Rizikinis gyvybės draudimas

Gyvybės draudimas padės Jūsų šeimai tada, kai Jūs negalėsite

Apsidrauskite gyvybę, jei:

 • turite artimųjų, kurie Jums rūpi ir yra priklausomi nuo Jūsų pajamų;
 • neturite sukaupę finansinio rezervo netikėtiems gyvenimo atvejams;
 • turite paskolų.

Raskite tinkamiausią Jums gyvybės draudimą

*

Gyvybės draudimą rekomenduojame jei jūsų amžius tarp 18-69.

*

Gyvybės draudimą galime pasiūlyti jei Jūsų pajamos yra 300€ ar daugiau.

Jūsų įsipareigojimai

Būsto paskola Swedbank? Prisijunkite, kad galėtume pateikti daugiau informacijos.

Gyvybės draudimo suma


Bendra draudimo apsauga
0
Draudimo apsauga (mirties ir traumų)
Gyvybės draudimo suma
Būsto paskolos Nr. null draudimo suma
Būsto paskolos Nr. null draudimo suma
Būsto paskolos Nr. null draudimo suma
Sunkios negalios draudimo suma
Traumų draudimo suma
Bendra pirmo mėnesio įmoka
Nuolaida
0%
Bendra mėnesinė įmoka
0

Rekomenduojamą Jums gyvybės draudimo produktą (-us) parenkamame atsižvelgę į jūsų amžių, pajamas, Jūsų norą apsaugoti savo artimuosius ir turimas paskolas ar kitus įsipareigojimus.

Swedbank Life Insurance SE tvarko Jūsų asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis, įskaitant profiliavimą, kad įvertintų draudimo riziką, apskaičiuotų draudimo įmoką ir draudimo sumą bei sudarytų draudimo sutartį. Mes tvarkome sveikatos bei kitus duomenis, kuriuos gavome iš Jūsų bei juos turime esamose ir ankstesnėse draudimo sutartyse ir prašymuose, o taip pat duomenis, kuriuos pateikia „Swedbank“ AB, tokius kaip Jūsų amžius bei paskolos duomenys, jei taikoma. Sutarties sudarymas gali būti atliktas automatizuotu būdu. Apie Asmens duomenų tvarkymo principus plačiau prašome susipažinti čia.

Turite klausimų?

Registruokitės į konsultaciją
Kam tai skirta?

Gyvybės draudimas padės Jūsų artimiesiems įveikti finansines negandas, kai Jūs negalėsite to padaryti.

Kas mėnesį mokate savo šeimos sąskaitas, paskolos įmokas ar rūpinatės išlaidomis savo vaikų mokslų bei būrelių išlaidomis?

Jei šios išlaidos yra Jūsų atsakomybė, turėtumėte apsvarstyti savo šeimos finansų apsaugą tais atvejais, kai nebegalėsite jai padėti.

Kada Jums padės draudimas?

Gyvybės draudimas ir papildomos jo apsaugos galėtų:

 • suteikti Jūsų šeimai finansinę pagalbą Jūsų mirties atveju;
 • padėti Jums ir Jūsų šeimai finansiškai Jūsų sunkios negalios, ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju;
 • padėti Jūsų šeimai grąžinti paskolą Jūsų netekties ar sunkios negalios atveju.

Išsamiau žr. „Sąlygos ir mokesčiai“.

Nuo ko galima apsidrausti papildomai?

Gyvybės draudimą galima papildyti šiomis apsaugomis.

 • Traumų draudimas padeda įvykus nelaimingam atsitikimui – draudžiamajam įvykiui. Jis suteikia papildomą draudimo išmoką patyrus sunkią traumą (pvz., kaulų lūžį). Jis nedraudžia laikinų ligų, pvz., gripo ar plaučių uždegimo.

Išsamiau žr. „Sąlygos ir mokesčiai“.

Gyvybės draudimą paprastai ir greitai įsigysite interneto banke.

 1. Iš pradžių pateikite informaciją apie save, pagal kurią parengsime Jums tinkamą sprendimą.
 2. Vadovaukitės nurodymais, kaip sudaryti sutartį.
 3. Draudimo apsauga įsigalioja per 1 dieną nuo draudimo sutarties pasirašymo; jei reikalingas rizikos vertinimas, sutartį galima pasirašyti po rizikos vertinimo procedūros.
 4. Jei reikalingas sveikatos patikrinimas, jis atliekamas nemokamai.
 5. Pasakykite savo šeimai apie gyvybės draudimo sutartį, kad jie žinotų, kur kreiptis, jei Jums kas nors atsitiks.
 6. Sutartį galite bet kada nutraukti nemokamai.

Įmokos

Draudimo apsauga Mėnesio įmoka
Gyvybės ir sunkios negalios draudimas Priklauso nuo amžiaus, sveikatos būklės, draudimo sumos ir kitų rizikos veiksnių
Traumų draudimas (pasirenkamas) 4.90 €
Aptarnavimas
Sutarties sudarymas Nemokamai
Sutarties keitimas Nemokamai
Sutarties nutraukimas prieš terminą Nemokamai

Galioja nuo 2020.09.10

Sąlygos

Skaičiuoklė

Gyvybės draudimas paskolos grąžinimui

Norėdami gauti draudimo išmoką, užpildykite prašymą interneto banke arba skambinkite telefonu 1884, kad gautumėte informaciją ir tolesnius nurodymus.

Informuojame, kad:

 • Mirus apdraustajam draudimo suma bus išmokėta sutartyje nurodytam naudos gavėjui arba paveldėtojui, jei naudos gavėjas nepaskirtas.
 • Traumos atveju draudimo išmoka bus išmokėta apdraustajam, net jei apdraustasis yra nepilnametis.
 • Sunkios negalios (neįgalumo) atveju draudimo išmoka bus išmokėta apdraustajam arba sutartyje nurodytam naudos gavėjui.
 • Apsidraudus nuo traumų, apdraustajam bus išmokėta draudimo išmoka už sužalojimus (pvz., kaulų lūžius, plyšimus), įvykusius dėl nelaimingo atsitikimo (pvz., nukritus, buvus sumuštam, įvykus susidūrimui ar užpuolimui). Trauma nėra liga (pvz., gripas, spondilozė), raumenų skausmas, atsiradęs sportuojant, ar lėtinis skausmas (pvz., nugaros skausmas, kelio ar peties skausmas).
 • Sunki negalia (neįgalumas) – tai būklė, kai asmens darbingumo lygis yra 30 % ar mažesnis, kurią sukėlė ilgalaikė sunki liga ar trauma, nustatė Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba ir kuri tęsiasi mažiausiai 12 mėnesių.
 • Draudikas priima sprendimą ir draudimo išmoka išmokama ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo visos su įvykiu susijusios informacijos ir dokumentų gavimo dienos.

Namai ten, kur širdis ir Jūsų artimieji. Užtikrinkite, kad Jūsų namai būtų apdrausti tinkamu turto draudimu.

Kaupkite lėšas papildomai pensijai savarankiškai ir užsitikrinkite aprūpintą senatvę. Be to, galėsite pasinaudoti mokesčių lengvatomis ir susigrąžinti dalį įmokėtų įmokų.

Apsidrauskite ir nuo rūpesčio, ar galėsite grąžinti paskolą susirgę ar netekę pajamų.

Kontaktai

Prašymų išmokėti draudimo išmokas administravimas

Paslaugas teikia „Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialas per atstovą „Swedbank“, AB.