Ką reikia žinoti, jei esate „Danske“ pensijų fondų dalyvis?

Danske Bank A/S“ ir „Swedbank investicijų valdymas“, UAB pasirašė sutartį dėl Lietuvos pensijų fondų valdymo įmonės UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ 100 proc. akcijų perleidimo. Lietuvos bankui paskelbus, kad šiam sandoriui neprieštarauja, akcijų perleidimas įvyko 2016 m. liepos 15 d.

Tai reiškia, kad „Danske Capital investicijų valdymas“ tapo „Swedbank“ grupės dukterine bendrove kartu su šiais II ir III pakopos „Danske“ pensijų fondais: „Konservatyvaus valdymo Danske pensija”, „Danske pensija 50“, „Danske pensija 100“, „Danske pensija plius“. 2016 m. lapkričio 28 d. minėtų fondų valdymo įmone tapo „Swedbank investicijų valdymas“, UAB.

Šiame puslapyje galite:


Jums nereikia imtis jokių veiksmų

 • Nereikia persirašyti pensijų kaupimo sutarčių, jos ir toliau galios, o „SoDra“ į Jūsų pensijų sąskaitą ir toliau perves II pakopos pensijų įmokas.
 • Jūsų pensijų lėšų investavimu ir toliau rūpinasi kompetentingi specialistai.
 • Pensijų turtas yra atskirtas nuo valdymo įmonių turto ir saugomas depozitoriume, tad yra saugus. Visus šiuos pokyčius prižiūri Lietuvos bankas.

Pensijų kaupimo sąlygos išliks nepakitusios

 • Akcininko pasikeitimas, fondo valdymo įmonės pasikeitimas Jums nieko nekainuos.
 • Turimų fondo vienetų skaičiui bei fondų vienetų vertėms tai įtakos nedarys.
 • Fondų keitimo, įmokų ir turto valdymo mokesčiai išliks nepakitę.

Pensijų kaupimo klausimais Jus konsultuoja „Swedbank“

 • „Swedbank“ padaliniuose galite gauti Jums rūpimos informacijos, keisti pensijų fondą ar bendrovę, pateikti dokumentus išmokoms.
 • Paskambinę „Swedbank“ telefonu 1884 galite pasikonsultuoti bendraisiais pensijų kaupimo klausimais. O jei naudojatės „Swedbank“ interneto banku, galite ten pažiūrėti informaciją, susisijusią su Jūsų asmenine pensijų kaupimo situacija.

Įmokų mokėjimas

 • II pakopos pensija. Kaupiant fonduose „Konservatyvaus valdymo Danske pensija”, „Danske pensija 50”, „Danske pensija 100” „SoDra“ į Jūsų pensijų sąskaitą ir toliau perves II pakopos įmokas.
 • III pakopos pensija. Įmokas reikia pervesti į sąskaitą, esančią „Swedbank“: LT737300010149015380. Jei įmokas mokate periodiniu mokėjimu, Jums reikia sudaryti naują periodinių mokėjimų sutartį, o ankstesnio mokėjimo sutartį nutraukti. Jeigu įmokas už Jus moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, informuokite juos apie pasikeitimus. Primename, kad mokėjimo paskirtyje nurodytumėte savo asmens kodą, o mokėdami į kito asmens III pakopos pensijų kaupimo sutartį – jo asmens kodą ir pensijų kaupimo sutarties numerį.

„Danske“ pensijų fondų rezultatai

 • Kasdien atnaujinamus fondų rezultatus matysite „Swedbank“ tinklalapyje.
 • „Danske eBanke“ pensijų fondų informacija neskelbiama.
 • Nuo 2016 m. lapkričio 28 d. informaciją apie savo asmeninėje II pakopos pensijų fondo sąskaitoje sukauptas lėšas, vienetų skaičių bei gautas įmokas galite realiuoju laiku stebėti „Swedbank“ interneto banke. Interneto banke teikiame ir III pakopos asmeninės pensijų sąskaitos duomenis: turimą vienetų kiekį, vieneto vertę bei sukauptą sumą.

Pensijų fondų pranešimai

 • Bus siunčiami paštu arba „Swedbank“ interneto banko žinute, priklausomai nuo to, kokį informacijos gavimo būdą Jūs buvote pasirinkę sudarydami „Danske“ pensijų fondų sutartį.
 • Jei buvote pasirinkę pranešimų pateikimą el. paštu, nuo šiol pranešimus gausite „Swedbank“ interneto banke, o jei juo nesinaudojate – paprastu paštu.
 • Pranešimų gavimo būdą galite pasikeisti „Swedbank“ interneto banke arba atvykę į bet kurį „Swedbank“ padalinį.

Rekomendacijos klientams

Jei nesinaudojate „Swedbank“ interneto banku, rekomenduojame kreiptis į bet kurį „Swedbank“ padalinį dėl „Swedbank“ interneto banko prieigos suteikimo, kuris leis gauti informaciją apie Jūsų pensijų sąskaitą/as. Taip pat rekomenduojame atsinaujinti savo kontaktinius duomenis atvykus į artimiausią „Swedbank“ padalinį.

Pensijų bendrovės keitimas

Klientai, pageidaujantys pakeisti pensijų fondų bendrovę arba nutraukti kaupimą III pakopos pensijų fonde, tai galėjo padaryti nemokamai iki 2016 m. gruodžio 21 d.

Kita svarbi informacija

Nuo 2016 m. rugpjūčio 24 d. pasikeitė depozitoriumas (bankas, kuris saugo pensijų turtą, kad turtas būtų saugiai atskirtas nuo pensijų valdymo įmonės turto) iš „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas į „Swedbank“, AB. Dėl valdymo įmonės depozitoriumo pasikeitimo pagal teisės aktų reikalavimus bus atnaujintos fondų keitimo taisyklės, o apie taisyklių pasikeitimus „Swedbank“ Jus informuos atskiru pranešimu.

Akcininko ir depozitoriumo pasikeitimas Jums nieko nekainuoja, pensijų fondų lėšoms tai įtakos neturės, Jums nereikia imtis jokių veiksmų. Visą informaciją apie pensijų fondus, jų grąžą galėsite sekti www.swedbank.lt/sivpensija.

2016 lapkričio 28 d. „Danske“ pensijų fondų valdymo įmone tapo „Swedbank investicijų valdymas“, UAB. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ nebevaldo pensijų fondų, tad nebevykdo licencijuojamos veiklos, UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ prašymu 2016 gruodžio 13 d. Lietuvos bankas panaikino valdymo įmonės licenciją.

Pagal Lietuvos banko 2016 rugsėjo 19 d. išduotą leidimą, vykstant „Danske Capital investicijų valdymas“ reorganizavimui ne tik pensijų fondų valdymas, bet ir visas kitas „Danske Capital investicijų valdymas“ turtas, teisės bei pareigos iki 2016 m. pabaigos bus perleisti „Swedbank investicijų valdymas“, UAB.

Reorganizacija neturės jokios įtakos pensijų fondų veiklai, jų finansinei padėčiai bei pensijų dalyvių interesams; pensijų fondų pensijų kaupimo sąlygos (įskaitant pensijų kaupimo sutarčių sąlygas, pensijų fondų taisyklių sąlygas ir pan.) nesikeis.

2017 m. I ketv. pabaigoje planuojama sujungti analogiškų investavimo strategijų „Swedbank investicijų valdymas“, UAB ir „Danske“ pensijų fondus (žemiau pateikiama detali informacija). „Konservatyvaus valdymo Danske pensija“ pensijų fondas ir III pakopos pensijų fondas tęs veiklą, tik keisis fondų pavadinimai.

Informacija dėl „Danske“ pensijų fondų prijungimo

Siekiant užtikrinti pensijų fondų dalyviams paprastesnį ir aiškesnį SIV valdomų fondų pasirinkimą, 2017 03 23 bus sujungti šie vienodos investavimo strategijos bei rizikos II pakopos pensijų fondai:

 • „Danske pensija 50“ prijungtas prie fondo „Pensija 3“;
 • „Danske pensija 100“ bus prijungtas prie fondo „Pensija 5“.

Toliau „Danske pensija 50„ ir „Danske pensija 100“ vadinami prijungiamais fondais, o „Pensija 3“ ir „Pensija 5“ – po jungimo veiksiančiais fondais.

Dėl fondų jungimo Jums nereikia imtis jokių veiksmų

 • Po sujungimo Jūs ir toliau nepertraukiamai kaupsite pensijai iš esmės tokiomis pačiomis sąlygomis, Jūsų teisės dėl jungimo nepasikeis.
 • Jums nereikės iš naujo pasirašyti sutarčių ar atlikti kitų veiksmų.
 • Fondų sujungimas Jūsų sukauptam pensijų turtui ir jo vertei jokios įtakos neturės.
 • Dėl fondų jungimo neatsiras poreikis keisti pensijų fondų investicijas (perbalansuoti portfelio).
 • Investavimo strategija, atskaitymai, periodinių ataskaitų teikimas ir kitos sąlygos liks nepakitusios.
 • Po jungimo veiksiančiuose fonduose nėra ir nebus taikomas prijungiamuose fonduose buvęs mokestis dėl pensijų fondų keitimo tarp tos pačios valdymo įmonės valdomų pensijų fondų daugiau nei 1 kartą per metus. Kiti jungiamų fondų taisyklių skirtumai yra redakciniai arba neesminiai.

Kaip vyks fondų jungimas?

2017 03 23 Prijungiamų pensijų fondų vienetai bus nemokamai konvertuojami į atitinkamo po jungimo veiksiančio fondo („Pensija 3“ arba „Pensija 5“) vienetus pagal 2017 03 22 fondų vienetų vertę.

Kadangi jungiamų fondų vienetų kainos skiriasi, po fondų sujungimo asmeninėje pensijų sąskaitoje matysite kitokį fondo vienetų skaičių. Tačiau Jūsų asmeninėje pensijų sąskaitoje sukaupto turto vertė nepasikeis. Konvertavimo operacijos išrašą patys galėsite pasižiūrėti „Swedbank“ interneto banke prie sąskaitos išrašo, o jei neturite prieigos, šią informaciją galite gauti bet kuriame „Swedbank“ padalinyje.

2017 03 23 prijungiamų fondų dalyviai, perrašius jų pensijų sąskaitas depozitoriume, taps pilnateisiais po jungimo veiksiančių pensijų fondų dalyviais. Prijungiamų pensijų fondų turtas (įskaitant ir sukauptas pajamas) bei įsipareigojimai bus perduoti po jungimo veiksiantiems fondams. Po 2017 03 23 nebus išleidžiami prijungiamų pensijų fondo vienetai.

Pensijų fondų dalyvių teisės

Prijungiamų fondų dalyviai iki 2017 03 20 (imtinai) turi teisę be jokių atskaitymų pereiti į kitą SIV ar kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą II pakopos pensijų fondą. Pasibaigus šiam laikotarpiui, po jungimo veiksiančiuose fonduose bus taikomas 0,05 proc. mokestis nuo į kitą bendrovę pervedamų pensijų lėšų.

Poveikis pensijų fondo dalyviams

Dėl fondų sujungimo 2017 m. kovo 21-24 d. jungime dalyvaujančių pensijų fondų dalyvių pensijų sąskaitose nebus vykdomos pinigų ir fondų vienetų konvertavimo operacijos (dėl fondo vienetų išleidimo, išpirkimo) bei išmokėjimai pagal gautas pensijų išmokų sutartis ar prašymus išmokėti lėšas paveldėtojams. Visos per šį laikotarpį sukauptos sutartys ir prašymai bus įvykdytos 2017 03 27 vadovaujantis 2017 03 24 dienos fondų vienetų kainomis. Jeigu iki jungimo gautose sutartyse, prašymuose bus nurodytas Prijungiamo fondo pavadinimas, bus laikoma, kad tai po jungimo veiksiančio atitinkamo fondo „Pensija 3“ arba „Pensija 5“ pavadinimas, tad dalyviams iš naujo pateikti šių dokumentų nereikės. Informacija apie laikiną operacijų sustabdymą ir fondų sujungimo užbaigimą bus pateikta informaciniame puslapyje www.swedbank.lt/sivpensija. Per savaitgalį (kovo 25 d. ir 26 d.) gauti prašymai, sutartys bus vykdomi įprastiniu būdu, t. y. po savaitgalio sekančios darbo dienos (pirmadienio, 2017 03 27) fondų vieneto kainomis.

Daugiau informacijos:

Turite klausimų?

Skambinkite mums tel. 1884 arba užsukite į artimiausią padalinį.

Rekvizitai:

„Swedbank investicijų valdymas“, UAB
Konstitucijos pr. 20A, Vilnius
Kodas 124815377
Telefonas 1884, faksas (8 5) 868 4819
El. paštas info@swedbank.lt

Dalintis
15 s
Kasdienius finansus tvarkykite greitai ir patogiai tiesiog atsisiuntę išmaniąją „Swedbank“ programėlę.

Programėlė „Android“ telefonui Programėlė „iPhone“ telefonui