Vietiniai mokėjimai

Vietinis mokėjimo pervedimas

Vietinis mokėjimo pervedimas – tai nurodymas pervesti pinigines lėšas iš sąskaitos į nurodytą gavėjo sąskaitą, atidarytą „Swedbank“, AB arba lėšas eurais į nurodytą gavėjo sąskaitą kredito įstaigoje Lietuvoje.

  • Per kiek laiko pervedami pinigai?

  • Pervedimai į sąskaitas kituose bankuose

  • Kaip pervesti užsienio valiutą į Lietuvoje registruotą banką?

Svarbu

Prašome atidžiai nurodyti gavėjo sąskaitos numerį, kad pervedamos piniginės lėšos pasiektų reikiamo gavėjo sąskaitą.

Jei pinigų gavėjo ir siuntėjo sąskaitos yra „Swedbank“, AB, tai įskaitant pinigines lėšas į gavėjo sąskaitą bus tikrinamas mokėjimo nurodyme nurodytas gavėjo sąskaitos numerio IBAN formatu atitikimas su gavėjo vardu ir pavarde (pavadinimu). Jeigu bus nustatytas akivaizdus pateikto sąskaitos numerio IBAN formatu ir gavėjo vardo bei pavardės (pavadinimo) nesutapimas, bankas nevykdys tokio mokėjimo nurodymo.

Jeigu pinigų siuntėjo sąskaita yra kitame banke, tai piniginės lėšos įskaitomos į gavėjo sąskaitą „Swedbank“, AB tik pagal mokėjimo nurodyme nurodytą sąskaitos numerį IBAN formatu. Bankas netikrina, ar mokėjime nurodyta sąskaita priklauso lėšų gavėjui, todėl neteisingai nurodžius sąskaitos numerį IBAN formatu, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, neatsižvelgiant į tai, koks nurodytas lėšų gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas).

Skambinkite tel. 1884

Parašykite mums