Investicinis gyvybės draudimas „Saugus vaiko fondas“

metai
metai
%

Vidutinis metinis investicijų pajamingumas

%
%
%
  Prognozuojami rezultatai
Prognozuojama sukaupta suma sutarties laikotarpio pabaigoje  
Prognozuojama sumokėtų įmokų suma  
Prognozuojama garantijos suma, sutarties laikotarpio pabaigoje  
Prognozuojama sutartyje taikomų mokesčių suma  
Prognozuojama išmoka sutarties laikotarpio pabaigoje  

Prognozė (Palankus scenarijusNepalankus scenarijusNuosaikus scenarijusYour defined scenario)

Spausdinti
Sutarties galiojimo metai Sumokėtų įmokų suma Rizikos mokestis pagal kainyną Administravimo ir garantijos mokesčiai pagal kainyną Prognozuojama sutarties investicinė vertė Prognozuojama garantijos suma
  • Sudaryta prognozė yra tik pavyzdys, paskaičiuotas pagal nurodytas prielaidas ir negarantuoja, kad sutarties investicinė vertė ar garantijos suma sutaps su pavyzdyje pateiktais duomenimis.
  • Atkreipiame dėmesį, kad sutarties investicinė vertė gali tiek didėti, tiek mažėti, priklausomai nuo faktinio investicijų pajamingumo. Draudikas negarantuoja investicijų pajamingumo ir sukauptos investicinės vertės.
  • Draudikas mokės garantijos sumą, tik tuo atveju jei sutartis galios iki termino pabaigos ir sutarties investicinė vertė sutarties galiojimo termino pabaigoje bus mažesnė už garantijos sumą.
  • Ši prognozė parengta įvertinus standartinius Saugus vaiko fondas mokesčius.
  • Išsamesnės informacijos teiraukitės artimiausiame „Swedbank“ padalinyje, skambinkite telefonu 1884 arba rašykite elektroniniu paštu info@swedbank.lt.
  • Skaičiuoklėje naudojamos prielaidos ir skaičiavimo logika (planuojama įmoka, pasirinktas taupymo laikotarpis, pelningumo prognozės ir jų scenarijai), iš esmės skiriasi nuo reikalavimų, keliamų produktų pagrindinės informacijos dokumentams, kurie skirti mažmeninių investicinių produktų paketams ir draudimo principu pagrįstiems investiciniams produktams. Renkantis draudimo produktą, prašome peržiūrėti prognozuojamus rezultatus, kurie išdėstyti veiklos rezultatų scenarijų lentelėje Jūsų pasirinkto produkto pagrindinės informacijos dokumento skyriuje „Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?“.