Apsaugota būsto paskola

Atsitikus nelaimei, artimiesiems liks būstas, o ne paskola

  • Apsaugosite savo artimuosius nuo finansinės naštos. Jūsų netekties ar negalios (draudžiamojo įvykio) atveju draudimo išmoka kompensuos negrąžintą Jūsų būsto paskolos dalį.
  • Gyvybės draudimo sumą pasirinksite patys – galėsite nuspręsti, ar draustis visos būsto paskolos dydžio suma, ar rinktis mažesnę.
  • Pasirinkus didesnę gyvybės draudimo sumą, Jums bus pritaikyta nuolaida draudimo įmokoms.

„Apsaugota būsto paskola“ yra gyvybės draudimo paslauga, kurią teikia „Swedbank Life Insurance SE" Lietuvos filialas per atstovą „Swedbank“, AB.

Pasirinkite labiausiai Jūsų poreikius atitinkančią paslaugą.

Įvykis „Apsaugota būsto paskola“ „Apsaugota būsto paskola“ bei „Ligos ir nedarbo apsauga“
Mirtis
Sunki negalia1
Nedarbingumas dėl ligos2
Darbo praradimas3

Skaičiuoklė

Apdraustojo amžius
Gyvybės draudimo suma
Mėnesinė "Ligos ir nedarbo apsauga" draudimo suma
 
EUR
Mėnesinė draudimo įmoka už gyvybės draudimo apsaugą
0.00EUR
Mėnesinė draudimo įmoka už sunkios negalios draudimo apsaugą
0.00EUR
Mėnesinė „Ligos ir nedarbo apsauga“ draudimo įmoka
0.00EUR
Preliminari pirmoji mėnesinė įmoka
0.00EUR

Žiūrėti detalius paskaičiavimus

1Sunki negalia – tai draudimo apsaugos galiojimo laikotarpiu atsiradusi apdraustojo negalia ir atitinkamos Lietuvos Respublikos institucijos pripažintas 30 proc. ar mažesnis darbingumas, nepertraukiamai besitęsiantis 12 mėnesių ar ilgiau.
2Nedarbingumas dėl ligos – tai įvykis, atsitikęs dėl nelaimingo atsitikimo (pavyzdžiui, einant gatve kryptelėjus koją patirta čiurnos sąnario trauma, slidinėjant lūžęs šlaunikaulis, eismo įvykio metu patirta dubens trauma ir kiti sužalojimai) ar ligos (pavyzdžiui, persirgus gripu prasidėjusios komplikacijos, nustatytas plaučių uždegimas, miokardo infarktas ir kt.).
3Darbo praradimas – tai įvykis, kai netenkama darbo darbdavio iniciatyva (pavyzdžiui, įmonei bankrutavus, atėmus įmonės veiklos licenciją) ar abipusiu šalių susitarimu darbdavio iniciatyva (pavyzdžiui, mažinant etatus).

Apsaugota būsto paskola

  • Rekomenduojame, kad gyvybės draudimo suma atitiktų Jūsų finansinių įsipareigojimų sumą, tačiau galite rinktis ir mažesnę gyvybės draudimo sumą.
  • Sunkios negalios draudimo suma bus lygi Jūsų pasirinktai gyvybės draudimo sumai, jeigu nebus sutarta kitaip.
  • Įvykus draudžiamajam įvykiui, draudikas išmokės draudimo išmoką, lygią kredito likučiui, bet ne didesnę nei gyvybės draudimo suma.
  • Paslaugą gali rinktis „Swedbank“ būsto paskolos turėtojai, bendraskoliai arba laiduotojai. Jie gali sudaryti po atskirą paslaugos „Apsaugota būsto paskola“ sutartį. Bendra draudimo suma negali viršyti paskolos sumos.

Pasirinkus didesnę draudimo sumą gyvybės draudimo įmokoms taikomos nuolaidos.

Įmokos nuolaidos dydis priklauso nuo pasirinktos draudimo sumos:

Draudimo suma* (EUR) Mėnesinės draudimo įmokos nuolaida
50 000 - 74 999.99 10%
75 000 - 99 999.99 15%
100 000 - ... 25%

* Draudimo suma apskaičiuojama sumuojant Jūsų pasirinktas gyvybės draudimo sumas visose turimose draudimo sutartyse: „Apsaugota būsto paskola“, „Šeimos pajamų apsauga“ ir „Šeimos pajamų apsauga plius“.

Ligos ir nedarbo apsauga

  • Jeigu turite būsto paskolą, „Ligos ir nedarbo apsauga“ palengvins Jūsų finansinę naštą netikėtai tapus nedarbingu dėl ligos, nelaimingo atsitikimo ar netekus darbo.
  • Iki kol grįšite į darbą (ligos atveju – pasveiksite, netekus darbo – įsidarbinsite naujoje darbovietėje) „Swedbank P&C Insurance AS” Lietuvos filialas jums kas mėnesį mokės būsto paskolos įmokos dydžio draudimo išmokas, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių.

„Ligos ir nedarbo apsauga“ yra ne gyvybės draudimo paslauga, kurią teikia „Swedbank P&C Insurance AS” Lietuvos filialas per atstovą „Swedbank“, AB.