C398242756B0793680CD77A4A3B4C7A3C2EB225756C5793681CF70D7A2B5C7A7C3EB232656C2794281B076D3A3C0C0A5C398222557B5794481CF76D3A5C4C7D8C2EA222556B07F3481CF76D3A2B4C0D9C2E8252757C1794981CF76D3A5C4C7D7C3EC235656C7794580BC77D0A2B5C6D8C398222550B2793681CF77A1A2B7C6D8C398222550B4439597F4818D3B76176362843E1C7921" , "BIO3": "0BA599BEC81A3047153FFAA46F2FEB5C3F96AD8BFD5C05011348FBA46F5CEA2A3F94AC8CFC5804721538FBD16F5CEB2838E7AD8DFC5C05721449FBD66F28EB573EE3ACF8FB5E0501154AFAA16F2EEB283EE3AAFCFC230473154AFBA4695EEB283EE3AD8CFC230401133FFBA46F5CED2C3F93AC8CFC2F05761539FAD76E5FEA5D3E9CACF8FD5C0303154AFBA46E2EEA5F3E9CACF8FD5C03050BA598CCBA76FDEF200CCF90287613C6" , "COINXBE-SS": "6FDD05E67DA664511F7C87162D9EEB505BEE31D348E05117190B86162DEDEA265BEC30D449E450641F7B86632DEDEB245C9F31D549E051641E0A86642D99EB5B5A9B30A04EE251171F0987132D9FEB245A9B36A4499F50651F0986162BEFEB245A9B31D549E050681E0A86682C99EA575D9930D5489551171F0980122C9DEB505BE830D7489350641E0A87632D92EB245A9B36A248E051171E7B87612D92EB245A9B36A46FDD04940FCAA9F92A4FB2226AC713CA" , "JOT": "8E9BA2A751926CA4ED9705F8D27BDA33BAA8969264D459E2EBE004F8D208DB45BAAA979565D05891ED90048DD208DA47BDD9969465D45991ECE1048AD27CDA38BBDD97E162D659E2EDE205FDD27ADA47BBDD91E565AB5890EDE204F8D40ADA47BBDD96E665D45990EDE204F8D40CDB37BBA9969264A35991EC9105FBD37DDA38BBDD97E162D659E2EDE2058AD37FDA38BBDD97E162D08E9BA3D523FEA10CD8A430CC952222A9" , "EEP-GY": "FE4317738D8173C46B2F93E878F6B213CA702346B8C746826D5892E87885B365CA722241B9C347F16B28929D7885B267CD012340B9C746F16A59929A78F1B218CB052235BEC546826B5A93ED78F7B267CB052431B9B847F06B5A92E87E87B267CB052346B9B446F46C58939978FAB267CB052431B9B746F66A29929F78F6B314CA062340B8B846826B5A94EA7885B267CA772342B8B846826B5A94ECFE431601FFEDBE6C5E1CA6DC3FAF4A89" , "EEA-FP": "483D7FE2FDEDC6953D29B609C79FD9AC7C0E4BD7C8ABF3D33B5EB709C7ECD8DA7C0C4AD0C9AFF2A03D2EB77CC7ECD9D87B7F4BD1C9ABF3A03C5FB77BC798D9A77D7B4AA4CEA9F3D33D5CB60CC79ED9D87D7B4CA0C9D4F2A13D5CB709C1EED9D87D7B4BD7C9D8F2A43A5EB679C79AD9D87D7B4CA0C9DBF3A73C2FB77EC79FD8AB7C784BD1C8D4F3D33D5CB10BC7ECD9D87C094BD3C8D4F3D33D5CB10D483D7E908F810B3D081A833D80C62136" , "SRIJ-FP": "67BAF6DF518A365C8456A739314667165389C2EA64CC031A8221A63931356660538BC3ED65C802698451A64C3135676254F8C2EC65CC03698520A64B3141671D52FCC39962CE031A8423A73C3147676252FCC59D65B302688423A6393737676252FCC3EC64B802658524A13B3045671452FCC39962C8026A8457A74A31426711538FC29A65B903658423A6393737676252FCC2EB65BB03658423A639373167BAF7AD23E6FBF4B165920D761F9F8C" , "EKUS-FP": "4D55B2E29D3AEEDB79BAB7F486527AEB796686D7A87CDB9D7FCDB6F486217B9D796487D0A978DAEE79BDB68186217A9F7E1786D1A97CDBEE78CCB68686557AE0781387A4AE7EDB9D79CFB7F186537A9F781381A0A903DAEF79CFB6F480237A9F781386D7A978DBEE79BAB1F687517AE9781387A4AE78DAED79BBB78786567AEC796086A7A909DBE279CFB6F480237A9F781386D6A90BDBE279CFB6F480254D55B390EF5623734C8982C0C10B8271" , "BNPP": "5F79B94AF91967616A4CF99D409DA88F6B4A8D7FCC5F52276C3BF89D40EEA9F96B488C78CD5B53546A4BF8E840EEA8FB6C3B8D79CD5F52546B3AF8EF409AA8846A3F8C0CCA5D52276A39F998409CA8FB6A3F8A08CD2053556A39F89D46ECA8FB6A3F8D78CD5C52516A4FF89D40EEAEFF6B4F8C78CD2C52506A4AF9EE41EDA98E6A408C0CCC5F54256A39F89D419CA98C6A408C0CCC5F54235F79B8388B75AAC85F7FCCA907C45014" , "EMIS-FP": "F49D9B35015EC596B68264D7369DBC2AC0AEAF003418F0D0B0F565D736EEBD5CC0ACAE07351CF1A3B68565A236EEBC5EC7DFAF063518F0A3B7F465A5369ABC21C1DBAE73321AF0D0B6F764D2369CBC5EC1DBA8773567F1A2B6F765D730ECBC5EC1DBAF00351AF1AFB68262D5379EBC28C1DBAE73321CF1A0B68364A43699BC2DC0A8AF70356DF0AFB6F765D730ECBC5EC1DBAF01356FF0AFB6F765D730EAF49D9A477332083F83B151E371C444B1" , "BCO-GY": "D950AA01FA2972AED3757E456B604EA7ED639E34CF6F47E8D5027F456B134FD1ED619F33CE6B469BD3727F306B134ED3EA129E32CE6F479BD2037F376B674EACEC169F47C96D47E8D3007E406B614ED3EC169943CE10469AD3007F456D114ED3EC169E33CE1A46E8D4027E346B6C4ED3EC169943CE1F479CD2737F326B604FA0ED159E32CF1047E8D30079476B134ED3ED649E30CF1047E8D3007941D950AB738845BF07E6464B712C39B63C" , "BSY-GY": "D0107208FF5AEFD5FDF1516AAD2320F9E423463DCA1CDA93FB86506AAD50218FE421473ACB18DBE0FDF6501FAD50208DE352463BCB1CDAE0FC875018AD2420F2E556474ECC1EDA93FD84516FAD22208DE556414ACB63DBE1FD84506AAB52208DE556463ACA69DAECFA86511BAD2F208DE556414ACB6CDAE7FCF7501DAD2321FEE455463BCA63DA93FD845668AD50208DE4244639CA63DA93FD84566ED010737A8D36227CC8C2645EEA7AD862" , "BOI-FP": "0CF87BF4D999927834C02E7819C2219538CB4FC1ECDFA73E32B72F7819B120E338C94EC6EDDBA64D34C72F0D19B121E13FBA4FC7EDDFA74D35B62F0A19C5219E39BE4EB2EADDA73E34B52E7D19C321E139BE48B6EDA0A64C34B52F781FB321E139BE4FC6EDDFA64133B72E0819C721E139BE48B6EDAFA74A35C62F0F19C2209238BD4FC7ECA0A73E34B5297A19B121E138CC4FC5ECA0A73E34B5297C0CF87A86ABF55FD101F31B4C5E9BD90E" , "BOL-FP": "B636B0C19F6F96024F1DF5A884584FA7820584F4AA29A344496AF4A8842B4ED1820785F3AB2DA2374F1AF4DD842B4FD3857484F2AB29A3374E6BF4DA845F4FAC83708587AC2BA3444F68F5AD84594FD383708383AB56A2364F68F4A882294FD3837084F3AB29A241486AF5D8845D4FD383708383AB59A3304E1BF4DF84584EA0827384F2AA56A3444F68F2AA842B4FD3820284F0AA56A3444F68F2ACB636B1B3ED035BAB7A2EC09CC301B73C" , "BME-SM": "6C5DF3CEB747C0AE9AD09FD9114EA1AA586EC7FB8201F5E89CA79ED9113DA0DC586CC6FC8305F49B9AD79EAC113DA1DE5F1FC7FD8301F59B9BA69EAB1149A1A1591BC6888403F5E89AA59FDC114FA1DE591BC08C837EF49A9AA59ED9173FA1DE591BC7FC8303F49B9DA79EAC103FA1DE591BC08C8371F59C9BD69EAE114EA0AD5818C7FD827EF5E89AA598DB113DA1DE5869C7FF827EF5E89AA598DD6C5DF2BCC52B0D07AFE3AAED56175931" , "BON-FP": "BC778096F7A5B4220144BE25905A30CF8844B4A3C2E381640733BF25902931B98846B5A4C3E780170143BF50902930BB8F35B4A5C3E381170032BF57905D30C48931B5D0C4E181640131BE20905B30BB8931B3D4C39C80160131BF25962B30BB8931B4A4C3E380670633BE55905F30BB8931B3D4C39381100042BF52905A31C88832B4A5C29C81640131B927902930BB8843B4A7C29C81640131B921BC7781E485C9798B34778B11D703C854" , "PCFD-GY": "AEF679AA95CFBDC41841D52F4A23734A9AC54D9FA08988821E36D42F4A50723C9AC74C98A18D89F11846D45A4A50733E9DB44D99A18988F11937D45D4A2473419BB04CECA68B88821834D52A4A22733E9BB04AE8A1F689F01834D42F4C52733E9BB04C9AA1FC89F21946D32D4B2173419BB04CECA68D89F21840D55C4A27734D9AC34DEFA1FC88FD1834D42F4C52733E9BB04D9EA1FE88FD1834D42F4C54AEF678D8E7A3706E2D72E01B0D7A8BD2" , "PCFC-GY": "376B7FD9F4386E6AE133CD6378CD7F4C03584BECC17E5B2CE744CC6378BE7E3A035A4AEBC07A5A5FE134CC1678BE7F3804294BEAC07E5B5FE045CC1178CA7F47022D4A9FC77C5B2CE146CD6678CC7F38022D4C9BC0015A5EE146CC637EBC7F38022D4AE9C00B5A5CE033CB6179CF7F47022D4A9FC77A5A5CE132CD1078C97F4B035E4B9CC00B5B53E146CC637EBC7F38022D4BEDC0095B53E146CC637EBA376B7EAB8654A3C0D400F8573F9487D4" , "PCFP-GY": "C710428B102C0288C3F32403FC99103CF32376BE256A37CEC5842503FCEA114AF32177B9246E36BDC3F42576FCEA1048F45276B8246A37BDC2852571FC9E1037F25677CD236837CEC3862406FC981048F25671C9241536BCC3862503FAE81048F25677BB241F36BEC3F02201FD9B1037F25677CD236E36BEC3F22470FC9D103BF32576CE241F37B1C3862503FAE81048F25676BF241D37B1C3862503FAEEC71043F96240CF22F6C01137BBC0E8A4" , "PCFN-GY": "BC279A87124C333143D34E6E15E708DB8814AEB2270A067745A44F6E159409AD8816AFB5260E070443D44F1B159408AF8F65AEB4260A060442A54F1C15E008D08961AFC12108067743A64E6B15E608AF8961A9C52675070543A64F6E139608AF8961AFB7267F070742A5486C14E508D08961AFC1210E070743D24E1D15E308DC8812AEC2267F060843A64F6E139608AF8961AEB3267D060843A64F6E1390BC279BF56020FE9B76E07B5A52BEF043" , "3QQQ-GY": "EC1F3706BA75D22DFCB8F0EB9DF14E9ED82C03338F33E76BFACFF1EB9D824FE8D82E02348E37E618FCBFF19E9D824EEADF5D03358E33E718FDCEF1999DF64E95D95902408931E76BFCCDF0EE9DF04EEAD95904448E4CE619FCCDF1EB9B804EEAD95904358F44E71CFCBAF6E99CF34E95D95902408937E61BFCB9F0989DF54E99D82A03438E46E714FCCDF1EB9B804EEAD95903328E44E714FCCDF1EB9B86EC1F3674C8191F87C98BC5DFDAA8B606" , "3QSS-GY": "2093409CB70AB7FE4C9F55CAEC4CD43C14A074A9824C82B84AE854CAEC3FD54A14A275AE834883CB4C9854BFEC3FD44813D174AF834C82CB4DE954B8EC4BD43715D575DA844E82B84CEA55CFEC4DD44815D573DE833383CA4CEA54CAEA3DD44815D573AF823B82CD4C9F53C8ED4ED43715D575DA844883C84C9E55B9EC48D43B14A674D9833982C74CEA54CAEA3DD44815D574A8833B82C74CEA54CAEA3B209341EEC5667A5479AC60FEAB152CA4" , "NGXL-GY": "930F80589BE20C8396C479E364190135A73CB46DAEA439C590B378E3646A0043A73EB56AAFA038B696C37896646A0141A04DB46BAFA439B697B27891641E013EA649B51EA8A639C596B179E664180141A649B31AAFDB38B796B178E362680141A649B41DAFD539BB97B47FE1651B013EA649B51EA8A038B596C57990641D0132A73AB41DAFD139BA96B178E362680141A649B46CAFD339BA96B178E3626E930F812AE98EC129A3F74CD72340F9AD" , "NGXS-GY": "77B2A501D44373EB4D7F9324651FFA4B43819134E10546AD4B089224656CFB3D43839033E00147DE4D789251656CFA3F44F09132E00546DE4C0992566518FA4042F49047E70746AD4D0A9321651EFA3F42F49643E07A47DF4D0A9224636EFA3F42F49144E07446D34D7F9526641DFA4042F49047E70147DD4D7E9357651BFA4C43879144E07046D24D0A9224636EFA3F42F49135E07246D24D0A9224636877B2A473A62FBE41784CA610224602D3" , "3NGS-IM": "7092E945A7382CE18A51054CC92D5FE844A1DD70927E19A78C26044CC95E5E9E44A3DC77937A18D48A560439C95E5F9C43D0DD76937E19D48B27043EC92A5FE345D4DC03947C19A78A240549C92C5F9C45D4DA07930118D58A24044CCF5C5F9C45D4DA76937D18D68A51034EC8215E9E45D4DC03947A18D78A50053FC9295FEF44A7DD00930B19D88A24044CCF5C5F9C45D4DD71930919D88A24044CCF5A7092E837D554E14ABF6230788E74A771" , "US9S-GY": "17FA47F6410DF84167FA0C4596FAEA6923C973C3744BCD07618D0D459689EB1F23CB72C4754FCC7467FD0D309689EA1D24B873C5754BCD74668C0D3796FDEA6222BC72B07249CD07678F0C4096FBEA1D22BC74B47534CC75678F0D45908BEA1D22BC72C3743ECB7867FA0A4797F8EA6222BC72B0724FCC7767FB0C3696FEEA6E23CF73B3753ECD78678F0D45908BEA1D22BC73C2753CCD78678F0D45908D17FA4684336135EA52C93971D1A312F0" , "O1LL-GY": "7872C67EADEAB95DA907455711FDDB904C41F24B98AC8C1BAF704457118EDAE64C43F34C99A88D68A9004422118EDBE44B30F24D99AC8C68A871442511FADB9B4D34F3389EAE8C1BA972455211FCDBE44D34F53C99D38D69A9724457178CDBE44D34F2389EDB8D1EA877435510FFDB9B4D34F3389EA88D6BA906452411F9DB974C47F23B99D98C64A9724457178CDBE44D34F24A99DB8C64A9724457178A7872C70CDF8674F69C34706356A42309" , "O1LS-GY": "949DB528ACA3885E172EB58D48E23525A0AE811D99E5BD181159B48D48913453A0AC801A98E1BC6B1729B4F848913551A7DF811B98E5BD6B1658B4FF48E5352EA1DB806E9FE7BD18175BB58848E33551A1DB866A989ABC6A175BB48D4E933551A1DB816E9F92BC1D172EB38F49E0352EA1DB806E9FE1BC68172FB5FE48E63522A0A8816D9890BD67175BB48D4E933551A1DB811C9892BD67175BB48D4E95949DB45ADECF45F5221D80B90FBBCDBC" , "BVB": "E0E0C33AE5DA2F49C29EAC0BB5740043D4D3F70FD09C1A0FC4E9AD0BB5070135D4D1F608D1981B7CC299AD7EB5070037D3A2F709D19C1A7CC3E8AD79B5730048D5A6F67CD69E1A0FC2EBAC0EB5750037D5A6F078D1E31B7DC2EBAD0BB3050037D5A6F708D0EC1B7BC2EBAD0BB3030147D5D2F70FD0EB1A7CC398AC08B4720048D5A6F67CD69E1A0FC2EBAC79B4700048D5A6F67CD698E0E0C24897B6E2E2F7AD993FF22DF8DA" , "BOKC": "C4DF705E2A226AF9703000EF30B9CBA9F0EC446B1F645FBF764701EF30CACADFF0EE456C1E605ECC7037019A30CACBDDF79D446D1E645FCC7146019D30BECBA2F199451819665FBF704500EA30B8CBDDF199431C1E1B5ECD704501EF36C8CBDDF199446C1E645EBB713001EF30CACDD9F0E9456C1E175FC87036009C31C9CAA8F1E645181F6459BD704501EF31B8CAAAF1E645181F6459BBC4DF712C584EA752450335DB77E03330" , "GBB": "1EC63399BD97832EFE8B9A925B5920AA2AF507AC88D1B668F8FC9B925B2A21DC2AF706AB89D5B71BFE8C9BE75B2A20DE2D8407AA89D1B61BFFFD9BE05B5E20A12B8006DF8ED3B668FEFE9A975B5820DE2B8000DB89AEB71AFEFE9B925D2820DE2B8007AE89A5B71CFEFE9B925D2E21AE2BF407AC88A6B61BFF8D9A915A5F20A12B8006DF8ED3B668FEFE9AE05A5D20A12B8006DF8ED51EC632EBCFFB4E85CBB8AFA61C00D833" , "BOUYGUES": "BC621CB3E3D1128C6FFBA840A699AF2E88512886D69727CA698CA940A6EAAE5888532981D79326B96FFCA935A6EAAF5A8F202880D79727B96E8DA932A69EAF25892429F5D09527CA6F8EA845A698AF5A89242FF1D7E826B86F8EA940A0E8AF5A89242881D79727B96FF1A831A699AE29895129F5D69721CE6EFEA934A799AF2D89572886D79426BF6FF1A940A6EAA958892429F5D7E526BD6FF1A940A6EAA95EBC621DC191BDDF275AC89D74E1C057B7" , "BPOST-BB": "E5113FDCE4684BA0628BD2AB8B701BE0D1220BE9D12E7EE664FCD3AB8B031A96D1200AEED02A7F95628CD3DE8B031B94D6530BEFD02E7E9563FDD3D98B771BEBD0570A9AD72C7EE662FED2AE8B711B94D0570C9ED0517F9462FED3AB8D011B94D0570BEED1587FE6628BD3D98C011AE0D1230A9AD12E78E2638ED3DF8A701BE3D0240BE9D02D7F936281D3AB8B031D96D0570A9AD05C7F916281D3AB8B031D90E5113EAE9604860C57B8E79FCC29E37E" , "BPE5-GY": "D177C724C9702EF8082925E320A85C45E544F311FC361BBE0E5E24E320DB5D33E546F216FD321ACD082E249620DB5C31E235F317FD361BCD095F249120AF5C4EE431F262FA341BBE085C25E620A95C31E431F466FD491ACC085C24E326D95C31E431F316FC401ACD0E2F23E121AA5C4EE431F262FA321ACE0828259020AC5C42E542F361FD431BC1085C24E326D95C31E431F310FD411BC1085C24E326DFD177C656BB1CE3543D1A10D767F1A4DB" , "BVIFP": "2C0BAAD34D495D9F2D6A0F767A33D7C618389EE6780F68D92B1D0E767A40D6B0183A9FE1790B69AA2D6D0E037A40D7B21F499EE0790F68AA2C1C0E047A34D7CD194D9F957E0D68D92D1F0F737A32D7B2194D9991797069AB2D1F0E767C42D7B2194D9EE1787F69A62C6F0E007A40D7B21F499EE5787B69AA2D680E057B33D6B118389FEA780F68D92B1D0E767A40D6C0183A9FEA780F68D92B1B2C0BABA13F25903318593A423D6A2F58" , "BWO-AV": "976F76FA34F51A0C3FEBF9C8272612D9A35C42CF01B32F4A399CF8C8275513AFA35E43C800B72E393FECF8BD275512ADA42D42C900B32F393E9DF8BA272112D2A22943BC07B12F4A3F9EF9CD272712ADA22945B800CC2E383F9EF8C8215712ADA22942C801C22E4A389CF9BF272512ADA22945B800C32F3E3EEDF8BF272613DEA32A42C901CC2F4A3F9EFECA275512ADA35B42CB01CC2F4A3F9EFECC976F77884699D7A00AD8CCFC607FEA47" , "BZU-IM": "27A062282B042AB0FC53FD68A1996C0C1393561D1E421FF6FA24FC68A1EA6D7A1391571A1F461E85FC54FC1DA1EA6C7814E2561B1F421F85FD25FC1AA19E6C0712E6576E18401FF6FC26FD6DA1986C7812E6516A1F3D1E84FC26FC68A7E86C7812E6561A1E451F85FB24FD17A0E86C7812E6516A1F321F82FD55FC1FA1996D0B13E5561B1E3D1FF6FC26FA6AA1EA6C78139456191E3D1FF6FC26FA6C27A0635A5968E71CC960C85CE6C09492" , "O2C": "E4E9F25996F230732AD11BDF20D9D1FBD0DAC66CA3B405352CA61ADF20AAD08DD0D8C76BA2B004462AD61AAA20AAD18FD7ABC66AA2B405462BA71AAD20DED1F0D1AFC71FA5B605352AA41BDA20D8D18FD1AFC11BA2CB04472AA41ADF26A8D18FD1AFC61FA5C004402AA41ADF26AED0FFD1DBC66CA3C305462BD71BDC21DFD1F0D1AFC71FA5B605352AA41BAD21DDD1F0D1AFC71FA5B0E4E9F32BE49EFDDF1FE22EEB67802965" , "CAI-AV": "4BB6AC39C5F29C0B5C4D2676C6A445177F85980CF0B4A94D5A3A2776C6D744617F87990BF1B0A83E5C4A2703C6D7456378F4980AF1B4A93E5D3B2704C6A3451C7EF0997FF6B6A94D5C382673C6A545637EF09F7BF1CBA83F5C382776C0D545637EF0980AF1C3A8325B3A2601C6A745637EF09F7BF1C4A9395D4B2701C6A444107FF3980AF0CBA94D5C382174C6D745637F829808F0CBA94D5C3821724BB6AD4BB79E51A7697E134281FDBD89" , "CRN-LN": "CD25AA29F48B760F2CD9180A13FBDF96F9169E1CC1CD43492AAE190A1388DEE0F9149F1BC0C9423A2CDE197F1388DFE2FE679E1AC0CD433A2DAF197813FCDF9DF8639F6FC7CF43492CAC180F13FADFE2F863996BC0B2423B2CAC190A158ADFE2F8639E1AC1B9424A2BAE180F128BDFE2F863996BC0BD433D2DDF197D13FBDE91F9609E1AC1B243492CAC1F081388DFE2F9119E18C1B243492CAC1F0ECD25AB5B86E7BBA319EA2D3E54A22708" , "CRI-SM": "4E7A166D1B03934100293E27400985C77A4922582E45A607065E3F27407A84B17A4B235F2F41A774002E3F52407A85B37D38225E2F45A674015F3F55400E85CC7B3C232B2847A607005C3E22400885B37B3C252F2F3AA775005C3F27467885B37B3C225E2E31A778075E3F52417885B37B3C252F2F35A673012F3F50400984C07A3F225E2E3AA607005C3925407A85B37A4E225C2E3AA607005C39234E7A171F696F5EED351A0B1307507D59" , "CED-IM": "A751DF532EE702E8E07100EE06E23D779362EB661BA137AEE60601EE06913C019360EA611AA536DDE076019B06913D039413EB601AA137DDE107019C06E53D7C9217EA151DA337AEE00400EB06E33D039217EC111ADE36DCE00401EE00933D039217EB601AD236DCE706009107933D039217EC111AD137DAE177019906E23C709314EB601BDE37AEE00407EC06913D039365EB621BDE37AEE00407EAA751DE215C8BCF45D54235DA41BBC5E8" , "COK-GY": "24B01652B20B444D9D16D812F7819C4C10832267874D710B9B61D912F7F29D3A10812360864970789D11D967F7F29C3817F22261864D71789C60D960F7869C4711F62314814F710B9D63D817F7809C3811F62510863270799D63D912F1F09C3811F62261864D700F9A61D863F78D9C3811F62510863D717F9C10D965F7819D4B10F522618732710B9D63DF10F7F29C38108422638732710B9D63DF1624B01720C06789E0A825ED26B0D864D3" , "CAP": "06DBFB0BAA7C6DF245837B35C100E24332E8CF3E9F3A58B443F47A35C173E33532EACE399E3E59C745847A40C173E2373599CF389E3A58C744F57A47C107E248339DCE4D993858B445F67B30C101E237339DC8499E4559C645F67A35C771E237339DCF389E4D58C245F67A35C777E34733E9CF3E9F4D58C744857B36C006E248339DCE4D993858B445F67B47C004E248339DCE4D993E06DBFA79D810A05F70B04E0186591ADC" , "CAPITABRE": "010363623F67CD9CB4D8CF58B06E5BD4353057570A21F8DAB2AFCE58B01D5AA2353256500B25F9A9B4DFCE2DB01D5BA0324157510B21F8A9B5AECE2AB0695BDF344556240C23F8DAB4ADCF5DB06F5BA0344550200B5EF9A8B4ADCE58B61F5BA0344557510B56F8ACB5D2CE2AB16A5AD4343157570A21F8DAB2A9CF28B0695AD3343256570B52F9D9B5D8CE27B01D5BA0324756240A21F9A8B5DACE27B01D5BA03241010362104D0B003181EBFA6CF737A34B" , "CPM": "C0BE29EFD9107A53730B947CFB0AA895F48D1DDAEC564F15757C957CFB79A9E3F48F1CDDED524E66730C9509FB79A8E1F3FC1DDCED564F66727D950EFB0DA89EF5F81CA9EA544F15737E9479FB0BA8E1F5F81AADED294E67737E957CFD7BA8E1F5F81DDCEC204E17737E957CFD7DA991F58C1DDAEC214F66720D947FFA0CA89EF5F81CA9EA544F15737E940EFA0EA89EF5F81CA9EA52C0BE289DAB7CB7FE4638A148BC53500A" , "CGCBV": "5D55EE8B908FC65E89EC34D1D447DC096966DABEA5C9F3188F9B35D1D434DD7F6964DBB9A4CDF26B89EB35A4D434DC7D6E17DAB8A4C9F36B889A35A3D440DC026813DBCDA3CBF318899934D4D446DC7D6813DDC9A4B6F26A899935D1D236DC7D6813DAB8A4B8F26D88ED35A1D434DC7D6E17DABDA5BDF26B89EE35A2D547DD7E6966DBB2A5C9F3188F9B35D1D434DD0F6964DBB2A5C9F3188F9D5D55EFF9E2E30BF3BCDF01E5931E2496" , "AFX-GY": "E9D80DBDB70D938AC0C3761FFB01B106DDEB3988824BA6CCC6B4771FFB72B070DDE9388F834FA7BFC0C4776AFB72B172DA9A398E834BA6BFC1B5776DFB06B10DDC9E38FB8449A6CCC0B6761AFB00B172DC9E3EFF8334A7BEC0B6771FFD70B172DC9E398C833BA6B2C7B4766EFB0DB172DC9E3EFF833BA6B8C1C57768FB01B001DD9D398E8234A6CCC0B6711DFB72B172DDEC398C8234A6CCC0B6711BE9D80CCFC5615E27F5F0432BBC584999" , "CARRE": "EA10BBA1FCFDED1EA25C8DBF3A840C53DE238F94C9BBD858A42B8CBF3AF70D25DE218E93C8BFD92BA25B8CCA3AF70C27D9528F92C8BBD82BA32A8CCD3A830C58DF568EE7CFB9D858A2298DBA3A850C27DF5688E3C8C4D92AA2298CBF3CF50C27DF568F92C8CCD82CA25D8DCC3AF70C27D9528F97C9CFD92BA25E8CCC3B840D24DE238E98C9BBD858A42B8CBF3AF70D55DE218E98C9BBD858A42DEA10BAD38E9120B3976FB88B7DDDF4CC" , "CO": "D734BE6D2A9D96D86EE15103E726FC19E3078A581FDBA39E68965003E755FD6FE3058B5F1EDFA2ED6EE65076E755FC6DE4768A5E1EDBA3ED6F975071E721FC12E2728B2B19D9A39E6E945106E727FC6DE2728D2F1EA4A2EC6E945003E157FC6DE2728A5E1EDBA39E6E945607E625FC19E3018B5C1FA8A2ED6F975176E72AFC6DE2728D291FDBA39E6FE65174E72AFC6DE2728D2FD734BF1F58F15B765BD26437A07F0485" , "CAV1V-FH": "9E762F7CD6B64047BBE2DB63B7AC1424AA451B49E3F07501BD95DA63B7DF1552AA471A4EE2F47472BBE5DA16B7DF1450AD341B4FE2F07572BA94DA11B7AB142FAB301A3AE5F27501BB97DB66B7AD1450AB301C3EE28F7473BB97DA63B1DD1450AB301B4FE2877571BDE0DA13B0DD1520AA4E1A3AE3F07305BAE7DA17B6AC1427AB431B49E2F37474BBE8DA63B7DF1252AB301A3AE2827476BBE8DA63B7DF12549E762E0EA4DA8DE98ED1EE57F0F5ECB8" , "MEO": "1F5DF4A5A766175CA6B6F626F88E30022B6EC0909220221AA0C1F726F8FD31742B6CC19793242369A6B1F753F8FD30762C1FC09693202269A7C0F754F88930092A1BC1E39422221AA6C3F623F88F30762A1BC7E7935F2368A6C3F726FEFF30762A1BC0E19353231AA6C3F726FEF931062A6FC09092572269A7B0F625F98830092A1BC1E39422221AA6C3F654F98A30092A1BC1E394241F5DF5D7D50ADAF29385C312BFD7C89E" , "CGM-FP": "AFEE4F2EC6D718506BE6A61124F062699BDD7B1BF3912D166D91A7112483631F9BDF7A1CF2952C656BE1A7642483621D9CAC7B1DF2912D656A90A76324F762629AA87A68F5932D166B93A61424F1621D9AA87C6CF2EE2C646B93A7112281621D9AA87B1DF2E02C146C91A66124F5621D9AA87C6CF2E12D626AE0A76624F0636E9BAB7B1DF3EE2D166B93A1132483621D9BDA7B1FF3EE2D166B93A115AFEE4E5CB4BBD5FE5ED5932563A99AF5" , "ALCLS-FP": "96AB61F69E27A0CFCF07B5E7F3A1EB70A29855C3AB619589C970B4E7F3D2EA06A29A54C4AA6594FACF00B492F3D2EB04A5E955C5AA6195FACE71B495F3A6EB7BA3ED54B0AD639589CF72B5E2F3A0EB04A3ED52B4AA1E94FBCF72B4E7F5D0EB04A3ED55C7AA6494FCCE77B492F4D0EA74A39B54B0AB61938DCE02B493F2A1EB73A39E55C3AA6294FCCF0DB4E7F3D2ED06A3ED54B0AA1394FECF0DB4E7F3D2ED0096AB6084EC4B6D61FA3480D3B4F813EC" , "CEV": "91588D3CFD1B6BFF3087B89FD7D08BB5A56BB909C85D5EB936F0B99FD7A38AC3A569B80EC9595FCA3080B9EAD7A38BC1A21AB90FC95D5ECA31F1B9EDD7D78BBEA41EB87ACE5F5EB930F2B89AD7D18BC1A41EBE7EC9225FCB30F2B99FD1A18BC1A41EB90FC92E5EC930F2B99FD1A78AB1A46AB909C82A5ECA3181B89CD6D68BBEA41EB87ACE5F5EB930F2B8EDD6D48BBEA41EB87ACE5991588C4E8F77A65105B48DAB90897329" , "CTNK-GY": "509941A7FD4C8C071A6F0B5E1FCBB44264AA7592C80AB9411C180A5E1FB8B53464A87495C90EB8321A680A2B1FB8B43663DB7594C90AB9321B190A2C1FCCB44965DF74E1CE08B9411A1A0B5B1FCAB43665DF72E5C975B8331A1A0A5E19BAB43665DF7594C878B8421B1E0D5C1EC9B44965DF74E1CE0EB8311A6E0B2D1FCFB44564AC75E2C97FB93E1A1A0A5E19BAB43665DF7593C97DB93E1A1A0A5E19BC509940D58F2041A92F5C3E6A58924CDE" , "CGG-FP": "F95A53E634CBB5418AEC53ED3751B177CD6967D3018D80078C9B52ED3722B001CD6B66D4008981748AEB52983722B103CA1867D5008D80748B9A529F3756B17CCC1C66A0078F80078A9953E83750B103CC1C60A400F281758A9952ED3120B103CC1C67D500FC81768D9B539D3754B103CC1C60A400FD80738BEA529A3751B070CD1F67D501F280078A9954EF3722B103CD6E67D701F280078A9954E9F95A529446A778EFBFDF66D9700849EB" , "CGGW1": "A30E28B59DBEAAB338ABAE2E85A5C081973D1C80A8F89FF53EDCAF2E85D6C1F7973F1D87A9FC9E8638ACAF5B85D6C0F5904C1C86A9F89F8639DDAF5C85A2C08A96481DF3AEFA9FF538DEAE2B85A4C0F596481BF7A9879E8738DEAF2E83D4C0F596481C86A9899E8438AFA95985D6C0F5904C1C83A88C9E8638A9AF5D84A5C1F6973D1D8CA8F89FF53EDCAF2E85D6C187973F1D8CA8F89FF53EDAA30E29C7EFD2671C0D989B1AC2FC381C" , "CSCOF": "DCB3468B58261C5F3CE7FB0D7B51F9B3E88072BE6D6029193A90FA0D7B22F8C5E88273B96C64286A3CE0FA787B22F9C7EFF172B86C60296A3D91FA7F7B56F9B8E9F573CD6B6229193C92FB087B50F9C7E9F575C96C1F286B3C92FA0D7D20F9C7E9F572B86D15286C3D92FB7D7B22F9C7EFF172BD6D14286A3CE5FA7E7A51F8C4E88073B26D6029193A90FA0D7B22F8B5E88273B26D6029193A96DCB347F92A4AD1F009D4CE393C08012E" , "CTY1S-FH": "24B3FDBB0EF7831B8645CF0A0A91C14B1080C98E3BB1B65D8032CE0A0AE2C03D1082C8893AB5B72E8642CE7F0AE2C13F17F1C9883AB1B62E8733CE780A96C14011F5C8FD3DB3B65D8630CF0F0A90C13F11F5CEF93ACEB72F8630CE0A0CE0C13F11F5C9883BC3B6228047CE7F0DE0C04F108BC8FD3BB1B0598740CE7E0B91C1481186C98E3AB2B728864FCE0A0AE2C73D11F5C8FD3AC3B72A864FCE0A0AE2C73B24B3FCC97C9B4EB4B376FA3E4DC839D6" , "BAFK-GY": "70884301BEB9EA0595D6DB022B326AD644BB77348BFFDF4393A1DA022B416BA044B976338AFBDE3095D1DA772B416AA243CA77328AFFDF3094A0DA702B356ADD45CE76478DFDDF4395A3DB072B336AA245CE70438A80DE3195A3DA022D436AA245CE77338A88DE3394A7DD002A306ADD45CE76478DFBDE3395D7DB712B366AD144BD77448A8ADF3C95A3DA022D436AA245CE77358A88DF3C95A3DA022D4570884273CCD527AAA0E5EE366C6B924B" , "CNHI-IM": "A83D1AA99ADC983C497494E0D614B0439C0E2E9CAF9AAD7A4F0395E0D667B1359C0C2F9BAE9EAC0949739595D667B0379B7F2E9AAE9AAD0948029592D613B0489D7B2FEFA998AD7A490194E5D615B0379D7B29EBAEE5AC08490195E0D065B0379D7B2E9AAE99AC04487E92E2D718B1359D7B2FEFA99EAC0A49759493D610B0449C082EECAEEFAD05490195E0D065B0379D7B2E9DAEEDAD05490195E0D063A83D1BDBE8B055937C47A1D4914D48DE" , "CNP-FP": "29B5F1A78C29BD8DB721A669FDFDBD951D86C592B96F88CBB156A769FD8EBCE31D84C495B86B89B8B726A71CFD8EBDE11AF7C594B86F88B8B657A71BFDFABD9E1CF3C4E1BF6D88CBB754A66CFDFCBDE11CF3C2E5B81089B9B754A769FB8CBDE11CF3C594B86C88BDB056A619FDF8BDE11CF3C2E5B81F88BFB627A71EFDFDBC921DF0C594B91088CBB754A16BFD8EBDE11D81C596B91088CBB754A16D29B5F0D5FE4570228212935DBAA44508" , "KOF": "43C4C2B5513441F333D819B92F64416177F7F680647274B535AF18B92F17401777F5F787657675C633DF18CC2F1741157086F686657274C632AE18CB2F63416A7682F7F3627074B533AD19BC2F6541157682F1F7650D75C733AD18B9291541157682F6F7657275C533AD18B92913406576F6F680640574C632DE19BA2E62416A7682F7F3627074B533AD19CB2E60416A7682F7F3627643C4C3C723588C5C06EB2C8D683DB9FC" , "ALCOF-FP1": "BB1D3573BD40842FD9E213C8581EC1BA8F2E01468806B169DF9512C8586DC0CC8F2C00418902B01AD9E512BD586DC1CE885F01408906B11AD89412BA5819C1B18E5B00358E04B169D99713CD581FC1CE8E5B06318979B01BD99712C85E6FC1CE8E5B01428903B01CD89713B85F6FC0BE8E2D06428806B169DF9313B85819C0BD8E2C00468975B06AD8E212B7586DC1CE885900358806B01BD8E012B7586DC1CE885FBB1D3401CF2C4980ECD126FC1F473927" , "CFN-PL": "4B0CAA7E2D985D821B906256AD693BB87F3F9E4B18DE68C41DE76356AD1A3ACE7F3D9F4C19DA69B71B976323AD1A3BCC784E9E4D19DE68B71AE66324AD6E3BB37E4A9F381EDC68C41BE56253AD683BCC7E4A993C19A169B61BE56356AB183BCC7E4A9E4D19AE69C71CE76320AC1F3BCC7E4A993C19AE68B01A966321AD693ABF7F499E4D18A168C41BE56554AD1A3BCC7F389E4F18A168C41BE565524B0CAB0C5FF490322EA35762EA30C33A" , "COFB-BB": "1EFD33EDE0AE00EE6CD7B08E93CCD2EB2ACE07D8D5E835A86AA0B18E93BFD39D2ACC06DFD4EC34DB6CD0B1FB93BFD29F2DBF07DED4E835DB6DA1B1FC93CBD2E02BBB06ABD3EA35A86CA2B08B93CDD29F2BBB00AFD49734DA6CA2B18E95BDD29F2BBB07DED4E834D86DD6B68C92CBD3EB2BBB06ABD3EC34D86CD6B0FD93C8D2EC2AC807A8D49D35D76CA2B18E95BDD29F2BBB07D9D49F35D76CA2B18E95BB1EFD329F92C2CD5E59E485BAD4952A69" , "CBK-GY": "54DAC4757F7B58DE25D026DD2860319960E9F0404A3D6D9823A727DD281330EF60EBF1474B396CEB25D727A8281331ED6798F0464B3D6DEB24A627AF28673192619CF1334C3F6D9825A526D8286131ED619CF7374B426CEA25A527DD2E1131ED619CF0464B496C9C22A726AC286C31ED619CF7374B4D6DEC24D627AA2860309E609FF0464A426D9825A521DF281331ED60EEF0444A426D9825A521D954DAC5070D17956E10E313E96F39C91B" , "SGO": "84351DB5A599C68BBD109433164D7A8CB006298090DFF3CDBB679533163E7BFAB004288791DBF2BEBD179546163E7AF8B777298691DFF3BEBC669541164A7A87B17328F396DDF3CDBD659436164C7AF8B1732EF791A0F2BFBD659533103C7AF8B173288691AEF2CDBD659533103A7B88B107298090A8F3BEBC169430174B7A87B17328F396DDF3CDBD65944117497A87B17328F396DB84351CC7D7F50B3B8823A1075114820E" , "CDA-FP": "35424603AFE348D03E2CCED4D429917C017172369AA57D96385BCFD4D45A900A017373319BA17CE53E2BCFA1D45A9108060072309BA57DE53F5ACFA6D42E9177000473459CA77D963E59CED1D4289108000475419BDA7CE43E59CFD4D2589108000472309BD77CE1395BCEA4D42C9108000475419BD57DE23F2ACFA3D429907B010772309ADA7D963E59C9D6D45A9108017672329ADA7D963E59C9D035424771DD8F85600B1FFBE0937069FE" , "CTH1V": "63A09E6B1D17D3DB4061C24D164F5CB75793AA5E2851E69D4616C34D163C5DC15791AB592955E7EE4066C338163C5CC350E2AA582951E6EE4117C33F16485CBC56E6AB2D2E53E69D4014C248164E5CC356E6AD29292EE7EF4014C34D103E5CC356E6AA582823E7E34663C33D163C5CC350E2AA5D2825E7EE4063C33E174F5DC05793AB522851E69D4616C34D163C5DB15791AB522851E69D461063A09F196F7B1E6B7552F7795116A435" , "COPGR": "01F7D322B3109B198FAF25896BD1B79C35C4E7178656AE5F89D824896BA2B6EA35C6E6108752AF2C8FA824FC6BA2B7E832B5E7118756AE2C8ED924FB6BD6B79734B1E6648054AE5F8FDA258C6BD0B7E834B1E0608729AF2D8FDA24896DA0B7E834B1E7118756AE298EAB24FD6BA2B7E832B5E7148622AF2C8FAD24FA6AD1B6EB35C4E61B8656AE5F89D824896BA2B69A35C6E61B8656AE5F89DE01F7D250C17C56A9BA9C10BD2C884F1E" , "5X62-GY": "715E1B5E19B227FF6BDED44B8C167D2C456D2F6B2CF412B96DA9D54B8C657C5A456F2E6C2DF013CA6BD9D53E8C657D58421C2F6D2DF412CA6AA8D5398C117D2744182E182AF612B96BABD44E8C177D584418281C2D8B13CB6BABD54B8A677D584418286B2C8A14C96DDFD2498D147D2744182E182AF013C96BDFD4388C127D2B456B2F1B2D8112C66BABD54B8A677D5844182F6A2D8312C66BABD54B8A61715E1A2C6BDEEA4F5EEDE17FCB4F85AE" , "CBATX-GY": "0D9BE2919835BEB0CE71ED161203336D39A8D6A4AD738BF6C806EC161270321B39AAD7A3AC778A85CE76EC63127033193ED9D6A2AC738B85CF07EC641204336638DDD7D7AB718BF6CE04ED131202331938DDD1D3AC0C8A84CE04EC161472331938DDD6A2AC078A81CE76EC681572326838A2D7D7AD738DF2CF74EC621303336E38AED6A4AC708A83CE7BEC161270351B38DDD7D7AC018A81CE7BEC161270351D0D9BE3E3EA597300FB42D822555ACBEF" , "CBSXER-GY": "A22776256FFC4E038ACA80C8BF3D7B9F961442105ABA7B458CBD81C8BF4E7AE9961643175BBE7A368ACD81BDBF4E7BEB916542165BBA7B368BBC81BABF3A7B94976143635CB87B458ABF80CDBF3C7BEB976145675BC57A378ABF81C8B94C7BEB976142165BCE7B308AC180BBBF3A7CE99610431C5ABA7B458CBB80B8BF3A7A98971643105BC97A468BCA81B7BF4E7BEB916343635ABA7A378BC881B7BF4E7BEB9165A22777571D9083B2BFF9B5FCF864831C" , "CBSD3T-GY": "F00F6458BA7D9EC4DE5AF4A82120D34DC43C506D8F3BAB82D82DF5A82153D23BC43E516A8E3FAAF1DE5DF5DD2153D339C34D506B8E3BABF1DF2CF5DA2127D346C549511E8939AB82DE2FF4AD2121D339C549571A8E44AAF0DE2FF5A82751D339C549506B8E4FABF7DF5DF3DD2121D43BC43851618F3BAB82D82BF4D82127D24AC53E516D8E48AA81DF5AF5D72153D339C34B511E8F3BAAF0DF58F5D72153D339C34DF00F652AC8115375EB69C19C66792BCE" , "E127-GY": "2B9BC34D6694E0CF60E58D9B142379FC1FA8F77853D2D58966928C9B1450788A1FAAF67F52D6D4FA60E28CEE1450798818D9F77E52D2D5FA61938CE9142479F71EDDF60B55D0D58960908D9E142279881EDDF00F52ADD4FB60908C9B125279881EDDF77855A5D3FD66E18B99152179F71EDDF60B55D6D4F960E48DE8142779FB1FAEF70852A7D5F660908C9B125279881EDDF77952A5D5F660908C9B12542B9BC23F14F82D7E55D6B8AF537A817F" , "C012-GY": "7DC6837C7F61FDCFD299D0C8BFE623B649F5B7494A27C889D4EED1C8BF9522C049F7B64E4B23C9FAD29ED1BDBF9523C24E84B74F4B27C8FAD3EFD1BABFE123BD4880B63A4C25C889D2ECD0CDBFE723C24880B03E4B58C9FBD2ECD1C8B99723C24880B74F4C51CEFED498D6CABEE423BD4880B63A4C23C9F9D298D0BBBFE223B149F3B7394B52C8F6D2ECD1C8B99723C24880B7484B50C8F6D2ECD1C8B9917DC6820E0D0D307EE7AAE5FCF8BFDB35" , "C004-GY": "828F72DB51E8C1F92838DCB5D49DB0FEB6BC46EE64AEF4BF2E4FDDB5D4EEB188B6BE47E965AAF5CC283FDDC0D4EEB08AB1CD46E865AEF4CC294EDDC7D49AB0F5B7C9479D62ACF4BF284DDCB0D49CB08AB7C9419965D1F5CD284DDDB5D2ECB08AB7C946E862D8F2C92E3FDAB7D59FB0F5B7C9479D62AAF5CF2839DCC6D499B0F9B6BA469E65DBF4C0284DDDB5D2ECB08AB7C946EF65D9F4C0284DDDB5D2EA828F73A923840C481D0BE98193C4487D" , "F701-GY": "CA0EAB2ED82E29D5BE832E19A2B9BF80FE3D9F1BED681C93B8F42F19A2CABEF6FE3F9E1CEC6C1DE0BE842F6CA2CABFF4F94C9F1DEC681CE0BFF52F6BA2BEBF8BFF489E68EB6A1C93BEF62E1CA2B8BFF4FF48986CEC171DE1BEF62F19A4C8BFF4FF489F18EB191AE5B881281BA3BBBF8BFF489E68EB6C1DE3BE822E6AA2BDBF87FE3B9F6BEC1D1CECBEF62F19A4C8BFF4FF489F1AEC1F1CECBEF62F19A4CECA0EAA5CAA42E4648BB01B2DE5E04703" , "CDU-PL": "5A62660328D4A1E4602AAE23F541D5876E5152361D9294A2665DAF23F532D4F16E5353311C9695D1602DAF56F532D5F3692052301C9294D1615CAF51F546D58C6F2453451B9094A2605FAE26F540D5F36F2455411CED95D0605FAF23F330D5F36F2452301CE094D1675DAF55F437D5F36F2455411CE294D6612CAF54F541D4806E2752301DED94A2605FA921F532D5F36E5652321DED94A2605FA9275A6267715AB86C5555199B17B2182D04" , "CON": "2B68C172BD2B245083356B5D03AE79EF1F5BF547886D111685426A5D03DD78991F59F4408969106583326A2803DD799B182AF541896D116582436A2F03A979E41E2EF4348E6F111683406B5803AF799B1E2EF2308912106483406A5D05DF799B1E2EF541896D101583406A5D05D978EB1E5AF547881A116582336B5E02A879E41E2EF4348E6F111683406B2F02AA79E41E2EF4348E692B68C000CF47E9E2B6065E6944F7816F" , "E3100007857": "AA4893CE785374A34C78DF76AE220D9F9E7BA7FB4D1541E54A0FDE76AE510CE99E79A6FC4C1140964C7FDE03AE510DEB990AA7FD4C1541964D0EDE04AE250D949F0EA6884B1741E54C0DDF73AE230DEB9F0EA08C4C6A40974C0DDE76A8530DEB9F0EA7FB4B6047924A7BD800A8270B9D997FA0F64B6647944C0DDE76A8550C9B9F7AA7FB4D6241964D7EDF75AF240D949F0EA6884B1741E54C0DDF04AF260D949F0EA6884B11AA4892BC0A3FB911794BEA42E97BF51F" , "1COV-GY": "36D18C4F9C33B14FB6D9B015364F554302E2B87AA9758409B0AEB115363C543502E0B97DA871857AB6DEB160363C55370593B87CA875847AB7AFB167364855480397B909AF778409B6ACB010364E55370397BF0DA80A857BB6ACB115303E55370397BF7EA8008509B6DCB617374D55480397B909AF718579B6D8B066364B554402E4B80AA8008476B6ACB115303E55370397B87BA8028476B6ACB115303836D18D3DEE5F7CFD83EA85217116ADC3" , "CRAM1": "A69E62C6B694C29772B6C807F6EAF09A92AD56F383D2F7D174C1C907F699F1EC92AF57F482D6F6A272B1C972F699F0EE95DC56F582D2F7A273C0C975F6EDF09193D8578085D0F7D172C3C802F6EBF0EE93D8518482ADF6A372C3C907F09BF0EE93D856F583A6F6A673C1CF70F699F0EE95DC56F083A6F6A272B4C974F7EAF1ED92AD57FF83D2F7D174C1C907F699F19C92AF57FF83D2F7D174C7A69E63B4C4F80F254785FD33B1B3081A" , "ACAFP": "C0175AA1C5E02BC065296FCB4583D37CF4246E94F0A61E86635E6ECB45F0D20AF4266F93F1A21FF5652E6EBE45F0D308F3556E92F1A61EF5645F6EB94584D377F5516FE7F6A41E86655C6FCE4582D308F55169E3F1D91FF4655C6ECB43F2D308F5516E90F1D31FF1642C6EBD45F0D308F3556E97F0D21FF5652B6EB84483D20BF4246F98F0A61E86635E6ECB45F0D27AF4266F98F0A61E866358C0175BD3B78CE672501A5AFF02DA2BFC" , "CSGNF": "C337DF162B60B12E8E2015B0858C25BDF704EB231E268468885714B085FF24CBF706EA241F22851B8E2714C585FF25C9F075EB251F26841B8F5614C2858B25B6F671EA50182484688E5515B5858D25C9F671EC541F59851A8E5514B083FD25C9F671EB251E5385198F5615C085FF25C9F075EB201E52851B8E2214C3848C24CAF704EA2F1E268468885714B085FF24BBF706EA2F1E2684688851C337DE64590C7C9CBB132084C2D5DD3D" , "CRH-ID": "DE28C5386EF225FB8F96C4F996AC6A54EA1BF10D5BB410BD89E1C5F996DF6B22EA19F00A5AB011CE8F91C58C96DF6A20ED6AF10B5AB410CE8EE0C58B96AB6A5FEB6EF07E5DB610BD8FE3C4FC96AD6A20EB6EF67A5ACB11CF8FE3C5F990DD6A20EB6EF10B5BC011C388E1C48697AD6A20EB6EF67A5AC410C98E90C58E96AC6B53EA6DF10B5BCB10BD8FE3C3FB96DF6A20EA1CF1095BCB10BD8FE3C3FDDE28C44A1C9EE849BAA5F1CDD1F592D4" , "EVD-GY": "B6AE65E3A89A1E66274E9B4C5181485A829D51D69DDC2B2021399A4C51F2492C829F50D19CD82A5327499A3951F2482E85EC51D09CDC2B5326389A3E5186485183E850A59BDE2B20273B9B495180482E83E856A19CA32A52273B9A4C57F0482E83E851D69DAC2A5220399B3D518D482E83E856A19CAC2B5426489A3B5181495D82EB51D09DA32B20273B9C4E51F2482E829A51D29DA32B20273B9C48B6AE6491DAF6D3D4127DAE7816D8B0DA" , "CTT-PL": "E460BFAA3C2E86E6A88E5F0BBF9CA775D0538B9F0968B3A0AEF95E0BBFEFA603D0518A98086CB2D3A8895E7EBFEFA701D7228B990868B3D3A9F85E79BF9BA77ED1268AEC0F6AB3A0A8FB5F0EBF9DA701D1268CE80817B2D2A8FB5E0BB9EDA701D1268B99091AB3D2AFF95E7DBEEAA701D1268CE80818B3D4A9885E7CBF9CA672D0258B990917B3A0A8FB5809BFEFA701D0548B9B0917B3A0A8FB580FE460BED84E424B549DBD6A3FF8C55FF5" , "COGS-SS": "75B538E7EBF7F6AAFC63E22EA17983DA41860CD2DEB1C3ECFA14E32EA10A82AC41840DD5DFB5C29FFC64E35BA10A83AE46F70CD4DFB1C39FFD15E35CA17E83D140F30DA1D8B3C3ECFC16E22BA17883AE40F30BA5DFCEC29EFC16E32EA70883AE40F30CD4DFB1C29DFC63E42CA17F83DB40F30DA1D8B5C29CFC62E25DA17D83DD41800CA2DFC4C393FC16E32EA70883AE40F30CD3DFC6C393FC16E32EA70E75B53995999B3B19C950D71AE6207B5B" , "DCX": "68DBD3E2CC795E062DB7C0F988878ABD5CE8E7D7F93F6B402BC0C1F988F48BCB5CEAE6D0F83B6A332DB0C18C88F48AC95B99E7D1F83F6B332CC1C18B88808AB65D9DE6A4FF3D6B402DC2C0FC88868AC95D9DE0A0F8406A322DC2C1F98EF68AC95D9DE7D6F84A6B3E2DC2C1F98EF08BB95DE9E7D7F9486B332CB1C0FA89818AB65D9DE6A4FF3D6B402DC2C08B89838AB65D9DE6A4FF3B68DBD290BE1593B51884F5CDCFDE723C" , "DANR-IM": "3465B5D657388795ABC41A35ED4FC80F005681E3627EB2D3ADB31B35ED3CC979005480E4637AB3A0ABC31B40ED3CC87B072781E5637EB2A0AAB21B47ED48C80401238090647CB2D3ABB11A30ED4EC87B012386946301B3A1ABB11B35EB3EC87B012381E26309B3D0ABC51C37EC43C97901238090647AB3A3ABC51A46ED4BC80800508193630BB2ACABB11B35EB3EC87B012381E26309B2ACABB11B35EB383465B4A425544A269EF72F01AA16308E" , "DAN-IM": "3FC38DA86EDF150DB3EF0701B7C5B6D80BF0B99D5B99204BB5980601B7B6B7AE0BF2B89A5A9D2138B3E80674B7B6B6AC0C81B99B5A992038B2990673B7C2B6D30A85B8EE5D9B204BB39A0704B7C4B6AC0A85BEEA5AE62139B39A0601B1B4B6AC0A85B99C5AEE2148B498077EB6B4B6AC0A85BEEA5AE9203FB2E90676B7C5B7DF0B86B99B5BE6204BB39A0003B7B6B6AC0BF7B9995BE6204BB39A00053FC38CDA1CB3D8BE86DC3235F09C4E59" , "BN": "688E2976236C18B1B8B028DC5AE9C5F25CBD1D43162A2DF7BEC729DC5A9AC4845CBF1C44172E2C84B8B729A95A9AC5865BCC1D45172A2D84B9C629AE5AEEC5F95DC81C3010282DF7B8C528D95AE8C5865DC81A3417552C85B8C529DC5C98C5865DC81D4417292DF7B8C52FD85BEAC5F25CBB1C4716592C84B9C628A95AE5C5865DC81A32162A2DF7B9B728AB5AE5C5865DC81A34688E28045100D5028D831DE81DB03D73" , "DSY": "7EA21A2D2BAF0903B008D27474ECE1B74A912E181EE93C45B67FD374749FE0C14A932F1F1FED3D36B00FD301749FE1C34DE02E1E1FE93C36B17ED30674EBE1BC4BE42F6B18EB3C45B07DD27174EDE1C34BE4296F1F963D37B07DD374729DE1C34BE42E191E9C3C3AB07DD374729BE0B34B902E181E9E3C36B10ED27775EAE1BC4BE42F6B18EB3C45B07DD20675E8E1BC4BE42F6B18ED7EA21B5F59C3C4B0853BE74033B51936" , "DAM-GY": "C608827B5F7A916CE14C2442715DA9AFF23BB64E6A3CA42AE73B2542712EA8D9F239B7496B38A559E14B2537712EA9DBF54AB6486B3CA459E03A2530715AA9A4F34EB73D6C3EA42AE1392447715CA9DBF34EB1396B43A558E1392542772CA9DBF34EB64F6B4BA528E63B24337151A9DBF34EB1396B4CA45EE04A2535715DA8A8F24DB6486A43A42AE1392340712EA9DBF23CB64A6A43A42AE1392346C60883092D165CDFD47F11763604512E" , "CPR-IM": "79B22896DA617D87C74534DAF79D9D674D811CA3EF2748C1C13235DAF7EE9C114D831DA4EE2349B2C74235AFF7EE9D134AF01CA5EE2748B2C63335A8F79A9D6C4CF41DD0E92548C1C73034DFF79C9D134CF41BD4EE5849B3C73035DAF1EC9D134CF41CA5EF5148B5C03234A5F6EC9D134CF41BD4EE5748B5C64335ADF79D9C604DF71CA5EF5848C1C73033D8F7EE9D134D861CA7EF5848C1C73033DE79B229E4A80DB034F27601EEB0C465E6" , "XAD1-GY": "43039B8F78DED059DAF3AFFC6883A6777730AFBA4D98E51FDC84AEFC68F0A7017732AEBD4C9CE46CDAF4AE8968F0A6037041AFBC4C98E56CDB85AE8E6884A67C7645AEC94B9AE51FDA86AFF96882A6037645A8CD4CE7E46DDA86AEFC6EF2A6037645AEB74CEFE46DDCF1A9FE6981A67C7645AEC94B9CE46FDAF2AF8F6887A6707736AFCA4CEDE560DA86AEFC6EF2A6037645AFBB4CEFE560DA86AEFC6EF443039AFD0AB21DEDEFC09AC82FDA5EF1" , "XFRD-GF": "C62BE7BA0AEB2A29DFA6C02E84B94192F218D38F3FAD1F6FD9D1C12E84CA40E4F21AD2883EA91E1CDFA1C15B84CA41E6F569D3893EAD1F1CDED0C15C84BE4199F36DD2FC39AF1F6FDFD3C02B84B841E6F36DD4F83ED21E1DDFD3C12E82C841E6F36DD2823EDD1F1BDEA1C62C85BB4096F36DD2FC39A91E1FDFA7C05D84BD4195F21ED3FF3ED81F10DFD3C12E82C841E6F36DD38E3EDA1F10DFD3C12E82CEC62BE6C87887E79DEA95F51AC3E0B914" , "XBCT": "155430400BCA06E9AE077F93C660087C216704753E8C33AFA8707E93C613090A216505723F8832DCAE007EE6C6130808261604733F8C33DCAF717EE1C667087720120506388E33AFAE727F96C6610808201203023FF332DDAE727E93C0110808201205783FF832DAAE007E93C6130E0C216205723FFF33D8AE017FE0C710097D206D05063E8C35ADAE727E93C761097F206D05063E8C35AB1554313279A6CB5D9B344AA78139F0FA" , "ETFDXMD-GY": "399642680808D9F0FF935E70457E19A10DA5765D3D4EECB6F9E45F70450D18D70DA7775A3C4AEDC5FF945F05450D19D50AD4765B3C4EECC5FEE55F02457919AA0CD0772E3B4CECB6FFE65E75457F19D50CD0712A3C31EDC4FFE65F70430F19D50CD0765D3D3CEDC6FE945F0E440F18A70BD2765F3D31ECB6FFE65974447D19A10DA377593D3DEDC5FEE55E05457219D50CD0712C3D4EECB6FE945E07457219D50CD0712A3996431A7A641444CAA06B440227E127" , "DHER-GY": "AFC8B39339E02848E0825E4DA3A04A869BFB87A60CA61D0EE6F55F4DA3D34BF09BF986A10DA21C7DE0855F38A3D34AF29C8A87A00DA61D7DE1F45F3FA3A74A8D9A8E86D50AA41D0EE0F75E48A3A14AF29A8E80D10DD91C7CE0F75F4DA5D14AF29A8E87A70DD81C7DE083584FA2A24A8D9A8E86D50AA21C7EE0835E3EA3A44A819BFD87D60DD31D71E0F75F4DA5D14AF29A8E87A70DD11D71E0F75F4DA5D7AFC8B2E14B8CE5FCD5B16B79E4F9B200" , "ALDR-FP": "E8186B01D34A05331A42773F0F14051EDC2B5F34E60C30751C35763F0F670468DC295E33E70831061A45764A0F67056ADB5A5F32E70C30061B34764D0F130515DD5E5E47E00E30751A37773A0F15056ADD5E5843E77331071A37763F0965056ADD5E5F30E70931071A43713D0E17051CDD5E5E47E00831051A43774C0F100519DC2D5F44E779300A1A37763F0965056ADD5E5F35E77B300A1A37763F0963E8186A73A126C8872F71420B484DFD98" , "DEX-GY": "C8759BDFE0BE7BA7EEFBA76F150AB619FC46AFEAD5F84EE1E88CA66F1579B76FFC44AEEDD4FC4F92EEFCA61A1579B66DFB37AFECD4F84E92EF8DA61D150DB612FD33AE99D3FA4EE1EE8EA76A150BB66DFD33A89DD4874F93EE8EA66F137BB66DFD33AFEBD48B4E9FE98CA71E1506B66DFD33A89DD4884E95EFFDA618150AB71EFC30AFECD5874EE1EE8EA06D1579B66DFC41AFEED5874EE1EE8EA06BC8759AAD92D2B613DBC8925B52534E9F" , "DMRE-GY": "28CA5C6D69C2E1E6C0B2D3B4EA68A5B51CF968585C84D4A0C6C5D2B4EA1BA4C31CFB695F5D80D5D3C0B5D2C1EA1BA5C11B88685E5D84D4D3C1C4D2C6EA6FA5BE1D8C692B5A86D4A0C0C7D3B1EA69A5C11D8C6F2F5DFBD5D2C0C7D2B4EC19A5C11D8C68595D86D4D4C1B4D5B6EB6AA5BE1D8C692B5A80D5D0C0B3D3C7EA6CA5B21CFF68285DF1D4DFC0C7D2B4EC19A5C11D8C68595DF3D4DFC0C7D2B4EC1F28CA5D1F1BAE2C52F581E680AD315D33" , "DBG": "550796A2EFA2353D1CA0CEC54337832F6134A297DAE4007B1AD7CFC5434482596136A390DBE001081CA7CFB04344835B6645A291DBE400081DD6CFB7433083246041A3E4DCE6007B1CD5CEC04336835B6041A5E0DB9B01091CD5CFC54546835B6041A296DB90010A1CD5CFC54540822B6035A297DA9300081DA6CEC6423183246041A3E4DCE6007B1CD5CEB7423383246041A3E4DCE0550797D09DCEF8882993FBF1046E7BA8" , "ANN-GY": "8EFFD9422E2515950F8CC942CD33EFB0BACCED771B6320D309FBC842CD40EEC6BACEEC701A6721A00F8BC837CD40EFC4BDBDED711A6320A00EFAC830CD34EFBBBBB9EC041D6120D30FF9C947CD32EFC4BBB9EA001A1C21A10FF9C842CB42EFC4BBB9ED731A6021D008FBC933CD3FEFC4BBB9EA001A1320A70E8AC835CD33EEB7BABAED711B1C20D30FF9CE40CD40EFC4BACBED731B1C20D30FF9CE468EFFD8305C49D8203ABFFC768A6A1737" , "DBK": "89105F2B8DA7D5D848B08AE034AB99EFBD236B1EB8E1E09E4EC78BE034D89899BD216A19B9E5E1ED48B78B9534D8999BBA526B18B9E1E0ED49C68B9234AC99E4BC566A6DBEE3E09E48C58AE534AA999BBC566C69B99EE1EC48C58BE032DA999BBC566B1FB995E19A48C58BE032DC98EBBC226B1EB896E0ED49B68AE335AD99E4BC566A6DBEE3E09E48C58A9235AF99E4BC566A6DBEE589105E59FFCB186D7D83BFD473F26168" , "DB1": "EE9D5BF761A9085B6E65547B3E8F9010DAAE6FC254EF3D1D6812557B3EFC9166DAAC6EC555EB3C6E6E62550E3EFC9064DDDF6FC455EF3D6E6F1355093E88901BDBDB6EB152ED3D1D6E10547E3E8E9064DBDB68B555903C6F6E10557B38FE9064DBDB6FC3559B3B6A6E10557B38F89114DBAF6FC254983D6E6F6354783F89901BDBDB6EB152ED3D1D6E1054093F8B901BDBDB6EB152EBEE9D5A8513C5C5EE5B56614F79D66897" , "DEQG": "DB5B3571FA70EFD1E706EB861FC0C0BCEF680144CF36DA97E171EA861FB3C1CAEF6A0043CE32DBE4E701EAF31FB3C0C8E8190142CE36DAE4E670EAF41FC7C0B7EE1D0037C934DA97E773EB831FC1C0C8EE1D0633CE49DBE5E773EA8619B1C0C8EE1D0145CE45DAE0E602EA861FB3C6CCEF6D0043CE45DAE0E700EBF51EB0C1BDEE620037CF36DC95E773EA861EC1C1BFEE620037CF36DC93DB5B3403881C2264D235DEB25899383B" , "DGR-GY": "5E69699A4010BD3EC0B64F3D16752F4A6A5A5DAF75568878C6C14E3D16062E3C6A585CA87452890BC0B14E4816062F3E6D2B5DA97456880BC1C04E4F16722F416B2F5CDC73548878C0C34F3816742F3E6B2F5AD87429890AC0C34E3D10042F3E6B2F5DAE7427880CC7C14F4C16792F3E6B2F5AD87426880CC1B04E4A16752E4D6A2C5DA975298878C0C3483F16062F3E6A5D5DAB75298878C0C348395E6968E8327C708BF5857A09512CD7CD" , "LHA": "FE3A2BF33B44812B5D0C2FBDECE2D18BCA091FC60E02B46D5B7B2EBDEC91D0FDCA0B1EC10F06B51E5D0B2EC8EC91D1FFCD781FC00F02B41E5C7A2ECFECE5D180CB7C1EB50800B46D5D792FB8ECE3D1FFCB7C18B10F7DB51F5D792EBDEA93D1FFCB7C1FB00F7CB51A5D792EBDEA95D08FCB081FC60E75B41E5C0A2FBEEDE4D180CB7C1EB50800B46D5D792FCFEDE6D180CB7C1EB50806FE3A2A8149284C9E683F1A89ABBB290C" , "PBB-GY": "335504BE9B0BD984D15EEABD6AD2EF7C0766308BAE4DECC2D729EBBD6AA1EE0A0764318CAF49EDB1D159EBC86AA1EF080017308DAF4DECB1D028EBCF6AD5EF77061331F8A84FECC2D12BEAB86AD3EF08061337FCAF32EDB0D12BEBBD6CA3EF080613318EAF39EDB6D629EACC6ADEEF08061337FCAF3DECB6D058EBCA6AD2EE7B0710308DAE32ECC2D12BEDBF6AA1EF080761308FAE32ECC2D12BEDB9335505CCE9671431E46DDF892D8B17FB" , "DPW": "E9D60A23E111E1E58CCD9CBDE1BB8311DDE53E16D457D4A38ABA9DBDE1C88267DDE73F11D553D5D08CCA9DC8E1C88365DA943E10D557D4D08DBB9DCFE1BC831ADC903F65D255D4A38CB89CB8E1BA8365DC903961D528D5D18CB89DBDE7CA8365DC903E17D421D4D28CB89DBDE7CC8215DCE43E16D420D4D08DCB9CBEE0BD831ADC903F65D255D4A38CB89CCFE0BF831ADC903F65D253E9D60B51937D2C50B9FEA989A6E27B96" , "DRO-GY": "02D45A39D943DFDD72EC676D215341CA36E76E0CEC05EA9B749B666D212040BC36E56F0BED01EBE872EB6618212041BE31966E0AED05EAE8739A661F215441C137926F7FEA07EA9B72996768215241BE3792697BED7AEBE97299666D272241BE37926E0DEC71EB9B759B671C215F41BE3792697BED75EAEF73EA661A215340CD36916E0AEC7AEA9B7299606F212041BE36E06E08EC7AEA9B7299606902D45B4BAB2F126B47DF5259660AB94E" , "DTE": "D17F04198A8C416DB15889A5850E0605E54C302CBFCA742BB72F88A5857D0773E54E312BBECE7558B15F88D0857D0671E23D302ABECA7458B02E88D78509060EE439315FB9C8742BB12D89A0850F0671E439375BBEB57559B12D88A5837F0671E439302DBFB87558B12D88A583790701E44D302CBFBD7458B05E89A68408060EE439315FB9C8742BB12D89D7840A060EE439315FB9CED17F056BF8E08CDB846BBC91C257FE81" , "DWNI": "9F279D1E5455BA2B4C1F276CD4106B6AAB14A92B61138F6D4A68266CD4636A1CAB16A82C60178E1E4C182619D4636B1EAC65A92D60138F1E4D69261ED4176B61AA61A85867118F6D4C6A2769D4116B1EAA61AE5C606C8E1F4C6A266CD2616B1EAA61A92A61628E6E4D15266CD4636D1AAB11A82C60608F1A4C19271FD5606A6BAA1EA8586113896F4C6A266CD5116A69AA1EA858611389699F279C6C2639779D792C1258934993EE" , "DEZ": "29FDFA10353128AFF0D5E47DF0ED41371DCECE2500771DE9F6A2E57DF09E40411DCCCF2201731C9AF0D2E508F09E41431ABFCE2301771D9AF1A3E50FF0EA413C1CBBCF5606751DE9F0A0E478F0EC41431CBBC95201081C9BF0A0E57DF69C41431CBBCE2401041DEEF0A0E57DF69A40331CCFCE2500001D9AF1D3E47EF1EB413C1CBBCF5606751DE9F0A0E40FF1E9413C1CBBCF56067329FDFB62475DE519C5E6D149B7B4B9B3" , "DLG-GY": "20B10FA53CD464082DCA4216C859015214823B900992514E2BBD4316C82A002414803A970896503D2DCD4363C82A012613F33B960892513D2CBC4364C85E015915F73AE30F90514E2DBF4213C858012615F73CE708ED503C2DBF4316CE28012615F73B910897503F2ABD4267C855012615F73CE708E2513A2CCC4361C859005514F43B9609ED514E2DBF4514C82A012614853B9409ED514E2DBF451220B10ED74EB8A9BE18F977228F00F9D6" , "DIG1V-FH": "A8DD99A2E13FB7CF8C39DC79C72A1CEF9CEEAD97D47982898A4EDD79C7591D999CECAC90D57D83FA8C3EDD0CC7591C9B9B9FAD91D57982FA8D4FDD0BC72D1CE49D9BACE4D27B82898C4CDC7CC72B1C9B9D9BAAE0D50683FB8C4CDD79C15B1C9B9D9BAD96D50683F88A3BDD09C05B1DEB9CE5ACE4D479848D8D3CDD0DC62A1CEC9DE8AD97D57A83FC8C33DD79C7591A999D9BACE4D50B83FE8C33DD79C7591A9FA8DD98D093537A79B90AE94D8073E46B" , "XNS1V": "D9405B0020D3F5A23439C61735D656E8ED736F351595C0E4324EC71735A5579EED716E321491C197343EC76235A5569CEA026F331495C097354FC76535D156E3EC066E461397C0E4344CC61235D7569CEC06684214EAC196344CC71733A7569CEC066E381496C091323BC76735A5569CEA026F3615E1C197343BC76434D6579FED736E391595C0E4324EC71735A557EEED716E391595C0E43248D9405A7252BF3814010AF323728FAE6C" , "DIA-SM": "41C70B6159E7D368EB494ACE1327E38E75F43F546CA1E62EED3E4BCE1354E2F875F63E536DA5E75DEB4E4BBB1354E3FA72853F526DA1E65DEA3F4BBC1320E38574813E276AA3E62EEB3C4ACB1326E3FA748138236DDEE75CEB3C4BCE1556E3FA74813F556DDEE759EC3E4BBB1256E3FA748138236DD1E65AEA4F4BB91327E28975823F526CDEE62EEB3C4DCC1354E3FA75F33F506CDEE62EEB3C4DCA41C70A132B8B1EDEDE7A7FFA547E1B0A" , "DPK1R": "6166FFD1D1221DB4642664A1D1D75C3C5555CBE4E46428F2625165A1D1A45D4A5557CAE3E5602981642165D4D1A45C485224CBE2E5642881655065D3D1D05C375420CA97E26628F2645364A4D1D65C485420CC93E51B2980645365A1D7A65C485420CBE5E41229F6622465D5D1A45C485224CBE7E4102981642465D2D0D75D4B5555CAE8E46428F2625165A1D1A45D3A5557CAE8E46428F262576166FEA3A34ED00351155195968EA4B9" , "APSDEX": "2BC778B7D02D54C1C580538FEAE626151FF44C82E56B6187C3F7528FEA9527631FF64D85E46F60F4C58752FAEA95266118854C84E46B61F4C4F652FDEAE1261E1E814DF1E3696187C5F5538AEAE726611E814BF5E41460F5C5F5528FEC9726611E814C86E51D61F2C48753FCEAEB26611E814BF5E41B61F3C48652F8EAE627121F824C84E5146187C5F5548DEA9526611FF34C86E5146187C5F5548B2BC779C5A2419976F0B366BBADBFDE90" , "SUBEEX": "8BC0005286089CFE50A168D7D5078E08BFF33467B34EA9B856D669D7D5748F7EBFF13560B24AA8CB50A669A2D5748E7CB8823461B24EA9CB51D769A5D5008E03BE863514B54CA9B850D468D2D5068E7CBE863310B231A8CA50D469D7D3768E7CBE863561B33DA8CC51A768A4D50A8E7CBE863310B23EA9CC51A769A0D5078F0FBF853461B331A9B850D46FD5D5748E7CBFF43463B331A9B850D46FD38BC00120F464514965925DE3925E768D" , "DOLOMITAS": "DBA12E0BBA567D40D9E859CD04EBA9C4EF921A3E8F104806DF9F58CD0498A8B2EF901B398E144975D9EF58B80498A9B0E8E31A388E104875D89E58BF04ECA9CFEEE71B4D89124806D99D59C804EAA9B0EEE71D498E6F4974D99D58CD029AA9B0EEE71A3F8E104903D89D59CF05E7A9C2EF901B388F104806DF9959BD04ECA8C3EE901B3E8E634905D8E858B20498A9B0E8E51B4D8F104974D8EA58B20498A9B0E8E3DBA12F79C83AB0F7ECDB6CF943B25141" , "PROHA": "6C4DD5F34663C394ECBAE10E06E1547F587EE1C67325F6D2EACDE00E06925509587CE0C17221F7A1ECBDE07B0692540B5F0FE1C07225F6A1EDCCE07C06E65474590BE0B57527F6D2ECCFE10B06E0540B590BE6B1725AF7A0ECCFE00E0090540B590BE0C37351F7D2EDB1E1790692540B5F0FE1C57351F7A1ECB8E07D07E15508587EE0CA7325F6D2EACDE00E06925579587CE0CA7325F6D2EACB6C4DD481340F0E23D989D43A41B8ACFA" , "DRW8-GY": "042375F8DCBC185A25A1EC3756A8C76D301041CDE9FA2D1C23D6ED3756DBC61B301240CAE8FE2C6F25A6ED4256DBC719376141CBE8FA2D6F24D7ED4556AFC766316540BEEFF82D1C25D4EC3256A9C719316546BAE8852C6E25D4ED3750D9C719316541CCE98E2D6D23AAEA3557AAC766316540BEEFFE2C6C25A0EC4456ACC76A301641BDE88F2D6325D4ED3750D9C719316541CCE88D2D6325D4ED3750DF0423748AAED0D5ED1092D90311F13FE8" , "DRW3-GY": "5BBA6450E614E4F2BE569C02FC653C6C6F895065D352D1B4B8219D02FC163D1A6F8B5162D256D0C7BE519D77FC163C1868F85063D252D1C7BF209D70FC623C676EFC5116D550D1B4BE239C07FC643C186EFC5712D22DD0C6BE239D02FA143C186EFC5064D326D1C5B8569A00FD673C676EFC5116D556D0C4BE579C71FC613C6B6F8F5015D227D1CBBE239D02FA143C186EFC5064D225D1CBBE239D02FA125BBA6522947829458B65A936BB3CC4E9" , "DNX-FP": "9D6D1C57D46FB6A1ED8D8BA6099E9D30A95E2862E12983E7EBFA8AA609ED9C46A95C2965E02D8294ED8A8AD309ED9D44AE2F2864E0298394ECFB8AD409999D3BA82B2911E72B83E7EDF88BA3099F9D44A82B2F15E0568295EDF88AA60FEF9D44A82B2863E02A8399EAFA8BD6099B9D44A82B2F15E0598393EC8B8AD1099E9C37A9282864E15683E7EDF88CA409ED9D44A9592866E15683E7EDF88CA29D6D1D25A6037B16D8BEBE924EC765B5" , "DUE-GY": "EBB36E92F496D61DADF394D91D5C0030DF805AA7C1D0E35BAB8495D91D2F0146DF825BA0C0D4E228ADF495AC1D2F0044D8F15AA1C0D0E328AC8595AB1D5B003BDEF55BD4C7D2E35BAD8694DC1D5D0044DEF55DD0C0AFE229AD8695D91B2D0044DEF55AA6C1A3E228AA8494A81D500044DEF55DD0C0A0E32FACF595AE1D5C0137DFF65AA1C1AFE35BAD8693DB1D2F0044DF875AA3C1AFE35BAD8693DDEBB36FE086FA1BA598C0A1ED5A05F8BA" , "EONG": "D94BD5BF4DE6C84A3757288B3399043FED78E18A78A0FD0C3120298B33EA0549ED7AE08D79A4FC7F375029FE33EA044BEA09E18C79A0FD7F362129F9339E0434EC0DE0F97EA2FD0C3722288E3398044BEC0DE6FD79DFFC7E3722298B35E8044BEC0DE18A79A0FC0F3653298B33EA024FED7DE08D79D3FD7B375128F832E9053EEC72E0F978A0FB0E3722298B3298053CEC72E0F978A0FB08D94BD4CD3F8A05F202641DBF74C0FCB5" , "EASTWEST": "F135F5BDC94096D6680471E8F16A28A5C506C188FC06A3906E7370E8F11929D3C504C08FFD02A2E36803709DF11928D1C277C18EFD06A3E36972709AF16D28AEC473C0FBFA04A390687171EDF16B28D1C473C6FFFD79A2E2687170E8F71B28D1C473C188FD71A3E568037099F06A28A4C401C0FBFC06A5946901709CF06A28A6C400C188FD05A2E5680E70E8F1192ED3C473C0FBFD74A2E7680E70E8F1192ED5F135F4CFBB2C5B6E5D3744DCB633D02F" , "EEEG": "2F7F0D773E8DA447BC5FEBB97B6174C11B4C39420BCB9101BA28EAB97B1275B71B4E38450ACF9072BC58EACC7B1274B51C3D39440ACB9172BD29EACB7B6674CA1A3938310DC99101BC2AEBBC7B6074B51A393E350AB49073BC2AEAB97D1074B51A3939420AB89072BD5BEAB97B1272B11B4938450AB89176BC59EBCA7A1175C01A4638310BCB9703BC2AEAB97A6075C21A4638310BCB97052F7F0C054CE169FF896CDE8D3C388C4B" , "RXP5EX": "84DBEE775699E80942042E5CE0D88C9FB0E8DA4263DFDD4F44732F5CE0AB8DE9B0EADB4562DBDC3C42032F29E0AB8CEBB799DA4462DFDD3C43722F2EE0DF8C94B19DDB3165DDDD4F42712E59E0D98CEBB19DDD3562A0DC3D42712F5CE6A98CEBB19DDB4563A1DD3944022E2FE0D58CEBB19DDD3562AFDD3B43022F2BE0D88D98B09EDA4463A0DD4F4271295EE0AB8CEBB0EFDA4663A0DD4F4271295884DBEF0524F525B177371B68A7817415" , "RXRGEX": "5410B0AAAE37A4EA994FAA5ED9B305BD6023849F9B7191AC9F38AB5ED9C004CB602185989A7590DF9948AB2BD9C005C9675284999A7191DF9839AB2CD9B405B6615685EC9D7391AC993AAA5BD9B205C9615683E89A0E90DE993AAB5EDFC205C9615685989B0F91D8984BAA2DD9BE05C9615683E89A0191D89849AB29D9B304BA605584999B0E91AC993AAD5CD9C005C96024849B9B0E91AC993AAD5A5410B1D8DC5B6952AC7C9F6A9EEAFD37" , "EVA-SM": "F72E418783FBB924F6FC7ECD0E883AE2C31D75B2B6BD8C62F08B7FCD0EFB3B94C31F74B5B7B98D11F6FB7FB80EFB3A96C46C75B4B7BD8C11F78A7FBF0E8F3AE9C26874C1B0BF8C62F6897EC80E893A96C26872C5B7C28D10F6897FCD08F93A96C26875B2B6CD8D15F18B7FB80FF93A96C26872C5B7CD8C16F7FA7FBA0E883BE5C36B75B4B6C28C62F68979CF0EFB3A96C31A75B6B6C28C62F68979C9F72E40F5F197749CC3CF4BF949D1C268" , "EDEN": "3B9F850B305FB9CDDDF2661B93DA0E9D0FACB13E05198C8BDB85671B93A90FEB0FAEB039041D8DF8DDF5676E93A90EE908DDB13804198CF8DC84676993DD0E960ED9B04D031B8C8BDD87661E93DB0EE90ED9B64904668DF9DD87671B95AB0EE90ED9B13E046B8DF8DC84671B93A908ED0FA9B039046A8CFCDDF4666892AA0F9C0EA6B04D05198A89DD87671B92DB0F9E0EA6B04D05198A8F3B9F847942337475E8C1532FD483F617" , "EDPR-PL": "E0F9BC63E6ABC1ED68B3B5D3B5E5D166D4CA8856D3EDF4AB6EC4B4D3B596D010D4C88951D2E9F5D868B4B4A6B596D112D3BB8850D2EDF4D869C5B4A1B5E2D16DD5BF8925D5EFF4AB68C6B5D6B5E4D112D5BF8F21D292F5D968C6B4D3B394D112D5BF8856D29FF4DD68B2B3D1B5E0D017D5BF8925D5E9F5DB68B2B5A0B5E1D161D4CC8826D298F4D468C6B4D3B394D112D5BF8857D29AF4D468C6B4D3B392E0F9BD1194C70C545D8080E7F2BC29ED" , "EE3100127242": "1BB3345B7CFBE271CDF18DA110698AEF2F80006E49BDD737CB868CA1101A8B992F82016948B9D644CDF68CD4101A8A9B28F1006848BDD744CC878CD3106E8AE42EF5011D4FBFD737CD848DA410688A9B2EF5071948C2D645CD848CA116188A9B2EF5006E48CED142CBF38AD7166C8CEC2881076C4FC9D145CBF08CA1101A8C9F2F85016948CED740CDF78DD211198BEE2E8A011D49BDD135CD848CA111688BEC2E8A011D49BDD1331BB335290E972FC8F8C2B89557307264" , "FGR-FP": "14958ADCCFD8740A96391D837A7EBFE420A6BEE9FA9E414C904E1C837A0DBE9220A4BFEEFB9A403F963E1CF67A0DBF9027D7BEEFFB9E413F974F1CF17A79BFEF21D3BF9AFC9C414C964C1D867A7FBF9021D3B99EFBE1403E964C1C837C0FBF9021D3BEEAFBEF4138914E1DF37A7BBF9021D3B99EFBEE4138973F1CF47A7EBEE320D0BEEFFAE1414C964C1A817A0DBF9020A1BEEDFAE1414C964C1A8714958BAEBDB4B9B3A30A28B73D27476F" , "EEG1T": "680A266463D15272E91CAA1BA7755DDF5C39125156976734EF6BAB1BA7065CA95C3B135657936647E91BAB6EA7065DAB5B48125757976747E86AAB69A7725DD45D4C132250956734E969AA1EA7745DAB5D4C152657E86646E969AB1BA1045DAB5D4C125157E46645EF1EAB69A7065DAB5B48125256E36647E91EAB68A6755CA85C39135D56976734EF6BAB1BA7065CD95C3B135D56976734EF6D680A271611BD9FCBDC2F9F2FE02CA554" , "ELEAV-FH": "A738963E2C72652907723D504592B2A7930BA20B1934506F01053C5045E1B3D19309A30C1830511C07753C2545E1B2D3947AA20D1834501C06043C224595B2AC927EA3781F36506F07073D554593B2D3927EA57C184B511D07073C5043E3B2D3927EA20B1831511C06703C2042E3B3A39300A3781934566B06773C244492B2A4920DA20B1837511A07783C5045E1B4D1927EA3781846511807783C5045E1B4D7A738974C5E1EA8903241086402CB4A2C" , "EDF": "D7EAEA8B2E9D38B5FB8232772F0FD8B2E3D9DEBE1BDB0DF3FDF533772F7CD9C4E3DBDFB91ADF0C80FB8533022F7CD8C6E4A8DEB81ADB0D80FAF433052F08D8B9E2ACDFCD1DD90DF3FBF732722F0ED8C6E2ACD9C91AA40C81FBF73377297ED8C6E2ACDEBE1AA90C83FBF733772978D9B6E2D8DEBE1BAC0D80FA8432742E09D8B9E2ACDFCD1DD90DF3FBF732052E0BD8B9E2ACDFCD1DDFD7EAEBF95CF1F50CCEB1074368562039" , "ELIS-FP": "EF4B50BCDA0D2BF0D2E411821D92E49CDB786489EF4B1EB6D49310821DE1E5EADB7A658EEE4F1FC5D2E310F71DE1E4E8DC09648FEE4B1EC5D39210F01D95E497DA0D65FAE9491EB6D29111871D93E4E8DA0D63FEEE341FC4D29110821BE3E4E8DA0D6489EE4E1FC9D2E417801C91E49EDA0D65FAE94F1FC6D2E511F11D96E49BDB7E64F9EE3E1EC9D29110821BE3E4E8DA0D6488EE3C1EC9D29110821BE5EF4B51CEA861E649E7D724B65ACB1C17" , "ELIAV": "5D7179FD33CACF197888261360E3C1A269424DC8068CFA5F7EFF27136090C0D469404CCF0788FB2C788F27666090C1D66E334DCE078CFA2C79FE276160E4C1A968374CBB008EFA5F78FD261660E2C1D668374ABF07F3FB2D78FD27136692C1D668374DC80789FB20798A27636090C1D66E334DCB06F8FB2C788A276061E3C0D569424CC4068CFA5F7EFF27136090C0A469404CC4068CFA5F7EF95D71788F41A602A04DBB132727BA3929" , "ELG": "81B5973779E6C503EA00CFE9D81AB07CB586A3024CA0F045EC77CEE9D869B10AB584A2054DA4F136EA07CE9CD869B008B2F7A3044DA0F036EB76CE9BD81DB077B4F3A2714AA2F045EA75CFECD81BB008B4F3A4754DDFF137EA75CEE9DE6BB008B4F3A3024DA5F134EA75CEE9DE6DB178B487A3024CD7F036EB06CFEAD91CB077B4F3A2714AA2F045EA75CF9BD91EB077B4F3A2714AA481B596450B8A08B9DF33FADD9F4348F4" , "ZIL2-GY": "2FE204443DE886E0206BFFCAD07C41931BD1307108AEB3A6261CFECAD00F40E51BD3317609AAB2D5206CFEBFD00F41E71CA0307709AEB3D5211DFEB8D07B41981AA431020EACB3A6201EFFCFD07D41E71AA4370609D1B2D4201EFECAD60D41E71AA4310509D1B2A3266AF9C8D17E41981AA431020EAAB2D6206AFFB9D07841941BD7300109DBB3D9201EFECAD60D41E71AA4307009D9B3D9201EFECAD60B2FE205364F844B5A1558CAFE9725B91B" , "ENG-SM": "312BCE224B0D3D69420839E12E8E510D0518FA177E4B082F447F38E12EFD507B051AFB107F4F095C420F38942EFD51790269FA117F4B085C437E38932E895106046DFB647849082F427D39E42E8F5179046DFD607F34095D427D38E128FF5179046DFA177F48095E457F38942FFF5179046DFD607F3B085B430E38962E8E500A056EFA117E34082F427D3EE32EFD5179051FFA137E34082F427D3EE5312BCF503961F0D3773B0CD569D7A985" , "CAP-GY": "C3F8AB272B16088516CE85DA36EF304BF7CB9F121E503DC310B984DA369C313DF7C99E151F543CB016C984AF369C303FF0BA9F141F503DB017B884A836E83040F6BE9E6118523DC316BB85DF36EE303FF6BE98651F2F3CB116BB84DA309E303FF6BE9F141F273DB511B985AB36E3303FF6BE98651F203DB717C884AD36EF314CF7BD9F141E2F3DC316BB82D8369C303FF7CC9F161E2F3DC316BB82DEC3F8AA55597AC53F23FDB0EE71B6C8C3" , "ELE-SM": "15823E4E5113742A7E15FC0BD61B1AB621B10A7B6455416C7862FD0BD6681BC021B30B7C6551401F7E12FD7ED6681AC226C00A7D6555411F7F63FD79D61C1ABD20C40B086257416C7E60FC0ED61A1AC220C40D0C652A401E7E60FD0BD06A1AC220C40A7B6550401F7962FD7ED76A1AC220C40D0C652541187F13FD7CD61B1BB121C70A7D642A416C7E60FB09D6681AC221B60A7F642A416C7E60FB0F15823F3C237FB9904B26C93F9142E23E" , "ENEDO-FH": "CD37A9281DA1FF68806B0D1EE933D143F9049D1D28E7CA2E861C0C1EE940D035F9069C1A29E3CB5D806C0C6BE940D137FE759D1B29E7CA5D811D0C6CE934D148F8719C6E2EE5CA2E801E0D1BE932D137F8719A6A2998CB5C801E0C1EEF42D137F8719D1D29E4CB5D816C0D1EEE42D047F90F9C6E28E7CC2A816E0C6AE833D140F8029D1D29E4CB5B80610C1EE940D735F8719C6E2995CB5980610C1EE940D733CD37A85A6FCD32D2B558382AAE6A29CB" , "ENEL": "82FE8E2E8B3504660C7EF5F977B074B3B6CDBA1BBE7331200A09F4F977C375C5B6CFBB1CBF7730530C79F48C77C374C7B1BCBA1DBF7331530D08F48B77B774B8B7B8BB68B87131200C0BF5FC77B174C7B7B8BD6CBF0C30520C0BF4F971C174C7B7B8BA1BBF7030530D0EF4F977C372C3B6C8BB1CBF0031570C78F58A76C075B2B7C7BB68BE7337220C0BF4F976B175B0B7C7BB68BE73372482FE8F5CF959C9DC394DC0CD30E98C3B" , "EDP-PL": "4239692E9044E88E7211C841C1E953CA760A5D1BA502DDC87466C941C19A52BC76085C1CA406DCBB7216C934C19A53BE717B5D1DA402DDBB7367C933C1EE53C1777F5C68A300DDC87264C844C1E853BE777F5A6CA47DDCBA7264C941C79853BE777F5D1BA470DDBE7566C937C09F53BE777F5A6CA472DDBC7317C936C1E952CD767C5D1DA57DDDC87264CF43C19A53BE760D5D1FA57DDDC87264CF454239685CE22825344722FD7586B0AB42" , "ESO1L": "0DA487255F3ACE026BC91961E73EC2F83997B3106A7CFB446DBE1861E74DC38E3995B2176B78FA376BCE1814E74DC28C3EE6B3166B7CFB376ABF1813E739C2F338E2B2636C7EFB446BBC1964E73FC28C38E2B4676B03FA366BBC1861E14FC28C38E2B3106A09FA446DCB1964E74DC28C3EE6B3136A08FA376BCB1812E63EC38F3997B21C6A7CFB446DBE1861E74DC3FE3995B21C6A7CFB446DB80DA486572D5603B85EFA2C55A0673A70" , "GAZFP": "57FE32B731C26EEBA3D9E9CF34AF13E863CD068204845BADA5AEE8CF34DC129E63CF078505805ADEA3DEE8BA34DC139C64BC068405845BDEA2AFE8BD34A813E362B807F102865BADA3ACE9CA34AE139C62B801F505FB5ADFA3ACE8CF32DE139C62B8068005F35BAAA2DCE8B934DC139C64BC068104F05ADEA3DBE8BC35AF129F63CD078E04845BADA5AEE8CF34DC12EE63CF078E04845BADA5A857FE33C543AEA35096EADCFB73F6EB61" , "ENI": "8A85F43D02BAED7E220AE0123E7BD7C6BEB6C00837FCD838247DE1123E08D6B0BEB4C10F36F8D94B220DE1673E08D7B2B9C7C00E36FCD84B237CE1603E7CD7CDBFC3C17B31FED838227FE0173E7AD7B2BFC3C77F3683D94A227FE112380AD7B2BFC3C00836FFD947227FE112380CD6C2BFB7C008378BD84B230CE0113F7DD7CDBFC3C17B31FED838227FE0603F7FD7CDBFC3C17B31F88A85F54F70D620C51739D52679222F4F" , "AMC1V": "823F9AFD1169B8C395D8EBB96962AB66B60CAEC8242F8D8593AFEAB96911AA10B60EAFCF252B8CF695DFEACC6911AB12B17DAECE252F8DF694AEEACB6965AB6DB779AFBB222D8D8595ADEBBC6963AB12B779A9BF25508CF795ADEAB96F13AB12B779AECC252D8CF093DAEAC96911AB12B17DAECB245B8CF695DAEACA6862AA11B60CAFC4242F8D8593AFEAB96911AA60B60EAFC4242F8D8593A9823F9B8F63057578A0EBDE8D2E3B53EF" , "E1S": "0F15DC5BC027E05B34950963D38F1DD03B26E86EF561D51D32E20863D3FC1CA63B24E969F465D46E34920816D3FC1DA43C57E868F461D56E35E30811D3881DDB3A53E91DF363D51D34E00966D38E1DA43A53EF19F41ED46F34E00863D5FE1DA43A53E86EF316D56834E00863D5F81CD43A27E86EF516D56E35930960D2891DDB3A53E91DF363D51D34E00911D28B1DDB3A53E91DF3650F15DD29B24B2DE001A63C5794D6E559" , "ERGIT": "76BC919C2600C09D94EBC580F7C4A360428FA5A91346F5DB929CC480F7B7A216428DA4AE1242F4A894ECC4F5F7B7A31445FEA5AF1246F5A8959DC4F2F7C3A36B43FAA4DA1544F5DB949EC585F7C5A31443FAA2DE1239F4A9949EC480F1B5A31443FAA5A91332F4AA95E1C4F2F7B7A31445FEA5AA1332F4A894E9C4F3F6C4A217428FA4A51346F5DB929CC480F7B7A266428DA4A51346F5DB929A76BC90EE546C0D26A1D8F0B4B09D5BE9" , "ERSTEBANK": "F073C3295729EB37CD0D1ECE4D70AED1C440F71C626FDE71CB7A1FCE4D03AFA7C442F61B636BDF02CD0A1FBB4D03AEA5C331F71A636FDE02CC7B1FBC4D77AEDAC535F66F646DDE71CD781ECB4D71AEA5C535F06B6310DF03CD781FCE4B01AEA5C535F71C621BDE04CD0A1EBD4C77AFD2C436F76B626FDE71CB7C1EBE4D77AFD6C542F61C631CDF72CC0D1FB14D03AEA5C337F66F626FDF03CC0F1FB14D03AEA5C331F073C25B2545268CF83E2BFA0A295658" , "CRYO-NA": "2A8C3B0717ABED62239D421C76B4E0C31EBF0F3222EDD82425EA431C76C7E1B51EBD0E3523E9D957239A436976C7E0B719CE0F3423EDD85722EB436E76B3E0C81FCA0E4124EFD82423E8421976B5E0B71FCA08452392D95623E8431C70C5E0B71FCA0F342299D85B22E8441E77C4E1C01FCA0E4124E9D954239C426F76B0E0C41EB90F422398D85B23E8431C70C5E0B71FCA0F33239AD85B23E8431C70C32A8C3A7565C720D916AE772831ED184A" , "EI-FP": "C4C238704BEC72F32E00BDB9726E07A7F0F10C457EAA47B52877BCB9721D06D1F0F30D427FAE46C62E07BCCC721D07D3F7800C437FAA47C62F76BCCB726907ACF1840D3678A847B52E75BDBC726F07D3F1840B327FD546C72E75BCB9741F07D3F1840C457FD540B72F05BCCF721D07D3F7800C467EDE46C62E02BCCA736E06D0F0F10D497EAA47B52877BCB9721D06A1F0F30D497EAA47B52871C4C239023980BF481B33888D3537FF2E" , "ESSF": "D26C77615BDD158689B281BF6C60FD70E65F43546E9B20C08FC580BF6C13FC06E65D42536F9F21B389B580CA6C13FD04E12E43526F9B20B388C480CD6C67FD7BE72A4227689920C089C781BA6C61FD04E72A44236FE421B289C780BF6A11FD04E72A43546EEE20B588B780BF6C13FB00E65A42536FE820B789B481CC6D10FC71E75542276E9B26C289C780BF6D61FC73E75542276E9B26C4D26C761329B1D83ABC81B48B2B3905FE" , "COLREUR": "5E71A558D294879DF081BD24EA7F4E026A42916DE7D2B2DBF6F6BC24EA0C4F746A40906AE6D6B3A8F086BC51EA0C4E766D33916BE6D2B2A8F1F7BC56EA784E096B37901EE1D0B2DBF0F4BD21EA7E4E766B37961AE6ADB3A9F0F4BC24EC0E4E766B37916BE6D2B3DEF080BD57EA7F4E026B37901EE1D6B3ABF080BD57EA7B4E056A44911DE6A7B2A4F0F4BC24EC0E4E766B37916CE6A5B2A4F0F4BC24EC085E71A42AA0F84A21C5B28810AD26B68C" , "LCOC-IM": "E313130E02E66347A461C8B91038E9E9D720273B37A05601A216C9B9104BE89FD722263C36A45772A466C9CC104BE99DD051273D36A05672A517C9CB103FE9E2D655264831A25601A414C8BC1039E99DD655204C36DF5773A414C9B91649E99DD655274D36D55701A561CEBB1134E89FD655264831A45771A460C8CA103CE9EED726274B36D5567EA414C9B91649E99DD655273A36D7567EA414C9B9164FE313127C708AAEFB9152FD8D57611167" , "LOIL-IM": "D48E22F8399409B9A18C07B00CECC067E0BD16CD0CD23CFFA7FB06B00C9FC111E0BF17CA0DD63D8CA18B06C50C9FC013E7CC16CB0DD23C8CA0FA06C20CEBC06CE1C817BE0AD03CFFA1F907B50CEDC013E1C811BA0DAD3D8DA1F906B00A9DC013E1C816BB0DD23D80A0FC01B20DE0C111E1C817BE0AD63D8FA18D07C30CE8C060E0BB16BD0DA73C80A1F906B00A9DC013E1C816CC0DA53C80A1F906B00A9BD48E238A4BF8C40594BF32844BB538E9" , "EUS3-IM": "137EB6BB39E624A7E7EBFCFEE9FC018A274D828E0CA011E1E19CFDFEE98F00FC274F83890DA41092E7ECFD8BE98F01FE203C82880DA01192E69DFD8CE9FB0181263883FD0AA211E1E79EFCFBE9FD01FE263885F90DDF1093E79EFDFEEF8D01FE2638828E0CD31194E1EBFAFCE8F000FC263883FD0AA41091E7EAFC8DE9F8018D274B82FE0DD5119EE79EFDFEEF8D01FE2638828F0DD7119EE79EFDFEEF8B137EB7C94B8AE91BD2D8C9CAAEA5F904" , "USE3-IM": "7A19BF67184BC90350CF06E66E907B034E2A8B522D0DFC4556B807E66EE37A754E288A552C09FD3650C807936EE37B77495B8B542C0DFC3651B907946E977B084F5F8A212B0FFC4550BA06E36E917B774F5F8C252C72FD3750BA07E668E17B774F5F8A522D78FD3656CF00E46F9C7A754F5F8A212B09FD3550CE06956E947B044E2C8B222C78FC3A50BA07E668E17B774F5F8B532C7AFC3A50BA07E668E77A19BE156A2704BF65FC33D229C9838D" , "USE5-IM": "563F8C0579A20D33CF66A1322F6F2695620CB8304CE43875C911A0322F1C27E3620EB9374DE03906CF61A0472F1C26E1657DB8364DE43806CE10A0402F68269E6379B9434AE63875CF13A1372F6E26E16379BF474D9B3907CF13A032291E26E16379B9304C913906C960A7302E6327E36379B9434AE03905CF67A1412F6B2692620AB8404D91380ACF13A032291E26E16379B8314D93380ACF13A0322918563F8D770BCEC08FFA5594066836DE1B" , "5CH6-GY": "E64EBA421DF0C033614E3963D9591610D27D8E7728B6F57567393863D92A1766D27F8F7029B2F40661493816D92A1664D50C8E7129B6F50660383811D95E161BD3088F042EB4F575613B3966D9581664D308890029C9F407613B3863DF281664D308897729C3F40B674B3F61D85B161BD3088F042EB2F405614F3910D95D1617D27B8E0729C3F50A613B3863DF281664D3088E7629C1F50A613B3863DF2EE64EBB306F9C0D8F547D0C579E00EE9E" , "AIGA": "E1D28B703305ECCDFD57BB91479DE7FDD5E1BF450643D98BFB20BA9147EEE68BD5E3BE420747D8F8FD50BAE447EEE789D290BF430743D9F8FC21BAE3479AE7F6D494BE360041D98BFD22BB94479CE789D494B832073CD8F9FD22BA9141ECE789D494BF41073CD8FAFC55BA9147EEE18DD5E4BE420730D9FCFD51BBE246EDE6FCD4EBBE360643DF89FD22BA91469CE6FED4EBBE360643DF8FE1D28A0241692170C8648EA500C41F72" , "AIGAIM": "EDFB311479804173F5A4B8B8021BFEE9D9C805214CC67435F3D3B9B80268FF9FD9CA04264DC27546F5A3B9CD0268FE9DDEB905274DC67446F4D2B9CA021CFEE2D8BD04524AC47435F5D1B8BD021AFE9DD8BD02564DB97547F5D1B9B8046AFE9DD8BD05254DB97544F4A6B8C7036AFE9DD8BD02564DB67441F4A2B9CF021BFFEED9BE05274CB97435F5D1BFBA0268FE9DD9CF05254CB97435F5D1BFBCEDFB30660BEC8CCEC0978D8C45420666" , "OESA-GY": "29EB81BACC19D5940CFA1C4D6A5678F11DD8B58FF95FE0D20A8D1D4D6A2579871DDAB488F85BE1A10CFD1D386A2578851AA9B589F85FE0A10D8C1D3F6A5178FA1CADB4FCFF5DE0D20C8F1C486A5778851CADB2F8F820E1A00C8F1D4D6C2778851CADB5FCF82CE0A70DF81A4F6B5478FA1CADB4FCFF5BE1A20CFB1C3E6A5278F61DDEB5FFF82AE0AD0C8F1D4D6C2778851CADB58EF828E0AD0C8F1D4D6C2129EB80C8BE75182939C929792D0F807E" , "BRNT-IM": "A4CCC4905C55BDA5718199A5B015CEC590FFF0A5691388E377F698A5B066CFB390FDF1A268178990718698D0B066CEB1978EF0A36813889070F798D7B012CECE918AF1D66F1188E371F499A0B014CEB1918AF7D2686C899171F498A5B664CEB1918AF0A2696789E071869FA7B119CFB3918AF1D66F178993718099D6B011CEC290F9F0D56866889C71F498A5B664CEB1918AF0A46864889C71F498A5B662A4CCC5E22E39701844B2AC91F74C364A" , "COFF-IM": "E3C1D48BE64F2CEBBD734075AF217E10D7F2E0BED30919ADBB044175AF527F66D7F0E1B9D20D18DEBD744100AF527E64D083E0B8D20919DEBC054107AF267E1BD687E1CDD50B19ADBD064070AF207E64D687E7C9D27618DFBD064175A9507E64D687E0B8D20918DDBC764677AE2D7F66D687E1CDD50D18DDBD724006AF257E17D7F4E0CED27C19D2BD064175A9507E64D687E0BFD27E19D2BD064175A956E3C1D5F99423E15688407541E878869F" , "COTN-MI": "5F9CA651782965698B279FB88C1ED1B46BAF92644D6F502F8D509EB88C6DD0C26BAD93634C6B515C8B209ECD8C6DD1C06CDE92624C6F505C8A519ECA8C19D1BF6ADA93174B6D502F8B529FBD8C1FD1C06ADA95134C10515D8B529EB88A6FD1C06ADA92624C6F505D8A5199BA8D6FD0BF6ADA93174B6B515F8B269FCB8C1AD1B36BA992144C1A50508B529EB88A6FD1C06ADA92654C1850508B529EB88A695F9CA7230A45A8D4BE14AA8CCB47293B" , "4RUP-GY": "0468F4C060A55BFF0162784B2BCBD0BA305BC0F555E36EB90715794B2BB8D1CC3059C1F254E76FCA0165793E2BB8D0CE372AC0F354E36ECA001479392BCCD0B1312EC18653E16EB90117784E2BCAD0CE312EC782549C6FCB0117794B2DBAD0CE312EC7F455976ECA01617E492AC9D0B1312EC18653E76FC9016378382BCFD0BD305DC08554966EC60117794B2DBAD0CE312EC0F454946EC60117794B2DBC0468F5B212C9964234514D7F6C922835" , "SNGA-IM": "B4C5B4FD6213C18E7E8BBE105B0B0E0F80F680C85755F4C878FCBF105B780F7980F481CF5651F5BB7E8CBF655B780E7B878780CE5655F4BB7FFDBF625B0C0E04818381BB5157F4C87EFEBE155B0A0E7B818387BF562AF5BA7EFEBF105D7A0E7B818381CE5656F5B97F89B8125A070F79818381BB5151F5B87E8ABE635B0F0E0880F080B85620F4B77EFEBF105D7A0E7B818380C95622F4B77EFEBF105D7CB4C5B58F107F0C334BB88B241C52F680" , "4RT4-GY": "C21577E0B99E4791CC29544077F44E39F62643D58CD872D7CA5E554077874F4FF62442D28DDC73A4CC2E553577874E4DF15743D38DD872A4CD5F553277F34E32F75342A68ADA72D7CC5C544577F54E4DF75344A28DA773A5CC5C554071854E4DF75344D48CAC72A5CA2E524276F64E32F75342A68ADC73A7CC28543377F04E3EF62043A58DAD72A8CC5C554071854E4DF75343D48DAF72A8CC5C55407183C2157692CBF28A2FF91A617430ADB6B5" , "XBJA": "7872DE9D8278AE597D24D9BAC54AF7A04C41EAA8B73E9B1F7B53D8BAC539F6D64C43EBAFB63A9A6C7D23D8CFC539F7D44B30EAAEB63E9B6C7C52D8C8C54DF7AB4D34EBDBB13C9B1F7D51D9BFC54BF7D44D34EDDFB6419A6D7D51D8BAC33BF7D44D34EBA5B64A9A187C26D8BAC539F1D04C44EBAFB64D9B687D22D9C9C43AF6A14D4BEBDBB73E9D1D7D51D8BAC44BF6A34D4BEBDBB73E9D1B7872DFEFF01463E74817EC8E82130F2C" , "LNOE-GY": "917AF112FD1FF254E0153E5AA933F49BA549C527C859C712E6623F5AA940F5EDA54BC420C95DC661E0123F2FA940F4EFA238C521C959C761E1633F28A934F490A43CC454CE5BC712E0603E5FA932F4EFA43CC250C926C660E0603F5AAF42F4EFA43CC551C95AC612E1133858A831F490A43CC454CE5DC662E0143E29A937F49CA54FC557C92CC76DE0603F5AAF42F4EFA43CC526C92EC76DE0603F5AAF44917AF0608F733FEAD5260B6EEE6A0C17" , "XBJD-GY": "BFEBB489EE6E408967CE29DB91120A118BD880BCDB2875CF61B928DB91610B678BDA81BBDA2C74BC67C928AE91610A658CA980BADA2875BC66B828A991150A1A8AAD81CFDD2A75CF67BB29DE91130A658AAD87CBDA5774BD67BB28DB97630A658AAD81B1DA5C74C866C92FD990100A1A8AAD81CFDD2C74BF67CF29A891160A168BDE80CCDA5D75B067BB28DB97630A658AAD80BDDA5F75B067BB28DB9765BFEBB5FB9C028D3752FD1CEFD64BF29D" , "4RUH-GY": "260D8DED1D18C9F43104CB83D814FDA9123EB9D8285EFCB23773CA83D867FCDF123CB8DF295AFDC13103CAF6D867FDDD154FB9DE295EFCC13072CAF1D813FDA2134BB8AB2E5CFCB23171CB86D815FDDD134BBEAF2921FDC03171CA83DE65FDDD134BBED9282AFCC1300FCD81D916FDA2134BB8AB2E5AFDC23105CBF0D810FDAE1238B9A8292BFCCD3171CA83DE65FDDD134BB9D92929FCCD3171CA83DE63260D8C9F6F74044A0437FEB79F4D0525" , "NGASP": "DFE9331D374E1B927064AB37753A5A6FEBDA072802082ED47613AA3775495B19EBD8062F030C2FA77063AA4275495A1BECAB072E03082EA77112AA45753D5A64EAAF065B040A2ED47011AB32753B5A1BEAAF005F03772FA67011AA37734B5A1BEAAF075803792FA37064AA4175495A1BECAB072B027C2FA77066AA44743A5B18EBDA062402082ED47613AA3775495B69EBD8062402082ED47615DFE9326F4522D62C45579E033263A2E3" , "OD7M-GY": "765B3E60CFE8F7283624F3E73B1ECD1242680A55FAAEC26E3053F2E73B6DCC64426A0B52FBAAC31D3623F2923B6DCD6645190A53FBAEC21D3752F2953B19CD19431D0B26FCACC26E3651F3E23B1FCD66431D0D22FBD1C31C3651F2E73D6FCD66431D0A26FBDCC41F3753F5E53A1CCD19431D0B26FCAAC31E3625F3943B1ACD15426E0A25FBDBC2113651F2E73D6FCD66431D0A54FBD9C2113651F2E73D69765B3F12BD843A960317C6D37C47359E" , "VZLE": "6DE4B32C2950A4470A30DC6AA9A0275659D787191C1691010C47DD6AA9D3262059D5861E1D1290720A37DD1FA9D327225EA6871F1D1691720B46DD18A9A7275D58A2866A1A1491010A45DC6FA9A1272258A2806E1D6990730A45DD6AAFD1272258A2861A1C1190040B36DD6AA9D3212659D2861E1D6591760A36DC19A8D0265758DD866A1C1697030A45DD6AA8A1265558DD866A1C1697056DE4B25E5B3C69F93F03E95EEEF9DFDA" , "SOIL-IM": "B75AC5E87AC6F5BFA55829E6BA131DA28369F1DD4F80C0F9A32F28E6BA601CD4836BF0DA4E84C18AA55F2893BA601DD68418F1DB4E80C08AA42E2894BA141DA9821CF0AE4982C0F9A52D29E3BA121DD6821CF6AA4EFFC18BA52D28E6BC621DD6821CF0DB4E80C186A4282FE4BB1F1CD4821CF0AE4984C189A5592995BA171DA5836FF1AD4EF5C086A52D28E6BC621DD6821CF1DC4EF7C086A52D28E6BC64B75AC49A08AA3800906B1CD2FD4AE52F" , "4RTF": "3D6222CCE27B255DAB93B89CE421D0D6095116F9D73D101BADE4B99CE452D1A0095317FED6391168AB94B9E9E452D0A20E2016FFD63D1068AAE5B9EEE426D0DD0824178AD13F101BABE6B899E420D0A20824118ED6421169ABE6B99CE250D0A2082411F8D7491069AA96B99CE452D6A6095417FED64E106CAB95B8EFE551D1D7085B178AD73D1619ABE6B99CE520D1D5085B178AD73D161F3D6223BE9017E8E29EA08DA8A378285B" , "XBJQ-GY": "5DB7418B501C1B1D92B124DF9B83AB27698475BE655A2E5B94C625DF9BF0AA51698674B9645E2F2892B625AA9BF0AB536EF575B8645A2E2893C725AD9B84AB2C68F174CD63582E5B92C424DA9B82AB5368F172C964252F2992C425DF9DF2AB5368F174B3642E2F5C92B322DD9A81AB2C68F174CD635E2F2B92B024AC9B87AB20698275CE642F2E2492C425DF9DF2AB5368F175BF642D2E2492C425DF9DF45DB740F92270D6A2A78211EBDCDA53AA" , "OD7Q-GY": "65496422A6E4EAFCC96C92976CF98056517A501793A2DFBACF1B93976C8A81205178511092A6DEC9C96B93E26C8A8022560B501192A2DFC9C81A93E56CFE805D500F516495A0DFBAC91992926CF88022500F576092DDDEC8C91993976A888022500F506492D0D9CBC96E94956DFB805D500F516495A6DECAC96D92E46CFD8051517C506792D7DFC5C91993976A888022500F501692D5DFC5C91993976A8E65496550D4882743FC5FA7A32BA078DB" , "SOYB-IM": "1D25A3356F955407B0103C8655C3C18B291697005AD36141B6673D8655B0C0FD291496075BD76032B0173DF355B0C1FF2E6797065BD36132B1663DF455C4C180286396735CD16141B0653C8355C2C1FF286390775BAC6033B0653D8653B2C1FF286396065BD3613EB1113A8454CFC0FD286396735CD76031B0113CF555C7C18C291097705BA6613EB0653D8653B2C1FF286397015BA4613EB0653D8653B41D25A2471DF999B8852309B2129A3906" , "ETT1V": "3A2FE2012BEFC2CF0CE097C3DA402BC00E1CD6341EA9F7890A9796C3DA332AB60E1ED7331FADF6FA0CE796B6DA332BB4096DD6321FA9F7FA0D9696B1DA472BCB0F69D74718ABF7890C9597C6DA412BB40F69D1431FD6F6FB0C9596C3DC312BB40F69D6341EDBF7FB0AE296B3DA332BB4096DD6371EDDF6FA0CE296B0DB402AB70E1CD7381EA9F7890A9796C3DA332AC60E1ED7381EA9F7890A913A2FE37359830F7039D3A2F79D19D34D" , "EUROB-LI": "ECAEAF363B614746926DBEB69F826999D89D9B030E277200941ABFB69FF168EFD89F9A040F237373926ABFC39FF169EDDFEC9B050F277273931BBFC49F856992D9E89A70082572009218BEB39F8369EDD9E89C740F5873729218BFB699F369EDD9E89B030E5472749318BEC298F368E8D8979A700E2774049368BFC29E82699AD99B9B030F2473759267BFB69FF16FEFD9E89A700F5573779267BFB69FF16FE9ECAEAE44490D8AF9A75E8B82D8DB9114" , "ECMPA-NA": "51A85AF3E2445224448E6DCC135F73A4659B6EC6D702676242F96CCC132C72D265996FC1D606661144896CB9132C73D062EA6EC0D602671145F86CBE135873AF64EE6FB5D100676244FB6DC9135E73D064EE69B1D67D661044FB6CCC152E73D064EE6EC6D6776660448D6DBB142E72D365996FB5D7026166458B6CB8125F73A7649D6EC6D601661744846CCC132C75D264EE6FB5D670661544846CCC132C75D451A85B8190289F9B71BD58F854068B29" , "ERF-FP": "FF06C8B145476991FE6EDC36E16A5F03CB35FC8470015CD7F819DD36E1195E75CB37FD8371055DA4FE69DD43E1195F77CC44FC8271015CA4FF18DD44E16D5F08CA40FDF776035CD7FE1BDC33E16B5F77CA40FBF3717E5DA5FE1BDD36E71B5F77CA40FC8470755DA7F919DC46E16F5F77CA40FBF371715CA3FF68DD41E16A5E04CB43FC82707E5CD7FE1BDB34E1195F77CB32FC80707E5CD7FE1BDB32FF06C9C3372BA451CB5DE902A633A7F1" , "EUC-GY": "7E98DEC35BB4D93D35D049DEAFD6AA2F4AABEAF66EF2EC7B33A748DEAFA5AB594AA9EBF16FF6ED0835D748ABAFA5AA5B4DDAEAF06FF2EC0834A648ACAFD1AA244BDEEB8568F0EC7B35A549DBAFD7AA5B4BDEED816F8DED0935A548DEA9A7AA5B4BDEEAF66E81ED0E32A749AFAFDAAA5B4BDEED816F82EC0F34D648A9AFD6AB284ADDEAF06E8DEC7B35A54EDCAFA5AA5B4AACEAF26E8DEC7B35A54EDA7E98DFB129D814FD00E37CEAE88F52DD" , "EURN-BB": "CBD669A4CAFB3BA0D80083ED705C9C66FFE55D91FFBD0EE6DE7782ED702F9D10FFE75C96FEB90F95D8078298702F9C12F8945D97FEBD0E95D976829F705B9C6DFE905CE2F9BF0EE6D87583E8705D9C12FE905AE6FEC20F94D87582ED762D9C12FE905D91FFCE0E92D97685EF715B9D66FE905CE2F9B90F96D801839E70589C61FFE35DE1FEC80E99D87582ED762D9C12FE905D90FECA0E99D87582ED762BCBD668D6B897F660ED33B6D937056494" , "ENX-FP": "D78205B3642CF714B0EA55B57421F5D0E3B13186516AC252B69D54B57452F4A6E3B33081506EC321B0ED54C07452F5A4E4C03180506AC221B19C54C77426F5DBE2C430F55768C252B09F55B07420F5A4E2C436F15015C320B09F54B57250F5A4E2C431865069C22CB79D55C57424F5A4E2C436F1501AC226B1EC54C27421F4D7E3C731805115C252B09F52B77452F5A4E3B631825115C252B09F52B1D78204C116403AD485D9608133780D22" , "ECP-FP": "060F46F6AF0193B67E9E26C7C54D1FE0323C72C39A47A6F078E927C7C53E1E96323E73C49B43A7837E9927B2C53E1F94354D72C59B47A6837FE827B5C54A1FEB334973B09C45A6F07EEB26C2C54C1F94334975B49B38A7827EEB27C7C33C1F94334972C39B32A68679E926B7C5481F94334975B49B37A6847F9827B0C54D1EE7324A72C59A38A6F07EEB21C5C53E1F94323B72C79A38A6F07EEB21C3060F4784DD6D5E764BAD13F38214E712" , "EUCAR-FP": "B1D94BB2FA0019D7EEE43FA70AF09F1585EA7F87CF462C91E8933EA70A839E6385E87E80CE422DE2EEE33ED20A839F61829B7F81CE462CE2EF923ED50AF79F1E849F7EF4C9442C91EE913FA20AF19F61849F78F0CE392DE3EE913EA70C819F61849F7F87CF352DE4EFE63ED30D819E1184E97EF4CF462A95EFE13ED30BF09F1684EC7F87CE452DE4EEEE3EA70A839963849F7EF4CE342DE6EEEE3EA70A839965B1D94AC0886CD417DBD70A934DA967E7" , "ETL-FP": "A4373F5585C22435542CE6C6874CA48790040B60B0841173525BE7C6873FA5F190060A67B1801000542BE7B3873FA4F397750B66B1841100555AE7B4874BA48C91710A13B68611735459E6C3874DA4F391710C17B1FB10015459E7C6813DA4F391710B60B0F61076535BE6B68749A4F391710C17B1F41107552AE7B1874CA58090720B66B0FB11735459E1C4873FA4F390030B64B0FB11735459E1C2A4373E27F7AEE9F5611FD3F2C0155C75" , "EVN-AV": "A04EB9A29DBBFA2015B5950BC89CD721947D8D97A8FDCF6613C2940BC8EFD657947F8C90A9F9CE1515B2947EC8EFD755930C8D91A9FDCF1514C39479C89BD72A95088CE4AEFFCF6615C0950EC89DD75595088AE0A982CE1415C0940BCEEDD75595088D97A88DCE6512C2957CC89FD75595088AE0A98DCF1214B3947CC89CD626940B8D91A882CF6615C09209C8EFD755947A8D93A882CF6615C0920FA04EB8D0EFD737E02086A03F8FC52FD3" , "EVK-GY": "DABFDFCDEA3E109BD90B5F842B64E0C2EE8CEBF8DF7825DDDF7C5E842B17E1B4EE8EEAFFDE7C24AED90C5EF12B17E0B6E9FDEBFEDE7825AED87D5EF62B63E0C9EFF9EA8BD97A25DDD97E5F812B65E0B6EFF9EC8FDE0724AFD97E5E842D15E0B6EFF9EBF8DF0824D9DE7C5FF52B68E0B6EFF9EC8FDE0825A9D80D5EF32B64E1C5EEFAEBFEDF0725DDD97E58862B17E0B6EE8BEBFCDF0725DDD97E5880DABFDEBF9852DD5BEC386AB06C3D1830" , "EVT": "7A22A7C58F16CD1E85FE103DD5EE8D7F4E1193F0BA50F8588389113DD59D8C094E1392F7BB54F92B85F91148D59D8D0B496093F6BB50F82B8488114FD5E98D744F649283BC52F858858B1038D5EF8D0B4F649487BB2FF92A858B113DD39F8D0B4F6493F0BA20F82A858B113DD3998C7B4F1093F0BA27F82B84F8103ED4E88D744F649283BC52F858858B104FD4EA8D744F649283BC547A22A6B7FD7A00DFB0CD250992B7758C" , "EVSB": "1E4EB6A5FD3A928CDFE28EED7A89026E2A7D8290C87CA7CAD9958FED7AFA03182A7F8397C978A6B9DFE58F987AFA021A2D0C8296C97CA7B9DE948F9F7A8E02652B0883E3CE7EA7CADF978EE87A88021A2B0885E7C903A6B8DF978FED7CF8021A2B088290C80CA7BFDEE38FED7AFA041E2A788397C90FA7BDDFE48E9E7BF9036F2B7783E3C87CA1C8DF978FED7B88036D2B7783E3C87CA1CE1E4EB7D78F565F4DEAD1BBD93DD0FA9D" , "EXO-IM": "5475C2F1D1B020B51F9ABAAC681B95B86046F6C4E4F615F319EDBBAC686894CE6044F7C3E5F214801F9DBBD9686895CC6737F6C2E5F615801EECBBDE681C95B36133F7B7E2F415F31FEFBAA9681A95CC6133F1B3E58914811FEFBBAC6E6A95CC6133F6C4E48814F318EDBAD3696A95CC6133F1B3E58615871E9CBBDB681B94BF6030F6C2E48915F31FEFBDAE686895CC6041F6C0E48915F31FEFBDA85475C383A3DCED742AA98F982F426D4B" , "BGX-GY": "231050B49DA209A6A388812D6AEAE9E717236481A8E43CE0A5FF802D6A99E89117216586A9E03D93A38F80586A99E99310526487A9E43C93A2FE805F6AEDE9EC165665F2AEE63CE0A3FD81286AEBE993165663F6A99B3D92A3FD802D6C9BE99316566486A9953C9EA4FF815C6AE6E993165663F6A9943C94A28E805A6AEAE8E017556487A89B3CE0A3FD862F6A99E99317246485A89B3CE0A3FD8629231051C6EFCEC46796BBB4192DB31114" , "ECDC-GY": "83964AC5634E2EF75CC71F19C7C9EC94B7A57EF056081BB15AB01E19C7BAEDE2B7A77FF7570C1AC25CC01E6CC7BAECE0B0D47EF657081BC25DB11E6BC7CEEC9FB6D07F83500A1BB15CB21F1CC7C8ECE0B6D0798757771AC35CB21E19C1B8ECE0B6D07EF0577D1AC35DC7191BC6CBEC9FB6D07F83500C1AC15CC61F6AC7CDEC93B7A37E80577D1BCE5CB21E19C1B8ECE0B6D07EF1577F1BCE5CB21E19C1BE83964BB71122E33669F42A2D80901467" , "MMK1-GY": "E00AE11F7A9A4E7E45A3896B32A27994D439D52A4FDC7B3843D4886B32D178E2D43BD42D4ED87A4B45A4881E32D179E0D348D52C4EDC7B4B44D5881932A5799FD54CD45949DE7B3845D6896E32A379E0D54CD25D4EA37A4A45D6886B34D379E0D54CD55B4EDE7A3C43A18F6933A0799FD54CD45949D87A4845A2891832A67993D43FD55A4EA97B4745D6886B34D379E0D54CD52B4EAB7B4745D6886B34D5E00AE06D08F683BF7090BC5F75FB8167" , "ROX-GY": "9B5471DECB72C632BE0F62C79A9C662AAF6745EBFE34F374B87863C79AEF675CAF6544ECFF30F207BE0863B29AEF665EA81645EDFF34F307BF7963B59A9B6621AE124498F836F374BE7A62C29A9D665EAE12429CFF4BF206BE7A63C79CED665EAE1244ECFF34F30AB97862B69A90665EAE12429CFF44F300BF0963B09A9C672DAF1145EDFE4BF374BE7A65C59AEF665EAF6045EFFE4BF374BE7A65C39B5470ACB91E0BF38B3C57F3DDC59ED9" , "ESNB-GY": "896AA6B6195007FE07B7CF10C9274C0DBD5992832C1632B801C0CE10C9544D7BBD5B93842D1233CB07B0CE65C9544C79BA2892852D1632CB06C1CE62C9204C06BC2C93F02A1432B807C2CF15C9264C79BC2C95F42D6933CA07C2CE10CF564C79BC2C92832C6333BB06B6C912C8254C06BC2C93F02A1233C807B6CF63C9234C0ABD5F92F32D6332C707C2CE10CF564C79BC2C92822D6132C707C2CE10CF50896AA7C46B3CCA3F3284FA248E7EB4FE" , "XONA-GY": "724DF95A3908ED45D8BCA08BA7D45A04467ECD6F0C4ED803DECBA18BA7A75B72467CCC680D4AD970D8BBA1FEA7A75A70410FCD690D4ED870D9CAA1F9A7D35A0F470BCC1C0A4CD803D8C9A08EA7D55A70470BCA180D31D971D8C9A18BA1A55A70470BCC620D4ED900D9BEA689A6D65A0F470BCC1C0A4AD973D8BDA0F8A7D05A034678CD1F0D3BD87CD8C9A18BA1A55A70470BCD6E0D39D87CD8C9A18BA1A3724DF8284B642087ED8F95BFE08DA2F4" , "F-SECURE": "93D210B29B347B99EE005BF8773B3E36A7E12487AE724EDFE8775AF877483F40A7E32580AF764FACEE075A8D77483E42A0902481AF724EACEF765A8A773C3E3DA69425F4A8704EDFEE755BFD773A3E42A69423F0AF0D4FADEE755AF8714A3E42A6942484A9704EAAEF065B8D773B3E36A7E725F4AE7248DBEF055A8C763B3E35A6E72487AF714FAAEE0A5AF877483840A69425F4AF004FA8EE0A5AF87748384693D211C0E958B65BDB336ECC3062C6C6" , "FB2A-GY": "1D3E1024CB3E14DA197DDEDE27F5F44E290D2411FE78219C1F0ADFDE2786F538290F2516FF7C20EF197ADFAB2786F43A2E7C2417FF7821EF180BDFAC27F2F44528782562F87A219C1908DEDB27F4F43A28782366FF0720EE1908DFDE2184F43A28782412FF0C27E8187FD8DC26F7F44528782562F87C20EC197CDEAD27F1F449290B2461FF0D21E31908DFDE2184F43A28782410FF0F21E31908DFDE21821D3E1156B952D9182C4EEBEA60AC0CBE" , "ACTMI": "B3AD7C04E634FB009246E94E12F5C556879E4831D372CE469431E84E1286C420879C4936D276CF359241E83B1286C52280EF4837D272CE359330E83C12F2C55D86EB4942D570CE469233E94B12F4C52286EB4F46D20DCF349233E84E1484C52286EB4835D207CE349331E9311286C52280EF4832D306CF359244E83D13F5C421879E493DD372CE469431E84E1286C450879C493DD372CE469437B3AD7D76945836C2A775DC7A55AC3DA6" , "FARON-FH": "F05257E34644B54310CBAD793FD42E5EC46163D67302800516BCAC793FA72F28C46362D17206817610CCAC0C3FA72E2AC31063D07202807611BDAC0B3FD32E55C51462A57500800510BEAD7C3FD52E2AC51464A1727D817710BEAC7939A52E2AC51463D57275807111BEAD7A38A52F5AC46A62A57302860111CEAC0D3ED42E5DC56763D67201817010C1AC793FA72828C51462A57270817210C1AC793FA7282EF05256913428788125F8984D788DD6AE" , "EO-FP": "DF7DBCFEC9C244C7211AA537718AF9B6EB4E88CBFC847181276DA43771F9F8C0EB4C89CCFD8070F2211DA44271F9F9C2EC3F88CDFD8471F2206CA445718DF9BDEA3B89B8FA867181216FA532718BF9C2EA3B8FBCFDFB70F3216FA43777FBF9C2EA3B88CBFD847683201FA44171F9F9C2EC3F88C8FCF070F22118A444708AF8C1EB4E89C7FC847181276DA43771F9F8B0EB4C89C7FC847181276BDF7DBD8CBBAE89051429900336D30146" , "FBD-ID": "81770BBE5F7DB23FC0CC11A1C78C783CB5443F8B6A3B8779C6BB10A1C7FF794AB5463E8C6B3F860AC0CB10D4C7FF7848B2353F8D6B3B870AC1BA10D3C78B7837B4313EF86C398779C0B911A4C78D7848B43138FC6B44860BC0B910A1C1FD7848B4313F886B4F860BC7BB11DEC68D7848B43138FC6B4B870DC1CA10D6C78C793BB5323F8D6A448779C0B916A3C7FF7848B5433F8F6A448779C0B916A581770ACC2D117FFDF5FF249580D580CC" , "FDX-GY": "4B2C4D368328AAA5E835DAF20B1460B97F1F7903B66E9FE3EE42DBF20B6761CF7F1D7804B76A9E90E832DB870B6760CD786E7905B76E9F90E943DB800B1360B27E6A7870B06C9FE3E840DAF70B1560CD7E6A7E74B7119E91E840DBF20D6560CD7E6A7900B71C9F9DEF42DA830B1860CD7E6A7E74B71E9F97E933DB850B1461BE7F697905B6119FE3E840DDF00B6760CD7F187907B6119FE3E840DDF64B2C4C44F1446767DD06EFC64C4D9849" , "2FE-GY": "A5A6871F265445B2CDAB8F4655A8A9A79195B32A131270F4CBDC8E4655DBA8D19197B22D12167187CDAC8E3355DBA9D396E4B32C12127087CCDD8E3455AFA9AC90E0B259151070F4CDDE8F4355A9A9D390E0B45D126D7186CDDE8E4653D9A9D390E0B42D12627187CADC8F3755A4A9D390E0B45D12627080CCAD8E3155A8A8A091E3B32C136D70F4CDDE884455DBA9D39192B32E136D70F4CDDE8842A5A6866D54388871F898BA7212F15156" , "RACE-IM": "6C5934CD77E70AF93742D7AB08785DBE586A00F842A13FBF3135D6AB080B5CC8586801FF43A53ECC3745D6DE080B5DCA5F1B00FE43A13FCC3634D6D9087F5DB5591F018B44A33FBF3737D7AE08795DCA591F078F43DE3ECD3737D6AB0E095DCA591F01FF43D63ECA3644D1A909745CC8591F018B44A53ECF3743D7D8087C5DB9586C008843D43FC03737D6AB0E095DCA591F00F943D63FC03737D6AB0E0F6C5935BF058BC73A0271E29F4F21A54F" , "FRU-GY": "703ADD9FE8BA8C16F9B4E96A42FCA08E4409E9AADDFCB950FFC3E86A428FA1F8440BE8ADDCF8B823F9B3E81F428FA0FA4378E9ACDCFCB923F8C2E81842FBA085457CE8D9DBFEB950F9C1E96F42FDA0FA457CEEDDDC83B822F9C1E86A448DA0FA457CE9A9DD88B923FEC3E91B42F0A0FA457CEEDDDC8CB924F8B2E81D42FCA189447FE9ACDD83B950F9C1EE68428FA0FA440EE9AEDD83B950F9C1EE6E703ADCED9AD641D5CC87DC5E05A5587F" , "CIN-SM": "F7ACB03C78EB9F4F887121097E2F57A2C39F84094DADAA098E0620097E5C56D4C39D850E4CA9AB7A8876207C7E5C57D6C4EE840F4CADAA7A8907207B7E2857A9C2EA857A4BAFAA098804210C7E2E57D6C2EA837E4CD2AB7B88042009785E57D6C2EA840F4CD2AB0A8F06207C7F5E57D6C2EA837E4CDDAA7D8977207E7E2F56A5C3E9840F4DD2AA098804260B7E5C57D6C398840D4DD2AA098804260DF7ACB14E0A87528CBD42143D3976AF53" , "FCA-IM": "383CAAEF402F43567BC15EDB33C7CA1F0C0F9EDA756976107DB65FDB33B4CB690C0D9FDD746D77637BC65FAE33B4CA6B0B7E9EDC746976637AB75FA933C0CA140D7A9FA9736B76107BB45EDE33C6CA6B0D7A99AD741677627BB45FDB35B6CA6B0D7A9ED9741C77677CB65EA432B6CA6B0D7A99AD741976647AC75FAC33C7CB180C799EDC751676107BB459D933B4CA6B0C089EDE751676107BB459DF383CAB9D32438E954EF26BEF749E32EE" , "FCT-IM": "E12576932289BCC1B893CAB6047AD2BBD51642A617CF8987BEE4CBB60409D3CDD51443A116CB88F4B894CBC30409D2CFD26742A016CF89F4B9E5CBC4047DD2B0D46343D511CD8987B8E6CAB3047BD2CFD46345D116B088F5B8E6CBB6020BD2CFD46342A516BA89F5BFE4CAC9050BD2CFD46345D116BF89F3B995CBC1047AD3BCD56042A017B08987B8E6CDB40409D2CFD51142A217B08987B8E6CDB2E12577E150E571028DA0FF8243232A4A" , "FIA1S": "92B42D22F96F053DAE1C36C9F05B6F0AA6871917CC29307BA86B37C9F0286E7CA6851810CD2D3108AE1B37BCF0286F7EA1F61911CD293008AF6A37BBF05C6F01A7F21864CA2B307BAE6936CCF05A6F7EA7F21E60CD563109AE6937C9F62A6F7EA7F21914CD56310CA81E37BCF0286F7EA1F61914CC5D3108AE1E37BAF15B6E7DA687181BCC29307BA86B37C9F0286E0CA685181BCC29307BA86D92B42C508B03C8FE9B2F03FDB70297FB" , "SIS-GY": "606ABC941B64CAE51BFBE0E7A16638FE545988A12E22FFA31D8CE1E7A1153988545B89A62F26FED01BFCE192A115388A532888A72F22FFD01A8DE195A16138F5552C89D22820FFA31B8EE0E2A167388A552C8FD62F5DFED11B8EE1E7A717388A552C89A72F5DFFD61C8CE096A16A388A552C8FD62F52FFD71AFDE190A16639F9542F88A72E5DFFA31B8EE7E5A115388A545E88A52E5DFFA31B8EE7E3606ABDE6690807262EC8D5D3E63FC00F" , "F3A-GR": "53FB71AE24B7E4C425AB91202FA65C1E67C8459B11F1D18223DC90202FD55D6867CA449C10F5D0F125AC90552FD55C6A60B9459D10F1D1F124DD90522FA15C1566BD44E817F3D18225DE91252FA75C6A66BD42EC108ED0F025DE902029D75C6A66BD45981784D0F522DC91512FA15C6A66BD42EC1081D1F624AD90572FA65D1967BE459D118ED18225DE96222FD55C6A67CF459F118ED18225DE962453FB70DC56DB29001098A41468FFA4E8" , "FIS1V": "E817F74856750840ABD3036E9DEA1DF2DC24C37D63333D06ADA4026E9D991C84DC26C27A62373C75ABD4021B9D991D86DB55C37B62333D75AAA5021C9DED1DF9DD51C20E65313D06ABA6036B9DEB1D86DD51C40A624C3C74ABA6026E9B9B1D86DD51C37E624C3D73ADD1021E9D991D86DB55C37E63473C75ABD1021D9CEA1C85DC24C27163333D06ADA4026E9D991CF4DC26C27163333D06ADA2E817F63A2419C5849EE0365ADAB3E504" , "FLE-FP": "8F07D3D8F4B0971D7C6688C619030E73BB34E7EDC1F6A25B7A1189C619700F05BB36E6EAC0F2A3287C6189B319700E07BC45E7EBC0F6A2287D1089B419040E78BA41E69EC7F4A25B7C1388C319020E07BA41E09AC089A3297C1389C61F720E07BA41E7EEC0F3A3287B1188B619060E07BA41E09AC086A22F7D6089B119030F74BB42E7EBC189A25B7C138FC419700E07BB33E7E9C189A25B7C138FC28F07D2AA86DC5AD94955BDF25E5AF685" , "FDR-SM": "2D133881E17AE29A2DF98B875E9E531819200CB4D43CD7DC2B8E8A875EED526E19220DB3D538D6AF2DFE8AF25EED536C1E510CB2D53CD7AF2C8F8AF55E99531318550DC7D23ED7DC2D8C8B825E9F536C18550BC3D543D6AE2D8C8A8758EF536C18550CB7D54ED7A82A8E8AF25FEF536C18550BC3D54CD7A82CFF8AF05E9E521F19560CB2D443D7DC2D8C8C855EED536C19270CB0D443D7DC2D8C8C832D1339F393162F5E18CABEB319C7ABEE" , "FNAC-FP": "9CBF98B13B1BD34710014930F3588EF2A88CAC840E5DE60116764830F32B8F84A88EAD830F59E77210064845F32B8E86AFFDAC820F5DE67211774842F35F8EF9A9F9ADF7085FE60110744935F3598E86A9F9ABF30F22E77310744830F5298E86A9F9AC870F5EE77611014F32F25B8EF0A9F9ADF70859E77110004943F35C8EF5A88AACF40F28E67E10744830F5298E86A9F9AC850F2AE67E10744830F52F9CBF99C349771E8325327C04B4017604" , "FNG-BB": "27D8656E7A8AF4082EDD50AC9BE8210313EB515B4FCCC14E28AA51AC9B9B207513E9505C4EC8C03D2EDA51D99B9B2177149A515D4ECCC13D2FAB51DE9BEF2108129E502849CEC14E2EA850A99BE92177129E562C4EB3C03C2EA851AC9D992177129E51584ECFC03F29AA50D89AEF2177129E562C4EBCC13A2FDB51DB9BE82004139D515D4FB3C14E2EA857AE9B9B217713EC515F4FB3C14E2EA857A827D8641C08E639CC1BEE6598DCB1D9F5" , "FCC-SM": "0F49DD6161E6E5208A59491884C2021E3B7AE95454A0D0668C2E481884B103683B78E85355A4D1158A5E486D84B1026A3C0BE95255A0D0158B2F486A84C502153A0FE82752A2D0668A2C491D84C3026A3A0FEE2355DFD1148A2C481882B3026A3A0FE95755D5D1138D2E486D85B3026A3A0FEE2355D0D0128B5F486F84C203193B0CE95254DFD0668A2C4E1A84B1026A3B7DE95054DFD0668A2C4E1C0F49DC13138A28E4BF6A7C2CC39BFAE8" , "FYB-GY": "08CAF3B0610F5F5C513C836FDB75B12B3CF9C78554496A1A574B826FDB06B05D3CFBC682554D6B69513B821ADB06B15F3B88C78355496A69504A821DDB72B1203D8CC6F6524B6A1A5149836ADB74B15F3D8CC0F255366B685149826FDD04B15F3D8CC78654366B6E564B831EDB79B15F3D8CC0F255396A6E503A8218DB75B02C3C8FC78354366A1A5149846DDB06B15F3CFEC78154366A1A5149846B08CAF2C213639298640FB65B9C2C49DD" , "FORTUM": "BC5887AFE11DD8E7404FF173654E5DAD886BB39AD45BEDA14638F073653D5CDB8869B29DD55FECD24048F006653D5DD98F1AB39CD55BEDD24139F00165495DA6891EB2E9D259EDA1403AF176654F5DD9891EB4EDD524ECD3403AF073633F5DD9891EB399D55BEDD54048F000643F5DD9891EB4EDD52BEDD54149F004654E5CAA881DB39CD424EDA1403AF671653D5DD9886CB39ED424EDA1403AF677BC5886DD93711523757CC4472217A55B" , "FOT-GY": "47837EAAF7034AEADA2AE65055597F3F73B04A9FC2457FACDC5DE750552A7E4973B24B98C3417EDFDA2DE725552A7F4B74C14A99C3457FDFDB5CE722555E7F3472C54BECC4477FACDA5FE65555587F4B72C54DE8C33A7EDEDA5FE75053287F4B72C54A9CC3457FDEDD5DE62155557F4B72C54DE8C3357FD8DB2CE72755597E3873C64A99C23A7FACDA5FE152552A7F4B73B74A9BC23A7FACDA5FE15447837FD8856F872FEF19D364120087C8" , "FPH-GY": "B9829EF5C9744B63D6C62D04EB63FBBB8DB1AAC0FC327E25D0B12C04EB10FACD8DB3ABC7FD367F56D6C12C71EB10FBCF8AC0AAC6FD327E56D7B02C76EB64FBB08CC4ABB3FA307E25D6B32D01EB62FBCF8CC4ADB7FD4D7F57D6B32C04ED12FBCF8CC4AAC3FC447F5BD1B12D75EB6FFBCF8CC4ADB7FD427E51D7C02C73EB63FABC8DC7AAC6FC4D7E25D6B32A06EB10FBCF8DB6AAC4FC4D7E25D6B32A00B9829F87BB1886A6E3F51830AC3A034C" , "FRA": "972506BE1D6F55A4CCC162CE71CC4FDCA316328B282960E2CAB663CE71BF4EAAA314338C292D6191CCC663BB71BF4FA8A467328D29296091CDB763BC71CB4FD7A26333F82E2B60E2CCB462CB71CD4FA8A26335FC29566190CCB463CE77BD4FA8A2633288285D6195CCB463CE77BB4ED8A217328B285E6091CDC762CD70CA4FD7A26333F82E2B60E2CCB462BC70C84FD7A26333F82E2D972507CC6F039861F9F257FA3695B72B" , "FNTGN": "5B8AC131C964AD51DD75960C3E6C0ED56FB9F504FC229817DB02970C3E1F0FA36FBBF403FD269964DD7297793E1F0EA168C8F502FD229864DC03977E3E6B0EDE6ECCF477FA209817DD0096093E6D0EA16ECCF273FD5D9965DD00970C381D0EA16ECCF507FD219865DC71960F3E1F0EA168C8F507FC569964DD77977F3F6C0FA26FB9F408FC229817DB02970C3E1F0FD36FBBF408FC229817DB045B8AC043BB086094E846A3387935F622" , "FME": "EFA9D49B50516821CA7B32CB05DC474ADB9AE0AE65175D67CC0C33CB05AF463CDB98E1A964135C14CA7C33BE05AF473EDCEBE0A864175D14CB0D33B905DB4741DAEFE1DD63155D67CA0E32CE05DD473EDAEFE7D964685C15CA0E33CB03AD473EDAEFE0AD64155C14CA0E33CB03AB464EDA9BE0AE65605D14CB7D32C804DA4741DAEFE1DD63155D67CA0E32B904D84741DAEFE1DD6313EFA9D5E9223DA5E4FF4807FF4285BFBD" , "FREGY": "36B2BC4F7415FC2495A3D955A577A50C0281887A4153C96293D4D855A504A47A0283897D4057C81195A4D820A504A57805F0887C4053C91194D5D827A570A50703F489094751C96295D6D950A576A57803F48F0D402CC81095D6D855A306A57803F488794127C81194A7D82AA504A57805F088794127C81195A1D826A477A47B028189764153C96293D4D855A504A40A028389764153C96293D236B2BD3D067931E1A090EC61E22E5DFB" , "FRGTE-LR": "84302AAA5D1D05008A506548E8704872B0031E9F685B30468C276448E8034904B0011F98695F31358A57643DE8034806B7721E99695B30358B26643AE8774879B1761FEC6E5930468A25654DE8714806B17619E8692431348A256448EE014806B1761E9C682F31378A57653BEF014903B1021FEC685B36428B55643CE9704871B1051E9F695831338A5A6448E8034E04B1761FEC692931318A5A6448E8034E0284302BD82F71C8C5BF63507CAF29B085" , "NLM-GR": "200C843838337485524619F6C68F7B6D143FB00D0D7541C3543118F6C6FC7A1B143DB10A0C7140B052411883C6FC7B19134EB00B0C7541B053301884C6887B66154AB17E0B7741C3523319F3C68E7B19154AB77A0C0A40B1523318F6C0FE7B19154AB07D0C7040C155311987C6887B19154AB77A0C0541B753401881C68F7A6A1449B00B0D0A41C352331EF4C6FC7B191438B0090D0A41C352331EF2200C854A4A5FB94067752CC281D6839A" , "IWDP-NA": "C95095B7155600FA00C79223717580A8FD63A182201035BC06B09323710681DEFD61A085211434CF00C09356710680DCFA12A184211035CF01B19351717280A3FC16A0F1261235BC00B29226717480DCFC16A6F5216F34CE00B29323770480DCFC16A18E206134CE00C49421700581ABFC16A0F1261434CC00C69250717180AFFD65A1F2216535C300B29323770480DCFC16A183216735C300B293237702C95094C5673ACD3C35F4A717362C785C" , "FPE": "2EC9313909135E4EEEDBDEEA69ADAC551AFA050C3C556B08E8ACDFEA69DEAD231AF8040B3D516A7BEEDCDF9F69DEAC211D8B050A3D556B7BEFADDF9869AAAC5E1B8F047F3A576B08EEAEDEEF69ACAC211B8F027B3D2A6A7AEEAEDFEA6FDCAC211B8F050F3C236A7BEEAEDFEA6FDAAD511BFB050C3C226B7BEFDDDEE968ABAC5E1B8F047F3A576B08EEAEDE9868A9AC5E1B8F047F3A512EC9304B7B7F9388DBE8EBDE2EF454A1" , "FUGR": "7569F76FAEE58254ABD781FB884F208F415AC35A9BA3B712ADA080FB883C21F94158C25D9AA7B661ABD0808E883C20FB462BC35C9AA3B761AAA1808988482084402FC2299DA1B712ABA281FE884E20FB402FC42D9ADCB660ABA280FB8E3E20FB402FC3599BD0B663ABD680FB883C26FF415FC25D9AD0B765ABD18188893F218E4050C2299BA3B110ABA280FB894E218C4050C2299BA3B1167569F61DDC894F929EE4B4CFCF16D87B" , "GLPG-NA": "B5894CCBBA17C590ECCCCEC045A1A85B81BA78FE8F51F0D6EABBCFC045D2A92D81B879F98E55F1A5ECCBCFB545D2A82F86CB78F88E51F0A5EDBACFB245A6A85080CF798D8953F0D6ECB9CEC545A0A82F80CF7F898E2EF1A4ECB9CFC043D0A82F80CF78FC8E54F0A0EDC8C8C244D1A95880CF798D8955F1A6ECCDCEB345A5A85C81BC788E8E24F0A9ECB9CFC043D0A82F80CF78FF8E26F0A9ECB9CFC043D6B5894DB9C87B0856D9FFFBF402F850AF" , "GALP-PL": "7BF04EA9ACDAB0CF4D1B64AAF3BA62074FC37A9C999C85894B6C65AAF3C963714FC17B9B989884FA4D1C65DFF3C9627348B27A9A989C85FA4C6D65D8F3BD620C4EB67BEF9F9E85894D6E64AFF3BB62734EB67DEB98E384FB4D6E65AAF5CB62734EB67A9E98EB848C4D1862A8F3BF63764EB67BEF9F9884F94D1A64D9F3BE62004FC57AEC98E985F64D6E65AAF5CB62734EB67A9D98EB85F64D6E65AAF5CD7BF04FDBDEB67D097828519EB4E39AF3" , "BI-FP": "49AD5563D088CCCE4BF3F55F11D3B0847D9E6156E5CEF9884D84F45F11A0B1F27D9C6051E4CAF8FB4BF4F42A11A0B0F07AEF6150E4CEF9FB4A85F42D11D4B08F7CEB6025E3CCF9884B86F55A11D2B0F07CEB6621E4B1F8FA4B86F45F17A2B0F07CEB6151E4B1FE8A4AF6F42911A0B0F07AEF6155E5BAF8FB4BF1F42C10D3B1F37D9E605AE5CEF9884D84F45F11A0B1827D9C605AE5CEF9884D8249AD5411A2E401087EC0C06B568A4870" , "G1A": "12C32DB58CE2B3384ABF6BE819D4EAEA26F01980B9A4867E4CC86AE819A7EB9C26F21887B8A0870D4AB86A9D19A7EA9E21811986B8A4860D4BC96A9A19D3EAE1278518F3BFA6867E4ACA6BED19D5EA9E27851EF7B8DB870C4ACA6AE81FA5EA9E27851982BFD387094ACA6AE81FA3EBEE27F11980B9D3860D4BB96BEB18D2EAE1278518F3BFA6867E4ACA6B9A18D0EAE1278518F3BFA012C32CC7FE8E7EFE7F8C5EDC5E8D121E" , "ES": "C0A25B62CE24EF9813C1FAC483422339F4916F57FB62DADE15B6FBC48331224FF4936E50FA66DBAD13C6FBB18331234DF3E06F51FA62DAAD12B7FBB683452332F5E46E24FD60DADE13B4FAC18343234DF5E46820FA1DDBAC13B4FBC48533234DF5E46F57FB17DADE13B4FDC082412339F4976E53FB11DBAD12B7FAB1834E234DF5E46826FB62DADE12C6FAB3834E234DF5E46820C0A25A10BC48225E26F2CFF0C41BDBCD" , "ALGFT-FP": "AF75CF337F0AB66D84B55AB0C1C720999B46FB064A4C832B82C25BB0C1B421EF9B44FA014B48825884B25BC5C1B420ED9C37FB004B4C835885C35BC2C1C020929A33FA754C4E832B84C05AB5C1C620ED9A33FC714B33825984C05BB0C7B620ED9A33FB024B49825A85B05BC2C6B6219D9A45FA754A4C852F85B05BC4C0C7209A9A40FB064B4F825E84BF5BB0C1B426EF9A33FA754B3E825C84BF5BB0C1B426E9AF75CE410D667BAAB1866F84869ED86C" , "TL5-SM": "2F38F08B7729CC8945DED6CC632C41481B0BC4BE426FF9CF43A9D7CC635F403E1B09C5B9436BF8BC45D9D7B9635F413C1C7AC4B8436FF9BC44A8D7BE632B41431A7EC5CD446DF9CF45ABD6C9632D413C1A7EC3C94310F8BD45ABD7CC655D413C1A7EC5BF436AFFBC42A9D7B9625D413C1A7EC3C9431FF9BB44D8D7BB632C404F1B7DC4B84210F9CF45ABD1CE635F413C1B0CC4BA4210F9CF45ABD1C82F38F1F90545014E70EDE3F82475B9BD" , "ALGEV-FP": "05A409166E4A83F97C357185639B2AD331973D235B0CB6BF7A42708563E82BA531953C245A08B7CC7C3270F063E82AA736E63D255A0CB6CC7D4370F7639C2AD830E23C505D0EB6BF7C407180639A2AA730E23A545A73B7CD7C40708565EA2AA730E23D275A09B7CE7D3370F564EA2BD730943C505B0CB0BB7D3070F1629B2AD030913D235A0FB7CA7C3F708563E82CA530E23C505A7EB7C87C3F708563E82CA305A408641C264E3E490644B124C2D226" , "GFT-GY": "EAEA3C29DCF84618025F1797C81E5490DED9081CE9BE735E04281697C86D55E6DEDB091BE8BA722D025816E2C86D54E4D9A8081AE8BE732D032916E5C819549BDFAC096FEFBC735E022A1792C81F54E4DFAC0F6BE8C1722C022A1697CE6F54E4DFAC081EE8CE732C052817E6C81254E4DFAC0F6BE8CE732A035916E0C81E5597DEAF081AE9C1735E022A1095C86D54E4DEDE0818E9C1735E022A1093EAEA3D5BAE948BDF376C22A38F47AC65" , "AQUGY": "0B41D0E20E331E83F3702FC1350A83053F72E4D73B752BC5F5072EC1357982733F70E5D03A712AB6F3772EB4357983713803E4D13A752BB6F2062EB3350D830E3E07E5A43D772BC5F3052FC4350B83713E07E3A03A0A2AB7F3052EC1337B83713E07E4D33B022BB6F2742EBE357983713803E4D43B012AB6F3722EB2340A82723F72E5DB3B752BC5F5072EC1357982033F70E5DB3B752BC5F5010B41D1907C5FD344C6431AF572537BF0" , "GILGY": "873745725B4D4AE6AC6A820F19E5A67BB30471476E0B7FA0AA1D830F1996A70DB30670406F0F7ED3AC6D837A1996A60FB47571416F0B7FD3AD1C837D19E2A670B271703468097FA0AC1F820A19E4A60FB27176306F747ED2AC1F830F1F94A60FB27171456F747EA5AD6E83701996A60FB47571446E7F7ED3AC68837C18E5A70CB304704B6E0B7FA0AA1D830F1996A77DB306704B6E0B7FA0AA1B87374400292187219959B73B5EBC5E8E" , "GLB-ID": "F5E685B9CC342DBAD0A3E652AEB495C2C1D5B18CF97218FCD6D4E752AEC794B4C1D7B08BF876198FD0A4E727AEC795B6C6A4B18AF872188FD1D5E720AEB395C9C0A0B0FFFF7018FCD0D6E657AEB595B6C0A0B6FBF80D198ED0D6E752A8C595B6C0A0B18EF8771988D7D4E62DAFB595B6C0A0B6FBF8021888D1A5E725AEB494C5C1A3B18AF90D18FCD0D6E150AEC795B6C1D2B188F90D18FCD0D6E156F5E684CBBE58E07DE590D366E9ED6D37" , "GLA1V-FH1": "DBE96262557EF640C692F6EE6C5C1568EFDA56576038C306C0E5F7EE6C2F141EEFD85750613CC275C695F79B6C2F151CE8AB56516138C375C7E4F79C6C5B1563EEAF5724663AC306C6E7F6EB6C5D151CEEAF51206147C274C6E7F7EE6A2D151CEEAF5655613DC271C090F79E6B2D146CEFD151536038C306C0E3F69E6C5B146FEED85757614BC205C792F7916C2F151CE8AD57246038C274C790F7916C2F151CE8ABDBE9631027123B87F3A1C3DA2B05ED9D" , "GG9B-GY": "3827DE15C672106A971BD8B505A4CF200C14EA20F334252C916CD9B505D7CE560C16EB27F230245F971CD9C005D7CF540B65EA26F234255F966DD9C705A3CF2B0D61EB53F536252C976ED8B005A5CF540D61ED57F24B245E976ED9B503D5CF540D61EA22F2452353961ADEB704A6CF2B0D61EB53F530245C971AD8C605A0CF270C12EA50F2412553976ED9B503D5CF540D61EA21F2432553976ED9B503D33827DF67B41EDDA2A228ED8142FD37DA" , "GOZG": "FB6C0AF5EBB1F688D73195E889B2CE69CF5F3EC0DEF7C3CED14694E889C1CF1FCF5D3FC7DFF3C2BDD736949D89C1CE1DC82E3EC6DFF7C3BDD647949A89B5CE62CE2A3FB3D8F5C3CED74495ED89B3CE1DCE2A39B7DF88C2BCD74494E88FC3CE1DCE2A3EC2DFF7C3C9D63594E889C1C819CF5A3FC7DF84C3B9D737959B88C2CF68CE553FB3DEF7C5CCD74494E888B3CF6ACE553FB3DEF7C5CAFB6C0B8799DD3B40E202A0DCCEEB3693" , "GMMG": "89DAA79A1CF8CF0E0FCC79023214955FBDE993AF29BEFA4809BB780232679429BDEB92A828BAFB3B0FCB78773267952BBA9893A928BEFA3B0EBA787032139554BC9C92DC2FBCFA480FB979073215952BBC9C94D828C1FB3A0FB978023465952BBC9C93AD28BCFB4A0EC878023267932FBDEC92A828CDFA3F0FCA79713364945EBCE392DC29BEFC4A0FB978023315945CBCE392DC29BEFC4C89DAA6E86E9402C63AFF4C36754D6DA5" , "GYC-GY": "3B1B9F0FDD3B969377E84604273B0E400F28AB3AE87DA3D5719F470427480F360F2AAA3DE979A2A677EF477127480E340859AB3CE97DA3A6769E4776273C0E4B0E5DAA49EE7FA3D5779D4601273A0E340E5DAC4DE902A2A7779D4704214A0E340E5DAB38E802A2A0709F467527370E340E5DAC4DE90DA3A176EE4773273B0F470F5EAB3CE802A3D5779D410627480E340F2FAB3EE802A3D5779D41003B1B9E7DAF575B5B42DB73306062F6BA" , "GRG1L": "DD700F504FEFF1F51FA1D7F0FAC3F885E9433B657AA9C4B319D6D6F0FAB0F9F3E9413A627BADC5C01FA6D685FAB0F8F1EE323B637BA9C4C01ED7D682FAC4F88EE8363A167CABC4B31FD4D7F5FAC2F8F1E8363C127BD6C5C11FD4D6F0FCB2F8F1E8363B677ADDC5C219A3D7F5FAB0F8F1EE323B667ADDC5C01FA3D683FBC3F9F2E9433A697AA9C4B319D6D6F0FAB0F983E9413A697AA9C4B319D0DD700E223D833C3D2A92E2C4BD9A007F" , "GRD1R": "318E8F89A9AE710D07C82A8E7C4A62ED05BDBBBC9CE8444B01BF2B8E7C39639B05BFBABB9DEC453807CF2BFB7C39629902CCBBBA9DE8443806BE2BFC7C4D62E604C8BACF9AEA444B07BD2A8B7C4B629904C8BCCB9D97453907BD2B8E7A3B629904C8BBBE9C9C453901CA2BFA7C39629902CCBBBF9C9C453807CA2BFD7D4A639A05BDBAB09CE8444B01BF2B8E7C3963EB05BFBAB09CE8444B01B9318E8EFBDBC2BCC532FB1FBA3B139A17" , "GBLB-BB": "6A41C986C0C66281058B2E72D67818A25E72FDB3F58057C703FC2F72D60B19D45E70FCB4F48456B4058C2F07D60B18D65903FDB5F48057B404FD2F00D67F18A95F07FCC0F38257C705FE2E77D67918D65F07FAC4F4FF56B505FE2F72D00918D65F07FDB1F4F456C2048A2870D77F19A25F07FCC0F38456B7058A2E01D67C18A55E74FDC3F4F557B805FE2F72D00918D65F07FDB2F4F757B805FE2F72D00F6A41C8F4B2AAAF4930B81B469121E058" , "HAE-GY": "B1EEAD33BFB3C1BF38474870B0A91B4E85DD99068AF5F4F93E304970B0DA1A3885DF98018BF1F58A38404905B0DA1B3A82AC99008BF5F48A39314902B0AE1B4584A898758CF7F4F938324875B0A81B3A84A89E718B8AF58B38324970B6D81B3A84A8990B8B82F58A3F304801B0A51B3A84A89E718B85F48D39414907B0A91A4985AB99008A8AF4F938324F72B0DA1B3A85DA99028A8AF4F938324F74B1EEAC41CDDF0C770D747D44F7F0E3B4" , "HAB-GY": "A4DACF44ECBC2E257D4218C3ED772EB890E9FB71D9FA1B637B3519C3ED042FCE90EBFA76D8FE1A107D4519B6ED042ECC9798FB77D8FA1B107C3419B1ED702EB3919CFA02DFF81B637D3718C6ED762ECC919CFC06D8851A117D3719C3EB062ECC919CFB7CD88D1A177A3518B2ED7B2ECC919CFC06D88A1B177C4419B4ED772FBF909FFB77D9851B637D371FC1ED042ECC90EEFB75D9851B637D371FC7A4DACE369ED0E3EC48712DF7AA2ED643" , "HHFA-GY": "D244A8B705911092445BC5F42A9FB39BE6779C8230D725D4422CC4F42AECB2EDE6759D8531D324A7445CC4812AECB3EFE1069C8431D725A7452DC4862A98B390E7029DF136D525D4442EC5F12A9EB3EFE7029BF531A824A6442EC4F42CEEB3EFE7029C8F31A924A44559C3F62B9DB390E7029DF136D324A4445AC5872A9BB39CE6719CF231A225AB442EC4F42CEEB3EFE7029C8331A025AB442EC4F42CE8D244A9C577FDDD5B7168F0C06DC64B60" , "HNRG": "4052E0EC60BD5C559A85059F44F655C07461D4D955FB69139CF2049F448554B67463D5DE54FF68609A8204EA448555B47310D4DF54FB69609BF304ED44F155CB7514D5AA53F969139AF0059A44F755B47514D3AE548468619AF0049F428755B47514D4D454F869679B81049F448553B07464D5DE548869649A8305EC458654C1756BD5AA55FB6F119AF0049F45F754C3756BD5AA55FB6F174052E19E12D1919CAFB630AB03AFAD3B" , "HAMAS": "E7C7C8207865E5060EEF7BE5F19FDD84D3F4FC154D23D04008987AE5F1ECDCF2D3F6FD124C27D1330EE87A90F1ECDDF0D485FC134C23D0330F997A97F198DD8FD281FD664B21D0400E9A7BE0F19EDDF0D281FB624C5CD1320E9A7AE5F7EEDDF0D281FC184C54D1420FED7A90F1ECDDF0D485FC164D57D1330EED7A96F09FDCF3D3F4FD194D23D04008987AE5F1ECDC82D3F6FD194D23D040089EE7C7C9520A0928CF3BDC4ED1B6C6257F" , "HAE1T": "3395B2B52DC2D80FD67926C994E6627E07A686801884ED49D00E27C99495630807A487871980EC3AD67E27BC9495620A00D786861984ED3AD70F27BB94E1627506D387F31E86ED49D60C26CC94E7620A06D381F719FBEC3BD60C27C99297620A06D3868D19F3EC3AD07B27BB9495620A00D7868318F0EC3AD67B27BA95E6630907A6878C1884ED49D00E27C99495637807A4878C1884ED49D0083395B3C75FAE15C6E34A13FDD3BF9A85" , "HDD-GY": "852ED47684F1217ABDB72EED6B447500B11DE043B1B7143CBBC02FED6B377476B11FE144B0B3154FBDB02F986B377574B66CE045B0B7144FBCC12F9F6B43750BB068E130B7B5143CBDC22EE86B457574B068E734B0C8154EBDC22FED6D357574B068E04EB0C5154EBAC02E9C6B487574B068E734B0C71448BCB12F9A6B447407B16BE045B1C8143CBDC229EF6B377574B11AE047B1C8143CBDC229E9852ED504F69DECB388841BD92C1D8DFB" , "HEI-GY": "B2B7D3ED65CD499B95BA692BD3671F428684E7D8508B7CDD93CD682BD3141E348686E6DF518F7DAE95BD685ED3141F3681F5E7DE518B7CAE94CC6859D3601F4987F1E6AB56897CDD95CF692ED3661F3687F1E0AF51F47DAF95CF682BD5161F3687F1E7D551F87DA292CD695AD36B1F3687F1E0AF51FB7CA994BC685CD3671E4586F2E7DE50F47CDD95CF6E29D3141F368683E7DC50F47CDD95CF6E2FB2B7D29F17A18452A0895C1F943EE7B9" , "HEIJM-NA": "83FE31609F7932B681A421272124EA7AB7CD0555AA3F07F087D320272157EB0CB7CF0452AB3B068381A320522157EA0EB0BC0553AB3F078380D220552123EA71B6B80426AC3D07F081D121222125EA0EB6B80222AB40068281D120272755EA0EB6B80558AB4C068F80D621252655EB0DB7CF0426AA3F01F480A120532024EA79B6CB0555AB3C068581AE20272157EC0CB6B80426AB4D068781AE20272157EC0A83FE3012ED15FF7FB4971413667D1281" , "HEIN": "33453CA97844AA55D604F352B8011B2A0776089C4D029F13D073F252B8721A5C0774099B4C069E60D603F227B8721B5E0007089A4C029F60D772F220B8061B21060309EF4B009F13D671F357B8001B5E06030FEB4C7D9E61D671F252BE701B5E060308914C719E6CD772F252B8721D5A0773099B4C719F64D602F321B9711A2B067C09EF4D029911D671F252B9001A29067C09EF4D02991733453DDB0A28679CE337C666FF58E3D1" , "HFG-GY": "F4DC32E892F43D026BAE235C78EAD67AC0EF06DDA7B208446DD9225C7899D70CC0ED07DAA6B609376BA922297899D60EC79E06DBA6B208376AD8222E78EDD671C19A07AEA1B008446BDB235978EBD60EC19A01AAA6CD09366BDB225C7E9BD60EC19A06D0A6C209356CD9232D78E6D60EC19A01AAA6C208306AA8222B78EAD77DC09906DBA7CD08446BDB245E7899D60EC0E806D9A7CD08446BDB2458F4DC339AE098F0C85E9D16683FB32E82" , "HEN": "6A90AE493A74DA42DF609CD84A44E22B5EA39A7C0F32EF04D9179DD84A37E35D5EA19B7B0E36EE77DF679DAD4A37E25F59D29A7A0E32EF77DE169DAA4A43E2205FD69B0F0930EF04DF159CDD4A45E25F5FD69D0B0E4DEE76DF159DD84C35E25F5FD69A710E41EE07DF159DD84C33E32F5FA29A7C0F45EF77DE669CDB4B42E2205FD69B0F0930EF04DF159CAA4B40E2205FD69B0F09366A90AF3B48181788EA53A9EC0D1D1AD3" , "HENKGP": "2EDEAA9E8D40EDEE540D6630976B81471AED9EABB806D8A8527A6730971880311AEF9FACB902D9DB540A6745971881331D9C9EADB906D8DB557B6742976C814C1B989FD8BE04D8A854786635976A81331B9899DCB979D9DA54786730911A81331B989EA6B975D9AB557C6641976E81331B9899DCB976D8DC550B6747976B80401A9B9EADB879D8A854786132971881331AEA9EAFB879D8A8547861342EDEABECFF2C2024613E5304D03279BF" , "HER": "4C03A5B656C10C6504D60BD2B1513208783091836387392302A10AD2B122337E783290846283385004D10AA7B122327C7F4191856287395005A00AA0B1563203794590F06585392304A30BD7B150327C794596F462F8385104A30AD2B720327C7945918E62F4395704A30AD2B726330C7931918363F0395005D00BD1B0573203794590F06585392304A30BA0B0553203794590F065834C03A4C424ADC1AF31E53EE6F608CAF0" , "RMS": "C5D5998DCEAA23A0EE27E9D337F15AB1F1E6ADB8FBEC16E6E850E8D337825BC7F1E4ACBFFAE81795EE20E8A637825AC5F697ADBEFAEC1695EF51E8A137F65ABAF093ACCBFDEE16E6EE52E9D637F05AC5F093AACFFA931794EE52E8D331805AC5F093ACBFFAEE1693EE52E8D331865BB5F0E7ADB8FB9B1695EF21E9D036F75ABAF093ACCBFDEE16E6EE52E9A136F55ABAF093ACCBFDE8C5D598FFBCC6EE6ADB14DCE770A8A249" , "HMI-GR": "0E6F06425CF4C01E40FF81B973C259C43A5C327769B2F558468880B973B158B23A5E337068B6F42B40F880CC73B159B03D2D327168B2F52B418980CB73C559CF3B2933046FB0F558408A81BC73C359B03B29350068CDF42A408A80B975B359B03B29327A68B0F427478881C873C559B03B29350068C2F52C41F980CE73C258C33A2A327169CDF558408A86BB73B159B03A5B327369CDF558408A86BD0E6F07302E980DD475CCB48D349BA13C" , "HF-FP": "8FA61B7ABA34DA7E1C4FB4DBFDD1CBCFBB952F4F8F72EF381A38B5DBFDA2CAB9BB972E488E76EE4B1C48B5AEFDA2CBBBBCE42F498E72EF4B1D39B5A9FDD6CBC4BAE02E3C8970EF381C3AB4DEFDD0CBBBBAE028388E0DEE4A1C3AB5DBFBA0CBBBBAE02F428E02E83A1D4AB5ADFDA2CBBBBCE42F4C8F06EE4B1C4DB5A8FCD1CAB8BB952E438F72EF381A38B5DBFDA2CAC9BB972E438F72EF381A3E8FA61A08C85817B4297C81EFBA883337" , "HCO-FP": "265CA04A4A7DA8C881A0238EC7BB47C7126F947F7F3B9D8E87D7228EC7C846B1126D95787E3F9CFD81A722FBC7C847B3151E94797E3B9DFD80D622FCC7BC47CC131A950C79399D8E81D5238BC7BA47B3131A93087E449CFC81D5228EC1CA47B3131A94727E4E9C8E86D723FEC7BE47B3131A93087E4B9DFA80A622F9C7BB46C0121994797F449D8E81D5248CC7C847B31268947B7F449D8E81D5248A265CA13838116502B49316BA80E2BF3F" , "HKRAVA": "A19292196188E758DD533027C1F9F67E95A1A62C54CED21EDB243127C18AF70895A3A72B55CAD36DDD543152C18AF60A92D0A62A55CED26DDC253155C1FEF67594D4A75F52CCD21EDD263022C1F8F60A94D4A15B55B1D36CDD263127C788F60A94D4A62155CAD26ADC513157C0FDF60A94D4A15B55BED26ADC553150C1F9F77995D7A62A54B1D21EDD263725C18AF60A95A6A62854B1D21EDD263723A192936B13E42A93E860051386A00E87" , "HMU-GY": "475A31FD238A2EEA1F0D3FB7945401ED736905C816CC1BAC197A3EB79427009B736B04CF17C81ADF1F0A3EC294270199741805CE17CC1BDF1E7B3EC5945301E6721C04BB10CE1BAC1F783FB294550199721C02BF17B31ADE1F783EB792250199721C05C517CE1BDF187A3FC694580199721C02BF17BC1BD81E0B3EC0945400EA731F05CE16B31BAC1F7838B594270199736E05CC16B31BAC1F7838B3475A308F51E6E3212A3E0A83D30DF914" , "HOTGY": "508BFF0FBDEBFDA4C12397E1A9FD4F1164B8CB3A88ADC8E2C75496E1A98E4E6764BACA3D89A9C991C1249694A98E4F6563C9CB3C89ADC891C0559693A9FA4F1A65CDCA498EAFC8E2C15697E4A9FC4F6565CDCC4D89D2C990C15696E1AF8C4F6565CDCB3789ADC890C027969EA98E4F6563C9CB3988D9C991C1219692A8FD4E6664B8CA3688ADC8E2C75496E1A98E4E1764BACA3688ADC8E2C752508BFE7DCF87306FF410A2D5EEA4B7E8" , "H24-GY": "68503BFDBEE7241C612B54B922A5A6245C630FC88BA1115A675C55B922D6A7525C610ECF8AA51029612C55CC22D6A6505B120FCE8AA11129605D55CB22A2A62F5D160EBB8DA3115A615E54BC22A4A6505D1608BF8ADE1028615E55B924D4A6505D160FC58DD51728665C54C822A9A6505D1608BF8AD1112E602D55CE22A5A7235C150FCE8BDE115A615E53BB22D6A6505C640FCC8BDE115A615E53BD68503A8FCC8BE9D75418618D65FC5EDD" , "HONBS-FH": "308178B01EFDA4CA5E38D0110D9AA59A04B24C852BBB918C584FD1110DE9A4EC04B04D822ABF90FF5E3FD1640DE9A5EE03C34C832ABB91FF5F4ED1630D9DA59105C74DF62DB9918C5E4DD0140D9BA5EE05C74BF22AC490FE5E4DD1110BEBA5EE05C74C882ABB908F5F39D1640AEBA49E04B94DF62BBB97885F3DD1650C9AA59905B44C852AB890F95E32D1110DE9A3EC05C74DF62AC990FB5E32D1110DE9A3EA308179C26C9169016B0BE5254AC35D63" , "HBM-GY": "BDCC917A4A40823EC5B449E9F794F55189FFA54F7F06B778C3C348E9F7E7F42789FDA4487E02B60BC5B3489CF7E7F5258E8EA5497E06B70BC4C2489BF793F55A888AA43C7904B778C5C149ECF795F525888AA2387E79B60AC5C148E9F1E5F525888AA5427E72B67AC2C34998F798F525888AA2387E76B70CC4B2489EF794F4568989A5497F79B778C5C14EEBF7E7F52589F8A54B7F79B778C5C14EEDBDCC9008382C4FF5F0877CDDB0CD0DA8" , "HBN-GY": "17B402D1EEE0F4869EE3E81D746852ED238736E4DBA6C1C09894E91D741B539B238537E3DAA2C0B39EE4E968741B529924F636E2DAA6C1B39F95E96F746F52E622F23797DDA4C1C09E96E8187469529922F23193DAD9C0B29E96E91D7219529922F236E9DAD2C0C39994E86C7464529922F23193DAD6C1B49FE5E96A746853EA23F136E2DBD9C1C09E96EF1F741B5299238036E0DBD9C1C09E96EF1917B403A39C8C394DABD0DD293331AA14" , "H4ZJ-GY1": "BC5488C01AD48C16CFE8B3782A28C4DF8867BCF52F92B950C99FB2782A5BC5A98865BDF22E96B823CFEFB20D2A5BC4AB8F16BCF32E92B923CE9EB20A2A2FC4D48912BD862990B950CF9DB37D2A29C4AB8912BB822EEDB822CF9DB2782C59C4AB8912BCF829E0B957CE9AB57A2B2AC4D48F65BD862F92BF54CEEDB20C2B28C4DC8961BCF52E91B825CFE2B2782A5BC2A98912BD862EE0B827CFE2B2782A5BC2AFBC5489B268B841DDFADB864C6D713C26" , "BOSS-GY": "1A0371A6223FFF6E7A819580C5E5AA7E2E3045931779CA287CF69480C596AB082E324494167DCB5B7A8694F5C596AA0A294145951679CA5B7BF794F2C5E2AA752F4544E0117BCA287AF49585C5E4AA0A2F4542E41606CB5A7AF49480C394AA0A2F4545941679CA5D7A819382C4E7AA752F4544E0117DCB587A8095F3C5E1AA792E3645E3160CCA577AF49480C394AA0A2F454592160ECA577AF49480C3921A0370D4505332A24FB2A0B482BC5280" , "HUH1V": "18B5E86F1E9B725A9A2FB5C9D26E693A2C86DC5A2BDD471C9C58B4C9D21D684C2C84DD5D2AD9466F9A28B4BCD21D694E2BF7DC5C2ADD476F9B59B4BBD26969312DF3DD292DDF471C9A5AB5CCD26F694E2DF3DB2D2AA2466E9A5AB4C9D41F694E2DF3DC572BAE46629C2DB4B9D21D694E2BF7DC592BA9466F9A2DB4BAD36E684D2C86DD562BDD471C9C58B4C9D21D683C2C84DD562BDD471C9C5E18B5E91D6CF7BF96AF1C80FD953791C4" , "IBE-SM": "8E3C8AA9CA7189B501902856170288D7BA0FBE9CFF37BCF307E72956177189A1BA0DBF9BFE33BD8001972923177188A3BD7EBE9AFE37BC8000E62924170588DCBB7ABFEFF935BCF301E52853170388A3BB7AB9EBFE48BD8101E52956117388A3BB7ABE90FE43BD8006E72923167388A3BB7AB9EBFE47BC8700962921170289D0BA79BE9AFF48BCF301E52F54177188A3BA08BE98FF48BCF301E52F528E3C8BDBB81D447934A31D62505B7029" , "IB83EX": "C8518948E7FA71B5B8E82B5B263942FCFC62BD7DD2BC44F3BE9F2A5B264A438AFC60BC7AD3B84580B8EF2A2E264A4288FB13BD7BD3BC4480B99E2A29263E42F7FD17BC0ED4BE44F3B89D2B5E26384288FD17BA0AD3C34581B89D2A5B20484288FD17BD71D3C8428DBEE82B2826344288FD17BA0AD3CC4487B9EE2A2C263943FBFC14BD7BD2C344F3B89D2C59264A4288FC65BD79D2C344F3B89D2C5FC851883A9596BC798DDB1E6F6160BA02" , "IDL-FP": "076E771A34FEDCF24C347EA2B0E26190335D432F01B8E9B44A437FA2B09160E6335F422800BCE8C74C337FD7B09161E4342C432900B8E9C74D427FD0B0E5619B3228425C07BAE9B44C417EA7B0E361E43228445800C7E8C64C417FA2B69361E43228432300CAE8B14B437ED2B0E761E43228445800C8E9C04D327FD5B0E26097332B432901C7E9B44C4179A0B09161E4335A432B01C7E9B44C4179A6076E76684692113E79074B96F7BB996E" , "LENERG": "0076A1B7065529647A30B0330EF5B2DC3445958233131C227C47B1330E86B3AA3447948532171D517A37B1460E86B2A83334958432131C517B46B1410EF2B2D7353094F135111C227A45B0360EF4B2A8353092F5326C1D507A45B1330884B2A8353095F432601D217B36B1470FF7B2A8353092F532631C567B36B1440EF5B3DB34339584336C1C227A45B7310E86B2A834429586336C1C227A45B7370076A0C57439E4A84F03850749AC4A22" , "SUSW-LN": "5B34340FD9B9AA994FB791E8488C391F6F07003AECFF9FDF49C090E848FF38696F05013DEDFB9EAC4FB0909D48FF396B6876003CEDFF9FAC4EC1909A488B39146E720149EAFD9FDF4FC291ED488D396B6E72074DED809EAD4FC290E84EFD396B6E72013CEC8C9FAA4FB397EA49FA38686E720149EAFB9EAF4FB6919B488839186F01004AED8A9FA04FC290E84EFD396B6E72003BED889FA04FC290E84EFB5B34357DABD567557A84A4DC0FD5C1E1" , "ILD-FP": "35A4DB47A9E5CA05C094FD0240B5217B0197EF729CA3FF43C6E3FC0240C6200D0195EE759DA7FE30C093FC7740C6210F06E6EF749DA3FF30C1E2FC7040B2217000E2EE019AA1FF43C0E1FD0740B4210F00E2E8059DDCFE31C0E1FC0246C4210F00E2EF7E9DA6FE31C7E3FD7240B0210F00E2E8059DD3FF37C192FC7540B5207C01E1EF749CDCFF43C0E1FA0040C6210F0190EF769CDCFF43C0E1FA0635A4DA35DB8907C9F5A7C83607ECD985" , "ILK2S": "9E0B71E6A5F6173DE6E3C850362C226AAA3845D390B0227BE094C950365F231CAA3A44D491B42308E6E4C925365F221EAD4945D591B02208E795C922362B2261AB4D44A096B2227BE696C855362D221EAB4D42A491CF2309E696C950305D221EAB4D45DF91B5237FE0E2C925365F221EAD4945D090C42308E6E1C923372C231DAA3844DF90B0227BE094C950365F236CAA3A44DF90B0227BE0929E0B7094D79ADAF1D3D0FD647175DA94" , "NK-FP": "1CE60988AB2BE46A8CE565B9D3C991A628D53DBD9E6DD12C8A9264B9D3BA90D028D73CBA9F69D05F8CE264CCD3BA91D22FA43DBB9F6DD15F8D9364CBD3CE91AD29A03CCE986FD12C8C9065BCD3C891D229A03ACA9F12D05E8C9064B9D5B891D229A03DCD9F69D62E8DE064CFD3BA91D22FA43DBE9E19D05F8CE764CAD2C990D128D53CB19E6DD12C8A9264B9D3BA90A028D73CB19E6DD12C8A941CE608FAD94729A7B9D6508D94906959" , "IIA-AV": "279F6B4F8E5E494A57B79CAE708DC2EB13AC5F7ABB187C0C51C09DAE70FEC39D13AE5E7DBA1C7D7F57B09DDB70FEC29F14DD5F7CBA187C7F56C19DDC708AC2E012D95E09BD1A7C0C57C29CAB708CC29F12D9580DBA677D7E57C29DAE76FCC29F12D95F76BA677D7B50C09CD9708EC29F12D9580DBA687C7856B19DD9708DC3EC13DA5F7CBB677C0C57C29BAC70FEC29F13AB5F7EBB677C0C57C29BAA279F6A3DFC3284876284A99A37D43A14" , "DDAXKEX": "AA1C966DB335FD732F5533576F62F5A29E2FA2588673C835292232576F11F4D49E2DA35F8777C9462F5232226F11F5D6995EA25E8773C8462E2332256F65F5A99F5AA32B8071C8352F2033526F63F5D69F5AA52F870CC9472F2032576913F5D69F5AA2598701C9422F5E33536E62F5A89F5AA32B8077C9452F5433246F66F5A59E29A2288706C84A2F2032576913F5D69F5AA2598704C84A2F2032576915AA1C971FC15930BE1A660663283B0D5D" , "STOXXEEX": "88192F90F9F1242271DBC626FE7932F8BC2A1BA5CCB7116477ACC726FE0A338EBC281AA2CDB3101771DCC753FE0A328CBB5B1BA3CDB7111770ADC754FE7E32F3BD5F1AD6CAB5116471AEC623FE78328CBD5F1CD2CDC8101671AEC726F808328CBD5F1AA3CCC5106471D0C758FF7933FFBD211AD6CCB7176070DEC752FF7932FBBD2C1BA5CDB4101171D1C726FE0A348EBD5F1AD6CDC5101371D1C726FE0A348888192EE28B9DE9EF44E8F312B920CA07" , "ITXSM": "1550AEC751B0F000E0F66DD87A142F1521639AF264F6C546E6816CD87A672E6321619BF565F2C435E0F16CAD7A672F6126129AF465F6C535E1806CAA7A132F1E20169B8162F4C546E0836DDD7A152F6120169D856589C434E0836CD87C652F6120169AFE6484C538E0F66DDA7A672F6126129AF16482C435E0F46CAB7B142E6221639BFE64F6C546E6816CD87A672E1321619BFE64F6C546E6871550AFB523DC3DCDD5C558EC3D4DD7EA" , "IDR-SM": "9974E6DE46F4CF42E3F5C47BD74B164CAD47D2EB73B2FA04E582C57BD738173AAD45D3EC72B6FB77E3F2C50ED7381638AA36D2ED72B2FA77E283C509D74C1647AC32D39875B0FA04E380C47ED74A1638AC32D59C72CDFB76E380C57BD13A1638AC32D2E772C0FA70E482C50ED63A1638AC32D59C72C2FA70E2F3C50CD74B174BAD31D2ED73CDFA04E380C379D7381638AD40D2EF73CDFA04E380C37F9974E7AC3498028FD6C6F14F9012EEB3" , "INH-GY": "D1FF10F0A25D6A22D0FD23EECA21F16EE5CC24C5971B5F64D68A22EECA52F018E5CE25C2961F5E17D0FA229BCA52F11AE2BD24C3961B5F17D18B229CCA26F165E4B925B691195F64D08823EBCA20F11AE4B923B296645E16D08822EECC50F11AE4B924C996185E1AD78A239FCA2DF11AE4B923B2966B5F10D1FB2299CA21F069E5BA24C397645F64D08824ECCA52F11AE5CB24C197645F64D08824EAD1FF1182D031A7EFE5CE16DA8D780991" , "IFX": "6EC978B39BC2A8C781089620D220C52C5AFA4C86AE849D81877F9720D253C45A5AF84D81AF809CF2810F9755D253C5585D8B4C80AF849DF2807E9752D227C5275B8F4DF5A8869D81817D9625D221C5585B8F4BF1AFFB9CF3817D9720D451C5585B8F4C8AAFF49DFF817D9720D457C4285BFB4C86AEF39DF2800E9623D326C5275B8F4DF5A8869D81817D9652D324C5275B8F4DF5A8806EC979C1E9AE650AB43BA31495793DD3" , "INGA-NA": "9372A3AEAB7F5929BCA02ED549167125A741979B9E396C6FBAD72FD549657053A743969C9F3D6D1CBCA72FA049657151A030979D9F396C1CBDD62FA74911712EA63496E8983B6C6FBCD52ED049177151A63490EC9F466D1DBCD52FD54F677151A63497979F3A6D1EBDA228D748667026A63496E8983D6D1FBCA12EA649127122A74797EB9F4C6C10BCD52FD54F677151A634979A9F4E6C10BCD52FD54F619372A2DCD91394E789931BE10E4F89D9" , "COL-SM2": "5BA04532A92755AD88B05F73A5940E7D6F9371079C6160EB8EC75E73A5E70F0B6F9170009D65619888B75E06A5E70E0968E271019D61609889C65E01A5930E766EE670749A6360EB88C55F76A5950E096EE676709D1E619988C55E73A3E50E096EE671019D6161EE8FC75E06A4E5087D6EE670749A65619B88B15F00A5900E7A6F9571779D14609488C55E73A3E50E096EE671069D16609488C55E73A3E35BA04440DB4B9863BD836A47E2CDF681" , "IPH-FP": "5006A6B4FDCD8D42081CFAF2BB8B60EB64359281C88BB8040E6BFBF2BBF8619D64379386C98FB977081BFB87BBF8609F63449287C98BB877096AFB80BB8C60E0654093F2CE89B8040869FAF7BB8A609F654095F6C9F4B9760869FBF2BDFA609F6540928DC8FDB97A0F6BFA82BB8E609F654095F6C9FBB870091AFB85BB8B61EC64439287C8F4B8040869FDF0BBF8609F64329285C8F4B8040869FDF65006A7C68FA1408C3D2FCFC6FCD29817" , "STAL-FP": "F5401FB508AB4F4839FEE3AB88E6C2C8C1732B803DED7A0E3F89E2AB8895C3BEC1712A873CE97B7D39F9E2DE8895C2BCC6022B863CED7A7D3888E2D988E1C2C3C0062AF33BEF7A0E398BE3AE88E7C2BCC0062CF73C927B7C398BE2AB8E97C2BCC0062A863D9F7B79388EE5A989E5C2CAC0062AF33BE97B7E39FFE3D888E2C2CFC1752BF03C987A71398BE2AB8E97C2BCC0062B813C9A7A71398BE2AB8E91F5401EC77AC782860CCDD69FCFBF3A34" , "INL-GY": "3E80BCE0F11C2E428AA54EFB895F2BA80AB388D5C45A1B048CD24FFB892C2ADE0AB189D2C55E1A778AA24F8E892C2BDC0DC288D3C55A1B778BD34F8989582BA30BC689A6C2581B048AD04EFE895E2BDC0BC68FA2C5251A768AD04FFB8F2E2BDC0BC688D9C5591A018DD24E8A89532BDC0BC68FA2C52A1B708BA34F8C895F2AAF0AC588D3C4251B048AD049F9892C2BDC0AB488D1C4251B048AD049FF3E80BD928370E38CBF967BCFCE06D354" , "ICAG": "130283170A14C553CA35F6A8B29EF20C2731B7223F52F015CC42F7A8B2EDF37A2733B6253E56F166CA32F7DDB2EDF2782040B7243E52F066CB43F7DAB299F2072644B6513950F015CA40F6ADB29FF2782644B0553E2DF167CA40F7A8B4EFF2782644B72E3E27F162CB31F7A8B2EDF47C2734B6253E21F062CA33F6DBB3EEF30D263BB6513F52F617CA40F7A8B39FF30F263BB6513F52F611130282657878089DFF06C39CF5C70AF0" , "IBM-GR": "D15C82C0F5F0FA373E5B409F7824944AE56FB6F5C0B6CF71382C419F7857953CE56DB7F2C1B2CE023E5C41EA7857943EE21EB6F3C1B6CF023F2D41ED78239441E41AB786C6B4CF713E2E409A7825943EE41AB182C1C9CE033E2E419F7E55943EE41AB6F9C1C2CE73392C40EE7823943EE41AB182C1C6CF053F5D41E87824954DE519B6F3C0C9CF713E2E479D7857943EE568B6F1C0C9CF713E2E479BD15C83B2879C37F90B6875AB3F7D6CB6" , "INTO-BB": "C899F34AB7AF0E760681FD4B6AEEF3B8FCAAC77F82E93B3000F6FC4B6A9DF2CEFCA8C67883ED3A430686FC3E6A9DF3CCFBDBC77983E93B4307F7FC396AE9F3B3FDDFC60C84EB3B3006F4FD4E6AEFF3CCFDDFC00883963A4206F4FC4B6C9FF3CCFDDFC77383EA3B4207F4FB496BE9F2B8FDDFC60C84ED3A400680FD386AEAF3BFFCACC70F839C3B4F06F4FC4B6C9FF3CCFDDFC77E839E3B4F06F4FC4B6C99C899F238C5C3C3B833B2C87F2DB70B44" , "BIN": "BE1FF30CD9BB678F6B892D7401B04F0E8A2CC739ECFD52C96DFE2C7401C34E788A2EC63EEDF953BA6B8E2C0101C34F7A8D5DC73FEDFD52BA6AFF2C0601B74F058B59C64AEAFF52C96BFC2D7101B14F7A8B59C04EED8253BB6BFC2C7407C14F7A8B59C73EED8253CA6BFC2C7407C74E0A8B2DC739EC8A52BA6A8F2D7700B64F058B59C64AEAFF52C96BFC2D0600B44F058B59C64AEAF9BE1FF27EABD7AA405EBA184046E9B7F3" , "IVA-FP": "6A6D9154E1402B6CB083337FD61FF4495E5EA561D4061E2AB6F4327FD66CF53F5E5CA466D5021F59B084320AD66CF43D592FA567D5061E59B1F5320DD618F4425F2BA412D2041E2AB0F6337AD61EF43D5F2BA216D5791F58B0F6327FD06EF43D5F2BA56DD4761F5DB7F4330FD61AF43D5F2BA216D5761E5EB1853208D61FF54E5E28A567D4791E2AB0F6347DD66CF43D5E59A565D4791E2AB0F6347B6A6D9026932CE6A385B0064B91460CB4" , "XLES-IM": "FAA36E624D16E25603DDACDD5BF7164BCE905A577850D71005AAADDD5B84173DCE925B507954D66303DAADA85B84163FC9E15A517950D76302ABADAF5BF01640CFE55B247E52D71003A8ACD85BF6163FCFE55D20792FD66203A8ADDD5D86163FCFE55B5A7955D66303DDAADF5AFB173DCFE55B247E54D66003DCACAE5BF3164CCE965A277925D76F03A8ADDD5D86163FCFE55A567927D76F03A8ADDD5D80FAA36F103F7A2F9936EE99E91CAEEEB6" , "INVLBALFA": "8EE1E2142108F125272609CA3EFEB769BAD2D621144EC463215108CA3E8DB61FBAD0D726154AC510272108BF3E8DB71DBDA3D627154EC410265008B83EF9B762BBA7D752124CC463275309CF3EFFB71DBBA7D1561531C511275308CA388FB71DBBA7D62D154DC413265609BE3FFAB618BAD7D625144EC463215709BA3EF9B66EBBD0D721153DC560262608B53E8DB71DBDA5D752144EC511262408B53E8DB71DBDA38EE1E36653643CEA12153CFE79A74F94" , "FINBALFV": "BA6B9309A4FE7F317B4E9F267B36C5FC8E58A73C91B84A777D399E267B45C48A8E5AA63B90BC4B047B499E537B45C5888929A73A90B84A047A389E547B31C5F78F2DA64F97BA4A777B3B9F237B37C5888F2DA04B90C74B057B3B9E267D47C5888F2DA73F90C74B747A4F9F517A40C4F88F5DA64F91B84C737A4B9E527A36C5FF8F5EA73C90BB4B027B449E267B45C38A8F2DA64F90CA4B007B449E267B45C38CBA6B927BD692B2FE4E7DAA123C6F3D01" , "INR1L": "08AADAAAC7369BA403C703A4394A64713C99EE9FF270AEE205B002A4393965073C9BEF98F374AF9103C002D1393964053BE8EE99F370AE9102B102D6394D647A3DECEFECF472AEE203B203A1394B64053DECE9E8F30FAF9003B202A43F3B64053DECEE93F373AE9605C503A1393964053BE8EE9CF204AF9103C502D7384A65063C99EF93F270AEE205B002A4393965773C9BEF93F270AEE205B608AADBD8B55A566B36F436907E139C8C" , "FINBESEUR": "74F09875329AF8F393F9C40A1AF9EC1640C3AC4007DCCDB5958EC50A1A8AED6040C1AD4706D8CCC693FEC57F1A8AEC6247B2AC4606DCCDC6928FC5781AFEEC1D41B6AD3301DECDB5938CC40F1AF8EC6241B6AB3706A3CCC7938CC50A1C88EC6241B6AC4306A3CCB692F8C4791AFFED1141C5AD4707DCCDB59588C47A1AFEED1141C1AD4006AFCCB692F9C5751A8AEC6247B4AD3307DCCCC792FBC5751A8AEC6247B274F0990740F6353CA6CAF13E5DA014EB" , "FINRUTOP20": "EE19FE22D9211EC9BA00A2553E05F5C1DA2ACA17EC672B8FBC77A3553E76F4B7DA28CB10ED632AFCBA07A3203E76F5B5DD5BCA11ED672BFCBB76A3273E02F5CADB5FCB64EA652B8FBA75A2503E04F5B5DB5FCD60ED182AFDBA75A3553874F5B5DB5FCA14ED182A8CBA01A3263E04F4B5DB29CD10EA112B8FBA75A5513F06F5C1DA2CCB13EC142AFCBB76A2203E09F5B5DB5FCD66EC672B8FBB07A2223E09F5B5DB5FCD60EE19FF50AB4DD3068F339761795C0D3C" , "INVL": "DBF29B41FC23437F4DC16CD13E4C45BBEFC1AF74C96576394BB66DD13E3F44CDEFC3AE73C861774A4DC66DA43E3F45CFE8B0AF72C865764A4CB76DA33E4B45B0EEB4AE07CF6776394DB46CD43E4D45CFEEB4A803C81A774B4DB46DD1383D45CFEEB4AF78C86676494CB16DD13E3F43CBEFC4AE73C816764E4DC76CA23F3C44BAEECBAE07C965703B4DB46DD13F4D44B8EECBAE07C965703DDBF29A338E4F8EAF78F259E57915BD59" , "IBAB-BB": "9573D52B14B51CE3CF6AD011C3255354A140E11E21F329A5C91DD111C3565222A142E01920F728D6CF6DD164C3565320A631E11820F329D6CE1CD163C322535FA035E06D27F129A5CF1FD014C3245320A035E669208C28D7CF1FD111C5545320A035E112208728D2CE6BD613C2225254A035E06D27F728D5CF6BD062C3215353A146E16E208629DACF1FD111C5545320A035E11F208429DACF1FD111C5529573D45966D9D133FA59E525847CABB6" , "IPN": "E6CA5EED605C086876A905838ECBC861D2F96AD8551A3D2E70DE04838EB8C917D2FB6BDF541E3C5D76AE04F68EB8C815D5886ADE541A3D5D77DF04F18ECCC86AD38C6BAB53183D2E76DC05868ECAC815D38C6DAF54653C5C76DC048388BAC815D38C6AD4556C3C2D76DC048388BCC965D3F86AD8556D3D5D77AF05808FCDC86AD38C6BAB53183D2E76DC05F18FCFC86AD38C6BAB531EE6CA5F9F1230C5B8439A30B7C9923083" , "IRC-IM": "91387A6824644944A16CC84BB07C3D37A50B4E5D11227C02A71BC94BB00F3C41A5094F5A10267D71A16BC93EB00F3D43A27A4E5B10227C71A01AC939B07B3D3CA47E4F2E17207C02A119C84EB07D3D43A47E492A105D7D70A119C94BB60D3D43A47E4E5111567D77A61BC834B10D3D43A47E492A10527C76A06AC93CB07C3C30A57D4E5B115D7C02A119CF49B00F3D43A50C4E59115D7C02A119CF4F91387B1A56088494945FFD7FF725C5D5" , "IREE": "C9B7FD5E2973D2D6F6F32E058205CEBBFD84C96B1C35E790F0842F058276CFCDFD86C86C1D31E6E3F6F42F708276CECFFAF5C96D1D35E7E3F7852F778202CEB0FCF1C8181A37E790F6862E008204CECFFCF1CE1C1D4AE6E2F6862F058474CECFFCF1C9671C41E6E3F7F52F058276C8CBFD81C86C1D46E7E7F6F52E768375CFBAFC8EC8181C35E192F6862F058304CFB8FC8EC8181C35E194C9B7FC2C5B1F1F06C3C01B31C55C3659" , "I8R-GY": "B8797B2A5F0F2A068F4EF8FA2C0AF6768C4A4F1F6A491F408939F9FA2C79F7008C484E186B4D1E338F49F98F2C79F6028B3B4F196B491F338E38F9882C0DF67D8D3F4E6C6C4B1F408F3BF8FF2C0BF6028D3F48686B361E328F3BF9FA2A7BF6028D3F4F136C371F348839F88B2C06F6028D3F48686B391F348E48F98D2C0AF7718C3C4F196A361F408F3BFFF82C79F6028C4D4F1B6A361F408F3BFFFEB8797A582D63E7D6BA7DCDCE6B530E94" , "IS07-GY": "FA2F19824EC708FDC3BED7A660913BD6CE1C2DB77B813DBBC5C9D6A660E23AA0CE1E2CB07A853CC8C3B9D6D360E23BA2C96D2DB17A813DC8C2C8D6D460963BDDCF692CC47D833DBBC3CBD7A360903BA2CF692AC07AFE3CC9C3CBD6A666E03BA2CF692DBB7BF43BCDC5BAD1A461933BDDCF692CC47D853CCBC3BFD7D560953BD1CE1A2DC77AF43DC4C3CBD6A666E03BA2CF692DB67AF63DC4C3CBD6A666E6FA2F18F03CABC52DF68DE29227C8C334" , "IRES-ID": "1F27C2BBAE6C6CA33CCC5DD3FD8E7A0C2B14F68E9B2A59E53ABB5CD3FDFD7B7A2B16F7899A2E58963CCB5CA6FDFD7A782C65F6889A2A59963DBA5CA1FD897A072A61F7FD9D2859E53CB95DD6FD8F7A782A61F1F99A5558973CB95CD3FBFF7A782A61F6829B5E58963CCC5BD1FC827B0A2A61F7FD9D2E58953CCD5DA0FD8A7A0B2B12F6FE9A5F599A3CB95CD3FBFF7A782A61F68F9A5D599A3CB95CD3FBF91F27C3C9DC00A17309FF68E7BAD782EE" , "2B7B-GY": "2C31E6CDB71BD8972D103FAFAF9058B91802D2F8825DEDD12B673EAFAFE359CF1800D3FF8359ECA22D173EDAAFE358CD1F73D2FE835DEDA22C663EDDAF9758B21977D38B845FEDD12D653FAAAF9158CD1977D58F8322ECA32D653EAFA9E158CD1977D5FF8329EBA02C1139ADAE9258B21977D38B8459ECA12D113FDCAF9458BE1804D2888328EDAE2D653EAFA9E158CD1977D2F9832AEDAE2D653EAFA9E72C31E7BFC577154618230A9BE8C9A05A" , "IS600AUTOM": "1A60E759E1FA30CA683C5A8DBBB4F4E02E53D36CD4BC058C6E4B5B8DBBC7F5962E51D26BD5B804FF683B5BF8BBC7F4942922D36AD5BC05FF694A5BFFBBB3F4EB2F26D21FD2BE058C68495A88BBB5F4942F26D41BD5C304FE68495B8DBDC5F4942F26D360D4C903FC6E3F5DFBBAB0F4E72F54D31FD5BE058C68495D89BAB7F4E02E55D268D4CF04FF694A5AF8BBB8F4942F26D41DD4BC058C693B5AFABBB8F4942F26D41B1A60E62B9396FD1B5D0F6FB9FCED0C03" , "IQQ4-GY": "5690DCF235235DBC9359739706DEA8D162A3E8C7006568FA952E729706ADA9A762A1E9C001616989935E72E206ADA8A565D2E8C101656889922F72E506D9A8DA63D6E9B4066768FA932C739206DFA8A563D6EFB0011A6988932C729700AFA8A563D6E8CB0012688D955E759507DCA8DA63D6E9B40661698A935873E406DAA8D662A5E8B701106885932C729700AFA8A563D6E8C601126885932C729700A95690DD80474F906DA66A46A341875032" , "2B76-GY": "40C37EA7B6EBD839E1B8F02ECD90178674F04A9283ADED7FE7CFF12ECDE316F074F24B9582A9EC0CE1BFF15BCDE317F273814A9482ADED0CE0CEF15CCD97178D75854BE185AFED7FE1CDF02BCD9117F275854DE582D2EC0DE1CDF12ECBE117F275854D9582D9EB0EE7BDF62CCC92178D75854BE185A9EC0FE1B9F05DCD94178174F64AE282D8ED00E1CDF12ECBE117F275854A9382DAED00E1CDF12ECBE740C37FD5C48715E8D48BC51A8AC9EF65" , "IQQC-GY": "AC491309215EBEA268DB8BCEECBCC5AB987A273C14188BE46EAC8ACEECCFC4DD9878263B151C8A9768DC8ABBECCFC5DF9F0B273A15188B9769AD8ABCECBBC5A0990F264F121A8BE468AE8BCBECBDC5DF990F204B15678A9668AE8ACEEACDC5DF990F2730146F8B9369DB8DCCEDBEC5A0990F264F121C8A9468DA8BBDECB8C5AC987C274C156D8B9B68AE8ACEEACDC5DF990F273D156F8B9B68AE8ACEEACBAC49127B533273735DE8BEFAABE53D48" , "DAXEX": "64BED2C46D9AD947FEE19203BA7C0E05508DE6F158DCEC01F8969303BA0F0F73508FE7F659D8ED72FEE69376BA0F0E7157FCE6F759DCEC72FF979371BA7B0E0E51F8E7825EDEEC01FE949206BA7D0E7151F8E18659A3ED73FE949303BC0D0E7151F8E6F059ABEC7FFFE7937DBA0F0E7157FCE6F258A8ED72FEE39370BB7C0F72508DE7FD58DCEC01F8969303BA0F0F03508FE7FD58DCEC01F89064BED3B61FF61496CBD2A737FD25F6E6" , "IEAC-NA": "A3D05620C80B3DC00EBA12AF9943D49797E36215FD4D088608CD13AF9930D5E197E16312FC4909F50EBD13DA9930D4E390926213FC4D08F50FCC13DD9944D49C96966366FB4F08860ECF12AA9942D4E396966562FC3209F40ECF13AF9F32D4E396966219FC3E09F10FBA14AD9833D59496966366FB4909F60EBB12DC9947D49097E56265FC3808F90ECF13AF9F32D4E396966214FC3A08F90ECF13AF9F34A3D05752BA67F0113B89279BDE1A2C74" , "EUN5-GY": "9BDEA08CE4BD6ABAEAA03C50688E9CDCAFED94B9D1FB5FFCECD73D5068FD9DAAAFEF95BED0FF5E8FEAA73D2568FD9CA8A89C94BFD0FB5F8FEBD63D2268899CD7AE9895CAD7F95FFCEAD53C55688F9CA8AE9893CED0845E8EEAD53D506EFF9CA8AE9894B9D1885EFFECA63A52698C9CD7AE9895CAD7FF5E8CEAA13C23688A9CDBAFEB94C9D08E5F83EAD53D506EFF9CA8AE9894B8D08C5F83EAD53D506EF99BDEA1FE96D1A76BDF9309642FD7643F" , "IEAC-LN": "F05F0907FFE0C0B9494098A19365135CC46C3D32CAA6F5FF4F3799A19316122AC46E3C35CBA2F48C494799D493161328C31D3D34CBA6F58C483699D393621357C5193C41CCA4F5FF493598A493641328C5193A45CBD9F48D493599A195141328C5193D3ECBD5F48848409EA39213122BC5193C41CCA2F48F494198D29361135BC46A3D42CBD3F580493599A195141328C5193D33CBD1F580493599A19512F05F08758D8C0D6B7C73AD95D43CEBBC" , "IEAC-IM": "3C202AAA28844458D8AC787F7F00498108131E9F1DC2711EDEDB797F7F7348F708111F981CC6706DD8AB790A7F7349F50F621E991CC2716DD9DA790D7F07498A09661FEC1BC0711ED8D9787A7F0149F5096619E81CBD706CD8D9797F797149F509661E931CB17069D9AC7E7D7E0C48F709661FEC1BC6706ED8AD780C7F04498608151EEF1CB77161D8D9797F797149F509661E9E1CB57161D8D9797F79773C202BD85AE8898AED9F4D4B3859B161" , "IEGA-NA": "894987646CC8E86BABE582E08188A832BD7AB351598EDD2DAD9283E081FBA944BD78B256588ADC5EABE2839581FBA846BA0BB357588EDD5EAA938392818FA839BC0FB2225F8CDD2DAB9082E58189A846BC0FB42658F1DC5FAB9083E087F9A846BC0FB35D58FDDC5CAAE784E280F8A931BC0FB2225F8ADC5DABE48293818CA835BD7CB32158FBDD52AB9083E087F9A846BC0FB35058F9DD52AB9083E087FF894986161EA425B99ED6B7D4C6D150D2" , "EUNH-GY1": "DA3E6D85AE9AF71B248A658F36390483EE0D59B09BDCC25D22FD648F364A05F5EE0F58B79AD8C32E248D64FA364A04F7E97C59B69ADCC22E25FC64FD363E0488EF7858C39DDEC25D24FF658A363804F7EF785EC79AA3C32F24FF648F304804F7EF7859B09BAFC35E2581638D373B0488E90F58C39BDCC459258F64FB37390480EF0B59B09ADFC3282480648F364A02F5EF7858C39AAEC32A2480648F364A02F3DA3E6CF7DCF63AC911B950BB7160FC63" , "SXRT-GY": "A24671788E4BC2B66888493B6A398CD69675454DBB0DF7F06EFF483B6A4A8DA09677444ABA09F683688F484E6A4A8CA29104454BBA0DF78369FE48496A3E8CDD9700443EBD0FF7F068FD493E6A388CA29700423ABA72F68268FD483B6C488CA29700444BBB73F784688F4F396B3B8CDD9700443EBD09F680688949486A3D8CD19673453DBA78F78F68FD483B6C488CA29700454CBA7AF78F68FD483B6C4EA246700AFC270F645DBB7C0F2D607436" , "EUE": "4A058D9ABEDB1BB29F51FDB33430A8DE7E36B9AF8B9D2EF49926FCB33443A9A87E34B8A88A992F879F56FCC63443A8AA7947B9A98A9D2E879E27FCC13437A8D57F43B8DC8D9F2EF49F24FDB63431A8AA7F43BED88AE22F869F24FCB33241A8AA7F43B9AF8BEE2F879F24FCB33247A9DA7F37B9AF8BEA2E879E57FDB03536A8D57F43B8DC8D9F2EF49F24FDC13534A8D57F43B8DC8D994A058CE8CCB7D660AA62C8877369503E" , "EUR50": "B0C78867887B2B3983E05C3886A7D78F84F4BC52BD3D1E7F85975D3886D4D6F984F6BD55BC391F0C83E75D4D86D4D7FB8385BC54BC3D1E0C82965D4A86A0D7848581BD21BB3F1E7F83955C3D86A6D7FB8581BB25BC421F0D83955D3880D6D7FB8581BC52BD4E1E0B85E65B4E86D4D7FB8385BC51BD491F0C83E25D4B87A7D6F884F4BD5EBD3D1E7F85975D3886D4D68984F6BD5EBD3D1E7F8591B0C78915FA17E6EBB6D3690CC1FE2F6F" , "ISFA": "A39D7C256998DDD36682C0765F105C3597AE48105CDEE89560F5C1765F635D4397AC49175DDAE9E66685C1035F635C4190DF48165DDEE8E667F4C1045F175C3E96DB49635ADCE89566F7C0735F115C4196DB4F675DA1E9E766F7C17659615C4196DB481C5CABE9E56780C1765F635A4597AB49175DADE8E26684C0055E605D3496A449635CDEEE9766F7C1765E115D3696A449635CDEEE91A39D7D571BF4100153B1F5421849A4D5" , "IUSZ-GY": "684456FB5A66B789D37954BB3BBD1C395C7762CE6F2082CFD50E55BB3BCE1D4F5C7563C96E2483BCD37E55CE3BCE1C4D5B0662C86E2082BCD20F55C93BBA1C325D0263BD692282CFD30C54BE3BBC1C4D5D0265B96E5F83BDD30C55BB3DCC1C4D5D0262C26F5382BAD30B52B93ABF1C325D0263BD692483BFD37854C83BB91C3E5C7162BE6E5582B0D30C55BB3DCC1C4D5D0262CF6E5782B0D30C55BB3DCA68445789280A7A5AE64A618F7CE4E4D8" , "EUNA-GY": "38E1D7B68EFE98C8DF2999FC3FE559ED0CD2E383BBB8AD8ED95E98FC3F96589B0CD0E284BABCACFDDF2E98893F9659990BA3E385BAB8ADFDDE5F988E3FE259E60DA7E2F0BDBAAD8EDF5C99F93FE459990DA7E4F4BAC7ACFCDF5C98FC399459990DA7E383BBCBAC8DDE2B9FFE3EE759E60DA7E2F0BDBCACFEDF28998F3FE159EA0CD4E3F3BACDADF1DF5C98FC399459990DA7E382BACFADF1DF5C98FC399238E1D6C4FC92551BEA1AACC878BCA10C" , "IS3N-GY": "BF8B6F4DA556ADFF5EA6FFA4D0A17B128BB85B78901098B958D1FEA4D0D27A648BBA5A7F911499CA5EA1FED1D0D27B668CC95B7E911098CA5FD0FED6D0A67B198ACD5A0B961298B95ED3FFA1D0A07B668ACD5C0F916F99CB5ED3FEA4D6D07B668ACD5B7490659ECC5FD0F9A6D1A37B198ACD5A0B961499C95EA7FFD7D0A57B158BBE5B08916598C65ED3FEA4D6D07B668ACD5B79916798C65ED3FEA4D6D6BF8B6E3FD73A602C6B95CA9097F883F3" , "SXR7-GY": "9FA8DB2EACC5C1A5B97599ECABA1D732AB9BEF1B9983F4E3BF0298ECABD2D644AB99EE1C9887F590B9729899ABD2D746ACEAEF1D9883F490B803989EABA6D739AAEEEE689F81F4E3B90099E9ABA0D746AAEEE86C98FCF591B90098ECADD0D746AAEEEE1D99FDF497BF719FEEAAA3D739AAEEEE689F87F593B974999FABA5D735AB9DEF6B98F6F49CB90098ECADD0D746AAEEEF1A98F4F49CB90098ECADD69FA8DA5CDEA90C768C46ACD8ECF82FD3" , "CEU-LN": "EB137A3BEAF06431347242AECC3B22A3DF204E0EDFB65177320543AECC4823D5DF224F09DEB25004347543DBCC4822D7D8514E08DEB65104350443DCCC3C22A8DE554F7DD9B45177340742ABCC3A22D7DE554979DEC95005340743AECA4A22D7DE554E08DEC55104330542ABCD4B22D7DE554979DEC65103357443D9CC3B23A4DF564E08DFC95177340745ACCC4822D7DF274E0ADFC95177340745AAEB137B49989CA9E20141779A8B62DA42" , "EUNK-GY": "AC1BB69700E0CF8AA0EF67094A653A8C982882A235A6FACCA69866094A163BFA982A83A534A2FBBFA0E8667C4A163AF89F5982A434A6FABFA199667B4A623A87995D83D133A4FACCA09A670C4A643AF8995D85D534D9FBBEA09A66094C143AF8995D82A235D5FBCFA19E610B4B673A87995D83D133A2FBBCA0EE677A4A613A8B982E82D234D3FAB3A09A66094C143AF8995D82A334D1FAB3A09A66094C12AC1BB7E5728C025995DC523D0D3CC26D" , "IJPA-NA": "604AF7984E84F17D93F76E535743DAFA5479C3AD7BC2C43B95806F535730DB8C547BC2AA7AC6C54893F06F265730DA8E5308C3AB7AC2C44892816F215744DAF1550CC2DE7DC0C43B93826E565742DA8E550CC4DA7ABDC54993826F535132DA8E550CC3A17AC5C44D92F568515633DBF9550CC2DE7DC6C54B93F66E205747DAFD547FC3DD7AB7C44493826F535132DA8E550CC3AC7AB5C44493826F535134604AF6EA3CE83CAEA6C45B67101A221B" , "EUNN-GY": "7501F98BD9B03E309165AE0FF202928C4132CDBEECF60B769712AF0FF27193FA4130CCB9EDF20A059162AF7AF27192F84643CDB8EDF60B059013AF7DF20592874047CCCDEAF40B769110AE0AF20392F84047CAC9ED890A049110AF0FF47392F84047CDBEEC850A759013A80DF30092874047CCCDEAF20A069164AE7CF206928B4134CDCEED830B099110AF0FF47392F84047CDBFED810B099110AF0FF4757501F8F9ABDCF3E3A4569B3BB55B6A6D" , "SJPA-IM": "D3E392C3A7C01936A3632917662E2E13E7D0A6F692862C70A5142817665D2F65E7D2A7F193822D03A3642862665D2E67E0A1A6F093862C03A215286566292E18E6A5A78594842C70A3162912662F2E67E6A5A18193F92D02A3162817605F2E67E6A5A7F093812C06A2612F1567222F65E6A5A78594822D00A3622964662A2E14E7D6A68693F32C0FA3162817605F2E67E6A5A6F793F12C0FA31628176059D3E393B1D5ACD4E596501C232177D6F2" , "SXR1-GY": "4F102C76C5F6F0B4A1FC437DBB0C57F77B231843F0B0C5F2A78B427DBB7F56817B211944F1B4C481A1FB4208BB7F57837C521845F1B0C581A08A420FBB0B57FC7A561930F6B2C5F2A1894378BB0D57837A561F34F1CFC480A189427DBD7D57837A561945F0CEC586A7FE457FBA0E57FC7A561930F6B4C482A1FD430EBB0857F07B251833F1C5C58DA189427DBD7D57837A561842F1C7C58DA189427DBD7B4F102D04B79A3D6094CF7649FC55AF11" , "IWLE-GY": "392C63B3C0336CE37BAD58D2B29834F40D1F5786F57559A57DDA59D2B2EB35820D1D5681F47158D67BAA59A7B2EB34800A6E5780F47559D67ADB59A0B29F34FF0C6A56F5F37759A57BD858D7B29934800C6A50F1F40A58D77BD859D2B4E934800C6A578AF50458A07AAB5ED0B39A34FF0C6A56F5F37158D57BAC58A1B29C34F30D1957F6F40059DA7BD859D2B4E934800C6A5787F40259DA7BD859D2B4EF392C62C1B25FA1374E9E6DE6F5C1CC12" , "EUNL": "CF3DC5C278597C4AB6E043737CB8DFEBFB0EF1F74D1F490CB09742737CCBDE9DFB0CF0F04C1B487FB6E742067CCBDF9FFC7FF1F14C1F497FB79642017CBFDFE0FA7BF0844B1D490CB69543767CB9DF9FFA7BF6804C60487EB69542737AC9DF9FFA7BF1F74D6C480FB79042737CCBD99BFB0BF0F04C6C497BB6E643007DC8DEEAFA04F0844D1F4F0EB69542737DB9DEE8FA04F0844D1F4F08CF3DC4B00A35B19E83D376473BE1270D" , "IWDA-NA": "C7569FDB14004213BEF37C79429A685BF365ABEE21467755B8847D7942E9692DF367AAE920427626BEF47D0C42E9682FF414ABE820467726BF857D0B429D6850F210AA9D27447755BE867C7C429B682FF210AC9920397627BE867D7944EB682FF210ABE221377627BFF17A7B43EA6958F210AA9D27427625BEF27C0A429E685CF363AB9E2033772ABE867D7944EB682FF210ABEF2031772ABE867D7944EDC7569EA9666C8FC78BC0494D05C390BD" , "CSPX-NA": "C90E19B921F44166FB1CF98E4BA52003FD3D2D8C14B27420FD6BF88E4BD62175FD3F2C8B15B67553FB1BF8FB4BD62077FA4C2D8A15B27453FA6AF8FC4BA22008FC482CFF12B07420FB69F98B4BA42077FC482AFB15CD7552FB69F88E4DD42077FC482D8A14C77456FB17FF8C4AD52100FC482CFF12B67550FB1DF9FD4BA12004FD3B2DFC15C7745FFB69F88E4DD42077FC482D8D15C5745FFB69F88E4DD2C90E18CB53988CB2CE2FCCBA0CFCD8E5" , "SXR8-GY": "F3CD3D25B328FC7F7EC0CD774B0AFDC1C7FE0910866EC93978B7CC774B79FCB7C7FC0817876AC84A7EC7CC024B79FDB5C08F0916876EC94A7FB6CC054B0DFDCAC68B0863806CC9397EB5CD724B0BFDB5C68B0E678711C84B7EB5CC774D7BFDB5C68B08168610C94D78CBCB754A08FDCAC68B0863806AC8497EC1CD044B0EFDC6C7F80960871BC9467EB5CC774D7BFDB5C68B09118719C9467EB5CC774D7DF3CD3C57C14431AB4BF3F8430C530527" , "IUSA-GY": "54E7B0C8F6535B4E27F0ACF00024A08C60D484FDC3156E082187ADF00057A1FA60D685FAC2116F7B27F7AD850057A0F867A584FBC2156E7B2686AD820023A08761A1858EC5176E082785ACF50025A0F861A1838AC26A6F7A2785ADF00655A0F861A184F1C3666E7D26F2AAF20126A08761A1858EC5116F7827F1AC830020A08B60D2848DC2606E772785ADF00655A0F861A184FCC2626E772785ADF0065354E7B1BA843F969A12C399C4477D586A" , "IUSAIM": "71832488A61C80A0FF58DB5346B2B03345B010BD935AB5E6F92FDA5346C1B14545B211BA925EB495FF5FDA2646C1B04742C110BB925AB595FE2EDA2146B5B03844C511CE9558B5E6FF2DDB5646B3B04744C517CA9225B494FF2DDA5340C3B04744C510B19329B593FE5ADB2C47C3B04744C517CA922AB592FE5EDA2446B2B13445C610BB9325B5E6FF2DDC5146C1B04745B710B99325B5E6FF2DDC57718325FAD4704D74CA6BEE6701EB48D5" , "2B79-GY": "C25AC167BF2F907C197EAEE742FD4B13F669F5528A69A53A1F09AFE7428E4A65F66BF4558B6DA4491979AF92428E4B67F118F5548B69A5491808AF9542FA4B18F71CF4218C6BA53A190BAEE242FC4B67F71CF2258B16A448190BAFE7448C4B67F71CF2558B1DA34B1F74A8E543FF4B18F71CF4218C6DA44A197FAE9442F94B14F66FF5228B1CA545190BAFE7448C4B67F71CF5538B1EA545190BAFE7448AC25AC015CD435DA92C4D9BD305A4B3F4" , "DJCHOEX": "3640258082F2DD6EB01B4CAD596D26A4027311B5B7B4E828B66C4DAD591E27D2027110B2B6B0E95BB01C4DD8591E26D0050211B3B6B4E85BB16D4DDF596A26AF030610C6B1B6E828B06E4CA8596C26D0030616C2B6CBE95AB06E4DAD5F1C26D0030611B4B6B3E95DB1104CAD586D26AE030610C6B1B0E958B01A4CDE596926A3027511C5B6C1E857B06E4DAD5F1C26D0030611B4B6C3E857B06E4DAD5F1A364024F2F09E10BB852879991E34DE43" , "EUNY-GY": "AB7BC08FD30050680D0C1579D8FEE1939F48F4BAE646652E0B7B1479D88DE0E59F4AF5BDE742645D0D0B140CD88DE1E79839F4BCE746655D0C7A140BD8F9E1989E3DF5C9E044652E0D79157CD8FFE1E79E3DF3CDE739645C0D791479DE8FE1E79E3DF4BAE635642D0D06137BD9FCE1989E3DF5C9E042645E0D0D150AD8FAE1949F4EF4CAE73365510D791479DE8FE1E79E3DF4BBE73165510D791479DE89AB7BC1FDA16C9DBD383F204D9FA71974" , "DJGTEEX": "77F48D6AD5DF2E0D0FF27DAF9BCEE00543C7B95FE0991B4B09857CAF9BBDE17343C5B858E19D1A380FF57CDA9BBDE07144B6B959E1991B380E847CDD9BC9E00E42B2B82CE69B1B4B0F877DAA9BCFE07142B2BE28E1E61A390F877CAF9DBFE07142B2B95EE19E1A3A0FF57DDC9ACEE00F42B2B82CE69D1A3B0FF37DDC9BCAE00243C1B92FE1EC1B340F877CAF9DBFE07142B2B95EE1EE1B340F877CAF9DB977F48C18A7B3E3D83AC1489BDC9718E2" , "STOXX50EX": "E22B6049DC530A4EA0B86F9EE81EB291D618547CE9153F08A6CF6E9EE86DB3E7D61A557BE8113E7BA0BF6EEBE86DB2E5D169547AE8153F7BA1CE6EECE819B29AD76D550FEF173F08A0CD6F9BE81FB2E5D76D530BE86A3E7AA0CD6E9EEE6FB2E5D76D557AE9673E08A0B36EE0EE1EB493D61E5571E9153F08A6C96FEEE819B396D71A557CE8663E0BA1B86EE1E86DB2E5D16F550FE9153E7AA1BA6EE1E86DB2E5D169E22B613BAE3FC79B958B5AAAAF474A76" , "SX3PEX": "A9079589BAB52891D005F3E8B39634229D34A1BC8FF31DD7D672F2E8B3E535549D36A0BB8EF71CA4D002F29DB3E534569A45A1BA8EF31DA4D173F29AB39134299C41A0CF89F11DD7D070F3EDB39734569C41A6CB8E8C1CA5D070F2E8B5E734569C41A0BA8F8D1BA2D006F39BB39B34569C41A6CB8E831DA3D103F29FB39635259D42A1BA8F8C1DD7D070F4EAB3E534569D33A1B88F8C1DD7D070F4ECA90794FBC8D9E544E536C6DCF4CFCCC5" , "SXDPEX": "7D6C8A3C9A7C612CEB4634F34B05304E495FBE09AF3A546AED3135F34B763138495DBF0EAE3E5519EB4135864B76303A4E2EBE0FAE3A5419EA3035814B023045482ABF7AA938546AEB3334F64B04303A482AB97EAE455518EB3335F34D74303A482ABF0FAF445518EB4534804B08303A482AB97EAE4A541EEA4035844B0531494929BE0FAF45546AEB3333F14B76303A4958BE0DAF45546AEB3333F77D6C8B4EE810ACF9DE7501C70C5CC8A9" , "SXMPEX": "82A85B9214FEC796F1F075F8192FBD4CB69B6FA721B8F2D0F78774F8195CBC3AB6996EA020BCF3A3F1F7748D195CBD38B1EA6FA120B8F2A3F086748A1928BD47B7EE6ED427BAF2D0F18575FD192EBD38B7EE68D020C7F3A2F18574F81F5EBD38B7EE6EA121C6F3D2F1F3758B1922BD38B7EE68D020C8F2A4F0F6748F192FBC4BB6ED6FA121C7F2D0F18572FA195CBD38B69C6FA321C7F2D0F18572FC82A85AE066920A43C4C340CC5E7645AB" , "SXQPEX": "D0ADB3950C7E83DBC4517D6A953D2875E49E87A03938B69DC2267C6A954E2903E49C86A7383CB7EEC4567C1F954E2801E3EF87A63838B6EEC5277C18953A287EE5EB86D33F3AB69DC4247D6F953C2801E5EB80D73847B7EFC4247C6A934C2801E5EB86A63946B6EAC4527D1995302801E5EB80D73848B6E9C5577C1D953D2972E4E887A63947B69DC4247A68954E2801E49987A43947B69DC4247A6ED0ADB2E77E124E0DF162485ED264D091" , "SXKPEX": "F61CAED2A2A816006798DB7913CC83FFC22F9AE797EE234661EFDA7913BF8289C22D9BE096EA2235679FDA0C13BF838BC55E9AE196EE233566EEDA0B13CB83F4C35A9B9491EC234667EDDB7C13CD838BC35A9D909691223467EDDA7915BD838BC35A9BE197902242679BDB0A13C1838BC35A9D90969E2332669EDA0E13CC82F8C2599AE19791234667EDDC7B13BF838BC2289AE39791234667EDDC7DF61CAFA0D0C4DBD652ABEE4D54957B1B" , "EXSH": "721F4B0D93081979DF9B1CC71043EB81462C7F38A64E2C3FD9EC1DC71030EAF7462E7E3FA74A2D4CDF9C1DB21030EBF5415D7F3EA74E2C4CDEED1DB51044EB8A47597E4BA04C2C3FDFEE1CC21042EBF54759784FA7312D4DDFEE1DC71632EBF547597F38A6302C4ADE901DC71030EDF146297E3FA73D2C48DF9D1CB41133EA8047267E4BA64E2A3DDFEE1DC71142EA8247267E4BA64E2A3B721F4A7FE164D4AFEAA829F3571A1365" , "DJCOMEX-GY": "3A1280CBEBA212FC7A39F700086E6B350E21B4FEDEE427BA7C4EF600081D6A430E23B5F9DFE026C97A3EF675081D6B410950B4F8DFE427C97B4FF67208696B3E0F54B58DD8E627BA7A4CF705086F6B410F54B389DF9B26C87A4CF6000E1F6B410F54B4FFDFE326CF7B4CF702096E6B3F0856B4FCDE9B27BA7A4CF004096D6B350E27B5FADE9726C97B4FF77508626B410F54B38FDEE427BA7B3EF77708626B410F54B3893A1281B999CEDF2A4F0AC2344F3793D1" , "RXP2EX": "36007572B64A6EB31D6C309571A4CBB402334147830C5BF51B1B319571D7CAC20231404082085A861D6B31E071D7CBC005424141820C5B861C1A31E771A3CBBF03464034850E5BF51D19309071A5CBC00346463082735A871D19319577D5CBC00346404083725B831B6D30E671A9CBC003464630827C5B811C6A31E271A4CAB30245414183735BF51D19379771D7CBC00234414383735BF51D19379136007400C426A365285F05A136FD3350" , "5MVL-GY": "C3EC086DE3FF6E0B809524EE4FAE635CF7DF3C58D6B95B4D86E225EE4FDD622AF7DD3D5FD7BD5A3E8092259B4FDD6328F0AE3C5ED7B95B3E81E3259C4FA96357F6AA3D2BD0BB5B4D80E024EB4FAF6328F6AA3B2FD7C65A3F80E025EE49DF6328F6AA3B58D7BB5B3D81E522EC4EAC6357F6AA3D2BD0BD5A3D8094249D4FAA635BF7D93C28D7CC5B3280E025EE49DF6328F6AA3C59D7CE5B3280E025EE49D9C3EC091F9193A3DDB5A611DA08F79BB8" , "IEVL-MI": "31EEE2C964E95A0A721DA1A501BFF37105DDD6FC51AF6F4C746AA0A501CCF20705DFD7FB50AB6E3F721AA0D001CCF30502ACD6FA50AF6F3F736BA0D701B8F37A04A8D78F57AD6F4C7268A1A001BEF30504A8D18B50D06E3E7268A0A507CEF30504A8D6F050DC6F3C736DA7A700CEF27A04A8D78F57AB6E3C721CA1D601BBF37605DBD68C50DA6F337268A0A507CEF30504A8D6FD50D86F337268A0A507C831EEE3BB168597DC472E949146E60B95" , "SXRO-GY": "4618A8D9BBE1A533F68C200530D66DFE722B9CEC8EA79075F0FB210530A56C8872299DEB8FA39106F68B217030A56D8A755A9CEA8FA79006F7FA217730D16DF5735E9D9F88A59075F6F9200030D76D8A735E9B9B8FD89107F6F9210536A76D8A735E9DEA8ED99001F7F9260731D46DF5735E9D9F88A39105F68D207630D26DF9722D9C9C8FD2900AF6F9210536A76D8A735E9CED8FD0900AF6F9210536A14618A9ABC98D68E5C3BF1531778F951A" , "QDVA-GY": "BA36F4657AA7AA6616131B21E4CF57DA8E05C0504FE19F2010641A21E4BC56AC8E07C1574EE59E5316141A54E4BC57AE8974C0564EE19F5317651A53E4C857D18F70C12349E39F2016661B24E4CE57AE8F70C7274E9E9E5216661A21E2BE57AE8F70C1544E939F5017111D23E5CD57D18F70C12349E59E5016121B52E4CB57DD8E03C0204E949F5F16661A21E2BE57AE8F70C0514E969F5F16661A21E2B8BA36F51708CB67B123202E15A396AF3F" , "IS3R-GY": "B957754CE1B1BB2CC0EE0DC79132403C8D644179D4F78E6AC6990CC79141414A8D66407ED5F38F19C0E90CB2914140488A15417FD5F78E19C1980CB5913540378C11400AD2F58E6AC09B0DC2913340488C11460ED5888F18C09B0CC7974340488C114175D482881FC0EF0BC5903040378C11400AD2F38F1AC0EF0DB49136403B8D624109D5828E15C09B0CC7974340488C114178D5808E15C09B0CC79745B957743E93DD76FBF5DD38F3D66BB8D9" , "IWVL-IM": "6426F4C07E1EEA5AEF5C50AEE41EC28F5015C0F54B58DF1CE92B51AEE46DC3F95017C1F24A5CDE6FEF5B51DBE46DC2FB5764C0F34A58DF6FEE2A51DCE419C2845160C1864D5ADF1CEF2950ABE41FC2FB5160C7824A27DE6EEF2951AEE26FC2FB5160C0F94B29DF6CEE2C56ACE512C3F95160C1864D5CDE6CEF5D50DDE41AC2885013C0854A2DDF63EF2951AEE26FC2FB5160C0F44A2FDF63EF2951AEE2696426F5B20C72278DDA6F659AA3473A6A" , "IBCK-GY": "50157DAC0C35DE173D9009F6D96EFA28642649993973EB513BE708F6D91DFB5E6424489E3877EA223D970883D91DFA5C6357499F3873EB223CE60884D969FA23655348EA3F71EB513DE509F3D96FFA5C65534EEE380CEA233DE508F6DF1FFA5C655349953807EA243CE10FF4D86CFA23655348EA3F77EA213D910985D96AFA2F642049E93806EB2E3DE508F6DF1FFA5C655349983804EB2E3DE508F6DF1950157CDE7E5913C008A33CC29E3702CD" , "IUSP-GY": "0559A09EA15D223CFC6AC035A663A4AD316A94AB941B177AFA1DC135A610A5DB316895AC951F1609FC6DC140A610A4D9361B94AD951B1709FD1CC147A664A4A6301F95D89219177AFC1FC030A662A4D9301F93DC95641608FC1FC135A012A4D9301F94A79468170FFC69C637A761A4A6301F95D8921F160AFC6BC046A667A4AA316C94DB956E1705FC1FC135A012A4D9301F94AA956C1705FC1FC135A0140559A1ECD331EFEBC959F501E13A5C48" , "SX6PEX-GY": "80B2C2052FF2D4DFCFAA0769CF37FE7CB481F6301AB4E199C9DD0669CF44FF0AB483F7371BB0E0EACFAD061CCF44FE08B3F0F6361BB4E1EACEDC061BCF30FE77B5F4F7431CB6E199CFDF076CCF36FE08B5F4F1471BCBE0EBCFDF0669C946FE08B5F4F7361ACAE7E9CFA9071ACF3AF90AB485F73C1AB4E199C9DB0719CF30FF7BB583F7301BC7E09ACEAA0616CF44FE08B3F6F7431AB4E0EBCEA80616CF44FE08B3F080B2C3775D9E1908FA99325D886E0699" , "QDVL-GY": "B109DB793C7C64CAB8D8313872135596853AEF4C093A518CBEAF3038726054E08538EE4B083E50FFB8DF304D726055E2824BEF4A083A51FFB9AE304A7214559D844FEE3F0F38518CB8AD313D721255E2844FE83B084550FEB8AD3038746255E2844FEE48084851FCB9A8373A7311559D844FEE3F0F3E50FCB8D9314B72175591853CEF3C084F51F3B8AD3038746255E2844FEF4D084D51F3B8AD30387464B109DA0B4E10A91D8DEB040C354AAD73" , "EUNW-GY1": "FED7EC744D73F7D232347C71CBB5FA7BCAE4D8417835C29434437D71CBC6FB0DCAE6D9467931C3E732337D04CBC6FA0FCD95D8477935C2E733427D03CBB2FA70CB91D9327E37C29432417C74CBB4FA0FCB91DF36794AC3E632417D71CDC4FA0FCB91D8417846C39732307A73CAB7FA70CDE6D9327835C49033317D05CAB5FA78CBE2D8417936C3E1323E7D71CBC6FC0DCB91D9327947C3E3323E7D71CBC6FC0BFED7ED063F1F3A05070749458CEC029E" , "IHYG": "BE628907DF1DCD8A37E788EFFF2E3BDB8A51BD32EA5BF8CC319089EFFF5D3AAD8A53BC35EB5FF9BF37E0899AFF5D3BAF8D20BD34EB5BF8BF3691899DFF293BD08B24BC41EC59F8CC379288EAFF2F3BAF8B24BA45EB24F9BE379289EFF95F3BAF8B24BD3EEB25F8B336E389EFFF5D3DAB8A54BC35EB28F8BB37E1889CFE5E3ADA8B5BBC41EA5BFECE379289EFFE2F3AD88B5BBC41EA5BFEC8BE628875AD71005202D4BDDBB877C331" , "IBCI-GY": "BFC59D3A055911E199845E5BA224C03E8BF6A90F301F24A79FF35F5BA257C1488BF4A808311B25D499835F2EA257C04A8C87A909311F24D498F25F29A223C0358A83A87C361D24A799F15E5EA225C04A8A83AE78316025D599F15F5BA455C04A8A83A903316B25D2988E5859A326C0358A83A87C361B25D799855E28A220C0398BF0A97F316A24D899F15F5BA455C04A8A83A90E316824D899F15F5BA453BFC59C487735DC39ACB76B6FE57D38D4" , "IBCI-IM": "C1CDB9DB1044BB18720002FA8424F547F5FE8DEE25028E5E747703FA8457F431F5FC8CE924068F2D7207038F8457F533F28F8DE824028E2D737603888423F54CF48B8C9D23008E5E727502FF8425F533F48B8A99247D8F2C727503FA8255F533F48B8DE224768F2B730A04F88528F431F48B8C9D23068F2E720102898420F540F5F88D9E24778E21727503FA8255F533F48B8DEF24758E21727503FA8253C1CDB8A9622876C0473337CEC37D0DAD" , "ERNE-LN": "F9A28733E75C69B192E18DEB4D367F45CD91B306D21A5CF794968CEB4D457E33CD93B201D31E5D8492E68C9E4D457F31CAE0B300D31A5C8493978C994D317F4ECCE4B275D4185CF792948DEE4D377F31CCE4B471D3655D8592948CEB4B477F31CCE4B306D26E5DF493E78BE94C407E32CCE4B275D41E5D8792E08D984D327F42CD97B376D36F5C8892948CEB4B477F31CCE4B307D36D5C8892948CEB4B41F9A286419530A469A7D2B8DF0A6F87AF" , "IS3M-GY": "8F43E8896FE955E582598115B70789B3BB70DCBC5AAF60A3842E8015B77488C5BB72DDBB5BAB61D0825E8060B77489C7BC01DCBA5BAF60D0832F8067B70089B8BA05DDCF5CAD60A3822C8110B70689C7BA05DBCB5BD061D1822C8015B17689C7BA05DCB05ADA66D6832E8717B60589B8BA05DDCF5CAB61D382588166B70389B4BB76DCCC5BDA60DC822C8015B17689C7BA05DCBD5BD860DC822C8015B1708F43E9FB1D85983DB76AB421F05E7159" , "SXNPEX": "20CE3C46180A502FC194FC7FF345A88914FD08732D4C6569C7E3FD7FF336A9FF14FF09742C48641AC193FD0AF336A8FD138C08752C4C651AC0E2FD0DF342A882158809002B4E6569C1E1FC7AF344A8FD15880F042C33641BC1E1FD7FF534A8FD158809752D32646AC197FC0CF348A8FD15880F042C3C651DC092FD08F345A98E148B08752D336569C1E1FB7DF336A8FD14FA08772D336569C1E1FB7B20CE3D346A669DF7F4A7C94BB41C5063" , "EUN4-GY": "3C9C8A49A20A9216C5DF021E50AF561708AFBE7C974CA750C3A8031E50DC576108ADBF7B9648A623C5D8036B50DC56630FDEBE7A964CA723C4A9036C50A8561C09DABF0F914EA750C5AA021B50AE566309DAB90B9633A622C5AA031E56DE566309DABE7C973FA653C3D8041C51AD561C09DABF0F9148A620C5DE026D50AB561008A9BE0C9639A72FC5AA031E56DE566309DABE7D963BA72FC5AA031E56D83C9C8B3BD0665FCEF0EC372A17F6AEFD" , "EUNR-GY": "E92CACAB752FC5BBE5B3FA1499DA6FF5DD1F989E4069F0FDE3C4FB1499A96E83DD1D9999416DF18EE5B4FB6199A96F81DA6E98984169F08EE4C5FB6699DD6FFEDC6A99ED466BF0FDE5C6FA1199DB6F81DC6A9FE94116F18FE5C6FB149FAB6F81DC6A989E401AF1FEE5B2FC1698D86FFEDC6A99ED466DF18DE5B2FA6799DE6FF2DD1998EE411CF082E5C6FB149FAB6F81DC6A989F411EF082E5C6FB149FADE92CADD907430863D080CF20DE83971F" , "IBCS-GY": "1EDFBAB3DE2661D3FA3E5F2415DF7EF12AEC8E86EB605495FC495E2415AC7F872AEE8F81EA6455E6FA395E5115AC7E852D9D8E80EA6054E6FB485E5615D87EFA2B998FF5ED625495FA4B5F2115DE7E852B9989F1EA1F55E7FA4B5E2413AE7E852B998E8AEA1455E0FA3E592614DD7EFA2B998FF5ED6455E5FA3F5F5715DB7EF62AEA8EF6EA1554EAFA4B5E2413AE7E852B998E87EA1754EAFA4B5E2413A81EDFBBC1AC4AAC0ACF0D6A105286861A" , "IBCX-IM": "497C4983CC34010A8C5CB1BEF88897CB7D4F7DB6F972344C8A2BB0BEF8FB96BD7D4D7CB1F876353F8C5BB0CBF8FB97BF7A3E7DB0F872343F8D2AB0CCF88F97C07C3A7CC5FF70344C8C29B1BBF88997BF7C3A7AC1F80D353E8C29B0BEFEF997BF7C3A7DBAF80635398C57B7BCF98496BD7C3A7CC5FF76353C8C5DB1CDF88C97CC7D497DC6F80734338C29B0BEFEF997BF7C3A7DB7F80534338C29B0BEFEFF497C48F1BE58CCD3B96F848ABFD16F20" , "IBCX-LN": "CA922BEB5330238645E1E663BF135B43FEA11FDE667616C04396E763BF605A35FEA31ED9677217B345E6E716BF605B37F9D01FD8677616B34497E711BF145B48FFD41EAD607416C04594E666BF125B37FFD418A9670917B24594E763B9625B37FFD41FD2670217B545EAE061BE655A34FFD41EAD607217B045E0E610BF175B44FEA71FAE670316BF4594E763B9625B37FFD41FDF670116BF4594E763B964CA922A99215CEE5F70D2D357F84AA3A8" , "SUOE-LN": "75A0F10F6C1C433E5E13C56396AA5C434193C53A595A76785864C46396D95D354191C43D585E770B5E14C41696D95C3746E2C53C585A760B5F65C41196AD5C4840E6C4495F5876785E66C56696AB5C3740E6C24D5825770A5E66C46390DB5C3740E6C43C592977785F15C36197DC5D3440E6C4495F5E77085E12C51096AE5C444195C54A582F76075E66C46390DB5C3740E6C53B582D76075E66C46390DD75A0F07D1E708EE76B20F057D1F3A4A8" , "IDY": "140D3AC793E8275D07F2589DE35EB28D203E0EF2A6AE121B0185599DE32DB3FB203C0FF5A7AA136807F559E8E32DB2F9274F0EF4A7AE1268068459EFE359B286214B0F81A0AC121B07875898E35FB2F9214B0985A7D113690787599DE52FB2F9214B0EFEA7DC12640787599DE529B389213F0EF2A6D9126806F4589EE258B286214B0F81A0AC121B078758EFE25AB286214B0F81A0AA140D3BB5E184EA8432C16DA9A4074A66" , "IQQA-GY": "E3F48A3688FBA7E9D69435EF8A7E55ABD7C7BE03BDBD92AFD0E334EF8A0D54DDD7C5BF04BCB993DCD693349A8A0D55DFD0B6BE05BCBD92DCD7E2349D8A7955A0D6B2BF70BBBF92AFD6E135EA8A7F55DFD6B2B974BCC293DDD6E134EF8C0F55DFD6B2BE0FBDCA92D8D79633ED8B7C55A0D6B2BF70BBB993DFD695359C8A7A55ACD7C1BE73BCC892D0D6E134EF8C0F55DFD6B2BE02BCCA92D0D6E134EF8C09E3F48B44FA976A30E3A700DBCD27AD40" , "IDVY-IM": "12C3541FAF106A768582B7AB69C133C626F0602A9A565F3083F5B6AB69B232B026F2612D9B525E438585B6DE69B233B22181602C9B565F4384F4B6D969C633CD278561599C545F3085F7B7AE69C033B22785675D9B295E4285F7B6AB6FB033B2278560269B245F408588B1A968CD32B0278561599C525E408583B7D869C533C126F6605A9B235F4F85F7B6AB6FB033B22785602B9B215F4F85F7B6AB6FB612C3556DDD7CA7AFB0B1829F2E98CB2D" , "IBCN-GY": "479C531310599FCC6A67C22BEBD2253A73AF6726251FAA8A6C10C32BEBA1244C73AD6621241BABF96A60C35EEBA1254E74DE6720241FAAF96B11C359EBD5253172DA6655231DAA8A6A12C22EEBD3254E72DA60512460ABF86A12C32BEDA3254E72DA672A246BABFF6B11C429EAD0253172DA6655231BABFA6A66C258EBD6253D73A96756246AAAF56A12C32BEDA3254E72DA67272468AAF56A12C32BEDA5479C5261623552165F54F71FAC8BDDD2" , "IBCM-GY": "19996FC337B6B084FCAFD3BBE8D943E52DAA5BF602F085C2FAD8D2BBE8AA42932DA85AF103F484B1FCA8D2CEE8AA43912ADB5BF003F085B1FDD9D2C9E8DE43EE2CDF5A8504F285C2FCDAD3BEE8D843912CDF5C81038F84B0FCDAD2BBEEA843912CDF5BFA038484B7FDD8D5B9E9DB43EE2CDF5A8504F484B2FCAED3C8E8DD43E22DAC5B86038585BDFCDAD2BBEEA843912CDF5BF7038785BDFCDAD2BBEEAE19996EB145DA7D5EC99CE68FAF80BB0D" , "HIGH-LN": "96D0CF7AD57FC3D66E4E9C2DE1F41A95A2E3FB4FE039F69068399D2DE1871BE3A2E1FA48E13DF7E36E499D58E1871AE1A592FB49E139F6E36F389D5FE1F31A9EA396FA3CE63BF6906E3B9C28E1F51AE1A396FC38E146F7E26E3B9D2DE7851AE1A396FB42E146F7E16F459A2FE0821BE2A396FA3CE63DF7E06E4F9C5EE1F01A92A2E5FB3FE14CF6EF6E3B9D2DE7851AE1A396FB4EE14EF6EF6E3B9D2DE78396D0CE08A7130E0C5B7DA919A6ADE27D" , "DJESBANKS": "BE32BEDEF94D811FAD5FB4A5C62412F38A018AEBCC0BB459AB28B5A5C65713858A038BECCD0FB52AAD58B5D0C65712878D708AEDCD0BB42AAC29B5D7C62312F88B748B98CA09B459AD2AB4A0C62512878B748D9CCD74B52BAD2AB5A5C05512878B748AEACD0CB52AAD5FB4D1C72013848A708BEDCC0BB459AB2EB4D5C62313F48B038BEBCD78B55AAC5FB5DAC65712878D768B98CC0BB52BAC5DB5DAC65712878D70BE32BFAC8B214CC5986C8191817DEA1B" , "SD3EEX": "053390BB28182992A160A0AB724585DE3100A48E1D5E1CD4A717A1AB723684A83102A5891C5A1DA7A167A1DE723685AA3671A4881C5E1CA7A016A1D9724285D53075A5FD1B5C1CD4A115A0AE724485AA3075A3F91C211DA6A115A1AB743485AA3075A5881C2C1AA1A066A0D8724885AA3075A3F91C2E1CA0A066A1DC724584D93176A4881D211CD4A115A7A9723685AA3107A48A1D211CD4A115A7AF053391C95A74E4489453959F351C7D36" , "IMIB-IM": "D542B4B912B903F54EFF180E7B4ADDD4E171808C27FF36B34888190E7B39DCA2E173818B26FB37C04EF8197B7B39DDA0E600808A26FF36C04F89197C7B4DDDDFE00481FF21FD36B34E8A180B7B4BDDA0E00487FB268037C14E8A190E7D3BDDA0E004808026FD37CC4FFE1E0C7A46DCA2E00481FF21FB37C34EFE187D7B4EDDD3E17780FC268A36CC4E8A190E7D3BDDA0E004808D268836CC4E8A190E7D3DD542B5CB60D5CE2F7BCC2D3A3C13253C" , "IQQP-GY": "0A1C98913E732EAD3D82FF6E55AF79793E2FACA40B351BEB3BF5FE6E55DC780F3E2DADA30A311A983D85FE1B55DC790D395EACA20A351B983CF4FE1C55A879723F5AADD70D371BEB3DF7FF6B55AE790D3F5AABD30A4A1A993DF7FE6E53DE790D3F5AACA80B421B9C3D81F96C54AD79723F5AADD70D311A9B3D83FF1D55AB797E3E29ACD40A401B943DF7FE6E53DE790D3F5AACA50A421B943DF7FE6E53D80A1C99E34C1FE37708B1CA5A12F68191" , "FXC": "74DB1528C6EAD1313BCADEE5FE474EBA40E8211DF3ACE4773DBDDFE5FE344FCC40EA201AF2A8E5043BCDDF90FE344ECE4799211BF2ACE4043ABCDF97FE404EB1419D206EF5AEE4773BBFDEE0FE464ECE419D266AF2D3E5053BBFDFE5F8364ECE419D211EF3D2E5023BBFDFE5F8304FBE41E9211DF3DBE4043ACCDEE6FF414EB1419D206EF5AEE4773BBFDE97FF434EB1419D206EF5A874DB145AB4861CEA0EF9EBD1B91EB653" , "IBCQ-GY": "58EB71F8FD1E00D6C6DB92CA7123E7A66CD845CDC8583590C0AC93CA7150E6D06CDA44CAC95C34E3C6DC93BF7150E7D26BA945CBC95835E3C7AD93B87124E7AD6DAD44BECE5A3590C6AE92CF7122E7D26DAD42BAC92734E2C6AE93CA7752E7D26DAD45C1C92C34E5C6D994C87021E7AD6DAD44BECE5C34E0C6DA92B97127E7A16CDE45BDC92D35EFC6AE93CA7752E7D26DAD45CCC92F35EFC6AE93CA775458EB708A8F72CD0DF3E8A7FE367A1F4F" , "IQQI-GY": "F0BD4F5CCB88885B05A35DCC553C554BC48E7B69FECEBD1D03D45CCC554F543DC48C7A6EFFCABC6E05A45CB9554F553FC3FF7B6FFFCEBD6E04D55CBE553B5540C5FB7A1AF8CCBD1D05D65DC9553D553FC5FB7C1EFFB1BC6F05D65CCC534D553FC5FB7B65FEB9BD6A04A95BCE543E5540C5FB7A1AF8CABC6D05A25DBF5538554CC4887B19FFBBBD6205D65CCC534D553FC5FB7B68FFB9BD6205D65CCC534BF0BD4E2EB9E44580309068F81265ADA2" , "IQQH-GY": "E657FF54001E63EDE7A45F5E9ECE9D69D264CB61355856ABE1D35E5E9EBD9C1FD266CA66345C57D8E7A35E2B9EBD9D1DD515CB67345856D8E6D25E2C9EC99D62D311CA12335A56ABE7D15F5B9ECF9D1DD311CC16342757D9E7D15E5E98BF9D1DD311CB6D352F56DCE6AF595C9FCC9D62D311CA12335C57DBE7A55F2D9ECA9D6ED262CB11342D56D4E7D15E5E98BF9D1DD311CB60342F56D4E7D15E5E98B9E657FE267272AE36D2976A6AD9976580" , "IGSG-NA": "DDAA0B65ADA0D4BDC953E2CDD97A12D2E9993F5098E6E1FBCF24E3CDD90913A4E99B3E5799E2E088C954E3B8D90912A6EEE83F5699E6E188C825E3BFD97D12D9E8EC3E239EE4E1FBC926E2C8D97B12A6E8EC38279999E089C926E3CDDF0B12A6E8EC3F5C9997E18EC857E4CFD80A13D1E8EC3E239EE2E08BC952E2BED97E12D5E99F3F209993E184C926E3CDDF0B12A6E8EC3F519991E184C926E3CDDF0DDDAA0A17DFCC1966FC60D7F99E23EA3B" , "IQQ-GR": "E8BF079CFAB5C3575640A1A43227EA89DC8C33A9CFF3F6115037A0A43254EBFFDC8E32AECEF7F7625647A0D13254EAFDDBFD33AFCEF3F6625736A0D63220EA82DDF932DAC9F1F6115635A1A13226EAFDDDF934DECE8CF7635635A0A43456EAFDDDF933A5CF84F6665137A1D53220EAFDDDF934DECE83F6655746A0D33227EB8EDCFA33AFCF8CF6115635A6A63254EAFDDC8B33ADCF8CF6115635A6A0E8BF06EE88D90E8C63739490757E1260" , "IS0E-GY": "11B2E48DAA36C083E5081764BFC6113D2581D0B89F70F5C5E37F1664BFB5104B2583D1BF9E74F4B6E50F1611BFB5114922F0D0BE9E70F5B6E47E1616BFC1113624F4D1CB9972F5C5E57D1761BFC7114924F4D7CF9E0FF4B7E57D1664B9B7114924F4D0B49F05F3B3E40E1166BEC4113624F4D1CB9974F4B5E5091717BFC2113A2587D0C89E05F5BAE57D1664B9B7114924F4D0B99E07F5BAE57D1664B9B111B2E5FFD85A0D58D03B2250F89FE9D4" , "IS3C-GY1": "D4786612D34402DF9729117584745BDEE04B5227E6023799915E107584075AA8E0495320E70636EA972E100084075BAAE73A5221E70237EA965F100784735BD5E13E5354E0003799975C117084755BAAE13E5550E77D36EB975C107582055BAAE13E522BE67731EC9629177785765BD5E7495354E602319D962C100185745BDDE14D5227E70136EC9723107584075DA8E13E5354E77036EE9723107584075DAED4786760A128CF04A21A2441C32DA337" , "EMBE-LN": "A1826570E7948ADA7CF15E39BFEEA18895B15145D2D2BF9C7A865F39BF9DA0FE95B35042D3D6BEEF7CF65F4CBF9DA1FC92C05143D3D2BFEF7D875F4BBFE9A18394C45036D4D0BF9C7C845E3CBFEFA1FC94C45632D3ADBEEE7C845F39B99FA1FC94C45145D3D0BEE87DF7583BBE98A0FF94C45036D4D6BEEC7CF05E4ABFEAA18F95B75135D3A7BFE37C845F39B99FA1FC94C45144D3A5BFE37C845F39B999A182640295F8470649C26B0DF8B75966" , "JPEE-LN": "5D1F03F8BCDA6813F9D69407FB5C5007692C37CD899C5D55FFA19507FB2F5171692E36CA88985C26F9D19572FB2F50736E5D37CB889C5D26F8A09575FB5B500C685936BE8F9E5D55F9A39402FB5D5073685930BA88E35C27F9A39507FD2D5073685937B989EA5C26F8D09205FA2A5170685936BE8F985C25F9D79474FB585000692A37BD88E95D2AF9A39507FD2D5073685937CC88EB5D2AF9A39507FD2B5D1F028ACEB6A5CFCCE5A133BC05A8E9" , "IUS7-GY": "E1BA18AA34021E067104D318FF2897B8D5892C9F01442B407773D218FF5B96CED58B2D9800402A337103D26DFF5B97CCD2F82C9900442B337072D26AFF2F97B3D4FC2DEC07462B407171D31DFF2997CCD4FC2BE8003B2A327171D218F95997CCD4FC2C9301372B357700D51AFE2A97B3D4FC2DEC07402A307105D36BFF2C97BFD58F2CEF00312B3F7171D218F95997CCD4FC2C9E00332B3F7171D218F95FE1BA19D8466ED3DA4437E62CB8716F56" , "MDAXEX-GY": "7AE75D6612AD8DD56A8535DADE0FA5144ED4695327EBB8936CF234DADE7CA4624ED6685426EFB9E06A8234AFDE7CA56049A5695526EBB8E06BF334A8DE08A51F4FA1682021E9B8936AF035DFDE0EA5604FA16E242694B9E16AF034DAD87EA5604FA169222699B9E46A8E35A9DE02A2624ED0685F27EBB8936CF435AADE08A4134FD668532698B9906B8534A5DE7CA56049A3682027EBB9E16B8734A5DE7CA56049A57AE75C1460C140095FB600EE99565DFA" , "CEBL-GY": "673801112C9E2237EB7DCB32D7D2F9C8530B352419D81771ED0ACA32D7A1F8BE5309342318DC1602EB7ACA47D7A1F9BC547A352218D81702EA0BCA40D7D5F9C3527E34571FDA1771EB08CB37D7D3F9BC527E325318A71603EB08CA32D1A3F9BC527E352218AB1605EA0DCD30D6D0F9C3527E34571FDC1601EB7CCB41D7D6F9CF530D355418AD170EEB08CA32D1A3F9BC527E352518AF170EEB08CA32D1A5673800635EF2EFEBDE4EFE06908B0126" , "LTAM-NA": "5FECF7F39A17C1A322F4675195A97FC16BDFC3C6AF51F4E52483665195DA7EB76BDDC2C1AE55F59622F3662495DA7FB56CAEC3C0AE51F4962382662395AE7FCA6AAAC2B5A953F4E52281675495A87FB56AAAC4B1AE2EF5972281665193D87FB56AAAC3B0AF23F5922383615394D97EC26AAAC2B5A955F59522F5672295AD7FC66BD9C3B6AE24F49A2281665193D87FB56AAAC3C7AE26F49A2281665193DE5FECF681E87B0C7F17C75265D2F0872F" , "IUSC-GY1": "08680833F95541B746CDEC515E559F373C5B3C06CC1374F140BAED515E269E413C593D01CD17758246CAED245E269F433B2A3C00CD13748247BBED235E529F3C3D2E3D75CA1174F146B8EC545E549F433D2E3B71CD6C758346B8ED5158249F433D2E3C0ACC60748447CDEA535F579F3C3B593D75CC1372F547C8ED255F559F343D5D3C06CD10758446C7ED515E2699413D2E3D75CD61758646C7ED515E269947086809418B398C6B73FED965190C67D9" , "EUNZ-GY1": "81805155454C5033C448674166EC6DCEB5B36560700A6575C23F6641669F6CB8B5B16467710E6406C44F6634669F6DBAB2C26566710A6506C53E663366EB6DC5B4C6641376086575C43D674466ED6DBAB4C6621771756407C43D6641609D6DBAB4C6656070796476C43A614367EE6DC5B2B16413700A6371C54D663567EC6DCDB4B5656071096400C4426641669F6BB8B4C6641371786402C4426641669F6BBE8180502737209DEFF17B527521B59520" , "QDVS-GY": "D995DEEDB3EA2CF9977F1EC36B8BE179EDA6EAD886AC19BF91081FC36BF8E00FEDA4EBDF87A818CC97781FB66BF8E10DEAD7EADE87AC19CC96091FB16B8CE172ECD3EBAB80AE19BF970A1EC66B8AE10DECD3EDAF87D318CD970A1FC36DFAE10DECD3EBDC87DE19CF977F18C16A89E172ECD3EBAB80A818CF977E1EB06B8FE17EEDA0EAA887D919C0970A1FC36DFAE10DECD3EAD987DB19C0970A1FC36DFCD995DF9FC186E124A24C2BF72CD21996" , "IQQE-GY": "957DA6C42D9271A41E018ABF387DFABFA14E92F118D444E218768BBF380EFBC9A14C93F619D045911E068BCA380EFACBA63F92F719D444911F778BCD387AFAB4A03B93821ED644E21E748ABA387CFACBA03B958619AB45901E748BBF3E0CFACBA03B92FD18A344951F078CBD397FFAB4A03B93821ED045921E008ACC3879FAB8A148928119A1449D1E748BBF3E0CFACBA03B92F019A3449D1E748BBF3E0A957DA7B65FFEBC792B32BF8B7F240250" , "IEEM": "2E3DDDB75CD7FE047312622CA47DE5C11A0EE9826991CB427565632CA40EE4B71A0CE8856895CA3173156359A40EE5B51D7FE9846891CB317264635EA47AE5CA1B7BE8F16F93CB4273676229A47CE5B51B7BEEF568EECA307367632CA20CE5B51B7BE98E68E2CA317265632CA40EE3B11A0BE88568E2CB357314625FA50DE4C01B04E8F16991CD407367632CA57CE4C21B04E8F16991CD462E3DDCC52EBB33D946215718E3241D2E" , "IEMA-NA": "91946601C2E0D3F67423BB1063A90649A5A75234F7A6E6B07254BA1063DA073FA5A55333F6A2E7C37424BA6563DA063DA2D65232F6A6E6C37555BA6263AE0642A4D25347F1A4E6B07456BB1563A8063DA4D25543F6D9E7C27456BA1065D8063DA4D25238F6D5E7B27521BD1262D9074AA4D25347F1A2E7C07422BB6363AD064EA5A15244F6D3E6CF7456BA1065D8063DA4D25235F6D1E6CF7456BA1065DE91946773B08C1E2B41108E2424F0FEA6" , "SXRJ-GY": "9D583377340A78514826C50DD21AD07DA96B0742014C4D174E51C40DD269D10BA969064500484C644821C478D269D009AE1A0744004C4D644950C47FD21DD076A81E0631074E4D174853C508D21BD009A81E003500334C654853C40DD46BD009A81E064401324D634954C30FD318D076A81E063107484C674827C57ED21ED07AA96D073200394D684853C40DD46BD009A81E0743003B4D684853C40DD46D9D5832054666B58C7D15F03995432892" , "MVEU-LN": "A89D4F10C81B7F02C5E6DBC7CCD098839CAE7B25FD5D4A44C391DAC7CCA399F59CAC7A22FC594B37C5E1DAB2CCA398F79BDF7B23FC5D4A37C490DAB5CCD798889DDB7A56FB5F4A44C593DBC2CCD198F79DDB7C52FC224B36C593DAC7CAA198F79DDB7B54FD2D4B37C5E0DDC5CDA699F49DDB7A56FB594B34C5E7DBB4CCD498849CA87B55FC284A3BC593DAC7CAA198F79DDB7B24FC2A4A3BC593DAC7CAA7A89D4E62BA77B2DFF0D5EEF38B89606C" , "IEUX-IM": "FBB14D7CCAB942C99670B0639AAC6C8CCF827949FFFF778F9007B1639ADF6DFACF80784EFEFB76FC9677B1169ADF6CF8C8F3794FFEFF77FC9706B1119AAB6C87CEF7783AF9FD778F9605B0669AAD6CF8CEF77E3EFE8076FD9605B1639CDD6CF8CEF77945FE8C77FC967BB6619BA06DFACEF7783AF9FB76FF9671B0109AA86C8BCF847939FE8A77F09605B1639CDD6CF8CEF77948FE8877F09605B1639CDBFBB14C0EB8D58F14A3438557DDF59463" , "ISED-NA": "51E8457922DE6C3F009F11EF2CEB36E065DB714C1798597906E810EF2C98379665D9704B169C580A0098109A2C98369462AA714A1698590A01E9109D2CEC36EB64AE703F119A597900EA11EA2CEA369464AE763B16E7580B00EA10EF2A9A369464AE714017ED580A019817ED2D9B37E364AE703F119C5809009E119C2CEF36E765DD713C16ED590600EA10EF2A9A369464AE714D16EF590600EA10EF2A9C51E8440B50B2A1E235AC24DB6BB2CE0F" , "IUSK-GY1": "5C3261A40449C2A96224F074D342EAF368015591310FF7EF6453F174D331EB8568035496300BF69C6223F101D331EA876F705597300FF79C6352F106D345EAF8697454E2370DF7EF6251F071D343EA87697452E63070F69D6251F174D533EA876974559D317CF79A6355F676D240EAF86F0354E2310FF1EB6321F100D242EAF069075591300CF69A622EF174D331EC85697454E2307DF698622EF174D331EC835C3260D676250F775717C540941B121F" , "IQQY": "408BE8D3F0E926DF7BC60731F955C18E74B8DCE6C5AF13997DB10631F926C0F874BADDE1C4AB12EA7BC10644F926C1FA73C9DCE0C4AF13EA7AB00643F952C18575CDDD95C3AD13997BB30734F954C1FA75CDDB91C4D012EB7BB30631FF24C1FA75CDDCEAC5D813EE7BCC0631F926C7FE74BDDDE1C4DC13EE7BC00742F825C08F75B2DD95C5AF159B7BB30631F854C08D75B2DD95C5AF159D408BE9A18285EB014EF53205BE0C3962" , "CBUF-GY": "163233F5C3233F30402EC1849665E275220107C0F6650A764659C0849616E303220306C7F7610B054029C0F19616E201257007C6F7650A054158C0F69662E27E237406B3F0670A76405BC1819664E201237400B7F71A0B04405BC0849014E201237407C6F7110A05412BC7869767E27E237406B3F0610B06402FC1F79661E272220707B0F7100A09405BC0849014E201237407C1F7120A09405BC084901216323287B14FF2EE751DF4B0D13C1A99" , "IBCG-GY": "6BB4D3DBD0CC6ADB8D2F6BFCFBF377F85F87E7EEE58A5F9D8B586AFCFB80768E5F85E6E9E48E5EEE8D286A89FB80778C58F6E7E8E48A5FEE8C596A8EFBF477F35EF2E69DE3885F9D8D5A6BF9FBF2778C5EF2E099E4F55EEF8D5A6AFCFD82778C5EF2E7E2E4FE5EE88C2B6DFEFAF177F35EF2E69DE38E5EED8D2E6B8FFBF777FF5F81E79EE4FF5FE28D5A6AFCFD82778C5EF2E7EFE4FD5FE28D5A6AFCFD846BB4D2A9A2A0A705B81C5EC8BCAA8F14" , "IJPE-LN": "BEC8135FAB50127C2CE78245A840D6298AFB276A9E16273A2A908345A833D75F8AF9266D9F1226492CE08330A833D65D8D8A276C9F1627492D918337A847D6228B8E26199814273A2C928240A841D65D8B8E201D9F6926482C928345AE31D65D8B8E27669F11274C2DE18447A936D75E8B8E26199812264A2CE68236A844D62E8AFD271A9F6327452C928345AE31D65D8B8E276B9F6127452C928345AE37BEC8122DD93CDFA219D4B771EF192EC5" , "IJPN": "05F980194D4521651B54B51DA7C7477931CAB42C780314231D23B41DA7B4460F31C8B52B790715501B53B468A7B4470D36BBB42A790314501A22B46FA7C0477230BFB55F7E0114231B21B518A7C6470D30BFB35B797C15511B21B41DA1B6470D30BFB420790414551A22B41DA7B4410931CFB52B797014541B52B56EA6B7467830C0B55F780312211B21B41DA6C6467A30C0B55F7803122705F9816B3F29ECBB2E678029E09EBF95" , "SXR6-GY": "281D0A6AD2BF37BF94490032C1622BEC1C2E3E5FE7F902F9923E0132C1112A9A1C2C3F58E6FD038A944E0147C1112B981B5F3E59E6F9028A953F0140C1652BE71D5B3F2CE1FB02F9943C0037C1632B981D5B3928E686038B943C0132C7132B981D5B3F59E787028D924C0630C0602BE71D5B3F2CE1FD038994480041C1662BEB1C283E2FE68C0286943C0132C7132B981D5B3E5EE68E0286943C0132C715281D0B18A0D3FA61A17A3506863BD300" , "EUNO-GY": "85A50DBD59A79AD49AF1072AA6D20B44B19639886CE1AF929C86062AA6A10A32B194388F6DE5AEE19AF6065FA6A10B30B6E7398E6DE1AFE19B870658A6D50B4FB0E338FB6AE3AF929A84072FA6D30B30B0E33EFF6D9EAEE09A84062AA0A30B30B0E339886C92AE919B840128A7D00B4FB0E338FB6AE5AEE29AF00759A6D60B43B19039F86D94AFED9A84062AA0A30B30B0E339896D96AFED9A84062AA0A585A50CCF2BCB570AAFC2321EE18BF3A8" , "INAA": "6BB53E57846468289FD2B1AF37DBAEB75F860A62B1225D6E99A5B0AF37A8AFC15F840B65B0265C1D9FD5B0DA37A8AEC358F70A64B0225D1D9EA4B0DD37DCAEBC5EF30B11B7205D6E9FA7B1AA37DAAEC35EF30D15B05D5C1C9FA7B0AF31AAAEC35EF30A6EB0215C199ED0B0AF37A8A8C75F830B65B0515D199FD4B1DC36ABAFB65E8C0B11B1225B6C9FA7B0AF36DAAFB45E8C0B11B1225B6A6BB53F25F608A5F6AAE1849B7082565B" , "IBCJ-GY1": "9F0D79030AA4F26942A5FCDEFE6DE0A0AB3E4D363FE2C72F44D2FDDEFE1EE1D6AB3C4C313EE6C65C42A2FDABFE1EE0D4AC4F4D303EE2C75C43D3FDACFE6AE0ABAA4B4C4539E0C72F42D0FCDBFE6CE0D4AA4B4A413E9DC65D42D0FDDEF81CE0D4AA4B4D3A3E96C65A43D7FADCFF6FE0ABAC3C4C453FE2C12B43A0FDAAFF6DE0A3AA384D363EE1C65A42AFFDDEFE1EE6D6AA4B4C453E90C65842AFFDDEFE1EE6D09F0D787178C83FB67796C9EAB934184D" , "CEBB-GY": "DAC687177F9C953F2408420F83EEAA7EEEF5B3224ADAA079227F430F839DAB08EEF7B2254BDEA10A240F437A839DAA0AE984B3244BDAA00A257E437D83E9AA75EF80B2514CD8A079247D420A83EFAA0AEF80B4554BA5A10B247D430F859FAA0AEF80B3244BA9A10D2509440D82ECAA75EF80B2514CDEA1092409427C83EAAA79EEF3B3524BAFA006247D430F859FAA0AEF80B3234BADA006247D430F8599DAC686650DF058E0113B773BC4B75293" , "CSRU-IM": "48DCC87B04654F0B31A0100DE7555D237CEFFC4E31237A4D37D7110DE7265C557CEDFD4930277B3E31A71178E7265D577B9EFC4830237A3E30D6117FE7525D287D9AFD3D37217A4D31D51008E7545D577D9AFB39305C7B3F31D5110DE1245D577D9AFC4831567A3931A6160FE6595C557D9AFD3D37277B3D31A1107EE7515D247CE9FC3E30567A3231D5110DE1245D577D9AFC4F30547A3231D5110DE12248DCC909760982D404932539A00CA5CE" , "ITKY-NA": "0A8633A424A67D5AC7DA844A9A45032F3EB5079111E0481CC1AD854A9A3602593EB7069610E4496FC7DD853F9A36035B39C4079710E0486FC6AC85389A4203243FC006E217E2481CC7AF844F9A44035B3FC000E6109F496EC7AF854A9C34035B3FC0079D11924918C7D082489B35022C3FC006E217E4496CC7DB84399A4103283EB307E110954863C7AF854A9C34035B3FC0079010974863C7AF854A9C320A8632D656CAB085F2E9B17EDD1CFBC2" , "IQQ5-GY": "B563CD00C44036CE27B16DF1569E50F18150F935F106038821C66CF156ED51878152F832F00202FB27B66C8456ED50858621F933F00603FB26C76C83569950FA8025F846F704038827C46DF4569F50858025FE42F07902FA27C46CF150EF50858025F939F17103FF21B76BF3579C50FA8025F846F70202F827B06D82569A50F68156F945F07303F727C46CF150EF50858025F934F07103F727C46CF150E9B563CC72B62CFB11128258C511C7A81C" , "QDVR-GY": "D1760E53F37B43F09961280F13A2D119E5453A66C63D76B69F16290F13D1D06FE5473B61C73977C59966297A13D1D16DE2343A60C73D76C59817297D13A5D112E4303B15C03F76B69914280A13A3D16DE4303D11C74277C49914290F15D3D16DE4303B62C74F76C699602E0D12A0D112E4303B15C03977C69960287C13A6D11EE5433A16C74876C99914290F15D3D16DE4303A67C74A76C99914290F15D5D1760F2181178E2FAC521D3B54FB29F4" , "CSUS-NA": "5CED879C7BFB6D9AAB252B8984BEE15768DEB3A94EBD58DCAD522A8984CDE02168DCB2AE4FB959AFAB222AFC84CDE1236FAFB3AF4FBD58AFAA532AFB84B9E15C69ABB2DA48BF58DCAB502B8C84BFE12369ABB4DE4FC259AEAB502A8982CFE12369ABB3AF4EC858AFAB252D8B85CEE05469ABB2DA48B959ACAB242BFA84BAE15068D8B3D94FC858A3AB502A8982CFE12369ABB3A84FCA58A3AB502A8982C95CED86EE0997A0459E161EBDC3E719BA" , "S6DW-GY": "44BC97EAF2C9A881EF9992DF476CCBF8708FA3DFC78F9DC7E9EE93DF471FCA8E708DA2D8C68B9CB4EF9E93AA471FCB8C77FEA3D9C68F9DB4EEEF93AD476BCBF371FAA2ACC18D9DC7EFEC92DA476DCB8C71FAA4A8C6F09CB5EFEC93DF411DCB8C71FAA2D9C1FF9CB5EF9D94DD466ECBF371FAA2ACC18B9CB7EF9892AC4768CBFF7089A3AFC6FA9DB8EFEC93DF411DCB8C71FAA3DEC6F89DB8EFEC93DF411B44BC969880A5655EDAAAA7EB00353315" , "IQQ0-GY": "F0096B0AF2EFF31DD08F1D1BF70B9336C43A5F3FC7A9C65BD6F81C1BF7789240C4385E38C6ADC728D0881C6EF7789342C34B5F39C6A9C628D1F91C69F70C933DC54F5E4CC1ABC65BD0FA1D1EF70A9342C54F5848C6D6C729D0FA1C1BF17A9342C54F5F33C7DEC62CD68C1B19F609933DC54F5E4CC1ADC72BD08E1D68F70F9331C43C5F4FC6DCC624D0FA1C1BF17A9342C54F5F3EC6DEC624D0FA1C1BF17CF0096A7880833EFDE5BC282FB0526BE4" , "IUSN-GY": "B8685597F6CC62AA6FFA6EFABB8A82D58C5B61A2C38A57EC698D6FFABBF983A38C5960A5C28E569F6FFD6F8FBBF982A18B2A61A4C28A579F6E8C6F88BB8D82DE8D2E60D1C58857EC6F8F6EFFBB8B82A18D2E66D5C2F5569E6F8F6FFABDFB82A18D2E61AEC3F957996E8C68F8BA8882DE8D2E60D1C58E569C6FFB6E89BB8E82D28C5D61D2C2FF57936F8F6FFABDFB82A18D2E61A3C2FD57936F8F6FFABDFDB86854E584A0AF4A5AC95BCEFCD37A07" , "2B7K-GY": "68E12E491E7F17155059771356859C1A5CD21A7C2B392253562E761356F69D6C5CD01B7B2A3D2320505E766656F69C6E5BA31A7A2A392220512F766156829C115DA71B0F2D3B2253502C771656849C6E5DA71D0B2A462321502C761350F49C6E5DA71D7B2A4D24225128711157879C115DA71B0F2D3D23235058776056819C1D5CD41A0C2A4C222C502C761350F49C6E5DA71A7D2A4E222C502C761350F268E12F3B6C13DAF5656A422711DC64C8" , "IQQW-GY": "C2CD806B8FCEB6417CC5FEC1E7C33712F6FEB45EBA8883077AB2FFC1E7B03664F6FCB559BB8C82747CC2FFB4E7B03766F18FB458BB8883747DB3FFB3E7C43719F78BB52DBC8A83077CB0FEC4E7C23766F78BB329BBF782757CB0FFC1E1B23766F78BB452BAFF83707CC1F8C3E6C13719F78BB52DBC8C82777CC4FEB2E7C73715F6F8B42EBBFD83787CB0FFC1E1B23766F78BB45FBBFF83787CB0FFC1E1B4C2CD8119FDA27BA149F6CBF5A09ACFC0" , "IWRD": "F882710D2D327A50EE5E74601981C70CCCB1453818744F16E829756019F2C67ACCB3443F19704E65EE59751519F2C778CBC0453E19744F65EF2875121986C707CDC4444B1E764F16EE2B74651980C778CDC4424F190B4E64EE2B75601FF0C778CDC4453418054F62EF59756019F2C17CCCB4443F19074F61EE58741318F1C60DCDBB444B18744914EE2B75601880C60FCDBB444B18744912F882707F5F5EB7B0DB6D41545ED83FDE" , "IWRD-NA": "36CCD26DEFA9E52E3188E5FEC2CA716A02FFE658DAEFD06837FFE4FEC2B9701C02FDE75FDBEBD11B318FE48BC2B9711E058EE65EDBEFD01B30FEE48CC2CD7161038AE72BDCEDD06831FDE5FBC2CB711E038AE12FDB90D11A31FDE4FEC4BB711E038AE654DA9ED01C308FE3FCC3BA7069038AE72BDCEBD1183189E58DC2CE716D02F9E628DB9AD01731FDE4FEC4BB711E038AE659DB98D01731FDE4FEC4BD36CCD31F9DC528CE04BBD0CA859389B8" , "IWDE-LN": "1635EBD55AEECE76770CE46015F5FF142206DFE06FA8FB30717BE5601586FE622204DEE76EACFA43770BE5151586FF602577DFE66EA8FB43767AE51215F2FF1F2373DE9369AAFB307779E46515F4FF602373D8976ED7FA427779E5601384FF602373DFEC6FD9FA42760AE2621483FE632373DE9369ACFA40770DE41315F1FF132200DF906EDDFB4F7779E5601384FF602373DFE16EDFFB4F7779E56013821635EAA728820396423FD15452AC07C6" , "CNDX-NA": "29247CC827C38C821281AE8FC2F894CB1D1748FD1285B9C414F6AF8FC28B95BD1D1549FA1381B8B71286AFFAC28B94BF1A6648FB1385B9B713F7AFFDC2FF94C01C62498E1487B9C412F4AE8AC2F994BF1C624F8A13FAB8B612F4AF8FC48994BF1C6248FB1386B8B6128AA88DC38895C81C62498E1481B8B41280AEFCC2FC94CC1D11488D13F0B9BB12F4AF8FC48994BF1C6248FC13F2B9BB12F4AF8FC48F29247DBA55AF416227B29BBB85A16C19" , "NDXEX": "75C57C62A8DEEFB7EC7C3A3CA305C6EE41F648579D98DAF1EA0B3B3CA376C79841F449509C9CDB82EC7B3B49A376C69A468748519C98DA82ED0A3B4EA302C6E5408349249B9ADAF1EC093A39A304C69A40834F209CE7DB83EC093B3CA574C69A408348279CEADA8FED7A3B42A376C69A468748549DECDB82EC7E3B4FA205C79941F6495B9D98DAF1EA0B3B3CA376C7E841F4495B9D98DAF1EA0D75C57D10DAB22256D94F0F08E45C3E3D" , "ISOD-GY": "F2C465F527C9B18DA4642B21F056B7A2C6F751C0128F84CBA2132A21F025B6D4C6F550C7138B85B8A4632A54F025B7D6C18651C6138F84B8A5122A53F051B7A9C78250B3148D84CBA4112B24F057B7D6C78256B713F085B9A4112A21F627B7D6C78251CC12FA85CBA5632D23F154B7A9C78250B3148B85BBA4652B52F052B7A5C6F151B013FA84B4A4112A21F627B7D6C78251C113F884B4A4112A21F621F2C4648755A57C6C91571E15B70F4F71" , "EGLN-LN": "0CD9DF96B7266F9B29E9CE4A0A463DD538EAEBA382605ADD2F9ECF4A0A353CA338E8EAA483645BAE29EECF3F0A353DA13F9BEBA583605AAE289FCF380A413DDE399FEAD084625ADD299CCE4F0A473DA1399FECD4831F5BAF299CCF4A0C373DA1399FEBA383115BD8289FC8480B303CA2399FEAD084645BAD29E8CE390A423DD238ECEBD383155AA2299CCF4A0C373DA1399FEBA283175AA2299CCF4A0C310CD9DEE4C54AA27A1CDAFB7E4D1FC506" , "IBCF-GY": "241D91CC7DF7122E68EBF17731787C04102EA5F948B127686E9CF077310B7D72102CA4FE49B5261B68ECF002310B7C70175FA5FF49B1271B699DF005317F7C0F115BA48A4EB32768689EF17231797C70115BA28E49CE261A689EF07737097C70115BA5F549C5261D69EEF775307A7C0F115BA48A4EB5261868EAF104317C7C031028A58949C42717689EF07737097C70115BA5F849C62717689EF077370F241D90BE0F9BDFCF5DD8C443762184D7" , "IUSE-LN": "0F3CF93108B603B6FC828B5F4FB0F00D3B0FCD043DF036F0FAF58A5F4FC3F17B3B0DCC033CF43783FC858A2A4FC3F0793C7ECD023CF03683FDF48A2D4FB7F0063A7ACC773BF236F0FCF78B5A4FB1F0793A7ACA733C8F3782FCF78A5F49C1F0793A7ACD083D833685FD848D5D4EC6F17A3A7ACC773BF43780FC838B2C4FB4F00A3B09CD743C85368FFCF78A5F49C1F0793A7ACD053C87368FFCF78A5F49C70F3CF8437ADACE57C9B1BE6B08E908DE" , "IUSE-IM": "956AC0ED412EC50DDCD1B1CC1CFBF210A159F4D87468F04BDAA6B0CC1C88F366A15BF5DF756CF138DCD6B0B91C88F264A628F4DE7568F038DDA7B0BE1CFCF21BA02CF5AB726AF04BDCA4B1C91CFAF264A02CF3AF7517F139DCA4B0CC1A8AF264A02CF4D4741BF03EDDD7B7CE1DF7F366A02CF5AB726CF13BDCD0B1BF1CFFF217A15FF4A8751DF034DCA4B0CC1A8AF264A02CF4D9751FF034DCA4B0CC1A8C956AC19F334208ECE9E284F85BA20AC3" , "QDVE-GY": "F3310537B854232EEE20F51F8BA68A1DC70231028D121668E857F41F8BD58B6BC70030058C16171BEE27F46A8BD58A69C07331048C12161BEF56F46D8BA18A16C67730718B101668EE55F51A8BA78A69C67736758C6D171AEE55F41F8DD78A69C67730068C601618EF26F31D8AA48A16C67730718B161718EE21F56C8BA28A1AC70431728C671617EE55F41F8DD78A69C67731038C651617EE55F41F8DD1F3310445CA38EECFDB13C02BCCFF72CE" , "QDVG-GY": "5A0A4BB6C17655C6E74575DB7A2F87DA6E397F83F4306080E13274DB7A5C86AC6E3B7E84F53461F3E74274AE7A5C87AE69487F85F53060F3E63374A97A2887D16F4C7EF0F2326080E73075DE7A2E87AE6F4C78F4F54F61F2E73074DB7C5E87AE6F4C7E87F54260F0E64173D97B2D87D16F4C7EF0F23461F0E74475A87A2B87DD6E3F7FF3F54560FFE73074DB7C5E87AE6F4C7F82F54760FFE73074DB7C585A0A4AC4B31A9827D27640EF3D767F09" , "IUS3-GY": "6EC559C1B5FED07BA745A0FDD4D0E5585AF66DF480B8E53DA132A1FDD4A3E42E5AF46CF381BCE44EA742A188D4A3E52C5D876DF281B8E54EA633A18FD4D7E5535B836C8786BAE53DA730A0F8D4D1E52C5B836A8381C7E44FA730A1FDD2A1E52C5B836DF880CBE548A145A6FFD5D2E5535B836C8786BCE44DA744A08ED4D4E55F5AF06D8481CDE542A730A1FDD2A1E52C5B836DF581CFE542A730A1FDD2A76EC558B3C7921D99927695C993891D88" , "ZPDH-GY": "C7C811B8B2EE09CFC187496770702C6FF3FB258D87A83C89C7F0486770032D19F3F9248A86AC3DFAC180481270032C1BF48A258B86A83CFAC0F1481570772C64F28E24FE81AA3C89C1F2496270712C1BF28E22FA86D73DFBC1F2486776012C1BF28E24F987DE3DFBC08C4F6571722C64F28E24FE81AC3DF9C186491470742C68F3FD25FD86DD3CF6C1F2486776012C1BF28E258C86DF3CF6C1F248677607C7C810CAC082C42DF4B47C533729D4BF" , "IS600BANKS": "7318E9E7B2171E145D6AF7A7D145345A472BDDD287512B525B1DF6A7D136352C4729DCD586552A215D6DF6D2D136342E405ADDD486512B215C1CF6D5D1423451465EDCA181532B525D1FF7A2D144342E465EDAA5862E2A205D1FF6A7D734342E465EDDDE87242D225B69F0D1D0423559475DDDA587242B525D1FF0A3D046345A472DDCD687222A215C1CF7D2D149342E465EDAA387512B525C6DF7D0D149342E465EDAA57318E895C07BD3F66859C293961CCC8A" , "SXEPEX": "7231CD7EB9AAC7125B9C5934E62631254602F94B8CECF2545DEB5834E65530534600F84C8DE8F3275B9B5841E65531514173F94D8DECF2275AEA5846E621312E4777F8388AEEF2545BE95931E62731514777FE3C8D93F3265BE95834E05731514777F84D8C92F3275B9F5947E62B31514777FE3C8D9CF2205A9A5843E62630224674F94D8C93F2545BE95E36E65531514605F94F8C93F2545BE95E307231CC0CCBC60AF06EAF6C00A17FC9F5" , "STOXXIEX": "39B475A53A91C8FA292678110916D0900D8741900FD7FDBC2F5179110965D1E60D8540970ED3FCCF292179640965D0E40AF641960ED7FDCF285079630911D09B0CF240E309D5FDBC295378140917D0E40CF246E70EA8FCCE295379110F67D0E40CF240960FA5FCBC292D796F081AD1970C8C40E30FD7FBB8282379650816D0930C8141900ED4FCC9292C79110965D6E60CF240E30EA5FCCB292C79110965D6E039B474D748FD05181C154D254E4F2840" , "SXPPEX": "30DF7110F65DC55FAE0A652D525FD65504EC4525C31BF019A87D642D522CD72304EE4422C21FF16AAE0D6458522CD621039D4523C21BF06AAF7C645F5258D65E05994456C519F019AE7F6528525ED62105994252C264F16BAE7F642D542ED62105994423C365F06FAE09655E5252D62105994252C26BF06DAF0C645A525FD752049A4523C364F019AE7F622F522CD62104EB4521C364F019AE7F622930DF7062843108BD9B39501915062E85" , "SXFPEX": "34D978D65DCB39689F9812C93411BA8E00EA4CE3688D0C2E99EF13C93462BBF800E84DE469890D5D9F9F13BC3462BAFA079B4CE5698D0C5D9EEE13BB3416BA85019F4D906E8F0C2E9FED12CC3410BAFA019F4B9469F20D5C9FED13C93260BAFA019F4DE568F30D5E9F9B12BA341CBAFA019F4B9469FD0C5A9E9E13BE3411BB89009C4CE568F20C2E9FED15CB3462BAFA00ED4CE768F20C2E9FED15CD34D979A42FA7F48AAAAB27FD7348425E" , "IS600TECH": "15CCD27DAE77BB1F2F8B13832DF818BD21FFE6489B318E5929FC12832D8B19CB21FDE74F9A358F2A2F8C12F62D8B18C9268EE64E9A318E2A2EFD12F12DFF18B6208AE73B9D338E592FFE13862DF918C9208AE13F9A4E8F2B2FFE12832B8918C9208AE6449B448829298814F52DF919BA21FFE6459B318E5929FA13F32DFF19BA20FDE7489A428F5A2E8B12FC2D8B18C92688E73B9B318F2B2E8912FC2D8B18C9268E15CCD30FDC1B76FD1AB826B76AA1E06D" , "TDXPEX": "19CFC621F7F35B9465AB5935B817ADFA2DFCF214C2B56ED263DC5835B864AC8C2DFEF313C3B16FA165AC5840B864AD8E2A8DF212C3B56EA164DD5847B810ADF12C89F367C4B76ED265DE5930B816AD8E2C89F563C3CA6FA065DE5835BE66AD8E2C89F315C3C76EAC65A85946B81AAD8E2C89F563C3C56EA664AD5842B817ACFD2D8AF212C2CA6ED265DE5E37B864AD8E2DFBF210C2CA6ED265DE5E3119CFC753859F967750986C01FF4E552B" , "IQQD-GY": "77A181187491848BF3C3809CFC476FA64392B52D41D7B1CDF5B4819CFC346ED04390B42A40D3B0BEF3C481E9FC346FD244E3B52B40D7B1BEF2B581EEFC406FAD42E7B45E47D5B1CDF3B68099FC466FD242E7B25A40A8B0BFF3B6819CFA366FD242E7B52141A0B1BAF2C4869EFD456FAD42E7B45E47D3B0BDF3C280EFFC436FA14394B55D40A2B1B2F3B6819CFA366FD242E7B52C40A0B1B2F3B6819CFA3077A1806A06FD4968C6F0B5A8BB1E9777" , "IUKD-IM": "DD34D59CEFDE6172BCAC5ABF6C0328AAE907E1A9DA985434BADB5BBF6C7029DCE905E0AEDB9C5547BCAB5BCA6C7028DEEE76E1AFDB985447BDDA5BCD6C0428A1E872E0DADC9A5434BCD95ABA6C0228DEE872E6DEDBE75546BCD95BBF6A7228DEE872E1A5DAEB5530BDAB5CBD6D0F29DCE872E0DADC9C5544BCAD5ACC6C0728ADE901E1D9DBED544BBCD95BBF6A7228DEE872E1A8DBEF544BBCD95BBF6A74DD34D4EE9DB2AC91899F6F8B2B5AD07B" , "SDGPEX-GY": "EB07C5AE0316345D89E9D1B5269A90C3DF34F19B3650011B8F9ED0B526E991B5DF36F09C3754006889EED0C026E990B7D845F19D37500168889FD0C7269D90C8DE41F0E83052011B899CD1B0269B90B7DE41F6EC372F0069899CD0B520EB90B7DE41F09D3722006A89EAD1C6269797B5DF30F0973650011B8F98D1C5269D91C4DE36F09B3723001888E9D0CA26E990B7D843F0E83650006988EBD0CA26E990B7D845EB07C4DC717AF9BEBCDAE48161C36812" , "IFF": "B650BFDC7A0FBA1021AC97ED37F85A5282638BE94F498F5627DB96ED378B5B2482618AEE4E4D8E2521AB9698378B5A2685128BEF4E498F2520DA969F37FF5A5983168A9A494B8F5621D997E837F95A2683168C9E4E368E2421D996ED31895A2683168BE54E398E2621D996ED318F5B5683628BE94F3E8F2520AA97EE36FE5A5983168A9A494B8F5621D9979F36FC5A5983168A9A494DB650BEAE086377F3149FA2D970A1A283" , "IFFFNA": "46F7E832BC1B2F816E5D5F43B485E47E72C4DC07895D1AC7682A5E43B4F6E50872C6DD0088591BB46E5A5E36B4F6E40A75B5DC01885D1AB46F2B5E31B482E47573B1DD748F5F1AC76E285F46B484E40A73B1DB7088221BB56E285E43B2F4E40A73B1DC0B882D1BB76F585F40B581E40A73B1DB70882D1AB36F5B5E34B485E57972B2DC0189221AC76E285841B4F6E40A72C3DC0389221AC76E28584746F7E940CE77E2625B6E6A77F3DC1CAF" , "ISG": "18600671E795DDB1DB6E7B30C07534022C533244D2D3E8F7DD197A30C00635742C513343D3D7E984DB697A45C00634762B223242D3D3E884DA187A42C07234092D263337D4D1E8F7DB1B7B35C07434762D263533D3ACE985DB1B7A30C60434762D263248D2A6E986DB1B7A30C60235062D523244D2A4E884DA687B33C17334092D263337D4D1E8F7DB1B7B42C17134092D263337D4D71860070395F91052EE5D4E04872CCCD3" , "IRCP-LN": "9C06B1BA624B1AB70A46E5F70B08C5D9A835858F570D2FF10C31E4F70B7BC4AFA837848856092E820A41E4820B7BC5ADAF448589560D2F820B30E4850B0FC5D2A94084FC510F2FF10A33E5F20B09C5ADA94082F856722E830A33E4F70D79C5ADA940858357792E840A45E3F50A7EC4AEA94084FC51092E810A47E5840B0CC5DEA83385FF56782F8E0A33E4F70D79C5ADA940858E567A2F8E0A33E4F70D7F9C06B0C81027D7543F75D0C34C513D08" , "EUNT-GY": "B8E7FF8424F9A6D8666F2AE62F3ACACB8CD4CBB111BF939E60182BE62F49CBBD8CD6CAB610BB92ED66682B932F49CABF8BA5CBB710BF93ED67192B942F3DCAC08DA1CAC217BD939E661A2AE32F3BCABF8DA1CCC610C092EC661A2BE6294BCABF8DA1CBB111CC929D66682CE42E38CAC08DA1CAC217BB92EE666E2A952F3ECACC8CD2CBC110CA93E1661A2BE6294BCABF8DA1CBB010C893E1661A2BE6294DB8E7FEF656956B3C535C1FD26863321D" , "IBGS": "43BCEA971774038B7169FFA6C37715C2778FDEA2223236CD771EFEA6C30414B4778DDFA5233637BE716EFED3C30415B670FEDEA4233236BE701FFED4C37015C976FADFD1243036CD711CFFA3C37615B676FAD9D5234D37BF711CFEA6C50615B676FADEAE234637BC7169FEA6C30413B2778ADFA5234136BA716FFFD5C20714C37685DFD1223230CF711CFEA6C27614C17685DFD1223230C943BCEBE56518CE6F445ACA92842EED14" , "IBGS-IM": "8B03E278EF573EB1F590B33D0AC74047BF30D64DDA110BF7F3E7B23D0AB44131BF32D74ADB150A84F597B2480AB44033B841D64BDB110B84F4E6B24F0AC0404CBE45D73EDC130BF7F5E5B3380AC64033BE45D13ADB6E0A85F5E5B23D0CB64033BE45D641DB650A86F590B53F0BCB4131BE45D73EDC150A87F591B34E0AC34040BF36D63DDB640B88F5E5B23D0CB64033BE45D64CDB660B88F5E5B23D0CB08B03E30A9D3BF355C0A386094D9EB891" , "IPRP-NA": "D0DD659B33267B0BBDCAEA9BB3637B48E4EE51AE06604E4DBBBDEB9BB3107A3EE4EC50A907644F3EBDCDEBEEB3107B3CE39F51A807604E3EBCBCEBE9B3647B43E59B50DD00624E4DBDBFEA9EB3627B3CE59B56D9071F4F3FBDBFEB9BB5127B3CE59B51A206164E39BDC9EC99B2137A4BE59B50DD00644F3DBDCBEAE8B3677B4FE4E851DE07154E32BDBFEB9BB5127B3CE59B51AF07174E32BDBFEB9BB514D0DD64E9414AB6EF88F9DFAFF43A839E" , "IXJEUR": "C6B6B5A7888B1E59C7A5DB2FE8EC642AF2858192BDCD2B1FC1D2DA2FE89F655CF2878095BCC92A6CC7A2DA5AE89F645EF5F48194BCCD2B6CC6D3DA5DE8EB6421F3F080E1BBCF2B1FC7D0DB2AE8ED645EF3F086E5BCB22A6DC7D0DA2FEE9D645EF3F0819EBDB32A18C6A3DA5CE8EB645EF3F086E5BCBD2B6BC6A3DA58E8EC652DF2F38194BDB22B1FC7D0DC2DE89F645EF2828196BDB22B1FC7D0DC2BC6B6B4D5FAE7D3BDF296EE1BAFB59CFC" , "EUN1": "17C0E23E2155A2715D43594172DC106723F3D60B141397375B34584172AF111123F1D70C151796445D44583472AF10132482D60D151397445C35583372DB106C2286D778121197375D36594472DD10132286D17C156C96455D36584174AD10132286D60B146096345B41584172AF161723F6D70C156097405D45593273AC116622F9D778141391355D36584173DD116422F9D7781413913317C0E34C53396F9568706C753585E8B1" , "IBCD-GY": "DF3BC1764CF02EF7D2F2F67301CBEF3DEB08F54379B61BB1D485F77301B8EE4BEB0AF44478B21AC2D2F5F70601B8EF49EC79F54578B61BC2D384F70101CCEF36EA7DF4307FB41BB1D287F67601CAEF49EA7DF23478C91AC3D287F77307BAEF49EA7DF54F78C21AC4D3F5F07100C9EF36EA7DF4307FB21AC1D2F3F60001CFEF3AEB0EF53378C31BCED287F77307BAEF49EA7DF54278C11BCED287F77307BCDF3BC0043E9CE313E7C1C347469217EB" , "EUNS-GY": "2E9772AFFF9C291CB4DEC58C66AD42B31AA4469ACADA1C5AB2A9C48C66DE43C51AA6479DCBDE1D29B4D9C4F966DE42C71DD5469CCBDA1C29B5A8C4FE66AA42B81BD147E9CCD81C5AB4ABC58966AC42C71BD141EDCBA51D28B4ABC48C60DC42C71BD1469ACAA91D59B4DEC38E67AF42B81BD147E9CCDE1D2AB4DFC5FF66A942B41AA246EACBAF1C25B4ABC48C60DC42C71BD1469BCBAD1C25B4ABC48C60DA2E9773DD8DF0E4F881EDF0B821F4BA65" , "ISRA-GY": "8A54D8FF081CFD28EE9A64BA4BE4B9A8BE67ECCA3D5AC86EE8ED65BA4B97B8DEBE65EDCD3C5EC91DEE9D65CF4B97B9DCB916ECCC3C5AC81DEFEC65C84BE3B9A3BF12EDB93B58C86EEEEF64BF4BE5B9DCBF12EBBD3C25C91CEEEF65BA4D95B9DCBF12ECC63D2FC81AEF9862B84AE6B9A3BF12EDB93B5EC91EEE9B64C94BE0B9AFBE61ECBA3C2FC811EEEF65BA4D95B9DCBF12ECCB3C2DC811EEEF65BA4D938A54D98D7A7030CCDBA9518E0CBD417E" , "IVU-GY": "6AC6D9486D759D3F85B38E85978FCB795EF5ED7D5833A87983C48F8597FCCA0F5EF7EC7A5937A90A85B48FF097FCCB0D5984ED7B5933A80A84C58FF79788CB725F80EC0E5E31A87985C68E80978ECB0D5F80EA0A594CA90B85C68F8591FECB0D5F80ED715843A80A82C48EF49783CB0D5F80EA0A5943A80D84B58FF2978FCA7E5E83ED7B584CA87985C6898797FCCB0D5EF2ED79584CA87985C689816AC6D83A1F1950DAB080BBB1D0D633AE" , "JCDX": "BC994A5B8DCEFF2779AE462E7DB6C36888AA7E6EB888CA617FD9472E7DC5C21E88A87F69B98CCB1279A9475B7DC5C31C8FDB7E68B988CA1278D8475C7DB1C36389DF7F1DBE8ACA6179DB462B7DB7C31C89DF7919B9F7CB1379DB472E7BC7C31C89DF7E1AB9FDCB1379A5472E7DC5C51888AF7F69B9FBCA1679A8465D7CC6C26989A07F1DB888CC6379DB472E7CB7C26B89A07F1DB888CC65BC994B29FFA232C24C9D731A3AEF3BBF" , "JMT-PL": "5F303A130E66576624D8D422DB2D2AE06B030E263B20622022AFD522DB5E2B966B010F213A24635324DFD557DB5E2A946C720E203A20625325AED550DB2A2AEB6A760F553D22622024ADD427DB2C2A946A7609513A5F635224ADD522DD5C2A946A760E523A22625223AFD554DA5B2A946A7609513A50625425DED555DB2D2BE76B750E203B5F622024ADD320DB5E2A946B040E223B5F622024ADD3265F303B617C0A9A8311EBE1169C74D237" , "RRR1R": "AACB7F1A2CC46FD9C0B02CC10EFB63599EF84B2F19825A9FC6C72DC10E88622F9EFA4A2818865BECC0B72DB40E88632D99894B2918825AECC1C62DB30EFC63529F8D4A5C1F805A9FC0C52CC40EFA632D9F8D4C5818FD5BEDC0C52DC1088A632D9F8D4A2819F65AEBC6B22DB50E88632D99894B2C19F65BECC0B22DB20FFB622E9EF84A2319825A9FC6C72DC10E88625F9EFA4A2319825A9FC6C1AACB7E685EA8A23CF58319F549A29B8E" , "JUN3-GR": "E486054020B6296F375CA5C55BC43256D0B5317515F01C29312BA4C55BB73320D0B7307214F41D5A375BA4B05BB73222D7C4317314F01C5A362AA4B75BC3325DD1C0300613F21C293729A5C05BC53222D1C03602148F1D5B3729A4C55DB53222D1C0310115831D2A315CA3C75AC63256D1C0300613F41D59375DA5B65BC03251D0B3310514851C563729A4C55DB53222D1C0317414871C563729A4C55DB3E486043252DAE48A026F90F11C9DCA81" , "JUVE": "C9214E8C1A573E37E09D9510B5C6E35FFD127AB92F110B71E6EA9410B5B5E229FD107BBE2E150A02E09A9465B5B5E32BFA637ABF2E110B02E1EB9462B5C1E354FC677BCA29130B71E0E89515B5C7E32BFC677DCE2E6E0A03E0E89410B3B7E32BFC677ACD2F620B01E19B9410B5B5E52FFD177BBE2E620B06E09B9563B4B6E25EFC187BCA2F110D73E0E89410B4C7E25CFC187BCA2F110D75C9214FFE683BF3D2D5AEA024F29F1B88" , "SDF-GY": "0B9BF342E700FA62159399D46C61CF663FA8C777D246CF2413E498D46C12CE103FAAC670D342CE57159498A16C12CF1238D9C771D346CF5714E598A66C66CF6D3EDDC604D444CF2415E699D16C60CF123EDDC000D339CE5615E698D46A10CF123EDDC671D334CE5412E499A56C6DCF123EDDC000D336CF50149598A36C61CE613FDEC771D239CF2415E69ED66C12CF123FAFC773D239CF2415E69ED00B9BF230956C378720A0ACE02B3837B1" , "K2LT1L": "CF9A187C5D01A2001C9B35A06ACB68A4FBA92C49684797461AEC34A06AB869D2FBAB2D4E694396351C9C34D56AB868D0FCD82C4F694797351DED34D26ACC68AFFADC2D3A6E4597461CEE35A56ACA68D0FADC2B3E693896341CEE34A06CBA68D0FADC2C3E6E3396431C9C32D76BBD68D0FADC2B3E693797321D9D34D76ACB69A3FBDF2C4F683897461CEE32A26AB868D0FBAE2C4D683897461CEE32A4CF9A190E2F6D6FE529A800942D929073" , "KTCG": "2CAD5C9806EF806E7D00F9FEA68CE802189E68AD33A9B5287B77F8FEA6FFE974189C69AA32ADB45B7D07F88BA6FFE8761FEF68AB32A9B55B7C76F88CA68BE80919EB69DE35ABB5287D75F9FBA68DE87619EB6FDA32D6B45A7D75F8FEA0FDE87619EB68DA33DBB45D7C04F8FEA6FFEE72189B69AA32DAB55F7D06F98DA7FCE903199469DE33A9B32A7D75F8FEA78DE901199469DE33A9B32C2CAD5DEA74834D884833CCCAE1D510D6" , "KBC-BB": "B04C7DE471D9317E5830F96A73CAD9C8847F49D1449F04385E47F86A73B9D8BE847D48D6459B054B5837F81F73B9D9BC830E49D7459F044B5946F81873CDD9C3850A48A2429D04385845F96F73CBD9BC850A4EA645E0054A5845F86A75BBD9BC850A49A645EB054D5F47F91E72CDD9BC850A4EA645EF044C5936F81D73CAD8CF840949D744E004385845FE6873B9D9BC847849D544E004385845FE6EB04C7C9603B5FC986D03CC5E3493211C" , "KRA1V": "DABCB3C512A34684A2FD4A0FDF67104EEE8F87F027E573C2A48A4B0FDF141138EE8D86F726E172B1A2FA4B7ADF14103AE9FE87F626E573B1A38B4B7DDF601045EFFA868321E773C2A2884A0ADF66103AEFFA8087269A72B0A2884B0FD916103AEFFA8787279172B5A4FF4B7FDF14103AE9FE87F3279172B1A2FF4B7CDE671139EE8F86FC27E573C2A48A4B0FDF141148EE8D86FC27E573C2A48CDABCB2B760CF8B6297CE7F3B983EE89A" , "SVEL": "A1B4CB3E076C4C616B1E306BC7E43C729587FF0B322A79276D69316BC7973D049585FE0C332E78546B19311EC7973C0692F6FF0D332A79546A683119C7E33C7994F2FE78342879276B6B306EC7E53C0694F2F87C335578556B6B316BC1953C0694F2FE0D325A78546A6E316BC7973A029582FE0C335979506B183018C6943D73948DFE78322A7F256B6B316BC6E53D71948DFE78322A7F23A1B4CA4C750081875E2D055F80BDC4A6" , "KMR-ID1": "EBD820A57E93DAC65FEAC4DCA05B9D4CDFEB14904BD5EF80599DC5DCA0289C3ADFE915974AD1EEF35FEDC5A9A0289D38D89A14964AD5EFF35E9CC5AEA05C9D47DE9E15E34DD7EF805F9FC4D9A05A9D38DE9E13E74AAAEEF25F9FC5DCA62A9D38DE9E14E74AD7EFF4589DC4A3A15A9B4FDE9E15E34DD1EEF05FEBC4AFA05F9D4BDFED14E04AA0EFFF5F9FC5DCA62A9D38DE9E14914AA2EFFF5F9FC5DCA62CEBD821D70CFF17206AD9F1E8E7026598" , "PP": "1707370C24AF2173CC08F22D8DE207142334033911E91435CA7FF32D8D9106622336023E10ED1546CC0FF3588D9107602445033F10E91446CD7EF35F8DE5071F2241024A17EB1435CC7DF2288DE307602241044E10961547CC7DF32D8B9307602241023C119F1435CC7DF5298CE107142332023D119A1546CD7EF2588DEE07602241044811E91435CD0FF25A8DEE07602241044E1707367E56C3EC95F93BC719CABBFFC0" , "KYGA-LN": "746F817915A3D9CE687FEC2AEE527011405CB54C20E5EC886E08ED2AEE217167405EB44B21E1EDFB6878ED5FEE217065472DB54A21E5ECFB6909ED58EE55701A4129B43F26E7EC88680AEC2FEE5370654129B23B219AEDFA680AED2AE82370654129B53B209AEDF9697DEA28EF2471664129B43F26E1EDF8687EEC59EE567016405AB53C2190ECF7680AED2AE82370654129B54D2192ECF7680AED2AE825746F800B67CF14285D4CD91EA90B88C5" , "KYG-ID": "C77FA8B9C56B2446498DF7534D001494F34C9C8CF02D11004FFAF6534D7315E2F34E9D8BF1291073498AF6264D7314E0F43D9C8AF12D117348FBF6214D07149FF2399DFFF62F110049F8F7564D0114E0F2399BFBF152107249F8F6534B7114E0F2399CFBF05210714EFAF72C4C0114E0F2399BFBF15D1174488BF6244D001593F33A9C8AF052110049F8F0514D7314E0F34B9C88F052110049F8F057C77FA9CBB707E9A07CBEC2670A59EC40" , "KSLAV-FH": "C99D5E4BD077CF0A7AB2F53FB1704A68FDAE6A7EE531FA4C7CC5F43FB1034B1EFDAC6B79E435FB3F7AB5F44AB1034A1CFADF6A78E431FA3F7BC4F44DB1774A63FCDB6B0DE333FA4C7AC7F53AB1714A1CFCDB6D09E44EFB3E7AC7F43FB7014A1CFCDB6A09E544FB497BB0F44FB6014B6CFDA56B0DE531FC487BB7F44BB0704A6BFCA86A7EE432FB397AB8F43FB1034C1EFCDB6B0DE443FB3B7AB8F43FB1034C18C99D5F39A21B02ED4F81C00BF629B2BD" , "KESAV": "A7B15BA79B11E41656BEBB423D4979DA93826F92AE57D15050C9BA423D3A78AC93806E95AF53D02356B9BA373D3A79AE94F36F94AF57D12357C8BA303D4E79D192F76EE1A855D15056CBBB473D4879AE92F768E5AF28D02256CBBA423B3879AE92F76FE5AF24D12557BCBA323D3A79AE94F36F91AE23D02356BCBA313C4978AD93826E9EAE57D15050C9BA423D3A78DC93806E9EAE57D15050CFA7B15AD5E97D29F1638D8E767A10810F" , "KESBV": "808057C45D818DD46E3095196FFE9600B4B363F168C7B892684794196F8D9776B4B162F669C3B9E16E37946C6F8D9674B3C263F769C7B8E16F46946B6FF9960BB5C662826EC5B8926E45951C6FFF9674B5C6648669B8B9E06E459419698F9674B5C6638669B4B8E76F3194696F8D9674B3C263F268B3B9E16E32946A6EFE9777B4B362FD68C7B892684794196F8D9706B4B162FD68C7B8926841808056B62FED40335B03A02D28A76ED5" , "KELAS": "EBD60C590FE0AF4F5EA9F9CBD4C4E5A3DFE5386C3AA69A0958DEF8CBD4B7E4D5DFE7396B3BA29B7A5EAEF8BED4B7E5D7D894386A3BA69A7A5FDFF8B9D4C3E5A8DE90391F3CA49A095EDCF9CED4C5E5D7DE903F1B3BD99B7B5EDCF8CBD2B5E5D7DE90381B3BD59B0C5FABF8BED4B7E5D7D894386F3AD29B7A5EABF8B8D5C4E4D4DFE539603AA69A0958DEF8CBD4B7E4A5DFE739603AA69A0958D8EBD60D2B7D8C62A86B9ACCFF939D1D76" , "N9VA-GY": "6E83814DCDE776A7EA6DF86E918DF9E25AB0B578F8A143E1EC1AF96E91FEF8945AB2B47FF9A54292EA6AF91B91FEF9965DC1B57EF9A14392EB1BF91C918AF9E95BC5B40BFEA343E1EA18F86B918CF9965BC5B20FF9DE4293EA18F96E97FCF9965BC5B508FEDE4391EB6FFE6C908FF9E95BC5B40BFEA54291EA6CF81D9189F9E55AB6B508F9D4439EEA18F96E97FCF9965BC5B579F9D6439EEA18F96E97FA6E83803FBF8BBB40DF5ECD5AD6D40137" , "KSP-ID": "08210F64370C2E70A7F317E749D5A3FD3C123B51024A1B36A18416E749A6A28B3C103A56034E1A45A7F4169249A6A3893B633B57034A1B45A685169549D2A3F63D673A2204481B36A78617E249D4A3893D673C2603351A44A78616E74FA4A3893D673B26023F1B40A084179848D4A3893D673C26033A1B42A6F5169049D5A2FA3C643B5702351B36A78610E549A6A3893C153B5502351B36A78610E308210E164560E39792C022D30E8C5B28" , "KGX-GY": "A8B12EBE31E17C6142C208109CC543AA9C821A8B04A7492744B509109CB642DC9C801B8C05A3485442C509659CB643DE9BF31A8D05A7495443B409629CC243A19DF71BF802A5492742B708159CC443DE9DF71DFC05D8485542B709109AB443DE9DF71AFC05D6495945B508619CC943DE9DF71DFC05D7495343C409679CC542AD9CF41A8D04D8492742B70F129CB643DE9C851A8F04D8492742B70F14A8B12FCC438DB18677F13D24DB9CBB7F" , "LI-FP": "B308DB6323901ED621A73224A39EDA76873BEF5616D62B9027D03324A3EDDB008739EE5117D22AE321A03351A3EDDA02804AEF5017D62BE320D13356A399DA7D864EEE2510D42B9021D23221A39FDA02864EE82117A92AE221D23324A5EFDA02864EEF2017A92C9220A23352A3EDDA02804AEF5516A22AE321A53357A29EDB01873BEE5A16D62B9027D03324A3EDDB708739EE5A16D62B9027D6B308DA1151FCD33114940710E4C722A3" , "KCOGN": "8205D2C399896A7E378928BA1748F64DB636E6F6ACCF5F3831FE29BA173BF73BB634E7F1ADCB5E4B378E29CF173BF639B147E6F0ADCF5F4B36FF29C8174FF646B743E785AACD5F3837FC28BF1749F639B743E181ADB05E4A37FC29BA1139F639B743E681ADBA5E38368D28B9173BF639B147E6F5ACBB5E4B378B29C91648F73AB636E7FAACCF5F3831FE29BA173BF74BB634E7FAACCF5F3831F88205D3B1EBE5A79602BA1D8E50110E97" , "KONE": "E19D827A8025DA6E5B0156980A74FA60D5AEB64FB563EF285D7657980A07FB16D5ACB748B467EE5B5B0657ED0A07FA14D2DFB649B463EF5B5A7757EA0A73FA6BD4DBB73CB361EF285B74569D0A75FA14D4DBB138B41CEE5A5B7457980C05FA14D4DBB638B463EE2B5A0757980A07FC10D5ABB748B410EF5F5B0756EB0B04FB61D4A4B73CB563E92A5B7457980B75FB63D4A4B73CB563E92CE19D8308F24917866E3263AC4D2D02BA" , "KCI1V": "92B811BC5B94B19BAE1B8F6FCBA59F62A68B25896ED284DDA86C8E6FCBD69E14A689248E6FD685AEAE1C8E1ACBD69F16A1FA258F6FD284AEAF6D8E1DCBA29F69A7FE24FA68D084DDAE6E8F6ACBA49F16A7FE22FE6FAD85AFAE6E8E6FCDD49F16A7FE25FE6FA785A2A8198E1FCBD69F16A1FA258A6EA685AEAE198E1CCAA59E15A68B24856ED284DDA86C8E6FCBD69E64A68924856ED284DDA86A92B810CE29F87C739B28BA5B8CFC67B8" , "AH-NA1": "C8D7C5D5CB441C936B213111844134B1FCE4F1E0FE0229D56D563011843235C7FCE6F0E7FF0628A66B263064843234C5FB95F1E6FF0229A66A573063844634BAFD91F093F80029D56B543114844034C5FD91F697FF7D28A76B543011823034C5FD91F1E4FF7C2ED76A573166824534C5FD91F697FF7229A16A273066844135B6FC92F1E6FE7D29D56B543613843234C5FCE3F1E4FE7D29D56B543615C8D7C4A7B928D17B5E120425C318CC6B" , "BAMNB-NA": "AC9315DEDFC86D6794DDF55F6D282B3298A021EBEA8E582192AAF45F6D5B2A4498A220ECEB8A595294DAF42A6D5B2B469FD121EDEB8E585295ABF42D6D2F2B3999D52098EC8C582194A8F55A6D292B4699D5269CEBF1595394A8F45F6B592B4699D521ECEBF9592395ABF52B6A592A4598A22098EA8E5E2595D8F42B6C282B3199A621EBEB8D595494D7F45F6D5B2D4499D52098EBFC595694D7F45F6D5B2D42AC9314ACADA4A08FA1EEC06B2A71D3E8" , "DSMN": "DCE4C61105125D50D5E0D240B8AF8E8DE8D7F22430546816D397D340B8DC8FFBE8D5F32331506965D5E7D335B8DC8EF9EFA6F22231546865D496D332B8A88E86E9A2F35736566816D595D245B8AE8EF9E9A2F553312B6964D595D340BEDE8EF9E9A2F22530216914D496D340B8DC88FDE8D2F32331276861D5E6D233B9DF8F8CE9DDF35730546E14D595D340B9AE8F8EE9DDF35730546E12DCE4C763777E90B8E0D3E774FFF67657" , "KPN": "E73E13A81B36BDE19AFDE7D54503A08BD30D279D2E7088A79C8AE6D54570A1FDD30F269A2F7489D49AFAE6A04570A0FFD47C279B2F7088D49B8BE6A74504A080D27826EE287288A79A88E7D04502A0FFD27820EA2F0F89D59A88E6D54372A0FFD27827EA2E0689A49A88E6D54374A18FD20C279D2E0788D49BFBE7D64405A080D27826EE287288A79A88E7A74407A080D27826EE2874E73E12DA695A7009AFCED2E1025A5851" , "PHIL": "D27AA28E4F2BD00E04236D84BE8DB9B0E64996BB7A6DE54802546C84BEFEB8C6E64B97BC7B69E43B04246CF1BEFEB9C4E13896BD7B6DE53B05556CF6BE8AB9BBE73C97C87C6FE54804566D81BE8CB9C4E73C91CC7B12E43A04566C84B8FCB9C4E73C97BE7B13E43705536C84BEFEBFC0E64C97BC7B1EE53F04256DF7BFFDB8B1E74397C87A6DE34A04566C84BF8CB8B3E74397C87A6DE34CD27AA3FC3D471DE6311058B0F9D4416A" , "PHI1-GY": "9691FA91FC4A7A1E975F5F2E6A53DBEDA2A2CEA4C90C4F5891285E2E6A20DA9BA2A0CFA3C8084E2B97585E5B6A20DB99A5D3CEA2C80C4F2B96295E5C6A54DBE6A3D7CFD7CF0E4F58972A5F2B6A52DB99A3D7C9D3C8734E2A972A5E2E6C22DB99A3D7CFA1C8724E27915D592C6B51DBE6A3D7CFD7CF084E28975E5F5D6A57DBEAA2A4CED4C8794F27972A5E2E6C22DB99A3D7CEA5C87B4F27972A5E2E6C249691FBE38E26B7F6A26C6A1A2D0A2337" , "VOPA": "9F268AE92EC927AEFA1AEED4ACB6E47BAB15BEDC1B8F12E8FC6DEFD4ACC5E50DAB17BFDB1A8B139BFA1DEFA1ACC5E40FAC64BEDA1A8F129BFB6CEFA6ACB1E470AA60BFAF1D8D12E8FA6FEED1ACB7E40FAA60B9AB1AF0139AFA6FEFD4AAC7E40FAA60BFDF1A8F129EFB18EFD4ACC5E20BAB10BFDB1AFC129FFA1CEEA7ADC6E57AAA1FBFAF1B8F14EAFA6FEFD4ADB7E578AA1FBFAF1B8F14EC9F268B9B5CA5EA47CF29DBE0EBEF1CA0" , "KORI-FP": "4EE26BDAFEA89C39AC2E2292429496517AD15FEFCBEEA97FAA59239242E797277AD35EE8CAEAA80CAC2923E742E796257DA05FE9CAEEA90CAD5823E04293965A7BA45E9CCDECA97FAC5B2297429596257BA45898CA91A80DAC5B239244E596257BA45F98CAEEA90BAD242490439796537BA45E9CCDEAA80FAC2F22E1429096567AD75F9FCA9BA900AC5B239244E596257BA45FEECA99A900AC5B239244E34EE26AA88CC451D0991D17A605CD6E8A" , "KHNZ-GY": "799CB2AE149DE138432FCCCA091CAE344DAF869B21DBD47E4558CDCA096FAF424DAD879C20DFD50D4328CDBF096FAE404ADE869D20DBD40D4259CDB8091BAE3F4CDA87E827D9D47E435ACCCF091DAE404CDA81EC20A4D50C435ACDCA0F6DAE404CDA86EC20A5D57D435DCAC8081EAE3F4CDA87E827DFD50E432ECCB90918AE334DA986EB20AED401435ACDCA0F6DAE404CDA869A20ACD401435ACDCA0F6B799CB3DC66F12CD1761CF9FE4E4556EF" , "KSB3-GY": "E656C08E67C23BA7C5843EFD652FCC9ED265F4BB52840EE1C3F33FFD655CCDE8D267F5BC53800F92C5833F88655CCCEAD514F4BD53840E92C4F23F8F6528CC95D310F5C854860EE1C5F13EF8652ECCEAD310F3CC53FB0F93C5F13FFD635ECCEAD310F4CC52F10F95C38438FF642DCC95D310F5C854800F91C5853E8E652BCC99D263F4CB53F10E9EC5F13FFD635ECCEAD310F4BA53F30E9EC5F13FFD6358E656C1FC15AEF64EF0B70BC922763445" , "IWK": "D307EA2859A65EC5117EE1129C7B7263E734DE1D6CE06B831709E0129C087315E736DF1A6DE46AF01179E0679C087217E045DE1B6DE06BF01008E0609C7C7268E641DF6E6AE26B83110BE1179C7A7217E641D96A6D9F6AF1110BE0129A0A7217E641DE116C916A87110BE0129A0C7367E635DE1D6C976BF01078E1119D7D7268E641DF6E6AE26B83110BE1609D7F7268E641DF6E6AE4D307EB5A2BCA932C244DD426DB228AB8" , "KA11R": "713478A76847EFA3765034081AA864C945074C925D01DAE5702735081ADB65BF45054D955C05DB967657357D1ADB64BD42764C945C01DA967726357A1AAF64C244724DE15B03DAE57625340D1AA964BD44724BE55C7EDB97762535081CD964BD44724CE55C76DC927052357C1ADB64BD42764C915D75DB967652357B1BA865BE45074D9E5D01DAE5702735081ADB65CF45054D9E5D01DAE57021713479D51A2B224A4363013C5DF19C12" , "IROB-GY1": "645BE4E3C948658F2169A350CCEF2F885068D0D6FC0E50C9271EA250CC9C2EFE506AD1D1FD0A51BA216EA225CC9C2FFC5719D0D0FD0E50BA201FA222CCE82F83511DD1A5FA0C50C9211CA355CCEE2FFC511DD7A1FD7151BB211CA250CA9E2FFC511DD0DAFC7A51C92068A552CDED2F83576AD1A5FC0E56CD206CA224CDEF2F8B516ED0D6FD0D51BC2163A250CC9C29FE511DD1A5FD7C51BE2163A250CC9C29F8645BE591BB24A866145A96648BB6D753" , "OR": "452FAD15B90DEB83455B5B1F888BCF23711C99208C4BDEC5432C5A1F88F8CE55711E98278D4FDFB6455C5A6A88F8CF57766D99268D4BDEB6442D5A6D888CCF28706998538A49DEC5452E5B1A888ACF5770699E578D34DFB7452E5A1F8EFACF57706999538C3FDEC5452E5C1B8988CF23711A98248C38DFB6442D5B6A8887CF5770699E518C4BDEC5445C5B688887CF5770699E57452FAC67CB61266A70686E2BCFD237F8" , "LHN-FR": "20A13D5E1B3003C1F0D98581D1C7A14C1492096B2E763687F6AE8481D1B4A03A1490086C2F7237F4F0DE84F4D1B4A13813E3096D2F7636F4F1AF84F3D1C0A14715E7081828743687F0AC8584D1C6A13815E70E1C2F0937F5F0AC8481D7B6A13815E7091D2F083784F7AE85F1D1C0A13815E70E1C2F0636F3F1DF84F6D1C7A04B14E4096D2E093687F0AC8283D1B4A1381495096F2E093687F0AC828520A13C2C695CCE2BC5EAB0B5969E5994" , "MMB": "F6BACC8AE80A9254A132248695BF0D21C289F8BFDD4CA712A745258695CC0C57C28BF9B8DC48A661A13525F395CC0D55C5F8F8B9DC4CA761A04425F495B80D2AC3FCF9CCDB4EA712A147248395BE0D55C3FCFFC8DC33A660A147258693CE0D55C3FCF8CEDC4EA666A147258693C80C25C388F8BFDD3BA761A034248594B90D2AC3FCF9CCDB4EA712A14724F494BB0D2AC3FCF9CCDB48F6BACDF89A665FBE940111B2D2E6F5F9" , "LTE1S": "3C4A2460B42E2120C14CC72F31201A820879105581681466C73BC62F31531BF4087B1152806C1515C14BC65A31531AF60F08105380681415C03AC65D31271A89090C1126876A1466C139C72A31211AF6090C172280171514C139C62F37511AF6090C1023811A1515C74EC65A31531AF60F081056811C1515C14EC65C30201BF50879115981681466C73BC62F31531B84087B115981681466C73D3C4A2512C642ECCAF47FF21B7679E25A" , "LXSG": "5B5A98234A2046623919FB7FB9981F296F69AC167F6673243F6EFA7FB9EB1E5F6F6BAD117E627257391EFA0AB9EB1F5D6818AC107E667357386FFA0DB99F1F226E1CAD6579647324396CFB7AB9991F5D6E1CAB617E197256396CFA7FBFE91F5D6E1CAC607F187351381DFA7FB9EB19596F6CAD117E157353391FFB0CB8E81E286E63AD657F667526396CFA7FB8991E2A6E63AD657F6675205B5A9951384C8B880C2ACE4BFEC1E7F1" , "LAT1V": "2E7FD7BFD3437E87A9705AEBA32C05481A4CE38AE6054BC1AF075BEBA35F043E1A4EE28DE7014AB2A9775B9EA35F053C1D3DE38CE7054BB2A8065B99A32B05431B39E2F9E0074BC1A9055AEEA32D053C1B39E4FDE77A4AB3A9055BEBA55D053C1B39E3FCE7724BB3AF725B9BA35F053C1D3DE389E6714AB2A9725B98A22C043F1A4CE286E6054BC1AF075BEBA35F044E1A4EE286E6054BC1AF012E7FD6CDA12FB36D9C436FDFE475FD90" , "LAT-FP": "87EF357BE75F8B24405DD1C96B0838CCB3DC014ED219BE62462AD0C96B7B39BAB3DE0049D31DBF11405AD0BC6B7B38B8B4AD0148D319BE11412BD0BB6B0F38C7B2A9003DD41BBE624028D1CC6B0938B8B2A90639D366BF104028D0C96D7938B8B2A90138D36EBE10472AD1B96B0D38B8B2A90639D369BE16415BD0BE6B0839CBB3AA0148D266BE624028D6CB6B7B38B8B3DB014AD266BE624028D6CD87EF3409953346CE756EE4FD2C51C014" , "GZE1R": "A96FA7687E7D43DDC9EB08689EBBCAFD9D5C935D4B3B769BCF9C09689EC8CB8B9D5E925A4A3F77E8C9EC091D9EC8CA899A2D935B4A3B76E8C89D091A9EBCCAF69C29922E4D39769BC99E086D9EBACA899C29942A4A4477E9C99E096898CACA899C29935F4B3C77E8CFE9091C9EC8CA899A2D935E4B4F77E8C9E9091B9FBBCB8A9D5C92514B3B769BCF9C09689EC8CBFB9D5E92514B3B769BCF9AA96FA61A0C118E37FCD83D5CD9E23225" , "BAL1R": "CF0B866F9137676B9E8F47053230E304FB38B25AA471522D98F846053243E272FB3AB35DA575535E9E8846703243E370FC49B25CA571525E9FF946773237E30FFA4DB329A273522D9EFA47003231E370FA4DB52DA50E535F9EFA46053441E370FA4DB25DA5065328988D46713243E370FC49B259A405535E9E8D46763330E273FB38B356A471522D98F846053243E202FB3AB356A471522D98FECF0B871DE35BAA81ABBC723175691BDC" , "LJM1R": "A4A2DBC12B17FED6A51F3DCDCAE668399091EFF41E51CB90A3683CCDCA95694F9093EEF31F55CAE3A5183CB8CA95684D97E0EFF21F51CBE3A4693CBFCAE1683291E4EE871853CB90A56A3DC8CAE7684D91E4E8831F2ECAE2A56A3CCDCC97684D91E4EF821F56CA92A31D3CB9CA95684D97E0EFF71E25CAE3A51D3CBECBE6694E9091EEF81E51CB90A3683CCDCA95693F9093EEF81E51CB90A36EA4A2DAB3597B333C902C08F98DBF90E1" , "LR-FP": "CA3FC0FFE05ED9B9F800664974017096FE0CF4CAD518ECFFFE776749747271E0FE0EF5CDD41CED8CF807673C747270E2F97DF4CCD418EC8CF976673B7406709DFF79F5B9D31AECFFF875664C740070E2FF79F3BDD467ED8DF8756749727070E2FF79F4BCD56CEBFDF905673F747270E2F97DF4C9D56CED8CF802673A750171E1FE0CF5C6D518ECFFFE77674974727190FE0EF5C6D518ECFFFE71CA3FC18D92321452CD33537D3358884F" , "LNZ-AV": "53462DCA65D51695237745173C128FEC677519FF509323D3250044173C618E9A677718F8519722A0237044623C618F98600419F9519323A0220144653C158FE76600188C569123D3230245123C138F9866001E8851EC22A1230244173A638F9866001989519023D4240045603C118F9866001E8851E323A7227144603C128EEB670319F950EC23D3230242153C618F98677219FB50EC23D32302421353462CB817B9DB7E164470237B4B7735" , "FNC": "4B6B1F9E260FC79D03C77CE8B92BA03C7F582BAB1349F2DB05B07DE8B958A14A7F5A2AAC124DF3A803C07D9DB958A04878292BAD1249F2A802B17D9AB92CA0377E2D2AD8154BF2DB03B27CEDB92AA0487E2D2CDC1236F3A903B27DE8BF5AA0487E2D2BA8124AF3AE03B27DE8BF5CA1387E592BAB133EF2A802C17CEBB82DA0377E2D2AD8154BF2DB03B27C9AB82FA0377E2D2AD8154D4B6B1EEC54630A7636F449DCFE7258E5" , "LEO": "2C8001456BB7D780BF3D7C5B1DCF519218B335705EF1E2C6B94A7D5B1DBC50E418B134775FF5E3B5BF3A7D2E1DBC51E61FC235765FF1E2B5BE4B7D291DC8519919C6340358F3E2C6BF487C5E1DCE51E619C632075F8EE3B4BF487D5B1BBE51E619C635065F82E3C6BF487D5B1BB8509619B235705E86E2B5BE3B7C581CC9519919C6340358F3E2C6BF487C291CCB519919C6340358F52C80003719DB1A6B8A0E496F5A96A94B" , "E3100073644": "670DD46968848414B1DCB238E8FEC9AD533EE05C5DC2B152B7ABB338E88DC8DB533CE15B5CC6B021B1DBB34DE88DC9D9544FE05A5CC2B121B0AAB34AE8F9C9A6524BE12F5BC0B152B1A9B23DE8FFC9D9524BE72B5CBDB020B1A9B338EE8FC9D9524BE05C5BB7B725B7DFB54EEEFBCFA8543EE75F5BB0B720B1A9B338EE89C8A9523FE05C5DB5B121B0DAB23BE9F8C9A6524BE12F5BC0B152B1A9B24AE9FAC9A6524BE12F5BC6670DD51B1AE849FF84EF870CAFA73174" , "LBK-SM1": "E2BC55CE1DA493931C07960164495ADCD68F61FB28E2A6D51A709701643A5BAAD68D60FC29E6A7A61C009774643A5AA8D1FE61FD29E2A6A61D719773644E5AD7D7FA60882EE0A6D51C72960464485AA8D7FA668C299DA7A71C72970162385AA8D7FA618D2996A7D11B70977465385CDFD7FA60882EE6A7A51C069672644D5ADBD689618B2997A6AA1C72970162385AA8D7FA61FA2995A6AA1C729701623EE2BC54BC6FC85E782934A3352310A205" , "E3100060344": "75943CC266753B62A18BB42127559D3741A708F753330E24A7FCB52127269C4141A509F052370F57A18CB55427269D4346D608F152330E57A0FDB55327529D3C40D2098455310E24A1FEB42427549D4340D20F80524C0F56A1FEB52121249D4340D208F755460853A788B35721509B3346A40FF155410856A1FEB52121229C3340A608F753440E57A08DB42226539D3C40D2098455310E24A1FEB45326519D3C40D20984553775943DB01419F68994B88115600C65EE" , "FII-FP": "6C005E821822DC0244D598645640D36C58336AB72D64E94442A299645633D21A58316BB02C60E83744D299115633D3185F426AB12C64E93745A399165647D36759466BC42B66E94444A098615641D31859466DC02C1BE83644A099645031D31859466AB42C1BE83B43A298145645D31859466DC02C14E93045D399135640D26B58456AB12D1BE94444A09F665633D31858346AB32D1BE94444A09F606C005FF06A4E11E971E6AD5011192BB5" , "LITGTURT": "08AE2DD0C7D021BBB7602F052F36F13E3C9D19E5F29614FDB1172E052F45F0483C9F18E2F392158EB7672E702F45F14A3BEC19E3F396148EB6162E772F31F1353DE81896F49414FDB7152F002F37F14A3DE81E92F3E9158FB7152E052947F14A3DE81993F3E9148FB6642E772F36F13E3D9A1896F29612F9B6652E712E36F13D3D9B19E5F3951588B76A2E052F45F7483DE81896F3E4158AB76A2E052F45F74E08AE2CA2B5BCEC5782531A31686F09E0" , "LPK-GY": "FE35E3EDE95C933A2B835EE5DCC8C373CA06D7D8DC1AA67C2DF45FE5DCBBC205CA04D6DFDD1EA70F2B845F90DCBBC307CD77D7DEDD1AA60F2AF55F97DCCFC378CB73D6ABDA18A67C2BF65EE0DCC9C307CB73D0AFDD65A70E2BF65FE5DAB9C307CB73D7AEDC6CA7782CF45E94DCC4C307CB73D0AFDD6AA6082A855F92DCC8C274CA70D7DEDC65A67C2BF659E7DCBBC307CA01D7DCDC65A67C2BF659E1FE35E29F9B305ED61EB06BD19B913BAD" , "LUK-GY": "F6968022D97BF3C5983617A125BE2136C2A5B417EC3DC6839E4116A125CD2040C2A7B510ED39C7F0983116D425CD2142C5D4B411ED3DC6F0994016D325B9213DC3D0B564EA3FC683984317A425BF2142C3D0B360ED42C7F1984316A123CF2142C3D0B461EC4EC7879F4117D025B22142C3D0B360ED4DC6F7993016D625BE2031C2D3B411EC42C683984310A325CD2142C2A2B413EC42C683984310A5F6968150AB173E29AD05229562E7D9E8" , "MC": "0D8037B0A654501518760EF83C33EFDD39B30385931265531E010FF83C40EEAB39B102829216642018710F8D3C40EFA93EC203839212652019000F8A3C34EFD638C602F69510655318030EFD3C32EFA938C604F2926D642118030FF83A42EFA938C603F492676553180309FC3D30EFDD39B502819361642019000E8D3C3FEFA938C604F49312655319710E8F3C3FEFA938C604F20D8036C2D4389DF92D453BCC7B6A1703" , "VOOL-GY": "536BE9729890058E85161CEE603A20746758DD47ADD630C883611DEE60492102675ADC40ACD231BB85111D9B604920006029DD41ACD630BB84601D9C603D207F662DDC34ABD430C885631CEB603B2000662DDA30ACA931BA85631DEE664B2000662DDC44ACD631C884661AEC6138207F662DDC34ABD231B885171C9D603E2073675EDD37ACA330B785631DEE664B2000662DDD46ACA130B785631DEE664D536BE800EAFCC862B02529DA2763D8AA" , "LVO-IM": "4E880420562BAD08E96101ADED6D4CC67ABB3015636D984EEF1600ADED1E4DB07AB931126269993DE96600D8ED1E4CB27DCA3013626D983DE81700DFED6A4CCD7BCE3166656F984EE91401A8ED6C4CB27BCE37626212993CE91400ADEB1C4CB27BCE3063631D994EEE1601D2EC1C4CB27BCE3762621D983AE86700DAED6D4DC17ACD30136312984EE91406AFED1E4CB27ABC30116312984EE91406A94E880552244760E4DC523499AA34B418" , "XBRMIB-IM": "7676D127D2B137BF5CD893C889604C384245E512E7F702F95AAF92C889134D4E4247E415E6F3038A5CDF92BD89134C4C4534E514E6F7028A5DAE92BA89674C334330E461E1F502F95CAD93CD89614C4C4330E265E688038B5CAD92C88F114C4C4330E41FE683028D5DAF93B788674B4E424FE563E7F702F95AA993B889674D3F4347E412E68403FA5DD892B789134C4C4532E461E7F7038B5DDA92B789134C4C45347676D055A0DDFA5369EBA6FCCE39B4E6" , "BX4": "B7CFBB7FAC0DE874927C6D1127E8991783FC8F4A994BDD32940B6C11279B986183FE8E4D984FDC41927B6C64279B9963848D8F4C984BDD41930A6C6327EF991C82898E399F49DD3292096D1427E999638289883D9834DC4092096C112199996382898F4D9935DB4092096C11219F981382FD8F4A993CDD41937A6D1226EE991C82898E399F49DD3292096D6326EC991C82898E399F4FB7CFBA0DDE612598A74F582560B161C9" , "ASI-FP": "F282971C33B57E41C00C4101F5E30C61C6B1A32906F34B07C67B4001F5900D17C6B3A22E07F74A74C00B4074F5900C15C1C0A32F07F34B74C17A4073F5E40C6AC7C4A25A00F14B07C0794104F5E20C15C7C4A45E078C4A75C0794001F3920C15C7C4A32D06864A78C77B4171F5E60C15C7C4A45E07834B73C10A4076F5E30D66C6C7A32F068C4B07C0794603F5900C15C6B6A32D068C4B07C0794605F282966E41D9B3ACF53F7435B2BAF4BE" , "CAMX-GY": "7BFEA606E0A961437E78A2055F3B4E8E4FCD9233D5EF5405780FA3055F484FF84FCF9334D4EB55767E7FA3705F484EFA48BC9235D4EF54767F0EA3775F3C4E854EB89340D3ED54057E0DA2005F3A4EFA4EB89544D49055777E0DA305594A4EFA4EB89235D49855077E73A4075E394E854EB89340D3EB55757E79A2765F3F4E894FCB9243D49A547A7E0DA305594A4EFA4EB89232D498547A7E0DA305594C7BFEA77492C5ACAE4B4B97311862B651" , "MEUD-FP": "9C2AE2D40EA1839984BEAF122CE41F85A819D6E13BE7B6DF82C9AE122C971EF3A81BD7E63AE3B7AC84B9AE672C971FF1AF68D6E73AE7B6AC85C8AE602CE31F8EA96CD7923DE5B6DF84CBAF172CE51FF1A96CD1963A98B7AD84CBAE122A951FF1A96CD6903A94B6AC85B9A9102DE71F87A96CD7923DE3B7AF84BFAF612CE01F82A81FD6913A92B6A084CBAE122A951FF1A96CD6E03A90B6A084CBAE122A939C2AE3A67CCD4E74B18D9A266BBDE75A" , "LYP6-GY": "1134DCE763993F6EF38D9DA8CE4138942507E8D256DF0A28F5FA9CA8CE3239E22505E9D557DB0B5BF38A9CDDCE3238E02276E8D457DF0A5BF2FB9CDACE46389F2472E9A150DD0A28F3F89DADCE4038E02472EFA557A00B5AF3F89CA8C83038E02472E8A456A00A5EF5889BAACF43389F2472E9A150DB0B58F38C9DDBCE4538932501E8A257AA0A57F3F89CA8C83038E02472E8D357A80A57F3F89CA8C8361134DD9511F5F283C6BEA89C8918C04B" , "LCUW-GY": "8B263C58310A00FF0FA3432D9568ACBDBF15086D044C35B909D4422D951BADCBBF17096A054834CA0FA44258951BACC9B864086B054C35CA0ED5425F956FACB6BE60091E024E35B90FD643289569ACC9BE600F1A053334CB0FD6422D9319ACC9BE60081B053935CA0FA7452F946AACB6BE60091E024834C90FA2435E956CACBABF13081D053935C60FD6422D9319ACC9BE60086C053B35C60FD6422D931F8B263D2A4366CD123A907619D2315462" , "MGT": "2D57B4F71EA503FF666F8D20EADF8087196480C22BE336B960188C20EAAC81F1196681C52AE737CA66688C55EAAC80F31E1580C42AE336CA67198C52EAD8808C181181B12DE136B9661A8D25EADE80F3181187B52A9C37CB661A8C20ECAE80F3181180B32A9236CB661A8C20ECA88183186580C22B9436CA67698D23EBD9808C181181B12DE136B9661A8D52EBDB808C181181B12DE72D57B5856CC9CE12535CB814AD867858" , "DJE": "129FCEA2B541E5D059171A7F46E908D526ACFA978007D0965F601B7F469A09A326AEFB908103D1E559101B0A469A08A121DDFA918107D0E558611B0D46EE08DE27D9FBE48605D09659621A7A46E808A127D9FDE08178D1E459621B7F409808A127D9FA968100D1E559621B7F409E09D127ADFA978070D0E558111A7C47EF08DE27D9FBE48605D09659621A0D47ED08DE27D9FBE48603129FCFD0C72D283D6C242F4B01B0F00A" , "BSXFP": "C56517FD86EDFE9B47ECD3F9FB978593F15623C8B3ABCBDD419BD2F9FBE484E5F15422CFB2AFCAAE47EBD28CFBE485E7F62723CEB2ABCBAE469AD28BFB908598F02322BBB5A9CBDD4799D3FCFB9685E7F02324BFB2D4CAAF4799D2F9FDE685E7F02323CFB3DECBA346E9D28FFBE485E7F62723CBB3DFCAAE47EED28AFA9784E4F15622C4B3ABCBDD419BD2F9FBE48495F15422C4B3ABCBDD419DC565168FF481337572DFE6CDBCCE7D4F" , "LYQL-GY": "C77B65880AF00F3B532BB5B01751666CF34851BD3FB63A7D555CB4B01722671AF34A50BA3EB23B0E532CB4C517226618F43951BB3EB63A0E525DB4C217566667F23D50CE39B43A7D535EB5B517506618F23D56CA3EC93B0F535EB4B011206618F23D51CB3FC93A0A525BB3B216536667F23D50CE39B23B0D532AB5C31755666BF34E51CD3EC33A02535EB4B011206618F23D51BC3EC13A02535EB4B01126C77B64FA789CC2D56618808450089EB0" , "LYXDAX": "0CC5640748B8DBD7E8EFAB2E764AF7D238F650327DFEEE91EE98AA2E7639F6A438F451357CFAEFE2E8E8AA5B7639F7A63F8750347CFEEEE2E999AA5C764DF7D9398351417BFCEE91E89AAB2B764BF7A6398357457C81EFE3E89AAA2E703BF7A6398350447D81EEEFE9E8AB597647F7A6398357457C8EEEE5E9E9AA59764AF6D5388050347D81EE91E89AAC2C7639F7A638F150367D81EE91E89AAC2A0CC565753AD41639DDDC9E1A31130F0E" , "DAX-FP": "7EB3932E7A45CEFCB6C8ED4D1F8A9DED4A80A71B4F03FBBAB0BFEC4D1FF99C9B4A82A61C4E07FAC9B6CFEC381FF99D994DF1A71D4E03FBC9B7BEEC3F1F8D9DE64BF5A6684901FBBAB6BDED481F8B9D994BF5A06C4E7CFAC8B6BDEC4D19FB9D994BF5A71A4E74FBC4B1BFED3D1F8F9D994BF5A06C4E73FBCEB7CEEC3A1F8A9CEA4AF6A71D4F7CFBBAB6BDEA4F1FF99D994A87A71F4F7CFBBAB6BDEA497EB3925C0829031283FBD87958D36531" , "IND-FP": "7991312E62903714A6A18836845FB5E24DA2051B57D60252A0D68936842CB4944DA0041C56D20321A6A68943842CB5964AD3051D56D60221A7D789448458B5E94CD7046851D40252A6D48833845EB5964CD7026C56A90320A6D48936822EB5964CD7051756D50320A1D68846845AB5964CD7026C56A60226A7A78941845FB4E54DD4051D57A90252A6D48F34842CB5964DA5051F57A90252A6D48F327991305C10FCFAFA9392BD02C3064D3E" , "IND": "4D9C218B1534C29854DDFA84B558C55A79AF15BE2072F7DE52AAFB84B52BC42C79AD14B92176F6AD54DAFBF1B52BC52E7EDE15B82172F7AD55ABFBF6B55FC55178DA14CD2670F7DE54A8FA81B559C52E78DA12C9210DF6AC54A8FB84B329C52E78DA15B22171F6AC54A8FB84B32FC45E78AE15BE2005F7AD55DBFA87B45EC55178DA14CD2670F7DE54A8FAF6B45CC55178DA14CD26764D9C20F967580F7661EECFB0F2013D86" , "ETFMIB": "C0EE865BF4A7D119E584BA022B254673F4DDB26EC1E1E45FE3F3BB022B564705F4DFB369C0E5E52CE583BB772B564607F3ACB268C0E1E42CE4F2BB702B224678F5A8B31DC7E3E45FE5F1BA072B244607F5A8B519C09EE52DE5F1BB022D544607F5A8B26EC193E52FE4F3BA7D2A224607F5A8B519C091E42BE482BB752B254774F4ABB268C19EE45FE5F1BD002B564607F4DAB26AC19EE45FE5F1BD06C0EE872986CB1CF7D0B78F366C7CBEAF" , "2INVE-SM": "893B9BC3B5A16699E941DDD37F34728DBD08AFF680E753DFEF36DCD37F4773FBBD0AAEF181E352ACE946DCA67F4772F9BA79AFF081E753ACE837DCA17F337286BC7DAE8586E553DFE934DDD67F3572F9BC7DA881819852ADE934DCD3794572F9BC7DA8F1819852DCE944DDA07845728CBD7FAE8580E755DBE844DCA77E34728EBC0EAFF681E452AAE94BDCD37F4774FBBC7DAE85819552A8E94BDCD37F4774FD893B9AB1C7CDAB77DC72E8E7386D8A51" , "LYXIB-SM": "D657100A9ED6886D277E97CE23AEE0C7E264243FAB90BD2B210996CE23DDE1B1E2662538AA94BC58277996BB23DDE0B3E5152439AA90BD58260896BC23A9E0CCE311254CAD92BD2B270B97CB23AFE0B3E3112348AAEFBC59270B96CE25DFE0B3E3112449ABEFBD55267497BA24DFE0C6E213254CAB90BB2F267B96BA22AEE0C4E362243FAA93BC5E277496CE23DDE6B1E311254CAAE2BC5C277496CE23DDE6B7D6571178ECBA4582124DA2FA64F7181A" , "JPN": "C7951A5FEB368D36260F9B09C53F8981F3A62E6ADE70B87020789A09C54C88F7F3A42F6DDF74B90326089A7CC54C89F5F4D72E6CDF70B80327799A7BC538898AF2D32F19D872B870267A9B0CC53E89F5F2D3291DDF0FB902267A9A09C34E89F5F2D32E1EDE06B973267A9A09C3488885F2A72E6ADE07B80327099B0AC439898AF2D32F19D872B870267A9B7BC43B898AF2D32F19D874C7951B2D995A40D9133CAE3D8266715C" , "LYXLEVDAX": "F0EECB1FA7948C74205F52DD6162B5BEC4DDFF2A92D2B932262853DD6111B4C8C4DFFE2D93D6B841205853A86111B5CAC3ACFF2C93D2B941212953AF6165B5B5C5A8FE5994D0B932202A52D86163B5CAC5A8F85D93ADB840202A53DD6713B5CAC5A8FF5C92ADB94C212F52AE6161B4B8C4DFFE2792D2B932262E52AD6165B4B9C5DFFE2A93A1B831215F53A26111B5CAC3AAFE5992D2B840215D53A26111B5CAC3ACF0EECA6DD5F8419B156C67E9263B4D63" , "LVC-FP": "DBFE4F77FF62CDE154CD16A02E1E18E6EFCD7B42CA24F8A752BA17A02E6D1990EFCF7A45CB20F9D454CA17D52E6D1892E8BC7B44CB24F8D455BB17D22E1918EDEEB87A31CC26F8A754B816A52E1F1892EEB87C35CB5BF9D554B817A0286F1892EEB87B34CA54F9D253BA16D02E1B1892EEB87C35CB54F8D355CB17D72E1E19E1EFBB7B44CA5BF8A754B811A22E6D1892EFCA7B46CA5BF8A754B811A4DBFE4E058D0E000E61FE23946947E03B" , "LEVMIB-IM": "84CD827E631637EAE3249A932E822F1CB0FEB64B565002ACE5539B932EF12E6AB0FCB74C575403DFE3239BE62EF12F68B78FB64D575002DFE2529BE12E852F17B18BB738505202ACE3519A962E832F68B18BB13C572F03DEE3519B9328F32F68B18BB63D572302DCE2539AEC2F85286AB0F4B63A565002ACE5559AE32E852E1BB1FCB74B572303AFE2249BEC2EF12F68B789B738565003DEE2269BEC2EF12F68B78F84CD830C117AFA05D617AFA769DBD7C1" , "MAL-FP1": "DB699E1DE72BF8D7500CB3D980589B4BEF5AAA28D26DCD91567BB2D9802B9A3DEF58AB2FD369CCE2500BB2AC802B9B3FE82BAA2ED36DCDE2517AB2AB805F9B40EE2FAB5BD46FCD915079B3DC80599B3FEE2FAD5FD312CCE35079B2D986299B3FEE2FAA59D31ACC94577BB3A9805D9D48EE2FAB5BD469CCE1500DB3AA805C9B4CEF5CAA58D318CDEE5079B2D986299B3FEE2FAA29D31ACDEE5079B2D9862FDB699F6F95473538653F86EDC7016396" , "LEM": "455409A3C065FE4EA63FC1DC6095AD8971673D96F523CB08A048C0DC60E6ACFF71653C91F427CA7BA638C0A960E6ADFD76163D90F423CB7BA749C0AE6092AD8270123CE5F321CB08A64AC1D96094ADFD70123AE1F45CCA7AA64AC0DC66E4ADFD70123DE0F450CA0AA64AC0DC66E2AC8D70663D96F554CB7BA739C1DF6193AD8270123CE5F321CB08A64AC1AE6191AD8270123CE5F327455408D1B20933A1930CF4E827CC5554" , "NRGW-FP": "1CB99FA590AD7C7DCF16578BF4F6411E288AAB90A5EB493BC961568BF48540682888AA97A4EF4848CF1156FEF485416A2FFBAB96A4EB4948CE6056F9F4F1411529FFAAE3A3E9493BCF63578EF4F7416A29FFACE7A4944849CF63568BF287416A29FFABE0A59F484ACF125189F5F5411C29FFAAE3A3EF484BCF1757F8F4F24119288CABE0A49E4944CF63568BF287416A29FFAB91A49C4944CF63568BF2811CB99ED7E2C1B192FA2562BFB3AFB9C3" , "TNOW-FP": "2A7B03C475352117FDBC4954DEA8A4C51E4837F140731451FBCB4854DEDBA5B31E4A36F641771522FDBB4821DEDBA4B1193937F741731422FCCA4826DEAFA4CE1F3D368246711451FDC94951DEA9A4B11F3D3086410C1523FDC94854D8D9A4B11F3D36F041701551FDB84F56DFABA4C71F3D368246771521FDBD4927DEACA4C21E4E37814106142EFDC94854D8D9A4B11F3D37F04104142EFDC94854D8DF2A7B02B60759ECE7C88F7C6099F15C07" , "LYNRJ": "320EA16D96CBAFA60B79354DCF7ACB7D063D9558A38D9AE00D0E344DCF09CA0B063F945FA2899B930B7E3438CF09CB09014C955EA28D9A930A0F343FCF7DCB760748942BA58F9AE00B0C3548CF7BCB090748922FA2F29B920B0C344DC90BCB090748952EA3F29BE30B78354ACF09CB09014C955BA3F99B930B7B343ECE7ACA0A063D9454A38D9AE00D0E344DCF09CA7B063F9454A38D9AE00D08320EA01FE4A762563E4A0079882333BF" , "PAF-FP": "68218F9DD063A73F07737A4870E960205C12BBA8E525927901047B48709A61565C10BAAFE421930A07747B3D709A60545B63BBAEE425920A06057B3A70EE602B5D67BADBE327927907067A4D70E860545D67BCDFE45A930B07067B48769860545D67BAADE452930900047A3870EC60545D67BCDFE455920D06757B3F70E961275C64BBAEE55A927907067D4A709A60545C15BBACE55A927907067D4C68218EEFA20F6ACF32404F7C37B098E2" , "SP5-FP": "F319870E3FCEC59DB8B6168E982E3367C72AB33B0A88F0DBBEC1178E985D3211C728B23C0B8CF1A8B8B117FB985D3313C05BB33D0B88F0A8B9C017FC9829336CC65FB2480C8AF0DBB8C3168B982F3313C65FB44C0BF7F1A9B8C3178E9E5F3313C65FB23D0AFEF6A8BFC116FE982B3313C65FB44C0BF8F0AFB9B017F9982E3260C75CB33D0AF7F0DBB8C3118C985D3313C72DB33F0AF7F0DBB8C3118AF319867C4DA2086D8D8523BADF77CBA5" , "LYPS-GY": "725D808627B71182FBD6CE32FB25D2D4466EB4B312F124C4FDA1CF32FB56D3A2466CB5B413F525B7FBD1CF47FB56D2A0411FB4B513F124B7FAA0CF40FB22D2DF471BB5C014F324C4FBA3CE37FB24D2A0471BB3C4138E25B6FBA3CF32FD54D2A0471BB4C5128E24B2FBD6C830FA27D2DF471BB5C014F525B4FBD7CE41FB21D2D34668B4C3138424BBFBA3CF32FD54D2A0471BB4B2138624BBFBA3CF32FD52725D81F455DBDC72CEE5FB06BC7C2A16" , "DSB-FP": "746CC4537C84DE72B3F12EC3C8C6F6FB405FF06649C2EB34B5862FC3C8B5F78D405DF16148C6EA47B3F62FB6C8B5F68F472EF06048C2EB47B2872FB1C8C1F6F0412AF1154FC0EB34B3842EC6C8C7F68F412AF71148BDEA46B3842FC3CEB7F68F412AF06749B7EA40B4862EB3C8C3F68F412AF71148B2EB40B2F72FB4C8C6F7FC4029F06049BDEB34B38429C1C8B5F68F4058F06249BDEB34B38429C7746CC5210EE8138286C21BF78F9F0E39" , "SHC-FP": "FECC69D842EC7DCDEF720D395835B6A3CAFF5DED77AA488BE9050C395846B7D5CAFD5CEA76AE49F8EF750C4C5846B6D7CD8E5DEB76AA48F8EE040C4B5832B6A8CB8A5C9E71A8488BEF070D3C5834B6D7CB8A5A9A76D549F9EF070C395E44B6D7CB8A5CEB76D449FEE8050D495830B6D7CB8A5A9A76DA48FFEE740C4E5835B7A4CA895DEB77D5488BEF070A3B5846B6D7CAF85DE977D5488BEF070A3DFECC68AA3080B03DDA41380D1F6C4E61" , "TWN-FP": "0AC59B40252269B231FE19B3F4AC46DD3EF6AF7510645CF4378918B3F4DF47AB3EF4AE7211605D8731F918C6F4DF46A93987AF7311645C87308818C1F4AB46D63F83AE0616665CF4318B19B6F4AD46A93F83A802111B5D86318B18B3F2DD46A93F83AE7410155DF7368919C3F4A946A93F83A80211145C8030F818C4F4AC47DA3E80AF73101B5CF4318B1EB1F4DF46A93EF1AF71101B5CF4318B1EB70AC59A32574EA44204CD2C87B3F5BE1F" , "LYWAT": "02E536BBF684B074E7ED6590DE9ABB6836D6028EC3C28532E19A6490DEE9BA1E36D40389C2C68441E7EA64E5DEE9BB1C31A70288C2C28541E69B64E2DE9DBB6337A303FDC5C08532E7986595DE9BBB1C37A305F9C2BD8440E7986490D8EBBB1C37A302F8C3BD8543E6EF64E2DEE9BB1C31A7028DC3B68441E7EF64E3DF9ABA1F36D60382C3C28532E19A6490DEE9BA6E36D40382C3C28532E19C02E537C984E87D85D2DE50A499C343AB" , "LVE": "496274DFE834602C13117C6EE494C71E7D5140EADD72556A15667D6EE4E7C6687D5341EDDC76541913167D1BE4E7C76A7A2040ECDC72551912677D1CE493C7157C244199DB70556A13647C6BE495C76A7C24479DDC0D541813647D6EE2E5C76A7C24409CDD02541913647D6EE2E3C61A7C5040EADD05551912177C6DE592C7157C244199DB70556A13647C1CE590C7157C244199DB76496275AD9A58ADDD2622495AA3CD3FDD" , "OIL-FP": "B241ACB990586C3541D3585AE2D181248672988CA51E597347A4595AE2A280528670998BA41A580041D4592FE2A281508103988AA41E590040A55928E2D6812F870799FFA31C597341A6585FE2D0815087079FFBA461580141A6595AE4A08150870798FFA461587646A4582AE2D4815087079FFBA46E590740D5592DE2D180238604988AA561597341A65F58E2A2815086759888A561597341A65F5EB241ADCBE234A1C474E06D6EA58879E7" , "LOGS-GY": "07529434F524F3E472F315E7BF5B3C7B3361A001C062C6A2748414E7BF283D0D3363A106C166C7D172F41492BF283C0F3410A007C162C6D173851495BF5C3C703214A172C660C6A2728615E2BF5A3C0F3214A776C11DC7D0728614E7B92A3C0F3214A077C162C7D372F313E5BE593C703214A172C666C7D272F21594BF5F3C7C3367A071C117C6DD728614E7B92A3C0F3214A000C115C6DD728614E7B92C0752954687483E1547C020D3F802C4B8" , "OIL-MI1": "83F66B7369A0BE1789E09ECDBD49075EB7C55F465CE68B518F979FCDBD3A0628B7C75E415DE28A2289E79FB8BD3A072AB0B45F405DE68B2288969FBFBD4E0755B6B05E355AE48B5189959EC8BD48072AB6B058315D998A2389959FCDBB38072AB6B05F355D998A548E979ECFBC45015DB6B05E355AE28A2189E19EBEBD4D0759B7C35F365D938B2E89959FCDBB38072AB6B05F475D918B2E89959FCDBB3E83F66A011BCC73E6BCD3ABF9FA10FF9D" , "100H-FP": "58C1DC146242238031C4B6B6CBD0B8CE6CF2E821570416C637B3B7B6CBA3B9B86CF0E926560017B531C3B7C3CBA3B8BA6B83E827560416B530B2B7C4CBD7B8C56D87E952510616C631B1B6B3CBD1B8BA6D87EF56567B17B431B1B7B6CDA1B8BA6D87EF25517210B030CFB0B4CAD3B8CC6D87E952510017B631C5B6C5CBD4B8C96CF4E851567116B931B1B7B6CDA1B8BA6D87E820567316B931B1B7B6CDA758C1DD66102EEE7104F783828C89400D" , "GBS-FP": "2BDEC3E53207E7A7D24D3D63D4CBC0721FEDF7D00741D2E1D43A3C63D4B8C1041FEFF6D70645D392D24A3C16D4B8C006189CF7D60641D292D33B3C11D4CCC0791E98F6A30143D2E1D2383D66D4CAC0061E98F0A7063ED393D2383C63D2BAC0061E98F7D20635D294D53A3D13D4CEC0061E98F0A70631D295D34B3C14D4CBC1751F9BF7D6073ED2E1D2383A61D4B8C0061FEAF7D4073ED2E1D2383A672BDEC297406B2A56E77E0857939238B1" , "HSI-FP": "934CDAB1149BA69809042FF530A4DA78A77FEE8421DD93DE0F732EF530D7DB0EA77DEF8320D992AD09032E8030D7DA0CA00EEE8220DD93AD08722E8730A3DA73A60AEFF727DF93DE09712FF030A5DA0CA60AE9F320A292AC09712EF536D5DA0CA60AEE8921A892A10E732F8530A1DA0CA60AE9F320AD93AA08022E8230A4DB7FA709EE8221A293DE097128F730D7DA0CA778EE8021A293DE097128F1934CDBC366F76B693C371AC177FD22BB" , "AEJ-FP": "9DEA37DCD1599A30478216B2E1EA2FFAA9D903E9E41FAF7641F517B2E1992E8CA9DB02EEE51BAE05478517C7E1992F8EAEA803EFE51FAF0546F417C0E1ED2FF1A8AC029AE21DAF7647F716B7E1EB2F8EA8AC049EE560AE0447F717B2E79B2F8EA8AC03EDE56CAE7140F516C2E1EF2F8EA8AC049EE56FAF02468417C5E1EA2EFDA9AF03EFE460AF7647F711B0E1992F8EA9DE03EDE460AF7647F711B69DEA36AEA33557C172B12386A6B3D739" , "RIO-FP": "4B4FFF3788ECFF7B3ED05950556A34747F7CCB02BDAACA3D38A75850551935027F7ECA05BCAECB4E3ED7582555193400780DCB04BCAACA4E3FA65822556D347F7E09CA71BBA8CA3D3EA55955556B34007E09CC75BCD5CB4F3EA55850531B34007E09CA05BCD5CB3D39A75920556F34007E09CC75BCDACA493FD65827556A35737F0ACB04BDD5CA3D3EA55E52551934007F7BCB06BDD5CA3D3EA55E544B4FFE45FA8032890BE36C641233CCB4" , "CEC-FP": "1075ACB9A1A8C24D2E27E1A6E843E0522446988C94EEF70B2850E0A6E830E1242444998B95EAF6782E20E0D3E830E0262337988A95EEF7782F51E0D4E844E059253399FF92ECF70B2E52E1A3E842E02625339FFB9591F6792E52E0A6EE32E0262533988A959DF67E2950E1D6E846E02625339FFB959EF77F2F21E0D1E843E1552430988A9491F70B2E52E6A4E830E026244198889491F70B2E52E6A21075ADCBD3C40FBF1B14D492AF1A1892" , "LTMFP": "553408400EC9AD04F82E7338B19F361E61073C753B8F9842FE597238B1EC376861053D723A8B9931F829724DB1EC366A66763C733A8F9831F958724AB198361560723D063D8D9842F85B733DB19E366A60723B023AF09930F85B7238B7EE366A60723C033BFD9940F92B724EB1EC366A66763C763BFB9931F82C724BB09F376961073D793B8F9842FE597238B1EC371861053D793B8F9842FE5F553409327CA560F6CD1D460CF6C6CEDE" , "GWT-FP": "F88D583BD1547A3EEBCBBAB522A7C729CCBE6C0EE4124F78EDBCBBB522D4C65FCCBC6D09E5164E0BEBCCBBC022D4C75DCBCF6C08E5124F0BEABDBBC722A0C722CDCB6D7DE2104F78EBBEBAB022A6C75DCDCB6B79E56D4E0AEBBEBBB524D6C75DCDCB6C0CE4634F0AECBCBAC522A2C75DCDCB6B79E5624F0CEACDBBC222A7C62ECCC86C08E46D4F78EBBEBDB722D4C75DCCB96C0AE46D4F78EBBEBDB1F88D5949A338B7CCDEF88F8165FE3FE9" , "MMS-FP": "C8C5B3B8AF21782115AF56F1BAF4097CFCF6878D9A674D6713D857F1BA87080AFCF4868A9B634C1415A85784BA870908FB87878B9B674D1414D95783BAF30977FD8386FE9C654D6715DA56F4BAF50908FD8380FA9B184C1515DA57F1BC850908FD8387FC9B654D1212D85681BAF10908FD8380FA9B174D1314A95786BAF4087BFC80878B9A184D6715DA51F3BA870908FCF187899A184D6715DA51F5C8C5B2CADD4DB5D3209C63C5FDADF1BC" , "MFE-FP": "0A4D56FA512BA1A3CC199F5384EC9C383E7E62CF646D94E5CA6E9E53849F9D4E3E7C63C865699596CC1E9E26849F9C4C390F62C9656D9496CD6F9E2184EB9C333F0B63BC626F94E5CC6C9F5684ED9C4C3F0B65B865129597CC6C9E53829D9C4C3F0B62BE651D9596CB6E9F2384E99C4C3F0B65B8651D9491CD1F9E2484EC9D3F3E0862C9641294E5CC6C9851849F9C4C3E7962CB641294E5CC6C98570A4D578823476C51F92AAA67C3B564F8" , "VAL-FP": "F77C7DAD22ED62ACD44048CA789C0E64C34F499817AB57EAD23749CA78EF0F12C34D489F16AF5699D44749BF78EF0E10C43E499E16AB5799D53649B8789B0E6FC23A48EB11A957EAD43548CF789D0E10C23A4EEF16D45698D43549CA7EED0E10C23A489B16DC56EFD33748BA78990E10C23A4EEF16DB579ED54649BD789C0F63C339499E17D457EAD4354FC878EF0E10C348499C17D457EAD4354FCEF77C7CDF5081AF5EE1737DFE3FC5F6A4" , "MEU": "3B21FD74D620D66BDD8D577847118B710F12C941E366E32DDBFA567847628A070F10C846E262E25EDD8A560D47628B050863C947E266E35EDCFB560A47168B7A0E67C832E564E32DDDF8577D47108B050E67CE36E219E25FDDF8567841608B050E67C930E215E35EDDF8567841668A750E13C941E311E35EDC8B577B46178B7A0E67C832E564E32DDDF8570A46158B7A0E67C832E5623B21FC06A44C1B99E8BE624C004873B1" , "LYXGRE-GY": "78D2BD8F36191F2718DF9538523BDDB14CE189BA035F2A611EA894385248DCC74CE388BD025B2B1218D8944D5248DDC54B9089BC025F2A1219A9944A523CDDBA4D9488C9055D2A6118AA953D523ADDC54D948ECD02202B1318AA9438544ADDC54D9489CC03202A1F19DB944C533BDAC74CE588B6035F2A611EAE9548523CDCB64DE388BA022C2B6219DF94475248DDC54B9688C9035F2B1319DD94475248DDC54B9078D2BCFD4475D2D42DECA00C15622570" , "GRC-IM": "C120DAD8C537F90B5DD1FE9BD2A584C0F513EEEDF071CC4D5BA6FF9BD2D685B6F511EFEAF175CD3E5DD6FFEED2D684B4F262EEEBF171CC3E5CA7FFE9D2A284CBF466EF9EF673CC4D5DA4FE9ED2A484B4F466E99AF10ECD3F5DA4FF9BD4D484B4F466EEEFF005CD385AA6FEE4D3D484B4F466E99AF101CC395CD7FFECD2A585C7F565EEEBF00ECC4D5DA4F999D2D684B4F514EEE9F00ECC4D5DA4F99FC120DBAAB75B34F868E2CBAF95FC7C01" , "GRE": "1F8EDC4A18F1C081547EEA8F5EBB60252BBDE87F2DB7F5C75209EB8F5EC861532BBFE9782CB3F4B45479EBFA5EC860512CCCE8792CB7F5B45508EBFD5EBC602E2AC8E90C2BB5F5C7540BEA8A5EBA60512AC8EF082CC8F4B5540BEB8F58CA60512AC8E87D2DC3F4B4540BEB8F58CC61212ABCE87F2DC0F5B45578EA8C5FBD602E2AC8E90C2BB5F5C7540BEAFD5FBF602E2AC8E90C2BB31F8EDD386A9D0D72614DDFBB19E298E4" , "INR": "10597CA65F21C87A439FB7E07AB2BF3E246A48936A67FD3C45E8B6E07AC1BE48246849946B63FC4F4398B6957AC1BF4A231B48956B67FD4F42E9B6927AB5BF35251F49E06C65FD3C43EAB7E57AB3BF4A251F4FE46B18FC4E43EAB6E07CC3BF4A251F489F6B64FD4843EAB6E07CC5BE3A256B48936A10FD4F4299B7E37BB4BF35251F49E06C65FD3C43EAB7927BB6BF35251F49E06C6310597DD42D4D058976AC82D43DEB47FF" , "KRW": "0317CFCCC7D785EA2C82659D6562AB8E3724FBF9F291B0AC2AF5649D6511AAF83726FAFEF395B1DF2C8564E86511ABFA3055FBFFF391B0DF2DF464EF6565AB853651FA8AF493B0AC2CF765986563ABFA3651FC8EF3EEB1DE2CF7649D6313ABFA3651FB8EF2E5B0DD2CF7649D6315AA8A3625FBF9F2E6B0DF2D84659E6464AB853651FA8AF493B0AC2CF765EF6466AB853651FA8AF4950317CEBEB5BB481919B150A9223B534F" , "PAXJ-FP": "DD1ECF636ABC7AC065DE0E1DA8D2DBDEE92DFB565FFA4F8663A90F1DA8A1DAA8E92FFA515EFE4EF565D90F68A8A1DBAAEE5CFB505EFA4FF564A80F6FA8D5DBD5E858FA2559F84F8665AB0E18A8D3DBAAE858FC215E854EF465AB0F1DAEA3DBAAE858FA535E8D4FF864AC081FA9D1DBDCE858FA2559FE4EF665DF0E6EA8D6DBD9E92BFB265E8F4FF965AB0F1DAEA3DBAAE858FB575E8D4FF965AB0F1DAEA5DD1ECE1118D0B73350ED3B29EF8B231F" , "RUS-FP1": "77C3A8DF219CDE8B01E15F570CD2EBC943F09CEA14DAEBCD07965E570CA1EABF43F29DED15DEEABE01E65E220CA1EBBD44819CEC15DAEBBE00975E250CD5EBC242859D9912D8EBCD01945F520CD3EBBD42859B9D15A5EABF01945E570AA3EBBD42859DED14A9EBB806965F270CD7EDCA42859D9912DEEABD01E05F240CD6EBCE43F69C9A15AFEBB201945E570AA3EBBD42859CEB15ADEBB201945E570AA577C3A9AD53F0137834D26A634B8B1308" , "TUR": "1D5E3AF6B5153E0247CD115BA21FF984296D0EC380530B4441BA105BA26CF8F2296F0FC481570A3747CA102EA26CF9F02E1C0EC581530B3746BB1029A218F98F28180FB086510B4447B8115EA21EF9F0281809B4812C0A3647B8105BA46EF9F028180FC280200B3047B8105BA468F880286C0EC380240B3746CB1158A319F98F28180FB086510B4447B81129A31BF98F28180FB086571D5E3B84C779F3F172FE246FE5460145" , "TUR-FP": "102993ADCAA5B642F8EF9EB9AAF10811241AA798FFE38304FE989FB9AA8209672418A69FFEE78277F8E89FCCAA820865236BA79EFEE38377F9999FCBAAF6081A256FA6EBF9E18304F89A9EBCAAF00865256FA0EFFE9C8276F89A9FB9AC800865256FA699FF908370FF989EC9AAF40865256FA0EFFE938370F9E99FCEAAF10916246CA79EFF9C8304F89A99BBAA820865241DA79CFF9C8304F89A99BD102992DFB8C97BB6CDDCAB8DEDA8F0D7" , "USAFP": "05EA883DBFB9EE8BAFA12D4EDF5D290B31D9BC088AFFDBCDA9D62C4EDF2E287D31DBBD0F8BFBDABEAFA62C3BDF2E297F36A8BC0E8BFFDBBEAED72C3CDF5A290030ACBD7B8CFDDBCDAFD42D4BDF5C297F30ACBB7F8B80DABFAFD42C4ED92C297F30ACBD088A8ADABAAEA42C38DF2E297F36A8BC0B8A8BDABEAFA32C3DDE5D287C31D9BD048AFFDBCDA9D62C4EDF2E280D31DBBD048AFFDBCDA9D005EA894FCDD5237F9A92187A9804D1CD" , "WLD": "A56CBCD3E138CCF0770DACB0D8EB4FBD915F88E6D47EF9B6717AADB0D8984ECB915D89E1D57AF8C5770AADC5D8984FC9962E88E0D57EF9C5767BADC2D8EC4FB6902A8995D27CF9B67778ACB5D8EA4FC9902A8F91D501F8C47778ADB0DE9A4FC9902A89E4D57BF8C47778ADB0DE9C4EB9905E88E6D409F9C5760BACB3D9ED4FB6902A8995D27CF9B67778ACC2D9EF4FB6902A8995D27AA56CBDA193540104423E99849FB2B77B" , "UST-FP": "0BCD5CD48819AF12F6B6929387E4D92F3FFE68E1BD5F9A54F0C193938797D8593FFC69E6BC5B9B27F6B193E68797D95B388F68E7BC5F9A27F7C093E187E3D9243E8B6992BB5D9A54F6C3929687E5D95B3E8B6F96BC209B26F6C393938195D95B3E8B69E1BD2A9A26F1C192E387E1D95B3E8B6F96BC2F9A20F7B093E487E4D8283F8868E7BD209A54F6C395918797D95B3FF968E5BD209A54F6C395970BCD5DA6FA7562E6C385A7A7C0BD21E9" , "LYXAFS": "4992B9F9A4477B660546270B7BC6F67D7DA18DCC91014E200331260B7BB5F70B7DA38CCB90054F530541267E7BB5F6097AD08DCA90014E53043026797BC1F6767CD48CBF97034E200533270E7BC7F6097CD48ABB907E4F520533260B7DB7F6097CD48DBA917E4E5E0444277B7BC0F6097CD48ABB90714E540440267C7BC6F77A7DD78DCA917E4E20053320097BB5F6097DA68DC8917E4E200533200F4992B88BD62BB6923075123F3C9F0EBB" , "BNK-FP": "E398773B2D6EC86B199EC05D1052FE1AD7AB430E1828FD2D1FE9C15D1021FF6CD7A94209192CFC5E1999C1281021FE6ED0DA43081928FD5E18E8C12F1055FE11D6DE427D1E2AFD2D19EBC0581053FE6ED6DE44791957FC5F19EBC15D1623FE6ED6DE4309192BFC291EE9C02D1057FE6ED6DE44791958FD591898C12A1052FF1DD7DD43081857FD2D19EBC75F1021FE6ED7AC430A1857FD2D19EBC759E39876495F02059F2CADF569570B06DC" , "FOO-FP": "51CDDC99C3E4B12546D2C25D9B94A20B65FEE8ACF6A2846340A5C35D9BE7A37D65FCE9ABF7A6851046D5C3289BE7A27F628FE8AAF7A2841047A4C32F9B93A200648BE9DFF0A0846346A7C2589B95A27F648BEFDBF7DD851146A7C35D9DE5A27F648BE8AFF7A2856341A5C22D9B91A27F648BEFDBF7D2841747D4C32A9B94A30C6588E8AAF6DD846346A7C55F9BE7A27F65F9E8A8F6DD846346A7C55951CDDDEBB1887CD173E1F769DCCD5ACD" , "HLT-FP": "82B69EFC3F2502DC67945FB7D0EFC4C0B685AAC90A63379A61E35EB7D09CC5B6B687ABCE0B6736E967935EC2D09CC4B4B1F4AACF0B6337E966E25EC5D0E8C4CBB7F0ABBA0C61379A67E15FB2D0EEC4B4B7F0ADBE0B1C36E867E15EB7D69EC4B4B7F0AAC40B6637E860E35FC7D0EAC4B4B7F0ADBE0B1337EE66925EC0D0EFC5C7B6F3AACF0A1C379A67E158B5D09CC4B4B682AACD0A1C379A67E158B382B69F8E4D49CF2852A76A8397B63C06" , "TNO-FP": "54D0FF0FE53EA6021FA710CF9FCC93C360E3CB3AD078934419D011CF9FBF92B560E1CA3DD17C92371FA011BA9FBF93B76792CB3CD17893371ED111BD9FCB93C86196CA49D67A93441FD210CA9FCD93B76196CC4DD10792361FD211CF99BD93B76196CA3BD17B924418D010BF9FC993B76196CC4DD10893301EA111B89FCC92C46095CB3CD00793441FD217CD9FBF93B760E4CB3ED00793441FD217CB54D0FE7D97526BF62A9425FBD8956B05" , "AUT-FP": "1DB65536242304ADC49803E4B111650529856103116531EBC2EF02E4B16264732987600410613098C49F0291B16265712EF4610510653198C5EE0296B116650E28F06070176731EBC4ED03E1B110657128F06674101A3099C4ED02E4B760657128F0610711163199C3EF0394B114657128F066741015319FC59E0293B111640229F36105111A31EBC4ED04E6B162657129826107111A31EBC4ED04E01DB65444564FC958F1AB36D0F6489DC2" , "CHM-FP": "251D421344439BDF852CF78C8D8F103B112E76267105AE99835BF68C8DFC114D112C77217001AFEA852BF6F98DFC104F165F76207005AEEA845AF6FE8D881030105B77557707AE998559F7898D8E104F105B7151707AAFEB8559F68C8BFE104F105B7620707BAF9B825BF7FC8D8A104F105B71517075AEED842AF6FB8D8F113C11587620717AAE998559F08E8DFC104F11297622717AAE998559F088251D4361362F562AB01FC2B8CAD6E8FC" , "SEL-FP1": "299F18753B337432336F9E8E77C530BC1DAC2C400E75417435189F8E77B631CA1DAE2D470F71400733689FFB77B630C81ADD2C460F75410732199FFC77C230B71CD92D3308774174331A9E8B77C430C81CD92B370F0A4006331A9F8E71B430C81CD92D460F06407134189EFE77C036BF1CD92D3308714004336E9EFD77C130BB1DAA2C300F00410B331A9F8E71B430C81CD92C410F02410B331A9F8E71B2299F1907495FB9C7065CABBA309CC87B" , "CRB-FP": "DA543BF0F0FEB4139654D445CDD17D7FEE670FC5C5B881559023D545CDA27C09EE650EC2C4BC80269653D530CDA27D0BE9160FC3C4B881269722D537CDD67D74EF120EB6C3BA81559621D440CDD07D0BEF1208B2C4C780279621D545CBA07D0BEF120FC3C5CC80219123D435CDD47D0BEF1208B2C4C881219752D532CDD17C78EE110FC3C5C781559621D347CDA27D0BEE600FC1C5C781559621D341DA543A82829279E6A367E1718A8885B8" , "CAC": "5C4086AF4B768FE6FBA25D837B33E5496873B29A7E30BAA0FDD55C837B40E43F6871B39D7F34BBD3FBA55CF67B40E53D6F02B29C7F30BAD3FAD45CF17B34E5426906B3E97832BAA0FBD75D867B32E53D6906B5ED7F4FBBD2FBD75C837D42E53D6906B29C7F47BBD5FBD75C837D44E44D6972B29A7E47BAD3FAA45D807A35E5426906B3E97832BAA0FBD75DF17A37E5426906B3E978345C4087DD391A4213CE9168B73C6A1D8E" , "MSE": "C887239CD8A287A0D5434ED176120EBAFCB417A9EDE4B2E6D3344FD176610FCCFCB616AEECE0B395D5444FA476610ECEFBC517AFECE4B295D4354FA376150EB1FDC116DAEBE6B2E6D5364ED476130ECEFDC110DEEC9BB394D5364FD170630ECEFDC117D8ED91B395D5364FD170650FBEFDB517A9ED93B295D4454ED277140EB1FDC116DAEBE6B2E6D5364EA377160EB1FDC116DAEBE0C88722EEAACE4A55E0707BE5314BF67D" , "MSE-IM": "AA7F0A4207EB6917F2036852138408089E4C3E7732AD5C51F474695213F7097E9E4E3F7033A95D22F204692713F7087C993D3E7133AD5C22F3756920138308039F393F0434AF5C51F27668571385087C9F39390033D25D23F276695215F5087C9F393E0632D85D22F574682D12F5087C9F39390033DD5C25F30569251384090F9E3A3E7132D25C51F2766F5013F7087C9E4B3E7332D25C51F2766F56AA7F0B307587A4E2C7305D6654DDF0CF" , "BXX": "838563B66D48A132B10282A05FAE5393B7B65783580E9474B77583A05FDD52E5B7B45684590A9507B10583D55FDD53E7B0C75785590E9407B07483D25FA95398B6C356F05E0C9474B17782A55FAF53E7B6C350F459719506B17783A059DF53E7B6C357845870940AB17783A059D95297B6B7578358799407B00482A35EA85398B6C356F05E0C9474B17782D25EAA5398B6C356F05E0A838562C41F246CC78431B79418F7AB54" , "SP5H-FP": "48AA5C03E248EB1698C6AE01B646F31D7C996836D70EDE509EB1AF01B635F26B7C9B6931D60ADF2398C1AF74B635F3697BE86830D60EDE2399B0AF73B641F3167DEC6945D10CDE5098B3AE04B647F3697DEC6F41D671DF2298B3AF01B037F3697DEC6930D778D82399CDA803B745F31F7DEC6945D10ADF2098C7AE72B642F31A7C9F6846D67BDE2F98B3AF01B037F3697DEC6837D679DE2F98B3AF01B03148AA5D71902426E0ADF59B35F11F0BD9" , "METSA": "E12C39C9E6BD097BD953BCC99E75AAAED51F0DFCD3FB3C3DDF24BDC99E06ABD8D51D0CFBD2FF3D4ED954BDBC9E06AADAD26E0DFAD2FB3C4ED825BDBB9E72AAA5D46A0C8FD5F93C3DD926BCCC9E74AADAD46A0A8BD2843D4FD926BDC99804AADAD46A0D8DD2883C4FD953BCBE9E06AADAD26E0DFFD38F3D4ED951BDBA9F75ABD9D51F0CF0D3FB3C3DDF24BDC99E06ABA8D51D0CF0D3FB3C3DDF22E12C38BB94D1C48DEC6089FDD92C526A" , "MADARACOS": "ABC4A77E2899D7EE487531978BB59FA69FF7934B1DDFE2A84E0230978BC69ED09FF5924C1CDBE3DB487230E28BC69FD29886934D1CDFE2DB490330E58BB29FAD9E8292381BDDE2A8480031928BB49FD29E82943C1CA0E3DA480030978DC49FD29E82933A1CA8E3DA497730E38AB19EA79F82924D1DDFE2A84E0431E78BB29EA19EF5924B1CACE3AB497530E88BC69FD2988092381DDFE3DA497730E88BC69FD29886ABC4A60C5AF51A187D4604A3CCEC6762" , "MDM-FP": "F7BB9B1E8A4F703F817492CE0BBCE910C388AF2BBF094579870393CE0BCFE866C38AAE2CBE0D440A817393BB0BCFE964C4F9AF2DBE09450A800293BC0BBBE91BC2FDAE58B90B4579810192CB0BBDE964C2FDA85CBE76440B810193CE0DCDE964C2FDAF5ABE7B447B860392BE0BB9E964C2FDA85CBE79450D807293B90BBCE817C3FEAF2DBF764579810195CC0BCFE964C38FAF2FBF764579810195CAF7BB9A6CF823BDC9B447A7FA4CE511D4" , "MAN": "88DA5C1C96FF5E9840318A4D9A47C393BCE96829A3B96BDE46468B4D9A34C2E5BCEB692EA2BD6AAD40368B389A34C3E7BB98682FA2B96BAD41478B3F9A40C398BD9C695AA5BB6BDE40448A489A46C3E7BD9C6F5EA2C66AAC40448B4D9C36C3E7BD9C6858A2CE6ADD40448B4D9C30C297BDE86829A3CE6BAD41378A4E9B41C398BD9C695AA5BB6BDE40448A3F9B43C398BD9C695AA5BD88DA5D6EE493936E7502BF79DD1E3B57" , "MANP": "192050920EEA53F28FBCF871CD5860A12D1364A73BAC66B489CBF971CD2B61D72D1165A03AA867C78FBBF904CD2B60D52A6264A13AAC66C78ECAF903CD5F60AA2C6665D43DAE66B48FC9F874CD5960D52C6663D03AD367C68FC9F971CB2960D52C6664D63ADB67B78FBFF971CD2B66D12D1665A03ADF66C38FBAF802CC2861A02C1965D43BAC60B68FC9F971CC5961A22C1965D43BAC60B0192051E07C869E04BA8FCD458A019865" , "MAP-SM": "D54ED94EF22C62EA2461BA9C1818C1B4E17DED7BC76A57AC2216BB9C186BC0C2E17FEC7CC66E56DF2466BBE9186BC1C0E60CED7DC66A57DF2517BBEE181FC1BFE008EC08C16857AC2414BA991819C1C0E008EA0CC61556DE2414BB9C1E69C1C0E008ED0AC61D57DA2316BBE91969C1C0E008EA0CC61A57D82567BBEB1818C0B3E10BED7DC71557AC2414BD9E186BC1C0E17AED7FC71557AC2414BD98D54ED83C8040AF1C11528FA85F413970" , "BVD-FP": "DD453D7AE0FEDA692E276E6DAB832752E976094FD5B8EF2F28506F6DABF02624E9740848D4BCEE5C2E206F18ABF02726EE070949D4B8EF5C2F516F1FAB842759E803083CD3BAEF2F2E526E68AB822726E8030E38D4C7EE5D2E526F6DADF22726E8030948D5C8EE5D29506E1DAB862726E8030E38D4C8EF5B2F216F1AAB832655E9000949D5C7EF2F2E52696FABF02726E971094BD5C7EF2F2E526969DD453C089292179F1B145B59ECDADF96" , "MM01V": "C62B8F67CF9D5C913B44C2B98F46DCB7F218BB52FADB69D73D33C3B98F35DDC1F21ABA55FBDF68A43B43C3CC8F35DCC3F569BB54FBDB69A43A32C3CB8F41DCBCF36DBA21FCD969D73B31C2BC8F47DCC3F36DBC25FBA468A53B31C3B98937DCC3F36DBB23FBD96FA13D46C3C98F35DCC3F569BB51FAAF68A43B46C3CA8E46DDC0F218BA5EFADB69D73D33C3B98F35DDB1F21ABA5EFADB69D73D35C62B8E15BDF191660E77F78DC81F2472" , "MARAS-FH": "1869D4519973299E01820A1A4B8A39742C5AE064AC351CD807F50B1A4BF938022C58E163AD311DAB01850B6F4BF939002B2BE062AD351CAB00F40B684B8D397F2D2FE117AA371CD801F70A1F4B8B39002D2FE713AD4A1DAA01F70B1A4DFB39002D2FE015AD421CAC00800B6F4CFB38702C51E117AC351ADC00870B6E4A8A39772D5CE064AD361DAD01880B1A4BF93F022D2FE117AD471DAF01880B1A4BF93F041869D523EB1FE46934B13F2E0CD3C1B1" , "MAU-FP": "D07213161C08330D5FAF04E3930C63ADE4412723294E064B59D805E3937F62DBE4432624284A07385FA80596937F63D9E3302725284E06385ED90591930B63A6E53426502F4C064B5FDA04E6930D63D9E5342054283107395FDA05E3957D63D9E53427522839063858D80493930963D9E5342054283E063F5EA90594930C62AAE43727252931064B5FDA03E1937F63D9E44627272931064B5FDA03E7D07212646E64FEFA6A9C31D7D4559B68" , "MMK-AV": "DE64E14D0A38540F97270AA785BABD05EA57D5783F7E614991500BA785C9BC73EA55D47F3E7A603A97200BD285C9BD71ED26D57E3E7E613A96510BD585BDBD0EEB22D40B397C614997520AA285BBBD71EB22D20F3E01603B97520BA783CBBD71EB22D5093E7C604D90500AD085B9BD71EB22D20F3E0E613D96210BD085BABC02EA21D57E3F01614997520DA585C9BD71EA50D57C3F01614997520DA3DE64E03F785499F8A2143F93C2E345C0" , "MBB-GY": "A86CBE55D047595A5495C97A3C86C8B39C5F8A60E5016C1C52E2C87A3CF5C9C59C5D8B67E4056D6F5492C80F3CF5C8C79B2E8A66E4016C6F55E3C8083C81C8B89D2A8B13E3036C1C54E0C97F3C87C8C79D2A8D17E47E6D6E54E0C87A3AF7C8C79D2A8A11E4756D6853E2C90B3C8AC8C79D2A8D17E4716C685593C80D3C86C9B49C298A66E57E6C1C54E0CE783CF5C8C79C588A64E57E6C1C54E0CE7EA86CBF27A22B94AD61A6FC4E7BDF3076" , "MCDF": "850353351BD8588877BEB22E60764231B13067002E9E6DCE71C9B32E60054347B13266072F9A6CBD77B9B35B60054245B64167062F9E6DBD76C8B35C6071423AB0456673289C6DCE77CBB22B60774245B04560772FE16CBC77CBB32E66074245B04567712FEB6CBC76BBB32E60054441B13566072FED6DB977B8B25D61064330B03A66732E9E6BCC77CBB32E61774332B03A66732E9E6BCA8503524769B4957F428D871A272FBAF4" , "MCPHY-FP": "43F917CFDEAC7C8B4431080DB2F139D777CA23FAEBEA49CD4246090DB28238A177C822FDEAEE48BE44360978B28239A370BB23FCEAEA49BE4547097FB2F639DC76BF2289EDE849CD44440808B2F039A376BF248DEA9548BF4444090DB48039A376BF238BEA9F49BB453A0972B58038D376C92289EBEA4FC945340979B3F139D476CC23FAEAE948B8443B090DB2823FA176BF2289EA9848BA443B090DB2823FA743F916BDACC0B17C71023D39F5A8C112" , "MS": "A24E6B28425ED8B905E8A9EED2D67541967D5F1D7718EDFF039FA8EED2A57437967F5E1A761CEC8C05EFA89BD2A57535910C5F1B7618ED8C049EA89CD2D1754A97085E6E711AEDFF059DA9EBD2D775359708586A7667EC8D059DA8EED4A7753597085F6C776DEDFF059DAEEAD3D57541967B5E19776BEC8C049EA99BD2DA75359708586C7718EDFF04EFA999D2DA75359708586AA24E6A5A3032154E30DB9CDA958F8D84" , "MDG1-GY": "D7DFD78D6EFF37EB6044442CFB47EA1BE3ECE3B85BB902AD6633452CFB34EB6DE3EEE2BF5ABD03DE60434559FB34EA6FE49DE3BE5AB902DE6132455EFB40EA10E299E2CB5DBB02AD60314429FB46EA6FE299E4CF5AC603DF6031452CFD36EA6FE299E3C95ACB03DC6646422EFA45EA10E299E2CB5DBD03DD6045445FFB43EA1CE3EAE3C85ACC02D26031452CFD36EA6FE299E3B95ACE02D26031452CFD30D7DFD6FF1C93FA1355777118BC1E12D1" , "MB": "0ADF03130F52A4CDFFCCA34BE37E16E43EEC37263A14918BF9BBA24BE30D17923EEE36213B1090F8FFCBA23EE30D1690399D37203B1491F8FEBAA239E37916EF3F9936553C16918BFFB9A34EE37F16903F9930513B6B90F9FFB9A24BE50F16903F9937573B60918BFFB9A44FE27D16E43EEA36223A6790F8FEBAA33EE37216903F9930573A14918BFECBA33CE37216903F9930510ADF02617D3E6935CAFF967FA427EE2E" , "MDNG": "D81EC028B1744CC439C6CECDCEE456CEEC2DF41D843279823FB1CFCDCE9757B8EC2FF51A853678F139C1CFB8CE9756BAEB5CF41B853279F138B0CFBFCEE356C5ED58F56E8230798239B3CEC8CEE556BAED58F36A854D78F039B3CFCDC89556BAED58F46C8540788138C2CFCDCE9750BEEC28F51A854179F539C0CEBECF9457CFED27F56E84327F8039B3CFCDCFE557CDED27F56E84327F86D81EC15AC318813C0CF5FBF989BDAE04" , "SOL-SM": "D12C107F30B49996983E805D6AABD322E51F244A05F2ACD09E49815D6AD8D254E51D254D04F6ADA3983981286AD8D356E26E244C04F2ACA39948812F6AACD329E46A253903F0ACD0984B80586AAAD356E46A233D048DADA2984B815D6CDAD356E46A254C04F2ADD59F4981286BDAD356E46A233D0482ACA49938812A6AABD225E569244C058DACD0984B875F6AD8D356E518244E058DACD0984B8759D12C110D42D8546EAD0DB5692DF22BE8" , "MERY-FP": "FB3B19E8C0B15913E6570B9213FBE82BCF082DDDF5F76C55E0200A921388E95DCF0A2CDAF4F36D26E6500AE71388E85FC8792DDBF4F76C26E7210AE013FCE820CE7D2CAEF3F56C55E6220B9713FAE85FCE7D2AAAF4886D27E6220A92158AE85FCE7D2DACF4846C21E65D0D9012F8E829CE7D2CAEF3F36D25E6560BE113FFE82CCF0E2DADF4826C2AE6220A92158AE85FCE7D2DDCF4806C2AE6220A92158CFB3B189AB2DD94EBD3643EA654A210E1" , "MRK": "4DDF5DB0C2F0413583CB76E20E0B27A879EC6985F7B6747385BC77E20E7826DE79EE6882F6B2750083CC77970E7827DC7E9D6983F6B6740082BD77900E0C27A3789968F6F1B4747383BE76E70E0A27DC78996EF2F6C9750183BE77E2087A27DC789969F4F7C2757783BE77E2087C26AC78ED6985F7C1740082CD76E10F0D27A3789968F6F1B4747383BE76900F0F27A3789968F6F1B24DDF5CC2B09C8CCDB6F843D64952DF62" , "MRK1T": "3594CEE749F8F919104ABE651F43FE2101A7FAD27CBECC5F163DBF651F30FF5701A5FBD57DBACD2C104DBF101F30FE5506D6FAD47DBECC2C113CBF171F44FE2A00D2FBA17ABCCC5F103FBE601F42FE5500D2FDA57DC1CD2D103FBF651932FE5500D2FAA37CCACD5B1648BF171F30FE5506D6FAD17CCACD2C1048BF161E43FF5601A7FBDE7CBECC5F163DBF651F30FF2701A5FBDE7CBECC5F163B3594CF953B9434E125798B51581A06EB" , "B4B-GY": "131D6B6A45BB97A03755EC7B16FA2BA5272E5F5F70FDA2E63122ED7B16892AD3272C5E5871F9A3953752ED0E16892BD1205F5F5971FDA2953623ED0916FD2BAE265B5E2C76FFA2E63720EC7E16FB2BD1265B58287182A3943720ED7B108B2BD1265B5F58768FA3923022EC0A16F62BD1265B5828718DA2923653ED0C16FA2AA227585F597082A2E63720EB7916892BD127295F5B7082A2E63720EB7F131D6A1837D75A580266D94F51A3D36F" , "MRLAV-FH": "BCAB6E7A9F48E9FEF44EDE9E4B6AA71E88985A4FAA0EDCB8F239DF9E4B19A668889A5B48AB0ADDCBF449DFEB4B19A76A8FE95A49AB0EDCCBF538DFEC4B6DA71589ED5B3CAC0CDCB8F43BDE9B4B6BA76A89ED5D38AB71DDCAF43BDF9E4D1BA76A89ED5A3EAA7ADDBDF54CDFEE4C1BA61A88935B3CAA0EDABCF54BDFEA4A6AA71D899E5A4FAB0DDDCDF444DF9E4B19A16889ED5B3CAB7CDDCFF444DF9E4B19A16EBCAB6F08ED242407C17DEBAA0C335FD5" , "METSO": "F7DB9699FBFDAA73D848D7D698914DA6C3E8A2ACCEBB9F35DE3FD6D698E24CD0C3EAA3ABCFBF9E46D84FD6A398E24DD2C499A2AACFBB9F46D93ED6A498964DADC29DA3DFC8B99F35D83DD7D398904DD2C29DA5DBCFC49E47D83DD6D69EE04DD2C29DA2DDCFC89F47D848D7D698E24DD2C499A2AFCECF9E46D84AD6A599914CD1C3E8A3A0CEBB9F35DE3FD6D698E24CA0C3EAA3A0CEBB9F35DE39F7DB97EB8991678AED7BE2E2DFC8B56D" , "ML": "037EAF55E9D26BF8911480516E1326EA374D9B60DC945EBE976381516E60279C374F9A67DD905FCD911381246E60269E303C9B66DD945ECD906281236E1426E136389A13DA965EBE916180546E12269E36389C17DDEB5FCC916181516862269E36389B11DD915EBE916187556F1026EA374B9A64DCE75FCD906280246E1F269E36389C11DC945EBE901380266E1F269E36389C17037EAE279BBEA601A427B565294ADE21" , "MTE-GY": "10317340E5CF69242381B3E78CE77E8A24024775D0895C6225F6B2E78C947FFC24004672D18D5D112386B2928C947EFE23734773D1895C1122F7B2958CE07E8125774606D68B5C6223F4B3E28CE67EFE25774002D1F65D1023F4B2E78A967EFE25774704D0FB5D1124F6B3968CEB7EFE25774002D1F95C162287B2908CE77F8D24744773D0F65C6223F4B4E58C947EFE24054771D0F65C6223F4B4E31031723297A3A4DD16B286D3CBBE8641" , "MICROSOFTEUR": "C1CDBAA1278A115B3C56CFAEEDC494D4F5FE8E9412CC241D3A21CEAEEDB795A2F5FC8F9313C8256E3C51CEDBEDB794A0F28F8E9213CC246E3D20CEDCEDC394DFF48B8FE714CE241D3C23CFABEDC594A0F48B89E313B3256F3C23CEAEEBB594A0F48B8EE513B325683C57CFAEEDC295A0F5FB8F9513BF246E3C57CEAEEDB792A4F5FB8F9313BF246A3C50CFDDECB495D5F4F48FE712CC221F3C23CEAEECC595D7F4F48FE712CC2219C1CDBBD355E6DCA20965FA9AAA9D6C1F" , "MLP": "B0A0397EE3AF909C6D92EBE568702A5B84930D4BD6E9A5DA6BE5EAE568032B2D84910C4CD7EDA4A96D95EA9068032A2F83E20D4DD7E9A5A96CE4EA9768772A5085E60C38D0EBA5DA6DE7EBE068712A2F85E60A3CD796A4A86DE7EAE56E012A2F85E60D3AD7ECA5AC6DE7EAE56E072B5F85920D4BD69EA5A96C94EBE669762A5085E60C38D0EBA5DA6DE7EB9769742A5085E60C38D0EDB0A0380C91C35D6558A1DED12F29D290" , "NNIC-GR": "EA7440001EEB0BC85A1EFCAB81826AD5DE4774352BAD3E8E5C69FDAB81F16BA3DE4575322AA93FFD5A19FDDE81F16AA1D93674332AAD3EFD5B68FDD981856ADEDF3275462DAF3E8E5A6BFCAE81836AA1DF3273422AD23FFC5A6BFDAB87F36AA1DF3274452AAE3FF15B1EFAA980806AD5DF3275462DA93FFE5A1FFCD881866AD2DE4174452AD83EF15A6BFDAB87F36AA1DF3274342ADA3EF15A6BFDAB87F5EA7441726C87C6316F2DC99FC6DB921E" , "MBQGN": "6F6E99CF9BF9A174E4E04BDD25BD50FD5B5DADFAAEBF9432E2974ADD25CE518B5B5FACFDAFBB9541E4E74AA825CE50895C2CADFCAFBF9441E5964AAF25BA50F65A28AC89A8BD9432E4954BD825BC50895A28AA8DAFC09540E4954ADD23CC50895A28AD8BAFCB9445E5E44BDE25CE50895C2CADF9AECB9541E4E24AAE24BD518A5B5DACF6AEBF9432E2974ADD25CE51FB5B5FACF6AEBF9432E2916F6E98BDE9956C8DD1D37EE962E4A836" , "MGNK-GY": "B3B416B8036F244CA6627519BFEBCD3E8787228D3629110AA0157419BF98CC488785238A372D1079A665746CBF98CD4A80F6228B37291179A714746BBFECCD3586F223FE302B110AA617751CBFEACD4A86F225FA37561078A6177419B99ACD4A86F222FC37581009A713731BBEE9CD3586F223FE302D107AA663756ABFEFCD39878122FD375C1175A6177419B99ACD4A86F2228C375E1175A6177419B99CB3B417CA7103E9B59351402DF8B235F5" , "MONC-IM": "20ED9BE222D15DB4EBA7639DB8CDA7E414DEAFD7179768F2EDD0629DB8BEA69214DCAED016936981EBA062E8B8BEA79013AFAFD116976881EAD162EFB8CAA7EF15ABAEA4119568F2EBD26398B8CCA79015ABA8A016E86980EBD2629DBEBCA79015ABAFA6169769F1EAA7659FB9C1A69215ABAEA411936982EBA663EEB8C9A7E314D8AFA716E2688DEBD2629DBEBCA79015ABAFD616E0688DEBD2629DBEBA20ED9A9050BD904EDE9456A9FF945F2C" , "MOR": "9285AC06472E544245784DC3B1386EE2A6B6983372686104430F4CC3B14B6F94A6B49934736C6077457F4CB6B14B6E96A1C7983573686177440E4CB1B13F6EE9A7C39940746A6104450D4DC6B1396E96A7C39F4473176076450D4CC3B7496E96A7C3984273686170450D4CC3B74F6FE6A7B79833721F6177447E4DC0B03E6EE9A7C39940746A6104450D4DB1B03C6EE9A7C39940746C9285AD74354299B8704B78F7F661962A" , "EGL-PL": "D9CEC6BEC486269229F2D774996EE997EDFDF28BF1C013D42F85D674991DE8E1EDFFF38CF0C412A729F5D601991DE9E3EA8CF28DF0C013A72884D6069969E99CEC88F3F8F7C213D42987D771996FE9E3EC88F5FCF0BF12A62987D6749F1FE9E3EC88F28BF0B112D12E85D6029818E9E3EC88F5FCF0B013A028F4D603996EE890ED8BF28DF1BF13D42987D076991DE9E3EDFAF28FF1BF13D42987D070D9CEC7CCB6EAEB681CC1E240DE37115F" , "SMSEUR": "3BE725C8B8AD24D6703D7524FB1E6FAC0FD411FD8DEB1190764A7424FB6D6EDA0FD610FA8CEF10E3703A7451FB6D6FD808A511FB8CEB11E3714B7456FB196FA70EA1108E8BE9119070487521FB1F6FD80EA1168A8C9410E270487424FD6F6FD80EA110FB8CE911E5713B7457FB196FD80EA1168A8C9B11E4713B7453FB1E6EAB0FA211FB8D94119070487226FB6D6FD80FD311F98D941190704872203BE724BACAC1E92C450E4010BC479764" , "SMSJPN": "EF747A4E3F816C8F52A581BB5EEB1DE2DB474E7B0AC759C954D280BB5E981C94DB454F7C0BC358BA52A280CE5E981D96DC364E7D0BC759BA53D380C95EEC1DE9DA324F080CC559C952D081BE5EEA1D96DA32490C0BB858BB52D080BB589A1D96DA324F7D0BC559BC53D780CD5F9B1D96DA32490C0BB759BD53A380CC5EEB1CE5DB314E7D0AB859C952D086B95E981D96DB404E7F0AB859C952D086BFEF747B3C4DEDA1756796B48F19B2E52A" , "SMSUSA": "A230229F0DCAF195BAE59886C52ABC27960316AA388CC4D3BC929986C559BD51960117AD3988C5A0BAE299F3C559BC53917216AC398CC4A0BB9399F4C52DBC2C977617D93E8EC4D3BA909883C52BBC53977611DD39F3C5A1BA909986C35BBC53977617AC398EC4A6BAE399F3C42EBC53977611DD39FCC4A7BBE399F1C52ABD20967516AC38F3C4D3BA909F84C559BC53960416AE38F3C4D3BA909F82A23023ED7FA63C6F8FD6ADB2827344EF" , "SMSWLD": "F63F7086F7AE511AE8B079504F38E4BDC20C44B3C2E8645CEEC778504F4BE5CBC20E45B4C3EC652FE8B778254F4BE4C9C57D44B5C3E8642FE9C678224F3FE4B6C37945C0C4EA645CE8C579554F39E4C9C37943C4C397652EE8C578504949E4C9C37945B5C3EA6429E8B479554E39E4C9C37943C4C3986428E9B678274F38E5BAC27A44B5C297645CE8C57E524F4BE4C9C20B44B7C297645CE8C57E54F63F71F485C29CE0DD834C6408611C75" , "MUGB": "FF5F54E995A6B4763CC9B660876D58BECB6C60DCA0E081303ABEB760871E59C8CB6E61DBA1E480433CCEB715871E58CACC1D60DAA1E081433DBFB712876A58B5CA1961AFA6E281303CBCB665876C58CACA1967ABA19F80423CBCB760811C58CACA1960ADA09380413DC8B760871E5ECECB6961DBA19381473CCFB613861D59BFCA6661AFA0E087323CBCB760866C59BDCA6661AFA0E08734FF5F559BE7CA798D09FA8354C034A077" , "MUV2": "C4DF802062CAB9E0E9CA7D5304F32254F0ECB415578C8CA6EFBD7C5304802322F0EEB51256888DD5E9CD7C2604802220F79DB413568C8CD5E8BC7C2104F4225FF199B566518E8CA6E9BF7D5604F22220F199B36256F38DD4E9BF7C5302822220F199B46457FF8CD6EFCB7C5304802424F0E9B51256FF8CD1E9CC7D2005832355F1E6B566578C8AA4E9BF7C5305F22357F1E6B566578C8AA2C4DF815210A6741BDCF9486743AADA9D" , "CRP-FP": "C46AA955A0A325B387845C2E77F24B9BF0599D6095E510F581F35D2E77814AEDF05B9C6794E1118687835D5B77814BEFF7289D6694E5108686F25D5C77F54B90F12C9C1393E710F587F15C2B77F34BEFF12C9A17949A118787F15D2E71834BEFF12C9D669591108380F35C5E77F74BEFF12C9A179495108186825D5977F24A9CF02F9D66959A10F587F15B2C77814BEFF05E9D64959A10F587F15B2AC46AA827D2CFE848B2B7691A30ABB352" , "MYTIL-GA": "6EA3941AAD4DB161CA0ADC5BE1D2460B5A90A02F980B8427CC7DDD5BE1A1477D5A92A128990F8554CA0DDD2EE1A1467F5DE1A029990B8454CB7CDD29E1D546005BE5A15C9E098427CA7FDC5EE1D3467F5BE5A75899748555CA7FDD5BE7A3467F5BE5A05E98748455CB00DC5EE6A3470E5A92A15C980B8223CB0FDD2FE0D246085B96A02F99088552CA00DD5BE1A1407D5BE5A15C99798550CA00DD5BE1A1407B6EA39568DF217C9AFF39E96FA68BBEC2" , "N4G-GY": "A78D34D123406279F234CD3F8D0F1B2093BE00E41606573FF443CC3F8D7C1A5693BC01E31702564CF233CC4A8D7C1B5494CF00E21706574CF342CC4D8D081B2B92CB01971004573FF241CD3A8D0E1B5492CB07931779564DF241CC3F8B7E1B5492CB00941074564EF543CD4E8D031B5492CB07931776574BF332CC488D0F1A2793C800E21679573FF241CA3D8D7C1B5493B900E01679573FF241CA3BA78D35A3512CAF82C707F80BCA56E3E9" , "KN-FP": "48C9CB3A50723D971614D10A0072CDC27CFAFF0F653408D11063D00A0001CCB47CF8FE08643009A21613D07F0001CDB67B8BFF09643408A21762D0780075CDC97D8FFE7C633608D11661D10F0073CDB67D8FF878644B09A31661D00A0603CDB67D8FFF7864370FD31711D07C0001CDB67B8BFF0C654009A21616D0790172CCB57CFAFE03653408D11063D00A0001CCC47CF8FE03653408D1106548C9CA48221EF06C2327E43E472B350B" , "GAS-SM": "9E9CE38BC7513FF8F658AF908EFE7FECAAAFD7BEF2170ABEF02FAE908E8D7E9AAAADD6B9F3130BCDF65FAEE58E8D7F98ADDED7B8F3170ACDF72EAEE28EF97FE7ABDAD6CDF4150ABEF62DAF958EFF7F98ABDAD0C9F3680BCCF62DAE90888F7F98ABDAD7BCF3600ACBF12FAEE58F8F7F98ABDAD0C9F3670ACAF75EAEE78EFE7EEBAAD9D7B8F2680ABEF62DA8928E8D7F98AAA8D7BAF2680ABEF62DA8949E9CE2F9B53DF203C36B9AA4C9A78725" , "NTH-SM": "E9CECE953E9D867A5226A6E8C63E6D3EDDFDFAA00BDBB33C5451A7E8C64D6C48DDFFFBA70ADFB24F5221A79DC64D6D4ADA8CFAA60ADBB34F5350A79AC6396D35DC88FBD30DD9B33C5253A6EDC63F6D4ADC88FDD70AA4B24E5253A7E8C04F6D4ADC88FAD00BA9B2425551A79DC74F6D4ADC88FDD70AABB3485320A79FC63E6C39DD8BFAA60BA4B33C5253A1EAC64D6D4ADDFAFAA40BA4B33C5253A1ECE9CECFE74CF14B81671593DC816795F7" , "PTI-PL": "DD52B7B5FD3B502E508D76AAE3D73120E9618380C87D656856FA77AAE3A43056E9638287C979641B508A77DFE3A43154EE108386C97D651B51FB77D8E3D0312BE81482F3CE7F656850F876AFE3D63154E81484F7C902641A50F877AAE5A63154E8148285C80F641757FA77DCE2A13154E81484F7C90D651C518B77DDE3D73027E9178386C802656850F871A8E3A43154E9668384C802656850F871AEDD52B6C78F579DD265BE439EA48EC9EE" , "NEKG": "23C170F8791C0C1A12A94523AB3F062517F244CD4C5A395C14DE4423AB4C075317F045CA4D5E382F12AE4456AB4C0651108344CB4D5A392F13DF4451AB38062E168745BE4A58395C12DC4526AB3E0651168743BA4D25382E12DC4423AD4E0651168744BD4D29385813AD4423AB4C005517F745CA4D29392B12AF4550AA4F072416F845BE4C5A3F5E12DC4423AA3E072616F845BE4C5A3F5823C1718A0B70C1E6279A7017EC66FEEB" , "NEOFIN": "D9A2E119C2BF067F9C30C22652553BEFED91D52CF7F933399A47C32652263A99ED93D42BF6FD324A9C37C35352263B9BEAE0D52AF6F9334A9D46C35452523BE4ECE4D45FF1FB33399C45C22352543B9BECE4D25BF686324B9C45C32654243B9BECE4D55CF68A32399D35C25953253B9BECE4D25BF689334D9D36C35152553AE8EDE7D52AF78633399C45C52452263B9BED96D528F78633399C45C522D9A2E06BB0D3CB83A903F712150CC321" , "NRP-NA": "0E8C5F8121911960CA68DEEB267102A13ABF6BB414D72C26CC1FDFEB260203D73ABD6AB315D32D55CA6FDF9E260202D53DCE6BB215D72C55CB1EDF99267602AA3BCA6AC712D52C26CA1DDEEE267002D53BCA6CC315A82D54CA1DDFEB200002D53BCA6BC414A32C50CD1FDEE8277502D53BCA6CC315A72C52CB6EDF9C267103A63AC96BB214A82C26CA1DD9E9260202D53AB86BB014A82C26CA1DD9EF0E8C5EF353FDD49CFF5BEBDF6128FA6F" , "NES1V": "4706765C584E1AC0F80B116652981B46733542696D082F86FE7C106652EB1A307337436E6C0C2EF5F80C101352EB1B327444426F6C082FF5F97D1014529F1B4D7240431A6B0A2F86F87E116352991B327240451E6C772EF4F87E106654E91B32724042196C7B2FF3FE09101652EB1B327444426A6D7C2EF5F809101553981A31733543656D082F86FE7C106652EB1A40733743656D082F86FE7A4706772E2A22D73CCD38245215C1E388" , "NES-GR": "FD4A1AB421F6D03EF8D1B94ABD4B1C15C9792E8114B0E578FEA6B84ABD381D63C97B2F8615B4E40BF8D6B83FBD381C61CE082E8715B0E50BF9A7B838BD4C1C1EC80C2FF212B2E578F8A4B94FBD4A1C61C80C29F615CFE40AF8A4B84ABB3A1C61C80C2EF115C3E50DFFA6B93BBD4C1C61C80C29F615C0E50CF9D7B83DBD4B1D12C90F2E8714CFE578F8A4BE48BD381C61C97E2E8514CFE578F8A4BE4EFD4A1BC6539A1DC2CDE28C7EFA12E4DB" , "NESM": "1DCEE5FF3FB5C5A87817EC329A27617429FDD1CA0AF3F0EE7E60ED329A54600229FFD0CD0BF7F19D7810ED479A5461002E8CD1CC0BF3F09D7961ED409A20617F2888D0B90CF1F0EE7862EC379A2661002888D6BD0B8CF19C7862ED329C5661002888D1BA0B80F09B7960ED329A54670429F8D0CD0B80F0997811EC419B57607528F7D0B90AF3F6EC7862ED329B26607728F7D0B90AF3F6EA1DCEE48D4DD908544D24D906DD7E99BA" , "NFC-GY": "86982FA60E9AE5CF9B5441D548DFEBA3B2AB1B933BDCD0899D2340D548ACEAD5B2A91A943AD8D1FA9B5340A048ACEBD7B5DA1B953ADCD0FA9A2240A748D8EBA8B3DE1AE03DDED0899B2141D048DEEBD7B3DE1CE43AA3D1FB9B2140D54EAEEBD7B3DE1BE33AACD1FC9C2341A448D3EBD7B3DE1CE43AACD0FD9A5240A248DFEAA4B2DD1B953BA3D0899B2146D748ACEBD7B2AC1B973BA3D0899B2146D186982ED47CF62833AE6774E10F86136D" , "NEWAY": "8E720E7BDBA93D3CD316F3BFA28FC43DBA413A4EEEEF087AD561F2BFA2FCC54BBA433B49EFEB0909D311F2CAA2FCC449BD303A48EFEF0809D260F2CDA288C436BB343B3DE8ED087AD363F3BAA28EC449BB343D39EF900908D363F2BFA4FEC449BB343A3EEF9C080BD214F2C0A2FCC449BD303A4DEE9B0909D314F2CCA38FC54ABA413B42EEEF087AD561F2BFA2FCC53BBA433B42EEEF087AD5678E720F09A9C5F0C1E625C68BE5D63CF2" , "NXTMH-FH": "7EDE7F3BF2134E17CA97104A7E3032364AED4B0EC7557B51CCE0114A7E4333404AEF4A09C6517A22CA90113F7E4332424D9C4B08C6557B22CBE111387E37323D4B984A7DC1577B51CAE2104F7E3132424B984C79C62A7A23CAE2114A784132424B984B7EC72B7B23CBE01034794133324AE64A7DC7557D55CB92113E7F3032354BEB4B0EC6567A24CA9D114A7E4334404B984A7DC6277A26CA9D114A7E4334467EDE7E49807F83EAFFA4257E3969CAF9" , "NXTMHS3": "11E32F8963969329A33522BEA0F3B9F225D01BBC56D0A66FA54223BEA080B88425D21ABB57D4A71CA33223CBA080B98622A11BBA57D0A61CA24323CCA0F4B9F924A51ACF50D2A66FA34022BBA0F2B98624A51CCB57AFA71DA34023BEA682B98624A51BCC56AEA61DA24222C0A0F5BFF324A51ACF50D4A71FA33422CDA0F7B9F525D61BCC57A5A610A34023BEA682B98624A51BBD57A7A610A34023BEA68411E32EFB11FA5ED49606178AE7AA413D" , "NKYEX": "F9A5E59E221D294F68959EB016E51F72CD96D1AB175B1C096EE29FB016961E04CD94D0AC165F1D7A68929FC516961F06CAE7D1AD165B1C7A69E39FC216E21F79CCE3D0D811591C0968E09EB516E41F06CCE3D6DC16241D7B68E09FB010941F06CCE3D1DB165F1C7669939FCE16961F06CAE7D1A8172F1D7A68979FC317E51E05CD96D0A7175B1C096EE29FB016961E74CD94D0A7175B1C096EE4F9A5E4EC5071E4B25DA6AB8451BCE7BD" , "NKN-GR": "5AD6582CE7B3CC29ACFB2A749BE5535A6EE56C19D2F5F96FAA8C2B749B96522C6EE76D1ED3F1F81CACFC2B019B96532E69946C1FD3F5F91CAD8D2B069BE253516F906D6AD4F7F96FAC8E2A719BE4532E6F906B6ED38AF81DAC8E2B749D94532E6F906C69D3F1F86CAB8C2A059BE2532E6F906B6ED385F91BADFD2B039BE5525D6E936C1FD28AF96FAC8E2D769B96532E6EE26C1DD28AF96FAC8E2D705AD6595E95DF01D499C81F40DCBCAB95" , "NN-NA": "4DE7F19B6F8AB00191AB3A55367EA63679D4C5AE5ACC854797DC3B55360DA74079D6C4A95BC8843491AC3B20360DA6427EA5C5A85BCC853490DD3B273679A63D78A1C4DD5CCE854791DE3A50367FA64278A1C2D95BB3843591DE3B55300FA64278A1C5DE5BCF824590DD3A22360DA6427EA5C5AD5AB8843491A93B26377EA74179D4C4A25ACC854797DC3B55360DA73079D6C4A25ACC854797DA4DE7F0E91DE67DFCA4980F6171275EF9" , "NOKIA": "5F1AC7FBF52965705944E838BB673F0D6B29F3CEC06F50365F33E938BB143E7B6B2BF2C9C16B51455943E94DBB143F796C58F3C8C16F50455832E94ABB603F066A5CF2BDC66D50365931E83DBB663F796A5CF4B9C11051445931E938BD163F796A5CF3BEC16F5132584EE84FBB143F796C58F3CDC01B51455946E94BBA673E7A6B29F2C2C06F50365F33E938BB143E0B6B2BF2C2C06F50365F355F1AC6898745A88D6C77DD0CFC3EC7C2" , "NOA3-GY": "0F5AE6AA258ABD1BC7AA16FCB6D396963B69D29F10CC885DC1DD17FCB6A097E03B6BD39811C8892EC7AD1789B6A096E23C18D29911CC882EC6DC178EB6D4969D3A1CD3EC16CE885DC7DF16F9B6D296E23A1CD5E811B3892FC7DF17FCB0A296E23A1CD2EF11CC892AC1AA10FEB7D1969D3A1CD3EC16C8892DC7AB168FB6D796913B6FD2EF11B98822C7DF17FCB0A296E23A1CD29E11BB8822C7DF17FCB0A40F5AE7D857E670E6F29923C8F18A6E59" , "NOR1V": "53E4BD32041DEA0EF8C47F29853ADDD567D78907315BDF48FEB37E298549DCA367D58800305FDE3BF8C37E5C8549DDA160A68901305BDF3BF9B27E5B853DDDDE66A288743759DF48F8B17F2C853BDDA166A28E703024DE3AF8B17E29834BDDA166A28977305BDF3CFEC67E598549DDA160A68904312FDE3BF8C67E5A843ADCA267D7880B315BDF48FEB37E298549DCD367D5880B315BDF48FEB553E4BC40767127F0CDF74A1DC2632519" , "NDA-FH": "14C5ED8BC214A83391BA94F82DD65EA920F6D9BEF7529D7597CD95F82DA55FDF20F4D8B9F6569C0691BD958D2DA55EDD2787D9B8F6529D0690CC958A2DD15EA22183D8CDF1509D7591CF94FD2DD75EDD2183DEC9F62D9C0791CF95F82BA75EDD2183D9CEF6209C0296CD94882CDB5EDD2183DEC9F6229D0190BC958F2DD65FAE2080D9B8F72D9D7591CF93FA2DA55EDD20F1D9BAF72D9D7591CF93FC14C5ECF9B07865CDA489A1CC6A8FA665" , "NCN1T": "AD2042D5464328D182E4BC6CA2B424BE991376E073051D978493BD6CA2C725C8991177E772011CE482E3BD19A2C724CA9E6276E672051DE48392BD1EA2B324B59866779375071D978291BC69A2B524CA98667197727A1CE58291BD6CA4C524CA9866769072701C9484E6BD1EA2C724CA9E6276E373711CE482E6BD1FA3B425C9991377EC73051D978493BD6CA2C725B8991177EC73051D978495AD2043A7342FE52FB7D78958E5EDDC72" , "NORDEX": "704E68AA6ADE8B0E62EBA88DF26C5BA5447D5C9F5F98BE48649CA98DF21F5AD3447F5D985E9CBF3B62ECA9F8F21F5BD1430C5C995E98BE3B639DA9FFF26B5BAE45085DEC599ABE48629EA888F26D5BD145085BE85EE7BF3A629EA98DF41D5BD145085CEF5E98BE3C63ECA8FEF2615BD145085BE85EE8BE3C63EDA9FAF26C5AA2440B5C995FE7BE48629EAF8FF21F5BD1447A5C9B5FE7BE48629EAF89704E69D818B246F057D89DB9B535A369" , "VSN1T": "21C37483A18CC8DF5F2DEAD31899F63515F040B694CAFD99595AEBD318EAF74315F241B195CEFCEA5F2AEBA618EAF641128140B095CAFDEA5E5BEBA1189EF63E148541C592C8FD995F58EAD61898F641148547C195B5FCEB5F58EBD31EE8F641148541B594BFFC9A592FEBA118EAF641128140B594BEFCEA5F2FEBA01999F74215F041BA94CAFD99595AEBD318EAF73315F241BA94CAFD99595C21C375F1D3E005216A1EDFE75FC00EF9" , "NOEJ-GY": "79CB9FB9B3A9EF02DD647B9BAB3F6F584DF8AB8C86EFDA44DB137A9BAB4C6E2E4DFAAA8B87EBDB37DD637AEEAB4C6F2C4A89AB8A87EFDA37DC127AE9AB386F534C8DAAFF80EDDA44DD117B9EAB3E6F2C4C8DACFB8790DB36DD117A9BAD4E6F2C4C8DABFC87EFDB37DC167D99AA3D6F534C8DAAFF80EBDB34DD657BE8AB3B6F5F4DFEABFC879ADA3BDD117A9BAD4E6F2C4C8DAB8D8798DA3BDD117A9BAD4879CB9ECBC1C522FCE8574EAFEC669794" , "ZON-PL": "A4169B90D1E2F347552FB1C32E37565B9025AFA5E4A4C6015358B0C32E44572D9027AEA2E5A0C7725528B0B62E44562F9754AFA3E5A4C6725459B0B12E3056509150AED6E2A6C601555AB1C62E36562F9150A8D2E5DBC773555AB0C32846562F9150AED1E5A4C7025258B0B52F41562F9150A8D2E5D4C6755429B0B42E37575C9053AFA3E4DBC601555AB6C12E44562F9022AFA1E4DBC601555AB6C7A4169AE2A38E3EB9601C84F7696EAE97" , "NBA-PL": "C310727B6E79E26E4138100B20DD6E8BF723464E5B3FD728474F110B20AE6FFDF72147495A3BD65B413F117E20AE6EFFF05246485A3FD75B404E117920DA6E80F656473D5D3DD728414D100E20DC6EFFF65641395A40D65A414D110B26AC6EFFF656463E5A4BD65F464F117D21AB6EFFF65641395A4FD75C403E117C20DD6F8CF75546485B40D728414D170920AE6EFFF724464A5B40D728414D170FC31073091C152F90740B253F67849647" , "ALNOV-FP": "6B0DE302479B87156D087EB93C9276F95F3ED73772DDB2536B7F7FB93CE1778F5F3CD63073D9B3206D0F7FCC3CE1768D584FD73173DDB2206C7E7FCB3C9576F25E4BD64474DFB2536D7D7EBC3C93768D5E4BD04073A2B3216D7D7FB93AE3768D5E4BD73373D8B3506C7D7FC93BE377FD5E3DD64472DDB4576C0D7FCD3D9276FA5E38D73773DEB3266D027FB93CE1708F5E4BD64473AFB3246D027FB93CE170896B0DE27035F74AEA583B4B8D7BCB8E34" , "NOVT": "25426F32AB533DF562C40BB0F8AE5A0611715B079E1508B364B30AB0F8DD5B7011735A009F1109C062C30AC5F8DD5A7216005B019F1508C063B20AC2F8A95A0D10045A74981708B362B10BB5F8AF5A7210045C709F6A09C162B10AB0FEDF5A7210045B779F1508C362C30AB0F8DD5C7611745A009F6608C462C20BC3F9DE5B07107B5A749E150EB162B10AB0F9AF5B05107B5A749E150EB725426E40D93FF00A57F73E84BFF7A2CB" , "NSI-NA": "EC90E55028F3CAB97BFD2DA608224ACFD8A3D1651DB5FFFF7D8A2CA608514BB9D8A1D0621CB1FE8C7BFA2CD308514ABBDFD2D1631CB5FF8C7A8B2CD408254AC4D9D6D0161BB7FFFF7B882DA308234ABBD9D6D6121CCAFE8D7B882CA60E534ABBD9D6D1151DC0FE807C8A2DA509264ABBD9D6D6121CC5FF8B7AFB2CD108224BC8D8D5D1631DCAFFFF7B882AA408514ABBD8A4D1611DCAFFFF7B882AA2EC90E4225A9F07464ECE18924F7BB202" , "NVD-GY": "B222EC9F985F4BCE1AC213418A9B78258611D8AAAD197E881CB512418AE879538613D9ADAC1D7FFB1AC512348AE878518160D8ACAC197EFB1BB412338A9C782E8764D9D9AB1B7E881AB713448A9A78518764DFDDAC667FFA1AB712418CEA78518764D8DAAD697FFA1DB513308A9778518764DFDDAC697EFC1BC412368A9B79228667D8ACAD667E881AB714438AE878518616D8AEAD667E881AB71445B222EDEDEA3386312FF12675CDC280E8" , "NYR-BB1": "DBD1C889518EE2E2B5D21A5F99D81847EFE2FCBC64C8D7A4B3A51B5F99AB1931EFE0FDBB65CCD6D7B5D51B2A99AB1833E893FCBA65C8D7D7B4A41B2D99DF184CEE97FDCF62CAD7A4B5A71A5A99D91833EE97FBCB65B7D6D6B5A71B5F9FA91833EE97FCCC64B7D7D0B2A51A2B98DF1E44EE97FDCF62CCD6D4B5D31A2C99DC1840EFE4FCCC65BDD7DBB5A71B5F9FA91833EE97FCBD65BFD7DBB5A71B5F9FAFDBD1C9FB23E22F1D80E12F6BDE81E08A" , "GAZPROMGER": "BF648697F251D17DEC5CD95FEC56B4D88B57B2A2C717E43BEA2BD85FEC25B5AE8B55B3A5C613E548EC5BD82AEC25B4AC8C26B2A4C617E448ED2AD82DEC51B4D38A22B3D1C115E43BEC29D95AEC57B4AC8A22B5D5C668E549EC29D85FEA27B4AC8A22B2A0C660E43CEC5FD82BED25B5AE8B53B2A2C763E43BEC29DE5BED55B4D88B51B3A6C764E548ED2AD92AEC5AB4AC8A22B5D3C717E43BED5BD928EC5AB4AC8A22B5D5BF6487E5803D1C82D96FEC6BAB0F4C15" , "OHL-SM": "2C982A79936C0DF65F3966F4268A848F18AB1E4CA62A38B0594E67F426F985F918A91F4BA72E39C35F3E678126F984FB1FDA1E4AA72A38C35E4F6786268D848419DE1F3FA02838B05F4C66F1268B84FB19DE193BA75539C25F4C67F420FB84FB19DE1E3FA75439B5584E678127FB84FB19DE193BA75A38C45E3F6783268A858818DD1E4AA65538B05F4C61F626F984FB18AC1E48A65538B05F4C61F02C982B0BE100C0096A0A53C061D37C42" , "POST-VI": "E3F9A8CC797BB0BD4768BB15F6992BF6D7CA9CF94C3D85FB411FBA15F6EA2A80D7C89DFE4D398488476FBA60F6EA2B82D0BB9CFF4D3D8588461EBA67F69E2BFDD6BF9D8A4A3F85FB471DBB10F6982B82D6BF9B8E4D428489471DBA15F0E82B82D6BF9DFC4D3D858E476FBD17F69A2AFDD6BF9D8A4A39848B4769BB66F69D2BF1D7CC9C894D488584471DBA15F0E82B82D6BF9CF84D4A8584471DBA15F0EEE3F9A9BE0B177D42725B8E21B1C0D33B" , "OHB-GY": "1793A887545F36EAFC048C7F16BD5C0423A09CB2611903ACFA738D7F16CE5D7223A29DB5601D02DFFC038D0A16CE5C7024D19CB4601903DFFD728D0D16BA5C0F22D59DC1671B03ACFC718C7A16BC5C7022D59BC5606602DEFC718D7F10CC5C7022D59CC1606702D8FB738C0E16B15C7022D59BC5606903D8FD028D0816BD5D0323D69CB4616603ACFC718B7D16CE5C7023A79CB6616603ACFC718B7B1793A9F52633FB15C937B94B51E4A4C9" , "OLG-FP": "F162646F4F95049B62EE8CAD3F594375C551505A7AD331DD64998DAD3F2A4203C553515D7BD730AE62E98DD83F2A4301C220505C7BD331AE63988DDF3F5E437EC42451297CD131DD629B8CA83F584301C424572D7BAC30AF629B8DAD39284301C42450297BD630AC65998CDD3F5C4301C424572D7BA331A963E88DDA3F594272C527505C7AAC31DD629B8BAF3F2A4301C556505E7AAC31DD629B8BA9F162651D3DF9CA9B57DDB9997800B847" , "OLF1R": "0EA93079B3DADBF1AFB2E3E421606B1B3A9A044C869CEEB7A9C5E2E421136A6D3A98054B8798EFC4AFB5E29121136B6F3DEB044A879CEEC4AEC4E29621676B103BEF053F809EEEB7AFC7E3E121616B6F3BEF033B87E3EFC5AFC7E2E427116B6F3BEF043F8799EFC7A9B0E29021136B6F3DEB044F86E8EFC4AFB0E29720606A6C3A9A0540869CEEB7A9C5E2E421136A1D3A980540869CEEB7A9C30EA9310BC1B615F19A81D6D066399029" , "OLVI": "FFFF6E7975C795541003E88F9D88B7C8CBCC5A4C4081A0121674E98F9DFBB6BECBCE5B4B4185A1611004E9FA9DFBB7BCCCBD5A4A4181A0611175E9FD9D8FB7C3CAB95B3F4683A0121076E88A9D89B7BCCAB95D3B41FEA1601076E98F9BF9B7BCCAB95A3F4184A0621109E98F9DFBB1B8CBC95B4B41F2A0651005E8FC9CF8B6C9CAC65B3F4081A6101076E98F9C89B6CBCAC65B3F4081A616FFFF6F0B07AB5B542530DDBBDAD14CFA" , "OMVV": "C747FDCDB7B34CE22ECACDA2DDAECF9EF374C9F882F579A428BDCCA2DDDDCEE8F376C8FF83F178D72ECDCCD7DDDDCFEAF405C9FE83F579D72FBCCCD0DDA9CF95F201C88B84F779A42EBFCDA7DDAFCFEAF201CE8F838A78D62EBFCCA2DBDFCFEAF201C98B83F779D42ECFCCA2DDDDC9EEF371C8FF838679D32ECCCDD1DCDECE9FF27EC88B82F57FA62EBFCCA2DCAFCE9DF27EC88B82F57FA0C747FCBFC5DF82E21BF9F8969AF734AC" , "OAMOBBF1L": "61605DA4EBFD76F88D5CBBA2A8C6BB8E55536991DEBB43BE8B2BBAA2A8B5BAF855516896DFBF42CD8D5BBAD7A8B5BBFA52226997DFBB43CD8C2ABAD0A8C1BB85542668E2D8B943BE8D29BBA7A8C7BBFA54266EE6DFC442CC8D29BAA2AEB7BBFA542669E2DFCC42BC8C29BBD6A9C1BA8A525169E7DEBB43BE8B2DBBD2A8C1BA8954516891DFC842BD8C5CBADDA8B5BBFA522468E2DEBB42CC8C5EBADDA8B5BBFA522261605CD69991B8F8B86F8E96EF9F40BC" , "ONTEX-BB": "38B43DEFF044296CFD4B8C30612DCB140C8709DAC5021C2AFB3C8D30615ECA620C8508DDC4061D59FD4C8D45615ECB600BF609DCC4021C59FC3D8D42612ACB1F0DF208A9C3001C2AFD3E8C35612CCB600DF20EADC47D1D58FD3E8D30675CCB600DF209A9C4011C58FC4D8D4E665CCA140C8608A9C5021A2EFC4E8D44602DCB170D8109DAC4011D5FFD418D30615ECD620DF208A9C4701D5DFD418D30615ECD6438B43C9D8228E76CC878B90426743026" , "OPTOMED-FH": "AD92025A17AC0C841B5A73BE5797FD5499A1366F22EA39C21D2D72BE57E4FC2299A3376823EE38B11B5D72CB57E4FD209ED0366923EA39B11A2C72CC5790FD5F98D4371C24E839C21B2F73BB5796FD2098D43118239538B01B2F72BE51E6FD2098D4361C229C39B01A2F73BC5697FC529FD6366C239439C21B2F74BA5694FD5499A7376B229938B11A2C73CB579BFD2098D4311E22EA39C21A5D73C9579BFD2098D43118AD92032865C0C2842E69468A10CE0666" , "ORC-GY": "955A848CFB2D60D16A47750DC59D08F9A169B0B9CE6B55976C30740DC5EE098FA16BB1BECF6F54E46A407478C5EE088DA618B0BFCF6B55E46B31747FC59A08F2A01CB1CAC86955976A327508C59C088DA01CB7CECF1454E56A32740DC3EC088DA01CB0CACE1F54E26D30757CC591088DA01CB7CECF1B55E36B41747AC59D09FEA11FB0BFCE1455976A32720FC5EE088DA16EB0BDCE1455976A327209955A85FE8941AED15F74403982C4F3CB" , "MOBB-BB": "B874223C696535DCD1595AEC911EFD0B8C4716095C23009AD72E5BEC916DFC7D8C45170E5D2701E9D15E5B99916DFD7F8B36160F5D2300E9D02F5B9E9119FD008D32177A5A21009AD12C5AE9911FFD7F8D32117E5D5C01E8D12C5BEC976FFD7F8D3216785D2301EED0585CEE9019FC0B8D32177A5A2701EAD1585A9F911AFD0C8C4116795D5600E5D12C5BEC976FFD7F8D3216085D5400E5D12C5BEC9769B874234E1B09FBDDE46A6FD8D6470638" , "FTE": "531EE142D94D8BE7E9FB6BF42E17CFD8672DD577EC0BBEA1EF8C6AF42E64CEAE672FD470ED0FBFD2E9FC6A812E64CFAC605CD571ED0BBED2E88D6A862E10CFD36658D404EA09BEA1E98E6BF12E16CFAC6658D200ED74BFD3E98E6AF42866CFAC6658D574EC79BFD2E98E6AF42860CEDC662CD577EC7CBED2E8FD6BF72F11CFD36658D404EA09BEA1E98E6B862F13CFD36658D404EA0F531EE030AB2145E6DCC85EC0694E34EB" , "OKDBV": "97033094DF6720AE4227FD675C487748A33004A1EA2115E84450FC675C3B763EA33205A6EB25149B4220FC125C3B773CA44104A7EB21159B4351FC155C4F7743A24505D2EC2315E84252FD625C49773CA24503D6EB5E149A4252FC675A39773CA24504D2EB25149A4326FC175C3B773CA44104A2EA55149B4225FC145D48763FA33005ADEA2115E84450FC675C3B764EA33205ADEA2115E84456970331E6AD0BEEAF7714C8531B118C7B" , "ORNAS": "28AA9BBA887936EA49BF4F8A950E5B121C99AF8FBD3F03AC4FC84E8A957D5A641C9BAE88BC3B02DF49B84EFF957D5B661BE8AF89BC3F03DF48C94EF895095B191DECAEFCBB3D03AC49CA4F8F950F5B661DECA8F8BC4002DE49CA4E8A937F5B661DECAFFCBD4B02AF48BD4EFF957D5B661BE8AF8CBD4B02DF49BD4EF9940E5A651C99AE83BD3F03AC4FC84E8A957D5A141C9BAE83BD3F03AC4FCE28AA9AC8FA15F8EB7C8C7ABED257A021" , "ORNBV": "9EAB5F103E2A0A7AF1152F1BB08C7AB6AA986B250B6C3F3CF7622E1BB0FF7BC0AA9A6A220A683E4FF1122E6EB0FF7AC2ADE96B230A6C3F4FF0632E69B08B7ABDABED6A560D6E3F3CF1602F1EB08D7AC2ABED6C520A133E4EF1602E1BB6FD7AC2ABED6B560B183E3FF0142E6BB0FF7AC2ADE96B260B183E4FF1172E68B18C7BC1AA986A290B6C3F3CF7622E1BB0FF7BB0AA9A6A290B6C3F3CF7649EAB5E624C46C47BC4261A2FF7D58185" , "OSR-GY": "07C0C730B7BDBA5A89ED7A05B0CF2CDA33F3F30582FB8F1C8F9A7B05B0BC2DAC33F1F20283FF8E6F89EA7B70B0BC2CAE3482F30383FB8F6F889B7B77B0C82CD13286F27684F98F1C89987A00B0CE2CAE3286F47283848E6E89987B05B6BE2CAE3286F376828E8F688E9A7A74B0C32CAE3286F472838B8F6888EB7B72B0CF2DDD3385F30382848F1C89987D07B0BC2CAE33F4F30182848F1C89987D0107C0C642C5D1745BBCDE4F31F796D7E9" , "OUTO": "6398D76E1B4938EAD26070138423132057ABE35B2E0F0DACD41771138450125657A9E25C2F0B0CDFD26771668450135450DAE35D2F0F0DDFD31671618424132B56DEE228280D0DACD21570168422135456DEE42C2F700CDED21571138252135456DEE3282E7C0DDED31571138450155057AEE25C2F7C0DDBD26670608553122156A1E2282E0F0BAED21571138522122356A1E2282E0F0BA86398D61C6925F6EBE7534527C37AE813" , "OTE1V": "27896F35ED123ED56F8BB016179B5CA413BA5B00D8540B9369FCB11617E85DD213B85A07D9500AE06F8CB16317E85CD014CB5B06D9540BE06EFDB164179C5CAF12CF5A73DE560B936FFEB013179A5CD012CF5C77D92B0AE16FFEB11611EA5CD012CF5B73D8260AE06989B16617E85CD014CB5B03D8200AE06F89B165169B5DD313BA5A0CD8540B9369FCB11617E85DA213B85A0CD8540B9369FA27896E479F7EF0D45AB8852250C2A797" , "OVARO-FH": "BB04289CC67FEABF0A3CABB15FF5ED0F8F371CA9F339DFF90C4BAAB15F86EC798F351DAEF23DDE8A0A3BAAC45F86ED7B88461CAFF239DF8A0B4AAAC35FF2ED048E421DDAF53BDFF90A49ABB45FF4ED7B8E421BDEF246DE8B0A49AAB15984ED7B8E421CDAF349DE8E0A3DABB15884EC0B8F3C1DDAF339D9FD0B39AAC55EF5ED0C8E311CA9F23ADE8C0A36AAB15F86EB798E421DDAF24BDE8E0A36AAB15F86EB7FBB0429EEB41324BD3F0F9E8518AC163F" , "THR-BB": "FCE57D532AA03FA7678823DDDF79762CC8D649661FE60AE161FF22DDDF0A775AC8D448611EE20B92678F22A8DF0A7658CFA749601EE60A9266FE22AFDF7E7627C9A3481519E40AE167FD23D8DF787658C9A34E111E990B9367FD22DDD9087658C9A348671E980A9560FF23A9DE7E7658C9A34E111E960A95668E22AADF79772BC8A049601F990AE167FD24DFDF0A7658C8D149621F990AE167FD24D9FCE57C2158CCF1A552BB16E998208D1C" , "PAL": "BA8AEF096CE6DCCF526E9583973740478EB9DB3C59A0E98954199483974441318EBBDA3B58A4E8FA526994F69744403389C8DB3A58A0E9FA531894F19730404C8FCCDA4F5FA2E989521B9586973640338FCCDC4B58DFE8FB521B9483914640338FCCDA3958D7E88C521B9483914041438FB8DB3C59D7E9FA536895809631404C8FCCDA4F5FA2E989521B95F19633404C8FCCDA4F5FA4BA8AEE7B1E8A12CD675DA0B7D06EBB77" , "PNA1V": "3BBE5833726D7197D731BBE281418C1D0F8D6C06472B44D1D146BAE281328D6B0F8F6D01462F45A2D736BA9781328C6908FC6C00462B44A2D647BA9081468C160EF86D75412944D1D744BBE781408C690EF86B71465445A3D744BAE287308C690EF86D03462845A6D133BA9281328C6908FC6C05475F45A2D733BA9180418D6A0F8D6D0A472B44D1D146BAE281328D1B0F8F6D0A472B44D1D1403BBE59410001BF95E2028ED6C618772D" , "PARRO-FP": "B7739FC6A87304220897C34C44E95F7A8340ABF39D3531640EE0C24C449A5E0C8342AAF49C3130170890C239449A5F0E8431ABF59C35311709E1C23E44EE5F718235AA809B37316408E2C34944E85F0E8235AC849C4A301608E2C24C42985F0E8235AAF69C4231100896C34C43985E7E8243AA809D3537600992C23845E95F798246ABF39C363011089DC24C449A590C8235AA809C473013089DC24C449A590AB7739EB4DA1FCA203DA4F67803B0A44A" , "PSAT-FP": "D9503BAD9864BEEBB3C022D9539B2B92ED630F98AD228BADB5B723D953E82AE4ED610E9FAC268ADEB3C723AC53E82BE6EA120F9EAC228BDEB2B623AB539C2B99EC160EEBAB208BADB3B522DC539A2BE6EC1608EFAC5D8ADFB3B523D955EA2BE6EC160E9DAD578ADAB3C724DB52982B90EC160EEBAB268ADDB3C122AA539F2B95ED650FE8AC578BD2B3B523D955EA2BE6EC160F99AC558BD2B3B523D955ECD9503ADFEA0870E986F317ED14C2D0A2" , "PIZG": "4408985F25F615F0EB49E1F84D8CB2D3703BAC6A10B020B6ED3EE0F84DFFB3A57039AD6D11B421C5EB4EE08D4DFFB2A7774AAC6C11B020C5EA3FE08A4D8BB2D8714EAD1916B220B6EB3CE1FD4D8DB2A7714EAB1D11CF21C4EB3CE0F84BFDB2A7714EAD6F11CF20B1EA4DE0F84DFFB4A3703EAD6D11C320C1EB4FE18B4CFCB3D27131AD1910B026B4EB3CE0F84C8DB3D07131AD1910B026B24408992D579ADBF2DE7AD4CC0AD549E3" , "2PP-GY": "0C842460D5EA6AD2CE39524FBD2A361B38B71055E0AC5F94C84E534FBD59376D38B51152E1A85EE7CE3E533ABD59366F3FC61053E1AC5FE7CF4F533DBD2D361039C21126E6AE5F94CE4C524ABD2B366F39C21722E1D35EE6CE4C534FBB5B366F39C21752E0DA5FE2C94E523EBD26366F39C21722E1DC5FE0CF3F5338BD2A371C38C11053E0D35F94CE4C554DBD59366F38B01051E0D35F94CE4C554B0C842512A786A4D0FB0A677BFA73CD2B" , "IPM-ID1": "39E0642A34910919924A90773912E1B70DD3501F01D73C5F943D91773961E0C10DD1511800D33D2C924D91023961E1C30AA2501900D73C2C933C91053915E1BC0CA6516C07D53C5F923F90723913E1C30CA6576800A83D2D923F91773F63E1C30CA6501301A13D5D953D90083813E7B40CA6516C07D33D2F924B90043916E1B00DD5506F00A23C20923F91773F63E1C30CA6501E00A03C20923F91773F6539E0655846FDC71AA779A5437E4B1A86" , "RI-FP": "4835AD82748F13A80B83598F740F029C7C0699B741C926EE0DF4588F747C03EA7C0498B040CD279D0B8458FA747C02E87B7799B140C9269D0AF558FD740802977D7398C447CB26EE0BF6598A740E02E87D739EC040B6279C0BF6588F727E02E87D7398B040B621EC0A8658F9747C02E87B7799B441BD279D0B8158FC750F03EB7C0698BB41C926EE0DF4588F747C039A7C0498BB41C926EE0DF24835ACF006E3DDAB3EB06CBB3356F9AD" , "UG": "A93227B6E8F6425D0139257E7E406B4A9D011383DDB0771B074E247E7E336A3C9D031284DCB47668013E240B7E336B3E9A701385DCB07768004F240C7E476B419C7412F0DBB2771B014C257B7E416B3E9C7414F4DCCF7669014C247E78316B3E9C741283DCC1771B014C227A7F436B4A9D071287DDC37668004F250B7E4C6B3E9C7414F2DDB0771B003E25097E4C6B3E9C7414F4A93226C49A9A8C5E340A104A3919907B" , "PHARM-NA": "428954E26B31B3DEB830D3E4F1A9F6DB76BA60D75E778698BE47D2E4F1DAF7AD76B861D05F7387EBB837D291F1DAF6AF71CB60D15F7786EBB946D296F1AEF6D077CF61A458758698B845D3E1F1A8F6AF77CF67A05F0887EAB845D2E4F7D8F6AF77CF61D25F0987EFB831D3E6F6D8F7AC76B861A45E77809CB935D290F0A9F6D877BC60D75F7487EDB83AD2E4F1DAF0AD77CF61A45F0587EFB83AD2E4F1DAF0AB42895590195D7DDD8D03E6D0B6F00DEA" , "PTC-PL": "EA253A92F04E9D7C5604794A1435FD14DE160EA7C508A83A5073784A1446FC62DE140FA0C40CA9495603783F1446FD60D9670EA1C408A849577278381432FD1FDF630FD4C30AA83A5671794F1434FD60DF6309D0C477A9485671784A1244FD60DF630FA2C57AA94F5173783C1543FD60DF6309D0C478A84E5702783D1435FC13DE600EA1C577A83A56717E481446FD60DE110EA3C577A83A56717E4EEA253BE08222537F63374C7E536C0625" , "TPEIR-LI": "EF3BBE8A4076A815519D89F0FAE2F10EDB088ABF75309D5357EA88F0FA91F078DB0A8BB874349C20519A8885FA91F17ADC798AB974309D2050EB8882FAE5F105DA7D8BCC73329D5351E889F5FAE3F17ADA7D8DC8744F9C2151E888F0FC93F17ADA7D8BBE75469C2050978884FD93F07FDB028BCC75309B5750988884FBE2F10DDA0E8ABF74339C26519788F0FA91F778DA7D8BCC74429C24519788F0FA91F77EEF3BBFF8321A661664AEBCC4BDBB0A3F" , "PIRC-MI": "911F21871DDF8B11674EFB7C6272AF05A52C15B22899BE576139FA7C6201AE73A52E14B5299DBF246749FA096201AF71A25D15B42999BE246638FA0E6275AF0EA45914C12E9BBE57673BFB796273AF71A45912C529E6BF25673BFA7C6403AF71A45914B729E6BE23664EFD7E6303AE0EA45914C12E9DBF27674FFB0F6276AF02A52A15C229ECBE28673BFA7C6403AF71A45915B329EEBE28673BFA7C6405911F20F56FB34512527DCE48252B5434" , "P4O-GY": "84F0702D93598D4CB4800E6E86F66A95B0C34418A61FB80AB2F70F6E86856BE3B0C1451FA71BB979B4870F1B86856AE1B7B2441EA71FB879B5F60F1C86F16A9EB1B6456BA01DB80AB4F50E6B86F76AE1B1B6436FA760B978B4F50F6E80876AE1B1B6451DA06DB90AB3F70E1F86FA6AE1B1B6436FA76FB87EB5860F1986F66B92B0B5441EA660B80AB4F5096C86856AE1B0C4441CA660B80AB4F5096A84F0715FE135434F81B33B5AC1AF91A4" , "PLUN-GY": "7214783A618648726EAA73010EDDD10946274C0F54C07D3468DD72010EAED07F46254D0855C47C476EAD72740EAED17D41564C0955C07D476FDC72730EDAD10247524D7C52C27D346EDF73040EDCD17D47524B7855BF7C466EDF720108ACD17D47524D0A55C57D476FDC75030FDFD10247524D7C52C47C446EAB73720ED9D10E46214C7F55B57D4B6EDF720108ACD17D47524C0E55B77D4B6EDF720108AA7214794813EA86765B99463549842A3F" , "PNE3": "7781683385BDBFDBEA0D2DEF3D8C7C0343B25C06B0FB8A9DEC7A2CEF3DFF7D7543B05D01B1FF8BEEEA0A2C9A3DFF7C7744C35C00B1FB8AEEEB7B2C9D3D8B7C0842C75D75B6F98A9DEA782DEA3D8D7C7742C75B71B1848BEFEA782CEF3BFD7C7742C75D03B1F88BEEEC0D2CEF3DFF7A7343B75D01B1888AEAEA0B2D9C3CFC7D0242B85D75B0FB8C9FEA782CEF3C8D7D0042B85D75B0FB8C9977816941F7D171DFDF3E18DB7AD58735" , "POLYTEC": "A3D855D32D9D837D2B69C7FCD027CC1197EB61E618DBB63B2D1EC6FCD054CD6797E960E119DFB7482B6EC689D054CC65909A61E019DBB6482A1FC68ED020CC1A969E60951ED9B63B2B1CC7F9D026CC65969E669119A4B7492B1CC6FCD656CC65969E60E319DBB73E2B63C68ED127CD10969E60951EDFB74B2B68C78FD023CC1697ED619619AEB6442B1CC6FCD656CC65969E61E719ACB6442B1CC6FCD650A3D854A15FF14D791E5AF2C8977E3727" , "PON1V": "7C50505DF74A41668B467B03A48C02D548636468C20C74208D317A03A4FF03A34861656FC30875538B417A76A4FF02A14F12646EC30C74538A307A71A48B02DE4916651BC40E74208B337B06A48D02A14916631FC37375528B337A03A2FD02A14916656DC30C75238D447A73A4FF02A14F12646BC27875538B447A70A58C03A248636564C20C74208D317A03A4FF03D348616564C20C74208D377C50512F85268F62BE754E37E3D5F9E3" , "PSHGP": "796FA2D3F6FEE87D425C71E76FD0F7264D5C96E6C3B8DD3B442B70E76FA3F6504D5E97E1C2BCDC48425B70926FA3F7524A2D96E0C2B8DD48432A70956FD7F72D4C299795C5BADD3B422971E26FD1F7524C299191C2C7DC49422970E769A1F7524C2997E3C3CDDC45435870916FA3F7524A2D96E5C3CCDC48425E70946ED0F6514D5C97EAC3B8DD3B442B70E76FA3F6204D5E97EAC3B8DD3B442D796FA3A184922679776F44D328890C10" , "POSTNL": "88967513AEFD6459AD75E72174D3BF19BCA541269BBB511FAB02E62174A0BE6FBCA740219ABF506CAD72E65474A0BF6DBBD441209ABB516CAC03E65374D4BF12BDD040559DB9511FAD00E72474D2BF6DBDD046519AC4506DAD00E62172A2BF6DBDD040239ABB516AAD72E72275A5BF6DBDD046519ACB516BAC73E65674D3BE1EBCD341209BC4511FAD00E02374A0BF6DBCA241229BC4511FAD00E02588967461DC91AA5D9846D215338A442F" , "ALPOU-FP": "895BE1DB80289B1DB709EA41125232EDBD68D5EEB56EAE5BB17EEB411221339BBD6AD4E9B46AAF28B70EEB3412213299BA19D5E8B46EAE28B67FEB33125532E6BC1DD49DB36CAE5BB77CEA4412533299BC1DD299B411AF29B77CEB4114233299BC1DD5EAB46BAE2DB67CEB32152333E9BC6BD49DB56EA85FB60CEB35135232EEBC6ED5EEB46DAF2EB703EB411221349BBC1DD49DB41CAF2CB703EB411221349D895BE0A9F2445519823ADF75550BC9DB" , "NAET": "D0B3631AFFC4D5D1190A2187A4D27AC3E480572FCA82E0971F7D2087A4A17BB5E4825628CB86E1E4190D20F2A4A17AB7E3F15729CB82E0E4187C20F5A4D57AC8E5F5565CCC80E097197F2182A4D37AB7E5F55058CBFDE1E5197F2087A2A37AB7E5F5575FCBF5E1E4190D2087A4A17CB3E4855628CBF1E0E0190C21F4A5A27BC2E58A565CCA82E695197F2087A5D37BC0E58A565CCA82E693D0B362688DA81BD52C3914B3E38B81F5" , "PRF1T": "A7EEF149285291D3ABAED654F0AD735093DDC57C1D14A495ADD9D754F0DE722693DFC47B1C10A5E6ABA9D721F0DE732494ACC57A1C14A4E6AAD8D726F0AA735B92A8C40F1B16A495ABDBD651F0AC732492A8C20B1C6BA5E7ABDBD754F6DC732492A8C4791D60A5E5ADACD726F0DE732494ACC57F1D60A5E6ABACD727F1AD722793DDC4701D14A495ADD9D754F0DE725693DFC4701D14A495ADDFA7EEF03B5A3E5FD69E9DE360B7F48867" , "E3100006040": "C97F46FD18293246430D6F9EE99DCC8EFD4C72C82D6F0700457A6E9EE9EECDF8FD4E73CF2C6B0673430A6EEBE9EECCFAFA3D72CE2C6F0773427B6EECE99ACC85FC3973BB2B6D070043786F9BE99CCCFAFC3975BF2C10067243786E9EEFECCCFAFC3972C82B1A0177450E68E8EF98CA8CFA4975CD2B1D017643786E9EEFEACD8AFC4D72C82D180773420B6F9DE89BCC85FC3973BB2B6D070043786FECE899CC85FC3973BB2B6BC97F478F6A45FC43763E5AAAAEC437B9" , "PSM-GY": "E9993760DDEE780953FFA6346F146C37DDAA0355E8A84D4F5588A7346F676D41DDA80252E9AC4C3C53F8A7416F676C43DADB0353E9A84D3C5289A7466F136C3CDCDF0226EEAA4D4F538AA6316F156C43DCDF0422E9D74C3D538AA73469656C43DCDF0250E8DD4C4D5488A6456F186C43DCDF0422E9D84D3B52F9A7436F146D30DDDC0353E8D74D4F538AA1366F676C43DDAD0351E8D74D4F538AA130E9993612AF82B60C66CC9300284D9700" , "PRX-NA": "2999F6B6F0F588A386B3D932CCA7B4C31DAAC283C5B3BDE580C4D832CCD4B5B51DA8C384C4B7BC9686B4D847CCD4B4B71ADBC285C4B3BD9687C5D840CCA0B4C81CDFC3F0C3B1BDE586C6D937CCA6B4B71CDFC5F4C4CCBC9786C6D832CAD6B4B71CDFC386C5C7BD9B81C4D931CDA3B4B71CDFC5F4C4C3BD9187B5D845CCA7B5C41DDCC285C5CCBDE586C6DE30CCD4B4B71DADC287C5CCBDE586C6DE362999F7C4829946A6B380EC068BFE4FF4" , "BELG-BB": "A33DD42D529847478D287FAD879D9FFC970EE01867DE72018B5F7EAD87EE9E8A970CE11F66DA73728D2F7ED887EE9F88907FE01E66DE72728C5E7EDF879A9FF7967BE16B61DC72018D5D7FA8879C9F88967BE76F66A173738D5D7EAD81EC9F88967BE01F66AD73048C2C79AF869A9EFC967BE16B61DA73718D297FDE87999FFB9708E06866AB727E8D5D7EAD81EC9F88967BE01966A9727E8D5D7EAD81EAA33DD55F20F48942B81B4A99C0C464CB" , "PRY-IM": "E4B5B1525A5059835400230EF22AB666D08685676F166CC55277220EF259B710D08484606E126DB65407227BF259B612D7F785616E166CB65576227CF22DB66DD1F3841469146CC55475230BF22BB612D1F382106E696DB75475220EF45BB612D1F384626F626CBA53772371F35BB612D1F382106E666CB155062279F22AB761D0F085616F696CC55475240CF259B612D08185636F696CC55475240AE4B5B020283C97866133163AB5734D51" , "PUB": "6B792C9D6C0F77C084E2F6BA9E1AB9225F4A18A8594942868295F7BA9E69B8545F4819AF584D43F584E5F7CF9E69B956583B18AE584942F58594F7C89E1DB9295E3F19DB5F4B42868497F6BF9E1BB9565E3F1FDF583643F48497F7BA986BB9565E3F19AD593A43F28497F7BA986DB8265E4B18A8593E42F585E4F6B99F1CB9295E3F19DB5F4B42868497F6C89F1EB9295E3F19DB5F4D6B792DEF1E63B9C5B1D1C38ED9434215" , "PUM": "2FF38C259E565D450950CFE6E50731D41BC0B810AB1068030F27CEE6E57430A21BC2B917AA1469700957CE93E57431A01CB1B816AA1068700826CE94E50031DF1AB5B963AD1268030925CFE3E50631A01AB5BF67AA6F69710925CEE6E37631A01AB5B915AB6369010925CEE6E37030D01AC1B810AB6768700856CFE5E40131DF1AB5B963AD1268030925CF94E40331DF1AB5B963AD142FF38D57EC3A93403C63FAD2A25ECAE3" , "QPR1V": "16FC8B612EF223E898C68A674D2224FD22CFBF541BB416AE9EB18B674D51258B22CDBE531AB017DD98C18B124D51248925BEBF521AB416DD99B08B154D2524F623BABE271DB616AE98B38A624D23248923BAB8231ACB17DC98B38B674B53248923BABE501BC216DA9EC48B174D51248925BEBF571BC017DD98C48B144C22258A22CFBE581BB416AE9EB18B674D5125FB22CDBE581BB416AE9EB716FC8A135C9EEDEEADF5BF530A7BDFC9" , "QSC": "7F25B1C5ED453CEE77F5092149D3C38D4B1685F0D80309A87182082149A0C2FB4B1484F7D90708DB77F2085449A0C3F94C6785F6D90309DB7683085349D4C3864A638483DE0109A87780092449D2C3F94A638287D97C08DA778008214FA2C3F94A6384F4D87608DD778008214FA4C2894A1785F0D87409DB76F3092248D5C3864A638483DE0109A87780095348D7C3864A638483DE077F25B0B79F29F2E842C63C150E8A38B9" , "NEO-FP": "B9D307D1BBEE1A9C7E13C78A692A76B18DE033E48EA82FDA7864C68A695977C78DE232E38FAC2EA97E14C6FF695976C58A9133E28FA82FA97F65C6F8692D76BA8C95329788AA2FDA7E66C78F692B76C58C9534938FD72EA87E66C68A6F5B76C58C9533948FDB2EDA7964C7FA692F76C58C9534938FD82FAE7F15C6FD692A77B68D9633E28ED72FDA7E66C088695976C58DE733E08ED72FDA7E66C08EB9D306A3C982D49A4B20F2BE2E738D85" , "RAWGR": "89281B0C205EE28A9BB84BFFB6B91E6EBD1B2F391518D7CC9DCF4AFFB6CA1F18BD192E3E141CD6BF9BBF4A8AB6CA1E1ABA6A2F3F1418D7BF9ACE4A8DB6BE1E65BC6E2E4A131AD7CC9BCD4BFAB6B81E1ABC6E284E1467D6BE9BCD4AFFB0C81E1ABC6E2E3E146FD7BD9ABC4A8BB6CA1E1ABA6A2F3A156CD6BF9BBA4A8CB7B91F19BD1B2E351518D7CC9DCF4AFFB6CA1F68BD192E351518D7CC9DC989281A7E52322C8CAE8B7ECBF1E0E55A" , "RZB": "A8BD9C1FE4674FAC53787CF61944BEC99C8EA82AD1217AEA550F7DF61937BFBF9C8CA92DD0257B99537F7D831937BEBD9BFFA82CD0217A99520E7D841943BEC29DFBA959D7237AEA530D7CF31945BEBD9DFBAF5DD05E7B98530D7DF61F35BEBD9DFBA92DD1267B9E530D7DF61F33BFCD9D8FA82AD1567A99527E7CF51842BEC29DFBA959D7237AEA530D7C841840BEC29DFBA959D725A8BD9D6D960B81AA664B49C25E1D45FD" , "RAISIO": "432F40EE244902B2CA189AC6C4A7BF2E771C74DB110F37F4CC6F9BC6C4D4BE58771E75DC100B3687CA1F9BB3C4D4BF5A706D74DD100F3787CB6E9BB4C4A0BF25766975A8170D37F4CA6D9AC3C4A6BF5A766973AC10703686CA6D9BC6C2D6BF5A766975DC1078368BCA189AB9C5D4BF5A766973AC107F3780CB1E9BB1C4A7BE29776A74DD117037F4CA6D9DC4C4D4BF5A771B74DF117037F4CA6D9DC2432F419C5625CCB4FF2BAFF283FE441A" , "RANDNA": "7A767B94470E219D2991BFF5B6BB8A814E454FA1724814DB2FE6BEF5B6C88BF74E474EA6734C15A82996BE80B6C88AF549344FA7734814A828E7BE87B6BC8A8A4F304ED2744A14DB29E4BFF0B6BA8AF54F3048D6733715A929E4BEF5B0CA8AF54F304EA6733F15D82896BFF6B7BF8AF54F3048D6733814AF2897BE82B6BB8B864E334FA7723714DB29E4B8F7B6C88AF54E424FA5723714DB29E4B8F17A767AE63562EF9B1CA28AC1F1E271B5" , "RAP1V-FH": "E11350304FE5AB6CC70B042F79E78274D52064057AA39E2AC17C052F79948302D52265027BA79F59C70C055A79948200D25164037BA39E59C67D055D79E0827FD45565767CA19E2AC77E042A79E68200D45563727BDC9F58C77E052F7F968200D45565027BD49E5CC109055F7E968370D52B65767AA3982EC60E055B78E78277D42664057BA09F5FC701052F79948402D45565767BD19F5DC701052F79948404E11351423D89656AF238311B3EBE7940" , "RUTAV": "010A75862582628DFF637531C56C7B74353941B310C457CBF9147431C51F7A02353B40B411C056B8FF647444C51F7B00324841B511C457B8FE157443C56B7B7F344C40C016C657CBFF167534C56D7B00344C46C411BB56B9FF167431C31D7B00344C40B410B757B9FE617441C51F7B00324841B010B056B8FF617442C46C7A03353940BF10C457CBF9147431C51F7A72353B40BF10C457CBF912010A74F457EEAC8BCA50400582358040" , "M9SA": "D8A725B1A4C6E01DB71EE6A89D92D24FEC9411849180D55BB169E7A89DE1D339EC9610839084D428B719E7DD9DE1D23BEBE511829080D528B668E7DA9D95D244EDE110F79782D55BB76BE6AD9D93D23BEDE116F390FFD429B76BE7A89BE3D23BEDE111F597FFD52EB61CE7A89DE1D43FEC91108390F3D52CB718E6DB9CE2D34EED9E10F79180D359B76BE7A89C93D34CED9E10F79180D35FD8A724C3D6AA2E1A822DD39CDACB297A" , "RCS-IM": "5523C16C9F096A373866C932AE47CB4B6110F559AA4F5F713E11C832AE34CA3D6112F45EAB4B5E023861C847AE34CB3F6661F55FAB4F5F023910C840AE40CB406065F42AAC4D5F713813C937AE46CB3F6065F22EAB305E033813C832A836CB3F6065F45EAB3A5F043F11C94DAF36CB3F6065F22EAB3F5F053960C845AE47CA4C6166F55FAA305F713813CE30AE34CB3F6117F55DAA305F713813CE365523C01EED65A4300D55FC06E91E307E" , "RENE-PL": "DD03F3D446C1F01DDB0EA9CE156A6A2DE930C7E17387C55BDD79A8CE15196B5BE932C6E67283C428DB09A8BB15196A59EE41C7E77287C528DA78A8BC156D6A26E845C6927585C55BDB7BA9CB156B6A59E845C09672F8C429DB7BA8CE131B6A59E845C6E672F4C458DA08AFCC156F6B5CE845C6927583C42BDB0FA9BD156E6A2AE936C79172F2C524DB7BA8CE131B6A59E845C7E072F0C524DB7BA8CE131DDD03F2A634AD3E1AEE3D9CFA52339118" , "AR4-GY": "C95CD8F855B1C3A4F47EDAA7788850A1FD6FECCD60F7F6E2F209DBA778FB51D7FD6DEDCA61F3F791F479DBD278FB50D5FA1EECCB61F7F691F508DBD5788F50AAFC1AEDBE66F5F6E2F40BDAA2788950D5FC1AEBBA6188F790F40BDBA77EF950D5FC1AECC96083F090F309DAD6788450D5FC1AEBBA6187F696F578DBD0788851A6FD19ECCB6088F6E2F40BDDA578FB50D5FD68ECC96088F6E2F40BDDA3C95CD98A27DD0DA3C14DEF933FD1AB94" , "RCO-FP": "E6D7AB73D5F5A1BF861458279AA92135D2E49F46E0B394F9806359279ADA2043D2E69E41E1B7958A861359529ADA2141D5959F40E1B3948A876259559AAE213ED3919E35E6B194F9866158229AA82141D3919831E1CC958B866159279CD82141D3919E41E1C695F9816358579AAC2141D3919831E1C3948D871259509AA92032D2929F40E0CC94F986615F259ADA2141D2E39F42E0CC94F986615F23E6D7AA01A7996FB8B3276D13DDF0DA00" , "RNO": "F38F98F205BA4CF83078E6369A6F99A9C7BCACC730FC79BE360FE7369A1C98DFC7BEADC031F878CD307FE7439A1C99DDC0CDACC131FC79CD310EE7449A6899A2C6C9ADB436FE79BE300DE6339A6E99DDC6C9ABB0318378CC300DE7369C1E99DDC6C9ADC031FF78BE300DE7369C1898ADC6BDACC7308B79CD317EE6359B6999A2C6C9ADB436FE79BE300DE6449B6B99A2C6C9ADB436F8F38F998077D682FF054BD302DD36629C" , "REPSOL": "26BB1110B2032A02B83240C8B2D946571288252587451F44BE4541C8B2AA4721128A242286411E37B83541BDB2AA462315F9252386451F37B94441BAB2DE465C13FD245681471F44B84740CDB2D8462313FD2252863A1E36B84741C8B4A8462313FD242286361F32B83240C8B3AF462313FD225286351F30B93441BFB2D9475012FE2523873A1F44B84747CAB2AA4623128F2521873A1F44B84747CC26BB1062C06FE4058D0175FCF580BD62" , "RXL": "A825891BFF3EF83001AD1FCE1ADB5E029C16BD2ECA78CD7607DA1ECE1AA85F749C14BC29CB7CCC0501AA1EBB1AA85E769B67BD28CB78CD0500DB1EBC1ADC5E099D63BC5DCC7ACD7601D81FCB1ADA5E769D63BA59CB07CC0401D81ECE1CAA5E769D63BC29CA06CC7301D81ECE1CAC5F069D17BD2ECA0FCD0500AB1FCD1BDD5E099D63BC5DCC7ACD7601D81FBC1BDF5E099D63BC5DCC7CA82588698D523637349E2AFA5D82A537" , "RHMG-GY": "147C7C9C2259FDD84C384F961429A0B5204F48A9171FC89E4A4F4E96145AA1C3204D49AE161BC9ED4C3F4EE3145AA0C1273E48AF161FC8ED4D4E4EE4142EA0BE213A49DA111DC89E4C4D4F931428A0C1213A4FDE1660C9EC4C4D4E961258A0C1213A49AE1661C99C4D3C4994152BA0BE213A49DA111BC9EE4C394FE5142DA0B2204948D9166AC8E14C4D4E961258A0C1213A48A81668C8E14C4D4E96125E147C7DEE503533D0790B7AA253705B8F" , "RHG-GY": "FC655DF2298C9E96D99AE7B7D0E7F6B5C85669C71CCAABD0DFEDE6B7D094F7C3C85468C01DCEAAA3D99DE6C2D094F6C1CF2769C11DCAABA3D8ECE6C5D0E0F6BEC92368B41AC8ABD0D9EFE7B2D0E6F6C1C9236EB01DB5AAA2D9EFE6B7D696F6C1C92368C01DB4AAA1DEEDE7C6D0EBF6C1C9236EB01DBAABA4D89CE6C0D0E7F7B2C82069C11CB5ABD0D9EFE0B5D094F6C1C85169C31CB5ABD0D9EFE0B3FC655C805BE0509EECA9D28397BE0D8F" , "RJR1R": "64705EF61A6AFD71814DC3BAA8B29CB350436AC32F2CC837873AC2BAA8C19DC550416BC42E28C944814AC2CFA8C19CC757326AC52E2CC844803BC2C8A8B59CB851366BB0292EC8378138C3BFA8B39CC751366DB42E53C9458138C2BAAEC39CC751366BC42E2BC843874FC2CEA8C19CC757326AC02F58C944814FC2C9A9B29DC450436BCF2F2CC837873AC2BAA8C19DB550416BCF2F2CC837873C64705F8468063379B47EF68EEFEB6789" , "RKB1R": "45C8B2D760C1BE013F81DF5EE207645171FB86E255878B4739F6DE5EE274652771F987E554838A343F86DE2BE2746425768A86E454878B343EF7DE2CE200645A708E879153858B473FF4DF5BE2066425708E819554F88A353FF4DE5EE4766425708E87E554838A333983DE2AE2746425768A86E155F38A343F83DE2DE307652671FB87EE55878B4739F6DE5EE274655771F987EE55878B4739F045C8B3A512AD70090AB2EA6AA55E9F6B" , "RAR1R": "0BC5689D2B49A096896E3C5A4308741D3FF65CA81E0F95D08F193D5A437B756B3FF45DAF1F0B94A389693D2F437B746938875CAE1F0F95A388183D28430F74163E835DDB180D95D0891B3C5F430974693E835BDF1F7094A2891B3D5A457974693E835DAF1F7895A48F6C3D2E437B746938875CAB1E7B94A3896C3D294208756A3FF65DA41E0F95D08F193D5A437B751B3FF45DA41E0F95D08F1F0BC569EF59256E9EBC5D096E04518F27" , "RER1R": "1843FD7C50F883839E983B1599944E5D2C70C94965BEB6C598EF3A1599E74F2B2C72C84E64BAB7B69E9F3A6099E74E292B01C94F64BEB6B69FEE3A6799934E562D05C83A63BCB6C59EED3B1099954E292D05CE3E64C1B7B79EED3A159FE54E292D05C84E64CDB6B1989A3A6199E74E292B01C94A65CAB7B69E9A3A6698944F2A2C70C84565BEB6C598EF3A1599E74F5B2C72C84565BEB6C598E91843FC0E22944D8BABAB0E21DECDB567" , "RKET-GY": "3FCE79FFC766F6C978770E064EE4D8D80BFD4DCAF220C38F7E000F064E97D9AE0BFF4CCDF324C2FC78700F734E97D8AC0C8C4DCCF320C3FC79010F744EE3D8D30A884CB9F422C38F78020E034EE5D8AC0A884ABDF35FC2FD78020F064895D8AC0A884CCDF324C2FC787008044FE6D8D30A884CB9F424C2FF78760E754EE0D8DF0BFB4DBAF355C3F078020F064895D8AC0A884DCBF357C3F078020F0648933FCE788DB50A38C14D443B3209BD23E2" , "RTC": "499C93B64F434F2B1E3ED3939AA64A557DAFA7837A057A6D1849D2939AD54B237DADA6847B017B1E1E39D2E69AD54A217ADEA7857B057A1E1F48D2E19AA14A5E7CDAA6F07C077A6D1E4BD3969AA74A217CDAA0F47B7A7B1F1E4BD2939CD74A217CDAA6847A777B181E4BD2939CD14B517CAEA7837A727A1E1F38D3909BA04A5E7CDAA6F07C077A6D1E4BD3E19BA24A5E7CDAA6F07C01499C92C43D2F81232B0DE6A7DDFFB16F" , "ROS-AV": "73572B863E19A968510422C7FFC4F69F47641FB30B5F9C2E577323C7FFB7F7E947661EB40A5B9D5D510323B2FFB7F6EB40151FB50A5F9C5D507223B5FFC3F69446111EC00D5D9C2E517122C2FFC5F6EB461118C40A209D5C517123C7F9B5F6EB46111EB40A5F9C5B567322B0FFC7F6EB461118C40A2F9C5A500223B0FFC4F79847121FB50B209C2E517125C5FFB7F6EB47631FB70B209C2E517125C373572AF44C756760643717F3B89D0DA5" , "ROVIO-FH": "EEB81556268ABCE61CAD33083D599630DA8B216313CC89A01ADA32083D2A9746DA89206412C888D31CAA327D3D2A9644DDFA216512CC89D31DDB327A3D5E963BDBFE201015CE89A01CD8330D3D589644DBFE261412B388D21CD832083B289644DBFE206412CC89D01DA733083A289734DA80201013CC8FA41DA8327C3C599633DB8D216312CF88D51CA732083D2A9046DBFE201012BE88D71CA732083D2A9040EEB8142454E672EF299E063C7A006D0B" , "RDSA": "5EF3281F5C167A3D0A46A2D74E18FB046AC01C2A69504F7B0C31A3D74E6BFA726AC21D2D68544E080A41A3A24E6BFB706DB11C2C68504F080B30A3A54E1FFB0F6BB51D596F524F7B0A33A2D24E19FB706BB51B5D682F4E090A33A3D74869FB706BB51D2D68224F0E0B44A3D74E6BFD746AC51D2D68234F0C0A40A2A44F68FA056BCA1D59695049790A33A3D74F19FA076BCA1D596950497F5EF3296D2E7AB4343F7597E30941003F" , "RDSB-NA": "5CEDE6A9E593A9A7B5741E8A89DA951268DED29CD0D59CE1B3031F8A89A9946468DCD39BD1D19D92B5731FFF89A995666FAFD29AD1D59C92B4021FF889DD951969ABD3EFD6D79CE1B5011E8F89DB956669ABD5EBD1AA9D93B5011F8A8FAB956669ABD39BD1A79C94B475188888AA941169ABD3EFD6D19D91B5751EF989DE951568D8D2ECD1A09C9EB5011F8A8FAB956669ABD29DD1A29C9EB5011F8A8FAD5CEDE7DB97FF67AE80472BBECE836E29" , "RWE": "F44B302CDCF874896F7653C9703C097DC0780419E9BE41CF690152C9704F080BC07A051EE8BA40BC6F7152BC704F0909C709041FE8BE41BC6E0052BB703B0976C10D056AEFBC41CF6F0353CC703D0909C10D036EE8C140BD6F0352C9764D0909C10D051EE9CF40BC6F0352C9764B0879C1790419E9C941BC6E7053CA713A0976C10D056AEFBC41CF6F0353BB71380976C10D056AEFBAF44B315EAE94BA805A4566FD3765F246" , "RY4C-ID": "284DF2660AC379A07BD08B23742F1C5F1C7EC6533F854CE67DA78A23745C1D291C7CC7543E814D957BD78A56745C1C2B1B0FC6553E854C957AA68A5174281C541D0BC72039874CE67BA58B26742E1C2B1D0BC1243EFA4D947BA58A23725E1C2B1D0BC7543FFA4A947AD08D2175231D591D0BC72039814D967BD18B50742B1C581C78C6233EF04C997BA58A23725E1C2B1D0BC6523EF24C997BA58A237258284DF31478AFB7A94EE3BE173376E764" , "RYA-LN": "6B72BD832FDA50AC47FBC709FE9121AB5F4189B61A9C65EA418CC609FEE220DD5F4388B11B98649947FCC67CFEE221DF583089B01B9C6599468DC67BFE9621A05E3488C51C9E65EA478EC70CFE9021DF5E348EC11BE36498478EC609F8E021DF5E3488B11AE3649D408CC70CFFE121DF5E348EC11BEC659E46FDC67EFE9120AC5F3789B01AE365EA478EC00BFEE221DF5F4689B21AE365EA478EC00D6B72BCF15DB69EA572C8F23DB9C8DA90" , "SIAG": "26FB8CCDDA44ED5BC53F8E2306D58BC412C8B8F8EF02D81DC3488F2306A68AB212CAB9FFEE06D96EC5388F5606A68BB015B9B8FEEE02D86EC4498F5106D28BCF13BDB98BE900D81DC54A8E2606D48BB013BDBF8FEE7DD96FC54A8F2300A48BB013BDB9FEEE7DD96AC43B8F2306A68DB412CDB9FFEE71D86AC5398E5007A58AC513C2B98BEF02DE1FC54A8F2307D48AC713C2B98BEF02DE1926FB8DBFA8282352F00CBB17418C70FF" , "GROA": "362F73E7783B9764B0FB6CA60EE34BB1021C47D24D7DA222B68C6DA60E904AC7021E46D54C79A351B0FC6DD30E904BC5056D47D44C7DA251B18D6DD40EE44BBA036946A14B7FA222B08E6CA30EE24BC5036940A54C02A350B08E6DA608924BC5036947D04D09A322B1F96DA60E904DC1021946D54C0EA255B0FD6CD50F934AB0031646A14D7DA420B08E6DA60FE24AB2031646A14D7DA426362F72950A57596D85C8599249BAB08A" , "SYV": "6C79A04A65C09F2A37C2EFB0968B773C584A947F5086AA6C31B5EEB096F8764A584895785182AB1F37C5EEC596F877485F3B94795186AA1F36B4EEC2968C7737593F950C5684AA6C37B7EFB5968A7748593F930851F9AB1E37B7EEB090FA7748593F957950F9AA1C37B7EEB090FC7638594B947F50F1AA1F36C4EFB3978D7737593F950C5684AA6C37B7EFC2978F7737593F950C56826C79A13817AC512302F1DA84D1D28C07" , "SAF1R": "0C524151B5E86AB1FABB17FB98F14B223861756480AE5FF7FCCC16FB98824A543863746381AA5E84FABC168E98824B563F10756281AE5F84FBCD168998F64B293914741786AC5FF7FACE17FE98F04B563914721381D15E85FACE16FB9E804B563914746281D95E87FCB9168F98824B563F10756780DA5E84FAB9168899F14A553861746880AE5FF7FCCC16FB98824A243863746880AE5FF7FCCA0C524023C784A4BBCF8822CFDFA8B01A" , "SFQGY": "4EF9FEC985F4BE94562E1756BB670B5C7ACACAFCB0B28BD250591656BB140A2A7AC8CBFBB1B68AA156291623BB140B287DBBCAFAB1B28BA157581624BB600B577BBFCB8FB6B08BD2565B1753BB660B287BBFCD8BB1CD8AA0565B1656BD160B287BBFCBFAB1C28BA5572A1629BB140B287DBBCAFFB0C68AA1562C1625BA670A2B7ACACBF0B0B28BD250591656BB140A5A7AC8CBF0B0B28BD2505F4EF9FFBBF798709E631D2262FC3EF064" , "ALSAF-FP": "E1012DB8949F439CF8A6FA64F1EA1FEFD532198DA1D976DAFED1FB64F1991E99D530188AA0DD77A9F8A1FB11F1991F9BD243198BA0D976A9F9D0FB16F1ED1FE4D44718FEA7DB76DAF8D3FA61F1EB1F9BD4471EFAA0A677A8F8D3FB64F79B1F9BD4471989A0DC76AFF9A4FA14F69B1EEBD43118FEA1D970DEF9A3FB10F0EA1FECD434198DA0DA77AFF8ACFB64F1991999D44718FEA0AB77ADF8ACFB64F199199FE1012CCAE6F38D96CD95CF50B6B3E4D7" , "SAFRF": "63ABEF2ACA1039661B6282965B6771FB5798DB1FFF560C201D1583965B14708D579ADA18FE520D531B6583E35B14718F50E9DB19FE560C531A1483E45B6071F056EDDA6CF9540C201B1782935B66718F56EDDC68FE290D521B1783965D16718F56EDDA19FE210D501B6382E65B14718F50E9DB1CFF220D531B6083E55A67708C5798DA13FF560C201D1583965B1470FD579ADA13FF560C201D1363ABEE58B87CF76C2E51B7A21C3E8AC3" , "TURCS-FH": "EA0CD779846263BD09A6761602630A8DDE3FE34CB12456FB0FD1771602100BFBDE3DE24BB020578809A1776302100AF9D94EE34AB024568808D0776402640A86DF4AE23FB72656FB09D3761302620AF9DF4AE43BB05B578909D3771604120AF9DF4AE24DB157568F08A6776305120B89DE34E23FB12450FF08A3776203630A8EDF39E34CB027578E09AC771602100CFBDF4AE23FB056578C09AC771602100CFDEA0CD60BF60EADB73C954322453AF1B5" , "SPM-IM": "7E0FE52F7E4F5EF6F47F26FE8E1CAFAE4A3CD11A4B096BB0F20827FE8E6FAED84A3ED01D4A0D6AC3F478278B8E6FAFDA4D4DD11C4A096BC3F509278C8E1BAFA54B49D0694D0B6BB0F40A26FB8E1DAFDA4B49D66D4A766AC2F40A27FE886DAFDA4B49D01C4B7F6AB2F30826818F6DAFDA4B49D66D4A796BC4F57927898E1CAEA94A4AD11C4B766BB0F40A21FC8E6FAFDA4A3BD11E4B766BB0F40A21FA7E0FE45D0C2390FCC14C13CAC9455496" , "SFER-IM": "9C38B211B86A331C2F25CFF10135DE45A80B86248D2C065A2952CEF10146DF33A80987238C2807292F22CE840146DE31AF7A86228C2C06292E53CE830132DE4EA97E87578B2E065A2F50CFF40134DE31A97E81538C5307282F50CEF10744DE31A97E87228C5C07292F24C9F30039DF33A97E87578B28072A2F24CF820131DE42A80D86548C5906252F50CEF10744DE31A97E86258C5B06252F50CEF107429C38B363CA06FD161A16FAC5466C257D" , "SZG": "B5447B0296C9EC2F8C92B6019B3A1F9281774F37A38FD9698AE5B7019B491EE481754E30A28BD81A8C95B7749B491FE686064F31A28FD91A8DE4B7739B3D1F9980024E44A58DD9698CE7B6049B3B1FE680024840A2F0D81B8CE7B7019D4B1FE680024E31A388D8188CE7B7019D4D1E9680764F37A3F8D91A8D94B6029A3C1F9980024E44A58DD9698CE7B6739A3E1F9980024E44A58BB5447A70E4A52225B9A18335DC63E4AA" , "SAMPO": "AC91F91E008E942B915321CBF580349E98A2CD2B35C8A16D972420CBF5F335E898A0CC2C34CCA01E915420BEF5F334EA9FD3CD2D34C8A11E902520B9F587349599D7CC5833CAA16D912621CEF58134EA99D7CA5C34B7A01F912620CBF3F134EA99D7CC2D34BFA06F915021CBF5F334EA9FD3CD2835BCA01E915120B8F48035E998A2CC2735C8A16D972420CBF5F3359898A0CC2735C8A16D9722AC91F86C72E25A20A46014FFB2D9CFA7" , "SAME": "5C5994B40311CBA1C6B134382897383F686AA0813657FEE7C0C6353828E439496868A1863753FF94C6B6354D28E4384B6F1BA0873757FE94C7C7354A28903834691FA1F23055FEE7C6C4343D2896384B691FA7F63728FF95C6C435382EE6384B691FA1873720FFE5C7B7353828E43E4F686FA1863724FE90C6B7344B29E7393E6960A1F23657F8E5C6C435382996393C6960A1F23657F8E35C5995C6717D05AAF382010C6FCEC306" , "SSU-GY": "10BC3AEE4DE3698F60750F03865B2C44248F0EDB78A55CC966020E0386282D32248D0FDC79A15DBA60720E7686282C3023FE0EDD79A55CBA61030E71865C2C4F25FA0FA87EA75CC960000F06865A2C3025FA09AC79DA5DBB60000E03802A2C3025FA0FDD78D05CBA67020F7286572C3025FA09AC79D55CBD61730E74865B2D4324F90EDD78DA5CC96000080186282C3024880EDF78DA5CC96000080710BC3B9C3F8FA78455463A37C102D77D" , "SANOFI": "099BBC4751FC9FACB9A769259D2A723E3DA8887264BAAAEABFD068259D5973483DAA897565BEAB99B9A068509D59724A3AD9887465BAAA99B8D168579D2D72353CDD890162B8AAEAB9D269209D2B724A3CDD8F0565C5AB98B9D268259B5B724A3CDD897465CDABE9B8D269559C26724A3CDD8F0565CAAA9EB8A168529D2A73393DDE887464C5AAEAB9D26E279D59724A3DAF887664C5AAEAB9D26E21099BBD35239051A78C945C11DA738907" , "SWSBV": "FC42C693B19C43DCD9C27B6AAABE6EBEC871F2A684DA769ADFB57A6AAACD6FC8C873F3A185DE77E9D9C57A1FAACD6ECACF00F2A085DA76E9D8B47A18AAB96EB5C904F3D582D8769AD9B77B6FAABF6ECAC904F5D185A577E8D9B77A6AACCF6ECAC904F3A084AB76EFD8C37A1AAACD6ECACF00F2A584AE77E9D9C07A19ABBE6FC9C871F3AA84DA769ADFB57A6AAACD6FB8C873F3AA84DA769ADFB3FC42C7E1C3F08DD7ECF14E5EEDE79587" , "SAP": "91E6AC7FD92E9437D5888CEDF1D343C7A5D5984AEC68A171D3FF8DEDF1A042B1A5D7994DED6CA002D58F8D98F1A043B3A2A4984CED68A102D4FE8D9FF1D443CCA4A09939EA6AA171D5FD8CE8F1D243B3A4A09F3DED17A003D5FD8DEDF7A243B3A4A0994CED1FA107D5FD8DEDF7A442C3A4D4984AEC1FA102D48E8CEEF0D543CCA4A09939EA6AA171D5FD8C9FF0D743CCA4A09939EA6C91E6AD0DAB425A3CE0BBB9D9B68AB8FE" , "SRT3-GY": "E5E8A3BBBF9C22615384CC54A8C00789D1DB978E8ADA172755F3CD54A8B306FFD1D996898BDE16545383CD21A8B307FDD6AA97888BDA175452F2CD26A8C70782D0AE96FD8CD8172753F1CC51A8C107FDD0AE90F98BA5165553F1CD54AEB107FDD0AE96888AAE17555584CA56A9C20782D0AE96FD8CDE16575385CC27A8C4078ED1DD97FE8BAF175853F1CD54AEB107FDD0AE978F8BAD175853F1CD54AEB7E5E8A2C9CDF0EC6A66B7F960EF99FCB0" , "BH-FP": "09F814818EEB870FBBDC502E9B7898FB3DCB20B4BBADB249BDAB512E9B0B998D3DC921B3BAA9B33ABBDB515B9B0B988F3ABA20B2BAADB23ABAAA515C9B7F98F03CBE21C7BDAFB249BBA9502B9B79988F3CBE27C3BAD2B33BBBA9512E9D09988F3CBE20B3BAD3B54BBAD951589B0B988F3ABA20B7BBD9B33ABBDE515D9A78998C3DCB21B8BBADB249BDAB512E9B0B99FD3DC921B8BBADB249BDAD09F815F3FC8749048EEF651ADC2163C2" , "SBMO": "80F74E9C1DE32B14CBD037A787900F8BB4C47AA928A51E52CDA736A787E30EFDB4C67BAE29A11F21CBD736D287E30FFFB3B57AAF29A51E21CAA636D587970F80B5B17BDA2EA71E52CBA537A287910FFFB5B17DDE29DA1F20CBA536A781E10FFFB5B17BAF29D11F50CAA536A787E309FBB4C17BAE29D61E25CBD637D486E00E8AB5CE7BDA28A51850CBA536A786910E88B5CE7BDA28A5185680F74FEE6F8FE518FEE30293C0C9F4B5" , "SCL1V": "C5BA915D379D11214434C82022E96BD5F189A56802DB24674243C920229A6AA3F18BA46F03DF25144433C955229A6BA1F6F8A56E03DB24144542C95222EE6BDEF0FCA41B04D924674441C82522E86BA1F0FCA21F03A425154441C92024986BA1F0FCA46E03AE25624236C950229A6BA1F6F8A56B02AF25144436C95323E96AA2F189A46402DB24674243C920229A6AD3F18BA46402DB24674245C5BA902F45F1DF2D7107FD1465B090EB" , "SHA-GY": "C38F38A1899E42E106BDB19EDE01F18FF7BC0C94BCD877A700CAB09EDE72F0F9F7BE0D93BDDC76D406BAB0EBDE72F1FBF0CD0C92BDD877D407CBB0ECDE06F184F6C90DE7BADA77A706C8B19BDE00F1FBF6C90BE3BDA776D506C8B09ED870F1FBF6C90D92BDA676D001CAB1EFDE0DF1FBF6C90BE3BDA877D307BBB0E9DE01F088F7CA0C92BCA777A706C8B69CDE72F1FBF7BB0C90BCA777A706C8B69AC38F39D3FBF28CED338E84AA99580AB1" , "SLBP": "5B99CF5985D1964F92BFD16DECFC93856FAAFB6CB097A30994C8D06DEC8F92F36FA8FA6BB193A27A92B8D018EC8F93F168DBFB6AB197A37A93C9D01FECFB938E6EDFFA1FB695A30992CAD168ECFD93F16EDFFC1BB1E8A27B92CAD06DEA8D93F16EDFFA6AB192A27D92BCD06DEC8F95F56FAFFA6BB1E4A37E92B9D11EED8C92846EA0FA1FB097A50B92CAD06DEDFD92866EA0FA1FB097A50D5B99CE2BF7BD5843A78CE459ABA568BB" , "SU": "E1F9D90973148CEDF456DA1CB5BEACDBD5CAED3C4652B9ABF221DB1CB5CDADADD5C8EC3B4756B8D8F451DB69B5CDACAFD2BBED3A4752B9D8F520DB6EB5B9ACD0D4BFEC4F4050B9ABF423DA19B5BFACAFD4BFEA4B472DB8D9F423DB1CB3CFACAFD4BFEC3A4621B9ABF423DD18B4BDACDBD5CCEC384621B8D8F520DA69B5B2ACAFD4BFEA4D4652B9ABF551DA6BB5B2ACAFD4BFEA4BE1F9D87B017842E1C165EF28F2E757E5" , "SBOAV": "9FCDF27AB687BFFFB8BA2F6B01A0DBDEABFEC64F83C18AB9BECD2E6B01D3DAA8ABFCC74882C58BCAB8BD2E1E01D3DBAAAC8FC64982C18ACAB9CC2E1901A7DBD5AA8BC73C85C38AB9B8CF2F6E01A1DBAAAA8BC13882BE8BCBB8CF2E6B07D1DBAAAA8BC74982B58BB9B9B82E1B01D3DBAAAC8FC64C83B58BCAB8B82E1800A0DAA9ABFEC74383C18AB9BECD2E6B01D3DAD8ABFCC74383C18AB9BECB9FCDF308C4EB71F38D891A5F46F920E0" , "SCOR": "51F58C2620AD671893B0D67AC2304C2265C6B81315EB525E95C7D77AC2434D5465C4B91414EF532D93B7D70FC2434C5662B7B81514EB522D92C6D708C2374C2964B3B96013E9525E93C5D67FC2314C5664B3BF641494532C93C5D77AC4414C5664B3B915149E535E93B1D77AC2434A5265C3B9141498522993B6D609C3404D2364CCB96015EB545C93C5D77AC3314D2164CCB96015EB545A51F58D5452C1A914A683E34E8569B71C" , "SLGOMXH25": "A8B02BFCEF2A56608A6A6D9C57E24BAC9C831FC9DA6C63268C1D6C9C57914ADA9C811ECEDB6862558A6D6CE957914BD89BF21FCFDB6C63558B1C6CEE57E54BA79DF61EBADC6E63268A1F6D9957E34BD89DF618BEDB1362548A1F6C9C51934BD89DF61ECFDB6962578B1F6D9E57EF4AA69B8218C9DA6C63268C1B6DEC57E54AAB9D811EC9DB1F62258B6A6CE357914BD89BF41EBADA6C62548B686CE357914BD89BF2A8B02A8E9D46986CBF5958A810BBB092" , "SEM-PL": "C7082A308DAB86332B09E8C30CF6CD0DF33B1E05B8EDB3752D7EE9C30C85CC7BF3391F02B9E9B2062B0EE9B60C85CD79F44A1E03B9EDB3062A7FE9B10CF1CD06F24E1F76BEEFB3752B7CE8C60CF7CD79F24E1972B992B2072B7CE9C30A87CD79F24E1F03B99EB2772C7EE9B50D80CD79F24E1972B99DB3012A0FE9B40CF6CC0AF34D1E03B892B3752B7CEFC10C85CD79F33C1E01B892B3752B7CEFC7C7082B42FFC7483F1E3ADDF74BAF3633" , "SEM-AV": "C90A6BADC114F9162949BC4967FABDF9FD395F98F452CC502F3EBD496789BC8FFD3B5E9FF556CD23294EBD3C6789BD8DFA485F9EF552CC23283FBD3B67FDBDF2FC4C5EEBF250CC50293CBC4C67FBBD8DFC4C58EFF52DCD22293CBD49618BBD8DFC4C5E9EF521CD522E3EBC3E67F9BD8DFC4C58EFF522CC24284FBD3E67FABCFEFD4F5F9EF42DCC50293CBB4B6789BD8DFD3E5F9CF42DCC50293CBB4DC90A6ADFB378371B1C7A897D20A346C6" , "SESG": "39D2349F2B87074C93D780CE3AA234970DE100AA1EC1320A95A081CE3AD135E10DE301AD1FC5337993D081BB3AD134E30A9000AC1FC1327992A181BC3AA5349C0C9401D918C3320A93A280CB3AA334E30C9407DD1FBE337893A281CE3CD334E30C9401AC1FB2327F92D381CE3AD132E70DE401AD1FB2327D93D180BD3BD235960CEB01D91EC1340893A281CE3BA335940CEB01D91EC1340E39D235ED59EBC941A6E4B5FA7DFBCFA8" , "F3C": "98636EC00476E0D18A6BA35896F8785DAC505AF53130D5978C1CA258968B792BAC525BF23034D4E48A6CA22D968B7829AB215AF33030D5E48B1DA22A96FF7856AD255B863732D5978A1EA35D96F97829AD255D82304FD4E58A1EA25890897829AD255AF63745D4E28A1EA258908F7959AD515AF53147D5E48B6DA35B97FE7856AD255B863732D5978A1EA32A97FC7856AD255B86373498636FB2761A2EDCBF58966CD1A18362" , "LQQ": "DA56DAEF836C2C01C984CDDFD4C99D6DEE65EEDAB62A1947CFF3CCDFD4BA9C1BEE67EFDDB72E1834C983CCAAD4BA9D19E914EEDCB72A1934C8F2CCADD4CE9D66EF10EFA9B0281947C9F1CDDAD4C89D19EF10E9ADB7551835C9F1CCDFD2B89D19EF10EEACB65D1930C9F1CCDFD2BE9C69EF64EEDAB65D1934C882CDDCD5CF9D66EF10EFA9B0281947C9F1CDADD5CD9D66EF10EFA9B02EDA56DB9DF100E20CFCB7F8EB93906652" , "SGL": "E951EC84EAAEABF93316B627FC3682FEDD62D8B1DFE89EBF3561B727FC458388DD60D9B6DEEC9FCC3311B752FC45828ADA13D8B7DEE89ECC3260B755FC3182F5DC17D9C2D9EA9EBF3363B622FC37828ADC17DFC6DE979FCD3363B727FA47828ADC17D9B7DE999FBA3363B727FA4183FADC63D8B1DF9F9ECC3210B624FD3082F5DC17D9C2D9EA9EBF3363B655FD3282F5DC17D9C2D9ECE951EDF698C265F406258313BB6F79C1" , "SRP-GR": "2153994FEB08144029A13E6B0018FCBC1560AD7ADE4E21062FD63F6B006BFDCA1562AC7DDF4A207529A63F1E006BFCC81211AD7CDF4E217528D73F19001FFCB71415AC09D84C210629D43E6E0019FCC81415AA0DDF31207429D43F6B0669FCC81415AC7CDE3A21702ED63E1A001FFCC81415AA0DDF3E217228A73F1C0018FDBB1516AD7CDE31210629D43969006BFCC81567AD7EDE31210629D4396F2153983D9964DA4D1C920B5F47410783" , "SIE": "D2CBEC547B7A4153BBACD7DBFF4496D5E6F8D8614E3C7415BDDBD6DBFF3797A3E6FAD9664F387566BBABD6AEFF3796A1E189D8674F3C7466BADAD6A9FF4396DEE78DD912483E7415BBD9D7DEFF4596A1E78DDF164F437567BBD9D6DBF93596A1E78DD9674F437566BBD9D6DBF93397D1E7F9D8614E4B7466BAAAD7D8FE4296DEE78DD912483E7415BBD9D7A9FE4096DEE78DD9124838D2CBED2609168F5E8E9FE2EFB81D6DEA" , "GAM": "C28A94211364719C76F91E37D5599679F6B9A014262244DA708E1F37D52A970FF6BBA113272645A976FE1F42D52A960DF1C8A012272244A9778F1F45D55E9672F7CCA167202044DA768C1E32D558960DF7CCA763275D45A8768C1F37D328960DF7CCA016275545D8768C1F37D32E977DF7B8A014265544A977FF1E34D45F9672F7CCA167202044DA768C1E45D45D9672F7CCA1672026C28A95536108BF9143CA2B0392006D46" , "SHL-GR": "A87669C689BBCF4E01D9A90498FDA67E9C455DF3BCFDFA0807AEA804988EA7089C475CF4BDF9FB7B01DEA871988EA60A9B345DF5BDFDFA7B00AFA87698FAA6759D305C80BAFFFA0801ACA90198FCA60A9D305A84BD82FB7A01ACA8049E8CA60A9D305CF5BD83FB0D06AEA97598FAA60A9D305A84BD8DFA7C00DFA87398FDA7799C335DF5BC82FA0801ACAE06988EA60A9C425DF7BC82FA0801ACAE00A87668B4FBD7014034EA9C30DFA45D42" , "SCF1V": "B218B962EBE8FEFDDB330A0DEA28329A862B8D57DEAECBBBDD440B0DEA5B33EC86298C50DFAACAC8DB340B78EA5B32EE815A8D51DFAECBC8DA450B7FEA2F3291875E8C24D8ACCBBBDB460A08EA2932EE875E8A20DFD1CAC9DB460B0DEC5932EE875E8C51DFDBCACBDD310B7DEA5B32EE815A8D54DEDACAC8DB310B7EEB2833ED862B8C5BDEAECBBBDD440B0DEA5B339C86298C5BDEAECBBBDD42B218B810998430D0EE003F39AD71C985" , "GIRO-FP": "00F70D3BAD950EB8216B3FF3CC2FB5B434C4390E98D33BFE271C3EF3CC5CB4C234C6380999D73A8D216C3E86CC5CB5C033B5390899D33B8D201D3E81CC28B5BF35B1387D9ED13BFE211E3FF6CC2EB5C035B13E7999AC3A8C211E3EF3CA5EB5C035B1390C99AC3B8A201E39F1CD2CB5B635B1387D9ED73A8E216A3F80CC2BB5B334C2397E99A63B81211E3EF3CA5EB5C035B1390F99A43B81211E3EF3CA5800F70C49DFF9C09514580AC78B764EAB" , "SCM1R": "26BF64B2A64B14A3EEDC42CB57212A30128C5087930D21E5E8AB43CB57522B46128E518092092096EEDB43BE57522A4415FD5081920D2196EFAA43B957262A3B13F951F4950F21E5EEA942CE57202A4413F957F092722097EEA943CB51502A4413F95181927820E7E8DE43BF57522A4415FD508493792096EEDE43B856212B47128C518B930D21E5E8AB43CB57522B36128E518B930D21E5E8AD26BF65C0D427DA8EDBEF77FF1078D12F" , "WAF-GY": "AE4040BF17C76C47B80E57001255AD549A73748A22815901BE7956001226AC229A71758D23855872B80956751226AD209D02748C23815972B97856721252AD5F9B0675F924835901B87B57051254AD209B0673FD23FE5873B87B56001424AD209B06758823F65871BF7957711259AD209B0673FD23F15975B90856771255AC539A05748C22FE5901B87B50021226AD209A74748E22FE5901B87B5004AE4041CD65ABA26A8D3D6234550C564B" , "SFGAT": "9437FC40906A42233209FA7B329EF6A2A004C875A52C7765347EFB7B32EDF7D4A006C972A4287616320EFB0E32EDF6D6A775C873A42C7716337FFB093299F6A9A171C906A32E7765327CFA7E329FF6D6A171CF02A4537617327CFB7B34EFF6D6A171C973A45C7614330BFB0932EDF6D6A775C876A5587616320BFB08339EF7D5A004C979A52C7765347EFB7B32EDF7A4A006C979A52C776534789437FD32E2068C0E073ACF4F75C70DBD" , "SIX2": "C8E652190D06520A0FF348E453218B6BFCD5662C3840674C098449E453528A1DFCD7672B3944663F0FF4499153528B1FFBA4662A3940673F0E85499653268B60FDA0675F3E42674C0F8648E153208B1FFDA0615B393F663E0F8649E455508B1FFDA0672A393F673209F249E453528D1BFCD0672B3933673B0FF5489752518A6AFDDF675F3840614E0F8649E452208A68FDDF675F38406148C8E6536B7F6A9C273AC07DD014787074" , "SLIGR-NA": "B0820385A760371C9808657A922A94B584B137B09226025A9E7F647A925995C384B336B793220329980F640F925994C183C037B693260229997E6408922D94BE85C436C39424025A987D657F922B94C185C430C793590328987D647A945B94C185C436B693230325990C640E955B95C284B336C39226045E990D640E932A94B685B737B09325032F9802647A925992C385C436C39354032D9802647A925992C5B08202F7D50CF932AD3B504ED5736FA9" , "S92": "A36BE3712C7FFDE1CC95DBB2A4AAEE7A9758D7441939C8A7CAE2DAB2A4D9EF0C975AD643183DC9D4CC92DAC7A4D9EE0E9029D7421839C8D4CDE3DAC0A4ADEE71962DD6371F3BC8A7CCE0DBB7A4ABEE0E962DD0331846C9D5CCE0DAB2A2DBEE0E962DD6421F46CED3CCE0DAB2A2DDEF7E9659D744194EC8D4CD93DBB1A5ACEE71962DD6371F3BC8A7CCE0DBC0A5AEEE71962DD6371F3DA36BE2035E1333CFF9A6EE86E3F31566" , "SKG-ID": "6F38FE078E66D73879E90CD02ED8D3A05B0BCA32BB20E27E7F9E0DD02EABD2D65B09CB35BA24E30D79EE0DA52EABD3D45C7ACA34BA20E20D789F0DA22EDFD3AB5A7ECB41BD22E27E799C0CD52ED9D3D45A7ECD45BA5FE30C799C0DD028A9D3D45A7ECB34BA24E30F7E9E0CAF2FD9D3D45A7ECD45BA50E20A78EF0DA72ED8D2A75B7DCA34BB5FE27E799C0BD22EABD3D45B0CCA36BB5FE27E799C0BD46F38FF75FC0A19164CDA39E4698128BC" , "SRG": "D39072BA009CC01BD21A5F735D2B6EFDE7A3468F35DAF55DD46D5E735D586F8BE7A1478834DEF42ED21D5E065D586E89E0D2468934DAF52ED36C5E015D2C6EF6E6D647FC33D8F55DD26F5F765D2A6E89E6D641F834A5F42FD26F5E735B5A6E89E6D6478935AEF42CD26F5E735B5C6FF9E6A2468F35ADF52ED31C5F705C2D6EF6E6D647FC33D8F55DD26F5F015C2F6EF6E6D647FC33DED39073C872F00E35E7296A471A7295E1" , "LAZI": "06D817389BA4E0569567C690ED2D332A32EB230DAEE2D5109310C790ED5E325C32E9220AAFE6D4639560C7E5ED5E335E359A230BAFE2D5639411C7E2ED2A3321339E227EA8E0D5109512C695ED2C335E339E247AAF9DD4629512C790EB5C335E339E237BAF95D517946DC790ED5E355A32EE220AAF91D5679561C6E3EC5D322B33E1227EAEE2D3129512C790EC2C322933E1227EAEE2D31406D8164AE9C82E78A054F3A4AA74C836" , "BB-FP": "2EA744831FA67DAC54F1B2921574C8D61A9470B62AE048EA5286B3921507C9A01A9671B12BE4499954F6B3E71507C8A21DE570B02BE048995587B3E01573C8DD1BE171C52CE248EA5484B2971575C8A21BE177C12B9F49985484B3921305C8A21BE170B12B944FE855F4B3E41507C8A21DE570B52A94499954F3B3E11474C9A11A9471BA2AE048EA5286B3921507C9D01A9671BA2AE048EA52802EA745F16DCAB38261C287A6522D33CA" , "FLY-FP": "EA174E131C78BC539221E02D17BB6758DE247A26293E89159456E12D17C8662EDE267B21283A88669226E15817C8672CD9557A20283E89669357E15F17BC6753DF517B552F3C89159254E02817BA672CDF517D51284188679254E12D11CA672CDF517A25283B896A9556E05D17BE672CDF517D51284E89619327E15A17BB665FDE527A20294189159254E72F17C8672CDE237A22294189159254E729EA174F616E14727DA712D51950E29C44" , "GLE": "C9DE51B1329492B436C8E65F2261F056FDED658407D2A7F230BFE75F2212F120FDEF648306D6A68136CFE72A2212F022FA9C658206D2A78137BEE72D2266F05DFC9864F701D0A7F236BDE65A2260F022FC9862F306ADA68036BDE75F2410F022FC98658606D7A68136BDE75F2416F152FCEC658407A5A78137CEE65C2367F05DFC9864F701D0A7F236BDE62D2365F05DFC9864F701D6C9DE50C340F85C9A03FBD36B65380B4A" , "SOFR-FP": "D1358DB1E9BD9344A946F0E512A6AE5FE506B984DCFBA602AF31F1E512D5AF29E504B883DDFFA771A941F19012D5AE2BE277B982DDFBA671A830F19712A1AE54E473B8F7DAF9A602A933F0E012A7AE2BE473BEF3DD84A770A933F1E514D7AE2BE473B882DDFBA772A947F6E713A5AE5DE473B8F7DAFFA772A947F09612A2AE58E500B9F4DD8EA67DA933F1E514D7AE2BE473B985DD8CA67DA933F1E514D1D1358CC39BD15D6A9C75C5D155FF5543" , "SYT-GY": "F9967C2969033307990C023E2D574329CDA5481C5C4506419F7B033E2D24425FCDA7491B5D410732990B034B2D24435DCAD4481A5D450632987A034C2D504322CCD0496F5A4706419979023B2D56435DCCD04F6B5D3A07339979033E2B26435DCCD0491A5C3A06339E7B024F2D5B435DCCD04F6B5D350635980A03492D57422ECDD3481A5C3A06419979053C2D24435DCDA248185C3A06419979053AF9967D5B1B6FFD28AC3F370A6A0EB834" , "LOCAL-FP": "AE464062B3666C60CA949CE5B56914A09A75745786205926CCE39DE5B51A15D69A77755087245855CA939D90B51A14D49D04745187205955CBE29D97B56E14AB9B00752480225926CAE19CE0B56814D49B007320875F5854CAE19DE5B31814D49B00742187205853CB969CE0B21815A49B76752486205F22CB919D91B46914A39B73745787235853CA9E9DE5B51A12D69B00752487525851CA9E9DE5B51A12D0AE464110C10AA24FFFA7A9D1F230EFBD" , "THTIEDON": "52AE0F8602BEAD57429E850BFB7B46BD669D3BB337F8981144E9840BFB0847CB669F3AB436FC99624299847EFB0846C961EC3BB536F8986243E88479FB7C46B667E83AC031FA981142EB850EFB7A46C967E83CC43687996342EB840BFD0A46C967E83AB23686986343948578FA7A47C966EB3AC037F89E15439B847FFA7B46BE679B3BB336FB99644294840BFB0840CB67E83AC0368A99664294840BFB0840CD52AE0EF470D2637877ADB03FBC22BDA0" , "SOLB-BB": "B886D57A036C74F9BF5E9F76D8C5202F8CB5E14F362A41BFB9299E76D8B621598CB7E048372E40CCBF599E03D8B6205B8BC4E149372A41CCBE289E04D8C220248DC0E03C302841BFBF2B9F73D8C4205B8DC0E638375540CDBF2B9E76DEB4205B8DC0E049372A40BABE5F9974D9C2212F8DC0E03C302E40CFBF5F9F05D8C120288CB3E13F375F41C0BF2B9E76DEB4205B8DC0E14E375D41C0BF2B9E76DEB2B886D4087100BAD68A6DAA429F9CDB32" , "SON-PL": "AAD23EEB9DEF4C7DF7D1516DB3294EED9EE10ADEA8A9793BF1A6506DB35A4F9B9EE30BD9A9AD7848F7D65018B35A4E9999900AD8A9A97948F6A7501FB32E4EE69F940BADAEAB793BF7A45168B3284E999F940DA9A9D67849F7A4506DB5584E999F940BD8A9A97838F0A6501BB25F4E999F940DA9A9D9794FF6D7501AB3294FEA9E970AD8A8D6793BF7A4566FB35A4E999EE60ADAA8D6793BF7A45669AAD23F99EF838252C2E26459F470B5F0" , "SNC-PL": "63A9B6CE0E55E88F09C0794F50E18DE3579A82FB3B13DDC90FB7784F50928C95579883FC3A17DCBA09C7783A50928D9750EB82FD3A13DDBA08B6783D50E68DE856EF83883D11DDC909B5794A50E08D9756EF858C3A6CDCBB09B5784F56908D9756EF83FD3A10DCBC0EB7783951978D9756EF858C3A63DDBD08C6783850E18CE457EC82FD3B6CDDC909B57E4D50928D97579D82FF3B6CDDC909B57E4B63A9B7BC7C3926A03CF34C7B17B876FE" , "SDJE50-GY": "15D116F0F8DF15A91FFC35EDAE55BDD821E222C5CD9920EF198B34EDAE26BCAE21E023C2CC9D219C1FFB3498AE26BDAC269322C3CC99209C1E8A349FAE52BDD3209723B6CB9B20EF1F8935E8AE54BDAC209725B2CCE6219D1F8934EDA824BDAC209723C3CCEB21E81EFA329EA850BAAE21E623C9CD9920EF198D359DAE52BCDF20E023C5CCEA21EC1EFC3492AE26BDAC269523B6CD99219D1EFE3492AE26BDAC269315D117828AB3DB862ACF00D9E90C46C5" , "NS4E-GY": "6529355E81FE84D464AC6AF416804300511A016BB4B8B19262DB6BF416F342765118006CB5BCB0E164AB6B8116F34374566B016DB5B8B1E165DA6B861687430B506F0018B2BAB19264D96AF116814374506F061CB5C7B0E064D96BF410F14374506F011BB4CDB7E065AA6CF61782430B506F0018B2BCB0E264AD6A8716844307511C011BB5CDB1ED64D96BF410F14374506F016AB5CFB1ED64D96BF410F76529342CF3924AE4519F5FC051D9B802" , "SRCE-GY": "EAE56FF00003DFD3B9B0454CF1EB2F92DED65BC53545EA95BFC7444CF1982EE4DED45AC23441EBE6B9B74439F1982FE6D9A75BC33445EAE6B8C6443EF1EC2F99DFA35AB63347EA95B9C54549F1EA2FE6DFA35CB2343AEBE7B9C5444CF79A2FE6DFA35AC33531EBE0B8B6434EF0E92F99DFA35AB63341EBE5B9B1453FF1EF2F95DED05BB53430EAEAB9C5444CF79A2FE6DFA35BC43432EAEAB9C5444CF79CEAE56E82726F11E38C837078B6B2D490" , "SYBJ-GY": "B198EA045A3C3E7772D28F6EC09FD4E785ABDE316F7A0B3174A58E6EC0ECD59185A9DF366E7E0A4272D58E1BC0ECD49382DADE376E7A0B4273A48E1CC098D4EC84DEDF4269780B3172A78F6BC09ED49384DED9466E050A4372A78E6EC6EED49384DEDF376F050A4573A0896CC19DD4EC84DEDF42697E0A4172D38F1DC09BD4E085ADDE416E0F0B4E72A78E6EC6EED49384DEDE306E0D0B4E72A78E6EC6E8B198EB762850F04747E1BA5A87C62FE5" , "EMLD": "BC0C28396AD8579F3131DFFCF40FF9C4883F1C0C5F9E62D93746DEFCF47CF8B2883D1D0B5E9A63AA3136DE89F47CF9B08F4E1C0A5E9E62AA3047DE8EF408F9CF894A1D7F599C62D93144DFF9F40EF9B0894A1B7B5EE163AB3144DEFCF27EF9B0894A1C0C5E9C63DC3036DEFCF47CFFB4883A1D0B5EED62AE3137DF8FF57FF8C589351D7F5F9E64DB3144DEFCF50EF8C789351D7F5F9E64DDBC0C294B18B499AF0402EAC8B35602C6" , "ZPRP-GY": "7EF00A99D846A225EF32E3EA761FC0FE4AC33EACED009763E945E2EA766CC1884AC13FABEC049610EF35E29F766CC08A4DB23EAAEC009710EE44E2987618C0F54BB63FDFEB029763EF47E3EF761EC08A4BB639DBEC7F9611EF47E2EA706EC08A4BB63FD8ED769717EF31E5E8771DC0F54BB63FDFEB049613EF33E399761BC0F94AC53EDCEC75971CEF47E2EA706EC08A4BB63EADEC77971CEF47E2EA70687EF00BEBAA2A6C15DA01D6DE31463BFC" , "SPYF-GY": "6150A51F5E105831C53E79DE3DEC12DB5563912A6B566D77C34978DE3D9F13AD5561902D6A526C04C53978AB3D9F12AF5212912C6A566D04C44878AC3DEB12D0541690596D546D77C54B79DB3DED12AF5416965D6A296C05C54B78DE3B9D12AF5416902C6B206D08C43B7FDC3CEE12D0541690596D526C07C53F79AD3DE812DC5565915A6A236D08C54B78DE3B9D12AF5416912B6A216D08C54B78DE3B9B6150A46D2C7C9601F00D4CEA7AB5E9D9" , "SPYA-GY": "40E136F83E0EA67B32C01AF74DF6764674D202CD0B48933D34B71BF74D85773074D003CA0A4C924E32C71B824D85763273A302CB0A48934E33B61B854DF1764D75A703BE0D4A933D32B51AF24DF7763275A705BA0A37924F32B51BF74B87763275A703CB0B3E934233C21CF54CF4764D75A703BE0D4C924D32C11A844DF2764174D402BD0A3D934232B51BF74B87763275A702CC0A3F934232B51BF74B8140E1378A4C62684B07F32FC30AAF8D44" , "EMAE-IM": "ED1A5A25EDBC1F42DBC8E523A5BADA91D9296E10D8FA2A04DDBFE423A5C9DBE7D92B6F17D9FE2B77DBCFE456A5C9DAE5DE586E16D9FA2A77DABEE451A5BDDA9AD85C6F63DEF82A04DBBDE526A5BBDAE5D85C6967D9852B76DBBDE423A3CBDAE5D85C6E10D9F82B73DACEE321A4B6DBE7D85C6F63DEFE2B74DBC9E550A5BEDA96D92F6E60D98F2A7BDBBDE423A3CBDAE5D85C6E11D98D2A7BDBBDE423A3CDED1A5B579FD0D172EEFBD017E2E32193" , "EMAE-FP": "AC2222AB6CA19C023E13B9964E210BF59811169E59E7A9443864B8964E520A839813179958E3A8373E14B8E34E520B819F60169858E7A9373F65B8E44E260BFE996417ED5FE5A9443E66B9934E200B81996411E95898A8363E66B89648500B819964169E58E5A8333F15BF944F220BF7996417ED5FE3A8343E12B9E54E250BF2981716EE5892A93B3E66B89648500B819964169F5890A93B3E66B8964856AC2223D91ECD52320B208CA20978F0F7" , "SPYC-GY": "B685BBC8D6B41321ECB2203341867F5D82B68FFDE3F22667EAC5213341F57E2B82B48EFAE2F62714ECB5214641F57F2985C78FFBE2F22614EDC4214141817F5683C38E8EE5F02667ECC7203641877F2983C3888AE28D2715ECC7213347F77F2983C38EFBE3842618EDB2263140847F5683C38E8EE5F62717ECB3204041827F5A82B08F8DE2872618ECC7213347F77F2983C38FFCE2852618ECC7213347F1B685BABAA4D8DD10D981150706DF845E" , "STNX-IM": "B8C3E37C038BA058510E36F32F91B79D8CF0D74936CD951E577937F32FE2B6EB8CF2D64E37C9946D510937862FE2B7E98B81D74F37CD956D507837812F96B7968D85D63A30CF951E517B36F62F90B7E98D85D03E37B2946C517B37F329E0B7E98D85D64F36BF941D510530F12E9DB6EB8D85D63A30C9946E510F36802F95B79A8CF6D73937B89561517B37F329E0B7E98D85D74837BA9561517B37F329E6B8C3E20E71E76E69643D03C768C84C9E" , "SPYH-GY": "51A92D68D88596A5FAB54662794541A1659A195DEDC3A3E3FCC24762793640D76598185AECC7A290FAB24717793641D562EB195BECC3A390FBC34710794241AA64EF182EEBC1A3E3FAC04667794441D564EF1E2AECBCA291FAC047627F3441D564EF185BEDB5A39CFBBE4060784741AA64EF182EEBC7A293FAB44611794141A6659C192DECB6A39CFAC047627F3441D564EF195CECB4A39CFAC047627F3251A92C1AAAE95894CF8673563E1CBAA2" , "ERO-FP": "977AF08AA48F45ADFB2BDDEED85E03B2A349C4BF91C970EBFD5CDCEED82D02C4A34BC5B890CD7198FB2CDC9BD82D03C6A438C4B990C97098FA5DDC9CD85903B9A23CC5CC97CB70EBFB5EDDEBD85F03C6A23CC3C890B67199FB5EDCEEDE2F03C6A23CC4BF91BD71EBFC5CDD9ED85B03C6A23CC3C890B9709FFA2DDC99D85E02B5A33FC4B991B670EBFB5EDAECD82D03C6A34EC4BB91B670EBFB5EDAEA977AF1F8D6E38B9CCE18E8DA9F07F8B1" , "SMC-FP": "93ED571810FB9B0019C085B363407E48A7DE632D25BDAE461FB784B363337F3EA7DC622A24B9AF3519C784C663337E3CA0AF632B24BDAE3518B684C163477E43A6AB625E23BFAE4619B585B663417E3CA6AB645A24C2AF3419B584B365317E3CA6AB622B24BFAF331EB785C363457E3CA6AB645A24CDAE3218C684C463407F4FA7A8632B25C2AE4619B582B163337E3CA7D9632925C2AE4619B582B793ED566A629755312CF3B0872419854B" , "SPPW-GY": "C0F4E65A6CD79062725AB5E82E34BF33F4C7D26F5991A524742DB4E82E47BE45F4C5D3685895A457725DB49D2E47BF47F3B6D2695891A557732CB49A2E33BF38F5B2D31C5F93A524722FB5ED2E35BF47F5B2D51858EEA456722FB4E82845BF47F5B2D36959E7A552725EB3EA2F36BF38F5B2D31C5F95A454725BB59B2E30BF34F4C1D21F58E4A55B722FB4E82845BF47F5B2D26E58E6A55B722FB4E82843C0F4E7281EBB5E53476980DC696D4430" , "ZPRR-GY": "90598D72CDAF28A0BAB33770D7B22C06A46AB947F8E91DE6BCC43670D7C12D70A468B840F9ED1C95BAB43605D7C12C72A31BB941F9E91D95BBC53602D7B52C0DA51FB834FEEB1DE6BAC63775D7B32C72A51FBE30F9961C94BAC63670D1C32C72A51FB833F89F1D92BAB23172D6B02C0DA51FB834FEED1C96BAB23703D7B62C01A46CB937F99C1D99BAC63670D1C32C72A51FB946F99E1D99BAC63670D1C590598C00BFC3E6918F80024490EBD705" , "SPY5-GY": "E726E83229504EBA3FACA485FAC8AEACD315DC071C167BFC39DBA585FABBAFDAD317DD001D127A8F3FABA5F0FABBAED8D464DC011D167B8F3EDAA5F7FACFAEA7D260DD741A147BFC3FD9A480FAC9AED8D260DB701D697A8E3FD9A585FCB9AED8D260DD011C607B8339AAA287FBCAAEA7D260DD741A127A8C3FADA4F6FACCAEABD313DC771D637B833FD9A585FCB9AED8D260DC061D617B833FD9A585FCBFE726E9405B3C808B0A9F91B1BD9155AF" , "SPYW-GY": "9EE3723082C201F9E6BA57D2DC8852E5AAD04605B78434BFE0CD56D2DCFB5393AAD24702B68035CCE6BD56A7DCFB5291ADA14603B68434CCE7CC56A0DC8F52EEABA54776B18634BFE6CF57D7DC895291ABA54172B6FB35CDE6CF56D2DAF95291ABA54703B7F234C0E6BE51D0DD8A52EEABA54776B18035CFE6BB57A1DC8C52E2AAD64675B6F134C0E6CF56D2DAF95291ABA54604B6F334C0E6CF56D2DAFF9EE37342F0AECFCBD38962E69BD1A9E5" , "GLDV-IM": "019DC301AF70C13CA380F4C392A5C3D235AEF7349A36F47AA5F7F5C392D6C2A435ACF6339B32F509A387F5B692D6C3A632DFF7329B36F409A2F6F5B192A2C3D934DBF6479C34F47AA3F5F4C692A4C3A634DBF0439B49F508A3F5F5C394D4C3A634DBF7369B33F508A385F2C193A9C2A434DBF6479C32F50AA381F4B092A1C3D535A8F7449B43F405A3F5F5C394D4C3A634DBF7359B41F405A3F5F5C394D2019DC273DD1C0F0E96B3C1F7D5FC38D2" , "ZPRG-GY": "51C1E3B9146B965023E80EBDD9986A6E65F2D78C212DA316259F0FBDD9EB6B1865F0D68B2029A26523EF0FC8D9EB6A1A6283D78A202DA365229E0FCFD99F6A656487D6FF272FA316239D0EB8D9996A1A6487D0FB2052A264239D0FBDDFE96A1A6487D6F8215BA36222EC08BFD89A6A656487D6FF2729A26623E90ECED99C6A6965F4D7FC2058A369239D0FBDDFE96A1A6487D78D205AA369239D0FBDDFEF51C1E2CB6607586216DB3B899EC1916E" , "ZPDK-GY": "43CAC1FF466438839DCAFEDA6DEEB93477F9F5CA73220DC59BBDFFDA6D9DB84277FBF4CD72260CB69DCDFFAF6D9DB9407088F5CC72220DB69CBCFFA86DE9B93F768CF4B975200DC59DBFFEDF6DEFB940768CF2BD725D0CB79DBFFFDA6B9FB940768CF4BE73540CB79CBBF8D86CECB93F768CF4B975260CB59DCBFEA96DEAB93377FFF5BA72570DBA9DBFFFDA6B9FB940768CF5CB72550DBA9DBFFFDA6B9943CAC08D3408F6B1A8F9CBEE2AB74234" , "ZPDS-GY": "80B7EB8DA1958D9780B25D2075A3DF38B484DFB894D3B8D186C55C2075D0DE4EB486DEBF95D7B9A280B55C5575D0DF4CB3F5DFBE95D3B8A281C45C5275A4DF33B5F1DECB92D1B8D180C75D2575A2DF4CB5F1D8CF95ACB9A380C75C2073D2DF4CB5F1DECC94A5B9A380B25B2274A1DF33B5F1DECB92D7B9A180B35D5375A7DF3FB482DFC895A6B8AE80C75C2073D2DF4CB5F1DFB995A4B8AE80C75C2073D480B7EAFFD3F943A5B581681432FA2438" , "SPYD-GY": "2359366941DC1BC909DEBCAD33805624176A025C749A2E8F0FA9BDAD33F357521768035B759E2FFC09D9BDD833F35650101B025A759A2EFC08A8BDDF3387562F161F032F72982E8F09ABBCA833815650161F052B75E52FFD09ABBDAD35F15650161F035A74EC2EF008D9BAAF3282562F161F032F729E2FFF09DFBCDE33845623176C022C75EF2EF009ABBDAD35F15650161F025D75ED2EF009ABBDAD35F72359371B33B0D5FB3CED899974D9AD24" , "SXLE-IM": "3E6A1D485A2D3ECF78AFB13C76CBE2A70A59297D6F6B0B897ED8B03C76B8E3D10A5B287A6E6F0AFA78A8B04976B8E2D30D28297B6E6B0BFA79D9B04E76CCE2AC0B2C280E69690B8978DAB13976CAE2D30B2C2E0A6E140AFB78DAB03C70BAE2D30B2C287B6F150A8C79A9B73E77C7E3D10B2C280E696F0AF978AEB14F76CFE2A00A5F290D6E1E0BF678DAB03C70BAE2D30B2C297C6E1C0BF678DAB03C70BC3E6A1C3A2841F0FD4D9C8408319219A7" , "SRV1V": "557BBCF398B05CFEBA30E546E9457ACB614888C6ADF669B8BC47E446E9367BBD614A89C1ACF268CBBA37E433E9367ABF663988C0ACF669CBBB46E434E9427AC0603D89B5ABF469B8BA45E543E9447ABF603D8FB1AC8968CABA45E446EF347ABF603D89C0AD8269C8BC32E436E9367ABF663988C5AD8268CBBA32E435E8457BBC614889CAADF669B8BC47E446E9367BCD614A89CAADF669B8BC41557BBD81EADC92CC8F03D072AE1C81CB" , "SSABAH-FH": "E1ACFC66E45A5CC98E19A030F451D674D59FC853D11C698F886EA130F422D702D59DC954D01868FC8E1EA145F422D600D2EEC855D01C69FC8F6FA142F456D67FD4EAC920D71E698F8E6CA035F450D600D4EACF24D06368FD8E6CA130F220D600D4EAC955D16968F88F18A047F55CD102D59AC85ED11C698F8868A040F456D773D49DC953D06F688C8F19A14FF422D600D2E8C920D11C68FD8F1BA14FF422D600D2EEE1ACFD14963692FBBB2A9504B3082D74" , "SSABBAH-FH": "CE391F53D810463C2B482B6748334C91FA0A2B66ED56737A2D3F2A6748404DE7FA082A61EC5272092B4F2A1248404CE5FD7B2B60EC5673092A3E2A1548344C9AFB7F2A15EB54737A2B3D2B6248324CE5FB7F2C11EC2972082B3D2A674E424CE5FB7F2A60ED23720D2A492B1349374D9BFC7D2B65EC28737A2B3D2C6349304C91FA0C2A62ED2572092A3E2B12483F4CE5FB7F2C17ED56737A2A4F2B10483F4CE5FB7F2C11CE391E21AA7C880F1E7B1E530F6AB790" , "SSH1V": "FDD1B208FF8D551C2EED3777558C35F8C9E2863DCACB605A289A367755FF348EC9E0873ACBCF61292EEA360255FF358CCE93863BCBCB60292F9B3605558B35F3C897874ECCC9605A2E983772558D358CC897814ACBB461282E98367753FD358CC897873BCABE612428EF360755FF358CCE93863ECABF61292EEF3604548C348FC9E28731CACB605A289A367755FF34FEC9E08731CACB605A289CFDD1B37A8DE19B2F1BDE024312D5CEF9" , "STM-IM": "C3C4FDA277D893AA92181350563257DFF7F7C997429EA6EC946F1250564156A9F7F5C890439AA79F921F1225564157ABF086C991439EA69F936E1222563557D4F682C8E4449CA6EC926D1355563357ABF682CEE043E1A79E926D1250504357ABF682C89142ECA7EE956F132F574357ABF682CEE043EEA698931E1227563256D8F781C99142E1A6EC926D1452564157ABF7F0C99342E1A6EC926D1454C3C4FCD005B45D99A72B2664116BACDE" , "STM": "68FBE006CC6B8A18FEDBDDBEA2AF75805CC8D433F92DBF5EF8ACDCBEA2DC74F65CCAD534F829BE2DFEDCDCCBA2DC75F45BB9D435F82DBF2DFFADDCCCA2A8758B5DBDD540FF2FBF5EFEAEDDBBA2AE75F45DBDD344F852BE2CFEAEDCBEA4DE75F45DBDD535F95FBE5CFEAEDCBEA4D874845DC9D433F95ABF2DFFDDDDBDA3A9758B5DBDD540FF2FBF5EFEAEDDCCA3AB758B5DBDD540FF2968FBE174BE07442BCBE8E88AE5F68E81" , "STCAC": "A9C32D22B881B19B1365140B2B4036999DF019178DC784DD1512150B2B3337EF9DF218108CC385AE1362157E2B3336ED9A8119118CC784AE121315792B4736929C8518648BC584DD1310140E2B4136ED9C851E608CB885AF1310150B2D3136ED9C8518118DB585A81267147E2B3336ED9A8119148DB385AE136715782A4037EE9DF0181B8DC784DD1512150B2B33379F9DF2181B8DC784DD1514A9C32C50CAED7FA82656213F6C19CD98" , "STOBV": "376ABA826E51FC1C5CFD826640DFAB0B03598EB75B17C95A5A8A836640ACAA7D035B8FB05A13C8295CFA831340ACAB7F04288EB15A17C9295D8B831440D8AB00022C8FC45D15C95A5C88826340DEAB7F022C89C05A68C8285C88836646AEAB7F022C8FB15B65C85A5DFC831640ACAB7F04288EB45B63C8295CFF831541DFAA7C03598FBB5B17C95A5A8A836640ACAA0D035B8FBB5B17C95A5A8C376ABBF01C3D322F69CEB7520786500A" , "STORA": "36A5BF087E878E8BED4735A75C1677DE02968B3D4BC1BBCDEB3034A75C6576A802948A3A4AC5BABEED4034D25C6577AA05E78B3B4AC1BBBEEC3134D55C1177D503E38A4E4DC3BBCDED3235A25C1777AA03E38C4A4ABEBABFED3234A75A6777AA03E38A3B4BB3BACDED4635D05C6577AA05E78B3E4BB5BABEED4534D45D1676A902968A314BC1BBCDEB3034A75C6576D802948A314BC1BBCDEB3636A5BE7A0CEB40B8D87400931B4F8CDF" , "STRV": "BFCE489EA49F806DE5001925D71BBB418BFD7CAB91D9B52BE3771825D768BA378BFF7DAC90DDB458E5071850D768BB358C8C7CAD90D9B558E4761857D71CBB4A8A887DD897DBB52BE5751920D71ABB358A887BDC90A6B459E5751825D16ABB358A887DAD91ABB55FE5051825D768BD318BF87DAC90AAB55CE5061956D66BBA408AF77DD891D9B329E5751825D61ABA428AF77DD891D9B32FBFCE49ECD6F34E5ED0332C1190424040" , "SAX-GY": "5EEFBE2968BF56A40E385EDB120F60FB6ADC8A1C5DF963E2084F5FDB127C618D6ADE8B1B5CFD62910E3F5FAE127C608F6DAD8A1A5CF963910F4E5FA9120860F06BA98B6F5BFB63E20E4D5EDE120E608F6BA98D6B5C8662900E4D5FDB147E608F6BA98B1A5C8E639C094F5EAA1203608F6BA98D6B5C8963960F3E5FAC120F61FC6AAA8A1A5D8663E20E4D59D9127C608F6ADB8A185D8663E20E4D59DF5EEFBF5B1AD398973B0B6BEF55569BFA" , "SZU": "9498E6B32FE079B0289CACCD9E7D7499A0ABD2861AA64CF62EEBADCD9E0E75EFA0A9D3811BA24D85289BADB89E0E74EDA7DAD2801BA64C8529EAADBF9E7A7492A1DED3F51CA44CF628E9ACC89E7C74EDA1DED5F11BD94D8428E9ADCD980C74EDA1DED3801AA14C8528E9ADCD980A759DA1AAD2861AD14C85299AACCE9F7B7492A1DED3F51CA44CF628E9ACBF9F797492A1DED3F51CA29498E7C15D8CB7841DAF99F9D9248F9F" , "SMHN-GY": "568FAE1DF52F42C03E45A1A5D3209D8462BC9A28C06977863832A0A5D3539CF262BE9B2FC16D76F53E42A0D0D3539DF065CD9A2EC16977F53F33A0D7D3279D8F63C99B5BC66B77863E30A1A0D3219DF063C99D5FC11676F43E30A0A5D5519DF063C99B2EC16B76F83F33A7A7D2229D8F63C99B5BC66D76F63E44A1D6D3249D8362BA9A58C11C77F93E30A0A5D5519DF063C99A29C11E77F93E30A0A5D557568FAF6F87438CF40B76949194796682" , "SEVI": "8C46EFF4160918F79AA4BC943BB40BFCB875DBC1234F2DB19CD3BD943BC70A8AB877DAC6224B2CC29AA3BDE13BC70B88BF04DBC7224F2DC29BD2BDE63BB30BF7B900DAB2254D2DB19AD1BC913BB50B88B900DCB622302CC39AD1BD943DC50B88B900DAC7223C2DC19BAEBD943BC70D8CB870DAC6223C2DC69AA2BCE73AC40AFDB97FDAB2234F2BB39AD1BD943AB50AFFB97FDAB2234F2BB58C46EE866465D6C3AF9789A07CEDF0FA" , "SGN": "9329A7DE510CF8F97388D17BD7CA2E27A71A93EB644ACDBF75FFD07BD7B92F51A71892EC654ECCCC738FD00ED7B92E53A06B93ED654ACDCC72FED009D7CD2E2CA66F92986248CDBF73FDD17ED7CB2E53A66F949C6535CCCD73FDD07BD1BB2E53A66F92ED653BCCBC73FDD07BD1BD2F23A61B93EB643DCDCC728ED178D6CC2E2CA66F92986248CDBF73FDD109D6CE2E2CA66F9298624E9329A6AC236036CD46BBE44F9093D521" , "SY1-GY": "BCB699C0A887508014E5987116EC25D88885ADF59DC165C612929971169F24AE8887ACF29CC564B514E29904169F25AC8FF4ADF39CC165B51593990316EB25D389F0AC869BC365C61490987416ED25AC89F0AA829CBE64B414909971109D25AC89F0ACF39DBE63B11392980016E025AC89F0AA829CB165B215E3990616EC24DF88F3ADF39DBE65C614909F73169F25AC8882ADF19DBE65C614909F75BCB698B2DAEB9EB421D6AD4551B5DEDE" , "SFL-IM": "CA6933578D8EB8431269403503C6AB8FFE5A0762B8C88D05141E413503B5AAF9FE580665B9CC8C76126E414003B5ABFBF92B0764B9C88D76131F414703C1AB84FF2F0611BECA8D05121C403003C7ABFBFF2F0015B9B78C77121C413505B7ABFBFF2F0664B9B88C00151E404A02B7ABFBFF2F0015B9B88D71136F414203C6AA88FE2C0764B8B78D05121C473703B5ABFBFE5D0766B8B78D05121C4731CA693225FFE27677275A7501449F5089" , "TEGG": "787618F082C623E4678712F43624668C4C452CC5B78016A261F013F4365767FA4C472DC2B68417D167801381365766F84B342CC3B68016D166F11386362366874D302DB6B18216A267F212F1362566F84D302BB2B6FF17D067F213F4305566F84D302DC4B6F317D3668313F4365760FC4C402DC2B6F316D5678112873754678D4D4F2DB6B78010A067F213F43725678F4D4F2DB6B78010A678761982F0AAEDD052B427C0717D9D8A" , "TLX-GY": "F152E8281F408A041B2857CAA01EF36AC561DC1D2A06BF421D5F56CAA06DF21CC563DD1A2B02BE311B2F56BFA06DF31EC210DC1B2B06BF311A5E56B8A019F361C414DD6E2C04BF421B5D57CFA01FF31EC414DB6A2B79BE301B5D56CAA66FF31EC414DD1C2B03BF3C1C5F57BBA012F31EC414DB6A2B76BF361A2E56BDA01EF26DC517DC1B2A79BF421B5D50C8A06DF31EC566DC192A79BF421B5D50CEF152E95A6D2C44302E1B62FEE747086C" , "TALLINK": "5612E4BC6B30C201689E177E71E6F37E6221D0895E76F7476EE9167E7195F2086223D18E5F72F6346899160B7195F30A6550D08F5F76F73469E8160C71E1F3756354D1FA5874F74768EB177B71E7F30A6354D7FE5F09F63568EB167E7797F30A6354D1885F01F64269EE17017096F20E6354D1FA5872F637689F170D71E2F3796227D0F95F03F73868EB167E7797F30A6354D0885F01F73868EB167E77915612E5CE195C0C355DAD224A36BF0878" , "TAL1T": "3C8FABE78E3E6F5620D3D8A1B42179A708BC9FD2BB785A1026A4D9A1B45278D108BE9ED5BA7C5B6320D4D9D4B45279D30FCD9FD4BA785A6321A5D9D3B42679AC09C99EA1BD7A5A1020A6D8A4B42079D309C998A5BA075B6220A6D9A1B25079D309C99ED3BA0F5B1526D1D9D3B45279D30FCD9FD1BB0C5B6320D1D9D2B52178D008BC9EDEBB785A1026A4D9A1B45278A108BE9EDEBB785A1026A23C8FAA95FC52A16315E0ED95F37882A0" , "TKM1T": "2B66313E719B973F950EF69C70A5DBAC1F55050B44DDA2799379F79C70D6DADA1F57040C45D9A30A9509F7E970D6DBD81824050D45DDA20A9478F7EE70A2DBA71E20047842DFA279957BF69970A4DBD81E20027C45A2A30B957BF79C76D4DBD81E20040A45D9A37B930CF7EE70D6DBD81824050844A9A30A950CF7EF71A5DADB1F55040744DDA2799379F79C70D6DAAA1F57040744DDA279937F2B66304C03F7590AA03DC3A837FC20AB" , "SADAM": "20C099A60D5FF62BEE404EA367B791BA14F3AD933819C36DE8374FA367C490CC14F1AC94391DC21EEE474FD667C491CE1382AD953919C31EEF364FD167B091B11586ACE03E1BC36DEE354EA667B691CE1586AAE43966C21FEE354FA361C691CE1586AC95396EC21FEF424EA167C491CE1382AD90386DC21EEE424FD066B790CD14F3AC9F3819C36DE8374FA367C490BC14F1AC9F3819C36DE83120C098D47F33381EDB737B9720EE6ABD" , "TVEAT": "0BEDA312D0ADD81982815C590817A5453FDE9727E5EBED5F84F65D590864A4333FDC9620E4EFEC2C82865D2C0864A53138AF9721E4EBED2C83F75D2B0810A54E3EAB9654E3E9ED5F82F45C5C0816A5313EAB9050E494EC2D82F45D590E66A5313EAB9626E59BEC2C83835D2B0864A53138AF9724E59FEC2C82835D2A0917A4323FDE962BE5EBED5F84F65D590864A4433FDC962BE5EBED5F84F00BEDA260A2C1162CB7B2696D4F4E5E42" , "TMV-GY": "52CEC45F77ED596C89696F7F2E9A5CCC66FDF06A42AB6C2A8F1E6E7F2EE95DBA66FFF16D43AF6D59896E6E0A2EE95CB8618CF06C43AB6C59881F6E0D2E9D5CC76788F11944A96C2A891C6F7A2E9B5CB86788F71D43D46D58891C6E7F28EB5CB86788F16B43A96C5A8E1E6F0E2E965CB86788F71D43DB6C5E886F6E082E9A5DCB668BF06C42D46C2A891C687D2EE95CB866FAF06E42D46C2A891C687B52CEC52D05819759BC5A5A4B69C3A7CB" , "FTI-FP": "4D113C63570C9AE2B4C87D79D0AE3D0779220856624AAFA4B2BF7C79D0DD3C7179200951634EAED7B4CF7C0CD0DD3D737E530850634AAFD7B5BE7C0BD0A93D0C785709256448AFA4B4BD7D7CD0AF3D7378570F216335AED6B4BD7C79D6DF3D73785708556238AEDBB3BF7D09D0AB3D7378570F21633AAFD0B5CE7C0ED0AE3C00795408506235AFA4B4BD7A7BD0DD3D73792508526235AFA4B4BD7A7D4D113D11256054D781FB484D97F7C600" , "TRE-SM": "C83992C393B8DA210091524C425C49E1FC0AA6F6A6FEEF6706E6534C422F4897FC08A7F1A7FAEE1400965339422F4995FB7BA6F0A7FEEF1401E7533E425B49EAFD7FA785A0FCEF6700E45249425D4995FD7FA181A781EE1500E4534C442D4995FD7FA7F7A68AEE1407E65339432D4995FD7FA181A78EEF130197533B425C48E6FC7CA6F0A681EF6700E4554E422F4995FC0DA6F2A681EF6700E45548C83993B1E1D4141435A267780505B2E6" , "TEN1V": "847C73C08C88C7422C4B64F821AB32CDB04F47F5B9CEF2042A3C65F821D833BBB04D46F2B8CAF3772C4C658D21D832B9B73E47F3B8CEF2772D3D658A21AC32C6B13A4686BFCCF2042C3E64FD21AA32B9B13A4082B8B1F3762C3E65F827DA32B9B13A46F4B8BDF3072A49658821D832B9B73E47F6B9BAF3772C49658B20AB33BAB04F46F9B9CEF2042A3C65F821D833CBB04D46F9B9CEF2042A3A847C72B2FEE40977197851CC66F2C9CA" , "TC1-GY": "B569C754D1D29C533182B7672966C9E0815AF361E494A91537F5B6672915C8968158F266E590A8663185B6122915C994862BF367E594A96630F4B6152961C9EB802FF212E296A91531F7B7622967C994802FF416E5EBA86731F7B6672F17C994802FF260E5E1AF6236F5B716296AC994802FF416E5E4A9613084B6102966C8E7812CF367E4EBA91531F7B0652915C994815DF365E4EBA91531F7B063B569C626A3BE526504B182536E3F32E4" , "TITR-IM": "85677926AF8C85EBEBFA5A8C10D8264AB1544D139ACAB0ADED8D5B8C10AB273CB1564C149BCEB1DEEBFD5BF910AB263EB6254D159BCAB0DEEA8C5BFE10DF2641B0214C609CC8B0ADEB8F5A8910D9263EB0214A649BB5B1DFEB8F5B8C16A9263EB0214C129BB5B0DFEBFB5C8E11D4273CB0214C609CCEB1DDEBFB5AFF10DC264DB1524D639BBFB0D2EB8F5B8C16A9263EB0214D129BBDB0D2EB8F5B8C16AF85677854DDE04BDDDEC96FB85781DD4E" , "TI": "90FC51466EB8A4361024E3411A561A5FA4CF65735BFE91701653E2411A251B29A4CD64745AFA90031023E2341A251A2BA3BE65755AFE91031152E2331A511A54A5BA64005DFC91701051E3441A571A2BA5BA62045A8190021051E2411C271A2BA5BA64725A8191701051E4451B551A5FA4C964775B8D90031152E3341A5A1A2BA5BA62025BFE91701123E3361A5A1A2BA5BA620490FC50341CD46A002517D6755D0FE15B" , "O2D-GY": "66EAC66DC61E664C5E902A0605E61A5652D9F258F358530A58E72B0605951B2052DBF35FF25C52795E972B7305951A2255A8F25EF25853795FE62B7405E11A5D53ACF32BF55A530A5EE52A0305E71A2253ACF52FF22752785EE52B0603971A2253ACF22BF52C527859E72A7705EA1A2253ACF52FF228537E5F962B7105E61B5152AFF25EF327530A5EE52D0405951A2252DEF25CF327530A5EE52D0266EAC71FB472A87A6BA31F3242BFE152" , "TEF-SM": "0D18CCBF2CAD75E2E06EC1028CE850AC392BF88A19EB40A4E619C0028C9B51DA3929F98D18EF41D7E069C0778C9B50D83E5AF88C18EB40D7E118C0708CEF50A7385EF9F91FE940A4E01BC1078CE950D8385EFFFD189441D6E01BC0028A9950D8385EF98B189841D4E719C0778D9950D8385EFFFD189B40D0E168C0758CE851AB395DF88C199440A4E01BC6008C9B50D8392CF88E199440A4E01BC6060D18CDCD5EC1BBD4D55DF436CBB1ABA8" , "TELAUST": "7D4CD564C63B6952ABAB670B0776BC5B497FE151F37D5C14ADDC660B0705BD2D497DE056F2795D67ABAC667E0705BC2F4E0EE157F27D5C67AADD66790771BC50480AE022F57F5C14ABDE670E0777BC2F480AE626F2025D66ABDE660B0107BC2F480AE050F20E5D11AAA966780770BC5D480AE022F5795D64ABAA67780772BC5C4979E121F2085C6BABDE660B0107BC2F480AE150F20A5C6BABDE660B01017D4CD416B457A7649E98523F402F475F" , "TNET-BB": "21B9AC85CA349588A7E4FD33B7CAE7B8158A98B0FF72A0CEA193FC33B7B9E6CE158899B7FE76A1BDA7E3FC46B7B9E7CC12FB98B6FE72A0BDA692FC41B7CDE7B314FF99C3F970A0CEA791FD36B7CBE7CC14FF9FC7FE0DA1BCA791FC33B1BBE7CC14FF99B1FE71A1BDA7E3FB31B6CDE6B814FF99C3F976A1BEA7E5FD40B7CEE7BF158C98C0FE07A0B1A791FC33B1BBE7CC14FF98B1FE05A0B1A791FC33B1BD21B9ADF7B8585BBE92D7C807F0931CBC" , "RCF-FP": "5C54F4833F97A30AA6DD9F11EC1502C46867C0B60AD1964CA0AA9E11EC6603B26865C1B10BD5973FA6DA9E64EC6602B06F16C0B00BD1963FA7AB9E63EC1202CF6912C1C50CD3964CA6A89F14EC1402B06912C7C10BAE973EA6A89E11EA6402B06912C1B10BA4973CA1AA9F61EC1002B06912C7C10BA19638A7DB9E66EC1503C36811C0B00AAE964CA6A89813EC6602B06860C0B20AAE964CA6A898155C54F5F14DFB6D3C93EEAA25AB4CF9C0" , "TPL": "0204224ACECEE2412D43699F01BAFCD93637167FFB88D7072B34689F01C9FDAF36351778FA8CD6742D4468EA01C9FCAD31461679FA88D7742C3568ED01BDFCD23742170CFD8AD7072D36699A01BBFCAD37421108FAF7D6752D36689F07CBFCAD3742177EFBFED6022D36689F07CDFDDD3736167FFBFFD7742C45699C00BCFCD23742170CFD8AD7072D3669ED00BEFCD23742170CFD8C02042338BCA22C7718705CAB46E307DD" , "TEL1V": "DB97847843EB49719C583F3D5C42F61EEFA4B04D76AD7C379A2F3E3D5C31F768EFA6B14A77A97D449C5F3E485C31F66AE8D5B04B77AD7C449D2E3E4F5C45F615EED1B13E70AF7C379C2D3F385C43F66AEED1B73A77D27D459C2D3E3D5A33F66AEED1B14C77DE7D329A5A3E4D5C31F66AE8D5B04E76D97D449C5A3E4E5D42F769EFA4B14176AD7C379A2F3E3D5C31F718EFA6B14176AD7C379A29DB97850A31878746A96B0A091B1B0D1B" , "TF1": "2394B33B4E82570E514F5B5EC14487AF17A7870E7BC4624857385A5EC13786D917A586097AC0633B51485A2BC13787DB10D687087AC4623B50395A2CC14387A416D2867D7DC66248513A5B5BC14587DB16D280797ABB633A513A5A5EC73587DB16D2860F7AB4643F513A5A5EC73386AB16A6870E7BB3623B50495B5DC04287A416D2867D7DC66248513A5B2CC04087A416D2867D7DC02394B2493CEE9939647C6E6A861D7CAA" , "TLS-GR": "0DCC35F8239F1E734E1440BF2EEFC80439FF01CD16D92B35486341BF2E9CC97239FD00CA17DD2A464E1341CA2E9CC8703E8E01CB17D92B464F6241CD2EE8C80F388A00BE10DB2B354E6140BA2EEEC870388A06BA17A62A474E6141BF289EC870388A00CC17DC2B40496340CE2EE8C870388A06BA17A92B414F1241C82EEFC903398901CB16A62B354E6147BD2E9CC87039F801C916A62B354E6147BB0DCC348A51F3D0447B27758B69B63301" , "TLS": "3BCC82963A8C3CF281B9D4AAEFF90DFE0FFFB6A30FCA09B487CED5AAEF8A0C880FFDB7A40ECE08C781BED5DFEF8A0D8A088EB6A50ECA09C780CFD5D8EFFE0DF50E8AB7D009C809B481CCD4AFEFF80D8A0E8AB1D40EB508C681CCD5AAE9880D8A0E8AB7A20ECF09C181CCD5AAE98E0CFA0EFEB6A30FBD09C780BFD4A9EEFF0DF50E8AB7D009C809B481CCD4D8EEFD0DF50E8AB7D009CE3BCC83E448E0F2C5B48AE19EA8A0F6FB" , "TEO1L": "48158F21AF7947D4D2697D5FE9BB0B567C26BB149A3F7292D41E7C5FE9C80A207C24BA139B3B73E1D26E7C2AE9C80B227B57BB129B3F72E1D31F7C2DE9BC0B5D7D53BA679C3D7292D21C7D5AE9BA0B227D53BC639B4073E0D21C7C5FEFCA0B227D53BA159B4C7392D46B7D5AE9C80B227B57BB179A4B73E1D26B7C2CE8BB0A217C26BA189A3F7292D41E7C5FE9C80A507C24BA189A3F7292D41848158E53DD1589E3E75A486BAEE2F053" , "TENR": "3E2661C143E8A08CB101C907A06327720A1555F476AE95CAB776C807A01026040A1754F377AA94B9B106C872A01027060D6455F277AE95B9B077C875A06427790B60548770AC95CAB174C902A06227060B60528377D194B8B174C807A61227060B6054F577DD94C9B100C807A01021020A1054F377DD95BDB107C974A11326730B1F548776AE93C8B174C807A16226710B1F548776AE93CE3E2660B331846EBB8432FC33E73ADC77" , "TRN": "2057B32A35DF4AFD3F03F06803C56E521464871F00997FBB3974F16803B66F2414668618019D7EC83F04F11D03B66E261315871901997FC83E75F11A03C26E591511866C069B7FBB3F76F06D03C46E261511806801E67EC93F76F16805B46E261511861E00ED7EB83F76F16805B26F561565871F00EE7FC83E05F06B02C36E591511866C069B7FBB3F76F01A02C16E591511866C069D2057B25847B384CA0A30C55C449C9557" , "TTALO-FH": "628366BBFA371F42A4D748CCFDE3CEFC56B0528ECF712A04A2A049CCFD90CF8A56B25389CE752B77A4D049B9FD90CE8851C15288CE712A77A5A149BEFDE4CEF757C553FDC9732A04A4A248C9FDE2CE8857C555F9CE0E2B76A4A249CCFB92CE8857C5538FCF032B73A5A748CCFA92CFF856BB53FDCF712C00A5D249B8FCE3CEFF57B6528ECE722B71A4DD49CCFD90C88A57C553FDCE032B73A4DD49CCFD90C88C628367C9885BD17591E47DF8BABA35F9" , "TLO-GY": "6B84472732E2489474A1DAAF84FE05BB5FB7731207A47DD272D6DBAF848D04CD5FB5721506A07CA174A6DBDA848D05CF58C6731406A47DA175D7DBDD84F905B05EC2726101A67DD274D4DAAA84FF05CF5EC2746506DB7CA074D4DBAF828F05CF5EC2721306A17CD273D6DADE84F205CF5EC2746506D47DA675A7DBD884FE04BC5FC1731407DB7DD274D4DDAD848D05CF5FB0731607DB7DD274D4DDAB6B844655408E86A34192EF9BC3A7FEBE" , "HO": "1A7C795F6C0279D8EC89B2EB9C274B172E4F4D6A59444C9EEAFEB3EB9C544A612E4D4C6D58404DEDEC8EB39E9C544B63293E4D6C58444CEDEDFFB3999C204B1C2F3A4C195F464C9EECFCB2EE9C264B632F3A4A1D583B4DECECFCB3EB9A564B632F3A4D6758444C9EECFCB5EF9D244B172E494C6E59374DEDEDFFB29E9C2B4B632F3A4A1B59444C9EED8EB29C9C2B4B632F3A4A1D1A7C782D1E6EB7E0D9BA87DFDB7EB01D" , "TKA": "3EEF9452CA1B759E1CCDF5C7437BEC290ADCA067FF5D40D81ABAF4C74308ED5F0ADEA160FE5941AB1CCAF4B24308EC5D0DADA061FE5D40AB1DBBF4B5437CEC220BA9A114F95F40D81CB8F5C2437AEC5D0BA9A710FE2241AA1CB8F4C7450AEC5D0BA9A166FE5941AF1CB8F4C7450CED2D0BDDA067FF2A40AB1DCBF5C4427DEC220BA9A114F95F40D81CB8F5B5427FEC220BA9A114F9593EEF9520B877BBA629FEC0F304221723" , "TIE": "1DB04D2277364CC9AD7B6CB9055F189E298379174270798FAB0C6DB9052C19E829817810437478FCAD7C6DCC052C18EA2EF27911437079FCAC0D6DCB0558189528F678644472798FAD0E6CBC055E18EA28F67E60430F78FDAD0E6DB9032E18EA28F67816430F78FCAD0E6DB90328199A28827917420779FCAC7D6CBA0459189528F678644472798FAD0E6CCB045B189528F6786444741DB04C50055A82F19848598D4206E394" , "TIK1V": "EE98E97E93329446AA629A036749E4AADAABDD4BA674A100AC159B03673AE5DCDAA9DC4CA770A073AA659B76673AE4DEDDDADD4DA774A173AB149B71674EE4A1DBDEDC38A076A100AA179A066748E4DEDBDEDA3CA70BA072AA179B036138E4DEDBDEDC4AA70BA004AC609B73673AE4DEDDDADD48A600A073AA609B706649E5DDDAABDC47A674A100AC159B03673AE5ACDAA9DC47A674A100AC13EE98E80CE15E5A7E9F51AF3720101FA0" , "TOD-IM": "5F1648F0FE0F25807E59D4F86DD92E036B257CC5CB4910C6782ED5F86DAA2F756B277DC2CA4D11B57E5ED58D6DAA2E776C547CC3CA4910B57F2FD58A6DDE2E086A507DB6CD4B10C67E2CD4FD6DD82E776A507BB2CA3611B47E2CD5F86BA82E776A507DC4CA4911B4792ED4876CA82E776A507BB2CA3910B27F5FD58F6DD92F046B537CC3CB3610C67E2CD3FA6DAA2E776B227CC1CB3610C67E2CD3FC5F1649828C63EBB84B6AE1CC2A80D509" , "TTI-GY": "0F820C7B590DA6AA8AA8B25836B64E9B3BB1384E6C4B93EC8CDFB35836C54FED3BB339496D4F929F8AAFB32D36C54EEF3CC038486D4B939F8BDEB32A36B14E903AC4393D6A4993EC8ADDB25D36B74EEF3AC43F396D34929E8ADDB35830C74EEF3AC4394F6C3992938DDFB22936BA4EEF3AC43F396D3B93988BAEB32F36B64F9C3BC738486C3493EC8ADDB55A36C54EEF3BB6384A6C3493EC8ADDB55C0F820D092B616892BF9B876C71EFB591" , "TOM2-NA": "154D03CC34E9F705852616FF4D0535B5217E37F901AFC243835117FF4D7634C3217C36FE00ABC3308521178A4D7635C1260F37FF00AFC2308450178D4D0235BE200B368A07ADC243855316FA4D0435C1200B308E00D0C331855317FF4B7435C1200B36F800AFC341832710FD4C7534B6200B368A07ABC3338527168C4D0135B22178378900DAC23C855317FF4B7435C1200B37F800D8C23C855317FF4B72154D02BE4685393DB01523CB0A5CCEBF" , "EC-FP": "77FA190B3AB66E35D2DFA929C81C52AC43C92D3E0FF05B73D4A8A829C86F53DA43CB2C390EF45A00D2D8A85CC86F52D844B82D380EF05B00D3A9A85BC81B52A742BC2C4D09F25B73D2AAA92CC81D52D842BC2A490E8F5A01D2AAA829CE6D52D842BC2D3E0E855C71D3DAA85FC86F52D844B82D3D0F845A00D2DDA85AC91C53DB43C92C320FF05B73D4A8A829C86F53AA43CB2C320FF05B73D4AE77FA187948DAA00DE7EC9C1D8F45A9A6" , "FP": "B4E9752E71ECD5B6F61A5B01DB80993180DA411B44AAE0F0F06D5A01DBF3984780D8401C45AEE183F61D5A74DBF3994587AB411D45AAE083F76C5A73DB87993A81AF406842A8E0F0F66F5B04DB81994581AF466C45D5E182F66F5A01DDF1994581AF411844DCE0F0F66F5C05DA83993180DC401F44D9E183F76C5B74DB8C994581AF466A44AAE0F0F71D5B76DB8C994581AF466CB4E9745C03801B8EC3296E359CD9623B" , "TNG-FP": "3BF157895B184F1581157EAF14697CCE0FC263BC6E5E7A5387627FAF141A7DB80FC062BB6F5A7B2081127FDA141A7CBA08B363BA6F5E7A2080637FDD146E7CC50EB762CF685C7A5381607EAA14687CBA0EB764CB6F217B2181607FAF12187CBA0EB762BD6F5D7B2286627EDF146C7CBA0EB764CB6F2E7A2780137FD814697DC90FB463BA6E217A53816079AD141A7CBA0FC563B86E217A53816079AB3BF156FB2974812CB4264B9B533087C5" , "TPD1T": "F1C8F0F5A686EBFAF40D59A39EC1309BC5FBC4C093C0DEBCF27A58A39EB231EDC5F9C5C792C4DFCFF40A58D69EB230EFC28AC4C692C0DECFF57B58D19EC63090C48EC5B395C2DEBCF47859A69EC030EFC48EC3B792BFDFCEF47858A398B030EFC48EC5C193B6DFCEF20F58D19EB230EFC28AC4C393B4DFCFF40F58D09FC131ECC5FBC5CC93C0DEBCF27A58A39EB2319DC5F9C5CC93C0DEBCF27CF1C8F187D4EA25C3C13E6C97D998CB90" , "ALTRI-FP": "B04470FC8D5AB49E36FFF82B91AC0F71847744C9B81C81D83088F92B91DF0E07847545CEB91880AB36F8F95E91DF0F05830644CFB91C81AB3789F95991AB0F7A850245BABE1E81D8368AF82E91AD0F05850243BEB96380AA368AF92B97DD0F05850244CDB91981AA36FEF85496DD0E75857445BAB81C87DC37FAF95F90AC0F72857144C9B91F80AD36F5F92B91DF0907850245BAB96E80AF36F5F92B91DF0901B044718EFF367AA703CCCD1FD6F5F47A" , "TUB-SM": "C25EBFF0782F3BEC1D4534A2BE70863BF66D8BC54D690EAA1B3235A2BE03874DF66F8AC24C6D0FD91D4235D7BE03864FF11C8BC34C690ED91C3335D0BE778630F7188AB64B6B0EAA1D3034A7BE71864FF7188CB24C160FD81D3035A2B801864FF7188AC44D1A0FDE1A3235D7BF01864FF7188CB24C190EDE1C4335D5BE70873CF61B8BC34D160EAA1D3033A0BE03864FF66A8BC14D160EAA1D3033A6C25EBE820A43F5D528760196F9297D30" , "PRS": "6A12CBBF48F58F70C4E35F2335CD32E15E21FF8A7DB3BA36C2945E2335BE33975E23FE8D7CB7BB45C4E45E5635BE32955950FF8C7CB3BA45C5955E5135CA32EA5F54FEF97BB1BA36C4965F2635CC32955F54F8FD7CCCBB44C4965E2333BC32955F54FE8F7DC7BA43C4965E2333BA33E55F20FF8A7DC4BA45C5E55F2034CB32EA5F54FEF97BB1BA36C4965F5134C932EA5F54FEF97BB76A12CACD3A994149F1D06A177294C9EA" , "TULAV": "5B06686444903DB1817934D030C4FF406F355C5171D608F7870E35D030B7FE366F375D5670D20984817E35A530B7FF3468445C5770D60884800F35A230C3FF4B6E405D2277D408F7810C34D530C5FF346E405B2670A90985810C35D036B5FF346E405D5071A509F2807B35A030B7FF3468445C5271A20984817B35A331C4FE376F355D5D71D608F7870E35D030B7FE466F375D5D71D608F787085B06691636FCF388B44A01E4779D044B" , "TLW-ID": "3F070B4BF9E3823BEF59C43CF80B17770B343F7ECCA5B77DE92EC53CF87816010B363E79CDA1B60EEF5EC549F87817030C453F78CDA5B70EEE2FC54EF80C177C0A413E0DCAA7B77DEF2CC439F80A17030A413809CDDAB60FEF2CC53CFE7A17030A413E7FCDA0B70CE82EC443F90A17030A413809CDD5B709EE5FC54BF80B16700B423F78CCDAB77DEF2CC33EF87817030B333F7ACCDAB77DEF2CC3383F070A398B8F4C02DA6AF108BF52EC7C" , "TWR-GY": "3152D0B25BFC0AF2575382394D4DD32E0561E4876EBA3FB4512483394D3ED2580563E5806FBE3EC75754834C4D3ED35A0210E4816FBA3FC75625834B4D4AD3250414E5F468B83FB45726823C4D4CD35A0414E3F06FC53EC6572683394B3CD35A0414E5866ECB3FC0502482484D41D35A0414E3F06FCA3FC05655834E4D4DD2290517E4816EC53FB45726853B4D3ED35A0566E4836EC53FB45726853D3152D1C02990C4CB6260B70D0A142825" , "UBI-IM": "43AFE3C997F0A43069D3B9EFD0160CB6779CD7FCA2B691766FA4B8EFD0650DC0779ED6FBA3B2900569D4B89AD0650CC270EDD7FAA3B6910568A5B89DD0110CBD76E9D68FA4B4917669A6B9EAD0170CC276E9D08BA3C9900469A6B8EFD6670CC276E9D6FCA3C290096EA4B990D1670CC276E9D08BA3C6910268D5B898D0160DB177EAD7FAA2C9917669A6BEEDD0650CC2779BD7F8A2C9917669A6BEEB43AFE2BBE59C6A0A5CE08CDB974FF7BE" , "UBI": "F95BE50187E281745A67714CEC17B0FDCD68D134B2A4B4325C10704CEC64B18BCD6AD033B3A0B5415A607039EC64B089CA19D132B3A4B4415B11703EEC10B0F6CC1DD047B4A6B4325A127149EC16B089CC1DD643B3DBB5405A12704CEA66B089CC1DD034B3D0B54D5A12704CEA60B1F9CC69D134B2D3B4415B61714FED11B0F6CC1DD047B4A6B4325A12713EED13B0F6CC1DD047B4A0F95BE473F58E4F4E6F544478AB4E4BF5" , "AWSRIE-IM": "CCC50599058E4BDB606ADE42564B653BF8F631AC30C87E9D661DDF425638644DF8F430AB31CC7FEE606DDF375638654FFF8731AA31C87EEE611CDF30564C6530F98330DF36CA7E9D601FDE47564A654FF98336DB31B77FEF601FDF42503A654FF98331A830B97EE8606BDE3D574B624DF8FC31DD30C87E9D661BDE32564C643CF9F430AC31BB7F9E616ADF3D5638654FFF8130DF30C87FEF6168DF3D5638654FFF87CCC504EB77E285E15559EB7611129E33" , "FDJ100": "A9140C8F98C2BB096CBEFB05D267E32B9D2738BAAD848E4F6AC9FA05D214E25D9D2539BDAC808F3C6CB9FA70D214E35F9A5638BCAC848E3C6DC8FA77D260E3209C5239C9AB868E4F6CCBFB00D266E35F9C523FCDACFB8F3D6CCBFA05D416E35F9C5238B9ACF68F486ABCFC73D462E35F9C523FCDACF48E3B6DB8FA72D267E22C9D5138BCADFB8E4F6CCBFC07D214E35F9D2038BEADFB8E4F6CCBFC01A9140DFDEAAE7533598DCE31953E1823" , "CANEUA-GY": "6F854BD9C043497AEA9D8DCECF4023005BB67FECF5057C3CECEA8CCECF3322765BB47EEBF4017D4FEA9A8CBBCF3323745CC77FEAF4057C4FEBEB8CBCCF47230B5AC37E9FF3077C3CEAE88DCBCF4123745AC3789BF47A7D4EEAE88CCEC93123745AC37FEAF4727D3FEB9B8CBDCE4424765BB27EE0F5057C3CECEC8DBECF4722075AB47EECF4767D3FEB9D8CB1CF3323745CC17E9FF5057D4EEB9F8CB1CF3323745CC76F854AABB22F8740DFAEB8FA8819D808" , "UIMI-GY": "7594591BEAB0AB2EE839B25B78CC900A41A76D2EDFF69E68EE4EB35B78BF917C41A56C29DEF29F1BE83EB32E78BF907E46D66D28DEF69E1BE94FB32978CB900140D26C5DD9F49E68E84CB25E78CD907E40D26A59DE899F1AE84CB35B7EBD907E40D26C2EDE899F6AE933B45979CE900140D26C5DD9F29F18E838B22878C8900D41A16D5EDE839E17E84CB35B7EBD907E40D26D2FDE819E17E84CB35B7EBB7594586998DC6514DD0A876F3F956B02" , "FDGETI": "01F8144A3A7E90716F08583ED33434E535CB207F0F38A537697F593ED347359335C921780E3CA4446F0F594BD347349132BA20790E38A5446E7E594CD33334EE34BE210C093AA5376F7D583BD335349134BE27080E47A4456F7D593ED545349134BE207C0E4AA4466E0E594CD238349134BE27080E48A5436E0E5949D33435E235BD20790F47A5376F7D5F3CD347349135CC207B0F47A5376F7D5F3A01F8153848125E4B5A3B6D0A946DCFED" , "UIQC-GY": "D16A4F89A02659FFC306B7E2240D7E6AE5597BBC95606CB9C571B6E2247E7F1CE55B7ABB94646DCAC301B697247E7E1EE2287BBA94606CCAC270B690240A7E61E42C7ACF93626CB9C373B7E7240C7E1EE42C7CCB941F6DCBC373B6E2227C7E1EE42C7ABC941F6CCEC206B1E0250F7E61E42C7ACF93646DC9C307B79124097E6DE55F7BCC94156CC6C373B6E2227C7E1EE42C7BBD94176CC6C373B6E2227AD16A4EFBD24A97C5F63582D663548562" , "UIMP-GY": "9646E2CF588AE2AF579945DE49776889A275D6FA6DCCD7E951EE44DE490469FFA277D7FD6CC8D69A579E44AB490468FDA504D6FC6CCCD79A56EF44AC49706882A300D7896BCED7E957EC45DB497668FDA300D18D6CB3D69B57EC44DE4F0668FDA300D7FA6CB3D6EB579A43DC48756882A300D7896BC8D699579845AD4973688EA273D68A6CB9D79657EC44DE4F0668FDA300D6FB6CBBD79657EC44DE4F009646E3BD2AE62C9562AA70EA0E2E9381" , "UCBB": "75EE7DF5DAEEA9B5D68351D8BD04868341DD49C0EFA89CF3D0F450D8BD7787F541DF48C7EEAC9D80D68450ADBD7786F746AC49C6EEA89C80D7F550AABD03868840A848B3E9AA9CF3D6F651DDBD0586F740A84EB7EED79D81D6F650D8BB7586F740A848C0EEDD9D87D78250D8BD7780F341D848C7EEDB9C84D68551ABBC74878240D748B3EFA89AF1D6F650D8BC05878040D748B3EFA89AF775EE7C87A882678EE3B064ECFA5D7D8A" , "UMI-BB1": "84090E8CFB8956FCE6FBA55F577A751AB03A3AB9CECF63BAE08CA45F5709746CB0383BBECFCB62C9E6FCA42A5709756EB74B3ABFCFCF63C9E78DA42D577D7511B14F3BCAC8CD63BAE68EA55A577B756EB14F3DCECFB062C8E68EA45F510B756EB14F3BB9CFCD62C5E18CA52B567D7319B14F3BCAC8CB62CAE6FAA52C577E751DB03C3AC9CFBA63C5E68EA45F510B756EB14F3AB8CFB863C5E68EA45F510D84090FFE89E598C7D3C8906B10238E13" , "URW-NA": "538DB83E1E1F92FF1514D1787A5D077267BE8C0B2B59A7B91363D0787A2E060467BC8D0C2A5DA6CA1513D00D7A2E070660CF8C0D2A59A7CA1462D00A7A5A077966CB8D782D5BA7B91561D17D7A5C070666CB8B7C2A26A6CB1561D0787C2C070666CB8D0B2B2DA7C81263D17B7B59070666CB8B7C2A29A7CD1412D00F7A5D067567C88C0D2B26A7B91561D67A7A2E070667B98C0F2B26A7B91561D67C538DB94C6C735CC42027E44C3D04FC7B" , "CRIH-GY1": "6098D1C2A754F0C5F967F9D5B5153AA754ABE5F79212C583FF10F8D5B5663BD154A9E4F09316C4F0F960F8A0B5663AD353DAE5F19312C5F0F811F8A7B5123AAC55DEE4849410C583F912F9D0B5143AD355DEE280936DC4F1F912F8D5B3643AD355DEE5F19266C4FCF86CFFD7B4173AAC53A9E4849212C387F862F8A1B4153AA455ADE5F79311C4F6F96DF8D5B5663CD155DEE4849360C4F4F96DF8D5B5663CD76098D0B0D5383EFECC54CCE1F24CC1AE" , "UCG-IM1": "A11C14EFDFEEC4C05E2E29B5E3C0CD9C952F20DAEAA8F186585928B5E3B3CCEA952D21DDEBACF0F55E2928C0E3B3CDE8925E20DCEBA8F1F55F5828C7E3C7CD97945A21A9ECAAF1865E5B29B0E3C1CDE8945A27ADEBD7F0F45E5B28B5E5B1CDE8945A21DAEBDDF0F7595929CAE2B1CB9F945A21A9ECACF0F65E2F29C6E3C4CD9B952920AAEBDDF1F95E5B28B5E5B1CDE8945A20DBEBDFF1F95E5B28B5E5B7A11C159DAD820AFB6B1D1C81A4993695" , "UNIA": "FF5969E8B26A861C9DFE44970A2D39A1CB6A5DDD872CB35A9B8945970A5E38D7CB685CDA8628B2299DF945E20A5E39D5CC1B5DDB862CB3299C8845E50A2A39AACA1F5CAE812EB35A9D8B44920A2C39D5CA1F5AAA8653B2289D8B45970C5C39D5CA1F5CDD862FB2259CFC45970A5E3FD1CB6F5CDA865FB32D9DF844E40B5D38A0CA605CAE872CB5589D8B45970B2C38A2CA605CAE872CB55EFF59689AC0064827A8CD71A34D74C2A8" , "UN01-GY": "D528859E4FF05002F5F283A1AE59CBE2E11BB1AB7AB66544F38582A1AE2ACA94E119B0AC7BB26437F5F582D4AE2ACB96E66AB1AD7BB66537F48482D3AE5ECBE9E06EB0D87CB46544F58783A4AE58CB96E06EB6DC7BC96436F58782A1A828CB96E06EB0AB7BB56332F3F085A3AF5BCBE9E06EB0D87CB26434F5F383D2AE5DCBE5E11DB1DB7BC3653BF58782A1A828CB96E06EB1AA7BC1653BF58782A1A82ED52884EC3D9C9E39C0C1B695E90030EB" , "US-IM": "751483FA48E8E2C13077A7F9BDE085244127B7CF7DAED7873600A6F9BD9384524125B6C87CAAD6F43070A68CBD9385504656B7C97CAED7F43101A68BBDE7852F4052B6BC7BACD7873002A7FCBDE185504052B0B87CD1D6F53002A6F9BB9185504052B6CF7DDBD085317DA7FBBD9385504656B7CC7DDAD6F43075A68ABCE084534127B6C37DAED7873600A6F9BD9384224125B6C37DAED7873606751482883A842CFA054492CDFAB97E2D" , "UQA-AV": "A3453A685C2EC2DB6988DCF84264C6FB97760E5D6968F79D6FFFDDF84217C78D97740F5A686CF6EE698FDD8D4217C68F90070E5B6868F7EE68FEDD8A4263C6F096030F2E6F6AF79D69FDDCFD4265C68F9603092A6817F6EF69FDDDF84415C68F96030F5D691FF6EA6EFFDC8F4267C68F9603092A6818F7E9688EDD8F4264C7FC97000E5B6917F79D69FDDBFA4217C68F97710E596917F79D69FDDBFCA3453B1A2E420CE75CBBE9CC053D3DF5" , "UTDI": "183DCADE076843698A1AFD7E547E3A8E2C0EFEEB322E762F8C6DFC7E540D3BF82C0CFFEC332A775C8A1DFC0B540D3AFA2B7FFEED332E765C8B6CFC0C54793A852D7BFF98342C762F8A6FFD7B547F3AFA2D7BF99C3351775D8A6FFC7E520F3AFA2D7BFFEB325C775D8B10FC7E540D3CFE2C0BFFEC335D76588A1CFD0D550E3B8F2D04FF98322E702D8A6FFC7E557F3B8D2D04FF98322E702B183DCBAC75048D55BF29C84A1327C180" , "UPM": "005EBE7BA2F0116188C9733D7658356C346D8A4E97B624278EBE723D762B341A346F8B4996B2255488CE7248762B3518331C8A4896B6245489BF724F765F356735188B3D91B4242788BC73387659351835188D3996C9255588BC723D7029351835188B4E97C0252588BC723D702F3468356C8A4E97C1245489CF733E775E356735188B3D91B4242788BC734F775C356735188B3D91B2005EBF09D09CDF5DBDFA46093101CE62" , "UNR1V": "7C48BC7B9064F429C012676DB76586E0487B884EA522C16FC665666DB716879648798949A426C01CC0156618B71686944F0A8848A422C11CC164661FB76286EB490E893DA320C16FC0676768B7648694490E8F39A45DC01DC067666DB1148694490E894EA421C11BC610661DB71686944F0A884DA556C01CC010661EB6658797487B8942A522C16FC665666DB71687E648798942A522C16FC6637C48BD09E2083A15F5215259F03C7DEE" , "VAISALA": "2104AB92C6E67D64ABBA54FAA219823A15379FA7F3A04822ADCD55FAA26A834C15359EA0F2A44951ABBD558FA26A824E12469FA1F2A04851AACC5588A21E823114429ED4F5A24822ABCF54FFA218824E144298D0F2DF4950ABCF55FAA468824E14429EA4F2D7495DABBA548DA36F833914429ED4F5A44952ABBB5489A21D823D15319FD7F2D5485DABCF55FAA468824E14429FA6F2D7485DABCF55FAA46E2104AAE0B48AB3589E8961CEE5407934" , "FR-FP": "78FA9A94433D958D37E2B4396DDC26AC4CC9AEA1767BA0CB3195B5396DAF27DA4CCBAFA6777FA1B837E5B54C6DAF26D84BB8AEA7777BA0B83694B54B6DDB26A74DBCAFD27079A0CB3797B43C6DDD26D84DBCA9D67704A1B93797B5396BAD26D84DBCAEA2760FA7C936E7B54F6DAF26D84BB8AEA2760FA1B837E0B54A6CDC27DB4CC9AFAD767BA0CB3195B5396DAF27AA4CCBAFAD767BA0CB319378FA9BE631515BB102D1810D2A85DDA2" , "VK-FP": "7CC1200CD9DC8594CA6973C09BE6B67F48F21439EC9AB0D2CC1E72C09B95B70948F0153EED9EB1A1CA6E72B59B95B60B4F83143FED9AB0A1CB1F72B29BE1B6744987154AEA98B0D2CA1C73C59BE7B60B4987134EEDE5B1A0CA1C72C09D97B60B4987153AED9EB7D0CB6C72B69B95B60B4F83143AECEEB1A1CA6B72B39AE6B70848F21535EC9AB0D2CC1E72C09B95B77948F01535EC9AB0D2CC187CC1217EABB04BA8FF5A46F4DCBF4D71" , "VALMT-FH": "1FB6A60D2687750BB09F4BB9DC78EDED2B85923813C1404DB6E84AB9DC0BEC9B2B87933F12C5413EB0984ACCDC0BED992CF4923E12C1403EB1E94ACBDC7FEDE62AF0934B15C3404DB0EA4BBCDC79ED992AF0954F12BE413FB0EA4AB9DA09ED992AF0933B12B64148B1E84ACBDB09ECE92B8E934B13C14649B19A4ACDDD78EDEE2A83923812C24138B0954AB9DC0BEB9B2AF0934B12B3413AB0954AB9DC0BEB9D1FB6A77F54EBBB3785AC7E8D9B2116E3" , "VSS1R": "C5660773B4E59CD82F28FC5E4AFB9D1FF155334681A3A99E295FFD5E4A889C69F157324180A7A8ED2F2FFD2B4A889D6BF624334080A3A9ED2E5EFD2C4AFC9D14F020323587A1A99E2F5DFC5B4AFA9D6BF020343180DCA8EC2F5DFD5E4C8A9D6BF020324581D6A9EB292AFD2A4A889D6BF624334581D7A8ED2F2AFD2D4BFB9C68F155324A81A3A99E295FFD5E4A889C19F157324A81A3A99E2959C5660601C68952E41A1BC96A0DA26611" , "VLS": "C6CD82150E2FF44D6CF869371D050050F2FEB6203B69C10B6A8F68371D760126F2FCB7273A6DC0786CFF68421D760024F58FB6263A69C1786D8E68451D02005BF38BB7533D6BC10B6C8D69321D040024F38BB1573A16C0796C8D68371B740024F38BB7233A6CC17E6C8D68371B720154F3FFB6203B1EC1786DFE69341C03005BF38BB7533D6BC10B6C8D69451C01005BF38BB7533D6DC6CD83677C433A7059CB5C035A5CFB5F" , "PMJ": "F15BD003241B753A5BCC919DF6A238F9C568E436115D407C5DBB909DF6D1398FC56AE5311059410F5BCB90E8F6D1388DC219E430105D400F5ABA90EFF6A538F2C41DE545175F407C5BB99198F6A3388DC41DE3411022410E5BB9909DF0D3388DC41DE533105F417B5BB9909DF0D539FDC469E436112A400F5ACA919EF7A438F2C41DE545175F407C5BB991EFF7A638F2C41DE5451759F15BD1715677BB076EFFA4A9B1FBC3F6" , "VAN-BB": "04D3D13C6B589200A986B2B6856EA79430E0E5095E1EA746AFF1B3B6851DA6E230E2E40E5F1AA635A981B3C3851DA7E03791E50F5F1EA735A8F0B3C48569A79F3195E47A581CA746A9F3B2B3856FA7E03195E27E5F61A634A9F3B3B6831FA7E03195E40A5F69A645AEF1B2C28469A7E03195E27E5F6EA732A880B3C1856EA6933096E50F5E61A746A9F3B5B4851DA7E030E7E50D5E61A746A9F3B5B204D3D04E19345C3D9CB58782C2375C9B" , "G2X-GY": "35F028979FBC061482A5449E04389C0201C31CA2AAFA335284D2459E044B9D7401C11DA5ABFE322182A245EB044B9C7606B21CA4ABFA332183D345EC043F9C0900B61DD1ACF8335282D0449B04399C7600B61BD5AB85322082D0459E02499C7600B61CA0AC8E332C85D244EF04349C7600B61BD5AB8A332683A345E904389D0501B51CA4AA85335282D0439C044B9C7601C41CA6AA85335282D0439A35F029E5EDD0C829B79671AA4361670D" , "GDX-IM": "ACE6FB54AF79C9B79F07B4692BA7DB9698D5CF619A3FFCF19970B5692BD4DAE098D7CE669B3BFD829F00B51C2BD4DBE29FA4CF679B3FFC829E71B51B2BA0DB9D99A0CE129C3DFCF19F72B46C2BA6DBE299A0C8169B40FD839F72B5692DD6DBE299A0CF639B4DFC8F9870B4162AD6DBE299A0C8169B4FFC859E01B51E2BA7DA9198A3CF679A40FCF19F72B36B2BD4DBE298D2CF659A40FCF19F72B36DACE6FA26DD15078AAA34815D6CFE2099" , "GMVM-GY": "06AA2CDE29987BF9C6AB5EBD3D2E4FE4329918EB1CDE4EBFC0DC5FBD3D5D4E92329B19EC1DDA4FCCC6AC5FC83D5D4F9035E818ED1DDE4ECCC7DD5FCF3D294FEF33EC19981ADC4EBFC6DE5EB83D2F4F9033EC1F9C1DA14FCDC6DE5FBD3B5F4F9033EC18E91DDC4ECFC7DC58BF3C2C4FEF33EC19981ADA4FCFC6AA5ECE3D2A4FE3329F189B1DAB4EC0C6DE5FBD3B5F4F9033EC18EA1DA94EC0C6DE5FBD3B5906AA2DAC5BF4B5C4F3986B897A77B4EB" , "ESP0-GY": "D4083DA7CBA395681710C19C688AD65AE03B0992FEE5A02E1167C09C68F9D72CE0390895FFE1A15D1717C0E968F9D62EE74A0994FFE5A05D1666C0EE688DD651E14E08E1F8E7A02E1765C199688BD62EE14E0EE5FF9AA15C1765C09C6EFBD62EE14E0992FE90A0581113C79E6988D651E14E08E1F8E1A15E1711C1EF688ED65DE03D09E2FF90A0511765C09C6EFBD62EE14E0993FF92A0511765C09C6EFDD4083CD5B9CF5B552223F4A82FD32D55" , "VDXX-GY": "1A976D15C239CB066B84241E17DAEE832EA45920F77FFE406DF3251E17A9EFF52EA65827F67BFF336B83256B17A9EEF729D55926F67FFE336AF2256C17DDEE882FD15853F17DFE406BF1241B17DBEEF72FD15E57F600FF326BF1251E11ABEEF72FD15823F60DFE3E6B8F221C16D8EE882FD15853F17BFF306B85246D17DEEE842EA25950F60AFE3F6BF1251E11ABEEF72FD15921F608FE3F6BF1251E11AD1A976C67B055053B5EB7112A5083158C" , "VECP-NA": "D068D398AF8A7890EA0F2EDD6118F2B8E45BE7AD9ACC4DD6EC782FDD616BF3CEE459E6AA9BC84CA5EA082FA8616BF2CCE32AE7AB9BCC4DA5EB792FAF611FF2B3E52EE6DE9CCE4DD6EA7A2ED86119F2CCE52EE0DA9BB34CA4EA7A2FDD6769F2CCE52EE6AE9BBF4CA3EA0C28DF6068F3BBE52EE6DE9CC84CA6EA0E2EAE611CF2BFE45DE7DD9BB94DA9EA7A2FDD6769F2CCE52EE7AC9BBB4DA9EA7A2FDD676FD068D2EADDE6B6ADDF3C1BE9264109B7" , "VX5E-GY": "649C98634DE3BCB2405FA048B9A018F450AFAC5678A589F44628A148B9D3198250ADAD5179A188874058A13DB9D3188057DEAC5079A589874129A13AB9A718FF51DAAD257EA789F4402AA04DB9A1188051DAAB2179DA8886402AA148BFD1188051DAAD5578DB8F874159A64AB8A218FF51DAAD257EA18884405EA03BB9A418F350A9AC2679D0898B402AA148BFD1188051DAAC5779D2898B402AA148BFD7649C99113F8F728C756C957CFEF9E3F8" , "VGEA-GY": "37B56B65C9E21A9535DC4E12EE92BDF003865F50FCA42FD333AB4F12EEE1BC8603845E57FDA02EA035DB4F67EEE1BD8404F75F56FDA42FA034AA4F60EE95BDFB02F35E23FAA62FD335A94E17EE93BD8402F35827FDDB2EA135A94F12E8E3BD8402F35E53FDD52EA034DE4810EF90BDFB02F35E23FAA02EA335DD4E61EE96BDF703805F20FDD12FAC35A94F12E8E3BD8402F35F51FDD32FAC35A94F12E8E537B56A17BB8ED4AB00EF7B26A9CB46FC" , "VETY-NA": "1BC6EF24EA1D4655C0F82A75BB496E0F2FF5DB11DF5B7313C68F2B75BB3A6F792FF7DA16DE5F7260C0FF2B00BB3A6E7B2884DB17DE5B7360C18E2B07BB4E6E042E80DA62D9597313C08D2A70BB486E7B2E80DC66DE247261C08D2B75BD386E7B2E80DA12DE287361C0F22C77BA396F0C2E80DA62D95F7263C0F92A06BB4D6E082FF3DB61DE2E736CC08D2B75BD386E7B2E80DB10DE2C736CC08D2B75BD3E1BC6EE569871886BF5CB1F41FC109503" , "VERX-GY": "DB6BBF3871D5D681D514C0D216274EDEEF588B0D4493E3C7D363C1D216544FA8EF5A8A0A4597E2B4D513C1A716544EAAE8298B0B4593E3B4D462C1A016204ED5EE2D8A7E4291E3C7D561C0D716264EAAEE2D8C7A45ECE2B5D561C1D210564EAAEE2D8A0E45E0E3B3D51FC6D017254ED5EE2D8A7E4297E2B7D515C0A116234ED9EF5E8B7D45E6E3B8D561C1D210564EAAEE2D8B0C45E4E3B8D561C1D21050DB6BBE4A03B918BFE027F5E6517EB5D2" , "VERX-NA": "B39744BCFE7F151AE961DF514217D16C87A47089CB39205CEF16DE514264D01A87A6718ECA3D212FE966DE244264D11880D5708FCA39202FE817DE234210D16786D171FACD3B205CE914DF544216D11886D177FECA46212EE914DE514466D11886D1718ACA4A2028E96AD9534367D06F86D171FACD3D212CE960DF224213D16B87A270F9CA4C2023E914DE514466D11886D17088CA4E2023E914DE514460B39745CE8C13DB24DC52EA65054E2A60" , "VUKE-GY": "D42967C8DA4935E5281417FCBF25A997E01A53FDEF0F00A32E6316FCBF56A8E1E01852FAEE0B01D028131689BF56A9E3E76B53FBEE0F00D02962168EBF22A99CE16F528EE90D00A3286117F9BF24A9E3E16F548AEE7001D1286116FCB954A9E3E16F52FEEF7C01A7291211FEBE27A99CE16F528EE90B01D32815178FBF21A990E01C538DEE7A00DC286116FCB954A9E3E16F53FCEE7800DC286116FCB952D42966BAA825FBDB1D2722C8F87C529B" , "VMID-GY": "E25BE29A5F8E2B3653841E69574E1DB1D668D6AF6AC81E7055F31F69573D1CC7D66AD7A86BCC1F0353831F1C573D1DC5D119D6A96BC81E0352F21F1B57491DBAD71DD7DC6CCA1E7053F11E6C574F1DC5D71DD1D86BB71F0253F11F69513F1DC5D71DD7AC6BCA1F0F5283186B564C1DBAD71DD7DC6CCC1F0053851E1A574A1DB6D66ED6DF6BBD1E0F53F11F69513F1DC5D71DD6AE6BBF1E0F53F11F695139E25BE3E82DE2E50866B72B5D1017E6BD" , "VHYL-NA": "75FBDE32AA1E5963A67E248CF1CA048241C8EA079F586C25A009258CF1B905F441CAEB009E5C6D56A67925F9F1B904F646B9EA019E586C56A70825FEF1CD048940BDEB74995A6C25A60B2489F1CB04F640BDED709E276D57A60B258CF7BB04F640BDEB049E266C5AA70E228EF0BA058140BDEB74995C6D55A67F24FFF1CE048541CEEA779E2D6C5AA60B258CF7BB04F640BDEA069E2F6C5AA60B258CF7BD75FBDF40D872975D934D11B8B693FF8E" , "VGWD-GY": "9B74F8DFB8DC4376248AED33101BBFBBAF47CCEA8D9A763022FDEC331068BECDAF45CDED8C9E7743248DEC461068BFCFA836CCEC8C9A764325FCEC41101CBFB0AE32CD998B98763024FFED36101ABFCFAE32CB9D8CE5774224FFEC33166ABFCFAE32CDE98CEB7641258DEB311119BFB0AE32CD998B9E7740248BED40101FBFBCAF41CC9A8CEF764F24FFEC33166ABFCFAE32CCEB8CED764F24FFEC33166C9B74F9ADCAB08D4911B9D807574244B6" , "VWRL-NA": "54ACC8B87541AF9454DE7B3DA39F06B0609FFC8D40079AD252A97A3DA3EC07C6609DFD8A41039BA154D97A48A3EC06C467EEFC8B41079AA155A87A4FA39806BB61EAFDFE46059AD254AB7B38A39E06C461EAFBFA41789BA054AB7A3DA5EE06C461EAFD8E40769AA655AE7D3FA2EF07B361EAFDFE46039BA254DF7B4EA39B06B76099FCFD41729AAD54AB7A3DA5EE06C461EAFC8C41709AAD54AB7A3DA5E854ACC9CA072D61AB61ED4E09E4C6FDBD" , "VGWL-GY": "15ABD8E484A48843ACC30D2615FFCDA62198ECD1B1E2BD05AAB40C26158CCCD0219AEDD6B0E6BC76ACC40C53158CCDD226E9ECD7B0E2BD76ADB50C5415F8CDAD20EDEDA2B7E0BD05ACB60D2315FECDD220EDEBA6B09DBC77ACB60C26138ECDD220EDEDD2B093BD74ADB30B2414FDCDAD20EDEDA2B7E6BC75ACC20D5515FBCDA1219EECA1B097BD7AACB60C26138ECDD220EDECD0B095BD7AACB60C26138815ABD996F6C8467C99F0381252A636AB" , "VWCE-GY": "46174EB596B235CCD72A71EB5CBAD02E72247A80A3F4008AD15D70EB5CC9D15872267B87A2F001F9D72D709E5CC9D05A75557A86A2F400F9D65C70995CBDD02573517BF3A5F6008AD75F71EE5CBBD05A73517DF7A28B01F8D75F70EB5ACBD05A73517B83A38501FFD62C77E95DB8D02573517BF3A5F001FAD72B71985CBED02972227AF0A28100F5D75F70EB5ACBD05A73517A81A28300F5D75F70EB5ACD46174FC7E4DEFBF3E21944DF1BE32B23" , "VAPX-NA": "C47FDF52F396100ECEAC7AEBFBF05EE0F04CEB67C6D02548C8DB7BEBFB835F96F04EEA60C7D4243BCEAB7B9EFB835E94F73DEB61C7D0253BCFDA7B99FBF75EEBF139EA14C0D22548CED97AEEFBF15E94F139EC10C7AF243ACED97BEBFD815E94F139EA64C7A7253ECEA77CE9FA805FE3F139EA14C0D42438CEAD7A98FBF45EE7F04AEB17C7A52537CED97BEBFD815E94F139EB66C7A72537CED97BEBFD87C47FDE2081FADE31FB9F4FDFBCA9A5ED" , "VEUR-NA": "6076CDA2124DF9B18144DC9B7254F2495445F997270BCCF78733DD9B7227F33F5447F890260FCD848143DDEE7227F23D5334F991260BCC848032DDE97253F2425530F8E42109CCF78131DC9E7255F23D5530FEE02674CD858131DD9B7425F23D5530F8942678CC848145DA997324F34A5530F8E4210FCD878145DCE87250F24E5443F9E7267ECC888131DD9B7425F23D5530F996267CCC888131DD9B74236076CCD06021378EB477E9AF350D0944" , "VGEU-GY": "5D7A069809C7256B41B12D54CB8ACFC8694932AD3C81102D47C62C54CBF9CEBE694B33AA3D85115E41B62C21CBF9CFBC6E3832AB3D81105E40C72C26CB8DCFC3683C33DE3A83102D41C42D51CB8BCFBC683C35DA3DFE115F41C42C54CDFBCFBC683C33AE3DF0115E41B72B56CA88CFC3683C33DE3A85115D41B02D27CB8ECFCF694F32DD3DF4105241C42C54CDFBCFBC683C32AC3DF6105241C42C54CDFD5D7A07EA7BABEB54748218608CD334C5" , "VEVE-NA": "F6B2A570DCC7E0EE813FFBE30D0B801BC2819145E981D5A88748FAE30D78816DC2839042E885D4DB8138FA960D78806FC5F09143E881D5DB8049FA910D0C8010C3F49036EF83D5A8814AFBE60D0A806FC3F49632E8FED4DA814AFAE30B7A806FC3F49046E8F2D5D88039FDE10C7B8118C3F49036EF85D4D8813EFB900D0F801CC2879135E8F4D5D7814AFAE30B7A806FC3F49144E8F6D5D7814AFAE30B7CF6B2A402AEAB2ED1B40CCED74A527B16" , "VGVE-GY": "D679481F4A841500B7AFAD47BB03B03FE24A7C2A7FC22046B1D8AC47BB70B149E2487D2D7EC62135B7A8AC32BB70B04BE53B7C2C7EC22035B6D9AC35BB04B034E33F7D5979C02046B7DAAD42BB02B04BE33F7B5D7EBD2134B7DAAC47BD72B04BE33F7D297EB32036B6A9AB45BA01B034E33F7D5979C62136B7AEAD34BB07B038E24C7C5A7EB72039B7DAAC47BD72B04BE33F7C2B7EB52039B7DAAC47BD74D679496D38E8DB3F829C9873FC5A4B32" , "VFEM-NA": "9EB54AC34F0F4034CA3C4749F46EA157AA867EF67A497572CC4B4649F41DA021AA847FF17B4D7401CA3B463CF41DA123ADF77EF07B497501CB4A463BF469A15CABF37F857C4B7572CA49474CF46FA123ABF379817B367400CA494649F21FA123ABF37FF57B397401CB4B414BF51EA054ABF37F857C4D7402CA3D473AF46AA150AA807E867B3C750DCA494649F21FA123ABF37EF77B3E750DCA494649F2199EB54BB13D638E74FF0F727DB3375A25" , "VJPN-GY": "620492C1341F60FBD438F698C2EE9BF15637A6F4015955BDD24FF798C29D9A875635A7F3005D54CED43FF7EDC29D9B855146A6F2005955CED54EF7EAC2E99BFA5742A787075B55BDD44DF69DC2EF9B855742A183002654CFD44DF798C49F9B855742A7F7005E55CBD54EF09AC3EC9BFA5742A787075D54CDD439F6EBC2EA9BF65631A684002C55C2D44DF798C49F9B855742A6F5002E55C2D44DF798C499620493B34673AEBBE10BC3AC85B76083" , "VJPN-NA": "2CB6850BCC073489C78AC0744D12465E1885B13EF94101CFC1FDC1744D6147281887B039F84500BCC78DC1014D61462A1FF4B138F84101BCC6FCC1064D15465519F0B04DFF4301CFC7FFC0714D13462A19F0B649F83E00BDC7FFC1744B63462A19F0B03DF84601B9C6FCC6764C62475D19F0B04DFF4500BFC78BC0074D1646591883B14EF83401B0C7FFC1744B63462A19F0B13FF83601B0C7FFC1744B652CB68479BE6BFAC9F2B9F5400A4BBD2C" , "VNRA-GY": "789785FC05B98518BAE404AF986976644CA4B1C930FFB05EBC9305AF981A77124CA6B0CE31FBB12DBAE305DA981A76104BD5B1CF31FFB02DBB9205DD986E766F4DD1B0BA36FDB05EBA9104AA986876104DD1B6BE3180B12CBA9105AF9E1876104DD1B0CA31FCB02ABBE602AD996B766F4DD1B0BA36FBB12EBAE504DC986D76634CA2B1B9318AB021BA9105AF9E1876104DD1B1C83188B021BA9105AF9E1E7897848E77D54B588FD7319BDF308D16" , "VNRT-NA": "B68BD5A9565B55201C27294161EBF5D582B8E19C631D60661A5028416198F4A382BAE09B621961151C2028346198F5A185C9E19A621D60151D51283361ECF5DE83CDE0EF651F60661C52294461EAF5A183CDE6EB626261141C522841679AF5A183CDE09F621E60121C202F43609BF4D683CDE0EF651961161C26293261EFF5D282BEE1EC626860191C522841679AF5A183CDE19D626A60191C522841679CB68BD4DB24379B6029141C7526B20EA7" , "VUSA-NA": "CCF7DD43AE014A8FFD8C87C74336A592F8C4E9769B477FC9FBFB86C74345A4E4F8C6E8719A437EBAFD8B86B24345A5E6FFB5E9709A477FBAFCFA86B54331A599F9B1E8059D457FC9FDF987C24337A5E6F9B1EE019A387EBBFDF986C74547A5E6F9B1E8759B347FBCFC8E81C54246A491F9B1E8059D437EB9FD8D87B44332A595F8C2E9069A327FB6FDF986C74547A5E6F9B1E9779A307FB6FDF986C74541CCF7DC31DC6D84CFC8BFB2F3046F5EE0" , "VUAA-GY": "91FC26ABECF903A3B6FA94EA65E21A71A5CF129ED9BF36E5B08D95EA65911B07A5CD1399D8BB3796B6FD959F65911A05A2BE1298D8BF3696B78C959865E51A7AA4BA13EDDFBD36E5B68F94EF65E31A05A4BA15E9D8C03797B68F95EA63931A05A4BA139DD9CC3792B7F892E864E01A7AA4BA13EDDFBB3795B6FB949965E61A76A5C912EED8CA369AB68F95EA63931A05A4BA129FD8C8369AB68F95EA639591FC27D99E95CDE383C9A1DE22BBE103" , "VUCP-NA": "53819832B5ED7C233C3D9D016A530BE267B2AC0780AB49653A4A9C016A200A9467B0AD0081AF48163C3A9C746A200B9660C3AC0181AB49163D4B9C736A540BE966C7AD7486A949653C489D046A520B9666C7AB7081D448173C489C016C220B9666C7AD0480D848103C3E9B036B230AE166C7AD7486AF48153C3C9D726A570BE567B4AC7781DE491A3C489C016C220B9666C7AC0681DC491A3C489C016C2453819940C781B263090EA8352D0AF090" , "VEMT-NA": "520EAF37EFA938052EC5D202103576F3663D9B02DAEF0D4328B2D30210467785663F9A05DBEB0C302EC2D37710467687614C9B04DBEF0D302FB3D370103276F867489A71DCED0D432EB0D2071034768767489C75DB900C312EB0D3021644768767489A01DB9C0C412EC2D400114577F067489A71DCEB0C332EC4D271103176F4663B9B72DB9A0D3C2EB0D3021644768767489B03DB980D3C2EB0D3021642520EAE459DC5F6451BF6E736576C8D81" , "VUTY-NA": "4377CBD0BA20CE2A3A56089E9443B3037744FFE58F66FB6C3C21099E9430B2757746FEE28E62FA1F3A5109EB9430B3777035FFE38E66FB1F3B2009EC9444B3087631FE968964FB6C3A23089B9442B3777631F8928E19FA1E3A23099E9232B3777631FEE68F15FB1E3A5C0E9C9533B2007631FE968962FA1C3A5708ED9447B3047742FF958E13FB133A23099E9232B3777631FFE48E11FB133A23099E92344377CAA2C84C006B0F653DAAD31A4870" , "VAR1-GY": "CD55E7B4A1EFB2C97AC4C7DA1B4D7091F966D38194A9878F7CB3C6DA1B3E71E7F964D28695AD86FC7AC3C6AF1B3E70E5FE17D38795A987FC7BB2C6A81B4A709AF813D2F292AB878F7AB1C7DF1B4C70E5F813D4F695D686FD7AB1C6DA1D3C70E5F813D28295DE87FB7CC6C1D81A4F709AF813D2F292AD86FF7AC5C7A91B497096F960D3F195DC87F07AB1C6DA1D3C70E5F813D38095DE87F07AB1C6DA1D3ACD55E6C6D3837C884FF7F2EE5C148BE2" , "VASTN-NA": "0F541ACBC27C9C39EDA345EEE8900C393B672EFEF73AA97FEBD444EEE8E30D4F3B652FF9F63EA80CEDA4449BE8E30C4D3C162EF8F63AA90CECD5449CE8970C323A122F8DF138A97FEDD645EBE8910C4D3A122989F645A80DEDD644EEEEE10C4D3A122FFDF64DA90AEDA445EDEFE10D4E3B652F8DF73AAF7BECA6449AE9900C3A3A612EFEF639A80AEDA944EEE8E30A4F3A122F8DF648A808EDA944EEE8E30A490F541BB9B0105278D89070DAAFC9F74A" , "VEF1R": "1847E2C343772FF0890888DB4B8363042C74D6F676311AB68F7F89DB4BF062722C76D7F177351BC5890F89AE4BF063702B05D6F077311AC5887E89A94B84630F2D01D78570331AB6897D88DE4B8263702D01D181774E1BC4897D89DB4DF263702D01D7F577421BC68F0A89AF4BF063702B05D6F576451BC5890A89A84A8362732C74D7FA76311AB68F7F89DB4BF062022C76D7FA76311AB68F791847E3B1311BE1B1BC3BBDEF0CDA9877" , "VIE": "6E190EB1E2491A939565DBECFE8604745A2A3A84D70F2FD59312DAECFEF505025A283B83D60B2EA69562DA99FEF504005D5B3A82D60F2FA69413DA9EFE81047F5B5F3BF7D10D2FD59510DBE9FE8704005B5F3DF3D6702EA79510DAECF8F704005B5F3B87D6702EA69510DAECF8F105705B2B3A84D7782FA69463DBEFFF80047F5B5F3BF7D10D2FD59510DB9EFF82047F5B5F3BF7D10B6E190FC39025D4D2A056EED8B9DFFF07" , "VVD-GY": "8885C14C9A18CD820B20EB6038155B44BCB6F579AF5EF8C40D57EA6038665A32BCB4F47EAE5AF9B70B27EA1538665B30BBC7F57FAE5EF8B70A56EA1238125B4FBDC3F40AA95CF8C40B55EB6538145B30BDC3F20EAE21F9B60B55EA603E645B30BDC3F47AAF2EF9B60C57EB1138195B30BDC3F20EAE2EF8B00A26EA1738155A43BCC0F57FAF21F8C40B55EC6238665B30BCB1F57DAF21F8C40B55EC648885C03EE87403C33E13DE547F4CA037" , "VEON-NA": "54A0F1FECB65E36CD177F6C86C0F02B36093C5CBFE23D62AD700F7C86C7C03C56091C4CCFF27D759D170F7BD6C7C02C767E2C5CDFF23D659D001F7BA6C0802B861E6C4B8F821D62AD102F6CD6C0E02C761E6C2BCFF5CD758D102F7C86A7E02C761E6C4C8FF50D72AD001F0CA6D7F03B061E6C4B8F827D75AD176F6BB6C0B02B46095C5BBFF56D655D102F7C86A7E02C761E6C5CAFF54D655D102F7C86A7854A0F08CB9092D2DE444C3FC2B56F9C0" , "VBK-GY": "B2334CB41A444DFDC14DB16A49AA9BAD860078812F0278BBC73AB06A49D99ADB860279862E0679C8C14AB01F49D99BD9817178872E0278C8C03BB01849AD9BA6877579F2290078BBC138B16F49AB9BD987757FF62E7D79C9C138B06A4FDB9BD9877579822E7679BFC63AB11B49A69BD987757FF62E7278CFC04BB01D49AA9AAA867678872F7D78BBC138B66849D99BD9860778852F7D78BBC138B66EB2334DC6682883BCF47E845E0EF360DE" , "VERB-VI": "F6E877C8CE1D9D8F57B0D5DD39BF7A05C2DB43FDFB5BA8C951C7D4DD39CC7B73C2D942FAFA5FA9BA57B7D4A839CC7A71C5AA43FBFA5BA8BA56C6D4AF39B87A0EC3AE428EFD59A8C957C5D5D839BE7A71C3AE448AFA24A9BB57C5D4DD3FCE7A71C3AE42FEFA28A8BD56B1D3DF39BC7B0EC3AE428EFD5FA9B957B1D5AE39BB7A02C2DD438DFA2EA8B657C5D4DD3FCE7A71C3AE43FCFA2CA8B657C5D4DD3FC8F6E876BABC7153CD6283E0E97EE68175" , "VID-SM": "6A43EB8C10E786470C32F3231484253A5E70DFB925A1B3010A45F22314F7244C5E72DEBE24A5B2720C35F25614F7254E5901DFBF24A1B3720D44F251148325315F05DECA23A3B3010C47F3261485254E5F05D8CE24DEB2730C47F22312F5254E5F05DEBA24DEB2730B45F25615F5254E5F05D8CE24D1B3750D34F2541484243D5E06DFBF25DEB3010C47F42114F7254E5E77DFBD25DEB3010C47F4276A43EAFE628B48053901C61753DDDE4A" , "WISV": "C96A1C311934C6D4239041302DC317C2FD5928042C72F39225E740302DB016B4FD5B29032D76F2E1239740452DB017B6FA2828022D72F3E122E640422DC417C9FC2C29772A70F39223E541352DC217B6FC2C2F732D0DF2E023E540302BB217B6FC2C29062D0DF3E7239540302DB011B2FD5C29032D01F3E5239641432CB316C3FC5329772C72F59023E540302CC216C1FC5329772C72F596C96A1D436B58089616A374046A9AECB2" , "VIK1V": "C6C59D1FBBADFE819E5E745A616A6EE6F2F6A92A8EEBCBC79829755A61196F90F2F4A82D8FEFCAB49E59752F61196E92F587A92C8FEBCBB49F287528616D6EEDF383A85988E9CBC79E2B745F616B6E92F383AE5D8F94CAB59E2B755A671B6E92F383A8298F94CAC3985C752A61196E92F587A9298E9FCAB49E5C7529606A6F91F2F6A8268EEBCBC79829755A61196FE0F2F4A8268EEBCBC7982FC6C59C6DC9C130C3AB6D416E26339596" , "1VV-GR2": "83643187A7623BE00B5D2D98AD02CDB9B75705B292240EA60D2A2C98AD71CCCFB75504B593200FD50B5A2CEDAD71CDCDB02605B493240ED50A2B2CEAAD05CDB2B62204C194260EA60B282D9DAD03CDCDB62202C5935B0FD40B282C98AB73CDCDB62202B692540ED60C2A2DE9AD05CBB9B62204C194200FD60B5C2DEBAD06CDBEB75105C293510ED90B282C98AB73CDCDB62205B393530ED90B282C98AB75836430F5D50EF5A23E6E18ACEA5B36C9" , "DGFP": "1A3B55F2BEA113B4128A208CE79D97EE2E0861C78BE726F214FD218CE7EE96982E0A60C08AE32781128D21F9E7EE979A297961C18AE7268113FC21FEE79A97E52F7D60B48DE526F212FF2089E79C979A2F7D66B08A98278012FF218CE1EC979A2F7D61C68A9627821289218CE7EE919E2E0D60C08A942685128C20FFE6ED96EF2F0260B48BE720F012FF218CE69C96ED2F0260B48BE720F61A3B5480CCCDDDF627B915B8A0C46C9E" , "3V64-GY": "182C8C663F20A32A608BFAEF72DCC5162C1FB8530A66966C66FCFBEF72AFC4602C1DB9540B62971F608CFB9A72AFC5622B6EB8550B66961F61FDFB9D72DBC51D2D6AB9200C64966C60FEFAEA72DDC5622D6ABF240B19971E60FEFBEF74ADC5622D6ABF550A16901C668CFCED73DEC51D2D6AB9200C62971C608AFA9C72D8C5112C19B8230B13961360FEFBEF74ADC5622D6AB8520B11961360FEFBEF74AB182C8D144D4C6D6855B8CFDB35853E66" , "VIS-SM": "FDE26574AEF36429FFFA19D15DC38D86C9D151419BB5516FF98D18D15DB08CF0C9D350469AB1501CFFFD18A45DB08DF2CEA051479AB5511CFE8C18A35DC48D8DC8A450329DB7516FFF8F19D45DC28DF2C8A456369ACA501DFF8F18D15BB28DF2C8A450429ACA511AF88D18A45CB28DF2C8A456369AC5511BFEFC18A65DC38C81C9A751479BCA516FFF8F1ED35DB08DF2C9D651459BCA516FFF8F1ED5FDE26406DC9FAA6BCAC92CE51A9A76F6" , "EX": "BD7E171811521BC52E1DEB3F8229B8C0894D232D24142E83286AEA3F825AB9B6894F222A25102FF02E1AEA4A825AB8B48E3C232B25142EF02F6BEA4D822EB8CB8838225E22162E832E68EB3A8228B8B48838245A256B2FF12E68EA3F8458B8B48838232D246A2E832E68EC3B832AB8C0894B222924672FF02F6BEB4A8225B8B48838245C24142E832F1AEB488225B8B48838245ABD7E166A633ED5871B2EDE0BC57043B0" , "VOE-AV": "420C378EDE4A0D8FC475EFEC69DD91F0763F03BBEB0C38C9C202EEEC69AE9086763D02BCEA0839BAC472EE9969AE9184714E03BDEA0C38BAC503EE9E69DA91FB774A02C8ED0E38C9C400EFE969DC9184774A04CCEA7339BBC400EEEC6FAC9184774A02B8EA0C39BAC302EF9B69DE9184774A04CCEA7C38BDC573EE9B69DD90F7764903BDEB7338C9C400E8EE69AE9184763803BFEB7338C9C400E8E8420C36FCAC26C3CCF146DAD82E846A81" , "VOW": "E7D0DD2A9AF4658ABF16454615505849D3E3E91FAFB250CCB96144461523593FD3E1E818AEB651BFBF1144331523583DD492E919AEB250BFBE60443415575842D296E86CA9B050CCBF6345431551583DD296EE68AECD51BEBF6344461321583DD296E81CAEB250BDBF6344461327594DD2E2E91FAFC550BFBE10454514565842D296E86CA9B050CCBF63453414545842D296E86CA9B6E7D0DC58E898ABC98A2570725209A338" , "VOW3": "FE6425AD5933AE330D5AFB9CF3F21255CA5711986C759B750B2DFA9CF3811323CA55109F6D719A060D5DFAE9F3811221CD26119E6D759B060C2CFAEEF3F5125ECB2210EB6A779B750D2FFB99F3F31221CB2216EF6D0A9A070D2FFA9CF5831221CB22109B6D759B040B5AFA9CF3811425CA52109F6D069B020D5CFBEFF2821354CB5D10EB6C759D770D2FFA9CF2F31356CB5D10EB6C759D71FE6424DF2B5F60703869CEA8B4ABE924" , "VTA-NA": "4C9EFBBF9FC9F9ADD45E22349000242E78ADCF8AAA8FCCEBD22923349073255878AFCE8DAB8BCD98D45923419073245A7FDCCF8CAB8FCC98D52823469007242579D8CEF9AC8DCCEBD42B22319001245A79D8C8FDABF0CD99D42B23349671245A79D8CE89AAFDCD9CD32922379104245A79D8C8FDABFFCC9FD55823439000252978DBCF8CAAF0CCEBD42B25369073245A78AACF8EAAF0CCEBD42B25304C9EFACDEDA537EEE16D1700D759DF5F" , "VOS": "884A998CF808E6E948F9698A82787E22BC79ADB9CD4ED3AF4E8E688A820B7F54BC7BACBECC4AD2DC48FE68FF820B7E56BB08ADBFCC4ED3DC498F68F8827F7E29BD0CACCACB4CD3AF488C698F82797E56BD0CAACECC31D2DD488C688A84097E56BD0CACBACC4ED3DA488C688A840F7F26BD78ADB9CD39D3DC49FF6989837E7E29BD0CACCACB4CD3AF488C69F8837C7E29BD0CACCACB4A884A98FE8A6428AA7DCA5CBEC5218553" , "VRAP-FP": "DFB92552B1391506A92C2981CC441C72EB8A1167847F2040AF5B2881CC371D04EB881060857B2133A92B28F4CC371C06ECFB1161857F2033A85A28F3CC431C79EAFF1014827D2040A9592984CC451C06EAFF161085002132A9592881CA351C06EAFF1064840B2137A92F2F83CD471C70EAFF1014827B2130A92D29F2CC401C75EB8C1117850A203FA9592881CA351C06EAFF11668508203FA9592881CA33DFB92420C355DB459C1F1CB58B1DE703" , "WCH": "7319510D4EEC7CF6E8062223FD367314472A65387BAA49B0EE712323FD4572624728643F7AAE48C3E8012356FD457360405B653E7AAA49C3E9702351FD31731F465F644B7DA849B0E8732226FD377360465F624F7AD548C2E8732323FB477360465F643A7ADF48CEE8732323FB417210462B65387BDD49C3E9002220FC30731F465F644B7DA849B0E8732251FC32731F465F644B7DAE7319507F3C80B2B5DD351717BA6F8865" , "WAC-GY": "D79DEF418E22C7014D5F9418AF1659E0E3AEDB74BB64F2474B289518AF655896E3ACDA73BA60F3344D58956DAF655994E4DFDB72BA64F2344C29956AAF1159EBE2DBDA07BD66F2474D2A941DAF175994E2DBDC03BA1BF3354D2A9518A9675994E2DBDA76BA13F3324A289469AF1A5994E2DBDC03BA14F2334C59956FAF1658E7E3D8DB72BB1BF2474D2A931AAF655994E3A9DB70BB1BF2474D2A931CD79DEE33FC4E0942786CA12CE84FA291" , "WXBF": "957DDF779D55E1C9804489156A7E7388A14EEB42A813D48F863388156A0D72FEA14CEA45A917D5FC804388606A0D73FCA63FEB44A913D4FC813288676A797383A03BEA31AE11D48F803189106A7F73FCA03BEC35A96CD5FD803188156C0F73FCA03BEA40A86DD5FB814188156A0D75F8A14BEA45A960D4F8804289666B0E7289A044EA31A813D28D803188156B7F728BA044EA31A813D28B957DDE05EF392F8AB577BC212D2788F9" , "METRAB": "A8BBC30B1592102B465CAB4EE0E539A49C88F73E20D4256D402BAA4EE09638D29C8AF63921D0241E465BAA3BE09639D09BF9F73821D4251E472AAA3CE0E239AF9DFDF64D26D6256D4629AB4BE0E439D09DFDF04921AB241F4629AA4EE69439D09DFDF74F21A7251F465DAB39E1E239D09DFDF04921A42519475AAA39E0E538A39CFEF73820AB256D4629AC4CE09639D09C8FF73A20AB256D4629AC4AA8BBC27967FEDE6F736F9E7AA7BCC2D2" , "WCMK-GY": "02C25D4FE50BFA6C971E4EC0B1284FA336F1697AD04DCF2A91694FC0B15B4ED536F3687DD149CE5997194FB5B15B4FD73180697CD14DCF5996684FB2B12F4FA837846809D64FCF2A976B4EC5B1294FD737846E0DD132CE58976B4FC0B7594FD737846878D138CE28966F48C2B02A4FA837846809D649CE5A971F4EB3B12C4FA436F7690AD138CF55976B4FC0B7594FD73784697BD13ACF55976B4FC0B75F02C25C3D97673428A22D7BF4F671B4D5" , "MFFP": "07CC8FE865CBACC9FCCF9F8D87D6236633FFBBDD508D998FFAB89E8D87A5221033FDBADA518998FCFCC89EF887A52312348EBBDB518D99FCFDB99EFF87D1236D328ABAAE568F998FFCBA9F8887D72312328ABCAA51F298FDFCBA9E8D81A72312328ABBAC51FD98FFFCCC9E8D87A5251633FABADA51FE99F8FCC99FFE86A6226732F5BAAE508D9F8DFCBA9E8D86D7226532F5BAAE508D9F8B07CC8E9A17A7628DC9FCAAB9C08FD810" , "WHA-NA": "102150DD11516376B4A5BDED69FB1474241264E824175630B2D2BCED69881502241065EF25135743B4A2BC9869881400236364EE25175643B5D3BC9F69FC147F2567659B22155630B4D0BDE869FA14002567639F25685742B4D0BCED6F8A1400256765EA25695747B3D2BDEE68FF14002567639F25675644B5A3BC9A69FB1573246464EE24685630B4D0BAEF69881400241564EC24685630B4D0BAE9102151AF633DAD32819688D92EA2EF02" , "WEG1-GY": "EA1E259A2E1EABEEC24295D12ABC5110DE2D11AF1B589EA8C43594D12ACF5066DE2F10A81A5C9FDBC24594A42ACF5164D95C11A91A589EDBC33494A32ABB511BDF5810DC1D5A9EA8C23795D42ABD5164DF5816D81A279FDAC23794D12CCD5164DF5810AD1A2B9FD9C44093D32BBE511BDF5810DC1D5C9FD8C24395A22AB85117DE2B11DF1A2D9ED7C23794D12CCD5164DF5811AE1A2F9ED7C23794D12CCBEA1E24E85C7265AAF771A0E56DE5AA66" , "WIENERBERGER": "5414C8D3B73120A75B513E5B689B536C6027FCE6827715E15D263F5B68E8521A6025FDE1837314925B563F2E68E853186756FCE0837715925A273F29689C53676152FD95847515E15B243E5E689A53186152FB91830814935B243F5B6EEA53186152FDE4830814925A273E28689C526C6021FDE1830614925B503F5B68E8551C6022FDE1830415965B573E2869EB526D612DFD95827713E35B243F5B699A526F612DFD95827713E55414C9A1C55DEEE36E620B6F2FC2A81A" , "WGF1G": "84EB4A94B513C7C28EB63BD460032F2EB0D87EA18055F28488C13AD460702E58B0DA7FA68151F3F78EB13AA160702F5AB7A97EA78155F2F78FC03AA660042F25B1AD7FD28657F2848EC33BD160022F5AB1AD79D6812AF3F68EC33AD466722F5AB1AD7FA38124F3F488B43BA560702F5AB7A97EA28021F3F78EB43AA761032E59B0D87FAD8055F28488C13AD460702E28B0DA7FAD8055F28488C784EB4BE6C77F0986BB850EE0275AD458" , "WDI": "A3A4A6821F8523EBF2B16FE3D77D8176979792B72AC316ADF4C66EE3D70E8000979593B02BC717DEF2B66E96D70E810290E692B12BC316DEF3C76E91D77A817D96E293C42CC116ADF2C46FE6D77C810296E295C02BBC17DFF2C46EE3D10C810296E293B52BB117D2F2C46EE3D10A8072969692B72AB416DEF3B76FE0D67B817D96E293C42CC116ADF2C46F91D679817D96E293C42CC7A3A4A7F06DE9EDAFC7825AD790247A00" , "3USL-IM": "4CA08EF35B9925DD242BB18FE0C358787893BAC66EDF109B225CB08FE0B0590E7891BBC16FDB11E8242CB0FAE0B0580C7FE2BAC06FDF10E8255DB0FDE0C4587379E6BBB568DD109B245EB18AE0C2580C79E6BDB16FA011E9245EB08FE6B2580C79E6BDC06EAC10EE255BB78DE1CF590E79E6BBB568DB11EB242AB1FCE0C7587F7895BAB66FAA10E4245EB08FE6B2580C79E6BAC76FA810E4245EB08FE6B44CA08F8129F5EB99111884BBA79AA30E" , "OOEA-GY": "11BA26653FE351611CC9BA826BAD70F7258912500AA564271ABEBB826BDE7181258B13570BA165541CCEBBF76BDE708322F812560BA564541DBFBBF06BAA70FC24FC13230CA764271CBCBA876BAC708324FC15270BDA65551CBCBB826DDC708324FC12230BA565541DCBBC806AAF70FC24FC13230CA165571CC8BAF16BA970F0258F12200BD064581CBCBB826DDC708324FC12510BD264581CBCBB826DDA11BA27174D8F9F2429FA8FB62CF48B80" , "WTEJ-GY": "F632B4BAE1623DC60331999EA1AAC4B3C201808FD42408800546989EA1D9C5C5C2038188D52009F3033698EBA1D9C4C7C5708089D52408F3024798ECA1ADC4B8C37481FCD22608800344999BA1ABC4C7C37487F8D55B09F20344989EA7DBC4C7C374818DD45609F302439F9CA0A8C4B8C37481FCD22009F0033099EDA1AEC4B4C20780FFD55108FF0344989EA7DBC4C7C374808ED55308FF0344989EA7DDF632B5C8930EF3833602ACAAE6F33FC4" , "4RT2-GY": "F46B93ACE4F0BA9C449F5ACE5B9D41FCC058A799D1B68FDA42E85BCE5BEE408AC05AA69ED0B28EA944985BBB5BEE4188C729A79FD0B68FA945E95BBC5B9A41F7C12DA6EAD7B48FDA44EA5ACB5B9C4188C12DA0EED0C98EA844EA5BCE5DEC4188C12DA098D1C28FA8429E5CCC5A9F41F7C12DA6EAD7B28EAA449E5ABD5B9941FBC05EA7E9D0C38FA544EA5BCE5DEC4188C12DA798D0C18FA544EA5BCE5DEAF46B92DE969C74D971AC6FFA1CC4BA8B" , "OD7B-GY": "7770EE4F24420EFA9DD508045BBAEA384343DA7A11043BBC9BA209045BC9EB4E4341DB7D10003ACF9DD209715BC9EA4C4432DA7C10043BCF9CA309765BBDEA334236DB0917063BBC9DA008015BBBEA4C4236DD0D107B3ACE9DA009045DCBEA4C4236DA0910763DCD9CD40E065AB8EA334236DB0917003ACC9DD408775BBEEA3F4345DA0A10713BC39DA009045DCBEA4C4236DA7B10733BC39DA009045DCD7770EF3D562EC0BFA8E63D301CE3114F" , "AIGE": "E1502815CA60CE3A891D979DF046797DD5631C20FF26FB7C8F6A969DF035780BD5611D27FE22FA0F891A96E8F0357909D2121C26FE26FB0F886B96EFF0417976D4161D53F924FB7C89689798F0477909D4161B57FE59FA0E8968969DF6377909D4161C24FE59FA0D881B969DF0357F0DD5661D27FE55FB0B891B97EEF136787CD4691D53FF26FD7E8968969DF147787ED4691D53FF26FD78E1502967B80C007FBC2EA2A9B71F820A" , "4RT8-GY": "054DC36676810BA51632F65884FC94BA317EF75343C73EE31045F758848F95CC317CF65442C33F901635F72D848F94CE360FF75542C73E901744F72A84FB94B1300BF62045C53EE31647F65D84FD94CE300BF02442B83F911647F758828D94CE300BF05243B33E911039F05A85FE94B1300BF62045C33F931633F62B84F894BD3178F72342B23E9C1647F758828D94CE300BF75242B03E9C1647F758828B054DC21404EDC5E02301C36CC3A56FCD" , "3GOL-IM": "ACCE45F217F5701A52A47603DF43500898FD71C722B3455C54D37703DF30517E98FF70C023B7442F52A37776DF30507C9F8C71C123B3452F53D27771DF445003998870B424B1455C52D17606DF42507C998876B023CC442E52D17703D932507C998876C123C2445C53D47001DE4F517E998870B424B7442C52A57670DF47500F98FB71B723C6452352D17703D932507C998871C623C4452352D17703D934ACCE44806599BE5F67974337981AAB7F" , "BULL-IM": "14349A831F45CCFB91C51B93D39076AD2007AEB62A03F9BD97B21A93D3E377DB2005AFB12B07F8CE91C21AE6D3E376D92776AEB02B03F9CE90B31AE1D39776A62172AFC52C01F9BD91B01B96D39176D92172A9C12B7CF8CF91B01A93D5E176D92172AEB12A70F8B890B51D91D29C77DB2172AFC52C07F8CD91C41BE0D39476AA2001AEC62B76F9C291B01A93D5E176D92172AEB72B74F9C291B01A93D5E714349BF16D2902BEA4F62EA794C98DDA" , "OD7Z-GY": "6B6AA7F6FCA6CCA53B7DF323D0B945875F5993C3C9E0F9E33D0AF223D0CA44F15F5B92C4C8E4F8903B7AF256D0CA45F3582893C5C8E0F9903A0BF251D0BE458C5E2C92B0CFE2F9E33B08F326D0B845F35E2C94B4C89FF8913B08F223D6C845F35E2C93B0C892FF923B0FF521D1BB458C5E2C92B0CFE4F8933B7CF350D0BD45805F5F93B3C895F99C3B08F223D6C845F35E2C93C2C897F99C3B08F223D6CE6B6AA6848ECA02E30E4EC61797E0BEF3" , "XBJP-GY": "58581C72D07492065C967959C0E548AB6C6B2847E532A7405AE17859C09649DD6C692940E436A6335C91782CC09648DF6B1A2841E432A7335DE0782BC0E248A06D1E2934E330A7405CE3795CC0E448DF6D1E2F30E44DA6325CE37859C69448DF6D1E294AE446A6475C957F5BC1E748A06D1E2934E336A6305C97792AC0E148AC6C6D2837E447A73F5CE37859C69448DF6D1E2846E445A73F5CE37859C69258581D00A2185C4069A54C6D87BCB3DF" , "4RUC-GY": "7318FE5D116ACBA5BAE81CA0891CC696472BCA68242CFEE3BC9F1DA0896FC7E04729CB6F2528FF90BAEF1DD5896FC6E2405ACA6E252CFE90BB9E1DD2891BC69D465ECB1B222EFEE3BA9D1CA5891DC6E2465ECD1F2553FF91BA9D1DA08F6DC6E2465ECD692458FE90BBE81AA2881EC69D465ECB1B2228FF93BAE91CD38918C691472DCA182559FE9CBA9D1DA08F6DC6E2465ECA69255BFE9CBA9D1DA08F6B7318FF2F630605E38FDB2994CE453DE2" , "VZLD": "C803230781396882DBC7CBDC90054F2FFC301732B47F5DC4DDB0CADC90764E59FC321635B57B5CB7DBC0CAA990764F5BFB411734B57F5DB7DAB1CAAE90024F24FD451641B27D5DC4DBB2CBD990044F5BFD451045B5005CB6DBB2CADC96744F5BFD451631B4785CC1DAC0CADC9076495FFC351635B50C5DB3DBC1CBAF91754E2EFD3A1641B47F5BC6DBB2CADC91044E2CFD3A1641B47F5BC0C8032275F355A6C4EEF4FEE8D75CB45B" , "PHAU-IM": "598CA85024CDD9A13289B02CD30F6C556DBF9C65118BECE734FEB12CD37C6D236DBD9D62108FED94328EB159D37C6C216ACE9C63108BEC9433FFB15ED3086C5E6CCA9D161789ECE732FCB029D30E6C216CCA9B1210F4ED9532FCB12CD57E6C216CCA9D6010F5ED90328FB62ED2036D236CCA9D16178FED973288B05FD30B6C526DB99C1510FEEC9832FCB12CD57E6C216CCA9C6410FCEC9832FCB12CD578598CA92256A117E707BA851894569721" , "VZLC": "99E76DA3869E8A04C5966073BCD1514DADD45996B3D8BF42C3E16173BCA2503BADD65891B2DCBE31C5916106BCA25139AAA55990B2D8BF31C4E06101BCD65146ACA158E5B5DABF42C5E36076BCD05139ACA15EE1B2A7BE30C5E36173BAA05139ACA15895B3DFBE47C4966173BCA2573DADD15891B2ABBF35C5906000BDA1504CACDE58E5B3D8B940C5E36173BDD0504EACDE58E5B3D8B94699E76CD1F4F24442F0A55547FB88AA39" , "4RUJ-GY": "F188997A6A8230D4E617DD4EC3BE168AC5BBAD4F5FC40592E060DC4EC3CD17FCC5B9AC485EC004E1E610DC3BC3CD16FEC2CAAD495EC405E1E761DC3CC3B91681C4CEAC3C59C60592E662DD4BC3BF16FEC4CEAA385EBB04E0E662DC4EC5CF16FEC4CEAA4E5FB005E1E765DB4CC2BC1681C4CEAC3C59C004E2E616DD3DC3BA168DC5BDAD3F5EB105EDE662DC4EC5CF16FEC4CEAD4E5EB305EDE662DC4EC5C9F188980818EEFE92D324E87A84E7EDFE" , "WEAT-IM": "3E6C150801EBB9E15811437AEAF602FB0A5F213D34AD8CA75E66427AEA85038D0A5D203A35A98DD45816420FEA85028F0D2E213B35AD8CD459674208EAF102F00B2A204E32AF8CA75864437FEAF7028F0B2A264A35D28DD55864427AEC87028F0B2A203F35DE8DD058164578EBFA038D0B2A204E32A98DD758104309EAF202FC0A59214D35D88CD85864427AEC87028F0B2A213C35DA8CD85864427AEC813E6C147A738777A76D22764EADAFF98F" , "4RT6-GY": "513078EAEB21A39AA5DBBDC3317C6F7265034CDFDE6796DCA3ACBCC3310F6E0465014DD8DF6397AFA5DCBCB6310F6F0662724CD9DF6796AFA4ADBCB1317B6F7964764DACD86596DCA5AEBDC6317D6F0664764BA8DF1897AEA5AEBCC3370D6F0664764BDEDE1396AEA3DEBBC1307E6F7964764DACD86397ACA5DABDB031786F7565054CAFDF1296A3A5AEBCC3370D6F0664764CDEDF1096A3A5AEBCC3370B51307998994D6DDC90E888F776259406" , "OD7F-GY": "6E019F09F02D895B947E6D4BA10669155A32AB3CC56BBC1D92096C4BA17568635A30AA3BC46FBD6E94796C3EA17569615D43AB3AC46BBC6E95086C39A101691E5B47AA4FC369BC1D940B6D4EA10769615B47AC4BC414BD6F940B6C4BA77769615B47AB4FC419BA6C957B6B49A004691E5B47AA4FC36FBD6D947F6D38A10269125A34AB4CC41EBC62940B6C4BA77769615B47AB3DC41CBC62940B6C4BA7716E019E7B8241471CA14D587FE65F9260" , "CRUD-IM": "CE53089279536D902F0065EBC37CAD47FA603CA74C1558D6297764EBC30FAC31FA623DA04D1159A52F07649EC30FAD33FD113CA14D1558A52E766499C37BAD4CFB153DD44A1758D62F7565EEC37DAD33FB153BD04D6A59A42F7564EBC50DAD33FB153CA14C6158A52E0763E9C270AC31FB153DD44A1159A62F016598C378AD40FA663CD74D6058A92F7564EBC50DAD33FB153CA64D6258A92F7564EBC50BCE5309E00B3FA3D71A3350DF84255632" , "WZM": "1D6ECFFE0199D65A3C67625499818146295DFBCB34DFE31C3A10635499F28030295FFACC35DBE26F3C60632199F281322E2CFBCD35DFE36F3D1163269986814D2828FAB832DDE31C3C126251998081322828FCBC35A0E26E3C1263549FF081322828FAC934D8E21E3C1263549FF68042285CFBCB34A8E36F3D6162579887814D2828FAB832DDE31C3C1262269885814D2828FAB832DB1D6ECE8C73F5181D09545760DED87A33" , "WOL-AV": "FCC3A0E0AC03FD6BA5508401422C7803C8F094D59945C82DA3278501425F7975C8F295D29841C95EA5578574425F7877CF8194D39845C85EA4268573422B7808C98595A69F47C82DA5258404422D7877C98593A2983AC95FA5258501445D7877C98595D79845C928A2278476422F7877C98593A29835C859A4568576422C7904C88694D3993AC82DA5258303425F7877C8F794D1993AC82DA5258305FCC3A192DE6F332C9063B13505758376" , "WLSNC": "80202FD4A7412DDA5648A3F948C360D1B4131BE19207189C503FA2F948B061A7B4111AE6930319EF564FA28C48B060A5B3621BE7930718EF573EA28B48C460DAB5661A929405189C563DA3FC48C260A5B5661C96937819EE563DA2F94EB260A5B5661AE3930218E9573EA38C48B060A5B3621BE2927319EF564AA28A49C361A6B4131AED9207189C503FA2F948B061D7B4111AED9207189C503980202EA6D52DE39D637B96CD0F9A9BA4" , "WLN-FP": "B1A0F53CB6A724CA78E9EC8ED3F0469C8593C10983E1118C7E9EED8ED38347EA8591C00E82E510FF78EEEDFBD38346E882E2C10F82E111FF799FEDFCD3F7469784E6C07A85E3118C789CEC8BD3F146E884E6C67E829E10FE789CED8ED58146E884E6C00B82E4108F7F9EECFED3F546E884E6C67E829111F879EFEDF9D3F0479B85E5C10F839E118C789CEB8CD38346E88594C10D839E118C789CEB8AB1A0F44EC4CBEA824DDAD9BA94A9BDE6" , "QQQS-IM": "0C7E40B10957C6EF9EC10C5875AA3447384D74843C11F3A998B60D5875D93531384F75833D15F2DA9EC60D2D75D934333F3C74823D11F3DA9FB70D2A75AD344C393875F73A13F3A99EB40C5D75AB3433393873F33D6EF2DB9EB40D5873DB3433393875803C66F3DE9EC10A5A74A63531393875F73A15F2D99EC00C2B75AE3440384B74F43D64F3D69EB40D5873DB3433393874853D66F3D69EB40D5873DD0C7E41C37B3B08A7ABF2396C32F3CF3D" , "QQQ3-IM": "02A9FE62DCE01235DAFB062B4DA87191369ACA57E9A62773DC8C072B4DDB70E73698CB50E8A22600DAFC075E4DDB71E531EBCA51E8A62700DB8D07594DAF719A37EFCB24EFA42773DA8E062E4DA971E537EFCD20E8D92601DA8E072B4BD971E537EFCB53E9D12704DCFB00294CA470E737EFCB24EFA22603DAFA06584DAC7196369CCA27E8D3270CDA8E072B4BD971E537EFCA56E8D1270CDA8E072B4BDF02A9FF10AE8CDC7DEFC8331F0AF18AEB" , "US9L-GY": "773374D007291A542B9146A907CDC14C430040E5326F2F122DE647A907BEC03A430241E2336B2E612B9647DC07BEC138447140E3336F2F612AE747DB07CAC14742754196346D2F122BE446AC07CCC1384275479233102E602BE447A901BCC138427541E5321A296D2AE140AB06CFC14742754196346B2E622B9046DA07C9C14B43064095331A2F6D2BE447A901BCC138427540E433182F6D2BE447A901BA773375A27545D41C1EA2739D40943A36" , "BTN1V": "438B3337BF265C436631086939F8573B77B807028A60690560460969398B564D77BA06058B6468766636091C398B574F70C907048B6069766747091B39FF573076CD06718C6269056644086C39F9574F76CD00758B1F6877664409693F89574F76CD07058A12680660330919398B574F70C907018A1468766633091A38F8564C77B8060E8A60690560460969398B563D77BA060E8A6069056040438B3245CD4A920B53023D5D7EA1AC41" , "XYP1-GY": "B484BFEA663551EA0FC856BA3644259580B78BDF537364AC09BF57BA363724E380B58AD8527765DF0FCF57CF363725E187C68BD9527364DF0EBE57C83643259E81C28AAC557164AC0FBD56BF364525E181C28CA8520C65DE0FBD57BA303525E181C28AD2530C64DA09CA50B83746259E81C28AAC557765DC0FC956C93640259280B18BAF520664D30FBD57BA303525E181C28BDE520464D30FBD57BA3033B484BE9814599FA23AFB638E711DDEEF" , "ZD5E-GY": "0A35C843E360AE6EA0F984420C90C2C63E06FC76D6269B28A68E85420CE3C3B03E04FD71D7229A5BA0FE85370CE3C2B23977FC70D7269B5BA18F85300C97C2CD3F73FD05D0249B28A08C84470C91C2B23F73FB01D7599A5AA08C85420AE1C2B23F73FD02D7549D5BA1FF82400D92C2CD3F73FD05D0229A58A0F884310C94C2C13E00FC06D7539B57A08C85420AE1C2B23F73FC77D7519B57A08C85420AE70A35C931910C602695CAB1764BC939BC" , "4GLD-GY": "FA9CEEBF98155D828EFBFB7507F68236CEAFDA8AAD5368C4888CFA7507858340CEADDB8DAC5769B78EFCFA0007858242C9DEDA8CAC5368B78F8DFA0707F1823DCFDADBF9AB5168C48E8EFB7007F78242CFDADDFDAC2C69B68E8EFA7501878242CFDADD8BAC2269C18FFCFD7706F4823DCFDADBF9AB5769B48EFAFB0607F28231CEA9DAFAAC2668BB8E8EFA7501878242CFDADA8BAC2468BB8E8EFA750181FA9CEFCDEA7993CABBC8CE4140AF794C" , "XEIN-GY": "2C235BD9D93A121921943E264EE6867918106FECEC7C275F27E33F264E95870F18126EEBED78262C21933F534E95860D1F616FEAED7C272C20E23F544EE1867219656E9FEA7E275F21E13E234EE7860D1965689BED03262D21E13F264897860D19656EE1ED0F262020E238244FE4867219656E9FEA78262F21953E554EE2867E18166F9CED09272021E13F264897860D19656FEDED0B272021E13F2648912C235AABAB56DC5014A70B1209BF7D02" , "XEIN-IM": "BDDEBE04B4DDD84AABCD96842323524989ED8A31819BED0CADBA97842350533F89EF8B36809FEC7FABCA97F12350523D8E9C8A37809BED7FAABB97F62324524288988B428799ED0CABB896812322523D88988D4680E4EC7EABB897842552523D88988B3C80E8EC73AABB9086222F533F88988B42879FEC7CABCC96F72327524E89EB8A4180EEED73ABB897842552523D88988A3080ECED73ABB897842554BDDEBF76C6B116039EFEA3B0647AA932" , "XAD5-GY": "BEB1993B7C50B2295E1D6181D6E861B98A82AD0E4916876F586A6081D69B60CF8A80AC094812861C5E1A60F4D69B61CD8DF3AD084816871C5F6B60F3D6EF61B28BF7AC7D4F14876F5E686184D6E961CD8BF7AA794869861D5E686081D09961CD8BF7AC034861861D581B6783D7EA61B28BF7AC7D4F12861F5E1C61F2D6EC61BE8A84AD7E486387105E686081D09961CD8BF7AD0F486187105E686081D09FBEB198490E3C7C606B2E54B591B19AC2" , "XAD6-GY": "B2338993C84C17BB14B9696A9116B0A78600BDA6FD0A22FD12CE686A9165B1D18602BCA1FC0E238E14BE681F9165B0D38171BDA0FC0A228E15CF68189111B0AC8775BCD5FB0822FD14CC696F9117B0D38775BAD1FC75238F14CC686A9767B0D38775BCABFC7D238F12BC6F689014B0AC8775BCD5FB0E238D14B869199112B0A08606BDD6FC7F228214CC686A9767B0D38775BDA7FC7D228214CC686A9761B23388E1BA20D9F2218A5C5ED64F4BDC" , "XCAC-GY": "146C4AE39B019D2E4DEB7EAFBA6E0B6A205F7ED6AE47A8684B9C7FAFBA1D0A1C205D7FD1AF43A91B4DEC7FDABA1D0B1E272E7ED0AF47A81B4C9D7FDDBA690B61212A7FA5A845A8684D9E7EAABA6F0B1E212A79A1AF38A91A4D9E7FAFBC1F0B1E212A7FDBAF32A91F4CEB78ADBB6C0B61212A7FA5A843A9184DEA7EDCBA6A0B6D20597EA6AF32A8174D9E7FAFBC1F0B1E212A7ED7AF30A8174D9E7FAFBC19146C4B91E96D536778D84B9BFD37F011" , "XCHA-GY": "CF5CB2186A61497DF5121ECA9669DCBCFB6F862D5F277C3BF3651FCA961ADDCAFB6D872A5E237D48F5151FBF961ADCC8FC1E862B5E277C48F4641FB8966EDCB7FA1A875E59257C3BF5671ECF9668DCC8FA1A815A5E587D49F5671FCA9018DCC8FA1A87205E527D45F41018C8976BDCB7FA1A875E59237D4BF5131EB9966DDCBBFB69865D5E527C44F5671FCA9018DCC8FA1A862C5E507C44F5671FCA901ECF5CB36A180D8734C0212BFED13027C7" , "XDAX": "C45C77BADF2736846DFDD16BE2B8BE8FF06F438FEA6103C26B8AD06BE2CBBFF9F06D4288EB6502B16DFAD01EE2CBBEFBF71E4389EB6103B16C8BD019E2BFBE84F11A42FCEC6303C26D88D16EE2B9BEFBF11A44F8EB1E02B06D88D06BE4C9BEFBF11A4282EB1302B56DF6D06BE2CBB8FFF06A4288EB1203B56DFBD118E3C8BF8EF16542FCEA6105C06D88D06BE3B9BF8CF16542FCEA6105C6C45C76C8AD4BF8CD58CEE45FA5E145F4" , "XDBC": "4842E3DF029FD0EA0D2634328B87201B7C71D7EA37D9E5AC0B5135328BF4216D7C73D6ED36DDE4DF0D2135478BF4206F7B00D7EC36D9E5DF0C5035408B8020107D04D69931DBE5AC0D5334378B86206F7D04D09D36A6E4DE0D5335328DF6206F7D04D6E736ABE4D80C2635328BF4266B7C74D6ED36AAE5DB0D2034418AF7211A7D7BD69937D9E3AE0D5335328A8621187D7BD69937D9E3A84842E2AD70F31EA338150106CCDEDB60" , "XZMJ-GY": "A35DB81B7E9F45A75D892435659F4239976E8C2E4BD970E15BFE253565EC434F976C8D294ADD71925D8E254065EC424D901F8C284AD970925CFF254765984232961B8D5D4DDB70E15DFC2430659E424D961B8B594AA671935DFC253563EE424D961B8D234BDE71E35CFB2237649D4232961B8D5D4DDD71915D882446659B423E97688C5E4AAC709E5DFC253563EE424D961B8C2F4AAE709E5DFC253563E8A35DB9690CF38BEE68BA110122C6B942" , "XZMU-GY": "9243C5FAE1FA25EDB32E5278C632F4BFA670F1CFD4BC10ABB5595378C641F5C9A672F0C8D5B811D8B329530DC641F4CBA101F1C9D5BC10D8B258530AC635F4B4A705F0BCD2BE10ABB35B527DC633F4CBA705F6B8D5C311D9B35B5378C043F4CBA705F0C2D4BB11A9B328547AC730F4B4A705F0BCD2B811DBB32F520BC636F4B8A676F1BFD5C910D4B35B5378C043F4CBA705F1CED5CB10D4B35B5378C0459243C4889396EBA7861D674C816B0FC7" , "XZWO-GY": "C567E3198523288B70ABDDC40A4C8813F154D72CB0651DCD76DCDCC40A3F8965F156D62BB1611CBE70ACDCB10A3F8867F625D72AB1651DBE71DDDCB60A4B8818F021D65FB6671DCD70DEDDC10A4D8867F021D05BB11A1CBF70DEDCC40C3D8867F021D621B0621DBC71DEDBC60B4E8818F021D65FB6611CBD70AADDB70A488814F152D75CB1101DB270DEDCC40C3D8867F021D72DB1121DB270DEDCC40C3BC567E26BF74FE6C14598E8F04D15736B" , "XESX": "6287A2B6E063EC71DD1F1F3AAE91184C56B49683D525D937DB681E3AAEE2193A56B69784D421D844DD181E4FAEE2183851C59685D425D944DC691E48AE96184757C197F0D327D937DD6A1F3FAE90183857C191F4D45AD845DD6A1E3AA8E0183857C1978ED456D942DD141E3AAEE21E3C56B19784D456D940DD191F49AFE1194D57BE97F0D525DF35DD6A1E3AAF90194F57BE97F0D525DF336287A3C4920F223BE82C2A0EE9C8E334" , "XSSX": "80E3B2A0ED402825FEB72C0207FEE3BBB4D08695D8061D63F8C02D02078DE2CDB4D28792D9021C10FEB02D77078DE3CFB3A18693D9061D10FFC12D7007F9E3B0B5A587E6DE041D63FEC22C0707FFE3CFB5A581E2D9791C11FEC22D02018FE3CFB5A58798D8731D16FEBC2D02078DE5CBB4D58792D9751D14FEB12C71068EE2BAB5DA87E6D8061B61FEC22D0206FFE2B8B5DA87E6D8061B6780E3B3D29F2CE66FCB84193640A718C3" , "XESC-GY": "AD4BA409CCB1EDC2EE0DE9CC7A00548E9978903CF9F7D884E87AE8CC7A7355F8997A913BF8F3D9F7EE0AE8B97A7354FA9E09903AF8F7D8F7EF7BE8BE7A075485980D914FFFF5D884EE78E9C97A0154FA980D974BF888D9F6EE78E8CC7C7154FA980D9131F884D8F1EF0DEFCE7B025485980D914FFFF3D9F4EE0CE9BF7A045489997E904CF882D8FBEE78E8CC7C7154FA980D903DF880D8FBEE78E8CC7C77AD4BA57BBEDD2388DB3EDCF83D59AFF6" , "XD3E-GY": "69F8DF4F062D2B992DBD8CE315D5F0195DCBEB7A336B1EDF2BCA8DE315A6F16F5DC9EA7D326F1FAC2DBA8D9615A6F06D5ABAEB7C326B1EAC2CCB8D9115D2F0125CBEEA0935691EDF2DC88CE615D4F06D5CBEEC0D32141FAD2DC88DE313A4F06D5CBEEA77321918AA2CBB8AE114D7F0125CBEEA09356F1FAF2DBC8C9015D1F01E5DCDEB0A321E1EA02DC88DE313A4F06D5CBEEB7B321C1EA02DC88DE313A269F8DE3D7441E5D3188EB9D7528C0B61" , "D5BK-GY": "A835BFFCDA9AAA2C2F1B1C23B22702849C068BC9EFDC9F6A296C1D23B25403F29C048ACEEED89E192F1C1D56B25402F09B778BCFEEDC9F192E6D1D51B220028F9D738ABAE9DE9F6A2F6E1C26B22602F09D738CBEEEA39E182F6E1D23B45602F09D738BC8E9AF9E1E2E6A1A21B325028F9D738ABAE9D89E1A2F1A1C50B22302839C008BB9EEA99F152F6E1D23B45602F09D738BC8EEAB9F152F6E1D23B450A835BE8EA8F664661A282917F57EF9FC" , "XX25": "54DD30195A299E0CBCB0542558C49EC760EE042C6F6FAB4ABAC7552558B79FB160EC052B6E6BAA39BCB7555058B79EB3679F042A6E6FAB39BDC6555758C39ECC619B055F696DAB4ABCC5542058C59EB3619B035B6E10AA38BCC555255EB59EB3619B05216F11AD3EBAB6552558B798B760EB052B6E1CAB3DBCB6545659B49FC661E4055F6F6FAD48BCC5552559C59FC461E4055F6F6FAD4E54DD316B28455046898361111F9D65BF" , "XMIB-GY": "C9A15BB350BA3B5D9155CA8F8C75401FFD926F8665FC0E1B9722CB8F8C064169FD906E8164F80F689152CBFA8C06406BFAE36F8064FC0E689023CBFD8C724014FCE76EF563FE0E1B9120CA8A8C74406BFCE768F164830F699120CB8F8A04406BFCE76E8B64FE0F649054CC8D8D774014FCE76EF563F80F6B9154CAFC8C714018FD946FF664890E649120CB8F8A04406BFCE76F87648B0E649120CB8F8A02C9A15AC122D6F517A466FFBBCB2CBB67" , "XFVT-GY": "5828FB92D990AC778EF695383A5347EE6C1BCFA7ECD69931888194383A2046986C19CEA0EDD298428EF1944D3A20479A6B6ACFA1EDD699428F80944A3A5447E56D6ECED4EAD499318E83953D3A52479A6D6EC8D0EDA998438E8394383C22479A6D6ECEAAEDA699418EF1933A3B5147E56D6ECED4EAD298418EF7954B3A5747E96C1DCFD7EDA3994E8E8394383C22479A6D6ECFA6EDA1994E8E8394383C245828FAE0ABFC623CBBC5A00C7D0ABC97" , "XUKX-GY": "C4F3BB3D4EE27FB580C2B9FDFF2C18DBF0C08F087BA44AF386B5B8FDFF5F19ADF0C28E0F7AA04B8080C5B888FF5F18AFF7B18F0E7AA44A8081B4B88FFF2B18D0F1B58E7B7DA64AF380B7B9F8FF2D18AFF1B5887F7ADB4B8180B7B8FDF95D18AFF1B58E057BD74BF780C9BFFFFE2E18D0F1B58E7B7DA04B8380C3B98EFF2818DCF0C68F787AD14A8C80B7B8FDF95D18AFF1B58F097AD34A8C80B7B8FDF95BC4F3BA4F3C8EB1FEB5F18CC9B875E3A2" , "XUKS": "C71E9A475D27C6C4BE25F128C0B45ECCF32DAE726861F382B852F028C0C75FBAF32FAF756965F2F1BE22F05DC0C75EB8F45CAE746961F3F1BF53F05AC0B35EC7F258AF016E63F382BE50F12DC0B55EB8F258A905691EF2F0BE50F028C6C55EB8F258AF7F6812F286BE25F028C0C758BCF328AF756912F3F5BE23F15BC1C45FCDF227AF016861F580BE50F028C1B55FCFF227AF016861F586C71E9B352F4B088F8B16C41C87EDA5B5" , "XBLC": "8EE6026734BBC172FE3A25C5B245DB94BAD5365201FDF434F84D24C5B236DAE2BAD7375500F9F547FE3D24B0B236DBE0BDA4365400FDF447FF4C24B7B242DB9FBBA0372107FFF434FE4F25C0B244DBE0BBA031250082F546FE4F24C5B434DBE0BBA0375F0089F531FF3A24C5B236DDE4BAD03755008EF443FE3C25B6B335DA95BBDF372101FDF236FE4F24C5B344DA97BBDF372101FDF2308EE6031546D70F39CB0910F1F51C20ED" , "XSGL": "390559DB572E1032235AC58DD28EFDC10D366DEE62682574252DC48DD2FDFCB70D346CE9636C2407235DC4F8D2FDFDB50A476DE863682507222CC4FFD289FDCA0C436C9D646A2574232FC588D28FFDB50C436A9963172406232FC48DD4FFFDB50C436CE3621D2405222AC48DD2FDFBB10D336CE9631B2503235CC5FED3FEFCC00C3C6C9D62682376232FC48DD38FFCC20C3C6C9D62682370390558A92542DE791669F0B995D706B8" , "XHYA-GY": "5DDC03E4A173551C973B49FCBD7C111869EF37D19435605A914C48FCBD0F106E69ED36D695316129973C4889BD0F116C6E9E37D795356029964D488EBD7B1113689A36A29237605A974E49F9BD7D116C689A30A6954A6128974E48FCBB0D116C689A36DC954B602596394FFEBC7E1113689A36A29231612A973A498FBD78111F69E937A195406025974E48FCBB0D116C689A37D095426025974E48FCBB0B5DDC0296D31F9B57A2087CC8FA25EA61" , "XHYG-GY": "816F53754F5D90E88D82A48C073BE683B55C67407A1BA5AE8BF5A58C0748E7F5B55E66477B1FA4DD8D85A5F90748E6F7B22D67467B1BA5DD8CF4A5FE073CE688B42966337C19A5AE8DF7A489073AE6F7B42960377B64A4DC8DF7A58C014AE6F7B429664D7B65A5D18C86A28E0639E688B42966337C1FA4DE8D83A4FF073FE684B55A67307B6EA5D18DF7A58C014AE6F7B42967417B6CA5D18DF7A58C014C816F52073D315EA3B8B191B840621DFA" , "X13E": "A42EA7F7C1F0C4D70202C7E6C53D2DA6901D93C2F4B6F1910475C6E6C54E2CD0901F92C5F5B2F0E20205C693C54E2DD2976C93C4F5B6F1E20374C694C53A2DAD916892B1F2B4F1910277C7E3C53C2DD2916894B5F5C9F0E30277C6E6C34C2DD2916892CFF2C1F7E40304C6E6C54E2BD6901892C5F5C5F1E60204C795C44D2CA7911792B1F4B6F7930277C6E6C43C2CA5911792B1F4B6F795A42EA685B39C0A9C3731F2D28264D6DF" , "X15E": "B590BD701BDAE6F43A85284E26E6AE6481A389452E9CD3B23CF2294E2695AF1281A188422F98D2C13A82293B2695AE1086D289432F9CD3C13BF3293C26E1AE6F80D68836289ED3B23AF0284B26E7AE1080D68E322FE3D2C03AF0294E2097AE1080D6884828EBD5C13B83294E2695A81481A688422FEFD3C53A83283D2796AF6580A988362E9CD5B03AF0294E27E7AF6780A988362E9CD5B6B590BC0269B628BF0FB61D7A61BF551D" , "X25E": "1A7E28EA8A34CE3FF24C3BEDC355D11A2E4D1CDFBF72FB79F43B3AEDC326D06C2E4F1DD8BE76FA0AF24B3A98C326D16E293C1CD9BE72FB0AF33A3A9FC352D1112F381DACB970FB79F2393BE8C354D16E2F381BA8BE0DFA0BF2393AEDC524D16E2F381DD2B906FD0AF34A3AEDC326D76A2E481DD8BE01FB0EF24A3B9EC225D01B2F471DACBF72FD7BF2393AEDC254D0192F471DACBF72FD7D1A7E2998F8580073C77F0ED9840C2A64" , "XGLE": "2A8B3EF7A8A1BBD7CCEF1F2055101B921EB80AC29DE78E91CA981E2055631AE41EBA0BC59CE38FE2CCE81E5555631BE619C90AC49CE78EE2CD991E5255171B991FCD0BB19BE58E91CC9A1F2555111BE61FCD0DB59C988FE3CC9A1E2053611BE61FCD0BCF9C968F94CDE91E2055631DE21EBD0BC59C948EE6CCE91F5354601A931FB20BB19DE78893CC9A1E2054111A911FB20BB19DE788952A8B3F85DACD759BF9DC2A141249E0EC" , "X57E": "B302F7CB8329A555E54A3D1A7E1B48CA8731C3FEB66F9013E33D3C1A7E6849BC8733C2F9B76B9160E54D3C6F7E6848BE8040C3F8B76F9060E43C3C687E1C48C18644C28DB06D9013E53F3D1F7E1A48BE8644C489B7109161E53F3C1A786A48BE8644C2F3B01C9662E44C3C1A7E684EBA8734C2F9B71C9064E54C3D697F6B49CB863BC28DB66F9611E53F3C1A7F1A49C9863BC28DB66F9617B302F6B9F1456B19D079082E3942B3B4" , "X710": "74C094D1728E66E6A5CDEF9EEC48F7EA40F3A0E447C853A0A3BAEE9EEC3BF69C40F1A1E346CC52D3A5CAEEEBEC3BF79E4782A0E246C853D3A4BBEEECEC4FF7E14186A19741CA53A0A5B8EF9BEC49F79E4186A79346B752D2A5B8EE9EEA39F79E4186A1E941B955D7A3CEEE9EEC3BF19A40F6A1E346BB53D7A5CBEFEDED38F6EB41F9A19747C855A2A5B8EE9EED49F6E941F9A19747C855A474C095A300E2A8AA90FEDAAAAB110C94" , "XBTR": "A4DB378D422743D23ACD928A5BF31E0E90E803B8776176943CBA938A5B801F7890EA02BF766577E73ACA93FF5B801E7A979903BE766176E73BBB93F85BF41E05919D02CB716376943AB8928F5BF21E7A919D04CF761E77E63AB8938A5D821E7A919D02B5761576E63ACC938A5B80187E90ED02BF761276E33ACB92F95A831F0F91E202CB776170963AB8938A5AF21F0D91E202CB77617090A4DB36FF304B8D9E0FFEA7BE1CAAE570" , "XBAE-GY": "6A21585FFFB7C6160107AF4F822A9E1E5E126C6ACAF1F3500770AE4F82599F685E106D6DCBF5F2230100AE3A82599E6A59636C6CCBF1F3230071AE3D822D9E155F676D19CCF3F3500172AF4A822B9E6A5F676B1DCB8EF2220172AE4F845B9E6A5F676D67CB85F2270001A94D83289E155F676D19CCF5F2200106AF3C822E9E195E146C1ACB84F32F0172AE4F845B9E6A5F676C6BCB86F32F0172AE4F845D6A21592D8DDB085A34349A7BC5736560" , "XGSH": "625F2093F53A6BFF4A273B33A3A1C19D566C14A6C07C5EB94C503A33A3D2C0EB566E15A1C1785FCA4A203A46A3D2C1E9511D14A0C17C5ECA4B513A41A3A6C196571915D5C67E5EB94A523B36A3A0C1E9571913D1C1035FCB4A523A33A5D0C1E9571915ABC10D5ECC4B2C3A33A3D2C7ED566915A1C10F5ECE4A213B40A2D1C09C576615D5C07C58BB4A523A33A2A0C09E576615D5C07C58BD625F21E18756A5B37F140E07E4F83AE3" , "XGVD-GY": "1E7E047F005D528AB49B04617DFB63F62A4D304A351B67CCB2EC05617D8862802A4F314D341F66BFB49C05147D8863822D3C304C341B67BFB5ED05137DFC63FD2B383139331967CCB4EE04647DFA63822B38373D346466BEB4EE05617B8A63822B383147346A67BCB59C02637CF963FD2B383139331F66BCB49A04127DFF63F12A4B303A346E67B3B4EE05617B8A63822B38304B346C67B3B4EE05617B8C1E7E050D72319CC681A831553AA29888" , "XGIN": "A36BF0EF7400F3B66A8D6478CCDA2C559758C4DA4146C6F06CFA6578CCA92D23975AC5DD4042C7836A8A650DCCA92C219029C4DC4046C6836BFB650ACCDD2C5E962DC5A94744C6F06AF8647DCCDB2C21962DC3AD4039C7826AF86578CAAB2C21962DC5D74037C78F6BFB6578CCA92A25975DC5DD4035C6876A8B640BCDAA2D549652C5A94146C0F26AF86578CDDB2D569652C5A94146C0F4A36BF19D066C3DFA5FBE514C8B83D72B" , "XY4P-GY": "E8D52F9FAD94E6EC66541B4E6561E3CEDCE61BAA98D2D3AA60231A4E6512E2B8DCE41AAD99D6D2D966531A3B6512E3BADB971BAC99D2D3D967221A3C6566E3C5DD931AD99ED0D3AA66211B4B6560E3BADD931CDD99ADD2D866211A4E6310E3BADD931AA798ADD5D866571D4C6463E3C5DD931AD99ED6D2DA66551B3D6565E3C9DCE01BDA99A7D3D566211A4E6310E3BADD931BAB99A5D3D566211A4E6316E8D52EEDDFF828A153672E7A223818B1" , "XTXC": "5AB598A28CD9D28F1EF5C5820D9689E26E86AC97B99FE7C91882C4820DE588946E84AD90B89BE6BA1EF2C4F70DE5899669F7AC91B89FE7BA1F83C4F00D9189E96FF3ADE4BF9DE7C91E80C5870D9789966FF3ABE0B8E0E6BB1E80C4820BE789966FF3AD9AB9EDE7B71FF5C4820DE58F926E83AD90B8ECE7BE1EF3C5F10CE688E36F8CADE4B99FE1CB1E80C4820C9788E16F8CADE4B99FE1CD5AB599D0FEB51CC22BC6F0B64ACF729D" , "XTXE": "5BA7EAA53499961FFD1EA91E91917C586F94DE9001DFA359FB69A81E91E27D2E6F96DF9700DBA22AFD19A86B91E27C2C68E5DE9600DFA32AFC68A86C91967C536EE1DFE307DDA359FD6BA91B91907C2C6EE1D9E700A0A22BFD6BA81E97E07C2C6EE1DF9D01ADA327FC18A81E91E27A286F91DF9700ACA32EFD18A96D90E17D596E9EDFE301DFA55BFD6BA81E90907D5B6E9EDFE301DFA55D5BA7EBD746F55852C82D9C2AD6C88727" , "XEMB": "BE1829E772F9132A94BC211FDD787F1A8A2B1DD247BF266C92CB201FDD0B7E6C8A291CD546BB271F94BB206ADD0B7F6E8D5A1DD446BF261F95CA206DDD7F7F118B5E1CA141BD266C94C9211ADD797F6E8B5E1AA546C0271E94C9201FDB097F6E8B5E1CDF46CC276E95BD201FDD0B796A8A2E1CD546CC261B94BA216CDC087E1B8B211CA147BF206E94C9201FDC797E198B211CA147BF2068BE1828950095DD67A18F142B9A218465" , "XLPE-GY": "4D4072B725C4CFFD08092166A8361172797346821082FABB0E7E2066A8451004797147851186FBC8080E2013A84511067E0246841182FAC8097F2014A8311179780647F11680FABB087C2163A8371106780641F511FDFBC9087C2066AE4711067806478F1187FACD090F2764A9341179780647F11686FBCB08082115A8321175797546F211F7FAC4087C2066AE4711067806468311F5FAC4087C2066AE414D4073C557A801B03D3A1452EF6FEA0D" , "XAXJ-GY": "44E9DCBCAFC3E98889D49FCF744948A770DAE8899A85DCCE8FA39ECF743A49D170D8E98E9B81DDBD89D39EBA743A48D377ABE88F9B85DCBD88A29EBD744E48AC71AFE9FA9C87DCCE89A19FCA744848D371AFEFFE9BFADDBC89A19ECF723848D371AFE9849BF2DCB088A699CD754B48AC71AFE9FA9C81DDBE89D59FBC744D48A070DCE8F99BF0DCB189A19ECF723848D371AFE8889BF2DCB189A19ECF723E44E9DDCEDDAF27C5BCE7AAFB3310B3D8" , "XMAW-GY": "D30DF13C770E5E997A2F152300386E91E73EC50942486BDF7C581423004B6FE7E73CC40E434C6AAC7A281456004B6EE5E04FC50F43486BAC7B591451003F6E9AE64BC47A444A6BDF7A5A152600396EE5E64BC27E43376AAD7A5A142306496EE5E64BC404434A6AA87A2B1321013A6E9AE64BC47A444C6AAF7A2E1550003C6E96E738C579433D6BA07A5A142306496EE5E64BC508433F6BA07A5A1423064FD30DF04E056290D44F1C2017476195EE" , "XMBR": "9F41FD16D46F402E89E767E148487783AB72C923E12975688F9066E1483B76F5AB70C824E02D741B89E06694483B77F7AC03C925E029751B88916693484F7788AA07C850E72B7568899267E4484977F7AA07CE54E056741A899266E14E3977F7AA07C82EE02B741C89E666E1483B71F3AB77C824E05A751F89E1679249387682AA78C850E129736A899266E149497680AA78C850E129736C9F41FC64A6038E63BCD452D50F118CFC" , "D5BH-GY": "41EC84880C3C54A4EEB7C57CB2211D0E75DFB0BD397A61E2E8C0C47CB2521C7875DDB1BA387E6091EEB0C409B2521D7A72AEB0BB387A6191EFC1C40EB2261D0574AAB1CE3F7861E2EEC2C579B2201D7A74AAB7CA38056090EEC2C47CB4501D7A74AAB0BC3F096096EFBCC37EB3231D0574AAB1CE3F7E6092EEB6C50FB2251D0975D9B0CD380F619DEEC2C47CB4501D7A74AAB0BC380D619DEEC2C47CB45641EC85FA7E509AE9DB84F048F578E671" , "XCS6-GY": "C55345F9DF9FDE2D2E55284A2053825BF16071CCEAD9EB6B2822294A2020832DF16270CBEBDDEA182E52293F2020822FF61171CAEBD9EB182F23293820548250F01570BFECDBEB6B2E20284F2052822FF01576BBEBA6EA192E20294A2622822FF01570C1EBACEB1E28502E4821518250F01570BFECDDEA1B2E5428392057825CF16671BCEBACEB142E20294A2622822FF01571CDEBAEEB142E20294A2624C553448BADF310631B661D7E670A7927" , "XMASDE": "2D778DA744FC5EB8CB265DDC129245521944B99271BA6BFECD515CDC12E144241946B89570BE6A8DCB215CA912E145261E35B99470BA6B8DCA505CAE129545591831B8E177B86BFECB535DD9129345261831BEE570C56A8CCB535CDC14E345261831B89F70B86A89CB265DAE139245261831BEE570CA6B8ACA205CAB129244551932B99471C56BFECB535ADE12E145261943B99671C56BFECB535AD82D778CD5369090F6FE1568E855CBBE2E" , "XMASMI": "ECB82A19F3358A0BADB71773F3BB06B3D88B1E2CC673BF4DABC01673F3C807C5D8891F2BC777BE3EADB01606F3C806C7DFFA1E2AC773BF3EACC11601F3BC06B8D9FE1F5FC071BF4DADC21776F3BA06C7D9FE195BC70CBE3FADC21673F5CA06C7D9FE1F21C771BE3AADB71771F2B706C7D9FE195BC703BF39ACB11604F3BB07B4D8FD1E2AC60CBF4DADC21071F3C806C7D88C1E28C60CBF4DADC21077ECB82B6B8159444598842247B4E2FDCF" , "XMEA": "6C59FC23AE57564A21004F7DBA6D3AB2586AC8169B11630C27774E7DBA1E3BC45868C9119A15627F21074E08BA1E3AC65F1BC8109A11637F20764E0FBA6A3AB9591FC9659D13630C21754F78BA6C3AC6591FCF619A6E627E21754E7DBC1C3AC6591FC91B9A13627F20024E7DBA1E3CC2586FC9119A62637B21064F0EBB1D3BB35960C9659B11650E21754E7DBB6C3BB15960C9659B1165086C59FD51DC3B980414337A49FD34C1CE" , "XMLA": "88C1C5B087F8D7401AF1DC78E949C298BCF2F185B2BEE2061C86DD78E93AC3EEBCF0F082B3BAE3751AF6DD0DE93AC2ECBB83F183B3BEE2751B87DD0AE94EC293BD87F0F6B4BCE2061A84DC7DE948C2ECBD87F6F2B3C1E3741A84DD78EF38C2ECBD87F088B3BCE3031BF3DD78E93AC4E8BCF7F082B3CDE2711AF7DC0BE839C399BDF8F0F6B2BEE4041A84DD78E848C39BBDF8F0F6B2BEE40288C1C4C2F594190E2FC2E94CAE1039E4" , "XMEM": "129D17EE131048668EE3E8BD8FB3AF8326AE23DB26567D208894E9BD8FC0AEF526AC22DC27527C538EE4E9C88FC0AFF721DF23DD27567D538F95E9CF8FB4AF8827DB22A820547D208E96E8B88FB2AFF727DB24AC27297C528E96E9BD89C2AFF727DB22D627547C538F94E9BD8FC0A9F326AB22DC27257D578EE5E8CE8EC3AE8227A422A826567B228E96E9BD8EB2AE8027A422A826567B24129D169C617C8628BBD0DD89C8EA54FF" , "XMME-GY": "4EC55B3C6BF083252B1992D70872533E7AF66F095EB6B6632D6E93D7080152487AF46E0E5FB2B7102B1E93A20801534A7D876F0F5FB6B6102A6F93A5087553357B836E7A58B4B6632B6C92D20873534A7B83687E5FC9B7112B6C93D70E03534A7B836E045FB4B7612A1F94D5097053357B836E7A58B2B7132B1892A4087653397AF06F795FC3B61C2B6C93D70E03534A7B836F085FC1B61C2B6C93D70E054EC55A4E199C4D6B1E2AA7E34F2BA842" , "XMEUDE": "75FB31AF8AF4CE0AE577216E8950979441C8059ABFB2FB4CE300206E892396E241CA049DBEB6FA3FE570201B892397E046B9059CBEB2FB3FE401201C8957979F40BD04E9B9B0FB4CE502216B895197E040BD02EDBECDFA3EE502206E8F2197E040BD0497BEB0FA3FE571211C885097E040BD02EDBEC2FB38E47120198950969341BE059CBFCDFB4CE502266C892397E041CF059EBFCDFB4CE502266A75FB30DDF8980044D044145ACE096CE8" , "XXSC-GY": "3473C3634C67B59DD52379F89720CB510040F756792180DBD35478F89753CA270042F651782581A8D524788D9753CB250731F750782180A8D455788A9727CB5A0135F6257F2380DBD55679FD9721CB250135F021785E81A9D55678F89151CB250135F65B795F80AED4237FFA9622CB5A0135F6257F2581ABD522798B9724CB560046F726785480A4D55678F89151CB250135F757785680A4D55678F891573473C2113E0B7BD3E0104CCCD079302D" , "XIEE-GY": "2A2DCB52626B0EC14525F1612F7EF55F1E1EFF67572D3B874352F0612F0DF4291E1CFE6056293AF44522F0142F0DF52B196FFF61562D3BF44453F0132F79F5541F6BFE14512F3B874550F1642F7FF52B1F6BF81056523AF54550F061290FF52B1F6BFE6A56523AF44423F7632E7CF5541F6BFE1451293AF74524F1122F7AF5581E18FF1756583BF84550F061290FF52B1F6BFF66565A3BF84550F06129092A2DCA201007C08E7016C45568270E22" , "XMJP": "6D215FA487581E8201D75E3BEDDA90B259126B91B21E2BC407A05F3BEDA991C459106A96B31A2AB701D05F4EEDA990C65E636B97B31E2BB700A15F49EDDD90B958676AE2B41C2BC401A25E3EEDDB90C658676CE6B3612AB601A25F3BEBAB90C658676A9CB31C2AC301D45F3BEDA996C259176A96B36D2BB301D15E48ECAA91B358186AE2B21E2DC601A25F3BECDB91B158186AE2B21E2DC06D215ED6F534D0CD34E46B0FAA836BCF" , "D5BI-GY": "063AC2A228163477CDFE525C68B85D1C3209F6971D500131CB89535C68CB5C6A320BF7901C540042CDF9532968CB5D683578F6911C500142CC88532E68BF5D17337CF7E41B520131CD8B525968B95D68337CF1E01C2F0043CD8B535C6EC95D68337CF6961B230045CCF4545E69BA5D17337CF7E41B540041CDFF522F68BC5D1B320FF6E71C25014ECD8B535C6EC95D68337CF6961C27014ECD8B535C6ECF063AC3D05A7AFA38F8CD67682FE1A661" , "XPXJ-GY": "701DD700625EA79C22C8C1AED2F9CC4C442EE335571892DA24BFC0AED28ACD3A442CE232561C93A922CFC0DBD28ACC38435FE333561892A923BEC0DCD2FECC47455BE246511A92DA22BDC1ABD2F8CC38455BE442566793A822BDC0AED488CC38455BE238576E92A423BAC7ACD3FBCC47455BE246511C93AA22C9C1DDD2FDCC4B4428E345566D92A522BDC0AED488CC38455BE334566F92A522BDC0AED48E701DD672103269D317FBF49A95A03731" , "XMRC": "1DC9D38FBB9823F831F665CFBA35E32529FAE7BA8EDE16BE378164CFBA46E25329F8E6BD8FDA17CD31F164BABA46E3512E8BE7BC8FDE16CD308064BDBA32E32E288FE6C988DC16BE318365CABA34E351288FE0CD8FA117CC318364CFBC44E351288FE6B78FDC16CA30F664CFBA46E55529FFE6BD8FAD16C931F065BCBB45E22428F0E6C98EDE10BC318364CFBB34E22628F0E6C98EDE10BA1DC9D2FDC9F4EDB704C550FBFD6C1858" , "XMTW-GY": "F1FB85C3EC9D8334F05688CBCCD17753C5C8B1F6D9DBB672F62189CBCCA27625C5CAB0F1D8DFB701F05189BECCA27727C2B9B1F0D8DBB601F12089B9CCD67758C4BDB085DFD9B672F02388CECCD07727C4BDB681D8A4B700F02389CBCAA07727C4BDB0FBD8D9B600F0528EC9CDD37758C4BDB085DFDFB702F05788B8CCD57754C5CEB186D8AEB60DF02389CBCAA07727C4BDB1F7D8ACB60DF02389CBCAA6F1FB84B19EF14D7BC565BDFF8B888C2E" , "XCS4-GY": "C5702A9BFEBA5EC247C5C8DDAD716904F1431EAECBFC6B8441B2C9DDAD026872F1411FA9CAF86AF747C2C9A8AD026970F6321EA8CAFC6BF746B3C9AFAD76690FF0361FDDCDFE6B8447B0C8D8AD706970F03619D9CA836AF647B0C9DDAB006970F0361FA3CA896BF141C2CEDFAC73690FF0361FDDCDF86AF447C4C8AEAD756903F1451EDECA896BFB47B0C9DDAB006970F0361EAFCA8B6BFB47B0C9DDAB06C5702BE98CD6908D72F6FDE9EA289279" , "XMUSGR": "E5E896988024DAAD8E8ED6DF82BA6830D1DBA2ADB562EFEB88F9D7DF82C96946D1D9A3AAB466EE988E89D7AA82C96844D6AAA2ABB462EF988FF8D7AD82BD683BD0AEA3DEB360EFEB8EFBD6DA82BB6844D0AEA5DAB41DEE998EFBD7DF84CB6844D0AEA3A0B460EF988E8ED6AE82BD6844D0AEA5DAB412EF9F8F88D7A882BA6937D1ADA2ABB51DEFEB8EFBD1DD82C96844D1DCA2A9B51DEFEB8EFBD1DBE5E897EAF24814E2BBBDE3EBC5E3934D" , "XD9U-GY": "930657F66682ABD355FDF34D0872D0D5A73563C353C49E95538AF24D0801D1A3A73762C452C09FE655FAF2380801D0A1A04463C552C49EE6548BF23F0875D0DEA64062B055C69E955588F3480873D0A1A64064B452BB9FE75588F24D0E03D0A1A64062CE52B698EA55FBF54F0970D0DEA64062B055C09FE555FCF33E0876D0D2A73363B352B19EEA5588F24D0E03D0A1A64063C252B39EEA5588F24D0E059306568414EE659C60CEC6794F2B2BA8" , "XDWC-GY": "82F7E3D4E96FE82E83C6360BFB83FEEEB6C4D7E1DC29DD6885B1370BFBF0FF98B6C6D6E6DD2DDC1B83C1377EFBF0FE9AB1B5D7E7DD29DD1B82B03779FB84FEE5B7B1D692DA2BDD6883B3360EFB82FE9AB7B1D096DD56DC1A83B3370BFDF2FE9AB7B1D6ECDD5BDD1982C63009FA81FEE5B7B1D692DA2DDC1883C73678FB87FEE9B6C2D791DD5CDD1783B3370BFDF2FE9AB7B1D7E0DD5EDD1783B3370BFDF482F7E2A69B03267EB6F5033FBCDA058C" , "XDWT-GY": "5BEF3EAE61E4BA081CC9ECE5818BBB986FDC0A9B54A28F4E1ABEEDE581F8BAEE6FDE0B9C55A68E3D1CCEED9081F8BBEC68AD0A9D55A28F3D1DBFED97818CBB936EA90BE852A08F4E1CBCECE0818ABBEC6EA90DEC55DD8E3C1CBCEDE587FABBEC6EA90B9655D08F3F1CCEEAE78089BB936EA90BE852A68E3E1CC8EC96818FBB9F6FDA0AEB55D78F311CBCEDE587FABBEC6EA90A9A55D58F311CBCEDE587FC5BEF3FDC1388745829FAD9D1C6D240FA" , "XDEM-GY": "3B7268921E9F6481811A75E16EFF321E0F415CA72BD951C7876D74E16E8C33680F435DA02ADD50B4811D74946E8C326A08305CA12AD951B4806C74936EF832150E345DD42DDB51C7816F75E46EFE326A0E345BD02AA650B5816F74E1688E326A0E345DAA2AAB50B4806D73E36FFD32150E345DD42DDD50B7811B75926EFB32190F475CD72AAC51B8816F74E1688E326A0E345CA62AAE51B8816F74E168883B7269E06CF3AAD1B42940D529A6C97C" , "XMWOGY": "336F7CD60813AA365F0BA584610F6277075C48E33D559F70597CA484617C6301075E49E43C519E035F0CA4F1617C6203002D48E53C559F035E7DA4F66108627C062949903B579F705F7EA581610E620306294F943C2A9E025F7EA484677E6203062949EE3C579F015E7EA5F56103620306294F943C259F045E0DA4F3610F6370072A48E53D2A9F705F7EA286617C6203075B48E73D2A9F705F7EA280336F7DA47A7F64666A3890B026569915" , "XWEH-GY": "C72A9BC7076CD9FBC45D28524346212CF319AFF2322AECBDC22A29524335205AF31BAEF5332EEDCEC45A292743352158F468AFF4332AECCEC52B292043412127F26CAE813428ECBDC428285743472158F26CA8853355EDCFC428295245372158F26CAEFF325BEDCEC5562E5042442127F26CAE81342EEDCDC45C28214342212BF31FAF82335FECC2C428295245372158F26CAFF3335DECC2C42829524531C72A9AB5750017ABF16E1D66041FDA4E" , "XDWD-GY": "70F9BE2508217029371A266FCC0DB1BA44CA8A103D67456F316D276FCC7EB0CC44C88B173C63441C371D271ACC7EB1CE43BB8A163C67451C366C271DCC0AB1B145BF8B633B65456F376F266ACC0CB1CE45BF8D673C18441D376F276FCA7CB1CE45BF8B1D3C15451E361D206DCD0FB1B145BF8B633B63441F371B261CCC09B1BD44CC8A603C124510376F276FCA7CB1CE45BF8A113C104510376F276FCA7A70F9BF577A4DBE790229135B8B544AD8" , "XNIF-GY": "1ACA3ED6755592B5DE900120C01795F42EF90AE34013A7F3D8E70020C06494822EFB0BE44117A680DE970055C064958029880AE54113A780DFE60052C01095FF2F8C0B904611A7F3DEE50125C01695802F8C0D94416CA681DEE50020C66695802F8C0BEE4110A68CDF950722C11595FF2F8C0B904617A683DE910153C01395F32EFF0A934166A78CDEE50020C66695802F8C0AE24164A78CDEE50020C6601ACA3FA407395CE5EBA33414874E6E96" , "XDJP-GY": "A68081D0F17581D3382E6D300C3C982A92B3B5E5C433B4953E596C300C4F995C92B1B4E2C537B5E638296C450C4F985E95C2B5E3C533B4E639586C420C3B982193C6B496C231B495385B6D350C3D985E93C6B292C54CB5E7385B6C300A4D985E93C6B4E8C541B592382D6B320D3E982193C6B496C237B5E5382F6D430C38982D92B5B595C546B4EA385B6C300A4D985E93C6B5E4C544B4EA385B6C300A4BA68080A283194F830D1D58044B656348" , "XQUI-GY": "692024D3C68D0E89687382BE6CA79E925D1310E6F3CB3BCF6E0483BE6CD49FE45D1111E1F2CF3ABC687483CB6CD49EE65A6210E0F2CB3BBC690583CC6CA09E995C661195F5C93BCF680682BB6CA69EE65C661791F2B43ABD680683BE6AD69EE65C6611EBF3BC3BBC697984BC6DA59E995C661195F5CF3ABF687282CD6CA39E955D151096F2BE3BB0680683BE6AD69EE65C6610E7F2BC3BB0680683BE6AD0692025A1B4E1C0D85D40B78A2BFE65F1" , "XAUS-GY": "ABC6DC7E34A57ED1D2D55B1C47F1A7609FF5E84B01E34B97D4A25A1C4782A6169FF7E94C00E74AE4D2D25A694782A7149884E84D00E34BE4D3A35A6E47F6A76B9E80E93807E14B97D2A05B1947F0A7149E80EF3C009C4AE5D2A05A1C4180A7149E80E94600944BE4D2D55D1E46F3A76B9E80E93807E74AE7D2D45B6F47F5A7679FF3E83B00964BE8D2A05A1C4180A7149E80E84A00944BE8D2A05A1C4186ABC6DD0C46C9B080E7E66E2800A85C03" , "DBPK-GY": "2A756CD339E997BC7316FDF1EF1E01BC1E4658E60CAFA2FA7561FCF1EF6D00CA1E4459E10DABA3897311FC84EF6D01C8193758E00DAFA2897260FC83EF1901B71F3359950AADA2FA7363FDF4EF1F01C81F335F910DD0A3887363FCF1E96F01C81F3358E70DDBA28C7267FBF3EE1C01B71F3359950AABA38A7317FD82EF1A01BB1E4058960DDAA2857363FCF1E96F01C81F3358E70DD8A2857363FCF1E9692A756DA14B8559ED4625C8C5A847FADF" , "DBPG-GY": "94ACAF6AC47C382C1B9911ADC30DB2C5A09F9B5FF13A0D6A1DEE10ADC37EB3B3A09D9A58F03E0C191B9E10D8C37EB2B1A7EE9B59F03A0D191AEF10DFC30AB2CEA1EA9A2CF7380D6A1BEC11A8C30CB2B1A1EA9C28F0450C181BEC10ADC57CB2B1A1EA9B5EF04E0D1C1A9D17AFC20FB2CEA1EA9A2CF73E0C1A1B9811DEC309B2C2A0999B2FF04F0D151BEC10ADC57CB2B1A1EA9B5EF04D0D151BEC10ADC57A94ACAE18B610F67D2EAA2499845449A6" , "XSPS": "10D7A118AD68E951D65F9DD6BE7D490924E4952D982EDC17D0289CD6BE0E487F24E6942A992ADD64D6589CA3BE0E497D2395952B992EDC64D7299CA4BE7A49022591945E9E2CDC17D62A9DD3BE7C497D2591925A9951DD65D62A9CD6B80C497D25919420985BDC61D65F9CD6BE0E4F7924E1942A995DDC60D6599DA5BF0D480825EE945E982EDA15D62A9CD6BF7C480A25EE945E982EDA1310D7A06ADF042700E36CA8E2F924B26A" , "XDPE-GY": "B682C93A70EEB4CB8A98CF0CA813358482B1FD0F45A8818D8CEFCE0CA86034F282B3FC0844AC80FE8A9FCE79A86035F085C0FD0944A881FE8BEECE7EA814358F83C4FC7C43AA818D8AEDCF09A81235F083C4FA7844D780FF8AEDCE0CAE6235F083C4FC0244DA81FB8B9EC90EA911358F83C4FC7C43AC80FD8A99CF7FA817358382B7FD7F44DD81F28AEDCE0CAE6235F083C4FD0E44DF81F28AEDCE0CAE64B682C84802827A9ABFABFA38EF4ACEE7" , "XSDX": "126C6DCCCDCB16DA85098DA01259600D265F59F9F88D239C837E8CA0122A617B265D58FEF98922EF850E8CD5122A6079212E59FFF98D23EF847F8CD2125E6006272A588AFE8F239C857C8DA512586079272A5E8EF9F222EE857C8CA014286079272A58F4F8F822EE85028CA0122A667D265A58FEF9FE23EB850F8DD31329610C2755588AF88D259E857C8CA01358610E2755588AF88D2598126C6CBEBFA7D88BB03AB89455009B6E" , "DBPD-GY": "A55878B4E9F1187382124495DCFA273C916B4C81DCB72D3584654595DC89264A91694D86DDB32C46821545E0DC892748961A4C87DDB72D46836445E7DCFD2737901E4DF2DAB52D3582674490DCFB2748901E4BF6DDC82C4782674595DA8B2748901E4C80DDC32D4383154297DDF82737901E4DF2DAB32C45821344E6DCFE273B916D4CF1DDC22D4A82674595DA8B2748901E4C80DDC02D4A82674595DA8DA55879C69B9DD621B72171A19BA3DC5C" , "XSER-GY": "64C117450C47FC945FB87E28711D3EC850F223703901C9D259CF7F28716E3FBE50F022773805C8A15FBF7F5D716E3EBC578323763801C9A15ECE7F5A711A3EC3518722033F03C9D25FCD7E2D711C3EBC51872407387EC8A05FCD7F28776C3EBC5187227D3974C8A15FB9782A701F3EC3518722033F05C8A25FB97E5B71193ECF50F423003874C9AD5FCD7F28776C3EBC518723713876C9AD5FCD7F28776A64C116377E2B32C66A8B4B1C3644C5A8" , "XSDR-GY": "374D37E8468E395B473093055866CB41037E03DD73C80C1D414792055815CA37037C02DA72CC0D6E473792705815CB35040F03DB72C80C6E464692775861CB4A020B02AE75CA0C1D474593005867CB35020B04AA72B70D6F474592055E17CB35020B02D073BD0D6F473195075964CB4A020B02AE75CC0D6D473193765862CB46037803AD72BD0C62474592055E17CB35020B03DC72BF0C62474592055E11374D369A34E2F7097203A6311F3F3021" , "XS8R-GY": "7B1BA91B9EBFDB713B3666E812B2FFBA4F289D2EABF9EE373D4167E812C1FECC4F2A9C29AAFDEF443B31679D12C1FFCE48599D28AAF9EE443A40679A12B5FFB14E5D9C5DADFBEE373B4366ED12B3FFCE4E5D9A59AA86EF453B4367E814C3FFCE4E5D9C23AB8CE8493B3760EA13B0FFB14E5D9C5DADFDEF473B37669B12B6FFBD4F2E9D5EAA8CEE483B4367E814C3FFCE4E5D9D2FAA8EEE483B4367E814C57B1BA869ECD315230E0553DC55EB04DA" , "XSX6": "81DE7CDECEB09235BAEA7276110F69BCB5ED48EBFBF6A773BC9D7376117C68CAB5EF49ECFAF2A600BAED7303117C69C8B29C48EDFAF6A700BB9C7304110869B7B4984998FDF4A773BA9F7273110E69C8B4984F9CFA89A601BA9F7376177E69C8B49849E6FB83A70DBCEF7376117C6FCCB5E849ECFA85A704BAEC7205107F68BDB4E74998FBF6A171BA9F7376100E68BFB4E74998FBF6A17781DE7DACBCDC5C678FD94742565692DC" , "XS7R-GY": "0DC6C7506817FCBCEFF5EDDFED490DFB39F5F3655D51C9FAE982ECDFED3A0C8D39F7F2625C55C889EFF2ECAAED3A0D8F3E84F3635C51C989EE83ECADED4E0DF03880F2165B53C9FAEF80EDDAED480D8F3880F4125C2EC888EF80ECDFEB380D8F3880F2685D24CF8BEFF4EBDDEC4B0DF03880F2165B55C88AEFF4EDACED4D0DFC39F3F3155C24C985EF80ECDFEB380D8F3880F3645C26C985EF80ECDFEB3E0DC6C6221A7B32EEDAC6D8EBAA10F69B" , "XGSD-GY": "D739EF711654BBFADCBEE94F1F531BBDE30ADB4423128EBCDAC9E84F1F201ACBE308DA4322168FCFDCB9E83A1F201BC9E47BDB4222128ECFDDC8E83D1F541BB6E27FDA3725108EBCDCCBE94A1F521BC9E27FDC33226D8FCEDCCBE84F19221BC9E27FDA4922638EC9DDB9EF4D1E511BB6E27FDA3725168FCCDCBFE93C1F571BBAE30CDB3422678EC3DCCBE84F19221BC9E27FDB4522658EC3DCCBE84F1924D739EE03643875A8E98DDC7B580AE0DD" , "XSMI-GY": "0D6446A128CD9BBE7F0A64742826BEA0395772941D8BAEF8797D65742855BFD6395573931C8FAF8B7F0D65012855BED43E2672921C8BAE8B7E7C65062821BEAB382273E71B89AEF87F7F64712827BED4382275E31CF4AF8A7F7F65742E57BED4382273991DFEAFFA7E0062762924BEAB382273E71B8FAF887F0B64072822BEA7395172E41CFEAE877F7F65742E57BED4382272951CFCAE877F7F65742E510D6447D35AA155EC4A3951406F7F45C0" , "XUHY-DE": "CF8B8E87EDA2EBFAAB0869B838AD2F25FBB8BAB2D8E4DEBCAD7F68B838DE2E53FBBABBB5D9E0DFCFAB0F68CD38DE2F51FCC9BAB4D9E4DECFAA7E68CA38AA2F2EFACDBBC1DEE6DEBCAB7D69BD38AC2F51FACDBDC5D99BDFCEAB7D68B83EDC2F51FACDBBBFD897DFC2AB026FBA39AC2E22FACDBBC1DEE0DFCCAB0969CB38A92F22FBBEBAC2D991DEC3AB7D68B83EDC2F51FACDBAB3D993DEC3AB7D68B83EDACF8B8FF59FCE25A99E3B5C8C7FF4D444" , "YTY1V": "B23F70F34911AF662EED8A795A1AC632860C44C67C579A20289A8B795A69C744860E45C17D539B532EEA8B0C5A69C646817D44C07D579A532F9B8B0B5A1DC639877945B57A559A202E988A7C5A1BC646877943B17D289B522E988B795C6BC646877945CA7C259A5F28EF8B095A69C646817D44C57C239B532EEF8B0A5B1AC745860C45CA7C579A20289A8B795A69C734860E45CA7C579A20289CB23F71813B7D61351BDEBF4D1D433D53" , "YLEPS-FH": "3E50534E69DBBEBC3ECC2A8D24EF62120A63677B5C9D8BFA38BB2B8D249C63640A61667C5D998A893ECB2BF8249C62660D12677D5D9D8B893FBA2BFF24E862190B1666085A9F8BFA3EB92A8824EE62660B16600C5DE28A883EB92B8D229E62660B1666775D988A893ECF2BF8239E63160A6866085C9D8DFE3FC92BF925EF62110B65677B5D9E8A8F3EC62B8D249C64640B1666085DEF8A8D3EC62B8D249C64623E50523C1BB770EF0BFF1FB963B69973" , "ZAL-GY": "709AF7A1E26729E47E13850D2A6E6EFB44A9C394D7211CA27864840D2A1D6F8D44ABC293D6251DD17E1484782A1D6E8F43D8C392D6211CD17F65847F2A696EF045DCC2E7D1231CA27E6685082A6F6E8F45DCC4E3D65E1DD07E66840D2C1F6E8F45DCC2E0D6561DA77964857C2A626E8F45DCC4E3D6511CD67F15847A2A6E6FFC44DFC392D75E1CA27E66820F2A1D6E8F44AEC390D75E1CA27E668209709AF6D3900BE7B74B20B0396D37959A" , "ZGLDEU": "39A2C05EBE3B8FF1F8F6113E9AD0ED200D91F46B8B7DBAB7FE81103E9AA3EC560D93F56C8A79BBC4F8F1104B9AA3ED540AE0F46D8A7DBAC4F980104C9AD7ED2B0CE4F5188D7FBAB7F883113B9AD1ED540CE4F31C8A02BBC5F883103E9CA1ED540CE4F51F8A0CBBB2F9F1114D9AD0ED540CE4F31C8A0DBAC3F9F010499AD0EC270DE7F46D8B02BAB7F883163C9AA3ED540D96F46F8B02BAB7F883163A39A2C12CCC5741A2CDC5240ADD891641" , "ZAG-AV": "FCFCA1791A73AA44231737CA10C17CC8C8CF954C2F359F02256036CA10B27DBEC8CD944B2E319E71231036BF10B27CBCCFBE954A2E359F71226136B810C67CC3C9BA943F29379F02236237CF10C07CBCC9BA923B2E4A9E70236236CA16B07CBCC9BA94382E429E73246037BD10C27CBCC9BA923B2E459F76221136BD10C17DCFC8B9954A2F4A9F02236230C810B27CBCC8C895482F4A9F02236230CEFCFCA00B681F6417162402FE579887A9" } }
Data Paskutinė kaina