Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Naujas pervedimas

Bankas pervedimą įvykdys kaip momentinį, jei:

 • Gavėjo sąskaita yra Lietuvoje registruotoje mokėjimo įstaigoje, prisijungusioje prie momentinių mokėjimų paslaugos schemos;
 • pervedimo suma neviršija 15 000 Eur, o pervedimas yra atliekamas „Swedbank“ programėlėje ar interneto banke;
 • Jūsų sąskaitoje yra pakankamai lėšų ir nesate nurodę tam tikrą dieną mokėjimą atlikti ateityje.
SEPA – Single Euro Payment Area – pervedimų standartas naudojamas Europos Sąjungoje, Didžioje Britanijoje, Andoroje, Islandijoje, Lichtenšteine, Šveicarijoje, Monako Kunigaikštystėje, San Marine, Norvegijoje, Šveicarijoje ir Vatikane (Šventajame soste). SEPA erdvėje mokėjimai eurais atliekami vienodomis, supaprastintomis sąlygomis.

Perveskite pinigų paprastai ir patogiai

 • Greiti ir patogūs pinigų pervedimai bet kuriuo paros metu
 • Paprasta ir patogi naudoti mokėjimo forma
 • Galite nusistatyti gauti pranešimus apie pervedimų būseną

Pinigų pervedimai tarp Jūsų ar kitų sąskaitų, esančių „Swedbank“ banke.

 • Pervedimus galima atlikti eurais ir užsienio valiutomis.
 • Gavėjas gaus pinigus per kelias sekundes bet kuriuo paros metu.

Atlikti pinigų pervedimus bet kuriuo paros metu galite interneto banke ir „Swedbank“ programėlėje.

Tai visiškai paprasta, Jums tereikės pateikti:

 • gavėjo vardą ir pavardę ar įmonės pavadinimą;
 • gavėjo sąskaitos IBAN numerį;
 • pervedimo paskirtį ar įmokos kodą.

Svarbu! Pervedimo formoje įvedus gavėjo sąskaitos numerį, šalia jo automatiškai bus parodytas gavėjo banko pavadinimas.

 • Jei pinigų gavėjo ir siuntėjo sąskaitos yra „Swedbank“, AB, tuomet pervedimo vykdymo metu bus tikrinama, ar gavėjo sąskaitos numeris atitinka gavėjo vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą. Jeigu bus nustatytas akivaizdus nesutapimas, bankas tokio pervedimo nevykdys.
 • Pervedant pinigus VMI, Sodrai ar Muitinės departamentui, pervedimo formoje reikia įrašyti atitinkamą įmokos kodą.
 • Jeigu norite greitu metu suplanuoti pinigų pervedimą, galite paruošti išankstinį mokėjimo nurodymą ne daugiau negu metams į priekį. Jei sąskaitoje bus pakankamai lėšų, pinigai bus pervesti Jūsų nustatytą dieną, kurią įrašysite pervedimo formoje.
 • Ypač patogu yra naudoti pervedimų ruošinius. Galite juos susikurti patys savo interneto banke.

Perveskite pinigų vien pagal gavėjo telefono numerį. Sužinoti daugiau

Pervedimai eurais į kituose bankuose ar mokėjimo įstaigose esančias sąskaitas Lietuvoje ar SEPA erdvėje

Gavėjo sąskaita nurodyta IBAN formatu.
Su pervedimo vykdymu susiję mokesčiai mokami dalimis -mokėtojas sumoka „Swedbank“ komisinius mokesčius, gavėjas – kitų bankų komisinius mokesčius.

 • Paprastas pinigų pervedimas gavėją pasieks tą pačią dieną, jei pervedimo nurodymą pateiksite banko darbo dieną iki 16 val.
 • Pinigų pervedimai į kitame banke ar mokėjimo įstaigoje, kuri yra prisijungusi prie Momentinių mokėjimų paslaugos schemos, esančią sąskaitą Lietuvoje gali būti atliekami kaip momentiniai pervedimai.

Pervedimo nurodymą interneto banke ar „Swedbank“ programėlėje galite pateikti bet kuriuo paros metu.

Pinigų pervedimai į kitame banke ar mokėjimo įstaigoje esančią sąskaitą Lietuvoje gali būti atliekami kaip momentiniai pervedimai. Tai reiškia, kad gavėjas gaus pinigus per kelias sekundes bet kuriuo paros metu.

Bankas pervedimą įvykdys kaip momentinį, jei:

 • Gavėjo sąskaita yra Lietuvoje registruotoje mokėjimo įstaigoje, prisijungusioje prie momentinių mokėjimų paslaugos schemos;
 • pervedimo suma neviršija 15 000 Eur, o pervedimas yra atliekamas „Swedbank“ programėlėje ar interneto banke;
 • Jūsų sąskaitoje yra pakankamai lėšų ir nesate nurodę tam tikrą dieną mokėjimą atlikti ateityje.

Kitais atvejais, Jūs galite rinktis atlikti paprastą pervedimą arba skubų pervedimą. Jei bankui pateiksite skubaus pervedimo nurodymą iki 16 val., pervedimas bus siunčiamas nedelsiant. Kiek užtruks, kol pinigai bus įskaityti į gavėjo sąskaitą, priklausys nuo gavėjo banko.

Svarbu: skubiems pervedimams taikomas didesnis mokestis.

Jeigu jums reikia atlikti pervedimą Eurais į kitas SEPA erdvei priklausančias šalis, spauskite čia.

 • Pildydami pervedimo formą, gausite automatinius gavėjų pasiūlymus. Tačiau tik tuo atveju, jei šiems gavėjams esate pervedę pinigų anksčiau.
 • Prieš patvirtinant pinigų pervedimą visuomet matysite atskiroje eilutėje pateiktą tuo metu galiojantį pervedimo įkainį.
 • Visada patikrinkite įvestą gavėjo vardą ar įmonės pavadinimą ir sąskaitos numerį. Jei įvesite neteisingą, bet taisyklingai parašytą sąskaitos numerį, pinigai gali būti pervesti į kito asmens banko sąskaitą.
 • Jūsų teisės vykdant mokėjimus ES
„Swedbank“ interneto bankas Banko padaliniuose Val. Diena
Įkainiai pagal mokėjimo nurodymo pateikimo kanalą Mokėjimų nurodymų pateikimas ir vykdymas
Banko viduje (SHA):
Į savo sąskaitas nemokamai 2 Eur T0
Į kitų asmenų sąskaitas 0,23 Eur 2 Eur T0
Lietuvoje registruotus bankus (SHA):
Momentinis1 0,41 Eur T0
Paprastas 0,41 Eur 2 Eur 16:00 T0
Skubus
Pastaba: kredito pervedimas siunčiamas gavėjo bankui nedelsiant
26 Eur 29 Eur 16:00 T0
[Europinis mokėjimas]2:
Paprastas 0,41 Eur 2 Eur

17:30

16:00

T0 – Į Swedbank“ grupės bankus3

T0 – Kitais atvejais

Skubus
Pastaba: kredito pervedimas siunčiamas gavėjo bankui nedelsiant
26 Eur 29 Eur 16:00 T0
Periodiniai kredito pervedimai SEPA
Periodinio kredito pervedimo SEPA vykdymas Taikomi atitinkamo paprasto kredito pervedimo SEPA „Swedbank“ interneto banke įkainiai ir vykdymo sąlygos

Lėšų nurašymas vykdant mokėjimo nurodymą priverstinai (be kliento sutikimo) nurašyti lėšas

Pastaba: įkainiai taikomi lėšų mokėtojui už kiekvieną lėšų nurašymą.

0,87 Eur

Val. – valanda, iki kurios Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu (prasideda tokio mokėjimo nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) tą pačią dieną ir bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo mokėjimo nurodymo pateikimo dienos. Banko darbo dieną po nurodytos valandos arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu (prasideda tokio mokėjimo nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) artimiausią Banko darbo dieną, bet lėšos nuo sąskaitos bus nurašytos nedelsiant, tačiau jis bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo tokios artimiausios Banko darbo dienos (pvz.: jeigu skiltyje „Val.“ nurodyta 16 val., o skiltyje „Diena“ nurodyta T0 diena, tai iki 16 val. Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus įvykdytas mokėjimo nurodymo pateikimo dieną, o Banko darbo dieną po 16 val. arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, pateiktas mokėjimo nurodymas – kitą artimiausią Banko darbo dieną). Mokėjimo nurodymas pateiktas Banko darbo dieną po nurodytos valandos arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, jei jis dar neišsiųstas iš Banko, gali būti atšauktas iki artimiausios Banko darbo dienos 4:00 val. Mokėjimo nurodymas pateiktas Banko darbo dieną iki 3:59 val. gali būti atšauktas iki tos pačios Banko darbo dienos 4:00 val.

Jeigu skiltyje „Val.“ valanda nėra nurodyta, bet kuriuo metu Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo mokėjimo nurodymo pateikimo dienos

Diena – Banko darbo dienų skaičius, per kurį mokėjimo nurodymas bus įvykdytas. Šio termino pradžia pradedama skaičiuoti nuo mokėjimo nurodymo gavimo dienos, atsižvelgiant į tai, ar mokėjimo nurodymas pateiktas Banko darbo dieną ir/ar iki nustatytos Banko darbo dienos valandos (žr. pirmiau pateiktą „Val.“ paaiškinimą). Pvz.: T0 – mokėjimo nurodymas bus įvykdytas tą pačią Banko darbo dieną, jei jis buvo pateiktas iki skiltyje „Val.“ nurodyto laiko.

Banko darbo diena:

 • Kredito pervedimams SEPA Banko viduje ir Momentiniams kredito pervedimams – kiekviena kalendorinė diena;
 • Kredito pervedimams SEPA į Lietuvoje registruotus bankus (išskyrus Momentinius kredito pervedimus) – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis, sausio 1d., Didysis Velykų penktadienis, antroji Velykų diena, gegužės 1 d., gruodžio 25 ir 26 d.;
 • Kredito pervedimams SEPA – [Europiniams mokėjimams]3 – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis, Didysis Velykų penktadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta poilsio ar švenčių diena.

1 Momentinis kredito pervedimas – tai SEPA momentinis kredito pervedimas, kurio suma neviršija 15 000 Eur, vykdomas pagal Europos Sąjungoje veikiančios momentinių mokėjimų schemos taisykles. Momentiniai kredito pervedimai vykdomi tik į tuos Lietuvoje registruotus bankus, kurie yra prisijungę prie Momentinių mokėjimų paslaugos schemos.

2 Į ES valstybes nares, Andorą, Islandiją, Jungtinę Karalystę, Lichtenšteiną, Monaką, Norvegiją, San Mariną, Šveicariją ir Vatikaną eurais, mokesčiai dalimis (SHA), nurodytas gavėjo banko SWIFT (BIC) kodas, gavėjo sąskaita nurodyta IBAN formatu.

3 „Swedbank“ grupės bankai:

„Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDSESS), Švedija, Stokholmas;

„Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDFIHH), Suomija;

„Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDNOKK), Norvegija;

„Swedbank AS“ (SWIFT kodas HABAEE2X), Estija;

„Swedbank AS“ (SWIFT kodas HABALV22), Latvija.

Paaiškinimas dėl OUR ir SHA kredito pervedimų:

OUR. Mokėtojas (jūs), siųsdamas pinigus, apmoka visus Banko ir kitų bankų už šį kredito pervedimą imamus mokesčius. Jeigu Bankui sumokėtas mokestis nepadengia visų banko korespondento ir gavėjo banko nustatytų mokesčių, trūkstamą sumą privalote sumokėti papildomai.

SHA. Mokėtojas (jūs) apmoka visus už tokį pervedimą taikomus Banko mokesčius, o kitų bankų mokesčius apmoka lėšų gavėjas (tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą, jei dėl to jis bus atitinkamai susitaręs su savo mokėjimo paslaugų teikėju).

Jeigu atliekamas kredito pervedimas SEPA ir mokėtojas (jūs) pasirenka kredito pervedimą OUR, Bankas savo nuožiūra gali atsisakyti vykdyti tokį kredito pervedimą (mokėjimo nurodymas nelaikomas gautu) arba pakeisti jį į kredito pervedimą SHA ir vykdyti.

„Swedbank“ interneto bankas Banko padaliniuose Valiuta Val. Diena
Įkainiai pagal mokėjimo nurodymo pateikimo kanalą Mokėjimų nurodymų pateikimas ir vykdymas
Banko viduje (SHA)
0,58 Eur 3 Eur T0
Į kitus bankus1
Paprastas (SHA) 13 Eur 16 Eur Į „Swedbank“ grupės bankus2:
SEK, USD 16:00 T0
DKK, NOK 15:00 T0
Kitomis valiutomis į „Swedbank“ grupės bankus Latvijoje, Estijoje 15:00 T0
Kitais atvejais 22:00 T+2
Skubus (SHA) 26 Eur 29 Eur EUR, USD 16:00 T+1
Kitomis valiutomis 14:00 T+1
Labai skubus (SHA) 57 Eur 60 Eur EUR, USD 15:00 T0
Papildomas mokestis už kredito pervedimą ne SEPA, jei pasirenkama, kad užsienio banko mokesčius apmoka mokėtojas (OUR3). 15 Eur 15 Eur
Periodiniai kredito pervedimai ne SEPA Banko viduje ir į kitus bankus1
Periodinio kredito pervedimo ne SEPA vykdymas Taikomi atitinkamo kredito pervedimo ne SEPA „Swedbank“ interneto banke įkainiai ir vykdymo sąlygos.

Val. – valanda, iki kurios Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu (prasideda tokio mokėjimo nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) tą pačią dieną ir bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo mokėjimo nurodymo pateikimo dienos. Banko darbo dieną po nurodytos valandos arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu (prasideda tokio mokėjimo nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) artimiausią Banko darbo dieną, bet lėšos nuo sąskaitos bus nurašytos nedelsiant, tačiau jis bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo tokios artimiausios Banko darbo dienos (pvz.: jeigu skiltyje „Val.“ nurodyta 16 val., o skiltyje „Diena“ nurodyta T0 diena, tai iki 16 val. Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus įvykdytas mokėjimo nurodymo pateikimo dieną, o Banko darbo dieną po 16 val. arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, pateiktas mokėjimo nurodymas – kitą artimiausią Banko darbo dieną). Mokėjimo nurodymas pateiktas Banko darbo dieną po nurodytos valandos arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, jei jis dar neišsiųstas iš Banko, gali būti atšauktas iki artimiausios Banko darbo dienos 4:00 val. Mokėjimo nurodymas pateiktas Banko darbo dieną iki 3:59 val. gali būti atšauktas iki tos pačios Banko darbo dienos 4:00 val.

Jeigu skiltyje „Val.“ valanda nėra nurodyta, bet kuriuo metu Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo mokėjimo nurodymo pateikimo dienos.

Diena – Banko darbo dienų skaičius, per kurį mokėjimo nurodymas bus įvykdytas. Šio termino pradžia pradedama skaičiuoti nuo mokėjimo nurodymo gavimo dienos, atsižvelgiant į tai, ar mokėjimo nurodymas pateiktas Banko darbo dieną ir/ar iki nustatytos Banko darbo dienos valandos (žr. pirmiau pateiktą „Val.“ paaiškinimą). Pvz.: T0 – mokėjimo nurodymas bus įvykdytas tą pačią Banko darbo dieną, jei jis buvo pateiktas iki skiltyje „Val.“ nurodyto laiko.

Banko darbo diena:

 • Kredito pervedimams ne SEPA Banko viduje – kiekviena kalendorinė diena;
 • Kitiems kredito pervedimams - diena, kurios metu Banko bankas tarpininkas ir gavėjo bankas vykdo operacijas pagal atitinkamus kredito pervedimus. Bankas tokias operacijas vykdo dienomis, kurios nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta poilsio ar švenčių diena.

1 Į bankus bei mokėjimo paslaugų įstaigas Lietuvoje, bei kitose šalyse išskyrus: Afganistanas, Amerikos Samoa, Angilija, Aruba, Baltarusija, Belizas, Bisau Gvinėja, Bonairė, Sint Eustatijus ir Saba, Brunėjus, Burkina Fasas, Burundis, Butanas, Centrinės Afrikos Respublika, Čadas, Didžiosios Britanijos Mergelių salos, Džibutis, Eritrėja, Esvatinis, Fidžis, Gambija, Grenada, Gvinėja, Haitis, Irakas, Iranas, Kiribatis, Komorai, Kuko salos, Lesotas, Marianos šiaurinės salos, Maršalo salos, Mauritanija, Mianmaras, Mikronezijos Federalinės Valstijos, Montseratas, Nauru, Nigeris, Niujė, Palau, Papua Naujoji Gvinėja, Pietų Sudanas, Pusiaujo Gvinėja, Rytų Timoras, Rusija, Saliamono salos, Salvadoras, Samoa, San Tomė ir Prinsipė, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Sirija, Somalis, Surinamas, Šiaurės Korėja, Šventosios Elenos sala, Terksas ir Kaikosas, Tonga, Tuvalu, Vakarų Sachara, Vanuatu, Venesuela, Volisas ir Futūna.

2 „Swedbank“ grupės bankai:

„Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDSESS), Švedija, Stokholmas;

„Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDFIHH), Suomija;

„Swedbank“ (SWIFT kodas SWEDNOKK), Norvegija;

„Swedbank AS“ (SWIFT kodas HABAEE2X), Estija;

„Swedbank AS“ (SWIFT kodas HABALV22), Latvija.

3 Kredito pervedimai ne SEPA OUR galimi tik tais atvejais, kai kredito pervedimas ne SEPA atliekamas bet kuria valiuta į kitą valstybę nei ES valstybė narė ar Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.

Jeigu kredito pervedimas ne SEPA atliekamas bet kuria valiuta į ES valstybę narę ar Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, ir jūs (mokėtojas) pasirenkate kredito pervedimą OUR, Bankas savo nuožiūra gali atsisakyti vykdyti tokį kredito pervedimą ne SEPA (mokėjimo nurodymas nelaikomas gautu) arba pakeisti jį į kredito pervedimą ne SEPA SHA ir vykdyti.

Paaiškinimas dėl OUR ir SHA kredito pervedimų:

OUR. Mokėtojas (jūs), siųsdamas pinigus, apmoka visus Banko ir kitų bankų už šį pervedimą imamus mokesčius. Jeigu Bankui sumokėtas mokestis nepadengia visų banko korespondento ir gavėjo banko nustatytų mokesčių, trūkstamą sumą privalote sumokėti papildomai.

Pastaba: papildomi kitų bankų mokesčiai gali būti atskaitomi nuo pervedamos sumos, jei kredito pervedimas atliekamas JAV doleriais.

SHA. Mokėtojas (jūs) apmoka visus už tokį pervedimą taikomus Banko mokesčius, o kitų bankų mokesčius apmoka lėšų gavėjas (tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą, jei dėl to jis bus atitinkamai susitaręs su savo mokėjimo paslaugų teikėju).

Kredito pervedimų atšaukimo ir patikslinimo administravimas1
Kredito pervedimo SEPA į Lietuvoje registruotus bankus atšaukimas2 2,90 Eur
Tarptautinio kredito pervedimo3 atšaukimas arba patikslinimas
Pastaba: patikslinimu laikomas mokėjimo nurodymo bet kurio (-ių) duomens (-ų) pakeitimas.
Pastaba: atšaukiant tarptautinį kredito pervedimą3, jo vykdymo metu atlikta valiutos konversija neatšaukiama.
Kai kredito pervedimas neišsiųstas iš Banko 8,69 Eur
Kai kredito pervedimas išsiųstas iš Banko2 43,44 Eur ir kito banko mokesčiai
Patvirtinimas, pranešimai, informacijos pateikimas
Tarptautinio kredito pervedimo3 Banko pranešimo kopijos (XML/SWIFT pranešimo kopijos) išdavimas:
“Swedbank” interneto banke nemokamai
Banko padaliniuose 5,79 Eur už pranešimo kopiją
Tarptautinio kredito pervedimo3 įvykdymo tyrimas kliento prašymu ir informacijos pateikimas
Pastaba: mokestis netaikomas, jei kredito pervedimas iš fizinio asmens sąskaitos buvo atliktas SEPA erdvės valstybės4 valiuta į SEPA erdvės valstybę4 ir kliento prašymas yra pagrįstas, t. y. toks kredito pervedimas buvo neįvykdytas arba įvykdytas netinkamai.
28,96 Eur ir kitų bankų mokesčiai

1 Mokestis netaikomas, kai mokėjimo nurodymas pateiktas Banko darbo dieną po nurodytos valandos, arba Banko darbo dieną iki 3:59 val., arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, ir tokį kredito pervedimą mokėtojas atšaukia „Swedbank“ interneto banke iki artimiausios Banko darbo dienos 4 val.

2 Mokestis taikomas nepriklausomai nuo to, ar lėšos yra grąžintos mokėtojui. Jei lėšos įskaitytos į gavėjo sąskaitą arba kredito pervedimas išsiųstas iš Banko, tai lėšos mokėtojui gali būti grąžintos tik sutikus lėšų gavėjui.

3 Tarptautinis kredito pervedimas: kredito pervedimas ne SEPA į Lietuvoje registruotus bankus, kredito pervedimas SEPA į užsienio bankus ir kredito pervedimai ne SEPA į užsienio bankus.

4 SEPA erdvės valstybės: ES valstybės narės, Andora, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Monakas, Norvegija, San Marinas, Šveicarija ir Vatikanas.

Interneto banko skiltyje „Mokėjimų sąrašas“ esančius pervedimus (tame tarpe periodinius pervedimus) galite atšaukti savarankiškai. „Mokėjimų sąraše“ rasite pervedimus, kuriuos pateikėte po nustatytų banko valandų arba banko nedarbo dienomis, jei tokie pervedimai nebuvo išsiųsti iš banko.

Pastaba: tam tikrais atvejais (esant techninėms galimybėms) mokėjimo nurodymai pervesti Eur į kitą banką Lietuvoje pateikti banko darbo dienomis tarp 16:00 ir 16:30 gali būti įvykdyti ir pasiekti gavėjo banką dar tą pačią banko darbo dieną.

Jei norimo atšaukti pervedimo „Mokėjimų sąraše“ neradote, tuomet reikia išsiųsti žinutę „Mokėjimo pavedimo atšaukimas“ interneto banke. Šiuo atveju už pervedimo atšaukimą bus taikoma komisinis atlyginimas pagal galiojančius banko paslaugų ir operacijų įkainius, nepriklausomai nuo to, ar lėšos bus sugrąžintos.

Jei pervedimas buvo išsiųstas į kitą banką, kreipsimės į gavėjo banką su prašymu grąžinti lėšas. Lėšos bus grąžintos tik gavėjui sutikus.

documentSwedbank, AB mokėjimų paslaugų teikimo sąlygos

 • Jei į telefoną gavote savo prisijungimo priemonės pranešimą įvesti slaptažodį, bet tuo metu nesijungiate nei prie interneto banko, nei prie programėlės, ignoruokite. Taip pat elkitės, jeigu gaunate prašymą patvirtinti pinigų pervedimą, nors tuo metu jokio pervedimo neatliekate.
 • Atidžiai perskaityti, kam duodate sutikimą kas kart, kai tik gaunate savo prisijungimo priemonės pranešimą įvesti slaptažodį.
 • Niekada neatskleiskite savo asmens duomenų ir neperduokite prisijungimo prie interneto banko ar „Swedbank“ programėlės duomenų kitiems asmenims, įskaitant šeimos narius, draugus ar banko darbuotojus (išskyrus atvejus, kai patys skambinate į banką). Taip pat niekam kitam neperduokite savo mokėjimo kortelės ir PIN kodų generatoriaus. Šios priemonės yra skirtos tik Jums asmeniškai. Jei norite priskirti joms papildomus naudotojus, tai galite padaryti kreipęsi į mus.
 • Neužsirašinėkite, nesiųskite el. paštu, SMS žinute ar kitaip nesidalinkite ir neišsaugokite kodų ir slaptažodžių, naudojamų Jūsų kompiuterio ar telefono ekrano atrakinimui. Susikurkite sudėtingus slaptažodžius, kuriuos sunku atspėti, juos įsiminkite bei reguliariai keiskite. Kurdami PIN kodus, būtinai rinkitės atsitiktinių skaičių derinius. Nenaudokite tokių derinių kaip 1111, 1234, savo gimimo metų, adreso skaičių, kitos asmeninės ar lengvai atspėjamos informacijos.
 • Atminkite, kad Jūsų naudotojo ID numeris yra toks pat svarbus kaip ir jūsų asmens kodas, todėl jo saugumui skirkite atitinkamą dėmesį.
 • Turėkite omenyje, kad prisijungę prie interneto banko arba programėlės turėsite prieigą prie daugybės paslaugų, įskaitant ir trečiųjų šalių – kitų įmonių ir valstybės institucijų – teikiamas elektronines paslaugas, prie kurių nebereikės pakartotinai jungtis.

Automatiškai blokuosime Jūsų prieigą prie interneto banko, jei 5 kartus iš eilės bus įvesti neteisingi prisijungimo duomenys (naudotojo ID kodas arba prisijungimo priemonės kodas).

Tokiu atveju, dėl prieigos prie interneto banko atblokavimo skambinkite mums telefonu +370 5 268 4444 arba 1884 (darbo dienomis nuo 8:00 iki 20:00 val. ir šeštadieniais nuo 9:00 iki 16:00 val.). Jei vėliau dar kartą užsiblokuosite interneto banko prieigą, Jums jau reikės atvykti į banko padalinį. Registruotis atvykti į banką reikia iš anksto.

Ar savo sąskaitoje pastebėjote neautorizuotų operacijų, atliktų prieš prieigos prie interneto banko blokavimą? Peržiūrėkite savo sąskaitos išrašą ir informuokite mus arba pildykite prašymą atšaukti pervedimą ar pretenzijos formą. Formas rasite čia. Atminkite, kad dėl saugumo užblokuotos e. bankininkystės neatblokuosime Jums paskambinus telefonu, todėl teks pas mus atvykti.

Prisijungimo sesija nutraukiama, jei 5 minutes interneto banke neatliekate jokių veiksmų. Tokiu atveju Jūsų bus paprašyta prisijungti iš naujo. Šį laiko apribojimą naudojame siekdami užkirsti kelią kitiems asmenims pasinaudoti Jūsų interneto banku, jeigu Jūs pamirštumėte nuo jo atsijungti.

Baigę naudotis interneto banku, atsijunkite (spustelėdami „Atsijungti“) ir uždarykite naršyklę.

Kompiuteryje:

Naršyklės laukelyje, kuriame matote interneto banko adresą, spustelėkite spynelės ikoną. Tuomet išvysite svetainės sertifikatą. Teisingas „Swedbank“ sertifikatas atrodo štai taip:

Telefone arba planšetėje:

Prieš įvesdami prisijungimo duomenis, įsitikinkite, ar svetainės adresas (domenas) yra „swedbank.lt“.

Naudodamiesi interneto banku nešiojamame ar stacionariame kompiuteryje, būtinai laikykitės šių saugos priemonių:

 • Įdiekite antivirusinę programinę įrangą ir sukonfigūruokite automatinį virusų aprašymų duomenų bazės atnaujinimą (bent vieną automatinį atnaujinimą per dieną).
 • Įdiekite vietinę ugniasienę. Ji turėtų būti sukonfigūruota taip, kad neleistų prisijungti prie Jūsų kompiuterio iš interneto.
 • Visada naudokite naujausią naršyklės ir operacinės sistemos versiją.
 • Įjunkite visos programinės įrangos automatinius atnaujinimus. Jei atnaujinti automatiškai negalima, reguliariai tikrinkite, ar nėra išleisti Jūsų naudojamos programinės įrangos atnaujinimai (naujos versijos ir pan.).
 • Nustatykite naršyklę taip, kad būtų blokuojami iškylantieji langai (angl. „pop-ups“).

Patikrinkite kompiuterio saugumą:

Daugiau informacijos apie prietaiso apsaugos ir kitų interneto paslaugų saugaus naudojimo būdus rasite šioje svetainėje: https://www.esaugumas.lt/lt

Naudodamiesi interneto banku ar „Swedbank“ programėle mobiliuose prietaisuose, būtinai laikykitės šių saugos priemonių:

 • Atsisiųskite išmaniąsias programėles tik iš patikimų šaltinių: „App Store“, „Google Play“ ar „Windows Phone Apps“ („Microsoft“ parduotuvės) , o prieš įsidiegdami perskaitykite kitų vartotojų atsiliepimus.
 • Nenaudokite „jailbreak“ procedūros savo iPhonetelefone, siekdami išvengti mobiliųjų telefonų apribojimų, kuriuos nustatė mobilaus tinklo operatorius arba prietaiso gamintojas. Tai pašalintų įrenginyje įmontuotas apsaugas nuo mobiliųjų grėsmių.
 • Užrakinkite savo išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį visuomet, kai juo nesinaudojate. Jei yra siūlomi keli ekrano užrakto saugumo lygiai, visada naudokite aukščiausią saugumo lygį.
 • Neleiskite kitiems asmenims, įskaitant ir Jūsų šeimos narius, naudotis Jūsų telefonu ar planšetiniu kompiuteriu, kuriame įdiegta Jūsų „Swedbank“ programėlė.
 • Neatskleiskite ekrano užrakto kodų kitiems asmenims ir neišsaugokite kitų asmenų biometrinių duomenų savo telefone ar planšetiniame kompiuteryje.
 • Naudokite antivirusinę programinę įrangą, gautą iš patikimų šaltinių, tokių kaip „App Store“, „Google Play“ ar „Windows Phone Apps“ .
 • Visuomet laikykitės telefono gamintojo pateiktų naudojimo reikalavimų ir saugumo įspėjimų.

Rekomenduojame atnaujinti savo naršyklę ir operacinės sistemos versiją iš karto, kai tik išleidžiami atnaujinimai. Jei norite mūsų e. bankininkystės įrankiais naudotis maksimaliai saugiai ir patogiai, rekomenduojame pasirinkti automatinį naudojamų naršyklių atnaujinimą. Mūsų sistemos oficialiai palaiko šias naršyklių versijas:

 • Google Chrome 85 ir vėlesnes;
 • Microsoft Edge 85 ir vėlesnes;
 • Mozilla Firefox 80 ir vėlesnes;
 • Safari 14 ir vėlesnes.

Pirkdami internetu būkite budrūs naudodami savo asmeninius ir su pinigais susijusius duomenis. Tinkamai įvertinkite grėsmes, su kuriomis galite susidurti internete. Rekomenduojame užtikrinti asmeninių prietaisų apsaugą ir visada laikytis šių saugumo patarimų:

 • Apsipirkite tik patikimose parduotuvėse. Apsipirkti visuomet saugiau gerai žinomose ir gerą reputaciją turinčiose Lietuvos ir užsienio elektroninėse parduotuvėse. Atidžiai įvertinkite nežinomus pardavėjus, pabandydami sužinoti daugiau informacijos apie jų veiklą. Paieškokite viešų atsiliepimų apie konkrečią e. parduotuvę internete. Išsiaiškinkite, ar svetainėje pateikta išsami e. parduotuvės administratoriaus kontaktinė informacija (adresas, telefonas, el. paštas ir kt.). Įsitikinkite, ar nėra įvairių klaidų jų nuorodose (papildomų žodžių ar raidžių, keistų simbolių), ir ar iškylančiuose languose, reklamose nėra pateikta daugybė nuorodų, o ne informacinio pobūdžio turinys. Papildomas saugiklis – naršyklės nuoroda, kurią paspaudus galima patikrinti svetainės sertifikatą ir sužinoti, kas jį išdavė. Lietuvoje toks patikimas sertifikato suteikėjas yra Valstybės įmonė Registrų centras. Patikimos ir laiku atnaujintos interneto naršyklės taip pat reaguoja į nepatikimas svetaines, apie jas įspėja interneto vartotojus, todėl šių įspėjimų neignoruokite.
 • Būkite atsargūs dėl siūlomų nuolaidų. Radote aukštos kokybės produktą, siūlomą už ypač žemą kainą? Prieš atlikdami mokėjimą įsitikinkite, kad įmonė, siūlanti produktą, tikrai egzistuoja ir yra patikima. Būkite atsargūs dėl reklamos socialiniuose tinkluose – ji jus gali nukreipti į netikrą e. parduotuvę.
 • Itin atidžiai vertinkite gautus pasiūlymus atskirai apmokėti kortele siuntų tarnybos paslaugas, ypač, kai Jūs pats parduodate prekę.
 • Saugus apsipirkimas, mokant kortele. Atsiskaityti internetinėse parduotuvėse galite „Swedbank“ debeto kortelėmis ir kredito kortelėmis. Kortelės duomenis galite prarasti ne tik dėl nesaugiose interneto svetainėse atliktų atsiskaitymų, bet ir tuomet, kai tretieji asmenys neteisėtai pasisavinta mokėjimo kortelių duomenis iš e. parduotuvės, kurioje neįdiegta pakankama klientų duomenų apsauga. Prieš įvesdami kortelės duomenis e. parduotuvėje, įsitikinkite ar matote joje saugaus atsiskaitymo internetu programos ženkliuką. Jei e. parduotuvė dalyvauja tarptautinėse saugumo programose, joje bus patalpinti specialūs logotipai, pavyzdžiui, „MasterCard SecureCode“ ir „Verified by Visa“.
 • Jei interneto parduotuvė neturi „Mastercard SecureCode“ ar „Verified by Visa“ logotipo, tuomet reikalingas papildomas patvirtinimas interneto banke. Kai kuriose interneto parduotuvėse gali nepavykti atsiskaityti kortele. Jei taip nutiko, apie kitus atsiskaitymo būdus ir alternatyvas informaciją Jums turėtų suteikti tik prekybininkas. Daugiau informacija rasite čia.

Kad patvirtintumėte mokėjimo operaciją, galite būti nukreipti prisijungti prie interneto banko, kur mokėjimą patvirtinsite savo naudojama prisijungimo priemone(e. parašu, „Smart ID“, PIN kodų generatoriumi, Mobile-ID ar kt.). Atidžiai perskaitykite e. parduotuvės ekrane pateikiamą „Saugus apsipirkimas internetu“ ekrano informaciją. Įsitikinkite, ar jame rodomas pasisveikinimo tekstas, susikurtas Jums registruojant kortelę. Daugiau apie Saugaus apsipirkimo internete programą

 • Saugus atsiskaitymas per elektroninės bankininkystės sistemą. Apsipirkdami Lietuvos e. parduotuvėse, atsiskaitymui dažniausiai būsite nukreipti į „Swedbank“ interneto banką. Jį atpažinsite iš „Swedbank“ logotipo ir interneto banko adreso: https://www.swedbank.lt/banklink. Tai patvirtina, kad mokėjimas atliekamas tiesiogiai per „Swedbank“ sistemą. Įvedus prisijungimo duomenis, svetainė automatiškai parodys užpildytą mokėjimo formą, kurią Jums tereikės patvirtinti.
 • Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai. Nuo 2019 m. rugsėjo 14 d. e.parduotuvėse ar paslaugų portaluose Jums gali būti pasiūlyta duoti sutikimą pardavėjo ar paslaugos teikėjo pasitelktam mokėjimo paslaugų teikėjui prieigą prie Jūsų sąskaitų (sąskaitos informavimo paslauga) ir suteikti mokėjimo inicijavimo paslaugą. Šį sutikimą patvirtinsite įvedę savo prisijungimo prie interneto banko duomenis. Toks atsiskaitymo būdas yra teisėtas, nes bankas perduoda prekybininko pasitelktam sąskaitos informavimo ir mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjui tik tą informaciją, kuri nurodyta Jūsų duodamame sutikime. Jei sąskaitos išraše pastebėjote kokią nors operaciją, kuriai nesate davęs sutikimo, nedelsdami praneškite mums telefonu +370 5 268 4444 arba 1884 (privatiems klientams) arba 1633 (verslo klientams). Plačiau apie tai Lietuvos banko pateiktoje informacijoje.

Pastebėjote kažką įtartino ir įtariate, jog tai gali būti saugumo spraga? Praneškite mums!

Mums yra svarbu, kad mūsų klientai jaustųsi saugūs tvarkydami savo piniginius reikalus internete, todėl siekiame užtikrinti aukščiausią IT sistemų saugumo lygį. Nepaisant to, klaidų galimybė išlieka. Jei pastebėjote potencialią saugumo spragą, būtinai informuokite mus apie ją, kad galėtume kuo greičiau ją pašalinti.

Kaip pranešti?

Atsiųskite el. laišką savo gimtąja kalba šiuo adresu: responsible-disclosure@swedbank.com. Jei norite apsaugoti savo siunčiamą pranešimą, galite naudoti mūsų viešąjį PGP raktą. Įsitikinkite, kad pranešime įtraukėte šią informaciją:

 • Išsamų saugumo spragos aprašymą, kuriame pateikiama tokia informacija kaip URL ir saugumo spragos tipas.
 • Būtiną informaciją, kuri reikalinga problemai išspręsti.
 • Jei reikalinga, Jūsų nustatytos saugumo spragos momentinę ekrano kopiją.
 • Savo kontaktinę informaciją, vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir jūsų viešąjį PGP raktą (jei turite).

Jūsų pateiktus asmens duomenis „Swedbank“ panaudos teikiant jums informaciją apie pastebėtų IT saugumo spragų analizę ir jų pašalinimą bei, jeigu bus reikalinga, susisiekiant su Jumis dėl pateiktos informacijos patikslinimo. Daugiau informacijos apie „Swedbank“ duomenų tvarkymo procedūras bei principus rasite mūsų tinklapyje.

Apie ką galite pranešti?

Galite pranešti apie saugumo spragas, kurias pastebėjote bet kurioje iš mūsų paslaugų procedūrų. Tai gali būti IT sistemų pažeidžiamumas, kuris leidžia įterpti papildomą programinį kodą į vartotojų peržiūrimą puslapį (angl. „cross-site scripting“), šifravimo spragos arba logikos valdikliuose esantys saugumo trūkumai. Turėkite omenyje, kad pranešimus apie saugumo spragas gaunanti tarnyba neužsiima kitomis loginėmis klaidomis, tekstų klaidomis, neatsakinėja į klausimus apie mūsų paslaugas, jų saugumą, nenagrinėja Jūsų skundų dėl mūsų paslaugų ir pan. Plačiau apie klientų skundų nagrinėjimą.

Koks gali būti „Swedbank“ atsakymas?

Patvirtinsime, kad gavome Jūsų pranešimą, nuolat teiksime Jums naujausią informaciją apie problemos sprendimą, ir pranešime, kai ji bus išspręsta. Prašymų dėl kompensacijos, susijusios su informavimu apie saugumo spragas, nenagrinėjame.

Ko prašome ir tikimės iš Jūsų?

Tiek mums, tiek mūsų klientams yra svarbu vadovautis pažangiąja patirtimi, t. y.:

 • Pastebėję saugumo spragas, nepasinaudosite arba nebandysite pasinaudoti informacija, kuri jums nepriklauso.
 • Pastebėję saugumo spragas, nepašalinsite ir nekeisite informacijos.
 • Nedarysite poveikio mūsų paslaugų prieinamumui.
 • Suteiksite mums galimybę pašalinti saugumo spragą, apie kurią pranešta, prieš paskelbdami ją viešai.

Ar galima pateikti pranešimą anonimiškai?

Taip, tačiau mes negalėsime Jums atsakyti ir teikti informacijos apie spragos šalinimą.

Jeigu norite mums atsiųsti šifruotą el. laišką, naudokite šį PGP raktą.

Rakto ID: 0x0AD6CCAF

Kontrolės kodas: 2D14 4030 6D4B 68C3 F286 3AC6 333B E8E4 0AD6 CCAF

Plačiau

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.