Pereiti prie pagrindinio puslapio turinio
PrivatiemsVerslui

Paskolos studentams

Valstybės remiama paskola studentams

Galimybė pasiskolinti mokesčiui už mokslą, gyvenimo išlaidoms arba dalinėms studijoms užsienyje.

 • Paskola arba jos dalis išmokama sutarties pasirašymo dieną.
 • Netaikomas sutarties sudarymo ar administravimo mokestis.
 • Paskolai gyvenimo išlaidoms apmokėti nereikalaujame kas mėnesį pateikti prašymo išmokėti kreditą – kredito dalis automatiškai išmokama kiekvieną mėnesį į tavo sąskaitą.

Atkreipiame dėmesį, kad naudodamasis finansavimo paslaugomis Tu prisiimi finansinius įsipareigojimus. Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas gali daryti neigiamą įtaką Tavo kredito istorijai, pabranginti skolinimąsi, taip pat gali būti pradėtas priverstinis išieškojimas.

Studijų paskolos sutartį sudaryk sklandžiai! Sužinok, kokius būtinus paskolos pasirašymo žingsnius turi atlikti.

Studijų paskolų sutarčių pasirašymo laikotarpis: 2021 m. spalio 7 d. – lapkričio 5 d.

Elektroninės paraiškos priimamos iki 2021 m. lapkričio 3 d. 12.00 val.

Dėmesio! Nuo š. m. rugsėjo 13 d. padaliniuose privalėsime tikrinti klientų Galimybių pasus. Jei turi Galimybių pasą ar jį atitinkantį dokumentą – atvykus parodyk jį padalinio darbuotojui.

 1. Užpildyk paraišką. Paraišką išanalizuosime per 3 d. d. ir susisieksime su tavimi dėl sutarties pasirašymo.
 2. Sutartį galėsi pasirašyti nuotoliniu būdu, tačiau tam turi turėti kvalifikuotą e. parašą: Smart ID Q, Smart ID QES, m. parašą, e. parašą ID kortelėje.
 3. Kaip pasitikrinti, kokią Smart ID paskyrą (kvalifikuotą ar ne) turi? Telefone atsidaryk turimą Smart ID programėlę, pasirink „Naudotojo informacija“ -> „Paskyros lygis“. Jeigu matai „Smart ID kvalifikuotas elektroninis parašas“ – tu turi kvalifikuotą parašą.
 1. Instrukciją, kaip įsidiegti kvalifikuotą Smart ID paskyrą, rasi čia. Jeigu nepavyks, skambink tel. 1884 – mes tau padėsime.
 2. Įsidiegęs kvalifikuotą Smart ID užpildyk paraišką. Paraišką išanalizuosime per 3 d. d. ir susisieksime su tavimi dėl sutarties pasirašymo.
 3. Kaip pasitikrinti, kokią Smart ID paskyrą (kvalifikuotą ar ne) turi? Telefone atsidaryk turimą Smart ID programėlę, pasirink „Naudotojo informacija“ -> „Paskyros lygis“. Jeigu matai „Smart ID kvalifikuotas elektroninis parašas“ – tu turi kvalifikuotą parašą.

Jei neturi kvalifikuoto e. parašo ar negali prisijungti prie interneto banko registruokis konsultacijai su banko specialistu padalinyje. Išankstinė registracija privaloma.

Dėmesio! Nuo š. m. rugsėjo 13 d. padaliniuose privalėsime tikrinti klientų Galimybių pasus. Jei turi Galimybių pasą ar jį atitinkantį dokumentą – atvykus parodyk jį padalinio darbuotojui.

Atsidaryk „Swedbank“ sąskaitą internetu, daugiau informacijos rasi čia.

Arba registruokis konsultacijai su banko specialistu padalinyje. Išankstinė registracija privaloma.

Dėmesio! Nuo š. m. rugsėjo 13 d. padaliniuose privalėsime tikrinti klientų Galimybių pasus. Jei turi Galimybių pasą ar jį atitinkantį dokumentą – atvykus parodyk jį padalinio darbuotojui.

Atvykdamas į padalinį žinok savo studijų programos kodą ir nepamiršk pasiimti paso arba asmens tapatybės kortelės.
Tais atvejais, kai paskolos sutartį pasirašo studento įgaliotasis asmuo, būtina pateikti ir notaro patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį.

downloadĮgaliojimas (DOC)

Jei turi galimybę atsispausdinti, atsinešk jau užpildytą paraišką. documentParaiška (PDF)

 • Paskola tau gali būti suteikta tik jei esi įtrauktas(-a) į studijų fondo sąrašą ir jei nesi sustabdęs (-iusi) ar nutraukęs (-usi) studijų bei neturi skolų už jokius mokėjimus.
 • Į banką dėl paskolos ar išmokos kreipkis nustatytu laiku (visos datos skelbiamos Valstybinio studijų fondo puslapyje.).
 1. Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje www.vsf.lt nustatytu laiku pateik prašymą suteikti paskolą.
 2. www.vsf.lt puslapyje pasitikrink, ar Valstybinis studijų fondas įtraukė tave į paskolos gavėjų sąrašą.
 3. Jei radai save sąraše, kreipkis į banką dėl paskolos sutarties pasirašymo.
 1. Registruokis į „Swedbank“ padalinį einamaisiais tavo studijų metais nuo vasario 1-os iki birželio 30 dienos arba iki studijų pabaigos, jei jos baigiasi anksčiau nei birželio 30 dieną.
 2. Pateik prašymą išmokėti pavasario semestro išmoką paskolai studijų kainai (prašymo formą pildymui rasi banko padalinyje).
 3. Jei mokymo įstaiga nustato, kad studijų kaina už atitinkamą studijų semestrą turi būti sumokėta semestrui neprasidėjus, pateik mums tai patvirtinančią pažymą, ir išmokėsime paskolą ar jos dalį studijų kainai sumokėti anksčiau jau minėtų terminų.

Kai eisi į banką pasirašyti paskolos sutarties ar pateikti prašymą pavasario semestro išmokai, būtinai atsinešk:

 • savo pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • jau užpildytą paraišką naujai paskolai (paraišką galima pildyti ir banke);
 • tais atvejais, kai paskolos sutartį pasirašo studento įgaliotasis asmuo, būtina pateikti ir notaro patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį.
 • teikdamas prašymą pavasario semestro išmokai, atsinešk ne seniau nei prieš 7 dienas išduotą pažymą iš mokymo įstaigos, kad Tavo studijos nėra nutrūkusios arba nesi akademinėse atostogose.

Dokumentai parsisiuntimui:

 • Paskolai taikoma kintama palūkanų norma: 3 mėn. EURIBOR ir 2,9 proc. marža.
 • EURIBOR palūkanų bazė – Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma, išreikšta metinėmis palūkanomis. EURIBOR rodiklį nustato, administruoja ir skelbia Europos pinigų rinkos institutas (angl. European Money Markets Institute) ar kita oficialiai paskirta organizacija. Jeigu EURIBOR rodiklio reikšmė yra neigiama, ji laikoma lygi nuliui.
 • Sutarties administravimo mokestis – 0,00 Eur.
 • Mokestis už paskolos grąžinimą anksčiau sutartyje nustatyto termino – 0,00 Eur.
 • Tu taip pat turi turėti sąskaitą Swedbank, kuriai taikomi paskolos sutarties sudarymo dieną Banko operacijų ir paslaugų įkainiuose nurodyti įkainiai.

* Paskolos grąžinimas pradedamas praėjus 12 mėnesių po studijų, kurioms gauta paskola, baigimo ar nutraukimo.

Palūkanų suma skaičiuojama nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos. Taupydami tavo laiką, reikiamo dydžio įmokas ir (ar) palūkanas nurašysime nuo tavo sąskaitos 30-tą mėnesio dieną (jei mėnuo turi mažiau dienų – paskutinę mėnesio dieną) nuo 17:45 val. Pasirūpink iš anksto, kad tavo banko sąskaitoje tą dieną iki numatytos valandos būtų pakankama suma mokėjimui įvykdyti.

Naudinga žinoti:

 • Laikinai sustabdžius studijas kredito grąžinimas nepradedamas – tokiu atveju tu toliau mokėsi tik palūkanas.
 • Jei susidūrei su finansiniais sunkumais mokėti paskolos įmokas, nedvejok, kreipkis į banką.

Gražinimo atvejų pavydžiai

 • Lukas baigė studijas, kurioms skolinosi.

Abiturientas Lukas įstojo studijuoti programų sistemas. Šių studijų įmokai sumokėti jis gavo valstybės remiamą paskolą. Visą studijų laikotarpį ir metus po studijų baigimo Lukas už paskolą mokėjo tik palūkanas. Praėjus metams po studijų baigimo jis pradėjo grąžinti paskolą, kurią privaloma grąžinti per 15 metų. .

 • Rasa pakeitė studijų programą, kuriai skolinosi.

Abiturientė Rasa įstojo studijuoti verslo vadybos ir administravimo, o šių studijų įmokai sumokėti gavo valstybės remiamą paskolą. Studijuodama vadybą, už paskolą Rasa mokėjo tik palūkanas. Baigusi pirmąjį kursą, nutarė pakeisti pasirinktą studijų programą į ekonomikos studijas. Valstybės remiama paskola buvo skirta vadybos studijoms finansuoti, todėl Rasa, pakeitusi studijų programą, 12 mėnesių ir toliau už gautą paskolą mokėjo tik palūkanas, o praėjus šiam laikotarpiui, turėjo pradėti grąžinti paskolą (nors tebestudijavo ekonomiką). Paskolą privaloma grąžinti per 15 metų.

Atkreipiame dėmesį, kad naudodamasis finansavimo paslaugomis tu prisiimi finansinius įsipareigojimus. Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas gali turėti neigiamos įtakos tavo kredito istorijai, pabranginti skolinimąsi, taip pat gali būti pradėtas priverstinis išieškojimas. Jeigu norėtum sužinoti daugiau apie paskolos suteikimo sąlygas, tiksliau įvertinti asmeninę finansinę situaciją ar užduoti kitus klausimus, susijusius su norima gauti paskola, paskambink mums tel. 1884.

Tipinis bendros kredito kainos metinės normos pavyzdys

Jei imtum 1 500 Eur paskolą studijų kainai sumokėti vieneriems studijų metams, kai kredito sutarties trukmė 20 metų (iš kurių 5 metai yra lengvatinis kredito laikotarpis (4 metai studijų laikotarpis ir 12 mėn. po studijų baigimo), 15 metų paskolos grąžinimo terminas), taikant 2,90 % metinę palūkanų normą, mokant Banko nustatytą minimalų kasdienių paslaugų mokestį (0,70 Eur per mėnesį), mėnesio įmokas mokant linijiniu metodu (pirma mėnesio įmoka 11,96 Eur), bendros kredito kainos metinė norma (MN) būtų 3,78 %, o bendra kredito gavėjo mokama suma būtų 2 214 Eur.

Bendros kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad Kredito sutartis galios terminą lygų Kredito sutarties trukmei, Bankas visą Kredito sumą Kredito gavėjams išmoka Kredito sutarties pasirašymo dieną, iš Kredito sutarties kylančius savo įsipareigojimus Kredito sutarties šalys vykdys pagal Kredito sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus, metinė palūkanų norma, Įkainių dydis ir kitos išlaidos išliks tokios pat kaip ir Kredito sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomos iki Kredito sutarties pabaigos.

Baigei mokyklą ir ruošiesi studijoms? Pasikalbėkim apie pinigus.

Žiūrėk čia

Kredito kortelė pravers skolinantis smulkias sumas trumpam laikotarpiui.

Plačiau

Ši banko programa yra skirta moksleiviams ir studentams, kur įprasti banko reikalai vyksta kur kas smagiau ir įdomiau!

Plačiau

Swedbank logo

Jūsų Internet Explorer naršyklė nebepalaikoma.

Prašome naudoti Google Chrome, Mozilla Firefox ar Microsoft Edge naršykles.

Nuo 2021 03 23 nebebus galima jungtis prie „Swedbank“ interneto banko naudojantis naršykle „Internet Explorer“.

Taip pat nebebus galima tvirtinti ar vykdyti mokėjimų iš „Swedbank“ kituose tinklalapiuose naudojantis „Internet Explorer“.

Siūlome Jums naudotis naršyklėmis „Google Chrome“, „Mozilla Firefox“ ar naujausia „Microsoft Edge“ versija. Norėdami sužinoti, kaip įdiegti naršykles spauskite čia.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Swedbank
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ir interneto naršyklė yra pasenusi ir nėra palaikoma Swedbank interneto banke. Prašome atnaujinti operacinę sistemą bei interneto naršyklę arba kreiptis į IT specialistus techninės pagalbos.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Ačiū, kad naudojatės „Swedbank“ interneto banku!

Turite idėjų, kaip interneto banką padaryti dar patogesnį? Pasidalinkite jomis adresu info@swedbank.lt

Siekdami užtikrinti jūsų saugumą, prašome uždaryti naršyklės langą!

Išmėginkite periodinį investavimą!

 • Pradėti investuoti galite nors ir nuo 1 Euro.
 • Galite pasirinkti sau patogų periodiškumą: kas savaitę, kas mėnesį ar ketvirtį.
 • Investuojamą sumą pasirinktu santykiu galite paskirstyti į kelis skirtingus fondus.
 • Automatizuotas fondų pirkimas padeda išvengti emocijomis grįsto investavimo.

Primename, kad sandoriai „Swedbank“ fonduose ir vertybinių popierių saugojimas – nemokami. Pasiskaičiuokite, kiek tikėtina uždirbti periodiškai investuojant:

Investavimo skaičiuoklė