Investicinio gyvybės draudimo Saugus pensijos fondas skaičiuoklė

Investicinio gyvybės draudimo Saugus pensijos fondas skaičiuoklė

Jūsų gimimo data
Jūs esate
Jūsų amžius sutarties laikotarpio pabaigoje
Mėnesinė draudimo įmoka
Kasmetinis įmokos indeksavimas
%

Vidutinis metinis investicijų pajamingumas

Pasaulio akcijų investavimo kryptis
%
Vidutinio laikotarpio obligacijų investavimo kryptis
%
Trumpo laikotarpio obligacijų investavimo kryptis
%
Prognozuojami rezultatai
Prognozuojama sutarties investicinė vertė
Prognozuojama sumokėtų įmokų suma
Prognozuojama garantijos suma
Prognozuojama sutartyje taikomų mokesčių suma
Prognozuojama išmoka sutarties laikotarpio pabaigoje

Jūsų senatvės pensijos amžius yra   metai ir   mėnesiai. Senatvės pensijos amžiaus Jūs sulauksite  . Saugaus pensijos fondo gyvybės draudimo sutarties terminas būtų   metai ir   mėnesiai.Jūs galite sudaryti sutartį, kurios minimalus laikotarpis yra 10 metų.


Prognozė  (Palankus scenarijusNuosaikus scenarijusNepalankus scenarijus)

Sutarties galiojimo metai Sumokėtų įmokų suma Administravimo ir garantijos mokesčiai pagal kainyną Prognozuojama sutarties investicinė vertė Prognozuojama garantijos suma
  • * Skaičiuojama vertinant tik į šią draudimo sutartį sumokėtas įmokas bei darant prielaidą, kad įmokos į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje, nebuvo mokamos.
  • Sudaryta prognozė yra tik pavyzdys, paskaičiuotas pagal nurodytas prielaidas ir negarantuoja, kad sutarties investicinė vertė ar garantijos suma sutaps su pavyzdyje pateiktais duomenimis.
  • Atkreipiame dėmesį, kad sutarties investicinė vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo. Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.
  • Draudikas mokės garantijos sumą, tik tuo atveju jei sutartis galios iki termino pabaigos ir sutarties investicinė vertė sutarties galiojimo termino pabaigoje bus mažesnė už garantijos sumą.
  • Ši prognozė parengta įvertinus standartinius Saugus vaiko fondas mokesčius.
  • Išsamesnės informacijos teiraukitės artimiausiame „Swedbank“ padalinyje, skambinkite telefonu 1884 arba rašykite elektroniniu paštu info@swedbank.lt.
  • Skaičiuoklėje naudojamos prielaidos ir skaičiavimo logika (planuojama įmoka, pasirinktas taupymo laikotarpis, pelningumo prognozės ir jų scenarijai), iš esmės skiriasi nuo reikalavimų, keliamų produktų pagrindinės informacijos dokumentams, kurie skirti mažmeninių investicinių produktų paketams ir draudimo principu pagrįstiems investiciniams produktams. Renkantis draudimo produktą, prašome peržiūrėti prognozuojamus rezultatus, kurie išdėstyti veiklos rezultatų scenarijų lentelėje Jūsų pasirinkto produkto pagrindinės informacijos dokumento skyriuje „Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?“.