Visas čia nurodytas sumas litais galite perskaičiuoti į eurus (ir sumas eurais – į litus) naudodamiesi šia skaičiuokle. Oficialus kursas 1 Eur = 3,45280 Lt yra taikomas nuo 2015 m. sausio 1 dienos.

Mokėjimo pavedimai

Prašome atkreipti dėmesį, kad teikiant vietinius mokėjimo pavedimus ne eurais „Swedbank“ interneto banku verslui kanale, privaloma nurodyti gavėjo banko SWIFT kodą. Jeigu nebus nurodytas SWIFT kodas, tai vietinis pavedimas bus atliktas ir apmokestintas kaip tarptautinis mokėjimo pavedimas.

Į kliento sąskaitas pervestų lėšų administravimas

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Diena Įkainis, Lt Įkainis, Eur
Pervedimai „Swedbank”, AB viduje:
Iš „Swedbank”, AB pervestų lėšų administravimas T0 nemokamai nemokamai
Mokestis tiesioginio debeto pavedimų gavėjui už vieną operaciją, kai lėšos buvo nurašytos ir pervestos gavėjui. T0 0,8 Lt 0,23 Eur
Priimtų įmokų įskaitymas į sąskaitą:
kai informacija apie surinktas įmokas pateikiama lėšų gavėjo sąskaitos išraše T0 1,5 Lt už priimtą įmoką 0,43 Eur už priimtą įmoką
kai informacija apie surinktas įmokas papildomai pateikiama elektroninės duomenų bylos pavidalu T0 2 Lt už priimtą įmoką 0,58 Eur už priimtą įmoką
kai lėšų gavėjas yra daugiabučių namų savininkų bendrija/ gyvenamųjų namų statybos bendrija/ sodininkų bendrija T0 1,1% nuo priimtos sumos 1,1% nuo priimtos sumos
Mokestis už operacijas atliekamas per „Bank link“ sistemą T0 2% nuo sumos,maks. 7 Lt, min. 0,30 Lt 2% nuo sumos,maks. 2,03 Eur, min. 0,09 Eur
Iš „Swedbank” grupės bankų1 pervestų lėšų administravimas T0 nemokamai nemokamai
Pervedimai iš kitų Lietuvoje registruotų bankų:
Lėšų eurais administravimas T0 1,2 Lt 0,35 Eur
Pastaba: Jei pervedimas iš kito Lietuvos banko buvo perduotas per banką korespondentą kitoje valstybėje nei Lietuva, taikomi lėšų užsienio valiuta administravimo nurodyti įkainiai
ES narės arba Europos ekonominės erdvės (EEE)2 valstybės valiuta T0 5 Lt 1,45 Eur
Kita užsienio valiuta T+1 5 Lt 1,45 Eur
Pervedimai iš užsienio bankų:
Europinio mokėjimo2 T0 1,2 Lt 0,35 Eur
ES narės arba Europos ekonominės erdvės (EEE)2 valstybės valiuta, išskyrus Europinius mokėjimus2, administravimas T0 20 Lt 5,79 Eur
Kitais atvejais T+1 20 Lt 5,79 Eur
Lėšų, gautų iš užsienio bankų, grąžinimas siuntėjams   50 Lt 14,48 Eur

Diena: laikotarpis, per kurį lėšos bus įskaitytos gavėjui, kur T0 reiškia, kad lėšos bus įskaitytos į gavėjo sąskaitą tą pačią dieną, kai „Swedbank”, AB gauna lėšas iš mokėtojo banko ir visą lėšų įskaitymui reikalingą informaciją; T+1 reiškia, kad lėšos bus įskaitytos į gavėjo sąskaitą ne vėliau kaip artimiausią Banko darbo dieną po tos dienos, kai „Swedbank”, AB gauna lėšas iš mokėtojo banko ir visą lėšų įskaitymui reikalingą informaciją. Banko darbo diena – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta poilsio ar švenčių diena.

1„Swedbank” grupės bankai:
„Swedbank” (SWIFT kodas: SWEDSESS), Švedija, Stokholmas;
„Swedbank” (SWIFT kodas: SWEDFIHH), Suomija;
„Swedbank” (SWIFT kodas: SWEDDKKK), Danija;
„Swedbank” (SWIFT kodas: SWEDNOKK), Norvegija; „Swedbank” AS (SWIFT kodas: HABAEE2X), Estija;
„Swedbank” AS (SWIFT kodas: HABALV22), Latvija.

2 Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės – Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija..

3 iš ES šalių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos, eurais, mokesčiai dalimis (SHA), nurodytas gavėjo banko SWIFT(BIC) kodas, gavėjo sąskaita nurodyta IBAN formatu.

  Val. Diena Įkainiai pagal mokėjimo nurodymo pateikimo kanalą
„Swedbank" interneto banku verslui
(Lt / Eur)
Banko padaliniuose
(Lt / Eur)
Pervedimai „Swedbank", AB viduje:
Į savo sąskaitas, eurais   T0 nemokamai 5 Lt /
1,45 Eur
Į kitų asmenų sąskaitas, eurais (SHA)   T0 0,8 Lt /
0,23 Eur
5 Lt /
1,45 Eur
Užsienio valiuta (SHA)   T0 2 Lt /
0,58 Eur
8 Lt /
2,32 Eur
Periodinis, eurais (SHA)   T0 0,8 Lt /
0,23 Eur
0,8 Lt /
0,23 Eur
Periodinis, užsienio valiuta (SHA)   T0 2 Lt /
0,58 Eur
2 Lt /
0,58 Eur
Periodinis, į savo sąskaitas, litais   T0 nemokamai nemokamai
Periodinis, į savo indėlių sąskaitas   T0 nemokamai nemokamai
Grupinio mokėjimo pervedimo eurais pateikimas (SHA)   T0 nemokamai (Kainų paketas 1);
1 Lt / 0,29 Eur (Kainų paketas 2)
Grupinis pervedimas, eurais (SHA)
Pastaba: mokestis taikomas už lėšų pervedimą kiekvienam grupiniame pavedime nurodytam lėšų gavėjui
Į fizinio asmens sąskaitą   T0 0,8 Lt /
0,23 Eur (Kainų paketas 1);
Nemokamai (Kainų paketas 2)
 
Į juridinio asmens sąskaitą   T0 0,8 Lt /
0,23 Eur
 
Lėšų nurašymas tiesioginio debeto būdu   T0 nemokamai nemokamai
Įmokų priėmimas, eurais (SHA). Pastaba: Įkainiai taikomi mokėtojui, jei sutartyse su įmokų gavėjais nenumatyta kitaip
Įmokos pagal atsiskaitymo knygelę    
5 Lt / 1,45 Eur už įmokas, pagal vieną atsiskaitymo knygelės lapą
Kitos įmokos    
5 Lt / 1,45 Eur už įmoką
Pervedimai į Lietuvoje registruotus bankus:
Paprastas, eurais (SHA) 16:00 T0 1,4 Lt / 0,41 Eur 5 Lt / 1,45 Eur
Periodinis, eurais (SHA)   T+1 1,4 Lt / 0,41 Eur 1,4 Lt / 0,41 Eur
Grupinio mokėjimo pervedimo eurais pateikimas (SHA)   T0 nemokamai (Kainų paketas 1);
1 Lt / 0,29 Eur (Kainų paketas 2)

Grupinis, eurais (SHA)
Pastaba: Mokestis taikomas už lėšų pervedimą kiekvienam grupiniame pavedime nurodytam lėšų gavėjui
16:00 T0 1,4 Lt / 0,41 Eur
Paprastas, užsienio valiuta (SHA):
USD; 15:00 T0 30 Lt / 8,69 Eur 45 Lt / 13,03 Eur
AUD, BGN,,HUF, JPY, SKK; 15:30 T+2 30 Lt / 8,69 Eur 45 Lt / 13,03 Eur
Kitomis valiutomis 15:30 T+1 30 Lt / 8,69 Eur 45 Lt / 13,03 Eur
Pervedimai į „Swedbank" grupės bankus1:
Jeigu tenkinamos šios sąlygos: nurodytas gavėjo banko BIC, gavėjo sąskaita nurodyta IBAN formatu.
Eurais (SHA) 16:00 T0 1,4 Lt / 0,41 Eur 5 Lt / 1,45 Eur
Užsienio valiuta (SHA)
USD, SEK 16:00 T0 25 Lt / 7,24 Eur 35 Lt / 10,14 Eur
NOK, DKK 15:00 T0 25 Lt / 7,24 Eur 35 Lt / 10,14 Eur
Kitomis valiutomis į „Swedbank" grupės bankus Latvijoje, Estijoje 15:00 T0 25 Lt / 7,24 Eur 35 Lt / 10,14 Eur
Kitomis valiutomis į „Swedbank" grupės bankus Švedijoje, Suomijoje, Danijoje, Norvegijoje 22:00 T+2 25 Lt / 7,24 Eur 35 Lt / 10,14 Eur
Tarptautiniai pervedimai:
Europinis mokėjimas2:
Paprastas 16:00 T+1 1,4 Lt / 0,41 Eur 5 Lt / 1,45 Eur
Skubus 15:00 T0 150 Lt / 43,44 Eur 170 Lt / 49,24 Eur
Paprastas EUR, (SHA)3 16:00 T+1 45 Lt / 13,03 Eur 55 Lt / 15,93 Eur
Paprastas:
OUR3 22:00 T+2 85 Lt / 24,62 Eur 90 Lt / 26,07 Eur
OUR3 periodinis 22:00 T+2   85 Lt / 24,62 Eur
SHA (išskyrus Europinis mokėjimas2 ir paprastas EUR, (SHA)3) 22:00 T+2 45 Lt / 13,03 Eur 55 Lt / 15,93 Eur
Skubus, užsienio valiuta:
EUR, USD 16:00 T+1    
Kitomis valiutomis 14:00 T+1    
OUR4     150 Lt /
43,44 Eur
170 Lt /
49,24 Eur
SHA (išskyrus skubų Europinį mokėjimą)     90 Lt /
26,07 Eur
100 Lt /
28,96 Eur
Labai skubus, EUR, USD 15:00 T0    
OUR4     330 Lt /
95,57 Eur
350 Lt /
101,37 Eur
SHA (išskyrus skubų Europinį mokėjimą)
    200 Lt /
57,92 Eur
220 Lt /
63,72 Eur
Debeto pavedimo įvykdymas:
Įkainiai taikomi mokėjimo nurodymo pateikėjui - lėšų gavėjui
    1 Lt / 0,29 Eur 5 Lt / 1,45 Eur
Lėšų nurašymas pagal debeto, inkasinį pavedimą (nepriklausomai nuo pateikimo kanalo):
Įkainiai taikomi lėšų mokėtojui už kiekvieną lėšų nurašymą

    3 Lt / 0,87 Eur 3 Lt / 0,87 Eur

Val. – valanda, iki kurios Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu (prasideda tokio nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) tą pačią dieną ir bus įvykdytas per grafoje "Diena" nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo nurodymo pateikimo dienos. Banko darbo dieną po nurodytos valandos arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu (prasideda tokio nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) artimiausią Banko darbo dieną ir bus įvykdytas per grafoje "Diena" nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo tokios artimiausios Banko darbo dienos (pvz.: jeigu grafoje "val." nurodyta 14 val., o grafoje "Diena" nurodyta T0 diena, tai iki 14 val. Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus įvykdytas nurodymo pateikimo dieną, o Banko darbo dieną po 14 val. arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, pateiktas nurodymas – kitą artimiausią Banko darbo dieną). Jeigu grafoje "val." valanda nėra nurodyta, bet kuriuo metu Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus įvykdytas per grafoje "Diena" nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo nurodymo pateikimo dienos.
Diena – Banko darbo dienų skaičius, per kurį mokėjimo nurodymas bus įvykdytas. Šio termino pradžia pradedama skaičiuoti nuo mokėjimo nurodymo gavimo dienos, atsižvelgiant į tai, ar mokėjimo nurodymas pateiktas Banko darbo dieną ir/ar iki nustatytos Banko darbo dienos valandos (žr. aukščiau pateiktą „Val.“ paaiškinimą). Pvz. T0 – mokėjimo nurodymas bus įvykdytas tą pačią Banko darbo dieną, jei jis buvo pateiktas iki “Val.” grafoje nurodyto laiko.
Banko darbo diena: - pervedimams „Swedbank“, AB viduje ir įmokų priėmimui (išskyrus įmokas pagal atsiskaitymo knygelę) – kiekviena kalendorinė diena;
- įmokų pagal atsiskaitymo knygelę priėmimui ir pervedimams eurais į Lietuvoje registruotus bankus – diena, kuri nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta poilsio ar švenčių diena;
- kitiems pervedimams (tarptautiniams pervedimams, pervedimams į Lietuvoje registruotus bankus kita valiuta nei eurai, pervedimams į „Swedbank“ grupės bankus1) – diena, kurios metu „Swedbank“, AB, bankas tarpininkas ir lėšų gavėjo bankas vykdo operacijas pagal atitinkamus mokėjimo pervedimus (kredito pervedimus). „Swedbank“, AB tokias operacijas vykdo dienomis, kurios nėra šeštadienis, sekmadienis ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta poilsio ar švenčių diena.

1„Swedbank” grupės bankai:
„Swedbank” (SWIFT kodas: SWEDSESS), Švedija, Stokholmas;
„Swedbank” (SWIFT kodas: SWEDFIHH), Suomija;
„Swedbank” (SWIFT kodas: SWEDDKKK), Danija; „Swedbank” (SWIFT kodas: SWEDNOKK), Norvegija;
„Swedbank” AS (SWIFT kodas: HABAEE2X), Estija;
„Swedbank” AS (SWIFT kodas: HABALV22), Latvija.

2 Į ES šalis, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją, eurais, mokesčiai dalimis (SHA), nurodytas gavėjo banko SWIFT(BIC) kodas, gavėjo sąskaita nurodyta IBAN formatu.

3 Į ES šalis, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją, eurais, mokesčiai dalimis (SHA), nenurodytas gavėjo banko SWIFT(BIC) kodas arba gavėjo sąskaita IBAN formatu.

4 Pervedimai OUR galimi tik tais atvejais, kai pervedimas atliekamas: a) ne ES narės ir ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės valiuta; arba b) ES narės ar EEE valstybės valiuta į kitą valstybę nei ES narė ar EEE valstybė. Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės – Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės – Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija. Jeigu pervedimas atliekamas ES narės ar EEE valstybės valiuta į ES narę ar EEE valstybę ir Jūs (mokėtojas) pasirenkate pervedimą OUR, „Swedbank“, AB savo nuožiūra gali atsisakyti vykdyti tokį pervedimą (mokėjimo nurodymas nelaikomas gautu) arba pakeisti jį į pervedimą SHA ir vykdyti.

Paaiškinimas dėl OUR ir SHA mokėjimo pervedimų:
OUR. Mokėtojas (Jūs), siųsdamas pinigus, apmoka visus „Swedbank”, AB ir kitų bankų už šį pervedimą imamus mokesčius. Jeigu Bankui sumokėtas mokestis nepadengia visų banko korespondento ir gavėjo banko nustatytų mokesčių, trūkstamą sumą privalote sumokėti papildomai.
Pastaba: Papildomi kitų bankų mokesčiai gali būti atskaitomi nuo pervedamos sumos, jei mokėjimo pervedimas atliekamas JAV doleriais.
SHA. Mokėtojas (Jūs) apmoka visus už tokį pervedimą taikomus Swedbank“, AB mokesčius, o kitų bankų mokesčius apmoka lėšų gavėjas (tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą).

Papildomos paslaugos, susijusios su lėšų pervedimais

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainis, Lt Įkainis, Eur
Mokėjimo pervedimų atšaukimai ir patikslinimai:
Vietinio mokėjimo pervedimo eurais atšaukimas 10 Lt 2,90 Eur
Debeto mokėjimo nurodymo atšaukimas
Pastaba. Įkainis taikomas lėšų gavėjui
10 Lt 2,90 Eur
Tarptautinio mokėjimo pervedimo atšaukimas arba patikslinimas. Pastaba. Patikslinimu laikomas mokėjimo nurodymo bet kurio (-ių) duomens (-ų) pakeitimas Pastaba: Atšaukiant tarptautinį mokėjimo pervedimą, jo vykdymo metu atlikta valiutos konversija neatšaukiama.
kai pervedimas neišsiųstas iš „Swedbank”, AB 30 Lt 8,69 Eur
kai pervedimas išsiųstas iš „Swedbank”, AB 150 Lt ir užsienio banko mokesčiai 43,44 Lt ir užsienio banko mokesčiai
Patvirtinimai, pranešimai, informacijos pateikimas:
„Swedbank”, AB patvirtinimo apie įvykdytus tarptautinius mokėjimo pervedimus arba SWIFT'o kopijos išdavimas 20 Lt už patvirtinimą 5,79 Eur už patvirtinimą
Tarptautinio mokėjimo pervedimo įvykdymo tyrimas kliento prašymu ir informacijos pateikimas.
Pastaba. Mokestis netaikomas, jei pervedimas iš fizinio asmens sąskaitos buvo atliktas ES narės arba Europos ekonominės erdvės (EEE)1 valstybės valiuta į ES narę arba EEE valstybę1, ir kliento prašymas yra pagrįstas, t.y. toks pervedimas buvo neįvykdytas arba įvykdytas netinkamai
100 Lt 28,96 Eur
Papildoma informacijos, gaunamos iš užsienio bankų, pateikimas kliento prašymu 100 Lt 28,96 Eur
Užsienio banko korespondento pažymos išdavimas 20 Lt 5,79 Eur
Pranešimo perdavimas į užsienio banką SWIFT’u 40 Lt 11,58 Eur
Klientų sąskaitų, aptarnaujamų pagal MT101 ir/ar MT940 pranešimus, aptarnavimo mėnesinis mokestis 110 Lt 31,86 Eur
SWIFT MT941 – sąskaitos likučio informacijos siuntimas į kitus bankus 3,45 Lt už pranešimą 1 Eur už pranešimą
SWIFT MT942 – sąskaitos operacijų informacijos siuntimas į kitus bankus 3,45 Lt už pranešimą 1 Eur už pranešimą
Papildomas operacijos patvirtinimas
Pastaba. Mokestis taikomas tik „Swedbank“ interneto banku arba „Mobiliu banku“ pateiktiems nurodymams atlikti vietinį ar tarptautinį lėšų pervedimą. Mokestis imamas tiek gavus kliento patvirtinimą, tiek jo negavus.
3 Lt 0,87 Eur

1 Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybės – Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija.

Interneto bankas verslui

Dalintis
15 s
Kasdienius finansus tvarkykite greitai ir patogiai tiesiog atsisiuntę išmaniąją „Swedbank“ programėlę.

Programėlė „Android“ telefonui Programėlė „iPhone“ telefonui