Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui

Dividendų apmokestinimas Norvegijoje

Dividendų apmokestinimas Norvegijoje nuo 2019 01 01

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos taisyklės dėl Norvegijos įmonių išmokamų dividendų užsienio akcininkams apmokestinimo prie pajamų šaltinio mažesniu nei 25 proc. tarifu.

 • Norvegijos teisės aktais nustatytas taikomas mokestinis tarifas: 25 %
 • Pagal dvigubo apmokestinimo sutartį Lietuvos gyventojams taikomas tarifas: 15%

Sutartinis mokesčių tarifas taikomas, jeigu kliento mokesčių mokėjimo vieta yra Lietuva ir klientas pateikia bankui tinkamus dokumentus, atitinkančius toliau nurodytus reikalavimus.

Tam, kad būtų taikomas sumažintas mokesčio prie pajamų šaltinio tarifas, klientas turi pateikti bankui reikiamus dokumentus ne vėliau nei likus trims darbo dienoms iki paskutinės dividendų išmokėjimo dienos (angl. ex-dividend date).

Klientas atsako už reikiamų dokumentų pateikimą, taip pat už dokumentų tikslumą ir visų su vertybiniais popieriais susijusių mokesčių sumokėjimą. Bankas neatsako už jokius nuostolius, kuriuos klientas patiria dėl taikomų mokesčių tarifų ar dėl to, kad nepateikė reikiamų dokumentų ar nepateikė jų laiku. Bankas taip pat nėra įpareigotas priminti klientui apie poreikį pateikti dokumentus ar atnaujinti juos, kad būtų taikomas sumažintas mokesčio tarifas.
 • Rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma,

  kurią išduoda Lietuvos mokesčių inspekcija

  Pažymoje turi būti pateikiamas patvirtinimas, kad klientas yra Lietuvos rezidentas pagal Lietuvos ir Norvegijos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį.

  Kadangi gyvenamosios vietos pažyma galioja tik einamaisiais kalendoriniais metais, ją reikia pateikti kiekvienais metais, kuriais taikomas sutartinis tarifas.


 • Dividendų gavėjo patvirtinimas, kad jis yra dividendų naudos gavėjas

  Pridedame dokumento pavyzdį Šis patvirtinimas galios nuo pirmo pateikimo iki dokumento pagrindinių sąlygų pakeitimo. Po sąlygų pakeitimo reikės iš naujo pateikti patvirtinimą

Juridiniai asmenys, siekdami būti apmokestinami pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, turi pateikti „Swedbank“ žemiau išvardintus dokumentus:

kad dividendų gavėjas turi teisę į sumažintą mokesčio prie pajamų šaltinio tarifą

Dėl šio patvirtinimo Jums reikia kreiptis į Norvegijos mokesčių tarnybą dėl sumažinto mokesčio prie pajamų šaltinio tarifo, ar atleidimo nuo mokesčių šiuo adresu:

Central Tax Office - Foreign Tax Affairs (SFU)
Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo
NORWAY

Patvirtinimas galioja tol, kol nepasikeičia pagrindinės sąlygos. Pasikeitus pagrindinėms sąlygoms Jums reikės iš naujo pateikti Norvegijos mokesčių inspekcijos patvirtinimą.

kurią išduoda Lietuvos mokesčių inspekcija

Pažymoje turi būti pateikiamas patvirtinimas, kad klientas yra Lietuvos rezidentas pagal Lietuvos ir Norvegijos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį.

Kadangi gyvenamosios vietos pažyma galioja tik einamaisiais kalendoriniais metais, ją reikia pateikti kiekvienais metais, kuriais taikomas sutartinis tarifas.

Pridedame dokumento pavyzdį. Šis patvirtinimas galios nuo pirmo pateikimo iki dokumento pagrindinių sąlygų pakeitimo. Po sąlygų pakeitimo reikės iš naujo pateikti patvirtinimą.

Jeigu pagal Norvegijos mokesčių inspekcijos patvirtinimą taikomas 0 % mokesčio tarifas, tokiu atveju šis patvirtinimas galioja trejus metus nuo pažymos išdavimo dienos, arba kol pasikeičia pagrindinės sąlygos. Papildomai klientas kas trejus metus turės pateikti toliau nurodytą dividendų naudos gavėjo patvirtinimą.

Dividendų naudos gavėjo patvirtinimą reikia pateikti prieš pasibaigiant trejiems metams nuo Norvegijos mokesčių inspekcijos patvirtinimo išdavimo dienos.

Kokia tvarka gauti reikalingus dokumentus?

 • Kreipkitės į Norvegijos mokesčių inspekciją dėl Sumažinto mokesčio prie pajamų šaltinio tarifo ar Atleidimo nuo mokesčių.
 • Tuomet kreipkitės į Lietuvos mokesčių inspekciją dėl rezidavimo vietą patvirtinanti pažymos gavimo, kuri galiotų šiais metais.
 • Užpildykite dividendų naudos gavėjo patvirtinimą (Dividendų gavėjo patvirtinimas, kad jis yra faktinis dividendų savininkas).
 • Visus aukščiau išvardytus dokumentus pateikite bankui ne vėliau nei likus trims darbo dienoms iki dividendų išmokėjimo dienos.
 • Kiekvienais kalendoriniais metais pateikite naują Lietuvos mokesčių inspekcijos išduotą rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą.
 • Reikalaujami dokumentai gali būti pristatomi į banką nuo 2019-01-01.
 • Dokumentai bankui gali būti pateikti metų eigoje, bet ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki paskutinės dividendų išmokėjimo dienos.
 • Reikiamų dokumentų bankui nepateikus iki nurodytos dienos, dividendai bus išmokami taikant įstatymais numatytą mokesčio tarifą (25 %).
 • Rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma (kurią išduoda vietos mokesčių institucija) išduodama nuo 2019 metų pradžios ir turi būti atnaujinama kiekvienais metais, nes ji galioja tik einamaisiais kalendoriniais metais. Jeigu paskutinė dividendų išmokėjimo diena yra trečią metų ketvirtį, rezidavimo vietą patvirtinančią pažymą galima gauti, pvz., per vasarą.
 • Bendra informacija apie dokumentus, reikalingus mažesnio mokesčio prie pajamų šaltinio tarifo taikymo.

Dividendų apmokestinimas Suomijoje nuo 2021 01 01

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos taisyklės dėl Suomijos įmonių išmokamų dividendų užsienio akcininkams apmokestinimo mažesniu tarifu prie pajamų šaltinio nei Suomijos nerezidentams taikomas 30 / 20* proc. tarifas.

Svarbu! Apmokestinimas mažesniu tarifu netaikomas tiems Suomijos įmonių vertybiniams popieriams, kurie prekiaujami kitose biržose už Suomijos ribų.

* Suomijos teisės aktais nustatyti mokestiniai tarifai nerezidentams:

 • fiziniams asmenims: 30 %
 • juridiniams asmenims: 20 %
 • Pagal dvigubo apmokestinimo sutartį Lietuvos gyventojams taikomas tarifas: 15 %

Sutartinis mokesčio tarifas gali būti taikomas, jeigu kliento mokesčių mokėjimo vieta yra Lietuva ir klientas pateikia bankui dokumentus, kurie atitinka toliau nurodytus reikalavimus.

Tam, kad būtų pritaikytas sumažintas mokesčio prie nuo pajamų šaltinio tarifas, klientas turi pateikti bankui reikiamus dokumentus ne vėliau nei likus trims darbo dienoms iki dividendų mokėjimo ex-dienos (angl. ex-dividend date).

Klientas atsako už reikiamų dokumentų pateikimą, taip pat už dokumentų tikslumą ir visų su vertybiniais popieriais susijusių mokesčių sumokėjimą. Bankas neatsako už jokius nuostolius, kuriuos klientas patiria dėl taikomų mokesčių tarifų ar dėl to, kad nepateikė reikiamų dokumentų ar nepateikė jų laiku. Bankas taip pat nėra įpareigotas priminti klientui apie poreikį pateikti dokumentus ar atnaujinti juos, kad būtų taikomas sumažintas mokesčio tarifas.
 • Nuo 2020 m. sausio 1 d. keitėsi Suomijos pajamų mokesčio taikymo taisyklės Suomijos gyventojams mokesčių mokėjimo tikslais, pavyzdžiui, esate Lietuvos gyventojas, bet gyvenamoji vieta mokesčių tikslais yra Suomija.
 • Pagal naująjį reguliavimą, 25,5 % pajamų mokesčio tarifas bus taikomas klientams, kurių duomenys (vardas, pavardė / pavadinimas, asmens / įmonės kodas, adresas, Suomijos mokesčių mokėtojo kodas) gali būti atskleisti. Jeigu „Swedbank“ neturės visų reikalingų duomenų, bus pritaikytas 50 % pajamų mokesčio tarifas.
 • Jeigu esate Suomijos rezidentas mokesčių mokėjimo tikslais, įsitikinkite, ar bankui „Swedbank“ pateikėte savo Suomijos mokesčių mokėtojo kodą.
 • Rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma,

  kurią išduoda Lietuvos mokesčių inspekcija.

  Pažymoje turi būti pateikiamas patvirtinimas, kad klientas yra Lietuvos rezidentas pagal Lietuvos ir Suomijos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį.

  Kadangi gyvenamosios vietos pažyma galioja tik einamaisiais kalendoriniais metais, ją reikia pateikti kiekvienais metais, kuriais taikomas sutartinis tarifas.


 • Dividendų gavėjo patvirtinimas, kad jis yra dividendų naudos gavėjas

  Pridedame dokumento pavyzdį. Šis patvirtinimas galios nuo pirmo pateikimo iki dokumento pagrindinių sąlygų pakeitimo. Po sąlygų pakeitimo reikės iš naujo pateikti patvirtinimą.

  Pateikiant dokumentą interneto banke
 • Reikalaujami dokumentai gali būti pristatomi į banką nuo 2021-01-01.
 • Dokumentai bankui gali būti pateikti metų eigoje, bet ne vėliau kaip likus trims darbo dienoms iki dividendų mokėjimo ex-dienos (ex-dividend date).
 • Reikiamų dokumentų bankui nepateikus iki nurodytos dienos, dividendai bus išmokami taikant įstatymais numatytą mokesčio tarifą (35 %).
 • Rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma (kurią išduoda vietos mokesčių institucija) išduodama nuo 2021 m. pradžios ir turi būti atnaujinama kiekvienais metais, nes ji galioja tik einamaisiais kalendoriniais metais.

Dokumentų pateikimo bankui tvarka:

Pateikiant dokumentą interneto banke, viršutiniame meniu pasirinkite: Kasdieninės paslaugos → Dokumentų valdymas → Dokumentų įkėlimas.

Pateikiant dokumentus juridiniams asmenims pasirinkite verslo klientams skirtą interneto banko aplinką.

Spustelėkite "Įkelti naują dokumentą"

Pasirinkite tipą → Investavimo sutartys

Pasirinkti įkeliamą dokumentą atitinkantį potipį. Kiekvienas dokumentas turi būti įkeliamas pasirinkus atitinkamą potipį. Privatiems ir juridiniams asmenims pateikiami reikiamus dokumentus atitinkantys potipiai.

Patikrinkite prašau, ar pateikėte visus reikiamus dokumentus.

Visi bankui pateikiami dokumentai turi būti pasirašyti ranka (pageidautina mėlynu rašalu)! Ranka pasirašytas dokumentas turi būti nuskenuotas.

Dokumentai galioja kol pasikeičia pagrindinės sąlygos. Pasikeitus pagrindinėms sąlygoms, Jums reikės iš naujo pateikti dokumentus ir informuoti banką.

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Ačiū, kad naudojatės „Swedbank“ interneto banku!

Turite idėjų, kaip interneto banką padaryti dar patogesnį? Pasidalinkite jomis adresu info@swedbank.lt

Siekdami užtikrinti jūsų saugumą, prašome uždaryti naršyklės langą!

Investuoti gali kiekvienas! Jūs – irgi!

Paprasta pradėti, lengva išmokti:

 • galima investuoti sumas nuo 1 Eur;
 • sandoriai ir vertybinių popierių saugojimas – nemokamai;
 • galima investuoti į tvarius fondus, tausojančius aplinką ir išteklius.

Pasirinkę investuojamą sumą, galite pasiskaičiuoti, kiek galėtumėte uždirbti

Investavimo skaičiuoklė