Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Naudinga žinoti

 • Sužinokite kaip galite mokėti įmokas į gyvybės draudimo sutartis;
 • Kokius dokumentus pateikti įvykus draudžiamajam įvykiui (traumai, kritinei ligai ir kt.);
 • Kur kreiptis ir ką pildyti dėl išmokų išmokėjimo;
 • Sužinoti daugiau apie mokesčių lengvatas ir išmokų apmokestinimą;
 • Klientų skundų nagrinėjimo tvarka.

Investavimo krypčių rezultatai

Gyvybės draudimo įmokas galite mokėti pasirinktu būdu:

 • užsisakyti e. sąskaitą ir jos automatinį apmokėjimą prisijungus prie interneto banko čia. Atsivėrusiame lange pasirinkite norimą draudimo sutartį, tuomet spustelėkite „Valdyti sutartį“, pasirinkite pakeitimo tipą – „Mokėjimo būdo pakeitimas“ ir spustelėkite „Vykdyti“;
 • užsisakyti gautos e. sąskaitos automatinį apmokėjimą prisijungus prie interneto banko čia. Atsivėrusiame lange spustelėkite e. sąskaitoje esantį siuntėjo pavadinimą, tada Sudaryti automatinę mokėjimo sutartį.
 • prisijungus prie interneto banko čia (įmokos gavėjų paieškoje įvedus „Swedbank Life Insurance SE" Lietuvos filialas (įmokos kodas 385);
 • įprastu pavedimu;
 • grynaisiais pinigais „Swedbank" padaliniuose, į norimą padalinį užsiregistravus internetu arba paskambinus telefonu 1884.

Svarbu žinoti, jei gyvybės draudimo įmokas mokėsite įprastu pavedimu arba pavedimą atliksite iš savo sąskaitos kitame banke Lietuvoje:

Mokėjimui atlikti reikalingi rekvizitai:
Gavėjo pavadinimas: „Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialas
Gavėjo kodas: 302458056
Gavėjo sąskaita: LT15 7300 0100 0244 1761

Gyvybės draudimo įmokas mokant įprastu pavedimu, mokėjimo paskirties laukelyje būtina nurodyti mokėtojo kodą, kurį sudaro draudimo liudijimo (poliso) numeris, pirmus du skaičius pakartojant du kartus, pvz.: draudimo liudijimas (polisas) Nr. 5100242433, mokėtojo kodas bus 515100242433.

Jeigu kils klausimų ar neaiškumų, paskambinkite mums tel. 1884. Mielai padėsime ir patarsime.

Draudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nurodytas nelaimingas atsitikimas (trauma), kritinė liga, sunki negalia, visiškas ir nuolatinis darbingumo praradimas, mirtis, kuriems įvykus draudikas privalo mokėti draudimo išmoką.

Prašymą atsitikus įvykiui pildo pilnametis apdraustasis (asmuo, kuris patyrė įvykį) arba vienas iš tėvų, jeigu apdraustasis yra nepilnametis. Mirties atveju - naudos gavėjas arba teisėtas paveldėtojas/ai.

Patyrus traumą per 48 val. apsilankykite pas gydytoją ar gydymo įstaigoje. Prašymą pildykite tik tuomet, kai turite draudžiamąjį įvykį patvirtinančius dokumentus.

Užpildyti prašymą dėl draudžiamojo įvykio galima:

 • prisijungus prie interneto banko čia. Žingsnis po žingsnio užpildykite reikiamą informaciją apie įvykį ir įkelkite medicininius dokumentus. Pildymą užbaikite paspausdami „Patvirtinti“.
 • jei „Swedbank“ nėra Jūsų pagrindinis bankas ir / ar nesinaudojate „Swedbank“ interneto banku, užpildyti prašymą galite banko padalinyje. Konsultacijai į norimą „Swedbank“ padalinį užsiregistruokite internetu arba paskambinę telefonu 1884.
 • jei pateiksite prašymą banko padalinyje, turėkite su savimi asmens dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Pildant prašymą dėl draudžiamojo įvykio svarbu pateikti teisę į draudimo išmoką patvirtinančius dokumentus:

Nelaimingo atsitikimo (traumos) atveju:

 • Dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos su įvykio data, patvirtinta diagnoze, anamnezės, tyrimų ir skirto gydymo aprašymu;
 • Gydymo įstaigos darbuotojo parašu ir antspaudu patvirtintus išrašus iš asmens sveikatos istorijos arba duomenis iš Esveikata portalo, kuriuose užfiksuota įvykio data, aprašyti apdraustojo patirti sužalojimai, patvirtinta diagnozė, nurodytas gydymo būdas ir trukmė;
 • Įvykio aktą, jeigu jis surašytas darbovietėje ar policijoje, teismo sprendimą;
 • Kitus, įvykį patvirtinančius dokumentus.

Svarbu: jei apdraustasis yra nepilnametis, tai draudimo išmoka dėl jo traumos mokama apdraustajam į jo vardu atidarytą banko sąskaitą.

Kritinės ligos atveju:

 • Dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos arba duomenis iš Esveikata portalo su patvirtinta diagnoze, anamnezės, tyrimų ir skirto gydymo aprašymu;
 • Kitus, įvykį patvirtinančius dokumentus.

Jei išvardintų dokumentų nepakanka nustatyti tikslioms įvykio aplinkybėms, mes galime paprašyti papildomų dokumentų ar informacijos iš institucijų, susijusių su Jūsų nurodytu įvykiu.

Sunkios negalios atveju:

 • Lietuvos Respublikos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotus oficialius dokumentus, liudijančius apie Apdraustojo Sunkios negalios pripažinimą (30% ar mažesnis darbingumas, besitęsiantis nepertraukiamai 12 mėnesių ar ilgiau, kuriuose pateikiama informacija apie Sunkios negalios pripažinimo pagrindą, laikotarpį bei informacija apie darbingumo netekimą: pažyma, neįgaliojo pažymėjimas ir išvada, darbingumo lygio vertinimo akto kopiją (jei paprašo draudikas papildomai).
 • Apdraustojo Ligos istorijos išrašus arba jų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Išrašą iš stacionaraus ir/ar ambulatorinio gydymo įstaigos arba duomenis iš Esveikata portalo patvirtinančius Draudžiamojo įvykio faktą, išsamiai aprašantį diagnozę ir ją patvirtinančius medicininių tyrimų rezultatus, kurių pagrindu diagnozė buvo pripažinta (jei paprašo Draudikas papildomai) arba jų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Tyrimo ir/ar teismo išvadą apie nelaimingo atsitikimo priežastis ir aplinkybes (jei paprašo Draudikas papildomai).

Nedarbingumo atveju:

 • Dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos su patvirtinta diagnoze, anamnezės, tyrimų ir skirto gydymo aprašu.
 • Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą.
 • Darbingumo lygio pažymą.
 • Kitus įvykį patvirtinančius dokumentus, jeigu tokių yra.

Mirties atveju:

 • Mirties liudijimą / Medicininį mirties liudijimą arba notaro patvirtintą jo nuorašą.
 • Paveldėjimo teisės liudijimą, jeigu sutartyje nėra paskirtas naudos gavėjas mirties atveju.
 • Įvykio aktą, jeigu jis rašytas darbovietėje ar policijoje, teismo sprendimą.
 • Kitus įvykį patvirtinančius dokumentus, jei tokių yra.

Jeigu kils klausimų ar neaiškumų, paskambinkite mums tel. 1884. Mielai padėsime ir patarsime.

Prašymo pildymas pasibaigus sutarties terminui, norint nutraukti sutartį ar pasiimti dalį investicinės vertės

Užpildyti prašymą dėl išmokų išmokėjimo galima:

 • prisijungus prie interneto banko čia. Jums prisijungus, atsivėrusiame lange pasirinkite norimą draudimo sutartį, tuomet spustelėkite „Valdyti sutartį“, pasirinkite norimą išmokėjimo tipą ir spustelėkite „Vykdyti“.
 • jei „Swedbank“ nėra Jūsų pagrindinis bankas ir / ar nesinaudojate „Swedbank“ interneto banku, užpildyti prašymą galite banko padalinyje. Konsultacijai į norimą „Swedbank“ padalinį užsiregistruokite internetu arba paskambinę telefonu 1884.
 • jei pateiksite prašymą banko padalinyje, turėkite su savimi asmens dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Tam, kad Jūsų išmoka būtų teisingai apmokestinta, papildomai reikia pateikti:

 1. Jei reziduojate ne Lietuvoje – pažymą, patvirtinančią rezidavimo vietą ne Lietuvoje, kurią savo rezidentams mokesčių tikslams išduoda ir tvirtina atitinkamos valstybės mokesčių administratorius.
 2. Jei turite – neįgaliojo asmens pažymėjimo kopiją, jei Jums yra nustatytas 0-25 % ar 30-40 % darbingumo lygis.
Prieš priimdami sprendimą išsiimti dalį lėšų, ar nutraukti draudimo sutartį ir išsiimti visas lėšas, pasikonsultuokite su mumis tel. 1884.

Mokesčių lengvata

Jeigu kaupiate papildomas lėšas savo pensijai, vaikų savarankiško gyvenimo pradžiai ar turite kitokią kaupiamojo gyvybės draudimo sutartį, Jūs galite pasinaudoti GPM (Gyventojų pajamų mokesčio) lengvata. Kasmet galite susigrąžinti iki 20% nuo savo sumokėtų gyvybės draudimo įmokų.

Pasiskaičiuokite kokio dydžio draudimo įmokas jums reikia mokėti, kad pasinaudoti visa GPM lengvata.

 • Maksimali įmokų suma, nuo kurios galima susigrąžinti GPM, negali viršyti 25 proc. per visą mokestinį laikotarpį Jūsų gautų apmokestinamųjų pajamų. Šią sąlygą rasite GPM Įstatymo 21 straipsnio -3 dalyje.
 • Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai gali susigrąžinti GPM nuo ne daugiau kaip 1500 Eur sumokėtų įmokų į savo kaupiamojo gyvybės draudimo sutartis ir pensijų fondus. Taigi, per metus galima susigrąžinti maksimaliai 300 Eur.

Kas gali pasinaudoti GPM lengvata?

GPM lengvata gali pasinaudoti nuolatiniai Lietuvos gyventojai, mokantys gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartį, kurioje numatyta, kad draudimo išmoka mokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui.

Lengvata galėsite pasinaudoti, jei įmokas pagal gyvybės draudimo sutartį mokate:

 • savo naudai;
 • savo sutuoktinio naudai;
 • savo nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje) ar iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje naudai;
 • pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje) ir (ar) kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 18 metų ir vyresnių vaikų (įvaikių, globotinių) ir (ar) kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia).

Kada ir kaip galima susigrąžinti draudimo įmokų dalį?

Įstatyme numatytą, kad pajamų mokesčio dalį nuo savo gyvybės draudimo įmokų, sumokėtų per kalendorinius metus, galėsite susigrąžinti, kai teiksite metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Kai Jūsų deklaracija bus priimta ir išnagrinėta, pinigus Jums sugrąžins Valstybinė Mokesčių Inspekcija.

Įstatymo galiojimas

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas įsigaliojo 2003 m. sausio 1 dieną. Šis įstatymas galioja gyvybės draudimo sutartims, sudarytoms iki 2002 m. gruodžio 31 dienos, ir sudarytoms po minėtos datos.

Daugiau informacijos teiraukitės Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje arba paskambinkite mums tel. 1884.

Pasikeitus LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymui, nuo 2017-01-01 LR GPM įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 9, 91 ir 10 punktuose nustatytos lengvatos taikomos, jeigu:

 • draudimo sutartyje numatytas naudos gavėjas nesikeitė nuo draudimo sutarties sudarymo datos;
 • naudos gavėjas buvo pakeistas dėl naudos gavėjo mirties, dėl esamos santuokos nutraukimo arba naujos sudarymo, arba jeigu naudos gavėjas – Jūsų vaikas (įvaikis, globotinis) buvo pakeistas kitu Jūsų vaiku (įvaikiu, globotiniu);
 • naudos gavėjas keitėsi iki 2016 m. gruodžio 31 d.
Atkreipiame dėmesį, kad naudos gavėjo ar draudėjo keitimas prieš draudimo sutarties pabaigą siekiant išvengti Gyventojo pajamų mokesčio gali būti traktuojamas kaip piktnaudžiavimas ir draudimo išmokos gali būti apmokestintos 15 % GPM tarifu.

Išmokų apmokestinimas

Norėdami sužinoti kokios yra Jums taikomos išmokų apmokestinimo sąlygos, pasirinkite laikotarpį, kuriuo sudaryta Jūsų sutartis:

Sutarties galiojimo laikas
Sutartys sudarytos mažiau kaip 10 metai 10 metai ir ilgiau
Iki 2002-12-31 pasinaudota GPML 15%* 0%
nesinaudota GPML 0% 0%

* Įmokų daliai, už kurią buvo pasinaudota GPML.

Išmokos gavėjo amžius arba jam nustatytas darbingumas

Sutarties galiojimo laikas
Sutartys sudarytos mažiau kaip 10 metai 10 metai ir ilgiau
Nuo 2003-01-01 pasinaudota GPML 15%** 0%
nesinaudota GPML 15%*** 0%
0 % - sutartims sudarytoms nuo 2004-05-01 iki 2008-12-31, kai nebuvo pasinaudota GPML ir įmokas mokėjo tik gyventojas

** Įmokų daliai, už kurią buvo pasinaudota GPML, ir išmokos daliai, viršijančiai įmokų sumą (investiciniam pelnui).

*** Išmokos daliai, viršijančiai įmokų sumą (investiciniam pelnui).

Sutarties galiojimo laikas
Sutartys sudarytos mažiau kaip 10 metai 10 metai ir ilgiau
2003-01-01-2012-12-31 pasinaudota GPML 15%** 15%****
nesinaudota GPML 15%*** 0%
0 % - sutartims sudarytoms nuo 2004-05-01 iki 2008-12-31, kai nebuvo pasinaudota GPML ir įmokas mokėjo tik gyventojas

** Įmokų daliai, už kurią buvo pasinaudota GPML, ir išmokos daliai, viršijančiai įmokų sumą (investiciniam pelnui).

*** Išmokos daliai, viršijančiai įmokų sumą (investiciniam pelnui).

**** Įmokų daliai, už kurią buvo pasinaudota GPML.

Sutarties galiojimo laikas
Sutartys sudarytos mažiau kaip 5 metai 5 metai ir ilgiau
Nuo 2003-01-01 iki 2012-12-31 pasinaudota GPML 15%** 0%
nesinaudota GPML 15%*** 0%
0 % - sutartims sudarytoms nuo 2004-05-01 iki 2008-12-31, kai nebuvo pasinaudota GPML ir įmokas mokėjo tik Lietuvos gyventojas

** Įmokų daliai, už kurią buvo pasinaudota GPML, ir išmokos daliai, viršijančiai įmokų sumą (investiciniam pelnui).

*** Išmokos daliai, viršijančiai įmokų sumą (investiciniam pelnui).

Sutarties galiojimo laikas
Sutartys sudarytos mažiau kaip 5 metai 5 metai ir ilgiau
Nuo 2003-01-01 iki 2012-12-31 pasinaudota GPML 15%** 0%
nesinaudota GPML 15%*** 0%
0 % - sutartims sudarytoms nuo 2004-05-01 iki 2008-12-31, kai nebuvo pasinaudota GPML ir įmokas mokėjo tik Lietuvos gyventojas

** Įmokų daliai, už kurią buvo pasinaudota GPML, ir išmokos daliai, viršijančiai įmokų sumą (investiciniam pelnui).

*** Išmokos daliai, viršijančiai įmokų sumą (investiciniam pelnui).

Išmokos gavėjo amžius arba jam nustatytas darbingumas

Sutarties galiojimo laikas
Sutartys sudarytos mažiau kaip 10 metai 10 metai ir ilgiau
Nuo 2013-01-01 pasinaudota GPML 15%** 0%
nesinaudota GPML 15%*** 0%

** Įmokų daliai, už kurią buvo pasinaudota GPML, ir išmokos daliai, viršijančiai įmokų sumą (investiciniam pelnui).

*** Išmokos daliai, viršijančiai įmokų sumą (investiciniam pelnui).

Sutarties galiojimo laikas
Sutartys sudarytos mažiau kaip 10 metai 10 metai ir ilgiau
Nuo 2013-01-01 pasinaudota GPML 15%** 15%****
nesinaudota GPML 15%*** 0%

** Įmokų daliai, už kurią buvo pasinaudota GPML, ir išmokos daliai, viršijančiai įmokų sumą (investiciniam pelnui).

*** Išmokos daliai, viršijančiai įmokų sumą (investiciniam pelnui).

**** įmokų daliai, už kurią buvo pasinaudota GPML.

Sutarties galiojimo laikas
Sutartys sudarytos mažiau kaip 5 metai 5 metai ir ilgiau
Nuo 2013-01-01 pasinaudota GPML 15%** 0%
nesinaudota GPML 15%*** 0%

** Įmokų daliai, už kurią buvo pasinaudota GPML, ir išmokos daliai, viršijančiai įmokų sumą (investiciniam pelnui).

*** Išmokos daliai, viršijančiai įmokų sumą (investiciniam pelnui).

Sutarties galiojimo laikas
Sutartys sudarytos mažiau kaip 5 metai 5 metai ir ilgiau
Nuo 2013-01-01 pasinaudota GPML 15%** 0%
nesinaudota GPML 15%*** 0%

** Įmokų daliai, už kurią buvo pasinaudota GPML, ir išmokos daliai, viršijančiai įmokų sumą (investiciniam pelnui).

*** Išmokos daliai, viršijančiai įmokų sumą (investiciniam pelnui).

Klientų skundų nagrinėjimas

Iškilus bet kokiam klausimui ar abejonei, susijusiai su Jūsų draudimo sutartimi, pirmiausia:

 • paskambinkite mums tel. 1884 arba parašykite info@swedbank.lt,
 • parašykite mums žinutę prisijungę prie savo interneto banko paskyros;
 • arba užsiregistruokite internetu konsultacijai į norimą „Swedbank“ padalinį.

Čia galite susipažinti su skundų nagrinėjimo ir atsakymų pareiškėjams teikimo tvarka.

Suabejoję mūsų atsakymu, visuomet turite teisę kreiptis į Lietuvos Banką.

Adresas korespondencijai: Totorių g. 4, 01121, Vilnius.

Su vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarka galite susipažinti Lietuvos Banko tinklapyje.

Dabar platinamų paslaugų taisyklių redakcijos

Standartinių sutarties mokesčių pasikeitimai

Standartinių sutarties mokesčių pasikeitimai

* Galima keisti galiojančias draudimo sutarties taisykles. Daugiau informacijos apie investicinį gyvybės draudimą „Saugus pensijos fondas“ galite rasti čia.

Anksčiau platintų paslaugų taisyklių redakcijos

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo pasikeitimus informuojame, kad keičiasi investicinio gyvybės draudimo sutarties nutraukimo mokesčio ribos bei investicijų valdymo mokesčio pavadinimas:

 1. Nuo 2018 m. gruodžio 6 d. Jūsų investicinio gyvybės draudimo sutarties nutraukimo mokestis bus ne didesnis nei 2 proc. nuo sukaupto kapitalo vertės ir neviršys 50 eurų. Jei iki nurodytos datos Jūsų sutartyje buvo numatytas mažesnis nutraukimo mokestis, jis nesikeis ir po 2018 m. gruodžio 6 dienos.
 2. „Investicijų valdymo mokestis“ nuo 2018 m. gruodžio 6 d. bus vadinamas „Investavimo krypčių administravimo mokesčiu“.

Dėl šių pasikeitimų Jums nereikia atlikti jokių veiksmų. Išsamiai apie šiuos pasikeitimus, susijusius su investicinio gyvybės draudimo sutartimi, skaitykite čia.

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.