Fiksuotų įmokų kredito kortelė

„MasterCard Standard“

Galioja nuo 2015.01.01 iki 2015.08.31.

Kortelės išdavimo ir naudojimo įkainiai bei sąlygos Įkainis, Eur
Fiksuotų įmokų kredito kortelės įkainiai
Kortelės galiojimas 3 metai
Kredito limito sąskaitos aptarnavimo mokestis1 1,16 Eur/mėn.
Kortelės išdavimo mokestis2 2,03 Eur
Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus ar pamiršus PIN kodą. Kortelės pakeitimas kliento prašymu 7,24 Eur
Pirkinio ar paslaugos apmokėjimas nemokamai
Grynųjų pinigų išmokėjimas bankomatuose ir kitose vietose, kur ši paslauga teikiama3 2,5 %, mažiausiai 2,03 Eur
Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
PIN kodo pakeitimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
Kortelės atblokavimas, kai buvo blokuota dėl vėlavimo įmokėti mėnesinį mokėjimą 11,58 Eur
Sąskaitos kopijos gavimas Kliento prašymu:
atsiskaičius kortele Lietuvoje 1,45 Eur
atsiskaičius kortele užsienyje 5,79 Eur
Kortelės siuntimas paštu
siunčiant kortelę Lietuvoje 2,03 Eur
siunčiant kortelę į užsienį 7,82 Eur
Kredito limito sąskaitoje atliekamų operacijų įkainiai
Kai operacijos kredito limito sąskaitoje atliekamos ne mokėjimo kortele, taikomi Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose nustatyti įkainiai. Už lėšų likutį Kredito limito sąskaitoje palūkanos nemokamos.
Kredito limito įkainiai ir sąlygos
Metinė kredito palūkanų norma   nuo 16 %4
Kredito limito suteikimas nemokamai
Kredito limitas nuo 250 Eur iki 3 mėnesių grynųjų pajamų4
Kredito limito sąlygų keitimo mokestis5 8,69 Eur
Kitų Fiksuotų įmokų kredito kortelės sutarties sąlygų keitimas nemokamai
Bendrieji dienos operacijų limitai6
Bendra leistina suma atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijoms 4 350 Eur
Bendra leistina suma grynųjų pinigų išmokėjimo operacijoms 2 030 Eur

Fiksuotų įmokų kredito kortelės įkainiai nuo 2015.09.01

Standartinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:
Imant 868,86 Eur kreditą Fiksuotų įmokų kredito kortelės turėtojui bendros vartojimo kredito kainos metinė norma būtų 21,7 %, o bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma 1 603,05 Eur. Tai apskaičiuota remiantis šiomis kredito sąlygomis: kredito limito naudojimo terminas yra 36 mėn., jo grąžinimo terminas – 24 mėn., mokama 43,44 Eur mėnesinė kredito limito grąžinimo įmoka, taip pat taikoma fiksuota 19 % metinė palūkanų norma, mokamas banko nustatytas ketvirtinis fizinių asmenų banko sąskaitos tvarkymo mokestis, 1,16 Eur mėnesinis kredito limito sąskaitos aptarnavimo mokestis ir 2,03 Eur vienkartinis kortelės išdavimo mokestis.

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos laikantis prielaidų, kad Bankas visą Kredito sumą Kredito gavėjui išmoka Kredito sutarties pasirašymo dieną ir ši suma nėra grąžinama iki Kredito limito naudojimo termino pabaigos, iš Kredito sutarties kylančius savo įsipareigojimus Kredito sutarties šalys vykdys pagal Kredito sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus, kredito limito lėšos bus panaudotos už pirkinius atsiskaitant mokėjimo kortele (dažniausiai pasitaikančiu kredito limito lėšų panaudojimo būdu), metinė palūkanų norma, Įkainių dydis ir kitos išlaidos išliks tokios pat kaip ir Kredito sutarties sudarymo metu ir bus toliau taikomos iki Kredito sutarties pabaigos. 

1 Mokestis nurašomas nuo sąskaitos Banke sutartyje nustatytą mokėjimo dieną už praėjusį ataskaitinį mėnesį. Mokestis netaikomas, jeigu mokėjimo dieną už praėjusį ataskaitinį mėnesį yra priskaičiuotos palūkanos už panaudotą kredito limitą ir mokėjimo dieną panaudotas kredito limitas dar nėra grąžintas.

2 Naudojantis Kortelės siuntimo paštu paslauga netaikomas kortelės išdavimo mokestis.

3 Naudojantis Kortelės siuntimo paštu paslauga netaikomas kortelės išdavimo mokestis.

4 Mokestis nurašomas nuo kredito limito sąskaitos.

5 Netaikomas keičiant mokėjimo dieną, aptarnaujančią banko sąskaitą bei keičiant kredito limito sąlygas Banko iniciatyva.

6 Kliento pageidavimu bendrieji dienos operacijų limitai gali būti pakeisti.

Sužinokite apie šią kortelę daugiau

Interneto bankas privatiems

Dalintis
15 s
Kasdienius finansus tvarkykite greitai ir patogiai tiesiog atsisiuntę išmaniąją „Swedbank“ programėlę.

Programėlė „Android“ telefonui Programėlė „iPhone“ telefonui