Rights management

Interneto banke verslui keitimus darykite nemokamai!

Nuotoliniu būdu valdykite savo įmonės darbuotojų prieigą prie interneto banko!

Patogiai administruokite savo įmonės interneto banko naudotojus:

  • Konfigūruokite naudotojų paskyras ir mokėjimo limitus
  • Keiskite naudotojų profilius
  • Pridėkite ar pašalinkite naudotojus
Elektroninių paslaugų teikimo sutarties administravimo instrukcija

Naudotojo teisės

Galima pridėti papildomų interneto banko naudotojų ir kiekvienam naudotojui parinkti apribotos arba visiškos prieigos teises.

Sąskaitos balansas ir išrašas Visos operacijos Visos operacijos ir sutartys
Mokėjimų parengimas
Informacija apie valiutos keitimo kursus
Informacija apie sąskaitų operacijas
Valiutos keitimas
Mokėjimų atlikimas

Administruokite savo įmonės interneto banko naudotojus ir pilnai valdykite įmonės sąskaitą, susitarimus ir leidimus.

  • Pridėkite ir pašalinkite naudotojus
  • Suteikite naujų teisių
  • Peržiūrėkite, atšaukite ar laikinai stabdykite naudotojo teises
  • Nustatykite limitus naudotojams
  • Keiskite mėnesinius ir dienos limitus naudotojams
  • Tikrinkite mėnesinius ir dienos limitus
Svarbu: ši funkcija galima, tik naudojantis „Smart-ID“ ar M. Parašu!

Galite valdyti vartotojus naudodamiesi „Smart-ID Basic“* jei bendras mėnesinis limitas sutartyje neviršija 100 000 Eur. Jei bendras mėnesinis limitas sutartyje viršija 100 000 Eur, naudokite M. parašą arba „Smart-ID“.

Priklausomai nuo jūsų pareigų įmonėje, administravimo funkcija bus pridedama automatiškai arba jums reikės ją aktyvinti atvykus į banko padalinį.

Jeigu jūsų įmonėje yra vienas įgaliotas pasirašyti asmuo, registruotas Įmonių registre, tuomet naudotojų administravimo funkciją bus galima pasirinkti automatiškai interneto banke.

Jeigu įmonėje yra keli pasirašyti įgalioti asmenys, registruoti Įmonių registre, tuomet naudotojų administravimo funkciją galima aktyvinti atvykus į banko padalinį.

Registruotis į konsultaciją.

Norint aktyvinti naudotojų administravimo funkciją kitam asmeniui, įgaliotas pasirašyti asmuo turi atvykti į banko padalinį.

Registruotis į konsultaciją.

Užsisakant interneto banke paslauga yra nemokama! Paslaugos kaina banko padalinyje – 10 Eur.

„Swedbank“ interneto bankas verslui

Sutarties pasirašymo mokestis nemokamai
Sutarties sąlygų keitimo mokestis:
naudojantis „Swedbank“ interneto banku verslui nemokamai
Banko padaliniuose* 10 Eur
Mėnesinis palaikymo mokestis nemokamai
Pasirinkusiesiems „Kainų paketą 1“ **:
Mėnesinis palaikymo mokestis nemokamai
Grupinio mokėjimo nurodymo pateikimas nemokamai
Grupinis kredito pervedimas SEPA „Swedbank“, AB, viduje.
Pastaba: mokestis taikomas už pinigų pervedimą kiekvienam grupiniame mokėjimo nurodyme nurodytam gavėjui fiziniam asmeniui.
0,23 Eur
Pasirinkusiesiems „Kainų paketą 2“ **:
Mėnesinis palaikymo mokestis 7,24 Eur
Grupinio mokėjimo nurodymo pateikimas 0,29 Eur
Grupinis kredito pervedimas SEPA „Swedbank“, AB, viduje.
Pastaba: mokestis taikomas už pinigų pervedimą kiekvienam grupiniame mokėjimo nurodyme nurodytam gavėjui fiziniam asmeniui.
nemokamai

Kitos „Swedbank“ interneto banku verslui atliekamos operacijos apmokestinamos pagal galiojančius Banko paslaugų ir operacijų įkainius.

* Mokestis netaikomas, jei nėra techninės galimybės pakeisti sutarties sąlygų naudojantis „Swedbank“ Interneto banku verslui. Mokestis taikomas nuo 2019.07.01.

** Galioja sutartims, sudarytoms iki 2017.03.13.