„Maestro“ ir „Visa Electron“ kortelių1 įkainiai

Galioja nuo 2015.01.01 iki 2015.08.31.

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Eur
„Maestro“ galiojimas 4 metai
„VISA Electron“ galiojimas 2 metai
Metinis pagrindinės kortelės aptarnavimas 5,50 Eur
Metinis papildomos kortelės aptarnavimas 5,50 Eur
Metinis asmeninio dizaino mokestis2 2,90 Eur
Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus, pamiršusPIN kodą ar Kliento prašymu 5,79 Eur
Sąskaitų apmokėjimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
Grynųjų pinigų išmokėjimas:
„Swedbank“, AB , „Swedbank “ AS (Estija), „Swedbank“ AS (Latvija) ir „Swedbank“ (Švedija) bankomatuose nemokamai3
kitų bankų bankomatuose 2 %, min. 2,90 Eur
partnerių4 vietose (kuriose yra techninė galimybė tai daryti) 0,4 %, min. 0,43 Eur
kitų bankų padaliniuose 2 %, min. 2,90 Eur
Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
PIN kodo pakeitimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
Kortelės siuntimas paštu5:
Lietuvoje nemokamai
į užsienį 5,79 Eur
Kortelės išdavimas „Swedbank“, AB padalinyje5 1,45 Eur
Prarastos kortelės blokavimas nemokamai
Sąskaitos kopijos gavimas kliento prašymu:
atsiskaičius kortele Lietuvoje 1,45 Eur
atsiskaičius kortele užsienyje 5,79 Eur
Bendrieji dienos operacijų limitai6
Bendra leistina suma atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijoms 2 030 Eur
Bendra leistina suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms 870 Eur
Bendra leistina suma mokėjimų bankomatuose operacijoms 870 Eur

1 Nuo 2014-08-01 „Maestro“ ir „VISA Electron“ kortelės išduodamos tik tuo atveju, kai jos yra atnaujinamos pagal šiuo metu galiojančias debeto mokėjimo kortelės sutartis ir įmonių, kurios su Banku yra sudariusios Bendradarbiavimo sutartį dėl darbo užmokesčio pervedimo, darbuotojams.
2 Šis mokestis nuo kliento sąskaitos nurašomas kartu su Metiniu pagrindinės ar papildomos kortelės aptarnavimo mokesčiu. Nuo 2014-08-01 neišduodamos naujos, neatnaujinamos bei nekeičiamos Kliento prarastos, pamestos ar dėl kitų priežasčių asmeninio dizaino kortelės.
3 Išgryninus daugiau nei 580 Eur per mėnesį, taikomas 0,4 % mokestis nuo didesnės nei 580 Eur sumos. Mokestis nurašomas kito mėnesio 15 dieną.
4 UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose.
5 Mokestis nurašomas aktyvinus kortelę.
6 Kliento pageidavimu bendrieji dienos operacijų limitai gali būti pakeisti.

„Maestro“ ir „VISA Electron“ kortelių įkainiai nuo 2015.09.01

Dalintis
15 s
Kasdienius finansus tvarkykite greitai ir patogiai tiesiog atsisiuntę išmaniąją „Swedbank“ programėlę.

Programėlė „Android“ telefonui Programėlė „iPhone“ telefonui