Visas čia nurodytas sumas litais galite perskaičiuoti į eurus (ir sumas eurais – į litus) naudodamiesi šia skaičiuokle. Oficialus kursas 1 Eur = 3,45280 Lt yra taikomas nuo 2015 m. sausio 1 dienos.

Verslo finansavimas

Verslo finansavimas

Rengiatės investuoti ar ieškote būdų įmonės apyvartinėms lėšoms papildyti? Susipažinkite su „Swedbank" finansavimo paslaugų spektru. Atsižvelgdami į jūsų poreikius, kartu surasime tinkamą jūsų tikslui pasiekti finansavimo būdą ar sujungsime kelias finansavimo rūšis į vieną.

Investicinė paskola - tai ilgalaikė paskola įmonėms, skirta įrangai ar gamybiniams pastatams pirkti ir rekonstruoti bei naujiems verslo projektams finansuoti. Šio tipo paskola naudinga įmonei statant naują gamyklą, įsigyjant iki šiol nuomotą įrangą ir panašiais atvejais.

Paskola apyvartiniam kapitalui skirta įmonės apyvartinio kapitalo poreikiams tenkinti ar verslui plėtoti. Paprastai ši paskola grąžinama dalimis pagal nustatytą grafiką.

Investicinės paskolos ir paskolos apyvartiniam kapitalui atveju galimas finansavimas pagal JEREMIE programą. JEREMIE (Bendrieji Europos ištekliai labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, angl. „Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises") -  tai Europos Komisijos kartu su Europos investicijų fondu (EIF) parengta iniciatyva.Ja skatinama naudotis finansų inžinerijos instrumentais siekiant pagerinti mažų ir vidutinių įmonių galimybes gauti finansavimą pagal struktūrinių fondų intervencines priemones.

Jei jūsų įmonės banko sąskaitai suteiktas overdraftas (kredito limitas), galite bet kuriuo metu pasiskolinti iš anksto nustatytą pinigų sumą iš įmonės banko sąskaitos ir tam tikrą laiką turėti neigiamą banko sąskaitos likutį.

Kredito linija - trumpalaikės paskolos forma. Ši paskola skirta įmonės apyvartinio kapitalo poreikiams tenkinti. Jei įmonei suteikta kredito linija, galite nuolat pasiskolinti ir grąžinti visą ar dalį paskolos  sumos visu kredito linijos galiojimo laikotarpiu.  

Informacija apie potencialią riziką

Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas didina Jūsų finansavimosi kaštus ir gali neigiamai įtakoti Jūsų kredito istoriją, o jei sutartis bus nutraukta Jums ją iš esmės pažeidus, gali būti pradėtas priverstinis skolos išieškojimas ir galite netekti nuosavybės teisės į įkeistą turtą.

Interneto bankas verslui

Dalintis
15 s
Kasdienius finansus tvarkykite greitai ir patogiai tiesiog atsisiuntę išmaniąją „Swedbank“ programėlę.

Programėlė „Android“ telefonui Programėlė „iPhone“ telefonui