Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui

Dividendų apmokestinimas Norvegijoje

Dividendų apmokestinimas Norvegijoje nuo 2019 01 01

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalios naujos taisyklės dėl Norvegijos įmonių išmokamų dividendų užsienio akcininkams apmokestinimo prie pajamų šaltinio mažesniu nei 25 proc. tarifu.

 • Norvegijos teisės aktais nustatytas taikomas mokestinis tarifas: 25 %
 • Pagal sutartį Lietuvos gyventojams taikomas tarifas: 15%

Sutartinis mokesčių tarifas taikomas, jeigu kliento mokesčių mokėjimo vieta yra Lietuva ir klientas pateikia bankui tinkamus dokumentus, atitinkančius toliau nurodytus reikalavimus.

Tam, kad būtų taikomas sumažintas mokesčio prie pajamų šaltinio tarifas, klientas turi pateikti bankui reikiamus dokumentus ne vėliau nei likus trims darbo dienoms iki paskutinės dividendų išmokėjimo dienos (angl. ex-dividend date).

Klientas atsako už reikiamų dokumentų pateikimą, taip pat už dokumentų tikslumą ir visų su vertybiniais popieriais susijusių mokesčių sumokėjimą. Bankas neatsako už jokius nuostolius, kuriuos klientas patiria dėl taikomų mokesčių tarifų ar dėl to, kad nepateikė reikiamų dokumentų ar nepateikė jų laiku. Bankas taip pat nėra įpareigotas priminti klientui apie poreikį pateikti dokumentus ar atnaujinti juos, kad būtų taikomas sumažintas mokesčio tarifas.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma,

kurią išduoda Lietuvos mokesčių inspekcija

Pažymoje turi būti pateikiamas patvirtinimas, kad klientas yra Lietuvos rezidentas pagal Lietuvos ir Norvegijos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį.

Kadangi gyvenamosios vietos pažyma galioja tik einamaisiais kalendoriniais metais, ją reikia pateikti kiekvienais metais, kuriais taikomas sutartinis tarifas.

Dividendų gavėjo patvirtinimas, kad jis yra dividendų naudos gavėjas

Pridedame dokumento pavyzdį. Šis patvirtinimas galios nuo pirmo pateikimo iki dokumento pagrindinių sąlygų pakeitimo. Po sąlygų pakeitimo reikės iš naujo pateikti patvirtinimą.

Reikiamus dokumentus

Juridiniai asmenys, siekdami būti apmokestinami pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, turi pateikti „Swedbank“ žemiau išvardintus dokumentus:

Norvegijos mokesčių inspekcijos patvirtinimas,

kad dividendų gavėjas turi teisę į sumažintą mokesčio prie pajamų šaltinio tarifą

Dėl šio patvirtinimo Jums reikia kreiptis į Norvegijos mokesčių tarnybą dėl sumažinto mokesčio prie pajamų šaltinio tarifo, ar atleidimo nuo mokesčių šiuo adresu:

Central Tax Office - Foreign Tax Affairs (SFU)
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo
NORWAY

Patvirtinimas galioja tol, kol nepasikeičia pagrindinės sąlygos. Pasikeitus pagrindinėms sąlygoms Jums reikės iš naujo pateikti Norvegijos mokesčių inspekcijos patvirtinimą.

Rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma,

kurią išduoda Lietuvos mokesčių inspekcija

Pažymoje turi būti pateikiamas patvirtinimas, kad klientas yra Lietuvos rezidentas pagal Lietuvos ir Norvegijos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį.

Kadangi gyvenamosios vietos pažyma galioja tik einamaisiais kalendoriniais metais, ją reikia pateikti kiekvienais metais, kuriais taikomas sutartinis tarifas.

Dividendų gavėjo patvirtinimas, kad jis yra dividendų naudos gavėjas

Pridedame dokumento pavyzdį. Šis patvirtinimas galioja nuo pirmo pateikimo iki pagrindinių sąlygų pakeitimo. Pasikeitus pagrindinėms sąlygoms Jums reikės iš naujo pateikti šį patvirtinimą.

Dividendų naudos gavėjo patvirtinimas, kad jo mokestinis statusas nepasikeitė nuo tada, kai Norvegijos mokesčių tarnyba išdavė patvirtinimo pažymą.

Jeigu pagal Norvegijos mokesčių inspekcijos patvirtinimą taikomas 0 % mokesčio tarifas, tokiu atveju šis patvirtinimas galioja trejus metus nuo pažymos išdavimo dienos, arba kol pasikeičia pagrindinės sąlygos. Papildomai klientas kas trejus metus turės pateikti toliau nurodytą dividendų naudos gavėjo patvirtinimą.

Dividendų naudos gavėjo patvirtinimą reikia pateikti prieš pasibaigiant trejiems metams nuo Norvegijos mokesčių inspekcijos patvirtinimo išdavimo dienos.

 • Kreipkitės į Norvegijos mokesčių inspekciją dėl Sumažinto mokesčio prie pajamų šaltinio tarifo ar Atleidimo nuo mokesčių.
 • Tuomet kreipkitės į Lietuvos mokesčių inspekciją dėl rezidavimo vietą patvirtinanti pažymos gavimo, kuri galiotų šiais metais.
 • Užpildykite dividendų naudos gavėjo patvirtinimą (Dividendų gavėjo patvirtinimas, kad jis yra faktinis dividendų savininkas).
 • Visus aukščiau išvardytus dokumentus pateikite bankui ne vėliau nei likus trims darbo dienoms iki dividendų išmokėjimo dienos.
 • Kiekvienais kalendoriniais metais pateikite naują Lietuvos mokesčių inspekcijos išduotą rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą.
 • Reikalaujami dokumentai gali būti pristatomi į banką nuo 2019-01-01.
 • Dokumentai bankui gali būti pateikti metų eigoje, bet ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki paskutinės dividendų išmokėjimo dienos.
 • Reikiamų dokumentų bankui nepateikus iki nurodytos dienos, dividendai bus išmokami taikant įstatymais numatytą mokesčio tarifą (25 %).
 • Rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma (kurią išduoda vietos mokesčių institucija) išduodama nuo 2019 metų pradžios ir turi būti atnaujinama kiekvienais metais, nes ji galioja tik einamaisiais kalendoriniais metais. Jeigu paskutinė dividendų išmokėjimo diena yra trečią metų ketvirtį, rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą galima gauti, pvz., per vasarą.
 • Bendra informacija apie dokumentus, reikalingus mažesnio mokesčio prie pajamų šaltinio tarifo taikymo.

Dokumentų pateikimo bankui tvarka:

Pateikiant dokumentą interneto banke, viršutiniame meniu pasirinkite: Kasdieninės paslaugos → Dokumentų valdymas → Dokumentų įkėlimas.

Pateikiant dokumentus juridiniams asmenims pasirinkite verslo klientams skirtą interneto banko aplinką.

Spustelėkite "Įkelti naują dokumentą"

Pasirinkite tipą → Investavimo sutartys

Pasirinkti įkeliamą dokumentą atitinkantį potipį. Kiekvienas dokumentas turi būti įkeliamas pasirinkus atitinkamą potipį. Privatiems ir juridiniams asmenims pateikiami reikiamus dokumentus atitinkantys potipiai.

Patikrinkite prašau, ar pateikėte visus reikiamus dokumentus.

Visi bankui pateikiami dokumentai turi būti pasirašyti ranka (pageidautina mėlynu rašalu)! Ranka pasirašytas dokumentas turi būti nuskenuotas.

Dokumentai galioja kol pasikeičia pagrindinės sąlygos. Pasikeitus pagrindinėms sąlygoms Jums reikės iš naujo pateikti dokumentus ir informuoti banką.

Ačiū, kad naudojatės „Swedbank“ interneto banku!

Turite idėjų, kaip interneto banką padaryti dar patogesnį? Pasidalinkite jomis adresu info@swedbank.lt

Siekdami užtikrinti jūsų saugumą, prašome uždaryti naršyklės langą!

E. taupyklė – lengvas būdas pradėti taupyti!

 • Kaskart atsiskaičius kortele, suma už Jūsų pirkinius bus automatiškai suapvalinta, o likutis pervestas tiesiai į E. taupyklę.
 • Kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį santaupos pasipildys Jūsų pasirinkta suma.
 • Bet kuriuo metu atsiimkite sutaupytą sumą be jokių mokesčių.
Sužinokite daugiau