Grynųjų pinigų operacijos

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis
Grynųjų pinigų įnešimas „Swedbank“, AB bankomatuose Žiūrėti:
„Mokėjimo kortelių įkainiai“
Nurodymas pervesti Banko padalinyje įmokamus grynuosius pinigus:
banknotais į savo sąskaitą1 0,05 % nuo sumos, min. 3 Lt
Litais ir Eurų banknotais į kito kliento sąskaitą 0,3 % nuo sumos, min. 8 Lt
litų monetomis ir centais2 4,5 % nuo sumos, min. 3 Lt
Grynųjų pinigų išmokėjimas bankomatuose Žiūrėti:
„Mokėjimo kortelių įkainiai“
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos Banko padaliniuose3:
VSDFV mokamų pensijų ir pašalpų išmokėjimas litais fiziniams asmenims nemokamai
Kitais atvejais ir kitomis valiutomis4 0,8 % nuo sumos, min. 8 Lt
Grynųjų išmokėjimas iš indėlį aptarnaujančios sąskaitos, kai indėlis įneštas grynais5 nemokamai
„Senjorų indėlio“ lėšų išmokėjimas iš banko sąskaitos grynais pinigais ( LTL, EUR, USD) jeigu lėšos „Senjorų indėlyje“ buvo ilgiau nei 1 mėnesį6:
jei išmokama suma arba ekvivalentas litais, išmokant EUR, USD iki 30000 Lt (įskaitytinai) – nemokamai;
jei išmokama suma arba ekvivalentas litais, išmokant EUR, USD viršija 30000 Lt – 0,8% nuo sumos, viršijančios30000 Lt, min. 8 Lt
Grynųjų pinigų išankstinio užsakymo anuliavimo arba užsakytų lėšų neatsiėmimo laiku mokestis7 0,2 % nuo atšaukiamo užsakymo sumos, maks. 1000 Lt
Mokestis už valiutos pirkimo/pardavimo grynaisiais pinigais operaciją8 3 Lt
Grynųjų pinigų keitimas į tos pačios valiutos kitus nominalus9 4,5 % nuo sumos, min 3 Lt
Susidėvėjusių banknotų keitimas:
litų banknotų nemokamai
užsienio valiutos banknotų (dėl keitimo iš anksto susitarus su Banku) 5 % nominalios vertės
Banknotų perskaičiavimas, neatliekant kitų banko operacijų 0,1 Lt už kiekvieną banknotą
Banknotų tikrinimas, neatliekant kitų banko operacijų 0,1 Lt už kiekvieną banknotą

ĮMOKŲ PRIĖMIMAS GRYNAISIAIS PINIGAIS BANKO PADALINIUOSE

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis
Įmokos pagal atsiskaitymo knygelę. Už įmokas pagal vieną atsiskaitymo knygelės formą 8 Lt
Kitos įmokos 8 Lt už įmoką

Įmokos pagal atsiskaitymo knygelę, sumokėtos Banko darbo dieną iki 12 val., bus įskaitytos į gavėjo sąskaitą tą pačią dieną, o sumokėtos Banko darbo dieną po 12 val. arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, - kitą artimiausią Banko darbo dieną. Kitos įmokos įskaitomos į gavėjo sąskaitą tą pačią Banko darbo dieną.

Banko darbo diena:
- įmokų pagal atsiskaitymo knygelę priėmimui – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta poilsio ar švenčių diena;
- kitų įmokų priėmimui – kiekviena kalendorinė diena.

1Mokestis netaikomas, kai Banko padalinyje yra kartu pateikiamas mokėjimo nurodymas įneštas lėšas pervesti į savo sąskaitą kitame banke arba į kito asmens sąskaitą bet kuriame banke.

2Mokestis netaikomas, kai suma neviršija 10 Lt. Taip pat mokestis netaikomas, kai Banko padalinyje yra kartu pateikiamas mokėjimo nurodymas įneštas lėšas pervesti į savo sąskaitą kitame banke arba į kito asmens sąskaitą bet kuriame banke.

3 Grynieji pinigai išmokami nacionalinės ir užsienio valiutos banknotais bei nacionalinės valiutos monetomis. Jeigu dalies išmokamos sumos neįmanoma išmokėti klientui užsienio valiutos monetomis, tai ši suma konvertuojama į litus.

4 Išmokant sąskaitos likutį klientui, uždarančiam banko sąskaitą, netaikomas grynųjų pinigų išmokėjimo mokestis, jeigu išmokamo likučio vertė yra 8 Lt arba mažiau ir sąskaitos likutis išmokamas litais.

5 Išmokant grynaisiais pinigais įneštus indėlius, kurių sutartys buvo sudarytos iki 2001-12-01 dienos ir pasibaigus indėlio sutarčiai indėlio suma grąžinama į banko sąskaitą, išgryninimo mokestis netaikomas.

6 1 mėn. sąlyga negalioja, jei indėlis buvo pratęstas.

7 Klientas privalo užsakyti grynąsias lėšas, užsakymą patvirtindamas raštu. Kiekvienoje klientų aptarnavimo vietoje sumas, nuo kurių privaloma užsakyti lėšas ir laikotarpį, nustato skyriaus valdytojas.

8Klientui perkant ar parduodant sumą, viršijančią 10 000 litų ekvivalentą, gali būti taikomas individualiai nustatytas, klientui palankesnis nei standartinis Banko skelbiamas valiutų keitimo santykis.

9Mokestis netaikomas litų monetų ir centų keitimui, kai suma neviršija 10 Lt.

Interneto bankas privatiems

Dalintis
15 s
Kasdienius finansus tvarkykite greitai ir patogiai tiesiog atsisiuntę išmaniąją „Swedbank“ programėlę.

Programėlė „Android“ telefonui Programėlė „iPhone“ telefonui