Mokėjimo pavedimai

Prašome atkreipti dėmesį, kad teikiant vietinius mokėjimo pavedimus ne litais „Elektroninės bankininkystės programa“ ir „Swedbank“ interneto banku verslui kanale, privaloma nurodyti gavėjo banko SWIFT kodą. Jeigu nebus nurodytas SWIFT kodas, tai vietinis pavedimas bus atliktas ir apmokestintas kaip tarptautinis mokėjimo pavedimas.

Į kliento sąskaitas pervestų lėšų administravimas

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Diena Įkainis
Pervedimai „Swedbank”, AB viduje:
Iš „Swedbank”, AB pervestų lėšų administravimas T0 nemokamai
Mokestis tiesioginio debeto pavedimų gavėjui už vieną operaciją, kai lėšos buvo nurašytos ir pervestos gavėjui. T0 0,8 Lt
Priimtų įmokų įskaitymas į sąskaitą:
kai informacija apie surinktas įmokas pateikiama lėšų gavėjo sąskaitos išraše T0 1,5 Lt už priimtą įmoką
kai informacija apie surinktas įmokas papildomai pateikiama elektroninės duomenų bylos pavidalu T0 2 Lt už priimtą įmoką
kai lėšų gavėjas yra daugiabučių namų savininkų bendrija/ gyvenamųjų namų statybos bendrija/ sodininkų bendrija T0 1.1% nuo priimtos sumos
Mokestis už operacijas atliekamas per „Bank link“ sistemą T0 2% nuo sumos,maks. 7 Lt, min. 0,30 Lt
Iš „Swedbank” grupės bankų1 pervestų lėšų administravimas T0 nemokamai
Pervedimai iš kitų Lietuvoje registruotų bankų:
Lėšų litais administravimas T0 1,2 Lt

Lėšų užsienio valiuta administravimas:

Pastaba: Jei pervedimas iš kito Lietuvos banko buvo perduotas per banką korespondentą kitoje valstybėje nei Lietuva, taikomi lėšų užsienio valiuta administravimo nurodyti įkainiai

ES narės arba Europos ekonominės erdvės (EEE)2 valstybės valiuta T0 5 Lt
Kita užsienio valiuta T+1 5 Lt
Pervedimai iš užsienio bankų:
Lėšų litais administravimas T0 5 Lt
Lėšų užsienio valiuta administravimas:
Europinio mokėjimo2 T0 5 Lt
ES narės arba Europos ekonominės erdvės (EEE)2 valstybės valiuta, išskyrus Europinius mokėjimus2, administravimas T0 20 Lt
Kitais atvejais T+1 20 Lt
Lėšų, gautų iš užsienio bankų, grąžinimas siuntėjams   50 Lt
Lėšų perkreditavimas kitų bankų klientams   50 Lt

Diena: laikotarpis, per kurį lėšos bus įskaitytos gavėjui, kur T0 reiškia, kad lėšos bus įskaitytos į gavėjo sąskaitą tą pačią dieną, kai „Swedbank”, AB gauna lėšas iš mokėtojo banko ir visą lėšų įskaitymui reikalingą informaciją; T+1 reiškia, kad lėšos bus įskaitytos į gavėjo sąskaitą ne vėliau kaip artimiausią Banko darbo dieną po tos dienos, kai „Swedbank”, AB gauna lėšas iš mokėtojo banko ir visą lėšų įskaitymui reikalingą informaciją. Banko darbo diena – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta poilsio ar švenčių diena.

1„Swedbank” grupės bankai:
„Swedbank” (SWIFT kodas: SWEDSESS), Švedija, Stokholmas;
„Swedbank” (SWIFT kodas: SWEDFIHH), Suomija;
„Swedbank” (SWIFT kodas: SWEDDKKK), Danija;
„Swedbank” (SWIFT kodas: SWEDNOKK), Norvegija; „Swedbank” AS (SWIFT kodas: HABAEE2X), Estija;
„Swedbank” AS (SWIFT kodas: HABALV22), Latvija.

2 Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės – Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija..

3 iš ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos, eurais, mokesčiai dalimis (SHA), nurodytas gavėjo banko SWIFT(BIC) kodas, gavėjo sąskaita nurodyta IBAN formatu.

  Val. Diena Įkainiai pagal mokėjimo nurodymo pateikimo kanalą
„Swedbank" interneto banku verslui Banko padaliniuose
Pervedimai „Swedbank", AB viduje:
Į savo sąskaitas, litais   T0 nemokamai 5 Lt
Į kitų asmenų sąskaitas, litais (SHA)   T0 0,8 Lt 5 Lt
Užsienio valiuta (SHA)   T0 2 Lt 8 Lt
Periodinis, litais (SHA)   T0 0,8 Lt 0,8 Lt
Periodinis, užsienio valiuta (SHA)   T0 2 Lt 2 Lt
Periodinis, į savo sąskaitas, litais   T0 nemokamai nemokamai
Periodinis, į savo indėlių sąskaitas   T0 nemokamai nemokamai
Grupinio mokėjimo pervedimo litais pateikimas (SHA)   T0 nemokamai -
Grupinis pervedimas, litais (SHA)
Pastaba: mokestis taikomas už lėšų pervedimą kiekvienam grupiniame pavedime nurodytam lėšų gavėjui
Į fizinio asmens sąskaitą   T0

0,8 Lt (Kainų paketas 1);

Nemokamai(Kainų paketas 2)

 
Į juridinio asmens sąskaitą   T0 0,8 Lt  
Sąrašinis pervedimas, litais (SHA)   T0 - 0,4% nuo bendros sąr. pavedimo sumos, min. 49 Lt
Lėšų nurašymas tiesioginio debeto būdu   T0 nemokamai nemokamai
Įmokų priėmimas, litais (SHA). Pastaba: Įkainiai taikomi mokėtojui, jei sutartyse su įmokų gavėjais nenumatyta kitaip
Įmokos pagal atsiskaitymo knygelę     - 5 Lt už įmokas, pagal vieną atsiskaitymo knygelės lapą
Kitos įmokos     - 5 Lt už įmoką
Pervedimai į Lietuvoje registruotus bankus:
Paprastas, litais (SHA) 14:30 T0 1,4 Lt 5 Lt
Skubus, litais (SHA) 15:00 T0 5 Lt 8 Lt
Periodinis,litais (SHA) 14:00 T0 1,4 Lt 1,4 Lt
Grupinio mokėjimo pervedimo litais pateikimas (SHA)   T0 nemokamai -
Grupinis, litais (SHA)
Pastaba: Mokestis taikomas už lėšų pervedimą kiekvienam grupiniame pavedime nurodytam lėšų gavėjui
14:30 T0 1,4 Lt -
Paprastas, užsienio valiuta (SHA):
EUR, USD; 14:00 T0 30 Lt 45 Lt
AUD, BGN,,HUF, JPY, SKK; 15:30 T+2 30 Lt 45 Lt
Kitomis valiutomis 15:30 T+1 30 Lt 45 Lt
Mokėjimo pervedimas į „Swedbank" grupės bankus1:
Jeigu tenkinamos šios sąlygos: nurodytas gavėjo banko BIC, gavėjo sąskaita nurodyta IBAN formatu.
Litais (SHA) 15:00 T0 5 Lt 8 Lt
Užsienio valiuta (SHA)
EUR, USD, SEK, NOK, DKK 15:00 T0 25 Lt 35 Lt
Kitomis valiutomis į „Swedbank" grupės bankus Latvijoje, Estijoje 15:00 T0 25 Lt 35 Lt
Kitomis valiutomis į „Swedbank" grupės bankus Švedijoje, Suomijoje, Danijoje, Norvegijoje 22:00 T+2 25 Lt 35 Lt
Tarptautiniai pervedimai:
paprastas, litais (SHA) 14:00 T0 40Lt 45Lt
Europinis mokėjimas2:
Paprastas 16:00 T+1 30 Lt 45Lt
Skubus 14:00 T0 190 Lt 200 Lt
Paprastas EUR, (SHA)3 16:00 T+1 45 Lt 55 Lt
Paprastas, užsienio valiuta:
OUR3 22:00 T+2 85 Lt 90 Lt
OUR3 periodinis 22:00 T+2   85 Lt
SHA (išskyrus Europinis mokėjimas2 ir paprastas EUR, (SHA)3) 22:00 T+2 45 Lt 55 Lt
Skubus, užsienio valiuta:
EUR, USD 16:00 T+1    
Kitomis valiutomis 14:00 T+1    
OUR4     150 Lt 170 Lt
(išskyrus skubų Europinį mokėjimą)     90 Lt 100 Lt
Labai skubus, EUR, USD 14:00 T0    
OUR4     330 Lt 350 Lt
SHA     200 Lt 220 Lt
Debeto pavedimo įvykdymas:
Įkainiai taikomi mokėjimo nurodymo pateikėjui - lėšų gavėjui
      5 Lt
Lėšų nurašymas pagal debeto, inkasinį pavedimą (nepriklausomai nuo pateikimo kanalo):
Įkainiai taikomi lėšų mokėtojui už kiekvieną lėšų nurašymą

      3 Lt

Val. – valanda, iki kurios Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu (prasideda tokio nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) tą pačią dieną ir bus įvykdytas per grafoje "Diena" nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo nurodymo pateikimo dienos. Banko darbo dieną po nurodytos valandos arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu (prasideda tokio nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) artimiausią Banko darbo dieną ir bus įvykdytas per grafoje "Diena" nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo tokios artimiausios Banko darbo dienos (pvz.: jeigu grafoje "val." nurodyta 14 val., o grafoje "Diena" nurodyta T0 diena, tai iki 14 val. Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus įvykdytas nurodymo pateikimo dieną, o Banko darbo dieną po 14 val. arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, pateiktas nurodymas – kitą artimiausią Banko darbo dieną). Jeigu grafoje "val." valanda nėra nurodyta, bet kuriuo metu Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus įvykdytas per grafoje "Diena" nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo nurodymo pateikimo dienos.
Diena – Banko darbo dienų skaičius, per kurį mokėjimo nurodymas bus įvykdytas. Šio termino pradžia pradedama skaičiuoti nuo mokėjimo nurodymo gavimo dienos, atsižvelgiant į tai, ar mokėjimo nurodymas pateiktas Banko darbo dieną ir/ar iki nustatytos Banko darbo dienos valandos (žr. aukščiau pateiktą „Val.“ paaiškinimą). Pvz. T0 – mokėjimo nurodymas bus įvykdytas tą pačią Banko darbo dieną, jei jis buvo pateiktas iki “Val.” grafoje nurodyto laiko.
Banko darbo diena: - pervedimams „Swedbank“, AB viduje ir įmokų priėmimui (išskyrus įmokas pagal atsiskaitymo knygelę) – kiekviena kalendorinė diena;
- įmokų pagal atsiskaitymo knygelę priėmimui ir pervedimams litais į Lietuvoje registruotus bankus – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta poilsio ar švenčių diena;
- kitiems pervedimams (tarptautiniams pervedimams, pervedimams į Lietuvoje registruotus bankus kita valiuta nei litai, pervedimams į „Swedbank“ grupės bankus1) – diena, kurios metu „Swedbank“, AB, bankas tarpininkas ir lėšų gavėjo bankas vykdo operacijas pagal atitinkamus mokėjimo pervedimus (kredito pervedimus). „Swedbank“, AB tokias operacijas vykdo dienomis, kurios nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta poilsio ar švenčių diena.

1„Swedbank” grupės bankai:
„Swedbank” (SWIFT kodas: SWEDSESS), Švedija, Stokholmas;
„Swedbank” (SWIFT kodas: SWEDFIHH), Suomija;
„Swedbank” (SWIFT kodas: SWEDDKKK), Danija; „Swedbank” (SWIFT kodas: SWEDNOKK), Norvegija;
„Swedbank” AS (SWIFT kodas: HABAEE2X), Estija;
„Swedbank” AS (SWIFT kodas: HABALV22), Latvija.

2 Į ES šalis, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją, eurais, mokesčiai dalimis (SHA), nurodytas gavėjo banko SWIFT(BIC) kodas, gavėjo sąskaita nurodyta IBAN formatu.

3 Į ES šalis, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją, eurais, mokesčiai dalimis (SHA), nenurodytas gavėjo banko SWIFT(BIC) kodas arba gavėjo sąskaita IBAN formatu.

4 Pervedimai OUR galimi tik tais atvejais, kai pervedimas atliekamas: a) ne ES narės ir ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės valiuta; arba b) ES narės ar EEE valstybės valiuta į kitą valstybę nei ES narė ar EEE valstybė. Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės – Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės – Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija. Jeigu pervedimas atliekamas ES narės ar EEE valstybės valiuta į ES narę ar EEE valstybę ir Jūs (mokėtojas) pasirenkate pervedimą OUR, „Swedbank“, AB savo nuožiūra gali atsisakyti vykdyti tokį pervedimą (mokėjimo nurodymas nelaikomas gautu) arba pakeisti jį į pervedimą SHA ir vykdyti.

Paaiškinimas dėl OUR ir SHA mokėjimo pervedimų:
OUR. Mokėtojas (Jūs), siųsdamas pinigus, apmoka visus „Swedbank”, AB ir kitų bankų už šį pervedimą imamus mokesčius. Jeigu Bankui sumokėtas mokestis nepadengia visų banko korespondento ir gavėjo banko nustatytų mokesčių, trūkstamą sumą privalote sumokėti papildomai.
Pastaba: Papildomi kitų bankų mokesčiai gali būti atskaitomi nuo pervedamos sumos, jei mokėjimo pervedimas atliekamas JAV doleriais.
SHA. Mokėtojas (Jūs) apmoka visus už tokį pervedimą taikomus Swedbank“, AB mokesčius, o kitų bankų mokesčius apmoka lėšų gavėjas (tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą).

Papildomos paslaugos, susijusios su lėšų pervedimais

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis
Mokėjimo pervedimų atšaukimai ir patikslinimai:
Vietinio mokėjimo pervedimo litais atšaukimas 10 Lt
Debeto mokėjimo nurodymo atšaukimas
Pastaba. Įkainis taikomas lėšų gavėjui
10 Lt
Tarptautinio mokėjimo pervedimo atšaukimas arba patikslinimas. Pastaba. Patikslinimu laikomas mokėjimo nurodymo bet kurio (-ių) duomens (-ų) pakeitimas Pastaba: Atšaukiant tarptautinį mokėjimo pervedimą, jo vykdymo metu atlikta valiutos konversija neatšaukiama.
kai pervedimas neišsiųstas iš „Swedbank”, AB 30 Lt
kai pervedimas išsiųstas iš „Swedbank”, AB 150 Lt ir užsienio banko mokesčiai
Patvirtinimai, pranešimai, informacijos pateikimas:
„Swedbank”, AB patvirtinimo apie įvykdytus tarptautinius mokėjimo pervedimus arba SWIFT'o kopijos išdavimas 20 Lt už patvirtinimą
Tarptautinio mokėjimo pervedimo įvykdymo tyrimas kliento prašymu ir informacijos pateikimas.
Pastaba. Mokestis netaikomas, jei pervedimas iš fizinio asmens sąskaitos buvo atliktas ES narės arba Europos ekonominės erdvės (EEE)1 valstybės valiuta į ES narę arba EEE valstybę1, ir kliento prašymas yra pagrįstas, t.y. toks pervedimas buvo neįvykdytas arba įvykdytas netinkamai
100 Lt
Papildoma informacijos, gaunamos iš užsienio bankų, pateikimas kliento prašymu 100 Lt
Užsienio banko korespondento pažymos išdavimas 20 Lt
Pranešimo perdavimas į užsienio banką SWIFT’u 40 Lt
Klientų sąskaitų, aptarnaujamų pagal MT 101 ir/ar MT940 pranešimus, aptarnavimo mėnesinis mokestis 110 Lt
SWIFT MT941 – sąskaitos likučio informacijos siuntimas į kitus bankus 3,45 Lt už pranešimą
SWIFT MT942 – sąskaitos operacijų informacijos siuntimas į kitus bankus 3,45 Lt už pranešimą
Papildomas operacijos patvirtinimas
Pastaba. Mokestis taikomas tik „Swedbank“ interneto banku arba „Mobiliu banku“ pateiktiems nurodymams atlikti vietinį ar tarptautinį lėšų pervedimą. Mokestis imamas tiek gavus kliento patvirtinimą, tiek jo negavus.
3 Lt

1 Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės – Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.

Interneto bankas verslui

Dalintis
15 s
Kasdienius finansus tvarkykite greitai ir patogiai tiesiog atsisiuntę išmaniąją „Swedbank“ programėlę.

Programėlė „Android“ telefonui Programėlė „iPhone“ telefonui