Investicinis gyvybės draudimas „Saugus vaiko fondas“

Pradėkite kurti savo vaiko ateitį jau dabar!

 • Galite periodiškai kaupti lėšas geresniam savo vaiko išsilavinimui ar nepriklausomo gyvenimo pradžiai.
 • „Saugus vaiko fondas“ yra investicinis gyvybės draudimas, todėl Jūsų netekties atveju (įvykus draudžiamam įvykiui) sukauptos lėšos taps Jūsų vaikų finansiniu pagrindu.
 • Galėsite naudotis mokesčių lengvata ir kasmet susigrąžinti dalį sumokėtų įmokų.
 • Papildomas draudimo įmokas į savo vaiko „Saugų vaiko fondą“ galėsite mokėti ne tik Jūs patys, bet ir vaiko seneliai, krikštatėviai ar kiti asmenys.

Investicinio gyvybės draudimo „Saugus vaiko fondas“ skaičiuoklė

Vaiko amžius
Vaiko amžius sutarties laikotarpio pabaigoje
Skaičiuoti

„Saugus vaiko fondas“ – tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, skirta norintiesiems kaupti lėšas vaiko studijoms arba savarankiško gyvenimo pradžiai.

 • Rekomenduojame skirti savo vaiko ateičiai 50 EUR per mėnesį (minimali draudimo įmoka yra 30 EUR per mėnesį). Norėdami padidinti kaupiamą sumą, bet kada galite padidinti mėnesio draudimo įmoką arba mokėti mažiau, jei patiriate finansinių sunkumų.
 • Papildomas draudimo įmokas į „Saugų vaiko fondą“ gali įmokėti ir kiti asmenys – pavyzdžiui, Jūsų vaiko seneliai, krikštatėviai ar kiti. Tai gali būti prasminga ir naudinga dovana vaiko gimtadienio ar kita proga. Parsisiųsti kuponą
 • Galite sukaupti daugiau investicinės vertės augimo atveju*, taip pat pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir susigrąžinti dalį sumokėtų įmokų.

Daugiau apie mokesčių lengvatą ir išmokų apmokestinimą rasite čia.

„Saugus vaiko fondas“ yra puikus sprendimas sukaupti vaiko ateičiai:

 • Jūs skiriate lėšų taupyti vaiko ateičiai, o mes pasirūpiname šių lėšų investavimu: parenkama investavimo strategija, kurios tikslas – auginti kaupiamą sumą ir išsaugoti sukauptas lėšas.
 • Užtikrinama garantijos suma sutarties termino pabaigoje. Jei pasibaigus sutarties laikotarpiui investicinė grąža būtų neigiama, jūs gausite garantijos sumą, kuri lygi jūsų sumokėtų įmokų sumai, atskaičius sutarties mokesčius. Garantijos suma neišmokama, jei sutartis nutraukiama ar kitaip pasibaigia anksčiau termino.
 • Užtikrintas finansinis saugumas jūsų vaikui – apdraudžiama jūsų gyvybė, todėl jūsų mirties atveju jūsų vaikas gautų draudimo išmoką.

Pasirašius „Saugaus vaiko fondo“ sutartį investavimo strategiją priklausomai nuo kaupimo trukmės pritaikysime individualiai Jums. Įprastai kaupimo pradžioje investuojama rizikingiau, kad Jūsų fondas „uždirbtų“. Po to rizika palaipsniui mažinama, kad sukauptos lėšos būtų išsaugotos.

Sutarties laikotarpio pradžioje prisiimama daugiau rizikos, investuojant į akcijas. Palaipsniui investavimo rizika yra mažinama dalį investicijų perkeliant iš akcijų į obligacijas. Taip suteikiama daugiau saugomo laikotarpio pabaigoje siekiant išsaugoti sukauptas lėšas.

{ "title": { "text": "Investicijų struktūra" }, "xAxis": { "visible": true, "title": { "text": "Metai iki sutarties galiojimo pabaigos" }, "categories": ["20", "19", "18", "17", "16", "15", "14", "13", "12", "11", "10", "9", "8", "7", "6", "5", "4", "3", "2", "1"], "labels": { "rotation": 0 } }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "" }, "labels": { "format": "{value}%" } }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent", "pointWidth": 40, "dataLabels": { "enabled": false } } }, "legend": { "enabled": true, "reversed": true } } { "chart": { "height": 720 }, "title": { "text": "Investicijų struktūra" }, "xAxis": { "visible": true, "title": { "text": "Metai iki sutarties galiojimo pabaigos" }, "categories": ["20", "19", "18", "17", "16", "15", "14", "13", "12", "11", "10", "9", "8", "7", "6", "5", "4", "3", "2", "1"] }, "yAxis": { "visible": false, "title": { "text": "Total fruit consumption" }, "labels": { "format": "{value}%" } }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent", "pointWidth": 20 } }, "legend": { "enabled": true } }

Jūsų kaupiamos lėšos bus investuojamos į šias investavimo kryptis:

Pasaulio akcijų investavimo kryptis – didelės rizikos investavimo kryptis, kai investuojama ilgam laikotarpiui. Nukreipus lėšas šia kryptimi, galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų. Daugiausia investuojama į išsivysčiusių rinkų akcijas, nedidelė dalis – į besivystančių rinkų akcijas. Remiantis išsivysčiusių regionų stabilumu ir besivystančių šalių augimo potencialu, šios turto klasės krypties rezultatai yra stabilesni keičiantis ekonomikos ciklams. Plačiau apie investavimo kryptį.

Vidutinio laikotarpio obligacijų kryptis – mažos rizikos investavimo kryptis, kai investuojama 5–7 metų laikotarpiui. Nukreipus lėšas šia kryptimi, galima tikėtis mažesnių vertės svyravimų, bet ir mažesnės grąžos. Investuojama į euro zonos vyriausybių obligacijas, kurių išpirkimo terminas 5–7 metai. Tai investavimo kryptis, kurios vieneto vertė atspindi vidutinę grąžos normą, t. y. 5–7 metų termino euro zonos obligacijų indeksą. Plačiau apie investavimo kryptį.

Trumpo laikotarpio obligacijų kryptis – mažos rizikos investavimo kryptis, kai investuojama 1–3 metų laikotarpiui. Nukreipus lėšas šia kryptimi, galima tikėtis mažesnių vertės svyravimų, bet tuo pačiu – ir mažesnės grąžos. Investuojama į euro zonos vyriausybių obligacijas, kurių išpirkimo terminas 1–3 metai. Tai investavimo kryptis, kurios vieneto vertė atspindi 1–3 metų termino euro zonos obligacijų indeksą. Plačiau apie investavimo kryptį.

Ši subalansuota gyvenimo ciklo investavimo strategija leidžia tikėtis uždirbti pelno, o jei patiriamas nuostolis, sutarties pabaigoje išmokama garantijos suma.

 1. Apskaičiuokite, kokią sumą norėtumėte sukaupti.
 2. Pradėkite sutarties sudarymą.
 3. Užpildykite tinkamumo klausimyną.
 4. Pateikite visą prašomą informaciją, susipažinkite su draudimo taisyklėmis ir kita pateikiama informacija.
 5. Patikrinkite duomenis ir patvirtinkite sutarties sudarymą.
 6. Atsispausdinkite specialų pažymėjimą. Kartu su vaiku galėsite jį užpildyti ir išsaugoti – tegul „Saugus vaiko fondas“ virsta prasminga dovana!

downloadParsisiųsti pažymėjimą

Atkreipiame dėmesį, kad sutartis bus sudaryta tik įvertinus šios paslaugos priimtinumą ir tinkamumą jums.

Kilus klausimų dėl sutarties sudarymo internetu, skambinkite mums tel. 1884. Mielai padėsime ir patarsime.

Užsiregistruoti į konsultaciją

Plačiau apie gyvybės draudimo įmokų mokėjimą
 • Peržiūrėkite trumpą instrukciją, kaip įmokėti papildomą draudimo įmoką į „Saugaus vaiko fondą“, jei jo sutartį sudarėte ne Jūs.

  Instrukcija

 • Svarbu! Mokėdami papildomą draudimo įmoką, būtinai nurodykite savo asmens kodą.
 • Atkreipiame dėmesį, kad kai draudimo įmoką sumoka ne sutarties sudarytojas, o kitas asmuo, tuomet tokiai įmokai nebus taikoma Gyventojų pajamų mokesčių lengvata ir įmoka nebus įskaičiuota į Gyventojų pajamų mokesčių permokos sugrąžinimą. Daugiau apie mokesčių lengvatą skaitykite čia.

Valdykite sutartį savo interneto banke:

Mėnesinės draudimo įmokos gali būti nurašomos kartą per mėnesį jūsų pasirinktą dieną e. sąskaitos automatinio mokėjimo būdu.

 • Norite nutraukti sutartį – tai galima padaryti interneto banke, prieš tai paskambinus į Konsultacijų centrą, arba banko padalinyje. Atkreipkite dėmesį, kad:

  • jei jūsų sutartis galiojo trumpiau nei 5 metus, jums bus taikomas nutraukimo mokestis, nurodytas sutartyje;
  • sutarties nutraukimo atveju ar kitaip jai pasibaigus jums negalios garantijos suma.
 • Norite gauti išmoką pasibaigus sutarties terminui. Naudos gavėjas pagal sutartį interneto banke arba bet kuriame „Swedbank“ padalinyje turėtų pateikti prašymą išmokai gauti.

Kilus bet kokiam klausimui ar abejonei, susijusiai su Jūsų draudimo sutartimi ar sukauptų lėšų išmokėjimu, pirmiausia kviečiame paskambinti mums tel. 1884, rašyti el. paštu info@swedbank.lt arba užsukti į artimiausią „Swedbank“ padalinį.

Čia galite susipažinti su skundų nagrinėjimo ir atsakymų pareiškėjams teikimo tvarka.

Suabejoję mūsų atsakymu, visuomet turite teisę kreiptis į Lietuvos Banko Priežiūros tarnybą: adresas korespondencijai – Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius. Su tikslia ginčų nagrinėjimo tvarka galite susipažinti Lietuvos banko tinklapyje.

Dėl esamos demografinės padėties negalime ignoruoti fakto, kad ateityje mūsų pensija gali siekti vos pusę šiandien mūsų uždirbamų pajamų.

„Privatus portfelis“ skirtas vertinantiesiems patogų investavimą, neskiriant tam daug laiko.

„Saugus vaiko fondas“ – tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, kai investavimo rizika tenka draudėjui. Paslaugą teikia „Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialas per atstovą „Swedbank“, AB.

Atkreipiame dėmesį, kad sutarties investicinė vertė gali ir didėti, ir mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo. Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.

Draudikas mokės garantijos sumą, tik tuo atveju, jei sutartis galios iki termino pabaigos ir sutarties investicinė vertė sutarties galiojimo termino pabaigoje bus mažesnė už garantijos sumą.

Pateikta informacija negali būti traktuojama kaip draudiko rekomendacija pasirinkti šią paslaugą, jūs esate atsakingi už savo pasirinkimą, todėl, prieš priimdami sprendimą sudaryti investicinio gyvybės draudimo sutartį, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija, kuri pateikta draudimo taisyklėse, investavimo krypčių aprašymuose, ir kita informacija, kurią galite rasti www.swedbank.lt.