Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Investavimas į fondus

Kalbos apie investavimą į fondus verčia jaustis vaiku?

Nesijaudinkite, esame tam, kad sudėtingus dalykus pateiktume paprastai!

 • Investavimo sprendimus priima profesionalūs investicijų valdytojai.
 • Galima investuoti vos nuo 1 Eur.
 • Sandoriai „Swedbank“ fonduose ir vertybinių popierių saugojimas yra nemokami.

Investicijoms galite skirti nedidelę santaupų dalį ir investuoti pamažu. Be to, naudodamiesi sudėtinių palūkanų efektu, Jūs gausite grąžą ne tik nuo pagrindinės investicijų sumos, bet ir nuo investicinio uždarbio. Todėl galiausiai tikėtina, jog uždirbsite ne tik nuo investuotų santaupų, bet ir nuo uždirbtos grąžos.

Nurodykite sumą, kuri bus periodiškai investuojama. Pasirinkite, kaip dažnai investuosite į pasirinktą (-us) fondą (-us). Pasirinkite tikėtiną grąžą, kuri bus naudojama skaičiuoklėje. Rezultatų prognozė yra tik pavyzdys, paskaičiuotas pagal nurodytas prielaidas ir negarantuoja, kad Jūsų sutarties investicinė vertė sutaps su pavyzdyje pateiktais duomenimis. Rekomenduojame skaičiuoklėje išbandyti įvairius grąžos dydžius ir pasiskaičiuoti įvairius rezultatų scenarijus. Pasirinkite savo periodinio investavimo sutarties laikotarpį – kiek laiko norite investuoti.
{ "chart": { "height": 250 }, "xAxis": { "visible": true }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "EUR" } }, "plotOptions": { "series": { "marker": { "radius": 0, "states": { "hover": { "radius": 4 } } } } }, "tooltip": { "enabled": true, "shared": true } }
 • 6 000 
 • 0 
 • 6 000 
 • Investuodami į fondus galite uždirbti didesnę grąžą nei laikydami pinigus indėlio sąskaitoje.
 • „Swedbank“ fondus valdo profesionalūs investicijų valdytojai.
 • Sandoriai „Swedbank“ fonduose ir vertybinių popierių saugojimas yra nemokami.
 • Mažesnė rizika, nes pasirinkus fondus investuojama į skirtingas bendroves.
 • Investuodami į tvarius fondus prisidedate prie aplinkosaugos ir geresnės mūsų planetos ateities.
 1. Peržvelkite investicinių fondų sąrašą ir išsirinkite fondą, į kurį norite investuoti.
 2. Pasirinkite investavimo būdą:
  • vienkartinis investavimas;
  • periodinis investavimas.
 3. Pateikite užsakymą. Jūsų bus paprašyta atidaryti vertybinių popierių sąskaitą, jei jos dar neturite.

Jei prieš priimant investavimo sprendimą Jums reikia patarimo, maloniai kviečiame užpildyti Tinkamumo klausimyną arba užsiregistruoti investavimo konsultacijai.

 • „Swedbank Robur“ yra viena didžiausių Skandinavijos turto valdymo bendrovių, veikianti nuo 1967 m.
 • Bendrovė siūlo investicinius fondus sprendimus, investuojančius į svarbiausius pasaulio regionus, sektorius ir turto klases.
 • Pagrindinis „Swedbank Robur“ tikslas – investuoti tvariai.
 • Ekonomiškai pagrįstos ilgalaikės grąžos užtikrinimas ir pozityvaus aplinkos bei visuomenės vystymosi skatinimas.
 • Įtaka įmonėms, siekiant, kad jos nuolat tobulėtų poveikio aplinkai ir klimato kaitai atžvilgiu.
 • Neinvestavimas į pramonės įmones, kurios neremia pagrindinių tvarumo principų.
Plačiau apie tvarumą

„Robur“ fondų sąrašas:

Šia mažos rizikos strategija siekiama investuoti 10 % į akcijų fondus ir 90 % į fiksuoto pajamingumo fondus.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 2 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 0,71 %
Plačiau

Šia strategija siekiama apsaugoti nuo infliacijos investuojant apie 30 % į akcijų fondus ir 70 % į fiksuoto pajamingumo fondus.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 3 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 0,81 %
Plačiau

Šia strategija siekiama viršyti infliaciją investuojant apie 60 % į akcijų fondus ir 40 % į fiksuoto pajamingumo fondus.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 3 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 1,01 %
Plačiau

Šia strategija siekiama maksimalaus augimo investuojant iki 100 % į akcijų fondus.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 4 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 1,21 %
Plačiau

Investicijos į įvairių pramonės sektorių įmones Azijoje, išskyrus Japoniją.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 4 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 0,2 %
Plačiau

Investicijos visame pasaulyje į besivystančias rinkas, pavyzdžiui, Braziliją, Kiniją, Indiją.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 4 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 0,51 %
Plačiau

Investicijos Japonijoje – antroje pagal dydį išsivysčiusioje ekonomikoje pasaulyje.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 4 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 0,22 %
Plačiau

Investicijos JAV – didžiausioje pasaulio ekonomikoje.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 5 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 0,3 %
Plačiau

Investicijos į įvairių pramonės sektorių įmones visame pasaulyje.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 4 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 0,3 %
Plačiau

Investicijos Europoje – viename turtingiausių pasaulio regionų.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 4 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 0,3 %
Plačiau

Investicijos Švedijoje – vienoje konkurencingiausių pasaulio ekonomikų.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 5 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 0,3 %
Plačiau

Investicijos į nekilnojamojo turto sektoriaus įmones visame pasaulyje.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 4 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 1,26 %
Plačiau

Investicijos į technologijų įmones visame pasaulyje, pirmiausia IT sektoriuje.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 5 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 1,25 %
Plačiau

Investicijos į sveikatos priežiūros sektoriaus įmones visame pasaulyje.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 4 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 1,26 %
Plačiau

Investicijos į įmones visame pasaulyje, iš kurių tikimasi didelio pelningumo.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 4 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 1,03 %
Plačiau

Investicijos į įmones visame pasaulyje, kurios padeda įgyvendinti Jungtinių Tautų 17 darnaus vystymosi tikslų.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 4 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 0,71 %
Plačiau

Investicijos į aukštos kokybės (investicinio reitingo) Europos įmonių obligacijas.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 2 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 0,6 %
Plačiau

Investicijos į mažesnės kokybės (neinvesticinio reitingo) Europos įmonių obligacijas.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 3 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 0,81 %
Plačiau

Investicijos į aukštos kredito kokybės (investicinio reitingo) Šiaurės šalių bendrovių obligacijas.

 • Rizikos ir pelningumo profilis: 2 iš 7
 • Einamieji mokesčiai: 0,3 %
Plačiau

Tvarus finansavimas – ES tvaraus finansavimo veiksmų planas: įgyvendinant naujus ES veiksmų planus ir teisinius reikalavimus, tvarumas taps reguliuojama finansų sektoriaus sritimi. 2018 m. kovą Europos Komisija paskelbė tvaraus augimo finansavimo veiksmų planą, kuriuo siekiama trijų pagrindinių tikslų: 1) nukreipti kapitalo srautus į tvarias investicijas, kad būtų pasiektas darnus, integruotas augimas; 2) valdyti finansinę riziką, kylančią dėl klimato kaitos, aplinkos būklės blogėjimo ir socialinių problemų; 3) didinti skaidrumą ir gerinti ataskaitų teikimą, taip pat skatinti skaidrumą ir ilgalaikį tvarumą vykdant ekonominę veiklą.

Atskleidimo reglamentas reiškia, kad bus taikomi nauji reikalavimai su tvarumu susijusios informacijos atskleidimui. Reglamento tikslas – 1) suvienodinti reikalavimus su tvarumu susijusiai informacijai ES viduje; 2) didinti skaidrumą ir aiškumą su tvarumu susijusios informacijos atžvilgiu; 3) didinti tvarių investicijų patrauklumą.

 • Šviesiai žalia: fondas skatina aplinkos apsaugos ir (arba) socialinius požymius.
 • Tamsiai žalia: fondo tikslas – tvarios investicijos.
 • Kita: fondas nepriskiriamas šviesiai žaliai ar tamsiai žaliai kategorijai.

Investicinių fondų vienetų prekyba ir saugojimas

1. Prekyba investicinių fondų vienetais* Įsigijimas** Periodinis investavimas** Išpirkimas Keitimas***
1.1. Prekyba „Swedbank“ grupės fondų investiciniais vienetais nemokamai nemokamai nemokamai nemokamai
1.2. Prekyba obligacijų ir pinigų rinkos fondų investiciniais vienetais
1.2.1. Franklin Templeton fondai 0,5 % + EUR 7 0,5%, min EUR 0,75 EUR 7 EUR 7
1.2.2. Kitų valdymo įmonių valdomi fondai 0,5 % + EUR 21 EUR 21 EUR 21
1.3. Prekyba akcijų ir subalansuotų fondų investiciniais vienetais
1.3.1. Franklin Templeton fondai 1,5 % + EUR 7 1,5%, min EUR 0,75 EUR 7 EUR 7
1.3.2. Kitų valdymo įmonių valdomi fondai 1,5 % + EUR 21 EUR 21 EUR 21
2. Mėnesinis VP saugojimo mokestis****
2.1. „Swedbank“ grupės fondai nemokamai
2.2. Kitų valdymo įmonių valdomi fondai iki 30 000 EUR – nemokamai, virš 30 000 EUR, 0,008 % *****

* Investicinio fondo vienetų įsigijimo/pardavimo/keitimo pavedimai negali būti atšaukti.

** Procentinis mokestis, skaičiuojamas nuo įsigijimo sumos. Fiksuoto dydžio operacijų mokesčiai, nurodyti įkainiuose, bus taikomi fondų vienetų įsigijimui, išpirkimui ir keitimui.

*** Jei yra galimybė keisti to paties valdytojo fondus, mokestis už keitimą nuskaitomas nuo pajamų gautų už parduotus vienetus.

**** Skaičiuojamas kas mėnesį nuo investicinių fondų, turimų VP sąskaitoje, rinkos vertės paskutinę mėnesio dieną.

***** Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštai ir „Swedbank“ grupės fondai neįtraukiami į investicinio portfelio vertę skaičiuojant saugojimo mokesčius.

„Swedbank“ plečia gyventojų investavimo galimybes

„Swedbank“ Lietuvoje klientai nuo šiol gali investuoti į 12 naujų investicinių fondų, kuriuos valdo didžiausia Švedijos investicijų valdymo bendrovė „Swedbank Robur“.

Plačiau

Kas yra „Swedbank Robur“ fondai?

„Swedbank Robur“ fondai yra paprastas ir modernus būdas taupyti ir investuoti. Šie fondai didelį dėmesį skiria tvariam investavimui, o dalies jų lėšos investuojamos remiantis Jungtinių Tautų Paryžiaus susitarimu dėl kovos su klimato kaita.

Plačiau

Investavimo pagrindai per 240 sekundžių

Jei tai būtų straipsnis apie investavimą, greičiausiai rašytume, kad „Investavimas daugeliui iš mūsų vis dar skamba kaip burtažodis”. Ir tai būtų tiesa! Tačiau juk geriau vieną kartą pamatyti, nei šimtą kartų išgirsti. Todėl nusprendėme apie investavimą papasakoti vaizdu. Tiksliau, 240 sekundžių vaizdo.

Plačiau

„Privatus portfelis“ skirtas vertinantiesiems patogų investavimą, neskiriant tam daug laiko.

Tinkamas investavimo sprendimas, jei norite patys paprastai ir greitai suformuoti diversifikuotą vertybinių popierių portfelį.

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Ačiū, kad naudojatės „Swedbank“ interneto banku!

Turite idėjų, kaip interneto banką padaryti dar patogesnį? Pasidalinkite jomis adresu info@swedbank.lt

Siekdami užtikrinti jūsų saugumą, prašome uždaryti naršyklės langą!
Specialus pasiūlymas!

Su mūsų kredito kortele visi „oi!“ ne tokie dideli

Specialus pasiūlymas Auksinei kredito kortelei iki 2023 m. birželio 30 d.

 • Kelionių draudimas Jums ir kartu keliaujantiems šeimos nariams.
 • Draudimas nuostoliams dėl pamesto, pavogto ar vėluojančio bagažo ir traumoms, patirtoms kelionėje.
 • 180 dienų galioja pirkinių draudimas daugeliui pirkinių.
 • Netaikomas mokestis už grynųjų pinigų išėmimą iki 500 Eur/mėn. visame pasaulyje.