Paslaugų ir operacijų įkainiai

Išskleisti visas skiltis

Informacijos apie komisinį atlyginimą dokumentas

Sąskaitų tvarkymas

 • Sąskaitų tvarkymas

 • Informacija apie sąskaitas

Mokėjimo kortelės

 • Debeto kortelės

 • Kredito kortelės

 • Nebeišduodamos kortelės

Paslaugų planai ir programos

 • „Swedbank“ paslaugų planų įkainiai

 • Specialūs banko paslaugų ir operacijų įkainiai klientams, gaunantiems darbo užmokestį

 • „Swedbank“ jaunimo programos įkainiai

 • „Swedbank“ „Senjorų programos“ įkainiai

Sutartys

 • „Swedbank“ interneto bankas

 • „Pranešimų centras“

 • „Sąskaitos likutis telefonu“

 • „Bankas telefonu“

 • Identifikavimo kodų nustatymo priemonės

 • Riboto naudojimo sąskaita fiziniams asmenims*, indėlio sąskaitą aptarnaujanti sąskaita** ir leidžiamos operacijos***

 • Tiesioginio debeto paslauga*

Negrynieji pinigai

 • Į kliento sąskaitas gautų mokėjimų įskaitymas

 • Kredito pervedimai SEPA

 • Kredito pervedimai ne SEPA

 • E. sąskaitos apmokėjimas eurais

 • Įmokų priėmimas negrynaisiais pinigais

 • Papildomos paslaugos, susijusios su kredito pervedimais

Grynieji pinigai

 • Grynųjų pinigų operacijos

Paskolos

 • Būsto paskolų ir paskolų įkeičiant nekilnojamąjį turtą įkainiai

Draudimas

 • Gyvybės draudimas / Gyvybės draudimas paskolos grąžinimui

Vertybiniai popieriai

 • Investicinių fondų vienetų prekyba ir saugojimas

 • Su vertybinių popierių (VP) sąskaitos atidarymu, aptarnavimu, VP prekyba ir saugojimu bei išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susijusios paslaugos

 • Lietuvos respublikos vyriausybės taupymo lakštai

Taupymas ir investavimas

 • Antros pakopos „Swedbank“ pensija

Kitos paslaugos

 • Seifų nuoma

 • Lizingas

 • Kitos paslaugos