Klasikinė kredito kortelė

„MasterCard Standard“ ir „Visa Classic“

Galioja nuo 2015.09.01

Įkainius, įsigaliosiančius nuo 2016.11.01, rasite čia

Įprastos ir bekontaktės kortelės išdavimo ir naudojimo įkainiai1 bei sąlygos Įkainis, Eur
Kortelės išdavimas2 2,03 Eur
Kortelės galiojimas 3 metai
Kortelės administravimo mokestis3 0,88 Eur per mėnesį
Kredito limito suteikimas nemokamai
Metinė kredito palūkanų norma  nuo 18 %3, 4
Kredito limitas nuo 300 Eur iki 4 mėnesių grynųjų pajamų4
Nemokamo kredito laikotarpis5 25 d.
Kortelės atblokavimas, kai buvo blokuota dėl vėlavimo sumokėti palūkanas 11,58 Eur
Asmeninio dizaino paslauga6 5,50 Eur
Naujos kortelės išdavimas, jei klientas kortelę prarado, sugadino, pamiršo PIN kodą ar pageidauja pakeisti seną
(nesibaigus kortelės galiojimui)
7,24 Eur
Atsiskaitymas už pirkinius ir paslaugas kortele nemokamai
Sąskaitų už paslaugas apmokėjimas „Swedbank" bankomatuose Lietuvoje nemokamai
Grynųjų pinigų išmokėjimas bankomatuose ir kitose vietose, kur ši paslauga teikiama7 2 %, mažiausiai 2,03 Eur
Grynųjų pinigų įmokėjimas į kortelės sąskaitą grynuosius priimančiuose „Swedbank“ bankomatuose nemokamai
Lėšų likučio sąskaitoje patikrinimas bankomatuose (kuriuose yra techninė galimybė tai daryti):
„Swedbank“, AB, Swedbank AS (Estija), Swedbank AS (Latvija), Swedbank (Švedija) nemokamai
kitų bankų nemokamai
PIN kodo pakeitimas „Swedbank“ bankomatuose Lietuvoje nemokamai
Sąskaitos kopijos gavimas kliento prašymu atsiskaičius kortele Lietuvoje 1,45 Eur
Sąskaitos kopijos gavimas kliento prašymu atsiskaičius kortele užsienyje 5,79 Eur
Kortelės siuntimas paštu
siunčiant kortelę Lietuvoje 2,03 Eur
siunčiant kortelę į užsienį 7,82 Eur
Prarastos kortelės blokavimas nemokamai
Kelionių draudimas nemokamai
Pirkinių draudimas nemokamai
Bendra leistina atsiskaitymo už prekes ir paslaugas suma per dieną 4 350 Eur
Bendra leistina grynųjų pinigų išėmimo suma per dieną 2 030 Eur
Bendra leistina mokėjimų bankomatuose suma per dieną 2 030 Eur
„Saugumo programos“ sąlygos
Saugumo programa 0,56 Eur per mėnesį8
Laikotarpis iki pranešimo apie kortelės blokavimą, kurio metu patirti nuostoliai gali būti kompensuojami 24 valandos
Didžiausia klientui nekompensuojama nuostolių suma 28,96 Eur
Didžiausia klientui kompensuojama nuostolių suma bendra leistina atsiskaitymo už prekes
ir paslaugas suma per dieną
Kelionių draudimo apsaugos ir sumos9
Medicininių išlaidų draudimas 50 000 Eur
Pirkinių draudimo sumos9
Pirkinių draudimo suma metams 3 200 Eur
Vieno draudžiamojo įvykio draudimo suma 1 600 Eur
Vieno pirkinio draudimo suma 1 000 Eur
Vieno pirkinio iš ribojamų pirkinių sąrašo9 draudimo suma 320 Eur
Besąlyginė išskaita 30 Eur
Kredito limito sąlygų keitimo mokestis10
Banko padalinyje
8,69 Eur
Interneto banke
1 Eur

Tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Jei imtumėte klasikinę kredito kortelę, kuriai suteiktas 1 000 Eur kredito limitas, kai kredito sutarties trukmė yra 42 mėn., kredito grąžinimo terminas 4 mėn., kurio metu mokama 250 Eur mėnesinė kredito limito grąžinimo įmoka, taikant fiksuotą 19 % metinę palūkanų normą, sumokant vienkartinį kortelės išdavimo mokestį 2,03 Eur, mokant 0,88 Eur mėnesinį kortelės administravimo mokestį, mokant mėnesinį saugumo programos mokestį 0,56 Eur, Banko nustatytą ketvirtinį fizinių asmenų banko sąskaitos tvarkymo mokestį, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma būtų 23,6 %, o bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma būtų 1 718 Eur.

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad Bankas visą Kredito sumą Kredito gavėjui išmoka Kredito sutarties pasirašymo dieną ir ši suma nėra grąžinama iki Kredito limito galiojimo termino pabaigos, iš Kredito sutarties kylančius savo įsipareigojimus Kredito sutarties šalys vykdys pagal Kredito sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus, kredito limito lėšos bus panaudotos už pirkinius atsiskaitant mokėjimo kortele (dažniausiai pasitaikančiu kredito limito lėšų panaudojimo būdu), metinė palūkanų norma, Įkainių dydis ir kitos išlaidos išliks tokios pat kaip ir Kredito sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomos iki Kredito sutarties pabaigos

Kai operacijos kredito limito sąskaitoje atliekamos nesinaudojant mokėjimo kortele, taikomi nustatyti banko paslaugų ir operacijų įkainiai.

1 Visi mokesčiai nurašomi nuo kliento sąskaitos Banke, jei Įkainiuose ir kredito kortelės sutartyje nenurodyta kitaip.

2 Kortelės išdavimo mokestis netaikomas, jei yra kortelės siuntimo paštu mokestis.

3 Mokestis nurašomas kredito įmokos mokėjimo dieną.

4 Nustatoma asmeniškai.

5 Laikotarpis, per kurį nemokamos palūkanos už panaudotą kredito limitą (kalendorinės dienos nuo pirkinio operacijos atlikimo mokėjimo kortele).

6 Mokestis nurašomas pasirašius sutartį. Nuo 2014-08-01 neišduodamos naujos bei neatnaujinamos asmeninio dizaino kredito kortelės.  Kliento prarastos, pamestos ar kliento prašymu asmeninio dizaino kredito kortelės keičiamos į banko nustatyto dizaino „MasterCard Standard“ kredito korteles. Atnaujinus individualaus dizaino kredito korteles išduodamos banko nustatyto dizaino „MasterCard Standard“.

7 Mokestis nurašomas nuo kredito limito sąskaitos

8 Mokestis nurašomas kiekvieno mėnesio 3 d.

9 Detali informacija apie draudimo paslaugų sąlygas skelbiama banko tinklalapyje internete ir banko padaliniuose.

10 Netaikomas keičiant mokėjimo dieną, aptarnaujančią banko sąskaitą bei keičiant kredito limito sąlygas Banko iniciatyva.

Sužinokite apie šią kortelę daugiau

Interneto bankas privatiems

Dalintis
15 s
Kasdienius finansus tvarkykite greitai ir patogiai tiesiog atsisiuntę išmaniąją „Swedbank“ programėlę.

Programėlė „Android“ telefonui Programėlė „iPhone“ telefonui