„Maestro“ ir „Visa Electron“ kortelių1 įkainiai

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis
„Maestro“ galiojimas 4 metai
„VISA Electron“ galiojimas 2 metai
Metinis pagrindinės kortelės aptarnavimas 19 Lt
Metinis papildomos kortelės aptarnavimas 19 Lt
Metinis asmeninio dizaino mokestis2 10 Lt
Kortelės pakeitimas ją praradus, sugadinus, pamiršusPIN kodą ar Kliento prašymu 20 Lt
Sąskaitų apmokėjimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
Grynųjų pinigų išmokėjimas:
„Swedbank“, AB , „Swedbank “ AS (Estija), „Swedbank“ AS (Latvija) ir „Swedbank“ (Švedija) bankomatuose nemokamai3
kitų bankų bankomatuose 2 %, min. 10 Lt
partnerių4 vietose (kuriose yra techninė galimybė tai daryti) 0,4 %, min. 1,5 Lt
kitų bankų padaliniuose 2 %, min. 10 Lt
Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
PIN kodo pakeitimas „Swedbank“, AB bankomate nemokamai
Kortelės siuntimas paštu5:
Lietuvoje nemokamai
į užsienį 20 Lt
Kortelės išdavimas „Swedbank“, AB padalinyje5 Iki 2014-07-31 - nemokamai
Nuo 2014-08-01 - 5 Lt
Prarastos kortelės blokavimas nemokamai
Sąskaitos kopijos gavimas kliento prašymu:
atsiskaičius kortele Lietuvoje 5 Lt
atsiskaičius kortele užsienyje 20 Lt
Bendrieji dienos operacijų limitai6
Bendra leistina suma atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijoms 7 000 Lt
Bendra leistina suma grynųjų pinigų išėmimo operacijoms 3 000 Lt
Bendra leistina suma mokėjimų bankomatuose operacijoms 3 000 Lt

1 Nuo 2014-08-01 „Maestro“ ir „VISA Electron“ kortelės išduodamos tik tuo atveju, kai jos yra atnaujinamos pagal šiuo metu galiojančias debeto mokėjimo kortelės sutartis ir įmonių, kurios su Banku yra sudariusios Bendradarbiavimo sutartį dėl darbo užmokesčio pervedimo, darbuotojams.
2Šis mokestis nuo kliento sąskaitos nurašomas kartu su Metiniu pagrindinės ar papildomos kortelės aptarnavimo mokesčiu. Nuo 2014-08-01 neišduodamos naujos, neatnaujinamos bei nekeičiamos Kliento prarastos, pamestos ar dėl kitų priežasčių asmeninio dizaino kortelės.
3Išgryninus daugiau nei 2 000 Lt per mėnesį, taikomas 0.4 % mokestis nuo didesnės nei 2 000 Lt sumos. Mokestis nurašomas kito mėnesio 15 dieną.
4UAB „Perlo paslaugos“ Perlo loterijos terminaluose.
5Mokestis nurašomas aktyvinus kortelę.
6Kliento pageidavimu bendrieji dienos operacijų limitai gali būti pakeisti.

Dalintis
15 s
Kasdienius finansus tvarkykite greitai ir patogiai tiesiog atsisiuntę išmaniąją „Swedbank“ programėlę.

Programėlė „Android“ telefonui Programėlė „iPhone“ telefonui