Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui

Asmens duomenų tvarkymas

Mes rūpinamės Jūsų duomenų saugumu

Vertiname Jūsų pasitikėjimą mumis ir esame įsipareigoję saugoti bei atsakingai tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
Jūsų asmens duomenų saugumas – svarbiausias mūsų prioritetas. Todėl norime, jog žinotumėte, kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kokiais tikslais juos naudojame ir kaip užtikriname jų saugumą.

Asmens duomenys būtini, kad galėtume teikti Jums savo produktus bei paslaugas ir gerinti Jūsų patirtį, pateikdami Jūsų poreikius atitinkančius pasiūlymus. Asmens duomenys mums padeda suprasti jūsų poreikius, o tai būtina, kad galėtume suteikti jums tinkamiausią pagalbą ir konsultacijas. "Swedbank" įsipareigoja saugoti jūsų asmeninius duomenis. Nuolat įgyvendiname tinkamas techninio ir organizacinio pobūdžio priemones apsaugoti duomenims nuo neteisėto priėjimo prie jų, todėl jūsų turtas "Swedbank" yra apsaugotas.
Klientų duomenys laikomi banko paslaptimi ir konfidencialia informacija.
Su „Swedbank“ duomenų apsaugos pareigūnu susisiekti galite duomenuapsauga@swedbank.lt arba paštu: „Swedbank“, duomenų apsaugos pareigūnui, Konstitucijos pr. 20A, Vilnius.
"Swedbank" užtikrina nuolatinę klientų teisę valdyti savo asmeninius duomenis. Interneto banke galite matyti, kokius duomenis apie jus turi bankas. Jūs galite ištaisyti neteisingus ir netikslius duomenis, atnaujinti savo pasirinkimus interneto banke, banko klientų aptarnavimo padaliniuose ir paskambinę į Konsultacijų centrą.

Sutikimų ir leidimų valdymas

 • Nurodykite, kaip leidžiate „Swedbank“ tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
 • Pasirinkite pasiūlymų ir kitos informacijos gavimo būdus.

Pasiūlymų gavimo būdai

Pasirinkite būdus, kaip norėtumėte gauti pasirinktus pasiūlymus ir kitą informaciją: el. paštu, telefonu, SMS ar paštu.

Slapukų valdymas

Slapukus naudojame tam, kad užtikrintume sklandų interneto puslapio veikimą, patogų naudojimąsi juo ir jo pritaikymą Jūsų poreikiams.

Nuolat dedame pastangas, kad gerintume savo klientų aptarnavimo kokybę ir klientai gautų tik geriausiai jų lūkesčius atitinkančias banko paslaugas. Dėl šios priežasties nuo 2021 m. birželio pradedame prašyti klientų sutikimų teikti jiems dar labiau pritaikytus asmeninius pasiūlymus, asmeninius paskolų ir draudimo limitus bei kartu su partneriais paruoštus pasiūlymus.

Planuojame savo klientams ateityje asmeniškai pateikti naujų naudingų pasiūlymų, kurie leis lengviau priimti finansinius sprendimus. Sutikimus tvarkyti asmeninius duomenis rinkodaros tikslais bus galima pateikti interneto banke, banko padalinyje arba su asmeninio vadybininko pagalba. Primename, kad banko padaliniuose aptarnaujame tik iš anksto užsiregistravusius klientus.

Įgyvendindami šį pokytį peržiūrėjome, kokius asmens duomenis tvarkome ruošdami pasiūlymus savo klientams. Šiuo pokyčiu siekiame atsižvelgti į augančius savo klientų lūkesčius gauti jiems labiau pritaikytą informaciją tuo pačiu metu užtikrinant tinkamą asmens duomenų tvarkymą. Atidžiai ir skaidriai tvarkydami klientų duomenis, norime jiems suteikti daugiau kontrolės jų asmens duomenų atžvilgiu.

Asmeniniai pasiūlymai ir pranešimai klientus pasieks kaip lig šiol – per interneto banką ir išmaniąją programėlę, tam tikra aktuali informacija bus pateikiama bankomatuose, apsilankius banko padalinyje arba paskambinus į banką. Taip pat klientai gali pasirinkti gauti pasiūlymus el. paštu, SMS žinutėmis, telefonu arba paštu tam duodami atskirą sutikimą.

Šį procesą įgyvendinsime palaipsniui ir su klientais susisieksime bei jų sutikimo paprašysime laikotarpiu iki 2022 m. liepos 31 d. Pateiktas sutikimas įsigalios per 5 dienas.

Tvarkyti asmens duomenis pagal dabar galiojančią tvarką – profiliuoti duomenis remiantis teisėto intereso pagrindu, - baigsime 2022 m. rugpjūčio 1 d. Jūs bet kuriuo metu galėsite duoti savo sutikimą profiliuoti asmens duomenis interneto banke arba mūsų banko padalinyje. Klientams, kurie nepateiks sutikimų dėl asmens duomenų profiliavimo, negalėsime pateikti jokių asmeninių produktų ar paslaugų pasiūlymų.

„Asmeninius pasiūlymus“ pervadinome į „Aktualią informaciją“. Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. pasikeis duomenų kategorijos, kurias tvarkysime ruošdami aktualią informaciją bei keisis duomenų valdytojas.

 • Jei neprieštarausite, ir toliau, remiantis teisėto intereso teisiniu pagrindu, Jums siūsime aktualią informaciją, pvz. pasveikinimus gimtadienio proga, naujienlaiškius, pakvietimus į renginius.
 • Jei norite ir toliau gauti asmeninius pasiūlymus, prašome duoti sutikimą/-us dėl asmens duomenų profiliavimo, kitu atveju po 2022 m. liepos 31 d., asmeninių pasiūlymų bei rekomendacijų negalėsime paruošti.
 • Šiuo metu „Swedbank“ grupės įmonės registruotos Lietuvoje (Duomenų valdytojai - „Swedbank“, AB, „Swedbank lizingas“, UAB, „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, „Swedbank P&C Insurance AS“ Lietuvos filialas, „Swedbank Life Insurance SE“ Lietuvos filialas) tvarko šias duomenų kategorijas: tapatybės ir kontaktinius duomenis; informaciją apie Jūsų banko sąskaitą(-as) ir mokėjimo operacijas; demografinius duomenis; informaciją apie Jūsų naudojamas paslaugas, prieigos prie jų būdus ir ankstesnę patirtį naudojantis jomis; finansinę informaciją apie Jus (įskaitant Jūsų pajamas); duomenis apie dalyvavimą specialiose banko klientų programose; informaciją apie Jūsų šeiminę padėtį, turtą ir veiklą / profesiją ir kt.
 • Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. Duomenų valdytojas bus tik „Swedbank“, AB ir pirmiau minėtu tikslu bus tvarkomos šios duomenų kategorijos: tapatybės ir kontaktiniai duomenys; informacija apie Jūsų banko sąskaitą(-s); demografiniai duomenys; informacija apie Jūsų pasirinktus prieigos prie banko paslaugų būdus; duomenis apie Jūsų dalyvavimą specialiose programose, skirtose „Swedbank“ klientams.

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. nustosime tvarkyti Jūsų asmens duomenis siekiant parengti asmeninius paskolų limitus, kai toks asmens duomenų tvarkymas grindžiamas „Swedbank“ teisėtu interesu. Kad ir toliau gautumėte tokio tipo pasiūlymus, prašome pateikti sutikimą Asmeniniams paskolų ir draudimo limitams ruošti.

 • Atsakymus į dažnai klausimus galite rasti čia
 • Prašome paspausti čia, jei pageidaujate pateikti sutikimą ir atlikti kitus asmens duomenų tvarkymo pasirinkimus.

Asmens duomenys – tai visa informacija, susijusi su tam tikru asmeniu: nuo asmens tapatybės duomenų – vardo ir pavardės, asmens kodo iki informacijos apie kortele atliktus mokėjimus, banko skyriuje įvykdytas bankines operacijas, sudarytas sutartis bei pokalbius su Konsultacijų centro darbuotojais.

Banko renkami duomenys priklauso nuo to, kokiomis paslaugomis naudojasi klientas. Galime rinkti tokią informaciją kaip vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data ir kt. Duomenys yra gaunami ir klientui susisiekus su mumis per interneto banką, mobiliąją bankininkystę, el. paštu, telefonu ar apsilankius banko skyriuje. Asmens duomenis taip pat gauname iš tokių šaltinių kaip Gyventojų registras.

„Swedbank“ siekia užtikrinti, kad būtų tvarkomas minimalus kiekis asmens duomenų, be to, jūs galite kontroliuoti, kokius duomenis bankui atskleisite. Asmens duomenys yra saugomi tik tiek, kiek tai būtina.

Daugiau informacijos „Swedbank“ asmens duomenų tvarkymo principų 3-iame skyriuje

Jūsų duomenys yra būtini, kad bankas galėtų suteikti jums pageidaujamas paslaugas ir produktus, užtikrindamas tinkamą tokių duomenų tvarkymą. Duomenys taip pat reikalingi klientų nuomonės apklausoms ir rinkos analizei atlikti, siekiant gerinti banko produktų ir paslaugų kokybę. Taip pat svarbu, kad asmens duomenys yra tvarkomi siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui, valdyti įsiskolinimus, įvertinti riziką. Asmens duomenis taip pat tvarkome tam, kad parengtume jums skirtą asmeninį pasiūlymą dėl paslaugų. Jūs turite teisę pasirinkti, ar norite tokius pasiūlymus gauti.

Daugiau informacijos „Swedbank“ asmens duomenų tvarkymo principų 5-ame skyriuje

Norint užtikrinti sklandų klientų aptarnavimą ir suteikti tinkamą informaciją apie visus „Swedbank“ grupės įmonių produktus, gali tekti perduoti tam tikrus asmens duomenis šioms „Swedbank“ grupės įmonėms.

Tam tikrais atvejais informacija yra perduodama kitoms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, kai tai būtina norint suteikti jums paslaugą, dėl kurios kreipėtės (pvz., telekomunikacijų įmonė gauna kliento telefono numerį ir žinutės tekstą, kuris turi būti nusiųstas klientui apie „Swedbank“ paslaugas). Duomenys atskleidžiami ir tais atvejais, kai to reikia vykdant įstatymus ar teisiniams procesams.

Daugiau informacijos „Swedbank“ asmens duomenų tvarkymo principų 8-ame skyriuje

Visas asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančias nuostatas rasite čia: „Swedbank“ asmens duomenų tvarkymo principai.

Apie Asmens duomenų tvarkymo principų pakeitimus „Swedbank“ informuoja trumpąja žinute, paštu, el. paštu, interneto banko žinute, „Swedbank“ programėlės pranešimu ar kitu būdu.

Daugiau informacijos „Swedbank“ asmens duomenų tvarkymo principų 13-ame skyriuje

Jei turite kokių nors abejonių, klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, susisiekite su mumis jums patogiu būdu.

Daugiau informacijos „Swedbank“ asmens duomenų tvarkymo principų 12-ame skyriuje

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Ačiū, kad naudojatės „Swedbank“ interneto banku!

Turite idėjų, kaip interneto banką padaryti dar patogesnį? Pasidalinkite jomis adresu info@swedbank.lt

Siekdami užtikrinti jūsų saugumą, prašome uždaryti naršyklės langą!

Išmėginkite periodinį investavimą!

 • Pradėti investuoti galite nors ir nuo 1 Euro.
 • Galite pasirinkti sau patogų periodiškumą: kas savaitę, kas mėnesį ar ketvirtį.
 • Investuojamą sumą pasirinktu santykiu galite paskirstyti į kelis skirtingus fondus.
 • Automatizuotas fondų pirkimas padeda išvengti emocijomis grįsto investavimo.

Primename, kad sandoriai „Swedbank“ fonduose ir vertybinių popierių saugojimas – nemokami. Pasiskaičiuokite, kiek tikėtina uždirbti periodiškai investuojant:

Investavimo skaičiuoklė