Įmonių formos ir steigimas

Imoniu_formos.jpg

Pagal Lietuvos respublikos įstatymą gali veikti įvairūs verslo subjektai, bet dažniausia kuriamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB), individualios įmonės (toliau – IĮ) bei mažosios bendrijos (toliau – MB). Iki naujos įmonės kūrimo pradžios jauniems verslininkams neretai kyla klausimas – kurį juridinį vienetą steigti, kuris tipas saugesnis, pigesnis ar pagal veiklą tinkamesnis.

Pagrindiniai uždarosios akcinės bendrovės, individualios įmonės bei mažosios bendrijos steigimo tipų skirtumai:


Uždaroji akcinė bendrovėIndividuali įmonėMažoji bendrija
Civilinė atsakomybė Ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo (už įmonės prievoles atsako bendrovės turtu). Neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo (už įmonės prievoles savininkas atsako asmeniniu turtu). Ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo – įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys.
Įstatinis kapitalas Įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis negu 2 500 Eur. Įstatinis kapitalas nereikalingas. Įstatinį kapitalą nustato patys MB nariai.
Minimalus darbuotojų skaičius Įmonėje turi dirbti bent 2 žmonės: vadovas ir buhalteris (apskaitos tarnyba arba galima samdyti apskaitos paslaugas teikiančią įmonę). Savininkas įmonėje gali dirbti vienas. Mažosios bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę spręsti, ar mažajai bendrijai reikalingi darbuotojai.
Įmonės steigėjai Bendrovės steigėjais gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys. Įmonę steigia vienas fizinis asmuo. MB steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys ir ne daugiau kaip 10 narių.
Akcininkų skaičius Akcininkų skaičius gali būti nuo 1 iki 250 asmenų. Individuali įmonė akcininkų neturi, yra tik vienintelis savininkas, ir jis negali būti kitos individualios įmonės savininku. MB akcininkų neturi.
Juridinio statuso keitimo galimybė Įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, valstybės įmonę, savivaldybės įmonę, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę, tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, individualią įmonę ar viešąją įstaigą. Įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, viešąją įstaigą. MB gali būti pertvarkoma į individualią įmonę, akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), žemės ūkio bendrovę, viešąją įstaigą.
Buhalterinės apskaitos forma Dvejybinė apskaitos forma – ūkinių operacijų ir įvykių registravimo būdas, kai kiekvienos ūkinės operacijos / įvykio vertė įrašoma į sąskaitos (sąskaitų) debetą, o jai lygi suma – į kitos sąskaitos (sąskaitų) kreditą. Jei įmonė nėra PVM mokėtoja, galima supaprastinta apskaitos forma – apskaita, tvarkoma darant paprastąjį įrašą (paprastasis įrašas – ūkinių operacijų ir įvykių registravimo būdas, kai nedaromas dvejybinis įrašas). Jei įmonė yra PVM mokėtoja – dvejybinė. MB turi sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuris ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi būti patvirtintas MB narių susirinkime ir pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Pelno mokestis Pelnas apmokestinamas 15 %, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Pelnas apmokestinamas 15 %, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Pelnas apmokestinamas 15 %, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

Interneto bankas verslui

Dalintis
15 s
Kasdienius finansus tvarkykite greitai ir patogiai tiesiog atsisiuntę išmaniąją „Swedbank“ programėlę.

Programėlė „Android“ telefonui Programėlė „iPhone“ telefonui