Kintama palūkanų dalis

Data
Šalies ekonomikos rodiklis paskolai, kurios valiuta iki 2014 12 31 buvo LTL, o nuo 2015 01 01 yra EUR, yra apskaičiuotas 2014 12 31 dienai. Apskaičiuojant 2014 12 31 dienos Šalies ekonomikos rodiklį, taikomos tokios pat taisyklės, kurios yra taikomos paskolai, kurios valiuta EUR, tik visais atvejais (neatsižvelgiant į faktiškai galiojusį reitingą) vertinamas skirtumas tarp eurais denominuotų 7 (septynių) metų trukmės aukščiausio patikimumo (suteiktas AAA reitingas) skolos vertybinių popierių pelningumo ir 7 (septynių) metų trukmės palūkanų apsikeitimo sandorio (ang. Interest rate swap) kainos. Gautas vidurkis yra Šalies ekonomikos rodiklio skaitinė išraiška, kuri yra pridedama prie EURIBOR.