Vietiniai ir tarptautiniai mokėjimai

Vietinis mokėjimo pervedimas – tai nurodymas pervesti pinigines lėšas iš sąskaitos į nurodytą Gavėjo sąskaitą, atidarytą banke arba kredito įstaigoje Lietuvoje.

Per kiek laiko pervedami pinigai?

 • jei pinigų gavėjo ir siuntėjo sąskaitos yra „Swedbank", AB, pavedimas bus atliktas tą pačią dieną.
 • paprastas mokėjimo pervedimas EUR į kredito įstaigą Lietuvoje bus atliktas tą pačią darbo dieną, klientui pavedimą pateikus iki 16:00 valandos, o USD - iki 15:00 valandos. Jei pavedimas pateikiamas po nurodyto laiko, mokėjimas atliekamas kitą darbo dieną. Pavedimai, pateikti kitomis valiutomis, atliekami per vieną banko darbo dieną, jeigu pateikti iki 15:30 valandos.
 • jeigu mokėjimo pavedimo suma 30 000 Eur (ar ekvivalentas kita valiuta) ar didesnė, tai mokėjimo pavedimo vykdymo terminas Banko iniciatyva gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki LR Mokėjimų įstatyme numatytų terminų.

Pateikdami mokėjimo pervedimą užsienio valiuta į Lietuvoje registruotus bankus, turite užpildyti tarptautinio mokėjimo pavedimo blanką, o jo vykdymas bus apmokestintas pagal galiojančiuose šios operacijos atlikimo metu Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose numatytus įkainius, taikomus už mokėjimo pervedimą užsienio valiuta į Lietuvoje registruotus bankus.

Svarbu

Prašome būti atidiems, nurodant gavėjo sąskaitos numerį, kad pervedamos piniginės lėšos pasiektų reikiamo gavėjo sąskaitą.

Jei pinigų gavėjo ir siuntėjo sąskaitos yra „Swedbank“, AB, tai įskaitant pinigines lėšas į gavėjo sąskaitą bus tikrinamas mokėjimo nurodyme nurodytas gavėjo sąskaitos numerio IBAN formatu atitikimas su gavėjo vardu ir pavarde (pavadinimu). Jeigu bus nustatytas akivaizdus pateikto sąskaitos numerio IBAN formatu ir gavėjo vardo bei pavardės (pavadinimo) nesutapimas, bankas nevykdys tokio mokėjimo nurodymo.

Jeigu pinigų siuntėjo sąskaita yra kitame banke, tai piniginės lėšos įskaitomos į gavėjo sąskaitą „Swedbank“, AB tik pagal mokėjimo nurodyme nurodytą sąskaitos numerį IBAN formatu. Bankas netikrina, ar mokėjime nurodyta sąskaita priklauso lėšų gavėjui, todėl neteisingai nurodžius sąskaitos numerį IBAN formatu, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, neatsižvelgiant į tai, koks nurodytas lėšų gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas).

Patogiausiai vietinius mokėjimo pervedimus atliksite „Swedbank" interneto banką. Daugiau informacijos teiraukitės tel. 1884 arba parašykite mums.

Tarptautinis mokėjimo pervedimas – tai piniginių lėšų pervedimas į Gavėjo sąskaitą, esančią mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje kitoje valstybėje nei Lietuvos Respublika, ar mokėjimo paslaugų teikėjo skyriuje (filiale) tokioje valstybėje, o taip pat kai piniginės lėšos kita valiuta nei eurai pervedamos į Gavėjo sąskaitą, atidarytą kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje Lietuvos Respublikoje ar kito mokėjimo paslaugų teikėjo skyriuje (filiale) Lietuvos Respublikoje.

Pateikdami mokėjimo pervedimą užsienio valiuta į Lietuvoje registruotus bankus, turite užpildyti tarptautinio mokėjimo pavedimo blanką, o jo vykdymas bus apmokestintas pagal galiojančiuose šios operacijos atlikimo metu Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose numatytus įkainius, taikomus už mokėjimo pervedimą užsienio valiuta į Lietuvoje registruotus bankus.

Per kiek laiko pervedami pinigai?

 • paprastas mokėjimo pervedimas į užsienio banką bus išsiųstas per 2 banko darbo dienas, klientui pavedimą pateikus iki 22:00 valandos.
 • Paprastas Europinis mokėjimas bus išsiųstas per 1 banko darbo dieną, klientui pavedimą pateikus iki 16:00 valandos.
 • Skubus Europinis mokėjimas bus išsiųstas tą pačią banko darbo dieną, klientui pavedimą pateikus iki 15:00 valandos.
 • skubus mokėjimo pervedimas EUR ir USD į užsienio banką bus išsiųstas per 1 banko darbo dieną, klientui pavedimą pateikus iki 16:00 valandos, kitomis valiutomis iki 14:00 valandos.
 • labai skubus mokėjimo EUR ir USD pervedimas į užsienio banką bus išsiųstas tą pačią banko darbo dieną, klientui pavedimą pateikus iki 15:00 valandos.
 • mokėjimo pervedimas į „Swedbank" grupės bankus EUR, USD, SEK bus išsiųstas tą pačią dieną, klientui pavedimą pateikus iki 16:00, NOK, DKK - iki 15:00 valandos.

  „Swedbank" grupės bankai:
  • „Swedbank" (SWIFT kodas: SWEDSESS), Švedija, Stokholmas
  • „Swedbank" (SWIFT kodas: SWEDFIHH) Suomija
  • „Swedbank" (SWIFT kodas: SWEDDKKK) Danija
  • „Swedbank" (SWIFT kodas: SWEDNOKK) Norvegija
  • „Swedbank", AS (SWIFT kodas: HABAEE2X), Estija
  • „Swedbank", AS (SWIFT kodas: HABALV22), Latvija

Išsiuntus tarptautinį mokėjimo pavedimą, pinigų įskaitymo į gavėjo sąskaitą datą nustato gavėjo bankas.

Ką būtina nurodyti pildant tarptautinio mokėjimo pavedimo blanką? Ką pranešti partneriui užsienyje, norint gauti pinigus į savo „Swedbank" sąskaitą?

 

Atlikdami pinigų pervedimą į užsienio banką ar Lietuvoje registruotą banką, užpildykite prašymą tarptautiniam pavedimui atlikti ir jame nurodykite:

tikslų pinigų gavėjo pavadinimą ir adresą;

gavėjo sąskaitos numerį;

tikslų pinigų gavėjo banko pavadinimą, adresą ir banko kodą.

Partneriui užsienyje nurodykite:

banko-korespondento užsienyje tikslų pavadinimą ir SWIFT-o kodą. Banką korespondentą pasirinkite pagal valiutą, ne pagal šalį iš kurios bus siunčiamos lėšos (bankų korespondentų sąrašą rasite čia);

gavėjo banko – „Swedbank", AB pavadinimą ir SWIFT-o kodą: HABALT22;

lėšų gavėjo sąskaitos numerį „Swedbank", AB;

savo vardą, pavardę ir adresą arba įmonės pavadinimą, adresą.

Lėšų persiuntimo pavyzdžiai

Svarbu

Prašome būti atidiems, nurodant gavėjo sąskaitos numerį, kad pervedamos piniginės lėšos pasiektų reikiamo gavėjo sąskaitą.

Gautas pinigines lėšas iš užsienio į gavėjo sąskaitą „Swedbank“, AB įskaitome tik pagal gavėjo sąskaitos numerį IBAN formatu, t.y. Bankas netikrina, ar mokėjime nurodyta sąskaita priklauso lėšų gavėjui, todėl neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, neatsižvelgiant į tai, koks nurodytas lėšų gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas).

Kaip atšaukti tarptautinį mokėjimo pavedimą? Kokie išskirtiniai tarptautiniai mokėjimo pavedimai?

Mokėtojas, norėdamas atšaukti mokėjimo pavedimą, privalo bankui raštu pateikti banko nustatytos formos prašymą. Mokėjimo pavedimas gali būti atšauktas tik tuo atveju, kai dėl to susitaria mokėtojas ir bankas.

Pavedime nurodyta lėšų suma bei mokesčiai pagal atšaukimą grąžinami į sąskaitą tik tuo atveju, jei bankas dar neišsiuntė pranešimo apie tarptautinį mokėjimo pavedimą gavėjo bankui ar bankui tarpininkui.

Europinis mokėjimas

Mokėjimo pervedimai į Rusiją

Mokėjimo pervedimai į Baltarusiją

Daugiau informacijos teiraukitės tel. 1884 arba parašykite mums.


Papildoma nauda – e. taškai

Atlikdami mokamus pervedimus interneto banke, į savo e. taškų kaupimo sąskaitą gausite e. taškų, kuriuos kartą per mėnesį galėsite iškeisti į naudingus prizus.

Plačiau apie e. taškus

Susijusios paslaugos

„Swedbank“ interneto banke savo finansinius reikalus sutvarkysite paprastai, saugiai, greitai, patogiai ir dar sutaupysite – čia banko operacijos kainuoja pigiau.

# Plačiau

Su „Mano biudžetu“ tvarkyti asmeninius finansus labai paprasta. Galima sekti visas savo pajamas ir išlaidas, jas skirstyti į grupes, uždėti limitus, nusistatyti taupymo tikslus ir jų siekti.

# Plačiau

Turint paslaugą „Sąskaitos likutis telefonu" tereikia paskambinti tel. 1884 bet kuriuo paros metu savo mobiliuoju telefonu, o automatinis atsakiklis praneš jūsų sąskaitos likutį eurais.

# Plačiau
parašykite mums

Interneto banke privatiems

Dalintis
15 s
Kasdienius finansus tvarkykite greitai ir patogiai tiesiog atsisiuntę išmaniąją „Swedbank“ programėlę.

Programėlė „Android“ telefonui Programėlė „iPhone“ telefonui