Naudojimosi salygos

1. Bendrosios nuostatos

Šių naudojimosi sąlygų (toliau vadinama - "Naudojimosi Sąlygos") nuostatos taikomos šiam "Swedbank", AB, kurio buveinės adresas Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva, ir kuriam Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre suteiktas juridinio asmens kodas 112029651 (toliau vadinama - "Swedbank"), interneto tinklalapiui.

Prisijungdami prie Swedbank tinklalapio ir ar naudodamiesi informacija ar paslaugomis, teikiamomis šiame tinklalapyje arba per jį, Jūs sutinkate būti susaistytas šių Naudojimosi Sąlygų.   Tuo atveju, jei yra bet koks prieštaravimas tarp konkrečių produktų ir paslaugų sąlygų ir šių Naudojimosi Sąlygų, pirmenybė teikiama tokių produktų ir paslaugų sąlygoms.

2. Naudojimosi interneto tinklalapiu apribojimai

Swedbank tinklalapyje esanti informacija yra paimta iš šaltinių, kuriuos Swedbank laiko patikimais. Swedbank ar tretieji asmenys neduoda nei aiškiai išreikštų, nei numanomų garantijų ar patvirtinimų, jog informacija, pateikiama šiame arba per šį tinklalapį, yra tiksli, išsami ar atnaujinta. Informacija, esanti tinklalapyje, gali būti pakeista arba pašalinta iš jo be išankstinio įspėjimo. Swedbank neteikia patvirtinimų ar garantijų, kad šis tinklalapis ir/ar interneto paslaugos, teikiamos per tinklalapį, funkcionuoja be klaidų ar pertrūkių.

Interneto tinklalapyje pateikiama informacija jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma patarimu arba reikalavimu pirkti arba parduoti produktą, paslaugą ar finansinį instrumentą, arba bet kokio paslaugų teikėjo rekomendacija, nebent paslaugų teikėjas aiškiai praneša priešingai.

Swedbank tinklalapis nėra skirtas asmenims, kuriems pagal jų pilietybės, nuolatinės buveinės arba gyvenamosios vietos galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus yra draudžiama prisijungti arba naudotis tokiu tinklalapiu. Asmenys, kuriems draudžiama turėti prieigą prie šiame tinklalapyje skelbiamos informacijos arba kurie abejoja ar jiems leidžiama prisijungti arba naudoti informaciją, maloniai prašomi palikti tinklalapį. Tai ypatingai taikoma Australijos, Kanados ir Japonijos rezidentams. Dėl JAV ir Jungtinės Karalystės asmenų, atkreipkite dėmesį į žemiau esantį 3 skyrių.

Swedbank neteiks jokių produktų ar paslaugų jokiems asmenims, jeigu, Banko nuomone (tačiau nesant Banko pareigos patikrinti tokias aplinkybes), tokių paslaugų teikimas gali pažeisti tokių asmenų nuolatinės buveinės jurisdikcijos arba bet kurios kitos susijusios jurisdikcijos įstatymus ar kitus teisės aktus.

3. Svarbi informacija JAV ir Jungtinės Karalystės asmenims  

Šiame tinklalapyje esanti informacija nėra skirta arba numatyta asmenims, nepriklausomai nuo jų pilietybės, kurie šiuo metu yra Jungtinių Amerikos Valstijų teritorijoje, taip pat ji nėra skirta JAV gyventojams, partnerių bendrijoms ar įmonėms, organizuotoms ar įsteigtoms pagal JAV teisę, arba kitiems JAV asmenims (kaip tai apibrėžta 1933 m. JAV Vertybinių Popierių Akto, su vėlesniais pakeitimais, Nuostatoje S), ir negali būti laikoma pasiūlymu teikti ar parduoti, arba prašymu pateikti pasiūlymą įsigyti arba pirkti produktus ar paslaugas JAV teritorijoje, arba tokiems asmenims,  gyventojams,  partnerių bendrijoms ar įmonėms. Nei vienas iš tokių asmenų, gyventojų,  partnerių bendrijų ar įmonių negali įsigyti ar pirkti produktų ar paslaugų, pasinaudodami šiame tinklalapyje esančiomis priemonėmis, ir joks tokių asmenų, gyventojų,  partnerių bendrijų ar įmonių pasiūlymas įsigyti ar pirkti produktus ar paslaugas, pateiktas pasinaudojant  šiame tinklalapyje esančiomis priemonėmis, nebus pripažintas ar priimtas.

Niekas šiame interneto tinklalapyje negali būti laikoma (a) kvietimu ar raginimu užsiimti investicine veikla (kaip tai apibrėžta Jungtinės Karalystės Finansinių Paslaugų ir Rinkų Akte 2000 (toliau vadinama - „FPRA") ar (b) reklama bet kokios kolektyvinio investavimo schemos (kaip tai apibrėžta FPRA) visuomenei Jungtinėje Karalystėje.

4. Finansiniai instrumentai

Swedbank ir jo dukterinės įmonės kartais gali turėti vertybinių popierių ar gali teikti arba siekti teikti įmonių finansų ir skolos kapitalo rinkų paslaugas tokioms bendrovėms ar emitentams, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai minimi šiame tinklalapyje esančiuose arba per jį pasiekiamuose analizės dokumentuose ar rekomendacijose.

5. Atsakomybės apribojimas

Šio tinklalapio turinys pateikiamas pagal „kaip yra" ir „kiek prieinama" principus.  Swedbank ar tretieji asmenys neteikia jokių garantijų dėl šio tinklalapio ar jo turinio. Swedbank neatsako už jokias išlaidas, žalą ar nuostolius (tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius, atsirandančius kaip pasekmė, baudinius ar pavyzdinius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, finansiniais nuostoliais ir negautu pelnu), atsirandančius bet kuriuo būdu iš prisijungimo prie tinklalapio arba naudojimosi tinklalapiu, net ir tuo atveju, jei Swedbank žinojo apie tinklalapio ar jo turinio trūkumus.

6. Autorių teisės ir prekių ženklai

Swedbank ir, jei aiškiai pabrėžta, tretieji asmenys išsaugo nuosavybę, autorių teises © ir visas kitas nematerialines teises į tinklalapį. Visos teises yra saugomos visose šalyse. Viso tinklalapio turinio ar jos dalies publikavimas, atgaminimas, perleidimas ar saugojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai savininkas, autorių teisių ar kitų nematerialinių teisių turėtojas suteikia leidimą tokiam veiksmui. Draudimas netaikomas saugojimui kompiuteryje ar spausdinimui, jei tai daroma išskirtinai tik asmeniniam naudojimui. Turinys gali būti cituojamas, laikantis galiojančių autorių teises reglamentuojančių įstatymų. Kai turinys cituojamas, privalo būti nurodomas šaltinis. Tinklalapyje esantys prekių ženklai ir logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.

Swedbank tinklalapyje vykstančių diskusijų forumų, pokalbių svetainių, debatų ir pan. dalyviai turi pateikti tik tą medžiagą, į kurią jie turi autorių teises, arba medžiagą, dėl kurios tokią teisę jie yra įgiję kitu būdu. Dalyvis, kuris pateikia medžiagą, kada ir kai tokia medžiaga pateikiama, laikomas davusiu sutikimą, kad Swedbank elektroniniu būdu ar kitaip saugotų, platintų ir publikuotų tokią medžiagą.

7. Nuorodos

Kai Swedbank pateikia tekstines nuorodas į trečiųjų asmenų tinklalapius, tokios nuorodos nėra Swedbank patvirtinimas dėl jokių  produktų ar paslaugų, teikiamų tokiuose tinklalapiuose arba per juos. Tokių nuorodų naudojimas yra išskirtinai Jūsų rizika ir Swedbank neprisiima jokios atsakomybės už tokių tinklalapių turinį, naudojimą ar pasiekiamumą. Swedbank netikrino tokių tinklalapių turinio teisingumo, tikslumo, pagrįstumo, patikimumo ar išsamumo.

Visos nuorodos į Swedbank tinklalapį turi būti atidaromos atskirame lange.

Visi duomenys, į kuriuos pateikiamos nurodos iš Swedbank tinklalapio, turi būti atidaromi atskirame lange ir negali būti pateikiami susiejant juos su bet kurio kito tinklalapio prekės ženklu ar logotipu, jeigu su Swedbank raštu nėra susitarta kitaip.

8. Slapukai

Swedbank tinklalapyje yra slapukai. Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį Jūsų aplankytas tinklalapis išsaugo Jūsų kietajame diske. Tekstinis failas talpina savyje informaciją ir, greta kitų dalykų, yra naudojamas lankytojo naudojimosi atitinkamu tinklalapiu palaikymui.

Yra dviejų tipų slapukai. Pirmas tipas, kuris vadinamas ilgalaikiais slapukais, išsaugo failą Jūsų kietajame diske tam tikram laikotarpiui. Swedbank naudoja ilgalaikius slapukus, siekdamas stebėti lankytojų navigaciją tinklalapyje bei rinkti statistinius duomenis.

Kitas slapukų tipas, kuris vadinamas seanso slapukais, saugomas tik laikinai tuo laikotarpiu, kai Jūs naršote tinklalapyje. Siekdami naudotis Swedbank interneto paslaugomis, Jūs turite sutikti su seanso slapukų naudojimu. Seanso slapukai yra Swedbank naudojami siekiant suteikti Jums galimybę atlikti Jūsų bankines operacijas ir kt., bei išnyks, kai Jūs išeisite iš Swedbank interneto tinklalapio arba išjungsite Jūsų naršyklę.

Jei Jūs nesutinkate priimti slapukų, Jūs galite pakeisti Jūsų naršyklės (Internet Explorer, Netscape ir kt.) apsaugos nustatymus. Jūs galite pasirinkti neleisti naudoti ilgalaikių slapukų be jokios įtakos tinklalapio funkcionalumui. Prašome atkreipti dėmesį, kad tuo atveju, jei Jūs nepriimate seanso slapukų, Jūs negalėsite atlikti Jūsų bankinių operacijų ir kt. per Swedbank tinklalapį.

9. Taikoma teisė ir jurisdikcija

Šiam tinklalapiui ir jo Naudojimosi Sąlygoms taikoma bei jie yra aiškinami pagal Lietuvos teisę. Visi ginčai, kylantys iš ar susiję su šiomis Naudojimosi Sąlygomis, priklauso išskirtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.

© "Swedbank", AB. Naudojimosi Sąlygos

Dalintis
15 s
Kasdienius finansus tvarkykite greitai ir patogiai tiesiog atsisiuntę išmaniąją „Swedbank“ programėlę.

Programėlė „Android“ telefonui Programėlė „iPhone“ telefonui
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.