Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Paslaugų ir operacijų įkainiai

Išskleisti visas skiltis

Informacijos apie komisinį atlyginimą dokumentas

Sąskaitų tvarkymas

 • Sąskaitų tvarkymas

 • Informacija apie sąskaitas

Mokėjimo kortelės

 • Debeto kortelės

 • Kredito kortelės

Paslaugų planai ir programos

 • „Swedbank“ paslaugų planų įkainiai

 • Specialūs banko paslaugų ir operacijų įkainiai klientams, gaunantiems darbo užmokestį

 • „Swedbank“ jaunimo programos įkainiai

 • „Swedbank“ „Senjorų programos“ įkainiai

Sutartys

 • „Swedbank“ interneto bankas

 • „Pranešimų centras“

 • „Sąskaitos likutis telefonu“

 • „Bankas telefonu“

 • Identifikavimo kodų nustatymo priemonės

 • Riboto naudojimo sąskaita fiziniams asmenims*, indėlio sąskaitą aptarnaujanti sąskaita** ir leidžiamos operacijos***

Negrynieji pinigai

 • Į kliento sąskaitas gautų mokėjimų įskaitymas

 • Kredito pervedimai SEPA

 • Kredito pervedimai ne SEPA

 • E. sąskaitos apmokėjimas eurais

 • Įmokų priėmimas negrynaisiais pinigais

 • Papildomos paslaugos, susijusios su kredito pervedimais

Grynieji pinigai

 • Grynųjų pinigų operacijos

Paskolos

 • Būsto paskolų ir paskolų įkeičiant nekilnojamąjį turtą įkainiai

Draudimas

 • Gyvybės draudimas / Gyvybės draudimas paskolos grąžinimui

Vertybiniai popieriai

1. Prekyba investicinių fondų vienetais* Įsigijimas** Periodinis investavimas** Išpirkimas Keitimas***
1.1. Prekyba „Swedbank“ grupės fondų investiciniais vienetais nemokamai nemokamai nemokamai nemokamai
1.2. Prekyba obligacijų ir pinigų rinkos fondų investiciniais vienetais
1.2.1. Franklin Templeton fondai 0,5 % + EUR 7 0,5%, min EUR 0,75 EUR 7 EUR 7
1.2.2. Kitų valdymo įmonių valdomi fondai 0,5 % + EUR 21 EUR 21 EUR 21
1.3. Prekyba akcijų ir subalansuotų fondų investiciniais vienetais
1.3.1. Franklin Templeton fondai 1,5 % + EUR 7 1,5%, min EUR 0,75 EUR 7 EUR 7
1.3.2. Kitų valdymo įmonių valdomi fondai 1,5 % + EUR 21 EUR 21 EUR 21
2. Mėnesinis VP saugojimo mokestis****
2.1. „Swedbank“ grupės fondai nemokamai
2.2. Kitų valdymo įmonių valdomi fondai iki 30 000 EUR – nemokamai, virš 30 000 EUR, 0,008 % *****

* Investicinio fondo vienetų įsigijimo/pardavimo/keitimo pavedimai negali būti atšaukti.

** Procentinis mokestis, skaičiuojamas nuo įsigijimo sumos. Fiksuoto dydžio operacijų mokesčiai, nurodyti įkainiuose, bus taikomi fondų vienetų įsigijimui, išpirkimui ir keitimui.

*** Jei yra galimybė keisti to paties valdytojo fondus, mokestis už keitimą nuskaitomas nuo pajamų gautų už parduotus vienetus.

**** Skaičiuojamas kas mėnesį nuo investicinių fondų, turimų VP sąskaitoje, rinkos vertės paskutinę mėnesio dieną.

***** Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštai ir „Swedbank“ grupės fondai neįtraukiami į investicinio portfelio vertę skaičiuojant saugojimo mokesčius.

Tuo atveju, jei Bankas turės sumokėti bet kokius papildomus mokesčius, baudas, palūkanas ar kitas išlaidas, nenurodytas Banko įkainiuose, bet susijusias su VP prekyba, saugojimu ar kitomis Banko Klientui teikiamomis investicinėmis paslaugomis, Bankas turės teisę tokias sumas nurašyti nuo Kliento Banko sąskaitos be papildomo Kliento sutikimo. Bankas, Kliento prašymu, pateiks papildomą informaciją apie tokį mokesčio nurašymą.

Interneto banke Padalinyje
1. Vertybinių popierių sąskaita
1.1. VP sąskaitos atidarymas* Nemokamai Nemokamai
1.2. VP sąskaitos uždarymas Nemokamai Nemokamai
1.3. VP sąskaitos ataskaitos Nemokamai Nemokamai
* Vertybinių popierių sąskaita juridiniams asmenims atidaroma tik banko padalinyje.
2. Prekyba akcijomis ir fondais, kurių vienetais prekiaujama biržoje (ETF)*
Vykdant sandorius „Swedbank“ interneto banku Vykdant sandorius „Swedbank“, AB skyriuose arba Finansų rinkų tarnyboje
2.1. Lietuva, Latvija ir Estija nemokamai 0,35%, min EUR 10
2.2. JAV, Švedija ir Didžioji Britanija (ir Depozitoriumo pakvitavimai)** 0,25%, min EUR 8 0,35%, min EUR 35
2.3. Airija, Austrija, Belgija, Danija, Ispanija, Italija, Kanada, Lenkija, Norvegija, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Šveicarija, Vokietija (Xetra) 0,25%, min EUR 11 0,35%, min EUR 35
2.4. Kitos rinkos Pagal atskirą susitarimą Pagal atskirą susitarimą
2.5. Tiesioginiai pavedimai NASDAQ Vilnius, Talinas, Ryga biržose Pagal atskirą susitarimą Pagal atskirą susitarimą
2.6. Dalyvavimas aukcionuose, rengiamuose NASDAQ Vilnius, Talinas, Ryga biržose Pagal atskirą susitarimą Pagal atskirą susitarimą
2.7. VP atpirkimo (angl. repo) sandorio administravimo mokestis*** EUR 30

* Procentinis mokestis skaičiuojamas nuo sandorio sumos.

Pateikti komisiniai bus perskaičiuoti sandorio valiuta pagal banko nustatytą kursą.

Teikiant pavedimą, tam tikrų šalių akcijoms įsigyti/parduoti gali būti taikomas minimalus pavedimo dydis.

Pateikti pavedimai Bankui gali būti atšaukti tik iki jų įvykdymo.

Jei pavedimas per vieną prekybos dieną nėra įvykdomas, prekybos mokestis (įskaitant minimalų prekybos mokestį) už iš dalies įvykdytą pavedimą skaičiuojamas kiekvieną prekybos dieną, kai pavedimas yra iš dalies įvykdomas.

Biržoje platinamiems fondams (ETF) yra taikomi tie patys įkainiai kaip ir akcijų prekybai.

Jei pirkimo sandoriams taikomi papildomi sandorio mokesčiai pagal vietos rinkos taisykles (pvz., Prancūzija, Italija), toks mokestis pridedamas prie sandorio mokesčių.

** Perkant Didžiosios Britanijos vertybinius popierius prie sandorio mokesčių pridedamas 0,5% žyminis mokestis; perkant Airijos vertybinius popierius 1% žyminis mokestis. Kai kuriais atvejais Didžiosios Britanijos vertybiniams popieriams gali būti taikomas didesnis tarifas (1,5%), premija arba atleidimas nuo mokesčių.

*** VP atpirkimo (angl. repo) sandoris sudaromas tik su profesionalaus investuotojo statusą turinčiu Banko klientu.

3. Prekyba skolos VP
3.1. Lietuvos Respublikos skolos VP pirkimas pirminio platinimo aukcione NASDAQ Vilnius 0,02 %*, min. 15 Eur
3.2. Prekyba skolos VP pirminėje ir antrinėje rinkoje NASDAQ Baltic 0,45%*, min. 50 Eur
3.3. Prekyba skolos VP antrinėje rinkoje (išskyrus NASDAQ Baltic) - visi sandorio sudarymo mokesčiai, įskaitant sandorio maržą, įskaičiuoti į sutartą pirkimo/pardavimo kainą:
3.3.1. Sandorio suma iki 100 000 EUR ar ekvivalentas kita valiuta marža iki 3%*
3.3.2. Sandorio suma nuo 100 000 EUR ar ekvivalentas kita valiuta marža iki 2%*

* Skaičiuojama nuo nominalios VP vertės.

4. Mėnesinis VP saugojimo mokestis *
4.1 Mėnesinis VP saugojimo mokestis**** iki 30 000 EUR – nemokamai, virš 30 000 EUR, 0,008%*****

* Skaičiuojamas kas mėnesį nuo vertybinių popierių, turimų VP sąskaitoje, vertės paskutinę mėnesio dieną. VP vertė nustatoma pagal VP rinkos vertę, nominaliąją vertę ar trečiųjų šalių pateikiamą vertę. Skolos VP ir nelistinguojami VP vertinami nominaliąja verte. Mokestis nurašomas nuo banko sąskaitos, susietos su VP sąskaita. Biržoje platinamiems fondams (ETF) yra taikomas šalies, kurioje ETF prekiaujami, saugojimo mokestis.

Kitų šalių VP saugojimo mokestis taikomas pagal atskirą susitarimą.

Trečiųjų šalių VP saugojimo mokesčiai yra įskaičiuoti į VP saugojimo mokestį.

** Depozitoriumo pakvitavimams (ADR, GDR) gali būti taikomi papildomi trečiųjų šalių mokesčiai. Žr. čia

*** Minimalus VP saugojimo mokestis taikomas už toje pačioje VP sąskaitoje saugomus VP ir taikomas kiekvienai VP sąskaitai atskirai. Jei VP sąskaita tuščia, mokestis nėra skaičiuojamas.

**** Lietuva, Latvija, Estija, Airija, Austrija, Belgija, Danija, Honkongas, Italija, Ispanija, JAV, Jungtinė Karalystė, Kanada, Norvegija, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vokietija, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Vengrija, Lenkija, Serbija, Rusija, Depozitoriumo pakvitavimai**, Euroobligacijos

***** Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštai ir Swedbank Grupės fondai neįtraukiami į investicinio portfelio vertę skaičiuojant saugojimo mokesčius.

5. VP operacijos mokestis*
5.1. Nemokestinis VP pervedimas** (Banko viduje***)
5.1.1. Nemokestinis VP pervedimas (išeinantis) EUR 3
5.1.2. Nemokestinis VP pervedimas (ateinantis) Nemokamai
5.2. Lietuvos emitentų VP
5.2.1. Nemokestinis VP pervedimas į kitų sąskaitų tvarkytojų apskaitą ** EUR 6
5.2.2. Nemokestinis VP pervedimas iš kitų VP sąskaitų tvarkytojų** Nemokamai
5.2.3. Mokestinis pavedimas EUR 10
5.3. Užsienio šalių emitentų VP ir investicinių fondų mokestinis ir nemokestinis pervedimas
5.3.1. Estija, Latvija**** EUR 10
5.3.2. Danija, Švedija, Norvegija, Suomija, Belgija, Kanada, Prancūzija, Airija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė, Vokietija, JAV, Euroobligacijos **** EUR 15
5.3.3. Austrija, Čekija, Hong Kongas, Vengrija, Italija, Lenkija, Portugalija, Ispanija, Šveicarija, investiciniai fondai **** EUR 25
5.3.4. Bulgarija, Kroatija, Rusija, Serbija **** EUR 45
5.4. VP operacijos anuliavimas ***** Taikomas operacijos mokestis
5.5. Įkeitimo sandorio registravimas / keitimas ****** EUR 30
5.6. Įkeitimo nuėmimas Nemokamai
5.7. VP pasirašymas / Dalyvavimas naujos emisijos registravime Taikomas operacijos mokestis

* VP operacijos mokestį moka abi sandorio šalys, jei nenurodyta kitaip.

Fondo vienetų prekybos įkainiai pateikti: “Investicinių fondų vienetų prekyba ir saugojimas“

** Mokestis taikomas nemokestiniams VP pervedimams, kai nesikeičia nuosavybė.

*** Nemokestinis VP pervedimas tarp kliento VP sąskaitų, atidarytų „Swedbank“, AB.

**** Trečiųjų šalių mokesčiai įskaičiuoti į operacijos mokestį.

***** VP operacijos anuliavimas yra galimas tik tuo atveju, jei VP operacija dar nėra pradėta vykdyti.

****** Įkeitimo mokestis pagal iš Antstolio gautą raštą nėra taikomas.

6. Kitos paslaugos
6.1. Kliento atstovavimas akcinių įvykių atveju* EUR 120 ir kitos šalies mokesčiai
6.2. Užsienio valstybei sumokėtų mokesčių susigrąžinimas / dvigubo apmokestinimo išvengimas* EUR 60 ir kitos šalies mokesčiai
6.3 Ne biržoje sudaryto VP sandorio registravimas
6.3.1. Pagal VP dovanojimo, pirkimo pardavimo standartinę banko sutartį tarp klientų VP sąskaitų, atidarytų Banke** EUR 10
6.3.2. Pagal VP paveldėjimo liudijimus tarp klientų VP sąskaitų, atidarytų Banke***
6.3.3. Pagal nestandartinę banko sutartį** Pagal atskirą susitarimą, min. EUR 50
6.4. Asmeninė VP sąskaita Nasdaq CSD ****
6.4.1. Asmeninės VP sąskaitos atidarymas***** EUR 50
6.4.2. Mėnesinis asmeninės VP sąskaitos tvarkymo mokestis ****** EUR 50
6.4.3. Asmeninės VP sąskaitos uždarymas Nemokamai
6.4.4. Asmeninės VP sąskaitos ataskaitos Nemokamai

* Užsienio valstybei sumokėtų mokesčių susigrąžinimo / dvigubo apmokestinimo išvengimo bei Kliento atstovavimo akcinių įvykių metu paslauga teikiama ne visose rinkose.

** Mokestį moka abi sandorio šalys, jei nenurodyta kitaip.

*** VP paveldėjimo atveju mokestį moka paveldėtojas.

**** Asmeninė VP sąskaita gali būti atidaroma konkretaus Banko kliento (fizinio arba juridinio asmens) vardu ir naudojama tik to kliento Lietuvos emitentų VP saugojimui Nasdaq CSD SE Lietuvos filiale

***** Asmeninė VP sąskaita gali būti atidaroma tik banko padalinyje.

****** Asmeninės VP sąskaitos tvarkymo mokestis skaičiuojamas papildomai prie VP saugojimo mokesčio.

7. Išvestinės finansinės priemonės
7.1. Nebiržiniai valiutų išankstiniai (angl. FX forward) ir valiutų apsikeitimo (angl. FX swap) sandoriai iki 2% nuo sandorio sumos (įskaičiuota į valiutos kursą)
7.2. Nebiržiniai valiutų pasirinkimo (angl. FX option) sandoriai iki 2% nuo sandorio sumos (įskaičiuota į sandorio komisinį (ang. premium) mokestį)
7.3. Biržoje prekiaujami pasirinkimo ir ateities sandoriai (angl. exchange-traded options and futures) iki 100 Eur*

* Taikytina kiekvienam sandorio kiekio vienetui atskirai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų įsigijimas nemokamai
Mėnesinis vertybinių popierių saugojimo mokestis už vertybinių popierių sąskaitoje esančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštus nemokamai
Lėšų už Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštus, išplatintus iki 2021 m. vasario 9 d., išmokėjimas grynaisiais pinigais Banko padaliniuose per 60 d. nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų išpirkimo ar palūkanų išmokėjimo* nemokamai

* Lėšų išmokėjimui grynaisiais pinigais Banko padaliniuose už Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštus (i) išplatintus iki 2021 m. vasario 9 d. praėjus 60 d. nuo jų išpirkimo ar palūkanų išmokėjimo ir (ii) išplatintus po 2021 m. vasario 9 d. - taikomi įkainiai, nurodyti šių „Paslaugų ir operacijų įkainių“ dalyje „Grynieji pinigai“, skyriaus „Grynųjų pinigų operacijos“ punkte „Grynųjų pinigų EUR išėmimas Banko padaliniuose“.

Už Banko paslaugas ir operacijas, nepaminėtas šių „Paslaugų ir operacijų įkainių“ dalies „Vertybiniai popieriai“ skyriuje „Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštai“, klientams, įsigijusiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų, taikomi standartiniai paslaugų ir operacijų įkainiai.

Pensija

 • II pakopos „Swedbank“ pensija

 • III pakopos pensijų fondai

Taupymas, Investavimas

 • Investicinis gyvybės draudimas „Saugus vaiko fondas“

 • Privatus portfelis

Kitos paslaugos

 • Lizingas

 • Kitos paslaugos

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.


Tapkite virtualaus kūrinio „Kodas Sodas“ dalimi!

Apsilankykite virtualioje kūrybinėje platformoje „Kodas Sodas“ ir paverskite mėgstamą muziką vaizdais! Sukurkime didžiausią skaitmeninį sodą Lietuvoje, o gal net ir pasaulyje.

Išmėginti

Į kino ekranus žvelk už perpus pigiau!

Nuo šiol Jaunimo programos nariai kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį rodomų filmų bilietus gali įsigyti su 50% nuolaida.