Visas čia nurodytas sumas litais galite perskaičiuoti į eurus (ir sumas eurais – į litus) naudodamiesi šia skaičiuokle. Oficialus kursas 1 Eur = 3,45280 Lt yra taikomas nuo 2015 m. sausio 1 dienos.

Bendra mokėjimų Eurais erdvė SEPA

„Swedbank“ prisijungė prie Bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA)

SEPA (angl. Single Euro Payments Area) – bendra mokėjimų eurais erdvė, kurioje mokėjimai nebus skirstomi į nacionalinius ir tarptautinius.

Bendra erdvė kuriama pagal Mokėjimo paslaugų direktyvą (MPD), kurią Europos Parlamentas patvirtino 2007 m. balandžio 24 d. MPD tikslas – užtikrinti, kad ES tarptautiniai mokėjimai, ypač kredito pervedimai ir tiesioginio debeto pervedimai bei mokėjimai kortelėmis būtų tokie pat paprasti, veiksmingi ir saugūs, kaip nacionaliniai mokėjimai. Šioje direktyvoje numatytas bendros mokėjimų eurais erdvės kūrimo teisinis pagrindas. Be to, ši direktyva sustiprina visų mokėjimo paslaugų naudotojų (vartotojų, mažmenininkų, didelių ir mažų įmonių bei valdžios įstaigų) teises ir apsaugą.

SEPA apima visas ES valstybes nares, o taip pat Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną ir Šveicariją.

Sritys, kurias apima SEPA

  1. Mokėjimo pavedimai. Negrynųjų pinigų (tik eurais) pervedimai tarp bankų, prisijungusių prie SEPA sistemos, bus vykdomi nuo 2008 m. sausio 28 d. Elektroninei mokėjimų sistemai taikomose taisyklėse bus nustatytas tarptautinio banko sąskaitos numerio (IBAN) ir banko identifikavimo kodo (BIC) naudojimas; mokėjimo įvykdymo sąlygos; dalyvių teisės ir įsipareigojimai; mokėjimo siuntimo, gavimo ir atmetimo sąlygos; teisinis pagrindas ir kiti reikalavimai.
  2. Tiesioginis debetas. Prisijungus prie SEPA tiesioginio debeto sistemos Lietuvos bankų klientai galės atsiskaityti tiesioginiu debetu už paslaugas, teikiamas ir kitų valstybių narių. Pavyzdžiui, už telefono arba kitas sąskaitas jie galės sumokėti paslaugų teikėjui, esančiam už Lietuvos ribų. Be to, Lietuvos paslaugų teikėjai, renkantys lėšas tiesioginiu debetu, visų Europos pinigų sąjungos bankų klientų tiesioginio debeto pervedimus galės kaupti vienoje banko sąskaitoje.
  3. Bankų mokėjimo kortelės. SEPA principų taikymo mokėjimo kortelių paslaugų srityje pagrindinis tikslas yra sukurti „atvirą“ atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis erdvę ir unifikuoti mokėjimo kortelių produktus jų funkcionalumo, kainodaros ir saugumo prasme. Nurodyti principai išdėstyti Europos mokėjimų tarybos (European Payments Council – EPC) paruoštame SEPA kortelių apraše (SEPA Cards Framework – SCF). Šių principų įgyvendinimo laikotarpis nustatytas nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2010 m. pabaigos.

SEPA principų taikymas mokėjimo kortelių paslaugos srityje užtikrina:

  • mokėjimo kortelių vieningą ir unifikuotą veikimą bendroje euro zonos erdvėje, t.y. negali egzistuoti vietinės (galiojančios tik vienos šalies ribose) mokėjimo kortelių schemos;
  • vieningą naujų technologinių sprendimų – EMV standarto lustinių mokėjimo kortelių ir mokėjimo kortelių aptarnavimo įrenginių, PIN kodu patvirtinamų atsiskaitymo kortele operacijų – diegimą, užtikrinant teikiamos paslaugos saugumą;
  • vienodų įkainių taikymą atliekant operacijas su kortele bendroje euro zonos erdvėje, t.y. turi būti nustatytas vienodas įkainis už grynųjų pinigų išmokėjimą euro zonos šalių bankomatuose ar bankų padaliniuose ir Lietuvos bankų bankomatuose ar bankų padaliniuose.

SEPA įtaka „Swedbank“ klientams „Swedbank“, kaip „Swedbank“ grupės narys, siekia, kad klientai galėtų pasinaudoti visomis naujomis galimybėmis, susijusiomis su SEPA. Nuo 2008 m. sausio 28 d. visi mūsų klientai gali vykdyti pervedimus eurais į SEPA sistemos bankus. Tokiu būdu galima pasinaudoti galimybėmis perduoti informaciją lėšų gavėjui bei papildomomis garantijomis, kurias teikia SEPA sistema.Pagal SEPA reikalavimus pervedimas turi pasiekti gavėją ne vėliau kaip iki trečios banko darbo dienos pabaigos.

Visos „Swedbank“ išleidžiamos mokėjimo kortelės yra tarptautinių mokėjimo sistemų „Visa“ ir „MasterCard“ produktai, todėl jos galioja ne tik bendroje euro zonos erdvėje, bet ir visame pasaulyje. „Swedbank“ vienas pirmųjų šalyje pradėjo diegti SEPA reikalavimus naujų technologijų srityje ir šiuo metu visos „Swedbank“ išleidžiamos mokėjimo kortelės yra lustinės, visi banko bankomatai bei elektroniniai kortelių skaitytuvai modernizuoti ir aptarnauja visas, tiek „Visa“, tiek „MasterCard“ sistemų lustines mokėjimo korteles.

Ateityje bankinių paslaugų teikimas nepriklausys nuo valstybių sienų, todėl Europoje bus galima vykdyti mokėjimus vienai įmonei turint vieną banko sąskaitą. Mūsų klientams tai reiškia lengvesnį integravimąsi į tarptautinę rinką, nes „Swedank“, kaip „Swedbank“ grupės narys, atstovaujamas daugelyje Europos valstybių.

Pirmiau apibūdinti pasikeitimai neabejotinai teigiamai paveiks visą euro zoną. Mes jus nuolat informuosime apie pokyčius, susijusius su SEPA, kad galėtumėt įvertinti savo organizacijos pasirengimą reformoms.

Dalintis
15 s
Kasdienius finansus tvarkykite greitai ir patogiai tiesiog atsisiuntę išmaniąją „Swedbank“ programėlę.

Programėlė „Android“ telefonui Programėlė „iPhone“ telefonui