Kelionių draudimas

„Swedbank“ – visuomet jūsų rankose. Įsigykite kelionių draudimą interneto banke!

Pasirinkę „Swedbank“ kelionių draudimą, Jūs:

 • iš karto įgysite arba galėsite pasirinkti 500 000 Eur vertės draudimą medicininėms išlaidoms kelionės metu;
 • galėsite pasirinkti papildomą draudimą padidintos rizikos veikloms;
 • galėsite apdrausti bendrakeleivius;
 • draudimo sutartį visuomet turėsite po ranka – savo interneto banke;
 • įvykus nelaimingam atsitikimui, prašymą gauti išmoką galėsite iš karto užpildyti internete.

Draudimo paslaugas teikia „Swedbank P&C Insurance AS" Lietuvos filialas per atstovą „Swedbank“, AB. Su Kelionių draudimo taisyklėmis susipažinti ir atsisiųsti jų kopiją galite čia.

Kelionių draudimo skaičiuoklė

Draudimo laikotarpis
Draudimo teritorija

Draudimo apsaugos ir sumos

Medicininės pagalbos (išlaidų) draudimas
Nelaimingų atsitikimų draudimas
Ši draudimo apsauga suteikiama tik jeigu pasirinksite apsaugą „Medicininės pagalbos (išlaidų) draudimas".
Asmeninių daiktų draudimas
Kelionės sutrikimo draudimas
Civilinės atsakomybės ir teisinės pagalbos draudimas
Ši draudimo apsauga suteikiama tik jeigu pasirinksite apsaugas „Asmeninių daiktų draudimas" ir „Kelionės sutrikimo draudimas".

Papildoma draudimo apsauga (apsaugos praplėtimas)
 • Papildomą draudimo apsaugą „Padidintos rizikos veiklos draudimas" galima pasirinkti tik kartu su apsauga „Medicininės pagalbos (išlaidų) draudimas".
 • Papildomą draudimo apsaugą „Darbas užsienyje" galima pasirinkti tik kartu su apsauga „Medicininės pagalbos (išlaidų) draudimas".
 • Šią papildomą draudimo apsaugą galima pasirinkti tik kartu su apsaugomis: „Medicininės pagalbos (išlaidų) draudimas", „Asmeninių daiktų draudimas" ir „Kelionės sutrikimo draudimas".

Apdraustųjų amžius

Norėdami įvesti daugiau nei 5 asmenų amžių (įtraukti į apdraustųjų sąrašą daugiau nei 5 asmenis), prašome prisijungti prie savo interneto banko.
Dienų skaičius
0
Apdraustųjų skaičius
1
Draudimo įmoka: Galutinė draudimo įmoka:
0.00

Kokias apsaugas apima kelionių draudimas?

 • Sudarius kelionių draudimo sutartį, jums bus atlygintos išlaidos dėl staigaus ir netikėto įvykio kelionės metu. Kelionių draudimo paslauga apima medicininės pagalbos, nelaimingų atsitikimų, skrydžio sutrikimo bei asmeninių daiktų draudimo apsaugas.
 • Taip pat galite apsidrausti civilinės atsakomybės ir teisinės pagalbos draudimu. Be to, galite praplėsti draudimą papildomomis draudimo apsaugomis.

Nelaimingų atsitikimų draudimas

Kelionės metu Jus taip pat saugos nelaimingų atsitikimų draudimas. Ši draudimo apsauga apima apdraustojo mirtį dėl nelaimingo atsitikimo ir traumų draudimą. Jei kelionės metu dėl nelaimingo atsitikimo Jūs patyrėte kūno sužalojimą, mes išmokėsime draudimo išmoką, kurios dydis priklausys nuo kūno sužalojimo pobūdžio.

Draudimo išmokos dydis nustatomas vadovaujantis kelionių draudimo sąlygose nurodyta traumų lentele.

Kelionių draudimo sąlygos

Medicininių išlaidų draudimas

Kelionės metu Jums galios visapusiškas medicininių išlaidų draudimas.

Jei jūsų sveikatos būklė pablogės dėl sužalojimo ar sunkios ligos užsienio šalyje, mes kompensuosime mediciniškai pagrįstas užsienio šalyje patirtas skubaus gydymo išlaidas.

Padidintos rizikos veiklos draudimas

Planuojant aktyvų laisvalaikį užsienyje, Jums bus itin naudingas draudimas, skirtas padidintos rizikos veikloms.

Daugiau apie padidintos rizikos veiklos draudimą

Kelionės sutrikimo draudimas

Apsauga nuo kelionės sutrikimo padengs nuostolius, susijusius su:

 • kelionės ar transporto vėlavimu;
 • maršruto/grafiko pasikeitimu (įskaitant kelionės atšaukimą/nutrūkimą);
 • lėktuvo bilieto keitimu iki 150 eur;
 • bagažo vėlavimu.

Asmeninių daiktų draudimas

Nuo netikėtų nuostolių keliaujant Jus saugos asmeninių daiktų draudimas. Mes kompensuosime asmeninių daiktų, kuriuos Jūs pasiimate su savimi į kelionę, atkūrimo ar pakeitimo išlaidas, jei Jūsų asmeniniai daiktai sunaikinami arba sugadinami dėl staigaus netikėto įvykio kelionės metu (įskaitant vagystę).

Papildomas draudimas sporto kelionei

Jūs taip pat galite praplėsti kelionės sutrikimo bei asmeninių daiktų draudimo apsaugas. Šios papildomos apsaugos jums pravers, jeigu:

 • Jums atvykus slidinėti to daryti negalėsite dėl netikėtai pasikeitusių oro sąlygų;
 • kelionės metu bus sugadinta Jūsų asmeninė sporto įranga (papildoma draudimo suma iki 3000 eur);
 • dėl nelaimingo atsitikimo Jūsų kelionė neįvyks ir Jūs negalėsite užsiimti suplanuota sporto veikla.

Civilinės atsakomybės draudimas ir teisinės pagalbos draudimas

Mes atlyginsime materialinę žalą, kurią Jūs sukelsite tretiesiems asmenims ir dėl kurios Jums kiltų civilinė atsakomybė.

Draudimo paslaugas teikia „Swedbank P&C Insurance AS" Lietuvos filialas per atstovą „Swedbank“, AB. Su Kelionių draudimo taisyklėmis susipažinti ir atsisiųsti jų kopiją galite čia.

Jus taip pat galėtų dominti

Sužinokite viską apie
pensijų reformą

Daugiau apie reformą rasite čia.
Jeigu turite klausimų, ateikite pasitarti Jums patogiu laiku.