Saugus vaiko fondas

Neatidėliokite svarbių sprendimų. Savo vaiko išsilavinimu galite pasirūpinti jau dabar

 • Mokėdami pasirinkto dydžio įmokas, kaupsite savo vaiko ateičiai.
 • Jūsų sukauptai sumai suteikiame garantiją, išskyrus atvejį, kai sutartis nutraukiama anksčiau termino.
 • Net ir skaudžios nelaimės atveju Jūsų vaikas bus apsaugotas finansiškai.
 • Bet kada galėsite sumokėti daugiau ir taip pasididinti kaupiamą sumą, arba mokėti mažiau, jeigu atsirado finansinių sunkumų.

„Saugus vaiko fondas“ – tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, kurią teikia „Swedbank Life Insurance SE" Lietuvos filialas per atstovą „Swedbank“, AB.

Saugaus vaiko fondo skaičiuoklė

Vaiko amžius:
Vaiko amžius sutarties laikotarpio pabaigoje:
Skaičiuoti

Palankus scenarijus

Nuosaikus scenarijus

Nepalankus scenarijus

Prognozuojama sukaupta suma sutarties laikotarpio pabaigoje:

Prognozuojama sumokėtų įmokų suma:

Vidutinis metinis investicijų pajamingumas
Pasaulio akcijų investavimo kryptis: 10,1% 4,5% -0,8%
Vidutinio laikotarpio obligacijų investavimo kryptis: 3,7% 2,2% 0,6%
Trumpo laikotarpio obligacijų investavimo kryptis: 1,7% 1% 0,4%
Žiūrėti detalius palankaus scenarijaus rezultatus Žiūrėti detalius nuosaikaus scenarijaus rezultatus Žiūrėti detalius nepalankaus scenarijaus rezultatus
 • Sudaryta prognozė yra tik pavyzdys, paskaičiuotas pagal nurodytas prielaidas ir negarantuoja, kad sutarties investicinė vertė ar garantijos suma sutaps su pavyzdyje pateiktais duomenimis.
 • Atkreipiame dėmesį, kad sutarties investicinė vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo. Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.
 • Draudikas mokės garantijos sumą, tik tuo atveju jei sutartis galios iki termino pabaigos ir sutarties investicinė vertė sutarties galiojimo termino pabaigoje bus mažesnė už garantijos sumą.
 • Ši prognozė parengta įvertinus standartinius Saugus vaiko fondas mokesčius.
 • Išsamesnės informacijos teiraukitės artimiausiame „Swedbank“ padalinyje, skambinkite telefonu 1884 arba rašykite elektroniniu paštu info@swedbank.lt.
 • Skaičiuoklėje naudojamos prielaidos ir skaičiavimo logika (planuojama įmoka, pasirinktas taupymo laikotarpis, pelningumo prognozės ir jų scenarijai), iš esmės skiriasi nuo reikalavimų, keliamų produktų pagrindinės informacijos dokumentams, kurie skirti mažmeninių investicinių produktų paketams ir draudimo principu pagrįstiems investiciniams produktams. Renkantis draudimo produktą, prašome peržiūrėti prognozuojamus rezultatus, kurie išdėstyti veiklos rezultatų scenarijų lentelėje Jūsų pasirinkto produkto pagrindinės informacijos dokumento skyriuje „Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?“.
 • „Saugus vaiko fondas“ – tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, skirta norintiems kaupti lėšas vaiko studijoms arba savarankiško gyvenimo pradžiai. Paslaugą teikia „Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialas per atstovą „Swedbank“, AB.
 • Periodiškai taupydami iki vaikui sukaks 18-21 metai galite sukaupti norimą sumą.
 • Užtikrintai Jūsų vaiko ateičiai rekomenduojame skirti nuo 50 Eur kas mėnesį (galima minimali įmoka 30 Eur). Taip pat galite mokėti ir papildomas įmokas ir taip pasididinti kaupiamą sumą, arba sumažinti periodines mėnesio įmokas, jeigu atsirado finansinių sunkumų. Be to, yra galimybė pasirinkti periodinės įmokos metinį indeksavimą 5 proc. Tai reiškia, kad kiekvienais „Saugaus vaiko fondo“ sutarties galiojimo metais įmoka bus didinama 5 proc. – taip, pradėję nuo minimalių sumų, laikui bėgant sukaupsite daugiau.
 • Įmokas mokėti patogu ir paprasta – jos gali būti nurašomos kartą per mėnesį Jūsų pasirinktą dieną e. sąskaitos automatinio mokėjimo būdu. Jūs patys galėsite nustatyti įmokos dydį, ją padidinti ar mažinti atsižvelgdami į savo finansinę situaciją arba norimą sukaupti sumą.
 • Investuotai sumai suteikiama garantija. Garantija reiškia, jog pasibaigus draudimo sutarčiai ir esant neigiamai investicijų grąžai, Jums bus išmokama garantijos suma – sumokėtų įmokų suma, išskaičiavus „Saugaus vaiko fondo” sutarties mokesčius. Svarbu žinoti tai, kad nutraukus „Saugaus vaiko fondo“ sutartį anksčiau termino ar kitaip jai pasibaigus (vaiko mirties atveju), garantija nėra taikoma.
 • Net ir skaudžios nelaimės atveju vaikas bus apsaugotas finansiškai. Jūsų netekties atveju likusią įmokų sumą už Jus sumokės „Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialas. Likusi įmokų suma skaičiuojama pagal šią formulę - mėnesinė draudimo įmoka (bet ne daugiau kaip 100 Eur) dauginama iš likusių pilnų mėnesių skaičiaus iki sutarties laikotarpio pabaigos.
 • Valstybė skatina šį taupymo būdą ir taiko mokestines lengvatas kaupiamojo gyvybės draudimo įmokoms. Todėl kasmet galėsite naudotis gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir susigrąžinti 20 proc. nuo sumokėtų įmokų*. Maksimali Jūsų sumokėtų metinių įmokų* suma visose turimose sutartyse, nuo kurios galima susigrąžinti 20 proc., yra 1500 eurų.

  Daugiau informacijos čia.

  * t.y. įmokos į kaupiamojo gyvybės draudimo sutartis, pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje.

„Saugus vaiko fondas“ – tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, kai investavimo rizika tenka draudėjui.

Atkreipiame dėmesį, kad sutarties investicinė vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo. Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.

Draudikas mokės garantijos sumą, tik tuo atveju jei sutartis galios iki termino pabaigos ir sutarties investicinė vertė sutarties galiojimo termino pabaigoje bus mažesnė už garantijos sumą.

Pateikta informacija negali būti traktuojama kaip draudiko rekomendacija pasirinkti šią paslaugą, jūs esate atsakingi už savo pasirinkimą, todėl, prieš priimdami sprendimą sudaryti investicinio gyvybės draudimo sutartį, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija, kuri pateikta draudimo taisyklėse, investavimo krypčių aprašymuose, ir kita informacija, kurią galite rasti www.swedbank.lt.