Principas „Pažink savo klientą“

Kodėl bankas prašo pateikti duomenis?

Kurdami ir tobulindami savo paslaugas daugiausiai dėmesio skiriame Jūsų patogumui ir saugumui. Tuo pačiu, kaip ir visi bankai, privalome laikytis teisinių reikalavimų ir savo veikloje įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“ (angl. Know your customer).

Dėl šių priežasčių prašome klientų pateikti tam tikrus duomenis:

 • užduodame klausimus apie kontaktinius duomenis, pilietybę, gyvenamąją vietą, veiklos sritį ir kt.
 • periodiškai kreipiamės su prašymu pateikti arba patikslinti duomenis;
 • prireikus, prašome papildomos informacijos apie konkrečią operaciją (pavyzdžiui, kokia yra įnešamų lėšų kilmė);

Pagal minėtą principą bankas turi žinoti, kas yra klientas ir kokia yra jo įprastinė veikla bei kas yra kliento naudos gavėjas. Taip pat turime užtikrinti, kad klientų atliekamos operacijos atitiktų jų vykdomos ekonominės veiklos rūšį ir apimtis.

Tokie veiksmai taip pat yra vienas iš būdų apsaugoti pačius klientus ir visuomenę nuo tokių grėsmių kaip asmens tapatybės vagystė bei užkirsti kelią galimam finansiniam sukčiavimui, pinigų plovimo ir teroristų finansavimui.

Be to, turint aktualius duomenis, bankui lengviau užtikrinti Jūsų sąskaitų saugumą užkertant kelią galimiems neteisėtiems sukčių veiksmams. Pažinodami klientą, galime lengviau identifikuoti įtartiną lėšų judėjimą sąskaitose, pavyzdžiui, kai sukčiai įgyja prieigą prie kliento sąskaitos turėdami tikslų greitai pervesti pinigus ar juos išgryninti.

Ko bankas gali paprašyti?

Bankas gali paprašyti Jūsų užpildyti:

 • Kliento klausimyną fiziniams asmenims – klausimyną, pateikiamą dalykinių santykių užmezgimo metu ar atliekant pinigines operacijas, taip pat periodiškai atnaujinant duomenis dalykinių santykių metu.
 • Kliento klausimyną juridiniams asmenims – klausimyną, pateikiamą dalykinių santykių užmezgimo metu ar atliekant pinigines operacijas, taip pat periodiškai atnaujinant duomenis dalykinių santykių metu.

Ką Jums reikėtų žinoti?

 • Tai privaloma dėl įstatymų. Klientų duomenis bankai renka ne savo pačių iniciatyva, o todėl, kad yra įpareigoti teisinių reikalavimų. Šie reikalavimai galioja visiems bankams.
 • Tai įprastas procesas. Prašymas pateikti duomenis nėra susijęs su jokiais įtarimais. Tai įprastas procesas, kuris taikomas visiems banko klientams.
 • Jūsų pateikta informacija bus kruopščiai saugoma. Visa informacija, kurią Jūs mums pateikiate, yra konfidenciali ir kruopščiai saugoma, taip kaip numatyta įstatymuose.
 • Jei kilo klausimų, drąsiai kreipkitės. Skambinkite mums tel. 1884 (privatiems klientams) ir 1633 (verslo klientams) arba užsukite į bet kurį „Swedbank“ padalinį.
Svarbu: nepateikus duomenų, bankas gali būti priverstas apriboti kliento galimybes naudotis tam tikromis banko paslaugomis (pvz., blokuoti mokėjimo korteles, interneto banką, sąskaitą, t.t.)

Kaip pateikti duomenis privatiems klientams?

 • Užpildyti Kliento klausimyną fiziniams asmenims galite „Swedbank“ interneto banke
 • Kliento klausimyną fiziniams asmenims galite užpildyti arba atsinešti jau užpildytą į bet kurį banko padalinį. Turėkite su savimi pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Kaip pateikti duomenis įmonėms?

 • Užpildyti Kliento klausimyną juridiniams asmenims galite „Swedbank“ interneto banke
 • Kliento klausimyną juridiniams asmenims galite užpildyti arba atsinešti jau užpildytą į bet kurį banko padalinį. Turėkite su savimi pasą arba asmens tapatybės kortelę.

Dažniausiai užduodami klausimai

Banko ir klientų santykiai yra pagrįsti abipusiu pasitikėjimu. Mums svarbus klientų pasitikėjimas, todėl periodiškai viešai skelbiame savo finansinius rezultatus ir kitas veiklos ataskaitas. Atitinkamai prašome ir klientų pateikti tam tikrą informaciją apie save.

Informacijos pateikimas yra svarbus dėl kelių priežasčių. Pirma, bankams galioja labai griežti teisiniai reikalavimai, kurie įpareigoja įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“. Šio principo įgyvendinimas yra susijęs su tarptautiniais pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos veiksmais. Pasaulyje pastaruoju metu suaktyvėjo įvairios saugumo grėsmės, buvo ir atvejų, kuomet naudojantis bankų sistemomis buvo finansuojami tokais grėsmes keliantys judėjimai. Bankai privalo užtikrinti, kad jų infrastruktūra nesinaudotų piktavaliai ir grėsmę kitiems žmonėms keliantys asmenys. Jei bankas šių reikalavimų nesilaikytų, jis gali sulaukti oficialių sankcijų, o užsienio valstybių finansinės įstaigos gali nutraukti bendradarbiavimą su tokiu banku.

Kita svarbi priežastis – bankams rūpi pačių klientų ir jų sąskaitų saugumas. Turint aktualius duomenis, mums lengviau užtikrinti sąskaitų saugumą, užkirsti kelią neteisėtiems sukčių veiksmams, sustabdyti įtartinas operacijas ir tokiu būdu neleisti klientui patirti finansinių nuostolių. Tik pažinodami klientą galime geriausiai ginti jo interesus ir užtikrinti saugumą.

Klientų duomenis bankai renka ne savo pačių iniciatyva, o todėl, kad yra įpareigoti įstatymų. Prašymas pateikti duomenis tikrai nereiškia, kad Jus kažkuo įtariame. Tai įprastas procesas, o reikalavimai galioja visiems klientams. Palyginti galima būtų su oro uostų saugumo patikra – prieš skrydį tikrinami visi keleiviai ir visi supranta, kad tai vyksta dėl bendro saugumo.

Taip, nes to reikalauja privalomi Lietuvos ir tarptautiniai teisės aktai, kurie įpareigoja bankus visose šalyse vykdyti principą „Pažink klientą“.

Informacija yra renkama ne su tikslu tuojau pat perduoti ją institucijoms. Visą Jūsų pateiktą informaciją atsakingai saugome. Įgaliojimus turinčios institucijos (teisėsaugos, saugumo užtikrinimo, t.t.), esant konkrečiam poreikiui, turi teisę kreiptis į bankus ir prašyti pateikti informaciją apie klientą. Tokiu atveju bankas, vadovaudamasis įstatymais, privalės tokią informaciją pateikti. Jūsų pateikta informacija taip pat nebus naudojama rinkodaros tikslais ar perduodama kitoms komercinių tikslų turinčioms įmonėms.

Jeigu bankui nėra pateikiama būtina informacija, kai kuriais atvejais bankas nebeturės galimybės teikti tokiam klientui tam tikrų paslaugų. Tai gali reikšti apribojimus naudotis sąskaita, kortele, el. bankininkyste. Lėšos Jūsų sąskaitoje niekur nedings, tačiau naudotis banko paslaugomis galėsite tik pateikę reikalaujamą informaciją.

Tokią informaciją bankus įpareigoja rinkti teisės aktai. Politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) ar aukštas viešąsias pareigas užimančių asmenų jų artimų šeimos narių sąrašai yra reglamentuoti įstatymo. Tokiems asmenims, dėl jų užimamų pareigų, yra keliami griežtesni reikalavimai. Aukštas pareigas einantys valdininkai apie jiems taikomus aukštesnius reikalavimus tikrai žino, nes tai yra susiję su jų pareigybėmis.

Lietuvių, anglų, rusų.

 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Dalyviai“ turi būti pateikiama informacija apie visus kliento dalyvius.
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ turi būti pateikiama informacija apie fizinius asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai turi arba kontroliuoja daugiau nei 25 proc. kliento akcijų (kapitalo dalių) ar balsavimo teisių arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja klientą kitais būdais. Jeigu tokių asmenų nėra, naudos gavėju nurodomas kliento vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo (pvz., vadovas), nenurodant akcijų dalies.
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Dalyviai“ dalyviai nėra nurodomi.
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ naudos gavėju nurodomas kliento vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo (pvz., vadovas), nenurodant akcijų dalies.
 • Tuo atveju, jeigu Klausimynas yra pildomas „Swedbank“ interneto banke, klientas Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Komentarai“ turi įrašyti tokį tekstą: „[įrašomas kliento pavadinimas] dalyvių skaičius yra [įrašomas kliento dalyvių skaičius]. Kiekvienas [įrašomas kliento pavadinimas] dalyvis turi po vieną balsą [įrašomas kliento pavadinimas] dalyvių susirinkime.“

Pastaba! Rekomenduojame prieš teikiant duomenis pagal pirmiau nurodytas taisykles pasitikrinti, ar tikrai kiekvienas kliento dalyvis turi po vieną balsą kliento dalyvių susirinkime.

Pastaba! Tuo atveju, jeigu Kliento klausimyną juridiniams asmenims pildo klientas (juridinis asmuo), kurio teisinė forma – politinė partija, prašome papildomai žiūrėti čia.

 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Dalyviai“ turi būti pateikiama informacija mažiausiai apie penkis didžiausius kliento dalyvius. Tuo atveju, jeigu tarp kliento dalyvių yra asmenų (tiek fizinių, tiek juridinių), turinčių 10 proc. ar daugiau kliento akcijų (kapitalo dalių), Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Dalyviai“ turi būti pateikiama informacija ir apie tokius kliento dalyvius (t. y. ir tais atvejais, jeigu jie nėra penki didžiausi kliento dalyviai).
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ turi būti pateikiama informacija apie fizinius asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai turi arba kontroliuoja daugiau nei 25 proc. kliento akcijų (kapitalo dalių) ar balsavimo teisių arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja klientą kitais būdais. Jeigu tokių asmenų nėra, naudos gavėju nurodomas kliento vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo (pvz., vadovas), nenurodant akcijų dalies.
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Dalyviai“ dalyviais nurodomi politinės partijos nariai, kurie laikytini politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis, t. y. politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo nariai.
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ naudos gavėju nurodomas kliento vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo (pvz., politinės partijos vadovas), nenurodant akcijų dalies.
 • Jeigu kliento naudos gavėju nurodomas asmuo, kuris laikytinas politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu (kaip nurodyta pirmiau), Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ turi būti pažymima, kad naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP), bei pateikiama atitinkama su tuo susijusi informacija.
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Dalyviai“ turi būti nurodoma konkrečios savivaldybės administracija arba LR Vyriausybės kanceliarija.
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ naudos gavėju nurodomas kliento vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo (pvz., vadovas), nenurodant akcijų dalies.
 • Tuo atveju, jeigu kliento teisinė forma yra valstybės įmonė (VĮ) arba savivaldybės įmonė (SĮ) ir kliento naudos gavėju nurodomas asmuo, kuris laikytinas politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu (pvz., vadovas ar kito valdymo organo narys), Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ turi būti pažymima, kad naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP), bei pateikiama atitinkama su tuo susijusi informacija.

Tuo atveju, jeigu individualios įmonės (IĮ) savininkas ir vadovas yra tas pats asmuo:

 • Klausimyno dalyje „Atstovai“ nurodomas individualios įmonės (IĮ) savininkas/vadovas;
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Dalyviai“ dalyviu nurodomas individualios įmonės (IĮ) savininkas/vadovas, nurodant 100 proc. akcijų dalį;
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ naudos gavėju nurodomas individualios įmonės (IĮ) savininkas/vadovas, nurodant 100 proc. akcijų dalį.

Tuo atveju, jeigu individualios įmonės (IĮ) savininkas ir vadovas yra skirtingi asmenys:

 • Klausimyno dalyje „Atstovai“ nurodomas individualios įmonės (IĮ) vadovas;
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Dalyviai“ dalyviu nurodomas individualios įmonės (IĮ) savininkas, nurodant 100 proc. akcijų dalį;
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ naudos gavėju nurodomas individualios įmonės (IĮ) savininkas, nurodant 100 proc. akcijų dalį.
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Dalyviai“ dalyvis nėra nurodomas.
 • Klausimyno dalies „Informacija apie nuosavybės ir kontrolės struktūrą“ skiltyje „Naudos gavėjai“ naudos gavėju nurodomas užsienio valstybės ambasadorius, nenurodant akcijų dalies. Tokiu atveju turi būti pažymima, kad ambasadorius yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP), bei pateikiama atitinkama su tuo susijusi informacija.

Teisiniai reikalavimai

 • 1. Kas yra pinigų plovimas ir teroristų finansavimas?

 • 2. Principas „Pažink savo klientą“

 • 3. Politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys

 • 4. Mokestinės informacijos perdavimas trečiosioms šalims

 • 5. Tarptautinės sankcijos

 • 6. Klientui atsisakius pateikti informaciją arba pateikus neteisingą informaciją

 • 7. Banko veiklos priežiūra ir kontrolė