Dividendų apmokestinimas Norvegijoje

Dividendų apmokestinimas Norvegijoje nuo 2019 01 01

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalios naujos taisyklės dėl Norvegijos įmonių išmokamų dividendų užsienio akcininkams apmokestinimo prie pajamų šaltinio mažesniu nei 25 proc. tarifu.

  • Norvegijos teisės aktais nustatytas taikomas mokestinis tarifas: 25 %
  • Pagal sutartį Lietuvos gyventojams taikomas tarifas: 15%

Sutartinis mokesčių tarifas taikomas, jeigu kliento mokesčių mokėjimo vieta yra Lietuva ir klientas pateikia bankui tinkamus dokumentus, atitinkančius toliau nurodytus reikalavimus.

Tam, kad būtų taikomas sumažintas mokesčio prie pajamų šaltinio tarifas, klientas turi pateikti bankui reikiamus dokumentus ne vėliau nei likus trims darbo dienoms iki paskutinės dividendų išmokėjimo dienos (angl. ex-dividend date).

Klientas atsako už reikiamų dokumentų pateikimą, taip pat už dokumentų tikslumą ir visų su vertybiniais popieriais susijusių mokesčių sumokėjimą. Bankas neatsako už jokius nuostolius, kuriuos klientas patiria dėl taikomų mokesčių tarifų ar dėl to, kad nepateikė reikiamų dokumentų ar nepateikė jų laiku. Bankas taip pat nėra įpareigotas priminti klientui apie poreikį pateikti dokumentus ar atnaujinti juos, kad būtų taikomas sumažintas mokesčio tarifas.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma,

kurią išduoda Lietuvos mokesčių inspekcija

Kadangi gyvenamosios vietos pažyma galioja tik einamaisiais kalendoriniais metais, gyvenamosios vietos pažyma turi būti pateikiama kiekvienais metais, kuriais taikomas sutartinis tarifas.

Dividendų gavėjo patvirtinimas, kad jis yra dividendų naudos gavėjas

Pridedamas dokumento pavyzdys. Dabartinis dokumentas galioja nuo pirmo pateikimo iki pagrindinių sąlygų pakeitimo; pastaruoju atveju klientas pateikia naują patvirtinimą.

Dokumentų pateikimo bankui tvarka:

Iki 2019 01 01 bus pateikti išsamūs nurodymai

Visi bankui pateikiami dokumentai turi būti pasirašyti ranka (pageidautina mėlynu rašalu)! Ranka pasirašytas dokumentas turi būti nuskenuotas.