Visas čia nurodytas sumas litais galite perskaičiuoti į eurus (ir sumas eurais – į litus) naudodamiesi šia skaičiuokle (oficialus kursas 1 Eur = 3,45280 Lt).

Faktoringo produktai

Pagal pardavėjo atsakomybę faktoringas skirstomas į faktoringą su regresu (pardavėjo laidavimu) ir faktoringą be regreso.

  • Faktoringas su regreso teise - skolinimasis iš faktoringo bendrovės perleidžiant reikalavimą į gautinas sumas. Iškilus mokumo problemoms pirkėjui pardavėjas įvykdo finansinę prievolę už pirkėją ir pardavėjui grąžinama reikalavimo teisė.
  • Faktoringas be regreso teisės - skolinimasis iš faktoringo bendrovės perleidžiant reikalavimą į gautinas sumas. Iškilus mokumo problemoms pirkėjui pardavėjas nevykdo jo finansinės prievolės ir reikalavimo teisė jam negrąžinama..

Vietinis faktoringas ir tiesioginis eksporto faktoringas

Vietinis faktoringas - tai faktoringo paslauga, kai pardavėjas (Jūs) ir pirkėjas yra registruoti Lietuvos Respublikoje.

Tiesioginis eksporto faktoringas - tai faktoringo paslauga, kai pardavėjas (Jūs) yra registruotas Lietuvos Respublikoje, o pirkėjai yra registruoti už Lietuvos ribų.

Paprastai vietinis faktoringas ir tiesioginis eksporto faktoringas vyksta taip:

  • pardavėjas sutartimi įsipareigoja perleisti piniginį reikalavimą, o faktoringo bendrovė - jį perimti;
  • faktoringo bendrovė įsipareigoja sumokėti klientui iki 90 proc. perimto reikalavimo sumos (avansą), iš kurios išskaičiuojamas komisinis mokestis faktoringo bendrovei;
  • pardavėjas už išmokėtą sumą moka palūkanas, o pirkėjui sumokėjus atidėtą mokėjimą, gauna kitą pirkimo kainos dalį (rezervą), iš kurios išskaičiuojami mokesčiai faktoringo bendrovei.

Tarptautinis faktoringas tarp dviejų faktoringo bendrovių

Tarptautinis faktoringas - tai faktoringo paslauga, kai bent vienas iš faktoringo santykių dalyvių reziduoja kitoje šalyje, Gali būti importo ir eksporto - atsižvelgiant į tai, ar prekės ir (ar) paslaugos yra importuojamos ar eksportuojamos.

Tarptautinio faktoringo tarp dviejų faktoringo bendrovių (netiesioginio) schemoje dalyvauja keturios šalys - pardavėjas, pirkėjas, faktoringo bendrovė pardavėjo šalyje ir faktoringo bendrovė pirkėjo šalyje.

Į netiesioginio tarptautinio faktoringo schemą įtraukiamas dar vienas finansuotojas („Factors Chain International" narys*), kurio paslaugos taip pat kainuoja, todėl paprastai naudojamasi tiesioginiu eksporto faktoringu. Tačiau kartais netiesioginis tarptautinis faktoringas gali atrodyti labai patrauklus, nes importo faktorius geriau žino teisinius niuansus, geriau pažįsta įmones ir jų mokėjimo kultūras, bendrauja ta pačia kalba, todėl įplaukų surinkimas iš užsienio tampa efektyvesnis.

* „Factors Chain International" (toliau - FCI) sistema, plėtojanti tarptautinę prekybą visame pasaulyje, vienija daugiau nei 150 narių iš 53 valstybių ir skatina tarptautinę prekybą visame pasaulyje. Nuo 1998 m. „Swedbank lizingas ", UAB kartu su kitomis „Swedbank Capital" įmonėmis yra didžiausios tarptautinės faktoringo įmones jungiančios sistemos FCI narys.

Kiti faktoringo produktai

Reikalavimų, kylančių ne iš prekybos, santykių, finansavimas - finansuojame gautinas sumas iš valstybės institucijų. Dėl detalesnės informacijos prašom kreiptis į vadybininką.

Atvirkščias faktoringas - paraiškos teikėjas yra pirkėjas. Atvirkščio faktoringo atveju su pirkėju pasirašoma dvišalė sutartis, taip pat pasirašoma trišalė sutartis tarp faktoringo bendrovės, pirkėjo ir kiekvieno pardavėjo. Schema yra analogiška kaip vietinio ir tiesioginio eksporto faktoringo atveju, tik dokumentus finansavimui pateikia pirkėjas.

Faktoringo produktų sujungimas su kitais finansavimo produktais, pvz., lizingu, sandėlio finansavimu (tai trumpalaikio finansavimo instrumentas, užtikrintas tiekėjo įsigytų prekių, saugomų nepriklausomo saugotojo prekių saugojimo vietoje, įkeitimu „Swedbank lizingas ", UAB, perduodant pastarajam disponavimo prekėmis teisę), įsigijimų finansavimu (akredityvais, inkaso ir pan.). Dėl detalesnės informacijos prašom kreiptis į vadybininką.

Dalintis
15 s
Kasdienius finansus tvarkykite greitai ir patogiai tiesiog atsisiuntę išmaniąją „Swedbank“ programėlę.

Programėlė „Android“ telefonui Programėlė „iPhone“ telefonui