Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui
Tapkite klientu

Mokėjimų limitai ir naudotojo nustatymai

Interneto banke keitimus atlikite nemokamai!

Patogiai valdykite savo mokėjimų limitus ir interneto banko naudotojus vienoje vietoje!

 • Peržiūrėkite ir keiskite mokėjimų limitus.
 • Valdykite kitus savo sąskaitų naudotojus.

Naudotojo teisės

Galite suteikti kitiems naudotojams prieigą prie savo interneto banko ir kiekvienam naudotojui priskirti įvairios apimties teises, kaip nurodyta lentelėje.

Sąskaitos balansas ir išrašas Visos operacijos ir sutartys/Visos operacijos
Informacija apie sąskaitų operacijas
Valiutos keitimas*
Mokėjimų atlikimas

* Naudotojas, kuriam nustatytos teisės „Visos operacijos“ arba „Visos operacijos ir sutartys“ valiutos keitimą gali atlikti ir paskambinęs telefonu.

Administruokite savo interneto banko sąskaitas, vartotojų teises, bei pervedimų limitus.

 • Padidinkite dienos ir (ar) mėnesio mokėjimų limitus iki 20 000 Eur arba sumažinkite iki pageidaujamos sumos. Nauji limitai įsigalioja iš karto juos pakeitus.
 • Jeigu norite nustatyti mokėjimų limitą nuo 20 000 Eur iki 100 000 Eur, užpildykite prašymą „Mokėjimų limitų didinimas“ interneto banke arba registruokitės vizitui į padalinį. Įvertinę su Jūsų prašymu susijusias aplinkybes, susisieksime su Jumis telefonu ne vėliau kaip per vieną darbo dieną ir pateiksime atsakymą dėl Jūsų prašymo padidinti mokėjimų limitus. Jeigu Jūsų prašysime pateikti papildomą informaciją (dokumentus), sprendimą priimsime ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos (dokumentų) pateikimo dienos.
 • Jeigu Jūsų pageidaujami mokėjimų limitai viršija 100 000 Eur, registruokitės vizitui į padalinį.
 • Suteikite kitiems prieigą prie bet kurios savo sąskaitos. Jie privalo turėti „Swedbank“ suteiktą naudotojo ID.
 • Peržiūrėkite, atšaukite ir sustabdykite naudotojo teises pagal jų apimtį.
 • Nustatykite mokėjimų limitus kiekvienam naudotojui.

Jei esate įtraukti į kitas Elektroninių paslaugų sutartis, tuomet galite:

 • peržiūrėti šios sutarties informaciją bei Jūsų teises, nurodytas joje;
 • atlikti pakeitimus sutartyje, jei turite verslo klientams suteikiamas administratoriaus teises;
 • galite matyti kito asmens sutartį, jei esate nepilnamečio asmens vienas iš tėvų ar globėjų, ar ribotos teisinės galios asmens juridinis atstovas.
Prieš priimdami sprendimą suteikti kitam asmeniui prieigą prie savo sąskaitos, turėtumėte įsitikinti, kad tas asmuo supranta savo atsakomybę. Ypač kai suteikiate kitam asmeniui teisę vykdyti mokėjimus iš savo sąskaitos, turėtumėte savęs paklausti, ar pasitikite šiuo asmeniu ir ar verta suteikti prieigą prie sąskaitos. Atkreipkite dėmesį, kad naudotojai, turintys visiškos prieigos teises, taip pat galės valdyti kitas su sąskaita susijusias sutartis (pvz., E. taupyklės, e. sąskaitų ir kt.). Kalbant apie sąskaitos saugumą, atsargumo niekada nebus per daug!
Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Jūsų sesija interneto banke nutraukta

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, uždarykite naršyklės langą. Jei norite toliau naudotis internetu banku, prašome prisijungti iš naujo.