Visas čia nurodytas sumas litais galite perskaičiuoti į eurus (ir sumas eurais – į litus) naudodamiesi šia skaičiuokle. Oficialus kursas 1 Eur = 3,45280 Lt yra taikomas nuo 2015 m. sausio 1 dienos.

Grynųjų pinigų operacijos

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Lt Įkainis, Eur
Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“, AB bankomatuose Žiūrėti:
„Mokėjimo kortelių įkainiai“
Žiūrėti:
„Mokėjimo kortelių įkainiai“
Grynųjų pinigų įnešimas Banko padaliniuose:
banknotais į savo sąskaitą1 0,08 % nuo sumos, min. 3 Lt 0,08% nuo sumos, min. 0,87 Eur
Eurų banknotais į kito kliento sąskaitą 0,3 % nuo sumos, min. 8 Lt 0,3% nuo sumos, min. 2,32 Eur
Eurų monetomis ir centais2 4,5 % nuo sumos, min. 3 Lt 4,5% nuo sumos, min. 0,87 Eur
Grynųjų pinigų išmokėjimas bankomatuose Žiūrėti:
„Mokėjimo kortelių įkainiai“
Žiūrėti:
„Mokėjimo kortelių įkainiai“
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos Banko padaliniuose3:
VSDFV mokamų pensijų ir pašalpų išmokėjimas eurais fiziniams asmenims nemokamai nemokamai
Kitais atvejais ir kitomis valiutomis4 0,8 % nuo sumos, min. 8 Lt 0,8% nuo sumos, min. 2,32 Eur
Grynųjų išmokėjimas iš indėlį aptarnaujančios sąskaitos, kai indėlis įneštas grynais5 nemokamai nemokamai
„Senjorų indėlio“ lėšų išmokėjimas iš banko sąskaitos grynais pinigais (EUR, USD) jeigu lėšos „Senjorų indėlyje“ buvo ilgiau nei 1 mėnesį6:
Jei išmokama suma arba ekvivalentas eurais, išmokant USD, iki 30 039,36 Lt / 8 700 Eur (įskaitytinai) nemokamai nemokamai
Jei išmokama suma arba ekvivalentas eurais, išmokant USD, viršija 30 039,36 Lt / 8 700 Eur
0,8% nuo sumos, viršijančios 30 039,36 Lt, min. 8 Lt 0,8% nuo sumos, viršijančios 8 700 Eur, min. 2,32 Eur
Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo anuliavimo arba užsakytų lėšų neatsiėmimo laiku mokestis7 0,2 % nuo atšaukiamo užsakymo sumos, maks. 1000 Lt 0,2% nuo atšaukiamo užsakymo sumos, maks. 289,62 Eur
Mokestis už valiutos pirkimo/pardavimo grynaisiais pinigais operaciją8 3 Lt 0,87 Eur
Grynųjų pinigų keitimas į tos pačios valiutos kitus nominalus9 4,5 % nuo sumos, min 3 Lt
4,5% nuo sumos, min. 0,87 Eur
Susidėvėjusių banknotų keitimas:
eurų banknotų nemokamai nemokamai
užsienio valiutos banknotų (dėl keitimo iš anksto susitarus su Banku) 5 % nominalios vertės 5 % nominalios vertės
Banknotų perskaičiavimas, neatliekant kitų banko operacijų 0,1 Lt už kiekvieną banknotą 0,03 Eur už kiekvieną banknotą
Banknotų tikrinimas, neatliekant kitų banko operacijų 0,1 Lt už kiekvieną banknotą 0,03 Eur už kiekvieną banknotą

ĮMOKŲ PRIĖMIMAS GRYNAISIAIS PINIGAIS BANKO PADALINIUOSE

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Lt Įkainis, Eur
Įmokos pagal atsiskaitymo knygelę. Už įmokas pagal vieną atsiskaitymo knygelės formą 8 Lt už įmokas pagal vieną atsiskaitymo knygelės lapą 2,32 Eur už įmokas pagal vieną atsiskaitymo knygelės lapą
Kitos įmokos 8 Lt už įmoką 2,32 Eur už įmoką

Įmokos pagal atsiskaitymo knygelę, sumokėtos Banko darbo dieną iki 12 val., bus įskaitytos į gavėjo sąskaitą tą pačią dieną, o sumokėtos Banko darbo dieną po 12 val. arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, - kitą artimiausią Banko darbo dieną. Kitos įmokos įskaitomos į gavėjo sąskaitą tą pačią Banko darbo dieną.

Banko darbo diena:
- įmokų pagal atsiskaitymo knygelę priėmimui – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta poilsio ar švenčių diena;
- kitų įmokų priėmimui – kiekviena kalendorinė diena.

1Mokestis netaikomas, kai Banko padalinyje yra kartu pateikiamas mokėjimo nurodymas įneštas lėšas pervesti į savo sąskaitą kitame banke arba į kito asmens sąskaitą bet kuriame banke.

2Mokestis netaikomas, kai suma neviršija 17,26 Lt / 5 Eur. Taip pat mokestis netaikomas, kai Banko padalinyje yra kartu pateikiamas mokėjimo nurodymas įneštas lėšas pervesti į savo sąskaitą kitame banke arba į kito asmens sąskaitą bet kuriame banke.

3 Grynieji pinigai išmokami nacionalinės ir užsienio valiutos banknotais bei nacionalinės valiutos monetomis. Jeigu dalies išmokamos sumos neįmanoma išmokėti klientui užsienio valiutos monetomis, tai ši suma konvertuojama į eurus.

4 Išmokant sąskaitos likutį klientui, uždarančiam banko sąskaitą, netaikomas grynųjų pinigų išmokėjimo mokestis, jeigu išmokamo likučio vertė yra 8 Lt / 2,32 Eur arba mažiau ir sąskaitos likutis išmokamas eurais.

5 Išmokant grynaisiais pinigais įneštus indėlius, kurių sutartys buvo sudarytos iki 2001-12-01 dienos ir pasibaigus indėlio sutarčiai indėlio suma grąžinama į banko sąskaitą, išgryninimo mokestis netaikomas.

6 1 mėn. sąlyga negalioja, jei indėlis buvo pratęstas.

7 Klientas privalo užsakyti grynąsias lėšas, užsakymą patvirtindamas raštu. Kiekvienoje klientų aptarnavimo vietoje sumas, nuo kurių privaloma užsakyti lėšas ir laikotarpį, nustato skyriaus valdytojas.

8Klientui perkant ar parduodant sumą, viršijančią 2 500 eurų ekvivalentą, gali būti taikomas individualiai nustatytas, klientui palankesnis nei standartinis Banko skelbiamas valiutų keitimo santykis.

9Mokestis netaikomas euro monetų ir centų keitimui, kai suma neviršija 17,26 Lt / 5 Eur.

Interneto bankas privatiems

Dalintis
15 s
Kasdienius finansus tvarkykite greitai ir patogiai tiesiog atsisiuntę išmaniąją „Swedbank“ programėlę.

Programėlė „Android“ telefonui Programėlė „iPhone“ telefonui