Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui

Investicinis gyvybės draudimas „Saugus vaiko fondas“

Ar žinote, kiek studentui Lietuvoje kainuoja aukštasis mokslas ir pragyvenimas?

Studentų apklausos duomenys rodo, kad:

 • 3 iš 5 arba 60 % už mokslą mokančių studentų už studijas sumoka tėvai.
 • Vidutinės studentų išlaidos siekia apie 420 Eur per mėn., o didžiausia jų dalis tenka maistui, būsto nuomai ir jo priežiūrai.
 • Beveik 70 % studentų pagrindinis pajamų šaltinis yra tėvai ir kiti artimieji.
 • Daugiau nei pusei studentų (60 %) pagrindinis iššūkis, pradėjus gyventi savarankiškai, yra pinigų trūkumas.

Sudarę investicinio gyvybės draudimo „Saugus vaiko fondas“ sutartį galėsite padėti savo vaikui lengviau žengti pirmuosius suaugusiojo žingsnius.

Pagal tyrimą „Lietuvos studentų finansinė elgsena“, atliktą rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ 2020 rugpjūčio 4 - 20 dienomis.

Minimalus sutarties galiojimo laikotarpis yra 10 metų. Pridėti papildomą vienkartinę įmoką  Visuomet galite pervesti pinigų papildomai, pvz., „Saugaus vaiko fondo“ sutarties sudarymo metu pervesti anksčiau vaikui sutaupytus pinigus. Pašalinti papildomą vienkartinę įmoką  Visuomet galite pervesti pinigų papildomai, pvz., „Saugaus vaiko fondo“ sutarties sudarymo metu pervesti anksčiau vaikui sutaupytus pinigus.

Pasitikrinkite, kokia galėtų būti Jūsų sukaupta suma pagal kiekvieną iš trijų tikėtinų rinkos scenarijų:

 • 0EUR
 • 0EUR
 • 0EUR

Įmokų ir mokesčių grafikas

Palankus scenarijus

Sutarties galiojimo metai Iš viso sumokėta draudimo įmokų Rizikos mokestis pagal kainyną Tai mokestis už draudimo apsaugą. Draudžiamojo įvykio atveju, išskyrus išimtis, draudikas padidina sutarties investicinę vertę suma, lygia gyvybės draudimo sumai. Administravimo ir garantijos mokesčiai Administravimo mokestį sudaro draudiko patirti kaštai, susiję su draudimo sutarties valdymu, o garantijos mokestis yra mokamas už garantiją draudimo išmokai, neigiamos investicinės vertės atveju. Prognozuojama draudimo sutarties investicinė vertė Apskaičiavimai atlikti pagal Saugaus vaiko fondo duomenis, įvertinus standartinius paslaugos mokesčius, vidutinę metinę investicijų grąžą ir Jūsų pateiktus duomenis. Trečiųjų šalių mokesčiai yra įskaičiuoti į investicinio vieneto kainą. Su jais susipažinti galite pagrindinės informacijos dokumente.

• Sudaryta prognozė yra tik pavyzdys, paskaičiuotas pagal aukščiau nurodytas prielaidas ir standartinius mokesčius, ir negarantuoja, kad sutarties investicinė vertė ar garantijos suma sutaps su pavyzdyje pateiktais duomenimis.
• Atkreipiame dėmesį, kad sutarties investicinė vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo. Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.
• Draudikas mokės garantijos sumą, tik tuo atveju jei sutartis galios iki termino pabaigos ir sutarties investicinė vertė sutarties galiojimo termino pabaigoje bus mažesnė už garantijos sumą.
• Šioje skaičiuoklėje ir produkto pagrindinės informacijos dokumente naudojamos prielaidos ir scenarijų skaičiavimo logika skiriasi. Renkantis draudimo produktą, prašome taip pat peržiūrėti ir produkto pagrindinės informacijos dokumente pateikiamus veiklos rezultatų scenarijus.

„Saugus vaiko fondas“ – tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, skirta norintiesiems kaupti lėšas vaiko studijoms arba savarankiško gyvenimo pradžiai.

 • Rekomenduojame skirti savo vaiko ateičiai 50 EUR per mėnesį (minimali draudimo įmoka yra 30 EUR per mėnesį). Norėdami padidinti kaupiamą sumą, bet kada galite padidinti mėnesio draudimo įmoką arba mokėti mažiau, jei patiriate finansinių sunkumų. Pasirinkus metinį 5 % indeksavimą, „Saugaus vaiko fondo“ sutarties galiojimo laikotarpiu jūsų draudimo įmokos kasmet bus padidinamos 5 % - pradėję nuo minimalios sumos, ilgainiui sutaupysite daugiau.
 • Papildomas draudimo įmokas į „Saugų vaiko fondą“ gali įmokėti ir kiti asmenys – pavyzdžiui, Jūsų vaiko seneliai, krikštatėviai ar kiti. Tai gali būti prasminga ir naudinga dovana vaiko gimtadienio ar kita proga. Parsisiųsti kuponą
 • Galite sukaupti daugiau investicinės vertės augimo atveju*, taip pat pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir susigrąžinti dalį sumokėtų įmokų.

  Valstybė skatina šį taupymo būdą ir taiko mokestines lengvatas kaupiamojo gyvybės draudimo įmokoms. Todėl kasmet galėsite naudotis gyventojų pajamų mokesčio lengvata ir susigrąžinti 20 proc. nuo sumokėtų įmokų*. Maksimali Jūsų sumokėtų metinių įmokų* suma visose turimose sutartyse, nuo kurios galima susigrąžinti 20 proc., yra 1500 eurų.

  Daugiau informacijos čia.

Daugiau apie mokesčių lengvatą ir išmokų apmokestinimą rasite čia.

„Saugus vaiko fondas“ yra puikus sprendimas sukaupti vaiko ateičiai:

 • Jūs skiriate lėšų taupyti vaiko ateičiai, o mes pasirūpiname šių lėšų investavimu: parenkama investavimo strategija, kurios tikslas – auginti kaupiamą sumą ir išsaugoti sukauptas lėšas. Sutarties laikotarpio pradžioje investicijos yra rizikingesnės, daugiau investuojama į akcijas, siekiant uždirbti daugiau. Vėliau, atsižvelgiant į laiką iki sutarties galiojimo pabaigos, investicijos nukreipiamos konservatyvesne kryptimi, daugiau investuojama į obligacijas, siekiant išsaugoti sukauptą ir užaugintą sumą.
 • Užtikrinama garantijos suma sutarties termino pabaigoje. Jei pasibaigus sutarties laikotarpiui investicinė grąža būtų neigiama, jūs gausite garantijos sumą, kuri lygi jūsų sumokėtų įmokų sumai, atskaičius sutarties mokesčius. Garantijos suma neišmokama, jei sutartis nutraukiama ar kitaip pasibaigia anksčiau termino.
 • Užtikrintas finansinis saugumas jūsų vaikui – apdraudžiama jūsų gyvybė, todėl jūsų mirties atveju jūsų vaikas gautų draudimo išmoką. Jūsų mirties atveju pagal šią sutartį likusią mokėtiną sumą už jus sumokės „Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialas. Likusi įmokų suma skaičiuojama pagal šią formulę - mėnesinė draudimo įmoka (bet ne daugiau kaip 100 Eur) dauginama iš likusių pilnų mėnesių skaičiaus iki sutarties laikotarpio pabaigos.

Pasirašius „Saugaus vaiko fondo“ sutartį investavimo strategiją priklausomai nuo kaupimo trukmės pritaikysime individualiai Jums. Įprastai kaupimo pradžioje investuojama rizikingiau, kad Jūsų fondas „uždirbtų“. Po to rizika palaipsniui mažinama, kad sukauptos lėšos būtų išsaugotos.

Sutarties laikotarpio pradžioje prisiimama daugiau rizikos, investuojant į akcijas. Palaipsniui investavimo rizika yra mažinama dalį investicijų perkeliant iš akcijų į obligacijas. Taip suteikiama daugiau saugomo laikotarpio pabaigoje siekiant išsaugoti sukauptas lėšas.

{ "title": { "text": "Investicijų struktūra" }, "xAxis": { "visible": true, "title": { "text": "Metai iki sutarties galiojimo pabaigos" }, "categories": ["20", "19", "18", "17", "16", "15", "14", "13", "12", "11", "10", "9", "8", "7", "6", "5", "4", "3", "2", "1"], "labels": { "rotation": 0 } }, "yAxis": { "visible": true, "title": { "text": "" }, "labels": { "format": "{value}%" } }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent", "pointWidth": 40, "dataLabels": { "enabled": false } } }, "legend": { "enabled": true, "reversed": true } } { "chart": { "height": 720 }, "title": { "text": "Investicijų struktūra" }, "xAxis": { "visible": true, "title": { "text": "Metai iki sutarties galiojimo pabaigos" }, "categories": ["20", "19", "18", "17", "16", "15", "14", "13", "12", "11", "10", "9", "8", "7", "6", "5", "4", "3", "2", "1"] }, "yAxis": { "visible": false, "title": { "text": "Total fruit consumption" }, "labels": { "format": "{value}%" } }, "plotOptions": { "series": { "stacking": "percent", "pointWidth": 20 } }, "legend": { "enabled": true } }

Jūsų kaupiamos lėšos bus investuojamos į šias investavimo kryptis:

Pasaulio akcijų investavimo kryptis – didelės rizikos investavimo kryptis, kai investuojama ilgam laikotarpiui. Nukreipus lėšas šia kryptimi, galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų. Daugiausia investuojama į išsivysčiusių rinkų akcijas, nedidelė dalis – į besivystančių rinkų akcijas. Remiantis išsivysčiusių regionų stabilumu ir besivystančių šalių augimo potencialu, šios turto klasės krypties rezultatai yra stabilesni keičiantis ekonomikos ciklams. Plačiau apie investavimo kryptį.

Vidutinio laikotarpio obligacijų kryptis – mažos rizikos investavimo kryptis, kai investuojama 5–7 metų laikotarpiui. Nukreipus lėšas šia kryptimi, galima tikėtis mažesnių vertės svyravimų, bet ir mažesnės grąžos. Investuojama į euro zonos vyriausybių obligacijas, kurių išpirkimo terminas 5–7 metai. Tai investavimo kryptis, kurios vieneto vertė atspindi vidutinę grąžos normą, t. y. 5–7 metų termino euro zonos obligacijų indeksą. Plačiau apie investavimo kryptį.

Trumpo laikotarpio obligacijų kryptis – mažos rizikos investavimo kryptis, kai investuojama 1–3 metų laikotarpiui. Nukreipus lėšas šia kryptimi, galima tikėtis mažesnių vertės svyravimų, bet tuo pačiu – ir mažesnės grąžos. Investuojama į euro zonos vyriausybių obligacijas, kurių išpirkimo terminas 1–3 metai. Tai investavimo kryptis, kurios vieneto vertė atspindi 1–3 metų termino euro zonos obligacijų indeksą. Plačiau apie investavimo kryptį.

Ši subalansuota gyvenimo ciklo investavimo strategija leidžia tikėtis uždirbti pelno, o jei patiriamas nuostolis, sutarties pabaigoje išmokama garantijos suma.

 1. Apskaičiuokite, kokią sumą norėtumėte sukaupti.
 2. Pradėkite sutarties sudarymą.
 3. Užpildykite tinkamumo klausimyną.
 4. Pateikite visą prašomą informaciją, susipažinkite su draudimo taisyklėmis ir kita pateikiama informacija.
 5. Patikrinkite duomenis ir patvirtinkite sutarties sudarymą.
 6. Atsispausdinkite specialų pažymėjimą. Kartu su vaiku galėsite jį užpildyti ir išsaugoti – tegul „Saugus vaiko fondas“ virsta prasminga dovana!

downloadParsisiųsti pažymėjimą

Atkreipiame dėmesį, kad sutartis bus sudaryta tik įvertinus šios paslaugos priimtinumą ir tinkamumą jums.

Kilus klausimų dėl sutarties sudarymo internetu, skambinkite mums tel. 1884. Mielai padėsime ir patarsime.

Užsiregistruoti į konsultaciją

Plačiau apie gyvybės draudimo įmokų mokėjimą
 • Peržiūrėkite trumpą instrukciją, kaip įmokėti papildomą draudimo įmoką į „Saugaus vaiko fondą“, jei jo sutartį sudarėte ne Jūs.

  documentInstrukcija

 • Svarbu! Mokėdami papildomą draudimo įmoką, būtinai nurodykite savo asmens kodą.
 • Atkreipiame dėmesį, kad kai draudimo įmoką sumoka ne sutarties sudarytojas, o kitas asmuo, tuomet tokiai įmokai nebus taikoma Gyventojų pajamų mokesčių lengvata ir įmoka nebus įskaičiuota į Gyventojų pajamų mokesčių permokos sugrąžinimą. Daugiau apie mokesčių lengvatą skaitykite čia.

Valdykite sutartį savo interneto banke:

Mėnesinės draudimo įmokos gali būti nurašomos kartą per mėnesį jūsų pasirinktą dieną e. sąskaitos automatinio mokėjimo būdu.

 • Norite nutraukti sutartį – tai galima padaryti interneto banke, prieš tai paskambinus į Konsultacijų centrą, arba banko padalinyje. Atkreipkite dėmesį, kad:

  • jei jūsų sutartis galiojo trumpiau nei 5 metus, jums bus taikomas nutraukimo mokestis, nurodytas sutartyje;
  • sutarties nutraukimo atveju ar kitaip jai pasibaigus jums negalios garantijos suma.
 • Norite gauti išmoką pasibaigus sutarties terminui. Naudos gavėjas pagal sutartį interneto banke arba bet kuriame „Swedbank“ padalinyje turėtų pateikti prašymą išmokai gauti.

Kilus bet kokiam klausimui ar abejonei, susijusiai su Jūsų draudimo sutartimi ar sukauptų lėšų išmokėjimu, pirmiausia kviečiame paskambinti mums tel. 1884, rašyti el. paštu info@swedbank.lt arba užsiregistruokite konsultacijai internetu į norimą „Swedbank“ padalinį Jums patogiu laiku.

Čia galite susipažinti su skundų nagrinėjimo ir atsakymų pareiškėjams teikimo tvarka.

Suabejoję mūsų atsakymu, visuomet turite teisę kreiptis į Lietuvos Banko Priežiūros tarnybą: adresas korespondencijai – Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius. Su tikslia ginčų nagrinėjimo tvarka galite susipažinti Lietuvos banko tinklapyje.

Dėl esamos demografinės padėties negalime ignoruoti fakto, kad ateityje mūsų pensija gali siekti vos pusę šiandien mūsų uždirbamų pajamų.

„Privatus portfelis“ skirtas vertinantiesiems patogų investavimą, neskiriant tam daug laiko.

„Saugus vaiko fondas“ – tai investicinio gyvybės draudimo paslauga, kai investavimo rizika tenka draudėjui. Paslaugą teikia „Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialas per atstovą „Swedbank“, AB.

Atkreipiame dėmesį, kad sutarties investicinė vertė gali ir didėti, ir mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo. Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.

Draudikas mokės garantijos sumą, tik tuo atveju, jei sutartis galios iki termino pabaigos ir sutarties investicinė vertė sutarties galiojimo termino pabaigoje bus mažesnė už garantijos sumą.

Pateikta informacija negali būti traktuojama kaip draudiko rekomendacija pasirinkti šią paslaugą, jūs esate atsakingi už savo pasirinkimą, todėl, prieš priimdami sprendimą sudaryti investicinio gyvybės draudimo sutartį, turėtumėte susipažinti su išsamia informacija, kuri pateikta draudimo taisyklėse, investavimo krypčių aprašymuose, ir kita informacija, kurią galite rasti www.swedbank.lt.

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Ačiū, kad naudojatės „Swedbank“ interneto banku!

Turite idėjų, kaip interneto banką padaryti dar patogesnį? Pasidalinkite jomis adresu info@swedbank.lt

Siekdami užtikrinti jūsų saugumą, prašome uždaryti naršyklės langą!

Išmėginkite periodinį investavimą!

 • Pradėti investuoti galite nors ir nuo 1 Euro.
 • Galite pasirinkti sau patogų periodiškumą: kas savaitę, kas mėnesį ar ketvirtį.
 • Investuojamą sumą pasirinktu santykiu galite paskirstyti į kelis skirtingus fondus.
 • Automatizuotas fondų pirkimas padeda išvengti emocijomis grįsto investavimo.

Primename, kad sandoriai „Swedbank“ fonduose ir vertybinių popierių saugojimas – nemokami. Pasiskaičiuokite, kiek tikėtina uždirbti periodiškai investuojant:

Investavimo skaičiuoklė