Paslaugų ir operacijų įkainiai

Išskleisti visas skiltis

Sąskaitų tvarkymas

 • Sąskaitų sutartys ir sąskaitų tvarkymas verslo klientams

 • Informacija apie sąskaitas verslo klientams

Mokėjimo kortelės

 • Verslo klientų mokėjimo kortelės

Paslaugų planai ir programos

 • „Swedbank“ paslaugų planų verslo klientams įkainiai

Sutartys

 • „Swedbank Gateway“

 • „Swedbank“ interneto bankas verslui

 • „Pranešimų centras“

 • „Sąskaitos likutis telefonu“

 • Identifikavimo kodų nustatymo priemonės

 • Atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis paslauga

 • „Bank Link“

 • E. sąskaitų pateikimo paslauga e. sąskaitų siuntėjams

 • Įmokų surinkimo sutartis

 • „Swift“ paslaugos

 • Grupės sąskaitos paslauga juridiniams asmenims

 • Tiesioginio debeto paslauga*

Negrynieji pinigai

 • Į kliento sąskaitas gautų mokėjimų įskaitymas

 • Kredito pervedimai SEPA verslo klientams

 • Kredito pervedimai ne SEPA verslo klientams

 • Įmokų priėmimas negrynaisiais pinigais

 • Papildomos paslaugos, susijusios su kredito pervedimais

Grynieji pinigai

 • Grynųjų pinigų operacijos

Paskolos

 • Verslo paskolos

Vertybiniai popieriai

 • Investicinių fondų vienetų prekyba ir saugojimas

 • Su vertybinių popierių prekyba ir saugojimu susijusios paslaugos

 • Lietuvos respublikos vyriausybės taupymo lakštai

Dokumentiniai atsiskaitymai ir garantijos

 • Dokumentų inkaso

 • Dokumentiniai akredityvai

 • Garantijos

 • Sąlyginiai atsiskaitymai

Kitos paslaugos

 • Faktoringas

 • Seifų nuoma

 • Lizingas

 • Kitos paslaugos