Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Priimtinumo klausimynas

Jauskitės užtikrintai rinkdamiesi sudėtingus investicinius produktus

 • Užpildykite trumpą klausimyną, kad įvertintume jūsų žinių bei patirties lygį apie su investicijomis susijusią riziką.
 • Šio klausimyno tikslas – nustatyti, ar investicinis produktas jums yra priimtinas, ar ne.
 • Šis klausimynas yra privalomas prieš įsigyjant sudėtingus investicinius produktus.
 • Pirmą kartą perkant sudėtingą investicinį produktą, bankas turi įvertinti produkto priimtinumą.
 • Šio klausimyno tikslas – nustatyti, ar turite pakankamai žinių ir kompetencijos, kad suprastumėte riziką, susijusią su sudėtingais investiciniais produktais, kuriuos norite įsigyti.

Šis klausimynas padės nustatyti, ar investicinis produktas jums yra priimtinas, ar ne.

Jei produktų grupės vertinimo rezultatas yra „nepriimtinas“, tai reiškia, kad jūsų prisiimama rizika neatitinka jūsų žinių ir patirties, arba kad galite nesuprasti rizikos, susijusios su investavimu į tokius produktus.

 • Pasirinkite produktų grupę, susijusią su jūsų planuojamomis investicijomis, ir atsakykite į klausimus.
 • Remdamiesi šiame klausimyne pateikta informacija atliksime priimtinumo vertinimą.
 • Priimtinumo klausimynas galioja 5 (penkerius) metus arba tol, kol iš naujo užpildote klausimyną, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

Svarbu! Pasirinktos produktų grupės klausimyną galite pildyti tik vieną kartą per dieną.

Sudėtingos akcijos Akcijos, kuriomis nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose, daugiašalės prekybos sistemose, organizuotose prekybos sistemose ar panašiose prekybos sistemose už ES ribų; privilegijuotosios akcijos, susietos su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, konvertuojamosios akcijos ir panašios finansinės priemonės; specialiosios paskirties įsigijimo bendrovės (SPAC).
Sudėtingi investiciniai fondai Nekilnojamojo turto fondai, privataus kapitalo fondai, apribotos rizikos fondai, rizikos kapitalo fondai ir fondai, investuojantys į kitas netradicines turto klases, įsteigti arba kaip struktūrizuoti kolektyvinio investavimo subjektai (KIS) pagal UCITS direktyvą (įskaitant svertinius arba atvirkštinius biržoje prekiaujamus fondus (ETF), arba kaip alternatyvaus investavimo fondai (AIF pagal Alternatyvaus investavimo fondų direktyvą (AIFMD)), ar kita forma, pripažįstama už ES ribų.
Sudėtingos obligacijos Toliau išvardytų rūšių obligacijos ir pinigų rinkos priemonės: konvertuojamosios ir keičiamosios obligacijos, indeksuojamosios obligacijos ir „turbo sertifikatai“, sąlyginės konvertuojamosios obligacijos, emitento iniciatyva anksčiau laiko išperkamos obligacijos, investuotojo anksčiau laiko parduodamos obligacijos, su skoliniais įsipareigojimais susijusios obligacijos, obligacijos ir pinigų rinkos priemonės, kurių grąža priklauso nuo finansinių priemonių krepšelio rezultatų, kurios yra subordinuotos, kurių emitentas gali keisti pinigų srautus, kurios neturi išpirkimo datos, kurios susietos su neįprasta ar nežinoma finansinio turto klase, kurios pasižymi sudėtinga grąžos apskaičiavimo metodika, kai obligacijos nominali vertė gali būti grąžinama ne visa arba gali būti naudojama laidavimui užtikrinti, kurios pasižymi sąlygine ar sudėtinga garantijų schema; kurios turi sverto savybių; obligacijos, kuriomis nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose, daugiašalės prekybos sistemose, organizuotose prekybos sistemose ar panašiose prekybos sistemose už ES ribų; biržoje prekiaujami vekseliai (ETN), žaliavų fondai, kurių vienetais prekiaujama biržoje (ETC).
Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai (ang. Swaps) Palūkanų normų dvišaliai susitarimai (pvz., palūkanų normų skirtingomis valiutomis apsikeitimo sandoriai), pagal kuriuos sutartais terminais (mokėjimo dienomis) visą sandorio galiojimo laikotarpį (iki termino pabaigos) apsikeičiama pinigų srautais.
Valiutų išankstiniai sandoriai ir valiutų apsikeitimo sandoriai (ang. Forwards and Swaps) Valiutų apsikeitimo sandoriai (ang. Swaps) – dvišaliai susitarimai, pagal kuriuos sutartais terminais (mokėjimo dienomis) visą sandorio galiojimo laikotarpį (iki termino pabaigos) apsikeičiama pinigų srautais, arba valiutų išankstiniai sandoriai (ang. Forwards) – individualūs dvišaliai susitarimai, pagal kuriuos sutartą ateities dieną apsikeičiama turtu arba pinigų srautais sandorio sudarymo metu nustatyta kaina.
Ateities sandoriai (ang. Futures) Standartizuotos biržinių išvestinių finansinių priemonių sutartys, pagal kurias pirkėjas ir pardavėjas yra įpareigoti įvykdyti sandorį sutarta kaina ir sutartą dieną ateityje.
Pasirinkimo sandoriai (ang. Options) Su palūkanų normomis arba žaliavomis susieti sandoriai, kurie suteikia pirkėjui, sumokėjusiam komisinį mokestį (premiją), teisę, bet ne įsipareigojimą pirkti arba parduoti tam tikrą kiekį finansinio turto iš anksto sutarta kaina (vykdymo kaina) sutartą dieną ar iki sutarties pabaigos.
Vertybinių popierių atpirkimo sandoriai Dvišaliai susitarimai, pagal kuriuos viena sutarties šalis įsipareigoja parduoti tam tikrą kiekį vertybinių popierių kitai sutarties šaliai, paprastai už mažesnę negu rinkos kainą (pirmoji sandorio dalis), įsipareigodama per nustatytą laiką atpirkti tokį pat kiekį vertybinių popierių už didesnę kainą, nei numatyta pirmoje sandorio dalyje (antroji sandorio dalis).
Nesudėtingos akcijos Akcijos, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, daugiašalės prekybos sistemose ar panašiose prekybos sistemose už Europos Sąjungos (ES) ribų.
Nesudėtingi fondai Suderintieji investiciniai fondai ir biržose prekiaujami fondai (ETF).
Nesudėtingos obligacijos Obligacijos, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, daugiašalės prekybos sistemose ar panašiose prekybos sistemose už ES ribų; finansinės priemonės, pavyzdžiui, vyriausybės vertybiniai popieriai, indėlių sertifikatai ar komerciniai popieriai, kuriais paprastai prekiaujama pinigų rinkoje ir kurių vertę galima tiksliai nustatyti bet kuriuo metu, ir kurie nėra išvestinės priemonės, o jų terminas emisijos išleidimo metu yra 397 dienos arba trumpesnis.
Pasirašymo teisės ir varantai Finansinė priemonė, liudijanti suteikiamą teisę pirmiau už kitus per nustatytą laiką įsigyti garantuotą kiekį ar už mažesnę nei rinkos kainą naujos emisijos akcijų, arba, šia teise nepasinaudojus, parduoti jas biržoje, kol nepasibaigė jų galiojimas.
Priimtinas Atsižvelgiant į klausimyne pateiktą kliento informaciją, klientas turi pakankamai žinių ir patirties sudaryti sandorius su pasirinktomis finansinėmis priemonėmis ar paslaugomis bei sugeba tinkamai įvertinti jiems būdingą riziką.
Nepriimtinas Atsižvelgiant į klausimyne pateiktą kliento informaciją, klientas neturi pakankamai žinių ir patirties sudaryti sandorius su pasirinktomis finansinėmis priemonėmis ar paslaugomis bei tinkamai įvertinti jiems būdingą riziką.
Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.