Kintama palūkanų dalis

Pavadinimas Laikotarpis Palūkanų norma Data
Šalies ekonomikos rodiklis, EUR 1 0.535% 2020-08-07
Šalies ekonomikos rodiklis, LTL/EUR 2 0.080% 2020-08-07
Būsto paskolų palūkanų bazė, EUR 3 3 mėnesiai 0.057% 2020-08-07
6 mėnesiai 0.117% 2020-08-07
12 mėnesiai 0.185% 2020-08-07
Būsto paskolų palūkanų bazė, LTL/EUR 3 3 mėnesiai -0.398% 2020-08-07
6 mėnesiai -0.338% 2020-08-07
12 mėnesiai -0.270% 2020-08-07

1 Apskaičiuojant Šalies ekonomikos rodiklį paskolai, kurios valiuta yra EUR, vertinamas Lietuvos Respublikos reitingų kitimas per 2 metus iki PRIME perskaičiavimo dienos, imant 5 tolygiai (kas 6 mėnesius) išdėstytus atskaitos taškus. Kiekviename atskaitos taške yra atliekamas tuo metu galiojusį reitingą atitinkančio eurais denominuotų 7 (septynių) metų trukmės skolos vertybinių popierių pelningumo palyginimas su 7 (septynių) metų trukmės palūkanų apsikeitimo sandorio (ang. Interest rate swap) kaina ir yra apskaičiuojamas gautų skirtumų aritmetinis vidurkis. Šis gautas vidurkis yra Šalies ekonomikos rodiklio skaitinė išraiška, kuri yra pridedama prie EURIBOR.
2 Šalies ekonomikos rodiklis paskolai, kurios valiuta iki 2014 12 31 buvo LTL, o nuo 2015 01 01 yra EUR, yra apskaičiuotas 2014 12 31 dienai. Apskaičiuojant 2014 12 31 dienos Šalies ekonomikos rodiklį, taikomos tokios pat taisyklės, kurios yra taikomos paskolai, kurios valiuta EUR, tik visais atvejais (neatsižvelgiant į faktiškai galiojusį reitingą) vertinamas skirtumas tarp eurais denominuotų 7 (septynių) metų trukmės aukščiausio patikimumo suteiktas AAA reitingas) skolos vertybinių popierių pelningumo ir 7 (septynių) metų trukmės palūkanų apsikeitimo sandorio (ang. Interest rate swap) kainos. Gautas vidurkis yra Šalies ekonomikos rodiklio skaitinė išraiška, kuri yra pridedama prie EURIBOR.
3 Tai yra kintama palūkanų dalis, kurią „Swedbank“, AB skelbia kasdien. Būsto paskolų palūkanų bazė sudaroma iš šešių mėnesių EURIBOR ir šalies ekonomikos rodiklio.