Vietiniai mokėjimai

Vietinis mokėjimas – tai kredito pervedimas bet kuria valiuta iš Jūsų sąskaitos į nurodytą gavėjo sąskaitą, esančią banke „Swedbank“, AB arba kredito pervedimas eurais sąskaitos į nurodytą gavėjo sąskaitą kitame banke ar mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje Lietuvoje.

  • Jei pinigų gavėjo ir siuntėjo sąskaitos yra banke „Swedbank", AB, tuomet pervedimas bet kuria valiuta atliekamas tą pačią dieną.
  • Momentinis mokėjimas eurais į kitą banką ar mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigą Lietuvoje, prisijungusį (-ią) prie momentinių mokėjimų sistemos, atliekamas per kelias sekundes bet kuriuo metu, t. y. 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.
  • Paprastas pervedimas eurais į kitą banką ar mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigą Lietuvoje atliekamas tą pačią darbo dieną, jei mokėjimo nurodymą pateiksite iki 16:00 valandos. Jei mokėjimo nurodymas pateikiamas po nurodyto laiko, pervedimas atliekamas kitą darbo dieną.
  • Skubus pervedimas eurais į kitą banką ar mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigą Lietuvoje atliekamas tą pačią darbo dieną, jei mokėjimo nurodymą pateiksite iki 16:00 valandos. Pervedimas siunčiamas nedelsiant.
  • Jeigu pervedimo suma yra 30 000 EUR (ar sumos atitikmuo kita valiuta) arba didesnė, tuomet pervedimo vykdymo terminas banko iniciatyva gali būti pratęstas, bet ne ilgiau nei iki LR Mokėjimų įstatyme numatytų terminų.

Jei pervedimas gali būti atliktas kaip momentinis mokėjimas, tuomet jis bus įvykdytas per kelias sekundes bet kuriuo metu (24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę). Kitu atveju galite rinktis atlikti paprastą pervedimą arba skubų pervedimą.

Momentinis mokėjimas bus atliktas, jei pervedimo suma neviršija 15 000 Eur, mokėjimo nurodymas bus pateiktas per „Swedbank“ išmaniąją programėlę arba interneto banke pasirinkus formą „Naujas pervedimas“, pervedimui nėra reikalingas antro asmens patvirtinimas ar jo vykdymo data nėra nustatyta ateityje, o gavėjo sąskaita yra kitame banke ar pas mokėjimo paslaugų teikėją prisijungusį prie momentinių mokėjimų sistemos.

Paprasti pervedimai eurais į kitą banką ar mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigą Lietuvoje vykdomi kliringo sistemos darbo dienomis penkis kartus per parą.

Kliringo nedarbo dienos: kiekvienas šeštadienis, sekmadienis, sausio 1 d., Didysis Velykų penktadienis, antroji Velykų diena, gegužės 1d., gruodžio 25 ir 26 d.

Dienomis, kai veikia kliringo sistema paprasti pervedimai eurais vyksta taip:

Mokėjimo pavedimo pateikimo laikas Tarpbankinio lėšų pervedimo kliringo sistemoje apytikslis laikas*
07:00 iki 09:45 val. 11:15
09:45 iki 12:15 val. 13:45
12:15 iki 14:45 val. 16:15
14:45 iki 16:00 val. 17:45
Nuo 16:00 val. iki kitos darbo dienos 07:00 val. 09:00

*Faktinis lėšų įskaitymo į gavėjo sąskaitą laikas priklauso nuo gavėjo banko ar mokėjimo paslaugų teikėjo ir gali būti vėlesnis nei nurodyta lentelėje.

Pervedimus užsienio valiuta atliksite užpildę tarptautinio mokėjimo formą.

Pervedimas USD valiuta į kitą banką ar mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigą Lietuvoje bus išsiųstas tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymą pateiksite iki 15:00 valandos.

Pervedimas kita užsienio valiuta į kitą banką ar mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigą Lietuvoje bus išsiųstas per 1 banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymą pateiksite iki 14:00 valandos.

Svarbu

Prašome atidžiai patikrinti nurodytą gavėjo sąskaitos numerį, kad pervedami pinigai pasiektų reikiamo gavėjo sąskaitą.

Jei pinigų gavėjo ir siuntėjo sąskaitos yra banke „Swedbank“, AB, tuomet įskaitant mokėjimą į gavėjo sąskaitą bus tikrinamas mokėjimo nurodyme įrašytas gavėjo sąskaitos IBAN numerio atitikimas su gavėjo vardu ir pavarde (pavadinimu). Jeigu bus nustatytas akivaizdus pateikto sąskaitos IBAN numerio ir gavėjo vardo bei pavardės (pavadinimo) nesutapimas, bankas tokio pervedimo nevykdys.

Jeigu pinigų siuntėjo sąskaita yra kitame banke ar mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, tuomet mokėjimas įskaitomas į gavėjo sąskaitą banke „Swedbank“, AB tik pagal mokėjimo nurodyme įrašytą sąskaitos IBAN numerį. Bankas netikrina, ar nurodyta sąskaita priklauso lėšų gavėjui, todėl neteisingai nurodžius sąskaitos IBAN, pinigai gali būti įskaityti į kito kliento sąskaitą, neatsižvelgiant į tai, koks nurodytas lėšų gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas).

Įkainiai:

Pervedimai

Skambinkite tel. 1884

Parašykite mums