Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui

Teisinė ir mokestinė aplinka

Investicinių paslaugų teikimą banke reglamentuojantys dokumentai

Pavadinimas

Bendrieji investicinių paslaugų teikimą banke reglamentuojantys dokumentai

„Swedbank“, AB klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosios sąlygos PDF
„Swedbank“, AB Interesų konfliktų politika PDF
„Swedbank“, AB pavedimų vykdymo politika (galioja nuo 2018-07-12) PDF
„Swedbank“, AB klientų pavedimų dėl finansinių priemonių vykdymo politika (galioja iki 2018-07-11) PDF
„Swedbank“, AB pavedimų vykdymo politikos santrauka PDF
„Swedbank“, AB prekybos vietų ir tarpininkų sąrašas PDF
„Swedbank“, AB komercinė politika PDF
Sandorio prekybos vietos pavadinimo ir sandorio tipo trumpiniai, naudojami sandorių patvirtinimuose PDF
Finansinių priemonių tikslinės galutinių klientų grupės aprašymas PDF
Finansinių priemonių vadovas PDF EN PDF

Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymą ir tarpininkavimą, sudarant vertybinių popierių sandorius, reglamentuojantys dokumentai

„Swedbank“, AB vertybinių popierių saugojimo paslaugos aprašymas PDF
Vertybinių popierių biržų trumpiniai, naudojami sandorių patvirtinimuose PDF
Sandorio šalies vertybinių popierių saugotojų trumpiniai, naudojami sandorių patvirtinimuose PDF
Informacija apie skirtingas lietuviškų vertybinių popierių, įregistruotų Centriniame vertybinių popierių depozitoriume Nasdaq CSD SE, saugojimo galimybes, taikomus turto apsaugos lygius ir susijusias išlaidas PDF

Įkainiai ir išankstinė (ex-ante) informacija apie išlaidas ir mokesčius

Investicinių fondų vienetų prekyba ir saugojimas PDF
Su vertybinių popierių prekyba ir saugojimu susijusios paslaugos PDF
Lietuvos respublikos vyriausybės taupymo lakštai PDF
Numatomų sandorio išlaidų ir mokesčių pavyzdžiai PDF

Išvestines finansines priemones, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, reglamentuojantys dokumentai

Bendrosios sąlygos, pagal kurias „Swedbank“, AB (Lietuva) teikia netiesioginės tarpuskaitos paslaugas PDF EN PDF

Swedbank vykdymo vietų ir tarpininkų sąrašas (Information about execution and transmission of orders)

„Swedbank“ atliktos klientų pavedimų vykdymo kokybės vertinimo santrauka ir išvados (2018) PDF EN PDF
„Swedbank“ atliktos klientų pavedimų vykdymo kokybės vertinimo santrauka ir išvados (2017) PDF EN PDF
TOP 5 Tarpininkų sąrašas 2019 (TOP 5 Investment Firms 2019) XLSX
TOP 5 Tarpininkų sąrašas 2018 (TOP 5 Investment Firms 2018) XLSX
TOP 5 Tarpininkų sąrašas 2017 (TOP 5 Investment Firms 2017) CSV
TOP 5 Vykdymo Vietos 2019 (TOP 5 Execution Venues 2019) XLSX
TOP 5 Vykdymo Vietos 2018 (TOP 5 Execution Venues 2018) XLSX
TOP 5 Vykdymo Vietos 2017 (TOP 5 Execution Venues 2017) CSV

Ataskaita dėl įsipareigojimo vykdyti pavedimus geriausiomis sąlygomis pagal Techninius reguliavimo standartus (TRS) 27

2020 m.
2020 m. II ketvirtis XML
2020 m. I ketvirtis XML
2019 m.
2019 m. IV ketvirtis XML
2019 m. III ketvirtis XML
2019 m. II ketvirtis XML
2019 m. I ketvirtis XML
2018 m.
2018 m. IV ketvirtis XML
2018 m. III ketvirtis XML
2018 m. II ketvirtis XML
2018 m. I ketvirtis XML

Siūlomų paslaugų sutartys

Pavadinimas Galioja nuo Galioja iki
Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo ir tarpininkavimo sutartis 2020-09-03 Galiojanti PDF
Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo ir tarpininkavimo sutartis 2019-07-19 2020-09-02 PDF
Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo ir tarpininkavimo sutartis 2019-04-15 2019-07-18 PDF
Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo ir tarpininkavimo sutartis 2018-05-25 2019-04-14 PDF
Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo ir tarpininkavimo sutartis 2018-01-03 2018-05-24 PDF
Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo ir tarpininkavimo sutartis - 2018-01-02 PDF
Periodinio pavedimo pirkti fondo vienetus sutarties sąlygos 2020-06-18 Galiojanti PDF
Portfelio valdymo paslaugos sąlygos 2019-12-02 Galiojanti PDF
Portfelio valdymo ataskaitų naudotojo vadovas 2020-06-01 Galiojanti PDF
Pagrindinės sandorių sutarties bendrosios sąlygos 2020-01-16 Galiojanti PDF
Pagrindinės sandorių sutarties bendrosios sąlygos 2019-06-24 2020-01-15 PDF
Pagrindinės sandorių sutarties bendrosios sąlygos 2019-04-15 2019-06-23 PDF
Pagrindinės sandorių sutarties bendrosios sąlygos 2018-07-23 2019-04-14 PDF
Pagrindinės sandorių sutarties bendrosios sąlygos 2018-05-25 2018-07-22 PDF
Pagrindinės sandorių sutarties bendrosios sąlygos 2018-01-03 2018-05-24 PDF
Pagrindinės sandorių sutarties bendrosios sąlygos - 2018-01-02 PDF
Priedas Nr. 1 Naudojimosi el. iždo prekybos kanalu sąlygos 2019-04-15 Galiojanti PDF
Priedas Nr. 1 Naudojimosi el. iždo prekybos kanalu sąlygos 2018-01-03 2019-04-14 PDF
Priedas Nr. 1 Naudojimosi el. iždo prekybos kanalu sąlygos - 2018-01-02 PDF
Priedas Nr. 2 Finansinio turto pasirinkimo sandorių sudarymo sąlygos 2018-01-03 Galiojanti PDF
Priedas Nr. 2 Finansinio turto pasirinkimo sandorių sudarymo sąlygos - 2018-01-02 PDF
Priedas Nr. 3 Palūkanų normų apsikeitimo sudarymo sandorių sąlygos - Galiojanti PDF
Priedas Nr. 4 Palūkanų normos pasirinkimo sandorių sudarymo sąlygos - Galiojanti PDF
Priedas Nr. 5 Prekių apsikeitimo sandorių sudarymo sąlygos - Galioja iki 2021-01-01 PDF
Priedas Nr. 6 Valiutos išankstinių sandorių be įvykdymo sudarymo sąlygos - Galioja iki 2021-01-01 PDF
Priedas Nr. 7 Palūkanų normų apsikeitimo pasirinkimo sandorių (angl. swaption) sudarymo sąlygos - Galioja iki 2021-01-01 PDF
Priedas Nr. 8 Išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, sąlygos 2020-07-01 Galiojanti PDF
Priedas Nr. 8 Išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, sąlygos 2018-07-23 2020-06-30 PDF
Priedas Nr. 8 Išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, sąlygos - 2018-07-22 PDF

Juridinio asmens identifikacinis kodas (LEI)

Siekdami puoselėti didesnį finansų rinkos skaidrumą ir nuspėjamumą bei rinkos dalyvių apsaugą nuo galimų pasaulinių finansinių neramumų, Europos Sąjungos įstatymų leidžiamieji organai priėmė keletą direktyvų ir reglamentų, kuriais siekiama stiprinti pasaulinės finansų sistemos tvarumą.

Dėl šių priežasčių 2018 m. sausio 3 d. įsigalios Finansinių priemonių rinkų direktyva (angl. Markets In Financial Instruments Directive, MiFID II), kurioje nustatoma, kad ateityje juridiniams asmenims, sudarantiems sandorius su finansinėmis priemonėmis, reikės papildomo unikalaus tarptautinio identifikatoriaus – juridinio asmens identifikacinio kodo (angl. Legal Entity Identifier, toliau – LEI). Šio kodo bus reikalaujama kartu su jau turimu juridinio asmens registracijos kodu (įmonės kodu), kurį suteikia konkrečios šalies Juridinių asmenų registras. LEI kodą suteiks tarptautinės LEI suteikiančios organizacijos. Ateityje LEI kodas bus naudojamas kaip visame pasaulyje atpažįstamas ženklas toms įmonėms ar organizacijoms, kurios sudarinėja sandorius su finansinėmis priemonėmis.

Europos rinkos infrastruktūros reglamente (angl. European Market Infrastructure Regulation, EMIR) nustatoma, kad reikalavimas turėti LEI kodą įsigalios nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

Pateikiame atsakymus į klausimus, kurių gali kilti dėl šios naujovės, siekdami užtikrinti, kad įmonės kaip įmanoma lengviau ir laiku pasiruoštų naujiesiems reikalavimams.

LEI – tarptautinis 20 raidžių ir skaičių kodas, kuris suteikiamas juridiniams asmenims, sudarantiems sandorius su finansinėmis priemonėmis. Kiekvienas kodas unikalus ir nesikeičia visą konkrečios įmonės veiklos laikotarpį. LEI kodas nepakeičia bendrovių turimo Juridinių asmenų registro suteikto įmonės kodo, kuris ir toliau laikomas pagrindiniu bendrovės identifikatoriumi.

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. LEI kodas taps privalomu tarptautiniu identifikatoriumi visiems juridiniams asmenims, kurie sudaro sandorius su finansinėmis priemonėmis, tokius, kaip užsienio valiutos išankstiniai sandoriai, užsienio valiutos apsikeitimo sandoriai, užsienio valiutos pasirinkimo (nebiržiniai) sandoriai, palūkanų normų apsikeitimo sandoriai bei ateities sandoriai ir pasirinkimo sandoriai, kuriais prekiaujama biržose.

Taip pat, nuo 2018 m. sausio 3 d. LEI kodo reikės visiems juridiniams asmenims, kurie sudarys sandorius Europos ekonominėje erdvėje su biržoje kotiruojamomis finansinėmis priemonėmis, pvz., akcijomis, obligacijomis ir biržoje kotiruojamais fondais.

Išvestinėms finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama ne biržoje, pavyzdžiui, užsienio valiutos išankstiniams sandoriams, užsienio valiutos apsikeitimo sandoriams, palūkanų normų apsikeitimo sandoriams, palūkanų normų pasirinkimo sandoriams, biržos prekių apsikeitimo ir pasirinkimo sandoriams;

Biržoje kotiruojamoms finansinėms priemonėms, pavyzdžiui, pasirinkimo sandoriams ir ateities sandoriams;

Finansinėms priemonėms, kuriomis yra prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje, pavyzdžiui, akcijomis, obligacijomis bei, biržoje kotiruojamais fondais.

Po 2009 m. finansų krizės pasiektas tarptautinis sutarimas dėl poreikio naujoms priemonėms, skirtoms palaikyti pasaulinės finansų sistemos tvarumą, užtikrinti geresnę stebėseną ir didesnį finansų rinkos skaidrumą.

Norint gauti LEI kodą, reikės pasirinkti vieną iš tarptautinių LEI kodą suteikiančių organizacijų, kurioms suteikta teisė suteikti LEI kodą juridiniams asmenims. Pavyzdžiui, LEI kodas Jūsų įmonei gali būti suteiktas šiose organizacijose: NordLEI, WM Datenservice, Bloomberg, o visą juos suteikiančių subjektų sąrašą rasite svetainėje www.gleif.org. Patariame peržiūrėti keletą LEI kodą suteikiančių subjektų pasiūlymų, kad susipažintumėte su LEI kodo suteikimo tvarka skirtingose organizacijose ir sužinotumėte, kiek tai gali kainuoti.

Pasirinkus atestuotą LEI kodus suteikiančią organizaciją, LEI suteikiančios organizacijos svetainėje pateikiama ir patvirtinama reikalaujama informacija apie Jūsų juridinį subjektą. Paprastai LEI kodas suteikiamas per 2 savaites. Jeigu naujų sandorių su finansinėmis priemonėmis nesudaroma, LEI kodas nebūtinas, tačiau, jeigu nauji sandoriai sudaromi, tuomet LEI kodas reikalingas. Šis reikalavimas taip pat taikomas, kai atliekamas finansinių priemonių pervedimas iš įmonės vertybinių popierių sąskaitos. Nustatyta, kad LEI kodo suteikimui taikomas registracijos ir metinis abonentinis mokestis. Todėl pasirinkus LEI kodą suteikiantį subjektą, siūlome įvertinti konkrečios organizacijos taikomą LEI kodo suteikimo tvarką ir susijusias išlaidas. Jeigu juridinis asmuo neturės LEI kodo iki 2017 m. lapkričio 1 d. arba, atitinkamai, iki 2018 m. sausio 3 d., jis negalės nuo šių datų sudarinėti sandorių su finansinėmis priemonėmis. Klientui gavus LEI kodą, rekomenduojame informuoti „Swedbank“ el. paštu operations@swedbank.lt. Siekiant užtikrinti sandorių su finansinėmis priemonėmis sudarymą, internetiniame banke bus įdiegtas automatinis LEI kodo patikrinimas. Kai prašymas sudaryti sandorį su finansinėmis priemonėmis pateikiamas telefonu, prieš sudarydamas sandorį bankas patikrins galiojantį LEI kodą. Jei kiltų papildomų klausimų dėl būsimos sandorių su finansinėmis priemonėmis sudarymo tvarkos, kreipkitės į Konsultacijų centrą telefonu + 370 5 268 4422 arba trumpuoju numeriu 1633.

Europos rinkų infrastruktūros reglamentas (ERIR)

Nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. įsigaliojo Europos rinkų infrastruktūros reglamento (ERIR, angl. European Markets Infrastructure Regulation, EMIR), kuriuo siekiama reguliuoti prekybą ne biržoje prekiaujamomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis bei sustiprinti finansų sektoriaus priežiūros sistemą, siekiant sumažinti būsimų finansų krizių riziką ir pasekmes, reikalavimai. Nuo 2014 m. rugpjūčio 11 d. finansinės institucijos privalo teikti sandorių duomenų saugykloms informaciją apie išvestinių finansinių priemonių sandorių bei sandoriams taikomų užstatų kasdieninius vertinimus.

Swedbank AB suteikta teisė naudotis išimtimi pagal EMIR 11 str. 6 dalį

Pateikiame atsakymus į klausimus, kurių gali kilti dėl šios naujovės, siekdami užtikrinti, kad įmonės kaip įmanoma lengviau ir laiku pasiruoštų naujiesiems reikalavimams.

ERIR (Europos rinkų infrastruktūros reglamentas, angl. European Markets Infrastructure Regulation, EMIR) yra ES reglamentas, kurio paskirtis – reguliuoti prekybą ne biržoje prekiaujamomis išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (angl. OTC derivatives) bei su tuo susijusią riziką, kur, kitaip negu akcijų biržoje prekiaujamų išvestinių finansinių priemonių atveju, bankas yra sandorio šalis. ERIR apima šiuos aspektus: rizikos mažinimo priemones; atsiskaitymų prievolę; sandorių duomenų atskleidimą (tiek ne biržoje, tiek biržoje prekiaujamų išvestinių finansinių priemonių atveju).

Visą reglamento tekstą galite perskaityti čia.

Reglamentas įsigaliojo 2012 m. vasarą ir jo pirmoji rizikos mažinimo priemonė – laiku atliekamas sandorio patvirtinimas – pradėta taikyti 2013 m. pavasarį. 2017 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo reikalavimas juridiniams asmenims turėti juridinio asmens identifikavimo kodą (angl. Legal Entity Identifier, toliau – LEI).

Sudarius išvestinių finansinių priemonių sandorį su „Swedbank“, AB, Jums bus atsiųstas sandorio patvirtinimas. Norėdami patvirtinti sandorį, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Prisijunkite prie „Swedbank“, AB interneto banko;
 2. Eikite į skiltį „El.Iždas“ -> „Patvirtinimai ir suderinimai“ -> „Patvirtinimai“. Čia matysite visus sudarytus sandorius, kuriems reikia Jūsų patvirtinimo;
 3. Norėdami pamatyti sandorio patvirtinimą, paspauskite „Sandorio ID“ ir patvirtinimą galėsite peržiūrėti PDF formatu;
 4. Jeigu sutinkate su sandorio sąlygomis, patvirtinkite jį paspausdami mygtuką „Patvirtinti“.

Prašom atkreipti dėmesį, kad sandorio duomenis turite patvirtinti ne vėliau kaip antrą banko darbo dieną po sandorio sudarymo. Jeigu sandoris nepatvirtinamas laiku, bankas apie nepatvirtintą sandorį turės pranešti Lietuvos bankui.

Atsiskaitymų prievolė yra kliento įsipareigojimas atsiskaityti per pagrindinę sandorio šalį, jeigu sandoriai yra spekuliacinio pobūdžio bei bendra sandorio vertė viršija atsiskaitymų ribą. Atsiskaitymų riba kiekvienai ne biržoje prekiaujamų išvestinių finansinių priemonių sandorių klasei yra nustatyta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) techniniuose standartuose ir bus nuolat peržiūrima po viešos konsultacijos.

Ne visi ne biržoje prekiaujamų išvestinių finansinių priemonių sandoriai yra įtraukiami apskaičiuojant atsiskaitymų ribą. Ne biržoje prekiaujamų išvestinių finansinių priemonių sandoriai, sudaryti siekiant sumažinti riziką, susijusią su nefinansinės šalies ar grupės, kuriai ši šalis priklauso, komercinio ar biudžetinio finansavimo veikla, skaičiuojant atsiskaitymų ribą nėra įtraukiami. Tikslius kriterijus, padedančius nustatyti, kurie sandoriai gali būti neįtraukiami į atsiskaitymus, galima rasti EVPRI techniniuose standartuose, esančiuose šiame tinklalapyje.

Visi kiti nefinansinių sandorio šalių ar jų grupės sudaryti ne biržoje prekiaujamų išvestinių finansinių priemonių sandoriai laikomi esančiais spekuliacinio pobūdžio ir todėl įtraukiami apskaičiuojant atsiskaitymų ribą.

Dabartinės atsiskaitymų ribos vertės:

 • 1 milijardas eurų* kredito išvestinių finansinių priemonių sandoriams;
 • 1 milijardas eurų* akcijų išvestinių finansinių priemonių sandoriams;
 • 3 milijardai eurų* palūkanų normos išvestinių finansinių priemonių sandoriams;
 • 3 milijardai eurų* užsienio valiutos išvestinių finansinių priemonių sandoriams ;
 • 3 milijardai eurų* biržos prekių išvestinių finansinių priemonių bei kitiems sandoriams.

* pagal bendrą sandorių vertę

Prašom atkreipti dėmesį, kad Jūs visiškai atsakote už teisingą savo atsiskaitymų ribos apskaičiavimą, kadangi „Swedbank“, AB gali neturėti visos informacijos apie Jūsų sudarytus ne biržoje prekiaujamus išvestinių finansinių priemonių sandorius.

Vadovaujantis reglamentu, išvestinių finansinių priemonių portfelio suderinimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per metus. Siekdami, kad procesas būtų paprastesnis, mes parengsime Jums portfelio suderinimo ataskaitą – jei sutiksite su ataskaitoje pateikiamais duomenimis, „Swedbank“ interneto banke galėsite iš karto ją patvirtinti.

Norėdami susipažinti su portfelio suderinimo ataskaita:

 1. Prisijunkite prie „Swedbank“ interneto banko;
 2. Atidarykite nuorodą El.iždas > Patvirtinimai ir suderinimai > Išvestinių finansinių priemonių ataskaita;
 3. Čia rasite savo portfelio suderinimo ataskaitas, kurias reikia patvirtinti;
 4. Atidarykite ataskaitą, spustelėdami norimą bylos formatą: xls, csv arba pdf;
 5. Jei sutinkate su ataskaitoje pateikta informacija, patvirtinkite ataskaitą, spustelėdami mygtuką „Patvirtinti“.
Pranešti apie sandorį privalo abi išvestinių finansinių priemonių sandorio šalys. Atsižvelgiant į ERIR reikalavimus, informaciją apie visus išvestinių finansinių priemonių sandorius perduodame, tokią informaciją saugojančioms priežiūros institucijoms.

Taip, jeigu klientas atsiunčia laisvos formos prašymą dėl savo prievolės teikti vertinimų ir užstatų ataskaitas perdavimo „Swedbank“ el. pašto adresu vps@swedbank.lt.

Išsiųsdami mums savo prašymą, Jūs patvirtinate, kad (i) esate finansinio sandorio šalis, kaip apibrėžta ERIR, (ii) pageidaujate perduoti „Swedbank“ savo prievolę teikti ataskaitas apie savo išvestinių finansinių priemonių sandorių vertinimus ir užstatus, laikantis šiame pasiūlyme nustatytų sąlygų ir kitų sąlygų, kurios gali būti papildomai nurodytos Pagrindinėje sandorių sutartyje ar kitoje su mumis sudarytoje sutartyje, ir (iii) sutinkate, kad išvestinių finansinių priemonių sandorių vertinimų ir užstatų ataskaitos būtų paremtos informacija, kurią „Swedbank“ turi savo sistemose ar gauna kitais būdais.

Minėtas ataskaitas pradėsime teikti iš karto, kai bus apdorotas Jūsų prašymas.

Informuojame, kad šiuo metu ataskaitas apie klientų išvestinių finansinių priemonių sandorių kasdieninius vertinimus ir sandoriams taikomus užstatus teikiame nemokamai. Tačiau „Swedbank“ pasilieka sau teisę vėlesniame etape keisti mokestį už paslaugą. Jei toks mokestis bus nustatytas, klientus apie tai informuosime iš anksto.

Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, kad išvestinių finansinių priemonių sandorių vertinimų ir užstatų ataskaitų paslaugą mes siūlome tik tiems klientams, kurie mums yra perdavę ir savo prievolę teikti sandorių ataskaitas. Klientai, atsisakę mūsų sandorių ataskaitų teikimo paslaugos, nebegalės naudotis ir mūsų vertinimų bei užstatų ataskaitų teikimo paslauga.

Šalys, sudarančios užbiržinius išvestinių finansinių priemonių sandorius privalo susitarti, kaip spręstų ginčus, susijusius su šiomis finansinėmis priemonėmis. Ginčo sprendimo proceso aprašymą pateiksime Pagrindinėje sandorių sutartyje, o apie atitinkamus pakeitimus Jus informuosime mūsų interneto svetainėje www.swedbank.lt. Jeigu turite klausimų, prašom kreiptis tel. nr. (8 5) 2582535 arba el. paštu vps@swedbank.lt

Pagal ES reglamentą dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) reikalaujama, kad pagrindinės informacijos dokumentai (PID) būtų parengti tam tikriems investiciniams produktams, įskaitant nebiržinius išvestinių finansinių priemonių sandorius.

PID – tai dokumentas, kuriame neprofesionaliems investuotojams pateikiama svarbiausia informacija apie atitinkamą investicinį produktą, įskaitant informaciją apie produkto gamintoją, produkto savybes, su produktu susijusią riziką, galimus produkto rezultatus ateityje bei produkto kaštus.

Pasirinkę toliau esančią nuorodą galite gauti ir atsisiųsti PID dėl išvestinių finansinių priemonių sandorių.

Pasirinkite produktą

Produkto grupė
Produkto tipas

Parinktys

Rezultatai

Ačiū, kad naudojatės „Swedbank“ interneto banku!

Turite idėjų, kaip interneto banką padaryti dar patogesnį? Pasidalinkite jomis adresu info@swedbank.lt

Siekdami užtikrinti jūsų saugumą, prašome uždaryti naršyklės langą!

E. taupyklė – lengvas būdas pradėti taupyti!

 • Kaskart atsiskaičius kortele, suma už Jūsų pirkinius bus automatiškai suapvalinta, o likutis pervestas tiesiai į E. taupyklę.
 • Kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį santaupos pasipildys Jūsų pasirinkta suma.
 • Bet kuriuo metu atsiimkite sutaupytą sumą be jokių mokesčių.
Sužinokite daugiau