Tradiciniai pensijų fondai

6 tradiciniai „Swedbank“ pensija fondai skirti klientams, kurie kaupimo metu patys nori priimti sprendimus ir keisti pensijų fondą pagal savo amžių.

  • Tradiciniai pensijų fondai skiriasi pagal investavimo į akcijas ir obligacijas santykį – nuo to priklauso tikėtina investicijų grąža ir kartu rizika.
  • Svarbiausia yra kaupti fonde, labiausiai tinkančiame Jums pagal amžių.
  • Patariame sprendimus keisti fondą priimti atsižvelgiant ne į situaciją rinkose, bet į savo amžių.

Tradicinį pensijų fondą rekomenduojame rinktis pagal savo amžių:

  • Kuo jaunesnis esate, tuo didesnės akcijų dalies fondą pasirinkite – tikėtina, jog taip galėsite uždirbti daugiau.
  • Artėjant pensiniam amžiui, nuosekliai rinkitės vis mažesnės akcijų dalies fondą ir taip išlaikysite sukauptą sumą.

Pensijų fondo „Pensija 5“ investavimo strategija

  • Investavimo rizika fonde yra aukšta, galimi dideli fondo vieneto vertės svyravimai. Iki 100 proc. lėšų yra investuojama į akcijų rinkas. Prisiimant didelę investavimo riziką siekiama atitinkamai didesnės potencialios grąžos ilgame laikotarpyje.
  • Fondo veiklos tikslas – užtikrinti ilgalaikį dalyvių turto augimą.

Šis fondas tinkamas Jums, jeigu:

  • Jums šiuo metu – iki 44 metų ir iki senatvės pensijos Jums liko ne mažiau nei 20 metų.
Fondo pavadinimas
Pensija 5
Valiuta
EUR
Įsteigimo data
2011 05 05
Fondo dydis (2019-04-18):
193 062 879.01 EUR
GAV 1   2019 04 18
0.4735   EUR
GAV 1 pokytis
0.0018   EUR   (+0.38%);
Rizikos ir grąžos pobūdis
Mažesnė rizika 
Didesnė rizika 

Šioje rizikos skalėje nurodytos kategorijos remiasi pastarųjų penkerių metų laikotarpio Fondo turto vertės svyravimais

Grąžos grafikas

Norėdami matyti dinaminius grafikus, turite turėti naujausia Adobe Flash Player versiją.

.

Pensija 5 lyginamasis indeksas 2

Lyginamąjį indeksą sudarančios dalys 3 Indeksas Indekso pavadinimas (liet.)
2.00% iBOXX Eurozone TR EUR iBOXX Eurozonos vyriausybių obligacijų indeksas, EUR
4.00% iBOXX Liquid Corporates EUR iBOXX likvidžiausių bendrovių obligacijų indeksas
1.25% 6 mėn. Euribor 6 mėnesių Euro zonos tarpbankinė palūkanų norma, EUR
0.75% JPM Euro EMBI Global diversified Eastern Europe debt index JP Morgan Rytų Europos skolos vertybinių popierių indeksas
30.80% MSCI Daily Net TR USA index USD (EUR) Morgan Stanley Capital International JAV akcijų indeksas, USD (perskaičiuotas EUR)
28.60% MSCI Daily Net TR Europe index Euro Morgan Stanley Capital International Europos akcijų indeksas, EUR
4.40% OMX Baltic 10 OMX Baltic 10 akcijų indeksas
6.60% MSCI Daily Net TR Japan index USD (EUR) Morgan Stanley Capital International Japonijos akcijų indeksas, USD (perskaičiuotas EUR)
17.60% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR MSCI besivystančių rinkų akcijų indeksas
4.00% MSCI World, EUR MSCI pasaulio akcijų indeksas, EUR

Grafike su lyginamuoju indeksu rodomos perskaičiuotos vertės, t.y. vieneto vertė ir lyginamojo indekso reikšmė yra perskaičiuota vienu pagrindu, pradinės vertės prilyginamos 100,00. Lyginamojo indekso reikšmės skaičiuojamos nuo 2011.05.05.

Lyginamojo indekso sudėtis yra sudaryta atsižvelgiant į strategiją, numatytą pensijų fondo taisyklėse. Lyginamojo indekso sudėtis keičiama tik Pensijų kaupimo bendrovės Valdybos sprendimu.

Pensijų fondų lyginamieji indeksai keičiami, atsižvelgus į pasikeitusias aplinkybes. Nauji lyginamieji indeksai aiškiai atskleidžia strateginį pensijų fondų turto pasiskirstymą tiek geografiškai, tiek pagal instrumentų grupes. Pensijų fondų dalyviams tai leis lengviau suvokti ir įvertinti investavimo riziką.

Lyginamasis indeksas galioja nuo 2015-12-01. Iki tol buvusius indeksus rasite čia: žiūrėti čia

1 GAV – pensijų fondo dalyviui priklausančios pensijų turto vertės sąlyginis matas, gautas atitinkamo pensijų fondo pensijų turto vertės ir ilgalaikių bei trumpalaikių finansinių įsipareigojimų (išskyrus įsipareigojimus pensijų fondo dalyviams) skirtumą padalijus iš apyvartoje esančių apskaitos vienetų skaičiaus. Toks skaičiavimas atliekamas kiekvienos darbo dienos pabaigoje.

2 Lyginamasis indeksas – statistinis rodiklis, kuris susideda iš vieno arba kelių visuotinai pripažintų ir plačiai naudojamų nepriklausomų asmenų sudarytų finansinių priemonių indeksų, atspindinčių tam tikrų rinkų ar jų dalių pokyčius.

3 Skaičiuojant bendrą lyginamojo indekso vertę atskirai apskaičiuojamas kiekvieno indekso vertės pokytis (grąža).

Informuojame, kad praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote.

Sužinokite viską apie
pensijų reformą

Daugiau apie reformą rasite čia.
Jeigu turite klausimų, ateikite pasitarti Jums patogiu laiku.